Επικαιροποίηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για το Ακαδημαϊκό έτος ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επικαιροποίηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Επικαιροποίηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για το Ακαδημαϊκό έτος ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Θεσσαλονίκη TK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Ηλ. Ταχ.: GR THESSALONIKI, GREECE Tel

2 Πρόλογος Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία επαναλαμβανόμενη κατά τακτά χρονικά διαστήματα συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να διαμορφώσει και να διατυπώσει το Τμήμα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, όπως καθορίζονται με τον νόμο περί Διασφάλισης Ποιότητας (νόμος 3374/2005), αλλά και τις οδηγίες της ΑΔΙΠ. Σύμφωνα με την ΑΔΙΠ: «Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηματοδοτεί την ίδια την ταυτότητα του Τμήματος, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τις φιλοδοξίες του». Με την ελπίδα να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που εμποδίζουν την εξέλιξή του Τμήματος και να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του, το Τμήμα αφιέρωσε σημαντικούς πόρους, με σκοπό να ικανοποιήσει άμεσες λειτουργικές του ανάγκες. Η παρούσα έκθεση αξιολόγησης αποτελεί ετήσια επικαιροποίηση της πιο πρόσφατης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης που αντιστοιχούσε στο ακαδημαϊκό έτος αλλά περιελάμβανε επίσης στοιχεία από την 1 η Εκθεση Αξιολόγησης ( ) καθώς και τις ετήσιες επικαιροποιήσεις, μέχρι την πιο πρόσφατη που πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση του ακαδημαϊκού έτους Με την παρούσα επικαιροποίηση της έκθεσης αξιολόγησης επιδιώχθηκε να ενσωματωθούν στην αρχική πλήρη έκθεση όσα στοιχεία μεταβλήθηκαν κατά την διάρκεια του Χειμερινού και Εαρινού εξαμήνου , αναπροσαρμόζοντας τα στοιχεία των αντίστοιχων πινάκων. Πραγματοποιήθηκε σε κάθε εξάμηνο έρευνα με ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις τάσεις που παρουσιάζουν διαχρονικά οι απόψεις των φοιτητών, ώστε να προκύψουν ωφέλιμες διαπιστώσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία που εφαρμόζει το Τμήμα. Η ΕΕΑ για την σύνταξη της έκθεσης βασίστηκε στα στοιχεία που είχει συλλέξει το Τμήμα από τα ερωτηματολόγια, τα απογραφικά δελτία, τις συζητήσεις μεταξύ των μελών του καθώς και στην μικρή εμπειρία από μεμονωμένες προσπάθειες στο παρελθόν αξιολόγησης ορισμένων μαθημάτων του Τμήματος. Για την σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε το προτεινόμενο από την ΑΔΙΠ Πρότυπο Σχήμα και η συμπλήρωση των Πινάκων που την συνοδεύουν, όπως και τα πρότυπα ερωτηματολόγια κι απογραφικά δελτία προσαρμοσμένα στις ανάγκες του Τμήματος μετά από σειρά συνεδριάσεων της ΟΜΕΑ. Ευχαριστούμε θερμά όσους συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος και συνέβαλαν άμεσα ή έμμεσα στην σύνταξη της παρούσας έκθεσης, ελπίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή θα βελτιώσει την ποιότητα παροχής γνώσεων στους φοιτητές του Τμήματος. Η ΟΜΕΑ του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΑΤΕΙΘ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 1

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης αποτελεί επικαιροποίηση για το ακαδημαϊκό έτος της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης που έχει κατατεθεί στην ΑΔΙΠ για το ακαδημαϊκό έτος Συγκεκριμένα, επιδιώχθηκε να επικαιροποιηθούν όσα στοιχεία μεταβλήθηκαν κατά την διάρκεια του Χειμερινού και Εαρινού εξαμήνου , σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ δεν επαναλαμβάνεται ο κύριος κορμός της έκθεσης αξιολόγησης, θεωρώντας ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται στην έκθεση του έτους παραμένουν μια ακριβής περιγραφή της εικόνας του Τμήματος. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία αφορούν: (α) Πίνακες με ποσοτικά στοιχεία για τον αριθμό, την εξέλιξη και τις επιδόσεις των φοιτητών (β) Πίνακες που συνοψίζουν την οργάνωση των μαθημάτων και τη χρήση των υποδομών (γ) Τις δραστηριότητες, δράσεις και συνεργασίες του Τμήματος και το ερευνητικό έργο του Εκπαιδευτικού προσωπικού. (δ) Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης από τους φοιτητές για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του έτους Το παρόν έντυπο θεωρείται συμπληρωματικό της Έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης ακαδημαϊκού έτους και επομένως η ανάγνωσή του θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με το τελευταίο. Η διάρθρωση του εντύπου είναι η ακόλουθη: Στο 1 ο κεφάλαιο αναφέρονται συνολικά οι αξιοσημείωτες μεταβολές στην εικόνα και λειτουργία του τμήματος. Στη συνέχεια παρατίθενται με επικαιροποιημένο περιεχόμενο οι τυποποιημένοι πίνακες, με την ίδια αρίθμηση σε σχέση με την Εκθεση Στο 3 ο κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης από τους φοιτητές, στο 4 ο τα συνολικά συμπεράσματα, σχόλια και προτάσεις, ενώ στο παράρτημα περιλαμβάνονται οι πρόσφατες δημοσιεύσεις των μελών ΕΠ του τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 2

4 1. Λειτουργία και δραστηριότητες του τμήματος Διοίκηση και επιτροπές Κατά το ακαδημαϊκό έτος ανανεώθηκε ο ορισμός και λειτούργησαν οι 4 θεσμοθετημένες επιτροπές που αναφέρονται στην έκθεση αξιολόγησης (παρ ), συγκεκριμένα η Επιτροπή Ακαδημαϊκού Σχεδιασμού και Έρευνας, η Επιτροπή Προγραμματισμού και Υποδομής, η Επιτροπή Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων και η Επιτροπή Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας. Πρόγραμμα σπουδών Ορίστηκε ειδική επιτροπή αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών, η οποία μετά από πολύμηνες εργασίες πρότεινε σχέδιο νέου προγράμματος σπουδών. Στο νέο πρόγραμμα ενισχύθηκαν τα αντικείμενα του μάρκετινγκ, συμπεριλήφθησαν νέα αντικείμενα προς την κατεύθυνση των νέων τεχνολογιών και συμπιέστηκαν αντικείμενα όπου θεωρήθηκε ότι έπρεπε να μειωθεί η έκτασή τους. Δευτερεύων στόχος του νέου προγράμματος ήταν επίσης η ανακατανομή των μαθημάτων σε χειμερινά και εαρινά εξάμηνα ώστε να λυθούν πρακτικά προβλήματα διδασκαλίας (π.χ. ωράριο ΕΠ και χρήση εργαστηρίων), που προέκυψαν με το νέο σύστημα μονής εισαγωγής φοιτητών. Μονή εισαγωγή-υποδομές Με την εφαρμογή του συστήματος μονής εισαγωγής παρατηρήθηκαν πρακτικά προβλήματα στη διδασκαλία. Συγκεριμένα, το μέγεθος των αιθουσών ήταν ανεπαρκές για τον αριθμό των φοιτητών και χρειάστηκε να δημιουργηθούν πολυάριθμα τμήματα για την παρακολούθηση της θεωρίας, ενώ ο μεγάλος αριθμός εργαστηριακών τμημάτων προκάλεσε συνωστισμό σε ορισμένες εργαστηριακές αίθουσες, με αποτέλεσμα να γίνονται μαθήματα, σε κάποιες περιπτώσεις, μέχρι αργά το απόγευμα. Εκπαιδευτική διαδικασία έκτακτο προσωπικό Η συνεργασία με το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν άριστη και η συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία ουσιαστικότατη. Τονίζεται ότι, επιπρόσθετα της μείωσης του ωραρίου και των αμοιβών τους, το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν επί πολλούς μήνες απλήρωτο από το Ιδρυμα. Παρά όμως τη δυσαρέκεια και τις κινητοποιήσεις στις οποίες οδηγήθηκαν, τηρήθηκε η υψηλής ποιότητας εκπαιδευτική διαδικασία χάρει στην αφοσίωση όλων των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών. Διοργάνωση συνεδρίου Το Τμήμα, με πρωτοβουλία του καθηγητή κ. Χ. Σαρμανιώτη και τη συνδρομή πολλών μελών ΕΠ του τμήματος, διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία το 1ο Διεθνές Συνέδριο Μάρκετινγκ με την ονομασία Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 3

5 «International Conference on Contemporary Marketing Issues 2012 (ICCMI 2012) στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο του 2012, σε συνεργασία με το Bucks New University του Ηνωμένου Βασιλείου. Συμμετείχαν πάνω από 110 σύνεδροι από 25 χώρες και 40 ιδρύματα και παρουσιάστηκαν 102 εργασίες. Το συνέδριο έγινε στις 13, 14 και 15 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, και ήταν πολύ πετυχημένο οργανωτικό και επιστημονικό επίπεδο. Οι επιστήμονες που συμμετείχαν προέρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία, την Ελβετία, τη Δανία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, τη Δημοκρατία της Σερβίας, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, την Τουρκία, την Αλβανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Κύπρο, τη Νότια Αφρική, την Ινδία, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, το Πακιστάν, τη Γκάνα, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και βεβαίως από την Ελλάδα, τη χώρα υποδοχής. Επιπλέον, μεγάλο ήταν το πλήθος των επιστημόνων από όλο τον κόσμο που απάρτιζαν την επιστημονική επιτροπή και που εξασφάλισαν την ποιότητα των εργασιών. Κύρια προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η καθηγήτρια Gillian Wright, από το Manchester Metropolitan University. Στο τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ATEI, είμαστε έντονα δεσμευμένοι να καθιερώσουμε το συνέδριο και να το διοργανώνουμε κάθε δύο έτη. Είναι το όραμά μας να αναπτυχθεί το ICCMI ως μια διεθνής πλατφόρμα για την παρουσίαση της έρευνας για το μάρκετινγκ, την ανταλλαγή ιδεών και για να συμβάλει έτσι στη διάδοση της γνώσης στο μάρκετινγκ προς όφελος του ακαδημαϊκού κόσμου και των επιχειρήσεων. Συνεργασίες με ιδρύματα συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Το τμήμα επέτυχε την έγκριση 2 χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων στα πλαίσια του προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ, διάρκειας 3 ετών, με επιστημονικά υπεύθυνους τους καθ. Δ. Καραπιστόλη και καθ. Ν. Εξαδάκτυλο αντίστοιχα. Στα έργα αυτά συμμετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες ερευνητές από το ΤΕΙ Αθηνών και το Παν/μιο Αιγαίου. Τα έργα εκτελούνται με γοργούς ρυθμούς και εντός του έτους 2012 ήταν ήδη σε θέση να παρουσιάσουν τα πρώτα τους αποτελέσματα. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 4

6 2. Επικαιροποιημένοι Πίνακες Οι πίνακες που ακολουθούν αφορούν σε υποδείγματα από το πρότυπο της Έκθεσης Αξιολόγησης που προτάθηκε από την Α.ΔΙ.Π. Πίνακας Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος Καθηγητές Από προηγούμενο έτος Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Καθηγητές Σύνολο Αναπληρωτές Από προηγούμενο έτος Εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα Από εξέλιξη* 1 Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Σύνολο Επίκουροι Από προηγούμενο έτος Εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα -1 Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* 1 Συνταξιοδοτήσεις* -1-1 Παραιτήσεις* Σύνολο Εφαρμογών Από προηγούμενο έτος Εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* -1 Παραιτήσεις* Σύνολο Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 5

7 Πίνακας 11-2 Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί Διδακτορικοί Πίνακας Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές Κατατακτήριες εξετάσεις Άλλες κατηγορείς Σύνολο Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 6

8 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Κωδ. Υποχρεωτικό (Υ) Επιλ. Υποχρ(ΕΥ) Προαιρετικό (Π) Γενική Υποδ(ΓΥ) Ειδική Υποδ (ΕΥ) Ειδικότητας (ΕΙΔ) ΔΟΝΑ Σύν. Ωρών Θεωρία Εργαστήριο Μάθημα Α. Εξάμηνο 101 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Υ ΓΥ Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ ΓΥ Αρχές Οικονομικής Ι Υ ΓΥ Μαθηματικά Υ ΓΥ Εισαγωγή στους Η/Υ Υ ΓΥ Β. Εξάμηνο 201 Μίγμα Μάρκετινγκ Υ ΕΥ Στατιστική Υ ΓΥ Αρχές Οικονομικής ΙΙ Υ ΓΥ Χρηματοοικονομική Λογιστική Υ ΓΥ Κοινωνιολογία Υ ΓΥ 4 4 Γ. Εξάμηνο 301 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Υ ΓΥ Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου Υ ΕΥ Βιομηχανικό Μάρκετινγκ Υ ΕΥ Δημόσιες Σχέσεις Υ ΕΥ Ηλεκτρονική Διαχείριση Δεδομένων Υ ΓΥ Δ. Εξάμηνο 401 Εισαγωγή στη Διαφήμιση Υ ΕΥ Συμπεριφορά Καταναλωτή Υ ΕΥ Έρευνα Μάρκετινγκ Υ ΕΥ Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Υ ΕΥ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υ ΕΥ 6 6 Ε. Εξάμηνο 501 Σχεδιασμός Διαφημιστικής Εκστρατείας Υ ΕΥ Εφαρμοσμένη Έρευνα στο Μάρκετινγκ Υ ΕΙΔ Ανάλυση Δεδομένων Υ ΕΥ Τεχνική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Υ ΕΥ Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Υ ΕΥ A Διεθνές Επιχειρείν (International Business) ΕΥ ΕΥ Β Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση ΕΥ ΕΥ A Εισαγωγή στη Ψυχολογία ΕΥ ΔΟΝΑ B Εισαγωγή στο Δίκαιο ΕΥ ΔΟΝΑ 2 2 ΣΤ. Εξάμηνο 601 Στρατηγική Μάρκετινγκ Υ ΕΙΔ Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ Υ ΕΙΔ Διεθνές Μάρκετινγκ Υ ΕΙΔ Συστήματα Πληροφορικής στη Διοίκηση Υ ΕΥ Δημιουργικό της Διαφήμισης Υ ΕΙΔ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 7

9 606Α Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες ΕΥ ΕΥ Β Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΕΥ ΕΥ Ζ. Εξάμηνο 701 Διοίκηση Μάρκετινγκ Υ ΕΙΔ Προσωπικές Πωλήσεις Υ ΕΙΔ Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Υ ΕΥ Παρουσίαση Διαφημιστικής Εκστρατείας Υ ΕΙΔ Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Υ ΕΥ Α Τουριστικό Μάρκετινγκ ΥΕ ΕΥ Β Σύγχρονες Τάσεις στο Μάρκετινγκ ΥΕ ΕΥ 2 2 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διδάσκοντες Κωδ Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων Ιστότοπος Αναφέ ρεται στον οδηγό Αξιολόγη ση από φοιτητές Είδος διδασκαλίας Α. Εξάμηνο 101 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΕΡΓΑΣΙΕΣ 102 Διοίκηση Επιχειρήσεων ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αρχές Οικονομικής Ι ΜΠΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΜΑΔΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 104 Μαθηματικά ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ p/el/prosopiko/60/191-selidaepikoinvnias-karapistolis ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 105 Εισαγωγή στους Η/Υ ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β. Εξάμηνο 201 Μίγμα Μάρκετινγκ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΙΕΣ 202 Στατιστική ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ p/el/prosopiko/60/191-selidaepikoinvnias-karapistolis ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 203 Αρχές Οικονομικής ΙΙ ΜΠΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΕΡΓΑΣΙΕΣ + ΟΜΑΔΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 204 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 205 Κοινωνιολογία ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Γ. Εξάμηνο 301 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΜΠΟΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΑΣΚΗΣΕΙΣ 302 Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 303 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΙΕΣ 304 Δημόσιες Σχέσεις ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Ηλεκτρονική Διαχείριση 305 Δεδομένων ΣΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ~stalidgi ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ. Εξάμηνο 401 Εισαγωγή στη Διαφήμιση ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 402 Συμπεριφορά Καταναλωτή ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 403 Έρευνα Μάρκετινγκ ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Οργάνωση και Διοίκηση ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ 404 Πωλήσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 405 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Ε. Εξάμηνο Σχεδιασμός Διαφημιστικής ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εκστρατείας ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Εφαρμοσμένη Έρευνα στο Μάρκετινγκ ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ Ε. ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 503 Ανάλυση Δεδομένων ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ + ΕΡΓΑΣΙΑ p/el/prosopiko/60/191-selida- ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 8

10 epikoinvnias-karapistolis 504 Τεχνική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών ΟΧΙ ΔΑΣΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Προϊόντων 505 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΙΕΣ 506A Διεθνές Επιχειρείν(International Business) ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) ΝΑΙ ΝΑΙ 506B Έντυπη και Ηλεκτρονική ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διαφήμιση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 507A Εισαγωγή στη Ψυχολογία ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΌΧΙ ΟΧΙ ΌΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 507B Εισαγωγή στο Δίκαιο ΚΟΛΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤ. Εξάμηνο 601 Στρατηγική Μάρκετινγκ ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 602 Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 603 Διεθνές Μάρκετινγκ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 604 Συστήματα Πληροφορικής στη ΣΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διοίκηση ~stalidgi ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 605 Δημιουργικό της Διαφήμισης ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 606Α CRM ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ OXI ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 606Β Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΜΠΕΛΙΔΗΣ ΑΘΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΣ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ζ. Εξάμηνο 701 Διοίκηση Μάρκετινγκ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΙΕΣ 702 Προσωπικές Πωλήσεις ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 703 Ανάπτυξη Πολυμεσικών ΣΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εφαρμογών p/el/prosopiko/60/191-selidaepikoinvnias-karapistolis 704 Παρουσίαση Διαφημιστικής ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εκστρατείας ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ Διαχείριση Ανθρώπινου ΜΠΟΓΚΑ ΚΑΡΤΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 705 Δυναμικού ΚΑΤΙΝΑ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 706Α Τουριστικό Μάρκετινγκ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 707Β Σύγχρονες Τάσεις στο Μάρκετινγκ ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 9

11 Επικαιρο/ση Επικάλυψη Είδος Βοηθήματος Ποσοστό κάλυψης Πολλαπλή βιβλιογραφία Γραπτή Προφορκή Ενδιάμεση Σπίτι Πρ. Πα ρ. Εργαστήρι Πίνακας Οργάνωση Μαθήματος Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Διδακτέα ύλη Βοηθήματα Συμμετοχή φοιτητών Μορφές Αξιολόγησης Α. Εξάμηνο 101 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ 102 Διοίκηση Επιχειρήσεων 2007 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ 103 Αρχές Οικονομικής Ι 2007 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 104 Μαθηματικά 2008 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ 105 Εισαγωγή στους Η/Υ 2008 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ Β. Εξάμηνο 201 Μίγμα Μάρκετινγκ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 202 Στατιστική 2008 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ 203 Αρχές Οικονομικής ΙΙ 2006 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΑ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 204 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΌΧΙ ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ 205 Κοινωνιολογία 2006 ΌΧΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 70% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Γ. Εξάμηνο 301 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 2005 ΟΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 302 Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 303 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ χ χ χ χ 304 Δημόσιες Σχέσεις ΌΧΙ ΌΧΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 80% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ Χ 305 Ηλεκτρονική Διαχείριση ΒΙΒΛΙΟ & Δεδομένων 2010 ΌΧΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Δ. Εξάμηνο 401 Εισαγωγή στη Διαφήμιση 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 402 Συμπεριφορά Καταναλωτή ΌΧΙ ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 70%-80% ΝΑΙ Χ Χ Χ 403 Έρευνα Μάρκετινγκ 2008 ΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 404 Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων 2008 ΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 405 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΌΧΙ ΌΧΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ Ε. Εξάμηνο 501 Σχεδιασμός Διαφημιστικής Εκστρατείας 2009 ΌΧΙ 502 Εφαρμοσμένη Έρευνα στο Μάρκετινγκ 2008 ΌΧΙ 503 Ανάλυση Δεδομένων ΒΙΒΛΙΑ + ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΒΙΒΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 2010 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ χ χ χ Χ 504 Τεχνική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων 2009 ΟΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΟΧΙ Χ Χ 505 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ χ χ χ χ 506A Διεθνές Επιχειρήν (International Business) ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 2008 ΌΧΙ 506Β Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση 2007 ΌΧΙ 507A Εισαγωγή στη Ψυχολογία ΒΙΒΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ 100% Χ Χ Χ 2006 ΌΧΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 100% ΌΧΙ Χ Χ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 10

12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ 507B Εισαγωγή στο Δίκαιο ΣΤ. Εξάμηνο 601 Στρατηγική Μάρκετινγκ 602 Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ 603 Διεθνές Μάρκετινγκ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΑ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 2008 ΌΧΙ 2010 ΟΧΙ 2009 ΝΑΙ 604 Συστήματα Πληροφορικής στη Διοίκηση 2010 ΌΧΙ 605 Δημιουργικό της Διαφήμισης 606Α Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες 606Β Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ζ. Εξάμηνο 701 Διοίκηση Μάρκετινγκ 702 Προσωπικές Πωλήσεις 703 Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών 704 Παρουσίαση Διαφημιστικής Εκστρατείας 705 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 706Α Τουριστικό Μάρκετινγκ 707Β Σύγχρονες Τάσεις στο Μάρκετινγκ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΘΡΑ CASES 95% ΝΑΙ X X X X X ΒΙΒΛΙΟ & ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 2009 ΌΧΙ 2008 ΌΧΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ 95% ΝΑΙ Χ Χ Χ ΒΙΒΛΙΟ + ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 2008 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 2009 ΌΧΙ 2009 ΌΧΙ 2009 ΌΧΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΟΧΙ Χ Χ Χ ΒΙΒΛΙΟ + ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 2004 ΌΧΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ 2008 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ ΌΧΙ Χ Χ Ανάλυση των ωρών διδασκαλίας σε Μόνιμους και Έκτακτους εκπαιδευτικούς ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ,03 31,97 100,00 17,44 82,56 100,00 ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 11

13 Κωδ. Μάθημα Καταλληλότητα Αιθουσών Καταλληλότητα εργαστηρίων Εκπαιδευτικό λογισμικό Υποστήριξη από την βιβλιοθήκη Εκπαιδευτική υποδομή ΤΠΕ στη Θεωρία ΤΠΕ στα εργαστήρια ΤΠΕ στην αξιολόγηση ΤΠΕ στην επικοινωνία ΠΟΣΟΣΤΑ 34,81% 65,19% 100% Πίνακας Υποδομές Α. Εξάμηνο 101 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων 103 Αρχές Οικονομικής Ι 104 Μαθηματικά 105 Εισαγωγή στους Η/Υ Β. Εξάμηνο ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 201 Μίγμα Μάρκετινγκ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ 202 Στατιστική ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 203 Αρχές Οικονομικής ΙΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΝΑΙ ΝΑΙ 204 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 205 Κοινωνιολογία ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ Γ. Εξάμηνο 301 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ 302 Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ 303 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ 304 Δημόσιες Σχέσεις ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ 305 Ηλεκτρονική Διαχείριση Δεδομένων ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - - ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ Δ. Εξάμηνο 401 Εισαγωγή στη Διαφήμιση ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 402 Συμπεριφορά Καταναλωτή ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ - ΝΑΙ 403 Έρευνα Μάρκετινγκ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΝΑΙ ΝΑΙ 404 Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΑΠΕΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 405 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ Ε. Εξάμηνο 501 Σχεδιασμός Διαφημιστικής Εκστρατείας ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 502 Εφαρμοσμένη Έρευνα στο Μάρκετινγκ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 503 Ανάλυση Δεδομένων ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 504 Τεχνική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΟΧΙ ΝΑΙ 505 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 12

14 506A Διεθνές Επιχειρείν(International Business) ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΝΑΙ 506Β Εντυπη και Ηλεκτρονικη Διαφήμιση ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 507A Εισαγωγή στη Ψυχολογία ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ - 507B Εισαγωγή στο Δίκαιο ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ ΣΤ. Εξάμηνο 601 Στρατηγική Μάρκετινγκ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 602 Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 603 Διεθνές Μάρκετινγκ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ OXI ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ 604 Συστήματα Πληροφορικής στη Διοίκηση ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΝΑΙ ΝΑΙ 605 Δημιουργικό της Διαφήμισης ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 606Α CRM ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΑΠΕΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 606Β Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ζ. Εξάμηνο 701 Διοίκηση Μάρκετινγκ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ 702 Προσωπικές Πωλήσεις ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΑΠΕΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 703 Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 704 Παρουσίαση Διαφημιστικής Εκστρατείας ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 705 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ 706Α Τουριστικό Μάρκετινγκ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ 707Β Σύγχρονες Τάσεις στο Μάρκετινγκ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ Σημείωση: Ο όρος ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ δηλώνει ότι η αίθουσα μπορεί να δεχθεί πολύ λιγότερους φοιτητές από εκείνους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, καθόσον εισάγονται στο Α! εξάμηνο 200 φοιτητές, ενώ οι αίθουσες έχουν χωρητικότητα το πολύ μέχρι 48 άτομα. Πίνακας 11-7 Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Έτος Αποφοίτησης Κατανομή Βαθμών ΣΥΝΟΛΟ Μέσος βαθμός , , , , , ,88 Σύνολο Πίνακας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 13

15 Έτος Αποφοίτησης Κατανομή Βαθμών (%) ,06 62,84 1,1 100% ,08 38,16 61, ,07 55,38 38,46 3, ,66 51,33 46,66 1, ,81 42,96 2, ,76 59,54 39, ,49 65,67 32,84 0 Παρατήρηση: Το εμφανιζόμενο σύνολο στον πίνακα αναφέρεται σε πλήθος φοιτητών των οποίων το έτος εισαγωγής στο Τμήμα ήταν προγενέστερο κατά τέσσερα τουλάχιστον ακαδημαϊκά έτη από το έτος αποφοίτησης 100% 100% 100% 100% 100% 100% Πίνακας Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών A) Απόλυτες Συχνότητες ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΤΗ) Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟ Β) Εξέλιξη σε Ποσοστά ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΤΗ) Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟ ,33 16,74 3,35 1,67 2,93 2,09 0,84 33, ,32 9,13 8,75 4,18 1,90 0,38 0,76 42, ,75 31,78 8,90 6,36 0,85 1,69 0,00 40, ,40 24,69 9,47 7,82 4,94 0,00 0,00 38, ,42 19,29 10,24 4,33 0,00 0,00 0,00 54, ,27 18,95 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 66, ,21 16,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92, Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 14

16 Παρατήρηση: Το εμφανιζόμενο σύνολο στον πίνακα αναφέρεται σε πλήθος φοιτητών οι οποίοι έλαβαν το πτυχίο τους σε Κ,Κ+1,., κ.τ.λ ακαδημαϊκά έτη μετά το έτος εισαγωγής στο Τμήμα, όπως εμφανίζεται στην 1 η στήλη του πίνακα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη φοιτητές με προγενέστερο έτος εισαγωγής από εκείνο του Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 15

17 Πίνακας Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών Σύνολο Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε ξένο ΑΕΙ Επισκέπτες φοιτητές ξένων ΑΕΙ στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που μετακινήθηκαν σε άλλο ΑΕΙ Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων ΑΕΙ που μετακινήθηκαν στο Τμήμα Πίνακας Επιστημονικές δημοσιεύσεις (Μόνιμοι καθηγητές) Επεξηγήσεις: Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Σύνολο Α: Βιβλία/μονογραφίες Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές Δ: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές Ζ: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Η: Άλλες εργασίες Θ: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) χωρίς πρακτικά Ι: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (χωρίς κριτές) χωρίς πρακτικά Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 16

18 Πίνακας Αναγνώριση του ερευνητικού έργου (Μόνιμοι καθηγητές) Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Σύνολο Επεξηγήσεις: Α: Ετεροαναφορές Β: Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου Γ: Βιβλιοκρισίες Δ: Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων Ε: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών Ζ: Προσκλήσεις για διαλέξεις Η: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας Θ: Βραβεία Ι: Τιμητικοί τίτλοι Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 17

19 3. Έρευνα αξιολόγησης από φοιτητές Πίνακας 3.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Τα ερωτηματολόγια διανέμονται σε ώρα του μαθήματος μεταξύ της 8 ης και 10ης εβδομάδας διδασκαλίας του μαθήματος και συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές. Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηματολογίου. Ονομασία και κωδικός μαθήματος Ημερομηνία: Κλίμακα Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Παρακαλούμε αξιολογήστε με την παραπάνω κλίμακα τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Διδάσκων (ονοματεπώνυμο): Α. Το μάθημα: Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; 2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος; 3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος; 5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (βιβλίο, σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία) ήταν διαθέσιμα εγκαίρως; 6. Το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις ήταν ικανοποιητικό/ές; 7. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία ήταν διαθέσιμη στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος; 8. Απαιτούνται-χρησιμοποιούνται γνώσεις από άλλα μαθήματα; 9. Το μάθημα ήταν δύσκολο για το εξάμηνό του; 10. Τα κριτήρια βαθμολόγησης ήταν έγκαιρα γνωστά; Ασκήσεις Πράξης/ Φροντιστήρια (Εάν δεν υπάρχουν να μη συμπληρωθεί) Πόσο χρήσιμη κρίνετε την ύπαρξη ασκήσεων-πράξης/ φροντιστηρίων στο μάθημα; Στην περίπτωση που απαιτούνται προσωπικές ή ομαδικές εργασίες Πόσο έγκαιρα δόθηκε το θέμα; 13. Πόσο έγκαιρα ανακοινώθηκε η ημερομηνία παράδοσης ή/και παρουσίασης; 14. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 15. Η καθοδήγηση έγινε σε όλα τα στάδια εκπόνησης της εργασίας; 16. Η καθοδήγηση έγινε συγκεκριμένα στην δική σας εργασία; 17. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 18. Πόσο συχνά επισπευτήκατε τη βιβλιοθήκη για την αναζήτηση βιβλιογραφίας; 19. Πόσο ευρύ ήταν το πλήθος των πηγών από τις οποίες αντλήσατε πληροφορίες; 20. Δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; Δ. Ο/Η διδάσκων/ουσα: Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 22. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; 23. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο κατανοητό; 24. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να αναπτύξουν την κρίση τους; 25. Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); 26. Διαθέτει ευρύ και βαθύ φάσμα γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο; Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 18

20 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ (Αν υπάρχει) Διδάσκων (ονοματεπώνυμο): Γ. Το μάθημα: Οι στόχοι του εργαστηρίου ήταν σαφείς; 28. Η ύλη που καλύφθηκε στο εργαστήριο ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος; 29. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 30. Είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 31. Χρησιμοποιούνται οι θεωρητικές γνώσεις από τη θεωρία στα πειράματα / ασκήσεις του εργαστηρίου; 32. Απαιτούνται-χρησιμοποιούνται γνώσεις από άλλα μαθήματα; 33. Το μάθημα ήταν δύσκολο για το εξάμηνό του; 34. Τα κριτήρια βαθμολόγησης ήταν έγκαιρα γνωστά; 35. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου ήταν επαρκής; 36. Το προσωπικό του εργαστηρίου ήταν επαρκές; 37. Χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνολογίες στη διδασκαλία ή/και την εκπόνηση των πειραμάτων/ασκήσεων; Στην περίπτωση που απαιτούνται προσωπικές ή ομαδικές εργασίες Πόσο έγκαιρα δόθηκε το θέμα; 39. Πόσο έγκαιρα ανακοινώθηκε η ημερομηνία παράδοσης ή/και παρουσίασης; 40. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 41. Η καθοδήγηση έγινε σε όλα τα στάδια εκπόνησης της εργασίας; 42. Η καθοδήγηση έγινε συγκεκριμένα στην δική σας εργασία; 43. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 44. Πόσο συχνά επισκευτήκατε τη βιβλιοθήκη για την αναζήτηση βιβλιογραφίας; 45. Πόσο ευρύ ήταν το πλήθος των πηγών από τις οποίες αντλήσατε πληροφορίες; 46. Δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; Δ. Ο/Η διδάσκων/ουσα: Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 48. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; 49. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο κατανοητό; 50. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να αναπτύξουν την κρίση τους; 51. Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); 52. Διαθέτει ευρύ και βαθύ φάσμα γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο; Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ε. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια: Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις της θεωρίας. 54. Παρακολουθώ τακτικά τις Ασκήσεις Πράξης / Φροντιστήρια. 55. Ανταποκρίνομαι έγκαιρα στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 56. Μελετώ συστηματικά την ύλη. 57. Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος: 1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες Παρατηρήσεις και σχόλια: Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 19

21 Αποτελέσματα της αξιολόγησης από φοιτητές Οι απαντήσεις των φοιτητών όλων των ερωτηματολογίων που συλλέχτηκαν κωδικοποιήθηκαν για κάθε εξάμηνο σε ένα πίνακα αρχικών δεδομένων όπως ο παρακάτω Πίνακας 3.2. Πίνακας 3.2 Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο για το χειμερινό εξάμηνο IND ΜΑΤΗ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Ε55 Ε56 Ε Οι αξιολογήσεις των φοιτητών ανά ερώτηση, συνολικά για όλα τα μαθήματα δίνονται για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους στον παρακάτω Πίνακα 3.3. Πίνακας 3.3 Αξιολογήσεις ανά ερώτηση και ανά εξάμηνο Χειμερινό Εαρινό ΕΡ ΔΓ/ΔΑ ΔΓ/ΔΑ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 20

22 A Δ Δ Δ Δ Δ Δ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Ε Ε Ε Ε Ε i) Στατιστικοί δείκτες Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές της αξιολόγησης ανά ερώτηση για το σύνολο των ερωτηματολογίων, χωριστά για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο. Στον Πίνακα 3.5 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές συγκεντρωτικά για τις πέντε ομάδες ερωτήσεων (το μάθημα, εργασία, ο διδάσκων, εργαστήριο και ο φοιτητής). Πίνακας 3.4 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 21

23 Χειμερινό Εαρινό ΕΡΩΤΗΣΗ Μέση τιμή Μέση τιμή A1 3,44 3,72 A2 3,39 3,64 A3 3,37 3,71 A4 3,27 3,58 A5 3,38 3,62 A6 3,26 3,54 A7 3,15 3,19 A8 3,23 3,24 A9 3,07 3,13 A10 3,40 3,70 A11 3,36 3,78 A12 3,56 3,98 A13 3,67 3,83 A14 3,49 3,69 A15 3,27 3,47 A16 3,18 3,15 A17 3,38 3,51 A18 3,01 2,96 A19 3,24 3,28 A20 3,13 3,22 Δ21 3,34 3,76 Δ22 3,23 3,54 Δ23 3,29 3,70 Δ24 3,42 3,84 Δ25 3,68 3,92 Δ26 3,63 4,08 Γ27 3,50 3,94 Γ28 3,54 3,91 Γ29 3,53 3,95 Γ30 3,45 3,78 Γ31 3,49 3,67 Γ32 3,39 3,33 Γ33 3,25 3,21 Γ34 3,44 3,73 Γ35 3,50 3,73 Γ36 3,52 3,82 Γ37 3,40 3,64 Γ38 3,47 4,00 Γ39 3,59 3,98 Γ40 3,53 4,00 Γ41 3,47 3,86 Γ42 3,36 3,52 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 22

24 Γ43 3,56 3,73 Γ44 3,16 3,10 Γ45 3,32 3,29 Γ46 3,39 3,46 Δ47 3,38 4,00 Δ48 3,46 3,81 Δ49 3,46 3,89 Δ50 3,51 3,90 Δ51 3,66 4,06 Δ52 3,52 4,10 Ε53 3,20 3,77 Ε54 3,61 4,28 Ε55 3,70 3,97 Ε56 2,95 3,04 Ε57 2,22 1,99 Πίνακας 3.5. Μέσες τιμές των αξιολογήσεων ανά ενότητα για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους Χειμερινό Εαρινό ΕΡΩΤΗΣΗ Μέση τιμή Μέση τιμή Το μάθημα (Θεωρία) Α1- Α11 3,30 3,53 Εργασίες (Θεωρία) Α12- Α20 3,32 3,45 Ο διδάσκων (Θεωρία) Δ21-Δ26 3,43 3,81 Το μάθημα (Εργαστήριο) Γ27-Γ37 3,46 3,70 Εργασίες (Εργαστήριο) Γ38-Γ46 3,43 3,66 Ο διδάσκων (Εργαστήριο) Δ47-Δ52 3,50 3,96 Ο Φοιτητής Ε53-Ε57 3,14 3,41 Στον Πίνακα 3.4 παρατηρείται ότι οι μέσες αξιολογήσεις για το χειμερινό εξάμηνο βρίσκονται μεταξύ του 3 και 4, με εξαίρεση τις Ε56={Μελετώ συστηματικά την ύλη} και Ε57 = {Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος} που είναι χαμηλότερα και αφορούν την προσπάθεια που καταβάλουν οι φοιτητές. Στον ίδιο πίνακα παρατηρείται ότι για το εαρινό εξάμηνο οι μέσες αξιολογήσεις είναι αισθητά αυξημένες σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις και σε ορισμένες φθάνουν την τιμή του 4 (ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν τους διδάσκοντες των εργαστηρίων). Στον πίνακα 3.5 φαίνονται οι μέσες τιμές ανά ενότητα ερωτήσεων για κάθε εξάμηνο. Παρατηρείται και πάλι η συγκριτική αύξηση των μέσων τιμών από το χειμερινό στο εαρινό εξάμηνο, καθώς και οι αυξημένες Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 23

25 τιμές στην αξιολόγηση των διδασκόντων. ii) Ανάλυση του πίνακα 12.4 Στα δεδομένα του Πίνακα 3.3 εφαρμόστηκε Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (αφού προηγουμένως πραγματοποιήθηκε σύμπτυξη των 5 διαβαθμίσεων σε 3 και ετέθησαν οι στήλες ΔΓ/ΔΑ ως συμπληρωματικά στοιχεία. Στόχος της ανάλυσης ήταν να διαπιστωθεί η διαφοροποίηση ή όχι των απόψεων των φοιτητών μεταξύ των δύο περιόδων σε σχέση με τα ερωτήματα που τους ετέθησαν και να προσδιοριστεί σε ποια ερωτήματα είχαν αρνητική, σε ποια ουδέτερη και σε ποια θετική στάση. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό MAD. Το ιστόγραμμα των χαρακτηριστικών ριζών Σχήμα 1. Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών της ανάλυσης του Πίνακα 3.3 Από το ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών διαπιστώνουμε ότι οι 2 πρώτοι παραγοντικοί άξονες ερμηνεύουν το 93,1% της πληροφορίας που περιέχεται στον πίνακα, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 24

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ιανουάριος 2014 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ευχαριστώ θερμά τους Συνεργάτες του Τμήματος Δ. Παπαδόπουλο και Π. Ζαχούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα)

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Σπουδών (Πρότυπο Σχήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επικαιροποίηση Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 Πρόλογος Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία.

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. New Campus Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. 02 Χαιρετισμός Προέδρου του MBS College 03 MBS

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ Ειρήνη Τηλικίδου Θεσσαλονίκη Καθηγήτρια σε τακτική θέση στην Κατεύθυνση Μάρκετινγκ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2008-2013) (4ετής) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό»

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» Άρης Μεχίλης ΑΜ: 7432

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα