demokritos.gr Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "papatheodor@lib. demokritos.gr Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας"

Transcript

1 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Γεωργία Προκοπιάδου Διονύσης Μοσχόπουλος Χρήστος Παπαθεοδώρου demokritos.gr Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Georgia Prokopiadou Dionysis Moschopoulos Christos Papatheodorou demokritos.gr Ionian university, Department of Archive and Library Sciences Κέντρο Κυβερνητικής Πληροφόρησης Συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Δημόσιων Βιβλιοθηκών και Περιφερειακών Αρχών Government Information Centers. Academic libraries, public libraries and local authorities cooperation ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι απαιτήσεις της περιφερειακής ανάπτυξης και η εξέλιξη των τεχνολογιών επιβάλλουν στις βιβλιοθήκες νέες μορφές συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες. Η κυβερνητική πληροφόρηση αποτελεί ισχυρό κίνητρο αυτής της συνεργασίας επειδή βρίσκεται στο επίκεντρο του πληροφοριακού ενδιαφέροντος των πολιτών. Η παρούσα εργασία προτείνει ένα μοντέλο συνεργασίας Ακαδημαϊκών και Δημόσιων Βιβλιοθηκών με τις περιφερειακές Αρχές, με σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Κυβερνητικής Πληροφόρησης (ΚΚΠ). Τα ΚΚΠ στοχεύουν στην οργάνωση της κυβερνητικής πληροφορίας και την ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης και υπηρεσιών πληροφόρησης. Με δεδομένο ότι σχεδόν καμία επιχειρησιακή-πολιτισμική δραστηριότητα δεν πραγματοποιεί- 291

2 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2Θ02 ται χωρίς την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα κυβερνητικής πολιτικής και νομοθεσίας, είναι προφανές ότι τα ΚΚΠ συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (αναβάθμιση) των τοπικών κοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα: α) Οι Περιφερειακές Αρχές παράγουν ή δέχονται από την Κεντρική Διοίκηση κυβερνητικά δημοσιεύματα (εγκύκλιοι, ανακοινώσεις κ.α.), τα οποία διαχειρίζονται. Επίσης, οι Περιφερειακές Αρχές καθορίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτά. Στο προτεινόμενο μοντέλο, οι Περιφερειακές Αρχές κατέχουν το ρόλο του Παραγωγού (Content Producer). β) Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες αποτελούν το φυσικό φορέα διάθεσης κυβερνητικής πληροφόρησης στις τοπικές κοινωνίες. Στο προτεινόμενο μοντέλο, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες κατέχουν το ρόλο του Διαθέτη (Content Provider). γ) Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, λόγω της επιστημονικής εξειδίκευσης και του ερευνητικού τους χαρακτήρα μπορούν να καθορίσουν τη δομή της ψηφιακής βιβλιοθήκης και να προδιαγράψουν τις διαδικασίες διαχείρισης του περιεχομένου της. Στο προτεινόμενο μοντέλο, οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες παρέχουν τεχνογνωσία και συμμετέχουν στην οργάνωση και συντήρηση της προτεινόμενης ψηφιακής βιβλιοθήκης. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των ΚΚΠ προϋποθέτει τη μελέτη και τον καθορισμό παραμέτρων αναφορικά με: Το περιεχόμενο της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να καθοριστούν: α) η τυπολογία της διοικητικής πληροφορίας και οι ανάγκες των χρηστών, β) οι μέθοδοι και τα μέσα εντοπισμού και απόκτησης αυτής, και γ) τα δικαιώματα πρόσβασης και απόκτησης Την οργάνωση του περιεχομένου, και συγκεκριμένα: α) τα πρότυπα οργάνωσης και επεξεργασίας της πληροφορίας, και β) τα κριτήρια και τις παραμέτρους διατήρησης και ενημέρωσης του υλικού. Το περιεχόμενο της ψηφιακής βιβλιοθήκης περιλαμβάνει: ψηφιοποιημένα κείμενα νομοθεσίας ψηφιοποιημένα κείμενα κυβερνητικών δημοσιευμάτων (τοπικής εμβέλειας) βάση των μεταδεδομένων του ψηφιοποιημένου υλικού. Η βάση των μεταδεδομένων θα αποτελείται από: α) βιβλιογραφικές εγγραφές για την κωδικοποίηση και τη βιβλιογραφική περιγραφή των κειμένων, και β) εγγραφές καθιερωμένου τύπου για την θεματική περιγραφή των ψηφιοποιημένων κειμένων. Η μελέτη των υπαρχόντων προτύπων περιγραφής πληροφορίας θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μοντέλου μεταδεδομένων που θα ικανοποιείτις ιδιαίτερες ανάγκες και προδιαγραφές του ψηφιακού περιεχομένου. 292

3 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Εντός της βάσης, θα δομηθεί και θα λειτουργεί θησαυρός, οι θεματικοί όροι του οποίου θα προέρχονται από την επεξεργασία των ψηφιοποιημένων κειμένων. Ο θησαυρός θα αναπτυχθεί βάσει διεθνών προτύπων συγκρότησης θησαυρών (ISO 2788 και ISO 5964), ενώ θα λειτουργεί βάσει προτύπων ανάπτυξης αρχείου καθιερωμένων αποδόσεων. Ο θησαυρός που θα λειτουργεί εντός της βάσης μεταδεδομένων: α) θα καθοδηγεί τον χρήστη στην έρευνα του, β) θα επιτρέπει την εκτέλεση πολύπλοκων και συνδυαστικών ερωτήσεων, γ) θα καθιερώνει ορολογία στον επιστημονικό χώρο που διαπραγματεύεται η ψηφιακή βιβλιοθήκη, δ) θα διαμορφώνει το πλαίσιο δόμησης των θεματικών επικεφαλίδων και ε) θα διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων και την επικοινωνία σε επίπεδο συστημάτων. Η σύνδεση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και τοπικής κοινωνίας μπορείνα πραγματοποιηθεί μέσω ενός δικτύου συνεργασίας τους με τις δημόσιες βιβλιοθήκες και τις περιφερειακές αρχές, με άξονα την κυβερνητική πληροφόρηση. ABSTRACT Regional development requirements and technological advancements set the basis for new forms of cooperation between libraries and local authorities. A powerful motivation for such cooperation is government information, as it is the focal point of the citizen's information needs. This paper suggests a cooperation model between Academic Libraries and Public Libraries, along with Regional Authorities. The main goal of this collaboration is the creation and operation of Covernment information Centers (GIC). These GIC aim in organizing the government information by developing a digital library and providing automated information services. GIC will contribute to economic and social development of regions. This assumption is based on the fact that none business-culture activity is performed without the enlightenment of the interested party on government policy issues and legislation. Specifically: a) Regional Authorities generate or receive government publications from the Central Administration Offices (circular letters, announcements, etc.), which hold and manage. Therefore, the Regional Authorities are able to define access, acquisition and maintenance rights of such publications. Within the suggested model, Regional Authorities have the role of Content Producer. b) Public Libraries consist the physical provider of government information to regions. Within the suggested model, Public Libraries have the role of Content Provider. 293

4 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 c) Academic Libraries, because of their scientific specialization and research character, able to define the structure of the digital library. Moreover, they can prescribe the information management procedures. Within the suggested model, Academic Libraries provide the know-how and contribute to the development and maintenance of the suggested digital library. The creation and development of GIC requires the determination of parameters regarding: The digital library content. Within this framework, the following criteria must be defined: a) information typology and user needs, b) methodology for the information location and acquisition c) access and acquisition rights The information structure, and particularly: a) information description standards and b) maintenance and material update criteria. Digital Library context consists of: Digitized legislation documents Digitized government publication documents (characterized by regional impact and interest) Database of the digitized material metadata. This database consists of: a) bibliographic records for the coding and bibliographic description of the texts, b) authority records for the thematic indexing of the digitized material. The analysis and study of the existing standards for information description will indicate the required metadata model that meets the needs and specifications of the digitized content. A thesaurus will be developed within the database; its thematic terms will be derived from the process of the digitized documents. The thesaurus will be structured according to international standards for thesaurus development (ISO 2788 and ISO 5964). However, its function will be based on authority standards. The thesaurus, which will operate within the bibliographic database: a) will guide the user to his/her search, b) will enable the execution of combined queries, c) will establish controlled language and descriptive terminology in specific scientific fields, d) will define the methodology for the thematic heading construction, and e) will facilitate the data exchange procedure in machine readable form. The conjunction of academic libraries and regions may be realized via a collaboration network between academic and public libraries along with local authorities for the flow of government information. 294

5 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Εισαγωγή _ Ο δημόσιος τομέας αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό πληροφοριών στη χώρα μας. Η αποτελεσματική διάθεση των πληροφοριών αυτών στους πολίτες ενισχύει το συμμετοχικό χαρακτήρα της κοινωνίας ενώ παράλληλα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Οι τεχνολογίες της πληροφόρησης και επικοινωνίας επηρεάζουν όλο και περισσότερο τη δημοσία διοίκηση τόσο σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών προςτους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό οι Βιβλιοθήκες και τα Αρχεία κατέχουν πρωταγωνιστικό ρολο επειδή διαθέτουν την επιστημονική ειδίκευση για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη των κατάλληλων συνθηκών αυτοματοποίησηςτου υλικού που διακινείται στο δημόσιο τομέα. Η εισήγηση μας προτείνει την ανάπτυξη ενός μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των Διοικητικών Περιφερειών και των Βιβλιοθηκών για τη διαχείριση και διάθεση στους πολίτες της κυβερνητικής (διοικητικής) πληροφορίας. Με τον όρο «Διοικητικές Περιφέρειες» εννοούμε τις ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του Κράτους, που φέρουν την ονομασία «Ι Ιεριφέρειες». Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη αρχιτεκτονική αναφέρεται στη συνεργασία Ακαδημαϊκών και Δημόσιων Βιβλιοθηκών με τις Διοικητικές Περιφέρειες. Σκοπος της συνεργασίας αυτής είναι: α) η συγκρότηση και λειτουργία Κέντρων Κυβερνητικής Πληροφόρησης (ΚΚΠ) σε κάθε Διοικητική Περιφέρεια τηςχώρας και β) η δημιουργία δικτύου Κέντρων Κυβερνητικής Πληροφόρησης (ΔΚΚΠ) που θα διασυνδέει τα ΚΚΠ των δεκατριών Διοικητικών Περιφερειών της χώρας. Τα ΚΚΠ καινοτομούν αναπτύσσοντας Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και υπηρεσίες πληροφόρησης. Η διαχείριση της πληροφορίας που διαθέτουν οι Διοικητικές Περιφέρειες, μέσα από ένα υψηλών απαιτήσεων μηχανισμό αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών, αποτελεί το κεντρικό στόχο των ΚΚΠ. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι προσβάσιμες μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο. Η εισήγηση μας διαρθρώνεται ως εξής: 1. Στο πρώτο τμήμα της περιγράφεται ο ρόλοςτων φορέων που συμμετέχουν, δηλαδή ο ρόλος των Διοικητικών Περιφερειών, των Ακαδημαϊκών και των Δημόσιων Βιβλιοθηκών. 2. Στο δεύτερο τμήμα γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης 3. Στο τρίτο τμήμα γίνεται αναφορά στα πρότυπα δόμησης και κωδικοποίησης των μεταδεδομενων, και αναλύεται το περιεχόμενο και η δόμηση του Αρχείου Καθιερωμένων Αποδόσεων. 4. Τέλος, αναπτύσσεται το προτεινόμενο μοντέλο και ακολουθούν τα συμπεράσματα. 295

6 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Οι Φορείς και ο ρόλος τους 2.1 Διοικητικές Περιφέρειες Στο προτεινόμενο μοντέλο, οι Διοικητικές Περιφέρειες κατέχουν το ρόλο του Παραγωγού (Content Producer) της κυβερνητικής πληροφόρησης. Την πληροφόρηση αυτή την παράγουν ή την παραλαμβάνουν από την κεντρική Διοίκηση. Η πρόσβαση ωστόσο των πολιτών σε αυτή την πληροφορία είναι περιορισμένη επειδή δεν έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί διαχείρισης και οργάνωσης της. Τα ΚΚΠ έρχονται να καλύψουν το παραπάνω κενό της πρόσβασηςτων πολιτών, υλοποιώντας και αναπτύσσοντας μία Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, η οποία οργανώνει, ψηφιοποιεί και κωδικοποιείτην υπάρχουσα κυβερνητική πληροφορία. Επίσης, εξασφαλίζει υψηλών απαιτήσεων μηχανισμό αναζήτησης και ανάκτησης των διαθέσιμων πληροφοριών. 2.2 Δημόσιες Βιβλιοθήκες Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες κατέχουν τον ρόλο του Διαθέτη (Content Provider), καθώς αποτελούν το φυσικό φορέα διάθεσης της κυβερνητικής πληροφόρησης στις τοπικές κοινωνίες. Η διαπίστωση αυτή στηρίζεται: α) στο γεγονός ότι οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες συλλέγουν την Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα των πληροφοριακών αναγκών των πολιτών. Κατά συνέπεια μπορούν να αναπτύξουν την προτεινόμενη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στη βάση ενός ήδη υφιστάμενου υλικού, β) αποτελούν σημεία πρόσβασης, γ) εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ποιοτικής συνεργασίας με τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Στο προτεινόμενο μοντέλο, τα ΚΚΠ εδρεύουν στις κατά τόπους Δημόσιες Βιβλιοθήκες στις οποίες πραγματοποιείται: α) η διαχείριση και διάθεση της κυβερνητικής πληροφορίας, και β) η εκπαίδευση των χρηστών στις νέες υπηρεσίες. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι η ψηφιοποίηση και επεξεργασία των διοικητικών εγγράφων, νομοθετημάτων και του πληροφοριακού υλικού της διοίκησης, θα ήταν καλύτερο να'πραγματοποιείται εντός των δημοσίων υπηρεσιών - σε συνεργασία πάντα με τις βιβλιοθήκες - και όχι στο πλαίσιο των Δημοσίων Βιβλιοθηκών. Ωστόσο, η υφιστάμενη κατάσταση δεν επιτρέπει τη δημιουργία της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης εντός των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς μία ανάλογη προοπτική θα επέβαλλε την υλοποίηση προγραμμάτων, όπως: α) προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, β) εκπαίδευση προσωπικού, γ) εξασφάλιση τεχνικής συντήρησης κ.α. 2.3 Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες παρέχουν τεχνογνωσία σχετικά με την οργάνωση, επεξεργασία και συντήρηση της προτεινόμενης Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. Επίσης, διαθέτουν πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους των 296

7 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Δημόσιων Βιβλιοθηκών. Σημειώνουμε ότι στον ελλαδικό χώρο, οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, μαζί με τις Ειδικές Βιβλιοθήκες, ήταν εκείνες που δέχτηκαν πρώτες την επιρροή της τεχνολογίας, λόγω των αυξημένων πληροφοριακών αναγκών και απαιτήσεων των χρηστών τους. Συνεπώς, πρώτες αυτοματοποίησαν τις συλλογές τους σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομία πρότυπα. Στο προτεινόμενο μοντέλο, οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες συμβάλλουν στο σχεδιασμό και υλοποίηση της ψηφιακής βιβλιοθήκης, καθώς επίσης και στον καθορισμό παραμέτρων διατήρησης και ενημέρωσης της συλλογής. Επίσης, λόγω της επιστημονικής τους εξειδίκευσης, προσφέρουν επιστημονικά εργαλεία, τα οποία έχουν διαμορφωθεί για τις ανάγκες τις ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως Θησαυρούς, Καταλόγους Θεματικών Επικεφαλίδων, Ταξινομικά Συστήματα κ.α. Τέλος, οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες συμβάλλουν στην τεχνική υποστήριξη του προαναφερόμενου μοντέλου. 3. Το περιεχόμενο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ο Δημόσιος Τομέας διαθέτει πληροφορίες που έχουν διοικητικό ή μη διοικητικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες με διοικητικό χαρακτήρα προέρχονται από τις λειτουργίες της κυβέρνησης και της διοίκησης ενώ οι πληροφορίες μη διοικητικού χαρακτήρα αφορούν τον εξωτερικό κόσμο και συλλέγονται στο πλαίσιοτηςεκτέλεσηςτων καθηκόντων της διοίκησης (γεωγραφικές πληροφορίες, επιχειρηματικές πληροφορίες κλπ). Οι παραπάνω πληροφορίες ενσωματώνονται: α) σε νομοθετήματα, β) σε πληροφοριακό υλικό και γ) σε έγγραφα. Στα νομοθετήματα περιλαμβάνονται όλα τα είδη των νομικών πράξεων (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, αγορανομικές διατάξεις, εγκύκλιοι, πράξεις ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, κλπ) που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στην κατηγορία του πληροφοριακού υλικού περιλαμβάνονται οι πληροφοριακές εκδόσεις της διοίκησης σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Στην έννοια του εγγράφου περιλαμβάνονται εκείνες οι πληροφορίες, οι οποίες δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ούτε αποτελούν περιεχόμενο πληροφοριακού υλικού. Ο ορισμός του εγγράφου είναι ευρύς ώστε να καλύπτει όλους τους τύπους περιεχομένου (ψηφιακού ή μη). Τα έγγραφα διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτά. Μία από αυτέςτις κατηγορίες αναφέρεται στα «έγγραφα γενικής πρόσβασης». Πρόκειται για έγγραφα στα οποία υπάρχει δικαίωμα πρόσβασης από τους πολίτες σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες. Στο προτεινόμενο μοντέλο θα γίνει χρήση μόνο των εγγράφων γενικής πρόσβασης. Οι παραπάνω κατηγορίες υλικού εντάσσονται στην ευρύτερη έννοια των Κυβερνητικών Δημοσιευμάτων. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν διακρίνονται ανάλογα με το περιεχόμενο τους σε πληροφορίες που αφορούν: α) τις δημοκρατικές (πολιτικές) διαδι- 297

8 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 κασίες, β) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών (κοινωνικές, παροχές, ασφάλιση, φορολογία κλπ), γ) τον πολιτισμό, δ) τον τουρισμό, ε) την υγεία, στ) την οικονομία, ζ) την ιδιοκτησία, η) το περιβάλλον, θ) την επιχειρηματικότητα, ι) την εκπαίδευση και ια) την εργασία 1. Σύμφωνα με μία άλλη διάκριση των υπηρεσιών πληροφόρησης που παρέχει η ηλεκτρονική κυβέρνηση, αυτές διακρίνονται: α) σε υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή ζωή (εργασία, στέγαση, εκπαίδευση, πολιτισμός, μεταφορές, περιβάλλον κλπ), β) σε υπηρεσίες που αφορούν την τηλεδιοίκηση (οδηγός διοικητικών διαδικασιών, ευρετήρια υπηρεσιών, Δημόσια μητρώα) και γ) σε υπηρεσίες που αναφέρονται στην πολιτική συμμετοχή (νομοθεσία, κοινοβουλευτικά έγγραφα, πολιτικά προγράμματα κλπ) 2. Τα έγγραφα που ενσωματώνουν αυτά τα είδη των πληροφοριών συνίστανται: α) σε ερμηνευτικές εγκυκλίους, β) αποφάσεις, γ) λογαριασμούς, δ) εκθέσεις/αναφορές, ε) πληροφοριακές εκδόσεις, στ) δελτία τύπου, ζ) πρακτικά συνεδριάσεων, η) γνωμοδοτήσεις, θ) στατιστικές, ι) καταλόγους, ια) χάρτες. Σύμφωνα με την παραπάνω ταξινόμηση και τυπολογία, το περιεχόμενο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης θα περιλαμβάνει κυβερνητική πληροφόρηση που διαθέτουν οι Διοικητικές Περιφέρειες, η οποία υπάρχει: α) σε έγγραφα γενικής πρόσβασης, β) σε πληροφοριακό υλικό και γ) σε νομοθεσία, η οποία έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Το υλικό θα δομηθεί σύμφωνα: α) με το περιεχόμενο του και β) με τον τύπο του τεκμηρίου. Η παραπάνω ταξινόμηση θα διευκολύνει στην καλύτερη κατανομή του προς επεξεργασία υλικού μεταξύ των δεκατριών ΚΚΠ του δικτύου. Όσον αφορά τη διαδικασία συγκέντρωσης του υλικού από τις Διοικητικές Περιφέρειες, αυτή θα στηριχθεί στην οργανωτική δομή τους. Με βάση δηλαδή τις δέκα (10) Διευθύνσεις που περιλαμβάνει κάθε Περιφέρεια 3 θα συγκεντρώνεται το αντίστοιχο πληροφοριακό υλικό, το οποίο θα ταξινομείται σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν. Η συγκέντρωση του υλικού από κάθε Διεύθυνση ξεχωριστά εξασφαλίζει πληρότητα εφόσον καλύπτει το συνολικό φάσμα της διοικητικής ενέργειας της κάθε Περιφέρειας. 4. Τα μεταδεδομένα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Η παραγωγή μεταδεδομένων για το προτεινόμενο ψηφιακό μοντέλο στοχεύει στην κωδικοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας. Ο καθορισμός συγκεκριμένων ευρετηρίων 1. PSInet Preparatory Action under the Europena Union's Ε-Content programme 2. Πράσινη Βίβλος για τις πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα στην Κοινωνία των Πληροφοριών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οι δέκα (10) Διευθύνσεις είναι οι εξής: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Υγείας και πρόνοιας, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου κατασκευής'εργων, Ελέγχου Συντήρησης'Εργων, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Δασών, Γεωργικής Ανάπτυξης, Αυτοδιοίκησης, Διοίκησης, βλ. Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», , ΦΕΚΑ 107/

9 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ εξασφαλίζει ποιοτικότερη αναζήτηση και ανάκτηση αποτελεσμάτων, καθώς η βιβλιογραφική έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στο πλήρες κείμενο των δεδομένων, αλλά επεκτείνεται σε ειδικά διαμορφωμένα ευρετήρια. Επίσης διευκολύνεται η ανταλλαγή δεδομένων και μεταδεδομένων μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τα μεταδεδομένα τους, έχοντας εξασφαλίσει συμβατότητα σε επίπεδο συστημάτων και προτύπων. Αυτή η δυνατότητα επικοινωνίας συμβάλλει στην ποιοτική απόδοση της μεταφερόμενης πληροφορίας, στη μείωση του κόστους παραγωγής και επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη κωδικοποιηθεί από άλλη υπηρεσία, καθώς επίσης και στην καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση της παρεχόμενης εννοιολογικής βάσης. Η αξία παραγωγής μεταδεδομένων θα μπορούσε να συνοψισθεί στα παρακάτω οφέλη: αξιοπιστία στην ανάκτηση αποτελεσμάτων, διάθεση περιγραφικής πληροφορίας για τα τεκμήρια (ταυτότητα κυβερνητικών δημοσιευμάτων), καταγραφή των διαθέσιμων κυβερνητικών δημοσιευμάτων, έτσι ώστε η πληροφορία να μπορεί να διαχειριστεί, εντοπιστεί, ενημερωθεί, περιγραφεί και χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά, συνέπεια στη βιβλιογραφική και θεματική περιγραφή των τεκμηρίων, συμβατότητα σε επίπεδο συστημάτων και προτύπων, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία επικοινωνίας των υπηρεσιών και ανταλλαγής δεδομένων, ομοιογένεια, ακολουθώντας κοινή πολιτική. Η παραγωγή μεταδεδομένων αναφέρεται τόσο στο συντακτικό της ψηφιακής βιβλιοθήκης (περιγραφή και κωδικοποίηση βιβλιογραφικών δεδομένων), όσο και στο εννοιολογικό (θεματική περιγραφή). 4.1 Συντακτικό Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Πρότυπα Δόμησης Μεταδεδομένων Η δόμηση των μεταδεδομένων και η επιλογή του κατάλληλου προτύπου περιγραφής και κωδικοποίησης θυτών επηρεάζεται άμεσα από τον τύπο του κυβερνητικού δημοσιεύματος. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, τα προτεινόμενα ΚΚΠ συλλέγουν νομοθετικά κείμενα, πληροφοριακό υλικό και έγγραφα γενικής πρόσβασης, τα οποία διαθέτει κάθε Διοικητική Περιφέρεια. Στην πρώτη περίπτωση/αναφερόμαστε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία αποτελεί ένα περιοδικό δημοσίευμα με ακαθόριστη συχνότητα έκδοσης. Η πρόσβαση στα 299

10 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 νομοθετικά κείμενα εξασφαλίζεται μέσα από την αναλυτική καταλογογράφηση των νομοθετικών πράξεων. Η διάταξη UNIMARC, η οποία αποτελεί υλοποίηση του προτύπου ISO 2709, καλύπτει απόλυτα τις πληροφοριακές ανάγκες του συγκεκριμένου τύπου δημοσιεύματος. Οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου προτύπου, όπως επίσης και η αρχιτεκτονική οργάνωσης και δόμησης των μεταδεδομένων με τη μορφή αναλυτικών βιβλιογραφικών εγγραφών παρουσιάστηκαν στο 10ο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη 4. Η επεξεργασία του πληροφοριακού υλικού των Διοικητικών Περιφερειών πραγματοποιείται βάσει της διάταξης UΝΙΜΑRC. Συγκεκριμένα, η κωδικοποίηση φυλλαδίων, εντύπων και λοιπού υλικού πληροφοριακού περιεχομένου ακολουθεί τους κανόνες περιγραφής συλλογών που αναπτύσσονται από τον καταλογογράφο, βάσει των ιδιαίτερων γνωρισμάτων του υλικού, όπως επίσης και της θεματικής περιοχής που εκείνο καλύπτει. Η ομαδοποίηση πληροφοριακού υλικού και η περιγραφή του βάσει διεθνών προτύπων εξασφαλίζει την άμεση και έγκυρη πρόσβαση των ενδιαφερομένων, σε αυτό. Ο τελευταίος τύπος κυβερνητικού δημοσιεύματος που περιλαμβάνει η προτεινόμενη ψηφιακή βιβλιοθήκη αναφέρεται στα έγγραφα γενικής πρόσβασης κάθε Διοικητικής Περιφέρειας. Τα έγγραφα αυτά χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες στην διαχείριση και κωδικοποίηση τους, λόγω του ιδιόμορφου περιεχομένου τους. To ISO ποιότητας9000 αναφέρεται στην ανάγκη ύπαρξης «ποιοτικών εγγράφων», υποδηλώνονταςτην ανάγκη σωστής διαχείρισηςτους. Ωστόσο το πρότυπο δεν επεκτείνεται στις μεθόδους και λειτουργίες που απαιτούνται προκειμένου να συγκροτηθούν «ποιοτικά έγγραφα». Το κενό αυτό καλύπτει το ISO 15489, παρέχοντας οδηγίες και αρχές για την ποιοτική διαχείριση των διοικητικών εγγράφων. Συγκεκριμένα, το διεθνές πρότυπο ISO καθορίζει τον τρόπο και τις μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης των διοικητικών εγγράφων, ενώ ταυτόχρονα ορίζει τις παραμέτρους για αποτελεσματικό και συστηματικό έλεγχο της δημιουργίας, αποδοχής, διατήρησης, χρήσης και διάθεσης των εγγράφων αυτών. Το πρότυπο ISO αποτελεί συνέχεια του προγενέστερου Αυστραλιανού προτύπου AS Στόχος της ενέργειας αυτής ήταν η διεθνοποίηση του συγκεκριμένου προτύπου, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των αναγκών όλων των χωρών. Στο σημείο αυτό, είναι αναγκαίο να διευκρινίσουμε ότι το διεθνές πρότυπο ISO Δ.Κυριάκη-Μάνεση, Δ. Μοσχόπουλος, Γ. Προκοπιάδου, Διαχείριση Πληροφοριών Κυβερνητικών Δημοσιευμάτων, ΕφαρμογέςσταΦύλλατηςΕφημερίδαςτηςΚυβέρνησης. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, με θέμα Το μάνατζμεντ στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οκτωβρίου 2001, Θεσσαλονίκη

11 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ «παρέχει καθοδήγηση στη διαχείριση εγγράφων που παράγονται από οργανισμούς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χρήστες (πελάτες)... Δεν αναφέρεται στη διαχείριση αρχειακών εγγράφων που αποτελούν μέρος αρχειακών συλλογών και φυλάσσονται σε αρχειακά ιδρύματα». Ωστόσο, αξίζει να σημειώσουμε ότι σε μερικές χώρες η διαφορά αυτή μεταξύ των διοικητικών και αρχειακών εγγράφων δεν είναι απόλυτα διακριτή Πρότυπα Κωδικοποίησης Μεταδεδομένων Για την κωδικοποίηση των μεταδεδομένων των διοικητικών εγγράφων υφίστανται πολλαπλά πρότυπα, τα οποία ικανοποιούν διαφορετικές πληροφοριακές ανάγκες. Ανάμεσα τους, διακρίνονται τα διεθνή πρότυπα Dublin Core 6, EAD 7, OAI (Open Archives Initiative) 8, όπως επίσης και διάφορα πρότυπα μεταδεδομένων, που έχουν αναπτυχθεί από άλλες χώρες προκειμένου να καλύψουν τις δικές τους πληροφοριακές ανάγκες. Τέτοιες περιπτώσεις είναι: α) GILS (Government Information Locator Service) 9 για την Αμερική, β) e- GMS (UK Government Metadata Standard) 10 συμπεριλαμβανομένου και του e-glf (UK Government Interoperability Framework) 11 για την Αγγλία, γ) AGLS Metadata Standard (Australian Government Locator Service) 12 για την Αυστραλία, και δ) NZGLS Metadata Standard (New Zealand Government Locator Service) 13 για τη Νέα Ζηλανδία. Τα πρότυπα αυτά στηρίζονται σε άλλα διεθνή πρότυπα (Dublin Core), αλλά έχουν επεκταθεί στο σύνολο των μετα-πεδίων τους, προκειμένου να δεχτούν την εξειδικευμένη πληροφορόρηση που παρέχουν τα διοικητικά έγγραφα σε κάθε χώρα. Η πρωτοβουλία αυτή των προαναφερόμενων χωρών πλαισιώνει το στόχο για ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέχρι το 2004, οπότε όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα είναι απόλυτα αυτοματοποιημένες με κοινά πρότυπα και κοινή πολιτική για τη διαχείριση των δημοσίων εγγράφων. Στο πλαίσιο της «κυβερνητικής αυτοματοποίησης», έχουν αναπτυχθεί και άλλες δράσεις, όπως η ανάπτυξη προτύπων για την κωδικοποίηση της γεωγραφικής πληροφορίας σε επίπεδο μεταδεδομένων (αντιπροσωπευτικό δείγμα αποτελείτο Content 5. Healy Susan, ISO Records Management-its development and significance, Records Management journal, vol. 11, no. 3, December 2001, pp

12 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 Standard for Digital Geospatial Metadata 14, το οποίο έχει στηριχθείσε άλλα διεθνή πρότυπα όπως ANSI X , ANSI X ' 6, ANSI X , ANSI X και ANSI X ). Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφέρουμε και το πρότυπο ISO 19115, το οποίο αναφέρεται στην περιγραφή και κωδικοποίηση μεταδεδομένων γεωγραφικής πληροφόρησης. Επίσης, στην Αγγλία το Intra-governmental Group on Geographic Information εξειδικεύεται στην καθοδήγηση των οργανισμών για την κωδικοποίηση, διάθεση και ανταλλαγή γεωγραφικής πληροφόρησης σε επίπεδο διοικητικών εγγράφων. Τα κυβερνητικά δημοσιεύματα διακρίνονται από την ανάγκη περιγραφής και κωδικοποίησης τόσο των ίδιων των τεκμηρίων, όσο και της ευρύτερης συλλογής στην οποία ανήκουν. Η υιοθέτηση, λοιπόν, ενός προτύπου για την κωδικοποίηση των μεταδεδομένων των κυβερνητικών δημοσιευμάτων αντιμετωπίζει το πρόβλημα περιγραφής και κωδικοποίησης τεκμηρίων και συλλογών. Τα υπάρχοντα πρότυπα περιγραφής συλλογών αποτελούνται από πεδία που αναφέρονται αποκλειστικά στην περιγραφή των χαρακτηριστικών της ευρύτερης συλλογής και όχι και των τεκμηρίων που συγκροτούν αυτή τη συλλογή (πχ. Dublin Core, EAD). Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και στα πρότυπα περιγραφής τεκμηρίων, καθώς δεν περιλαμβάνουν μεθόδους περιγραφής της ευρύτερης συλλογής στην οποία ανήκουν τα τεκμήρια αυτά, όταν τα ιεραρχικά επίπεδα είναι περισσότερα του ενός (πχ. MARC). Για το λόγο αυτό, πολλές χώρες αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία εμπλουτισμού των υπαρχόντων προτύπων, προκειμένου να καλύψουν τις πληροφοριακές ανάγκες των κυβερνητικών δημοσιευμάτων. Ωστόσο, η ενέργεια αυτή εμπεριέχει πολλαπλούς κινδύνους, όπως έλλειψη συμβατότητας και ομοιομορφίας σε επίπεδο προτύπων, με συνέπεια την αδυναμία επικοινωνίας των συστημάτων και την αναξιόπιστη ανταλλαγή μεταδεδομένων. Συνεπώς, η υιοθέτηση και των δύο προτύπων για την κωδικοποίηση και περιγραφή τόσο της ευρύτερης συλλογής, όσο και των τεκμηρίων που συγκροτούν τη συλλογή αυτή, fgdc.gov/metadata/contstan. html 15. American National Standards Institute, 1 975, Representations of universal time, local time differentials, and United States time zone reference for information interchange (ANSI X ): New York, American National Standards Institute. 16. American National Standards Institute, 1975, Representation for calendar date and ordinal date for information interchange (ANSI X ): New York, American National Standards Institute. 17. American National Standards Institute, 1975, Representation of local time of day for information interchange (ANSI X ): New York, American National Standards Institute 18. American National Standards Institute, 1975, Representation of geographic point locations for information interchange (ANSI X ): New York, American National Standards Institute 19. American National Standards Institute, 1975, Dictionary for information systems (ANSI X ): New York, American National Standards Institute 302

13 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ θα απομάκρυνε την ενδεχόμενη λύση επέκτασης των προτύπων, η οποία θα ενίσχυε την έλλειψη συμβατότητας. Η υλοποίηση αντίστοιχων προτύπων για την κωδικοποίηση αντίστοιχων ζητουμένων εξασφαλίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας σε επίπεδο συστημάτων. 4.2 Εννοιολογικό Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Περιεχόμενο Αρχείου Καθιερωμένων Αποδόσεων (Authority File) Στο προτεινόμενο μοντέλο, το εννοιολογικό τμήμα της ψηφιακής βιβλιοθήκης συγκροτεί ένα αρχείο καθιερωμένων αποδόσεων (Authority File), το οποίο αποτελείται από: Λειτουργίες των Διοικητικών Περιφερειών Αρμοδιότητες και ενέργειες των υπηρεσιών των Διοικητικών Περιφερειών με τη μορφή θεματικών όρων. Διασυνδέονται εννοιολογικά μεταξύ τους και διοικητικά με τους δημόσιους οργανισμούς. Διοικητικά Οργανογράμματα Υπηρεσίες της Διοικητικής Περιφέρειας σε επίπεδο νομού. Διασυνδέονται ιεραρχικά μεταξύ τους. Επίσης διασυνδέονται μεταξύ τους με κριτήριο τιςλειτουργίες που επιτελούν, την γεωγραφική περιοχή στην οποία έχουν αρμοδιότητα και το ανθρώπινο δυναμικό που τις στελεχώνει (οργανικές θέσεις, βαθμοί). Οργανικές θέσεις των Διοικητικών Περιφερειών Δημόσιες θέσεις που καλύπτονται από εργαζομένους του δημόσιου κλάδου. Διασυνδέονται διοικητικά με τις υπηρεσίες της Διοικητικής Περιφέρειας. Βαθμοίτης δημόσιας διοίκησης Βαθμοί στην κλίμακα της διοικητικής ιεραρχίας που αποδίδονται στους εργαζομένους των Διοικητικών Περιφερειών, καθώς επίσης και η μισθολογική κλίμακα τους. Διασυνδέονται ιεραρχικά μεταξύ τους και διοικητικά με τις υπηρεσίες της Διοικητικής Περιφέρειας. Γεωγρα φ ι κο ί ό ρο ι Γεωγραφικές περιοχές στις οποίες εδρεύουν υπηρεσίεςτων Διοικητικών Περιφερειών ή σχετίζονται με ενέργειέςτους. Διασυνδέονται μεταξύ τους με κριτήριο την ιεραρχική σχέση των υπηρεσιών της Διοικητικής Περιφέρειας. Ονόματα δημοσίων λειτουργών Ονόματα λειτουργών των Διοικητικών Περιφερειών. Διασυνδέονται σε επίπεδο βιβλιογραφικών εγγραφών με οργανικές θέσεις, βαθμούς, υπηρεσίες, γεωγραφικές περιοχές και χρόνο υπηρεσίας. 303

14 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Δόμηση Αρχείου Καθιερωμένων Αποδόσεων Η ποιότητα δόμησης και οργάνωσης του αρχείου καθιερωμένων αποδόσεων επηρεάζει άμεσα και το βαθμό αποτελεσματικής αναζήτησης και ανάκτησης δεδομένων. Η διαδικασία απόδοσης θεμάτων στα περιγραφόμενα τεκμήρια χαρακτηρίζεται από υποκειμενικότητα, καθώς η πληροφορία δεν υφίσταται εντός του δημοσιεύματος, αλλά αποδίδεται από τον καταλογογράφο ως χαρακτηριστικό γνώρισμα που περιγράφει θεματικά το δημοσίευμα. Για το λόγο αυτό, αναπτύσσονται θησαυροί θεματικών όρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη θεματική οργάνωση της πληροφορίας σε συγκεκριμένους επιστημονικούςτομείς. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της καθιέρωσης περιγραφικήςορολογίας και της συγκρότησης διασυνδέσεων μεταξύ των θεματικών όρων. Η χρήση ελεγχόμενης-εσωτερικά διασυνδεδεμένης-ορολογίας συμβάλλει στην αποτελεσματική και ποιοτική ανάκτηση πληροφοριών. Επιπλέον, η πρόοδος που σημειώνεται καθημερινά στους επιστημονικούς κλάδους έχει ως συνέπεια την ανάπτυξη νέας ορολογίας, η οποία κρίνεται αναγκαία για την διαχείριση της πληροφορίας στη συγκεκριμένη επιστήμη. Οι θησαυροί κατέχουν ρόλο κλειδί στην περιγραφή αυτή των νέων εξελίξεων, καθώς εξασφαλίζουν ακρίβεια στην απόδοση εννοιών, αποδίδουν τη δομή και το περιεχόμενο συγκεκριμένων επιστημονικών τομέων και συμβάλλουν στη συνεχή και ποιοτική ενημέρωση της δόκιμης ορολογίας, σεβόμενοι πάντα την επιστημονική νοηματική προσέγγιση. Ωστόσο, οι θησαυροί λειτουργούν σε περιβάλλον ανεξάρτητο των βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων, καθώς τα πρότυπα ανάπτυξης θησαυρού δεν υλοποιούνται από τα αντίστοιχα συστήματα περιγραφής και κωδικοποίησης βιβλιογραφικής πληροφορίας. Για το λόγο αυτό, οι θησαυροί έχουν διασυνδεθεί με τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων μόνο σε επίπεδο αναζήτησης, προκειμένου να καθοδηγήσουν τον χρήστη στην έρευνα του. Στην προτεινόμενη ψηφιακή βιβλιοθήκη, το εννοιολογικό τμήμα αποτελείται από ένα αρχείο καθιερωμένων αποδόσεων, το οποίο έχει δομηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO , ενώ η λειτουργία του πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους της διάταξης περιγραφής και κωδικοποίησης θεματικών επικεφαλίδων UNIMARC Authorities 21. Συνεπώς, ο θησαυρός λειτουργεί και αναπτύσσεται εντός της βιβλιογρα- 20. International Organization for Standardization, Documentation -Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri (ISO 2788). 27. Ως ένα βαθμό, η διάταξη UNIMARC Authorities μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός θησαυρού, προκειμένου ο τελευταίος να λειτουργεί εντός της βιβλιογραφικής βάσης και όχι μόνο σε επίπεδο αναζήτησης. Συνεπώς, κάθε όρος του θησαυρού συγκροτεί μία εγγραφή. Η διασύνδεση πραγματοποιείται με την ταυτότητα της εγγραφής και όχι με τη λεκτική απόδοση, όπως συμβαίνει συνήθως σε εξειδικευμένα λογισμικά δόμησης θησαυρών. 304

15 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ φικής βάσης. Η συγκρότηση και ανάπτυξη του αρχείου καθιερωμένων αποδόσεων σύμφωνα με αρχές δόμησης θησαυρού συμβάλλει: α) στην αποφυγή συγκρότησης θεματικών επικεφαλίδων. Με αυτόν τον τρόπο, η περιγραφή του τεκμηρίου πραγματοποιείται με θεματικούς όρους- ιεραρχικά, διοικητικά και εννοιολογικά διασυνδεδεμένους- και όχι με θεματικές επικεφαλίδες. Συνακόλουθα, ο θησαυρός, απαραίτητος για την αποτελεσματική ανάκτηση πληροφοριών, δε λειτουργεί μόνο σε επίπεδο αναζήτησης, αλλά και ως μοντέλο πρωτογενούς περιγραφής και οργάνωσης της κυβερνητικής πληροφορίας, β) στην καθοδήγηση του χρήστη στην έρευνα του, μέσω των σχέσεων διασύνδεσης των όρων γ) στην εκτέλεση πολύπλοκων και συνδυαστικών ερωτήσεων, καθώς παρέχεται η δυνατότητα επιλογής έρευνας βάσει των καθιερωμένων διασυνδέσεων και όχι των λεκτικών αποδόσεων των όρων (για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την αναζήτηση των στενότερων αποδόσεων ενός όρου σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους ενός δευτερογενούς επιλεγμένου όρου (βάσει των τελεστών Boolean), δ) στην καθιέρωση ορολογίας στον επιστημονικό χώρο που διαπραγματεύεται η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Η ορολογία αυτή πηγάζει από το πρωτογενές υλικό επεξεργασίας. Συνεπώς, η συγκρότηση και ενημέρωση του θησαυρού ακολουθεί πορεία ανάπτυξης από την βάση στην κορυφή (bottom-up procedure), καθώς οι όροι αντλούνται από το ίδιο το τεκμήριο. Το γεγονός αυτό συντελεί: 1) στην ακρίβεια απόδοσης των όρων, 2) στην αποφυγή καθιέρωσης όρων που δεν σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό πεδίο, 3) στον καθορισμό των επιπέδων εξειδίκευσης του θησαυρού, 4) στην κάλυψη όλων των πληροφοριακών και λεκτικών αναγκών του συγκεκριμένου επιστημονικού τομέα, 5) στην αποφυγή θεματικών παραλείψεων, και 6) στη διευκόλυνση ανταλλαγής δεδομένων και στην επικοινωνία σε επίπεδο συστημάτων. Η δημιουργία θησαυρών διοικητικών όρων έχει απασχολήσει πολύ και τις χώρες, που έχουν στόχο την ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέχρι το Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται προγράμματα για τη δόμηση και ανάπτυξη θησαυρών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Portal Thesaurus Project, το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος της Νέας Ζηλανδίας για ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ωστόσο, αξίζει να αναφέρουμε την ύπαρξη του New Zealand Parliamentary Library Thesaurus, ο οποίος έχει αναπτυχθεί από τη Βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου της Νέας Ζηλανδίας. Στον Καναδά, ήδη λειτουργεί διοικητικός θησαυρός με τον τίτλο Government of Canada Core Subject Thesaurus. 305

16 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η λειτουργία του Προτεινόμενου Μοντέλου Η λειτουργία του προτεινόμενου μοντέλου μπορεί να αναπαρασταθεί με τη μορφή σχεδιαγράμματος (βλ. σχ.1). Σύμφωνα με αυτό, πυρήνας της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής αποτελεί μία Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, την οποία συγκροτούν δεδομένα και μεταδεδομένα. Δεδομένα της ψηφιακής βιβλιοθήκης θεωρούνται τα ψηφιοποιημένα κείμενα νομοθεσίας πληροφοριακού υλικού και διοικητικών εγγράφων. Για τα τρία αυτά είδη κυβερνητικής πληροφόρησης, παράγονται μεταδεδομένα. Το συντακτικό της ψηφιακής βιβλιοθήκης συγκροτούν οι βιβλιογραφικές εγγραφές, οι οποίες κωδικοποιούν το περιγραφικό κομμάτι των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων. Το εννοιολογικό τμήμα του μοντέλου αποτελείται από ένα αναβαθμισμένο αρχείο καθιερωμένων αποδόσεων, το οποίο δομείται με πρότυπα και αρχές ανάπτυξης θησαυρών, αλλά λειτουργεί και ενημερώνεται σε περιβάλλον υλοποίησης διάταξης κωδικοποίησης βιβλιογραφικών δεδομένων. Στην προτεινόμενη αρχιτεκτονική, οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες αποτελούν τον πυρήνα του μοντέλου, καθώς σε εκείνες εδρεύει η ψηφιακή συλλογή. Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες καλούνται να αναπτύξουν πλαίσιο συνεργασίας: α) με τις Διοικητικές Περιφέρειες, αναφορικά με τη συγκέντρωση και απόκτηση υλικού, και β) με τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, τόσο σε θέματα τεχνολογίας, όσο και σε θέματα θεματικής και επιστημονικής εξειδίκευσης, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη σωστή διαχείριση, επεξεργασία και ενημέρωση της διαθέσιμης πληροφορίας. 306

17 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 301

18 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Συμπέρασμα και Μελλοντική Έρευνα Η ενημέρωση των πολιτών για την υπάρχουσα νομοθετική και διοικητική ύλη χαρακτηρίζεται από αδυναμία εύκολης και αποτελεσματικής αναζήτησης και ανάκτησης. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έλλειψη οργάνωσης, περιγραφής και κωδικοποίησηςτης διαθέσιμης διοικητικής (κυβερνητικής) πληροφορίας. Τα Κέντρα Κυβερνητικής Πληροφόρησης καλούνται να καλύψουν αυτό το πληροφοριακό κενό, προσφέροντας υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες. Η ανάπτυξη και λειτουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης εντόςτων Δημοσίων Βιβλιοθηκών εξασφαλίζει την άμεση και έγκυρη πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία. Οι Διοικητικές Περιφέρειες, έχονταςτο ρόλο του παραγωγού και διαθέτη της κυβερνητικής πληροφορίας, παρέχουν στη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη το απαραίτητα υλικό. Τέλος, οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες αναλαμβάνουν την υλοποίηση και ανάπτυξη της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, λόγω της τεχνογνωσίας που κατέχουν. Το προτεινόμενο μοντέλο συνεργασίας αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη, καθώς εντοπίζει, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τη διαθέσιμη κυβερνητική πληροφόρηση. Μελλοντική έρευνα μας στοχεύει στην αναλυτική παρουσίαση της οργάνωσης και λειτουργίας του Δικτύου Κέντρων Κυβερνητικής Πληροφόρησης, καθώς επίσης και στην μέθοδο οργάνωσης και απόδοσης της διοικητικής ιεραρχίας μέσω της ανάπτυξης οντολογιών. Βιβλιογραφία AGLS Metadata Standard (Australian Government Locator Service), διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα American National Standards Institute, 1975, Representations of universal time, local time differentials, and United States time zone reference for information interchange (ANSI X ): New York, American National Standards Institute. American National Standards Institute, 1975, Representation for calendar date and ordinal date for information interchange (ANSI X ): New York, American National Standards Institute. American National Standards Institute, 1975, Representation of local time of day for information interchange (ANSI X ): New York, American National Standards Institute American National Standards Institute, 1975, Representation of geographic point locations for information interchange (ANSI X ): New York, American National Standards Institute 308

19 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ American National Standards Institute, 1975, Dictionary for information systems (ANSI X ): New York, American National Standards Institute AS 4390: Records Management-Parts 1-6. Standards Australia, 1996 BS ISO : Information and documentation - Records Management- Part 1: General. BSI, 2001 και PD ISO/TR : Information and documentation - Records management- Part 2: Guidelines. BSI, 2001 Content Standard for Digital Geospatial Metadata, διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Dublin Core, διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα EAD - Encoded Archival Description, διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Ε-GIF (UK Government Interoperability Framework), διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα E-GMS (UK Government Metadata Standard), διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα GILS-Government Information locator Service, διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα Government On-line Ad hoc Interdepartmental Metadata Working Group, Selecting and implementing a metadata standard for the Government of Canada, 2001, Government policy on Archives, Healy Susan, ISO Records Management - its development and significance, Records Management Journal, vol. 11, no. 3, December 2001, pp IGGI, Principles and practice of sharing and trading government information: an IGGI guide, International Organization for Standardization, Documentation - Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri (ISO 2788). National Archives of Australia NZGLS Metadata Standard (New Zealand Government Locator Service), διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ΟΑΙ - Open Archives Initiative, διαθέσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα 309

20 ΠΕΜΠΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002 PSInet Preparatory Action under the Europena Union's Ε-Content programme Public Record Office - Great Britain Public Record Office, Electronic records management, 2001, US National Archives and Records Administration (NARA) Δ. Κυριάκη-Μάνεση, Δ. Μοσχόπουλος, Γ. Προκοπιάδου, Διαχείριση Πληροφοριών Κυβερνητικών Δημοσιευμάτων, Εφαρμογές στα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, με θέμα Το μάνατζμεντ στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οκτωβρίου 2001, Θεσσαλονίκη 2002 Ν «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», 30.5,1997, ΦΕΚΑ 107/ Πράσινη Βίβλος για τις πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα στην Κοινωνία των Πληροφοριών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας

Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Μεταδεδομένα για Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Γ. Δ. Μπώκος Μεταδεδομένα: Ο όρος Μεταδεδομένα: «Δεδομένα σχετικά με Δεδομένα» Αναλυτικότερα: «Το σύνολο όσων θα μπορούσε να πει κανείς για ένα πληροφοριακό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ

Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISOκαι του ΕΛΟΤ Κατερίνα Τοράκη, Στέλλα Χατζημαρή ΕΛΟΤ ΤΕ21 Ορολογία Γλωσσικοί πόροι toraki@tee.gr ΕΛΟΤ ΤΕ22 Τεκμηρίωση stellachatzimari@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 6. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 6 122 Μεταδεδοµένα: : Η τυπολογία των σχηµάτων 123 Dublin Core: Τα στοιχεία δεδοµένων (1) Θέµα (Subject) Περιγραφή (Description) ηµιουργός (Creator( Creator) Τίτλος (Title) Εκδότης (Publisher( Publisher)

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας

Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Μοντέλα Κυβερνητικής Πληροφορίας Χρήστος Παπαθεοδώρου (papatheodor@ionio.gr) Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 9 Μεταδεδομένα Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι τα Μεταδεδομένα; Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία

ΜΑΘΗΜΑ 5. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία ΜΑΘΗΜΑ 5 161 Tεχνολογίες των Πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον: Τα εργαλεία 162 1 Η ανάγκη Η Ιστορία Μεταδεδοµένα στο Συµβατικό Περιβάλλον Ψηφιακό Περιβάλλον: Το πρόβληµα και οι πρώτες απόπειρες Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση πληροφοριών κυβερνητικών δημοσιευμάτων; εφαρμογές στα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαχείριση πληροφοριών κυβερνητικών δημοσιευμάτων; εφαρμογές στα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Ειδική Γραμματέας Θεμάτων Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, Βιβλιοθηκών και Ιστορικών Αρχείων ΥΠΕΠΘ / Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες

Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr 1 Τυποποίηση ένα διαφανές πλαίσιο συμφωνίας και καθορισμού κανόνων προαιρετικής εφαρμογής για μια κοινότητα (από τα κύρια ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων: Παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων. Νίκος Σταυράκης, Κατερίνα Τοράκη

Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων: Παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων. Νίκος Σταυράκης, Κατερίνα Τοράκη Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων: Παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση τριών μοντέλων μεταδεδομένων Νίκος Σταυράκης, Κατερίνα Τοράκη Εισαγωγή Η εισαγωγή πρακτικών διαχείρισης της γνώσης στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος

Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας. Καθηγητής Γ. Μπώκος Αυτοµατοποίηση Βιβλιοθηκών & Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας Καθηγητής Γ. Μπώκος Μάθηµα 1 2 Το γενικό διάγραµµα ΗΙστορία Η διαχείριση της αυτοµατοποίησης και των τεχνολογιών πληροφόρησης Ο εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (Α.Β.Ε.Κ.Τ.) Μιχάλης Σφακάκης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο πρόγραμμα δημιουργίας δίγλωσσου Ελληνικού Θησαυρού Θεματικών Όρων στα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός Σημαντικών Χαρακτηριστικών της Αυθόρμητης Δραστηριότητας Απομονωμένου Εγκεφαλικού Φλοιού in vitro

Προσδιορισμός Σημαντικών Χαρακτηριστικών της Αυθόρμητης Δραστηριότητας Απομονωμένου Εγκεφαλικού Φλοιού in vitro ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ποιότητας στη Δημιουργία Εθνικών Υποδομών Χωρικών Δεδομένων

Ο Ρόλος της Ποιότητας στη Δημιουργία Εθνικών Υποδομών Χωρικών Δεδομένων Ο Ρόλος της Ποιότητας στη Δημιουργία Εθνικών Υποδομών Χωρικών Δεδομένων Λύσανδρος Τσούλος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Ζωγράφου 15780 Τηλ: 210 7722730 e-mail: lysandro@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Β Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. Γ Κ.Π.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43 Τμήματα σε 9 Σχολές 45 Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών

Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Η Τεχνολογία στις Συνεργασίες των Βιβλιοθηκών Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr Ομοιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

international commitment 65 Countries

international commitment 65 Countries 3 international commitment 65 Countries 1500 4 the open data policy 13 Districts 350 Municipalities introduce solid policy implement for all 7 Regional Administratio ns Central Governm ent Public Entities,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδάσκων: Ι. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Οντολογικής Γνώσης για Τεκμηρίωση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΕΕ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΕΕ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΕΕ Κατερίνα Τοράκη Στην εισήγηση αναπτύσσονται τα ζητήματα ορολογίας που προκύπτουν στις βιβλιοθήκες από

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διορθώσεων θεµατικών επικεφαλίδων Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστηµίου Έλλη Άνθη-Καλοφωλιά Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή Το µέγεθος του αρχείου καθιερωµένων εγγραφών και

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟΔΙΑΓ ΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών

ΜΑΘΗΜΑ 4. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών ΜΑΘΗΜΑ 4 130 Λογισµικό Αναζήτησης & Ανάκτησης Πληροφοριών Συστήµατα αυτοµατοποίησης βιβλιοθηκών Z- clients & servers Λογισµικό διαχείρισης αιτηµάτων ILL Λογισµικό υλοποίησης OpenURL Πράκτορες αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ

Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ Κείμενα Εργασίας ΜΟΤΕΚ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΛΕΞΕΙΣ-ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚ Α 1 Ιούνιος 2012 ΜΕΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ - Εισαγωγή Ο πρωταρχικός στόχος του Αποθετηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 Tεχνολογίες της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 2 1 Πληροφορία Πληροφόρηση- Τεχνολογία Πληροφοριών Ε ΟΜΕΝΑ (Τα δεδοµένα (data), είναι γεγονότα, µηνύµατα, κωδικοποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 5. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 5 89 Ζ39-50 Προέλευση του πρωτοκόλλου Ζ39.50 Οι στόχοι της Βιβλιοθηκονοµίας του 70 Κοινή χρήση βιβλιογραφικών και εγγραφών για authorities για τη δηµιουργία συστήµατος εθνικού βιβλιογραφικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ

«Παρατηρήσεις και προβλήµατα. Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ «Παρατηρήσεις και προβλήµατα στη βάση του ΣΚΕΑΒ» Παντελής Α. Μπράττης Βιβλιοθηκονόµος Τεχνική Υποστήριξη ΣΚΕΑΒ pbrattis@unioncatalog.gr 1 Εισαγωγή - Στόχος ΣΚΕΑΒ η δηµιουργία ενιαίου καταλόγου, µε µια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Use Case - an example of ereferral workflow Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου Εισαγωγικός Οδηγός Το έργο Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου To

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 3-5 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη Άννα Μάστορα (1) Μαρία Μονόπωλη (2) Σαράντος Καπιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS 2014 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσολαβητές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης»

«Μεσολαβητές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης» 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Μεσολαβητές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης» Ε. Ι. Γιαννακουδάκης, Χ. Α. Καπέτης, Π. Κ. Ανδρικόπουλος, E. Κόλλιας Κέρκυρα, Οκτώβριος 2004 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ www.dsanet.gr ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΣΑ Ο ΔΣΑ είναι Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.Δ. 3026/1954 ΦΕΚ Α 235). ΕΧΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ (υπ. Αρ. 151.139/ΨΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Επιστημονική Έρευνα στον Αιώνα των Δεδομένων. Μιχάλης Ταρουδάκης Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης

H Επιστημονική Έρευνα στον Αιώνα των Δεδομένων. Μιχάλης Ταρουδάκης Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης H Επιστημονική Έρευνα στον Αιώνα των Δεδομένων Μιχάλης Ταρουδάκης Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εφαρμοσμένες (Φυσικές) Επιστήμες Εφαρμοσμένες (Φυσικές) Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

Digital Object Identifer (DOΙ),

Digital Object Identifer (DOΙ), ΜΑΘΗΜΑ 7 CrossRef Μια συνεργατική υπηρεσία διασυνδετικής παραποµπής, η οποία επιτρέπει στο χρήστη την άµεση µετάβαση από την περιγραφή ενός τεκµηρίου, στο περιεχόµενό του Κάθε εκδότης µέλος δηµιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ http://www.lib.uoa.gr Εισαγωγή Και στις ΒΥΠ του ΕΚΠΑ, οι ανάγκες για υλοποίηση υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών

Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Μ. Τζακώστα, Α. Σφακιανάκη & Α. Πατσιάς Ψηφιακό Μουσείο Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας: πώς ένας βιωματικός θησαυρός γίνεται ερευνητικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια μαθητών Abstract In this paper

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας Ενότητα 4: Τεκμηρίωση Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Pilloras, Panagiotis. Neapolis University. þÿ À¹ÃÄ ¼Î½, ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Law and Social Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ± µã¼¹º ÌÁ³±½± Ä Â ÅÁÉÀ± Pilloras, Panagiotis þÿ Á̳Á±¼¼± ¹µ ½  º±¹

Διαβάστε περισσότερα

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ XΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Βιβλιοθήκες και ανοικτό περιεχόμενο Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος,Msc Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ INTRAWAY ΕΠΕ Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εξερεύνηση / Ανασκαφή σε μεγάλης κλίμακας κοινοτικά δίκτυα του διαδικτύου:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ: ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών»

«Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Οµιλία στο Πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα» 2 Νοεµβρίου 2001 Με θέµα «Η Αξιοποίηση του ΑΒΕΚΤ για τις Βιβλιοθήκες Κυβερνητικών Υπηρεσιών» Εισαγωγή Επιτρέψετε

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Μέσω της υπηρεσίας IEEE Xplore παρέχεται πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή πρόσβαση και πνευματική ιδιοκτησία : μια ευαίσθητη ισορροπία;

Ανοιχτή πρόσβαση και πνευματική ιδιοκτησία : μια ευαίσθητη ισορροπία; Philippe Jougleux, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα νομικής, ΕΠΚ, Κυπριακή Ένωση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Ανοιχτή πρόσβαση και πνευματική ιδιοκτησία : μια ευαίσθητη ισορροπία; Εισαγωγή Ανοιχτή πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Μανόλης Πεπονάκης Ντίνα Τρούτπεγλη Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση ΕΒΙΒΑ με E-LIS, LISA, LISTA, WEB OF

Σύγκριση ΕΒΙΒΑ με E-LIS, LISA, LISTA, WEB OF 1 Εισαγωγή - Ιστορική αναδρομή Αριθμητικά δεδομένα Από το ΑΒΕΚΤ στο DSpace Από Unimarc σε Dublin Core Σύγκριση ΕΒΙΒΑ με E-LIS, LISA, LISTA, WEB OF SCIENCE και SCOPUS Μελλοντικά σχέδια 2 Χρονική κάλυψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου

Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου 9.4.1 Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ευρετηρίου Ελληνικών Επιστημονικών Περιοδικών Εκδόσεων της Πράξης ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑNΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. Ασπασία Τόγια Ελευθερία Κοσέογλου

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Vaitsidis, Christos. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ãż²» Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÀÁ þÿ ¼ ºÁ±Ä¹º µºà± µåã Vaitsidis, Christos

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα