Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δυνατότητες και Παραδείγματα. Κ. Τζανάκης Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δυνατότητες και Παραδείγματα. Κ. Τζανάκης Πανεπιστήμιο Κρήτης"

Transcript

1 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δυνατότητες και Παραδείγματα Κ. Τζανάκης Πανεπιστήμιο Κρήτης

2 Η Διεθνής Ομάδα Μελέτης των σχέσεων Ιστορίας των Μαθηματικών & Μαθηματικής Εκπαίδευσης The International Study Group on the Relations between History & Pedagogy of Mathematics (HPM group)

3 Επιχειρήματα υπέρ της ενσωμάτωσης της Ιστορίας των Μαθηματικών Επιχειρήματα κατά της ενσωμάτωσης της Ιστορίας των Μαθηματικών Το εννοιολογικό δίπολο: History - Heritage Το εννοιολογικό δίπολο: Η Ιστορία ως εργαλείο - Η Ιστορία ως στόχος Γενικές κατευθύνσεις και αντίστοιχη έμφαση Μεθοδολογικές προσεγγίσεις

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ (ως ΣΤΟΧΟΙ ) ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΜ Η ενσωμάτωση της Ιστορίας των Μαθηματικών (ΙΜ) στην Μαθηματική Εκπαίδευση (ΜΕ) μπορεί - να στηρίξει - να βελτιώσει - να εμπλουτίσει (Α) Την εκμάθηση των μαθηματικών (Β) Την ανάπτυξη απόψεων για την φύση των μαθηματικών & της μαθηματικής δραστηριότητας (Γ) Το διδακτικό & παιδαγωγικό ρεπερτόριο των εκπαιδευτικών (Δ) Την θετική προδιάθεση προς τα Μαθηματικά (Ε) Την αναγνώριση των Μαθηματικών ως μιας πολιτιστικήςανθρώπινης προσπάθειας

5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΜ Η ενσωμάτωση της ΙΜ στην Μαθηματική Εκπαίδευση (ΜΕ) έχει σοβαρά μειονεκτήματα για λόγους: επιστημολογικούς-φιλοσοφικούς Σχετικά με την φύση των Μαθηματικών Σχετικά με τις εγγενείς δυσκολίες του εγχειρήματος πρακτικούς-διδακτικούς Το υπόβαθρο και η στάση των διδασκόντων Διαδικασίες αξιολόγησης Το υπόβαθρο και η στάση των διδασκομένων

6 History Ποια Ιστορία για την Μαθηματική Εκπαίδευση; Το εννοιολογικό δίπολο: History - Heritage «Τί συνέβη στο παρελθόν & γιατί συνέβη;» «Τί δεν συνέβη στο παρελθόν & ενδεχομένως γιατί δεν συνέβη;» Περιγραφή σύγκριση & διαφορές με μεταγενέστερες γνώσεις Heritage «Πώς φτάσαμε εδώ;» Η επίδραση προγενέστερων γνώσεων στις μεταγενέστερες έμφαση στην εξέλιξη Εστίαση σε σύγχρονες εκδοχές των παλαιότερων γνώσεων έμφαση σε υπάρχουσες ομοιότητες Η σύγχρονη γνώση παρεμβάλλεται κι έτσι η παλαιότερη γνώση αποκαλύπτεται Το παρόν αποτυπώνεται πάνω στο παρελθόν (Grattan-Guinness 2004, Hist.Math 31(2) , Am.Math.Mon.111(1) 1-12)

7 Η μορφή μιας ιστορικής διάστασης στην Μαθηματική Εκπαίδευση Το εννοιολογικό δίπολο: Η Ιστορία ως εργαλείο - ως στόχος Η Ιστορία ως εργαλείο Η ιστορική διάσταση αφορά στην διδασκαλία & μάθηση των Μαθηματικών: η Ιστορία σε σχέση με το εσωτερικό των Μαθηματικών η Ιστορία ως βοήθημα -βοηθητικό μέσο Η Ιστορία ως στόχος Η ιστορική διάσταση αφορά σε ζητήματα για τα Μαθηματικά: η ιστορία σε σχέση με τη φύση, τον ρόλο, τη σημασία των Μαθηματικών («μετα-ζητήματα») (Jankvist 2009, ESM 71(3) , RELIME 12(1) )

8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΜΦΑΣΗ 1. Εκμάθηση της Ιστορίας με την παροχή και άμεση ενσωμάτωση ιστορικών πληροφοριών Ξεχωριστές ιστορικές πληροφορίες για διάφορα θέματα (π.χ. ιστορικά σημειώματα) Εισαγωγικά κεφάλαια ιστορικού περιεχομένου Αυτοτελή μαθήματα ή βιβλία ΙΜ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η Ιστορία είτε ως στόχος είτε ως εργαλείο

9 2. Εκμάθηση των Μαθηματικών βάσει προσέγγισης εμπνεόμενης από την Ιστορία Βασικές γνώσεις ιστορίας του θέματος Εντοπισμός των κρίσιμων βημάτων της ιστορικής εξέλιξης Αναδιάρθρωση των βημάτων αυτών για διδακτικούς σκοπούς Παροχή ασκήσεων, προβλημάτων, θεμάτων διερεύνησης... με κίνητρο από την Ιστορία Π.χ. - Η «γενετική προσέγγιση» (Toeplitz 1927) - Η «καθοδηγούμενη επανανακάλυψη» (Freudenthal, 1991) - Ο σχεδιασμός διδακτικών καταστάσεων βάσει του προσδιορισμού επιστημολογικών εμποδίων του (Brousseau, 1997) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Διάκριση μεταξύ έμμεσης & άμεσης ενσωμάτωσης της ΙΜ Η Ιστορία κυρίως ως εργαλείο

10 3. Καλλιέργεια βαθύτερης συνείδησης για τα Μαθηματικά καθευατά το κοινωνικό & πολιτιστικό πλαίσιο τους Συνείδηση της ενδογενούς υφής της μαθηματικής δραστηριότητας (ο ρόλος διαφόρων εννοιολογικών πλαισίων, αμφιβολιών, παραδόξων, αντιφάσεων, ευρετικών μεθόδων..., η εξελικτική υφή της μορφής και του περιεχομένου των Μαθηματικών) Συνείδηση της εξωγενούς υφής της μαθηματικής δραστηριότητας (σχέση με τις άλλες επιστήμες, τη φιλοσοφία, τις τέχνες, τη τοπική πολιτιστική παράδοση...) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η Ιστορία κυρίως (όχι όμως αποκλειστικά) ως στόχος

11 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ανάλογα με τον διδακτικό στόχο το μαθηματικό περιεχόμενο το επίπεδο και τον προσανατολισμό των διδασκομένων τον διατιθέμενο διδακτικό χρόνο τους υπάρχοντες εξωγενείς περιορισμούς (π.χ. ΑΠ, αριθμός διδασκομένων κλπ)

12 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 1. Διαφωτιστικές προσεγγίσεις (Illumination approaches) Jankvist 2009 Η διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών στην τάξη ή μέσω εγχειριδίων συμπληρώνεται από ιστορικό υλικό ποικίλης έκτασης και έμφασης Εισαγωγικά ή καταληκτικά κεφάλαια ιστορικού περιεχομένου Αποσπάσματα από πρωτότυπες πηγές και συζήτηση/διδασκαλία βάσει αυτών Ιστορικά σημειώματα και η ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων Εμπλουτισμός διδακτικών ενοτήτων με αναφορά/επεξεργασία ιστορικά σημαντικών ερωτημάτων & προβλημάτων ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η Ιστορία είτε ως στόχος είτε ως εργαλείο

13 2. Προσεγγίσεις βάσει οριοθετημένων ενοτήτων (Modules approaches) Σχεδιασμός, ανάπτυξη διδακτικών ενοτήτων αφιερωμένων στην ιστορία και εφαρμογή, συχνά με λεπτομερή μελέτη ειδικών περιπτώσεων. Διδασκαλία με φύλλα εργασίας ή με «ιστορικά πακέτα» Σχετικές μικρές ερευνητικές εργασίες (projects) των διδασκομένων Πλήρης σειρά ιστορικά βασισμένων μαθημάτων/διαλέξεων με άξονα ένα συγκεκριμένο θέμα (με έμφαση είτε στην ιστορική, είτε στην μαθηματική του διάσταση) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η Ιστορία εμφανίζεται κατά κανόνα άμεσα είτε ως στόχος είτε ως εργαλείο

14 3. Προσεγγίσεις βασισμένες στην Ιστορία (History-based approaches) Προσεγγίσεις βασισμένες άμεσα στην Ιστορία. Η Ιστορία διαμορφώνει την σειρά και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα θέματα. Συχνά η Ιστορία δεν εμφανίζεται ρητά, αλλά είναι πλήρως ενσωματωμένη στην διδασκαλία Π.χ. Έμμεση ή άμεση ιστορικο/γενετική προσέγγιση ενός θέματος ή μαθήματος ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η Ιστορία εμφανίζεται κατά κανόνα έμμεσα κυρίως ως εργαλείο όμως μετα-ζητήματα για την φύση, το ρόλο και την σημασία των Μαθηματικών αναπτύσσονται ή παγιώνονται έτσι.

15 Πυθαγόρειο Θεώρημα

16 Πυθαγόρειο Θεώρημα

17 Πυθαγόρειο Θεώρημα

18 Η διατύπωση της πρότασης Ι.5 από τον Ευκλείδη 1.5 a p \j v= ba/ a a a) h/ a j a p b hq u)q

19 Η απόδειξη του Πρόκλου E d / j h ma=j a)pa h a mh\ p ba/ aj a\j aj u)q aj a)p d u/ a aj a\j p \j v= ba/ aj u) a\ x h= a d a\ u p \ h\ ba/ a)p d u/ a Β Δ A Ε Γ

20 Η απόδειξη του Πάππου E d \ u m a)p d u Pa/pp j mhd m a=j p qh/ hj d hq j u j: \ a b \j a h h a b v= a. h/ m u u= \ j du/ a a / m u j: )p ) a h a b h v= a a h a v= a b du/ a a b a a du a j a a b a h b a h v u p \ a b h au) h\ a/ a a a pa/ a pa= a h m \ b v= b \ d \ a b a b h d \ u p \ a b v= u p \ a b a h u p \ β α γ

21 Η απόδειξη του σχολικού βιβλίου

22 Ερωτήματα προς τους μαθητές 1. Γιατί, κατά την άποψή σας, ο Ευκλείδης χρησιμοποίησε μια πολύπλοκη απόδειξη; 2. Πώς κρίνετε τις διαφορετικές αποδείξεις του Πρόκλου και του Πάππου; 3. Για ποιο λόγο οι αρχαίοι γεωμέτρες αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν τη διχοτόμο; 4. Συμφωνείτε με την τακτική του Ευκλείδη να αποδεικνύει με σχολαστικό τρόπο ακόμη και φανερές ιδιότητες των σχημάτων;

23 Ο ρόλος της Ιστορίας Τοποθέτηση Μαθηματικών αποτελεσμάτων στο επιστημονικό, τεχνικό και κοινωνικό πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής τους ( fonction culturelle, Barbin 1991) Επαφή με πρωτότυπες πηγές κάνει ανοίκειο αυτό που έχει ληφθεί ως οικείο, επαναπροσανατολίζοντας τις απόψεις των μαθητών, άρα οδηγώντας σε εμβάθυνση της κατανόησης των Μαθηματικών (Oberwolfach Workshop 2006) ( fonction dépaysante, Barbin 1991)

24 Μέτρηση μακρινών αποστάσεων/διαστάσεων Έμφαση σε: Διεπιστημονικότητα & κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο Μεμονωμένα παραδείγματα εντός του κυρίως μαθήματος πινελιές διαθεματικότητας ( Διαφωτιστικές προσεγγίσεις ) Πώς μετρώνται διαστάσεις/αποστάσεις μακρυνών/απρόσιτων αντικειμένων Οριοθετημένες ενότητες αυτοτελή modules Εκτεταμένη ανάπτυξη βασισμένη στην Ιστορία Πώς, με τετριμμένη γεωμετρία προέκυψαν ιστορικά και τίθενται διδακτικά συμπεράσματα σημαντικής πολιτισμικής εμβέλειας Σημαντικές & υπόρρητες οι εξωμαθηματικές υποθέσεις Τα απαιτούμενα μαθηματικά είναι τετριμμένα, και γι αυτό, διδακτικά κατάλληλα!

25

26

27

28

29

30

31 Ο μεταγνωστικός ρόλος για τον δάσκαλο Η έννοια της ταχύτητας «λέγοντας ταχύτητα εννοούμε το πηλίκο της συνολικής απόστασης που διήνυσε ένα σώμα σε ορισμένο χρόνο, προς τον χρόνο αυτό. Η διανυσματική ταχύτητα που έχει ένα κινούμενο σώμα μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ονομάζεται στιγμιαία ταχύτητα» Γ Γυμνασίου, σελ (2002) «Αν η χρονική διάρκεια της κίνησης γίνει πολύ μικρή, τότε η υπολογιζόμενη ταχύτητα λέγεται στιγμιαία» Άσκηση «Σωστό-Λάθος» Α Λυκείου, σελ.49 (2003) «Ένα αυτοκίνητο προσπερνά ένα άλλο. Τη χρονική στιγμή που βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο: Α. Η ταχύτητα του ενός είναι ίση με τη ταχύτητα του άλλου Β. Οι ταχύτητες είναι διαφορετικές Δικαιολογείστε την απάντησή σας» Α Λυκείου, σελ.68 (2003)

32 Ιστορική αναφορά : Perhaps it may be objected, that there is no ultimate proportion of evanescent quantities; because the proportion, before the quantities have vanished, is not the ultimate, and when they are vanished, is none... by the same argument it may be alleged that a body arriving at a certain place, and there stopping, has no ultimate velocity; because the velocity, before the body comes to a place, is not the ultimate velocity; when it has arrived, is none. But the answer is easy; for by the ultimate velocity is meant that with which the body is moved, neither before it arrives at its last place and the motion ceases, nor after, but at the very instant it arrives... And in like manner,by the ultimate ratio of evanescent quantities is to be understood the ratio of the quantities not before they vanish, nor afterwards, but with which they vanish. (Newton PRINCIPIA p.39) Στιγμιαία ταχύτητα: Πρότυπο παράδειγμα παραγώγου (ρυθμού μεταβολής), όμως θεωρούμενο ως προφανές να εξηγηθεί! Πουθενά ορισμένη με ακρίβεια από τον Νεύτωνα!

33 Διανυσματικός Λογισμός & Φυσική 2. Έννοιες & νόμοι Ηλεκτρομαγνητισμός και έννοιες & θεωρήματα διανυσματικού λογισμού Τυπικό παράδειγμα πολύμορφης αλληλεπίδρασης Μαθηματικών & Φυσικής 1850: Εργασίες φυσικών με σημαντικό μαθηματικό περιεχόμενο Green (1828): Ηλεκτρομαγνητισμός & Μαθηματική Ανάλυση W. Thompson ( ): αναλογία ελαστικότητας αγωγής θερμότητας Stokes (1854): ομώνυμο θεώρημα Maxwell ( ): Αναγνώριση της σημασίας τους A treatise on Electricity and Magnetism έμφαση σε Συστηματική ανάπτυξη & καθιέρωση Gibbs, Heaviside ( ) σκιαγράφηση Διανυσματικής Ανάλυσης, div, curl σχετικά θεωρήματα χρήση διανυσμάτων και quaternions

34 Σπουδαιότητα διανυσματικών μεθόδων A most important distinction was drawn by Hamilton when he divided the quantities with which he had to do into Scalar quantities... and Vectors... The invention of the calculus of Quaternions is a step towards the knowledge of quantities related to space which can only be compared for its importance, with the invention of triple coordinates by Descartes. The ideas of this calculus, as distinguished from its operations and symbols, are fitted to be of the greatest use in all parts of science (Maxwell 1872) Συνειδητοποίηση της ενιαίας μαθηματικής δομής διαφορετικών φυσικών θεωριών when the student has become acquainted with several different sciences [δηλ. πεδίων ή θεωρίες της Φυσικής], he finds the mathematical processes and trains of reasoning on one science resemble those in another so much that his knowledge of the one science may be made a most useful help in the study of the other. When he examines the reason of this, he finds that in the two sciences he has been dealing with systems of quantities, in which the mathematical form of the relations of the quantities are the same in both systems, though the physical nature of the quantities may be utterly different. (Maxwell 1871) Μαθηματικά & Φυσική: Αλληλένδετες οπτικές I also found that several of the most fertile methods of research discovered by mathematicians could be expressed much better in terms of ideas derived from Faraday than in their original form... Hence many mathematical discoveries of Laplace, Poisson, Green and Gauss find their proper place in this treatise and their appropriate expressions in terms of conceptions mainly derived from Faraday (Maxwell 1873)

35 Στατιστική & Φιλοσοφία Παράδειγμα διαδρομής q Από Στατιστική Προς Φιλοσοφία σε διδακτικό πλαίσιο q βάσει του έργου του A. Quetelet ( ): Στατιστικά δεδομένα και αναζήτηση νόμων της ανθρώπινης συμπεριφοράς & της κοινωνίας

36 Διδακτική προσέγγιση q Εισαγωγικό σεμινάριο Στατιστικής 29 φοιτητές ΠΤΔΕ 13 3-ώρες/εβδομάδα συναντήσεις βασικές λυκειακές γνώσεις q Στόχος: Λεπτομερής διερεύνηση παραδείγματος φιλοσοφικών θεμάτων/ ενεργοποιώντας τον διάλογο βάσει επιμέρους στατιστικών δεδομένων & ερωτημάτων

37 q Πλαισιοποίηση του έργου του Quetelet σχετικά με ανάπτυξη μιας Κοινωνικής Φυσικής q Σεμινάριο βάσει του κειμένου του Quetelet (1847): Moral statistics On the influence of human Free Will on social facts Statistique Moral De l influence du Libre Arbitre de l homme sur les faits sociaux Bulletin de la Commision Centrale de Statistique (Belgique), Tome III, pp

38 Συζήτηση κειμένου (μετ. Ελληνικά) στη τάξη (3 συναντήσεις) Έμφαση σε Ερμηνεία Quetelet αριθμητικών δεδομένων & κανονικοτήτων ύπαρξη/επίδραση περιορισμών στην ανθρώπινη Ελεύθερη Βούληση (ΕΒ) Φοιτητές σύντομη πληροφόρηση για εκτεταμένη φιλοσοφική βιβλιογραφία για ΕΒ ενθάρρυνση να προχωρήσουν περαιτέρω 1. Ψάχνοντας για φιλοσοφικά κείμενα που αναπτύσσουν (έμμεσα/άμεσα) ζητήματα τεθέντα από Quetelet & συζήτηση στην τάξη 2. Παρουσίαση της δουλειάς τους στην τάξη 3. Συγγραφή δοκιμίου βάσει της μελέτης τους & της συζήτησης στη τάξη

39 Βασικά σημεία του σεμιναρίου Σχετικά με την εντύπωση και την αντίδραση των φοιτητών (a) Τα χαρακτηριστικά του κειμένου του Quetelet : - Στοιχειώδης χαρακτήρας - «καυτά ζητήματα» που θέτει - Γραμμένο σε «ταραγμένη» περίοδο της ιστορικής εξέλιξης της στατιστικής κατάλληλα για τους φοιτητές: Ενεργοποίηση ενδιαφέροντος για φιλοσοφικά ζητήματα Εκτίμηση της δυνατότητας προσέγγισής τους ακόμα και με απλά μαθηματικά εργαλεία & συλλογισμούς Αναγνώριση της σημασίας απλών, αλλά θεμελιωδών στατιστικών εννοιών στο πλαίσιο αυτό (ΜΟ, διακύμανση, μέση απόλυτη απόκλιση, Νόμος μεγάλων Αριθμών, έλεγχος υποθέσεων) Συνειδητοποίηση του ενδογενούς βάθους των στατιστικών εννοιών & μεθόδων

40 Ο ρόλος της Ιστορίας Τοποθέτηση Μαθηματικών αποτελεσμάτων στο επιστημονικό, τεχνικό και κοινωνικό πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής τους ( fonction culturelle, Barbin 1991) Επαφή με πρωτότυπες πηγές κάνει ανοίκειο αυτό που έχει ληφθεί ως οικείο, κι έτσι επαναπροσανατολίζοντας τις απόψεις των φοιτητών, άρα οδηγώντας σε εμβάθυνση της κατανόησης των Μαθηματικών (Oberwolfach Workshop 2006) ( fonction dépaysante, Barbin 1991)

41 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και την υπομονή σας!

42 Β. Η ιστοσελίδα της HPM: Με την ακόλουθη δομή: About HPM Announcements Newsletter Meetings Contacts Links ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α. Το Newsletter της HPM Εκδίδεται τρεις φορές τον χρόνο. Διατίθεται: σε όλο τον κόσμο κατά περιοχές από τους κατά τόπους εκπροσώπους της ΗPM (distributors) από την ιστοσελίδα της HPM: και την ιστοσελίδα της Americas section of HPM :

43 Γ. Συνέδρια 1. ICME Satellite Meetings of HPM 1984 ICME-5 (Adelaide, Αυστραλία) - satellite meeting: Adelaide (Αυστραλία) 1988 ICME-6 (Βουδαπέστη, Ουγγαρία) - satellite meeting: Φλωρεντία (Ιταλία) 1992 ICME-7 (Quebec, Καναδάς) - satellite meeting: Toronto, (Καναδάς) 1996 ICME-8 (Seville, Ισπανία) - satellite meeting: Braga (Πορτογαλία) από κοινού με το 2nd European Summer University in History and Epistemology in Mathematics Education 2000 ICME-9 (Tokyo-Makuhari, Ιαπωνία) - satellite meeting: Taipei (Taiwan) 2004 ICME-10 (Κοπεγχάγη, Δανία) - satellite meeting: Uppsala (Σουηδία) από κοινού με το 4th European Summer University in History and Epistemology in Mathematics Education 2008 ICME-11 (Monterrey, Μεξικό) - satellite meeting: Mexico City (Μεξικό) 2012 ICME-12 (Seoul, Κορέα) - satellite meeting: Daejeon (Κορέα) 2016 ICME-13 (Αμβούργο, Γερμανία) - satellite meeting: Montpellier (Γαλλία)

44 2. International Congress on Mathematics Education (ICME) ICME 10 Κοπεγχάγη, Δανία 4-11 Ιουλίου 2004 Topic Study Group 17: The role of the history of mathematics in mathematics education Topic Study Group 29: The history of the teaching and the learning of mathematics ICME 11 Monterrey, Μεξικό 6-13 Ιουλίου 2008 Topic Study Group 23: The role of the history of mathematics in mathematics education Topic Study Group 38: The history of the teaching and the learning of mathematics ICME 12 Seoul, Κορέα 8-15 Ιουλίου 2012 Topic Study Group 20 : The role of history of mathematics in mathematics education Topic Study Group 35: The history of the teaching and the learning of mathematics ICME 13 Hamburg, Γερμανία Ιουλίου 2016 Topic Study Group 25: The role of history of mathematics in mathematics education Topic Study Group 24: History of the teaching and learning of mathematics

45 3. Ευρωπαϊκό Θερινό Πανεπιστήμιο (European Summer University ESU) History and Epistemology in Mathematics Education 1993, First ESU, Montpellier, Γαλλία 1996, Second ESU, Braga, Πορτογαλία 1999, Third ESU, Leuven & Louvain-la-Neuve, Βέλγιο 2004, Fourth ESU, Uppsala, Σουηδία 2007, Fifth ESU, Πράγα, Τσεχία 2010, Sixth ESU Βιέννη, Αυστρία 2014, Seventh ESU Κοπεγχάγη, Δανία 2018, Eighth ESU, Ρέθυμνο, Ελλάδα

46 4. Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME) CERME 6 Lyon, Γαλλία, 27 Ιανουαρίου 1 Φεβρουαρίου, 2009 Working Group 15: The Role of the History of Mathematics in Mathematics Education: Theory and Research CERME 7 Rzeszów, Πολωνία, 9 13 Φεβρουαρίου, 2011 Working Group 12: History in Mathematics Education CERME 8 Antalya, Turkey 6-10 Φεβρουαρίου, 2013, Working Group 12: History in Mathematics Education CERME 9 Prague, Czech Republic 4-8 Φεβρουαρίου, 2015, Working Group 12: History in Mathematics Education

47 5. Μερικά άλλα συνέδρια Ιστορία των Μαθηματικών & της Μαθηματικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2006 Mini Workshop: Studying original sources in Mathematics Education, Mathematisches Forschunsinstitut Oberwolfach Γερμανία, 1-5 Μαΐου 2006 Third International Conference of the History of Mathematics Education (3ICHME ), Uppsala, Sweden Σεπτεμβρίου 2013 Third International Conference on the History and Education of Modern Mathematics, Hangzhou, China Σεπτεμβρίου 2014 Ετήσια συνέδρια της Americas Section of HPM Πληροφορίες για πολλά άλλα συνέδρια σε κάθε τεύχος του HPM Newsletter

48 Δ. Συλλογικοί τόμοι 1. Πρακτικά Συνεδρίων & Συλλογικοί Τόμοι F. Swetz, J. Fauvel, O. Bekken, B. Johansson, V. Katz (eds), Learn from the masters! Washington DC: MAA, 1995 F. Lalande, F. Jaboeuf, & Y. Nouazé (eds), Actes de la première Université d Été Européenne sur l Histoire et Épistémologie dans l Éducation Mathématique, IREM de Montpellier, Université Montpellier II, Montpelier: France, M.J. Lagarto, A. Viera & E. Veloso (eds), Proceedings of the 2nd European Summer University on the History and Epistemology in Mathematics Education and the ICME 8 Satellite Meeting of HPM, Portuguese Association of the Teachers of Mathematics & Department of Mathematics, University of Minho, Braga: Portugal, R. Calinger (ed), Vita mathematica; historical research and integration with teaching Washington, DC: MAA, 1996 V. Katz (ed) Using Mathematics to teach history: an international perspective, Washington, DC: MAA 2000 J. Fauvel & J. van Maanen (eds), History in the mathematics classroom: the ICMI Study, Dordrecht: Kluwer, 2000 P. Radelet-de Grave & C. Brichard (eds), Proceedings of the 3rd European Summer University on the History and Epistemology in Mathematics Education, Université Catholique de Louvain, Leuven & Louvain-la-Neuve: Belgium, O. Bekken & R. Mosvold (eds), Study the Masters: The Abel-Fauvel Conference, Göteborg, Sweden: NCM, V. Katz & K.D. Michalowicz (eds), Historical Modules for the Teaching and Learning of Mathematics Washington DC: MAA, 2005 (σε ηλεκτρονική μορφή). F. Furinghetti, S. Kaisjer, C. Tzanakis, Proceedings of HPM 2004 & ESU 4 Iraklion: University of Crete, Γ. Θωμαϊδης, Ν. Καστάνης, Κ. Τζανάκης (επιμ.), Ιστορία & Μαθηματική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 2006.

49 E. Barbin, N. Stehlikova, C. Tzanakis (eds), History and Epistemology in Mathematics Education: Proceedings of the Fifth European Summer University (ESU 5) Prague: Vydavatelsky servis, Plzeň, R. Cantoral, F. Fasanelli, A. Garciadiego, R. Stein, C. Tzanakis (eds), Proceedings of HPM 2008: The HPM Satellite Meeting of ICME 11, Mexico City 2008 (σε ηλεκτρονική μορφή). ΕΠ.Ε.ΔΙ.Μ., Αξιοποίηση της Ιστορίας των Μαθηματικών στην Διδασκαλία των Μαθηματικών, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, V. Katz, C. Tzanakis (eds), Recent developments on introducing a historical dimension in mathematics education, Washington, DC: MAA E. Barbin, S. Hwang, C. Tzanakis (eds), Proceedings of HPM 2012: The HPM Satellite Meeting of ICME 12, Daejeon, Korea 2014 (σε ηλεκτρονική μορφή). E. Barbin, M. Kronfellner, C. Tzanakis (eds), History and Epistemology in Mathematics Education: Proceedings of the Sixth European Summer University (ESU 6), Wien: Holzhausen Verlag, E. Barbin, U. Jankvist, T.H. Kjeldsen (eds), History and Epistemology in Mathematics Education: Proceedings of the Seventh European Summer University (ESU 7), Copenhagen 2015 (υπό έκδοση) 2. Τεύχη διεθνών περιοδικών - αφιερώματα M-K. Siu & C. Tzanakis (guest eds) The role of the History of Mathematics in Mathematics Education Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education, vol 3, Nos 1-2, G. Schubring (guest ed) History of Teaching and Learning Mathematics Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education vol. XLII, Nos IV&V, August F. Furinghetti, V. Katz, L. Radford (guest eds), History of Mathematics in Mathematics Education: Theory & Practice Educational Studies in Mathematics, special issue, vol.66, no2, 2007.

50 E. Διεθνή περιοδικά Newsletters σχετικά με την ομάδα HPM 1. International Journal for the History of Mathematics Teaching Chief Editor: G. Schubring (Γερμανία) Managing Editor: Alexander Karp (ΗΠΑ/Ρωσία) Published by COMAP Inc. USA. 2. Convergence: Where Mathematics, History and Teaching Interact Editors: V.J. Katz (ΗΠΑ), F. Swetz (ΗΠΑ) Ηλεκτρονικό περιοδικό 3. The HPM Tongxun and the Tongxun Group in Taiwan Editor: W-S Horng, (Taiwan) g,_wann-sheng 4. The Bulletin of the British Society for the History of Mathematics (BSHM Bulletin) Editor: J. Stedall Educational Section: S. Lawrence

51 The Heritage (He) of a particular mathematical subject N refers. to the impact of N upon later work, both at the time and afterward, especially the forms which it may take, or be embodied, in later contexts. Some modern form of N is usually the main focus, with attention paid to the course of its development. Here the mathematical relationships will be noted, but historical ones.. will hold much less interest. [It] addresses the question how did we get here? and often the answer reads like the royal road to me. The modern notions are inserted into N when appropriate, and thereby N is unveiled.: similarities between N and its more modern notions are likely to be emphasized; the present is photocopied onto the past. Grattan-Guinness (2004) Hist Math , Am Math Mon 111(1) 1-12

52 History Heritage The History (Hi) of a particular mathematical subject N refers to. the development of N during a particular period: its launch and early forms, its impact [in the immediately following years and decades], and applications in and/or outside mathematics. It addresses the question What happened in the past? by offering descriptions. Maybe some kinds of explanation will also be attempted to answer the companion question Why did it happen? [It] should also address the dual questions what did not happen in the past? and why not? ; false starts, missed opportunities, sleepers, and repeats are noted and maybe explained. The (near-) absence of later notions from N is registered, as well as their eventual arrival; differences between N and seemingly similar more modern notions are likely to be emphasized.

53

54

55 x x x x 5 4 x x

56 Πυθαγόρειο Θεώρημα

57

58 Αποπλάνηση του φωτός : Η ταχύτητα περιφοράς της Γης περί τον Ήλιο (Bradley 1729)

59

60 Καθιέρωση & νομιμοποίηση στατιστικών εννοιών μέσω της φυσικής αναπαράστασής τους (μέση τιμή, διακύμανση.) Τυπικό παράδειγμα πολύμορφης αλληλεπίδρασης όχι μόνο Μαθηματικών & Φυσικής αλλά και Κοινωνικών Επιστημών Απλά φυσικά μοντέλα με σημαντική διδακτική αξία Φυσικό σύστημα μεταβλητή μέση τιμή διακύμανση Σημειακές μάζες θέση θέση Κέντρου Μάζας Ροπή Αδράνειας Ελατήρια θέση σημείο ισορροπίας Μέση δυναμική ενέργεια ανά ελατήριο Κινούμενα σωματίδια Στατιστική & Φυσική ταχύτητα Ταχύτητα Κέντρου Μάζας μέση κινητική ενέργεια ανά μονάδα μάζας Το μοντέλο των κινουμένων σωματιδίων Δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των σωματιδίων - μοντελοποίηση ιδανικού αερίου: Η μέση κινητική ενέργεια είναι ανάλογη της απόλυτης θερμοκρασίας. Συμπέρασμα βάσει της μικροσκοπικής ερμηνείας του νόμου των ιδανικών αερίων Ιστορικά βασικό βήμα για την ανάπτυξη της Στατιστικής Μηχανικής (19 ος αιώνας κ.ε.)

61

62 ΦΥΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Διάσπαση σε μικρά κομμάτια συστήματος με συνολική μάζα M = M I + M II M A: (M I + M II, v) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Διακύμανση σ 2 της ένωσης δύο δειγμάτων N I, N II N N I I II II N N I N ( X X ) N ( X X ) I I II II N N I II II 2 2 B: (M I, v I ) (M II, v II ) μέσος όρος διακυμάνσεων + διακύμανση μέσων όρων!! C: (m i, v i. m j, v j ) (m i, v i. m j, v j) Μεταβολή Κινητικής Ενέργειας ΔE = E C - E A = (E C E B ) + (E B - E A ) i ( m v m v ) Mv 2 ' ' 2 1 i i i i I ( I ) II ( II ) M v v M v v 2 1 i i I 2 i i ' ' m ( v v ) m ( v v ) 2 i i II 2 X X ( X - X) 2 2 = 2

63 Quetelet s text: basic points Statistical data on human/social phenomena (deaths/births, crimes, suicides, marriages ) exhibit remarkable stability in time (social conditions remaining stable) Interpretation Qualitative appeal to the LLN Limitations of/restrictions on human Free Will Analogy with physical conservation laws Limitations of Free Will are - partly conscious/voluntary, due to man s sociability - appear as a necessity Conclusion Ontological/metaphysical comments

64

65 Some highlights of the Seminar I. Quetelet s data & qualitative interpretation raised a heated classroom discourse, reflected in the students essays on deep philosophical -ontological issues (a) (b) Whether & to what extent human Free Will exists and is sufficiently wide/restricted. To identify (social/personal/other ) factors influencing Free Will (c) Accordingly, to what extent an individual (completely) dominates oneself (is man his own causa sui?) is responsible for one self's acts (d) (e) Responsibility presupposes conscious knowledge; Free Will alone not sufficient Legitimization of punishment per se and/or as a means of society s selfprotection Discussion on: human rights; the role of Justice

66 Some highlights of the Seminar (continued) II. Discussion on (non)existence of (social) (in)determinism (a) Connecting with & wandering around Newtonian/Quantum (in)determinism Natural world Microscopic structure of matter chaotic behaviour Macroscopically predictable behaviour coarse-grained description An analogy Society Human individuality unpredictable behaviour Social stability regularity of mass phenomena (b) Individual s Free Will results/appears as a random fluctuation around a stable mean collective social behaviour

67 Some highlights of the Seminar (continued) III. Simple-enough mathematics & connection with deep philosophical ontological questions pertinent to students interests Led them to explore systematically opinions of a whole spectrum of 39 philosophers (a) Natural philosophers: Newton, Laplace, quantum physicists (Einstein, Heisenberg, Everett ) (b) Religious philosophers St. Augustin, Th. Aquinas, Luther, Calvin, Christian Orthodox, the Coran. (c) Other non-religious philosophers Hume, Hobbes, Kant, Spinoza, Fichte, Voltaire, Rousseau, Schopenhauer, Nietzche, Russell, Kane, Sartre, Frankfurt

68 Comments on the role of History Linking with the HPM ICMI Study (2000) I. Why History? (a) Influencing the affective predisposition towards mathematics: Understanding it as a human endeavour Attempting lines of inquiry / posing questions (b) Appreciating mathematics as a cultural endeavour mathematics evolves under the influence of factors extrinsic to it II. How? Developing awareness of the extrinsic nature of mathematical activity Aspects of mathematics related to philosophical questions/problems Mathematics evolves under the influence of the social & cultural milieu Use of original texts systematically studied in the classroom Remark: Emphasis on meta-issues (Jankvist 2009)

69 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΜ Η ενσωμάτωση της ΙΜ στην Μαθηματική Εκπαίδευση (ΜΕ) παρουσιάζει σοβαρά μειονεκτήματα για λόγους: επιστημολογικούς-φιλοσοφικούς πρακτικούς-διδακτικούς (M-K. Siu 2000, 2006)

70 (Α) αντιρρήσεις επιστημολογικού-φιλοσοφικού χαρακτήρα Σχετικά με την φύση των Μαθηματικών Αυτά δεν είναι Μαθηματικά! Δεν αποφεύγεται η σειρά: Διδάσκω πρώτα το θέμα και μετά την ιστορία του Η πρόοδος στα Μαθηματικά συνίσταται στο να κάνει τα δύσκολα προβλήματα μια ρουτίνα. Άρα γιατί να ασχολούμαστε με το τί έγινε στο παρελθόν; Αυτό που συνέβη στο παρελθόν μπορεί να ήταν περίπλοκο. Άρα μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και όχι αποσαφήνιση! Σχετικά με τις ενδογενείς δυσκολίες του εγχειρήματος Η ανάγνωση πρωτότυπων κειμένων είναι δύσκολος στόχος και δεν βοηθά Δεν είναι σωστό να καλλιεργούμε πολιτισμικό σωβινισμό και στενόμυαλο εθνικισμό Οι μαθητές έχουν αποσπασματική αίσθηση του (ιστορικού) χρόνου

71 (Β) αντιρρήσεις πρακτικού - διδακτικού χαρακτήρα Το υπόβαθρο και η στάση των διδασκόντων Δεν υπάρχει διαθέσιμος ο απαιτούμενος διδακτικός χρόνος! Δεν είμαι ιστορικός, άρα δεν μπορώ να ξέρω ότι παρουσιάζω το θέμα σωστά. Δεν υπάρχει διαθέσιμο το κατάλληλο διδακτικό υλικό. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν την κατάλληλη επιμόρφωση Διαδικασίες αξιολόγησης Πώς μπορεί να ενσωματωθεί η ιστορική διάσταση σε test-εξετάσεις; Υπάρχει πράγματι εμπειρική τεκμηρίωση ότι η ιστορική διάσταση στην ΜΕ βελτιώνει την εκμάθηση των Μαθηματικών; Το υπόβαθρο και η στάση των διδασκομένων Δεν αρέσει στους διδασκόμενους Οι διδασκόμενοι το θεωρούν μάθημα ιστορίας και δεν αγαπούν την Ιστορία! Οι διδασκόμενοι το βρίσκουν εξίσου βαρετό με τα Μαθηματικά τα ίδια! Οι διδασκόμενοι δεν έχουν αρκετή ευρύτερη παιδεία για να το εκτιμήσουν!

72 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η ανάπτυξη διεθνών επαφών και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με Μαθήματα ΙΜ σε πανεπιστήμια, κολέγια, ή σχολεία. Την διερεύνηση της αξιοποίησης και της σημασίας της ΙΜ στην διδασκαλία των Μαθηματικών. Απόψεις πάνω στην σχέση της ΙΜ & της ΜΕ σε όλες τις βαθμίδες. Η προώθηση και ενεργοποίηση διεπιστημονικών διερευνήσεων φέρνοντας σε επαφή όλους τους ενδιαφερόμενους, ιδιαίτερα δε μαθηματικούς, ιστορικούς των Μαθηματικών, διδάσκοντες τα Μαθηματικά, κοινωνικούς επιστήμονες και άλλους χρήστες των Μαθηματικών. Η περαιτέρω βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας εξέλιξης των Μαθηματικών και των παραγόντων που συντελούν στην εξέλιξη αυτή. Η συσχέτιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών και της ιστορίας της διδασκαλίας τους, με την εξέλιξη των Μαθηματικών, σε τρόπον ώστε να υποβοηθείται η διδασκαλία και ο σχεδιασμός αναλυτικών προγραμμάτων. Η παραγωγή διδακτικού υλικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τους δασκάλους των Μαθηματικών, η παροχή νέων προοπτικών και η περαιτέρω ανάπτυξη του κριτικού διαλόγου για την διδασκαλία των Μαθηματικών. Η διευκόλυνση της πρόσβασης σε υλικό σχετικά με την ΙΜ και συναφών περιοχών. Συνεισφορά στην βαθύτερη συνειδητοποίηση από την μεριά των μαθηματικών και των δασκάλων των Μαθηματικών της σημασίας που έχει η ιστορία της επιστήμης τους στην διδασκαλία. Συνεισφορά στην συνειδητοποίηση ότι η ΙΜ αποτελεί ουσιώδες μέρος της εξέλιξης των διαφόρων πολιτισμικών παραδόσεων.

73 (Α) Η εκμάθηση των μαθηματικών Τα Μαθηματικά: η ιστορική τους διάσταση vs. το τελικό, «στιλβωμένο» προϊόν Η Ιστορία ως πηγή πληροφοριών (παραδείγματα, καταστάσεις, προβλήματα...) Η Ιστορία ως γέφυρα μεταξύ Μαθηματικών και άλλων πεδίων Η γενικότερη παιδευτική σημασία της Ιστορίας (Β) Η ανάπτυξη απόψεων για την φύση των μαθηματικών & της μαθηματικής δραστηριότητας Σχετικά με το περιεχόμενο των Μαθηματικών Σχετικά με την μορφή των Μαθηματικών

74 (Γ) Το διδακτικό & παιδαγωγικό ρεπερτόριο των εκπαιδευτικών Προσδιορισμός κινήτρων Συνειδητοποίηση δυσκολιών Εμπλοκή/συνειδητοποίηση της δημιουργικής διαδικασίας «κάνω Μαθηματικά» Εμπλουτισμός διδακτικού ρεπερτορίου Αποκωδικοποίηση & κατανόηση «σωστών» Μαθηματικών μη συμβατικά διατυπωμένων (Δ) Η θετική προδιάθεση προς τα Μαθηματικά Θεώρηση των Μαθηματικών ως ανθρώπινη προσπάθεια Επιμονή σε ιδέες, διατύπωση ερωτημάτων, προώθηση ερευνητικής δραστηριότητας Να μην απογοητεύουν οι αποτυχίες, τα λάθη, οι αβεβαιότητες, οι παρανοήσεις

75 (E) Η αναγνώριση των Μαθηματικών ως πολιτισμικής - ανθρώπινης προσπάθειας Τα Μαθηματικά εξελισσόμενα για εσωτερικούς λόγους Τα Μαθηματικά εξελισσόμενα υπό την επίδραση κοινωνικών & πολιτισμικών παραγόντων Τα Μαθηματικά ως μέρος της τοπικής πολιτιστικής παράδοσης

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου και της Κλειούς Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο 74100, τηλ. 28310-77629,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Τα Μαθηματικά στο Λύκειο στις αρχές του 21 ου Αιώνα: Επισημάνσεις με Βάση τις Εκπαιδευτικές θεωρίες και τη Διεθνή Πρακτική»

Θέμα: «Τα Μαθηματικά στο Λύκειο στις αρχές του 21 ου Αιώνα: Επισημάνσεις με Βάση τις Εκπαιδευτικές θεωρίες και τη Διεθνή Πρακτική» Θέμα: «Τα Μαθηματικά στο Λύκειο στις αρχές του 21 ου Αιώνα: Επισημάνσεις με Βάση τις Εκπαιδευτικές θεωρίες και τη Διεθνή Πρακτική» ΕΠΕΔΙΜ, 9 Οκτωβρίου 2015 πηγές: Αναλυτικά προγράμματα «προηγμένων εκπαιδευτικά»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»

Πρόγραμμα Ημερίδας. Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 30 Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» Πρόγραμμα Ημερίδας Η αφήγηση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών και των νέων τεχνολογιών και έμφαση στη Φύση της Επιστήμης. Μια συμβολή στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Young 12.1-12.7 Ζήσος Κεφ.8

ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Young 12.1-12.7 Ζήσος Κεφ.8 ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Young 1.1-1.7 Ζήσος Κεφ.8 ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΝΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΜΑΖΑΣ- ΓΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Καστάνης: Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. 541 24, Θεσσαλονίκη, nioka@math.auth.gr

Ν. Καστάνης: Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. 541 24, Θεσσαλονίκη, nioka@math.auth.gr 2 Γ. Θωμαΐδης: T.Θ. 400 29, 564 04, Θεσσαλονίκη, gthom@otenet.gr Ν. Καστάνης: Τμήμα Μαθηματικών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ. 541 24, Θεσσαλονίκη, nioka@math.auth.gr Κ. Τζανάκης: Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μιχαήλ, Ε., Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2009). Η πολύ-πολιτισμική διάσταση του πολλαπλασιασμού: Στάσεις και αντιλήψεις Κυπρίων εκπαιδευτικών για τη χρήση της στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD

Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Η σχέση Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών με την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες Κωνσταντίνα Στεφανίδου, PhD Εργαστήριο Διδακτικής, Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις

Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων δια βίου µάθησης: Νοσηλευτική Βασισµένη σε Ενδείξεις Αρετή Σταυροπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης 41o Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΣΝΕ Κρήτη 2014 ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος Καθηγητής Βιοστατιστικής Επιδημιολογίας ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές IV Η δυναμική ενός μοντέλου Keynsian Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Σταυρακούδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία

Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία Βασιλική Σπηλιωτοπούλου Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια: Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Οι άνθρωποι από πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο)

Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο) Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο) Α. Ανδρεάτος (1) & Σ. Κατσούλης (2) (1) Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Ικάρων aandreatos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Λογική στην Πληροφορική - Εισαγωγή

Λογική στην Πληροφορική - Εισαγωγή Λογική στην Πληροφορική - Εισαγωγή Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Οργάνωση του Μαθήματος Αναδρομή στην Ιστορία της Λογικής ΕΠΛ 412 Λογική στην Πληροφορική 1-1 Διδασκαλία Διαλέξεις:

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη

Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε. Δρ. Μαρία Φραγκάκη Έρευνα Δράσης Ποιοτική μορφή έρευνας Πολυμορφική εξαε Δρ. Μαρία Φραγκάκη Research areas in D.E: Macro level: Distance Education Systems & Theory Meso level: Management-Organization-Technologies Micro level:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. 1. Ατομικά στοιχεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. 1. Ατομικά στοιχεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1. Ατομικά στοιχεία - Κούρκουλος Μιχάλης του Άγγελου και της Ειρήνης, το γένος Φραγκιουδάκη - Διεύθυνση Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης Παν/πολης Γάλλου Ρέθυμνο, τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 3α: Presenting the speech Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΡΑΜΑΛΙΔΗΣ CV

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΡΑΜΑΛΙΔΗΣ CV ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΡΑΜΑΛΙΔΗΣ CV ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, adramali@psed.duth.gr Διεύθυνση κατοικίας: Εθνική οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Αντικείμενο και Αναγκαιότητα Μετασχηματισμός της φυσικοεπιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων 178 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.6.3 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται «καλές

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης

Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Η γεφύρωση της οικονομικής θεωρίας και της εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης: η χρησιμότητα μίας ενημερωμένης οικονομικής Βιβλιοθήκης Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015 Πέτρος Μηγιάκης Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV)

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑς ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗς, ΦΥΣΙΚΗς ΑΓΩΓΗς & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ mpolymer@pe.uth.gr Curriculum Vitae A curriculum vitae

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα