ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE Το πιο συναρπαστικό κοµµάτι του Internet και αυτό που έχει και τους περισσότερους χρήστες είναι, πέρα από την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η υπηρεσία του World Wide Web (WWW). Το web, όπως αναφέρεται πολλές φορές για συντοµία, περιέχει αρχεία µε δυνατότητες πολυµέσων (multimedia) τα οποία έχουν τη δυνατότητα να είναι υπερκείµενα (hypertext). Η ιδιότητα αυτή δεν είναι τίποτα άλλο από την ιδιότητα που έχουν µερικά σηµεία του κειµένου (λέξεις-κλειδιά) να αποτελούν συνδέσµους που οδηγούν σε άλλο σηµείο του, σε άλλο αρχείο ή ακόµα και σε κάποιον άλλο υπολογιστή στο διαδίκτυο. Τα σηµεία αυτά ονοµάζονται υπερσύνδεσµοι (hyperlinks) και εκτός από κείµενο µπορεί να είναι εικόνες ή video. Η φυσική θέση των ιστοσελίδων (web pages) όπως ονοµάζονται τα αρχεία µε αυτές τις δυνατότητες µπορεί να βρίσκεται σε διάφορους υπολογιστές που µπορεί να είναι σε διάφορα σηµεία του πλανήτη. Εξ ου και World Wide Web. Η κατασκευή τους είναι πολύ απλή σε σχέση µε το εντυπωσιακό αποτέλεσµα που προσφέρουν. Πολλές φορές αρκεί ένας κειµενογράφος κι ένα πρόγραµµα πλοήγησης (όπως το Netscape ή ο Explorer). Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η γνώση της γλώσσας HTML. Με τα σηµερινά εργαλεία που έχει κανείς στη διάθεσή του δεν απαιτείται η γνώση της γλώσσας. Πάντα όµως αν θέλει κανείς να προχωρήσει σε πιο ουσιαστική γνώση και εκµετάλλευση όλων των δυνατοτήτων του web πρέπει να είναι εξοικειωµένος και µε την HTML. Η HTML Η γλώσσα HTML (HyperText Markup Language) ξεκίνησε ως υποσύνολο της γλώσσας SGML (Standard Generalized Markup Language) που εισήγαγε η εταιρεία IBM για να λύσει το πρόβληµα της µη τυποποιηµένης εµφάνισης κειµένων σε διάφορα υπολογιστικά συστήµατα. Η γλώσσα αποτελείται από κείµενο και tags (ετικέτες) που χρησιµοποιούνται για τη µορφοποίηση του κειµένου. Τα tags χωρίζονται σε απλά και διπλά. Ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο κείµενο γιατί περιέχονται µέσα στα σύµβολα <>. Τα διπλά tag ξεκινάνε µε την εντολή µέσα σε <> και κλείνουν µε την ίδια εντολή µέσα σε </ >. Συνήθως και για λόγους καλύτερης

2 εποπτείας το περιεχόµενο των tags αναγράφεται µε κεφαλαία. Έτσι αν, για παράδειγµα, θέλω να κάνω µια λέξη να φαίνεται µε έντονα γράµµατα (bold) την περικλείω µέσα στο διπλό tag <Β> </Β>, π.χ. <Β> Καληµέρα!</Β>. Ειδική περίπτωση απλού tag είναι το σχόλιο που περιέχεται στα σύµβολα <!--. -->. Αν θέλουµε να παρουσιάσουµε τα ίδια τα σύµβολα < ή > τότε χρησιµοποιούµε την ακολουθία χαρακτήρων &lt (Less than) και &gt (Greater than) αντίστοιχα. Ένα παράδειγµα κειµένου γραµµένο σε HTML είναι το ακόλουθο: <HTML> <HEAD> <TITLE> Αυτή είναι η πρώτη µου σελίδα! </TITLE> </HEAD> <BODY> <H1> Γεια σου κόσµε!! </Η1> </BODY> </HTML> Μπορείτε να γράψετε το παραπάνω κείµενο σε έναν οποιονδήποτε κειµενογράφο θέλετε. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Notepad των Windows που είναι ο πιο απλός. Σώστε το αρχείο µε το όνοµα first.htm και µετά ανοίξτε το από κάποιο πρόγραµµα πλοήγησης (Netscape ή Explorer). Καλώς ήρθατε στην πρώτη σας ιστοσελίδα! Αν προσέξετε το κείµενο που γράψατε θα παρατηρήσετε ότι γράψατε 19 λέξεις για να αναπαραστήσετε 9. Προφανώς σε µια πραγµατική ιστοσελίδα που περιέχει κείµενο, πίνακες, εικόνες και Video µε διάφορες ιδιότητες καθώς και υπερσυνδέσµους θα υπάρχει µια αντίστοιχη αναλογία µεταξύ πραγµατικού περιεχοµένου και ετικετών ελέγχου. Είναι προφανές ότι η κατασκευή ιστοσελίδων µε αυτό τον τρόπο είναι αρκετά χρονοβόρα. Σήµερα βέβαια διατίθενται πολλά προγράµµατα που δίνουν τη δυνατότητα ακόµα και σε ένα µικρό παιδί να κατασκευάσει τις ιστοσελίδες του µε µεγαλύτερη ευκολία. Ένα από αυτά είναι και FrontPage της εταιρείας Microsoft που θα δούµε παρακάτω. Πριν από αυτό ας πούµε µερικά ακόµα πράγµατα για την HTML. Και συγκεκριµένα ας δούµε µε ποια διαδικασία κατασκευάζονται οι περίφηµοι υπερσύνδεσµοι. Στο

3 αρχείο που γράψατε παραπάνω προσθέστε αµέσως µετά το <H1> Γεια σου κόσµε!! </Η1> τα εξής: <P> <P> <A System Administrator</A> <P> Το tag <Ρ> είναι ένα µονό tag που δηλώνει αλλαγή γραµµής και εισαγωγή µιας κενής γραµµής. Το διπλό tag <Α> ορίζει έναν υπερσύνεσµο. Η παραπάνω πρόταση εµφανίζει στην οθόνη του προγράµµατος πλοήγησης τις λέξεις System Administrator και δίνει σε αυτές την ιδιότητα να αποτελούν υπερσύνδεσµο προς µια ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι η Αν σώσετε πάλι το αρχείο µε το ίδιο όνοµα και το ξανανοίξετε από κάποιο πρόγραµµα πλοήγησης θα το δείτε να παρουσιάζεται µε τη γνωστή µορφή των υπερσυνδέσµων, δηλαδή µπλε και υπογραµµισµένο. Αν πατήσετε µε το ποντίκι πάνω του, το πρόγραµµα πλοήγησης θα καλέσει το πρόγραµµα που είναι ορισµένο να εξυπηρετεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στον συγκεκριµένο υπολογιστή και θα προετοιµαστεί να αποστείλει στην διεύθυνση του υπερσυνδέσµου. Το πρόγραµµα FrontPage Παρακάτω θα δούµε τον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να φτιάξουµε µια ιστοσελίδα µε τη χρήση του προγράµµατος Microsoft Front Page. Υπάρχουν πολλά προγράµµατα µε τα οποία µπορούµε να κάνουµε τις ίδιες εργασίες. Θα χρησιµοποιήσουµε το συγκεκριµένο γιατί είναι από τα πιθανότερα να βρείτε εγκατεστηµένο σε κάποιον υπολογιστή όπου θα κληθείτε να δουλέψετε. Μη ξεχνάτε ότι όπως µε τη συγγραφή ενός οποιοδήποτε κειµένου ή την ζωγραφική ενός πίνακα, δεν αρκεί να γνωρίζουµε τα εργαλεία που υπάρχουν ή ακόµη και τη χρήση τους. Το ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει έναν κειµενογράφο, του οποίου γνωρίζετε όλες τις δυνατότητες (έτσι τουλάχιστον ελπίζω), δεν σας µετατρέπει σε ποιητή αντάξιο του Καβάφη ή συγγραφέα αντάξιο του Καζαντζάκη. Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει µε τις ιστοσελίδες. Μπορείτε να µάθετε τα εργαλεία που υπάρχουν για να σας βοηθήσουν να δώσετε µορφή στις ιδέες σας αλλά, δυστυχώς ή ευτυχώς, η φιλοτέχνηση των ιστοσελίδων σας είναι θέµα προσωπικού ταλέντου και έµπνευσης. Σώστε τη δουλειά σας για να σώσετε το χρόνο σας. Ξεκινήστε µια καινούργια σελίδα και σώστε την σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία.

4 Όπως κάθε αρχείο έτσι και µια ιστοσελίδα έχει ένα όνοµα. Οι ιστοσελίδες διαθέτουν επίσης ένα ακόµα χαρακτηριστικό όνοµα. Αυτό είναι ο τίτλος που θα φαίνεται από το πρόγραµµα πλοήγησης όταν κάποιος επισκέπτης θα βλέπει τη σελίδα σας. Το όνοµα αυτό ορίζεται στην παρακάτω µάσκα. Καλό είναι για κάθε αρχείο να επιλέγετε ένα χαρακτηριστικό όνοµα για να το θυµάστε.

5 ώστε χρώµα στις σελίδες σας (και στη ζωή σας) Χρώµα φόντου. Format -> Background -> Βάλτε κείµενο Αφού αποφασίσατε να δηµιουργήσετε µια ιστοσελίδα σηµαίνει ότι αποφασίσατε να επικοινωνήσετε µε κάποιους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να προσθέσετε κείµενο στις σελίδες, εφόσον έχετε κάτι να πείτε. Αν δεν είστε σε κατάσταση Page View πατήστε το κατάλληλο κουµπί. Επίσης σιγουρευτείτε ότι βλέπετε τη σελίδα σας σε Normal κατάσταση. \ Τοποθετήστε τον κέρσορα στη θέση της σελίδας που θέλετε και γράψτε το κείµενό σας. Μπορείτε να µορφοποιήσετε το κείµενο, µε τον ίδιο τρόπο που θα µορφοποιούσατε ένα κείµενο στο Word. Μπορείτε να ελέγξετε το µέγεθος και τη γραµµατοσειρά των γραµµάτων, το χρώµα τους ή ακόµα και ειδικά εφέ. Αφού γράψετε το κείµενό σας µην ξεχάσετε να σώσετε τη σελίδα.

6 Βάλτε εικόνες στις σελίδες σας. Επιλέξτε µια εικόνα σχετική µε το θέµα σας. Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, για αυτό επιλέξτε την προσεκτικά. Σηµείωση: Πολλοί χρήστες του παγκόσµιου ιστού προτιµούν να περιηγούνται στο διαδίκτυο έχοντας απενεργοποιήσει την εµφάνιση εικόνων από το πρόγραµµα πλοήγησης. Αυτό γίνεται για λόγους οικονοµίας στο εύρος ζώνης που διαθέτουν. Για το λόγο αυτό είναι καλό να προγραµµατίσετε έτσι τη σελίδα σας ώστε στην περίπτωση αυτή να εµφανίζεται στη θέση της εικόνας κάποιο κείµενο που να την περιγράφει. Είναι επίσης σηµαντικό να γνωρίζετε ότι µε αυτό τον τρόπο κάνετε τις σελίδες σας προσβάσιµες και από ανθρώπους που έχουν προβλήµατα όρασης. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιµοποιούν προγράµµατα ανάγνωσης σελίδων που ψάχνουν το εναλλακτικό κείµενο και περιγράφουν την εικόνα µέσω αυτού. Για να ορίσετε εναλλακτικό κείµενο επιλέξτε την εικόνα, κάντε αριστερό κλικ πάνω της και πηγαίνετε στο µενού Picture Properties Στο κουτί Alternative Representations γράψτε το κείµενο που χαρακτηρίζει την εικόνα σας.

7 Όταν µετά πάτε µε το ποντίκι πάνω στην εικόνα θα δείτε το εναλλακτικό αυτό κείµενο. Ρύθµιση της σχετικής θέσης των εικόνων µε το κείµενο Μπορείτε να τοποθετήσετε τις εικόνες είτε σε σχετική θέση µε το κείµενο, είτε στην απόλυτη θέση όπου θα εµφανίζεται κάθε φορά, είτε χωρίς καµία σχετική ρύθµιση. Όλες αυτές οι ρυθµίσεις µπορούν επιλέγοντας την εικόνα και µετά Format -> Position

8 ιαχείριση εικόνων Υπάρχουν πολλά εφέ που µπορείτε να κάνετε µε τις εικόνες των ιστοσελίδων σας. Μερικά από αυτά είναι να τις τοποθετήσετε ως φόντο στο κείµενο ή µα κάνετε κάποια σηµεία τους διάφανα και κάποια όχι. Πολλά από τα εφέ αυτά είναι δυνατό να υλοποιηθούν µόνο οι εικόνες είναι σωσµένες σε µορφή.gif. ιάφανες εικόνες Στην παρακάτω εικόνα µπορείτε να κάνετε το µπλε χρώµα της πρώτης διάφανο, επιλέγοντάς το µε το κατάλληλο εργαλείο από τη µορφοποίηση εικόνας. Πριν Μετά Interlaced Μια άλλη τεχνική που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε είναι αυτή που επιτρέπει το σταδιακό «φόρτωµα» µιας εικόνας. Με την επιλογή Interlaced µπορείτε να κάνετε µια εικόνα να εµφανίζεται από την αρχή ολόκληρη αλλά µε µειωµένη ανάλυση. Η εικόνα θα βελτιώνεται σταδιακά καθώς θα φορτώνεται η σελίδα σας. Αν δεν χρησιµοποιήσετε αυτή την τεχνική, τότε η εικόνα θα εµφανίζεται σιγά-σιγά, σαν να γεµίζει, από πάνω προς τα κάτω. Για να το κάνετε αυτό επιλέγετε µετά από δεξί κλικ επί της εικόνας, το picture properties -> General Tab και µετά την επιλογή interlaced. Κίνηση µε DHTML. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ειδικά εφέ στο κείµενο και στις εικόνες σας µε τη χρήση της Dynamic HTML. Με τον τρόπο αυτό µπορείτε να κάνετε κάποιο µέρος

9 του κειµένου να κινείται ή να αλλάζει µέγεθος υπό κάποιες συνθήκες (π.χ. αν τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού επάνω του). Για να ενεργοποιήσετε αυτά τα εφέ επιλέξτε την εικόνα ή το κείµενο και πηγαίνετε στο Format ->Dynamic HTML Effects κι εκεί επιλέξτε τις συνθήκες υπό τις οποίες θα συµβαίνει το εφέ και το είδος του εφέ. Προσοχή: Μην «βαραίνετε» τις σελίδες σας µε πολλά εφέ και κίνηση. Χρησιµοποιήστε τα κυρίως για να τονίσετε κάτι ιδιαίτερο. Τα πολλά εφέ µπορεί να κουράσουν τον επισκέπτη του δικτυακού σας τόπου. Περιστροφή, αλλαγή µεγέθους και επιλογή περιοχής από εικόνα Τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνων µας δίνουν τη δυνατότητα να περιστρέψουµε εικόνες ως προς οποιονδήποτε άξονα περιστροφής. Μπορούµε για παράδειγµα να γυρίσουµε µια εικόνα πάνω-κάτω, να δηµιουργήσουµε το είδωλό της σαν σε καθρέπτη ή να την περιστρέψουµε µε συγκεκριµένη φορά και γωνία στροφής. Αυτά γίνονται από τα εργαλεία διαχείρισης εικόνων Μπορούµε επίσης να κόψουµε ένα κοµµάτι µιας εικόνας για να χρησιµοποιήσουµε µόνο αυτό στη σελίδα µας. Αυτό γίνεται µε χρήση του εργαλείου crop. Τέλος µπορούµε να αλλάξουµε το µέγεθος µιας εικόνας µε την εξής διαδικασία. Επιλέγουµε την εικόνα. Στα όριά της εµφανίζονται τετραγωνάκια. Αν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω στα τετραγωνάκια αυτός γίνεται αµφίδροµο βέλος. Με πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σέρνετε το άκρο της εικόνας που «πιάσατε» και την αφήνετε στο νέο επιθυµητό µέγεθος. Προσέξτε ότι η αλλαγή µεγέθους είναι διαφορετική από την αποκοπή µέρους της εικόνας. Thumbnails Πολύ συχνά και για να µπορέσουµε να παρουσιάσουµε περισσότερες φωτογραφίες σε µια σελίδα, τις µετατρέπουµε σε thumbnails. Αυτό σηµαίνει ότι στη θέση της φωτογραφίας εµφανίζεται µια σµίκρυνση της η οποία συσχετίζεται µέσω ενός υπερσυνδέσµου µε το σηµείο στο οποίο είναι αποθηκευµένη η φωτογραφία. Αν ο χρήστης επιθυµεί να δει τη φωτογραφία σε φυσικό µέγεθος ή ακόµα και να την

10 κατεβάσει στον υπολογιστή του, αρκεί να πατήσει πάνω της µε τον δείκτη του ποντικιού. Για να µετατρέψουµε µια εικόνα σε thumbnail πρέπει αρχικά να είµαστε σε κατάσταση Page View. Μετά να εισάγουµε την εικόνα που θέλουµε στο επιθυµητό σηµείο και να την επιλέξουµε. Από το µενού διαχείρισης εικόνων που εµφανίζεται πατάµε το κουµπί. Η εικόνα δεν θα µετατραπεί σε thumbnail αν είναι ήδη µικρότερη από αυτό ή αν έχει κάποιον υπερσύνδεσµο ή αν είναι κάποιου είδους κινούµενη εικόνα. Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις που ισχύουν για τη δηµιουργία thumbnails πηγαίνετε στο Tools -> Options -> AutoThumbnail. Εκεί µεταξύ άλλων µπορείτε να ρυθµίσετε το µέγεθος των thumbnails σε Pixels. Αν για παράδειγµα επιλέξετε πλάτος (Width) ίσο µε 100 pixel τότε η άλλη διάσταση θα ρυθµιστεί αυτόµατα ώστε να διατηρηθούν οι αναλογίες στη φωτογραφία σας. ΥΠΕΡΣΥΝ ΕΣΜΟΙ Αυτό που κάνει τις ιστοσελίδες να ξεχωρίζουν από ένα οποιοδήποτε άλλο κείµενο είναι η ύπαρξη υπερσυνδέσµων. Μπορείτε να φανταστείτε τους υπερσυνδέσµους σαν µαγικά τούνελ που σε ταξιδεύουν αυτόµατα από ένα σηµείο σε κάποιο άλλο. Έτσι ένας υπερσύνδεσµος µπορεί να σε στείλει: Σε κάποιο άλλο σηµείο στην ίδια ιστοσελίδα Σε κάποια άλλη σελίδα του δικού σου δικτυακού τόπου Σε έναν άλλο δικτυακό τόπο. Για να µετατρέψετε κάποιο κείµενο σε υπερσύνδεσµο: επιλέξτε το κείµενο και πατήστε το κουµπί που βρίσκεται στη βασική γραµµή εργαλείων. Στο µενού που εµφανίζεται γράψτε το όνοµα της σελίδας στην οποία θέλετε να πάτε. Αν θέλετε ο υπερσύνδεσµος να σας µεταφέρει σε άλλο δικτυακό τόπο γράψτε τη διεύθυνση (URL) µέσα στο κουτί µε το όνοµα URL. Μπορείτε επίσης να µετατρέψετε µια εικόνα σε υπερσύνδεσµο µε την ίδια ακριβώς διαδικασία.

11 Μπορείτε να ορίσετε ως προορισµό του υπερσυνδέσµου σας την ηλεκτρονική ταχυδροµική διεύθυνση κάποιου. Για παράδειγµα οι κατασκευαστές ή οι συντηρητές δικτυακών τόπων όταν υπογράφουν τη σελίδα τους, ορίζουν το όνοµά τους ως υπερσύνδεσµο προς το τους. Με τον τρόπο αυτό κάποιος επισκέπτης της σελίδας µπορεί να επικοινωνήσει µαζί τους για να τους αναφέρει κάποιο πρόβληµα µε τη σελίδα ή για να κάνει µια πρόταση για τη βελτίωσή της. Για να ορίσετε ένα κοµµάτι κειµένου ως υπερσύνδεσµο σε ακολουθείτε τη ίδια διαδικασία µε την παραπάνω. ίπλα στο κουτί URL υπάρχουν κάποια κουµπιά. Πατάτε το και εµφανίζεται ένα µενού όπου µπορείτε να γράψετε την ηλεκτρονική διεύθυνση που θέλετε να συσχετίσετε µε το κείµενο. Μετά φυσικά πατάτε ΟΚ. ύο από τα πιο ενδιαφέροντα πράγµατα που µπορείτε να κάνετε µε τους υπερσυνδέσµους είναι να κατασκευάζετε links για σηµεία της ίδιας σελίδας (π.χ. από τα περιεχόµενα ενός κειµένου να µπορεί ο αναγνώστης να πάει στις αντίστοιχες παραγράφους), και να κατασκευάζετε διαφορετικούς συνδέσµους χρησιµοποιώντας διαφορετικά σηµεία της ίδιας φωτογραφίας. Για να δηµιουργήσετε σύνδεσµο σε ένα σηµείο της ίδιας σελίδας πρέπει πρώτα να κατασκευάσετε bookmark στο σηµείο προορισµού του συνδέσµου. Αυτό γίνεται αφού επιλέξετε το κείµενο προορισµό και µετά από το µενού Insert -> Bookmark Έπειτα επιλέγετε το κείµενο που θα γίνει υπερσύνδεσµος και ακολουθείτε τη γνωστή διαδικασία. Ως URL επιλέγετε τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε και µετά από την επιλογή Bookmark το όνοµα του σηµείου στο οποίο θέλετε να καταλήγει ο σύνδεσµος.

12 Ας δούµε τώρα µε ποιόν τρόπο µπορείτε να κατασκευάσετε υπερσυνδέσµους χρησιµοποιώντας διαφορετικά σηµεία της ίδιας φωτογραφίας. Κάθε διαφορετικός σύνδεσµος εντός της εικόνας λέγεται hot-spot. Αν, για παράδειγµα, θέλετε να κατασκευάσετε έναν δικτυακό τόπο για µια πόλη και θέλετε να αφιερώσετε µια σελίδα σε κάθε γειτονιά ή περιοχή της πόλης. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την εικόνα ενός χάρτη της πόλης και να ορίσετε έτσι την εικόνα ώστε κάθε γειτονιά στον χάρτη να είναι ένα hot-spot και να σε συνδέει µε τη σελίδα της γειτονιάς αυτής. Για να ορίσετε σε µια εικόνα µερικά hot-spots επιλέξτε αρχικά την εικόνα. Στη γραµµή εργαλείων εικόνας (Image toolbar) πατήστε το κουµπί Polygon. Πηγαίνετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την εικόνα. Παρατηρείστε ότι ο δείκτης γίνεται σαν µολύβι ή καλύτερα σαν κοπίδι. Σχηµατίστε µε τον δείκτη, πατώντας και σέρνοντας το ποντίκι, την περιοχή της εικόνας που θέλετε να ορίσετε σαν hot-spot. Με το που σχηµατίζετε µια κλειστή περιοχή θα εµφανιστεί ένα κουτί διαλόγου που είναι το γνωστό σας από πριν Create Hyperlink. Ορίστε µε τη γνωστή διαδικασία τον υπερσύνδεσµο που θέλετε να πηγαίνει ο αναγνώστης της σελίδας σας όταν πατάει πάνω σε εκείνη την περιοχή. Πατήστε τέλος ΟΚ. Μην ξεχνάτε ότι όλα σχεδόν τα προγράµµατα διαθέτουν ένα κουµπί (Undo) που ακυρώνει τυχόν εσφαλµένες ενέργειές σας. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να ξανακάνετε τα hot spots αν δεν τα πετύχατε καλά µε την πρώτη. Τι επίδραση έχουν τα γραφικά στον δικτυακό σας τόπο Μερικές συµβουλές. Ασχοληθήκαµε παραπάνω κυρίως µε την διαχείριση γραφικών στις ιστοσελίδες. Κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί ότι τα γραφικά οµορφαίνουν έναν δικτυακό τόπο, τον κάνουν πιο ελκυστικό και πολλές φορές µεταφέρουν ευκολότερα τα µηνύµατα του συγγραφέα του. Παρόλα αυτά υπάρχουν µερικά θέµατα που πρέπει να γνωρίζετε όταν θέλετε να κάνετε την ιστοσελίδα σας πιο ελκυστική.

13 Αύξηση του µεγέθους του δικτυακού τόπου. Όταν προσθέτετε γραφικά, όπως εικόνες, κινούµενες εικόνες ή και βίντεο στην ιστοσελίδα σας, το µέγεθός της αυξάνει ταχύτατα. Επειδή η ιστοσελίδα σας συνήθως θα φιλοξενείται σε κάποιον εξυπηρετητή (server) ενός παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP Internet Service Provider), θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί µε το µέγεθος. Συνήθως υπάρχει περιορισµός στο µέγεθος του δικτυακού σας τόπου που µπορεί να φιλοξενηθεί κάπου. Για το λόγο αυτό σκεφτείτε ιδιαίτερα σχετικά µε το µέγεθος, την ποιότητα και τον αριθµό των γραφικών που θα χρησιµοποιήσετε. Μερικοί τρόποι που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να κάνετε τα αρχεία εικόνας µικρότερα είναι οι εξής: Κάντε µια µεγάλη εικόνα µικρότερη µικραίνοντας τις διαστάσεις της (resizing) και αλλάζοντας τη δειγµατοληψία της (resampling). Αν απλά µικρύνετε τις διαστάσεις µιας φωτογραφίας δεν επηρεάζεται σηµαντικά το µέγεθος του αρχείου. Θα πρέπει να αλλάξετε και τη δειγµατοληψία της και ουσιαστικά την ανάλυσή της. Μετατρέψτε τις φωτογραφίες σε µορφή.jpeg και µικρύνετε τη ρύθµιση ποιότητας (Quality). Όσο ελαττώνετε αυτή τη ρύθµιση αυξάνεται η συµπίεση του αρχείου κι εποµένως ελαττώνεται το µέγεθός του. Για εικόνες υψηλής ανάλυσης, αντιγράψτε τις και ελαττώστε την ανάλυσή τους. Όλες οι παραπάνω επεµβάσεις σε εικόνες γίνονται µε τα περισσότερα προγράµµατα επεξεργασίας εικόνων (π.χ. Adobe Photoshop). Για σελίδες που «κατεβαίνουν» αργά. Τα γραφικά, λόγω του µεγέθους των αρχείων τους, απαιτούν αρκετή ώρα για να κατέβουν. Ειδικά αν ο επισκέπτης της σελίδας µας έχει αργή σύνδεση στο διαδίκτυο. Παρακάτω αναφέρονται µερικοί τρόποι για να κάνετε τα γραφικά των σελίδων σας πιο γρήγορα για τους επισκέπτες σας. Αλλάξτε το µέγεθος και την ανάλυση των φωτογραφιών. ηµιουργήστε Thumbnails. Με τον τρόπο αυτό σελίδα σας περιέχει µια µικρή έκδοση της αρχικής εικόνας. Ο επισκέπτης µπορεί να δει τις εικόνες και αν τον ενδιαφέρει κάποια ιδιαίτερα, να κατεβάσει την κανονική έκδοση πατώντας πάνω στο thumbnail. Παρουσιάστε εναλλακτικό κείµενο (ALT Text). Αυτό είναι κείµενο που εµφανίζεται στη θέση µιας εικόνας όση ώρα αυτή φορτώνεται. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στον επισκέπτη της σελίδας σας, µια ιδέα του τι περιµένει να δει.

14 Παρουσιάστε µια έκδοση χαµηλής ανάλυσης της εικόνας. Μπορείτε να κατασκευάσετε µια έκδοση της εικόνας µε πολύ χαµηλή ανάλυση και να παρουσιάζετε αυτήν όση ώρα φορτώνει η κανονική. Αυτός ο τρόπος όπως και ο προηγούµενος δεν γλιτώνει τον χρήστη από το χρόνο που χρειάζεται για να φορτώσει η πραγµατική εικόνα. Τον προϊδεάζει όµως για αυτό που περιµένει να φορτωθεί και του δίνει τη δυνατότητα να δεν τον ενδιαφέρει να προχωρήσει σε κάποιο άλλο σηµείο του δικτυακού µας τόπου. Για να δείτε ποιες από τις σελίδες του δικτυακού σας τόπου είναι αργές, πηγαίνετε στο µενού View -> Reports -> Slow Pages. Άσκηση Χρησιµοποιήστε όσα µάθατε εδώ για να κατασκευάσετε µια πρώτη µορφή της ιστοσελίδας σας. Καλό είναι αυτή να αποτελείται τουλάχιστον από τρεις σελίδες. Αυτές θα πρέπει να είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους µε υπερσυνδέσµους και να περιέχουν γραφικά της αρεσκείας σας στην παρουσίαση των οποίων θα χρησιµοποιήσετε όλες τις παραπάνω τεχνικές.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 Μάθαµε στο προηγούµενο µάθηµα πώς να δίνουµε ονόµατα στις ιστοσελίδες µας, να βάζουµε χρώµα και γραφικά, ή ακόµα να δηµιουργούµε υπερσυνδέσµους σε κείµενο και εικόνες. Σήµερα µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες κατασκευής Ιστοσελίδων µε το πρόγραµµα FRONTPAGE 2003

Οδηγίες κατασκευής Ιστοσελίδων µε το πρόγραµµα FRONTPAGE 2003 Οδηγίες κατασκευής Ιστοσελίδων µε το πρόγραµµα FRONTPAGE 2003 Μάθετε σε 10 βήµατα να φτιάχνετε τις δικές σας ιστοσελίδες Βήµα 1ο ΕΕππιιµµέέλλεειιαα:: ΣΣάάββββααςς ΟΟββααδδίίααςς Σε αυτό το βήµα θα χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός Πανεπιστήµιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας ικτυακά Πολυµέσα Ι (Β Έτος, 3ο εξ) Εργαστήριο #1ο: Εισαγωγή στην HTML Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 Φόρµες Ένας τρόπος για να συλλέξετε πληροφορία από τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου είναι οι φόρµες. Με τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία µπορείτε να κάνετε έρευνες ή τεστ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Μέρος 1 1 Βασικοί όροι... 11 2 Βασική δομή κώδικα HTML... 25 3 Μορφοποίηση κειμένου... 39 4 Μορφοποίηση παραγράφων... 51 5 Εισαγωγή εικόνας... 63 6 Λίστες με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη στην html. Η δομή μιας ιστοσελίδας (αρχείο html) Η βασική δομή ενός αρχείου html είναι η εξής:

Εισαγωγη στην html. Η δομή μιας ιστοσελίδας (αρχείο html) Η βασική δομή ενός αρχείου html είναι η εξής: <html> <head> Εισαγωγη στην html Ο παγκόσμιος ιστός (αγγ.: World Wide Web ή www) είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία που μας παρέχει το Διαδίκτυο (Internet) και είναι ένα σύστημα διασυνδεδεμένων πληροφοριών (κειμένου, εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εισαγωγή στο Frontpage

Πρακτική Άσκηση Εισαγωγή στο Frontpage ΑΣΠΑΙΤΕ Α Πρακτική Άσκηση Εισαγωγή στο Frontpage Ημερομηνία : Τμήμα :. Ονοματεπώνυμο : Αφού ανοίξετε τον υπολογιστή σας και δείτε την Επιφάνεια Εργασίας σας, ξεκινήστε το πρόγραμμα κατασκευής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση Η µορφοποίηση των σελίδων ενός εγγράφου Πριν ξεκινήσετε να δηµιουργείτε ένα έγγραφο, είναι χρήσιµο να έχετε σχεδιάσει ή να έχετε κατά νου πώς περίπου θέλετε να

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

1. O FrontPage Explorer

1. O FrontPage Explorer 1. O FrontPage Explorer Στο παρελθόν, ο δηµιουργός µιας θέσης Ιστού έπρεπε να παρακολουθεί µόνος του τον τρόπο σύνδεσης των σελίδων του. Με το FrontPage Explorer µπορείτε να δηµιουργείτε ιστούς και να

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού με Η/Υ από δραστηριότητες στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο.

Βιωματικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού με Η/Υ από δραστηριότητες στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο. Βιωματικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού με Η/Υ από δραστηριότητες στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο. Εισηγητής : Χρήστος Μανώλης δάσκαλος Θεσσαλονίκη Οκτώβριος - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Έναρξη 1. Εκκίνηση του προγράμματος Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση ., ; :! ( ) " " Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφου Αρχείο, Άνοιγμα. Αρχείο / Αποθήκευση

Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση ., ; :! ( )   Άνοιγμα και αποθήκευση εγγράφου Αρχείο, Άνοιγμα. Αρχείο / Αποθήκευση Επεξεργαστής κειμένου Word 2003 Πρακτικές συμβουλές κατά την πληκτρολόγηση Για να αλλάξουμε παράγραφο πατάμε Enter. Για να αφήσουμε μία κενή γραμμή, πατάμε μία φορά το Enter. Για να γράψουμε την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

WORDPRESS. Εικόνα 1. Πατώντας στη «Σύνδεση» γράψτε το Username (όνομα χρήστη) και το Password (συνθηματικό) (εικόνα 2) που σας έδωσε ο διαχειριστής

WORDPRESS. Εικόνα 1. Πατώντας στη «Σύνδεση» γράψτε το Username (όνομα χρήστη) και το Password (συνθηματικό) (εικόνα 2) που σας έδωσε ο διαχειριστής WORDPRESS Το παρόν εγχειρίδιο είναι μία προσπάθεια για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές για την δημοσίευση άρθρων. Για παραλήψεις, λάθη ή κάτι το δυσνόητο παρακαλώ ενημερώστε με ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τσαουσάκης Σταύρος ΠΕ70 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Τσαουσάκης Σταύρος ΠΕ70 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 Τσαουσάκης Σταύρος ΠΕ70 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 1. Πηγαίνετε Έναρξη-Προγράµµατα-Microsoft Office-Microsoft Office PowerPoint 2003 και ανοίξτε το πρόγραµµα. 2. Εµφανίζεται η πρώτη διαφάνεια. 3. Κάντε κλικ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Πίνακες και περιγράµµατα Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων με το FrontPage2003

Κατασκευή ιστοσελίδων με το FrontPage2003 Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Εφέ DHTML Κατασκευή ιστοσελίδων με το FrontPage2003 Παράθυρο εργασιών Όταν ανοίγουμε το FrontPage, ανοίγει αυτόματα μία νέα σελίδα. (Στο FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Πληροφορίες για την εφαρµογή της µορφοποίησης Μπορείτε εύκολα να εφαρµόσετε µορφοποίηση για να δώσετε στα έγγραφά σας µια συνεπή εµφάνιση.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟY ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET / INTRANET

ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟY ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET / INTRANET ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟY ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET / INTRANET Σηµειώσεις στο FRONTPAGE 2003 ΚΟΥΣΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ Μέγαρα εκέµβριος 2007 FRONTPAGE 2003 Εισαγωγή Το FrontPage είναι

Διαβάστε περισσότερα

δηµιουργία ιστοσελίδων

δηµιουργία ιστοσελίδων ιδακτικό υλικό µαθητή δηµιουργία ιστοσελίδων Για να εµφανισθεί µια ιστοσελίδα στην οθόνη, πρέπει ο φυλλοµετρητής να εκτελεί τις εντολές ενός προγράµµατος που είναι γραµµένο µε ειδικό λογισµικό Οι ιστοσελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX ή επιλέξτε File Reset. ηµιουργήστε µια σφαίρα µε κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα 20 µονάδων.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX ή επιλέξτε File Reset. ηµιουργήστε µια σφαίρα µε κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα 20 µονάδων. Άσκηση 5 η Κλωνοποίηση Αντικειµένων Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση θα δούµε πως µπορούµε να επιτύχουµε την κλωνοποίηση αντικειµένων στο 3D Studio Max, δηλαδή να δηµιουργήσουµε πανοµοιότυπα αντίγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου.

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου. Άσκηση 7 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση στο Διαδίκτυο

Δημοσίευση στο Διαδίκτυο ΕΣΔ200 Δημιουργία Περιεχομένου ΙI Δημοσίευση στο Διαδίκτυο Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Εισαγωγή Δημοσίευση μιας ταινίας στο παγκόσμιο ιστό Βασικά στοιχεία HTML Τεχνικές δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX ή επιλέξτε File Reset. ηµιουργήστε µια σφαίρα µε κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα 20 µονάδων και χρώµα πράσινο.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX ή επιλέξτε File Reset. ηµιουργήστε µια σφαίρα µε κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα 20 µονάδων και χρώµα πράσινο. Άσκηση 5 Κλωνοποίηση Αντικειµένων Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση θα δούµε πως µπορούµε να επιτύχουµε την κλωνοποίηση αντικειµένων στο 3D Studio Max, δηλαδή να δηµιουργήσουµε πανοµοιότυπα αντίγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Outlook 2016 Συμβουλές και κόλπα

Outlook 2016 Συμβουλές και κόλπα Outlook 2016 Συμβουλές και κόλπα Συντομεύσεις και κόλπα που εξοικονομούν χρόνο για την αγαπημένη σας εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ημερολογίου Ισχύει για το Outlook 2016 για Windows 1. Μεταβείτε

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εμφανίζονται 3 επιλογές με 3 εικονίδια, η «ζωγραφική», η «εισαγωγή» και η «κάμερα».

Εμφανίζονται 3 επιλογές με 3 εικονίδια, η «ζωγραφική», η «εισαγωγή» και η «κάμερα». Σχεδιάζοντας ένα σκηνικό Το σκηνικό είναι στην ουσία το φόντο που βρίσκεται στην σκηνή μας το οποίο είναι αρχικά λευκό. Το Scratch μας δίνει τη δυνατότητα να εισάγουμε είτε ένα έτοιμο σκηνικό είτε να ζωγραφίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 Ανύψωση Σχηµάτων. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 5 Ανύψωση Σχηµάτων. Στόχος της άσκησης Άσκηση 5 Ανύψωση Σχηµάτων Στόχος της άσκησης Στην παρούσα άσκηση θα δούµε πώς µπορούµε να ανυψώσουµε µία διατοµή κατά µήκος µίας καµπύλης spline, η οποία παίζει το ρόλο της διαδροµής, µε σκοπό να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης

Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης 1 Λεπτομέριες τοιχοποιϊας Σχεδίαση κάτοψης Λεπτομέριες τοιχοποιίας Σχεδίαση κάτοψης Ξεκινώντας το πρόγραμμα εμφανίζονται οι επιλογές σχετικά με το τι θέλετε να κάνετε. Δημιουργώντας Νέο Δωμάτιο Όταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPageXP)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPageXP) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPageXP) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Εφέ DHTML Παράθυρο εργασιών Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. Μάθημα: Πληροφορική Α' Γυμν. Ενότητα: Επεξεργασία κειμένου

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. Μάθημα: Πληροφορική Α' Γυμν. Ενότητα: Επεξεργασία κειμένου 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Πληροφορική Α' Γυμν. Ενότητα: Επεξεργασία κειμένου ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τα κυριότερα είδη μορφοποιήσεων είναι: Μορφοποιήσεις Χαρακτήρων Μορφοποιήσεις Παραγράφων Οι Μορφοποιήσεις Χαρακτήρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 Σύνθετα Αντικείµενα. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 6 Σύνθετα Αντικείµενα. Στόχος της άσκησης Άσκηση 6 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create Inspiration 8 IE Β ήμα προς Βήμα Για μαθητές Έναρξη Προγράμματος Inspiration 1. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Start, επιλέγουμε Programs και κάνουμε κλικ στο Inspiration 8 IE. 2. Στην αρχική οθόνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001 Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001 Ενότητα 2 Το Διαδίκτυο, ο Παγκόσμιος Ιστός και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το διαδίκτυο είναι ένας όρος που περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Από σήµερα οι φωτογραφίες σας αλλάζουν τον κόσµο DIGITAL PHOTO WORLD. Photo Book Editor v2.5. οδηγίες χρήσεως

Από σήµερα οι φωτογραφίες σας αλλάζουν τον κόσµο DIGITAL PHOTO WORLD. Photo Book Editor v2.5. οδηγίες χρήσεως DIGITAL PHOTO WOLD Photo Book Editor v2.5 οδηγίες χρήσεως περιεχόµενα κεφάλαιο 1 κεφάλαιο 2 κεφάλαιο 3 κεφάλαιο 4 κεφάλαιο 5 εγκατάσταση περιγραφή της εφαρµογής γενική περιγραφή τα µενού επεξήγηση εικονιδίων

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία blog στο wordpress.com

Δημιουργία blog στο wordpress.com Δημιουργία blog στο wordpress.com 1. Πηγαίνετε στη διεύθυνση https://el.wordpress.com/ 2. Πατήστε στο "Φτιάξε το δικό σου site" 3. Εισάγετε ποια θέλετε να είναι η διεύθυνση του site σας. Π.χ. «Όνομα 1ου

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video

Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video Σύντοµες οδηγίες Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Πλήκτρα που θα χρησιµοποιήσουµε...3 Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων...4

Διαβάστε περισσότερα

( Απάντηση: Ο τόνος βρίσκεται δεξιά από το γράμμα Λ. ) ( Απάντηση: Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατάμε το πλήκτρο 8. )

( Απάντηση: Ο τόνος βρίσκεται δεξιά από το γράμμα Λ. ) ( Απάντηση: Κρατάμε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατάμε το πλήκτρο 8. ) 1 Επεξεργασία Κειμένου OpenOffice writer Απόσπασμα Μάθημα: Γλώσσα, Τάξη: Δ Ενότητα 2: «Ρώτα το νερό τι τρέχει» Θυμόμαστε: Ποιο πλήκτρο είναι ο τόνος; ( Απάντηση: Ο τόνος βρίσκεται δεξιά από το γράμμα Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου

Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου 11 Εργαλεία έκφρασης και δημιουργίας Επεξεργασία Κειμένου Α Γυμνασίου Πρακτικές οδηγίες για την Επεξεργασία Κειμένου Ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου μας προσφέρει τη δυνατότητα να: προσθέτουμε, να

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 Firefox Αποθήκευση αρχείων

Άσκηση 5 Firefox Αποθήκευση αρχείων Άσκηση 5 Firefox Αποθήκευση αρχείων Παρουσίαση Γραμμών Εργαλείων Ανοίγουμε τον περιηγητή ιστού Firefox. Αποθήκευση εικόνων Ανοίγουμε την σελίδα www.google.gr Στην πάνω αριστερά γωνία κάνουμε αριστερό κλικ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 04 Δημιουργία φύλλου εργασίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 04 Δημιουργία φύλλου εργασίας ΕΝΟΤΗΤΑ 04 Δημιουργία φύλλου εργασίας 4.1 Εισαγωγή Δεδομένων 1. Κτυπήστε στο tab Sheet 2.Τώρα βρίσκεστε στο δεύτερο φύλλο εργασία του Workbook. 2. Μετακινήστε το τόξο στο κελί Α3 χρησιμοποιώντας το ποντίκι

Διαβάστε περισσότερα

Αντανάκλαση κειμένου (Text Reflection)

Αντανάκλαση κειμένου (Text Reflection) Αντανάκλαση κειμένου (Text Reflection) Έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν 1) Layers (Επίπεδα εικόνας) 2) Colors Palette (Παλέτα χρωμάτων) 3) Text Tool (Εργαλείο εισαγωγής) 4) Move Selection (Μετακίνηση επιλεγμένης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. για την υπηρεσία. Antispamming. (στα windows XP) Περιεχόµενα

Οδηγίες. για την υπηρεσία. Antispamming. (στα windows XP) Περιεχόµενα Οδηγίες για την υπηρεσία Antispamming (στα windows XP) Περιεχόµενα Ενεργοποίηση της υπηρεσίας (µέσω Internet Explorer)... σελ. 2 ηµιουργία φακέλου για spam στο Outlook Express... σελ. 5 ηµιουργία Κανόνα

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2013 Περιεχόμενα Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive. 3 Διαχείριση του GoogleDrive..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Για να ξεκινήσεις το ηλεκτρονικό σου βιβλίο μπαίνεις στο

Για να ξεκινήσεις το ηλεκτρονικό σου βιβλίο μπαίνεις στο Για να ξεκινήσεις το ηλεκτρονικό σου βιβλίο μπαίνεις στο www.storyjumper.com Αν δεν έχεις ήδη λογαριασμό μπαίνεις στο singup για να δημιουργήσεις έναν. Αν έχεις ήδη μπαίνεις κάνοντας login. Στην επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: PowerPoint... 9 Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέας παρουσίασης... 27 Κεφάλαιο 4: Μορφοποίηση κειμένου παρουσίασης...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Κεφαλίδες και υποσέλιδα Κεφαλίδες και υποσέλιδα Διασκεδάστε με τις επιλογές κεφαλίδων και υποσέλιδων δοκιμάζοντας τις ασκήσεις που ακολουθούν. Άσκηση 1: Εισαγωγή υποσέλιδων σε διαφάνειες Η παρουσίαση αποτελείται από πέντε διαφάνειες.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στο PowerPoint

Σημειώσεις στο PowerPoint Σημειώσεις στο PowerPoint Τι είναι το PowerPoint; Το PowerPoint 2010 είναι μια οπτική και γραφική εφαρμογή που χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Με το PowerPoint, μπορείτε να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κεφάλαιο 2. Το περιβάλλον του παγκόσμιου Ιστού Επιμέλεια: Καραγιάννης Σπύρος Καθηγητής ΠΕ19 Πλεονεκτήματα παγκόσμιου Ιστού Εξυπηρετητής Ιστού & Ιστοσελίδες Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης Εργασία 7η 2 Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι σε θέση να χειρίζεται ί ά άνετα έ ένα πρόγραμμα ό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 Ανύψωση Σχηµάτων. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 6 Ανύψωση Σχηµάτων. Στόχος της άσκησης Άσκηση 6 Ανύψωση Σχηµάτων Στόχος της άσκησης Στην παρούσα άσκηση θα δούµε πως µπορούµε να ανυψώσουµε µία διατοµή κατά µήκος µίας καµπύλης spline, η οποία παίζει το ρόλο της διαδροµής, µε σκοπό να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2 Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9 Κεφάλαιο 3 Εφαρμογή σχεδίων 19 Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26 Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Κεφάλαιο 6 Κουμπιά ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να χρησιµοποιήσετε το TwinSpace. Καλώς ήλθατε στο TwinSpace!

Πώς να χρησιµοποιήσετε το TwinSpace. Καλώς ήλθατε στο TwinSpace! Πώς να χρησιµοποιήσετε το TwinSpace Καλώς ήλθατε στο TwinSpace! Το TwinSpace είναι το φόρουµ επικοινωνίας και συνεργασίας του etwinning. Όλα τα σχολεία έχουν πρόσβαση στο ιδιωτικό τους TwinSpace µέσω του

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point) ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραµµα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή του PowerPoint µπορεί να έχει ως στόχο να διδάξει, να εξηγήσει ή και να πείσει. Ό,τι φτιάχνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα Βοήθειας του Internet Explorer

Το σύστημα Βοήθειας του Internet Explorer Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Διαδίκτυο Internet... 9 Κεφάλαιο 2: Υπηρεσίες και εφαρμογές του Διαδικτύου... 18 Κεφάλαιο 3: O φυλλομετρητής Internet Explorer... 29 Κεφάλαιο 4:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή...9 Κεφάλαιο 1: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 2: Ξεκίνημα του H/Y και το περιβάλλον των Windows XP...21

Περιεχόμενα. Εισαγωγή...9 Κεφάλαιο 1: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 2: Ξεκίνημα του H/Y και το περιβάλλον των Windows XP...21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...9 Κεφάλαιο 1: Βασικές έννοιες... 11 1.1 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής...11 1.2 Η ιστορία των υπολογιστών...13 1.3 Η αναπαράσταση των δεδομένων στον υπολογιστή...15 1.4 Ας φτιάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher ελλατόλας Στέλιος 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Εγκατάσταση του προγράµµατος...4 Λειτουργία του προγράµµατος...6 Βασική λειτουργία (κατέβασµα ένα - ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ "ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ" (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ "ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ" (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ηµιουργήστε στην επιφάνεια εργασίας δύο φακέλους µε ονόµατα Εργαστήριο1 και Εργαστήριο2.

ΑΣΚΗΣΗ ηµιουργήστε στην επιφάνεια εργασίας δύο φακέλους µε ονόµατα Εργαστήριο1 και Εργαστήριο2. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ασκήσεις Α 1. ηµιουργήστε στην επιφάνεια εργασίας δύο φακέλους µε ονόµατα Εργαστήριο1 και Εργαστήριο2. εξί κλικ οπουδήποτε στην επιφάνεια εργασίας και επιλογή ηµιουργία Φάκελος εξί κλίκ πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκµάθησης Hot Potatoes 6 Ο οδηγός απευθύνεται σε όσους επιθυµούν να δηµιουργήσουν ασκήσεις χρησιµοποιώντας τα Hot Potatoes σε περιβάλλον Windows 98/ME/NT4/2000/XP. Ο αριθµός έκδοσης που χρησιµοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Publisher 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε στη

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Σε αυτήν την πρακτική εξάσκηση, θα τροποποιήσετε τους συνδυασμούς που έχουν εφαρμοστεί στην παρουσίαση της εταιρείας σας. Βήμα 1: Αλλαγή του εφέ για το κείμενο του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου. Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή

Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου. Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Περιεχόµενα Πρόλογος για τον µαθητή...2 1. Το µενού πλοήγησης...3 2. Κουµπιά / εντολές πλοήγησης...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής

7.Α.1 Παρουσιάσεις. 7.Α.2 Περιγραφή περιεχομένων της εφαρμογής Μάθημα 7ο Πολυμέσα 7.Α.1 Παρουσιάσεις Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών μας. Αποτελούν μια συνοπτική μορφή των εργασιών μας. Μέσω δημιουργίας διαφανειών, μορφοποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό

Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Διαδίκτυο Internet... 9 Κεφάλαιο 2: Υπηρεσίες και εφαρμογές του Διαδικτύου... 18 Κεφάλαιο 3: O φυλλομετρητής Internet Explorer... 29 Κεφάλαιο 4:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b PIRCH 32 v0.92b A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Pirch 32 είναι ένα από τα καλύτερα προγράµµατα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα