ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014"

Transcript

1 EUROPEAN UNION Committee of the Regions 6 th EUROPEAN Πρόγραμμα 6 th European Summit of Regions and Cities European Recovery Local Solutions 6 η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και των Πόλεων Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση

2 6 th EUROPEAN Welcome Ramón Luis Valcárcel Siso, President of the Committee of the Regions We are at a key political moment in Europe. In view of the spring European Council and the European Parliament elections in May, it is necessary to gauge the performance of the EU, its Member States, regions and cities on their way to growth and job creation. The Summit in Athens will offer us a great chance to highlight the role that all governance levels play in ensuring our citizens welfare. Ioannis Sgouros, Governor of the Region of Attica We are looking forward to welcoming you in Athens, to collectively discuss the prospects, development and solidarity in Europe. This is a key event for us and a great opportunity to highlight the importance of cities and regions in the future of Europe. Καλώς ήρθατε Ramón Luis Valcárcel Siso, Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Βρισκόμαστε σε μια σημαντική πολιτική στιγμή για την Ευρώπη. Ενόψει της εαρινής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των ευρωεκλογών του Μαΐου, είναι απαραίτητο να αξιολογηθούν οι επιδόσεις της ΕΕ, των κρατών μελών της, των περιφερειών και των πόλεων στην πορεία προς την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η Διάσκεψη στην Αθήνα θα μας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε τον ρόλο που διαδραματίζει το κάθε επίπεδο διακυβέρνησης στην εξασφάλιση της ευημερίας των πολιτών μας. Ιωάννης Σγουρός, Περιφερειάρχης Αττικής Περιμένουμε με χαρά να σας υποδεχθούμε στην Αθήνα, να συζητήσουμε όλοι μαζί για τις προοπτικές, την ανάπτυξη και την αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Είναι για εμάς μια σημαντική εκδήλωση και μια μεγάλη ευκαιρία να αναδείξουμε τη σημασία των πόλεων και των περιφερειών για το μέλλον της Ευρώπης. Ramón Luis Valcárcel Siso Ioannis Sgouros European Recovery Local Solutions Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση 2

3 Πρόγραμμα Introduction On 7 and 8 March 2014, the 6th European Summit of Regions and Cities in Athens will gather politicians, experts and opinionleaders from across Europe who will take stock of the efforts made at European, national, regional and local level to deliver a job-rich recovery. What works? What defines successful cooperation between the public and private sector? What lessons can be learnt to improve EU governance? What are the local solutions to the challenges we face today? The Summit is organised by the Committee of the Regions which is celebrating 20 years as the EU s assembly of regional and local representatives in partnership with the Attica Region. The event is supported by the Hellenic Presidency of the Council of the European Union, the European Parliament s Information Office and the European Commission Representation in Athens. Between 22 and 25 May, 350 million citizens will vote in the European Elections helping decide Europe s future. During the Summit a panel of prominent EU politicians will present their visions for Europe. Regional and local leaders will take part in the debate discussing the main challenges and prospects for the Union. Εισαγωγή 6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και των Πόλεων θα Η συγκεντρώσει στην Αθήνα στις 7 και 8 Μαρτίου 2014 πολιτικούς, εμπειρογνώμονες και διαμορφωτές της κοινής γνώμης από όλη την Ευρώπη για τον απολογισμό των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προς μια ανάκαμψη με περισσότερες θέσεις εργασίας. Τι λειτουργεί; Τι καθορίζει την επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα; Ποια τα διδάγματα για τη βελτίωση της διακυβέρνησης της ΕΕ; Ποιες είναι οι τοπικές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα; Η Διάσκεψη διοργανώνεται από την Επιτροπή των Περιφερειών που συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ως συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής. Η Διάσκεψη έχει την υποστήριξη της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα. Στο διάστημα μεταξύ 22 και 25 Μαΐου, 350 εκατομμύρια πολίτες θα ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, επιφανείς Ευρωπαίοι πολιτικοί θα παρουσιάσουν και θα αντιπαραβάλουν τα οράματά τους για την Ευρώπη. Περιφερειάρχες και τοπικοί άρχοντες θα συζητήσουν μαζί τους για τις κυριότερες προκλήσεις και προοπτικές της Ένωσης. EUROPEAN UNION Committee of the Regions 3 European Recovery Local Solutions Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση

4 6 th EUROPEAN Target audience The Summit will welcome up to a total of 700 participants including members of the Committee of the Regions and of national, regional and local parliaments and councils, stakeholders from Greek civil society, representatives of associations and experts from the EU institutions. Venue The 6th European Summit of Regions and Cities will be hosted by the Committee of the Regions and the Attica Region in the Megaron Athens International Conference Centre. The Megaron Centre is situated in the centre of Athens, at walking distance from the government quarter and from the main business hotels. Address: Megaron Athens International Conference Centre, Vass. Sofias & Kokkali, Athens ; Κοινό στο οποίο απευθύνεται η Διάσκεψη Η Διάσκεψη θα υποδεχθεί έως 700 συνολικά συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών, εκπρόσωποι των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, φορείς της ελληνικής κοινωνίας πολιτών, εκπρόσωποι οργανώσεων και ειδικοί εμπειρογνώμονες από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Τόπος διεξαγωγής Η 6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και των Πόλεων διοργανώνεται από την Επιτροπή των Περιφερειών και την Περιφέρεια Αττικής στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Το Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, σε κοντινή απόσταση από κυβερνητικά κτίρια και μεγάλα ξενοδοχεία. Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα , European Recovery Local Solutions Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση 4

5 Πρόγραμμα Summit online The Summit sessions will be web streamed live via the website. The main speeches and debates will also be recorded on video and made available online after the event. WiFi access is available in Megaron. Please select the OMMA network, no password required. All participants can share their comments and personal insights about the Summit using their Twitter account. #EUregions For more information: Η Διάσκεψη στο Διαδίκτυο Οι θεματικές συνεδρίες της Διάσκεψης θα μεταδοθούν ζωντανά στο Διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας. Επίσης, οι κυριότερες ομιλίες και συζητήσεις θα βιντεοσκοπηθούν και θα είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο μετά την εκδήλωση. Δωρεάν πρόσβαση Wi-Fi στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Εφόσον επιλέξετε το δίκτυο ΟΜΜΑ, δεν απαιτείται κωδικός. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να μοιραστούν τις παρατηρήσεις και τις προσωπικές σκέψεις τους για τη Διάσκεψη μέσω του λογαριασμού τους στο Twitter. #EUregions Για περισσότερες πληροφορίες: Press Services During the Summit journalists can make use of a dedicated press centre, fully functional TV studio, roaming TV crew and professional photographer all free of charge and on request. Footage of the conference will also be available for free download through Europe by Satellite (EbS). For all press enquiries contact: Pierluigi Boda (IT/EN) David French (EN) Georgia Zarkinou (EL) Υπηρεσίες Τύπου Κατά την διάρκεια της Διάσκεψης οι δημοσιογράφοι μπορούν να κάνουν χρήση του στούντιο τηλεόρασης, του τηλεοπτικού συνεργείου και επαγγελματιών φωτογράφων δωρεάν και κατόπιν αιτήματος. Πλάνα του Συνεδρίου θα είναι διαθέσιμα για δωρεάν λήψη μέσω του δορυφορικού EbS.Για όλες τις πληροφορίες τύπου επικοινωνήστε: Pierluigi Boda (IT/EN) David French (EN) Georgia Zarkinou (EL) Central Railway Station (20 minutes) MEGARON Airport (35 minutes) Megaron Metro Station Syntagma Square Hilton Caravel Parthenon Acropolis Zappeion 5 European Recovery Local Solutions Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση

6 6 th EUROPEAN Friday 7 March 2014 The first day of the European Summit of Regions and Cities will focus on the efforts at European, national, regional and local level to incite job-creation and growth. More than five years of financial and economic crisis have had a deep impact on European society. Disparities between regions, even within Member States, have never been that high. Currently, over 26 million EU citizens are unemployed in Greece and Spain they account for a quarter of the workforce. The EU, its Member States, regions and cities have developed several economic recovery strategies to break this negative spiral and to get Europe back on the track of smart, sustainable and inclusive growth. The Europe 2020 strategy sets a series of policy targets and gave a clear focus for the investment priorities for the coming seven years. Between 2014 and 2020, the EU will make available 366 billion from cohesion policy funds including 6 billion for targeted youth employment measures, in addition to 80 billion for the Horizon 2020 programme on research and innovation. Member States also agree to target investments on smart, sustainable and inclusive growth as highlighted in the Annual Growth Survey. Moreover important steps towards the completion of the Economic and Monetary Union have been taken. All those efforts are leading slowly but visibly to the first signs of economic recovery in some of the severely hit countries. Regions and cities play a key role in the delivery of those EU ambitions. Together they represent two thirds of total public investment and one third of public expenditure in Europe, mainly geared towards areas with a tangible impact on society s welfare: education and training, innovation, social services or environment protection. It is for that reason that 88% of regional and local authorities are calling for greater involvement in Europe s growth strategy. Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 Την πρώτη ημέρα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Περιφερειών και των Πόλεων, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την υποκίνηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Πάνω από πέντε χρόνια χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης είχαν βαθύ αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών, ακόμα και στο εσωτερικό των κρατών μελών, ποτέ δεν ήταν τόσο μεγάλες. Επί του παρόντος, περισσότεροι από 26 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες είναι άνεργοι στην Ισπανία και στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού. Η ΕΕ, τα κράτη μέλη της, οι περιφέρειες και οι πόλεις έχουν αναπτύξει διάφορες στρατηγικές για να σταματήσουν αυτήν την καθοδική σπείρα και να επαναφέρουν την Ευρώπη στην πορεία της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» έθεσε μια σειρά πολιτικών στόχων και επικεντρώθηκε στις επενδυτικές προτεραιότητες για τα επόμενα επτά χρόνια. Στο διάστημα μεταξύ 2014 και 2020, η ΕΕ θα διαθέσει 366 δισ. ευρώ από τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής, μεταξύ των οποίων 6 δισ. ευρώ ειδικά για την προώθηση της απασχόλησης των νέων, συν 80 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα Horizon 2020, που αφορά την έρευνα και την καινοτομία. Επίσης, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να επικεντρώσουν τις επενδύσεις στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη όπως επισημαίνεται στην ετήσια επισκόπηση της αναπτυξης. Επιπλέον έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Όλες αυτές οι προσπάθειες οδηγούν αργά αλλά ορατά στα πρώτα σημάδια οικονομικής ανάκαμψης σε ορισμένες από τις χώρες που έχουν πληγεί σοβαρά. Οι περιφέρειες και οι πόλεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών. Μαζί αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα των συνολικών δημόσιων επενδύσεων και το ένα τρίτο των δημόσιων δαπανών στην Ευρώπη, κυρίως σε τομείς με απτό αντίκτυπο στην ευημερία της κοινωνίας: εκπαίδευση και κατάρτιση, καινοτομία, κοινωνικές υπηρεσίες, προστασία του περιβάλλοντος. Γι αυτό το λόγο, το 88% των τοπικών και περιφερειακών αρχών ζητά μεγαλύτερη συμμετοχή στην αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης. European Recovery Local Solutions Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση 6

7 Πρόγραμμα Friday 7 March 2014 Παρασκευή 7 Μαρτίου :00-16:15: Opening session Trianti Hall Welcome speeches and introductory statements Ramón Luis Valcárcel Siso, President of the Committee of the Regions Ioannis Sgouros, Governor of the Attica Region, Head of the Greek Delegation to the Committee of the Regions Keynote speeches Werner Hoyer, President of the European Investment Bank Evangelos Venizelos, Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Greece Conclusions of the Committee of the Regions mid-term review of the Europe 2020 strategy Mercedes Bresso, First Vice-President of the Committee of the Regions Conclusions on behalf of the Hellenic Presidency of the Council of the EU Yiannis Michelakis, Minister for the Interior, Greece Moderator Karen Coleman, Journalist, Ireland Πρόγραμμα 14:00-16:15: Εναρκτήρια συνεδρία Αίθουσα Τριάντη Χαιρετισμοί και εισαγωγικές προσφωνήσεις Ramón Luis Valcárcel Siso, Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Ιωάννης Σγουρός, Περιφερειάρχης Αττικής, Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών Κεντρικές Ομιλίες Werner Hoyer, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» από την Επιτροπή των Περιφερειών Mercedes Bresso, Πρώτη Αντιπρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Συμπεράσματα εκ μέρους της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιάννης Μιχελάκης, Υπουργός Εσωτερικών, Ελλάδα Συντονιστής Karen Coleman, Δημοσιογράφος, Ιρλανδία Ramón Luis Valcárcel Siso Ioannis Sgouros Mercedes Bresso Werner Hoyer Evangelos Venizelos Yiannis Michelakis 7 European Recovery Local Solutions Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση

8 6 th EUROPEAN Friday 7 March 2014 Παρασκευή 7 Μαρτίου :30-18:00: Parallel thematic sessions Trianti Hall Workshop A: Investing in economic recovery and sustainable job creation: Europe s regions and cities make it happen This first session will consider the prospects and challenges for Europe in exiting the crisis and how its regions and cities can contribute to delivering a job-rich recovery. The Committee of the Regions will present inspiring views on how to better involve regions and cities in Europe s growth and jobs strategy. Where do Europe and its regions and cities stand after six years of the financial and economic crisis? Is Europe s growth and jobs strategy delivering and is the role of regions and cities addressed adequately (with a specific focus on employment)? At a time of growing regional disparities, how do we get the EU back on the track? What inspiring examples are there of recovery and job strategies at national, regional and local level, initiated by the public and/or private sector? What are the recommendations for the mid-term assessment of Europe s strategy for sustainable growth and job-rich recovery from the point of view of the Committee of the Regions? Introduction by the workshop chair: Michel Delebarre, Mayor of Dunkirk, France, Political Coordinator of the Committee of the Regions Europe 2020 Monitoring Platform What is at stake - Mapping the theme Yves Leterme, Deputy Secretary-General of the Organisation for Economic Cooperation and Development Debate Marek Woźniak, Marshal of the Wielkopolska region, Poland, President of the Committee of the Regions Commission on Territorial Cohesion Policy Dimitrios Kalogeropoulos, Secretary General of coordination and management of solid and liquid wastes and environment, Member of Committee of the Regions, Attica, Greece Bas Verkerk, Mayor of Delft, the Netherlands, Member of the Committee of the Regions Annika Annerby Jansson, President of the Conference of Peripheral Maritime Regions Georges Dassis, President of the Workers Group in the European Economic and Social Committee Arnaldo Abruzzini, Secretary-General of Eurochambres Moderator Karen Coleman, Journalist, Ireland 16:30-18:00: Παράλληλες θεματικές συνεδρίες Αίθουσα Τριάντη Εργαστήριο A: Επενδύοντας στην οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας: η εφαρμογή από τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης Σε αυτήν την πρώτη θεματική συνεδρία θα εξεταστούν οι προοπτικές και οι προκλήσεις για την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση και οι δυνατοί τρόποι συμβολής των περιφερειών και των πόλεων στην επίτευξη μιας ανάκαμψης με περισσότερες θέσεις εργασίας. Η Επιτροπή των Περιφερειών θα παρουσιάσει ενδιαφέρουσες ιδέες για την καλύτερη συμμετοχή των περιφερειών και των πόλεων στη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Πού βρίσκονται η Ευρώπη, οι περιφέρειες και οι πόλεις της μετά από έξι χρόνια χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης; Έχει αποτελέσματα η στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση και προβλέπει επαρκή ρόλο για τις περιφέρειες και τις πόλεις (ιδίως όσον αφορά το ζήτημα της απασχόλησης των νέων); Σε μια περίοδο διεύρυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων, πώς θα επανέλθει η ΕΕ σε τροχιά σύγκλισης; Υπάρχουν ενδιαφέροντα παραδείγματα στρατηγικών ανάκαμψης και απασχόλησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που βασίστηκαν σε πρωτοβουλίες του δημόσιου και/ή του ιδιωτικού τομέα; Ποιες είναι οι συστάσεις για την ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και ανάκαμψη με περισσότερες θέσεις εργασίας από την Επιτροπή των Περιφερειών; Εισαγωγή από τον προεδρεύοντα του εργαστηρίου Michel Delebarre, Δήμαρχος της Δουνκέρκης, Γαλλία, Πολιτικός Συντονιστής της Πλατφόρμας Παρακολούθησης «Ευρώπη 2020» της Επιτροπής των Περιφερειών Τι διακυβεύεται Χαρτογράφηση του τοπίου Yves Leterme, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Συζήτηση Marek Woźniak, Περιφερειάρχης της Wielkopolska, Πολωνία, Πρόεδρος της Επιτροπής «Πολιτική Εδαφικής Συνοχής» της Επιτροπής των Περιφερειών Δημήτριος Καλογερόπουλος, Γενικός Γραμματέας συντονισμού και διαχείρησης στερεών και υγρών αποβλήτων και περιβάλλοντος,μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών, Αττική, Ελλάδα Bas Verkerk, Δήμαρχος του Delft, Ολλανδία, Μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών Annika Annerby Jansson, Πρόεδρος της Διάσκεψης των Παραθαλάσσιων Απόκεντρων Περιφερειών Γεώργιος Ντάσης, Πρόεδρος της Ομάδας των Εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Arnaldo Abruzzini, Γενικός Γραμματέας, Eurochambres Συντονιστής Karen Coleman, Δημοσιογράφος, Ιρλανδία European Recovery Local Solutions Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση 8

9 Πρόγραμμα Friday 7 March 2014 Παρασκευή 7 Μαρτίου :30-18:00: Parallel thematic sessions Skalkotas Hall Workshop B: Getting delivery right: involving Europe s regions and cities Delivering better governance at EU, national, regional and local level will be the focus of debate in the second session. The Committee of the Regions will presents its point of view on the gaps in governing, delivering and financing Europe s growth and jobs strategy. It will consider the different options for its further development in the second half of the decade and put forward the views of regional and local governments. What are the governance gaps and main obstacles to successful delivery of Europe s growth and jobs strategy? What solutions can the EU propose with regards to legislation, governance and financing? What inspiring examples of regional growth strategies can be found in regions and cities? How can capacity-building at local level be developed and what can regions and cities learn from each other at EU level? Introduction by the workshop chair: Markku Markkula, Member of the Espoo City Council, Finland, Member of the Steering Committee of the Committee of the Regions Europe 2020 Monitoring Platform What is at stake - Mapping the theme Philip McCann, Professor of Economic Geography, University of Groningen, The Netherlands Debate António Costa, Mayor of Lisbon, Portugal, President of the Committee of the Regions Commission on Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs Kostas Askounis, President of the Central Union of Municipalities of Greece Malcolm Harbour, Member of the European Parliament, United Kingdom, Chair of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection Marc Hendrickx, Member of the Flemish Parliament and Member of the Committee of the Regions Valeria Ronzitti, Secretary General of The European Centre of Employers and Enterprises providing Public services Andreas Andreadis, President of the Association of Greek Tourism Enterprises (SETE) Moderator Stamatis Giannisis, Journalist Euronews Greece 18:00-21:00: Networking reception at the Megaron Muses Foyer 16:30-18:00: Παράλληλες θεματικές συνεδρίες Αίθουσα Σκαλκώτα Εργαστήριο B: Στοχεύοντας στην κατάλληλη εφαρμογή: η ενεργός συμμετοχή των περιφερειών και των πόλεων της Ευρώπης Στη δεύτερη θεματική συνεδρία η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η Επιτροπή των Περιφερειών θα παρουσιάσει τις απόψεις της σχετικά με τα κενά στη διακυβέρνηση, την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Θα εξετάσει τις διάφορες επιλογές για την περαιτέρω εξέλιξή της κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας και θα παρουσιάσει την οπτική των περιφερειακών και των τοπικών αρχών. Ποια είναι τα κενά στη διακυβέρνηση και τα κυριότερα εμπόδια για την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση; Ποιες λύσεις μπορεί να προτείνει η ΕΕ αναφορικά με τη νομοθεσία, τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση; Ποια ενδιαφέροντα παραδείγματα εφαρμογής περιφερειακών αναπτυξιακών στρατηγικών μπορούν να δώσουν οι περιφέρειες και οι πόλεις; Πώς μπορούν να αναπτυχθούν οι ικανότητες του τοπικού επιπέδου και τι μπορούν οι περιφέρειες και οι πόλεις να διδαχθούν η μία από την άλλη σε επίπεδο ΕΕ; Εισαγωγή από τον προεδρεύοντα του εργαστηρίου Markku Markkula, Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Espoo, Φινλανδία, μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής Πλατφόρμας Παρακολούθησης «Ευρώπη 2020» της Επιτροπής των Περιφερειών Τι διακυβεύεται Χαρτογράφηση του τοπίου Philip McCann, Καθηγητής Πανεπιστήμιου Groningen, Ολλανδία Συζήτηση António Costa, Δήμαρχος της Λισαβόνας, Πορτογαλία, Πρόεδρος της Επιτροπής «Ιθαγένεια, Διακυβέρνηση, Θεσμικές και Εξωτερικές Υποθέσεις» της Επιτροπής των Περιφερειών Κώστας Ασκούνης, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Malcolm Harbour, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ενωμένο Βασίλειο, Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών Marc Hendrickx, Μέλος του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου και Μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών Valeria Ronzitti, Γενική Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Εργοδοτών και Επιχειρήσεων που παρέχουν Δημόσιες υπηρεσίες Ανδρέας Ανδρεάδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Συντονιστής Σταμάτης Γιαννίσης, Δημοσιογράφος Euronews, Ελλάδα 18:00-21:00: Δεξίωση στο Μέγαρο Αίθριο των Μουσών 9 European Recovery Local Solutions Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση

10 6 th EUROPEAN Saturday 8 March 2014 Between 22 and 25 May 2014 European citizens will elect a new European Parliament. This election will be more than ever decisive for the future of the EU. The voters turnout and the election results will reflect the citizens perception of the way Europe is dealing with the current crisis. The 350 million voters will have the chance to go for more, less or another Europe. This is also the first European election since the Treaty of Lisbon came into force: European political parties will now propose their candidate for the presidency of the European Commission, which will lead to a new level of pan-european campaigns and public debates. The Summit in Athens will be the moment when the real political campaigning will take off. The Committee of the Regions, representing Europe s regions and cities, will use this opportunity to open the debate about the future priorities of the European Union, and in particular about the role of local government in bringing Europe closer to its citizens and vice-versa. Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 Στο διάστημα μεταξύ 22 και 25 Μαΐου 2014 οι Ευρωπαίοι πολίτες θα εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτές οι εκλογές θα είναι περισσότερο από ποτέ αποφασιστικής σημασίας για το μέλλον της ΕΕ. Η προσέλευση των ψηφοφόρων και τα εκλογικά αποτελέσματα θα αντικατοπτρίσουν την εκτίμηση των πολιτών αναφορικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζει η Ευρώπη την τρέχουσα κρίση. Οι 350 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα έχουν την ευκαιρία να ζητήσουν περισσότερη, λιγότερη ή διαφορετική Ευρώπη. Θα είναι, επίσης, οι πρώτες ευρωεκλογές μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας: τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα προτείνουν τώρα τους υποψηφίους τους για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πράγμα που θα οδηγήσει σε ένα νέο επίπεδο πανευρωπαϊκών εκστρατειών και δημόσιων συζητήσεων. Η Διάσκεψη στην Αθήνα θα είναι η στιγμή της έναρξης της πραγματικής πολιτικής εκστρατείας. Η Επιτροπή των Περιφερειών, ως εκπρόσωπος των περιφερειών και των δήμων της Ευρώπης, θα επωφεληθεί από αυτήν την ευκαιρία για να ανοίξει τη συζήτηση σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ιδιαίτερα, σχετικά με τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και αντιστρόφως. European Parliament Elections European Recovery Local Solutions Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση 10

11 Πρόγραμμα Saturday 8 March 2014 Σάββατο 8 Μαρτίου :30-12:00: Plenary session Debate on the Future of Europe Trianti Hall Welcome and introduction Ioannis Sgouros, Governor of the Attica Region, Head of the Greek Delegation to the Committee of the Regions Debate Martin Schulz, President of the European Parliament Antonis Samaras, Prime Minister of Greece, Greek Presidency of the Council of the EU José Manuel Barroso, President of the European Commission Summit conclusions Ramón Luis Valcárcel Siso, President of the Committee of the Regions Moderators Karen Coleman, Journalist, Ireland Ilias Siakantaris, Journalist, Greece In cooperation with the Hellenic Public Radio and Television (HPRT) Πρόγραμμα 9:30-12:00: Σύνοδος Ολομέλειας Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης Αίθουσα Τριάντη Καλωσόρισμα και εισαγωγή Ιωάννης Σγουρός, Περιφερειάρχης Αττικής, Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών Συζήτηση Martin Schulz, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντώνης Σαμαράς, Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συμπεράσματα της Διάσκεψης Ramón Luis Valcárcel Siso, Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Συντονιστές Karen Coleman, Δημοσιογράφος, Ιρλανδία Ηλίας Σιακαντάρης, Δημοσιογράφος, Ελλάδα Σε συνεργασία με την Δημόσια Τηλεόραση (ΔΤ) Martin Schulz Antonis Samaras José Manuel Barroso 11 European Recovery Local Solutions Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση

12 6 th EUROPEAN Exhibition: Europe investing in smart, sustainable and inclusive growth During the event, an exhibition with inspiring projects in Europe delivering regional and local growth will be presented. The exhibition will show a selection of projects and programmes from all over Europe, including examples of cross-border and inter-regional cooperation. Over 50 projects will be presented in the exhibition, with a selection of examples from Greek regions showing locally embedded efforts made to create smart, sustainable and inclusive growth. Έκθεση: Η Ευρώπη επενδύει στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί έκθεση με υποδειγματικά έργα επίτευξης της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η έκθεση θα παρουσιάσει μια επιλογή έργων και προγραμμάτων από όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων παραδείγματα διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν περισσότερα από 50 έργα, με επιλεγμένα παραδείγματα ελληνικών περιφερειών, που στήριξαν τις προσπάθειές τους για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στις τοπικές τους συνθήκες. In addition, the INTERREG EUROPE programme, financed by the European Regional Development Fund to facilitate interregional networking during the next programming period , will take part in the exhibition. Furthermore, documentation on other EU programmes will also be available. Επιπλέον, το πρόγραμμα INTERREG EUROPE, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη διευκόλυνση της διαπεριφερειακής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της επόμενης προγραμματισμένης περιόδου , θα παρουσιαστεί στην έκθεση. Επιπροσθέτως, θα είναι διαθέσιμο έντυπο υλικό σχετικά με άλλα προγράμματα της ΕΕ. European Recovery Local Solutions Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση 12

13 Πρόγραμμα Hellenic Presidency of the Council of the European Union Greece holds the Presidency of the European Union in the first half of 2014, for the fifth time since its accession to the European Communities in Europe is currently being called upon to respond to the challenge of the economic crisis, to safeguard the common currency by deepening and reinforcing the Economic and Monetary Union, while promoting direct policies tackling recession and unemployment by stimulating growth. This context is reflected in the priorities of the Greek EU Presidency: growth, jobs and cohesion; the further integration of the Eurozone; the management of migration, borders and mobility; and the maritime policies. Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ελλάδα ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, για πέμπτη φορά μετά την ένταξή της στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες το Σήμερα, στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, η Ευρώπη καλείται να αντεπεξέλθει σε αυτήν την πρόκληση και να διασφαλίσει το κοινό νόμισμα με την εμβάθυνση και την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, προωθώντας ταυτόχρονα πολιτικές για την άμεση αντιμετώπιση της ύφεσης και της ανεργίας μέσω της τόνωσης της ανάπτυξης. Το πλαίσιο αυτό αντανακλάται και στις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ: ανάπτυξη, απασχόληση και συνοχή περαιτέρω ολοκλήρωση της Ευρωζώνης διαχείριση της μετανάστευσης, των συνόρων και της κινητικότητας και πολιτικές ναυτιλίας. 13 European Recovery Local Solutions Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση

14 6 th EUROPEAN Attica Region and Athens The 6th European Summit of Regions and Cities is being hosted in Athens by the Attica Region. With almost four million inhabitants, Attica is the most populated of the 13 regions of Greece. It encompasses the entire metropolitan area of Athens. Athens is regarded as the historical cradle of democracy in Europe. Associations with the history of European politics, the city s, region s and country s evolution during the last decades and its unique position on the crossroads between east and west, make Athens a most appropriate location to host the Summit of Regions and Cities. That is why the Summit symbolically included the image of Athena, the goddess of wisdom, civilisation, law and justice in its logo. Η Περιφέρεια Αττικής και η Αθήνα Η 6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και των Πόλεων φιλοξενείται στην Αθήνα από την Περιφέρεια Αττικής. Με σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια κατοίκους, η Αττική είναι η πιο πυκνοκατοικημένη από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας. Περιλαμβάνει το σύνολο της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Η Αθήνα θεωρείται ιστορική κοιτίδα της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Συνδεδεμένη με την ιστορία της ευρωπαϊκής πολιτικής, η πορεία της πόλης, της περιφέρειας και της χώρας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών και η μοναδική θέση της στο σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης καθιστούν την Αθήνα το πιο κατάλληλο μέρος για τη φιλοξενία της Διάσκεψης των Περιφερειών και των Πόλεων. Για αυτούς τους λόγους, το λογότυπο της Διάσκεψης περιλαμβάνει συμβολικά την εικόνα της Αθηνάς, της θεάς της σοφίας, του πολιτισμού, του νόμου και της δικαιοσύνης. European Recovery Local Solutions Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση 14

15 Πρόγραμμα EUROPEAN UNION Committee of the Regions 6 th European Summit of Regions and Cities Megaron Athens International Conference Centre Vass. Sofias & Kokkali, Athens Friday 7 March :00-16:15: Opening session 16:30-18:00: Parallel thematic sessions 6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και των Πόλεων Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα Παρασκευή 7 Μαρτίου :00-16:15: Εναρκτήρια Συνεδρία 16:30-18:00: Παράλληλες θεματικές συνεδρίες Workshop A: Workshop B: Εργαστήριο A: Εργαστήριο B: Investing in economic recovery and sustainable job creation: Europe s regions and cities make it happen Getting delivery right: involving Europe s regions and cities «Επενδύοντας στην οικονομική ανάκαμψη και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας: η εφαρμογή από τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης» «Στοχεύοντας στην κατάλληλη εφαρμογή: η ενεργός συμμετοχή των περιφερειών και των πόλεων της Ευρώπης» 18:00-21:00: Networking reception 18:00-21:00: Δεξίωση Saturday 8 March :30-12:00: Plenary session Debate on the Future of Europe Σάββατο 8 Μαρτίου :30-12:00: Σύνοδος Ολομέλειας Συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης is subject to change at any time. Το παρόν πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί. Information: Πληροφορίες: 15 European Recovery Local Solutions Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση

16 6 th EUROPEAN EUROPEAN UNION Committee of the Regions March 2014 Edited by the Directorate for Communication, Press and Events of the Committee of the Regions Rue Belliard/Belliardstraat 101, 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel , Fax Follow

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014 EUROPEAN UNION Committee of the Regions 6 th EUROPEAN Πρόγραμμα 6 th European Summit of Regions and Cities European Recovery Local Solutions www.cor.europa.eu/athens2014 6 η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. Πεπραγμένα. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 7-8 3 2014

ΑΘΗΝΑ. Πεπραγμένα. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 7-8 3 2014 6 η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΘΗΝΑ 7-8 3 2014 Πεπραγμένα 6 η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και των Πόλεων Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση www.cor.europa.eu/athens2014 6 η ΔΙΑΣΚΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243

ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 SPP 2 nd Network meeting Greece: Larissa INVITATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Τμήμα : Τεχνικών Υπηρεσιών Αγιά, 08/09/2011 Ταχυδρομική Δ/νση : ΑΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 14243 Ταχ. Κώδικας : 400 03 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική Ανακοίνωση. Important Announcement. For more information. Περισσότερες πληροφορίες

Σημαντική Ανακοίνωση. Important Announcement. For more information. Περισσότερες πληροφορίες Σημαντική Ανακοίνωση Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Συνέδριο για τον Τουρισμό και τη Γαλάζια Ανάπτυξη που θα διεξαχθεί στην Αθήνα την 1η ημέρα (10 Μαρτίου 2014) της Διεθνής Εκδήλωσης Επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες. Ημερίδα με θέμα «Έξυπνα ενεργειακά συστήματα για Αειφόρα Νοσοκομεία: Η εμπειρία του προγράμματοςgreen@hospital» θα πραγματοποιηθεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στις 10.00 15.00 την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET CYPRUS - Κύπρος INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Troodos 3 Troodos 5 2 I. Regional Partnerships Official Partners of the

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής

Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Γυναίκες στις ΤΠΕ Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γυναίκες και ΤΠΕ στην Ευρώπη Επτά (7) εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται στον τοµέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες ΠληροφορικήςκαιΕπικοινωνιών)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 16:00 Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007. Be here, be everywhere!

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007. Be here, be everywhere! ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007 23 η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 1-4 Νοεμβρίου 2007 Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 23 nd International Tourism Exhibition 1-4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια στην Αλβανία (Τίρανα, 4/11/2013).

ΘΕΜΑ: Επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια στην Αλβανία (Τίρανα, 4/11/2013). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 6576 Πληροφορίες: Ε. Ξενάκη Τηλέφωνο: 210 4223364

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON2020/Secure Societies WP2014-2015

HORIZON2020/Secure Societies WP2014-2015 HORIZON2020/Secure Societies WP20142015 Αντισμήναρχος (ΜΑ) Γεώργιος Καντεράκης, PhD Τμηματάρχης Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ Εθνικός Εκπρόσωπος Horizon 2020/Secure Societies

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

6η Ευρωπαϊκή ιάσκεψη Πόλεων και Περιφερειών Πρακτικές πληροφορίες για τους συµµετέχοντες

6η Ευρωπαϊκή ιάσκεψη Πόλεων και Περιφερειών Πρακτικές πληροφορίες για τους συµµετέχοντες 6η Ευρωπαϊκή ιάσκεψη Πόλεων και Περιφερειών Πρακτικές πληροφορίες για τους συµµετέχοντες Άφιξη στην Αθήνα Tο ιεθνές αεροδρόµιο Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" βρίσκεται στα Σπάτα, σε απόσταση 33 χιλιοµέτρων

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SPP TRAINING SESSIONS GREECE

SPP TRAINING SESSIONS GREECE SPP TRAINING SESSIONS GREECE 7 training sessions took place in Greece over a period of 3 days in October and November in 2012. They were held at PEDA in Athens and the participants that attended all sessions

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6817 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ÅÁÉÀ±Êº ˆ½Éà º±¹ ı ±½ þÿ º º±, œ±á ± þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹ ÅÁÉÀ±ÊºÌ

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

6th International Conference on

6th International Conference on 6th International Conference on "e-democracy: Citizen rights in the world of the new computing paradigms" Athens, 10-11 December 2015 www.edemocracy2015.eu Organiser: HSCIS (ΕΣΚτΠ) Hellenic Scientific

Διαβάστε περισσότερα

Mission for Growth 2014

Mission for Growth 2014 Mission for Growth 2014 Διεθνής εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων B2B Networking Event Αθήνα, 10 11 Μαρτίου 2014 Μετά την επιτυχή επίσκεψή του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA).

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA). Th. Vontetsianos, MD, PhD Consultant Pulmonary Physician Head, E-health Unit http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion

BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES. City Date Time Hall. Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion BRAIN AWARENESS ACTIVITY IN NEUROSCIENCES City Date Time Hall Rhodes 16 March 2012 7.00 pm Cultural Events Hall Aktaion TITLE: BRIDGE, COGNITIVE ENHANCEMENT AND BRAIN PLASTICITY: HOW TO KEEP BRAIN FIT

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συνάντησης

Πρόγραμμα Συνάντησης 4 th SPP NETWORK MEETING GREECE. Athens, 16 December 2011 Agenda Προεδρείο: Ε. Σκουλά, Κ. Γεωργίου, Α. Δαλαμάγκα Πρόγραμμα Συνάντησης Ώρα Θέμα Εισηγητής 10:00-10:05 Χαιρετισμός Νικόλαος Σαράντης Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις

Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise φέρνει κοντά τον Αραβικό κόσμο και τις ελληνικές επιχειρήσεις Αγαπητά Μέλη, Η 14 η Διεθνής Έκθεση ΚΕΜ Franchise τελεί υπό την αιγίδα του Αραβο- Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

e Skills for Jobs 2014

e Skills for Jobs 2014 e Skills for Jobs 2014 Ψηφιακές Δεξιότητες και Θέσεις Εργασίας Γιάννης Σύρρος Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη WITSA 4 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ Ο ΣΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας «Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας «Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Διοργάνωση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Κοινωνιολογίας «Θεσσαλονίκη - Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» & Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Η μετάβαση των νέων στην κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο:

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή ΗΜ&ΜΥ 1 το Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2014 International Defense & Security Conference. Defense & Security Policy: Meet the Future Challenges

EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2014 International Defense & Security Conference. Defense & Security Policy: Meet the Future Challenges EXPOSEC-DEFENSEWORLD 2014 International Defense & Security Conference Defense & Security Policy: Meet the Future Challenges ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Σµήναρχος (Μ) Γεώργιος ελής, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Βασίλης Αυδίκος Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών v.avdikos@gmail.com v.avdikos@panteion.gr Σπουδές PhD, Department of Town

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras

Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras Balkan-Mediterranean Programme: Alexandros Samaras Head of Unit Management of the Programmes implemented in the Balkan Peninsula - Black Sea and the Interregional Programmes, Greece Session 3: Future Programmes

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

international commitment 65 Countries

international commitment 65 Countries 3 international commitment 65 Countries 1500 4 the open data policy 13 Districts 350 Municipalities introduce solid policy implement for all 7 Regional Administratio ns Central Governm ent Public Entities,

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

The Marie Curie Actions in FP7 People Programme. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ National Contact Point (Attica)

The Marie Curie Actions in FP7 People Programme. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ National Contact Point (Attica) The Marie Curie Actions in FP7 People Programme ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ National Contact Point (Attica) FP7 overview (2007-2013) EU s main instrument for funding research FP7 overview (2007-2013) FP7 overview

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. «Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση» VET, Lifelong Learning and Employment

Διημερίδα. «Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση» VET, Lifelong Learning and Employment Διημερίδα «Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Απασχόληση» VET, Lifelong Learning and Employment 24-25 Απριλίου 2015, Ξενοδοχείο ΤΙΤΑNIA ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 Απριλίου FRIDAY 24th April Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Athanasios J. Manolis MD, FACC, FESC, FAHA. Director of Cardiology Dept, Asklepeion General Hospital, Athens Greece.

Athanasios J. Manolis MD, FACC, FESC, FAHA. Director of Cardiology Dept, Asklepeion General Hospital, Athens Greece. Προβλήματα και Εμπειρίες από τη Διοργάνωση του Παγκοσμίου Συνεδρίου Υπέρτασης Αθήνα 2014 World Congress of Hypertension, Athens 2014: Challenges and Experiences Athanasios J. Manolis MD, FACC, FESC, FAHA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Παρόν και Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας Η συμβολή των Υπηρεσιών» Η ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 20 Μαρτίου 2010 Αμφιθέατρο Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ζαχαρίας Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs)

Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs) Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs) Τάσεις, Προκλήσεις & Επιτυχημένες Πρακτικές Μανόλης Ψαρρός Strategic Research, Planning & Implementation Support Digital Marketing Strategies Digital Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I -

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Γ. Οικονόμου Μάρτιος 2001 - I - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχάριστο χρέος αποτελεί για μένα η μνεία των προσώπων που συνέβαλαν, τους τελευταίους εννέα μήνες, στην ολοκλήρωση αυτής της μελέτης. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον κ.

Διαβάστε περισσότερα