Γνωστική ιερεύνηση Λογικοµαθηµατικών εννοιών µε χρήση δυναµικού περιβάλλοντος Μικροκόσµων. Η περίπτωση της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνωστική ιερεύνηση Λογικοµαθηµατικών εννοιών µε χρήση δυναµικού περιβάλλοντος Μικροκόσµων. Η περίπτωση της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας."

Transcript

1 Γνωστική ιερεύνηση Λογικοµαθηµατικών εννοιών µε χρήση δυναµικού περιβάλλοντος Μικροκόσµων. Η περίπτωση της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας. ρ. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) Τσιµισκή 58, ΞΑΝΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή επιχειρείται µια ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων και της πολυπλοκότητας που εµφανίζουν οι έννοιες της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας. Παρέχεται ένα δυναµικό περιβάλλον διδασκαλίας και κατανόησης των λογικών εννοιών της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας σε γλώσσα Java. Το περιβάλλον αυτό αποκαλύπτει τα ερµηνευτικά πρότυπα που χρησιµοποιούνται για την επίλυση προβληµάτων που εµπλέκουν τις έννοιες αυτές, αλλά και τους ενδιάθετους νοητικούς µηχανισµούς που συγκροτούν τη διαδικασία επίλυσης των προβληµάτων. Μελετώντας σε παιδιά 7-14 ετών, τις επιδόσεις και τη δυσπραγία στην πρόσληψη λογικοµαθηµατικών εννοιών, βρισκόµαστε συχνά αντιµέτωποι µε το είδος του λογικού προτύπου που θα πρέπει να υιοθετήσουµε. Έχοντας ως σηµείο αναφοράς, για τη διερεύνηση των γνωστικών εµποδίων που παρεµβάλλονται στην κατανόηση των λογικοµαθηµατικών εννοιών, τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η έρευνα θα πρέπει να συσχετίσει όλες τις θεµελιώδεις δραστηριότητες που κάνουν χρήση των εννοιών αυτών: γλωσσικές, διαλογικές, µαθηµατικές και πρακτικές. Κριτήριο για το χαρακτηρισµό ενός µαθητή ως εκπαιδευτικά υπολειτουργικού θεωρούµε την αδυναµία του να ανταποκριθεί µε επιτυχία µετά από ένα εύλογο αριθµό προσπαθειών στις δοκιµασίες που συνδέονται µε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Η µελέτη µας επικεντρώνεται στο πρόβληµα της πρόσληψης και της επεξεργασίας των εννοιών της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας, εξ αιτίας της δυσκολίας και της

2 ιδιαιτερότητας που αυτές παρουσιάζουν τόσο από µαθηµατική όσο και από γλωσσολογική άποψη. Στην πραγµατικότητα, διαπιστώνουµε πως η βραδύτητα ανάπτυξης των µαθηµατικών εννοιών που περιέχουν αρνητικούς ορισµούς, είναι παράλληλη προς τις δυσκολίες που συναντώνται µε τις αντίστοιχες λογικο-διαλογικές πράξεις, αν και υπάρχει µια σαφής υπεροχή στην ανάπτυξη των τελευταίων. Η άρνηση εµφανίζεται ως αποτέλεσµα ενός συµπλέγµατος γνωστικών και διανοητικών πράξεων, παρά την φαινοµενικά απλή λογική, τυπική µορφή της. Α Αληθής Ψευδής Α Ψευδής Αληθής Η παρουσία της άρνησης θέτει ένα παράδοξο στους πολυάριθµους µελετητές της µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο Αριστοτέλης, ο Βούδας, ο Σπινόζα, ο Λάιµπνιτζ, ο Χέγκελ, ο Φρόυντ, ο Μαρξ, ο Φρέγκε και ο Ράσελ 1. Παράδοξο που υπαγορεύεται από τη διττή λειτουργία της άρνησης: από τη µια, η απλή αντιστροφή των τιµών αληθείας µε τη µορφή λογικής συµµετρίας µεταξύ αρνητικών και καταφατικών προτάσεων για έναν από τους βασικούς λογικούς τελεστές µε καθορισµένο ρόλο στη σύνταξη και στη σηµασιολογία των προτάσεων και από την άλλη, η πολυπλοκότητα της µορφής και της λειτουργίας των αρνητικών προτάσεων στη φυσική γλώσσα µε τη µορφή εµφανούς ασυµµετρίας µεταξύ της δοµής και της χρήσης της γλώσσας. Η πληθώρα χρήσεων και νοηµάτων που συνδέονται µε ειδικές µορφές της άρνησης θέτει ένα σοβαρό πρόβληµα ερµηνείας που επιβάλλει µια διεπιστηµονική προσέγγιση (Λογική, Μαθηµατικά, Φιλοσοφία της γλώσσας, Φιλοσοφία της σκέψης, Γλωσσολογία στα διαδραστικά επίπεδα της µορφολογίας, της σύνταξης, της σηµασιολογίας, του πραγµατισµού). Ιδωµένη, ανάλογα µε την περίπτωση, ως απόρριψη, ως διάψευση, ως διάκριση του αληθούς από το ψευδές, ως 1 Για µια υποδειγµατική σύνθεση της διανοητικής ιστορίας της άρνησης από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα Laurence R. HORN A Natural History of Negation. The University of Chicago Press, Επανέκδοση µε νέο Πρόλογο Center for The Study of Language and Information, 2001.

3 αµφιβολία, ως αβεβαιότητα κλπ η άρνηση επάγει πάντοτε µια τροποποίηση της ποιότητας ενός πράγµατος. Η πρόσληψη της έννοιας της άρνησης σε παιδιά 15 µηνών περίπου µαρτυρεί την ικανότητα της διάκρισης του εαυτού τους από τους άλλους. Την εφαρµογή της άρνησης σε µια πρόταση ακολουθεί, ως αποτέλεσµα στο επίπεδο της µεταγλωσσικής λειτουργίας, η τροποποίηση της ποιότητας αλλά και της ποσότητας του πράγµατος που εκφράζεται από την πρόταση αυτή. Υπό την επενέργεια της άρνησης το αντικείµενο αλλοιώνεται και αναφερόµαστε στην περίπτωση αυτή για στερηµένα ή αρνητικά αντικείµενα που έχουν απολέσει µερικές από τις ιδιότητές τους. Η Αριστοτελική αντίληψη για την άρνηση βασίζεται στην παραδοχή πως ένα πράγµα διαχωρίζεται από κάποιο άλλο (Περί ερµηνείας 6. 17α: 26-29). Σ ένα δυναµικό, διαλεκτικό πλαίσιο, η άρνηση προσδιορίζει τους αντιθετικούς πόλους δυϊκών ιδιοτήτων που συνυφαίνονται µεταξύ τους. Πεπερασµένο / Άπειρο Άρτιο / Περιττό ίκαιο / Άδικο Ζεστό / Κρύο Τέτοιου είδους αντιθέσεις συναντά κανείς συχνά στη διαδικασία επίλυσης µαθηµατικών προβληµάτων και σε ένα στατικό πλαίσιο εκφράζουν ουσιαστικά τη βασική αρχή του αποκλειόµενου τρίτου: για µια πρόταση Α, είτε η πρόταση αυτή είτε η άρνησή της µπορούν νάναι αληθείς. Η διάζευξη νοείται αποκλειστικά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διακρίνουµε ανάµεσα στην κατασκευή και στην αναγνώριση µιας αρνητικής πρότασης καθώς, ανάλογα µε τις χρήσεις, η άρνηση είναι είτε ένα πρωταρχικό δεδοµένο, είτε ένα κατασκευάσιµο αντικείµενο. Στην πραγµατικότητα, αυτό που κρίνεται είναι το γνωστικό καθεστώς των εννοιών και οι αντίστοιχες λογικές αναπαραστάσεις (συνολοθεωρητικές ως κλάσεις ή προτάσεις εκφρασµένες στη συµβολική γλώσσα της κλασικής λογικής). Οι διαφορές που εµφανίζονται στο επίπεδο της τυπικής, συµβολικής αναπαράστασης (συνολοθεωρητικές vs λογικές πράξεις), επιβάλουν µια επανεκτίµηση των πορισµάτων του Piaget και της σχολής του. Η άρνηση ως αποτυχία είναι η βασική µέθοδος προσέγγισης για την επικύρωση αποφατικών προτάσεων στο λογικό προγραµµατισµό. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι το πρόγραµµα δεν µπορεί να παράξει απαντήσεις αντικατάστασης σε αρνητικές έρευνες (negated queries), δεν υπάρχουν δηλ. µέσω µιας διαδικασίας επαναδρόµησης διαδροµές αναζήτησης που να ικανοποιούν την άρνηση της συγκεκριµένης έρευνας. Αυτό που δηλώνεται

4 στην περίπτωση αυτή είναι ότι ο στόχος του προγραµµατικού τύπου (goal clause) δεν είναι αποδείξιµα αληθής, αλλά απλώς αποδείξιµα ψευδής 2 : non(p) p / αποτυχία. Η έµµεση, µη κατασκευαστική αναγωγή της διαψευσιµότητας του αντιθέτου αντί της άµεσης επικύρωσής της ίδιας της πρότασης, βρίσκεται στη βάση των αποδείξεων µε χρήση της µεθόδου της εις άτοπον απαγωγής (reductio ad absurdum). Χαρακτηριστικό της δυσκολίας που εισάγει η έννοια της άρνησης στις έµµεσες αποδείξεις είναι η ακόλουθη πρόταση από την Ανάλυση 3 : Αν για µια συνάρτηση f ορισµένη σε ανοικτό διάστηµα (α, β) και παραγωγίσιµη σε αυτό ισχύει ότι f (x) 0 για κάθε x, τότε η f είναι αύξουσα Για την απόδειξη της πρότασης αυτής αρκετοί φοιτητές υποθέτουν ότι η f είναι φθίνουσα µε σκοπό να καταλήξουν σε αντίφαση. Άλλοι απορρίπτουν τη µέθοδο αυτή γιατί εκτιµούν ότι αν η f δεν είναι αύξουσα, τότε είναι πιθανό η f να είναι είτε φθίνουσα είτε σταθερή, ή να είναι φθίνουσα αλλά όχι γνησίως, ή να είναι ταυτόχρονα αύξουσα και φθίνουσα. Η µελέτη των πιθανών περιπτώσεων που προκύπτουν (διερεύνηση του συµπληρωµατικού χώρου) µε την εισαγωγή της άρνησης στην έµµεση απόδειξη αναδεικνύει και το βαθµό δυσκολίας στην κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών και αποδείξεων 4. Παράλληλα αποκαλύπτει και την αλληλεξάρτηση των εννοιών της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας. Οι δυσκολίες κατανόησης των εννοιών της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας µπορούν να τυποποιηθούν για διαφορετικές διδακτικές καταστάσεις µέσα από τη συγκρότηση σχηµάτων που εκφράζουν 2 Για το πρόβληµα του ορισµού της άρνησης στο Λογικό Προγραµµατισµό βλέπε F. GIANNESINI H. KANOUI R. PASERO, M. VAN CANEGHEM PROLOG, InterEditions, Paris 1985, pp , Tony DODD PROLOG. A LOGICAL APPROACH. Oxford University Press, 1990, p.67. Ulf NILSSON Jan MAŁUSZYŃSKI LOGIC, PROGRAMMING AND PROLOG, John Wiley & Sons 1990, pp Samuel ANTONINI Difficulties of Negation in Mathematics: A First Classification. In Proceedings of The Second Conference of The European society for Research in Mathematics Education (ERME), 24 th 27 th February 2001, Mariánské Lázně, The Czech Republic. 4 Ο Thomson υπογραµµίζει τη σηµασία της ορθής τυποποίησης της άρνησης ως σηµαντικού προαπαιτούµενου για την εφαρµογή των έµµεσων αποδείξεων. Βλέπε D. R. THOMSON Learning and Teaching Indirect Proof. The Mathematics Teacher, 89(6)1996, pp

5 κατά περίπτωση διαφορετικές προσεγγίσεις 5. Πρόκειται για την αναπαράσταση του οργανωτικού πλέγµατος των γνώσεων στο µνηµονικό µε τέτοιο τρόπο ώστε να καθιστούν λειτουργικές τις γνώσεις αυτές σε περιπτώσεις ανάµνησης, κατανόησης ή συλλογισµού. Ως οµάδες συγκροτηµένων γνώσεων τα σχήµατα λειτουργούν άλλοτε ως δηλωτικές γνώσεις αναφορικά µε καταστάσεις είτε ως διαδικαστικές που συνδέονται µε εξειδικευµένες γνώσεις ή δεξιότητες. Η τυποποίηση των σχηµάτων αυτών προϋποθέτει όµως µελέτη και αποκάλυψη των γνωστικών µηχανισµών που εµπλέκονται στην κατανόηση των εννοιών της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας. Η µελέτη των στοιχειωδών λογικών δοµών της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας από τους Piaget και Inhelder Η ανάπτυξη των λογικών δοµών µε τη µελέτη της γένεσης των στοιχειωδών λογικών δοµών από τη σχολή της Γενεύης, ως αποτέλεσµα µιας συστηµατικής έρευνας πάνω στο σχηµατισµό της ταξινόµησης και της διάταξης, αποτελεί µια από τις θεµελιώδεις συνεισφορές στην αναπτυξιακή ψυχολογία 6. Η σηµασία της εργασίας τους συνίσταται κυρίως στην κατανόηση των µηχανισµών διαµόρφωσης των διεργασιακών δοµών (structures opératoires) αφού η γνώση των σταδίων ανάπτυξής τους ήταν σχεδόν επαρκής. Για τις ανάγκες της εργασίας µας θα αναφερθούµε µε συντοµία στο µέρος της έρευνας που αφορά τις έννοιες της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας. 5 Η έννοια του σχήµατος εισήχθη αρχικά από τον Jean PIAGET Biologie et Connaissance, Paris, Gallimard 1967, και αναφέρονταν στις αισθησιοκινητικές επιδεξιότητες που επιδεικνύουν τα παιδιά και τα οδηγούν στην εξερεύνηση του περιβάλλοντος. Ο Vergnaud επαναδιατύπωσε την έννοια του σχήµατος ορίζοντάς την ως τη «σταθερή οργάνωση της συµπεριφοράς αναφορικά µε µια κλάση δεδοµένων καταστάσεων». Με την έννοια του σχήµατος διακρίνουµε i) κλάσεις καταστάσεων για τις οποίες το υποκείµενο διαθέτει στο µνηµονικό του, σε καθορισµένη χρονική στιγµή της ανάπτυξής του και κάτω από ορισµένες συνθήκες, τις αναγκαίες ικανότητες για την άµεση αντιµετώπιση της κατάστασης και ii) κλάσεις καταστάσεων για τις οποίες το υποκείµενο δε διαθέτει όλες τις αναγκαίες δεξιότητες και είναι κατά συνέπεια υποχρεωµένο να αναστοχασθεί, να διερευνήσει, να διστάσει, να προβεί σε αποτυχηµένες προσπάθειες, οδηγώντας τελικά είτε στην επιτυχία είτε στην αποτυχία. G. VERGNAUD La théorie des champs conceptuels Recherche en Didactique des Mathématiques, 10(2 & 3)1990, pp Jean PIAGET Bärbel INHELDER La Genèse des Structures Logiques Élémentaires. Classifications et Sériations. Delachaux et Niestlé, (1959).

6 Στο ερµηνευτικό σχήµα που προτείνουν ο Piaget και οι συνεργάτες του έµφαση δίνεται στις σταθερές αντιληπτικές δοµές και στα σχήµατα δράσης που αυτές παράγουν. Η επιλογή τους υπαγορεύεται από τη σχετική αυτονοµία και τη σταθερότητα που εµφανίζουν µε την ηλικία του παιδιού. Ως τέτοιες αντιληπτικές δοµές προτείνουν τα γεωµετρικά σχήµατα και όλες στις πρωτόλειες οπτικές δοµές προκειµένου να µελετήσουν τους τύπος δεσµών που αναφέρονται στην ανάπτυξη των µορφών οργάνωσης που προεικονίζουν ορισµένες πλευρές των διεργασιακών δοµών των κλάσεων και των σχέσεων. Η έννοια της κλάσης εντάσσεται στο συγκείµενο της µελέτης στο βαθµό που ο µαθητής είναι ικανός i) να την ορίσει σε βάθος από το είδος και από την ειδοποιό διαφορά της ii) να την επεξεργάζεται σε έκταση (πλάτος) ανάλογα µε τις σχέσεις συµπερίληψης ή ένταξης. Η επιλογή των γεωµετρικών µορφών για τη µελέτη των εννοιών της ταξινόµησης και της διάταξης ενισχύεται και από την διαπίστωση του J. Bruner ότι η αντίληψη είναι µια πράξη κατηγοριοποίησης, αφού βασική λειτουργία της παραµένει η αναγνώριση του αντικειµένου και η αντιστοίχησή του σε µια γνωστή κλάση, εµφαίνοντας στο σηµείο αυτό το ρόλο των διαδοχικών οµοιοτήτων 7. εν υπονοείται εδώ η αυτόνοµη λειτουργία της κλάσης, αφού ως αφηρηµένο αντικείµενο δεν είναι αφ εαυτής αντιληπτή, αλλά η παρουσία της που µορφοποιείται από τη συλλογή των χωρικών γεωµετρικών αντικειµένων. Οι συλλογές σχηµάτων που χρησιµοποιούνται για τη µελέτη των εννοιών της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας περιλαµβάνουν χαρακτηριστικά ή σχέσεις που θεωρούνται αναγκαία για τη συγκρότησή τους. Ως τέτοια εννοούνται τα κοινά ποιοτικά χαρακτηριστικά των µελών της κλάσης όπως και η ειδοποιός διαφορά που επιτρέπει τη διάκρισή τους από µέλη άλλων κλάσεων. Ένα σηµαντικό µεθοδολογικό ερώτηµα που απασχόλησε την οµάδα του Piaget και που η έκβασή του επηρεάζει την εξαγωγή των συµπερασµών, αφορούσε στη διαπίστωση αν το παιδί κατανόησε τις εργασίες που έπρεπε να εκτελέσει και η άλλη στη διασάφηση ενός επιστηµολογικού προβλήµατος που αναφύεται στην πορεία του πειράµατος: αν οι σχέσεις µεταξύ των γεωµετρικών σχηµάτων έχουν µια συµβολική σηµασία (απορρέουν από µαθηµατική επεξεργασία συµβόλων που αναπαρίστανται από γεωµετρικά σχήµατα) ή παρεµβαίνουν αποτελεσµατικά στη συγκρότηση της κλάσης των γεωµετρικών σχηµάτων ως στοιχειώδεις 7 J. BRUNER Les processus de préparation à la perception in Logique et perception, chap. I (Etudes d Epistémologie génétique, vol. VI)

7 µορφές της κλάσης. Η οµάδα του Piaget κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µια συλλογή σχηµάτων συνιστά ένα σχήµα χάρη στις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των µελών της συλλογής (αφορούν στις σχέσεις µεταξύ αντικειµένων και όχι µόνο στις σχέσεις ένταξης και συµπερίληψης), ενώ οι συλλογές που δεν απαρτίζονται από σχήµατα διατηρούν µια αυτονοµία από κάθε σχηµατική αναπαράσταση ή ισοµορφία 8. Οι υποθέσεις εργασίας που θα πρέπει να επικυρωθούν ή να απορριφθούν αναφέρονται σε έναν συντονισµό των σχέσεων των µερών µε το σύνολο, µέσα από τις σχέσεις οµοιότητα ή διαφοράς που καθορίζουν το βάθος της κλάσης. Στις συλλογές σχηµάτων (π.χ γεωµετρικές) οι σχέσεις οµοιότητας ή διαφοράς προϋπάρχουν αλά δεν εφαρµόζονται παρά σε διαδοχικά αντικείµενα ή σε διαδοχικά ζεύγη αντικειµένων, χωρίς σύνδεση των σχέσεων του µέρους προς το σύνολο. Για την πραγµατοποίηση του πειράµατος η οµάδα χρησιµοποίησε υλικό από κυκλικές, τετραγωνικές, τριγωνικές, δακτυλιοειδείς ή ηµιδακτυλιοειδείς επιφάνειες από ξύλο ή πλαστικό µε διαφορετικά χρώµατα. Οι ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στα παιδιά ήταν µε φθίνουσα σειρά I. i. ώσε µου τα αντικείµενα που δεν είναι στρόγγυλα ii. ώσε µου τα αντικείµενα που δεν είναι στρόγγυλα µπλε iii. ώσε µου τα αντικείµενα που δεν είναι µικρά στρόγγυλα µπλε II. i. ώσε µου τα αντικείµενα που δεν είναι µεγάλα κόκκινα III. i. ώσε µου όλα τα αντικείµενα εκτός από τα.. και τα ii. µε εξαίρεση τα. IV. i. ώσε µου τα αντικείµενα που δεν είναι µικρά άσπρα τρίγωνα ii.. Αυτά που δεν είναι µικρά τρίγωνα iii... αυτά που δεν είναι τρίγωνα κλπ Από τα παραπάνω ερωτήµατα ενδιαφέρουν εµφανίζουν οι αρνήσεις κλάσεων που περιλαµβάνουν δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά Α 1 xa 2 (όπου Α 1 =στρόγγυλο και A 2 =µπλε ή Α 1 =τρίγωνο και A 2 =µικρό) Τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε η οµάδα του Piaget είναι ότι η εξέλιξη της άρνησης είναι συνάρτηση της προόδου του εγκιβωτισµού. Σε 8 J. PIAGET B. INHELDER Ibid p. 27.

8 ένα ιεραρχικό σύστηµα εγκλεισµών ενδιαφέρον παρουσιάζουν η άρνηση σε σχέση προς το όλο (το συµπλήρωµα της κλάσης), η άρνηση ως προς την πλησιέστερη κλάση τα Β που δεν είναι Α, δηλ. η συµπληρωµατική κλάση Α ) 9. Σχεδιασµός δυναµικού περιβάλλοντος Μικροκόσµων για τη µελέτη των εννοιών της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας. Η εφαρµογή ενός δυναµικού περιβάλλοντος Μικροκόσµων που επιτρέπει τη µελέτη των εννοιών της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας βασισµένων σε συγκεκριµένα συλλογιστικά σχήµατα, όπως αυτά προκύπτουν από τις έρευνες γνωστικών ψυχολόγων, αναπτύχθηκε στο εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) 10. Ως γλώσσα ανάπτυξης των Μικροκόσµων επιλέχθηκε η Java καθώς επιτρέπει τη δηµιουργία ευέλικτων µικρών εφαρµογών (applets) που µπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλον ιαδικτύου ή εσωτερικού δικτύου. Επιπλέον µια εφαρµογή που σχεδιάζεται σε Java είναι αρκετά ισχυρή για να επιτρέψει την ανάπτυξη εφαρµογών που απαιτούν περίπλοκες ενέργειες, επιτρέπει σχετικά εύκολα βελτιώσεις, διορθώσεις και είναι ανεξάρτητη από λειτουργικό σύστηµα χάρη στην εικονική µηχανή που ενσωµατώνει ( Java Virtual Machine). Η εφαρµογή αυτή επιτρέπει διάφορες λειτουργίες όπως τη δηµιουργία ή τροποποίηση ασκήσεων την εµφάνιση των επιδόσεων των µαθητών τη δηµιουργία ταυτότητας ή αναγνώρισης του χρήστη τη χρήση ασκήσεων Η διεπιφάνεια χρήστη περιλαµβάνει λειτουργικά κουµπιά που επιτρέπουν τη δηµιουργία µιας βιβλιοθήκης γεωµετρικών σχηµάτων και µιας βιβλιοθήκης χρωµάτων. Τα κουµπιά επιλογής παρέχουν τη δυνατότητα πρόσθεσης ή απαλοιφής ενός συγκεκριµένου σχήµατος, σύνταξης ερωτήσεων του τύπου «Επέλεξε το σχήµα που δεν είναι (γεωµετρικό σχήµα) και δεν είναι (χρώµα)». 9 J. PIAGET B. INHELDER Ibid p Το προγραµµατιστικό µέρος της εφαρµογής έγινε, υπό την επίβλεψη του συγγραφέα, από τον Cedric NOTOT, φοιτητή στην Ecole Polytechnique του Παν/µίου της Nantes κατά τη διάρκεια τρίµηνης παραµονής του για πρακτική εξάσκηση στο ΙΠΕΤ.

9 Μετά τη δηµιουργία της άσκησης ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει από τον µαθητή να εισαγάγει τα δεδοµένα του συµπληρώνοντας το ονοµατεπώνυµό του και την τάξη του.

10 Η εργασία που καλούνται να επιτελέσουν οι µαθητές περιλαµβάνει τρία συστατικά: µια εντολή, µια πρόταση και µια κατάσταση πραγµάτων. Η εντολή υπαγορεύει την κατάλληλη επιλογή γεωµετρικών σχηµάτων και εκφράζεται από µια πρόταση διατυπωµένη σε φυσική γλώσσα ενώ η κατάσταση πραγµάτων που περιγράφεται από την πρόταση αυτή είναι ένα µικρόκοσµος τα αντικείµενα του οποίου βρίσκονται σε ορισµένη σχέση. Η εµφάνιση των επιδόσεων των µαθητών µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: είτε εµφάνιση των επιδόσεων ανά άσκηση για όλη την τάξη είτε εµφάνιση της επίδοσης συγκεκριµένου µαθητή.

11 Το Γνωστικό καθεστώς των εννοιών της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας και τα πρότυπα επεξεργασίας τους Η λειτουργία της πειραµατικής διερεύνησης των εννοιών της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας αποκαλύπτει ότι ο τρόπος µε τον οποίο εξελίσσεται η ικανότητα διαχείρισης της έννοιας της άρνησης ακολουθεί την εξελεγκτική πορεία της αναπαράστασης των αντικειµένων. Εξαρτάται ειδικότερα από τη δυνατότητα αντιστοίχισης των τιµών των κατηγορηµάτων στις ιδιότητες των γεωµετρικών αντικειµένων. Η σπουδαιότητα της ανάπτυξης ενός δυναµικού περιβάλλοντος για τη µελέτη και τη διδασκαλία των εννοιών της άρνησης και της συµπληρωµατικότητας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι µεταβολές των γνωστικών καταστάσεων δε συνιστούν ένα τυχαίο πλαίσιο, αλλά παρεµβαίνουν καθοριστικά στην αναπαράσταση της άρνησης από τους µαθητές. Αυτό σηµαίνει ότι το εσωτερικό συγκείµενο του µαθητή προσδιορίζει διαφορετικές επεξεργασίες των εννοιών, αν και η κατάσταση από την άποψη της λογικής παραµένει η ίδια. Το ερώτηµα που καλείται να απαντήσει ο ερευνητής, αναφορικά µε την υπόθεση εργασίας που αναφέρεται στην εξελεγκτική πορεία εµπέδωσης των εννοιών, αφορά στην τυποποίηση των χαρακτηριστικών της επεξεργασίας των εννοιών για τις οποίες όµως ζητείται από το µαθητή να επιδείξει µια µη ρηµατική συµπεριφορά εξαγωγής του συµπληρωµατικού µέρους. Με όρους λογικής

12 το ερώτηµα συνοψίζεται ως εξής: πώς ο µαθητής µετατρέπει τον τελεστή της άρνησης, ο οποίος σε µια εντολή ανεύρεσης του συµπληρωµατικού είναι ενδο-προτασιακός ( Gc) ( όλα τα σχήµατα που δεν είναι [G, c] ) σε ένα ισοδύναµο ενδοπροτασιακό τελεστή αποκλεισµού C B. Τα παιδιά s δεν ακολουθούν ένα λογικό συµβολισµό σύµφωνα µε τους κανόνες της πράξης της λογικής άρνησης, αλλά µετατρέπουν την έκφραση αυτή σε µια πράξη συµπληρωµατικής κλάσης C B που συνίσταται στο σχηµατισµό δύο s συµπληρωµατικών υποσυνόλων (Το σύνολο αναφοράς Β και το αρνητικό υποσύνολο s) µε τη βοήθεια της πράξης σχηµατισµού της συµπληρωµατικής κλάσης 11. Με τον τρόπο αυτό η άρνηση µετατρέπεται σε θετική πρόταση δύο αµοιβαία αποκλειόµενων υποσυνόλων µε τη βοήθεια ενός σύνθετου λογισµού ισοδυναµιών. Αν και λογικά ισοδύναµες (ισοµορφία ανάµεσα στην Άλγεβρα Boole και στον κλασικό κατηγορικό λογισµό) οι δύο πράξεις δεν είναι γνωστικά ισοδύναµες 12. Οι µαθητές συλλογίζονται σύµφωνα µε όρους συµπληρωµατικών κλάσεων. Η γνωστική διερεύνηση των εννοιών συντάσσει πρωτόκολλα έρευνας σύµφωνα µε τρία κριτήρια: i) την έγκυρη εκτέλεση των εντολών η διάγνωση γίνεται µε τον έλεγχο της ενέργειας (ο µαθητής δεν επιλέγει σχήµα που δεν ανήκει στην κλάση ii) την µη ολοκλήρωση της ενέργειας iii) την τάξη εξαγωγής των στοιχείων, είτε µε επιλογή υποκλάσεων ή µε τυχαίο τρόπο. Από τα κριτήρια αυτά συνάγονται δύο τρόποι επίλυσης του προβλήµατος (εντολής) κατά τη διάρκεια της µάθησης: Ι) ένας τρόπος απαγόρευσης επιλογής που εκφράζει τη µετάβαση από την κατηγορηµατική άρνηση στη συµπληρωµατικότητα και II) ένας τρόπος απαγόρευσης, ενδεικτικός της αναγνώρισης δύο συµπληρωµατικών υποσυνόλων και εξ αυτού της κατοχής της έννοιας της συµπληρωµατικότητας. Για την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των λογικών εννοιών το περιβάλλον µπορεί εύκολα να συµπληρωθεί από ασκήσεις που προτείνουν µια εργασία επαλήθευσης που συνίσταται στον προσδιορισµό της αλήθειας ή του ψεύδους µιας πρότασης. 11 Claude BASTIEN - Annie DESPRELS-FRAYSSE Aline PELISSIER Alain TETE Cognitive status of Logical Negation : Concurrent Processing Models Archives de Psychologie, 1994, 62, pp Aline PELISSIER & Alain TETE Analysis of the Logical Characteristics of a Complementation Task International Journal of Psychology, 1994, 29(2) pp

13 Η επιλογή ενός δυναµικού περιβάλλοντος επιτρέπει τη µελέτη λογικών εννοιών υπό καθεστώς ελεγχόµενων συνθηκών. Εξάλλου έχει επισηµανθεί ότι σε συνθήκες εργαστηρίου οι µαθητές έχουν την τάση να υιοθετήσουν τρόπους εκτέλεσης πράξεων παρόµοιες µε αυτών των Η/Υ προκειµένου να αποφύγουν να αντιµετωπίσουν απευθείας το πρόβληµα 13. Το περιβάλλον µελέτης των λογικών εννοιών που προτείνουµε επιτρέπει την επιβεβαίωση συµπερασµάτων που η έρευνα κατακύρωσε σε συνθήκες που τηρούσαν µε λιγότερο αυστηρό τρόπο πρωτόκολλα έρευνας. Η διδασκαλία και η µελέτη των λογικών εννοιών καθιστά πλέον εµφανή τον αναπτυξιακό κανόνα πως η κατάφαση προηγείται της άρνησης. Στην καταφατική περίπτωση το παιδί αναγνωρίζει ένα αντικείµενο του οποίου είχε ήδη την εµπειρία, ενώ στην αρνητική περίπτωση το παιδί αναγνωρίζει την απουσία (εξαφάνιση) ή διαφορά του αντικειµένου. Μια αποφατική συναρτησιακή σχέση απαιτεί µεγαλύτερη υπολογιστική ικανότητα από µια καταφατική συναρτησιακή σχέση. Η πράξη σύγκρισης στην καταφατική συναρτησιακή σχέση που αναφέρεται στην «οµοιότητα» ή «ανοµοιότητα» των αντικειµένων που ικανοποιούν τη συγκεκριµένη σχέση εκφράζεται ισοδύναµα µε τη σχέση «ανήκει» για τις καταφατικές συναρτησιακές σχέσεις ή «δεν ανήκει» για τις αποφατικές συναρτησιακές σχέσεις, δηλ αντίστοιχα µε τη σχέση ένταξης στην κλάση των αντικειµένων που ικανοποιούν τις ιδιότητες ή στη συµπληρωµατική της. Από την άλλη ψευδείς αρνητικές προτάσεις γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές από αληθείς αρνήσεις εξ αιτίας της υποτίµησης που συνήθως επιδεικνύουµε στην αρνητική πληροφορία κατά το στάδιο της πρώιµης εννοιολογικής µάθησης 14. Αν και η έννοια της άρνησης, θεµελιώδης για τη λειτουργία της γλώσσας, κατακτάται στα πρώιµα παιδικά χρόνια, η αντίληψη της λογικής και αναπαραστατικής λειτουργίας της εµφανίζεται στην ύστερη παιδική φάση της νοητικής ανάπτυξης και εξαρτάται εν µέρει από την επινόηση των συµβολικών µέσων αναπαράστασής της P. C. WASON In Real Life Negatives are False Logique et Analyse 15(1972)pp P.C. WASON S. JONES Negatives: denotation and connotation Journal of Psychology, 54(1963), pp David R. OLSON The written representation of negation Pragmatics & Cognition 5(2) Στην εργασία αυτή συµπεραίνεται ότι ενώ η άρνηση είναι µέρος της προφορικής γλώσσας, η εννοιολογικοποίηση της απουσίας ενός πράγµατος ή µιας ιδιότητας, συνδέεται µε την επινόηση του συµβολισµού για την άρνηση.

14 SUMMARY A dynamical environment is developed in order to study and teach the logico-mathematical notions of negation and complementation. The whole project written in Java language allows the creation of exercises written in the form of tasks to be executed by the student. The task consists of selecting geometrical shapes, which are not of certain type and color. The interface is user friendly and allows the teaching staff to follow the score of the students and adapt the exercises to their teaching needs. The cognitive status of the logical notions of negation and complementation is thus considered here and the relation between the two concurrent processing modes is evaluated. RESUME Un environnement dynamique rédigé en langage Java est proposé afin d étudier et d enseigner les notions logiques de négation et de complément. L application permet la création d exercices, selon les besoins de l enseignant, en forme des taches à accomplir. Elles consistent à la découverte, parmi plusieurs formes, des figures géométriques qui ne sont pas de telle forme et de telle couleur. L enseignant peut suivre la performance des élèves et d adapter à tout moment la difficulté des taches. Le statut cognitif des notions de négation et de complément est mis en jeu par l intermédiaire de cette application et la relation entre les deux modes concurrentiels est évaluée.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Ή ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ; ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ y=ax+b ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Ή ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ; ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ y=ax+b ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 176 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Ή ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ; ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ y=ax+b ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Σωτηρόπουλος Παναγιώτης 1 -

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία. επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Εισαγωγή στη Γνωστική Ψυχολογία Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική Ψυχολογία / Γνωσιακή Επιστήµη Inside the black box για µια επιστήµη του Νου Επιστροφή στο Νου Γνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τι είναι Μαθηματικά; Ποια είναι η αξία τους καθημερινή ζωή ανάπτυξη λογικής σκέψης αισθητική αξία και διανοητική απόλαυση ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγει ο Ευκλείδης;

Να φύγει ο Ευκλείδης; Να φύγει ο Ευκλείδης; Σωτήρης Ζωιτσάκος Βαρβάκειο Λύκειο Μαθηματικά στα ΠΠΛ Αθήνα 2014 Εισαγωγικά Dieudonné: «Να φύγει ο Ευκλείδης». Douglas Quadling: «Ο Ευκλείδης έχει φύγει, αλλά στο κενό που άφησε πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου. Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες : Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Διακριτά Μαθηματικά. Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Διακριτά Μαθηματικά Ενότητα 4: Εισαγωγή / Σύνολα Αν. Καθηγητής Κ. Στεργίου e-mail: kstergiou@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων- Σημειώσεις έτους 2007-2008 Καθηγητής Γεώργιος Βούρος Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές

Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης. Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους. Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Ο συμπεριφορισμός ή το μεταδοτικό μοντέλο μάθησης Βασικές παραδοχές : Η πραγματικότητα έχει την ίδια σημασία για όλους Διδάσκω με τον ίδιο τρόπο όλους τους μαθητές Αυτοί που δεν καταλαβαίνουν είναι ανίκανοι,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων- Σημειώσεις έτους 2007-2008 Καθηγητής Γεώργιος Βούρος Μαθηματική Λογική και Λογικός Προγραμματισμός Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ηµήτρης Καλαµαράς Παρουσιαση του 7 ου κεφαλαιου του βιβλίου της Μαρίας Κορδάκη «Εκπαιδευτικη Τεχνολογια και ιδακτικη της Πληροφορικής Ι» Οι δυνατότητες των Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Λογικοί πράκτορες. Πράκτορες βασισµένοι στη γνώση

Λογικοί πράκτορες. Πράκτορες βασισµένοι στη γνώση Λογικοί πράκτορες Πράκτορες βασισµένοι στη γνώση Βάση γνώσης (knowledge base: Σύνολο προτάσεων (sentences Γλώσσα αναπαράστασης της γνώσης Γνωστικό υπόβαθρο: «Αµετάβλητο» µέρος της ΒΓ Βασικές εργασίες:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα

Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών. Γ Οµάδα Άσκηση Διδακτικής του Μαθήµατος των Θρησκευτικών Γ Οµάδα Διδάσκων: Αθ. Στογιαννίδης Λέκτορας 11ο Μάθηµα Διερεύνηση Προϋποθέσεων Διδασκαλίας - Α : Η θεωρία του Jean Piaget για τη νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου

Διαβάστε περισσότερα

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα.

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα. εύτερη διάλεξη. Η στα αναλυτικά προγράµµατα. Η Ευκλείδεια αποτελούσε για χιλιάδες χρόνια µέρος της πνευµατικής καλλιέργειας των µορφωµένων ατόµων στο δυτικό κόσµο. Από τις αρχές του 20 ου αιώνα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE ΣΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE ΣΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ BOOLE ΣΤΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Θεματική Ενότητα: Πολλαπλές Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις Βασίλειος Τσακανίκας Γεώργιος Τσαπακίδης vasilistsakanikas@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14

Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση...13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 Περιεχόµενα Πρώτο Κεφάλαιο Φάσεις & Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση....13 1.1 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: η προϊστορία της πληροφορικής στην εκπαίδευση 14 1.1.1 Ορισµός της εκπαιδευτικής τεχνολογίας...14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Ένα αρχέγονο ερώτηµα Τι είναι η γνώση; Ποια η διαδικασία του γνωρίζειν; θεωρίες, επιστημολογίες, μεταφορές και πρακτικές στην τάξη των μαθηματικών Μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ του Παν. Λ. Θεοδωρόπουλου 0 Η Θεωρία Πιθανοτήτων είναι ένας σχετικά νέος κλάδος των Μαθηματικών, ο οποίος παρουσιάζει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία. Επειδή η ιδιαιτερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;)

Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) Εκπαιδευτικό (;) Λογισμικό (;) α) Μεμονωμένα «εκπαιδευτικά λογισμικά» ή «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα»; (οντότητες κατά πολύ ευρύτερες των εκπαιδευτικών λογισμικών) β) Συνεχής εξέλιξη και εμφάνιση νέων ειδών

Διαβάστε περισσότερα

p p 0 1 1 0 p q p q p q 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 p q

p p 0 1 1 0 p q p q p q 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 p q Σημειώσεις του Μαθήματος Μ2422 Λογική Κώστας Σκανδάλης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2010 Εισαγωγή Η Λογική ασχολείται με τους νόμους ορθού συλλογισμού και μελετά τους κανόνες βάσει των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Προτασιακή Λογική

9.1 Προτασιακή Λογική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 9 Λογική Η λογική παρέχει έναν τρόπο για την αποσαφήνιση και την τυποποίηση της διαδικασίας της ανθρώπινης σκέψης και προσφέρει µια σηµαντική και εύχρηστη µεθοδολογία για την αναπαράσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Λογική στην Πληροφορική - Εισαγωγή

Λογική στην Πληροφορική - Εισαγωγή Λογική στην Πληροφορική - Εισαγωγή Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Οργάνωση του Μαθήματος Αναδρομή στην Ιστορία της Λογικής ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-1 Διδασκαλία Διαλέξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο... 7. 3. Δειγματικός χώρος Ενδεχόμενα... 42 Εύρεση δειγματικού χώρου... 46 ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο................................................ 7 1. Το Λεξιλόγιο της Λογικής.............................................. 11. Σύνολα..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο

Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο Θεωρία Υπολογισμού και Πολυπλοκότητα Μαθηματικό Υπόβαθρο Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Σύνολα Συναρτήσεις και Σχέσεις Γραφήματα Λέξεις και Γλώσσες Αποδείξεις ΕΠΛ 211 Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορηματικός Λογισμός (ΗR Κεφάλαιο 2.1-2.5)

Κατηγορηματικός Λογισμός (ΗR Κεφάλαιο 2.1-2.5) Κατηγορηματικός Λογισμός (ΗR Κεφάλαιο 2.1-2.5) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στον Κατηγορηματικό Λογισμό Σύνταξη Κανόνες Συμπερασμού Σημασιολογία ΕΠΛ 412 Λογική στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα.

Πιο συγκεκριμένα, η χρήση του MATLAB προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. i Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα βασικά προβλήματα των αριθμητικών μεθόδων της υπολογιστικής γραμμικής άλγεβρας (computational linear algebra) και της αριθμητικής ανάλυσης (numerical

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο και μέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία

Περιεχόμενο και μέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία Περιεχόμενο και μέθοδος προσέγγισης των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική ηλικία Πέτρος Π. Καριώτογλου Περίληψη Στο άρθρο αυτό προτείνονται οι διαδικασίες των επιστημονικών μεθόδων (παρατήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία

Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία Βασιλική Σπηλιωτοπούλου Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια: Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Οι άνθρωποι από πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΟΓΙΚΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ενότητα 6: Δημήτρης Χασάπης Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιγραφική στατιστική ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Όλες

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 252: Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός

ΗΥ 252: Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός ΗΥ : Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός http://www.csd.uoc.gr/~hy Β. Χριστοφίδης christop@ics.forth.gr Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών, Πανεπιστήµιο Κρήτης Ηράκλειο Κρήτης Γενικές Πληροφορίες Ώρες ιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση 1. Εισαγωγή Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση» δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ενημέρωση προβληματισμός για τις νέες τάσεις αξιολόγησης του μαθητή στην εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 1. Σι είναι επιστήμη 2. Η γέννηση της επιστημονικής γνώσης 3. Οριοθέτηση θεωριών αστικότητας 1. Μια διαδεδομένη αντίληψη περί επιστήμης Γνώση / Κατανόηση των φαινομένων του φυσικού κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού. Νοέμβρης 2012 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού. Νοέμβρης 2012 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού Νοέμβρης 2012 Χρύσω Αθανασίου (Σύμβουλος Μαθηματικών ) Ελένη Δεληγιάννη (Συγγραφική Ομάδα) Άντρη Μάρκου (Σύμβουλος Μαθηματικών) Ελένη Μιχαηλίδου (Σύμβουλος Μαθηματικών)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Στην διερεύνηση αυτή οι µαθητές στοχεύουν στην οργάνωση ενός πάρτι. Εκτιµώντας ότι η επιτυχία της εκδήλωσης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των προσκεκληµένων καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.:

ΠΡΟΣ: Τηλέφωνο: 210-3443422 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΚΟΙΝ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α. Τρόποι απόδειξης

Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα. Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α. Τρόποι απόδειξης Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα Μάθημα 3 ο, Τμήμα Α Ο πυρήνας των μαθηματικών είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συλλογιζόμαστε στα μαθηματικά. Τρόποι απόδειξης Επαγωγικός συλλογισμός (inductive)

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών 1 Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κωτσογιάννη Μαριάννας Περίληψη 1. Αντικείµενο- Σκοπός Αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013 2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ τάξης Ημερήσιου και Δ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 3 4 ΜΕΡΟΣ Α : Άλγεβρα Κεφάλαιο ο (Προτείνεται να διατεθούν διδακτικές ώρες) Ειδικότερα:.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση

Κεφάλαιο 8. Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Κεφάλαιο 8 Βασικές Αρχές Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Αναπαράσταση Γνώσης Σύνολο συντακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Καταστάσεων προβλημάτων στο Νηπιαγωγείο. Από τη μοιρασιά της τούρτας στην ανάπτυξη γεωμετρικών εννοιών

Διαχείριση Καταστάσεων προβλημάτων στο Νηπιαγωγείο. Από τη μοιρασιά της τούρτας στην ανάπτυξη γεωμετρικών εννοιών Διαχείριση Καταστάσεων προβλημάτων στο Νηπιαγωγείο Από τη μοιρασιά της τούρτας στην ανάπτυξη γεωμετρικών εννοιών Το πρόβλημα Ζητήθηκε από τα παιδιά να χωριστούν σε ομάδες και να προσπαθήσουν να μοιράσουν

Διαβάστε περισσότερα

Δύο λόγια από τη συγγραφέα

Δύο λόγια από τη συγγραφέα Δύο λόγια από τη συγγραφέα Τα μαθηματικά ή τα λατρεύεις ή τα μισείς! Για να λατρέψεις κάτι πρέπει να το κατανοήσεις, για τη δεύτερη περίπτωση τα πράγματα μάλλον είναι λίγο πιο απλά. Στόχος αυτού του βιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή

Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Η παραγωγή και η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού ως διδακτική επιλογή Κ. Ραβάνης Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση Η μεγάλη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και οι υψηλές ταχύτητες πρόσβασης στις πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Απογευματινή φοίτηση ) Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ,ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΗ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Κατηγορηματικής Λογικής

Στοιχεία Κατηγορηματικής Λογικής Στοιχεία Κατηγορηματικής Λογικής ιδάσκοντες: Φ. Αφράτη,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Κατηγορηματική Λογική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εκπαίδευση παιδιών με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή Η γνώση προκύπτει μέσα από την επανάληψη της μαθημένης συμπεριφοράς. Για τη μάθηση απαιτούνται γνωστικές διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά µπoρεί να χρησιµοποιηθεί και το MaLT, η τρισδιάστατη έκδοση του Χελωνόκοσµου.

Εναλλακτικά µπoρεί να χρησιµοποιηθεί και το MaLT, η τρισδιάστατη έκδοση του Χελωνόκοσµου. 2. Εκπαιδευτικό λογισµικό για τα µαθηµατικά Το σκεπτικό της επιλογής του εκπαιδευτικού λογισµικού για την ευρεία επιµόρφωση για τους συναδέλφους µαθηµατικούς είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την προβληµατική

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά HY118- ιακριτά Μαθηµατικά (Τσικνο)Πέµπτη, 12/02/2015 Το υλικό των Αντώνης διαφανειών Α. Αργυρός έχει βασιστεί σε διαφάνειες του e-mail: Kees argyros@csd.uoc.gr van Deemter, από το University of Aberdeen

Διαβάστε περισσότερα