Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012"

Transcript

1 Στατιστικός γραµµατισµός στο Νηπιαγωγείο Νικηφορίδου Ζωή, ρ ΠΤΝ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Παγγέ Πολυξένη, Καθηγήτρια ΠΤΝ Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Περίληψη: Ο στατιστικός γραµµατισµός αποτελεί ένα πλέγµα ικανοτήτων, στάσεων, απόψεων και κριτικής οπτικής µε πολλές πτυχές και εφαρµογές. Η ανάπτυξη του αποτελεί µια δια βίου διαδικασία ενώ θεµελιώνεται µέσα από την τυπική εκπαίδευση και ειδικότερα το µάθηµα της Στατιστικής. Στην παρούσα µελέτη µελετάται ο ρόλος και η σηµασία της εισαγωγής βασικών στατιστικών εννοιών και εργαλείων από την τάξη του Νηπιαγωγείου. Επίσης, διερευνάται πώς τα πινακάκια, τα γραφήµατα, τα σχεδιαγράµµατα, τα παιχνίδια µαντικής, τα παιχνίδια µε ζάρια, η τυχαιότητα, η πιθανότητα, που αποτελούν µέρος της καθηµερινής πρακτικής του νηπιαγωγείου, µπορούν να οδηγήσουν σε στατιστικά εγγράµµατους µαθητές. Λέξεις-κλειδιά: στατιστικός γραµµατισµός, πιθανολογική σκέψη, προσχολική ηλικία 1. Ορισµός στατιστικού γραµµατισµού Ο γραµµατισµός (literacy) είναι σχετικά νέος όρος στο ελληνικό λεξιλόγιο, έχει αποδοθεί και ως εγγραµµατοσύνη και πρόσκειται στην έννοια του αλφαβητισµού (Ong, 1982). εν αναφέρεται απλά στην εκµάθηση της ανάγνωσης, της γραφής και των µαθηµατικών, αλλά αφορά στην ικανότητα του ατόµου να λειτουργεί αποτελεσµατικά, να αντιµετωπίζει κριτικά και ερµηνευτικά διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας, χρησιµοποιώντας τον γραπτό και προφορικό λόγο, καθώς επίσης και µη γλωσσικά κείµενα, όπως είναι οι εικόνες, τα σχεδιαγράµµατα και οι χάρτες. Σύµφωνα µε την UNESCO (2004), ο γραµµατισµός σχετίζεται µε την ικανότητα που έχει κάποιος να αναγνωρίσει, να κατανοήσει, να ερµηνεύσει, να δηµιουργήσει, να επικοινωνήσει, να υπολογίσει και να χρησιµοποιήσει έντυπο και γραπτό υλικό σχετιζόµενο µε ποικίλα πλαίσια. Είναι µια συνεχόµενη διαδικασία µάθησης που επιτρέπει στους ανθρώπους να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, να αναπτύσσουν τη γνώση τους και τη δυναµική τους και να συµµετέχουν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Άλλωστε σύµφωνα µε τα Ηνωµένα Έθνη, η δεκαετία έχει δηλωθεί ως εκαετία Γραµµατισµού. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός για τον στατιστικό γραµµατισµό, καθώς προσεγγίζεται από διάφορες οπτικές και ερµηνευτικές προσεγγίσεις κάθε φορά (Rumsey, 2002). Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον Broers (2006), άλλοτε δίνεται έµφαση στο περιεχόµενο της στατιστικής γνώσης (statistical knowledge) που πρέπει να κατέχει κανείς προκειµένου να θεωρείται στατιστικά εγγράµµατος και άλλοτε δίνεται έµφαση σε επιπρόσθετες δεξιότητες. Τέτοιες δεξιότητες είναι η επίγνωση και η κριτική ικανότητα (Gal, 2004), η ικανότητα κατανόησης και ερµηνείας στατιστικών αποτελεσµάτων (Wallman, 1993), η ανάπτυξη της πιθανολογικής σκέψης (Jones G. et al, 2007) ή η λεκτική απόδοση στατιστικών όρων (Watson, 2006). Κατά τον Schield (2010) ο στατιστικός ISSN

2 γραµµατισµός αναφέρεται στην ικανότητα ανάγνωσης και κριτικής ερµηνείας στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που παρουσιάζονται στα καθηµερινά µέσα: εφηµερίδες, τηλεόραση, διαδίκτυο, διαφηµίσεις, δηλώσεις, έρευνες και εργασίες. Ως έννοια, διαδικασία και δεξιότητα ο στατιστικός γραµµατισµός δεν αναπτύσσεται ανεξάρτητα από άλλες διεργασίες και ικανότητες. Αντιθέτως, αλληλοσχετίζεται µε τη µαθηµατική γνώση, τη στατιστική γνώση, τις δεξιότητες γραµµατισµού, την οπτική αντίληψη, την αιτιολόγηση και τις ικανότητες κριτικής σκέψης (Gal, 2004). O στατιστικός γραµµατισµός αποτελεί µέρος του πολυγραµµατισµού (multiliteracy) που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες της Πληροφορίας. 2. Στατιστικός γραµµατισµός και εκπαίδευση Ο στατιστικός γραµµατισµός, σύµφωνα µε τους Franklin et al (2005), επιτρέπει στους µαθητές να καλλιεργούν τον στατιστικό τους συλλογισµό στο βαθµό που απαιτείται προκειµένου να είναι ενεργοί πολίτες, µε προσωπική κρίση που οδηγεί σε υπεύθυνες αποφάσεις για την επαγγελµατική και κοινωνική τους ζωή, εξασφαλίζοντας υγεία, παραγωγικότητα και ευηµερία. Εµφανίζεται και πλαισιώνεται, συνήθως, από το µάθηµα της Στατιστικής στην τυπική εκπαίδευση. Η Στατιστική εισάγεται στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση και αναπτύσσεται και διευρύνεται στη Μέση και Ανώτατη εκπαίδευση µε βάση τα περισσότερα αναλυτικά προγράµµατα Μαθηµατικών στις περισσότερες χώρες παγκοσµίως (Franklin et al, 2005, Nikiforidou et al, 2010). Μάλιστα τα τελευταία χρόνια σε πολλά αναλυτικά προγράµµατα προσχολικής εκπαίδευσης η Στατιστική αποτελεί πλέον βασικό γνωστικό πεδίο (Nikiforidou & Pange, 2010). Σύµφωνα µε τον Χατζηπαντελή (2003), η Στατιστική στο σχολικό πλαίσιο λειτουργεί ως «εργαλείο χρήσης και ανάλυσης, όχηµα κατανόησης και συγκρότησης απλών και περίπλοκων σχολικών, γνωστικών και χρηστικών δραστηριοτήτων» (σελ.36). Υπάρχει η εσφαλµένη εντύπωση πως όποιος ξέρει Στατιστική είναι και στατιστικά εγγράµµατος. Κατά τον Gal (1999), η διδασκαλία, για παράδειγµα, του πώς υπολογίζεται ο µέσος όρος ή πώς φτιάχνεται ένα ιστόγραµµα αποτελεί ένα πρώτο βήµα προς τον στατιστικό γραµµατισµό. Αυτό, όµως, δεν είναι αρκετό όταν αυτά τα πεδία διδάσκονται αποκοµµένα από άλλα πεδία και χωρίς εµφανή συσχέτιση µε την πραγµατική ζωή και τα ενδιαφέροντα των µαθητών. Σε πρακτικό επίπεδο, ο Gal (2004) προτείνει στο πλαίσιο του µαθήµατος της Στατιστικής να ενθαρρύνονται διάφορες ενεργητικές πρακτικές, όπως να γίνεται επεξήγηση των δεδοµένων, να ενθαρρύνεται η κριτική και αιτιολογική προσέγγιση και να δίνεται στους µαθητές η δυνατότητα διαµόρφωσης απόψεων. Υπογραµµίζει τη σηµασία καλλιέργειας στατιστικού λεξιλογίου και δεξιοτήτων επικοινωνίας µέσα από γραφικές απεικονίσεις και παρουσιάσεις, και τέλος, αναφέρει πως πρέπει να γίνεται συστηµατική χρήση πηγών από πραγµατικά παραδείγµατα της καθηµερινής ζωής. ISSN

3 3. Έννοιες Στατιστικής και Πιθανοτήτων στην Προσχολική Ηλικία Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά µε την δόµηση και ανάπτυξη της στατιστικής σκέψης στην Προσχολική ηλικία. Σύγχρονες µελέτες έχουν αποδείξει ότι τα µικρά παιδιά από την ηλικία των 4 µπορούν να χειριστούν βασικές έννοιες στατιστικής, σε ένα πρώιµο φυσικά επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι τα µικρά παιδιά µπορούν να κάνουν υποθέσεις, να αναλογίζονται τα δεδοµένα και τις πιθανές εκδοχές, να επεξηγούν για το αποτέλεσµα που επιλέγουν ως πιο πιθανό να συµβεί, να διαµορφώνουν αιτιακές σχέσεις, να επεξεργάζονται το απίθανο, το πιθανό, το αδύνατο, τον δειγµατικό χώρο και να εµπλέκονται σε δραστηριότητες µε γραφήµατα και γραφικές απεικονίσεις δεδοµένων (Jones et al, 2007 Kafoussi, 2004 Nikiforidou & Pange, 2010 Schlottmann, 2001 Clements & Sarama, 2009). Στο πλαίσιο αυτό, οι Jones et al (1997) έχουν αναπτύξει ένα θεωρητικό µοντέλο πλαίσιο που χαρακτηρίζει την πιθανολογική σκέψη των παιδιών (Framework for assessing probabilistic thinking). Πρόκειται για ένα µοντέλο που περιγράφει 4 στάδια ανάπτυξης (levels) και 4 βασικές έννοιες πιθανοτήτων (constructs). Τα στάδια είναι, το 1 ο Στάδιο: το υποκειµενικό (subjective), το 2 ο Στάδιο: το µεταβατικό (transitional), το 3 ο Στάδιο: το άτυπα ποσοτικό (informal quantitative) και το 4 ο Στάδιο: το αριθµητικό (numerical). Οι βασικές έννοιες πιθανοτήτων περιλαµβάνουν: τον δειγµατικό χώρο (sample space), την πιθανοφάνεια γεγονότος (probability of an event), τις συγκρίσεις πιθανοτήτων (probability comparisons) και την υπό συνθήκη - δεσµευµένη πιθανότητα (conditional probability). Συγκεκριµένα, τα παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών, βρίσκονται στο µεταβατικό στάδιο και µπορούν να παραθέσουν ολοκληρωµένο το σύνολο των αποτελεσµάτων ενός πειράµατος ενός σταδίου. Για παράδειγµα, καταλαβαίνουν ότι ένα ζάρι έχει 6 ενδεχόµενα σε µια ρίψη. Προβλέπουν τα περισσότερο ή λιγότερο πιθανά γεγονότα άλλοτε µε υποκειµενικές και άλλοτε µε ποσοτικές κρίσεις (Νικηφορίδου και συν, 2011). Για παράδειγµα, σε ένα παιχνίδι µε τέσσερις κάρτες, τρεις πάπιες και µια κότα, σε τυχαία επιλογή τα παιδιά άλλοτε θα αιτιολογήσουν την πρόβλεψή τους αναφέροντας ότι θα βγει πάπια γιατί «είναι πιο πολλές» και άλλοτε θα αιτιολογήσουν ότι θα βγει η κότα «γιατί είναι το αγαπηµένο τους ζώο». Συγκρίνουν πιθανότητες µε βάση ποσοτικές κρίσεις, χωρίς να επιχειρηµατολογούν πάντα σωστά και αρχίζουν να διαχωρίζουν το δίκαιο και το άδικο (Tatsis et al, 2008). Για παράδειγµα, εάν τους παρουσιαστούν 2 ζάρια, ένα κλασικό και ένα πειραγµένο µε 3 πλευρές µε τον αριθµό 6, µπορούν να εκτιµήσουν ότι το δεύτερο ζάρι είναι άδικο σε επιτραπέζιο παιχνίδι. Αναγνωρίζουν ότι οι πιθανότητες ορισµένων γεγονότων αλλάζουν σε καταστάσεις χωρίς επανατοποθέτηση, δηλαδή εάν από ένα σακούλι µε 3 µαύρες και µια άσπρη µπάλα τραβήξουν την άσπρη, είναι σε θέση να διαπιστώσουν ότι αποµένουν µόνο µαύρες. Άλλωστε τα παιδιά πολλές φορές έρχονται σε επαφή µε στατιστικές εκφράσεις και ιδέες, άτυπα, έξω από το πλαίσιο µιας οργανωµένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην τάξη (Nikiforidou & Pange, 2010; Pratt, 2000). Τέτοια παραδείγµατα είναι η πρόγνωση του αυριανού καιρού, το κρυφτό, τα επιτραπέζια παιχνίδια ή η ερµηνεία ενός εικονογραφήµατος που παρουσιάζεται σε κάποιο περιοδικό. Πολλές φορές χρησιµοποιούν ή ακούν εκφράσεις όπως «η οµάδα Α είναι πιο πιθανό να κερδίσει» ή «είναι αδύνατο µια αγελάδα να πετάξει» ή «είχες την τύχη µε το µέρος σου». Σηµαντικό είναι αυτές οι εµπειρίες και τα βιώµατα των παιδιών να ISSN

4 εµπλουτίζονται µέσα από οργανωµένες δραστηριότητες µέσα στην τάξη ώστε να προάγεται η κριτική και αιτιολογική τους σκέψη γύρω από το πώς και το γιατί. Ο Green (1983) προτείνει από τις πρώτες τάξεις του σχολείου να δίνεται µεγάλη έµφαση στις πειραµατικές δραστηριότητες των µαθητών καθώς και να ενθαρρύνεται η συζήτηση στην τάξη κάνοντας συχνή χρήση της τεχνικής ορολογίας της Στατιστικής. Κατά τον Gal (1999), στο σχολικό περιβάλλον οι µαθητές πρέπει ενεργά να σχηµατίζουν απόψεις και να διαπιστώνουν πως σε στατιστικά θέµατα δεν υπάρχει µόνο το σωστό - λάθος, αλλά ολόκληρος συλλογισµός. Η τυχαιότητα (Pratt, 2000), ο δειγµατικός χώρος (Jones et al, 1997), η αναµενόµενη τιµή (Schlottmann, 2001), η πιθανοφάνεια ενός γεγονότος (Nikiforidou & Pange, 2007), οι γραφικές αναπαραστάσεις (Friel S. et al, 2001) συνθέτουν έννοιες και εργαλεία της Στατιστικής που αφορούν και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των παιδιών του Νηπιαγωγείου. Εποµένως, µια πρώτη στατιστική βάση µπορεί να οικοδοµηθεί από µικρέ ηλικίες, µέσα από αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες που έχουν νόηµα για τα παιδιά και συνδέονται µε τον πραγµατικό κόσµο. 4. Συµπεράσµατα Ο στατιστικός γραµµατισµός αναφέρεται από την Watson (2006) ως το σηµείο τοµής του αναλυτικού προγράµµατος και του καθηµερινού κόσµου, όπου η λήψη αποφάσεων βασίζεται στην ικανότητα να αξιοποιήσει κανείς στατιστικά εργαλεία, γενική γνώση και κριτικές ικανότητες. Ουσιαστικά, ο στατιστικός γραµµατισµός είναι απαραίτητος, καθώς η λήψη αποφάσεων σε καθηµερινή βάση, βασίζεται στη διαχείριση των πληροφοριών και την εκτίµηση της επικινδυνότητας και του ρίσκου της κάθε εναλλακτικής λύσης. Οι βάσεις και η ανάπτυξη του στατιστικού γραµµατισµού διέπουν τις διάφορες βαθµίδες τυπικής εκπαίδευσης µέσα από τα αναλυτικά προγράµµατα Μαθηµατικών και Στατιστικής (Franklin et al, 2005). Με αφετηρία την Προσχολική Ηλικία συστήνεται µια πρώτη εισαγωγή σε έννοιες και εργαλεία της Στατιστικής, καθώς τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία ως µικροί ερευνητές, είναι σε θέση να διαχειριστούν γνωστικά και ηλικιακά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε τις πιθανότητες, την τυχαιότητα, τα γραφήµατα, την αβεβαιότητα, την ανάλυση δεδοµένων. Μέσα από µηχανισµούς εκτίµησης, πρόβλεψης, αξιολόγησης και επίλυσης προβληµάτων µπορούν να κάνουν εικασίες, να υπολογίσουν το ενδεχόµενο αποτέλεσµα, να αποκωδικοποιήσοσυν ένα γράφηµα και να συνθέσουν έναν πίνακα. Η διδασκαλία της Στατιστικής πρέπει να δοµείται σε ιδιαίτερες δραστηριότητες µάθησης (Χατζηπαντελής, 2003). Αυτή η εισαγωγή πρέπει να βασίζεται σε δεδοµένα από την πραγµατική ζωή, να δίνει έµφαση σε στατιστικές ιδέες, να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών και να κάνει χρήση ποικιλίας µέσων, µε έµφαση στη χρήση ΝΤ. Βιβλιογραφικές παραποµπές: Broers, N. J. (2006). Learning goals: The primacy of statistical knowledge. In A. Rossman & B. Chance (Eds.), Proceedings of the Seventh International Conference on Teaching Statistics. Brazil: International Statistical Institute and International Association for Statistical Education. Clements, D. & Sarama, J., (2009). Learning and teaching early math: The learning trajectories approach, New York: Routledge. ISSN

5 Franklin, C., Kader, G., Mewborn, D., Moreno, J., Peck, R., Perry, M., Scheaffer, M. (2005). Guidelines for assessment and instruction in statistics education (GAISE) report: A pre-k-12 curriculum framework. Alexandria, VA: American Statistical Association Friel, S. N., Curcio, F. R., & Bright, G. W. (2001). Making sense of graphs: Critical factors influencing comprehension and instructional implications. Journal for Research in Mathematics Education, 32(2), Gal, I. (1999). Links between literacy and numeracy. In D.A. Wagner, R.L. Venezky and B. Street (Eds.), Literacy: An International Handbook (pp ). Boulder, CO: Westview Press. Gal, I. (2004). Statistical Literacy. Meanings, Components, Responsibilities. In Ben- Zvi, D., & Garfield, J. (Eds.), The Challenge of Developing Statistical Literacy, Reasoning and Thinking (pp ). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers Green, D. R. (1983). A survey of probability concepts in 3000 pupils aged years. In D.R. Grey, P. Holmes, V. Barnett & G.M. Constable (Eds.), Proceedings of the First International Conference on Teaching Statistics, 2, Jones, G., Langrall, C., Thornton, C. & Mogill, T. (1997). A framework for assessing and nurturing young children s thinking in probability. Educational studies in Mathematics, 32, Jones, G., Langrall, C., Mooney, E., (2007). Research in probability: responding to classroom realities. In F. Lester (Eds.), Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp ). New York: Macmillan. Kafoussi, S. (2004). Can kindergarten children be successfully involved in probabilistic tasks? Statistics Education Research Journal, 3(1), Nikiforidou, Z. & Pange, J. (2007). Sample space and the structure of probability combinations in preschoolers, In D. Pitta-Pantazi, & G. Philippou (Eds), Proceedings of the Fifth Conference of the European Research in Mathematics Education (pp ), Larnaca. Nikiforidou, Z. and Pange, J. (2010). Τhe notions of chance and probabilities in preschoolers. Early Childhood Education Journal, Nikiforidou Z., Lekka, Α., Pange, J. (2010). Statistical literacy at university level: the current trends. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9, Ong, W. (1982) Orality and Literacy: the technologizing of the word, London: Methuen. Pratt, D. (2000). Making sense of the total of two dice. Journal for Research in Mathematics Education, 31(5), Rumsey, D. J. (2002). Statistical literacy as a goal for introductory statistics courses. Journal of Statistics Education, 10(3). Schield, M. (2010). Assessing statistical literacy: take CARE. In P Bidgood, N Hunt, and F Joliffe (Eds.). Statistical Education: An International Perspective. (pp ) Chichester: John Wiley & Sons. Schlottmann, A. (2001). Children s Probability Intuitions: Understanding the Expected Value of Complex Gambles. Child development, 72(1), Tatsis, K., Kafoussi, S. & Skoumpourdi, C. (2008). Kindergarten Children Discussing the Fairness of Probabilistic Games: The Creation of a Primary Discursive Community. Early Childhood Education, 36(3), UNESCO (2004). The plurality of Literacy and its implications for Policies and Programmes. A Position Paper. France: UNESCO Education Sector. ISSN

6 Wallman, K.K. (1993). Enhancing statistical literacy: Enriching our society. Journal of the American Statistical Association, 88, 1-8. Watson, J.M. (2006). Statistical literacy at school: Growth and goals. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Νικηφορίδου, Ζ., Καλαφάτη,., Κοκόση, Λ., Σουλιώτη, Σ., Παγγέ, Τ. (2011). Η πιθανολογική σκέψη των νηπίων µέσα από σενάρια λόγου και προβληµατικής. Ευρωπαϊκό συνέδριο ΟΜΕΡ: ηµιουργικότητα και µάθηση στην Πρώτη Σχολική Ηλικία (σ ). Κύπρος: ΟΜΕΡ. Χατζηπαντελής, Θ. (2003). Η διαδροµή του παιδιού στη στατιστική και οι πιθανότητες από την προσχολική ηλικία έως την ενηλικίωση, 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηµατικής Παιδείας, Βέροια: ΕΜΕ. ISSN

Αναπαραστάσεις παιδιών για έννοιες πιθανοτήτων: Χρήση του μικρόκοσμου Toontalk

Αναπαραστάσεις παιδιών για έννοιες πιθανοτήτων: Χρήση του μικρόκοσμου Toontalk Αναπαραστάσεις παιδιών για έννοιες πιθανοτήτων: Χρήση του μικρόκοσμου Toontalk Γιάννα Σιριβιανού, Νίκος Βαλανίδης sirivianou.yianna@ucy.ac.cy, nichri@ucy.ac.cy Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Στατικές και υναµικές Αναπαραστάσεις ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Στέλλα Σταυροπούλου, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ Developing new representations and models in a dynamic learning environment. In A. Gagatsis (Ed.) Representations and Geometry (269-284), Nicosia: Intercollege Press (In Greek). ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των γραφικών συμβόλων στην βελτίωση της δεξιότητας της υποβολής ερωτήσεων στην ηλικία των 3,5-5 χρονών.

Η χρήση των γραφικών συμβόλων στην βελτίωση της δεξιότητας της υποβολής ερωτήσεων στην ηλικία των 3,5-5 χρονών. Η χρήση των γραφικών συμβόλων στην βελτίωση της δεξιότητας της υποβολής ερωτήσεων στην ηλικία των 3,5-5 χρονών. Χαραλάμπους Έλενα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Στέλλα Βοσνιάδου

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Στέλλα Βοσνιάδου ΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ UNESCO Πώς µαθαίνουν οι µαθητές Στέλλα Βοσνιάδου Ευχαριστώ τον Βασίλη Τσάγκαλο και την Έφη Παπαδηµητρίου για την µετάφραση του Αγγλικού κειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕ ΙΟΥ. ρ Άννα Νικολάου, Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕ ΙΟΥ. ρ Άννα Νικολάου, Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕ ΙΟΥ ρ Άννα Νικολάου, Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Εισαγωγή Η µελέτη πεδίου και η συµβολή της στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιάννης Ανδρεάδης, Θεόδωρος Χατζηπαντελής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης john@polsci.auth.gr, chadji@polsci.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ *

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ * ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ * Τελικό κείμενο από τον Jesus Lau Πρόεδρο, Τμήμα Πληροφοριακής Παιδείας/ IFLA jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Πανεπιστήμιο της Veracruz

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Μαρία Μελετίου-Μαυροθέρη 1, Θεόδωρος Χατζηπαντελής 2, Ευστάθιος Μαυροθέρης 3 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ιαισθητικές Αντιλήψεις στην Έννοια της Πιθανότητας ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ Κώστας Κωνσταντίνου, Γεωργία Τάνου, Ιλιάδα Ηλία, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού»

Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού» Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού» Ευστρατία Σοφού, Νηπιαγωγός, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής Children's active involvement in

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ρ Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση Bruntland ως το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS *

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ DAEDALUS * WAYNE M. BUTLER Τα δύο κύρια προϊόντα λογισµικού της ερευνητικής οµάδας The Daedalus Group Inc. -δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Οι χάρτες στην προσχολική εκπαίδευση

Οι χάρτες στην προσχολική εκπαίδευση Οι χάρτες στην προσχολική εκπαίδευση Γκόρια Σοφία Νηπιαγωγός, Υποψ. Διδ. Παν/μίου Θεσσαλίας sophiagoria@gmail.com Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Περιεχόμενα Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλοκή των μαθητών σε ένα πρόβλημα εικονιστικής κανονικότητας για την εισαγωγή στην άλγεβρα

Εμπλοκή των μαθητών σε ένα πρόβλημα εικονιστικής κανονικότητας για την εισαγωγή στην άλγεβρα Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 31-53, 2014 Εμπλοκή των μαθητών σε ένα πρόβλημα εικονιστικής κανονικότητας για την εισαγωγή στην άλγεβρα Γιώργος Κόσυβας gkosyvas@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;»

Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;» Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ποια Φυσική έχει νόημα να διδάσκονται τα παιδιά μας σήμερα;» 9 10 Μαρτίου 2013 Θεσσαλονίκη Οργάνωση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., Τμήμα Φυσικής του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Editorial

Περιεχόμενα. Editorial Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Καταγραφή απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονία σε σχέση με τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και την αξιολόγησης των μικροδιδασκαλιών τους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και Εκπαίδευση από Απόσταση Ενηλίκων

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και Εκπαίδευση από Απόσταση Ενηλίκων Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και Εκπαίδευση από Απόσταση Ενηλίκων Διδάσκουσα : Τζένη Παγγέ Αν. Καθηγήτρια ΠΤΝ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Fax: +30 26510 95816 Email: jpagge@cc.uoi.gr Ενότητες 1. Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θέματα στην Εκπαίδευση το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα