Επικαιροποίηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για το Ακαδημαϊκό έτος ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επικαιροποίηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Επικαιροποίηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για το Ακαδημαϊκό έτος ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Θεσσαλονίκη TK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Ηλ. Ταχ.: GR THESSALONIKI, GREECE Tel

2 Πρόλογος Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία επαναλαμβανόμενη κατά τακτά χρονικά διαστήματα συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να διαμορφώσει και να διατυπώσει το Τμήμα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, όπως καθορίζονται με τον νόμο περί Διασφάλισης Ποιότητας (νόμος 3374/2005), αλλά και τις οδηγίες της ΑΔΙΠ. Σύμφωνα με την ΑΔΙΠ: «Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηματοδοτεί την ίδια την ταυτότητα του Τμήματος, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τις φιλοδοξίες του». Με την ελπίδα να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που εμποδίζουν την εξέλιξή του Τμήματος και να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του, το Τμήμα αφιέρωσε σημαντικούς πόρους, με σκοπό να ικανοποιήσει άμεσες λειτουργικές του ανάγκες. Η παρούσα έκθεση αξιολόγησης αποτελεί ετήσια επικαιροποίηση της πιο πρόσφατης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης που αντιστοιχούσε στο ακαδημαϊκό έτος αλλά περιελάμβανε επίσης στοιχεία από την 1 η Εκθεση Αξιολόγησης ( ) καθώς και τις ετήσιες επικαιροποιήσεις, μέχρι την πιο πρόσφατη που πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση του ακαδημαϊκού έτους Με την παρούσα επικαιροποίηση της έκθεσης αξιολόγησης επιδιώχθηκε να ενσωματωθούν στην αρχική πλήρη έκθεση όσα στοιχεία μεταβλήθηκαν κατά την διάρκεια του Χειμερινού και Εαρινού εξαμήνου , αναπροσαρμόζοντας τα στοιχεία των αντίστοιχων πινάκων. Πραγματοποιήθηκε σε κάθε εξάμηνο έρευνα με ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις τάσεις που παρουσιάζουν διαχρονικά οι απόψεις των φοιτητών, ώστε να προκύψουν ωφέλιμες διαπιστώσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία που εφαρμόζει το Τμήμα. Η ΕΕΑ για την σύνταξη της έκθεσης βασίστηκε στα στοιχεία που είχει συλλέξει το Τμήμα από τα ερωτηματολόγια, τα απογραφικά δελτία, τις συζητήσεις μεταξύ των μελών του καθώς και στην μικρή εμπειρία από μεμονωμένες προσπάθειες στο παρελθόν αξιολόγησης ορισμένων μαθημάτων του Τμήματος. Για την σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε το προτεινόμενο από την ΑΔΙΠ Πρότυπο Σχήμα και η συμπλήρωση των Πινάκων που την συνοδεύουν, όπως και τα πρότυπα ερωτηματολόγια κι απογραφικά δελτία προσαρμοσμένα στις ανάγκες του Τμήματος μετά από σειρά συνεδριάσεων της ΟΜΕΑ. Ευχαριστούμε θερμά όσους συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος και συνέβαλαν άμεσα ή έμμεσα στην σύνταξη της παρούσας έκθεσης, ελπίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή θα βελτιώσει την ποιότητα παροχής γνώσεων στους φοιτητές του Τμήματος. Η ΟΜΕΑ του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΑΤΕΙΘ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 1

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης αποτελεί επικαιροποίηση για το ακαδημαϊκό έτος της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης που έχει κατατεθεί στην ΑΔΙΠ για το ακαδημαϊκό έτος Συγκεκριμένα, επιδιώχθηκε να επικαιροποιηθούν όσα στοιχεία μεταβλήθηκαν κατά την διάρκεια του Χειμερινού και Εαρινού εξαμήνου , σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ δεν επαναλαμβάνεται ο κύριος κορμός της έκθεσης αξιολόγησης, θεωρώντας ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται στην έκθεση του έτους παραμένουν μια ακριβής περιγραφή της εικόνας του Τμήματος. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία αφορούν: (α) Πίνακες με ποσοτικά στοιχεία για τον αριθμό, την εξέλιξη και τις επιδόσεις των φοιτητών (β) Πίνακες που συνοψίζουν την οργάνωση των μαθημάτων και τη χρήση των υποδομών (γ) Τις δραστηριότητες, δράσεις και συνεργασίες του Τμήματος και το ερευνητικό έργο του Εκπαιδευτικού προσωπικού. (δ) Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης από τους φοιτητές για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του έτους Το παρόν έντυπο θεωρείται συμπληρωματικό της Έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης ακαδημαϊκού έτους και επομένως η ανάγνωσή του θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με το τελευταίο. Η διάρθρωση του εντύπου είναι η ακόλουθη: Στο 1 ο κεφάλαιο αναφέρονται συνολικά οι αξιοσημείωτες μεταβολές στην εικόνα και λειτουργία του τμήματος. Στη συνέχεια παρατίθενται με επικαιροποιημένο περιεχόμενο οι τυποποιημένοι πίνακες, με την ίδια αρίθμηση σε σχέση με την Εκθεση Στο 3 ο κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης από τους φοιτητές, στο 4 ο τα συνολικά συμπεράσματα, σχόλια και προτάσεις, ενώ στο παράρτημα περιλαμβάνονται οι πρόσφατες δημοσιεύσεις των μελών ΕΠ του τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 2

4 1. Λειτουργία και δραστηριότητες του τμήματος Διοίκηση και επιτροπές Κατά το ακαδημαϊκό έτος ανανεώθηκε ο ορισμός και λειτούργησαν οι 4 θεσμοθετημένες επιτροπές που αναφέρονται στην έκθεση αξιολόγησης (παρ ), συγκεκριμένα η Επιτροπή Ακαδημαϊκού Σχεδιασμού και Έρευνας, η Επιτροπή Προγραμματισμού και Υποδομής, η Επιτροπή Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων και η Επιτροπή Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας. Πρόγραμμα σπουδών Ορίστηκε ειδική επιτροπή αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών, η οποία μετά από πολύμηνες εργασίες πρότεινε σχέδιο νέου προγράμματος σπουδών. Στο νέο πρόγραμμα ενισχύθηκαν τα αντικείμενα του μάρκετινγκ, συμπεριλήφθησαν νέα αντικείμενα προς την κατεύθυνση των νέων τεχνολογιών και συμπιέστηκαν αντικείμενα όπου θεωρήθηκε ότι έπρεπε να μειωθεί η έκτασή τους. Δευτερεύων στόχος του νέου προγράμματος ήταν επίσης η ανακατανομή των μαθημάτων σε χειμερινά και εαρινά εξάμηνα ώστε να λυθούν πρακτικά προβλήματα διδασκαλίας (π.χ. ωράριο ΕΠ και χρήση εργαστηρίων), που προέκυψαν με το νέο σύστημα μονής εισαγωγής φοιτητών. Μονή εισαγωγή-υποδομές Με την εφαρμογή του συστήματος μονής εισαγωγής παρατηρήθηκαν πρακτικά προβλήματα στη διδασκαλία. Συγκεριμένα, το μέγεθος των αιθουσών ήταν ανεπαρκές για τον αριθμό των φοιτητών και χρειάστηκε να δημιουργηθούν πολυάριθμα τμήματα για την παρακολούθηση της θεωρίας, ενώ ο μεγάλος αριθμός εργαστηριακών τμημάτων προκάλεσε συνωστισμό σε ορισμένες εργαστηριακές αίθουσες, με αποτέλεσμα να γίνονται μαθήματα, σε κάποιες περιπτώσεις, μέχρι αργά το απόγευμα. Εκπαιδευτική διαδικασία έκτακτο προσωπικό Η συνεργασία με το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν άριστη και η συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία ουσιαστικότατη. Τονίζεται ότι, επιπρόσθετα της μείωσης του ωραρίου και των αμοιβών τους, το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν επί πολλούς μήνες απλήρωτο από το Ιδρυμα. Παρά όμως τη δυσαρέκεια και τις κινητοποιήσεις στις οποίες οδηγήθηκαν, τηρήθηκε η υψηλής ποιότητας εκπαιδευτική διαδικασία χάρει στην αφοσίωση όλων των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών. Διοργάνωση συνεδρίου Το Τμήμα, με πρωτοβουλία του καθηγητή κ. Χ. Σαρμανιώτη και τη συνδρομή πολλών μελών ΕΠ του τμήματος, διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία το 1ο Διεθνές Συνέδριο Μάρκετινγκ με την ονομασία Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 3

5 «International Conference on Contemporary Marketing Issues 2012 (ICCMI 2012) στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο του 2012, σε συνεργασία με το Bucks New University του Ηνωμένου Βασιλείου. Συμμετείχαν πάνω από 110 σύνεδροι από 25 χώρες και 40 ιδρύματα και παρουσιάστηκαν 102 εργασίες. Το συνέδριο έγινε στις 13, 14 και 15 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, και ήταν πολύ πετυχημένο οργανωτικό και επιστημονικό επίπεδο. Οι επιστήμονες που συμμετείχαν προέρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία, την Ελβετία, τη Δανία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, τη Δημοκρατία της Σερβίας, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, την Τουρκία, την Αλβανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Κύπρο, τη Νότια Αφρική, την Ινδία, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, το Πακιστάν, τη Γκάνα, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και βεβαίως από την Ελλάδα, τη χώρα υποδοχής. Επιπλέον, μεγάλο ήταν το πλήθος των επιστημόνων από όλο τον κόσμο που απάρτιζαν την επιστημονική επιτροπή και που εξασφάλισαν την ποιότητα των εργασιών. Κύρια προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η καθηγήτρια Gillian Wright, από το Manchester Metropolitan University. Στο τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ATEI, είμαστε έντονα δεσμευμένοι να καθιερώσουμε το συνέδριο και να το διοργανώνουμε κάθε δύο έτη. Είναι το όραμά μας να αναπτυχθεί το ICCMI ως μια διεθνής πλατφόρμα για την παρουσίαση της έρευνας για το μάρκετινγκ, την ανταλλαγή ιδεών και για να συμβάλει έτσι στη διάδοση της γνώσης στο μάρκετινγκ προς όφελος του ακαδημαϊκού κόσμου και των επιχειρήσεων. Συνεργασίες με ιδρύματα συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Το τμήμα επέτυχε την έγκριση 2 χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων στα πλαίσια του προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ, διάρκειας 3 ετών, με επιστημονικά υπεύθυνους τους καθ. Δ. Καραπιστόλη και καθ. Ν. Εξαδάκτυλο αντίστοιχα. Στα έργα αυτά συμμετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες ερευνητές από το ΤΕΙ Αθηνών και το Παν/μιο Αιγαίου. Τα έργα εκτελούνται με γοργούς ρυθμούς και εντός του έτους 2012 ήταν ήδη σε θέση να παρουσιάσουν τα πρώτα τους αποτελέσματα. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 4

6 2. Επικαιροποιημένοι Πίνακες Οι πίνακες που ακολουθούν αφορούν σε υποδείγματα από το πρότυπο της Έκθεσης Αξιολόγησης που προτάθηκε από την Α.ΔΙ.Π. Πίνακας Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος Καθηγητές Από προηγούμενο έτος Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Καθηγητές Σύνολο Αναπληρωτές Από προηγούμενο έτος Εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα Από εξέλιξη* 1 Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Σύνολο Επίκουροι Από προηγούμενο έτος Εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα -1 Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* 1 Συνταξιοδοτήσεις* -1-1 Παραιτήσεις* Σύνολο Εφαρμογών Από προηγούμενο έτος Εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* -1 Παραιτήσεις* Σύνολο Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 5

7 Πίνακας 11-2 Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί Διδακτορικοί Πίνακας Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές Κατατακτήριες εξετάσεις Άλλες κατηγορείς Σύνολο Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 6

8 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Κωδ. Υποχρεωτικό (Υ) Επιλ. Υποχρ(ΕΥ) Προαιρετικό (Π) Γενική Υποδ(ΓΥ) Ειδική Υποδ (ΕΥ) Ειδικότητας (ΕΙΔ) ΔΟΝΑ Σύν. Ωρών Θεωρία Εργαστήριο Μάθημα Α. Εξάμηνο 101 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Υ ΓΥ Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ ΓΥ Αρχές Οικονομικής Ι Υ ΓΥ Μαθηματικά Υ ΓΥ Εισαγωγή στους Η/Υ Υ ΓΥ Β. Εξάμηνο 201 Μίγμα Μάρκετινγκ Υ ΕΥ Στατιστική Υ ΓΥ Αρχές Οικονομικής ΙΙ Υ ΓΥ Χρηματοοικονομική Λογιστική Υ ΓΥ Κοινωνιολογία Υ ΓΥ 4 4 Γ. Εξάμηνο 301 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Υ ΓΥ Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου Υ ΕΥ Βιομηχανικό Μάρκετινγκ Υ ΕΥ Δημόσιες Σχέσεις Υ ΕΥ Ηλεκτρονική Διαχείριση Δεδομένων Υ ΓΥ Δ. Εξάμηνο 401 Εισαγωγή στη Διαφήμιση Υ ΕΥ Συμπεριφορά Καταναλωτή Υ ΕΥ Έρευνα Μάρκετινγκ Υ ΕΥ Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Υ ΕΥ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υ ΕΥ 6 6 Ε. Εξάμηνο 501 Σχεδιασμός Διαφημιστικής Εκστρατείας Υ ΕΥ Εφαρμοσμένη Έρευνα στο Μάρκετινγκ Υ ΕΙΔ Ανάλυση Δεδομένων Υ ΕΥ Τεχνική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Υ ΕΥ Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Υ ΕΥ A Διεθνές Επιχειρείν (International Business) ΕΥ ΕΥ Β Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση ΕΥ ΕΥ A Εισαγωγή στη Ψυχολογία ΕΥ ΔΟΝΑ B Εισαγωγή στο Δίκαιο ΕΥ ΔΟΝΑ 2 2 ΣΤ. Εξάμηνο 601 Στρατηγική Μάρκετινγκ Υ ΕΙΔ Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ Υ ΕΙΔ Διεθνές Μάρκετινγκ Υ ΕΙΔ Συστήματα Πληροφορικής στη Διοίκηση Υ ΕΥ Δημιουργικό της Διαφήμισης Υ ΕΙΔ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 7

9 606Α Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες ΕΥ ΕΥ Β Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΕΥ ΕΥ Ζ. Εξάμηνο 701 Διοίκηση Μάρκετινγκ Υ ΕΙΔ Προσωπικές Πωλήσεις Υ ΕΙΔ Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Υ ΕΥ Παρουσίαση Διαφημιστικής Εκστρατείας Υ ΕΙΔ Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Υ ΕΥ Α Τουριστικό Μάρκετινγκ ΥΕ ΕΥ Β Σύγχρονες Τάσεις στο Μάρκετινγκ ΥΕ ΕΥ 2 2 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διδάσκοντες Κωδ Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων Ιστότοπος Αναφέ ρεται στον οδηγό Αξιολόγη ση από φοιτητές Είδος διδασκαλίας Α. Εξάμηνο 101 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΕΡΓΑΣΙΕΣ 102 Διοίκηση Επιχειρήσεων ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αρχές Οικονομικής Ι ΜΠΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΜΑΔΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 104 Μαθηματικά ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ p/el/prosopiko/60/191-selidaepikoinvnias-karapistolis ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 105 Εισαγωγή στους Η/Υ ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β. Εξάμηνο 201 Μίγμα Μάρκετινγκ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΙΕΣ 202 Στατιστική ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ p/el/prosopiko/60/191-selidaepikoinvnias-karapistolis ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 203 Αρχές Οικονομικής ΙΙ ΜΠΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΕΡΓΑΣΙΕΣ + ΟΜΑΔΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 204 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 205 Κοινωνιολογία ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Γ. Εξάμηνο 301 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΜΠΟΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΑΣΚΗΣΕΙΣ 302 Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 303 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΙΕΣ 304 Δημόσιες Σχέσεις ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Ηλεκτρονική Διαχείριση 305 Δεδομένων ΣΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ~stalidgi ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ. Εξάμηνο 401 Εισαγωγή στη Διαφήμιση ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 402 Συμπεριφορά Καταναλωτή ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 403 Έρευνα Μάρκετινγκ ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Οργάνωση και Διοίκηση ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ 404 Πωλήσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 405 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Ε. Εξάμηνο Σχεδιασμός Διαφημιστικής ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εκστρατείας ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Εφαρμοσμένη Έρευνα στο Μάρκετινγκ ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ Ε. ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 503 Ανάλυση Δεδομένων ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ + ΕΡΓΑΣΙΑ p/el/prosopiko/60/191-selida- ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 8

10 epikoinvnias-karapistolis 504 Τεχνική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών ΟΧΙ ΔΑΣΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Προϊόντων 505 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΙΕΣ 506A Διεθνές Επιχειρείν(International Business) ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) ΝΑΙ ΝΑΙ 506B Έντυπη και Ηλεκτρονική ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διαφήμιση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 507A Εισαγωγή στη Ψυχολογία ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΌΧΙ ΟΧΙ ΌΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 507B Εισαγωγή στο Δίκαιο ΚΟΛΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤ. Εξάμηνο 601 Στρατηγική Μάρκετινγκ ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 602 Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 603 Διεθνές Μάρκετινγκ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 604 Συστήματα Πληροφορικής στη ΣΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διοίκηση ~stalidgi ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 605 Δημιουργικό της Διαφήμισης ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 606Α CRM ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ OXI ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 606Β Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΜΠΕΛΙΔΗΣ ΑΘΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΣ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ζ. Εξάμηνο 701 Διοίκηση Μάρκετινγκ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΙΕΣ 702 Προσωπικές Πωλήσεις ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 703 Ανάπτυξη Πολυμεσικών ΣΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εφαρμογών p/el/prosopiko/60/191-selidaepikoinvnias-karapistolis 704 Παρουσίαση Διαφημιστικής ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εκστρατείας ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ Διαχείριση Ανθρώπινου ΜΠΟΓΚΑ ΚΑΡΤΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 705 Δυναμικού ΚΑΤΙΝΑ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 706Α Τουριστικό Μάρκετινγκ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 707Β Σύγχρονες Τάσεις στο Μάρκετινγκ ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 9

11 Επικαιρο/ση Επικάλυψη Είδος Βοηθήματος Ποσοστό κάλυψης Πολλαπλή βιβλιογραφία Γραπτή Προφορκή Ενδιάμεση Σπίτι Πρ. Πα ρ. Εργαστήρι Πίνακας Οργάνωση Μαθήματος Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Διδακτέα ύλη Βοηθήματα Συμμετοχή φοιτητών Μορφές Αξιολόγησης Α. Εξάμηνο 101 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ 102 Διοίκηση Επιχειρήσεων 2007 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ 103 Αρχές Οικονομικής Ι 2007 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 104 Μαθηματικά 2008 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ 105 Εισαγωγή στους Η/Υ 2008 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ Β. Εξάμηνο 201 Μίγμα Μάρκετινγκ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 202 Στατιστική 2008 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ 203 Αρχές Οικονομικής ΙΙ 2006 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΑ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 204 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΌΧΙ ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ 205 Κοινωνιολογία 2006 ΌΧΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 70% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Γ. Εξάμηνο 301 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 2005 ΟΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 302 Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 303 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ χ χ χ χ 304 Δημόσιες Σχέσεις ΌΧΙ ΌΧΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 80% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ Χ 305 Ηλεκτρονική Διαχείριση ΒΙΒΛΙΟ & Δεδομένων 2010 ΌΧΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Δ. Εξάμηνο 401 Εισαγωγή στη Διαφήμιση 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 402 Συμπεριφορά Καταναλωτή ΌΧΙ ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 70%-80% ΝΑΙ Χ Χ Χ 403 Έρευνα Μάρκετινγκ 2008 ΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 404 Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων 2008 ΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 405 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΌΧΙ ΌΧΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ Ε. Εξάμηνο 501 Σχεδιασμός Διαφημιστικής Εκστρατείας 2009 ΌΧΙ 502 Εφαρμοσμένη Έρευνα στο Μάρκετινγκ 2008 ΌΧΙ 503 Ανάλυση Δεδομένων ΒΙΒΛΙΑ + ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΒΙΒΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 2010 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ χ χ χ Χ 504 Τεχνική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων 2009 ΟΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΟΧΙ Χ Χ 505 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ χ χ χ χ 506A Διεθνές Επιχειρήν (International Business) ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 2008 ΌΧΙ 506Β Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση 2007 ΌΧΙ 507A Εισαγωγή στη Ψυχολογία ΒΙΒΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ 100% Χ Χ Χ 2006 ΌΧΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 100% ΌΧΙ Χ Χ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 10

12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ 507B Εισαγωγή στο Δίκαιο ΣΤ. Εξάμηνο 601 Στρατηγική Μάρκετινγκ 602 Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ 603 Διεθνές Μάρκετινγκ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΑ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 2008 ΌΧΙ 2010 ΟΧΙ 2009 ΝΑΙ 604 Συστήματα Πληροφορικής στη Διοίκηση 2010 ΌΧΙ 605 Δημιουργικό της Διαφήμισης 606Α Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες 606Β Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ζ. Εξάμηνο 701 Διοίκηση Μάρκετινγκ 702 Προσωπικές Πωλήσεις 703 Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών 704 Παρουσίαση Διαφημιστικής Εκστρατείας 705 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 706Α Τουριστικό Μάρκετινγκ 707Β Σύγχρονες Τάσεις στο Μάρκετινγκ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΘΡΑ CASES 95% ΝΑΙ X X X X X ΒΙΒΛΙΟ & ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 2009 ΌΧΙ 2008 ΌΧΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ 95% ΝΑΙ Χ Χ Χ ΒΙΒΛΙΟ + ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 2008 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 2009 ΌΧΙ 2009 ΌΧΙ 2009 ΌΧΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΟΧΙ Χ Χ Χ ΒΙΒΛΙΟ + ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 2004 ΌΧΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ 2008 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ ΌΧΙ Χ Χ Ανάλυση των ωρών διδασκαλίας σε Μόνιμους και Έκτακτους εκπαιδευτικούς ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ,03 31,97 100,00 17,44 82,56 100,00 ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 11

13 Κωδ. Μάθημα Καταλληλότητα Αιθουσών Καταλληλότητα εργαστηρίων Εκπαιδευτικό λογισμικό Υποστήριξη από την βιβλιοθήκη Εκπαιδευτική υποδομή ΤΠΕ στη Θεωρία ΤΠΕ στα εργαστήρια ΤΠΕ στην αξιολόγηση ΤΠΕ στην επικοινωνία ΠΟΣΟΣΤΑ 34,81% 65,19% 100% Πίνακας Υποδομές Α. Εξάμηνο 101 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων 103 Αρχές Οικονομικής Ι 104 Μαθηματικά 105 Εισαγωγή στους Η/Υ Β. Εξάμηνο ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 201 Μίγμα Μάρκετινγκ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ 202 Στατιστική ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 203 Αρχές Οικονομικής ΙΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΝΑΙ ΝΑΙ 204 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 205 Κοινωνιολογία ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ Γ. Εξάμηνο 301 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ 302 Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ 303 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ 304 Δημόσιες Σχέσεις ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ 305 Ηλεκτρονική Διαχείριση Δεδομένων ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - - ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ Δ. Εξάμηνο 401 Εισαγωγή στη Διαφήμιση ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 402 Συμπεριφορά Καταναλωτή ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ - ΝΑΙ 403 Έρευνα Μάρκετινγκ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΝΑΙ ΝΑΙ 404 Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΑΠΕΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 405 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ Ε. Εξάμηνο 501 Σχεδιασμός Διαφημιστικής Εκστρατείας ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 502 Εφαρμοσμένη Έρευνα στο Μάρκετινγκ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 503 Ανάλυση Δεδομένων ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 504 Τεχνική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΟΧΙ ΝΑΙ 505 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 12

14 506A Διεθνές Επιχειρείν(International Business) ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΝΑΙ 506Β Εντυπη και Ηλεκτρονικη Διαφήμιση ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 507A Εισαγωγή στη Ψυχολογία ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ - 507B Εισαγωγή στο Δίκαιο ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ ΣΤ. Εξάμηνο 601 Στρατηγική Μάρκετινγκ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 602 Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 603 Διεθνές Μάρκετινγκ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ OXI ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ 604 Συστήματα Πληροφορικής στη Διοίκηση ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΝΑΙ ΝΑΙ 605 Δημιουργικό της Διαφήμισης ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 606Α CRM ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΑΠΕΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 606Β Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ζ. Εξάμηνο 701 Διοίκηση Μάρκετινγκ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ 702 Προσωπικές Πωλήσεις ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΑΠΕΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 703 Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 704 Παρουσίαση Διαφημιστικής Εκστρατείας ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 705 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ 706Α Τουριστικό Μάρκετινγκ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ 707Β Σύγχρονες Τάσεις στο Μάρκετινγκ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ Σημείωση: Ο όρος ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ δηλώνει ότι η αίθουσα μπορεί να δεχθεί πολύ λιγότερους φοιτητές από εκείνους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, καθόσον εισάγονται στο Α! εξάμηνο 200 φοιτητές, ενώ οι αίθουσες έχουν χωρητικότητα το πολύ μέχρι 48 άτομα. Πίνακας 11-7 Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Έτος Αποφοίτησης Κατανομή Βαθμών ΣΥΝΟΛΟ Μέσος βαθμός , , , , , ,88 Σύνολο Πίνακας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 13

15 Έτος Αποφοίτησης Κατανομή Βαθμών (%) ,06 62,84 1,1 100% ,08 38,16 61, ,07 55,38 38,46 3, ,66 51,33 46,66 1, ,81 42,96 2, ,76 59,54 39, ,49 65,67 32,84 0 Παρατήρηση: Το εμφανιζόμενο σύνολο στον πίνακα αναφέρεται σε πλήθος φοιτητών των οποίων το έτος εισαγωγής στο Τμήμα ήταν προγενέστερο κατά τέσσερα τουλάχιστον ακαδημαϊκά έτη από το έτος αποφοίτησης 100% 100% 100% 100% 100% 100% Πίνακας Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών A) Απόλυτες Συχνότητες ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΤΗ) Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟ Β) Εξέλιξη σε Ποσοστά ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΤΗ) Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟ ,33 16,74 3,35 1,67 2,93 2,09 0,84 33, ,32 9,13 8,75 4,18 1,90 0,38 0,76 42, ,75 31,78 8,90 6,36 0,85 1,69 0,00 40, ,40 24,69 9,47 7,82 4,94 0,00 0,00 38, ,42 19,29 10,24 4,33 0,00 0,00 0,00 54, ,27 18,95 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 66, ,21 16,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92, Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 14

16 Παρατήρηση: Το εμφανιζόμενο σύνολο στον πίνακα αναφέρεται σε πλήθος φοιτητών οι οποίοι έλαβαν το πτυχίο τους σε Κ,Κ+1,., κ.τ.λ ακαδημαϊκά έτη μετά το έτος εισαγωγής στο Τμήμα, όπως εμφανίζεται στην 1 η στήλη του πίνακα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη φοιτητές με προγενέστερο έτος εισαγωγής από εκείνο του Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 15

17 Πίνακας Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών Σύνολο Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε ξένο ΑΕΙ Επισκέπτες φοιτητές ξένων ΑΕΙ στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που μετακινήθηκαν σε άλλο ΑΕΙ Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων ΑΕΙ που μετακινήθηκαν στο Τμήμα Πίνακας Επιστημονικές δημοσιεύσεις (Μόνιμοι καθηγητές) Επεξηγήσεις: Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Σύνολο Α: Βιβλία/μονογραφίες Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές Δ: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές Ζ: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Η: Άλλες εργασίες Θ: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) χωρίς πρακτικά Ι: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (χωρίς κριτές) χωρίς πρακτικά Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 16

18 Πίνακας Αναγνώριση του ερευνητικού έργου (Μόνιμοι καθηγητές) Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Σύνολο Επεξηγήσεις: Α: Ετεροαναφορές Β: Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου Γ: Βιβλιοκρισίες Δ: Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων Ε: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών Ζ: Προσκλήσεις για διαλέξεις Η: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας Θ: Βραβεία Ι: Τιμητικοί τίτλοι Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 17

19 3. Έρευνα αξιολόγησης από φοιτητές Πίνακας 3.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Τα ερωτηματολόγια διανέμονται σε ώρα του μαθήματος μεταξύ της 8 ης και 10ης εβδομάδας διδασκαλίας του μαθήματος και συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές. Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηματολογίου. Ονομασία και κωδικός μαθήματος Ημερομηνία: Κλίμακα Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Παρακαλούμε αξιολογήστε με την παραπάνω κλίμακα τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Διδάσκων (ονοματεπώνυμο): Α. Το μάθημα: Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; 2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος; 3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος; 5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (βιβλίο, σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία) ήταν διαθέσιμα εγκαίρως; 6. Το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις ήταν ικανοποιητικό/ές; 7. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία ήταν διαθέσιμη στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος; 8. Απαιτούνται-χρησιμοποιούνται γνώσεις από άλλα μαθήματα; 9. Το μάθημα ήταν δύσκολο για το εξάμηνό του; 10. Τα κριτήρια βαθμολόγησης ήταν έγκαιρα γνωστά; Ασκήσεις Πράξης/ Φροντιστήρια (Εάν δεν υπάρχουν να μη συμπληρωθεί) Πόσο χρήσιμη κρίνετε την ύπαρξη ασκήσεων-πράξης/ φροντιστηρίων στο μάθημα; Στην περίπτωση που απαιτούνται προσωπικές ή ομαδικές εργασίες Πόσο έγκαιρα δόθηκε το θέμα; 13. Πόσο έγκαιρα ανακοινώθηκε η ημερομηνία παράδοσης ή/και παρουσίασης; 14. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 15. Η καθοδήγηση έγινε σε όλα τα στάδια εκπόνησης της εργασίας; 16. Η καθοδήγηση έγινε συγκεκριμένα στην δική σας εργασία; 17. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 18. Πόσο συχνά επισπευτήκατε τη βιβλιοθήκη για την αναζήτηση βιβλιογραφίας; 19. Πόσο ευρύ ήταν το πλήθος των πηγών από τις οποίες αντλήσατε πληροφορίες; 20. Δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; Δ. Ο/Η διδάσκων/ουσα: Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 22. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; 23. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο κατανοητό; 24. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να αναπτύξουν την κρίση τους; 25. Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); 26. Διαθέτει ευρύ και βαθύ φάσμα γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο; Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 18

20 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ (Αν υπάρχει) Διδάσκων (ονοματεπώνυμο): Γ. Το μάθημα: Οι στόχοι του εργαστηρίου ήταν σαφείς; 28. Η ύλη που καλύφθηκε στο εργαστήριο ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος; 29. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 30. Είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 31. Χρησιμοποιούνται οι θεωρητικές γνώσεις από τη θεωρία στα πειράματα / ασκήσεις του εργαστηρίου; 32. Απαιτούνται-χρησιμοποιούνται γνώσεις από άλλα μαθήματα; 33. Το μάθημα ήταν δύσκολο για το εξάμηνό του; 34. Τα κριτήρια βαθμολόγησης ήταν έγκαιρα γνωστά; 35. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου ήταν επαρκής; 36. Το προσωπικό του εργαστηρίου ήταν επαρκές; 37. Χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνολογίες στη διδασκαλία ή/και την εκπόνηση των πειραμάτων/ασκήσεων; Στην περίπτωση που απαιτούνται προσωπικές ή ομαδικές εργασίες Πόσο έγκαιρα δόθηκε το θέμα; 39. Πόσο έγκαιρα ανακοινώθηκε η ημερομηνία παράδοσης ή/και παρουσίασης; 40. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 41. Η καθοδήγηση έγινε σε όλα τα στάδια εκπόνησης της εργασίας; 42. Η καθοδήγηση έγινε συγκεκριμένα στην δική σας εργασία; 43. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 44. Πόσο συχνά επισκευτήκατε τη βιβλιοθήκη για την αναζήτηση βιβλιογραφίας; 45. Πόσο ευρύ ήταν το πλήθος των πηγών από τις οποίες αντλήσατε πληροφορίες; 46. Δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; Δ. Ο/Η διδάσκων/ουσα: Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 48. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; 49. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο κατανοητό; 50. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να αναπτύξουν την κρίση τους; 51. Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); 52. Διαθέτει ευρύ και βαθύ φάσμα γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο; Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ε. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια: Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις της θεωρίας. 54. Παρακολουθώ τακτικά τις Ασκήσεις Πράξης / Φροντιστήρια. 55. Ανταποκρίνομαι έγκαιρα στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 56. Μελετώ συστηματικά την ύλη. 57. Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος: 1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες Παρατηρήσεις και σχόλια: Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 19

21 Αποτελέσματα της αξιολόγησης από φοιτητές Οι απαντήσεις των φοιτητών όλων των ερωτηματολογίων που συλλέχτηκαν κωδικοποιήθηκαν για κάθε εξάμηνο σε ένα πίνακα αρχικών δεδομένων όπως ο παρακάτω Πίνακας 3.2. Πίνακας 3.2 Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο για το χειμερινό εξάμηνο IND ΜΑΤΗ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Ε55 Ε56 Ε Οι αξιολογήσεις των φοιτητών ανά ερώτηση, συνολικά για όλα τα μαθήματα δίνονται για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους στον παρακάτω Πίνακα 3.3. Πίνακας 3.3 Αξιολογήσεις ανά ερώτηση και ανά εξάμηνο Χειμερινό Εαρινό ΕΡ ΔΓ/ΔΑ ΔΓ/ΔΑ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 20

22 A Δ Δ Δ Δ Δ Δ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Ε Ε Ε Ε Ε i) Στατιστικοί δείκτες Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές της αξιολόγησης ανά ερώτηση για το σύνολο των ερωτηματολογίων, χωριστά για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο. Στον Πίνακα 3.5 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές συγκεντρωτικά για τις πέντε ομάδες ερωτήσεων (το μάθημα, εργασία, ο διδάσκων, εργαστήριο και ο φοιτητής). Πίνακας 3.4 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 21

23 Χειμερινό Εαρινό ΕΡΩΤΗΣΗ Μέση τιμή Μέση τιμή A1 3,44 3,72 A2 3,39 3,64 A3 3,37 3,71 A4 3,27 3,58 A5 3,38 3,62 A6 3,26 3,54 A7 3,15 3,19 A8 3,23 3,24 A9 3,07 3,13 A10 3,40 3,70 A11 3,36 3,78 A12 3,56 3,98 A13 3,67 3,83 A14 3,49 3,69 A15 3,27 3,47 A16 3,18 3,15 A17 3,38 3,51 A18 3,01 2,96 A19 3,24 3,28 A20 3,13 3,22 Δ21 3,34 3,76 Δ22 3,23 3,54 Δ23 3,29 3,70 Δ24 3,42 3,84 Δ25 3,68 3,92 Δ26 3,63 4,08 Γ27 3,50 3,94 Γ28 3,54 3,91 Γ29 3,53 3,95 Γ30 3,45 3,78 Γ31 3,49 3,67 Γ32 3,39 3,33 Γ33 3,25 3,21 Γ34 3,44 3,73 Γ35 3,50 3,73 Γ36 3,52 3,82 Γ37 3,40 3,64 Γ38 3,47 4,00 Γ39 3,59 3,98 Γ40 3,53 4,00 Γ41 3,47 3,86 Γ42 3,36 3,52 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 22

24 Γ43 3,56 3,73 Γ44 3,16 3,10 Γ45 3,32 3,29 Γ46 3,39 3,46 Δ47 3,38 4,00 Δ48 3,46 3,81 Δ49 3,46 3,89 Δ50 3,51 3,90 Δ51 3,66 4,06 Δ52 3,52 4,10 Ε53 3,20 3,77 Ε54 3,61 4,28 Ε55 3,70 3,97 Ε56 2,95 3,04 Ε57 2,22 1,99 Πίνακας 3.5. Μέσες τιμές των αξιολογήσεων ανά ενότητα για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους Χειμερινό Εαρινό ΕΡΩΤΗΣΗ Μέση τιμή Μέση τιμή Το μάθημα (Θεωρία) Α1- Α11 3,30 3,53 Εργασίες (Θεωρία) Α12- Α20 3,32 3,45 Ο διδάσκων (Θεωρία) Δ21-Δ26 3,43 3,81 Το μάθημα (Εργαστήριο) Γ27-Γ37 3,46 3,70 Εργασίες (Εργαστήριο) Γ38-Γ46 3,43 3,66 Ο διδάσκων (Εργαστήριο) Δ47-Δ52 3,50 3,96 Ο Φοιτητής Ε53-Ε57 3,14 3,41 Στον Πίνακα 3.4 παρατηρείται ότι οι μέσες αξιολογήσεις για το χειμερινό εξάμηνο βρίσκονται μεταξύ του 3 και 4, με εξαίρεση τις Ε56={Μελετώ συστηματικά την ύλη} και Ε57 = {Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος} που είναι χαμηλότερα και αφορούν την προσπάθεια που καταβάλουν οι φοιτητές. Στον ίδιο πίνακα παρατηρείται ότι για το εαρινό εξάμηνο οι μέσες αξιολογήσεις είναι αισθητά αυξημένες σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις και σε ορισμένες φθάνουν την τιμή του 4 (ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν τους διδάσκοντες των εργαστηρίων). Στον πίνακα 3.5 φαίνονται οι μέσες τιμές ανά ενότητα ερωτήσεων για κάθε εξάμηνο. Παρατηρείται και πάλι η συγκριτική αύξηση των μέσων τιμών από το χειμερινό στο εαρινό εξάμηνο, καθώς και οι αυξημένες Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 23

25 τιμές στην αξιολόγηση των διδασκόντων. ii) Ανάλυση του πίνακα 12.4 Στα δεδομένα του Πίνακα 3.3 εφαρμόστηκε Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (αφού προηγουμένως πραγματοποιήθηκε σύμπτυξη των 5 διαβαθμίσεων σε 3 και ετέθησαν οι στήλες ΔΓ/ΔΑ ως συμπληρωματικά στοιχεία. Στόχος της ανάλυσης ήταν να διαπιστωθεί η διαφοροποίηση ή όχι των απόψεων των φοιτητών μεταξύ των δύο περιόδων σε σχέση με τα ερωτήματα που τους ετέθησαν και να προσδιοριστεί σε ποια ερωτήματα είχαν αρνητική, σε ποια ουδέτερη και σε ποια θετική στάση. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό MAD. Το ιστόγραμμα των χαρακτηριστικών ριζών Σχήμα 1. Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών της ανάλυσης του Πίνακα 3.3 Από το ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών διαπιστώνουμε ότι οι 2 πρώτοι παραγοντικοί άξονες ερμηνεύουν το 93,1% της πληροφορίας που περιέχεται στον πίνακα, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 24

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722 Περιγραφικά Στοιχεία - Ανάλυση ανά ερώτηση στο σύνολο του δείγματος και ανά κλίμακα μελέτης στα ερωτηματολόγια εξαμήνου χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 για το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τα περιγραφικά στατιστικά μας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Ημερίδα: «Πληροφοριακό σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Κώστας Βασιλάκης Αξιολόγηση μαθημάτων Η καταγραφή της άποψης

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" Descriptive Statistics % Σαφήνεια στόχων 78,2 Κάλυψη Ύλης 81,1 Οργάνωση διδασκαλίας 84,0 Εκπαιδευτικό Υλικό 81,7 Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Σύνολο Μάθημα: Σύνολο Σύνολο ερωτηματολογίων: 322 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1. Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ιούλιος 2016 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος / ιδάσκοντος για τους Φοιτητές (ενδεικτικά υποδείγµατα)

ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά ελτία και Ερωτηµατολόγιο Μαθήµατος / ιδάσκοντος για τους Φοιτητές (ενδεικτικά υποδείγµατα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΧΛΗ ΔΙΙΚΗΣΗΣ & ΙΚΝΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΙΚΗΣΗΣ ΜΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΝΙΑΣ ΑΞΙΛΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΝΤΩΝ ΑΠ ΤΥΣ ΦΙΤΗΤΕΣ Αξιολόγηση διδασκόντων από τους φοιτητές Το διδακτικό προσωπικό αξιολογείται κάθε εξάμηνο από τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Μάθημα: ΟΙΚ207 Σύνολο ερωτηματολογίων: 32 1. Έτος Σπουδών: 1ο έτος 12 2ο έτος 2 3ο έτος 3 4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΕ816 Σύνολο ερωτηματολογίων: 40 Τίτλος: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση 2013-14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Μέρος Θεωρία (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ Μάθημα: ΟΙΚ107 Σύνολο ερωτηματολογίων: 38 Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ.

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ. 1 ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ. Έτους 2013-14) Πίνακας 0-1.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μάθημα Αρχές Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια 1. Έτος Σπουδών: 1ο έτος 47 9 2ο έτος 0 3ο έτος 0 4ο έτος 1 5ο έτος 1 Δ/Α 0 9 1ο έτος 2ο έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πόρισμα Στατιστικής Έρευνας Αποφοίτων Τμήματος Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2009 1 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι

Διαβάστε περισσότερα

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα

Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα Απογραφικά Δελτία - Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα Αλεξανδρούπολη, Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 Φραγγίδης Λεωνίδας Δομή Παρουσίασης Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντα Απογραφικό Δελτίο Μαθήματος o

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

FULL TIME 2012-2013 HRM

FULL TIME 2012-2013 HRM FULL TIME 2012-2013 HRM ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Mean (%) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σαφήνεια στόχων 86,67% Κάλυψη Ύλης 80,00% Οργάνωση διδασκαλίας 86,67% Εκπαιδευτικό Υλικό 86,67% Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Γλώσσα Προγραμματισμού Ι' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Γλώσσα Προγραμματισμού Ι' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 777 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: συνόλου: σελίδα / Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S. Θέλετε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο; Ναι

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 1. Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2002-2003 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ακαδηµαϊκό έτος: 2007-2008, 2008-2009 (Εαρινό Εξάµηνο 2007-2008 και Χειµερινό Εξάµηνο 2008-2009) ΑΓ. ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Μάθημα: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Διδάσκων Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ, Φώτης Βούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 σελ. 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Αριστέα Γκόντρα Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (1) Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Δημόσιο ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δρ. Αν. Καμπαμανώλη-Δήμου Προϊστάμενος ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ από την ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Dr. John Sofos Professor in the Department of Animal Sciences Distinguished Professor at Colorado State

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Θ

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Θ Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Θ Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα Τίτλος εργασίας: Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων (swot analysis) μέτρησης ικανοποίησης φοιτητών και εξωτερικής αξιολόγησης (μέσω ΑΔΙΠ), τμήματος ΑΕΙ Τ.Τ. (Τεχνολογικού Τομέα). Συγγραφική Ομάδα Μαρία Σιγάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 533569 'Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ' Ερωτηματολόγιο 533569

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 533569 'Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ' Ερωτηματολόγιο 533569 Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 533569 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 9 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 9 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 49 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση και Ποιότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρακτική Άσκηση και Ποιότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρακτική Άσκηση και Ποιότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Γ. Λιοδάκης 1, Ι. Ο. Βαρδιάμπασης 1, Ι. Καλιακάτσος 1, Κ. Λουλακάκης 2 1 Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τ.Ε.Ι. Κρήτης (ΤΗΜ/ΤΕΙΚ) 2 Καθηγητής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αξιολόγηση: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΑΡΙΝΟ 2013 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ερώτηση: Οι στόχοι του θεωρητικού μαθήματος ήταν σαφείς; 276 Missing 1 Mean 4,112 Median 4 Mode 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΔΩΝ α.α Μάθημα 1 Μουσειολογία Ι 2 Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ 156, 54006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. +302310891218 - FAX: +302310891290 - website: http://www.uom.gr - e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ποιοι οι λόγοι της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Εκδήλωση Κτίριο & Ενέργεια Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Διεθνές Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων

Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Σύντομη Περιγραφή Παραδοτέων Πακέτο Εργασίας 1 (Π.Ε. 1) Τίτλος: Ποιότητα Διδακτικού Έργου Προκειμένου για την αξιολόγηση του διδακτικού έργου, προτείνουμε τη δημιουργία μιας online βάσης δεδομένων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την έρευνα Εξάμηνο Σπουδών:

Μάθημα: Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την έρευνα Εξάμηνο Σπουδών: Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΜ Κοζάνη 20.12.2015 Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι η παροχή βοήθειας στα όργανα διοίκησης και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Η Σχολή πριν το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» περιελάμβανε τα παρακάτω Τμήματα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Marketing) Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα