Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου Μαρούσι Τηλ.: , Fax: Web:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco."

Transcript

1 Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου Μαρούσι Τηλ.: , Fax: Web: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο » ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Δεκέμβριος 2014

2 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 9 ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δράσεις Ειδικού Στόχου 9.i.1 του ΠΕΠ (Παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί) Δράσεις Ειδικού Στόχου 9.i.1 του ΠΕΠ (Κατάρτιση και Προώθηση στην αγορά εργασίας) Δράσεις Ειδικού Στόχου 9.i.1 του ΠΕΠ (Δίκτυο τοπικών one-stop shops) Δράσεις του Ειδικού Στόχου 9.iv.2 του ΠΕΠ Δράσεις Ειδικού Στόχου 9.iii ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ενδυνάμωση μηχανισμών κοινωνικής ένταξης Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική συνοχή σε Λευκάδα και Μεγανήσι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΠ Υποστήριξη διαδικασιών διαβούλευσης Υποστήριξη διαδικασιών κατάρτισης σχεδίων του Προγράμματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 Σελίδα i

3 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Εισαγωγή Η παρούσα Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ αποτελεί το τρίτο παραδοτέο του Έργου «Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο ». Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην Α και Β φάση του Έργου, η ύπαρξη και εφαρμογή Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας με στόχο την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, αποτελεί μια εκ των Θεματικών Αιρεσιμοτήτων του νέου ΕΣΠΑ Στο πλαίσιο αυτό, η Χώρα υποχρεούται σε πρώτο στάδιο να εκπονήσει Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Πολιτικής για τη μείωση της φτώχειας, το οποίο έχει χρονικό όριο εκπλήρωσης την 31/12/2014. Το Εθνικό αυτό σχέδιο εξειδικεύεται μέσω των Περιφερειακών Στρατηγικών Σχεδίων Κοινωνικής Ένταξης. Οι παραπάνω παρεμβάσεις εντάσσονται στο Θεματικό Στόχο 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων» και αποτελούν συνισταμένη εθνικών στρατηγικών όπως η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, η Εθνική Στρατηγική για τους Ρομά, η Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών, το Στρατηγικό Σχέδιο την ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και η Πρωτοβουλία Health in Action, με κοινό χαρακτηριστικό τη συνεκτική και στοχευμένη εφαρμογή με βάση τις ανάγκες τόσο των επιμέρους ομάδων στόχου, τις περιφερειακές και τοπικές συνθήκες, τη μόχλευση δυνάμεων (social engineering) και τη συστηματική μεταφορά τεχνογνωσίας (capacity building). Εντός του ανωτέρου πλαισίου, σκοπός της παρούσας Έκθεσης είναι η ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των βασικών διαπιστώσεων και προτάσεων οι οποίες προέκυψαν από την Α και Β Φάση της μελέτης στη Στρατηγική της ΠΙΝ για την Προγραμματική Περίοδο , προκειμένου οι σχετικές παρεμβάσεις να μπορέσουν να ενσωματωθούν στον επιχειρησιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την Προγραμματική Περίοδο (τομεακή και περιφερειακή. Η διάρθρωση του παρόντος παραδοτέου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Ενότητα 1 Η Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης της ΠΙΝ Ενότητα 2: Ενσωμάτωση Στρατηγικής στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων Παράρτημα Σχέδιο Α.Π. 5 «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων Σελίδα 2

4 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ Ακολουθώντας τις κεντρικές κατευθύνσεις και μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των ομάδων στόχου, την εξειδίκευση των αναγκών τους και τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής (Πράσινη Βίβλος) καταδεικνύεται το μέγεθος της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, όπως εξελίσσεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η πλήρης κάλυψη των καταγεγραμμένων αναγκών στην ΠΙΝ αγγίζει τα 87 εκ. στα οποία προστίθενται 90 εκ. (εκτίμηση) για την καταβολή του ΕΕΕ. Πίνακας 1: Σύνοψη της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της ΠΙΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2020 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 1.1 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΕΕ) ΣΤΗΝ ΠΙΝ ( )* Εθνικοί πόροι Κεντρική κυβέρνηση / Δήμοι 1.2 ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΕΚΤ/ Εκκλησία/ Χορηγίες / Εθελοντισμός / FEAD ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 2.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΚΤ/ Εθελοντισμός (Δικηγορικός Σύλλογος) ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/ ΕΠΜΔΤ/ Εθνικοί πόροι ΕΚΤ/ Εκκλησία/ Χορηγίες / Εθελοντισμός / FEAD ΑΞΟΝΑΣ 3: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 3.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΚΤ 3.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΕΚΤ 3.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΜΑ * Πρόγραμμα «Στέγαση και επανένταξη»* EKT / ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) Εκκλησία ΟΤΑ και φορείς τους EETAA Υπ. Υγείας & εποπ/μενοι φορείς και Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) ΟΤΑ και φορείς τους EETAA Υπουργείο Υγείας & εποπτευόμενοι φορείς και Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικήςφροντίδας ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) ΟΤΑ και φορείς τους, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ) ΑΞΟΝΑΣ 4: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4.1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΤ Υπουργείο Υγείας και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, 4.2 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Αστικές Μη Κερδοσκοπικές ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤ Εταιρείες (ΑΜΚΕ) 4.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΚΤ/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ΟΑΕΔ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελίδα 3

5 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 5.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ 5.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΛΑΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ -* -* ΕΚΤ (Άλλα ταμεία) ΕΚΤ (Άλλα ταμεία) ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωνικοί Εταίροι ΟΤΑ και φορείς τους, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ), Κοινωνικοί Εταίροι Καθίσταται σαφές ότι η πλήρης κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους αλλά και διοικητική ικανότητα εκ μέρους των εμπλεκόμενων φορέων. Συνεπώς, η υλοποίηση της στρατηγικής απαιτεί την εφαρμογή σχεδίου δράσης για την κατά προτεραιότητα υλοποίηση δράσεων εκ μέρους της Περιφέρειας με βάση τα εξής κριτήρια: Διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών πόρων. Προς αυτή την κατεύθυνση το βασικό κριτήριο ιεράρχησης είναι η ύπαρξη πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων. Η χρηματοδότηση αυτή είναι άμεσα διαθέσιμη και ως εκ τούτου μπορεί να εξυπηρετήσει την άμεση κάλυψη αναγκών. Εκ των πραγμάτων όσες από τις δράσεις της Στρατηγικής είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΠΕΠ θα υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα. Επίτευξη του μέγιστου δυνατού πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, καλύπτοντας τόσο την αντιμετώπιση της φτώχειας και την κοινωνική επανένταξη όσο και την αναβάθμιση των σχετικών διοικητικών και κοινωνικών υπηρεσιών εκ μέρους της δημόσιας διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Σταδιακή/Πιλοτική εισαγωγή καινοτόμων δράσεων οι οποίες εν συνεχεία θα βρουν εφαρμογή στο σύνολο της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο αυτό η δυνατότητα ανάπτυξης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών πιλοτικά στους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου. Εν συνεχεία, με βάση και την εμπειρία που θα έχει αποκτηθεί, οι παρεμβάσεις θα καλύψουν και τους υπόλοιπους Δήμους της περιφέρειας. Η ανωτέρω μεθοδολογία εφαρμόζεται στις ενότητες που ακολουθούν για την οριστικοποίηση του Σχεδίου Δράσης εφαρμογής δράσεων κοινωνικής ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Σελίδα 4

6 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Το ΠΕΠ διαρθρώνεται σε επτά Άξονες Προτεραιότητας, εκ των οποίων οι δύο συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 αφορά στην «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» και ο Άξονας Προτεραιότητας 7 αφορά στην παροχή Τεχνικής Βοήθειας δράσεων για το ΕΚΤ. Ο Άξονας Προτεραιότητας 5 περιλαμβάνει δύο Θεματικούς Στόχους, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 2: Θεματικοί στόχοι στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 ΑΠ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΕ 5.Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 8. Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης ΣΥΝΟΛΟ Στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 θα υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις για την ανακούφιση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη των ομάδων που απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με 29,5 εκ., εκ των οποίων τα 23,6 εκατ. είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον επόμενο Πίνακα παρουσιάζονται οι κατηγορίες παρέμβασης, του Θεματικού Στόχου 9. Πίνακας 3: Κατηγορίες παρέμβασης του ΘΣ 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» Θ.Σ. 109 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας 110 Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά 111 Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 114 Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων Σε σχέση με την ετήσια κατανομή πόρων, από το υπό έγκριση Πρόγραμμα, η συνολική κατανομή πόρων για το ΕΚΤ (κύρια κατανομή και αποθεματικό επίδοσης) είναι φανερά εμπροσθοβαρής, επιβαρύνοντας τα τρία πρώτα έτη εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Σελίδα 5

7 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Πίνακας 4 : Ετήσια κατανομή πόρων ΘΣ 9, ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης Σύνολο Σελίδα 6

8 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 9 ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Η υλοποίηση της στρατηγικής έχει προσανατολιστεί στην κατά προτεραιότητα εκκίνηση των ενεργειών που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων. Οι δράσεις αυτές παρατίθενται στον Πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 5: Δράσεις τις Περ. Στρατηγικής που μπορούν να ενταχθούν στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ Κοινωνικά Παντοπωλεία Δημοτικοί λαχανόκηποι ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΤ/ Εκκλησία/ Χορηγίες / Εθελοντισμός ΕΚΤ/ Εκκλησία/ Χορηγίες / Εθελοντισμός Ε.Σ. ΠΕΠ 9.iv.2 9.iv Ατομικά σχέδια κοινωνικής ενσωμάτωσης ΕΚΤ/Εθνικοί πόροι 9.i Στοχευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης ΕΚΤ 9.i Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας (help line) ΕΚΤ 9.iv Τεχνική βοήθεια δήμων EKT / Εθνικοί πόροι (ΑΠ7) Δίκτυο τοπικών one-stop shops ΕΚΤ/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 9.i Κοινωνικά φαρμακεία/ιατρεία ΕΚΤ 9.iv Εισιτήριο υγείας (health voucher) ΕΚΤ 9.iv Παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΚΤ/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 9.i Κινητές μονάδες (κατ' οίκον φροντίδα, μετακίνηση, συνοδεία) ΕΚΤ 9.iv ΚΗΦΗ ΕΚΤ 9.iv Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση ΕΚΤ 9.iv Δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης οικογενειών που φροντίζουν παιδιά/άτομα με αναπηρία ΕΚΤ 9.iii Προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης ΑμεΑ (Κινητές μονάδες υποστήριξης ΑμεΑ) ΕΚΤ 9.iii Στήριξη λειτουργίας συμβουλευτικών κέντρων ΕΚΤ 9.iii Φιλοξενία γυναικών θυμάτων βίας ΕΚΤ 9.iii Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων ρομά EKT 9.ii Μηχανισμοί στήριξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας Υποστήριξη υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου κοινωνικής επιχείρησης Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων προώθησης στην αγορά εργασίας ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ 9.v ΕΚΤ 9.v ΕΚΤ/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 9.i.1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΘΣ 9 (ΕΚΤ/ΠΕΠ) Σελίδα 7

9 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Η κατανομή των δράσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Ειδικό Στόχο του ΠΕΠ περιλαμβάνεται στον αμέσως επόμενο Πίνακα. Πίνακας 6: Αρχική κατανομή των δράσεων της Περιφερειακής Στρατηγικής ανά Ειδικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων Επενδ. Προτεραιότητα ΠΕΠ 9.i 9.ii 9.iii 9.iii 9.iv 9.iv 9.v 9.vi Ειδικός Στόχος ΠΕΠ 9.i.1 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ενίσχυση της απασχολησιμότητας ευπαθών και λοιπών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό 9.ii.1 Ενεργητική ένταξη κοινοτήτων ρομά που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού 9.iii.1 Καταπολέμηση των κάθε είδους άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω αναπηρίας 9.iii.2 Καταπολέμηση των άμεσων, έμμεσων και πολλαπλών διακρίσεων και εμποδίων λόγω φύλου 9.iv.1 Βελτίωση της πρόσβασης ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 9.iv.2 Ενίσχυση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από φτώχεια 9.v.1 Αύξηση της απασχόλησης ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού που απειλούνται ή πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό μέσω της κοινωνικής οικονομίας 9.vi.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση ευπαθών και λοιπών ομάδων πληθυσμού των μικρών νησιών & γενικά των απομονωμένων περιοχών της Περιφέρειας Π/Υ Στρατηγικής Διαθέσιμος Π/Υ ΠΕΠ Διαφορά ΣΥΝΟΛΟ ΑΠ7 Τεχνική Βοήθεια Σελίδα 8

10 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι ανάγκες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ξεπερνούν κατά πολύ τους διαθέσιμους πόρους. Συγκεκριμένα, η κάλυψη των αναγκών σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που έχει προτείνει η Ειδική Υπηρεσία ΣΕΚΤ (ως προς τον εντοπισμό των ομάδων στόχου και το κόστος της κάλυψης των αναγκών τους) απαιτεί σχεδόν 60 εκ. ενώ οι διαθέσιμοι στην περιφέρεια πόροι του ΕΚΤ στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9, δεν ξεπερνούν τα 30 εκ.. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι απαραίτητη η περαιτέρω εξειδίκευση των δράσεων των δράσεων για τις οποίες μπορεί να υπάρξει πρόσθετη κινητοποίηση πόρων. Οι δράσεις αυτές είναι: Δράσεις Ειδικού Στόχου 9.i.1 του ΠΕΠ (Παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί) Η υλοποίηση της δράσης με βάση μόνο εισοδηματικά κριτήρια μόνο απαιτεί τη δέσμευση ενός πολύ μεγάλου ποσοστού των διαθέσιμων πόρων του ΠΕΠ. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί θα χρηματοδοτηθούν και από το τομεακό (εθνικό) Ε.Π. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης , ενώ κατά περίπτωση μπορούν να ενισχυθούν και από ίδιους πόρους των Δήμων της Περιφέρειας. Κατά συνέπεια, και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ανάγκη για στήριξη ατόμων που αναζητούν εργασία μειώνεται, το ΠΕΠ μπορεί να εστιάσει στην κάλυψη των αναγκών των μονογονεϊκών νοικοκυριών. Με βάση τις ίδιες παραδοχές που έχουν εφαρμοστεί στην περιγραφή της δράσης 2.2.3, ο αριθμός των παιδιών που θα εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα από το ΠΕΠ επαναϋπολογίζεται σε ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Σ. ΠΕΠ Παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΚΤ (ΠΕΠ) 9.i.1 Παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΣΥΝΟΛΟ Παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ/ Άλλοι πόροι ΕΚΤ/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 9.i.1 9.i.1 1 Στην ΠΙΝ, παιδιά μεταξύ 0 και 9 ετών ζουν σε μονογονεϊκές οικογένειες (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Γίνεται η παραδοχή ότι το 50% αυτών χρήζουν προσχολικής αγωγής/φροντίδας και το 43% αυτών θα αναζητήσουν σχετική στήριξη (προέρχονται από νοικοκυριά με εισόδημα κάτω των ) Σελίδα 9

11 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Δράσεις Ειδικού Στόχου 9.i.1 του ΠΕΠ (Κατάρτιση και Προώθηση στην αγορά εργασίας) Η προσέγγιση των δράσεων προώθησης στην αγορά εργασίας έχει βασιστεί στο συνολικό πλήθος των ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην ΠΙΝ. Εντούτοις, επισημαίνεται ότι η «επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας» (voucher) θα εφαρμοστεί και από το τομεακό Ε.Π. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης , ενώ στο πλαίσιο του ΠΕΠ αναμένεται να συνδυαστεί μόνο με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. Πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, φορέας υλοποίησης αντίστοιχων δράσεων μπορεί να είναι μόνο ο ΟΑΕΔ (ο οποίος κατά περίπτωση μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το εθνικό ή το περιφερειακό σκέλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου). Συνεπώς η υλοποίηση της δράσης εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο εφαρμογής των σχετικών εθνικών πολιτικών. Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται η αρχική δέσμευση για την κατάρτιση και προώθηση 200 ατόμων σε περιοχές ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και η εν συνεχεία αναπροσαρμογή της παρούσας στρατηγικής ανάλογα και με τις εθνικές προτεραιότητες. ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων προώθησης στην αγορά εργασίας Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων προώθησης στην αγορά εργασίας ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Σ. ΠΕΠ ΕΚΤ (ΠΕΠ) 9.i ΕΚΤ (ΠΕΠ)/ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 9.i Δράσεις Ειδικού Στόχου 9.i.1 του ΠΕΠ (Δίκτυο τοπικών one-stop shops) Η στρατηγική της Περιφέρειας προβλέπει την ανάπτυξη ενός πλήρους δικτύου τοπικών κέντρων κοινότητας (one-stop shops) στο πλαίσιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την κοινωνική ένταξη, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική (Πράσινη Βίβλος) και τις κατευθύνσεις της ΕΥΣΕΚΤ. Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη αβεβαιότητα ως προς τις νέες (εθνικές) πολιτικές προώθησης στην αγορά εργασίας και την αναμονή της τελική έγκρισης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, προτείνεται γίνει σταδιακή εισαγωγή του θεσμού των κέντρων κοινότητας σε Λευκάδα και Μεγανήσι, παράλληλα με την εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Σε αυτή τη περίπτωση προβλέπεται η αρχική υλοποίηση ενός κέντρου κοινότητας το οποίο θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην ΠΕ Λευκάδας (δύο Δήμοι), κατά το πρότυπο του υφιστάμενου ΤΟΠΕΚΟ Λευκάδας. Εν συνεχεία και ανάλογα με τον εθνικό σχεδιασμό, προτείνεται η σταδιακή εισαγωγή των υπόλοιπων onestop shops ανάλογα και με τις εθνικές προτεραιότητες. Σελίδα 10

12 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Δράσεις του Ειδικού Στόχου 9.iv.2 του ΠΕΠ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας και ειδικότερα τα κοινωνικά παντοπωλεία και οι δημοτικοί λαχανόκηποι, συνολικού προϋπολογισμού (6ετίας) ύψους 2,45 εκ.. Ανάλογα και με τις ανάγκες Δήμων και τις προτεραιότητες των εταίρων (Εκκλησία, ΜΚΟ, κοινωνικές επιχειρήσεις) προτείνεται η εξ ολοκλήρου ανάληψη των δράσεων από τους κοινωνικούς εταίρους ή ίδιους πόρους των ενδιαφερόμενων Δήμων ή η στήριξη της ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των σχετικών αναγκών. Προς την κατεύθυνση αυτή, συνηγορεί και η υφιστάμενη πρακτική της ΙΜ Κέρκυρας, Παξών και Διαπόντιων Νησιών (κινητά κοινωνικά παντοπωλεία) αλλά και του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου (λειτουργία εβδομαδιαίου κοινωνικού ιατρείου) Δράσεις Ειδικού Στόχου 9.iii.1 Το υψηλό ποσοστό ΑμεΑ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δημιουργεί απαίτηση η οποία δεν δύναται να καλυφθεί από τους υφιστάμενους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Προς την κατεύθυνση αυτή και σε σχέση με την περιγραφή των απαιτήσεων στο πλαίσιο του Άξονα 3 (Ενότητα 4.3.1) ενδείκνυται ο μη υπολογισμός του κόστους της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης εφόσον το έργο δεν έχει ακόμα λειτουργήσει καθώς και η μείωση των κινητών μονάδων από 5 σε 2. Η τελική γεωγραφική κατανομή θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους φορείς εκπροσώπησης και τους δικαιούχους (εφόσον είναι διαφορετικοί από τους φορείς εκπροσώπησης). ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ Δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης οικογενειών που φροντίζουν παιδιά/άτομα με αναπηρία Προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης ΑμεΑ (Κινητές μονάδες υποστήριξης ΑμεΑ) ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Σ. ΠΕΠ ΕΚΤ 9.iii ΕΚΤ 9.iii ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ενδυνάμωση μηχανισμών κοινωνικής ένταξης Πέραν των δράσεων του ΠΕΠ, η υλοποίηση της Στρατηγικής εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη ικανών μηχανισμών για την υλοποίησή της, τόσο εντός της Διοίκησης της Περιφέρειας (Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων, Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ Ιονίων Νήσων) όσο και μεταξύ των δικαιούχων (Δήμοι, και οι δομές τους, φορείς εκπροσώπησης, κοινωνία των πολιτών). Το τελικώς υποβληθέν ΠΕΠ προβλέπει τεχνική βοήθεια ύψους για τις δράσεις ΕΚΤ, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 2% περίπου του διαθέσιμου Π/Υ. Με δεδομένες τις ανάγκες των ωφελούμενων και Σελίδα 11

13 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ δικαιούχων αλλά και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις για την υλοποίηση του ΠΕΠ και συγκεκριμένα των δράσεων του ΘΣ 9, το δεσμευμένο για τεχνική βοήθεια ποσό θεωρείται εξαιρετικά χαμηλό. Συνεπώς, ως δράσεις πρώτης προτεραιότητας θα πρέπει να θεωρηθούν: η ενεργοποίηση του Περιφερειακού μηχανισμού παρακολούθησης και συντονισμού η υλοποίηση των δράσεων της κατηγορίας Δράσεις ενδυνάμωσης μηχανισμών κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για την ωρίμανση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τα μικρά νησιά και για θύλακες κοινωνικού αποκλεισμού. Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι οι ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις μπορεί να είναι και πολυταμειακές και να συνδυαστούν και με άλλα έργα υποδομών ή ιδιωτικές επενδύσεις Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική συνοχή σε Λευκάδα και Μεγανήσι Όπως έχει αποτυπωθεί στο σύνολο της στρατηγικής, η περιφερειακή και πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση βρίσκονται αντιμέτωπες τόσο με το φάσμα της φτώχειας και της αντιμετώπισής της όσο και με τις διοικητικές ανατάξεις της κοινωνικής πολιτικής την οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν με περιορισμένους πόρους. Η ρητή σύνδεση της εθνικής στρατηγικής ένταξης με την εισαγωγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε συνδυασμό με την πιλοτική εφαρμογή του σε Λευκάδα και Μεγανήσι δημιουργούν τις προϋποθέσεις, αλλά το κυριότερο, την ανάγκη για μια μεθοδική προσέγγιση της εισαγωγής των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό, έχει υποστηριχθεί η στρατηγική της κατά προτεραιότητα υλοποίησης ενεργειών του ΕΚΤ στους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου, παράλληλα με την πιλοτική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Οι σχετικές ενέργειες θα απευθύνονται σε δικαιούχους του ΕΕΕ και ευπαθείς ομάδες για διάστημα ενός έτους. Οι σχετικές ενέργειες θα ενταχθούν σε ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική συνοχή (ειδικός στόχος 9.vi.1 του ΕΚΤ/ κατηγορίες δράσεων και του παρόντος) και θα περιλαμβάνουν: υποστήριξη της (επαν)ένταξης των δικαιούχων του ΕΕΕ η οποία θα περιλαμβάνει κάλυψη των απαιτήσεων της ΚΥΑ 39892/ 2014 και ειδικότερα την προώθηση και διασφάλιση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνεται η προετοιμασία των σχεδίων κοινωνικής ενσωμάτωσης δικαιούχων του ΕΕΕ ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας λειτουργία κινητής μονάδας α βάθμιας φροντίδας στήριξη της λειτουργίας του ΚΗΦΗ Καρυάς παροχή στοχευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και νομικής στήριξης σε νοικοκυριά σε κρίση Σελίδα 12

14 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης παροχή τεχνικής βοήθειας προς τους δήμους παροχή υπηρεσιών διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης στο νοσοκομείο Λευκάδας Συμπληρωματικά και εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από τοπικούς κοινωνικούς φορείς μπορεί να συμπεριληφθεί: η υλοποίηση άλλων δράσεων των κατηγοριών 1.2 (δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας) και 2.2 (δράσεις φροντίδας), όπως: Κοινωνικά Παντοπωλεία Δημοτικοί λαχανόκηποι Κοινωνικά ιατρεία φαρμακεία Η πιλοτική υλοποίηση της ανωτέρω ολοκληρωμένης παρέμβασης θα επιτρέψει την σταδιακή βελτίωση κατά την εισαγωγή της στην υπόλοιπη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μέσω της ανάδρασης με τους μηχανισμούς κοινωνικής ένταξης και του σχετικού μηχανισμού παρακολούθησης. Ο υπολογισμός κόστους της ολοκληρωμένης παρέμβασης βασίζεται στις γενικές παραδοχές των δράσεων και συνοψίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 1 : Σύνοψη Π/Υ ολοκληρωμένης παρέμβασης σε Λευκάδα-Μεγανήσι ΚΩΔ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΚΤ/ΠΕΠ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΤ Ατομικά σχέδια κοινωνικής ενσωμάτωσης i Στοχευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και νομικής υποστήριξης i Τεχνική βοήθεια δήμων ΑΠ Τοπικό one-stop shop i Κινητή μονάδα (κατ' οίκον φροντίδα, μετακίνηση) iv ΚΗΦΗ iv Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση iv.2 (-) Κοινωνικά Παντοπωλεία, Δημοτικοί λαχανόκηποι, Κοινωνικά φαρμακεία/ιατρεία, Συσσίτια ΣΥΝΟΛΟ iv.2 Σελίδα 13

15 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Για την ενσωμάτωση της συνολικής Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης στο βασικό προγραμματικό κείμενο προγραμματισμού της επόμενης προγραμματικής περιόδου, το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων , η Ομάδα Έργου της μελέτης υποστήριξε την Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος της Περιφέρειας σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού του Προγράμματος, όπως αναλύονται σε αυτή την Ενότητα του Παραδοτέου. 2.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΠ Η Ομάδα Έργου της μελέτης συνέδραμε την Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος (ΟΣΠ) της Περιφέρειας σε όλες τις φάσεις κατάρτισης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και ειδικότερα στις διαδικασίες κατάρτισης και υποβολής των σχεδίων του Προγράμματος (2 η υποβολή 28 Δεκεμβρίου 2014, 3 η υποβολή 4 Δεκεμβρίου 2014 και 4 η υποβολή 14 Δεκεμβρίου 2014). Οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν αποτυπώνονται στις υποενότητες που ακολουθούν Υποστήριξη διαδικασιών διαβούλευσης Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της οριστικοποίησης των παρεμβάσεων καταπολέμησης της φτώχειας και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται στο Άξονα 5 «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του υπό έγκριση ΠΕΠ Ιονίων Νήσων , παρασχέθηκαν οι ακόλουθες υπηρεσίες: Διαβούλευση με τις υπηρεσίες της ΕΕ Σε συνέχεια της διαρκούς διαβούλευσης της ΕΔΑ Ιονίων Νήσων με τις υπηρεσίες της ΕΕ, σχετικά με τη στρατηγική της Περιφέρειας για την κοινωνική ένταξη, τις επιμέρους σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν στο περιεχόμενο του Α.Π. 5 «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων , η Ομάδα Έργου υποστήριξε την ΟΣΠ ως ακολούθως: - Υποστήριξε τις διαδικασίες διατύπωσης απαντήσεων και προσαρμογής των προγραμματικών κειμένων του ΠΕΠ στα τρία επίσημα, αλλά και ανεπίσημα σχόλια/παρατηρήσεις της ΕΕ, - Υποστήριξε την προετοιμασία της διοργάνωσης και συμμετείχε στις τηλεδιασκέψεις με εκπροσώπους των υπηρεσιών της ΕΕ, προκειμένου να διευκρινιστούν σημεία των σχετικών παρατηρήσεων και να αναζητηθούν σχετικές λύσεις. Διαβούλευση με τις κεντρικές υπηρεσίες αναπτυξιακού προγραμματισμού Σελίδα 14

16 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Σε συνέχεια της διαρκούς διαβούλευσης της ΕΔΑ Ιονίων Νήσων με τις κεντρικές υπηρεσίες αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας, η Ομάδα Έργου υποστήριξε την ΟΣΠ ως ακολούθως: - Υποστήριξε τις διαδικασίες συμμετοχής της ΕΔΑ ΠΙΝ στις συναντήσεις και διαβούλευσης με εκπροσώπους της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), για το συντονισμό των περιφερειακών και εθνικών στόχων, - Υποστήριξε τις διαδικασίες διαβούλευσης με εκπροσώπους της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΚΤ και των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το συντονισμό της περιφερειακής με την εθνική στρατηγική κοινωνικής ένταξης, Υποστήριξη διαδικασιών κατάρτισης σχεδίων του Προγράμματος Ομοίως στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της οριστικοποίησης των παρεμβάσεων καταπολέμησης της φτώχειας και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού, που περιλαμβάνονται στο Άξονα 5 «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του υπό έγκριση ΠΕΠ Ιονίων Νήσων , παρασχέθηκαν οι ακόλουθες υπηρεσίες: Τεκμηρίωση προγραμματικών κειμένων για την κοινωνική ένταξη Η Ομάδα Έργου συνέδραμε την ΟΣΠ στη διατύπωση των προγραμματικών κειμένων που σχετίζονται με τον Α.Π. 5 «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων , η Ομάδα Έργου, και ειδικότερα: - Υποστήριξε την προσαρμογή της στρατηγικής και ειδικότερα του Τμήματος 1 του ΠΕΠ (εμπλουτισμός στρατηγικής με στοιχεία υφιστάμενης κατάστασης στους τομείς της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης), - Υποστήριξε την οριστικοποίηση των κειμένων που αφορούν στην επιλογή του Α.Π. 5, τη στόχευση του Προγράμματος ανά Επενδυτική Προτεραιότητα (διατύπωση Ειδικών Στόχων και αναμενομένων αποτελεσμάτων), όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο Τμήμα 2 του ΠΕΠ, - Υποστήριξε την οριστικοποίηση των κειμένων που αφορούν στην επιλογή και ποσοτικοποίηση των δεικτών εκροών και αποτελέσματος του Α.Π. 5, - Υποστήριξε την οριστικοποίηση των κειμένων που αφορούν στην ανάλυση των επιμέρους δράσεων, των κατευθυντηρίων αρχών για την επιλογή των πράξεων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και την τεκμηρίωση της κοινωνικής καινοτομίας, της διεθνικής συνεργασίας και συμβολής στους θεματικούς στόχους της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Σελίδα 15

17 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ Υποστήριξε την κατάρτιση των χρηματοδοτικών Πινάκων του Α.Π. 5 του ΠΕΠ (χρηματοδοτικές κατανομές ανά τομέα παρέμβασης, μορφή χρηματοδότησης, είδος περιοχής, μηχανισμούς εδαφικής υλοποίησης, δευτερεύοντα θέματα του ΕΚΤ) - Υποστήριξε την κατάρτιση των Πινάκων του Πλαισίου Επίδοσης του Α.Π. 5 του ΠΕΠ και της τεκμηρίωσης των προβλέψεών του. Η συνολική συνδρομή της Ομάδας Έργου της μελέτης στην ενσωμάτωση της στρατηγικής κοινωνικής ένταξης στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων αποτυπώνεται στο Παράρτημα «Σχέδιο Α.Π. 5 «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» της παρούσας Έκθεσης. Σελίδα 16

18 Μελέτη για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο Έκθεση ενσωμάτωσης προτάσεων στη Στρατηγική (τομεακή και περιφερειακή) της ΠΙΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο Α.Π. 5 «Κοινωνική Ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων Σελίδα 17

19 2.Α.1 Άξονας προτεραιότητας Κωδικός αναγνώρισης του άξονα προτεραιότητας Τίτλος του άξονα προτεραιότητας 5 Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρηματοδοτικά μέσα Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θεσπίζονται σε επίπεδο Ένωσης Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας θα υλοποιηθεί μέσω της τοπικής ανάπτυξης που δημιουργείται με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων Για το ΕΚΤ: Το σύνολο του άξονα προτεραιότητας αφορά κοινωνική καινοτομία ή διακρατική συνεργασία ή και τα δύο 2.Α.2 Αιτιολόγηση για τη θέσπιση άξονα προτεραιότητας που καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες περιφέρειας, περισσότερους από έναν θεματικούς στόχους ή περισσότερα από ένα ταμεία (κατά περίπτωση) Ο ΑΠ 5 είναι μονοταμειακός συγχρηματοδοτούμενος μόνο από το ΕΚΤ και πολυθεματικός καλύπτοντας τους δύο (2) Θεματικούς Στόχους: ΘΣ8 ΘΣ9 Μέσω του ΑΠ5 αντιμετωπίζονται συνολικά οι ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού της ΠΙΝ (αγοράς εργασίας, ανάσχεσης των συμπτωμάτων της κρίσης, φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού). Ο ΑΠ5 είναι σε πλήρη συμφωνία με τη 2η χρημ/κή προτεραιότητα του ΕΣΠΑ και μέσω αυτού θα υποστηριχθεί η εφαρμογή στρατηγικών (μείωση φτώχειας, αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικής. περιθωριοποίησης και αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού από την αγορά εργασίας). Η θέσπιση ενός ΑΠ που καλύπτει 2 ΘΣ τεκμηριώνεται από το ότι οι κατηγορίες δράσεων που θα υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση αναγκών της Περιφέρειας στο πεδίο εφαρμογής του ΕΚΤ αποτελούν σύνολο ενεργειών και οδηγούν στην επίτευξη αλληλένδετων στόχων, οι οποίοι εμπεριέχονται στις Ε.Π. των ανωτέρω 2 ΘΣ. Η ενιαία (ένας ΑΠ) αντιμετώπιση των δράσεων που εντάσσονται στους ανωτέρω ΘΣ επιτρέπει τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και την πιο αποδοτική υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων δεδομένου ότι: Οι ωφελούμενοι των δράσεων συμπίπτουν σημαντικά Η ενιαία καταγραφή τους θα αποτυπώσει καλύτερα τις συνολικές εκροές του ΠΕΠ και θα επιτρέψει συνολική πρόβλεψη-μέτρηση των αναμενομένων αποτελεσμάτων Η έμφαση των προγραμμάτων κατάρτισης και επαγγελματικής συμβουλευτικής (ΘΣ 8) και 9) και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενων (ΘΣ8) ή κοινωνικών επιχειρήσεων (ΘΣ9), συνδέονται άμεσα με την προώθηση και ενίσχυση των τομέων προτεραιότητας της Περιφέρειας, (Στρατ/κή Έξυπνης Εξειδίκευσης) σε συνέργεια με τον ΑΠ1, συμβάλλουν στη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και στη διατήρηση υφιστάμενων. Κρίνεται ότι τα οφέλη από την κάλυψη των ΘΣ 8 και 9 σε έναν ΑΠ θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά για την ΠΙΝ. Σελίδα 1

20 Σημειώνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί η εκπόνηση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας. Στον ΘΣ 9 του ΠΕΠ δεν θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ πριν την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής και την υιοθέτηση της από τα αρμόδια Όργανα της Περιφέρειας. Η έγκρισή της προβλέπεται να λάβει χώρα εντός του πρώτου τριμήνου του Έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια θα συστήσει ένα μηχανισμό (ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να συνίσταται σε τακτικά επικαιροποιούμενη μελέτη) για τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας, προκειμένου με τρόπο λειτουργικό να επιτύχει τον συστηματικό και περιοδικό προσδιορισμό των ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και επαγγέλματα. Έως την ανάπτυξη του ανωτέρω περιφερειακού μηχανισμού, την υιοθέτησή του από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και τη λειτουργία του, δεν θα ενεργοποιηθεί καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων από το ΕΚΤ του ΠΕΠ. Η έγκρισή του προβλέπεται να λάβει χώρα το πρώτο τετράμηνο του Πριν την ενεργοποίηση των δράσεων με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται και οι παιδικοί/βρεφονηπιακοί κλπ σταθμοί, οι δράσεις τύπου health voucher, οι δράσεις για τις οποίες απαιτείται κάλυψη του λειτουργικού κόστους δομών), θα προηγείται διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος πριν την ενεργοποίηση δράσεων Υγείας και Εκπαίδευσης ΕΚΤ και ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική 2.Α.3 Ταμείο, κατηγορία περιφέρειας και βάση για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης Ταμείο Κατηγορία περιφέρειας Βάση υπολογισμού (συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες) ESF Μετάβαση Δημόσιο Κατηγορία περιφέρειας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τις βόρειες αραιοκατοικημένες περιφέρειες (κατά περίπτωση) Σελίδα 2

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ιούνιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα περιεχόμενα των ΕΠ βασίζονται στο Fiche 26 Draft implementing act on the models for the Operational

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΠ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ i της Χωρικής Ενότητας Κρήτης Νήσων Αιγαίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων»

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα