Επικαιροποίηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για το Ακαδημαϊκό έτος ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επικαιροποίηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Επικαιροποίηση της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης για το Ακαδημαϊκό έτος ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Θεσσαλονίκη TK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ Ηλ. Ταχ.: GR THESSALONIKI, GREECE Tel

2 Πρόλογος Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία επαναλαμβανόμενη κατά τακτά χρονικά διαστήματα συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι να διαμορφώσει και να διατυπώσει το Τμήμα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, όπως καθορίζονται με τον νόμο περί Διασφάλισης Ποιότητας (νόμος 3374/2005), αλλά και τις οδηγίες της ΑΔΙΠ. Σύμφωνα με την ΑΔΙΠ: «Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηματοδοτεί την ίδια την ταυτότητα του Τμήματος, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τις φιλοδοξίες του». Με την ελπίδα να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα που εμποδίζουν την εξέλιξή του Τμήματος και να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του, το Τμήμα αφιέρωσε σημαντικούς πόρους, με σκοπό να ικανοποιήσει άμεσες λειτουργικές του ανάγκες. Η παρούσα έκθεση αξιολόγησης αποτελεί ετήσια επικαιροποίηση της πιο πρόσφατης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης που αντιστοιχούσε στο ακαδημαϊκό έτος αλλά περιελάμβανε επίσης στοιχεία από την 1 η Εκθεση Αξιολόγησης ( ) καθώς και τις ετήσιες επικαιροποιήσεις, μέχρι την πιο πρόσφατη που πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση του ακαδημαϊκού έτους Με την παρούσα επικαιροποίηση της έκθεσης αξιολόγησης επιδιώχθηκε να ενσωματωθούν στην αρχική πλήρη έκθεση όσα στοιχεία μεταβλήθηκαν κατά την διάρκεια του Χειμερινού και Εαρινού εξαμήνου , αναπροσαρμόζοντας τα στοιχεία των αντίστοιχων πινάκων. Πραγματοποιήθηκε σε κάθε εξάμηνο έρευνα με ερωτηματολόγια προς τους φοιτητές για την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις τάσεις που παρουσιάζουν διαχρονικά οι απόψεις των φοιτητών, ώστε να προκύψουν ωφέλιμες διαπιστώσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία που εφαρμόζει το Τμήμα. Η ΕΕΑ για την σύνταξη της έκθεσης βασίστηκε στα στοιχεία που είχει συλλέξει το Τμήμα από τα ερωτηματολόγια, τα απογραφικά δελτία, τις συζητήσεις μεταξύ των μελών του καθώς και στην μικρή εμπειρία από μεμονωμένες προσπάθειες στο παρελθόν αξιολόγησης ορισμένων μαθημάτων του Τμήματος. Για την σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε το προτεινόμενο από την ΑΔΙΠ Πρότυπο Σχήμα και η συμπλήρωση των Πινάκων που την συνοδεύουν, όπως και τα πρότυπα ερωτηματολόγια κι απογραφικά δελτία προσαρμοσμένα στις ανάγκες του Τμήματος μετά από σειρά συνεδριάσεων της ΟΜΕΑ. Ευχαριστούμε θερμά όσους συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος και συνέβαλαν άμεσα ή έμμεσα στην σύνταξη της παρούσας έκθεσης, ελπίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή θα βελτιώσει την ποιότητα παροχής γνώσεων στους φοιτητές του Τμήματος. Η ΟΜΕΑ του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του ΑΤΕΙΘ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 1

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης αποτελεί επικαιροποίηση για το ακαδημαϊκό έτος της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης που έχει κατατεθεί στην ΑΔΙΠ για το ακαδημαϊκό έτος Συγκεκριμένα, επιδιώχθηκε να επικαιροποιηθούν όσα στοιχεία μεταβλήθηκαν κατά την διάρκεια του Χειμερινού και Εαρινού εξαμήνου , σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, ενώ δεν επαναλαμβάνεται ο κύριος κορμός της έκθεσης αξιολόγησης, θεωρώντας ότι οι πληροφορίες που καταγράφονται στην έκθεση του έτους παραμένουν μια ακριβής περιγραφή της εικόνας του Τμήματος. Τα επικαιροποιημένα στοιχεία αφορούν: (α) Πίνακες με ποσοτικά στοιχεία για τον αριθμό, την εξέλιξη και τις επιδόσεις των φοιτητών (β) Πίνακες που συνοψίζουν την οργάνωση των μαθημάτων και τη χρήση των υποδομών (γ) Τις δραστηριότητες, δράσεις και συνεργασίες του Τμήματος και το ερευνητικό έργο του Εκπαιδευτικού προσωπικού. (δ) Τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης από τους φοιτητές για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του έτους Το παρόν έντυπο θεωρείται συμπληρωματικό της Έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης ακαδημαϊκού έτους και επομένως η ανάγνωσή του θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό με το τελευταίο. Η διάρθρωση του εντύπου είναι η ακόλουθη: Στο 1 ο κεφάλαιο αναφέρονται συνολικά οι αξιοσημείωτες μεταβολές στην εικόνα και λειτουργία του τμήματος. Στη συνέχεια παρατίθενται με επικαιροποιημένο περιεχόμενο οι τυποποιημένοι πίνακες, με την ίδια αρίθμηση σε σχέση με την Εκθεση Στο 3 ο κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης από τους φοιτητές, στο 4 ο τα συνολικά συμπεράσματα, σχόλια και προτάσεις, ενώ στο παράρτημα περιλαμβάνονται οι πρόσφατες δημοσιεύσεις των μελών ΕΠ του τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 2

4 1. Λειτουργία και δραστηριότητες του τμήματος Διοίκηση και επιτροπές Κατά το ακαδημαϊκό έτος ανανεώθηκε ο ορισμός και λειτούργησαν οι 4 θεσμοθετημένες επιτροπές που αναφέρονται στην έκθεση αξιολόγησης (παρ ), συγκεκριμένα η Επιτροπή Ακαδημαϊκού Σχεδιασμού και Έρευνας, η Επιτροπή Προγραμματισμού και Υποδομής, η Επιτροπή Σπουδών και Φοιτητικών Θεμάτων και η Επιτροπή Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας. Πρόγραμμα σπουδών Ορίστηκε ειδική επιτροπή αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών, η οποία μετά από πολύμηνες εργασίες πρότεινε σχέδιο νέου προγράμματος σπουδών. Στο νέο πρόγραμμα ενισχύθηκαν τα αντικείμενα του μάρκετινγκ, συμπεριλήφθησαν νέα αντικείμενα προς την κατεύθυνση των νέων τεχνολογιών και συμπιέστηκαν αντικείμενα όπου θεωρήθηκε ότι έπρεπε να μειωθεί η έκτασή τους. Δευτερεύων στόχος του νέου προγράμματος ήταν επίσης η ανακατανομή των μαθημάτων σε χειμερινά και εαρινά εξάμηνα ώστε να λυθούν πρακτικά προβλήματα διδασκαλίας (π.χ. ωράριο ΕΠ και χρήση εργαστηρίων), που προέκυψαν με το νέο σύστημα μονής εισαγωγής φοιτητών. Μονή εισαγωγή-υποδομές Με την εφαρμογή του συστήματος μονής εισαγωγής παρατηρήθηκαν πρακτικά προβλήματα στη διδασκαλία. Συγκεριμένα, το μέγεθος των αιθουσών ήταν ανεπαρκές για τον αριθμό των φοιτητών και χρειάστηκε να δημιουργηθούν πολυάριθμα τμήματα για την παρακολούθηση της θεωρίας, ενώ ο μεγάλος αριθμός εργαστηριακών τμημάτων προκάλεσε συνωστισμό σε ορισμένες εργαστηριακές αίθουσες, με αποτέλεσμα να γίνονται μαθήματα, σε κάποιες περιπτώσεις, μέχρι αργά το απόγευμα. Εκπαιδευτική διαδικασία έκτακτο προσωπικό Η συνεργασία με το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν άριστη και η συμβολή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία ουσιαστικότατη. Τονίζεται ότι, επιπρόσθετα της μείωσης του ωραρίου και των αμοιβών τους, το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν επί πολλούς μήνες απλήρωτο από το Ιδρυμα. Παρά όμως τη δυσαρέκεια και τις κινητοποιήσεις στις οποίες οδηγήθηκαν, τηρήθηκε η υψηλής ποιότητας εκπαιδευτική διαδικασία χάρει στην αφοσίωση όλων των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών. Διοργάνωση συνεδρίου Το Τμήμα, με πρωτοβουλία του καθηγητή κ. Χ. Σαρμανιώτη και τη συνδρομή πολλών μελών ΕΠ του τμήματος, διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία το 1ο Διεθνές Συνέδριο Μάρκετινγκ με την ονομασία Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 3

5 «International Conference on Contemporary Marketing Issues 2012 (ICCMI 2012) στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο του 2012, σε συνεργασία με το Bucks New University του Ηνωμένου Βασιλείου. Συμμετείχαν πάνω από 110 σύνεδροι από 25 χώρες και 40 ιδρύματα και παρουσιάστηκαν 102 εργασίες. Το συνέδριο έγινε στις 13, 14 και 15 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, και ήταν πολύ πετυχημένο οργανωτικό και επιστημονικό επίπεδο. Οι επιστήμονες που συμμετείχαν προέρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία, την Ελβετία, τη Δανία, τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, τη Δημοκρατία της Σερβίας, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, την Τουρκία, την Αλβανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Κύπρο, τη Νότια Αφρική, την Ινδία, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, το Πακιστάν, τη Γκάνα, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και βεβαίως από την Ελλάδα, τη χώρα υποδοχής. Επιπλέον, μεγάλο ήταν το πλήθος των επιστημόνων από όλο τον κόσμο που απάρτιζαν την επιστημονική επιτροπή και που εξασφάλισαν την ποιότητα των εργασιών. Κύρια προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η καθηγήτρια Gillian Wright, από το Manchester Metropolitan University. Στο τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του ATEI, είμαστε έντονα δεσμευμένοι να καθιερώσουμε το συνέδριο και να το διοργανώνουμε κάθε δύο έτη. Είναι το όραμά μας να αναπτυχθεί το ICCMI ως μια διεθνής πλατφόρμα για την παρουσίαση της έρευνας για το μάρκετινγκ, την ανταλλαγή ιδεών και για να συμβάλει έτσι στη διάδοση της γνώσης στο μάρκετινγκ προς όφελος του ακαδημαϊκού κόσμου και των επιχειρήσεων. Συνεργασίες με ιδρύματα συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Το τμήμα επέτυχε την έγκριση 2 χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων στα πλαίσια του προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ, διάρκειας 3 ετών, με επιστημονικά υπεύθυνους τους καθ. Δ. Καραπιστόλη και καθ. Ν. Εξαδάκτυλο αντίστοιχα. Στα έργα αυτά συμμετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες ερευνητές από το ΤΕΙ Αθηνών και το Παν/μιο Αιγαίου. Τα έργα εκτελούνται με γοργούς ρυθμούς και εντός του έτους 2012 ήταν ήδη σε θέση να παρουσιάσουν τα πρώτα τους αποτελέσματα. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 4

6 2. Επικαιροποιημένοι Πίνακες Οι πίνακες που ακολουθούν αφορούν σε υποδείγματα από το πρότυπο της Έκθεσης Αξιολόγησης που προτάθηκε από την Α.ΔΙ.Π. Πίνακας Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος Καθηγητές Από προηγούμενο έτος Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Καθηγητές Σύνολο Αναπληρωτές Από προηγούμενο έτος Εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα Από εξέλιξη* 1 Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* Παραιτήσεις* Σύνολο Επίκουροι Από προηγούμενο έτος Εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα -1 Από εξέλιξη* Νέες προσλήψεις* 1 Συνταξιοδοτήσεις* -1-1 Παραιτήσεις* Σύνολο Εφαρμογών Από προηγούμενο έτος Εξέλιξη σε επόμενη βαθμίδα Νέες προσλήψεις* Συνταξιοδοτήσεις* -1 Παραιτήσεις* Σύνολο Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 5

7 Πίνακας 11-2 Εξέλιξη των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί Διδακτορικοί Πίνακας Εξέλιξη των εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Εισαγωγικές εξετάσεις Μετεγγραφές Κατατακτήριες εξετάσεις Άλλες κατηγορείς Σύνολο Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 6

8 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Κωδ. Υποχρεωτικό (Υ) Επιλ. Υποχρ(ΕΥ) Προαιρετικό (Π) Γενική Υποδ(ΓΥ) Ειδική Υποδ (ΕΥ) Ειδικότητας (ΕΙΔ) ΔΟΝΑ Σύν. Ωρών Θεωρία Εργαστήριο Μάθημα Α. Εξάμηνο 101 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Υ ΓΥ Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ ΓΥ Αρχές Οικονομικής Ι Υ ΓΥ Μαθηματικά Υ ΓΥ Εισαγωγή στους Η/Υ Υ ΓΥ Β. Εξάμηνο 201 Μίγμα Μάρκετινγκ Υ ΕΥ Στατιστική Υ ΓΥ Αρχές Οικονομικής ΙΙ Υ ΓΥ Χρηματοοικονομική Λογιστική Υ ΓΥ Κοινωνιολογία Υ ΓΥ 4 4 Γ. Εξάμηνο 301 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Υ ΓΥ Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου Υ ΕΥ Βιομηχανικό Μάρκετινγκ Υ ΕΥ Δημόσιες Σχέσεις Υ ΕΥ Ηλεκτρονική Διαχείριση Δεδομένων Υ ΓΥ Δ. Εξάμηνο 401 Εισαγωγή στη Διαφήμιση Υ ΕΥ Συμπεριφορά Καταναλωτή Υ ΕΥ Έρευνα Μάρκετινγκ Υ ΕΥ Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Υ ΕΥ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Υ ΕΥ 6 6 Ε. Εξάμηνο 501 Σχεδιασμός Διαφημιστικής Εκστρατείας Υ ΕΥ Εφαρμοσμένη Έρευνα στο Μάρκετινγκ Υ ΕΙΔ Ανάλυση Δεδομένων Υ ΕΥ Τεχνική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Υ ΕΥ Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Υ ΕΥ A Διεθνές Επιχειρείν (International Business) ΕΥ ΕΥ Β Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση ΕΥ ΕΥ A Εισαγωγή στη Ψυχολογία ΕΥ ΔΟΝΑ B Εισαγωγή στο Δίκαιο ΕΥ ΔΟΝΑ 2 2 ΣΤ. Εξάμηνο 601 Στρατηγική Μάρκετινγκ Υ ΕΙΔ Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ Υ ΕΙΔ Διεθνές Μάρκετινγκ Υ ΕΙΔ Συστήματα Πληροφορικής στη Διοίκηση Υ ΕΥ Δημιουργικό της Διαφήμισης Υ ΕΙΔ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 7

9 606Α Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες ΕΥ ΕΥ Β Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΕΥ ΕΥ Ζ. Εξάμηνο 701 Διοίκηση Μάρκετινγκ Υ ΕΙΔ Προσωπικές Πωλήσεις Υ ΕΙΔ Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Υ ΕΥ Παρουσίαση Διαφημιστικής Εκστρατείας Υ ΕΙΔ Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Υ ΕΥ Α Τουριστικό Μάρκετινγκ ΥΕ ΕΥ Β Σύγχρονες Τάσεις στο Μάρκετινγκ ΥΕ ΕΥ 2 2 Πίνακας Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διδάσκοντες Κωδ Τίτλος Μαθήματος Διδάσκων Ιστότοπος Αναφέ ρεται στον οδηγό Αξιολόγη ση από φοιτητές Είδος διδασκαλίας Α. Εξάμηνο 101 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΕΡΓΑΣΙΕΣ 102 Διοίκηση Επιχειρήσεων ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αρχές Οικονομικής Ι ΜΠΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΜΑΔΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 104 Μαθηματικά ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ p/el/prosopiko/60/191-selidaepikoinvnias-karapistolis ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 105 Εισαγωγή στους Η/Υ ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β. Εξάμηνο 201 Μίγμα Μάρκετινγκ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΙΕΣ 202 Στατιστική ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ p/el/prosopiko/60/191-selidaepikoinvnias-karapistolis ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 203 Αρχές Οικονομικής ΙΙ ΜΠΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΕΡΓΑΣΙΕΣ + ΟΜΑΔΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 204 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 205 Κοινωνιολογία ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Γ. Εξάμηνο 301 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΜΠΟΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΑΣΚΗΣΕΙΣ 302 Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 303 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΙΕΣ 304 Δημόσιες Σχέσεις ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Ηλεκτρονική Διαχείριση 305 Δεδομένων ΣΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ~stalidgi ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Δ. Εξάμηνο 401 Εισαγωγή στη Διαφήμιση ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 402 Συμπεριφορά Καταναλωτή ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 403 Έρευνα Μάρκετινγκ ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Οργάνωση και Διοίκηση ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ 404 Πωλήσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 405 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Ε. Εξάμηνο Σχεδιασμός Διαφημιστικής ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Εκστρατείας ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Εφαρμοσμένη Έρευνα στο Μάρκετινγκ ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ Ε. ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 503 Ανάλυση Δεδομένων ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ + ΕΡΓΑΣΙΑ p/el/prosopiko/60/191-selida- ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 8

10 epikoinvnias-karapistolis 504 Τεχνική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών ΟΧΙ ΔΑΣΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Προϊόντων 505 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΙΕΣ 506A Διεθνές Επιχειρείν(International Business) ΧΑΤΖΗΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΡΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) ΝΑΙ ΝΑΙ 506B Έντυπη και Ηλεκτρονική ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διαφήμιση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 507A Εισαγωγή στη Ψυχολογία ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΌΧΙ ΟΧΙ ΌΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 507B Εισαγωγή στο Δίκαιο ΚΟΛΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤ. Εξάμηνο 601 Στρατηγική Μάρκετινγκ ΤΗΛΙΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 602 Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 603 Διεθνές Μάρκετινγκ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 604 Συστήματα Πληροφορικής στη ΣΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διοίκηση ~stalidgi ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 605 Δημιουργικό της Διαφήμισης ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 606Α CRM ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ OXI ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 606Β Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΜΠΕΛΙΔΗΣ ΑΘΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ + ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΣ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ζ. Εξάμηνο 701 Διοίκηση Μάρκετινγκ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΙΕΣ 702 Προσωπικές Πωλήσεις ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 703 Ανάπτυξη Πολυμεσικών ΣΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εφαρμογών p/el/prosopiko/60/191-selidaepikoinvnias-karapistolis 704 Παρουσίαση Διαφημιστικής ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ+ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εκστρατείας ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ Διαχείριση Ανθρώπινου ΜΠΟΓΚΑ ΚΑΡΤΕΡΗ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 705 Δυναμικού ΚΑΤΙΝΑ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 706Α Τουριστικό Μάρκετινγκ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 707Β Σύγχρονες Τάσεις στο Μάρκετινγκ ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 9

11 Επικαιρο/ση Επικάλυψη Είδος Βοηθήματος Ποσοστό κάλυψης Πολλαπλή βιβλιογραφία Γραπτή Προφορκή Ενδιάμεση Σπίτι Πρ. Πα ρ. Εργαστήρι Πίνακας Οργάνωση Μαθήματος Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Διδακτέα ύλη Βοηθήματα Συμμετοχή φοιτητών Μορφές Αξιολόγησης Α. Εξάμηνο 101 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ 102 Διοίκηση Επιχειρήσεων 2007 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ 103 Αρχές Οικονομικής Ι 2007 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 104 Μαθηματικά 2008 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ 105 Εισαγωγή στους Η/Υ 2008 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ Β. Εξάμηνο 201 Μίγμα Μάρκετινγκ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 202 Στατιστική 2008 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ 203 Αρχές Οικονομικής ΙΙ 2006 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΑ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 204 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΌΧΙ ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ 205 Κοινωνιολογία 2006 ΌΧΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 70% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Γ. Εξάμηνο 301 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες 2005 ΟΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 302 Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 303 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ χ χ χ χ 304 Δημόσιες Σχέσεις ΌΧΙ ΌΧΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 80% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ Χ 305 Ηλεκτρονική Διαχείριση ΒΙΒΛΙΟ & Δεδομένων 2010 ΌΧΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Δ. Εξάμηνο 401 Εισαγωγή στη Διαφήμιση 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 402 Συμπεριφορά Καταναλωτή ΌΧΙ ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 70%-80% ΝΑΙ Χ Χ Χ 403 Έρευνα Μάρκετινγκ 2008 ΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 404 Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων 2008 ΝΑΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 405 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΌΧΙ ΌΧΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ Χ Ε. Εξάμηνο 501 Σχεδιασμός Διαφημιστικής Εκστρατείας 2009 ΌΧΙ 502 Εφαρμοσμένη Έρευνα στο Μάρκετινγκ 2008 ΌΧΙ 503 Ανάλυση Δεδομένων ΒΙΒΛΙΑ + ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΒΙΒΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 2010 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ χ χ χ Χ 504 Τεχνική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων 2009 ΟΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΟΧΙ Χ Χ 505 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΌΧΙ χ χ χ χ 506A Διεθνές Επιχειρήν (International Business) ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 2008 ΌΧΙ 506Β Έντυπη και Ηλεκτρονική Διαφήμιση 2007 ΌΧΙ 507A Εισαγωγή στη Ψυχολογία ΒΙΒΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ 100% Χ Χ Χ 2006 ΌΧΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ 100% ΌΧΙ Χ Χ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 10

12 ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ 507B Εισαγωγή στο Δίκαιο ΣΤ. Εξάμηνο 601 Στρατηγική Μάρκετινγκ 602 Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ 603 Διεθνές Μάρκετινγκ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΑ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 2008 ΌΧΙ 2010 ΟΧΙ 2009 ΝΑΙ 604 Συστήματα Πληροφορικής στη Διοίκηση 2010 ΌΧΙ 605 Δημιουργικό της Διαφήμισης 606Α Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων με τους Πελάτες 606Β Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ζ. Εξάμηνο 701 Διοίκηση Μάρκετινγκ 702 Προσωπικές Πωλήσεις 703 Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών 704 Παρουσίαση Διαφημιστικής Εκστρατείας 705 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 706Α Τουριστικό Μάρκετινγκ 707Β Σύγχρονες Τάσεις στο Μάρκετινγκ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΘΡΑ CASES 95% ΝΑΙ X X X X X ΒΙΒΛΙΟ & ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΌΧΙ Χ Χ Χ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 2009 ΌΧΙ 2008 ΌΧΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ 95% ΝΑΙ Χ Χ Χ ΒΙΒΛΙΟ + ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 2009 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 2008 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ 2009 ΌΧΙ 2009 ΌΧΙ 2009 ΌΧΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΟΧΙ Χ Χ Χ ΒΙΒΛΙΟ + ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ Χ Χ ΒΙΒΛΙΟ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ Χ 2004 ΌΧΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 100% ΝΑΙ Χ Χ Χ 2008 ΌΧΙ ΒΙΒΛΙΟ ΌΧΙ Χ Χ Ανάλυση των ωρών διδασκαλίας σε Μόνιμους και Έκτακτους εκπαιδευτικούς ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ,03 31,97 100,00 17,44 82,56 100,00 ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 11

13 Κωδ. Μάθημα Καταλληλότητα Αιθουσών Καταλληλότητα εργαστηρίων Εκπαιδευτικό λογισμικό Υποστήριξη από την βιβλιοθήκη Εκπαιδευτική υποδομή ΤΠΕ στη Θεωρία ΤΠΕ στα εργαστήρια ΤΠΕ στην αξιολόγηση ΤΠΕ στην επικοινωνία ΠΟΣΟΣΤΑ 34,81% 65,19% 100% Πίνακας Υποδομές Α. Εξάμηνο 101 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων 103 Αρχές Οικονομικής Ι 104 Μαθηματικά 105 Εισαγωγή στους Η/Υ Β. Εξάμηνο ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 201 Μίγμα Μάρκετινγκ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ 202 Στατιστική ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 203 Αρχές Οικονομικής ΙΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΝΑΙ ΝΑΙ 204 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 205 Κοινωνιολογία ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ Γ. Εξάμηνο 301 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ 302 Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ 303 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ 304 Δημόσιες Σχέσεις ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ 305 Ηλεκτρονική Διαχείριση Δεδομένων ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ - - ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ Δ. Εξάμηνο 401 Εισαγωγή στη Διαφήμιση ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 402 Συμπεριφορά Καταναλωτή ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ - ΝΑΙ 403 Έρευνα Μάρκετινγκ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΝΑΙ ΝΑΙ 404 Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΑΠΕΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 405 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ Ε. Εξάμηνο 501 Σχεδιασμός Διαφημιστικής Εκστρατείας ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 502 Εφαρμοσμένη Έρευνα στο Μάρκετινγκ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 503 Ανάλυση Δεδομένων ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 504 Τεχνική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΟΧΙ ΝΑΙ 505 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 12

14 506A Διεθνές Επιχειρείν(International Business) ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΝΑΙ 506Β Εντυπη και Ηλεκτρονικη Διαφήμιση ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 507A Εισαγωγή στη Ψυχολογία ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ - 507B Εισαγωγή στο Δίκαιο ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ ΣΤ. Εξάμηνο 601 Στρατηγική Μάρκετινγκ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 602 Εφαρμογές Μάρκετινγκ με Η/Υ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 603 Διεθνές Μάρκετινγκ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ OXI ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ 604 Συστήματα Πληροφορικής στη Διοίκηση ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΝΑΙ ΝΑΙ 605 Δημιουργικό της Διαφήμισης ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ 606Α CRM ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΑΠΕΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 606Β Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Ζ. Εξάμηνο 701 Διοίκηση Μάρκετινγκ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΌΧΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ 702 Προσωπικές Πωλήσεις ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΑΠΕΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΌΧΙ ΝΑΙ 703 Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 704 Παρουσίαση Διαφημιστικής Εκστρατείας ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 705 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ 706Α Τουριστικό Μάρκετινγκ ΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ ΝΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΌΧΙ - ΌΧΙ ΌΧΙ 707Β Σύγχρονες Τάσεις στο Μάρκετινγκ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΝΑΙ - ΌΧΙ ΝΑΙ Σημείωση: Ο όρος ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ δηλώνει ότι η αίθουσα μπορεί να δεχθεί πολύ λιγότερους φοιτητές από εκείνους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, καθόσον εισάγονται στο Α! εξάμηνο 200 φοιτητές, ενώ οι αίθουσες έχουν χωρητικότητα το πολύ μέχρι 48 άτομα. Πίνακας 11-7 Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Έτος Αποφοίτησης Κατανομή Βαθμών ΣΥΝΟΛΟ Μέσος βαθμός , , , , , ,88 Σύνολο Πίνακας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 13

15 Έτος Αποφοίτησης Κατανομή Βαθμών (%) ,06 62,84 1,1 100% ,08 38,16 61, ,07 55,38 38,46 3, ,66 51,33 46,66 1, ,81 42,96 2, ,76 59,54 39, ,49 65,67 32,84 0 Παρατήρηση: Το εμφανιζόμενο σύνολο στον πίνακα αναφέρεται σε πλήθος φοιτητών των οποίων το έτος εισαγωγής στο Τμήμα ήταν προγενέστερο κατά τέσσερα τουλάχιστον ακαδημαϊκά έτη από το έτος αποφοίτησης 100% 100% 100% 100% 100% 100% Πίνακας Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και διάρκεια σπουδών A) Απόλυτες Συχνότητες ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΤΗ) Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟ Β) Εξέλιξη σε Ποσοστά ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΤΗ) Κ Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟ ,33 16,74 3,35 1,67 2,93 2,09 0,84 33, ,32 9,13 8,75 4,18 1,90 0,38 0,76 42, ,75 31,78 8,90 6,36 0,85 1,69 0,00 40, ,40 24,69 9,47 7,82 4,94 0,00 0,00 38, ,42 19,29 10,24 4,33 0,00 0,00 0,00 54, ,27 18,95 5,65 0,00 0,00 0,00 0,00 66, ,21 16,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92, Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 14

16 Παρατήρηση: Το εμφανιζόμενο σύνολο στον πίνακα αναφέρεται σε πλήθος φοιτητών οι οποίοι έλαβαν το πτυχίο τους σε Κ,Κ+1,., κ.τ.λ ακαδημαϊκά έτη μετά το έτος εισαγωγής στο Τμήμα, όπως εμφανίζεται στην 1 η στήλη του πίνακα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη φοιτητές με προγενέστερο έτος εισαγωγής από εκείνο του Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 15

17 Πίνακας Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών Σύνολο Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε ξένο ΑΕΙ Επισκέπτες φοιτητές ξένων ΑΕΙ στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που μετακινήθηκαν σε άλλο ΑΕΙ Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων ΑΕΙ που μετακινήθηκαν στο Τμήμα Πίνακας Επιστημονικές δημοσιεύσεις (Μόνιμοι καθηγητές) Επεξηγήσεις: Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Σύνολο Α: Βιβλία/μονογραφίες Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές Δ: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές Ζ: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Η: Άλλες εργασίες Θ: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) χωρίς πρακτικά Ι: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (χωρίς κριτές) χωρίς πρακτικά Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 16

18 Πίνακας Αναγνώριση του ερευνητικού έργου (Μόνιμοι καθηγητές) Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Σύνολο Επεξηγήσεις: Α: Ετεροαναφορές Β: Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου Γ: Βιβλιοκρισίες Δ: Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων Ε: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών Ζ: Προσκλήσεις για διαλέξεις Η: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας Θ: Βραβεία Ι: Τιμητικοί τίτλοι Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 17

19 3. Έρευνα αξιολόγησης από φοιτητές Πίνακας 3.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Τα ερωτηματολόγια διανέμονται σε ώρα του μαθήματος μεταξύ της 8 ης και 10ης εβδομάδας διδασκαλίας του μαθήματος και συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές. Η συμπλήρωση του εμπιστευτικού αυτού ερωτηματολογίου είναι πολύ σημαντική. Συγκεντρώνει χρήσιμες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα σχόλια που μπορείτε να συμπεριλάβετε στο τέλος του ερωτηματολογίου. Ονομασία και κωδικός μαθήματος Ημερομηνία: Κλίμακα Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ Παρακαλούμε αξιολογήστε με την παραπάνω κλίμακα τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Διδάσκων (ονοματεπώνυμο): Α. Το μάθημα: Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; 2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος; 3. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος; 5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (βιβλίο, σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία) ήταν διαθέσιμα εγκαίρως; 6. Το κύριο βιβλίο(α) ή τις σημειώσεις ήταν ικανοποιητικό/ές; 7. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία ήταν διαθέσιμη στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος; 8. Απαιτούνται-χρησιμοποιούνται γνώσεις από άλλα μαθήματα; 9. Το μάθημα ήταν δύσκολο για το εξάμηνό του; 10. Τα κριτήρια βαθμολόγησης ήταν έγκαιρα γνωστά; Ασκήσεις Πράξης/ Φροντιστήρια (Εάν δεν υπάρχουν να μη συμπληρωθεί) Πόσο χρήσιμη κρίνετε την ύπαρξη ασκήσεων-πράξης/ φροντιστηρίων στο μάθημα; Στην περίπτωση που απαιτούνται προσωπικές ή ομαδικές εργασίες Πόσο έγκαιρα δόθηκε το θέμα; 13. Πόσο έγκαιρα ανακοινώθηκε η ημερομηνία παράδοσης ή/και παρουσίασης; 14. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 15. Η καθοδήγηση έγινε σε όλα τα στάδια εκπόνησης της εργασίας; 16. Η καθοδήγηση έγινε συγκεκριμένα στην δική σας εργασία; 17. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 18. Πόσο συχνά επισπευτήκατε τη βιβλιοθήκη για την αναζήτηση βιβλιογραφίας; 19. Πόσο ευρύ ήταν το πλήθος των πηγών από τις οποίες αντλήσατε πληροφορίες; 20. Δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; Δ. Ο/Η διδάσκων/ουσα: Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 22. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; 23. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο κατανοητό; 24. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να αναπτύξουν την κρίση τους; 25. Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); 26. Διαθέτει ευρύ και βαθύ φάσμα γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο; Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 18

20 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ (Αν υπάρχει) Διδάσκων (ονοματεπώνυμο): Γ. Το μάθημα: Οι στόχοι του εργαστηρίου ήταν σαφείς; 28. Η ύλη που καλύφθηκε στο εργαστήριο ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος; 29. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωμένη; 30. Είναι επαρκείς οι σημειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 31. Χρησιμοποιούνται οι θεωρητικές γνώσεις από τη θεωρία στα πειράματα / ασκήσεις του εργαστηρίου; 32. Απαιτούνται-χρησιμοποιούνται γνώσεις από άλλα μαθήματα; 33. Το μάθημα ήταν δύσκολο για το εξάμηνό του; 34. Τα κριτήρια βαθμολόγησης ήταν έγκαιρα γνωστά; 35. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου ήταν επαρκής; 36. Το προσωπικό του εργαστηρίου ήταν επαρκές; 37. Χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνολογίες στη διδασκαλία ή/και την εκπόνηση των πειραμάτων/ασκήσεων; Στην περίπτωση που απαιτούνται προσωπικές ή ομαδικές εργασίες Πόσο έγκαιρα δόθηκε το θέμα; 39. Πόσο έγκαιρα ανακοινώθηκε η ημερομηνία παράδοσης ή/και παρουσίασης; 40. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 41. Η καθοδήγηση έγινε σε όλα τα στάδια εκπόνησης της εργασίας; 42. Η καθοδήγηση έγινε συγκεκριμένα στην δική σας εργασία; 43. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα; 44. Πόσο συχνά επισκευτήκατε τη βιβλιοθήκη για την αναζήτηση βιβλιογραφίας; 45. Πόσο ευρύ ήταν το πλήθος των πηγών από τις οποίες αντλήσατε πληροφορίες; 46. Δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; Δ. Ο/Η διδάσκων/ουσα: Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα; 48. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος; 49. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες με τρόπο κατανοητό; 50. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να αναπτύξουν την κρίση τους; 51. Είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα μαθήματα, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές); 52. Διαθέτει ευρύ και βαθύ φάσμα γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο; Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ε. Εγώ ο/η φοιτητής/τρια: Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξεις της θεωρίας. 54. Παρακολουθώ τακτικά τις Ασκήσεις Πράξης / Φροντιστήρια. 55. Ανταποκρίνομαι έγκαιρα στις γραπτές εργασίες / ασκήσεις 56. Μελετώ συστηματικά την ύλη. 57. Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος: 1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες Παρατηρήσεις και σχόλια: Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 19

21 Αποτελέσματα της αξιολόγησης από φοιτητές Οι απαντήσεις των φοιτητών όλων των ερωτηματολογίων που συλλέχτηκαν κωδικοποιήθηκαν για κάθε εξάμηνο σε ένα πίνακα αρχικών δεδομένων όπως ο παρακάτω Πίνακας 3.2. Πίνακας 3.2 Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο για το χειμερινό εξάμηνο IND ΜΑΤΗ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Ε55 Ε56 Ε Οι αξιολογήσεις των φοιτητών ανά ερώτηση, συνολικά για όλα τα μαθήματα δίνονται για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους στον παρακάτω Πίνακα 3.3. Πίνακας 3.3 Αξιολογήσεις ανά ερώτηση και ανά εξάμηνο Χειμερινό Εαρινό ΕΡ ΔΓ/ΔΑ ΔΓ/ΔΑ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 20

22 A Δ Δ Δ Δ Δ Δ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Γ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Ε Ε Ε Ε Ε i) Στατιστικοί δείκτες Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές της αξιολόγησης ανά ερώτηση για το σύνολο των ερωτηματολογίων, χωριστά για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο. Στον Πίνακα 3.5 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές συγκεντρωτικά για τις πέντε ομάδες ερωτήσεων (το μάθημα, εργασία, ο διδάσκων, εργαστήριο και ο φοιτητής). Πίνακας 3.4 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 21

23 Χειμερινό Εαρινό ΕΡΩΤΗΣΗ Μέση τιμή Μέση τιμή A1 3,44 3,72 A2 3,39 3,64 A3 3,37 3,71 A4 3,27 3,58 A5 3,38 3,62 A6 3,26 3,54 A7 3,15 3,19 A8 3,23 3,24 A9 3,07 3,13 A10 3,40 3,70 A11 3,36 3,78 A12 3,56 3,98 A13 3,67 3,83 A14 3,49 3,69 A15 3,27 3,47 A16 3,18 3,15 A17 3,38 3,51 A18 3,01 2,96 A19 3,24 3,28 A20 3,13 3,22 Δ21 3,34 3,76 Δ22 3,23 3,54 Δ23 3,29 3,70 Δ24 3,42 3,84 Δ25 3,68 3,92 Δ26 3,63 4,08 Γ27 3,50 3,94 Γ28 3,54 3,91 Γ29 3,53 3,95 Γ30 3,45 3,78 Γ31 3,49 3,67 Γ32 3,39 3,33 Γ33 3,25 3,21 Γ34 3,44 3,73 Γ35 3,50 3,73 Γ36 3,52 3,82 Γ37 3,40 3,64 Γ38 3,47 4,00 Γ39 3,59 3,98 Γ40 3,53 4,00 Γ41 3,47 3,86 Γ42 3,36 3,52 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 22

24 Γ43 3,56 3,73 Γ44 3,16 3,10 Γ45 3,32 3,29 Γ46 3,39 3,46 Δ47 3,38 4,00 Δ48 3,46 3,81 Δ49 3,46 3,89 Δ50 3,51 3,90 Δ51 3,66 4,06 Δ52 3,52 4,10 Ε53 3,20 3,77 Ε54 3,61 4,28 Ε55 3,70 3,97 Ε56 2,95 3,04 Ε57 2,22 1,99 Πίνακας 3.5. Μέσες τιμές των αξιολογήσεων ανά ενότητα για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους Χειμερινό Εαρινό ΕΡΩΤΗΣΗ Μέση τιμή Μέση τιμή Το μάθημα (Θεωρία) Α1- Α11 3,30 3,53 Εργασίες (Θεωρία) Α12- Α20 3,32 3,45 Ο διδάσκων (Θεωρία) Δ21-Δ26 3,43 3,81 Το μάθημα (Εργαστήριο) Γ27-Γ37 3,46 3,70 Εργασίες (Εργαστήριο) Γ38-Γ46 3,43 3,66 Ο διδάσκων (Εργαστήριο) Δ47-Δ52 3,50 3,96 Ο Φοιτητής Ε53-Ε57 3,14 3,41 Στον Πίνακα 3.4 παρατηρείται ότι οι μέσες αξιολογήσεις για το χειμερινό εξάμηνο βρίσκονται μεταξύ του 3 και 4, με εξαίρεση τις Ε56={Μελετώ συστηματικά την ύλη} και Ε57 = {Αφιερώνω εβδομαδιαία για μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος} που είναι χαμηλότερα και αφορούν την προσπάθεια που καταβάλουν οι φοιτητές. Στον ίδιο πίνακα παρατηρείται ότι για το εαρινό εξάμηνο οι μέσες αξιολογήσεις είναι αισθητά αυξημένες σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις και σε ορισμένες φθάνουν την τιμή του 4 (ξεχωρίζουν αυτές που αφορούν τους διδάσκοντες των εργαστηρίων). Στον πίνακα 3.5 φαίνονται οι μέσες τιμές ανά ενότητα ερωτήσεων για κάθε εξάμηνο. Παρατηρείται και πάλι η συγκριτική αύξηση των μέσων τιμών από το χειμερινό στο εαρινό εξάμηνο, καθώς και οι αυξημένες Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 23

25 τιμές στην αξιολόγηση των διδασκόντων. ii) Ανάλυση του πίνακα 12.4 Στα δεδομένα του Πίνακα 3.3 εφαρμόστηκε Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών (αφού προηγουμένως πραγματοποιήθηκε σύμπτυξη των 5 διαβαθμίσεων σε 3 και ετέθησαν οι στήλες ΔΓ/ΔΑ ως συμπληρωματικά στοιχεία. Στόχος της ανάλυσης ήταν να διαπιστωθεί η διαφοροποίηση ή όχι των απόψεων των φοιτητών μεταξύ των δύο περιόδων σε σχέση με τα ερωτήματα που τους ετέθησαν και να προσδιοριστεί σε ποια ερωτήματα είχαν αρνητική, σε ποια ουδέτερη και σε ποια θετική στάση. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό MAD. Το ιστόγραμμα των χαρακτηριστικών ριζών Σχήμα 1. Ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών της ανάλυσης του Πίνακα 3.3 Από το ιστόγραμμα χαρακτηριστικών ριζών διαπιστώνουμε ότι οι 2 πρώτοι παραγοντικοί άξονες ερμηνεύουν το 93,1% της πληροφορίας που περιέχεται στον πίνακα, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης, ΑΤΕΙΘ 24

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" Descriptive Statistics % Σαφήνεια στόχων 78,2 Κάλυψη Ύλης 81,1 Οργάνωση διδασκαλίας 84,0 Εκπαιδευτικό Υλικό 81,7 Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ.

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ. 1 ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 (Αφορά στοιχεία του Ακ. Έτους 2013-14) Πίνακας 0-1.2. Μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Μάθημα Αρχές Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

FULL TIME 2012-2013 HRM

FULL TIME 2012-2013 HRM FULL TIME 2012-2013 HRM ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Mean (%) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σαφήνεια στόχων 86,67% Κάλυψη Ύλης 80,00% Οργάνωση διδασκαλίας 86,67% Εκπαιδευτικό Υλικό 86,67% Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δρ. Αν. Καμπαμανώλη-Δήμου Προϊστάμενος ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ από την ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Dr. John Sofos Professor in the Department of Animal Sciences Distinguished Professor at Colorado State

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος)

320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) 320 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή στους φοιτητές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 533569 'Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ' Ερωτηματολόγιο 533569

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 533569 'Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ' Ερωτηματολόγιο 533569 Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 533569 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 9 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 9 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 49 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Εκδήλωση Κτίριο & Ενέργεια Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Διεθνές Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

επαγγελματική εμπειπία στο εξωτεπικό

επαγγελματική εμπειπία στο εξωτεπικό επαγγελματική εμπειπία στο εξωτεπικό aiesec.gr/global-talent aiesec.gr/global-talent Page 1 Το Διεθνέσ Πρόγραμμα Πρακτικήσ Άςκηςησ (Global Internship Program) είναι το πρόγραμμα τησ AIESEC, που ςου δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.04.2014 ΔΟΜΗ & ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Α. Δομή και τεχνικά στοιχεία ΠΣ 1. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/ Διαχείριση του Αθλητισμού για άτομα με αναπηρίες» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών, Σπάρτη Τ.Κ 23100, Τηλ: 27310-891, Φαξ 27310-8957

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση!

Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Καλώς ήρθατε στην Εισαγωγική μας Κατεύθυνση! Λίγα λόγια για να μας γνωρίσετε: Θεσμική Κατοχύρωση Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας (εφεξής ΔΜΥΠ) συστάθηκε με το Π.Δ. 95/2013, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη

Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη Σ. Κορομπίλη - Σαντινίδου, Μ. Μορελελη - Κακούρη ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρατηγική για την ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ θεσσαλονίκης S. Korobili - Xantinidou, Μ. Moreleli - Kakouri

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δ. Τριάντης, Ι. Λεράκη, Α. Κιντώνη ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Συνέδριο «Διασφάλιση και

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας 1. Βρεχόπουλος Αδάμ, (2009) «Ποιος «Ελέγχει» την Ηλεκτρονική Ατμόσφαιρα Καταστήματος? Ερευνητικά Ερωτήματα με Κρίσιμες Επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 30-5-2014 «Πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική» του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2011-12 ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1 ΤΟ ΤΜΗΜΑ (Στελέχωση Σπουδαστές Υποδομές)...5 1.1 Στελέχωση του Ιδρύματος...5

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την σύνταξη «Ετήσιων Εσωτερικών (Απογραφικών) Εκθέσεων» Τμημάτων και «Εσωτερικών Εκθέσεων» Α.Ε.Ι.

Οδηγίες για την σύνταξη «Ετήσιων Εσωτερικών (Απογραφικών) Εκθέσεων» Τμημάτων και «Εσωτερικών Εκθέσεων» Α.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Οδηγίες για την σύνταξη «Ετήσιων Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007)

Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) Επίκουρος Καθηγητής Ελεγκτικής Διεθνών Προτύπων (ΦΕΚ Γ 642/17-8- 2007) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Λεωφόρος Συγγρού 136, 176

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 121 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ - ΔΟΝΑ 3 5 9 3 5 9 122 Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ Τμήμα Μαθηματικών ΑΠΘ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ Επιμέλεια: ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Πολυχρόνης, Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών ΦΑΡΜΑΚΗΣ Νικόλαος, Αν. Καθηγητής Α.Π.Θ. Δεκέμβριος 2010 16 Δεκ 2010 2/37

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, 2002 Πέτρος Καλαντώνης Ν. Σουκατζίδη 65, Δάσος Χαϊδαρίου Τηλ 210 5820912 6971613906 email: pkalant@teipir.gr Έγγαμος με δύο παιδιά Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρώθησαν το 1997 στο Πολεμικό Ναυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: 1 Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 0 Σχετικός πίνακας Ακαδημαϊκό έτος 2010 11

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) στο πλαίσιο των Κατηγοριών Πράξεων 2.2.2.α. «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα