ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ"

Transcript

1 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α. Μητρογιαννοπούλου Σχ. Σύμβουλος ΠΕ3 Α Αθήνας Περίληψη Τα Μαθηματικά θεωρούνται γενικά ένα δύσκολο αντικείμενο, το οποίο γίνεται ίσως δυσκολότερο για τους μαθητές μιας πολυπολιτισμικής τάξης ή αυτούς που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες ή διαθέτουν κάποια χαρισματικότητα ή διπλή ιδιαιτερότητα. Απαιτείται λοιπόν ιδιαίτερη διδακτική μέθοδος και διδασκαλία προσαρμοσμένη στις ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες, δηλαδή διαφοροποιημένη διδασκαλία, με κατάλληλες μεθόδους και μέσα τόσο «χειραπτικά» όσο και τεχνολογικά. Στο κείμενο που ακολουθεί θα εκφραστεί ο σχετικός προβληματισμός και θα παρουσιαστούν παραδείγματα καλής πρακτικής. Προβληματισμός Στην εποχή μας η μαθητική τάξη χαρακτηρίζεται από ανομοιογένεια Αυτό οφείλεται στο γεγονός της πολυπολιτισμικότητας που χαρακτηρίζει τον μαθητικό πληθυσμό, ειδικά σε περιοχές με οικονομικούς μετανάστες. Επιπλέον, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου ήταν και εξακολουθούν να είναι ένας σημαντικός παράγων στην αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας. Βέβαια στο παρελθόν ενδεχομένως να μη λαμβανόταν υπόψη, αλλά τώρα με την εξέλιξη της Ψυχοπαιδείας και των σύγχρονων αντιλήψεων για τη μάθηση, όχι μόνο δεν μπορεί να αγνοηθεί αυτός ο παράγων, αλλά πρέπει να τύχει οπωσδήποτε ιδιαίτερης προσοχής. Επίσης, οι περιπτώσεις μαθητών με πιστοποιημένη ή όχι κάποια μαθησιακή δυσκολία 1 έχει αυξηθεί σημαντικά, οπότε απαιτείται ιδιαίτερη αντιμετώπιση, ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή των δυσλεκτικών, αλλά και αδύνατων μαθητών, στη μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου να μην είναι απλοί θεατές και να μην τυγχάνουν μεροληπτικής αντιμετώπισης. Φυσικά υπάρχουν και οι χαρισματικοί μαθητές 2 ή οι μαθητές με διπλή ιδιαιτερότητα 3, οπότε χρειάζεται κατάλληλη προσαρμογή της διδασκαλίας και για την περίπτωσή τους Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία ιδιαίτερη δυσκολία των μαθητών σε θέματα Γεωμετρίας και ιδιαίτερα στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), όπως είχε φανεί και στην υποστηρικτική διδασκαλία των Μαθηματικών, η οποία δυστυχώς λειτούργησε μόνο δύο σχολικά έτη. Όμως η Γεωμετρία είναι συνυφασμένη με τον πολιτισμό και ιδιαίτερα με τον ελληνικό. Άλλωστε οι μεγάλοι γεωμέτρες ήταν Έλληνες, ενώ προσωπικά διαθέτω έντονο ενδιαφέρον για τη Γεωμετρία, οπότε το κείμενο που ακολουθεί θα επικεντρωθεί σε θέματα αυτού του σχολικού αντικειμένου. 1 Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα. 2 Οι χαρισματικοί μαθητές, είναι άτομα με υψηλό δείκτης ευφυΐας. Αρκετές φορές το σχολικό περιβάλλον και οι δραστηριότητες που διαδραματίζονται σε αυτό ή ακόμη και η απουσία αυτών δεν ευνοούν την εκδήλωση της ευφυΐας και των ταλέντων των χαρισματικών μαθητών. Πολύ συχνά οι μαθητές αυτοί πλήττουν, οπότε η αδιαφορία τους εκλαμβάνεται και ως ανικανότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται 3 Υπάρχουν μαθητές οι οποίοι παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ταλέντο τους, δηλαδή η χαρισματικότητά τους σε έναν τομέα και γιατί όχι σε περισσότερους. Πρόκειται συνήθως για παιδιά με κάποια ιδιαιτερότητα μαθησιακής ανάπτυξης τα οποία όμως ίσως παρουσιάζουν ανάρμοστη συμπεριφορά ενδεχομένως λόγω κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων

2 Μαθησιακές δυσκολίες 2 Ειδικά για τις μαθησιακές δυσκολίες (Μ.Δ.) και μάλιστα τη δυσλεξία, η οποία χαρακτηρίζει (επίσημα τουλάχιστον) αρκετούς μαθητές τα τελευταία χρόνια, αξίζει να έχουμε υπόψη τα πορίσματα σχετικών ερευνών οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι δυσκολίες στα Μαθηματικά συμπορεύονται με τις δυσκολίες στη Γλώσσα και συγκεκριμένα σε θέματα όπως η αναγνωστική ικανότητα και η επεξεργασία πληροφοριών 4. Επιπλέον, τα Μαθηματικά έχουν και τη δική τους ιδιαίτερη γλώσσα, οπότε δημιουργούνται επιπρόσθετα προβλήματα στους δυσλεκτικούς μαθητές, των οποίων οι γλωσσικές ικανότητες είναι ήδη αδύνατες, ενώ η σειριακή και αλυσιδωτή φύση του αντικειμένου αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα 5. Επίσης, οι μαθητές εμφανίζουν χαμηλή επίδοση λόγω ελλειμμάτων στη μνήμη, στην προσοχή, στη γλώσσα, στην οργάνωση και στη μεταγνώση 6. Βέβαια υπάρχουν και έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι Μ.Δ στα Μαθηματικά οφείλονται στη χρήση μη αποτελεσματικών εκπαιδευτικών μεθόδων, στην κακή διάρθρωση της διδακτέας ύλης και του Αναλυτικού Προγράμματος, σε «κακογραμμένα» σχολικά εγχειρίδια και στην ελλιπή κατάρτιση των εκπαιδευτικών 7. Προκειμένου οι μαθητές με Μ.Δ να επωφεληθούν από την εκπαίδευσή τους στη συνηθισμένη τάξη, απαιτείται διδασκαλία προσαρμοσμένη στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους 8, με επιλογή ποικίλων διδακτικών μέσων και υλικών (χειραπτικών), όπως θα παρουσιαστούν στη συνέχεια, καθώς και στην ομαδοποίηση των μαθητών της τάξης σε μικρές ομάδες και αξιοποίηση της Νέας Τεχνολογίας (Η/Υ, διαδραστικοί πίνακες ), ιδιαίτερα σε θέματα που δύσκολα υλοποιούνται σε τετράδιο και πίνακα. Προς την κατεύθυνση αυτή οι Η/Υ αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο, προσφέροντας μεταξύ άλλων και τις παρακάτω δυνατότητες 9. Ευαισθητοποίηση διδασκαλίας σε διαφορετικές ικανότητες και τρόπους μάθησης. Ουσιαστική και αποδοτική μάθηση, χωρίς σπατάλη νοητικής ενέργειας και μάλιστα κατά τρόπο ευχάριστο, οπότε αναπτύσσεται η ικανότητα του ατόμου, όχι μόνο στο «τι να μαθαίνει», αλλά κυρίως στο «πως να μαθαίνει» 10. Έμφαση στην καλλιέργεια της ατομικής δράσης και στην ανάπτυξη της ομαδικής εργασίας. Πρόκληση περιέργειας και ενδιαφέροντος μαθητών, αύξηση δημιουργικότητας και παροχή κινήτρων για καλλίτερη απόδοση. Κατασκευή της μαθηματικής γνώσης από τους μαθητές κατά την πιαζετιανή προσέγγιση St. J. Chinn & J. R. Ashcroft, «Mathematics for Dyslexics», A teaching Handbook, 2nd ed 1999, σσ. 1, 2 Επίσης υπάρχει και η δυσαριθμησία. Περισσότερα (ενδεικτικά) στο Ι. Αγαλιώτη, «Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά: Αιτιολογία, Αξιολόγηση, Αντιμετώπιση», εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2000, σ St. J. Chinn & J. R. Ashcroft, ό.π., σσ. 11, 14 6 M.A. Mastropieri & T.E Scruggs & S.H Chung, «Instructional Interventions for students with Mathematics Learning Disabilities». στο B.Y.L Wong (Ed.), «Learning About Learning Disabilities», New York, NJ: Academic Press, F. Reisman, «A Guide to the Diagnostic Teaching of Arithmetic», Columbus, OH: Charles E. Merril, 1982 & J. F. Cawley - A. M. Fitzmaurice - R. A. Shaw - H. Kahn - H. Bates, «LD youth and mathematics: A review of characteristics», Learning Disability Quarterly, 2, 1979, S. J. Salend, «Effective mainstreaming. Creating inclusive classrooms». NY: MacMillan, A. Henderson, «Maths for the Dyslexic. A practical Guide», David Fulton Publishers, London. 1998, σ Soloway E., «Quick, where do the computers Go?», Communications of the ACM, v. 34, n. 2, σ. 30

3 3 Σύντομες και απλές κινήσεις χειρισμού, γεγονός ειδικά χρήσιμο για παιδιά με κινητικές δυσκολίες. Ευκολομνημόνευτες χρηστικές οδηγίες. Εκτέλεση υπολογισμών πολύ γρήγορα, αλλά κυρίως κατασκευή και κίνηση γεωμετρικών σχημάτων. Δυνατότητα εργασίας του μαθητή με το δικό του ρυθμό (όπου αυτό είναι δυνατό). Παρουσίαση εννοιών με περισσότερους του ενός τρόπους στο χρονικό πλαίσιο μιας διδακτικής ώρας. Επαλήθευση με εύκολο τρόπο θεμελιωδών θεωρημάτων, ειδικά στη Γεωμετρία. Προσοχή, συγκέντρωση και απορρόφηση μαθητών που δεν μπορούσαν, ούτε για μερικά λεπτά, να παρακολουθήσουν μάθημα. Αντίληψη και κατανόηση της «αφαιρετικότητας» του μαθήματος των Μαθηματικών, στην οποία συχνά οφείλεται και η δυσκολία του. Αξιολόγηση μαθητή κυρίως σε σχέση με την ατομική του εξέλιξη και επίδοση. Ο Η/Υ δίνει τη δυνατότητα του πειραματισμού, των υποθέσεων και του ελέγχου. Τα Μαθηματικά δεν φαίνονται πλέον στατικά, αλλά παίρνουν δυναμική μορφή, και έτσι μπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν έννοιες δύσκολες. Επίσης, η δυνατότητα για επεξεργασία και διερεύνηση ενός θέματος στο εργαστήριο προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών και αυξάνει τη διάθεση για δράση και μάθηση. Αυτό το γεγονός από μόνο του είναι μία καινοτομία, η οποία ενισχύεται από τη δυνατότητα συνεργασίας των μαθητών στο πλαίσιο ομαδικής εργασίας. Επειδή σε ορισμένες διδασκαλίες απαιτείται να μελετηθούν αυξομειώσεις αλλά και μετατοπίσεις, γεγονός που δεν είναι εύκολα υλοποιήσιμο στην τάξη με τα συμβατικά όργανα (τετράδιο και πίνακας) τα λογισμικά δυναμικής Γεωμετρίας παρέχουν τη δυνατότητα μεταβολής των διαφόρων σχημάτων με τη χρήση των σχετικών εργαλείων τους. Αυτή ακριβώς η δυνατότητα για πολλαπλούς μετασχηματισμούς προσδίδει μία προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητες της εν λόγω πρότασης. Επιπλέον, η προοπτική συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, δεδομένου ότι δουλεύουν σε μικρές ομάδες, προσφέρει μία άλλη διάσταση στη διδασκαλία. Οι μαθητές μπορούν να συνεργαστούν, να πειραματιστούν και με κατάλληλα ερωτήματα στα σχετικά φύλλα εργασίας να προβούν σε συμπεράσματα και γενικεύσεις, ενώ ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο καθοδηγητή και διευκολυντή στην κατάκτηση της γνώσης από μέρους των μαθητών. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες και έρευνες ο Η/Υ γίνεται εργαλείο έκφρασης, διερεύνησης, πειραματισμού και αναζήτησης στα χέρια και τον έλεγχο των μαθητών 12. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η διαδικασία της ενεργητικής και ανακαλυπτικής μάθησης υπέρμαχοι της οποίας ήταν ο Dewey (Learning by doing) και ο Bruner, οπότε οι μαθητές οδηγούνται σταδιακά στη δόμηση της νέας γνώσης με βάση τη θεωρία του κονστρουκτιβισμού. Όμως απαιτείται επαναπροσδιορισμός των στόχων διδασκαλίας και ειδικά στο πως θα χρησιμοποιηθεί ο Η/Υ και στο τι θα πρέπει να μάθει ο μαθητής. Η Τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την Παιδαγωγική, αλλά ο μαθηματικός είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της 11 C. Hoyles, «Illumination and reflections - teachers, methodologies and mathematics», The Psychology of Mathematics Education (PME 16), New Hampshire, Aug, Χρ. Κυνηγού, «Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί: η υπολογιστική τεχνολογία ως εργαλείο Έκφρασης και Διερεύνησης στη Γενική Παιδεία», στο Α. Καζαμία - Μ. Κασσωτάκη, «Ελληνική εκπαίδευση: προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού», εκδ. Σείριος, Αθήνα 1995, σ. 395

4 4 διδασκαλίας, η οποία μέσω της Τεχνολογίας μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματική. Για να συμβεί όμως αυτό απαιτούνται 3 ικανότητες από μέρους του διδάσκοντα σχετικά με Μαθηματικά, Διδακτική και Πληροφορική 13. Έτσι η διδασκαλία μπορεί να γίνει διαφορετική, δίνοντας έμφαση σε διαδικασίες που επιτρέπουν την πειραματική προσέγγιση της γνώσης, κάνοντας τον ίδιο τον μαθητή ερευνητή, μετέχοντας με τον διδάσκοντα σε μία διαδικασία ενεργούς έρευνας, η οποία προάγει την αποτελεσματική διδασκαλία και βελτιώνει τη μάθηση 14. Ακόμη και στην περίπτωση της Νέας Τεχνολογίας μπορεί να υπάρχει διαφοροποιημένη διδασκαλία με αντίστοιχα διαφορετικά φύλλα εργασίας 15. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν θέματα Γεωμετρίας τόσο με «χειραπτικά» εργαλεία, όσο και με Νέα Τεχνολογία Παραδείγματα καλής πρακτικής Πυθαγόρειο Θεώρημα Συνήθως δίνεται ο τύπος του θεωρήματος και ακολουθούν εφαρμογές του τόσο για το ευθύ όσο και για το αντίστροφό του. Μία άλλη προσέγγιση θα ήταν να δοθεί νήμα στους μαθητές και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μία ορθή γωνία, μέθοδος που ακολουθείται για τα ράμματα στο οικόπεδο μιας νέας οικοδομής, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα αριστερά. Βέβαια με την αξιοποίηση κάποιου λογισμικού μπορούν να δημιουργηθούν και τα στιγμιότυπα στα δεξιά. Επίσης θα μπορούσε να μελετηθεί το θεώρημα από το αρχαίο κείμενο (διεπιστημονική προσέγγιση), αλλά και το θέμα Πυθαγόρας θα μπορούσε να αποτελέσει το αντικείμενο μιας ερευνητικής εργασίας με επί μέρους διαστάσεις: ο Πυθαγόρας ως προσωπικότητα, ως επιστήμονας (με δράση σε Φιλοσοφία, Αστρονομία, Μουσική, ) και εφαρμογές του θεωρήματός του στη καθημερινότητά μας. 13 B. R Hodgson, «The roles and needs of mathematics teacher using IT», in «Integrating information technology into education», p F. Nicassio, «An action research role for teachers», in «Integrating information technology into education», σσ. 40, Για ενδεικτικό παράδειγμα, βλ. Α. Μητρογιαννοπούλου, Ομοιοθεσία Ομοιότητα για τους δυσλεκτικούς, και όχι μόνο, μαθητές (σενάριο στο Cabri Geometry II), στο Ευκλείδης Γ, έκδ. Ε.Μ.Ε., τχ. 71, σσ , όπου υπάρχει σχετικό φύλλο εργασίας, καθώς, και το διαφοροποιημένο για μαθητές με Μ.Δ. ή αδυναμία στην Ανάγνωση και στα Μαθηματικά

5 5 Ύψη - Μεσοκάθετοι τριγώνου Όταν πρόκειται να σχεδιαστούν περισσότερα τους ενός από αυτά στο τετράδιο ή στον πίνακα, οι μαθητές έχουν δυσκολία, ειδικά στην περίπτωση του αμβλυγωνίου τριγώνου όπου τείνουν να σχεδιάζουν κατακόρυφες. Έτσι με την αξιοποίηση κάποιου λογισμικού όχι μόνο σχεδιάζονται όλα γρήγορα, αλλά μπορούν να παρατηρήσουν και τις κινήσεις κατά τη μετατροπή του τριγώνου σε διάφορα είδη (ισοσκελές, ορθογώνιο κ.ά.) Δύναμη σημείου Στο βιβλίο αποδεικνύεται η τιμή του προσήμου για μία περίπτωση και αναφέρεται ότι ανάλογα αποδεικνύονται και οι άλλες. Καλλίτερη προσέγγιση είναι να αξιοποιηθεί κάποιο λογισμικό και με την κίνηση του σημείου να διαπιστώσουν οι μαθητές την εν λόγω τιμή, όταν το σημείο είναι εκτός, εντός του κύκλου ή πάνω σε αυτόν, και κατόπιν να γίνει η μαθηματική απόδειξη 16 Γωνίες Τετράπλευρα Στην περίπτωση αυτή οι γωνίες θα μπορούσαν να μελετηθούν μέσα από την εικόνα του ευρώ, το οποίο βέβαια προσφέρεται και για διαθεματική προσέγγιση. Επίσης, ασχολούμενοι με τις γωνίες Camber και Caster γίνεται διεπιστημονική προσέγγιση Μηχανολογίας - Γεωμετρίας. Όμοια προσέγγιση μπορεί να γίνει και με το τετράπλευρο του Ackerman. Φυσικά δεν λείπουν και οι εικαστικές δημιουργίες. Αν βέβαια το σχολείο διαθέτει διαδραστικό πίνακα, τότε η διαπίστωση της ισότητας των εγγεγραμμένων γωνιών γίνεται πολύ πιο εύκολα με απλή μετατόπιση της μιας γωνίας στην άλλη, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 16 Για πραγμάτευση του θέματος με την προτεινόμενη διαδικασία βλ. Α. Μητρογιαννοπούλου, «Διδακτική Μαθηματικών για την Τάξη και τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ», Εκδόσεις Πατάκη, 2011, σσ

6 6. Εμβαδόν κύκλου Στην περίπτωση αυτή η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει «χειραπτικά», δηλαδή θα δοθούν στους μαθητές κυκλικές επιφάνειες που θα τις χωρίζουν και θα τοποθετούν τα τμήματα το ένα δίπλα στο άλλο, οπότε θα πάρουν εικόνες όπως οι παρακάτω. Οσο κι αν φαίνεται χρονοβόρα η διαδικασία, υλοποιείται σε μία διδακτική ώρα και το σημαντικό είναι ότι συμμετέχουν όλοι οι μαθητές. Αν βέβαια γίνει αξιοποίηση κάποιου λογισμικού τα αποτελέσματα είναι πιο καλαίσθητα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

7 Κατασκευές Θα μπορούσε να γίνει ενασχόληση με τα επόμενα θέματα: - Γεωμετρία και φωτιστικά - Χάρτινες συσκευασίες - Πυραμίδα μεσογειακής διατροφής Ερευνητική εργασία Τα προηγούμενα θέματα μπορούν να αποτελέσουν και αντικείμενα μιας ερευνητικής εργασίας ή μιας ειδικής θεματικής δραστηριότητας, όπως και τα επόμενα: Μονάδες επιφάνειας από το χτες στο σήμερα ή Μονάδες επιφάνειας στο πέρασμα του χρόνου Εικαστικές δημιουργίες στο χαρτί και στο Η/Υ, με εικόνες όπως οι επόμενες α) Με τον διαβήτη β) Με τα λογισμικά Iris & GSP Ειδική Θεματική Δραστηριότητα Ενδεικτικά θέματα είναι τα επόμενα: - Το προοπτικό σχέδιο του σχολείου μας - Το τοπογραφικό της περιοχής μας (ειδικά αν είναι επίπεδη και εύκολη)- Η πλακόστρωση 17 της αυλής μας (κλίμακες, τύπος Ήρωνα, προμετρήσειςεπιμετρήσεις, αγορά) 17 Για πλήρη ανάπτυξη του θέματος βλ. Α. Μητρογιαννοπούλου, «Βιωματικές Δράσεις, Ερευνητικές Εργασίες, Ειδική Θεματική Δραστηριότητα», εκδ. Παράγραφος, Αθήνα 2013, σσ

8 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ, Ι. (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά: Αιτιολογία, Αξιολόγηση, Αντιμετώπιση, εκδ. Ελληνικά Γράμματα. CAWLEY J. F., FITZMAURICE A. M., SHAW R. A., KAHN H., & BATES H. (1979) LD youth and mathematics: A review of characteristics. Learning Disability Quarterly, 2, CHINN ST. J. - ASHCROFT J. R. (1999). Mathematics for Dyslexics. A teaching Handbook. 2nd ed. ΗENDERSON A. (1998). Maths for the Dyslexic. A practical Guide, David Fulton Publishers, London. HODGSON B.R. The roles and needs of mathematics teacher using IT. Integrating information technology into education. HOYLES, C. (1992). Illumination and reflections - teachers, methodologies and mathematics. The Psychology of Mathematics Education (PME 16), New Hampshire, Aug ΚΥΝΗΓΟΥ ΧΡ.(1995). Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί: η υπολογιστική τεχνολογία ως εργαλείο Έκφρασης και Διερεύνησης στη Γενική Παιδεία, στο Α. Καζαμία - Μ. Κασσωτάκη (επιμ.), Ελληνική εκπαίδευση: προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού, εκδ. Σείριος, Αθήνα, σσ MASTROPIERI M. A. - SCRUGGS T. E - CHUNG, S. H. (1998). Instructional Interventions for students with Mathematics Learning Disabilities, στο B.Y.L Wong (Ed.), Learning About Learning Disabilities, New York, NJ: Academic Press. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. (2004). Πραγματικές διδασκαλίες Μαθηματικών με τη βοήθεια Η/Υ για το Γυμνάσιο (Βιβλίο καθηγητή), εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα. ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. (2009). Ομοιοθεσία Ομοιότητα για τους δυσλεκτικούς, και όχι μόνο, μαθητές (σενάριο στο Cabri Geometry II), στο Ευκλείδης Γ, έκδ. Ε.Μ.Ε., τχ. 71, σσ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. (2011). Διδακτική Μαθηματικών για την Τάξη και τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, Εκδόσεις Πατάκη, ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. (2013). Βιωματικές Δράσεις, Ερευνητικές Εργασίες, Ειδική Θεματική Δραστηριότητα, εκδ. Παράγραφος, Αθήνα NICASSIO F. An action research role for teachers. Integrating information technology into education. REISMAN F. (1982), A Guide to the Diagnostic Teaching of Arithmetic, Columbus, OH: Charles E. Merril. SALEND S. J. (1994). Effective mainstreaming. Creating inclusive classrooms. NY: MacMillan. SOLOWAY E. Quick, where do the computers Go?. Communications of the ACM, v. 34, n. 2, σ. 30.

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Α. Ράπτης, Α. Ράπτη Νέες τεχνολογίες και Εκπαίδευση Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Αδάμος Αναστασίου 1, Δέσποινα Ανδρούτσου 2, Παναγιώτης Γεωργάλας 3 adamosana@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ. Β ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Θέμα Εργασίας ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 233-243, 2014 Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θέματα στην Εκπαίδευση το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ε/01112 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΡΕΤΑΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ E-LEARNING ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Σαρημπαλίδης Ιωάννης johnsaribalidis@gmail.com Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Περίληψη Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Τζούλια Φορτούνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης μεταπτυχιακή φοιτήτρια gfort@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα