ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΟΣ του Αθανασίου ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1951 Καμ. Βούρλα Φθιώτιδος ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος 2 παιδιά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Δεξαμενής 57Δ Μεταμόρφωση Τ.Κ Τηλ. (Fax): : Ιστοσελίδα: ΤΕΙ-Χ: ΕΡΓΑΣΙΑ : Τακτικός Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. i. Σπουδές Διδακτορικό δίπλωμα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ιούν Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση των μεσο-μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων των Επενδυτικών Τραπεζών και των επιπτώσεών τους στην οικονομική μεγέθυνση στα πλαίσια των μεταλλακτικών τάσεων του νομισματοπιστωτικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος. Η περίπτωση της Ελλάδος ( )». Μεταπτυχιακό δίπλωμα, Diplome d Etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S.), Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Dijon, Γαλλία, Ιαν (Βεβαίωση ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. υπ αριθ. πρωτ. 8569/ / ). Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος, Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ., Νοέμ ii. Ξένες Γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά (χορήγηση άδειας επάρκειας προσόντων, Απόφαση υπ αριθ. πρωτ. Δ5/1894/ ). 1

2 iii. Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος Άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος (Α.Μ. Αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, υπ αριθ. πρωτ / ). Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξης (Αριθμός Αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, υπ αριθ. πρωτ / ). iv. Επιστημονικά, Ερευνητικά και Τεχνικά Ενδιαφέροντα Η περιοχή ειδίκευσής μου και τα ερευνητικά και τεχνικά μου ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές: Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών λήψης χρηματοοικονομικών, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποφάσεων με τη χρήση ειδικών προγραμμάτων Η/Υ (Χρηματοοικονομικής ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων με κλαδική αναφορά, Παρακολούθησης χρηματοροών (Cash flow), Επιχειρησιακού σχεδιασμού (business plan), Ένταξης βιομηχανικών επενδύσεων στην αναπτυξιακή νομοθεσία, Επιλογής χαρτοφυλακίου μετοχών κατά Markowitz, Αποτίμησης της αξίας των επιχειρήσεων, Πρότυπης και απολογιστικής κοστολόγησης (standard cost), Διαχείρισης και ελέγχου αποθεμάτων κ.ά.). Ανάπτυξη οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας / βιωσιμότητας οικονομικών μονάδων και μελετών αγοράς και κλάδου. Ανάπτυξη οικονομομετρικών υποδειγμάτων (μοντέλων) για την εκτίμηση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων και τη διερεύνηση των επιπτώσεων των τραπεζικών δραστηριοτήτων στα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών αλλά και στα μεγεθυντικά αποτελέσματα σε επίπεδο οικονομίας. Διερεύνηση των ανταγωνιστικών δυνατοτήτων των τραπεζών σε σχέση με τη συμπεριφορά του καταναλωτή και ανάπτυξη της τραπεζικής παραγωγής σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, πακέτα προϊόντων και τομείς με ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα και συμφέροντες όρους πώλησης. Παρακολούθηση της χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς και αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών ορθολογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου επενδύσεων και χρηματοπιστωτικών κινδύνων. 2

3 v. Επαγγελματική εμπειρία και απασχόληση σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων παραγωγικών μονάδων 1. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.) Διεύθυνση Ερευνών και Μελετών Τμήμα Επιχειρησιακών Ερευνών. Ασχολούμενος με ειδικές μελέτες και προγράμματα επιχειρησιακής έρευνας είτε ως υπεύθυνος είτε ως μέλος ερευνητικής ομάδας. (3/79-3/81) 2. Ελεύθερος Επαγγελματίας Στέλεχος Επιχειρήσεων Στέλεχος της «Συνεταιριστικής Προμηθευτικής Ένωσης Α.Ε.» και οικονομικός σύμβουλος των εταιρειών «Επεξεργασία Χάρτου Ιωάννης Αιμ. Κοτσώνης Α.Ε.Β.Ε.» και «Μεταλλοβιομηχανία Αρκαδίας Χ. Ρόκας Α.Β.Ε.Ε.», επιφορτισμένος με θέματα διαχείρισης τραπεζικών δανείων, οικονομικού προγραμματισμού και επενδύσεων. (3/80-1/83) 3. Τράπεζα Επενδύσεων Στέλεχος της υπηρεσίας «Μελετών και Εισηγήσεων» επιφορτισμένος με την εκπόνηση παρακολούθηση οικονομοτεχνικών μελετών και την εισήγηση δανείων σε βιομηχανικές μονάδες. Στις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας τοποθετείται Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Χρηματοδοτήσεων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (με δικαίωμα Β υπογραφής), όπου παρέμεινε με το βαθμό του Τμηματάρχη ως την ημερομηνία της παραίτησής του Από τη θέση αυτή συμμετείχε στον καθορισμό και υλοποίηση της πιστοδοτικής πολιτικής της Τράπεζας βάσει των αποφάσεων των νομισματικών αρχών, του συστήματος πιστοδοτήσεων και της κυβερνητικής πολιτικής. (2/83-11/87) 4. Υπουργείο Εσωτερικών Σύμβουλος του Υπουργείου, Υπεύθυνος του Τομέα Επιχειρήσεων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα ήταν επιφορτισμένος με την εξέταση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των Ο.Τ.Α. και τη γνωμοδότηση προς τον Υπουργό επί των επενδυτικών τους προτάσεων. 3

4 Από τη θέση αυτή υπήρξε μέλος ή προεδρεύων οικονομικών επιτροπών σε θέματα αρμοδιότητας ή συναρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, π.χ. οικονομική εξυγίανση Δ.Ε.Κ.Ο., ειδικές συμβάσεις κ.ά.. (7/86-12/86) 5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) από έως με τις Υπουργικές Αποφάσεις Ε 2 /6866/ (ΦΕΚ 227/ /τ.Ν.Π.Δ.Α.) και Ε 5 /449/ (ΦΕΚ 12/ /τ.Ν.Π.Δ.Δ.) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. (12/84-4/91) 6. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας (ΤΕΙ-Χ). Τακτικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε 5 /3342/ διορίστηκε σε κενή οργανική θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο τη «Χρηματοδοτική Διοίκηση» της Ομάδας Οικονομικοδιοικητικών Μαθημάτων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. Με την υπ αριθ. πρωτ. Ε 5 /2018/ Απόφαση μονιμοποιήθηκε μετά τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής θητείας των δύο (2) ετών. Με την Υπουργική Απόφαση Ε 5 /968/ κατέλαβε θέση Καθηγητή (ΦΕΚ 127/ , τ. Ν.Π.Δ.Δ.) και στη συνέχεια με την Υπουργική Απόφαση Φ.18/Ε 5 /1619/ η συγκεκριμένη θέση, λόγω ανωτατοποίησης των Τ.Ε.Ι., μετετράπη σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή (ΦΕΚ 145/ , τ. Ν.Π.Δ.Δ.). Με την υπ αριθμ. 3609/ πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Χαλκίδας διαπιστώθηκε η μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή σε τακτική θέση Καθηγητή (ΦΕΚ 273/ τ.νπδδ). Υπήρξε επί σειρά ετών (έξι έτη περίπου) Υπεύθυνος του Τομέα Οικονομικών Μαθημάτων και Μαθημάτων Ποσοτικής Ανάλυσης και μέλος του Συμβουλίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος ορίζεται Αναπληρωτής Προϊστάμενος και από έως Προϊστάμενος του Τμήματος με την πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. υπ αριθ. πρωτ. 1183/ /Δ627/ Εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου του ΤΕΙ Χαλκίδας σύμφωνα με το υπ αρίθμ. πρωτ. 4871/

5 έγγραφο του ΤΕΙ Χαλκίδας, με το οποίο διαπιστώθηκε η εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του ΤΕΙ Χαλκίδας. vi. Διδακτική εμπειρία α. Θέσεις 1. Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής και στη συνέχεια Καθηγητής Τ.Ε.Ι. και Αναπληρωτής Καθηγητής σε προσωποπαγή θέση και Τακτικός Καθηγητής στη «Χρηματοδοτική Διοίκηση», στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. (6/89-σήμερα) 2. Καθηγητής «Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Ι» και «Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης ΙΙ» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Λογιστική και Ελεγκτική» του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Κρήτης. (εαρ. εξ έως σήμερα) 3. Έκτακτος Καθηγητής «Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» και «Λογιστικής» με αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων κατά τα ακαδημαϊκά έτη , και Επισκέπτης Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής, Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας (Υπουργικές Αποφάσεις Ε 5 /8294/ και Ε 5 /4074/ ). (2/87-6/89) 5. Έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής, Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. (9/86-2/87) β. Διδασκαλία μαθημάτων Έχει διδάξει αυτοδύναμα καθόλη τη διάρκεια της θητείας του, από το 1986 ως έκτακτος και μόνιμος Καθηγητής, στα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας μεγάλο αριθμό μαθημάτων στα περισσότερα των οποίων παρείχε στους σπουδαστές σημειώσεις, ασκήσεις, προβλήματα περιπτώσεων και πραγματικές εφαρμογές σε επιχειρήσεις και τράπεζες. Σε τρία (3) μαθήματα εξ 5

6 αυτών τη «Χρηματοδοτική Διοίκηση», που είναι και ο γνωστικός του χώρος και διδάσκει συνεχώς από το διορισμό του, τον «Οικονομικό Προγραμματισμό Επιχειρησιακή Έρευνα Ι και ΙΙ» και τις «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου», που επίσης έχει διδάξει κατά το μεγαλύτερο μέρος της θητείας του, έχει συμβάλλει ιδιαίτερα στη διαμόρφωσή της δομής και της ύλης τους αλλά και του τρόπου της διδασκαλίας τους, καθιστώντας τα σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία λήψης διοικητικών αποφάσεων. Ειδικότερα εισηγήθηκε τη μετατροπή των δύο πρώτων μαθημάτων στο νέο πρόγραμμα από θεωρητικά σε μικτά (θεωρητικά και εργαστηριακά), αναμόρφωσε τα περιγράμματα και τη δομή της ύλης, πρότεινε σύγχρονη βιβλιογραφία και εισηγήθηκε σύγχρονα πακέτα προγραμμάτων Η/Υ, τα οποία εφαρμόζονται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και Τ.Ε.Ι.) ελληνικά και ξένα καθώς και στην πλειονότητα των σύγχρονων οικονομικών μονάδων, βιομηχανικών, τραπεζικών, εμπορικών, μελετητικών, συμβουλευτικών κ.ά. της χώρας και του εξωτερικού. Ειδικότερα: Ως προς το εργαστηριακό μέρος του μικτού μαθήματος της Χρηματοδοτικής Διοίκησης λειτουργεί σήμερα ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο είκοσι θέσεων με σύγχρονα μηχανήματα τα οποία δύνανται να λειτουργήσουν, είτε με τα εξειδικευμένα λογισμικά ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων τα οποία έχει ο ίδιος δημιουργήσει και παρέχεται στους φοιτητές δωρεάν μαζί με το διανεμόμενο σύγγραμμα ως συνοδευτικό υλικό σε CD-ROM για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις (θεωρητικές και εφαρμοσμένες) του εν λόγω γνωστικού αντικειμένου, είτε με το εξειδικευμένο λογισμικό το οποίο είχε εισηγηθεί ως Επιστημονικός Υπεύθυνος στο εξοπλιστικό πρόγραμμα που κατέθεσε για την κάλυψη των αναγκών του συνόλου των εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο με την εφαρμογή των λογισμικών αυτών μπορεί να έχει μεταξύ των άλλων και τις ακόλουθες δυνατότητες: Διαχρονική ανάλυση λογιστικών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) και σύγκριση αυτών με κλαδικά στοιχεία. Προβλέψεις εξέλιξης των μελλοντικών λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων και των οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και κλάδων με σκοπό το προσδιορισμό του βαθμού βιωσιμότητας των οικονομικών μονάδων στο πλαίσιο της ορθολογικής χρηματοοικονομικής τους δομής. 6

7 Διαχρονικές συγκρίσεις επιχειρήσεων με ανταγωνιστικές και πρότυπες επιχειρήσεις της αγοράς. Ανάλυση και επεξεργασία ταμιακών χρηματοροών και προγραμμάτων. Ανάλυση ενοποιημένων ισολογισμών, χαρτοφυλακίου μετοχών, αναπτυξιακών νόμων και άλλων στατιστικών στοιχείων και δεδομένων με δυνατότητα παραγωγής γραφικών, εργονομικής σχεδίασης, ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και τυποποίησης με περαιτέρω επεξεργασία και σε άλλα λογισμικά περιβάλλοντα (word, excel, κλπ.). θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι με το εν λόγω εργαστήριο α) έχει δημιουργηθεί η βασική υποδομή για την κάλυψη των σύγχρονων εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος στο συγκεκριμένο γνωστικό χώρο με προηγμένης τεχνολογίας εργαλεία εφαρμογής, β) έχει τεθεί η βάση για την ανάπτυξη επαγγελματικών οικονομοτεχνικών προγραμμάτων και μελετών την τεχνική χρηματοοικονομική υποστήριξη βιομηχανικών μονάδων και επιχειρήσεων καθώς και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών λογιστηρίων, στελεχών οικονομικο-διοικητικών υπηρεσιών κλπ. επιχειρήσεων και οργανισμών με σκοπό την παραγωγή προϊόντων (ειδικών λογισμικών) και την παροχή υπηρεσιών (μελετών) για την κάλυψη επ αμοιβή μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος, συγκεκριμένων Χρηματοοικονομικών αναγκών της αγοράς και γ) έχει δημιουργηθεί η βασική υποδομή ως προς το συγκεκριμένο γνωστικό χώρο για μία επιτυχή αξιολόγηση και θετική παρουσία του τμήματος στο χώρο των ΑΕΙ αλλά και αναφορικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης του Τμήματος στα πλαίσια του Ακαδημαϊκού Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του νέου νόμου για τα ΑΕΙ. Επίσης για τα παραπάνω τρία (3) μαθήματα προχώρησε στη συγγραφή τριών (3) επιστημονικών βιβλίων στα χρηματοοικονομικά, ήτοι: «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων», «Χρηματοδοτική Διοίκηση και Πολιτική» και «Χρηματοδοτική των Επιχειρήσεων», έκδοση (2012), το οποίο διανέμεται στους φοιτητές μέσω του προγράμματος Εύδοξος, τα οποία διδάσκονται εκτός από το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και σε άλλα Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστήμια της χώρας, στη συγγραφή βιβλίου Επιχειρησιακής Έρευνας με τίτλο «Επιχειρησιακή Έρευνα: Μέθοδοι και τεχνικές λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων», το οποίο έχει κατά διάφορα ακαδημαϊκά έτη διδαχθεί εκτός από τμήματα των ΤΕΙ και σε πολλά Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας, όπως στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο (πρώην ΑΣΟΕΕ) στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) κ.ά. και στη συγγραφή του βιβλίου «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου», έκδοση (2012), το 7

8 οποίο διανέμεται στους φοιτητές μέσω του προγράμματος Εύδοξος. Συγκεκριμένα εκτός από το μάθημα της Χρηματοδοτικής Διοίκησης το οποίο διδάσκεται συνεχώς από το έτος του διορισμού του, έχει διδάξει αυτοδύναμα επί σειρά εξαμήνων και τα εξής μαθήματα: Οικον. Προγραμ. Επιχ. Έρευνα Ι και ΙΙ Αρχές Γενικής Λογιστικής Αγορές Χρήματος και κεφαλαίου Οικονομοτεχνικές μελέτες Χρήμα Πίστη Τράπεζες Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Θεσμοί Επιχειρηματικότητα Σεμινάριο Τελειοφοίτων Επίσης έχει διδάξει στο Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας το μάθημα Οικονομοτεχνικές Μελέτες. Εκτός των ανωτέρω, έχει διδάξει επίσης α) για τρία (3) συνεχή ακαδημαϊκά έτη στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ικάρων τα μαθήματα Χρηματοοικονομική Λογιστική και Λογιστική με αυτοδύναμη διδασκαλία και β) για έξι συνεχή ακαδημαϊκά εξάμηνα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Λογιστική και Ελεγκτική» του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Κρήτης το γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι» και «Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ» (η συνεργασία συνεχίζεται μέχρι σήμερα). γ. Επίβλεψη πτυχιακών, διπλωματικών και σεμιναριακών εργασιών. Από τον Οκτώβριο του 1986 μέχρι σήμερα ως Καθηγητής (Τακτικός, Επισκέπτης και Έκτακτος) σε προπτυχιακές σπουδές και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (ΠΜΣ) υπήρξε επιβλέπων καθηγητής πολυάριθμων πτυχιακών, διπλωματικών και σεμιναριακών εργασιών τελειοφοίτων σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, της Σχολής Ικάρων και του ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική» του ΤΕΙ Κρήτης σε θέματα Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίων, Χρηματοδοτικής Διοίκησης και Πολιτικής, Οικονομικού 8

9 Προγραμματισμού και Επιχειρησιακής Έρευνας, Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού, Αξιολόγησης Επενδύσεων, Αναπτυξιακής και Κλαδικής Πολιτικής, Ανάλυσης Τραπεζικού Κινδύνου, Πρόβλεψης της βιωσιμότητας οικονομικών μονάδων, Ανάλυσης της Χρηματοοικονομικής δομής της Πολεμικής Βιομηχανίας, Πρόβλεψης Ενεργειακών Αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας κ.ά. vii. Αντικείμενο διδακτορικής διατριβής Τίτλος διατριβής «Θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση των μεσο-μακροπροθέσμων χρηματοδοτήσεων των επενδυτικών τραπεζών και των επιπτώσεών τους στην οικονομική μεγέθυνση στα πλαίσια των μεταλλακτικών τάσεων του νομισματοπιστωτικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος. Η περίπτωση της Ελλάδος ( )» Περίληψη (abstract) Αντικείμενο της διατριβής είναι μέσα από τη θεωρητική και οικονομικοϊστορική ανάλυση και διερεύνηση της χρηματοδοτικής δραστηριότητας των ελληνικών επενδυτικών τραπεζών (ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ και Τράπεζα Επενδύσεων), στα πλαίσια του νομισματοπιστωτικού θεσμικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος που αυτές λειτούργησαν, η εξαγωγή συμπερασμάτων για την τρέχουσα χρηματοοικονομική πολιτική και τις μεγεθυντικές της επιδράσεις στην οικονομία της χώρας. Η εφαρμοσμένη οικονομική και νομισματοπιστωτική συνιστούν τους δύο βασικούς μεθοδολογικούς άξονες της διατριβής αυτής. Η ανάπτυξη των υποδειγμάτων της μελέτης στηρίζεται στην εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, της οικονομομετρικής και στατιστικής ανάλυσης και της προσομοίωσης. Η επιστημονική συμβολή της διατριβής έγκειται στην πρόταση ενός συνεπούς θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου ανάλυσης των μεσομακροπροθέσμων χρηματοδοτήσεων των επενδυτικών τραπεζών και των επιπτώσεών τους στην οικονομική μεγέθυνση (θεωρητική σημασία). Η προτεινόμενη προσέγγιση είναι και πρακτικά εφαρμόσιμη, αφού ερμηνεύει ικανοποιητικά μια μακρά χρονική περίοδο του τραπεζικού συστήματος, τόσο ως προς τις επιπτώσεις των χρηματοδοτήσεων των επενδυτικών τραπεζών στα οικονομικά τους αποτελέσματα όσο και ως προς το βαθμό επηρεασμού του Α.Ε.Π. ως δείκτη οικονομικής μεγέθυνσης (εμπειρική σημασία). Η 9

10 ειδικότερη συμβολή της μελέτης επικεντρώνεται στην επιστημονική τεκμηρίωση της ικανότητας των επενδυτικών τραπεζών αλλά και της επενδυτικής πολιτικής γενικότερα να διαχειρίζονται τους χρηματοπιστωτικούς πόρους κατά τρόπο ορθολογικό. Είναι συνεπώς προφανής η επιστημονική σημασία μιας έρευνας με την οποία επιχειρείται η θεωρητική και εμπειρική βελτίωση του μεθοδολογικού πλαισίου ανάλυσης και που διαμορφώνει συγχρόνως μια γενικότερη προσέγγιση χρήσιμη, τόσο για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής πρακτικής όσο και για την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής. Τα τελικά συμπεράσματα και οι προτάσεις πολιτικής της διατριβής αναφέρονται: α) Στη λειτουργία του παρεμβατικού νομισματοπιστωτικού καθεστώτος που ίσχυσε και την απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, β) Στον ειδικό ρόλο των μεσομακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων των επενδυτικών τραπεζών για την οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη και γ) Στις επί μέρους προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επενδυτικών τραπεζών στη σύγχρονη ευρωπαϊκή και διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά. 10

11 viii. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών. 1. «Ιστορική κριτική αναφορά στην οργανωτική εξέλιξη του ελληνικού νομισματοπιστωτικού συστήματος, », Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχ , Β - Γ, 1998, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σσ Στην εργασία αυτή γίνεται ιστορική παρουσίαση στη γέννηση, εξέλιξη και διαμόρφωση των συναλλακτικών και χρηματοπιστωτικών ηθών και θεσμών, σε συνδυασμό με τη συνεχή μεταβολή των τεχνολογικών δεδομένων, τόσο στον ελλαδικό όσο και στον διεθνή χώρο. Ακολούθως, επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση του θέματος με βάση τη διάκριση σε χρονικές περιόδους της διαμόρφωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, σύμφωνα με ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, που κατά την άποψη του συγγραφέα, σηματοδοτούν κορυφαίες ιστορικές αφετηρίες της εξελικτικής του πορείας στα πλαίσια της ελληνικής κοινωνικοοικονομικής και νομισματοπιστωτικής πραγματικότητας. Εκ των ανωτέρω είναι προφανής η επιστημονική σημασία της εργασίας αυτής, αφού γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί μια μακρά περίοδος του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος που χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή εγκαθίδρυση ενός λαβυρινθώδους και πολύπλοκου νομοθετικού συστήματος πιστωτικών κανόνων και ελέγχων, το οποίο ευθύνεται για τη δημιουργία ανισορροπιών και στρεβλώσεων που ταλάνισαν το τραπεζικό σύστημα και τροχοπέδησαν την ομαλή αναπτυξιακή πορεία της χώρας. 2. «Διαρθρωτική εξέλιξη και λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, », Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχ. 100, Γ, 1999, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σσ Αντικείμενο της παρούσας διερευνητικής εργασίας αποτελεί η ανάλυση και μελέτη της οργανωτικής δομής του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά την κρίσιμη και μεταβατική περίοδο ( ) της εξελικτικής του διαδρομής. Καθοριστική σημασία κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο έχουν τα γεγονότα της κατάργησης της Νομισματικής Επιτροπής το έτος 1982 και της μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων της στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και της εισήγησης, για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος, της Επιτροπής Καρατζά το έτος Η επιστημονική συμβολή του άρθρου έγκειται στον 11

12 προσδιορισμό και κατηγοριοποίηση από τον συγγραφέα των ανισορροπιών και στρεβλώσεων, που επί μακρόν ταλάνισαν το τραπεζικό σύστημα και τροχοπέδησαν την ομαλή αναπτυξιακή του μετάβαση στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής σύγκλισης αλλά και στην απελευθέρωση των αγορών χρήματος και κεφαλαίων. Επίσης στη μελέτη αυτή εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας και των άλλων τραπεζών στη διαμόρφωση του συστήματος και επιχειρείται κριτική προσέγγιση, αναφορικά με τις συνεχείς μεταλλάξεις του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος εν όψη της επικείμενης οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης. 3. «An Empirical Estimation of Total Investment Function Using Some Versions of Hickman s Model. The Case of Greece Facing Euro World». Η εργασία αυτή έγινε δεκτή από επιτροπή κριτών του περιοδικού European Research Studies Journal και πρόκειται να δημοσιευθεί σε προσεχές τεύχος του περιοδικού (ως σχετική βεβαίωση αποδοχής). Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί η συνολική συνάρτηση των επενδύσεων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα της ελληνικής οικονομίας, βάσει οικονομικών στατιστικών στοιχείων και δεικτών της περιόδου Το χρησιμοποιούμενο στην έρευνα οικονομομετρικό υπόδειγμα αποτελεί προσαρμογή του μοντέλου του Hickman s στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα. Από την ανάλυση συνάγεται ότι για την προώθηση των επενδύσεων και την αύξηση του ρυθμού της οικονομικής μεγέθυνσης της χώρας απαιτούνται δύο αποφασιστικής σημασίας παράγοντες. Ο πρώτος σχετίζεται με τη χρηματοδοτική υποστήριξη των επιχειρήσεων και ο δεύτερος με τη δημιουργία κλίματος θετικών προσδοκιών για το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας, το οποίο αναμένεται να προκύψει ενόψει της οικονομικής σύγκλισης στα πλαίσια της οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης. Η σημασία του εφαρμοζόμενου οικονομομετρικού υποδείγματος είναι προφανής σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, στην οποία οι επιχειρήσεις κυρίως στηρίζονται στον τραπεζικό δανεισμό, εν αντιθέσει με το μοντέλο (naïve model) το οποίο έχει εφαρμοστεί στη Βρετανία και στηρίζεται αποκλειστικά στον παράγοντα των επενδυτικών προσδοκιών. 4. «How Falling Interest Rates but Increasing Banking Output Give Higher Banking Profits. A Trade Off», Archives of Economic History, Vol. XI, N o 1-2, Jan.-Dec., 2000, pp

13 Στην εργασία αυτή επιχειρείται με την εφαρμογή σεναρίων προσομοίωσης στη μέθοδο του γραμμικού προγραμματισμού να αποδειχθεί, ότι παρά την μείωση των επιτοκίων στη χώρα, ως αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής οικονομικής και νομισματικής σύγκλισης, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών, υπό την προϋπόθεση ότι ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων χρηματοπιστωτικών προϊόντων θα υπερβαίνει το ρυθμό μείωσης των τραπεζικών επιτοκίων. Η σημασία της μελέτης αυτής είναι προφανής στα πλαίσια ένταξης της χώρας στη ζώνη του Ευρώ, όπου η ένταση του ανταγωνισμού επιβάλλει την προς τα κάτω σύγκλιση των επιτοκίων των τραπεζών, ενώ κάποιοι φορείς κόστους, όπως το κόστος προσωπικού των τραπεζών, παραμένουν ακόμη σε μεγάλο βαθμό ανελαστικοί. 5. «Investigating Greek Investment Banks Strategic Shareholders Attitude from the Viewpoint of the Speed at Which the Processing Sector is Served, under the Prevailing Prices of the Long Term Borrowing Interest Rate ( )», Economy Informatics, vol. III, N 1/2003, Academy of Economic Studies, Bucharest, pp Published by Economy Informatics Department and INFOREC Association, with the Support of Education and Research Ministry. Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η διερεύνηση, βάσει ενός οικονομομετρικού υποδείγματος γραμμικής παλινδρόμησης και χρονολογικών σειρών, της σχέσης που συνδέει τις χρηματοδοτικές αποφάσεις των ελληνικών επενδυτικών τραπεζών, κατά την περίοδο , με την εξέλιξη του μεταποιητικού τομέα της οικονομίας, υπό τις επικρατούσες μεταβολές που υφίστανται τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού. Η ειδικότερη επιστημονική συμβολή του άρθρου αναφέρεται στις πολιτικές ανάληψης επενδυτικών πρωτοβουλιών, αφού προσδιορίζεται η ταχύτητα με την οποία οι επενδυτικές τράπεζες σπεύδουν να εξυπηρετήσουν τη μεταποίηση, ανάλογα με τις μεταβολές που ο τομέας αυτός της οικονομίας υφίσταται. 6. «Τάσεις ανισοκατανομής πλούτου στην Ελλάδα: Οι κατά κεφαλήν τραπεζικές καταθέσεις», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχ , Β -Γ, 2003, Αθήνα ΕΚΚΕ, σσ Στο άρθρο αυτό γίνεται προσπάθεια διερεύνησης της τάσης κατανομής του πλούτου βάσει των κατά κεφαλήν συνολικών τραπεζικών καταθέσεων ανά νομό της χώρας. Καταρχάς, επιχειρείται ανάλυση του προβλήματος καθώς και πρόβλεψη για την εξέλιξη της τάσης και ακολουθεί συνοπτική και κριτική παρουσίαση των λόγων που 13

14 οδήγησαν στη γένεση περιφερειακών ανισοτήτων. Η μελέτη καταλήγει με προτάσεις πολιτικής για τη διορθωτική παρέμβαση, με στόχο την άμβλυνση μακροχρόνια του φαινομένου, η ύπαρξη του οποίου δημιουργεί οικονομική αποσύνθεση και αναστέλλει την προοπτική της ομοιογενούς σύγκλισης στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η επιστημονική σημασία της εργασίας αυτής έγκειται στο ότι επιχειρείται η προσέγγιση του προβλήματος των ανισοκατανομών, όχι με βάση την κατανομή των εισοδημάτων, πράγμα που έχει επιτυχώς επιχειρηθεί από άλλους ερευνητές, αλλά τις κατά κεφαλήν τραπεζικές καταθέσεις, οι οποίες όπως φαίνεται από σχετική μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος (βλ. στη βιβλιογραφία Γαγάλης, 1982) αντικατοπτρίζουν κατά μεγάλο μέρος την ανισοκατανομή του εισοδήματος και την ασύμμετρη διάταξη της οικονομικής δραστηριότητας και του πληθυσμού στο χώρο. Παρέχεται δηλαδή στη συγκεκριμένη μελέτη μια άλλη διάσταση του προβλήματος ως προς τις πτυχές και τον τρόπο αντιμετώπισής του που θέλουμε να ελπίζουμε ότι εισάγει χρήσιμες προσεγγίσεις και προβληματισμούς, επί των οποίων θα μπορούσε να στραφεί η έρευνα για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 7. «The Greek Process Towards Euro zone Faces Two Frictions: The Wage Rigidities and the Budget Deficit», Επιστημονική Επετηρίδα, Τιμητικός τόμος για τον αείμνηστο Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Κοδοσάκη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς 2001, σσ Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια εκτίμησης με οικονομομετρικές σχέσεις των επιπτώσεων των ελλειμμάτων του κρατικού προϋπολογισμού, του πληθυσμού, της ανελαστικότητας του κόστους των τραπεζικών μισθών και των οικονομικών προσδοκιών στο ρυθμό μείωσης των τραπεζικών επιτοκίων. Η συμβολή του χρησιμοποιούμενου υποδείγματος είναι, ότι αναλύει τους παράγοντες που δημιουργούν τριβές στη μείωση των επιτοκίων και προσδιορίζει τη σχέση τους με τα επιτόκια. Η εμπειρική προσέγγιση βάσει μηνιαίων στατιστικών οικονομικών στοιχείων καταλήγει σε συμπεράσματα ιδιαίτερα επίκαιρα στη φάση σύγκλισης της χώρας στη ζώνη του Euro, αφού αυτή επιβάλλει τη μονόδρομη κάμψη των επιτοκίων και του πληθωρισμού. 8. «Προοπτική εξίσωσης μακροπρόθεσμα των περιφερειακών εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης», Επιστημονική Επετηρίδα, Τιμητικός τόμος για τον αείμνηστο Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Κοδοσάκη, Πανεπιστήμιο 14

15 Πειραιώς, Πειραιάς 2001, σσ Αντικείμενο της μελέτης αυτής αποτελεί η τάση ανισοκατανομής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ειδικότερη αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδος. Στο άρθρο τεκμηριώνεται ποσοτικά, ότι οι εισοδηματικές ανισότητες θα συνεχίσουν να υφίστανται στη βραχυχρόνια περίοδο και μετά το κλείδωμα των ισοτιμιών. Σταδιακά όμως τα μειονεκτήματα εξαλείφονται και η χώρα μακροπρόθεσμα αρχίζει να εξισώνεται με τα ευπορότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αποτέλεσμα των θετικών επιδράσεων από την ένταξη στην ΟΝΕ και των προσπαθειών της χώρας στην κατεύθυνση ολοκληρωτικής σύγκλισης. Η μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος γίνεται με την εφαρμογή του συντελεστή Gini σε δύο σενάρια ανισοκατανομής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ήτοι το σενάριο των εκτιμήσεων της ανισοκατανομής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το εναλλακτικό σενάριο πρόβλεψης του συγγραφέα, με βάση τις θετικές εξελίξεις και προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενόψει της ένταξης της χώρας στη ζώνη του Ευρώ. Η σημασία της μελέτης έγκειται στην ενίσχυση της σχετικής βιβλιογραφίας αναφορικά με τη διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με τη μεγέθυνση της οικονομίας της χώρας και την άμβλυνση των παραγόντων που ευθύνονται για τις ανισοκατανομές του πλούτου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 9. «The Evolutionary Course of the Institutional Transformation of Releasing the Movement of Capitals in Greece», Επιστημονική Επετηρίδα, Τιμητικός τόμος για την Ομότιμη Καθηγήτρια Λίτσα Νικολάου Σμοκοβίτη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς 2002, σσ Η εργασία αυτή αναφέρεται στη σταδιακή απελευθέρωση (βάσει του κοινοτικού θεσμικού πλαισίου) των αγορών χρήματος και κεφαλαίων από τους περιοριστικούς κανόνες της κεντρικής διοίκησης, οι οποίοι κυρίως εστόχευαν στην αποτροπή διαφυγής κεφαλαίων προς την αλλοδαπή. Η συμβολή της μελέτης έγκειται στην ανάλυση των επιδράσεων του κοινοτικού θεσμικού πλαισίου στην ελληνική χρηματοπιστωτική νομοθεσία (σχετικά με την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων) και την προσαρμογή αυτής στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επίσης, στο άρθρο αυτό καθίσταται εμφανής η ανάγκη καθιέρωσης και νέων θεσμών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης λειτουργίας αλλά και της καλύτερης εποπτείας των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών στα πλαίσία της ευρωπαϊκής οικονομικής και 15

16 νομισματοπιστωτικής ενοποίησης. 10. «Evaluating and Facing the Monetary Financial Problems Imposed on the Greek Investment Banks at the Phase of the Transition to the E.F.U.», Archives of Economic History, Vol. XIII, N 1, Jan. Jun. 2001, pp Στην παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρείται ανάλυση και παρουσίαση των κυριοτέρων οικονομοτεχνικών και χρηματοοικονομικών προβλημάτων των ελληνικών επενδυτικών τραπεζών κατά τη φάση ένταξης της χώρας στην ΟΝΕ. Η συμβολή του παρόντος άρθρου έγκειται στον προσδιορισμό και την επίλυση παρόμοιων προβλημάτων τα οποία πιθανώς να αντιμετωπίσουν τράπεζες με έδρα σε χώρες υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στη ζώνη του ευρωνομίσματος. 11. «Η πολιτική παροχής κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα (Ιστορική εξέλιξη και εμπειρίες)», Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας, τόμ. ΧΙΙΙ, τεύχ. 2, Ιούλ. Δεκ., 2001, σσ Το παρόν άρθρο αποτελεί μια κριτική παρουσίαση της πολιτικής επενδυτικών κινήτρων στην Ελλάδα μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα. Κατά την περίοδο αυτή η πολιτική της πληθώρας των πολυμόρφων συστημάτων αναπτυξιακών κινήτρων που αποτέλεσε το σημαντικότερο μοχλό για την ενίσχυση της βιομηχανικής και αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, αμφισβητείται ως προς τα αποτελέσματά της, τόσο από διάφορους ειδικούς οικονομικούς παράγοντες όσο και από στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάσει τα οποία η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό επιδοτήσεων, προς το δευτερογενή τομέα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε., χωρίς όμως παράλληλα να κινείται κατά την εξετασθείσα περίοδο και με τους αναμενόμενους συγκριτικά ρυθμούς ανάπτυξης. Η συμβολή της εργασίας αυτής είναι, ότι καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν, καθόλη τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι της οικονομίας από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και προβάλλει ιστορικά τις εγγενείς αδυναμίες αλλά και τα πλεονεκτήματα του συστήματος αναπτυξιακών κινήτρων. 12. «Κριτική προσέγγιση της αναπτυξιακής διάστασης του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων μέσα από δύο σημαντικά νομοθετήματα της ελληνικής πολιτικής επενδυτικών κινήτρων (Νόμοι 1262/82 και 1892/90), Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας, τόμ. XIV, τεύχ. 1, Ιαν. Ιούν. 2002, σσ (Σε συνεργασία με Καθηγητή 16

17 Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Χειλά ). Η παρούσα δημοσίευση πραγματεύεται την αναπτυξιακή διάσταση της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μέσα από δύο σημαντικά νομοθετήματα της πολιτικής επενδυτικών κινήτρων. Με τα εν λόγω νομοθετήματα για πρώτη φορά από την πλευρά του κράτους επιχειρείται η ενοποίηση του συστήματος κινήτρων και η εξάλειψη όλων των υπαρχουσών αδυναμιών της προγενέστερης αναπτυξιακής νομοθεσίας. Η συμβολή του άρθρου είναι ότι για πρώτη φορά επιχειρείται συγκριτική ανάλυση και ερμηνεία της φορολογικής αποτελεσματικότητας των εφαρμοζομένων επενδυτικών κινήτρων στη χώρα. Ειδικότερα στην παρούσα μελέτη διαφαίνεται ότι η εν λόγω φορολογία δεν είναι ουδέτερη των λαμβανομένων κάθε φορά επιχειρηματικών αποφάσεων αλλά και της ακολουθούμενης εκάστοτε από το κράτος και τους ιδιώτες χρηματοπιστωτικής και μερισματικής πολιτικής. Η ανάλυση τέλος, μέσα από την επεξεργασία των διαθεσίμων οικονομικών στοιχείων, καταλήγει σε συμπεράσματα αναφορικά με τη σχέση της παροχής φορολογικών και γενικότερα επενδυτικών κινήτρων και του ρυθμού αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων, δηλαδή της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας του συστήματος κινήτρων. 13. «An Econometric Approach to the Impacts of Basic Monetary Financial Parameters on the Overall Investments of Economy. The case of Greece», Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Vol. 36, N 1-4/2003, Academy of Economic Studies, Bucharest, pp (Σε συνεργασία). Journal Sponsored by the Ministry of Education, Research and Youth. Στο άρθρο αυτό επιχειρείται, βάσει ενός οικονομομετρικού υποδείγματος (Time Series Regression Analysis) το οποίο εφαρμόζεται πάνω σε μακροοικονομικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας για την περίοδο , η εκτίμηση και διερεύνηση της επίδρασης μερικών βασικών χρηματοοικονομικών παραμέτρων (τραπεζική χρηματοδότηση, πραγματικό επιτόκιο μακροπρόθεσμων δανείων, αποσβέσεις παγίου κεφαλαίου και επενδυτικές προσδοκίες) στο συνολικό μέγεθος των επενδύσεων της χώρας. Η ειδικότερη συμβολή του άρθρου είναι ότι εξετάζεται η επί μέρους βαρύτητα της επίδρασης της κάθε παραμέτρου πάνω στο συνολικό μέγεθος των επενδύσεων και αποδεικνύεται τελικά ότι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις στην Ελλάδα είναι η τραπεζική χρηματοδότηση και οι επενδυτικές προσδοκίες οι οποίες σήμερα ευνοούνται από τη γενικότερη οικονομική και συναλλαγματική σταθερότητα εντός των χωρών του ευρωνομίσματος. 17

18 14. «The Phenomenon of Tax-Evading in the Context of Legal Entities Income Taxation in Greece and Some Proposals to Face it», Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Απόστολου Α. Λάζαρη, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003, Πειραιάς, σσ (Σε συνεργασία με C. Tsamadias). Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι το φαινόμενο της φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και ειδικότερα οι τρόποι που χρησιμοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα για την καταστρατήγηση των φορολογικών διατάξεων και την αποφυγή καταβολής του αναλογούντος φόρου. Με την παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρείται η προσέγγιση της διάστασης του εν λόγω ζητήματος και αναπτύσσεται η σχετική επιχειρηματολογία, βάσει συστηματικής ως προς τη δομή των παραμέτρων του προβλήματος κριτικής ανάλυσης, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει στον αναγνώστη χρήσιμους τρόπους για την προσήκουσα εποπτεία του προβλήματος. Η ανάλυση καταλήγει σε προτάσεις πολιτικής αναφορικά με την αναδιοργάνωση του συστήματος της φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων με κύριο σκοπό τον έλεγχο της ανάπτυξης του συγκεκριμένου μηχανισμού αλλά και την προληπτική και κατασταλτική αντιμετώπιση του φαινομένου. 15. «Modificational Impacts of the Euro on the Greek Financial Credit Environment and Banks Financial Advantages in the Long-Term Period», Archives of Economic History, Vol. XII, N 1-2, Jan. Dec. 2001, pp (Σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά P. Kiochos). Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάλυση των επιδράσεων από την εφαρμογή του Euro και την αναμόρφωση του τραπεζικού θεσμικού πλαισίου στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Στη μελέτη αυτή επιχειρείται μια κριτική προσέγγιση αναφορικά με το λειτουργικό κόστος μετάβασης και προσαρμογής των ελληνικών τραπεζών στο ενιαίο νόμισμα αλλά και η εξέταση των οικονομικών πλεονεκτημάτων από την ένταξη στη μακροχρόνια περίοδο. Παράλληλα εξετάζεται η επιχειρησιακή τραπεζική συμπεριφορά και ο ρόλος των πιστωτικών ιδρυμάτων στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες που επιβάλλονται από τη σύγκλιση. Η συμβολή της έρευνας αυτής σχετίζεται με τη διερεύνηση θεμάτων (κόστος, τιμολογιακή πολιτική και μέγεθος των τραπεζών), ώστε να διασφαλίσουν οι τράπεζες, υπό το νέο καθεστώς του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ΟΝΕ, ικανοποιητικό βαθμό βιωσιμότητας και να καταστούν ανταγωνιστικές στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 18

19 16. «Returns to scale at the University of Athens», Journal of Statistics and Management Systems, Vol. 7, No 1, March 2004, New Delhi India, pp (Σε συνεργασία με J. Chilas και C. Tsamadias). Οι εκτιμήσεις των συναρτήσεων κόστους προσφέρουν ποσοτικές πληροφορίες για την ύπαρξη σχέσεων μεταξύ των συνολικών δαπανών (κόστους) και του επιπέδου της εκροής. Το θέμα των οικονομιών κλίμακας είναι σημαντικό για κυβερνητικές αποφάσεις που αφορούν δημόσιες δραστηριότητες όπως είναι και η εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία προσφέρει ένα πλαίσιο για την εκτίμηση, με την κλασική μέθοδο, των οικονομιών κλίμακας που αφορούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το οποίο είναι το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία κόστους και μια ποικιλία συναρτήσεων κόστους (μοντέλα: γραμμικό, τετραγωνικό, κυβικό, Cobb-Douglas) και μεταβλητών, αξιολογούμε τη σημασία του συντελεστή κ ο οποίος μετρά τις οικονομίες κλίμακας. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι στην περιοχή των σταθερών αποδόσεων, γεγονός το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους λήπτες των σχετικών αποφάσεων. 17. «Urban Bias and its Role for the Persistence of Rural Urban Migration in Less Developed Countries», European Research Studies Journal, τόμ. VI, τεύχ. 4, (Σε συνεργασία με J. Paleologos και D. Salamouris). Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της μεροληπτικής προς την πόλη υπόθεσης (Urban Bias Hypothesis) και επιχειρείται ανάλυση των κατάλληλων πολιτικών για την αποφυγή άνισης και ασύμμετρης ανάπτυξης, η οποία προκαλεί μετανάστευση από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές. Η επιστημονική συμβολή του άρθρου έγκειται στην προσπάθεια προσέγγισης των πολιτικών τιμών και των όρων εμπορίου μεταξύ των αγροτικών και των αστικών περιοχών. Ειδικότερα η σημασία εστιάζεται στις εισοδηματικές διαφορές, στις επενδυτικές αποφάσεις, στους φόρους και στην κατανομή των πιστώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ενδοτομεακή κατανομή και στο ρόλο των εύπορων αγροτών και των πτωχών αστών, καθώς επίσης και στο ρόλο που παίζουν η υγεία, η εκπαίδευση αλλά και άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της μη ισορροπημένης δομής μεταξύ του αστικού και του αγροτικού τομέα. 18. «The Evolutionary Tendencies of the Banking Environment and the Impact of Banks Risk and Size on their Profitability: The Prospect of Banking Institutions and 19

20 Suggestions of Policy», Asian Journal of Information Technology, Vol. 3, No 12, 2004, Faisalabad-Pakistan, Grace Publications Network, pp (Σε συνεργασία με P. Dimopoulos και C. Tsamadias). Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές τάσεις και χαρακτηριστικές διαφοροποιήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που μεταβάλλουν τις παραδοσιακές συναλλακτικές σχέσεις και επιφέρουν νέα δεδομένα και ανακατατάξεις στη διεθνή τραπεζική αγορά. Στην εν λόγω έρευνα εξετάζονται τα διάφορα είδη κινδύνου και ο τρόπος που αυτά επιδρούν μαζί με το μέγεθος των τραπεζών στην κερδοφορία τους. Ειδικότερα διερευνάται η επίδραση των παραγόντων αυτών σε τυχαίο στατιστικό δείγμα τραπεζικών ιδρυμάτων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολούθως εξάγονται τα ανάλογα συμπεράσματα και επιχειρούνται προτάσεις πολιτικής. Ιδιαίτερα η επιστημονική συμβολή της εργασίας αυτής έγκειται στη διερεύνηση μελλοντικών διεξόδων και προσανατολισμών των σύγχρονων τραπεζικών οργανισμών στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης των διεθνών οικονομικών σχέσεων και των τεχνολογικών εξελίξεων. 19. «A Non-Parametric Approach of Assessing Greek Investment Banks Effectiveness», Asian Journal of Information Technology,Vol. 3, No 12, 2004, Faisalabad - Pakistan, Grace Publications Network, pp (Σε συνεργασία με J. Paleologos και D. Salamouris). Στην ερευνητική εργασία επιχειρείται συγκριτική χρηματοοικονομική ανάλυση και διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των ελληνικών επενδυτικών τραπεζών (ΕΤΒΑ, ΕΤΕΒΑ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ) κατά την περίοδο εντός της οποίας αυτές δραστηριοποιήθηκαν συγχρόνως. Ειδικότερα η μεθοδολογική προσέγγιση του προβλήματος αναφέρεται στην αξιοποίηση, βάσει της τεχνικής Data Envelopment Analysis, πρωτογενών δημοσιευθέντων οικονομικών καταστάσεων των τραπεζών (ισολογισμοί, απολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης) και παραγώγων στοιχείων (ευρεστικοί δείκτες μέτρησης της τραπεζικής συμπεριφοράς) τα οποία αποτελούν την εισαγωγή (input) του υποδείγματος. Η επιστημονική συμβολή αυτής της ερευνητικής προσπάθειας έγκειται στη χρησιμοποίηση μιας από τις καταλληλότερες μεθόδους διερεύνησης της επίδρασης επιλεγμένων δεικτών στην αποτελεσματικότητα των τραπεζών, υπό την έννοια της ορθολογικής επένδυσης κεφαλαίων των θεσμικών μετόχων, για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης στρατηγικής διοίκησης βάσει ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων. 20

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης

5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 5ο Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης Αρθ. Τμημάτων ΑΕΙ ΤΕΙ Στρατός Μόνο στο 5 ο Πεδίο 32 2 Κοινές με 1 ο Πεδίο 2 0 Κοινές με 2 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 3 ο Πεδίο 0 0 Κοινές με 4 ο Πεδίο 6 0 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΩΣΤΑΣ Π. ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2000 ii Η έγκριση της διδακτορικής διατριβής υπό του Χαροκοπείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Δρ. Ελένης Ζαφειρίου, Οικονομολόγου, Δασολόγου ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ανδρούτσου 63, Καλαμαριά, Τ.Κ. 55132 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6932627501 ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310439247

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Μάιος 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: Αλεξάκης Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΕ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΕ) Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ε.Ε. (2014-2020) Κρίση Ρευστότητας - Κρίση Χρέους Μέτρα Αντιμετώπισης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΕ) Οικονομικά Χρονικά Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011 2012 ΑΘΗΝΑ 2011 2011, Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) 2 Οδηγός επαγγέλματος Πτυχιούχου Εφοδιαστικής (Logistics) Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013

ΧΡΟΝΙΑ. Απολογισμός. 20 χρήσης 2013 ΧΡΟΝΙΑ Απολογισμός ης 20 χρήσης 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Το πλαίσιο σχεδιασμού της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 4 Α.1. Το πλαίσιο Πολιτικής 4 A.2. Το περιεχόμενο 6 B. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ.

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. Μ.Β.Α. Master of Business Administration Pofjkfjbnmc,w 0 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration

Διαβάστε περισσότερα