«Αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch για τη διδασκαλία χωρικών εννοιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch για τη διδασκαλία χωρικών εννοιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch για τη διδασκαλία χωρικών εννοιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» Φοιτήτρια: Λουκή Ευανθία (1577) Υπεύθυνος Καθηγητής: Μπράτιτσης Θαρρενός Β Βαθμολογητής: Τάτσης Κωνσταντίνος Εαρινό Εξάμηνο Φλώρινα,

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1 2. Θεωρητικό πλαίσιο I. Θεωρίες μάθησης και διδασκαλία των μαθηματικών...3 II. Έννοιες χώρου και χωρική σκέψη Υπάρχουσα κατάσταση Ερευνητική προσέγγιση I. Εισαγωγή έρευνας..24 II. Τεχνολογικό περιβάλλον Α. Περιγραφή του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Scratch...25 Β. Περιγραφή της πλακέτας..27 Γ. Περιγραφή της κατασκευής..28 Δ. Περιγραφή λαβυρίνθων 29 III. Μεθοδολογία Α. Υποκείμενα και ερευνητικά εργαλεία Β. Ερευνητική διαδικασία Ανάλυση αποτελεσμάτων συμπεράσματα Συζήτηση Βιβλιογραφία...51 Παράρτημα με ενδεικτικές λύσεις παιδιών

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα πιο σύγχρονα αντικείμενα της εκπαιδευτικής έρευνας είναι η επινόηση νέων ειδών δραστηριοτήτων και εργαλείων που προωθούν τη μάθηση. Η δημιουργία τεχνολογικών περιβαλλόντων μάθησης, δημιουργεί επίσης μια προοπτική επινόησης και εγκαθίδρυσης νέων εκπαιδευτικών συνθηκών, μαθησιακών καταστάσεων, παιδαγωγικών στρατηγικών και κυρίως νέων μαθησιακών δραστηριοτήτων (Δημητρακοπούλου 1998). Ο σωστός σχεδιασμός, όμως, δραστηριοτήτων, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών, προϋποθέτει αφενός ακριβή προσδιορισμό του στόχου που επιχειρείται και αφετέρου επαρκή γνώση του προβλήματος και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη συγκεκριμένη ηλικία. Αντικείμενο της έρευνας που περιγράφεται στην παρούσα εργασία είναι η επινόηση νέων μαθησιακών καταστάσεων και διαδραστικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στόχος της καινοτομικής αυτής προσέγγισης είναι να βοηθήσει τα μικρά παιδιά να αναπτύξουν τον προσανατολισμό στα χώρο και, συγκεκριμένα, τις έννοιες «μπροστά - πίσω», «δεξιά - αριστερά». Επιδιώκει, επίσης, την εισαγωγή των νηπίων στις ποιοτικές σχέσεις όπως είναι οι ανοικτές και κλειστές γραμμές, ο διαχωρισμός και ο εγκλεισμός, τα σύνορα, η συνέχεια, η διαδοχή, οι γειτνιάσεις (οι λεγόμενες τοπολογικές σχέσεις), αλλά και την κατανόηση της συμβατικής αξίας των σχέσεων αυτών (Τζεκάκη 2007). Ο προσανατολισμός στο χώρο είναι η γνώση του πού βρισκόμαστε και πώς θα κινηθούμε στον κόσμο, κατανοώντας και χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μεταξύ των διαφορετικών θέσεων στο χώρο, ειδικά σε σχέση με τη θέση που κατέχουμε εμείς (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Έχει αποδειχθεί από έρευνες, σε σχέση με την αίσθηση του χώρου, ότι εκφράσεις, όπως «πάνω από» και «κάτω από» δε φαίνεται να δημιουργούν πρόβλημα κατανόησης στα παιδιά, σε αντιδιαστολή με εκφράσεις όπως «μπροστά - πίσω», «δεξιά - αριστερά» (Πήλιουρας, 2009). Ιδιαίτερη δυσκολία έχουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας στην κατανόηση των εννοιών αυτών, όταν προσπαθούν να τις προσδιορίσουν σε σχέση με το σώμα κάποιου άλλου ή με ένα εξωτερικό σημείο αναφοράς (Ioannidou & Dimitracopoulou, 2004). Επίσης, τα παιδιά 3

4 δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη συμβατική αξία των σχέσεων. Η έλλειψη εμπειριών με αντίστοιχες δραστηριότητες δεν επιτρέπει σε κάποια παιδιά να οικειοποιηθούν με τον επιθυμητό τρόπο ικανότητες προσανατολισμού και τοποθέτησης στον χώρο. Σε τέτοιες συνθήκες το σώμα του παιδιού αποτελεί το ενδιάμεσο από το οποίο περνάει ο σχηματισμός της αίσθησης του χώρου. Παράλληλα, η δραστηριοποίηση του παιδιού μέσα στον υλικό χώρο και η αντιμετώπιση πολύμορφων χωρικών καταστάσεων συμβάλλει στη συγκρότηση της αντικειμενικής αντίληψης που επιδιώκεται. Από την προσέγγιση αυτή γίνεται φανερή η σημασία της ανάπτυξης των εννοιών χώρου μέσα από τις εμπειρίες του ίδιου του παιδιού στο υλικό περιβάλλον. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά αποκτούν ευκολότερα την αίσθηση του χώρου όταν χειρίζονται μοντέλα ή όταν χρησιμοποιούν διαγράμματα. (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008; Τζεκάκη, 2007) Ένα τέτοιο μαθησιακό μοντέλο δημιουργήθηκε και για την παρούσα έρευνα. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Scratch, σε συνδυασμό με μια εξωτερική πλακέτα αισθητήρων, για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων προσανατολισμού σε χώρο δύο επιπέδων, για παιδιά νηπιαγωγείου. Ο κύριος στόχος είναι η πρόκληση γνωστικής σύγκρουσης στα παιδιά, που στην ηλικία των τεσσάρων και πέντε ετών, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχουν πρόβλημα στην κατανόηση των χωρικών εννοιών «μπροστά - πίσω», «δεξιά - αριστερά», κυρίως όταν μεταβάλλεται το σταθερό σημείο αναφοράς. Στην παρούσα έρευνα, τα παιδιά καλούνται να «κινήσουν» ένα χαρακτήρα σε ένα δισδιάστατο χώρο, τοποθετώντας εικονικά τον εαυτό τους στη θέση του χαρακτήρα αυτού. Με τον τρόπο αυτό, προβάλλουν το δικό τους σταθερό σημείο αναφοράς σε αυτό του κινούμενου χαρακτήρα. Η εργασία δομείται ως ακολούθως: αρχικά αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει το σχεδιασμό της προτεινόμενης έρευνας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η υπάρχουσα ερευνητική κατάσταση. Ακολούθως περιγράφεται το τεχνολογικό περιβάλλον της έρευνας, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματά της, πριν από την καταληκτική συζήτηση. 4

5 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ I. Θεωρίες μάθησης και διδασκαλία των μαθηματικών Στην πορεία των χρόνων, μέσα από την επιστημονική αναζήτηση, αναδείχτηκαν σημαντικά ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο οι θεωρίες μάθησης είναι σε θέση να δώσουν απαντήσεις σε διδακτικά ερωτήματα. Το εγχείρημα της σύνδεσης των θεωριών μάθησης για τα Mαθηματικά με τη διδασκαλία τους ενισχύει την άποψη για την ιδιαιτερότητα και την πολυπλοκότητα του προβλήματος και για τον λόγο, άλλωστε, αυτόν η μαθηματική γνώση αποτέλεσε από παλιά ένα ιδιαίτερο πεδίο στις έρευνες που σχετίζονται με τη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου (π.χ. Piaget, Bruner, Vygotsky, Leont v, Davidof, Lave & Wenger, κ.ά.) (Τζεκάκη, 2007). Όσον αφορά στη γενική αναπτυξιακή διαδικασία ο Piaget και οι συνεργάτες του (Piaget & Inhelder, 1956; Piaget, Inhelder, & Szeminska, 1960, όπως αναφέρεται στο Τζεκάκη 2007) υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός μοναδικού τρόπου σκέψης και συγκεκριμένες στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων σε κάθε στάδιο. Άλλοι όμως ερευνητές, όπως ο Siegler (1998), δεν συμφωνούν με αυτή την ομοιομορφία στην ανάπτυξη και υποστηρίζουν ότι, ανάλογα με την κατάσταση, τα παιδιά υιοθετούν περισσότερους του ενός τρόπους επίλυσης προβλημάτων. Όσον αφορά στην ανάπτυξη της χωρικής αναπαράστασης των παιδιών, οι Newcombe και Huttenlocher (2000) προτείνουν τη δική τους προσέγγιση συνθέτοντας τις παρακάτω τρεις κλασσικές προσεγγίσεις: Ο Piaget εισήγαγε τον όρο «εποικοδομητισμός» (constructivism) και υποστήριξε ότι η γνώση δεν προσλαμβάνεται παθητικά, αλλά κατασκευάζεται δυναμικά από το ίδιο το μανθάνον υποκείμενο κατά την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον. Θεωρούσε δηλαδή ότι τα νήπια γεννιούνται χωρίς τη γνώση του χώρου ή τη σύλληψη της μονιμότητας του αντικειμένου. Αντίθετα αναπτύσσουν τη γνώση αυτή με την εμπειρία και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. 5

6 Η νατιβιστική προσέγγιση προτείνει ότι οι ουσιαστικές πτυχές της χωρικής κατανόησης είναι έμφυτες και ότι η βιολογική ωρίμανση συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου μπορεί να συμβάλει στη χωρική ανάπτυξη των παιδιών. Ο Ρώσος ψυχολόγος Lev Vygotsky υπογραμμίζει τη σημασία του πολιτιστικού παράγοντα στη μετάδοση των χωρικών δυνατοτήτων, δίνοντας έτσι το ερέθισμα για την ανάπτυξη αυτού που στη συνέχεια ονομάστηκε κοινωνικός εποικοδομητισμός. Στις προσεγγίσεις του οι έννοιες πρώτα εμφανίζονται σε κοινωνικό επίπεδο και μεταγενέστερα σε ατομικό μέσα από τη διαδικασία εσωτερίκευσης, με βάση τα προσωπικά κίνητρα του ατόμου (internalization). Το μανθάνον υποκείμενο αντιλαμβάνεται τη νέα γνώση και τη συνδέει με την προϋπάρχουσα, λειτουργώντας σε αλληλεπίδραση με τα άλλα άτομα στην κατασκευή νοημάτων. Οι Newcombe και Huttenlocher (2000) υποστηρίζουν μια αλληλεπιδραστική προσέγγιση για τη χωρική ανάπτυξη των παιδιών, η οποία περιλαμβάνει και συμπληρώνει τις βασικές ιδέες των άλλων τριών προσεγγίσεων. Ισχυρίζονται δηλαδή ότι η βιολογική προετοιμασία αλληλεπιδρά με την ωρίμανση των νηπίων στο χωρικό περιβάλλον που ζουν. II. Έννοιες χώρου και χωρική σκέψη Εκτός, όμως, από τις θεωρίες μάθησης, απαραίτητο κριτήριο για το σχεδιασμό διδακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων στην προσχολική αγωγή είναι και η γνώση των αποτελεσμάτων των ερευνών της διδακτικής των μαθηματικών, για τα Mαθηματικά που γνωρίζουν άτυπα ή μπορούν να μάθουν τα παιδιά κάθε ηλικίας. Έχει αποδειχθεί πώς εκτός από την απόκτηση αριθμητικών γνώσεων, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας μπορούν να ασχοληθούν με θέματα γεωμετρίας και μέτρησης (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008). Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, αποδίδεται μια μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη χωρικής και γεωμετρικής σκέψης καθώς ο χώρος και οι εμπειρίες μέσα σ αυτόν, εκτός από το να αποτελούν μια πρώτη 6

7 πηγή εννοιών, στηρίζουν τη μαθηματική σκέψη των παιδιών και αποτελούν τη βάση ανάπτυξης του μαθηματικού συλλογισμού σε πολλά επίπεδα (π.χ. τα κλάσματα και οι πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης παρουσιάζονται με την βοήθεια σχημάτων, ή έννοια της αριθμητικής ευθείας) (Τζεκάκη, 2007). Πολλοί ερευνητές επισημαίνουν ότι κατά την ανάπτυξη χωρικής και γεωμετρικής σκέψης πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι ο χώρος τον οποίο μελετάμε δεν είναι ενιαίος. Κι αυτό ισχύει όχι μόνο ως προς το είδος των σχέσεων που παρατηρούμε αλλά ως προς το μέγεθος του χώρου, το οποίο διαφοροποιεί τον τρόπο αντίληψης και διαχείρισης των σχέσεων αυτών (Bishop, 1980; Berthelot & Salin, 1994; Brousseau, 1997). Οι έννοιες χώρου επιδιώκεται διδακτικά να προσεγγίζονται και στους τρείς χώρους (μικρο-χώρος, μεσο-χώρος, μακρο-χώρος) γιατί η διαπραγμάτευσή τους σε καθέναν από αυτούς προβάλλει και αναπτύσσει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Επίσης, είναι γενικότερα αποδεκτό από την εποχή του Piazet (1973) ότι η κατανόηση του χώρου δεν είναι μια «ανάγνωσή» του, αλλά μια δυναμική κατασκευή από τις λειτουργίες μέσα σ αυτόν. Ως χωρική αίσθηση (spatial sense) νοείται μια διαισθητική αντίληψη για το χώρο που μας περιβάλλει και τα αντικείμενα μέσα σ αυτόν. Η ανάπτυξή της στηρίζεται σε χωρικές εμπειρίες που εμπλέκουν τις σχέσεις των αντικειμένων με έννοιες όπως η διεύθυνση, η τοποθέτηση, ο προσανατολισμός και οι μετασχηματισμοί (Τζεκάκη, 2007). Το παιδί βρίσκεται αντιμέτωπο με την υλική διάσταση του κόσμου και των φαινομένων, την οποία και βιώνει με το δικό του τρόπο: σχηματίζει, δηλαδή, υποκειμενικά συστήματα ερμηνείας και αναπαράστασης της πληροφορίας που προσλαμβάνει, επενδύοντας τα με τα δικά του συναισθηματικά και πολιτισμικά δεδομένα. Έτσι, μέσα από τις δραστηριότητες και πρακτικές του, το παιδί δημιουργεί «τόπους», δηλαδή υποκειμενικές εκδοχές του υλικού του περίγυρου. Οι «τόποι» αυτοί αποτελούν υποκειμενικά υλικά περιβάλλοντα προσαρμοσμένα απόλυτα στα χαρακτηριστικά του παιδιού και στις δυνατότητες του να επικοινωνήσει και να κατανοήσει το χωρο-πολιτισμικό του περίγυρο (Τζεκάκη, 2007). Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι όλη αυτή η διαδικασία πρόσληψης ερεθισμάτων και βίωσης δραστηριοτήτων και επικοινωνίας στο χώρο θα ήταν 7

8 αδύνατη χωρίς τη συμμετοχή του σώματος. Το σώμα του παιδιού είναι κι αυτό ένα στοιχείο του χώρου, ενδιάμεσος κρίκος στην αλυσίδα της διαδικασίας επικοινωνίας του με τον κόσμο και τα φαινόμενα (Τζεκάκη, 2007). Η κατανόηση του χώρου αποτελεί μια θεμελιώδη ανάγκη γιατί το άτομο βρίσκεται από τη γέννησή του και λειτουργεί μέσα σε αυτόν. Ο χώρος αποτελεί αιτία, συνθήκη, αλλά και μέσο ανάπτυξης για πολλές και διαφορετικές, τόσο καθημερινές όσο και μαθηματικές ή άλλες επιστημονικές έννοιες. Μέσα από ένα πλήθος εμπειριών και ανακαλύψεων στο χώρο, δομούνται, οργανώνονται και μορφοποιούνται άτυπες και αργότερα τυπικές έννοιες που οδηγούν τη δράση του παιδιού αρχικά πάνω στα αντικείμενα και τις σχέσεις τους και αργότερα στο σχηματισμό μοντέλων όπως είναι τα σχήματα ή οι αναπαραστάσεις του χώρου (Γερμανός, 2002; Hershkowitz et all., 1996; Bartolini Bussi & Boero, 1998). Η σημασία και η ιδιαιτερότητα της αντίληψης του χώρου τεκμηριώνεται και από τον διαχωρισμό της ως μιας ιδιαίτερης διάστασης της χωρικής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τον Gardner (1983), χωρική νοημοσύνη είναι ένα σύνολο γνωστικών διαδικασιών μέσω των οποίων ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα στο χώρο, τις ιδιότητες, τις σχέσεις και τους μετασχηματισμούς τους. Παράλληλα, η χωρική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να οργανώνει σε νοερές αναπαραστάσεις αντικείμενα ή ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν ή είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν (Battista & Clements, 1996). Η χωρική αυτή αίσθηση μπορεί να αναπτυχθεί στα παιδιά, τα οποία δρώντας αρχικά στο χώρο και στη συνέχεια «εικονοποιώντας» αυτή την δράση βελτιώνουν τους κιναισθητικούς χωρικούς χειρισμούς στα αντικείμενα ή τις αναπαραστάσεις τους (Clements & Battista, 1992). Οι γνωστικές αυτές διαδικασίες μπορούν να αναλυθούν, σύμφωνα με τους ερευνητές (Fuys & Liebov, 1992; Owens, 1992; Owens & Outhred, 2006), σε διάφορες συνιστώσες, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων τον προσανατολισμό. Ως προσανατολισμός ορίζεται η ικανότητα του ατόμου να διακρίνει στο χώρο τη θέση ενός αντικειμένου αναφορικά με άλλα αντικείμενα και τις σχέσεις που χαρακτηρίζουν τις τοποθετήσεις αυτές, όπως και να αντιλαμβάνεται τις ρυθμίσεις που αλλάζουν τη θέση ή την κατεύθυνσή του (Τζεκάκη, 2007). Για παράδειγμα, ο προσανατολισμός είναι αυτός που βοηθά ένα άτομο να διακρίνει ότι ένα αντικείμενο μετακινείται από μία θέση σε μία άλλη ή βρίσκεται δίπλα από κάποιο άλλο 8

9 αντικείμενο. Επιπλέον, μέσω του προσανατολισμού μπορεί κανείς να διατηρεί στη μνήμη του ότι ένα αντικείμενο ήταν σε συγκεκριμένη θέση, αλλά και να αντιλαμβάνεται τις ενέργειες που έγιναν για την αλλαγή αυτής της θέσης. Οι σχέσεις που αφορούν τις θέσεις των αντικειμένων προσδιορίζονται κάθε φορά με βάση κάποιο σύστημα αναφοράς. Το ανθρώπινο σώμα αποτελεί ένα πρώτο σύστημα αναφοράς για τον προσανατολισμό στο χώρο καθώς τα αντικείμενα τοποθετούνται σε σχέση με αυτό μπροστά, πίσω, κλπ. Ως αποτέλεσμα πολλών ερευνών, κυρίως ψυχολογικών, στο χώρο της Γεωμετρίας (Bishop, 1980; Owens, 1992; Bazzini, 1991; Newcombe & Huttenlocher, 2000), μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η ικανότητα προσανατολισμού και τοποθέτησης στο χώρο δεν εξελίσσεται από μόνη της και δεν ακολουθεί απλά την ηλικία. Η έλλειψη εμπειριών με αντίστοιχες δραστηριότητες δεν επιτρέπει στο άτομο να επεξεργαστεί διαδικασίες ή να οικειοποιηθεί τις υπάρχουσες για να δημιουργήσει μοντέλα και έννοιες στην κατεύθυνση αυτή. Έρευνες στο χώρο αυτό σε παιδιά προσχολικής ηλικίας έδειξαν ότι τα μικρά παιδιά δεν μπαίνουν στη διαδικασία να «βγάλουν» με την εμπειρία τους τα προσδιοριστικά χαρακτηριστικά προσανατολισμού που συνδέονται με το ίδιο τους το σώμα και να τα αποδώσουν σε ένα τρίτο αντικείμενο. Για το λόγο αυτό συναντούν δυσκολίες όταν χρειάζεται να προσδιορίσουν μια θέση με ένα σύστημα αναφοράς που είναι διαφορετικό από το σώμα τους (Γερμανός, Τζεκάκη & Οικονόμου, 1997). Έτσι, ενώ σχεδόν όλα τα παιδιά είναι σε θέση να περιγράψουν ή να εντοπίσουν τη θέση ενός αντικειμένου ως προς ένα τρίτο σύστημα αναφοράς που όμως έχει τον ίδιο προσανατολισμό με αυτά («μπρός - πίσω» ή «δεξιά- αριστερά» κοινό), ένας σημαντικός αριθμός παιδιών (περίπου το 1/3) αδυνατούν να το εντοπίσουν όταν το δικό τους «μπροστά» είναι «πίσω» για το άλλο σύστημα αναφοράς, βρίσκεται δηλαδή σε μια περιοχή που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «ζώνη διαφοροποίησης». Για έναν, επίσης, σημαντικό αριθμό (περίπου τι 1/3) ο προσδιορισμός αυτός δεν είναι αυτόματος και απαιτεί αναζήτηση (Τζεκάκη, 2007). Αντίστοιχα πειράματα με τοποθετήσεις αντικειμένων σε πλάκες Lego, έδειξαν ότι οι ικανότητες των παιδιών να εντοπίσουν τη θέση ενός κομματιού πάνω σε μια πλάκα εξελίσσονται με την ηλικία και την εμπειρία σε αντίστοιχες καταστάσεις, αλλά 9

10 επίσης μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά με κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις (Οικονόμου και Τζεκάκη, 2005). Είναι γεγονός ότι το ζήτημα της αποτελεσματικής μαθηματικής μάθησης στις μικρές ηλικίες δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί. Μεγάλος αριθμός επιστημόνων ερευνούν, πειραματίζονται, επιχειρούν να ερμηνεύσουν και να προτείνουν τρόπους διδασκαλίας και μάθησης για τα Μαθηματικά, αλλά η αναζήτηση αυτή βρίσκεται ακόμα στην αρχή. Οι περισσότερες έρευνες μελετούν τις αναπτυξιακές διαστάσεις της μαθηματικής εκπαίδευσης και κυρίως με περιεχόμενο τους αριθμούς, τις πράξεις και κάποια στοιχεία γεωμετρίας. Μακροχρόνιες μελέτες που θα επιτρέψουν να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα της έγκαιρης μαθηματικής ανάπτυξης των παιδιών δεν εντοπίζονται ή δίνουν μεμονωμένα στοιχεία (Τζεκάκη, 2007). Με βάση όμως τις θεωρητικές προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου, ορισμένα ζητήματα σταθεροποιούνται προοδευτικά. Υπάρχουν ήδη κάποιες προσεγγίσεις που αποσαφηνίζουν πότε προτεινόμενες για την ηλικία αυτή δραστηριότητες είναι μαθηματικές και ποια σύνδεση αποκτά η μαθηματική γνώση που εμπεριέχεται σ αυτές τις δραστηριότητες με τη μελλοντική ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών. Επίσης, τα οφέλη που αποκτούν τα παιδιά από αυτές τις μαθηματικές εμπειρίες και η εξέλιξη της μαθηματικής ανάπτυξης που ξεκινά από τις πρώτες αυτές επαφές με τις μαθηματικές έννοιες. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά συναρτώνται με το είδος του προγράμματος και τον τρόπο διδακτικής εφαρμογής του (Τζεκάκη, 2007). Οι χωρικές έννοιες, η κατανόηση των οποίων αποτελεί το βασικό στόχο της παρούσας μελέτης, εντάσσονται στο πεδίο των μαθηματικών εννοιών. 10

11 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στις μέρες μας, υπάρχουν αρκετά περιβάλλοντα προγραμματισμού ειδικά σχεδιασμένα για μικρά παιδιά, όπως: Τα Squeak Etoys, ένα πολυμεσικό περιβάλλον προγραμματισμού, που δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία πολύπλοκων εννοιών. Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται μια τέτοια ενδεικτική δραστηριότητα, που αφορά στη διδασκαλία της μουσικής και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω. Όταν ο χρήστης τοποθετεί το δείκτη του ποντικιού σ ένα από τα κόκκινα τετράγωνα, ακούει μια μελωδία που αποτελείται από τρεις νότες, δηλαδή μια συγχορδία. Αυτό που καλείται να κάνει είναι να κατατάξει τα κόκκινα τετράγωνα στα τέσσερα κουτάκια, ανάλογα με το είδος της κλίμακας στο οποίο ανήκει η κάθε συγχορδία (Ντο μείζονα, Φα μείζονα, Λα ελάσσονα και κλίμακα του Σολ). Αν τοποθετήσει το τετράγωνο στο σωστό κουτάκι, τότε το τετράγωνο γίνεται μπλε. Εικόνα 1 Ενδεικτική δραστηριότητα στο προγραμματιστικό περιβάλλον Squeak Etoys 11

12 Το Stagecast Creator, ένα προγραμματιστικό περιβάλλον, το οποίο προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα δημιουργίας διαδραστικών αναπαραστάσεων, παιχνιδιών και ιστοριών. Στις εικόνες 2,3,4 παρουσιάζονται τρεις από τις φάσεις της δραστηριότητας «εικονικός κηπουρός», η οποία έχει σχεδιαστεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Στόχος της είναι να γνωρίσουν τα μικρά παιδιά καινούργια είδη λουλουδιών, αλλά και το ρυθμό ανάπτυξής τους με το πέρασμα του χρόνου. Συγκεκριμένα, στο αριστερό μέρος της οθόνης, βρίσκονται έξι εικονίδια που αναπαριστούν 6 διαφορετικά είδη λουλουδιών. Ο χρήστης του περιβάλλοντος, μπορεί να επιλέξει όποιο από αυτά τα εικονίδια επιθυμεί και κάνοντας κλικ στο κεντρικό πλαίσιο, το οποίο αναπαριστά τον εικονικό κήπο, να «φυτέψει» το λουλούδι που επέλεξε. Στη συνέχεια, πατώντας το πράσινο εικονίδιο που βρίσκεται στο δεξιό μέρος της οθόνης, έχει τη δυνατότητα να δει τα φυτά του να αναπτύσσονται ανά μήνα. Στην εικόνα 3, φαίνεται η όψη των λουλουδιών μετά από τρεις μήνες: κάποια έχουν αναπτυχθεί αρκετά και κάποια καθόλου. Στην εικόνα 4 αντίστοιχα, φαίνεται η όψη τους μετά από έξι μήνες: αυτά που ήταν ήδη ανθισμένα, έχουν πλέον μαραθεί και έχουν ανθίσει τα υπόλοιπα, τα οποία προφανώς έχουν πιο αργό ρυθμό ανάπτυξης. Εικόνα 2 - Ενδεικτική δραστηριότητα στο προγραμματιστικό περιβάλλον Stagecast Creator (φάση 1) 12

13 Εικόνα 3 - Ενδεικτική δραστηριότητα στο προγραμματιστικό περιβάλλον Stagecast Creator (φάση 4) Εικόνα 4 - Ενδεικτική δραστηριότητα στο προγραμματιστικό περιβάλλον Stagecast Creator (φάση 5) 13

14 Το ToonTalk, όπου ο χρήστης μπορεί να ασκηθεί, εκτός από τον προγραμματισμό, στην επίλυση πάζλ και άλλων προβλημάτων, αλλά και να εκφράσει τη δημιουργικότητα του. Στην εικόνα 5 παρουσιάζεται μια δραστηριότητα, η οποία απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η δραστηριότητα αυτή έχει τη μορφή παιχνιδιού και απαιτεί δυο παίκτες. Ο ένας κινεί τον καρχαρία που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης, πατώντας το Shift και τα βελάκια στο πληκτρολόγιο και ο άλλος κινεί τον καρχαρία που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης, χρησιμοποιώντας το ποντίκι. Νικητής του παιχνιδιού, θα είναι αυτός που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, «τρώγοντας» τα περισσότερα ψάρια. Μέσω της δραστηριότητας αυτής, τα νήπια εξοικειώνονται στη χρήση των περιφερικών μονάδων του υπολογιστή (πληκτρολόγιο ποντίκι), αναπτύσσοντας έτσι και τη λεπτή τους κινητικότητα. Επίσης, εξασκούνται σε προμαθηματικές έννοιες, εφόσον μετρούν τα ψάρια και βλέπουν παράλληλα τον αριθμό στο κάτω μέρος της οθόνης. Εικόνα 5 Ενδεικτική δραστηριότητα στο προγραμματιστικό περιβάλλον ToonTalk 14

15 Το Scratch, το οποίο παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργήσει διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια, μουσική, κ.α. Τέλος, είναι διαθέσιμες διάφορες υλοποιήσεις της γλώσσας προγραμματισμού Logo. Όλα τα προαναφερθέντα περιβάλλοντα θα μπορούσαν να στηρίξουν τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη της χωρικής σκέψης και του προσανατολισμού των παιδιών. Τα συστήματα αυτά χαρακτηρίζονται από αναπτυξιακές προσαρμογές, όπως απλοποιημένο συντακτικό, περιγραφή των προγραμμάτων με τη χρήση εικονιδίων, άμεση εκτέλεση των εντολών, υπόδειγμα προγραμματισμού προσαρμοσμένο σε κάποια μεταφορά που να δίνει νόημα στη διαδικασία για τα παιδιά κ.α. Είναι δηλαδή πολύ απλά και εύχρηστα τόσο στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς όσο και στη χρήση τους από τα ίδια τα παιδιά ώστε να μην χρειάζονται καθοδήγηση ή επίβλεψη τον/την νηπιαγωγό. Επιπλέον των περιβαλλόντων προγραμματισμού έχουν προταθεί και συστήματα προγραμματισμού με φυσικά αντικείμενα, όπως το σύστημα TORTIS (Perlman, 1976), τα Valiant Roamer robot. Το TORTIS (Toddler s Own Recursive Turtle Interpreter System), είναι μία ευχάριστη, για τα παιδιά, εκδοχή της εκπαιδευτικής ρομποτικής γλώσσας Logo, που βοηθά στη διδασκαλία του προγραμματισμού. Τα Valiant Roamer robot, από την άλλη πλευρά, είναι ρομποτικές κατασκευές, οι οποίες φέρουν πάνω τους διάφορα κουμπιά με εντολές προγραμματισμού. Παρά τη διαθεσιμότητα τέτοιων περιβαλλόντων, όμως, οι σχετικές έρευνες είναι μάλλον σποραδικές και οι περισσότερες από αυτές δεν προσανατολίζονται στο χώρο του νηπιαγωγείου αλλά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Στη συνέχεια περιγράφονται τα βασικά πορίσματα των κυριότερων από αυτές. Οι Monteiro et al (2003) πραγματοποίησαν μια έρευνα με παιδιά ηλικίας 3,4,5,6 χρονών που περιελάμβανε τη χρήση του Roamer robot, το οποίο κατασκευάστηκε από τον καθηγητή Tom Stonier (Goodman, 1999) στην Αγγλία. Είναι ένα προγραμματιζόμενο παιχνίδι πλάτους 40 εκατοστών και το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί να αλλάξει κουστούμι και να προσαρμοστεί στο θέμα των δραστηριοτήτων των παιδιών. 15

16 Εικόνα 6 - Το Roamer robot μεταμφιεσμένο σε ανθοπώλη, πυροσβέστη και σεφ. Επίσης, ήταν εύκολο στη χρήση και τον προγραμματισμό, αφού εκτελούσε εντολές του τύπου «εμπρός-πίσω», «αριστερά-δεξιά». (Εικόνα 2) Εικόνα 7 - Η λίστα με τα κουμπιά που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά Πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δραστηριότητες με τον προγραμματισμό του ρομπότ από τα παιδιά. Ενδεικτικά αναφέρεται η ακόλουθη: Τα παιδιά άκουγαν ένα παραμύθι και στη συνέχεια ζωγράφιζαν τα σημεία της ιστορίας που τους έκαναν εντύπωση και τα τοποθετούσαν στο πάτωμα. Έπειτα μεταμφίεζαν το ρομπότ ώστε να μοιάζει με τον πρωταγωνιστή του παραμυθιού και το προγραμμάτιζαν να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδρομή. 16

17 Εικόνα 8 Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα βασικά σημεία της διαδρομής Εικόνα 9 Το ρομπότ προγραμματίζεται για να πραγματοποιήσει τη διαδρομή Τα παιδιά, δηλαδή, έδιναν εντολές στο ρομπότ και έβλεπαν τις επιπτώσεις τους. Η εκτέλεση των εντολών ήταν ωφέλιμη, ως παράδειγμα, για να αποκτήσουν τα νήπια αντίληψη της κίνησης («εμπρός - πίσω», «αριστερά - δεξιά»), της απόστασης και της περιστροφής. Η διαδραστικές δραστηριότητες με το ρομπότ βοήθησαν τα παιδιά να κατασκευάσουν στρατηγική μέσα από την αναδιάρθρωση των ιδεών τους και να κάνουν επιλογές του τύπου «Αν επιλέξω αυτή τη διαδρομή, θα χρειαστώ λιγότερο 17

18 χρόνο». Πιο συγκεκριμένα, ο πειραματισμός των παιδιών με το ρομπότ είχε θετικά αποτελέσματα σε τρείς τομείς: α) στην κατανόηση της μαθηματικής και της χωρικής γνώσης μέσα από την εξερεύνηση και την επίλυση προβλήματος, β) στον προγραμματισμό υπολογιστών, όπου το παιδί μαθαίνει από τη δοκιμή και το λάθος, και γ) στην ομαδική εργασία. Οι Greenfield Brannon and Lohr (1994) εξέτασαν σε έρευνά τους το βαθμό στον οποίο η εξάσκηση σε βιντεοπαιχνίδια μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αναπαράστασης χώρου. Το δείγμα της έρευνας περιελάμβανε 24 άντρες νεαρής ηλικίας. Το παιχνίδι που χρησιμοποιήθηκε ήταν το «The Empire Strikes Back» λόγω της πολύ καλής τρισδιάστατης γραφικής του αναπαράστασης. Ο παίκτης υποτίθεται ότι ήταν πιλότος σ ένα διαστημόπλοιό και αυτό που έπρεπε να κάνει ήταν να πυροβολήσει τα εχθρικά σκάφη, ενώ παράλληλα να αποφεύγει τους κομήτες και τα εχθρικά πυρά. Τα σκορ των παικτών καταγράφονταν. Στο πείραμα αυτό η ικανότητα χωρικής αναπαράστασης θα προσδιοριζόταν από την ικανότητα του ατόμου να απαντήσει σωστά σε ένα τεστ πολλαπλών επιλογών, αφού πρώτα είχε εξασκηθεί αρκετά στο βιντεοπαιχνίδι. Το τεστ (Εικόνα 10) κατασκευάστηκε από τους Brannon and Lohr για τη συγκεκριμένη έρευνα. Ζητούσε από τα υποκείμενα της έρευνας να ανασχηματίσουν νοητικά 8 σχέδια από μη σχηματισμένους κύβους και να αποφασίσουν ποια από τις πλευρές του κύβου θα ακουμπήσει την πλευρά στην οποία έχει σχεδιαστεί το βελάκι. Ο μέσος όρος χρόνου συμπλήρωσης του τεστ ήταν τα 3 λεπτά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε στενή σχέση ανάμεσα στα σκορ των ατόμων στο βιντεοπαιχνίδι και στις επιδόσεις τους στο τεστ νοητικού ανασχηματισμού. Όσοι δηλαδή συγκέντρωσαν υψηλή βαθμολογία στο παιχνίδι έδωσαν και τις περισσότερες σωστές απαντήσεις στο τεστ και το αντίστροφο. Σε επόμενη φάση της έρευνάς τους πραγματοποίησαν κι άλλο ένα παρόμοιο πείραμα στο δείγμα του οποίου, όμως, συμπεριέλαβαν και γυναίκες θέλοντας να διαπιστώσουν τυχόν διαφορές στις επιδόσεις μεταξύ των δυο φύλων. Τα ερευνητικά αποτελέσματα επαλήθευσαν τις αρχικές τους υποθέσεις, καθώς το 75% των αντρών, σε αντίθεση με το 24% των γυναικών κατάφεραν να περάσουν όλα τα επίπεδα και να ολοκληρώσουν το βιντεοπαιχνίδι. Στις επιδόσεις αυτές, βέβαια, συνετέλεσε και το γεγονός ότι οι 18

19 άντρες, τουλάχιστον του δείγματος, έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια τουλάχιστον μια φορά το μήνα, ενώ οι γυναίκες μια φορά το χρόνο. Εικόνα 10 - Παραδείγματα από το τεστ Μια αντίστοιχη έρευνα πραγματοποίησαν και οι Greenfield & Sabrahmanyam (1994), αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας ως δείγμα 28 αγόρια και 33 κορίτσια ηλικίας 10,5 11,5 ετών. Οι επιδόσεις χωρικού προσανατολισμού, οι οποίες μετρήθηκαν με δυο τεστ χωρικών δεξιοτήτων, ήταν σημαντικά καλύτερες στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια κατά τη διάρκεια της αρχικής αξιολόγησης. Στη συνέχεια τα μισά παιδιά 19

20 εξασκήθηκαν σε ένα βιντεοπαιχνίδι και τα άλλα μισά σε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι λέξεων. Η εξάσκηση με το βιντεοπαιχνίδι ήταν σημαντικά πιο αποτελεσματική από ότι με το παιχνίδι λέξεων για τη βελτίωση των επιδόσεων χωρικού προσανατολισμού στην τελικά αξιολόγηση. Σε αντίθεση με την προηγούμενη έρευνα πάντως, δεν παρατηρήθηκε κάποια αλληλεπίδραση του φύλου κατά τη διάρκεια του πειράματος. Επιπρόσθετα, η εξάσκηση στο βιντεοπαιχνίδι ήταν πιο αποτελεσματική για τα παιδιά τα οποία είχαν ξεκινήσει με αρκετά φτωχές δεξιότητες χωρικής αναπαράστασης. Το σύνολο των αποτελεσμάτων δείχνει ότι τα βιντεοπαιχνίδια μπορεί να είναι χρήσιμα για την εξίσωση ατομικών διαφορών στις επιδόσεις χωρικού προσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με το φύλο. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες εκπαιδευτικές προσπάθειες και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι Φεσάκης κ.α. (2010) χρησιμοποίησαν τα περιβάλλοντα Ladybug leaf και Ladybug maze, τα οποία είναι βασισμένα στη γλώσσα Logo και σχεδίασαν δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Οι αναπτυξιακές προσαρμογές περιελάμβαναν τον περιορισμό του ρεπερτορίου των εντολών σε έξι: πίσω, εμπρός και στροφή δεξιά ή αριστερά κατά 45 ο ή 90 ο, ενώ ο βασικός χαρακτήρας της εφαρμογής ήταν μια πασχαλίτσα. Οι αναπτυξιακές προσαρμογές αφορούν στον περιορισμό του ρεπερτορίου των εντολών σε έξι: πίσω, εμπρός και στροφή δεξιά ή αριστερά κατά 45 ο ή 90 ο. Οι εντολές αναπαρίστανται με απλά κουμπιά, επιλέγονται με αριστερό κλικ και το πρόγραμμα σχηματίζεται ως μια ακολουθία πλακιδίων (tile programming) στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης (Εικόνες 11, 12). 20

21 Εικόνα 11 - Ladybug leaf Εικόνα 12 - Ladybug maze 21

22 Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα προσθαφαιρώντας εντολές και να το εκτελέσει ολόκληρο ή μέχρι κάποιο σημείο. Η πασχαλίτσα κινείται με βήμα σταθερού μήκους αφήνοντας ως ίχνος μια τεθλασμένη γραμμή με κύκλους στα σημεία στάσης. Η διαφορά των δύο περιβαλλόντων (Ladybug leaf και Ladybug maze) εδράζει στη μαθησιακή δραστηριότητα που υποστηρίζουν. Στην περίπτωση του Ladybug Leaf, ο χρήστης καλείται να κρύψει την πασχαλίτσα κάτω από ένα φύλλο λύνοντας προβλήματα διαδρομών, εφαρμόζοντας τις έννοιες του προσανατολισμού, του αριθμού, της γωνίας περιστροφής και καλλιεργώντας δεξιότητες μέτρησης. Στην περίπτωση του Ladybug maze, το μαθησιακό περιεχόμενο είναι το ίδιο με τη διαφορά ότι η πασχαλίτσα καλείται να περιπλανηθεί σε ένα λαβύρινθο. Και στις δύο περιπτώσεις είναι δυνατό να εφαρμοστούν δραστηριότητες εκσφαλμάτωσης ενώ στην περίπτωση του Ladybug Leaf, τα παιδιά έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να σχεδιάσουν απλά γεωμετρικά σχήματα. Οι δραστηριότητες που αφορούν εκτέλεση διαδρομών, σχεδιασμό σχημάτων, λαβύρινθου και εκσφαλμάτωσης είναι αναπτυξιακά συνηθισμένες στην περίπτωση των νηπίων ενώ στο πλαίσιο των συγκεκριμένων περιβαλλόντων χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για την εισαγωγή σε προγραμματιστικές έννοιες. Στην πιλοτική έρευνα συμμετείχαν 10 νήπια (6 αγόρια και 4 κορίτσια) 4-5 ετών, τα οποία κλήθηκαν να λύσουν μια σειρά απλών προβλημάτων με τα δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα αφού πρώτα έπαιξαν ένα βιωματικό παιχνίδι για να εξοικειωθούν με τα εμπλεκόμενα σύμβολα. Από τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά μπορούσαν, με σχετική ευκολία, να δείξουν με το χέρι τους τη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσει η πασχαλίτσα, αλλά δυσκολεύονταν να διατυπώσουν σαφείς οδηγίες. αντιμετώπισαν δυσκολίες επιλογής της επόμενης κίνησης με βάση τον τρέχοντα προσανατολισμό της πασχαλίτσας. Οι δυσκολίες που συνάντησαν τα παιδιά αφορούν γενικά στην κατανόηση των τυπικών όρων προσανατολισμού (δεξιά, αριστερά, κλπ) και κυρίως στην εύρεση των κατάλληλων οδηγιών που πρέπει να δώσουν όταν δεν έχουν σημείο αναφοράς τον εαυτό τους. Ενδιαφέρον από την πλευρά της ικανότητας προγραμματισμού παρουσίαζε το γεγονός ότι για την επίλυση των προβλημάτων, τα παιδιά κυρίως επέλεγαν να δίνουν μία-μία εντολή και να ελέγχουν την κίνηση της πασχαλίτσας. 22

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ WEB 2.0. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ιωάννης Τζωρτζάκης ΜΕ 04023 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών/τριών με βάση το Φάκελο Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 8 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ 127 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 128 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist learning theory) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΟΜΗΤΙΚΙΣΜΟΥ (Constructivist

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Μοντελοποίηση και ανάπτυξη πολυμεσικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης με χρήση αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Μέθοδος Project

Πληροφορική και Μέθοδος Project Ενότητα Σεναρίου 16 Πληροφορική και Μέθοδος Project 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προσεγγίζοντας διερευνητικά την «Κινητή Τηλεφωνία» στο σχολείο χρησιμοποιώντας τη Μέθοδο Project και Προηγμένα Συνεργατικά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ

Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Ειραγχγή ρςη Δξμή Επιλξγήπ με ςξ SCRATCH: μια Μελέςη Πεοίπςχρηπ για Μαθηςέπ Γσμμαρίξσ Παμαγιώςα Καζάκη 1, Νικόλαξπ Μπέκξπ 2, Ζχή Μπέλλη 3 gkazaki@gmail.com, bekos@sch.gr, zoibelli@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Α. Ράπτης, Α. Ράπτη Νέες τεχνολογίες και Εκπαίδευση Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Σαρημπαλίδης Ιωάννης johnsaribalidis@gmail.com Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Περίληψη Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ... ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ... ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΜΑΝΤΖΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή :

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή : Περίληψη Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διαπραγματευόμαστε την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που να απευθύνεται στους μαθητές της Γ- Λυκείου, για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Αρχών Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα