ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML - FRONT PAGE Το πιο συναρπαστικό κοµµάτι του Internet και αυτό που έχει και τους περισσότερους χρήστες είναι, πέρα από την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η υπηρεσία του World Wide Web (WWW). Το web, όπως αναφέρεται πολλές φορές για συντοµία, περιέχει αρχεία µε δυνατότητες πολυµέσων (multimedia) τα οποία έχουν τη δυνατότητα να είναι υπερκείµενα (hypertext). Η ιδιότητα αυτή δεν είναι τίποτα άλλο από την ιδιότητα που έχουν µερικά σηµεία του κειµένου (λέξεις-κλειδιά) να αποτελούν συνδέσµους που οδηγούν σε άλλο σηµείο του, σε άλλο αρχείο ή ακόµα και σε κάποιον άλλο υπολογιστή στο διαδίκτυο. Τα σηµεία αυτά ονοµάζονται υπερσύνδεσµοι (hyperlinks) και εκτός από κείµενο µπορεί να είναι εικόνες ή video. Η φυσική θέση των ιστοσελίδων (web pages) όπως ονοµάζονται τα αρχεία µε αυτές τις δυνατότητες µπορεί να βρίσκεται σε διάφορους υπολογιστές που µπορεί να είναι σε διάφορα σηµεία του πλανήτη. Εξ ου και World Wide Web. Η κατασκευή τους είναι πολύ απλή σε σχέση µε το εντυπωσιακό αποτέλεσµα που προσφέρουν. Πολλές φορές αρκεί ένας κειµενογράφος κι ένα πρόγραµµα πλοήγησης (όπως το Netscape ή ο Explorer). Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η γνώση της γλώσσας HTML. Με τα σηµερινά εργαλεία που έχει κανείς στη διάθεσή του δεν απαιτείται η γνώση της γλώσσας. Πάντα όµως αν θέλει κανείς να προχωρήσει σε πιο ουσιαστική γνώση και εκµετάλλευση όλων των δυνατοτήτων του web πρέπει να είναι εξοικειωµένος και µε την HTML. Η HTML Η γλώσσα HTML (HyperText Markup Language) ξεκίνησε ως υποσύνολο της γλώσσας SGML (Standard Generalized Markup Language) που εισήγαγε η εταιρεία IBM για να λύσει το πρόβληµα της µη τυποποιηµένης εµφάνισης κειµένων σε διάφορα υπολογιστικά συστήµατα. Η γλώσσα αποτελείται από κείµενο και tags (ετικέτες) που χρησιµοποιούνται για τη µορφοποίηση του κειµένου. Τα tags χωρίζονται σε απλά και διπλά. Ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο κείµενο γιατί περιέχονται µέσα στα σύµβολα <>. Τα διπλά tag ξεκινάνε µε την εντολή µέσα σε <> και κλείνουν µε την ίδια εντολή µέσα σε </ >. Συνήθως και για λόγους καλύτερης

2 εποπτείας το περιεχόµενο των tags αναγράφεται µε κεφαλαία. Έτσι αν, για παράδειγµα, θέλω να κάνω µια λέξη να φαίνεται µε έντονα γράµµατα (bold) την περικλείω µέσα στο διπλό tag <Β> </Β>, π.χ. <Β> Καληµέρα!</Β>. Ειδική περίπτωση απλού tag είναι το σχόλιο που περιέχεται στα σύµβολα <!--. -->. Αν θέλουµε να παρουσιάσουµε τα ίδια τα σύµβολα < ή > τότε χρησιµοποιούµε την ακολουθία χαρακτήρων &lt (Less than) και &gt (Greater than) αντίστοιχα. Ένα παράδειγµα κειµένου γραµµένο σε HTML είναι το ακόλουθο: <HTML> <HEAD> <TITLE> Αυτή είναι η πρώτη µου σελίδα! </TITLE> </HEAD> <BODY> <H1> Γεια σου κόσµε!! </Η1> </BODY> </HTML> Μπορείτε να γράψετε το παραπάνω κείµενο σε έναν οποιονδήποτε κειµενογράφο θέλετε. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Notepad των Windows που είναι ο πιο απλός. Σώστε το αρχείο µε το όνοµα first.htm και µετά ανοίξτε το από κάποιο πρόγραµµα πλοήγησης (Netscape ή Explorer). Καλώς ήρθατε στην πρώτη σας ιστοσελίδα! Αν προσέξετε το κείµενο που γράψατε θα παρατηρήσετε ότι γράψατε 19 λέξεις για να αναπαραστήσετε 9. Προφανώς σε µια πραγµατική ιστοσελίδα που περιέχει κείµενο, πίνακες, εικόνες και Video µε διάφορες ιδιότητες καθώς και υπερσυνδέσµους θα υπάρχει µια αντίστοιχη αναλογία µεταξύ πραγµατικού περιεχοµένου και ετικετών ελέγχου. Είναι προφανές ότι η κατασκευή ιστοσελίδων µε αυτό τον τρόπο είναι αρκετά χρονοβόρα. Σήµερα βέβαια διατίθενται πολλά προγράµµατα που δίνουν τη δυνατότητα ακόµα και σε ένα µικρό παιδί να κατασκευάσει τις ιστοσελίδες του µε µεγαλύτερη ευκολία. Ένα από αυτά είναι και FrontPage της εταιρείας Microsoft που θα δούµε παρακάτω. Πριν από αυτό ας πούµε µερικά ακόµα πράγµατα για την HTML. Και συγκεκριµένα ας δούµε µε ποια διαδικασία κατασκευάζονται οι περίφηµοι υπερσύνδεσµοι. Στο

3 αρχείο που γράψατε παραπάνω προσθέστε αµέσως µετά το <H1> Γεια σου κόσµε!! </Η1> τα εξής: <P> <P> <A System Administrator</A> <P> Το tag <Ρ> είναι ένα µονό tag που δηλώνει αλλαγή γραµµής και εισαγωγή µιας κενής γραµµής. Το διπλό tag <Α> ορίζει έναν υπερσύνεσµο. Η παραπάνω πρόταση εµφανίζει στην οθόνη του προγράµµατος πλοήγησης τις λέξεις System Administrator και δίνει σε αυτές την ιδιότητα να αποτελούν υπερσύνδεσµο προς µια ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι η Αν σώσετε πάλι το αρχείο µε το ίδιο όνοµα και το ξανανοίξετε από κάποιο πρόγραµµα πλοήγησης θα το δείτε να παρουσιάζεται µε τη γνωστή µορφή των υπερσυνδέσµων, δηλαδή µπλε και υπογραµµισµένο. Αν πατήσετε µε το ποντίκι πάνω του, το πρόγραµµα πλοήγησης θα καλέσει το πρόγραµµα που είναι ορισµένο να εξυπηρετεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στον συγκεκριµένο υπολογιστή και θα προετοιµαστεί να αποστείλει στην διεύθυνση του υπερσυνδέσµου. Το πρόγραµµα FrontPage Παρακάτω θα δούµε τον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να φτιάξουµε µια ιστοσελίδα µε τη χρήση του προγράµµατος Microsoft Front Page. Υπάρχουν πολλά προγράµµατα µε τα οποία µπορούµε να κάνουµε τις ίδιες εργασίες. Θα χρησιµοποιήσουµε το συγκεκριµένο γιατί είναι από τα πιθανότερα να βρείτε εγκατεστηµένο σε κάποιον υπολογιστή όπου θα κληθείτε να δουλέψετε. Μη ξεχνάτε ότι όπως µε τη συγγραφή ενός οποιοδήποτε κειµένου ή την ζωγραφική ενός πίνακα, δεν αρκεί να γνωρίζουµε τα εργαλεία που υπάρχουν ή ακόµη και τη χρήση τους. Το ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει έναν κειµενογράφο, του οποίου γνωρίζετε όλες τις δυνατότητες (έτσι τουλάχιστον ελπίζω), δεν σας µετατρέπει σε ποιητή αντάξιο του Καβάφη ή συγγραφέα αντάξιο του Καζαντζάκη. Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει µε τις ιστοσελίδες. Μπορείτε να µάθετε τα εργαλεία που υπάρχουν για να σας βοηθήσουν να δώσετε µορφή στις ιδέες σας αλλά, δυστυχώς ή ευτυχώς, η φιλοτέχνηση των ιστοσελίδων σας είναι θέµα προσωπικού ταλέντου και έµπνευσης. Σώστε τη δουλειά σας για να σώσετε το χρόνο σας. Ξεκινήστε µια καινούργια σελίδα και σώστε την σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία.

4 Όπως κάθε αρχείο έτσι και µια ιστοσελίδα έχει ένα όνοµα. Οι ιστοσελίδες διαθέτουν επίσης ένα ακόµα χαρακτηριστικό όνοµα. Αυτό είναι ο τίτλος που θα φαίνεται από το πρόγραµµα πλοήγησης όταν κάποιος επισκέπτης θα βλέπει τη σελίδα σας. Το όνοµα αυτό ορίζεται στην παρακάτω µάσκα. Καλό είναι για κάθε αρχείο να επιλέγετε ένα χαρακτηριστικό όνοµα για να το θυµάστε.

5 ώστε χρώµα στις σελίδες σας (και στη ζωή σας) Χρώµα φόντου. Format -> Background -> Βάλτε κείµενο Αφού αποφασίσατε να δηµιουργήσετε µια ιστοσελίδα σηµαίνει ότι αποφασίσατε να επικοινωνήσετε µε κάποιους ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να προσθέσετε κείµενο στις σελίδες, εφόσον έχετε κάτι να πείτε. Αν δεν είστε σε κατάσταση Page View πατήστε το κατάλληλο κουµπί. Επίσης σιγουρευτείτε ότι βλέπετε τη σελίδα σας σε Normal κατάσταση. \ Τοποθετήστε τον κέρσορα στη θέση της σελίδας που θέλετε και γράψτε το κείµενό σας. Μπορείτε να µορφοποιήσετε το κείµενο, µε τον ίδιο τρόπο που θα µορφοποιούσατε ένα κείµενο στο Word. Μπορείτε να ελέγξετε το µέγεθος και τη γραµµατοσειρά των γραµµάτων, το χρώµα τους ή ακόµα και ειδικά εφέ. Αφού γράψετε το κείµενό σας µην ξεχάσετε να σώσετε τη σελίδα.

6 Βάλτε εικόνες στις σελίδες σας. Επιλέξτε µια εικόνα σχετική µε το θέµα σας. Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, για αυτό επιλέξτε την προσεκτικά. Σηµείωση: Πολλοί χρήστες του παγκόσµιου ιστού προτιµούν να περιηγούνται στο διαδίκτυο έχοντας απενεργοποιήσει την εµφάνιση εικόνων από το πρόγραµµα πλοήγησης. Αυτό γίνεται για λόγους οικονοµίας στο εύρος ζώνης που διαθέτουν. Για το λόγο αυτό είναι καλό να προγραµµατίσετε έτσι τη σελίδα σας ώστε στην περίπτωση αυτή να εµφανίζεται στη θέση της εικόνας κάποιο κείµενο που να την περιγράφει. Είναι επίσης σηµαντικό να γνωρίζετε ότι µε αυτό τον τρόπο κάνετε τις σελίδες σας προσβάσιµες και από ανθρώπους που έχουν προβλήµατα όρασης. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιµοποιούν προγράµµατα ανάγνωσης σελίδων που ψάχνουν το εναλλακτικό κείµενο και περιγράφουν την εικόνα µέσω αυτού. Για να ορίσετε εναλλακτικό κείµενο επιλέξτε την εικόνα, κάντε αριστερό κλικ πάνω της και πηγαίνετε στο µενού Picture Properties Στο κουτί Alternative Representations γράψτε το κείµενο που χαρακτηρίζει την εικόνα σας.

7 Όταν µετά πάτε µε το ποντίκι πάνω στην εικόνα θα δείτε το εναλλακτικό αυτό κείµενο. Ρύθµιση της σχετικής θέσης των εικόνων µε το κείµενο Μπορείτε να τοποθετήσετε τις εικόνες είτε σε σχετική θέση µε το κείµενο, είτε στην απόλυτη θέση όπου θα εµφανίζεται κάθε φορά, είτε χωρίς καµία σχετική ρύθµιση. Όλες αυτές οι ρυθµίσεις µπορούν επιλέγοντας την εικόνα και µετά Format -> Position

8 ιαχείριση εικόνων Υπάρχουν πολλά εφέ που µπορείτε να κάνετε µε τις εικόνες των ιστοσελίδων σας. Μερικά από αυτά είναι να τις τοποθετήσετε ως φόντο στο κείµενο ή µα κάνετε κάποια σηµεία τους διάφανα και κάποια όχι. Πολλά από τα εφέ αυτά είναι δυνατό να υλοποιηθούν µόνο οι εικόνες είναι σωσµένες σε µορφή.gif. ιάφανες εικόνες Στην παρακάτω εικόνα µπορείτε να κάνετε το µπλε χρώµα της πρώτης διάφανο, επιλέγοντάς το µε το κατάλληλο εργαλείο από τη µορφοποίηση εικόνας. Πριν Μετά Interlaced Μια άλλη τεχνική που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε είναι αυτή που επιτρέπει το σταδιακό «φόρτωµα» µιας εικόνας. Με την επιλογή Interlaced µπορείτε να κάνετε µια εικόνα να εµφανίζεται από την αρχή ολόκληρη αλλά µε µειωµένη ανάλυση. Η εικόνα θα βελτιώνεται σταδιακά καθώς θα φορτώνεται η σελίδα σας. Αν δεν χρησιµοποιήσετε αυτή την τεχνική, τότε η εικόνα θα εµφανίζεται σιγά-σιγά, σαν να γεµίζει, από πάνω προς τα κάτω. Για να το κάνετε αυτό επιλέγετε µετά από δεξί κλικ επί της εικόνας, το picture properties -> General Tab και µετά την επιλογή interlaced. Κίνηση µε DHTML. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ειδικά εφέ στο κείµενο και στις εικόνες σας µε τη χρήση της Dynamic HTML. Με τον τρόπο αυτό µπορείτε να κάνετε κάποιο µέρος

9 του κειµένου να κινείται ή να αλλάζει µέγεθος υπό κάποιες συνθήκες (π.χ. αν τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού επάνω του). Για να ενεργοποιήσετε αυτά τα εφέ επιλέξτε την εικόνα ή το κείµενο και πηγαίνετε στο Format ->Dynamic HTML Effects κι εκεί επιλέξτε τις συνθήκες υπό τις οποίες θα συµβαίνει το εφέ και το είδος του εφέ. Προσοχή: Μην «βαραίνετε» τις σελίδες σας µε πολλά εφέ και κίνηση. Χρησιµοποιήστε τα κυρίως για να τονίσετε κάτι ιδιαίτερο. Τα πολλά εφέ µπορεί να κουράσουν τον επισκέπτη του δικτυακού σας τόπου. Περιστροφή, αλλαγή µεγέθους και επιλογή περιοχής από εικόνα Τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνων µας δίνουν τη δυνατότητα να περιστρέψουµε εικόνες ως προς οποιονδήποτε άξονα περιστροφής. Μπορούµε για παράδειγµα να γυρίσουµε µια εικόνα πάνω-κάτω, να δηµιουργήσουµε το είδωλό της σαν σε καθρέπτη ή να την περιστρέψουµε µε συγκεκριµένη φορά και γωνία στροφής. Αυτά γίνονται από τα εργαλεία διαχείρισης εικόνων Μπορούµε επίσης να κόψουµε ένα κοµµάτι µιας εικόνας για να χρησιµοποιήσουµε µόνο αυτό στη σελίδα µας. Αυτό γίνεται µε χρήση του εργαλείου crop. Τέλος µπορούµε να αλλάξουµε το µέγεθος µιας εικόνας µε την εξής διαδικασία. Επιλέγουµε την εικόνα. Στα όριά της εµφανίζονται τετραγωνάκια. Αν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω στα τετραγωνάκια αυτός γίνεται αµφίδροµο βέλος. Με πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σέρνετε το άκρο της εικόνας που «πιάσατε» και την αφήνετε στο νέο επιθυµητό µέγεθος. Προσέξτε ότι η αλλαγή µεγέθους είναι διαφορετική από την αποκοπή µέρους της εικόνας. Thumbnails Πολύ συχνά και για να µπορέσουµε να παρουσιάσουµε περισσότερες φωτογραφίες σε µια σελίδα, τις µετατρέπουµε σε thumbnails. Αυτό σηµαίνει ότι στη θέση της φωτογραφίας εµφανίζεται µια σµίκρυνση της η οποία συσχετίζεται µέσω ενός υπερσυνδέσµου µε το σηµείο στο οποίο είναι αποθηκευµένη η φωτογραφία. Αν ο χρήστης επιθυµεί να δει τη φωτογραφία σε φυσικό µέγεθος ή ακόµα και να την

10 κατεβάσει στον υπολογιστή του, αρκεί να πατήσει πάνω της µε τον δείκτη του ποντικιού. Για να µετατρέψουµε µια εικόνα σε thumbnail πρέπει αρχικά να είµαστε σε κατάσταση Page View. Μετά να εισάγουµε την εικόνα που θέλουµε στο επιθυµητό σηµείο και να την επιλέξουµε. Από το µενού διαχείρισης εικόνων που εµφανίζεται πατάµε το κουµπί. Η εικόνα δεν θα µετατραπεί σε thumbnail αν είναι ήδη µικρότερη από αυτό ή αν έχει κάποιον υπερσύνδεσµο ή αν είναι κάποιου είδους κινούµενη εικόνα. Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις που ισχύουν για τη δηµιουργία thumbnails πηγαίνετε στο Tools -> Options -> AutoThumbnail. Εκεί µεταξύ άλλων µπορείτε να ρυθµίσετε το µέγεθος των thumbnails σε Pixels. Αν για παράδειγµα επιλέξετε πλάτος (Width) ίσο µε 100 pixel τότε η άλλη διάσταση θα ρυθµιστεί αυτόµατα ώστε να διατηρηθούν οι αναλογίες στη φωτογραφία σας. ΥΠΕΡΣΥΝ ΕΣΜΟΙ Αυτό που κάνει τις ιστοσελίδες να ξεχωρίζουν από ένα οποιοδήποτε άλλο κείµενο είναι η ύπαρξη υπερσυνδέσµων. Μπορείτε να φανταστείτε τους υπερσυνδέσµους σαν µαγικά τούνελ που σε ταξιδεύουν αυτόµατα από ένα σηµείο σε κάποιο άλλο. Έτσι ένας υπερσύνδεσµος µπορεί να σε στείλει: Σε κάποιο άλλο σηµείο στην ίδια ιστοσελίδα Σε κάποια άλλη σελίδα του δικού σου δικτυακού τόπου Σε έναν άλλο δικτυακό τόπο. Για να µετατρέψετε κάποιο κείµενο σε υπερσύνδεσµο: επιλέξτε το κείµενο και πατήστε το κουµπί που βρίσκεται στη βασική γραµµή εργαλείων. Στο µενού που εµφανίζεται γράψτε το όνοµα της σελίδας στην οποία θέλετε να πάτε. Αν θέλετε ο υπερσύνδεσµος να σας µεταφέρει σε άλλο δικτυακό τόπο γράψτε τη διεύθυνση (URL) µέσα στο κουτί µε το όνοµα URL. Μπορείτε επίσης να µετατρέψετε µια εικόνα σε υπερσύνδεσµο µε την ίδια ακριβώς διαδικασία.

11 Μπορείτε να ορίσετε ως προορισµό του υπερσυνδέσµου σας την ηλεκτρονική ταχυδροµική διεύθυνση κάποιου. Για παράδειγµα οι κατασκευαστές ή οι συντηρητές δικτυακών τόπων όταν υπογράφουν τη σελίδα τους, ορίζουν το όνοµά τους ως υπερσύνδεσµο προς το τους. Με τον τρόπο αυτό κάποιος επισκέπτης της σελίδας µπορεί να επικοινωνήσει µαζί τους για να τους αναφέρει κάποιο πρόβληµα µε τη σελίδα ή για να κάνει µια πρόταση για τη βελτίωσή της. Για να ορίσετε ένα κοµµάτι κειµένου ως υπερσύνδεσµο σε ακολουθείτε τη ίδια διαδικασία µε την παραπάνω. ίπλα στο κουτί URL υπάρχουν κάποια κουµπιά. Πατάτε το και εµφανίζεται ένα µενού όπου µπορείτε να γράψετε την ηλεκτρονική διεύθυνση που θέλετε να συσχετίσετε µε το κείµενο. Μετά φυσικά πατάτε ΟΚ. ύο από τα πιο ενδιαφέροντα πράγµατα που µπορείτε να κάνετε µε τους υπερσυνδέσµους είναι να κατασκευάζετε links για σηµεία της ίδιας σελίδας (π.χ. από τα περιεχόµενα ενός κειµένου να µπορεί ο αναγνώστης να πάει στις αντίστοιχες παραγράφους), και να κατασκευάζετε διαφορετικούς συνδέσµους χρησιµοποιώντας διαφορετικά σηµεία της ίδιας φωτογραφίας. Για να δηµιουργήσετε σύνδεσµο σε ένα σηµείο της ίδιας σελίδας πρέπει πρώτα να κατασκευάσετε bookmark στο σηµείο προορισµού του συνδέσµου. Αυτό γίνεται αφού επιλέξετε το κείµενο προορισµό και µετά από το µενού Insert -> Bookmark Έπειτα επιλέγετε το κείµενο που θα γίνει υπερσύνδεσµος και ακολουθείτε τη γνωστή διαδικασία. Ως URL επιλέγετε τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε και µετά από την επιλογή Bookmark το όνοµα του σηµείου στο οποίο θέλετε να καταλήγει ο σύνδεσµος.

12 Ας δούµε τώρα µε ποιόν τρόπο µπορείτε να κατασκευάσετε υπερσυνδέσµους χρησιµοποιώντας διαφορετικά σηµεία της ίδιας φωτογραφίας. Κάθε διαφορετικός σύνδεσµος εντός της εικόνας λέγεται hot-spot. Αν, για παράδειγµα, θέλετε να κατασκευάσετε έναν δικτυακό τόπο για µια πόλη και θέλετε να αφιερώσετε µια σελίδα σε κάθε γειτονιά ή περιοχή της πόλης. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την εικόνα ενός χάρτη της πόλης και να ορίσετε έτσι την εικόνα ώστε κάθε γειτονιά στον χάρτη να είναι ένα hot-spot και να σε συνδέει µε τη σελίδα της γειτονιάς αυτής. Για να ορίσετε σε µια εικόνα µερικά hot-spots επιλέξτε αρχικά την εικόνα. Στη γραµµή εργαλείων εικόνας (Image toolbar) πατήστε το κουµπί Polygon. Πηγαίνετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την εικόνα. Παρατηρείστε ότι ο δείκτης γίνεται σαν µολύβι ή καλύτερα σαν κοπίδι. Σχηµατίστε µε τον δείκτη, πατώντας και σέρνοντας το ποντίκι, την περιοχή της εικόνας που θέλετε να ορίσετε σαν hot-spot. Με το που σχηµατίζετε µια κλειστή περιοχή θα εµφανιστεί ένα κουτί διαλόγου που είναι το γνωστό σας από πριν Create Hyperlink. Ορίστε µε τη γνωστή διαδικασία τον υπερσύνδεσµο που θέλετε να πηγαίνει ο αναγνώστης της σελίδας σας όταν πατάει πάνω σε εκείνη την περιοχή. Πατήστε τέλος ΟΚ. Μην ξεχνάτε ότι όλα σχεδόν τα προγράµµατα διαθέτουν ένα κουµπί (Undo) που ακυρώνει τυχόν εσφαλµένες ενέργειές σας. Έτσι έχετε τη δυνατότητα να ξανακάνετε τα hot spots αν δεν τα πετύχατε καλά µε την πρώτη. Τι επίδραση έχουν τα γραφικά στον δικτυακό σας τόπο Μερικές συµβουλές. Ασχοληθήκαµε παραπάνω κυρίως µε την διαχείριση γραφικών στις ιστοσελίδες. Κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί ότι τα γραφικά οµορφαίνουν έναν δικτυακό τόπο, τον κάνουν πιο ελκυστικό και πολλές φορές µεταφέρουν ευκολότερα τα µηνύµατα του συγγραφέα του. Παρόλα αυτά υπάρχουν µερικά θέµατα που πρέπει να γνωρίζετε όταν θέλετε να κάνετε την ιστοσελίδα σας πιο ελκυστική.

13 Αύξηση του µεγέθους του δικτυακού τόπου. Όταν προσθέτετε γραφικά, όπως εικόνες, κινούµενες εικόνες ή και βίντεο στην ιστοσελίδα σας, το µέγεθός της αυξάνει ταχύτατα. Επειδή η ιστοσελίδα σας συνήθως θα φιλοξενείται σε κάποιον εξυπηρετητή (server) ενός παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP Internet Service Provider), θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί µε το µέγεθος. Συνήθως υπάρχει περιορισµός στο µέγεθος του δικτυακού σας τόπου που µπορεί να φιλοξενηθεί κάπου. Για το λόγο αυτό σκεφτείτε ιδιαίτερα σχετικά µε το µέγεθος, την ποιότητα και τον αριθµό των γραφικών που θα χρησιµοποιήσετε. Μερικοί τρόποι που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για να κάνετε τα αρχεία εικόνας µικρότερα είναι οι εξής: Κάντε µια µεγάλη εικόνα µικρότερη µικραίνοντας τις διαστάσεις της (resizing) και αλλάζοντας τη δειγµατοληψία της (resampling). Αν απλά µικρύνετε τις διαστάσεις µιας φωτογραφίας δεν επηρεάζεται σηµαντικά το µέγεθος του αρχείου. Θα πρέπει να αλλάξετε και τη δειγµατοληψία της και ουσιαστικά την ανάλυσή της. Μετατρέψτε τις φωτογραφίες σε µορφή.jpeg και µικρύνετε τη ρύθµιση ποιότητας (Quality). Όσο ελαττώνετε αυτή τη ρύθµιση αυξάνεται η συµπίεση του αρχείου κι εποµένως ελαττώνεται το µέγεθός του. Για εικόνες υψηλής ανάλυσης, αντιγράψτε τις και ελαττώστε την ανάλυσή τους. Όλες οι παραπάνω επεµβάσεις σε εικόνες γίνονται µε τα περισσότερα προγράµµατα επεξεργασίας εικόνων (π.χ. Adobe Photoshop). Για σελίδες που «κατεβαίνουν» αργά. Τα γραφικά, λόγω του µεγέθους των αρχείων τους, απαιτούν αρκετή ώρα για να κατέβουν. Ειδικά αν ο επισκέπτης της σελίδας µας έχει αργή σύνδεση στο διαδίκτυο. Παρακάτω αναφέρονται µερικοί τρόποι για να κάνετε τα γραφικά των σελίδων σας πιο γρήγορα για τους επισκέπτες σας. Αλλάξτε το µέγεθος και την ανάλυση των φωτογραφιών. ηµιουργήστε Thumbnails. Με τον τρόπο αυτό σελίδα σας περιέχει µια µικρή έκδοση της αρχικής εικόνας. Ο επισκέπτης µπορεί να δει τις εικόνες και αν τον ενδιαφέρει κάποια ιδιαίτερα, να κατεβάσει την κανονική έκδοση πατώντας πάνω στο thumbnail. Παρουσιάστε εναλλακτικό κείµενο (ALT Text). Αυτό είναι κείµενο που εµφανίζεται στη θέση µιας εικόνας όση ώρα αυτή φορτώνεται. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στον επισκέπτη της σελίδας σας, µια ιδέα του τι περιµένει να δει.

14 Παρουσιάστε µια έκδοση χαµηλής ανάλυσης της εικόνας. Μπορείτε να κατασκευάσετε µια έκδοση της εικόνας µε πολύ χαµηλή ανάλυση και να παρουσιάζετε αυτήν όση ώρα φορτώνει η κανονική. Αυτός ο τρόπος όπως και ο προηγούµενος δεν γλιτώνει τον χρήστη από το χρόνο που χρειάζεται για να φορτώσει η πραγµατική εικόνα. Τον προϊδεάζει όµως για αυτό που περιµένει να φορτωθεί και του δίνει τη δυνατότητα να δεν τον ενδιαφέρει να προχωρήσει σε κάποιο άλλο σηµείο του δικτυακού µας τόπου. Για να δείτε ποιες από τις σελίδες του δικτυακού σας τόπου είναι αργές, πηγαίνετε στο µενού View -> Reports -> Slow Pages. Άσκηση Χρησιµοποιήστε όσα µάθατε εδώ για να κατασκευάσετε µια πρώτη µορφή της ιστοσελίδας σας. Καλό είναι αυτή να αποτελείται τουλάχιστον από τρεις σελίδες. Αυτές θα πρέπει να είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους µε υπερσυνδέσµους και να περιέχουν γραφικά της αρεσκείας σας στην παρουσίαση των οποίων θα χρησιµοποιήσετε όλες τις παραπάνω τεχνικές.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 2 Μάθαµε στο προηγούµενο µάθηµα πώς να δίνουµε ονόµατα στις ιστοσελίδες µας, να βάζουµε χρώµα και γραφικά, ή ακόµα να δηµιουργούµε υπερσυνδέσµους σε κείµενο και εικόνες. Σήµερα µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FRONT PAGE 3 Φόρµες Ένας τρόπος για να συλλέξετε πληροφορία από τους επισκέπτες του δικτυακού σας τόπου είναι οι φόρµες. Με τα εξειδικευµένα αυτά εργαλεία µπορείτε να κάνετε έρευνες ή τεστ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εισαγωγή στο Frontpage

Πρακτική Άσκηση Εισαγωγή στο Frontpage ΑΣΠΑΙΤΕ Α Πρακτική Άσκηση Εισαγωγή στο Frontpage Ημερομηνία : Τμήμα :. Ονοματεπώνυμο : Αφού ανοίξετε τον υπολογιστή σας και δείτε την Επιφάνεια Εργασίας σας, ξεκινήστε το πρόγραμμα κατασκευής ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER

EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER EΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ MOVIE MAKER 1. Ανοίξτε από ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, το Windows movie maker 2. Αυτή είναι η βασική επιφάνεια εργασίας του λογισµικού Το movie maker µας δίνει δύο δυνατότητες. Να κάνουµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage)

Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Κατασκευή ιστοσελίδων (FrontPage) Γραµµή τίτλου Γραµµή µενού Γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Εικόνα Πίνακες και περιγράµµατα Όταν ανοίγουµε το FrontPage, ανοίγει αυτόµατα µία νέα σελίδα. (Στο FrontPage τα

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

δηµιουργία ιστοσελίδων

δηµιουργία ιστοσελίδων ιδακτικό υλικό µαθητή δηµιουργία ιστοσελίδων Για να εµφανισθεί µια ιστοσελίδα στην οθόνη, πρέπει ο φυλλοµετρητής να εκτελεί τις εντολές ενός προγράµµατος που είναι γραµµένο µε ειδικό λογισµικό Οι ιστοσελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου.

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου. Άσκηση 7 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create Inspiration 8 IE Β ήμα προς Βήμα Για μαθητές Έναρξη Προγράμματος Inspiration 1. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Start, επιλέγουμε Programs και κάνουμε κλικ στο Inspiration 8 IE. 2. Στην αρχική οθόνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών

ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών ΕΠΛ 012 Εισαγωγή στο Παγκόσμιο Πλέγμα Πληροφοριών World Wide Web (WWW) Θέματα Επεξεργασία δεδομένων στο Web Δημιουργία απλών σελίδων HTML Περιγραφή κάποιων XHTML στοιχείων (tags) Εξέλιξης του WWW Το WWW

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001 Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ 001 Ενότητα 2 Το Διαδίκτυο, ο Παγκόσμιος Ιστός και το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το διαδίκτυο είναι ένας όρος που περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive

Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Οδηγίες για τη Χρήση του Google Drive Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα Επιμορφώτρια Β επιπέδου ΠΕ 19-20 Υπεύθυνη ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 2013 Περιεχόμενα Δημιουργία λογαριασμού στο Google Drive. 3 Διαχείριση του GoogleDrive..

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher

Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher Σύντοµες οδηγίες χρήσης atube Catcher ελλατόλας Στέλιος 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Εγκατάσταση του προγράµµατος...4 Λειτουργία του προγράµµατος...6 Βασική λειτουργία (κατέβασµα ένα - ένα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου. Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή

Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου. Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Λογισµικό για το µάθηµα της βιολογίας Α και Γ Γυµνασίου Τεχνικό Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Περιεχόµενα Πρόλογος για τον µαθητή...2 1. Το µενού πλοήγησης...3 2. Κουµπιά / εντολές πλοήγησης...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κάθε μενού έχει τις δικές της δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μόλις πατήσετε το κουμπί κεντρική βγαίνουν τα εικονίδια των δυνατοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT FRONTPAGE Σημειώσεις του μαθήματος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ Ευαγγελία Καβακλή Μυτιλήνη 2001 1 Αρχίζοντας...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων

Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων Χρήσιμες οδηγίες για την πορεία δημιουργίας ιστοσελίδων Η δημιουργία ιστοσελίδων και η φιλοξενία τους στο διαδίκτυο αποτελεί σήμερα ένα άμεσο και εύκολο τρόπο επικοινωνίας, ενημέρωσης, προβολής και προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. για την υπηρεσία. Antispamming. (στα windows XP) Περιεχόµενα

Οδηγίες. για την υπηρεσία. Antispamming. (στα windows XP) Περιεχόµενα Οδηγίες για την υπηρεσία Antispamming (στα windows XP) Περιεχόµενα Ενεργοποίηση της υπηρεσίας (µέσω Internet Explorer)... σελ. 2 ηµιουργία φακέλου για spam στο Outlook Express... σελ. 5 ηµιουργία Κανόνα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου

Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου Πολυτεχνείο Κρήτης Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής Τμήμα Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής Υπηρεσία Ιστοτόπου - Ιστολογίου 1. Εισαγωγή... 3 2. Βασικές γνώσεις για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να χρησιµοποιήσετε το TwinSpace. Καλώς ήλθατε στο TwinSpace!

Πώς να χρησιµοποιήσετε το TwinSpace. Καλώς ήλθατε στο TwinSpace! Πώς να χρησιµοποιήσετε το TwinSpace Καλώς ήλθατε στο TwinSpace! Το TwinSpace είναι το φόρουµ επικοινωνίας και συνεργασίας του etwinning. Όλα τα σχολεία έχουν πρόσβαση στο ιδιωτικό τους TwinSpace µέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage

ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage ηµιουργία ιστοσελίδων µε το 1 Microsoft FrontPage Τι είναι µια ιστοσελίδα (Web page); Μια ιστοσελίδα (web page) είναι ένα αρχείο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή από ένα πρόγραµµα που λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκµάθησης Hot Potatoes 6 Ο οδηγός απευθύνεται σε όσους επιθυµούν να δηµιουργήσουν ασκήσεις χρησιµοποιώντας τα Hot Potatoes σε περιβάλλον Windows 98/ME/NT4/2000/XP. Ο αριθµός έκδοσης που χρησιµοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία-Πρόνοια» Κ.Ε.Κ. Σωματείου «ΕΡΜΗΣ» Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζόμενων σε Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας στις Νέες Τεχνολογίες ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας προκαταρκτικός οδηγός για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας wiki. Hfr Φεβρουάριος 08

Ένας προκαταρκτικός οδηγός για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας wiki. Hfr Φεβρουάριος 08 Ένας προκαταρκτικός οδηγός για τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας wiki Hfr Φεβρουάριος 08 Δημιουργία λογαριασμού (1) Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.wikidot.com/ και πατάτε το κουμπί: create acoount. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET

Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET 1 version v5.4 Εγχειρίδιο ιαχείρισης 2012 Τεχνικό εγχειρίδιο εφαρµογής διαχείρισης διαδικτυακού κόµβου: INNET To παρόν εγχειρίδιο αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία της INVENTICS A.E. Απευθύνεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Interactive Power Point

Interactive Power Point Interactive Power Point Οι περισσότεροι χρήστες γνωρίζουν τη χρήση του Microsoft Power Point για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Αυτό όμως που λίγοι γνωρίζουν, είναι ότι το πρόγραμμα αυτό, έχει δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Α)Εγκατάσταση του προγράµµατος

Α)Εγκατάσταση του προγράµµατος Α)Εγκατάσταση του προγράµµατος 1)Βασική προυπόθεση για την εγκατάσταση της εφαρµογής σε pda που έχουν λειτουργικό σύστηµα windows mobile είναι η εγκατάσταση στον τοπικό υπολογιστή µας του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000. PIRCH 32 v0.92b PIRCH 32 v0.92b A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Pirch 32 είναι ένα από τα καλύτερα προγράµµατα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο FrontPage

Εισαγωγή στο FrontPage Εισαγωγή Το World Wide Web αποτελεί µία από τις προσφερόµενες υπηρεσίες του Internet. Είναι η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία, σε σηµείο που πολλοί να ταυτίζουν το Web µε το Internet. Το Web είναι ένα κατανεµηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix Περιεχόμενα Ευχαριστίες... ix 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!...1 Σύντομη παρουσίαση...2 Μερικές συμβάσεις...4 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...5 2 Ξεκίνημα... 7 Το ελληνικό Outlook 2002 με μια

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Εισαγωγή Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Στόχος του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET -1- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΙΕΣ ΤΟΥ INTERNET- ΙΑ ΙΚΤΥΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 4 ΕΥΡΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ 9 ΧΡΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ 10 ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Moviemaker

Οδηγός Χρήσης Moviemaker Οδηγός Χρήσης Moviemaker Αναλυτικός οδηγός χρήσης του λογισμικού Moviemaker Κατάλληλο για τη δημιουργία Βιντεοτέχνης και Animation Εποπτεία: Γενεθλής Γενεθλίου, ΕΔΕ Τέχνης Συγγραφή / Σελίδωση: Κύπρος Πισιαλής,

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 2

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Excel Μέρος 2 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστήριο - ΕΠΛ003 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Microsoft Excel Μέρος 2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

1.Puzzle. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ Σελίδα 1

1.Puzzle. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΛΩΣΤΡΑΚΗ Σελίδα 1 1.Puzzle Μόλις ανοίξω το πρόγραμμα επιλέγω την εντολή Browse. Στη συνέχεια αναζητώ την εικόνα που έχω αποθηκεύσει σε ένα φάκελο (στην επιφάνεια εργασίας ή στα έγγραφά μου ή στο σκληρό μου δίσκο). Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Google Map Χάρτες στο διαδίκτυο

Google Map Χάρτες στο διαδίκτυο Google Map Χάρτες στο διαδίκτυο Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Google Maps είναι ένας online διαδραστικός χάρτης του κόσμου. Σε αυτό θα βρείτε χάρτες από τις περισσότερες χώρες και πόλεις του κόσμου παρουσιασμένους

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση

Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση Η πιο κοινή µέθοδος για να διαβάσoυµε E-mail είναι η αποµακρυσµένη σύνδεση τερµατικού (telnet), κατά την οποία συνδέετε ο προσωπικός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων Ebrary ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Μάιος, 2014 TABLE OF CONTENTS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBRARY... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EBRARY...

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής και πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε έργο, εμφανίζεται μια οθόνη η οποία χωρίζεται σε μέρη.

Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής και πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε έργο, εμφανίζεται μια οθόνη η οποία χωρίζεται σε μέρη. Web: http://www.loulakis.gr email: info@loulakis.gr Web:http://www.cadseminars.gr mail: info@cadseminars.gr 39 Περιβάλλον Εργασίας Το περιβάλλον εργασίας του Revit Architecture διαφοροποιήθηκε σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ. Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Εγχειρίδιο χρήσης των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση Feb 2008 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή...3 ηµιουργία νέου λογαριασµού χρήστη...3 2. Η οθόνη του συστήµατος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL

Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL 13/9/2012 Αποστολή και λήψη e-mail μέσω SMARTER MAIL NBW Internet Wizards Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 5, 10561 Αθήνα Τηλ.: 210 6148071, e-mail: info@nbw.gr, website: www.nbw.gr Αποστολή και λήψη e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3.3. Αντιγραφή Μετακίνηση περιεχοµένου. Ειδικοί Στόχοι

Ενότητα 3.3. Αντιγραφή Μετακίνηση περιεχοµένου. Ειδικοί Στόχοι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Υπολογιστικά Φύλλα Αντιγραφή Μετακίνηση περιεχοµένου κελιών Ενότητα 3.3 Αντιγραφή Μετακίνηση περιεχοµένου κελιών Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει Να µπορούν να αντιγράφουν, να αποκόπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference

Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Οδηγός Χρήσης της Εφαρμογής Web based Video Conference Περιεχόμενα Περιβάλλον Εφαρμογής... 3 1. Σύνδεση... 3 2. Κατάσταση Σύνδεσης... 3 3. Συνδεδεμένοι Χρήστες... 4 4. Συμμετέχοντες... 4 Διάταξη Push to

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα