, α µα.., α α α, α µα.., α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ", α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α"

Transcript

1 , α µα.., α α α, α µα.., ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α α. α, α α α α µα α α µα α α µ µα α α α µ α α α α µα α α α µ α µ. Tasos Sotirakis, Mathematician of Secondary Ed., 1 st Gym. of Rhodes Kostas Malliakas, Mathematician of Secondary Ed., 1 st Lyc. of Rhodes Abstract This paper concerns the thematic unit 04. The aim of this study is to illustrate the teaching value of the Mathematic figure with a wider meaning and to suggest teaching activities for the Teacher of Mathematics which will help the student to focus on the points which cause difficulties and to overcome those so as to achieve the concept understanding. Based on Cognitive Psychology, History and Didactic of Mathematics and some research questionnaires, we will support our suggestions hoping for the implementation of these activities by more Maths Teachers in order to prove and reinforce the validity of our conclusions. ΕΙΣΑΓΩΓΗ α µα α α, α µ µ α α α α α α µ α α α

2 α α µ α µ µα α. µ α α µα α α µ. µ α α α α, α α α, α α, α α, α α α, µµα, α - α α α α. α α µ α α α α µ α α µ α µ α, α α µ α. α µ α αµ α α α α µ α µ α α α α α α α µ. µα α : α α µ α α α α µ α α α µα µ α α ; α α µα α µα α α µ α α α. µ µ α α α α µ α µ α α α α α µ µ α α, α α α α α α α µ, α α α α µ α α α α α, α α α µ α ( α, α). µ α α µ α α α α µ µ α α µ α α α α α α α µ. µ α µ α α µ α α µα α µ. µ µ α α α µ α µ α α, α µ µ α α α µ α α, α α α α α α α α. α α µ α α α µα µ α µ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ α α α µα α α. «Το ότι οι Μαθηµατικές έννοιες, δεν προσεγγίζονται µέσω των αισθήσεων γεγονός που διαφοροποιεί τα Μαθηµατικά από τις άλλες Θετικές Επιστήµες είναι µια αδιαµφισβήτητη θέση. Το σηµαντικό είναι ότι στα Μαθηµατικά µπορεί κάποιος να χειρίζεται έννοιες µέσω των αναπαραστάσεων τους και να αναφέρεται σε ιδιότητες τους, χωρίς να χρειάζεται µα πάρει θέση στο φιλοσοφικό ερώτηµα της ύπαρξης ή µη των Μαθηµατικών αντικειµένων» ( α, 2003). α α α α α α α µα µ µ α µ α µ α α α µα. α α α α α α α α α α α α µ µ α α α α

3 µ α α α. µ α µα µ, α α α α α α α α α. α α µ µ α µ µ α α α α µ α α µ α α α α α α α [2( -1)+1] = 2 ( α, 1985). α µα. α α α α α α α α µ, α α α µ µ α µ, µ α α α α α α α µα α α µ α α ; α α α α α α α α α α α α α α µα µα ; µ α α α α α α α α α α α µ α µα α µ, α α α α α α α α α α α µ α α µ. «Η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης δεν νοείται ανεξάρτητα από την εξέλιξη ιδιαίτερων συµβολισµών για την αναπαράσταση αντικειµένων και των µεταξύ τους σχέσεων. Η ιστορία δείχνει ότι η εξέλιξη των µαθηµατικών συνδέεται µε την εξέλιξη διαφόρων σηµειωτικών συστηµάτων που είχαν ως απαρχή τα δυο βασικά αντιληπτικά συστήµατα: Γλώσσα και Εικόνα (Μιλάω και Βλέπω) Οι αναπαραστάσεις των Μαθηµατικών αντικειµένων είναι κυρίως σηµειωτικές αναπαραστάσεις. Σηµειωτικές αναπαραστάσεις είναι οι αναπαραστάσεις που εκφέρονται µε τη χρήση σηµείων (signes), (εκφωνήσεις στη φυσική γλώσσα, αλγεβρικοί τύποι, γραφικές παραστάσεις, γεωµετρικά σχήµατα) και αποτελούν το µέσο που διαθέτει το άτοµο για να εξωτερικεύσει τις νοητικές του αναπαραστάσεις. Είναι, εποµένως, εξαρτώµενες από τις νοητικές αναπαραστάσεις και δεν εξυπηρετούν παρά την ανάγκη επικοινωνίας». ( α, 2003) α µ α α α α αµ µ α µ α α α α α α. µ α α α µ µ α α α α µ α α αµ α µα µ α, α α α α α α α α µ. α α µα α µ α α µ, α α α µ α α, µ α-α - α. α α µα α α

4 α µ α α, α - µ αα. α α α α α α α α α α α α α α α α µ α α α α α o. «µ α α» α µ ( µ ) α α α α α ( ) α α µα α. α µα α α µ µ α «α» µ α α µ. α α µ α α α µ. ( &, 2010) µ α µ α Wittgenstein, µ α α «µα α», α α µ α α. «. α. α µ µα µ α µ α : «α µ α» α α α α µ. α α µα α ; α α α. µ α α µ α» (Wittgenstein, 1977) µ α µ α α α µ α µ, α µ µ µ α α α α α α α α «µ α α».( α.,..) µ α µ α α α α α α µα, α α α, α µ α α, µ µα α α µ α α α. α µ α, α α α, µ µ α µ α µ α µ µα α µ α α α µα µ α α α α α α α α α α α α α α α α α. Wittgenstein (1977) α α α : «πρέπει να παρατηρήσω πως στην εξέταση αυτή, δεν λογαριάζω ως µέρος του διαβάζω την κατανόηση του νοήµατος αυτού που διαβάζουµε. Εδώ διάβασµα είναι η ενέργεια της µετατροπής σε ήχο αυτών που είναι γραµµένα να λειτουργήσει σαν απλή µηχανή διαβάσµατος: εννοώ, να διαβάζει φωναχτά και σωστά, χωρίς να προσέχει αυτό που διαβάζει έτσι που αν τον ρωτήσουµε, αµέσως µετά, να µην είναι σε θέση να µας πει τι διάβασε»

5 µ µ µ α µ α µα µ α α µα α µ α α α α α µ. µ α α µα α α α α α α α µ α α. α α α α µ µ α α µ α α α α α µα α µ α α α. µ α α α α µ α α α α α α α Wittgenstein. «Ο αρχάριος διαβάζει τις λέξεις συλλαβίζοντάς και µε δυσκολία. Μερικές λέξεις όµως τις µαντεύει από τα συµφραζόµενα. ή, ίσως ξέρει το κοµµάτι, ως ένα βαθµό απ έξω Όταν εµείς σκεφτόµαστε αυτό το διάβασµα και αναρωτιόµαστε σε τι συνίσταται το διάβασµα, θα τείνουµε να πούµε: αυτό είναι µια ειδική συνειδητή ενέργεια του νου». α µ α α α µ α α α α - α : «α α µ» α α µ µµα α (, 2002)., µ α µα µα α «2x.3 =15+» µ α α α α α α µ, α µα α α α µ α α -µα. α α α µα α α α µ µ µα µ α α µ α α α α α α ( α α &, 2008), α α α «Οι µαθητές που χαρακτηρίζονται επιµελείς ξεπέρασαν τις δυσκολίες αυτές πολύ γρήγορα, ενώ οι µαθητές που δεν είναι επιµελείς δεν κατόρθωσαν να αφοµοιώσουν τις νέες έννοιες σε τέτοιο βαθµό ώστε να µπορούν να τις εκφράζουν προφορικά ή γραπτά. Αρκετοί από αυτούς όµως έφτασαν στο σηµείο να τις αντιλαµβάνονται είναι φανερό ότι ο µαθητής αντιλαµβάνεται την έννοια χωρίς όµως να µπορεί να την εκφράσει µε µαθηµατική πειθαρχία». α α µ µα α µ α, α µ α, α µ α α µα α µ α µ. α α µ µ α, α α µ α. µα α α µ αµµ α α µ α

6 . α µ α µ µα α α α α α α α. α α µ α α α α α α. µ α µ α α, µ µµ µ α µ α α α µ µ α (,..). α α α α α α α ( ) µ α µ α α µ α α α α µ µ α µ α µ α α µ α α α α, µµ α, α α (Kebeck, 1997) α α α µ ( α α µ µα α α α α ) α µ µ µ α α α ( µα ), µ α ( µα α µ α α ), α α (α µ α α α), µµ α α µ α α α α α. α α α α α µ α α α α α α µ α α α α (Goldstein, 1999). α α µα α α µα 3 α α α α α α α α α µ α α µα µ α α α α α α α α α α α µ µα µα αµµα. α α α α µ. α α µ α «µα» α µ α µµα α. µ α µ µ «µα µα µα» α α α α µα µ α α α ( µ ), α α α µµα α α,,, a, b,, α α 0, 1, 2,, α µ α +, -,, :, α ( ),,, α µµα α α e, α µ α, <>,,,,,,,,,,,,,,,//,,,... α α µ µα α ( µ, α, µ α, µ µα).

7 α µα α µ α. α α µ α. α α α α µ α α µ α µ α α α α α α α µ α α. α µ α µ α, α α µα «-» µ α α - : 2-5, -2, -(-2), 2-1, f -1, x -2, x 2 -. µ α α α. α «µα µα µα» α α µ µ µ α µ α µµ α, µ α α µ, α α α α µ α µ, α α α α α α α µ α µα α. α α µα, α µ α, α 1+1=2, x+1=2, α 2, α µ µα α. α α α α µα α α α µ α α µ. α α µα α α µ α µα µα. α, µα µα µ, α α α, α µ µ α, α α α α α α α α µ α α µ µ α α α α. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ αµ 140 µα 1 µ α α µ µα α. µα α α µ : «α µ α µ α α α µ µ α α α µ α α α α µ µα». α µα α α α α α α. α α α µα α 15 α α µ. α α µα, α αµµ µ µα α µ α µ α, µ α α µ α,. α α µ α α µα µα. α α α µ α α α α α µα α µ α µ µα α. α α µ α µ α α α α µα.

8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ µ α µ µ α α (Dvora, Dreyfus, 2004) α α µ α α α, µ µα, µ α α α µ µα α µα α α α α α α µ α µ µα α µα α α α µα α α α α α µ µα 2 µ µα µ α α µα αµ α α α. αµ α µ α α µα α µ α µ αµ µ α α µ α α µ ( α ), ( α µ α α ) α α ( α α α α α α ) α αµ µα. αµ α µα α α α α α µ α α α α µ α. α µ α α α µ µ α α α α µα µα, α α α µ µ µ α α α α α α α µα µ µ α α α α α α (,..). α α α α µ ( µ, µ ) α µ α α. α α µ α α Bloom ( α α.,..) µα α α α α α α µα α α α ( ) α α α. ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 α α α µ α α α α αµ α µα α, µ α, α α 30 0, µ µα, α µ α α, α α α µ α. µ α α α µ α α µ α µ α α α α α µ µα α α αµ αµµ. µα α α 24 µα. α α α µ α α α α (17 µα ), Β Ε Α K M Ζ 30 o Γ

9 (10), (10, α µ α ), α (6), µ (8, µ µα α α α µα α), α (3 α α α α αµµ, 7 α α 10 α µ α α α α µ α α µα α α αµ α α µ α α α α α µα α α α α α. µα αµ α α µ (3), α α α α, α α (2), (1). α µα µ α µα α α «α α α» (Goldstein,..). µ µ µα α µα 1, µ α α µ α α α α α µ α α α α α α µ µα α. α α α α α α α α «α α α» α α α α α α α. ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 Β α µ α µ α α α µ 6 µα µ α, Μ Κ x 6 µ α, y = =6, α µ µ Α Ν Γ α µ αµ x, y α µ µα α, α α α µ αµ α α µ, α α α α α α x, y α α. α α α α µ µα α α. α α µ 22 µα µ α α αµ α 4 α α µ α α α α µ α. 1 µα α α α µ. µα α α α α µ 17 µα α α α α µ µ α 9 µα α α α α µ 4 α α µ α α α α α x, y., µα α α α α α α. α α α α α. µ α µ α -α. α α α α α α µα α α α α α α µ α µ µα α α µ α µ α α α (Goldstein,..), α α

10 α α (Kebeck,..). α «µ» µα α α α α α (,..) α α µ α α µ. α µ α α α µα α µ α µ α µα µ α α µ α α α µα µα µα α α α α, α α α α α α α µ α α µ α α µ µ, µ α α µα µ α µα µα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ α,. (1985). Εισαγωγή στην Φιλοσοφία των Μαθηµατικών. α:,. &,. (2010) Γλωσσική εκφραστική επάρκεια των µαθητών στα Μαθηµατικά. υνατότητα χρήσης της γλώσσας από τους µαθητές µε στόχο την απλή περιγραφή σχηµάτων και άλλων αναπαραστάσεων που εµπίπτουν στο Μαθηµατικό γλωσσικό πλαίσιο. 2 α α µ. Dreyfus T. &. Dvora T. (2004). Unjustified assumptions based on diagrams in Geometry, Proceedings of the 28 th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Goldstein, E. (1999). Sensation and Rerception. (5 th ed.) Pacific Grove CA: Brooks/ Cole Publishing Company. Kebeck, G. (1997). Wahrnehmung. Theorien, Methoden und Forschngsergebnisse der Wahrnehmungspsychologie. München: Javenta Verlag. α,., (2003). Νοητικές διεργασίες ανάπτυξης γεωµετρικών εννοιών. 2 α α α µα µ α α, α. α,., α,. & α,.,(1993). α, α α, Θέµατα ιδακτικής των Μαθηµατικών, ιδακτικοί στόχοι, Ταξινοµίες, ραστηριότητες. α:gutenberg.,. (2002). Γνωστική Ψυχολογία, Γνωστική Νευροεπιστήµη και Εκπαιδευτική Πράξη, Μοντέλο Επεξεργασίας Πληροφοριών. µ, α. α α.,.,(2008). Κατανόηση της έννοιας της µονοτονίας µιας συνάρτησης µε τη χρήση περιβαλλόντων δυναµικής γεωµετρίας. 25 α α µα α α,. Wittgenstein L.,(1977). Φιλοσοφικές Έρευνες. α - α - α, α, α: α α.

Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής

Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Μια μέθοδος ανάλυσης της επιχειρηματολογίας σχολικών βιβλίων: Η περίπτωση της περιοδικότητας σε κείμενα Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ 216 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΒΑ ΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ Κασιµάτη Κατερίνα - Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές αλληλεπιδράσεις στις κατασκευές μέσω του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας geometer s sketchpad

Γνωστικές αλληλεπιδράσεις στις κατασκευές μέσω του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας geometer s sketchpad Γνωστικές αλληλεπιδράσεις στις κατασκευές μέσω του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας geometer s sketchpad Σ.Πατσιομίτου Εκπ/κός Δ/θμιας Εκπ/σης, Med Διδακτικής και Μεθοδολογίας Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Υπ. Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισµικού και διερεύνηση ένταξής του στη ιδακτική ιαδικασία

Αρχές σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισµικού και διερεύνηση ένταξής του στη ιδακτική ιαδικασία Αρχές σχεδίασης Εκπαιδευτικού Λογισµικού και διερεύνηση ένταξής του στη ιδακτική ιαδικασία Γεώργιος Χρ. Παπαδόπουλος (*), Χαρίτων Πολάτογλου 2 υ Ε. Λ. Νεάπολης Θεσ/νίκης, grgpap2000@yahoo.com, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Αναλογικός και Μη Συλλογισµός σε Μαθητές µε Συµπτώµατα υσλεξίας ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Κυριακή Φράγκου, Χαράλαµπος Καψάλης, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού

AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 125 AnimPascal: Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθηµάτων Προγραµµατισµού Μ. Σατρατζέµη Επίκουρος Καθηγήτρια, Τµ. Εφαρµ. Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση και αιτιολόγηση εικασιών από µαθητές ηµοτικού και ο ρόλος τους στην απόδειξη

ιαµόρφωση και αιτιολόγηση εικασιών από µαθητές ηµοτικού και ο ρόλος τους στην απόδειξη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school

επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Εφαρμογές CLIL στο ελληνικό σχολείο: επισημάνσεις από τη διδασκαλία σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο Applying CLIL in Greek schools: Notes from teaching in a provincial high - school Κωνσταντίνος Οικονόμου, Φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Τρισδιάστατη προσέγγιση της εξέλιξης του ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού

Τρισδιάστατη προσέγγιση της εξέλιξης του ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού Τρισδιάστατη προσέγγιση της εξέλιξης του ωριαίου διδακτικού σχεδιασµού Σπύρτου Άννα*, Καριώτογλου Πέτρος, Ψύλλος ηµήτρης Φυσικός, Υποψηφία ιδάκτορ, aspyrtou@eled.auth.gr Επίκουρος Καθηγητής, kariotog@eled.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Στατικές και υναµικές Αναπαραστάσεις ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ Στέλλα Σταυροπούλου, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ Developing new representations and models in a dynamic learning environment. In A. Gagatsis (Ed.) Representations and Geometry (269-284), Nicosia: Intercollege Press (In Greek). ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατανόηση της χηµικής διάστασης της φωτοσύνθεσης από µαθητές γυµνάσιων της Αττικής

Η κατανόηση της χηµικής διάστασης της φωτοσύνθεσης από µαθητές γυµνάσιων της Αττικής Η κατανόηση της χηµικής διάστασης της φωτοσύνθεσης από µαθητές γυµνάσιων της Αττικής Γιώτα Μαρµαρωτή*, Ντία Γαλανοπούλου Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Χηµείας, Ζωγράφου, 15571 Αθήνα, galanopoulou@chem.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Aπό την πληροφορία στη Γνώση (και πιθανόν στη Σοφία)

Aπό την πληροφορία στη Γνώση (και πιθανόν στη Σοφία) Aπό την πληροφορία στη Γνώση (και πιθανόν στη Σοφία) Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΠΑΕ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ηµοκρατίας 1 Ρόδος 85100, xatzgeo@rhodes.aegean.gr Γιάννης Χατζηγεωργίου*, Τζωρτζακάκης Γεώργιος Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου

Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Θέματα στην Εκπαίδευση το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι

Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί και το μολύβι Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 233-243, 2014 Εξερευνώντας γεωμετρικές έννοιες με μαθητές Γ Γυμνασίου χρησιμοποιώντας το λογισμικό Geogebra σε αντιδιαστολή με το χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε προβλήματα προσθετικού τύπου 1 Το παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (1999). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φιλοσοφική Σχολή ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Ι ΑΣΚΑΛΙΑ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση.

Λέξεις κλειδιά : Τριγωνομετρία, Παλμογράφος, STEM, Τεχνολογία, Χώρος Εργασίας, Μάθηση με Διερεύνηση. Η πρό(σ)κληση του STEM Μέρος B - Ο Παλμογράφος στην διδασκαλία της τριγωνομετρίας Παντελής Μπουμπούλης, Σωτήρης Τσαντίλας, Γεώργιος Πολυζώης, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

EΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟΥ-ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ. ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

EΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟΥ-ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ. ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΙΕΥΣΗ 351 EΝ ΠΡΟΛΗΜ ΜΕΙΣΤΟΥ-ΕΛΧΙΣΤΟΥ. ΣΧΕΙΖΟΝΤΣ ΜΙ ΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤ ΣΕ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤ ΥΝΜΙΚΗΣ ΕΩΜΕΤΡΙΣ ΚΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Μπιζά Ειρήνη Μαθηματικός empiza@sch.gr Τσίτσος ασίλης Μαθηματικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιαδραστικότητας στη ιαµόρφωση της Άτυπης Εκπαιδευτικής Εµπειρίας

Ο Ρόλος της ιαδραστικότητας στη ιαµόρφωση της Άτυπης Εκπαιδευτικής Εµπειρίας Ο Ρόλος της ιαδραστικότητας στη ιαµόρφωση της Άτυπης Εκπαιδευτικής Εµπειρίας. ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μέσα σε λίγα µόνο χρόνια από την εµφάνιση των πρώτων εφαρµογών τους, οι νέες τεχνολογίες έχουν κερδίσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΙΣΜΟΥ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΙΣΜΟΥ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 449 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΙΣΜΟΥ Γιάννης Μεσσήνης Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των χειρονομιών στη μάθηση των μαθηματικών στην προσχολική ηλικία στο πλαίσιο της χρήσης ψηφιακών υλικών. Χατζηττοουλή Κατερίνα

Ο ρόλος των χειρονομιών στη μάθηση των μαθηματικών στην προσχολική ηλικία στο πλαίσιο της χρήσης ψηφιακών υλικών. Χατζηττοουλή Κατερίνα 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Ο ρόλος των χειρονομιών στη μάθηση των μαθηματικών στην προσχολική ηλικία στο πλαίσιο της χρήσης ψηφιακών υλικών Ευαγγέλου Κυριακούλλα Πανεπιστήμιο Κύπρου Χατζηττοουλή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων

Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων Σχεδιάζοντας το Συντοµότερο ρόµο Μεταξύ δυο Σηµείων σε µη Επίπεδη Επιφάνεια µε τη Χρήση Κατάλληλων 3D Ψηφιακών Εργαλείων Ζάντζος Ιωάννης 1, Κυνηγός Χρόνης 2 1 Καθηγητής Μαθηµατικών, Υποψήφιος ιδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα