3.1 Σχολείο, εκπαίδευση και φύλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.1 Σχολείο, εκπαίδευση και φύλο"

Transcript

1 3Εκπαίδευση

2 3.1 Σχολείο, εκπαίδευση και φύλο Adamsky, C. (1981) Changes in pronominal usage in a classroom situation, Psychology of Women Quarterly, 5, Altbach, Ph. G. (1977) Comparative Perspectives on the Academic Profession, New York: Praeger. Altbach, Ph. G. (1979) Comparative Higher Education. Research trends and bibliography, London: Mandel. Alvermann, D., Commeyras, M., Young, J., Hinson, D. and Randall, S. (1996a) The gendered language of texts and classrooms: Teachers and students exploring multiple perspectives and interpretations (Instructional Resource No. 23), College Park, MD, Athens, Georgia: National Reading Research Centre. Alvermann, D., Commeyras, M., Young, J., Randall, S. and Hinson, D. (1996b) Interrupting gendered discursive practices in classroom talk about texts: Easy to think about, difficult to do, Athens, Georgia: National Reading Research Centre. Anderson, J. (1989) Sex-Related Differences on Objective Tests Among Undergraduates, Educational Studies in Mathematics, 2 (2) Apple, Μ. (1986) Ιδεολογία και Αναλυτικά Προγράμματα, (μετ. Δαρβέρη, Τ.), Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Barrett, D. L. and Bieger, G. R. (1987) Sex Role, Self-Esteem, and Leadership Characteristics of Male and Female Teachers and Administrators, Annual Meeting of the American Educational Research Association, Washington, DC. Beck, T. E., Greer, C. S., Jackson, R. D. and Schiltz, B. (1990) The Feminist Transformation of a University: A Case Study, Women's Studies Quarterly, 1 (2) Benton, (1974) Education and Politics, in D. Holly (ed) Education or Domination, London: Arrow. Bloom, L. (1999) Interpreting Interpretation: Gender, Sexuality and the Practice of Not Reading Straight, International Journal of Qualitative Studies in Education, 12 (4) Bondi, L.(1991) Towards a Non-Essentialist Feminist Pedagogy, Gender and Education, 3 (1) Bourdieu P., Passeron, J. C. (1977) Reproduction in education, society and culture, London: Sage. Bright, C. (1993) Teaching Feminist Pedagogy: An Undergraduate Course, Women's Studies Quarterly, 3 and 4, Britton, C. and Baxter, A. (1999) Becoming a Mature Student: Gendered Narratives of the Self, Gender and Education, 11 (2)

3 Brutsaert, H. (1999) Coeducation and Gender Identity Formation: A Comparative Analysis of Secondary Schools in Belgium, British Journal of Sociology of Education, 20 (3) Brutsaert, H. and Bracke, P. (1994) Gender context of the elementary school: Sex differences in affecting outcomes, Educational Studies, 20 (1) Burrage, H. (1991) Gender, Curriculum and Assessment Issues to 16+, Gender and Education, 3 (1) Byrne, E. (1979) Equality of Education and Training of Girls (10 18 years), Brussels: Commission of the European Communities. Byrne, E. (1987) Gender in Education: educational policy in Australia and Europe, , Comparative Education, 23 (1) Byrne, Ε. (1978) Women and Education, London: Tavistock Publications. Cairns, E. (1990) The relationship between adolescent perceived self-competence and attendance at single-sex secondary school, British Journal of Educational Psychology, 60, 210. Chapman and Boersma (1983) Academic Self-concept in elementary learning disabled children: A Study with the students perception of Ability Scale, Psychology in the Schools, l6, Chen, M. and Addi, A. (1992) Principals Gender and Work Orientations of Male and Female Teachers, Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco, CA. Cherryholmes, C. (1988) Power and Criticism: Post structural Investigations in Education, New York: Teachers College Press. Ciroux, H. A. (1981) Ideology, Culture and the Process of Schooling, Philadelphia: Temple U.P. Clark, M. (1989) Tradition and ethos of primary schools, in The Great Divide: The Construction of Gender in the Primary School, Canberra: Curriculum Development Centre. Clegg, S. (1999) Professional Education, Reflective Practice and Feminism, International Journal of Inclusive Education, 3 (2) Colley, A., Comber, C. and Hargreaves, D. J. (1994) School subject preferences of pupils in single-sex and co-educational secondary schools, Educational Studies, 20 (3) Collis, B. A. and Williams, R. L. (1987) Cross-cultural comparison of gender differences in adolescents attitudes toward computers and selected school subjects, Journal of Educational Research, 81 (1) Commeyras, M., Alvermann, D., DeGroff, L., Stanulis, R. and Hankins, K. (1997) Educators stances toward gender issues in literacy, Annual Meeting of the American Educational Research Association.

4 Cook, F. B. (1977) Faculty women in the American University: up the down staircase, in Ph. Altbach (eds.) Comparative Perspectives on Academic Profession, Council of Europe (eds..) (1982) Sex Stereotyping in schools, Educational Research Workshop, Honefoss, 5-8 Μay 1981, Lisse: Swets and Zeitlinger. Croll, P. (1985) Teacher interaction with individual male and female pupils in juniorage classroms, Educational Research, 27 (3) Cuolclough, C., Rose, P. and Tembon, M. (1999) Gender Inequalities in Primary Schooling: The Roles of Poverty and Adverse Cultural Practice, International Journal of Educational Development, 20 (1) Davies, B. (1988) Classroom interaction, in Gender Equity and Early Childhood, Canberra: Curriculum Development Centre. Davies, G. E. (1982) To Πρώτο Φύλο, Αθήνα: Λιβάνης Νέα Σύνορα. Davies, L. and Meighan, R. (1975) Α Review of Schooling and Sex Roles with particular Reference to the Experience of Girls in Secondary Schools, Educational Review, 27 (3) Deem, R. (1978) Women and Schooling, London: Routledge and Keagan Paul. Delamont, S. (1980) Sex Roles and the School, London: Methuen. Delamont, S. (1983) Interaction in the classroom, London: Methuen. Di Nitto, D., Yancey, M. P. and Harrison, D. F. (1982) Sexual discrimination in higher education, Higher Education Review, 14 (2) Dillabough, J. (1999) Gender Politics and Conceptions of the Modern Teacher: Women, Identity and Professionalism, British Journal of Sociology of Education, 20 (3) Dolle, Τ. Ε. and Rodenburg - Smit, J. C. (1987) The Future Curriculum and Equal Opportunities, Association for Teachers Education in Europe, l2th Conference, Berlin. Dunn, K. (1993) Feminist Teaching: Who Are Your Students?, Women s Studies Quarterly, 3 and 4, Dweck, S. C. et al. (1978) Sex Differences in learned Helplessness: The Contingencies of Evaluative Feedback in the Classroom. An Experimental Analysis, Developmental Psychology, 14 (3) Ehrenberg, R. G. et al. (1995) Do Teachers Race, Gender, and Ethnicity Matter?, Evidence from the National Educational Longitudinal Study of 1988, RAND Reprints. Erkut, S. (1983) Exploring Sex Differences in Expectancy, Attribution, and Academic Achievement. Sex Roles: A study of sex differences in how undergraduates expected to do on a midterm and to what they attributed any success, Journal of Research, 9,

5 Fontaine, J. and Ohana, D. (1999) Gender Strategies and Social Representations: The Choice of Scientific Post-baccalaureate Streams in France, European Journal of Education, 34 (4) Fottler, M. D and Βain, Managerial aspirations of high-school seniors: a comparison of males and females, Journal of Vocational Behaviour, 16. Gabriel, S. L. and Smithson, I. (1990) Gender in the Classroom, Urbana: University of Illinois. Galton, M., Simon, B., and Croll, P. (1980) Inside the primary classroom, London: Routledge and Kegan Paul. Gardner, S., Dean, C. and Mckaig, D. (1989) Responding to Differences in the Classroom: The Politics of Knowledge, Class and Sexuality, Sociology of Education, 62 (January) Gatenby, B. and Humphries, M. (1999) Exploring Gender, Management Education and Careers: Speaking in the Silences, Gender and Education, 11 (3) (1999) Where Schools Still Fail Our Children, Gender Gaps. Giroux, H. and Simon, R. (eds.) (1989) Popular Culture, Schooling and Everyday Life, South Hadley, MA: Bergin and Garvey. Granleese, J. and Joseph, S. (1993) Self-perception profile of adolescent girls at a single-sex and a mixed-sex school, Journal of Genetic Psychology, 60, 210. Grossman, H. and Grossman, S. H. (1994) Gender Issues in Education, Needham Heights, Massachusetts: Allyn and Bacon. Grünberg, L. (1999) Access to Gender-Sensitive Higher Education in Eastern and Central Europe: Reflections from the CEPES Project on Good Practice in Promoting Gender Equality in Higher Education, Higher Education in Europe, 24 (3) Harisson, L. and Passeron, R. (1975) Sexism in the language of elementary school textbooks, Science and Children, 12, Harker, R. and Nash, R. (1997) School type and education of girls: co-ed or girls only?, Annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago. Heseltine, E. (eds.) (1987) Alice in Academic: the place of women in higher education, Stockholm: The Swedish National Board of Universities and Colleges. Holland, J. et al (1985) A Woman's Place: Strategies for change in the educational context, GAOC, Working Paper Νo. 4., Institute of Education, University of London. Hopf, D. and Hatzichristou, C. (1999) Teacher Gender-Related Influences in Greek Schools, British Journal of Educational Psychology, 69 (1) Howe, F. (1984) Myths of Coeducation: Selected Essays, , Bloomington: Indiana University Press. Howe, F. (1973) Introduction: The teacher and the women s movement, in N. Frazier and M. Sadker (Eds.) Sexism in school and Society, New York: Harper and Row. Jackson, P. (1968) Life in classrooms, New York: Holt, Rinehart and Ninston.

6 Johnson, L. O. (ed.) (1974) Non-sexist Curricular Materials for Elementary Schools, The Clearinghouses on Women s Studies Feminist Press, Box 334, Old Westbury, Ν.Υ From Research to Practice, Journal of Family and Consumer Sciences, 91 (3) Kamler, B. (1993) Constructing gender in the process writing classroom, Language Arts, 70 (2) Keating, P. (1990) Striving for sex equity in schools in J. I. Goodlad and P. Keating (Eds.) Access to Knowledge, New York: College Entrance Examination Board. Kelly, A. (1999) Gender and Inquiry: An Investigation into Identifying and Defining the Role of Inquiry in Higher-Order Thinking, European Journal of Teacher Education, 22 (1) Kelly, Α. (1978) Girls and Science: Αn International Study of Sex Differences in School Science Achievements, Stockholm. Koblinsky, S. A., Sugawara, A. I. (1984) Non-sexist Curricula, Sex of Teacher, and Children s Sex-Role Learning, Sex Roles: A Journal of Research, 10 (5-6) Laird, S. (1988) Reforming Woman s True Profession: A case for Feminist Pedagogy In Teacher Education?, Harvard Educational Review, 58 (4) Lather, P. (1981) Re-educating educators: Sex equity in teacher education, Educational Horizons, 60 (1) Lauritzen, C. (1985) Τρόποι εξάλειψης των παραδοσιακών επιλογών στην εκπαίδευση και την εργασία με σκοπό την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα, στo Πρακτικά του Συνεδρίου «Ισότητα και Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη 2-5 Μαΐου 1985, Leder, G. (1987) Teacher-student interaction: Α case study, Educational Studies in Mathematics, 18 (3) Lee, V. E., and Marks, H. M. (1990) Sustained effects of the single-sex secondary school experience on attitudes, behaviours, and sex differences, Journal of Educational Psychology, 82, 3Q 588. LePore, P. C., and Warren, J. R. (1997) A comparison of single-sex and coeducational Catholic secondary schooling: Evidence from the National Educational Longitudinal Study of 1988, American Educational Research Journal, 34 (3) Lewis, M. (1990) Interrupting Patriarchy: Politics, Resistance, and Transformation in the Feminist Classroom, Harvard Educational Review, 60 (4) Lewis, Μ. and Kellaghan, Th. (1993) Exploring the gender gap in primary schools, Dublin: Educational Research Centre, St Patrick s College. Lloyd, B. and Duveen, G. (1992) Gender Identities and Education, Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf. Lovegrove, G. (1990) Experiences in running workshops for schoolgirls, Proceedings οf the EURIT 90 Conference on Technology and Education, April 23-27, Denmark: Herning.

7 Maccoby, E. E. and Jackling, C. N. (1974) The Psychology of Sex Differences, Stanford, CA: Stanford University Press. Maher, F. and Schniedewind, N. (1993) Editorials (II), Women s Studies Quarterly, 3 and 4. Marsh, H., Parker, J. and Barnes. J. (1985) Multidimensional adolescent self concepts: Their relationship to age, sex and academic measures, American Educational Research Council, 22, Marshall, J. (1999) Doing Gender in Management Education, Gender and Education, 11 (3) Martino, W. (1999) Disruptive Moments in the Education of Boys: Debating Populist Discourses on Boys, Schooling and Masculinities, Studies in the Cultural Politics of Education, 20 (2) McAuliffe, S. (1994) Toward understanding one another: Second graders use of gendered language and story styles, The Reading Teacher, 47 (4) McPherson, C. and O. Rust, J. (1987) Relationships among popularity, reading ability and self concept in second grade children, Reading Improvement, 24, Minnich, E. K. Friends and Critics: The Feminist Academy, in B. Reed (ed.) Toward a Feminist Transformation of the Academy, Mitchell, D. (1996) Approaching race and gender issues in the context of the Language Arts classroom, English Journal, 85 (8) Moore, K. M. (1987) Women access and opportunity in Higher Education: toward the twenty first century, Comparative Education, 23 (1) Murphy, P. and Gipps, C. (1996) Equity in the Classroom: Towards Effective Pedagogy for Girls and Boys, Lewes: Falmer Press and UNESCO Publishing. Nilson, L. C. (1978) Teacher s inclusion of males and females in generic nouns, Research in the Teaching of English, 12, Olson, C. C. (1984) Effects of parenting and home environment on student achievement in grades 3 to 5, Annual meeting of the American Educational Research Association, April Over, R. (1981) Women Academics in Australian Universities, The Australian Journal of Education, 25 (2) Parker Price, S. and Claxton, A. F. (1996) Teachers Perceptions of Gender Differences in Students, Annual Convention of the National Association of School Psychologists, March 12-16, Atlanta, GA. Patt, M. B. and McBride, B. A. (1993) Gender Equity in Picture Books in Preschool Classrooms: An Exploratory Study, Annual Meeting of the American Educational Research Association April 12-16, Atlanta, GA. Prichard, C. and Deem R. (1999) Wo-managing Further Education: Gender and the Construction of the Manager in the Corporate Colleges of England, Gender and Education, 11 (3)

8 Purkley, W. (1970) Self-concept and school achievement, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, Inc. Riordan, C. (1990) Single gender schools: Outcomes for African and Hispanic Americans, in Research in the Sociology of Education and Socialization, 18, , Greenwich, CT: JAI Press. Rogers, Ρ. (1990) Thoughts on Power and Pedagogy, in L. Burton (ed.) Gender and Mathematics. Αn International Perspective, London: Cassel. Romao Ι., Αλλάζοντας τις αντιλήψεις δασκάλων και μαθητών για τους ρόλους των δύο φύλων, Πρακτικά του Συνεδρίου «Ισότητα και Εκπαίδευση», 2-5 Μαΐου, Θεσσαλονίκη, Russel, S. (1979) Learning sex roles in the high school, Interchange, 10, (2). Sayers, D. (1995) Educational equity issues in an information age, Teachers College Record, 96 (Summer) Schreuder, Pauline R. (1999) Gender in Dutch General Education: The Case of «Taking Care», Gender and Education, 11 (2) Scott, K. P. and Feldman-Summers, S. (1979) Children s reaction to textbook stories in which females are portrayed in traditionally male roles, Journal of Educational Psychology, 71, Sherman, Ι. (1978) Sex-Related Cognitive Differences: An Essay οn Theory and Evidence, Springfield, Illinois: Charles Thomas. Shuard, Η. Β. (1982) The sex factor, Junior Education, 6 (11) Smith, I. D. (1996) The Impact of Coeducational Schooling on Student Self-concept and Achievement, The biennial meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development, Quebec. Spender, D. (1989) Invisible women. The Schooling scandal, London: Woman s Press. Spender, D. and Sarah, Ε. (eds.) (1980) Learning to lose, London: The woman s Press. Sprung, Β. (1975) Non-sexist Education for Young Children, Ν.Υ.: Citation Press. Stachan, J. (1999) Feminist Educational Leadership: Locating the Concepts in Practice, Gender and Education, 11 (3) Stambach, A. (1999) Gender-Bending Anthropological Studies of Education, Anthropology and Education Quarterly, 30 (4) Stark, R. and Gray, D. (1999) Gender Preferences in Learning Science, International Journal of Science Education, 21 (6) Stephens, D. (1999) Girls and Schooling in Developing Countries, International Journal of Educational Development, 20 (1) 1-3. Streitmatter, J. (1994) Toward gender equity in the classroom: Everyday teachers beliefs and practices, Albany, NY: SUNY.

9 Sutherland, M. (1985) Women who teach in Universities, Trentham: Trentham Books. Sutherland, Μ. (1981) Sex bias in education, Oxford: Basil Blackwell. Tamboukou, M. (1999) Spacing Herself: Women in Education, Gender and Education, 11 (2) Tata, L. (1985) Γυναικείες σπουδές σαν μέσο αλλαγής της διάκρισης μεταξύ των δύο φύλων, στο Πρακτικά του Συνεδρίου «Ισότητα και Εκπαίδευση», 2-5 Μαΐου 1985, Θεσσαλονίκη, Titkow, Α. (1985) Εκπαίδευση Το αίτιο, το αποτέλεσμα ή ο ρυθμιστικός παράγοντας των ανισοτήτων ανάμεσα στα δύο φύλα, στο Πρακτικά του Συνεδρίου «Ισότητα και Εκπαίδευση», 2-5 Μαΐου 1985, Θεσσαλονίκη, Tobias, S. (1978) Women s studies: Its origins, its organisation and its prospects, Women s Studies International Quarterly, 1, Tolmie, A. and Howe, C. (1993) Gender and Dialogue in Secondary School Physics, Gender and Education, 5 (2) Verhage, Η. (1990) Curriculum Development and Gender, L. Burton (ed.) Gender and Mathematics. An International Perspective, London: Cassell, Weitzman, L. J., Eifler, D., Hokada, Ε. and Ross, C. (1972) Sex role socialization in picture books for preschool children, American Journal of Sociology, 77, Whyte, J. (1983) Beyond the Wendy House: Sex role stereotyping in primary schools, York, U.K.: Longman. Wilkingson, L. and Marrett, C. (1985) Gender Influences in Classroom Interaction, N.Y.: Academic Press. Wright, C., Weekes, D. and McGlaughlin, A. (1999) Gender-Blind Racism in the Experience of Schooling and Identity Formation, International Journal of Inclusive Education, 3 (2) Younger, M., Warrington, M. and Williams, J. (1999) The Gender Gap and Classroom Interactions: Reality and Rhetoric?, British Journal of Sociology of Education, 20 (3) Βιτσιλάκη Σορωνιάτη, Χ., Μαράτου Αλιπράντη, Λ. και Καπέλλα, Α. (2001) Εκπαίδευση και Φύλο Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης, Αθήνα: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.). Γενική Γραμματεία Ισότητας των δύο φύλων (1985) Συνέδριο με θέμα: Ισότητα των δύο φύλων και εκπαίδευση (2 5 Μαΐου 1985), Θεσσαλονίκη: Συμβούλιο Ισότητας των δύο φύλων Υπουργείο Προεδρίας, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δεληγιάννη Κουϊμτζή, Β. (1988) Η έρευνα για τη γυναίκα στην εκπαίδευση: Στόχοι και προτάσεις, προβλήματα και προοπτικές, Συνέδριο του ΚΕΜΕ «Φεμινισμός και Εκπαίδευση», Δεκεμβρίου, Αθήνα.

10 Δεληγιάννη, Β. και Ζιώγου, Σ. (1993) Εκπαίδευση και Φύλο: Ιστορική διάσταση και σύγχρονος προβληματισμός, Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Δεληγιάννη Κουϊμτζή, Β. και Αθανασιάδου, Χ. (1997) Αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για το φύλο, στο Β. Δεληγιάννη και Σ. Ζιώγου (επιμ.) Φύλο και Σχολική Πράξη, Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Δουλκέρη, Τ. (επιμ.) (1989) Ελληνική νεολαία (Εκπαίδευση, Απασχόληση, Ελεύθερος χρόνος) Πρακτικά Ε Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικών Επιστημών, Αθήνα: Παπαζήση. Δρεττάκης, Μ. (2003) Αναλφάβητοι: αξίζουν και δεύτερη ευκαιρία, Εφημερίδα Καθημερινή, 30 Νοεμβρίου 2003 (http://www.kathimerini.gr). Ε.Κ.Κ.Ε. (1998) Ανεργία, Εργασία Εκπαίδευση-Κατάρτιση στην Ελλάδα και στη Γαλλία, Αθήνα: Ε.Κ.Κ.Ε. Ζιώγου Καραστεργίου, Σ. (1986) Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα ( ): Διδακτορική διατριβή, Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ζιώγου, Σ. (1983) Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα ( ), Θεσσαλονίκη. Ηλιού, Μ. (1990) Εκπαιδευτική και Κοινωνική Δυναμική, Αθήνα: Πορεία. Ιμβριώτη, Ρ. (1985) Παιδεία και Κοινωνία Ελληνικά εκπαιδευτικά προβλήματα, Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή. Κακαβούλης, Α. και Μεσημέρη, Μ. (1997) Στερεότυπα των φύλων και σχολική αγωγή, στο Β. Δεληγιάννη και Σ. Ζιώγου (επιμ.) Φύλο και Σχολική Πράξη, Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Κανατσούλη, Μ. (1997) Τύποι γυναικών και γυναικείες «φωνές» στα βιβλία του δημοτικού σχολείου, στο Β. Δεληγιάννη και Σ. Ζιώγου (επιμ.) Φύλο και Σχολική Πράξη, Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Κανελλόπουλος, Κ., (1994), Εκθέσεις 10: Ανθρώπινοι πόροι: Πληθυσμός, αγορά εργασίας, εκπαίδευση, Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Κανταρτζή, Ε., (1991) Παιδαγωγικές Μελέτες και Έρευνες 14: Η εικόνα της γυναίκας Διαχρονική έρευνα των αναγνωστικών βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Καραμάνου, Α. (1984) Η Ελληνίδα στην Εκπαίδευση και στην εργασία, Αθήνα: ΟΕΔΒ. Καραμάνου, Α. (1985) Η Ελληνίδα στην εκπαίδευση και στην εργασία, Αθήνα: ΟΑΕΔ. Καρανάσιου, Γ. (1990) Η Γενική και Επαγγελματική Εκπαίδευση των κοριτσιών, , Εκπαιδευτική Κοινότητα, 7, Κάρμα, Κ. (1995) Εκθέσεις 20: Η ελληνική εκπαίδευση στον ορίζοντα του 2000, Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Κασιμάτη, Κ., κ.ά, Ο Φάκελος της Ισότητας, Αθήνα: Οδυσσέας. Κατή, Δ. (1990) Νοημοσύνη και Φύλο. Ο Σεξισμός στις Επιστημονικές Ιδέες για τις Γνωστικές Ικανότητες, Αθήνα: Οδυσσέας.

11 Κάτσικας, Χ. (2003) Η τιμή... του πτυχίου Πτυχίο, κοινωνική θέση και επαγγελματικές ευκαιρίες, Εφημερίδα Τα Νέα, 17 Ιουλίου Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (2000) Φάκελος παρεμβατικών μαθημάτων Ισότητα των δύο φύλων Ο ρόλος των εκπαιδευτικών Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Ισότητας, Αθήνα: ΕΠΕΑΕΚ, Κ.Ε.Θ.Ι. Κίτσου, Α. (1993) Παιδαγωγικές Μελέτες και Έρευνες 16: Ιστορική εξέλιξη του θεσμού της συνεκπαίδευσης των δύο φύλων στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη Α. Ε. Κλιάφα, Μ. (1979) Τι διαβάζουν τα παιδιά μας, Διαβάζω, 4 (24) Κογκίδου, Δ. (1995) Αποδόμηση του σεξιστικού πλέγματος αντιλήψεων, στάσεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών Στρατηγική για μια μη σεξιστική εκπαίδευση, Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Ισότητας, Αθήνα: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Κοντογιαννοπούλου Πολυδωρίδη, Γ. (1995) Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαίδευσης Οι εισαγωγικές εξετάσεις Τόμος 1ος: Μέθοδος και Κοινωνικά Υποκείμενα Ιεράρχηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αθήνα: Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής Gutenberg. Κοντογιαννοπούλου Πολυδωρίδη, Γ. (1995) Εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική: Κοινωνιολογική Ανάλυση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κωστάκη, Α. (1984) Πορίσματα από μια Ανάλυση των Επιτυχιών στις Εισιτήριες Εξετάσεις Λυκείου (1981), Αθήνα: ΚΕΠΕ. Λαμπρόπουλος, Χ. και Ψαχαρόπουλος, Γ. (1990) Κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 77, Λαμπροπούλου, Β. και Γεωργουλέα, Μ. (1989) Οι ρόλοι των φύλων μέσα από την εκπαίδευση, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 46, Μακρίδου, Ε. και Τέττερη, Ι. (1985) Τα στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων και ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός (ΣΕΠ), στα Πρακτικά του Συνεδρίου Ισότητα και Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, 2-5 Μαΐου. Μαράτου Αλιπράντη, Λ. και Χατζηγιάννη, Α. (επιμ.) (1998) Ανεργία, Εργασία, Εκπαίδευση Κατάρτιση στην Ελλάδα και στη Γαλλία: Πρακτικά Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.). Μαράτου Αλιπράντη, Λ., Μπάγκαβος, Χ., Παπαδάκης, Μ. και Παπλιάκου, Β. (2002) Πληθυσμός και εκπαίδευση στην Ελλάδα: Εξελίξεις και προοπτικές, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.). Μεσημέρη, Μ. (1997) Πηνελόπη Δέλτα, : η Παιδαγωγός και η Γυναίκα, στο Β. Δεληγιάννη και Σ. Ζιώγου (επιμ.) Φύλο και Σχολική Πράξη, Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Μπαλούρδος, Δ., Σούλης, Σ. και Χρυσάκης Μ. (1998) Κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση και στη διανομή του εισοδήματος, στο Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός 6ο Επιστημονικό Συνέδριο (27 30 Νοεμβρίου 1996), Αθήνα: Εξάντας,

12 Οικονόμου, Δ., Πετράκος, Γ., Πλαγεράς, Π. και Ψυχάρης, Ι. (2002) Πανεπιστήμιο και Αγορά Εργασίας: προσφορά, ζήτηση και προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων των ελληνικών Α.Ε.Ι., Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. ΟΟΣΑ (2003) Επισκόπηση Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2003, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Παναγιωτοπούλου, Ι. (1993) Η γεωγραφία των εκπαιδευτικών διαφοροποιήσεων Η μέση επαγγελματική εκπαίδευση στη μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα: Οδυσσέας. Πλιάτσικας, Δ. (1990) Η Επίδραση του Φύλου στην Επιλογή των Μαθημάτων και την Επίδοση, Λόγος και Πράξη, 41, Σαββίδου, Τ. (1996) Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών Αναφορικά με τη Διαφοροποίηση των Δύο Φύλων, Ρόδος. Σιάνου, Ε. (1998) Κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση: από το φορμαλισμό των «ίσων ευκαιριών» στον ανταγωνιστικό ατομικισμό της ελεύθερης αγοράς, στο Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός 6ο Επιστημονικό Συνέδριο (27 30 Νοεμβρίου 1996), Αθήνα: Εξάντας, Τρέσσου Mυλωνά, E. (1995) Πρακτικές που Προάγουν την Ισότιμη Συμμετοχή των Κοριτσιών στη Μαθηματική Παιδεία. Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα: Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Ισότητας. Τσαούσης, Δ. (επιμ.) (1994) Πανεπιστήμιο και Οικονομία στις αναπτυσσόμενες και στις αναπτυγμένες χώρες Προβλήματα και Προοπτικές, Αθήνα: Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής Gutenberg. Τσαούσης, Δ. (επιμ.) (1996) Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική Βασικά κείμενα για την παιδεία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, Αθήνα: Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής Gutenberg. Τσουκαλάς, Κ. (1980) Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα ( ), Αθήνα: Θεμέλιο. Τσουκαλάς, Κ. (1986) Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα, Αθήνα: Θεμέλιο. Φουρναράκη, Ε. (1987) Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών. Ελληνικοί Προβληματισμοί ( ), Αθήνα: ΙΑΕΝ, Γενική γραμματεία Νέας Γενιάς. Φραγκουδάκη, Α. (1988) Γλώσσα Λανθάνουσα 2 Η θυγάτηρ της Εύας και το επικρατέστερο γένος, Δίνη, 3, Φραγκουδάκη, Α. (1988) Γλώσσα Λανθάνουσα 3 ή γιατί δεν υπάρχουν βουλεύτριες παρά μόνον χορεύτριες, Δίνη, 4, Φραγκουδάκη, Α. (1985) Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο, Αθήνα: Παπαζήση. Χρυσάκης, Μ. (1993) Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καταπολέμηση της φτώχειας, στο Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα Διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής Σήμερα 3ο Συνέδριο (27 29 Νοεμβρίου 1991), Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα,

13 3.2 Χαρακτηριστική διαφοροποίηση: Τα μαθηματικά και η Γυναίκα Aiken, R. (1976) Update on Attitudes and Other Affective Variables in Learning Mathematics, Review of Educational Research, 46, Badger, E. (1981) Why aren t girls better at Maths? A review of research, Educational Research, 24. Benbow, C. P. and Stanley, J. C. (1980) Sex Differences in Mathematical Ability: Fact or Artifact?, Science, 222, Brush, L. (1980) Encouraging girls in Mathematics: The problem and the solution, Cambridge, MA: Abt. Associates. Burton, L. (ed.) (1986) Girls into Mathematics Can Go, England: Cassell. Burton, L. (1987) Women and Mathematics: Is There an Intersection?, IOWME Newsletter, 3 (1) 4-7. Burton, L. (ed.) (1990) Gender and Mathematics: An International Perspective, London, U.K.: Cassell. Clarkson, P. and Leder, G. (1984) Causal attribution for success and failure in mathematics: A cross cultural perspective, Educational Studies in Mathematics, 15 (4) Cockcroft, W. (1982) Mathematics Counts, London: Her Majesty s Stationery Office (HMSO). Eddowes, M. (1983) Humble pi: The Mathematics Education of Girls, York, U.K.: Longman for Schools Council. Ernest, J. (1976) Mathematics and Sex: A good survey of the factors discouraging females from mathematics with an excellent bibliography, The American Mathematics Monthly, 83, Fear Fenn, M. and Kapostasy, K. (1992) Math + science + technology = vocational preparation for girls: A difficult equation to balance, Monograph of Ohio State University, Center for Sex Equity, 7 (1). Fennema, E. (ed.) (1985) Explaining sex-related differences in mathematics theoretical models, Educational Studies in Mathematics, 16 (3) Fennema, Ε. and Sherman, J. (1977) Sex related differences in Mathematic Achievement Spatial Visualization and Affective Factors, American Educational Research Journal, 14 (1) 16. Fox, L. H., Fennema, Ε. and Sherman, J. (1977) Women and Mathematics: Research Perspectives for Change, National Institute of Education Ρapers in Education and Work, 8, U.S., Washington D.C.: Department of Health, Education and Welfare. Grevoholm, B. and Hanna, G. (eds.) (1995) Gender and Mathematics Education, Sweden: Lund Univers.

14 Hanna, G. (1989) Mathematics Achievement of Girls and Boys in Grade 8: Results from Twenty Countries, Educational Studies in Mathematics, 20, Hanna, G. and Nyhof Young, J. (1995) An ICMI Study on Gender and Mathematics Education: Key Issues and Questions, in B. Grevholm and G. Hanna (eds.) Gender and Mathematics Education, Sweden: Lund. Hanna, G., Kondiger, E., and Larouche, C. (1990) Mathematical Achievement of Grade 12 Girls in Fifteen Countries, in L. Burton (ed) Gender and Mathematics: An International Perspective, Strand: Cassell. Hyde, J. et al. (1990) Gender Differences in Mathematics Performance: Α Meta- Analysis, Psychological Bulletin, 107 (2) Leder, G. C. and Forgasz, H. J. (1994) Single-sex mathematics classes in a coeducational setting: a case study, Annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans. Mallam, W. A. (1993) Impact of school-type and sex of the teacher on female students' attitudes toward mathematics in Nigerian secondary schools, Educational Studies in Mathematics, 24 (2) Meece, J. L., Parsons, J. E., Κaczala, C. M., Goff, S. B. and Futterman, R. (1982) Sex differences in math achievement: towards α model of academic choice, Psychological Bulleting, 91, Pollitt, Α., Searl, J. and Sheikh, Α. (1987) Factors affecting girls learning of mathematics in Sudan, Educational Studies in Mathematics, 18 (4) Samuel, J. (1988) Mathematics and science introduction, in J. Whyld (Ed.) Sexism in the Secondary Curriculum, London: Harper and Row. Shuard, Η. Β. (1981) Differences in mathematical performance between girls and boys. Cockcroft Report. Mathematics counts, London: HMSO. Shuard, H. B. (1982) Differences in Mathematical Performance between Girls and Boys, in Mathematics Counts. Report of the Committee of Inquiry into the Teaching of Mathematics in Schools under the Chairmanship of Dr. W. H. Cockcroft, London: HMSO. Solar, C. (1995) From a Feminist to an Inclusive Pedagogy in Mathematics,in B. Grevoholm and G. Hanna (eds.) Gender and Mathematics Education, Sweden: Lund University. Tressou Milona Ε. (1990) True or False: Primary School Girls Do Badly at Maths, in L. Burton (ed.) Gender and Mathematics. An International Perspective, London: Cassell, Walden, R. and Walkerdine, V. (1982) Girls and mathematics the early years, London: Bedford way papers. Walden, R. and Walkerdine, V. (1985a) Girls and Mathematics: From Primary to Secondary Schooling, London: Institute of Education, University of London. Walden, R. and Walkerdine, V. (1985b) Girls and mathematics: from the primary to secondary schooling, London: Bedford way papers.

15 Τρέσσου Μυλωνά, Ε. (1997) Φύλο και Μαθηματικά: εκπαιδευτικές ανισότητες και παιδαγωγικής της ισότιμης συμμετοχής, στο Β. Δεληγιάννη και Σ. Ζιώγου (επιμ.) Φύλο και Σχολική Πράξη, Θεσσαλονίκη: Βάνιας. 3.3 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Γυναίκα Clarke, V. A. (1990) Sex differences in computing participation: Concerns, extent, reasons and strategy, Australian Journal of Education, 34 (10) Clarke, V. A. and Teague, G. J. (1994) Encouraging girls to study computer science should we even try?, Australian Educational Computing, May, Durndell, A. (1991) The persistence of the gender gap in computing, Computers and Education, 16 (4) Durndell, A. et al. (1987) A survey of attitudes to knowledge about and experiences of computers, Computers and Education, 1 (11) Eraut, M. and Makrakis, V. (1990) Information technology in education, national policies for, in T. Husen and T. N. Postlethwaite (Eds.) The International encyclopaedia of education, Pergamon Press, 2, Gaines, C. L. et al. (1996) Achieving technological equity and equal access to the Learning Tools of the 21st century, T.H.E. Journal, 23 (June) Greaves, M. C. (1988) Girls into computing won t go, Computer Education, June, 4-7. Hattie, J. and Fitzgerald, D. (1987) Sex differences in attitudes, achievement and use of computers, Australian Journal of Education, 31 (1) Hawkins, J. et al. (1982) Microcomputers in classrooms: Impact on the social life of elementary classrooms, Journal of Applied Developmental Psychology, 3, Hess, R. D and Miura, Ι. Τ. (1985) Gender differences in enrolment in computer camps and classes, Sex Roles, 13, Lockheed, Μ. Ε. and Frakt, S. Β. (1984) Sex equity: Increasing girls use of computers, The Computing Teacher, 11 (8) Makrakis, V. (1988) Computers in School Education: The Cases οf Sweden and Greece, Studies in Comparative and International Education, 11, Institute of International Education, University of Stockholm. Makrakis, V. (1991) Computer-resource teachers: a strategy and a derived strategy for their use in in-service training, Computers and Education, 16 (1) Mark, J. and Hanson, K. (1992) Beyond equal access: Gender equity in learning with computers, Women s Educational Equity Act Publishing Centre Digest, Newton, MA: Education Development Centre.

16 McDonald, J. et al. (1996) Unfilled promises: Can technology help close the equity gap? Maybe, but it hasn t happened yet, The American School Board Journal, 183 (July) McInerney, C. and Park, R. (1986) Educational equity in the third wave: Technology education for women and minorities, St. Paul: Minnesota State Department of Education. Milone, M. N., Jr. and Salpeter, J. (1996) Technology and equity issues, Technology and Learning, 16 (January) Miura, Ι. Τ. (1986) Computer self-efficacy: a factor in understanding gender differences in computer course enrolment, The Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco. Miura, Ι. Τ. (1987) The relationship of computer self-efficacy expectations to computer interest and course enrolment in college, Sex Roles, 16 (5/6) Miura, Ι. Τ. and Hess, R. D. (1983) Sex differences in computer access, interest and usage, Washington: ERIC. Quilling, J. I. (1999) Gender, Technology, and Leadership Development. Siann, G. et al. (1987) Stereotyping in relation to the gender gap in participation in computing, Educational Research, 130 (2) Siann, G. et al. (1990) The effect of computer use on gender differences in attitudes to computers, Computers and Education, 14 (2) Silverman, S. and Pritchard, A. (1993) Guidance, gender equity and technology education. Vocational Equity, Hartford: Connecticut State Department of Education. Spear, M. G. (1985) Teachers attitudes towards girls and technology, in J. Whyte (ed.) Girl Friendly Schooling, London: Methuen Γεωργάκος, Σ. (1994) Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση. Ένα νέο πεδίο ανισοτιμίας των φύλων;, Η Λέσχη των Εκπαιδευτικών, 8, Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) (1998) Εκπαίδευση και Φύλο Νέες Τεχνολογίες Πρακτικά Συνεδρίου (28 29 Μαρτίου 1998), Θεσσαλονίκη: Κ.Ε.Θ.Ι. 3.4 Εκπαίδευση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Barclay, K. (1974) The emergence of vocational expectation in preschool children, Journal of Vocational Behaviour, 4, Chisholm and Woodward, D. (1980) The experiences of women graduate in the labour market, in R. Deem (ed) Schooling for Women s work, R.K.P. Chisholm, L. and Holland, J. (1986) Girls and occupational Choice: Anti-sexism in action in a curriculum development project, British Journal of the Sociology of Education, 7, 4.

17 Chisholm, L. (1984) Gender and Occupational Choice Processes: American girls in West Germany, GAOC, Working Paper Νo. 1, Institute of Education, University of London. Deem, R. (1980) Schooling for Women s Work, London: Routledge and Keagan Paul. Farmer, Η. S. (1976) What Inhibits Achievement and Career Motivation in Women?, The Counselling Psychologist, 6, Garland, Η. and Smith, G. B. (1981) Occupational Achievement Μοtivation as a Function of Biological Sex, Sex-linked Personality and Occupational Stereotypes, Psychology of Women Quarterly, 5 (4) Garrison, Η. Η. (1979) Gender differences in the career aspirations of recent cohorts of high-school seniors, Social Problems, 27 (2). Gaskell, J. (1984) Gender and course choice: the orientation of male and female students, Boston Journal of Education, 166 (1). Gerych, L. and Sabatier, P. (1986) Great Expectations and mixed performance. The implementation of higher education reforms in Europe, Trentham: Trentham Books. Ginzberg, et al. (1981) Occupational choice An Approach to a General Theory, New York: Columbia University Press. Hackett, G. and Betz, Ν. Ε. (1981) A Self Efficacy Approach to the Career Development of Women, Journal of Vocational Behaviour, 18, Hansen, L. S. (1977) Counselling and Career (Self) Development of Women, in Η. J. Peters and J. C. Hansan (eds.) Vocational Guidance and Career Development, New York: Macmillan. Hartmann, Η. (1979) Capitalism, patriarchy and job segregation by sex, in Z. R. Eisenstein (ed.) Capitalist Patriarchy and the Case of Socialist Feminism, New York: Monthly Review Press. Holland, J. (1981) Work and Women, London: Bedford Way Paper No 6. Holland, J. (1985) Gender and Class: Adolescent Conceptions of the Division of Labour, PhD thesis, Institute of Education, University of London. Holland, J. et al (1985) A Woman s Place: Strategies for change in the educational context, GAOC, Working Paper Νo. 4, Institute of Education, University of London. Holland, J. (1987) Girls and Occupational Choice: Ιn search of meanings, GAOC, Working Paper Νo. 10, Institute of Education, University of London. Hutchings, D. and Clowsley, J. (1970) Why do girls settle for less, Further Education. Kestenberg, J. S. (1968) Outside and inside, Male and fe-male, Journal of the American Psychoanalytic Association, 16 (3). Knell, S. and Winer, G. Α. (1979) Effects of Reading Content on Occupational Sex Stereotypes, Journal of Vocational Behaviour, 14, Krefting, L. Α. and Berger, Ρ. Κ. (1979) Μasculinity Femininity Perceptions of Job Relationship to job-sex Stereotypes, Journal of Vocational Behaviour, 15,

18 Laws, J. L. (1976) Work aspiration of women: false leads and new starts, in Βlaxall and Reagan Women and the Workplace. MacDonald, Μ. (1980) Socio-cultural reproduction and women s education, in R. Deem and M. M. Marini Sex differences in the determination of adolescent aspirations: α review of research, Sex Roles, 4 (5). Mackay, Ε. R. and Miller, C. Α. (1982) Relations of Socio-economic Status and Sex Variables to the Complexity of Worker Functions in the Occupational Choices of Elementary School Children, Journal of Vocational Behaviour, 20, McLaren, Ρ. (1982) Bein tough: Rituals of resistance in the culture of working-class schoolgirls, Canadian Woman Studies, 4 (1). Musgrave, P. W. (1967) Towards α Sociological theory of Occupational Choice, Sociological Review, 15 (1). Novara, V. (1981) Women s Work, Men s Work: The Ambivalence of Equality, London: Mani - οn Boyars. Okely, J. (1978) Privileged, schooled and finished: boarding education for girls, in S. Ardener (ed) Defining Females, Croom Helm. Papalia, D. E. and Τennent, S. S. (1975) Vocational aspirations of early sex-role stereotyping, Sex Roles, 1. Psathas, G. (1968) Towards a theory of occupational choice of women, Sociology and Social Research, 52. Rich, A. (1980) Taking Women s Studies seriously, On Lies, Secrets and Silence, Virago. Romm, Τ. ( ) Interaction of Vocational and Family Factors in the Career ΡΙanniηg of Teenage Girls Α New Developmental Approach, Interchange, 1 (1). Κασσωτάκης, Μ. και Σιδηροπούλου Δημακάκου, Δ. (1992) Ο Προσανατολισμός των Ελληνίδων Μαθητριών προς τη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση και Επάγγελμα, 3 (2,3) Κρίβας, Σ. και Χαντζίου, Ε. (1989) Διαφορές μεταξύ των φύλων ως προς τα επαγγελματικά κίνητρα και την επαγγελματική συμπεριφορά, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 46, Παπάς, Γ. (1990) Παράγοντες που Διαμορφώνουν τις Εκπαιδευτικές Επαγγελματικές Επιδιώξεις των Απόφοιτων του Λυκείου, Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή). Σιδηροπούλου, Δ. (1990) Ο Προσανατολισμός της Ελληνίδας προς τη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση όπως διαμορφώνεται από τον Επαγγελματικό και Κοινωνικό Ρόλο της Γυναίκας. Διδακτορική Διατριβή, Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τομέας Παιδαγωγικής. Σιδηροπούλου Δημακάκου, Δ. Σ. (1994α) Διαφορές στις επαγγελματικές επιλογές των δύο φύλων, Τα Εκπαιδευτικά, Σιδηροπούλου Δημακάκου, Δ. Σ. (1994β) Ισότητα των Φύλων: Θεωρία και Πράξη στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Νέα Παιδεία, 71,

19 Χαρίστου, Μ. (1989) Η επαγγελματική εκλογή των κοριτσιών, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 46, Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο 17/4/ /4/ /6/ /6/ /4/ /4/ /4/ /4/ /4/ /4/ /5/ /4/ /4/2003.

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές που προάγουν την ισότιµη συµµετοχή των κοριτσιών στη µαθηµατική παιδεία

Πρακτικές που προάγουν την ισότιµη συµµετοχή των κοριτσιών στη µαθηµατική παιδεία Πρακτικές που προάγουν την ισότιµη συµµετοχή των κοριτσιών στη µαθηµατική παιδεία ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΕΣΣΟΥ Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών - Ευρωπαϊκό Συνέδριο - Αθήνα 7-8-9 Απριλίου 1994, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις

Επιμορφωτικό Σεμινάριο. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε πολυπολιτισμικές τάξεις ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διερεύνηση κατά φύλο των επιπέδων άγχους και φόβου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρουσιάζουν κοινά επίπεδα ενδιαφέροντος για τους Η/Υ, όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στην επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας Τηλ. 22510-36554 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

H έµφυλη διάσταση στην εκπαίδευση - Σε ποιούς τοµείς απαιτείται παρέµβαση;

H έµφυλη διάσταση στην εκπαίδευση - Σε ποιούς τοµείς απαιτείται παρέµβαση; H έµφυλη διάσταση στην εκπαίδευση - Σε ποιούς τοµείς απαιτείται παρέµβαση; ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών - Ευρωπαϊκό Συνέδριο - Αθήνα 7-8-9 Απριλίου 1994, Γενική Γραµµατεία Ισότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ. Ευαγγελία Κανταρτζή

ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ. Ευαγγελία Κανταρτζή 1 Σύγχρονη Εκπαίδευση, 88, 1996, σελ. 39-48 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ Ευαγγελία Κανταρτζή Σχολείο και κοινωνικοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

5Πολιτικές Απασχόλησης

5Πολιτικές Απασχόλησης 5Πολιτικές Απασχόλησης 5.1 Θεωρητικά Arnot, Μ. (1986). State Education Policy and Girls Educational Experiences. Ιn Beechey, V. & Whitelegg, Ε. (eds.) Women in Britain Today, Milton Keynes, OV Press. Askew,

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις»

«Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Κοινωνικές σχέσεις μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες σε ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία Διεύθυνση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών Αγωγής Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Λύδια Μίτιτς Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Βιογραφικό σημείωμα: Λύδια Μίτιτς Εκπαίδευση Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία των Νέων Τεχνολογιών στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών

Η διδασκαλία των Νέων Τεχνολογιών στα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών Επιστημονική Ανακοίνωση Παρασκευή Γκόλια, υποψήφια διδάκτορας, Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, Α.Π.Θ. paltini@eled-fl.auth.gr Άρεως 2, 53100 Φλώρινα Αργύρης Κυρίδης, αναπληρωτής καθηγητής, Π.Τ.Ν. Φλώρινας, Α.Π.Θ. arki@nured-fl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός

Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός Τηλέφωνα επικοινωνίας (357) 25372130, (357) 99851998 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και Αναλυτικά Προγράμματα: Η υπόσχεση των Γυναικείων Σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια στον 21 ο αιώνα.

Φύλο και Αναλυτικά Προγράμματα: Η υπόσχεση των Γυναικείων Σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια στον 21 ο αιώνα. Φύλο και Αναλυτικά Προγράμματα: Η υπόσχεση των Γυναικείων Σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια στον 21 ο αιώνα. Κογκίδου Δήμητρα ** Οι περισσότερες διαμάχες και έρευνα για την έμφυλη διάσταση των αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ζωής Σ. Δημητριάδη, Ph.D. I. Σπουδές Διδακτορική Διατριβή (Ph.D): Μεταπτυχιακές Σπουδές (M.Sc): Προπτυχιακές Σπουδές: London School of Economics and Political Science, University

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση

Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό Σεμινάριο Κοινωνικές σχέσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις: ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΣΥΝΩΔΗ Όνομα: ΕΥΑΝΘΙΑ Θέση: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας. Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail nspyropou@ekke.gr Σπουδές Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός

Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός Π. Βόλτση - Κ. Π. Ζωντανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διαδικασία σύνταξης Γραπτής Πολιτικής Διαχείρισης συλλογής για μια Ελληνική Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη P. Voltsi - Κ. P. Zontanos LIBRARY OF THE

Διαβάστε περισσότερα

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση».

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: ΦΛΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ειδικότητα: άσκαλος Ειδικής Αγωγής (1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών) Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0609(ΒΕ)/04

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0609(ΒΕ)/04 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0609(ΒΕ)/04 Προωθώντας την Ποιότητα και την Ισότητα στην Εκπαίδευση: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Παρεμβατικού Προγραμμάτος για Παροχή Ίσων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών σε Όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: skout@phil.uoa.gr Home address: Ch, Trikoupi, 6, Alimos 17456, Athens, Greece Tel.: +30-210-9924005

E-mail: skout@phil.uoa.gr Home address: Ch, Trikoupi, 6, Alimos 17456, Athens, Greece Tel.: +30-210-9924005 STAMATIA KOUTSOULELOU CURRICULUM VITAE Name: Stamatia Surname: Koutsoulelou Work address: Department of Linguistics, School of Philosophy, University of Athens, 15784 Athens, Greece Tel.: +30-210 -7277856

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΦΩΤΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/11/1957 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Περίγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος: Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Credits/ECTS) SOWK-521 Μέθοδοι και Παρεμβάσεις 10 σε Ομάδες Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Κοινωνικής Εαρινό Κανένα Εργασίας Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Ορίζουσες και Προοπτικές της Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επιστημονικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Ορίζουσες και Προοπτικές της Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επιστημονικό Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Ορίζουσες και Προοπτικές της Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σάββατο19 και Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015 Κτηριακές Εγκαταστάσεις ΑΣΠΑΙΤΕ (Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

«Ηχηρές Διαδρομές» Διδάσκοντας Μαθηματικά: Το πρόγραμμα EMP Maths και η πιλοτική εφαρμογή του σε ελληνικά σχολεία

«Ηχηρές Διαδρομές» Διδάσκοντας Μαθηματικά: Το πρόγραμμα EMP Maths και η πιλοτική εφαρμογή του σε ελληνικά σχολεία «Ηχηρές Διαδρομές» Διδάσκοντας Μαθηματικά: Το πρόγραμμα EMP Maths και η πιλοτική εφαρμογή του σε ελληνικά σχολεία Μαρία Αργυρίου, PhD, Iόνιο Πανεπιστήμιο Med, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός Πώς μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αντώνης Βεντούρης Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δυσκολία κειμένων Δυσκολία ερωτημάτων (items) Ίση βαρύτητα πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κογκίδου., (2004). Η Παράµετρος του Φύλου στην Αξιολόγηση της ιδασκαλίας των Πανεπιστηµιακών. Στο:Α. Τριλιανός & Ι. Καράµηνας (Επιµ.) Πρακτικά του Ε' Πανελλήνιου Συνεδρίου Μάθηση και ιδασκαλία στην Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μαρία Χριστοδούλου 1, Κωνσταντίνος Κορφιάτης 2 1. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

...three core teacher characteristics that help to create an effective teaching environment.

...three core teacher characteristics that help to create an effective teaching environment. Respect, empathy, authenticity...three core teacher characteristics that help to create an effective teaching environment. (Carl Rogers) To be yourself. Not to play the role of a teacher-but to take the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Venue: Douroution Cultural Center, Keramikos Athens

Venue: Douroution Cultural Center, Keramikos Athens Liverpool John Moores University and City Unity College Invite you to the First Pedagogical Conference 25-26 April 2013 Venue: Douroution Cultural Center, Keramikos Athens FREE ENTRANCE PLACES LIMITED

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ 1996 2002 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UK PhD στα Οικονομικά Τίτλος Διατριβής: De-industrialisation and Industrial Policies in Greece Post Second World War 1995-1996 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Δημήτρης Καραντινός Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491699, e-mail dkaradinos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 MSc Economic Development,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γεωργίου, Χ. (2001). Γλώσσα και σχολική επίδοση, Αθήνα αµανάκη, Μ. (1997). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών στην Ελλάδα, ιαπολιτισµική προσέγγιση, Gutenberg,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φλουρής Καθηγητής µε γνωστικό αντικείµενο. «Θεωρία της ιδασκαλίας και Πρόγραµµα Σπουδών»

Γεώργιος Φλουρής Καθηγητής µε γνωστικό αντικείµενο. «Θεωρία της ιδασκαλίας και Πρόγραµµα Σπουδών» Γεώργιος Φλουρής Καθηγητής µε γνωστικό αντικείµενο «Θεωρία της ιδασκαλίας και Πρόγραµµα Σπουδών» ιευθυντής Παιδαγωγικού Εργαστηρίου Επιστηµονικός υπεύθυνος και συντονιστής της κατεύθυνσης «Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Φώτιος Μονιούκας Βασίλειος Αγγελής Εισαγωγή Η μετάβαση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα τμήματα της

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΑΝΕΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΚΩΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ ΣΟΥΩΝ ΕΙΕΟ ΣΟΥΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ (MΗΝΕΣ) 1 University

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ανθρώπινο κεφάλαιο θεωρείται ότι είναι το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων,

Το ανθρώπινο κεφάλαιο θεωρείται ότι είναι το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων, 56 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΑNΘPΩΠINO KEΦAΛAIO KAI ANAΠTYΞH Της: Ευφροσύνης Παφίλη 1. Εισαγωγή Το ανθρώπινο κεφάλαιο θεωρείται ότι είναι το σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων, που αποκτά ο άνθρωπος με τη μόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων

Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Γεώργιος Γώγουλος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης gogoulosg@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY. Βιβλίο καθηγητή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY. Βιβλίο καθηγητή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Kολοβού Ελευθερία-Κλειώ Κρανιώτου Άννα AΓΓΛIKA Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟY Βιβλίο καθηγητή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ENGLISH 5 th GRADE

Διαβάστε περισσότερα

International Conference on Hands on Science Hsci2004 Teaching and Learning Science in the XX1 Century, 5-9 July 2004, Ljubljana, Slovenia,

International Conference on Hands on Science Hsci2004 Teaching and Learning Science in the XX1 Century, 5-9 July 2004, Ljubljana, Slovenia, 11 μ μμ μ μ μ, 30-2 2006. μ (*)., michail@edc.uoc.gr μ, (*) μ μ ( Hands-on Science μ μ 110157-CP-1-2003-1-PT-COMENIUS-C3)... μ 1st International Conference on Hands on Science Hsci2004 Teaching and Learning

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων

Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Γ. Γώγουλος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης gogoulosg@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple

http://kdl.kyvl.org/cgi/b/bib/bib-idx?c=eadimages;cc=eadimages;page=simple ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ pdf/doc http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/media/ http://www.soc.uoc.gr/socmedia/socmedia/chrkonstantinidou/pms

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για τους Η/Υ Μ.Α. Σταμούλη 1, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας mstamouli@yahoo.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η Μυτιλήνης 8β, Μαρούσι 210.8103444-6955.183707 www.kentroinp.gr info@kentroinp.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης: 04/11/1978

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag

Επιχειρηματικότητα & Τέχνη. Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Επιχειρηματικότητα & Τέχνη Φώτης Σακελλαρίδης Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος Janssen-Cilag Janssen-Cilag A.E.B.E. Θυγατρική του ομίλου J&J Κύκλος Εργασιών 2005: 207.000.000 Εργαζόμενοι: 260 Κατάταξη στην φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα