Φραγκίσκος Καλαβάσης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Πρόεδρος Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής 18 ου Συνεδρίου Ε.Μ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φραγκίσκος Καλαβάσης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Πρόεδρος Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής 18 ου Συνεδρίου Ε.Μ.Ε."

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ Η Προσπάθεια Μαθηματικής Συγκρότησης Όλου του Πληθυσμού και Ανάπτυξη Ικανοτήτων Χρήσης των Μαθηματικών από τον Κάθε Μαθητή Πολίτη. Φραγκίσκος Καλαβάσης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Πρόεδρος Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής 18 ου Συνεδρίου Ε.Μ.Ε. Περίληψη Ο Μαθηματικός Αλφαβητισμός είναι μια στρατηγική για την μαθηματική εκπαίδευση που φιλοδοξεί να διαδεχθεί την μεγάλη μεταρρύθμιση των μοντέρνων μαθηματικών της δεκαετίας του 60. Αυτή τη φορά πηγή και στόχος είναι η σύνδεση της μαθηματικής γνώσης με την καλλιέργεια δεξιοτήτων του σύγχρονου πολίτη ώστε να καταστεί ικανός να διαχειρίζεται ενεργά και με κριτική στάση τα δεδομένα του τεχνολογικού περιβάλλοντος στο οποίο ζει, δρα και εργάζεται. Εμπλουτισμένη, η νέα αυτή στρατηγική πρόταση, με αποτελέσματα της Διδακτικής των Μαθηματικών των δύο τελευταίων δεκαετιών, προτείνει διεύρυνση του εκπαιδευόμενου πληθυσμού προς τους ενήλικες, αντιστροφή παιδαγωγικής προσέγγισης κα άντληση μαθηματικού περιεχομένου από τα μαθηματικά που χρησιμοποιούνται με φανερό ή κρυμμένο τρόπο στις δομές, στα πληροφοριακά δελτία και στην τεχνολογία της σύγχρονης κοινωνίας. Θα παρουσιάσουμε τις βασικές θέσεις και αντιπαραθέσεις αυτού του ρεύματος, όπως καταγράφονται σε διεθνές επίπεδο Η κοινωνία μας ζητάει με όλο και πιο έντονο τρόπο περισσότερες μαθηματικές δεξιότητες από τους πολίτες. Παρατηρούμε ότι οι μαθηματικές γνώσεις και η αντίστοιχη τεχνογνωσία που προσφέρει το σχολείο είναι όλο και λιγότερο συμβατές με τα «μαθηματικά του πολίτη και της τεχνολογίας». Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών και ενηλίκων κινδυνεύουν να χάσουν το νήμα της ψηφιακής εποχής, να μην έχουν την ευκαιρία μιας αυτόνομης και κριτικής ένταξης στην μαθηματικοποιημένη κοινωνία, με αρνητικές συνέπειες στον τομέα της εργασίας, των δικαιωμάτων, του πολιτισμού. Η προσπάθεια σύνδεσης της μαθηματικής εκπαίδευσης με την καθημερινή ζωή των πολιτών, δεν περιορίζεται πλέον σε μια «παιδαγωγική τακτική» για την συμφιλίωση των μαθητών με τα μαθηματικά, αλλά αποτελεί μια ουσιώδη συμβολή στη δημοκρατία. Οι σύγχρονες μαθηματικές δεξιότητες, η τυποποίησή τους σε διδακτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό, οι ανάγκες ταχείας εκμάθησής τους από μεγάλους και ανομοιογενείς πληθυσμούς δεν είναι δυνατόν να χωρέσουν στο χωρόχρονο του σχολείου. Το έργο αυτό, του Μαθηματικού Αλφαβητισμού του σύγχρονου πολίτη περιλαμβάνει δράσεις στο παραδοσιακό σχολείο, σε σχολεία δεύτερης κατηγορίας, σε σχολικές μονάδες περιοχών εκπαιδευτικής προτεραιότητας, πολλαπλές εκπαιδευτικές δράσεις σε ενήλικες, εναλλακτικές και ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης με χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Η έντονη διάσταση της παγκοσμιοποίησης στην αγορά και τις υπηρεσίες, καθώς και η πολύπολιτισμική συγκρότηση των τοπικών κοινωνιών, εντείνουν την απομόνωση και τον ανταγωνισμό και

2 απαιτούν από τον πολίτη αυξημένες νοητικές ικανότητες μπορέσει: και κατάλληλες ψυχικές δομές ώστε να - να κατανοεί την κοινωνική και οικονομική ζωή, - να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τους άλλους, - να γνωρίζει να αναζητά, να ερμηνεύει και να επεξεργάζεται πληροφορίες, - να ασκεί τα δικαιώματά του με δυνατότητα ελέγχου των αποφάσεων που αφορούν την εργασία του, - να μπορεί να κάνει προβλέψεις, - να διατυπώνει και να εξετάζει υποθέσεις, - να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί δράσεις για να βελτιώσει τη ζωή, το περιβάλλον, τις κοινωνικές δομές και συμπεριφορές. Σε αυτούς τους στόχους εμπλέκεται το περιεχόμενο και μέθοδοι διδασκαλίας των μαθηματικών στο γενικό πλαίσιο του μαθηματικού αλφαβητισμού. Συστατικά στοιχεία του περιεχομένου και των μεθόδων διδασκαλίας είναι: - Η ανάσυρση και μαθηματική αξιοποίηση των ατομικών βιωμάτων και εμπειριών, - Η ένταξή τους σε συγκεκριμένες καταστάσεις προβλήματα που επιλύονται με μαθηματικά, - Η άντληση μαθηματικών γνώσεων και τεχνικών από πηγές πληροφόρησης, - Η εξοικείωση και λειτουργική χρήση της σύγχρονης μαθηματικής και μαθηματικοποιημένης γλώσσας, - Η ανακάλυψη των μαθηματικών που ενυπάρχουν στις σύγχρονες κοινωνικές δομές, μηχανισμούς και πληροφοριακά συστήματα, - Η αμφισβήτηση της δήθεν αντικειμενικότητας και της μονοσήμαντης αλήθειας των εμπειρογνωμόνων. Στο πλαίσιο αυτό η μαθηματική εκπαίδευση διαμορφώνει καινούργιους στόχους, περιεχόμενα, μεθόδους και ένα νέο μαθητικό κοινό που διευρύνεται ηλικιακά και περιλαμβάνει ενήλικες πολλαπλών προελεύσεων και διαφορετικών προσδοκιών. - Οι απαιτήσεις της κοινωνίας σε επίπεδο μαθηματικών δεξιοτήτων δεν είναι ίδιες με 50 χρόνια πριν. Αυτά που τότε μάθαινε μόνο μια ελίτ, τώρα πρέπει να ξέρουν όλοι. Επομένως σήμερα το φαινόμενο του μαθηματικού αναλφαβητισμού δεν απαντάται μόνο σε όσους δεν παρακολούθησαν τη σχολική εκπαίδευση ή συνδέθηκαν με τη σχολική αποτυχία (κατηγορία με αρνητική προδιάθεση και στο θεσμό), αλλά και σε όσους υπήρξαν καλοί μαθητές, έχουν καλές γνώσεις αλλά δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, αφήνουν τις γνώσεις ανενεργές γιατί τις προσέλαβαν με από-πλαισιωμένο τρόπο (decontextualised) - Σε μια πρώτη φάση ο μαθηματικός αλφαβητισμός εστιάζετο στη βασική εκπαίδευση και ταυτίζετο με τις δεξιότητες της προσχολικής και πρώτης σχολικής εκπαίδευσης (ανάγνωση, γραφή, λογαριασμοί), ονομάστηκε αριθμητισμός (numeracy).

3 - Αργότερα εμπλουτίστηκε με την διάσταση της επίλυσης προβλημάτων (problem solving), πήρε έναν πιο λειτουργικό χαρακτήρα, κατάφερε να ξεφύγει από το σχολικό περιβάλλον και να επεκταθεί στην εκπαίδευση ανηλίκων. - Σε μια τρίτη φάση συνδέθηκε με την έννοια της μοντελοποίησης (modeling) καταστάσεων από τις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες διαχωρίζοντας το περιεχόμενο των σχολικών μαθηματικών από το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων, το οποίο προσανατολίστηκε σε πιο επαγγελματικά μοντέλα. - Σήμερα η έννοια έχει εμπλουτιστεί με τις διαστάσεις της επικοινωνίας εννοιών (σύνδεση ανάγνωσης και γραφής με το νόημα και τις σημασίες του), της δυνατότητας κριτικής ανάλυσης κοινωνικοοικονομικών δομών και συστημάτων (σύνδεση της επίλυσης προβλημάτων με την ανακάλυψη του προβλήματος, τον προσδιορισμό των μαθηματικών χαρακτηριστικών του, την κριτική εξέταση των εναλλακτικών λύσεων). - Έχει υιοθετηθεί ο όρος μαθηματικός αλφαβητισμός (Mathematical Literacy, Alphabetisation Mathematique ή ακόμη Matheracy στο πλαίσιο όμως του τρίπτυχου Literacy Matheracy Technoracy). - Θεωρείται μια συνεχής και δυναμική διαδικασία, καθώς συνδέεται ταυτόχρονα με τις κοινωνικές απαιτήσεις και με τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας (κανείς δεν είναι τελειωτικά αλφαβητισμένος). - Συνδέεται με την έννοια του πολίτη, των δικαιωμάτων, της δημοκρατίας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης ως στόχος, ως περιεχόμενο και ως μέθοδος. Με την έννοια αυτή τα σχετικά προγράμματα επιμερίζονται κατά προτεραιότητα σε κοινωνικές κατηγορίες που κρίνονται ως ιδιαίτερα αδύναμες ή περιθωριοποιημένες και σε επαγγελματικές κατηγορίες εργαζομένων που κινδυνεύουν λόγω δυναμικής αντικατάστασης μέρους της εργασίας τους από τεχνολογικές εφαρμογές. Στη διεθνή μαθηματική εκπαιδευτική κοινότητα έχουν παρουσιαστεί αρκετοί ορισμοί του Μαθηματικού Αλφαβητισμού, που απηχούν συχνά διαφορετικές αντιλήψεις για τα ίδια τα μαθηματικά, και έχει ανοίξει μια μεγάλη επιστημονική αντιπαράθεση σχετικά με τους στόχους, το περιεχόμενο, τις μεθόδους διδασκαλίας και τους τρόπους αξιολόγησης των Προγραμμάτων Μαθηματικού Αλφαβητισμού στη σχολική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η αξιολόγηση της μαθηματικής εκπαιδευτικής εμπειρίας της κάθε χώρας, η διάγνωση των αναγκαίων μαθηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων του σύγχρονου πολίτη και η αμφισβήτηση του ρόλου που είχαν μέχρι σήμερα τα διεθνή στάνταρς στη μαθηματική εκπαίδευση της κάθε χώρας. Ο σημαντικός μαθηματικές Ubiratan D Ambrosio, που έχει αφιερώσει το έργο του στην μαθηματική εκπαίδευση και τον αλφαβητισμό, σε πρόσφατη ομιλία του στην Unesco, πρότεινε τον ακόλουθο ορισμό: «Μαθηματικός αλφαβητισμός είναι η ικανότητα να εξάγεις συμπεράσματα από δεδομένα, να συμπεραίνεις, να διατυπώνεις υποθέσεις και να εξάγεις συμπεράσματα. Είναι ένα πρώτο βήμα προς μια πνευματική κατάσταση η οποία είναι εντελώς απούσα από το σχολικό μας σύστημα. Δυστυχώς, ακόμα και όταν η επίλυση προβλημάτων, η μοντελοποίηση και ο σχεδιασμός ( η μέθοδος project) εμφανίζονται δειλά σε κάποιες σχολικές τάξεις, η έμφαση δίνεται στον αριθμητισμό (numeracy) ή στην επεξεργασία αριθμών και πράξεων. Ο Μαθηματικός Αλφαβητισμός είναι πιο κοντά στον κοινό τρόπο που τα Μαθηματικά ήσαν παρόντα στην κλασσική Ελλάδα και στους πολιτισμούς των ιθαγενών. Η μεγάλη έγνοια δεν ήταν στη μέτρηση και στον υπολογισμό αλλά στην μαντική και στην φιλοσοφία. Ο

4 Μαθηματικός Αλφαβητισμός, αυτή η βαθιά σκέψη περί του ανθρώπου και της κοινωνίας, δεν πρέπει να περιορίζεται στις ελίτ, όπως στο παρελθόν.» Σύμφωνα με το πρόγραμμα PISA/OECD ο Μαθηματικός Αλφαβητισμός ορίζεται ως «η προσωπική ικανότητα να αναγνωρίζεις και να κατανοείς το ρόλο που τα μαθηματικά παίζουν στον σύγχρονο κόσμο, να πραγματοποιείς σωστές μαθηματικές κρίσεις και να επιστρατεύεις τα μαθηματικά, με τρόπους ώστε να συναντούν τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της ζωής σου ως δημιουργικού, ενεργού και σκεπτόμενου πολίτη». Το διεθνές πρόγραμμα ILSS (International Life Skills Survey) που σε συνεργασία με τον OECD και Στατιστικά Ινστιτούτα των ΗΠΑ και του Καναδά, το οποίο θα εκπονήσει εντός του 2002 συγκριτική επισκόπηση όλων των προγραμμάτων αλφαβητισμού που λειτουργούν παγκοσμίως αντιλαμβάνεται τον μαθηματικό αλφαβητισμό ως «τη γέφυρα που συνδέει την μαθηματική γνώση, η οποία αποκτηθεί είτε με τυπική εκπαίδευση είτε με άτυπη, με τις ικανότητες διαχείρισης πληροφοριών και τις λειτουργικές απαιτήσεις του πραγματικού κόσμου». Παρατηρούμε στους δυο τελευταίους ορισμούς, ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν από την a priori διάκριση των μαθηματικών από τις εφαρμογές τους και από την πνευματική τους αξία. Κατά τη γνώμη μας αυτή είναι μια σοβαρή αδυναμία που διατρέχει πολλές εργασίες του Μαθηματικού Αλφαβητισμού, παρότι οι συγγραφείς διατείνονται ότι αντίθετα, υπερβαίνουν τον παραδοσιακό ποσοτικό προσδιορισμό (numeracy) εμπλουτίζοντάς τον με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ισχυριζόμαστε ότι η επιδιωκόμενη συνάντηση των μαθηματικών με τη ζωή θα αποκτήσει ουσία και διάρκεια αν επιτευχθεί μέσα από την ανακάλυψη της πνευματικότητας, της ιστορικότητας και του κοινωνικού περιεχομένου στα ίδια τα μαθηματικά, όπως υπαινίσσεται και ο D Ambrosio. Πολλοί ερευνητές και διεθνείς οργανώσεις αντιλαμβάνονται τη συνάντηση των μαθηματικών με την καθημερινή ζωή ως την ικανότητα αποδελτίωσης των μαθηματικών που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή από άλλους (θεσμοί, τεχνολογίες, ελίτ, εμπειρογνώμονες) και προτείνουν την μετατροπή αυτών των εφαρμοσμένων μαθηματικών σε διδακτέα ύλη ώστε να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι κριτική σκέψη. Αυτή η αντίληψη έχει σίγουρα κάποια θετικά βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, δημιουργεί όμως ψευδαισθήσεις κριτικής σκέψης, καθώς στηρίζεται σε γνώσεις με ημερομηνία λήξεως και περιορίζει την έννοια καθημερινή ζωή σε μια σειρά πρακτικών μέτρων και συμπεριφορών. Για να μπορέσει η σχετική συζήτηση να οδηγηθεί σε θετικές συνθέσεις θα πρέπει να ενταχθούν σε αυτήν όχι μόνο οι διδακτικοί των μαθηματικών όλων των τάσεων και σχολών, αλλά και οι μαθηματικοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, φιλόσοφοι και τεχνολόγοι ώστε να υπάρξει εμπλουτισμός της έννοιας «καθημερινή» ή «πραγματική ζωή» και να φωτιστούν βαθύτερα τα μαθηματικά ως ανθρώπινη πνευματική επινόηση και δημιουργία δεμένη με τις αντιλήψεις, τα προβλήματα και τις ανάγκες των δημιουργών και της εποχής τους. Η μεγάλη επιτυχία ενός σχεδίου μαθηματικού αλφαβητισμού θα είναι να δημιουργήσει μια πνευματική διέγερση στους πολίτες τέτοια, που να επιτρέπει την επιστράτευση των μαθηματικών γνώσεων και τεχνικών, όχι για την ανακάλυψη των μηχανισμών και της λογικής του επιφαινόμενου σύγχρονου κόσμου αλλά για την κατανόηση των χωροχρονικών ορίων του και για την αναγνώριση των περιορισμών που ο μαθηματικός αναλφαβητισμός θέτει στη σκέψη του σύγχρονου πολίτη.

5 Σε μια τέτοια προοπτική η έμφαση πλέον δίνεται στη διαφορετική θέαση των μαθηματικών, μέσα από μια επιστημολογική προσέγγιση της χρησιμότητάς τους, και η διαπραγμάτευση κατά συνέπεια των στόχων του μαθηματικού αλφαβητισμού περιλαμβάνει ταυτόχρονα την επαναδιαπραγμάτευση του μαθηματικού περιεχομένου, της μαθησιακής πορείας και των διδακτικών στρατηγικών. Οι διαφορετικές αντιλήψεις που αναφέραμε σηματοδοτούν έναν διαφορετικό προσανατολισμό της έρευνας στο πεδίο του μαθηματικού αλφαβητισμού και αποτέλεσαν την αιτία της μη πραγματοποίησης του προγραμματισμένου για φέτος σχετικού συνεδρίου της Διεθνούς Επιτροπής για τη Μελέτη και Βελτίωση της Μαθηματικής Εκπαίδευσης (CIEAEM 53) στη χώρα μας. Σε όλες τις αντιλήψεις και τις πρακτικές δράσεις Μαθηματικού Αλφαβητισμού λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι συναισθηματικοί παράγοντες της μάθησης. Εκτιμάται ότι ένας από τους πρώτους στόχους του Μαθηματικού Αλφαβητισμού είναι η δημιουργία θετικής στάσης προς τα μαθηματικά, άρα η καταπολέμηση του μαθηματικού άγχους και της μαθηματικοφοβίας στους εκπαιδευόμενους και στο περιβάλλον τους. Εργασίες ερευνητών έχουν δείξει πως η αλλαγή στάσης πραγματοποιείται μέσω των μαθηματικών, πως η εφαρμογή κατάλληλων διδακτικών μαθηματικών δραστηριοτήτων ίδια μπορεί να ανατρέψει αρνητικούς μαθησιακούς παράγοντες συναισθηματικού τύπου (έλλειψη αυτοεκτίμησης, μαθηματικοφοβία, δυσ-επικοινωνία, σχολικό άγχος, αρνητική στάση) δημιουργώντας θετικά βιώματα στους εκπαιδευόμενους, προάγοντας «ολιστικές δεξιότητες» και οδηγώντας στην κατασκευή «γνώσεων μεγάλης διάρκειας». Κατά συνέπεια, οι συναισθηματικοί αυτοί παράγοντες θα πρέπει να αξιολογούνται κατά τη μαθησιακή και διδακτική πορεία εξίσου με τους γνωστικούς παράγοντες, ενώ θα πρέπει επίσης να αξιολογείται κα η χρήση των μαθηματικών εκτός σχολείου. Δεδομένου ότι πολλοί από τους αρνητικούς συναισθηματικούς παράγοντες δεν προέρχονται απευθείας από τον εκπαιδευόμενο αλλά μεταφέρονται από το περιβάλλον (γονείς, φίλοι, συνάδελφοι, δάσκαλοι), η διεύρυνση του εκπαιδευόμενου πληθυσμού στους ενήλικες, που προτείνει ο μαθηματικός αλφαβητισμός, θα έχει άμεση βελτιωτική επίδραση στη σχολική εκπαίδευση. Σε κάθε ιστορική εποχή τα μαθηματικά γίνονται διαφορετικά αντιληπτά. Η εκάστοτε κυριαρχούσα αντίληψη οδηγεί σε μια νέα θεώρηση της ιστορίας της επιστήμης, των σχέσεών της με τις άλλες επιστήμες και την κοινωνία, με το περιεχόμενο της μαθηματικής εκπαίδευσης. Για να δώσουμε μια ιστορική διάσταση στην σύγχρονη προβληματική του περιεχομένου του μαθηματικού αλφαβητισμού και για να γίνει φανερή η ποιοτική αλλαγή που σημειώνεται στη μαθηματική εκπαίδευση με την αντίληψη του μαθηματικού αλφαβητισμού και για να γίνει φανερή η ποιοτική αλλαγή που σημειώνεται στη μαθηματική εκπαίδευση με την αντίληψη του μαθηματικού αλφαβητισμού, αναφέρουμε άνευ σχολιασμού τρία σημαντικά κείμενα τα οποία έχουν με τον τρόπο τους επηρεάσει την αντίληψη των Μαθηματικών και κατά συνέπεια της Μαθηματικής Εκπαίδευσης στην εποχή τους, και ίσως την επηρεάζουν ακόμη. Στο πρώτο αναφέρεται το περιεχόμενο των 15 βιβλίων του Fibonacci που δείχνει πώς γίνονταν αντιληπτή εκείνη την περίοδο η αναγκαία για τον ενεργό πολίτη μαθηματική γνώση..ο Leonardo Fibonacci ή Λεονάρντο της Πίζας έγραψε το Liber Abbaci το 1202 στα Λατινικά.Το περιεχόμενο είναι

6 πολύ κοντινό με εκείνο των εγχειριδίων του 14 ου και 15 ου αιώνα.ο πίνακας περιεχόμενων είναι ο ακόλουθος: 1. Οι εννέα φιγούρες των Ινδών,τα ψηφία και η αρίθμηση 2. Πολλαπλασιασμός ακεραίων 3. Πρόσθεση 4. Αφαίρεση 5. Διαίρεση 6. Πολλαπλασιασμός ακεραίων και κλασμάτων,πολλαπλασιασμός κλασμάτων 7. Πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση ακεραίων και κλασμάτων, και αναγωγή σε κοινό παρανομαστή 8. Αγορές και πωλήσεις 9. Συναλλαγές 10.Εταιρείες 11. Αλλαγή συναλλάγματος 12. Λύσεις ποικίλων προβλημάτων 13. Κανόνες που επιτρέπουν την επίλυση πολλών προβλημάτων 14. Η εξαγωγή τετραγωνικών και κυβικών ριζών και οι πράξεις με ριζικά 15. Γεωμετρία και ζητήματα άλγεβρας Το δεύτερο αφορά τον κατάλογο με τις απαραίτητες μαθηματικές γνώσεις που συνέταξε ένας εκ των μεγαλυτέρων μαθηματικών του προηγούμενου αιώνα,ο Jean Dieudonne: 1. ονομασίες-ορολογία 2. η ιδέα της απόδειξης 3. αριθμητικοί υπολογισμοί, σύνολα αριθμών 4. μέτρηση μεγεθών, μονάδες 5. σχέσεις μεγεθών ιδίου είδους 6. άλγεβρα, γεωμετρία, αλγεβροποίηση της γεωμετρίας, συντεταγμένες 7. προσέγγιση απειροστών, όρια 8. διεύρυνση γεωμετριών, τοπολογίες 9. λογική, θεμέλια, θεωρία συνόλων, δομές - Στο τελευταίο μισό του 20 ου αιώνα,αν παρακολουθησουμε τη θεματολογία των συνσντήσεων της Διεθνούς Επιτροπής για τη Μελέτη και Βελτίωση της Διδασκαλίας των Μαθηματικών,θα δούμε τρεις βασικές κατευθύνσεις στην ενασχόληση με τα σχολικά μαθηματικά:

7 Πρώτη κατεύθυνση επίδραση της γνωστικής ψυχολογίας; - Σχέσεις μεταξύ του αναλυτικού προγράμματος μαθηματικών της Β θμιας και της ανάπτυξης των πνευματικών ικανοτήτων του εφήβου (1950, Λονδίνο). - Μαθηματικές δομές και νοητικές δομές(1952, Γαλλία), - Αναλογίες μεταξύ της σκέψης των μαθητών και της διδασκαλίας των μαθηματικών (1953, Γαλλία) - Ο μαθητής απέναντι στα μαθηματικά.μια απελευθερωτική παιδαγωγική (1955, Ιταλία) Δεύτερη κατεύθυνση:τα σωστά μαθηματικά - Η διδασκαλία της γεωμετρίας στις πρώτες τάξεις της Β θμια ς(1951, Βέλγιο) - Το λειτουργικό πρόγραμμα :από το νηπιαγωγείο στο Πανεπιστήμιο (1951, Ελβετία) - Τα μοντέρνα μαθηματικά στο σχολείο (1954, Ολλανδία) Τρίτη κατεύθυνση:πρώιμη διεπιστημονικότητα - Σχέσεις μεταξύ της διδασκαλίας των μαθηματικών και των αναγκών της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής (1953, Λουξεμβούργο) Βλέπουμε λοιπόν να προσεγγίζονται τα σχολικά μαθηματικά από το τρίπτυχο μαθητής μαθηματική επιστήμη - σχέση με άλλες επιστήμες, κάτι που συνεχώς επανέρχεται αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο, αφού έχουμε εμπλουτιστεί με θέματα όπως η αντιμετωπιση του λάθους, ο ρόλος των προβλημάτων, οι νέες τεχνολογίες, και διευρυνθεί με την προσέγγιση «μαθηματικά για άλλους». Στην περίπτωση του Μαθηματικού Αλφαβητισμού το τρίπτυχο αυτό συμπληρώνεται με μια ακόμη διάσταση: τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων του σύγχρονου πολίτη ή αλλιώς τα μαθηματικά της καθημερινής ζωής ή για να παραφράσουμε τον Skinner, «αυτά που παραμένουν λειτουργικά όταν θα έχουμε ξεχάσει αυτά που μάθαμε στο σχολείο». Η εκπαίδευση είναι μια κοινωνική επιλογή προορισμένη να αναπτύξει την έννοια της δημιουργικότητας (creativity) και του πολίτη(citizenship). Δημιουργικότητα σημαίνει να οδηγήσεις τον μαθητή να συνειδητοποιήσει τη δυναμική του και να εγείρει τις ικανότητές του στο υψηλότερο σημείο. Ανάπτυξη συνείδησης πολίτη σημαίνει να δείξεις στους μαθητές τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στην κοινωνία. Τα εκπαιδευτικά συστήματα ανέκαθεν είχαν δύο σκοπούς: τη μετάδοση αξιών (του παρελθόντος) και την προετοιμασία των μαθητών για το μέλλον. Αυτοί οι σκοποί δεν εξυπηρετούσαν πάντα τον προορισμό της εκπαίδευσης, σίγουρα δεν μπορούν να τον εξυπηρετήσουν σήμερα στον τομέα των μαθηματικών. Μαθηματικά «σημαντικά στο παρελθόν που θα αποβούν χρήσιμα στο μέλλον» δεν μπορούν ούτε να «πείσουν για την αξία τους ούτε να αποβούν χρήσιμα. - Παρατηρούμε σήμερα ανθρώπους που ξόδεψαν χιλιάδες ώρες στα θρανία για τα μαθηματικά (και φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα) να μην έχουν την δυνατότητα να «διαβάσουν» με

8 κριτικό τρόπο ένα έντυπο της Εφορίας ή να κατανοήσουν τα «τυχερά παιχνίδια», παρότι κατέχουν τις αναγκαίες προς τούτο γνώσεις. - Σε σοβαρές διεθνείς εκθέσεις που έχουν δημοσιευτεί στις δεκαετίες του 80 και του 90 σχετικά με τις δυνατότητες που έχουν οι ενήλικες να χρησιμοποιούν μαθηματικά στην καθημερινή τους ζωή, σημειώθηκαν ποσοστά από 30 έως 50% ατόμων που δεν μπορούσαν να κάνουν μια απλή αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση ή να υπολογίσουν σωστά επί %, ή να καταλάβουν ένα απλό γράφημα, ενώ πάνω από το μισό του πληθυσμού δεν μπορούσε να διαβάσει έναν απλό χρόνο-πίνακα και δεν μπορούσε να καταλάβει το νόημα του ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού. Τα εκπαιδευτικά συστήματα ακολουθούν μια καρτεσιανού τύπου στρατηγική για να επιτύχουν τους σκοπούς τους, οργανώνοντας τα προγράμματα σε τρία επίπεδα: στόχοι, περιεχόμενο, μέθοδος διδασκαλίας. Στο πρώτο επίπεδο, τους στόχους, γίνεται αποδεκτή η διάσταση της δημιουργικότητας και της έννοιας του πολίτη. Οι δύο άλλες διαστάσεις, που υποτίθεται ότι υλοποιούν την πρώτη, παραμένουν απόλυτα γνωστικά και παιδαγωγικά προσανατολισμένες. Το αποτέλεσμα, όπως αναφέραμε, είναι οι γνώσεις, ακόμα και αν κατανοηθούν, να παραμένουν ανενεργές, αδύνατον να χρησιμοποιηθούν και ο απόφοιτος πλέον, πρώην μαθητής, στερημένος από κριτική ικανότητα και δημιουργική σκέψη. Η παραδοσιακή σχολική εκπαίδευση δεν μπορεί να βελτιώσει από μόνη της αυτή την κατάσταση λειτουργικού αναλφαβητισμού. Επομένως ο στόχος του Μαθηματικού Αλφαβητισμού καλύπτει τόσο τη βασική σχολική εκπαίδευση, όσο και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου υποβάθμιση της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης. Αντίθετα σημαίνει ποιοτικό αναπροσανατολισμό της σε γνώσεις με περιεχόμενο και διάρκεια χρήσης, σύνδεσή της με την τοπική κοινωνία και τα σύγχρονα προβλήματα, διεύρυνση του δικαιώματος στη μαθηματική γνώση σε όλους τους πολίτες, χωρίς κανενός είδους τυπικό ή άτυπο αποκλεισμό. Ο σχεδιασμός ενός μαθήματος (course) Μαθηματικού Αλφαβητισμού έχει χαρακτηριστικά ακριβώς αντίθετα από την παραδοσιακή διδασκαλία: - καταργεί τη διάκριση μεταξύ των ενεργειών διδασκαλίας και των ενεργειών μάθησης - προωθεί την μελέτη των πιο απλών καταστάσεων με βαθύτερα και πολύπλοκα ερωτήματα - νομιμοποιεί τις διαφορετικές προσεγγίσεις ενθαρρύνοντας την επικοινωνία και αλληλεπίδραση συλλογισμών διαφορετικής γνωστικής, κοινωνικής και πολιτισμικής προέλευσης. - χρησιμοποιεί ως εκπαιδευτικό υλικό γραφήματα, χάρτες και μικρά κείμενα από τον ημερήσιο τύπο και από επαγγελματικά έντυπα, επιδιώκοντας να δώσει συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες αναλύσεις και απαντήσεις, οι οποίες αξιολογούνται στην πράξη. - Χρησιμοποιεί πολλαπλές πηγές πληροφοριών και γνώσεων, τις αποκωδικοποιεί και δημιουργεί νέες εύχρηστες τράπεζες πληροφοριών και τεχνικών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κατανόηση των διαφορετικών ειδών αριθμητικών περιγραφών του σύγχρονου κόσμου (κλάσματα, δεκαδικοί, ποσοστά, γραφήματα), η σημασία, η λειτουργικότητα και οι περιορισμοί των αριθμητικών συστημάτων, καθώς επίσης και η σημασία του τρόπου ποσοτικοποίησης και μαθηματικοποίησης των αρχικών δεδομένων. Ένας από τους κεντρικούς στόχους του Μαθηματικού Αλφαβητισμού είναι η σύνδεσή του με την «κοινή λογική» (common sense), καθώς έχει παρατηρηθεί ότι οι περισσότεροι ενήλικες υποβαθμίζουν τις μαθηματικές τους πρακτικές και γνώσεις, ονομάζοντάς τες κοινή λογική και ταυτόχρονα ονομάζουν

9 μαθηματικά ό,τι δεν μπορούν να κάνουν, ό,τι τους φαίνεται δύσκολο. Με τον τρόπο αυτό ενισχύουν την αρνητική προδιάθεσή τους για τα μαθηματικά. Σημειώσαμε ότι ο Μαθηματικός Αλφαβητισμός διευρύνει τον μαθητικό πληθυσμό και ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι συστατικό κομμάτι για την επιτυχία του σχεδίου. Θα αναφέρουμε μερικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης ενηλίκων, που έχουν μεγάλη σημασία και για την σχολική εκπαίδευση. Υπάρχει πλέον μια ποικιλία χώρων ανάπτυξης προγραμμάτων μαθηματικού αλφαβητισμού, πέραν της σχολικής εκπαίδευσης που κατηγοριοποιούνται - στις βιωματικές περιοχές (life spheres), όπως εργασία, οικογένεια, ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες, δικαιώματα του πολίτη (citizenship) - και στις περιοχές κοινωνικών γνώσεων και δεξιοτήτων (societal knowledge and competence domains), όπως επάγγελμα, δεξιότητες, τέχνες. Η ποικιλία αυτή δημιουργεί την ανάγκη ανάπτυξης μιας κριτικής έρευνας που να εντάσσει το αρχικά διαφοροποιημένο μαθητικό δυναμικό στην προοπτική ενός πιο ενοποιημένου ιστορικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, στην κοινωνία που δημιουργεί μια νέα σχέση με τη γνώση και την τεχνολογία. Τα προγράμματα Μαθηματικού Αλφαβητισμού Ενηλίκων έχουν να αντιμετωπίσουν συνήθως τρεις αρνητικές στάσεις του πληθυσμού στόχου: ως προς τη γνώση (τη χρησιμότητα άρα και την αξία της), ως προς το θεσμό (την αποτελεσματικότητά του αλλά και την απορριπτική λογική του), ως προς τους μηχανισμούς, ως προς τους μηχανισμούς εύρεσης εργασίας και την αγορά εργασίας. Για να έχουν όμως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικές δράσεις πρέπει αρχικά να δημιουργήσουν θετική προδιάθεση και φιλική στάση στον εκπαιδευόμενο πληθυσμό. Επομένως είναι αναγκαίο κατά τον σχεδιασμό ενός Προγράμματος Μαθηματικού Αλφαβητισμού να γίνεται αναλυτική μελέτη των προδιαθέσεων, των γνωστικών αναπαραστάσεων και των επαγγελματικών και κοινωνικών φιλοδοξιών των εκπαιδευομένων. - Έχει παρατηρηθεί ότι άνθρωποι με μαθηματικό αναλφαβητισμό νιώθουν περισσότερο μειονεκτικά στην εργασία τους από ανθρώπους με γλωσσικό αναλφαβητισμό. Έχουν συχνά παρατήσει το σχολείο πολύ νωρίς, συνήθως χωρίς να αποκτήσουν κάποιου τύπου απολυτήριο, και δυσκολεύονται περισσότερο στην ανεύρεση και διατήρηση εργασίας με πλήρες ωράριο. Τα επαγγέλματα στα οποία απασχολούνται είναι συνήθως υποβαθμισμένα με περιορισμένες δυνατότητες επιμόρφωσης και περιορισμένες προοπτικές μισθολογικής βελτίωσης. Γυναίκες με μαθηματικό αναλφαβητισμό συχνά αποκλείονται από εργασίες γραμματέως και πωλητή που ανήκουν στα επαγγέλματα που επιθυμούν. Ο Μαθηματικός Αλφαβητισμός συνδυάζεται με τη Διαφορική Εκπαίδευση ενσωματώνοντας το ζήτημα του πολύ-πολιτισμού και των ανισοτήτων. Τα Προγράμματα Μαθηματικού Αλφαβητισμού διαφοροποιούνται σε Μαθηματικά στο Χώρο Εργασίας, Οικογενειακά Μαθηματικά, Μαθηματικά Κοινωνικής Ζωής, Μαθηματικά και Μειονότητες, Μαθηματικά και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Μαθηματικά και Γυναίκες, Μαθηματικά και Αγροτικός Πληθυσμός, Μαθηματικά και Κοινωνικός Αποκλεισμός, διαφοροποιούνται δηλαδή ως προς τις μεταβλητές:\ - στόχος - περιεχόμενο - μέθοδος

10 - πληθυσμός - συνθήκες Ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη ενός Προγράμματος Μαθηματικού Αλφαβητισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: - Γενική μελέτη αναγκών Μαθηματικού Αλφαβητισμού ανά περιοχή, τάξη μεγέθους πληθυσμού, ειδικές κατηγορίες, επιλογή ειδικών προγραμμάτων προς ανάπτυξη, καταγραφή αξιοποιήσιμων χώρων και χρόνου αξιοποίησή τους, καταγραφή αναγκών εξοπλισμού - Επεξεργασία τρόπων ενημέρωσης των επιλέξιμων κατηγοριών πληθυσμού για τα Προγράμματα Μαθηματικού Αλφαβητισμού και τις εναλλακτικές δυνατότητες παρακολούθησης - Ανά Πρόγραμμα: προσδιορισμός πληθυσμιακής κατηγορίας, οικονομοτεχνική μελέτη - επιλογή επιμορφούμενων και μελέτη προϋποθέσεων και επιδιώξεων - διαμόρφωση στόχων προγράμματος και μεθόδου αξιολόγησής τους (διαμορφωτικής κατά την διάρκεια υλοποίησης και αθροιστικής στο τέλος του προγράμματος) - επιλογή, διαμόρφωση χώρου και τεχνολογικού εξοπλισμού - επιλογή, κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού - επεξεργασία, τυποποίηση εκπαιδευτικού υλικού, τράπεζες πληροφοριών, πρόσβαση στις πηγές - πρόγραμμα και περιεχόμενο θεματικών ενοτήτων - επιλογή μεθόδου εργασίας επιμορφούμενων, προσδιορισμός επικοινωνιακών δεξιοτήτων - υλοποίηση - αναλυτική έκθεση αξιολόγησης και διατύπωση προτάσεων βελτίωσης Υπάρχει η τάση να μεταφερθεί η σχολική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων με τη δημιουργία εθνικών αναλυτικών προγραμμάτων κα διεθνών στάνταρ. Η μέθοδος αυτή έχει τη σιγουριά του παρελθόντος, αλλά και τη σιγουριά ενός αποτυχημένου παρελθόντος. Η αγνόηση των προσωπικών βιωμάτων και των τοπικών συνθηκών θα είναι περισσότερο καταστροφική για τη μάθηση, όταν πάει να εφαρμοστεί σε πληθυσμό ενηλίκων όπου το βίωμα και η κοινωνική αναγνώριση έχουν τεράστιο ρόλο για την αυτο-εκτίμηση και κατά συνέπεια για μια θετική στάση προς τον εκπαιδευτικό θεσμό και τη γνώση. Στον αντίποδα αυτής της αντίληψης υπάρχει η στρατηγική της εκπαιδευτικής μηχανικής, μιας διαδικασίας που διαμορφώνει ταυτόχρονα στόχους, περιεχόμενα και μεθόδους διδασκαλίας μάθησης και αξιολόγησης μετά από μελέτη των αναγκών και προσδοκιών σε τοπικό επίπεδο. Ουσιαστικά αυτή η άποψη έχει προέλθει από μελέτες για την ανικανότητα του σχολικού συστήματος να επιτύχει τους στόχους του. Πρόκειται δηλαδή για μια διαφορετική αντίληψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και είναι σημαντική η ευκαιρία που δίνεται με την διεύρυνση του μαθητικού πληθυσμού να δοκιμαστεί στην πράξη. Έχει παρατηρηθεί σε σχετικές έρευνες ότι εκπαιδευόμενοι που ακολουθούν μια δική τους μέθοδο για έναν υπολογισμό ή για την επίλυση ενός προβλήματος ή για τη λήψη μιας απόφασης με θετικό αποτέλεσμα, πιστεύουν ότι «δεν ακολούθησαν την ορθή μέθοδο» για αυτό και τις περισσότερες φορές δεν την αναφέρουν στα γραπτά τους, την κρύβουν και προσπαθούν να διατυπώσουν επιχειρήματα

11 που δεν χρησιμοποίησαν, απλά για να δείξουν ότι είναι ικανοί να αναπαράγουν την τυπική, διδαχθείσα μέθοδο. Διευρύνοντας τη σκέψη μας στους ενήλικες μπορούμε να αντιληφθούμε τις δυσκολίες επικοινωνίας και την έλλειψη αυτό-εκτίμησης που παράγεται. Σχετικά με την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει επεξεργαστεί ένα εργαλείο για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών (δημοσιεύεται στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Ψυχοπαθολογία του παιδιού και του Εφήβου», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2001) το οποίο με κατάλληλες τροποποιήσεις θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στα προγράμματα μαθηματικού αλφαβητισμού. Ιδιαίτερος, τέλος, τομέας προγραμμάτων Μαθηματικού Αλφαβητισμού είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Στην περίπτωση αυτή έχει αποδειχθεί ότι πρέπει να προσφέρεται μια πολλαπλότης εναλλακτικών παιδαγωγικών μοντέλων και ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να διαλέγει σε ποιο ή σε ποια θα ενταχθεί: εργαστήρια ελεύθερης συμμετοχής, μικρές ομάδες υποστήριξης, ομαδο-κεντρική διδασκαλία, εξατομικευμένη μάθηση.

12 Αναφορές βιβλιογραφίας και φορέων που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του Μαθηματικού Αλφαβητισμού: - Center for Research in Learning Mathematics, Publications no 30 and 31, Copenhagen, Denmark, Dieudonne J. Pour l honneur de l esprit humain, Hachette, ALM (Adults Learning Mathematics a research forum). ALM Proccedings: Wedege 1997; Wedege Benn, Maasz, 1998; Benn, Maasz, 1999; Benn, Wedege, ALBSU (Adults Literacy and Basic Skills Unit) (1987) Literacy, Numeracy and Adults: evidence from the National Child Development Study, London - Powell A., Frankestain M. (eds) Ethnomathematics: Challenging Eurocentrism in Mathematics Education, Albany, NY: State University of New York Press - Coben D. (1998) Radical Heroes: Gramci, Freire and the Politics of Adult Education, New York and London: Garland Publishing / Taylor and Francis - Grows D.A. (ed) Handbook of Research in Mathematics Education Teaching and Learning, New York, Macmillan - OECD (1999) Measuring Student Knowledge and Skills; A New Framework for Assessment, Paris - Evans J (2000) Adults mathematical thinking and emotions A study of Numerated Practices, London, Routledge / Falmer - Coben D., O Donoghue J. and FitzSimons G.E. (eds) Perpectives on Adults Learning Mathematics: Research and Practice, Dordrecht, Kluwer - IALS: International Adult Literacy Survey - TIMSS: Third International Mathematics and Science Study - Johnston B. Critical Numeracy, FinePrint Vol. 16, No 4, 1994, VALBEC, Melbourne - Lonergan B (1957) Insight: A study of human understanding. Longmans, Greene and Company, London - Delors J.; (chair) (1996). Learning: The treasure within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century. UNESCO, Paris - Faure E. ( ) (1972) Learning to be: the world of education today and tomorrow, UNESCO, Paris - De Lange J. (1987) mathematics, insight and meaning, Utrecht: OW&OC - Streefland L. (1993) The Legacy of Hans Freudenthal. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers - Serres M.(ed) Elements d Histoire des Sciences, Bordas, Paris, Ahmed, Kraemer, Williams (ed), Cultural Diversity in Mathematics (Education) CIEAEM 51, Horwood Publishing - Keitel C. (ed) Social Justice and Mathematics Education, IOWME (International Organisation of Women and Mathematics Education) and Frei Universtitat Berlin, 1998

13 - ACACE (Advisory Council for Adult and Continuing Education) (1982) Adult s Mathematical Ability and Performance, Leicester - Keitel C. ( ) (ed) Mathematics Education and Common Sense: the challenge of Social Change and Technological Development, CIEAEM 47, Berlin, Καλαβάσης Φ., Μεϊμάρης Μ. (επ.) Διεπιστημονική Προσέγγιση των Μαθηματικών και της Διδασκαλίας τους, Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών V, Εκδ. Gutenberg, Bazzini L. ( ) (ed) Mathematical Literacy in the Digital Era: Research and classroom practice aiming at a mathematics education for all. CIEAEM 53, 2001 Italy - Goffree F., Dolk M. (ed) Standards for Mathematics Education, SLO/NVORWO, Freudenthal Institute, 1995, The Netherlands.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ. ΤΕΙ Αθήνας & 2ης Περιφ. Νομαρχίας Αθήνας, e-mail : kapelou@rhodes.aegean.gr

ΚΑΠΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ. ΤΕΙ Αθήνας & 2ης Περιφ. Νομαρχίας Αθήνας, e-mail : kapelou@rhodes.aegean.gr 95 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (NCTM & ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΠΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΕΙ Αθήνας &

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές. Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Εκπαίδευση Ενηλίκων: ιστορικό πλαίσιο και βασικές αρχές Ελένη Παπαϊωάννου, Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Ατζέντα Ιστορικό πλαίσιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Η Εκπαίδευση Ενηλίκων στο κυπριακό συγκείμενο Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση και Εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Προσαρμογές αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Γ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Γ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση της προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης Βασικές παραδοχές : Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν είναι ανίκανοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Γ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού. Νοέμβρης 2012 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού. Νοέμβρης 2012 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού Νοέμβρης 2012 Χρύσω Αθανασίου (Σύμβουλος Μαθηματικών ) Ελένη Δεληγιάννη (Συγγραφική Ομάδα) Άντρη Μάρκου (Σύμβουλος Μαθηματικών) Ελένη Μιχαηλίδου (Σύμβουλος Μαθηματικών)

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 1. Η αναγκαιότητα για Έρευνα Δράσης και οι επιστημολογικές της καταβολές 2. Οι στόχοι, η μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα