Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου Μαρούσι Τηλ.: , Fax: Web:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco."

Transcript

1 Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου Μαρούσι Τηλ.: , Fax: Web: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο » ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Δεκέμβριος 2014

2 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 9 ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δράσεις Ειδικού Στόχου 9.i.1 του ΠΕΠ (Παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί) Δράσεις Ειδικού Στόχου 9.i.1 του ΠΕΠ (Κατάρτιση και Προώθηση στην αγορά εργασίας) Δράσεις Ειδικού Στόχου 9.i.1 του ΠΕΠ (Δίκτυο τοπικών one-stop shops) Δράσεις του Ειδικού Στόχου 9.iv.2 του ΠΕΠ Δράσεις Ειδικού Στόχου 9.iii ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ενδυνάμωση μηχανισμών κοινωνικής ένταξης Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική συνοχή σε Λευκάδα και Μεγανήσι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΠ Υποστήριξη διαδικασιών διαβούλευσης Υποστήριξη διαδικασιών κατάρτισης σχεδίων του Προγράμματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 Σελίδα i

3 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Εισαγωγή Η παρούσα Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ αποτελεί το τρίτο παραδοτέο του Έργου «Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο ». Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην Α και Β φάση του Έργου, η ύπαρξη και εφαρμογή Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, αποτελεί μια εκ των Θεματικών Αιρεσιμοτήτων του νέου ΕΣΠΑ Στο πλαίσιο αυτό, η Χώρα υποχρεούται σε πρώτο στάδιο να εκπονήσει Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας, το οποίο έχει χρονικό όριο εκπλήρωσης την 31/12/2014. Το Εθνικό αυτό σχέδιο εξειδικεύεται μέσω των Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης. Οι παραπάνω παρεμβάσεις εντάσσονται στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων» και αποτελούν συνισταμένη εθνικών στρατηγικών όπως η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, η Εθνική Στρατηγική για τους Ρομά, η Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, το Στρατηγικό Σχέδιο την ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και η Πρωτοβουλία Health in Action, με κοινό χαρακτηριστικό τη συνεκτική και στοχευμένη εφαρμογή με βάση τις ανάγκες τόσο των επιμέρους ομάδων στόχου, τις περιφερειακές και τοπικές συνθήκες, τη μόχλευση δυνάμεων (social engineering) και τη συστηματική μεταφορά τεχνογνωσίας (capacity building). Εντός του ανωτέρου πλαισίου, σκοπός της παρούσας Έκθεσης είναι η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των βασικών διαπιστώσεων και προτάσεων οι οποίες προέκυψαν από την Α και Β Φάση της μελέτης στη Στρατηγική της ΠΙΝ για την Προγραμματική Περίοδο , προκειμένου οι σχετικές παρεμβάσεις να μπορέσουν να ενσωματωθούν στον επιχειρησιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την Προγραμματική Περίοδο (τομεακή και περιφερειακή. Η διάρθρωση του παρόντος παραδοτέου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Ενότητα 1 Η Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης της ΠΙΝ Ενότητα 2: Ενσωμάτωση Στρατηγικής στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων Παράρτημα Σχέδιο Α.Π. 5 «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων Σελίδα 2

4 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ Ακολουθώντας τις κεντρικές κατευθύνσεις και μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των ομάδων στόχου, την εξειδίκευση των αναγκών τους και τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής (Πράσινη Βίβλος) καταδεικνύεται το μέγεθος της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, όπως εξελίσσεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η πλήρης κάλυψη των καταγεγραμμένων αναγκών στην ΠΙΝ αγγίζει τα 87 εκ. στα οποία προστίθενται 90 εκ. (εκτίμηση) για την καταβολή του ΕΕΕ. Πίνακας 1: Σύνοψη της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της ΠΙΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2020 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 1.1 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΕΕ) ΣΤΗΝ ΠΙΝ ( )* Εθνικοί πόροι Κεντρική κυβέρνηση / Δήμοι 1.2 ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΕΚΤ/ Εκκλησία/ Χορηγίες / Εθελοντισμός / FEAD ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 2.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΚΤ/ Εθελοντισμός (Δικηγορικός Σύλλογος) ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/ ΕΠΜΔΤ/ Εθνικοί πόροι ΕΚΤ/ Εκκλησία/ Χορηγίες / Εθελοντισμός / FEAD ΑΞΟΝΑΣ 3: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 3.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΚΤ 3.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΕΚΤ 3.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΜΑ * Πρόγραμμα «Στέγαση και επανένταξη»* EKT / ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) Εκκλησία ΟΤΑ και φορείς τους EETAA Υπ. Υγείας & εποπ/μενοι φορείς και Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) ΟΤΑ και φορείς τους EETAA Υπουργείο Υγείας & εποπτευόμενοι φορείς και Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικήςφροντίδας ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) ΟΤΑ και φορείς τους, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) ΑΞΟΝΑΣ 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4.1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΤ Υπουργείο Υγείας και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, 4.2 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Αστικές Μη Κερδοσκοπικές ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤ Εταιρείες (ΑΜΚΕ) 4.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΚΤ/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 3

5 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 5.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 5.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΛΑΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -* -* ΕΚΤ (Άλλα ταμεία) ΕΚΤ (Άλλα ταμεία) ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωνικοί Εταίροι ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωνικοί Εταίροι Καθίσταται σαφές ότι η πλήρης κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους αλλά και διοικητική ικανότητα εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων. Συνεπώς, η υλοποίηση της στρατηγικής απαιτεί την εφαρμογή σχεδίου δράσης για την κατά προτεραιότητα υλοποίηση δράσεων εκ μέρους της Περιφέρειας με βάση τα εξής κριτήρια: Διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών πόρων. Προς αυτή την κατεύθυνση το βασικό κριτήριο ιεράρχησης είναι η ύπαρξη πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων. Η χρηματοδότηση αυτή είναι άμεσα διαθέσιμη και ως εκ τούτου μπορεί να εξυπηρετήσει την άμεση κάλυψη αναγκών. Εκ των πραγμάτων όσες από τις δράσεις της Στρατηγικής είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΠΕΠ θα υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα. Επίτευξη του μέγιστου δυνατού πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, καλύπτοντας τόσο την αντιμετώπιση της φτώχειας και την κοινωνική επανένταξη όσο και την αναβάθμιση των σχετικών διοικητικών και κοινωνικών υπηρεσιών εκ μέρους της δημόσιας διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Σταδιακή/Πιλοτική εισαγωγή καινοτόμων δράσεων οι οποίες εν συνεχεία θα βρουν εφαρμογή στο σύνολο της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό η δυνατότητα ανάπτυξης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών πιλοτικά στους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου. Εν συνεχεία, με βάση και την εμπειρία που θα έχει αποκτηθεί, οι παρεμβάσεις θα καλύψουν και τους υπόλοιπους Δήμους της περιφέρειας. Η ανωτέρω μεθοδολογία εφαρμόζεται στις ενότητες που ακολουθούν για την οριστικοποίηση του Σχεδίου Δράσης εφαρμογής δράσεων κοινωνικής ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Σελίδα 4

6 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Το ΠΕΠ διαρθρώνεται σε επτά Άξονες Προτεραιότητας, εκ των οποίων οι δύο συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 αφορά στην «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» και ο Άξονας Προτεραιότητας 7 αφορά στην παροχή Τεχνικής Βοήθειας δράσεων για το ΕΚΤ. Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 περιλαμβάνει δύο Θεματικούς Στόχους, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 2: Θεματικοί στόχοι στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 ΑΠ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΕ 5.Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 8. Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης ΣΥΝΟΛΟ Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 θα υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις για την ανακούφιση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη των ομάδων που απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με 29,5 εκ., εκ των οποίων τα 23,6 εκατ. είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον επόμενο Πίνακα παρουσιάζονται οι κατηγορίες παρέμβασης, του Θεματικού Στόχου 9. Πίνακας 3: Κατηγορίες παρέμβασης του ΘΣ 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» Θ.Σ. 109 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας 110 Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 111 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 114 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων Σε σχέση με την ετήσια κατανομή πόρων, από το υπό έγκριση Πρόγραμμα, η συνολική κατανομή πόρων για το ΕΚΤ (κύρια κατανομή και αποθεματικό επίδοσης) είναι φανερά εμπροσθοβαρής, επιβαρύνοντας τα τρία πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Σελίδα 5

7 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Πίνακας 4 : Ετήσια κατανομή πόρων ΘΣ 9, ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης Σύνολο Σελίδα 6

8 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 9 ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Η υλοποίηση της στρατηγικής έχει προσανατολιστεί στην κατά προτεραιότητα εκκίνηση των ενεργειών που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων. Οι δράσεις αυτές παρατίθενται στον Πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 5: Δράσεις τις Περ. Στρατηγικής που μπορούν να ενταχθούν στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ Κοινωνικά Παντοπωλεία Δημοτικοί λαχανόκηποι ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΤ/ Εκκλησία/ Χορηγίες / Εθελοντισμός ΕΚΤ/ Εκκλησία/ Χορηγίες / Εθελοντισμός Ε.Σ. ΠΕΠ 9.iv.2 9.iv Ατομικά σχέδια κοινωνικής ενσωμάτωσης ΕΚΤ/Εθνικοί πόροι 9.i Στοχευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης ΕΚΤ 9.i Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας (help line) ΕΚΤ 9.iv Τεχνική βοήθεια δήμων EKT / Εθνικοί πόροι (ΑΠ7) Δίκτυο τοπικών one-stop shops ΕΚΤ/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 9.i Κοινωνικά φαρμακεία/ιατρεία ΕΚΤ 9.iv Εισιτήριο υγείας (health voucher) ΕΚΤ 9.iv Παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΚΤ/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 9.i Κινητές μονάδες (κατ' οίκον φροντίδα, μετακίνηση, συνοδεία) ΕΚΤ 9.iv ΚΗΦΗ ΕΚΤ 9.iv Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση ΕΚΤ 9.iv Δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης οικογενειών που φροντίζουν παιδιά/άτομα με αναπηρία ΕΚΤ 9.iii Προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης ΑμεΑ (Κινητές μονάδες υποστήριξης ΑμεΑ) ΕΚΤ 9.iii Στήριξη λειτουργίας συμβουλευτικών κέντρων ΕΚΤ 9.iii Φιλοξενία γυναικών θυμάτων βίας ΕΚΤ 9.iii Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων ρομά EKT 9.ii Μηχανισμοί στήριξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας Υποστήριξη υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου κοινωνικής επιχείρησης Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων προώθησης στην αγορά εργασίας ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 9.v ΕΚΤ 9.v ΕΚΤ/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 9.i.1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΘΣ 9 (ΕΚΤ/ΠΕΠ) Σελίδα 7

9 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Η κατανομή των δράσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο του ΠΕΠ περιλαμβάνεται στον αμέσως επόμενο Πίνακα. Πίνακας 6: Αρχική κατανομή των δράσεων της Περιφερειακής Στρατηγικής ανά Ειδικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων Επενδ. Προτεραιότητα ΠΕΠ 9.i 9.ii 9.iii 9.iii 9.iv 9.iv 9.v 9.vi Ειδικός Στόχος ΠΕΠ 9.i.1 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενίσχυση της απασχολησιμότητας ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 9.ii.1 Ενεργητική ένταξη κοινοτήτων ρομά που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού 9.iii.1 Καταπολέμηση των κάθε είδους άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας 9.iii.2 Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω φύλου 9.iv.1 Βελτίωση της πρόσβασης ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 9.iv.2 Ενίσχυση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από φτώχεια 9.v.1 Αύξηση της απασχόλησης ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού που απειλούνται ή πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό μέσω της κοινωνικής οικονομίας 9.vi.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού των μικρών νησιών & γενικά των απομονωμένων περιοχών της Περιφέρειας Π/Υ Στρατηγικής Διαθέσιμος Π/Υ ΠΕΠ Διαφορά ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ7 Τεχνική Βοήθεια Σελίδα 8

10 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ανάγκες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ξεπερνούν κατά πολύ τους διαθέσιμους πόρους. Συγκεκριμένα, η κάλυψη των αναγκών σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που έχει προτείνει η Ειδική Υπηρεσία ΣΕΚΤ (ως προς τον εντοπισμό των ομάδων στόχου και το κόστος της κάλυψης των αναγκών τους) απαιτεί σχεδόν 60 εκ. ενώ οι διαθέσιμοι στην περιφέρεια πόροι του ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9, δεν ξεπερνούν τα 30 εκ.. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι απαραίτητη η περαιτέρω εξειδίκευση των δράσεων των δράσεων για τις οποίες μπορεί να υπάρξει πρόσθετη κινητοποίηση πόρων. Οι δράσεις αυτές είναι: Δράσεις Ειδικού Στόχου 9.i.1 του ΠΕΠ (Παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί) Η υλοποίηση της δράσης με βάση μόνο εισοδηματικά κριτήρια μόνο απαιτεί τη δέσμευση ενός πολύ μεγάλου ποσοστού των διαθέσιμων πόρων του ΠΕΠ. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα χρηματοδοτηθούν και από το τομεακό (εθνικό) Ε.Π. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης , ενώ κατά περίπτωση μπορούν να ενισχυθούν και από ίδιους πόρους των Δήμων της Περιφέρειας. Κατά συνέπεια, και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ανάγκη για στήριξη ατόμων που αναζητούν εργασία μειώνεται, το ΠΕΠ μπορεί να εστιάσει στην κάλυψη των αναγκών των μονογονεϊκών νοικοκυριών. Με βάση τις ίδιες παραδοχές που έχουν εφαρμοστεί στην περιγραφή της δράσης 2.2.3, ο αριθμός των παιδιών που θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα από το ΠΕΠ επαναϋπολογίζεται σε ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Σ. ΠΕΠ Παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΚΤ (ΠΕΠ) 9.i.1 Παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΣΥΝΟΛΟ Παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/ Άλλοι πόροι ΕΚΤ/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 9.i.1 9.i.1 1 Στην ΠΙΝ, παιδιά μεταξύ 0 και 9 ετών ζουν σε μονογονεϊκές οικογένειες (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Γίνεται η παραδοχή ότι το 50% αυτών χρήζουν προσχολικής αγωγής/φροντίδας και το 43% αυτών θα αναζητήσουν σχετική στήριξη (προέρχονται από νοικοκυριά με εισόδημα κάτω των ) Σελίδα 9

11 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Δράσεις Ειδικού Στόχου 9.i.1 του ΠΕΠ (Κατάρτιση και Προώθηση στην αγορά εργασίας) Η προσέγγιση των δράσεων προώθησης στην αγορά εργασίας έχει βασιστεί στο συνολικό πλήθος των ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην ΠΙΝ. Εντούτοις, επισημαίνεται ότι η «επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας» (voucher) θα εφαρμοστεί και από το τομεακό Ε.Π. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης , ενώ στο πλαίσιο του ΠΕΠ αναμένεται να συνδυαστεί μόνο με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, φορέας υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων μπορεί να είναι μόνο ο ΟΑΕΔ (ο οποίος κατά περίπτωση μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το εθνικό ή το περιφερειακό σκέλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου). Συνεπώς η υλοποίηση της δράσης εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο εφαρμογής των σχετικών εθνικών πολιτικών. Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται η αρχική δέσμευση για την κατάρτιση και προώθηση 200 ατόμων σε περιοχές ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και η εν συνεχεία αναπροσαρμογή της παρούσας στρατηγικής ανάλογα και με τις εθνικές προτεραιότητες. ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων προώθησης στην αγορά εργασίας Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων προώθησης στην αγορά εργασίας ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Σ. ΠΕΠ ΕΚΤ (ΠΕΠ) 9.i ΕΚΤ (ΠΕΠ)/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 9.i Δράσεις Ειδικού Στόχου 9.i.1 του ΠΕΠ (Δίκτυο τοπικών one-stop shops) Η στρατηγική της Περιφέρειας προβλέπει την ανάπτυξη ενός πλήρους δικτύου τοπικών κέντρων κοινότητας (one-stop shops) στο πλαίσιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την κοινωνική ένταξη, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική (Πράσινη Βίβλος) και τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΕΚΤ. Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη αβεβαιότητα ως προς τις νέες (εθνικές) πολιτικές προώθησης στην αγορά εργασίας και την αναμονή της τελική έγκρισης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, προτείνεται γίνει σταδιακή εισαγωγή του θεσμού των κέντρων κοινότητας σε Λευκάδα και Μεγανήσι, παράλληλα με την εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Σε αυτή τη περίπτωση προβλέπεται η αρχική υλοποίηση ενός κέντρου κοινότητας το οποίο θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην ΠΕ Λευκάδας (δύο Δήμοι), κατά το πρότυπο του υφιστάμενου ΤΟΠΕΚΟ Λευκάδας. Εν συνεχεία και ανάλογα με τον εθνικό σχεδιασμό, προτείνεται η σταδιακή εισαγωγή των υπόλοιπων onestop shops ανάλογα και με τις εθνικές προτεραιότητες. Σελίδα 10

12 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Δράσεις του Ειδικού Στόχου 9.iv.2 του ΠΕΠ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας και ειδικότερα τα κοινωνικά παντοπωλεία και οι δημοτικοί λαχανόκηποι, συνολικού προϋπολογισμού (6ετίας) ύψους 2,45 εκ.. Ανάλογα και με τις ανάγκες Δήμων και τις προτεραιότητες των εταίρων (Εκκλησία, ΜΚΟ, κοινωνικές επιχειρήσεις) προτείνεται η εξ ολοκλήρου ανάληψη των δράσεων από τους κοινωνικούς εταίρους ή ίδιους πόρους των ενδιαφερόμενων Δήμων ή η στήριξη της ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των σχετικών αναγκών. Προς την κατεύθυνση αυτή, συνηγορεί και η υφιστάμενη πρακτική της ΙΜ Κέρκυρας, Παξών και Διαπόντιων Νησιών (κινητά κοινωνικά παντοπωλεία) αλλά και του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου (λειτουργία εβδομαδιαίου κοινωνικού ιατρείου) Δράσεις Ειδικού Στόχου 9.iii.1 Το υψηλό ποσοστό ΑμεΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δημιουργεί απαίτηση η οποία δεν δύναται να καλυφθεί από τους υφιστάμενους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Προς την κατεύθυνση αυτή και σε σχέση με την περιγραφή των απαιτήσεων στο πλαίσιο του Άξονα 3 (Ενότητα 4.3.1) ενδείκνυται ο μη υπολογισμός του κόστους της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης εφόσον το έργο δεν έχει ακόμα λειτουργήσει καθώς και η μείωση των κινητών μονάδων από 5 σε 2. Η τελική γεωγραφική κατανομή θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους φορείς εκπροσώπησης και τους δικαιούχους (εφόσον είναι διαφορετικοί από τους φορείς εκπροσώπησης). ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ Δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης οικογενειών που φροντίζουν παιδιά/άτομα με αναπηρία Προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης ΑμεΑ (Κινητές μονάδες υποστήριξης ΑμεΑ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Σ. ΠΕΠ ΕΚΤ 9.iii ΕΚΤ 9.iii ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ενδυνάμωση μηχανισμών κοινωνικής ένταξης Πέραν των δράσεων του ΠΕΠ, η υλοποίηση της Στρατηγικής εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη ικανών μηχανισμών για την υλοποίησή της, τόσο εντός της Διοίκησης της Περιφέρειας (Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ Ιονίων Νήσων) όσο και μεταξύ των δικαιούχων (Δήμοι, και οι δομές τους, φορείς εκπροσώπησης, κοινωνία των πολιτών). Το τελικώς υποβληθέν ΠΕΠ προβλέπει τεχνική βοήθεια ύψους για τις δράσεις ΕΚΤ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 2% περίπου του διαθέσιμου Π/Υ. Με δεδομένες τις ανάγκες των ωφελούμενων και Σελίδα 11

13 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ δικαιούχων αλλά και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις για την υλοποίηση του ΠΕΠ και συγκεκριμένα των δράσεων του ΘΣ 9, το δεσμευμένο για τεχνική βοήθεια ποσό θεωρείται εξαιρετικά χαμηλό. Συνεπώς, ως δράσεις πρώτης προτεραιότητας θα πρέπει να θεωρηθούν: η ενεργοποίηση του Περιφερειακού μηχανισμού παρακολούθησης και συντονισμού η υλοποίηση των δράσεων της κατηγορίας Δράσεις ενδυνάμωσης μηχανισμών κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για την ωρίμανση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τα μικρά νησιά και για θύλακες κοινωνικού αποκλεισμού. Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι οι ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις μπορεί να είναι και πολυταμειακές και να συνδυαστούν και με άλλα έργα υποδομών ή ιδιωτικές επενδύσεις Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική συνοχή σε Λευκάδα και Μεγανήσι Όπως έχει αποτυπωθεί στο σύνολο της στρατηγικής, η περιφερειακή και πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση βρίσκονται αντιμέτωπες τόσο με το φάσμα της φτώχειας και της αντιμετώπισής της όσο και με τις διοικητικές ανατάξεις της κοινωνικής πολιτικής την οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν με περιορισμένους πόρους. Η ρητή σύνδεση της εθνικής στρατηγικής ένταξης με την εισαγωγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με την πιλοτική εφαρμογή του σε Λευκάδα και Μεγανήσι δημιουργούν τις προϋποθέσεις, αλλά το κυριότερο, την ανάγκη για μια μεθοδική προσέγγιση της εισαγωγής των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υποστηριχθεί η στρατηγική της κατά προτεραιότητα υλοποίησης ενεργειών του ΕΚΤ στους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου, παράλληλα με την πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Οι σχετικές ενέργειες θα απευθύνονται σε δικαιούχους του ΕΕΕ και ευπαθείς ομάδες για διάστημα ενός έτους. Οι σχετικές ενέργειες θα ενταχθούν σε ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική συνοχή (ειδικός στόχος 9.vi.1 του ΕΚΤ/ κατηγορίες δράσεων και του παρόντος) και θα περιλαμβάνουν: υποστήριξη της (επαν)ένταξης των δικαιούχων του ΕΕΕ η οποία θα περιλαμβάνει κάλυψη των απαιτήσεων της ΚΥΑ 39892/ 2014 και ειδικότερα την προώθηση και διασφάλιση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνεται η προετοιμασία των σχεδίων κοινωνικής ενσωμάτωσης δικαιούχων του ΕΕΕ ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας λειτουργία κινητής μονάδας α βάθμιας φροντίδας στήριξη της λειτουργίας του ΚΗΦΗ Καρυάς παροχή στοχευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και νομικής στήριξης σε νοικοκυριά σε κρίση Σελίδα 12

14 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης παροχή τεχνικής βοήθειας προς τους δήμους παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης στο νοσοκομείο Λευκάδας Συμπληρωματικά και εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από τοπικούς κοινωνικούς φορείς μπορεί να συμπεριληφθεί: η υλοποίηση άλλων δράσεων των κατηγοριών 1.2 (δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας) και 2.2 (δράσεις φροντίδας), όπως: Κοινωνικά Παντοπωλεία Δημοτικοί λαχανόκηποι Κοινωνικά ιατρεία φαρμακεία Η πιλοτική υλοποίηση της ανωτέρω ολοκληρωμένης παρέμβασης θα επιτρέψει την σταδιακή βελτίωση κατά την εισαγωγή της στην υπόλοιπη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μέσω της ανάδρασης με τους μηχανισμούς κοινωνικής ένταξης και του σχετικού μηχανισμού παρακολούθησης. Ο υπολογισμός κόστους της ολοκληρωμένης παρέμβασης βασίζεται στις γενικές παραδοχές των δράσεων και συνοψίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 1 : Σύνοψη Π/Υ ολοκληρωμένης παρέμβασης σε Λευκάδα-Μεγανήσι ΚΩΔ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΚΤ/ΠΕΠ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΤ Ατομικά σχέδια κοινωνικής ενσωμάτωσης i Στοχευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης i Τεχνική βοήθεια δήμων ΑΠ Τοπικό one-stop shop i Κινητή μονάδα (κατ' οίκον φροντίδα, μετακίνηση) iv ΚΗΦΗ iv Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση iv.2 (-) Κοινωνικά Παντοπωλεία, Δημοτικοί λαχανόκηποι, Κοινωνικά φαρμακεία/ιατρεία, Συσσίτια ΣΥΝΟΛΟ iv.2 Σελίδα 13

15 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Για την ενσωμάτωση της συνολικής Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης στο βασικό προγραμματικό κείμενο προγραμματισμού της επόμενης προγραμματικής περιόδου, το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων , η Ομάδα Έργου της μελέτης υποστήριξε την Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος της Περιφέρειας σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού του Προγράμματος, όπως αναλύονται σε αυτή την Ενότητα του Παραδοτέου. 2.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΠ Η Ομάδα Έργου της μελέτης συνέδραμε την Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος (ΟΣΠ) της Περιφέρειας σε όλες τις φάσεις κατάρτισης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και ειδικότερα στις διαδικασίες κατάρτισης και υποβολής των σχεδίων του Προγράμματος (2 η υποβολή 28 Δεκεμβρίου 2014, 3 η υποβολή 4 Δεκεμβρίου 2014 και 4 η υποβολή 14 Δεκεμβρίου 2014). Οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν αποτυπώνονται στις υποενότητες που ακολουθούν Υποστήριξη διαδικασιών διαβούλευσης Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της οριστικοποίησης των παρεμβάσεων καταπολέμησης της φτώχειας και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται στο Άξονα 5 «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του υπό έγκριση ΠΕΠ Ιονίων Νήσων , παρασχέθηκαν οι ακόλουθες υπηρεσίες: Διαβούλευση με τις υπηρεσίες της ΕΕ Σε συνέχεια της διαρκούς διαβούλευσης της ΕΔΑ Ιονίων Νήσων με τις υπηρεσίες της ΕΕ, σχετικά με τη στρατηγική της Περιφέρειας για την κοινωνική ένταξη, τις επιμέρους σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στο περιεχόμενο του Α.Π. 5 «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων , η Ομάδα Έργου υποστήριξε την ΟΣΠ ως ακολούθως: - Υποστήριξε τις διαδικασίες διατύπωσης απαντήσεων και προσαρμογής των προγραμματικών κειμένων του ΠΕΠ στα τρία επίσημα, αλλά και ανεπίσημα σχόλια/παρατηρήσεις της ΕΕ, - Υποστήριξε την προετοιμασία της διοργάνωσης και συμμετείχε στις τηλεδιασκέψεις με εκπροσώπους των υπηρεσιών της ΕΕ, προκειμένου να διευκρινιστούν σημεία των σχετικών παρατηρήσεων και να αναζητηθούν σχετικές λύσεις. Διαβούλευση με τις κεντρικές υπηρεσίες αναπτυξιακού προγραμματισμού Σελίδα 14

16 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Σε συνέχεια της διαρκούς διαβούλευσης της ΕΔΑ Ιονίων Νήσων με τις κεντρικές υπηρεσίες αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας, η Ομάδα Έργου υποστήριξε την ΟΣΠ ως ακολούθως: - Υποστήριξε τις διαδικασίες συμμετοχής της ΕΔΑ ΠΙΝ στις συναντήσεις και διαβούλευσης με εκπροσώπους της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), για το συντονισμό των περιφερειακών και εθνικών στόχων, - Υποστήριξε τις διαδικασίες διαβούλευσης με εκπροσώπους της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΚΤ και των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το συντονισμό της περιφερειακής με την εθνική στρατηγική κοινωνικής ένταξης, Υποστήριξη διαδικασιών κατάρτισης σχεδίων του Προγράμματος Ομοίως στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της οριστικοποίησης των παρεμβάσεων καταπολέμησης της φτώχειας και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται στο Άξονα 5 «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του υπό έγκριση ΠΕΠ Ιονίων Νήσων , παρασχέθηκαν οι ακόλουθες υπηρεσίες: Τεκμηρίωση προγραμματικών κειμένων για την κοινωνική ένταξη Η Ομάδα Έργου συνέδραμε την ΟΣΠ στη διατύπωση των προγραμματικών κειμένων που σχετίζονται με τον Α.Π. 5 «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων , η Ομάδα Έργου, και ειδικότερα: - Υποστήριξε την προσαρμογή της στρατηγικής και ειδικότερα του Τμήματος 1 του ΠΕΠ (εμπλουτισμός στρατηγικής με στοιχεία υφιστάμενης κατάστασης στους τομείς της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης), - Υποστήριξε την οριστικοποίηση των κειμένων που αφορούν στην επιλογή του Α.Π. 5, τη στόχευση του Προγράμματος ανά Επενδυτική Προτεραιότητα (διατύπωση Ειδικών Στόχων και αναμενομένων αποτελεσμάτων), όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο Τμήμα 2 του ΠΕΠ, - Υποστήριξε την οριστικοποίηση των κειμένων που αφορούν στην επιλογή και ποσοτικοποίηση των δεικτών εκροών και αποτελέσματος του Α.Π. 5, - Υποστήριξε την οριστικοποίηση των κειμένων που αφορούν στην ανάλυση των επιμέρους δράσεων, των κατευθυντηρίων αρχών για την επιλογή των πράξεων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και την τεκμηρίωση της κοινωνικής καινοτομίας, της διεθνικής συνεργασίας και συμβολής στους θεματικούς στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Σελίδα 15

17 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Υποστήριξε την κατάρτιση των χρηματοδοτικών Πινάκων του Α.Π. 5 του ΠΕΠ (χρηματοδοτικές κατανομές ανά τομέα παρέμβασης, μορφή χρηματοδότησης, είδος περιοχής, μηχανισμούς εδαφικής υλοποίησης, δευτερεύοντα θέματα του ΕΚΤ) - Υποστήριξε την κατάρτιση των Πινάκων του Πλαισίου Επίδοσης του Α.Π. 5 του ΠΕΠ και της τεκμηρίωσης των προβλέψεών του. Η συνολική συνδρομή της Ομάδας Έργου της μελέτης στην ενσωμάτωση της στρατηγικής κοινωνικής ένταξης στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων αποτυπώνεται στο Παράρτημα «Σχέδιο Α.Π. 5 «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» της παρούσας Έκθεσης. Σελίδα 16

18 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο Α.Π. 5 «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων Σελίδα 17

19 2.Α.1 Άξονας προτεραιότητας Κωδικός αναγνώρισης του άξονα προτεραιότητας Τίτλος του άξονα προτεραιότητας 5 Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο 2.Α.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση) Ο ΑΠ 5 είναι μονοταμειακός συγχρηματοδοτούμενος μόνο από το ΕΚΤ και πολυθεματικός καλύπτοντας τους δύο (2) Θεματικούς Στόχους: ΘΣ8 ΘΣ9 Μέσω του ΑΠ5 αντιμετωπίζονται συνολικά οι ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΙΝ (αγοράς εργασίας, ανάσχεσης των συμπτωμάτων της κρίσης, φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού). Ο ΑΠ5 είναι σε πλήρη συμφωνία με τη 2η χρημ/κή προτεραιότητα του ΕΣΠΑ και μέσω αυτού θα υποστηριχθεί η εφαρμογή στρατηγικών (μείωση φτώχειας, αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικής. περιθωριοποίησης και αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού από την αγορά εργασίας). Η θέσπιση ενός ΑΠ που καλύπτει 2 ΘΣ τεκμηριώνεται από το ότι οι κατηγορίες δράσεων που θα υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση αναγκών της Περιφέρειας στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ αποτελούν σύνολο ενεργειών και οδηγούν στην επίτευξη αλληλένδετων στόχων, οι οποίοι εμπεριέχονται στις Ε.Π. των ανωτέρω 2 ΘΣ. Η ενιαία (ένας ΑΠ) αντιμετώπιση των δράσεων που εντάσσονται στους ανωτέρω ΘΣ επιτρέπει τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και την πιο αποδοτική υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων δεδομένου ότι: Οι ωφελούμενοι των δράσεων συμπίπτουν σημαντικά Η ενιαία καταγραφή τους θα αποτυπώσει καλύτερα τις συνολικές εκροές του ΠΕΠ και θα επιτρέψει συνολική πρόβλεψη-μέτρηση των αναμενομένων αποτελεσμάτων Η έμφαση των προγραμμάτων κατάρτισης και επαγγελματικής συμβουλευτικής (ΘΣ 8) και 9) και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενων (ΘΣ8) ή κοινωνικών επιχειρήσεων (ΘΣ9), συνδέονται άμεσα με την προώθηση και ενίσχυση των τομέων προτεραιότητας της Περιφέρειας, (Στρατ/κή Έξυπνης Εξειδίκευσης) σε συνέργεια με τον ΑΠ1, συμβάλλουν στη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και στη διατήρηση υφιστάμενων. Κρίνεται ότι τα οφέλη από την κάλυψη των ΘΣ 8 και 9 σε έναν ΑΠ θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για την ΠΙΝ. Σελίδα 1

20 Σημειώνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί η εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Στον ΘΣ 9 του ΠΕΠ δεν θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ πριν την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής και την υιοθέτηση της από τα αρμόδια Όργανα της Περιφέρειας. Η έγκρισή της προβλέπεται να λάβει χώρα εντός του πρώτου τριμήνου του Έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια θα συστήσει ένα μηχανισμό (ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να συνίσταται σε τακτικά επικαιροποιούμενη μελέτη) για τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας, προκειμένου με τρόπο λειτουργικό να επιτύχει τον συστηματικό και περιοδικό προσδιορισμό των ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και επαγγέλματα. Έως την ανάπτυξη του ανωτέρω περιφερειακού μηχανισμού, την υιοθέτησή του από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και τη λειτουργία του, δεν θα ενεργοποιηθεί καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων από το ΕΚΤ του ΠΕΠ. Η έγκρισή του προβλέπεται να λάβει χώρα το πρώτο τετράμηνο του Πριν την ενεργοποίηση των δράσεων με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται και οι παιδικοί/βρεφονηπιακοί κλπ σταθμοί, οι δράσεις τύπου health voucher, οι δράσεις για τις οποίες απαιτείται κάλυψη του λειτουργικού κόστους δομών), θα προηγείται διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος πριν την ενεργοποίηση δράσεων Υγείας και Εκπαίδευσης ΕΚΤ και ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική 2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες) ESF Μετάβαση Δημόσιο Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες (κατά περίπτωση) Σελίδα 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Μελέτη για την καταπολέμηση της Φτώχειας και προαγωγή της Κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής της Δράσης 10.1.1.02 «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη 2014-2015 (Συνοπτική Έκθεση) Μάιος 2016 Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, αφορά στο χρονικό διάστημα από την έγκριση του Προγράμματος από την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης

Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης Άξονας 2α : Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση Θ.Σ. Ε.Π. Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 Αγριά 24 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» 2014-2020 Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής Εξειδίκευση του Ε.Π. Νέες Προτεινόμενες Δράσεις Στοχοθεσία - Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό 40% 40% 40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο

Ποσοστό 40% 40% 40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Μονάδα μέτρησης για τιμή βάσης και στόχο Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού Επενδυτική Προτεραιότητα: 8.1: Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος», 2014-2020, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την έναρξη επιλεξιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας Οριοθέτηση και Εξειδίκευση των ενεργειών που μπορούν να ενταχθούν στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Προγραμματική Περίοδος 2014 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 2 CCI: 2014GR16M1OP001 Αθήνα, Δεκέμβριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Καρατζιά Ιφιγένεια Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 06 - Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου»

«Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ «Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ηπείρου» Παραδοτέο 2: για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ,

Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώθηκε μετά από έναν ουσιαστικό εσωτερικό διάλογο. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ & ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ & ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ & ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_3/1_10.07.08 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Θ.Σ. 9 ΠΕΠ (ΕΣΠΑ )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Θ.Σ. 9 ΠΕΠ (ΕΣΠΑ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Θ.Σ. 9 ΠΕΠ (ΕΣΠΑ 2014-2020) ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΔΟΜΕΣ : 1. Κέντρα Κοινότητας 2. Δομές παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015

ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015 ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ, το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

4η Τροποποίηση της Πράξης "ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" ΑΠΟΦΑΣΗ

4η Τροποποίηση της Πράξης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Tο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς

ΝΑΙ. κριτηρίου. Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο. εύλογη. Πιο συγκεκριμένα: αυτούς 9ii.1 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση κριτηρίου Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Α1 Πληρότητα και σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020 Συνοπτική έκδοση Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί συνοπτική περιγραφή των δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 05/08/15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τις αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα για μείωση της ανεργίας Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Tο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα Θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2015.0 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax : 2810-335040 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΜΑΝΗΣ- ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΖΩΗΣ «ΚΙΝΗΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα