4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ"

Transcript

1 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τα θέµατα των εργασιών που κατατίθενται ως προτάσεις και ως αφετηριακό σηµείο και αφορµή βαθύτερης επεξεργασίας και προβληµατισµού, κινούνται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που έχουν ήδη δοθεί µε τα τεύχη: «Αξιολόγηση των Μαθητών της Α Λυκείου, Γενικές Οδηγίες και στοιχεία µεθοδολογίας» (σσ και 40-45) «Αξιολόγηση των Μαθητών της Α Λυκείου στην Ιστορία» (σσ. 45 και 49-50). Στη βάση αυτών των οδηγιών σχεδιάστηκαν, ενδεικτικά, ορισµένα θέµατα για εργασίες από την ύλη του ευτέρου Κεφαλαίου: Πολιτισµική προσφορά του Αρχαίου Ελληνισµού και από τµήµα της ύλης του Τρίτου Κεφαλαίου: Από τη Ρώµη στο Βυζάντιο (ενότητες 1-6), σε µια προσπάθεια να καλυφθούν οι απαιτήσεις των συναδέλφων για πιο συγκεκριµένες προτάσεις. Από τις εργασίες που ακολουθούν, άλλες προτείνονται ως ασκήσεις που µπορούν να εκτελούνται στο σχολείο και στο πλαίσιο της διδακτικής ώρας και άλλες ως θέµατα που µπορεί να αναθέσει ο διδάσκων ή η διδάσκουσα για επεξεργασία και σύνθεση στο σπίτι. Επίσης, για τη διευκόλυνση των συναδέλφων και την τροφοδότηση του σχετικού προβληµατισµού συντάχθηκαν, κατά λεπτοµερή σχέδια, θέµατα ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ είτε ατοµικών είτε οµαδικών, µε διεπιστηµονικές απαιτήσεις. Κατά την παρουσίαση των θεµάτων των εργασιών παρακολουθείται η διάταξη και η πορεία της διδακτέας ύλης, όπως αυτή εξελίσσεται στο σχολικό βιβλίο, και σηµειώνεται σε κάθε θέµα η πρότασή µας για εκτέλεση στο σχολείο ή στο σπίτι όπως επίσης και οι προτάσεις για θέµατα συνθετικών - δηµιουργικών εργασιών. Για την καθοδήγηση των µαθητών στο χώρο της βιβλιογραφίας σηµειώνουµε στα επιµέρους θέµατα λίγα βασικά βιβλία µε κριτήρια: α) να καλύπτουν έγκυρα το ερευνούµενο ζήτηµα, β) να είναι προσιτά στο µαθητή. Σε όσα θέµατα δεν υποδεικνύεται βιβλιογραφία, θεωρούµε ότι οι γνώσεις που έχουν οι µαθητές από το γυµνάσιο και αυτές που αντλούν από τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας κατά τη φετινή χρονιά, σε συνδυασµό µε την προσφερόµενη από το βιβλίο τους (Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ) πληροφόρηση, επαρκούν, για να ανταποκριθούν οι µαθητές στα ζητούµενα. Πιστεύουµε όµως ότι είναι χρήσιµο να τους υποδειχθεί, κατά την κρίση του διδάσκοντος, ένα βασικό βιβλίο αναφοράς, στο οποίο θα αναζητούν και από το οποίο θα αντλούν τα απαραίτητα για κάθε εργασία ιστορικά στοιχεία. 104

2 4.1. Ενδεικτικά θέµατα εργασιών - ασκήσεων για το σχολείο ή το σπίτι ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Μερικοί σταθµοί από την Ιστορία των όρων Έλλην, Ελλάς, Ελληνικόν, Πανελλήνιος, Ελληνισµός ιερευνήστε και παρουσιάστε συνοπτικά πώς εξελίσσεται το περιεχόµενο των όρων «Έλλην» και «Ελλάς», από την πρώτη εµφάνισή τους σε γραπτά κείµενα µέχρι και τον 4 ο π.χ. αι. Λάβετε υπόψη σας τις φιλολογικές µαρτυρίες, για την περίοδο αυτή, που παραθέτει το σχολικό σας βιβλίο καθώς επίσης και τις ακόλουθες: «... γχείη δ κέκαστο Πανέλληνας καί Αχαιούς» (ξεπερνούσε στο δόρυ τους Πανέλληνες και τους ωαχαιούς). Όµηρος, Β, 350 (µέσα 8 ου π.χ. αι.) «υελληνος δ γένοντο φιλοπτολέµου βασιλ ος Ψρος τε ΞοΛθος τε καί Α ολος ³ππιοχάρµης» (Κι απ τον Έλληνα το φιλοπόλεµο βασιλιά, γεννήθηκαν κι ο ώρος κι ο Ξούθος και ο Αίολος, που χαιρότανε να πολεµάει έφιππος) Ησίοδος, «Κατάλογος Γυναικών» (περίπου 700 π.χ.) «Υς Πανελλήνων Ώιζύς ς Θάσον συνέδραµεν» (Στη Θάσο συγκεντρώθηκε η δυστυχία των Πανελλήνων) Αρχίλοχος, 54D ( π.χ.) «Τό ϊελληνικόν όν Εµαιµόν τε καί ΐµόγλωσσον καί θεψν ³δρύµατά τε κοινά και θυσίαι Άθεά τε ΐµότροπα» (Οι Έλληνες όλοι είναι από το ίδιο αίµα και οµόγλωσσοι κι έχουν ναούς κι αγάλµατα θεών και θυσίες, όλα κοινά και ήθη οµότροπα) Ηρόδοτος, Ιστορίαι VIII, 144, ( π.χ.) «... χρή... ε²ς ΐµόνοιαν καταστ σαι τούς υελληνας... τούς µέν βαρβάρους ναγκάσ ς ε³λωτεύειν το ς υελλησι...» ( πρέπει να κάνεις τους Έλληνες να συµφιλιωθούν και να αναγκάσεις τους βαρβάρους να γίνουν δούλοι των Ελλήνων) Ισοκράτης, β «προς τον Φίλιππον επιστολή», 2, 5, (338 π.χ.) 105

3 Με βάση τα στοιχεία αυτά (και όσα άλλα έχετε στη διάθεσή σας) να κρίνετε τις απόψεις που παρατίθενται στα κείµενα που ακολουθούν σχετικά µε τη διαµόρφωση εθνικής ταυτότητας και εθνικής συνείδησης κατά την ελληνική αρχαιότητα. Να υποστηρίξετε µε επιχειρήµατα και να αντικρούσετε αντίστοιχα όποια άποψη θεωρείτε τεκµηριωµένη ιστορικά: i) «Αν και µεταξύ των πόλεων-κρατών υπήρχαν σηµαντικές οικονοµικοκοινωνικοπολιτικές διαφορές, η πολιτιστική και η εθνική ενότητα του ελληνικού κόσµου δηλώθηκε µε την επικράτηση των ονοµάτων «Έλλην» και «Ελλάς»... Η εθνική συνείδηση του ελληνικού κόσµου δεν διαµορφώθηκε µόνο από την πολιτιστική ενότητά του αλλά και από την αντίθεσή του προς τους βαρβάρους». (Κρεµµυδάς, Β., και Μαρκιανός, Σ., Ο αρχαίος κόσµος, Αθήνα, Εκδ. Γνώση, 1982, σ ) ii) «Από τις αρχές του 5 ου αιώνα και ειδικότερα µετά την εµφάνιση του περσικού κινδύνου οι όροι Έλληνες (ή Πανέλληνες) τείνουν να προσλάβουν νόηµα εθνικό και πολιτισµικό µε εµφανή αντιδιαστολή προς άλλους λαούς, µη Έλληνες». (από το σχολικό σου βιβλίο, σ. 121). iii) «Ελληνικό έθνος και ελληνική εθνική συνείδηση δεν υφίστανται στην αρχαιότητα, διότι ούτε το όνοµα «Ελλάς» χρησιµοποιούνταν για ολόκληρο το χώρο όπου κατοικούσαν Έλληνες, ούτε η ονοµασία «Έλλην» είχε κάποια σχέση µε την ταυτότητα των κατοίκων... Εθνική συνείδηση και έθνος δεν µπορεί να υπήρξαν παρά µόνον κατά τους νεότερους χρόνους...» (από τον ηµερήσιο τύπο) 106

4 «Η εθνική συνείδηση του ελληνικού κόσµου δεν διαµορφώθηκε µόνο από την πολιτισµική ενότητά του αλλά και από την αντίθεσή του προς τους βαρβάρους» (Κρεµµυδάς, Β., και Μαρκιανός, Σ., Ο αρχαίος κόσµος, Αθήνα, Εκδ. Γνώση, 1982, σ. 197). α) Να υποστηρίξετε µε ιστορικά επιχειρήµατα την παραπάνω άποψη. β) Να εξηγήσετε τη διαπλοκή των δύο παραγόντων, που αναφέρονται ως βασικοί συντελεστές για τη διαµόρφωση της εθνικής συνείδησης των αρχαίων Ελλήνων. Ο ελληνικός κόσµος καθ όλη σχεδόν την περίοδο της αρχαιότητας παρουσιάζεται: α) διεσπαρµένος γεωγραφικά σ ολόκληρη τη Μεσόγειο β) κατακερµατισµένος πολιτικά σε πόλεις - κράτη µε σηµαντικές µεταξύ τους διαφορές οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές. Παράλληλα όµως µε τις διασπαστικές αυτές τάσεις, αναπτύσσονται τάσεις ενοποίησης των Ελλήνων. Να αναλύσετε τους παράγοντες που συνετέλεσαν, ώστε να διαµορφωθεί σταδιακά ενιαία πολιτισµική ταυτότητα και εθνική συνείδηση. Σηµείωση: Τα θέµατα 2 και 3 αποτελούν εναλλακτικές µορφές εργασίας για το σπίτι, που µπορούν να δοθούν στους µαθητές ανάλογα µε τη διδασκαλία που έχει προηγηθεί και τους στόχους που επιδιώκει ειδικότερα κάθε συνάδελφος. 107

5 Γραµµατεία (για το σχολείο) Να αποτυπώσετε στη γραµµή του ιστορικού χρόνου την εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας από τη γεωµετρική περίοδο µέχρι την ελληνιστική εποχή. Σηµείωση: Η γραµµή του ιστορικού χρόνου µπορεί να αποτυπωθεί ως εξής: γεωµετρική: π.χ αρχαϊκή: π.χ. κλασική: π.χ. ελληνιστική: π.χ. Να κατασκευάσετε έναν πίνακα συνολικής και συνοπτικής παρουσίασης της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας στην εξέλιξή της. Να διακρίνονται τα είδη που αναπτύχθηκαν σε κάθε περίοδο (και ανά αιώνα, όπου χρειάζεται) και οι κυριότεροι εκπρόσωποι κάθε είδους. Να κατασκευάσετε έναν πίνακα, µε τον οποίο θα παρουσιάζετε σε συσχέτιση την ανάπτυξη ανά αιώνα των ειδών της γραµµατείας, των µορφών της τέχνης και των περιοχών της επιστήµης που καλλιέργησαν οι αρχαίοι Έλληνες. Στον πίνακα να αναφέρονται οι σηµαντικότεροι δηµιουργοί και αντιπροσωπευτικά έργα τους. Τα αρχαιότερα γραπτά δηµιουργήµατα του ελληνικού πνεύµατος είναι ποιητικά. Η ανάπτυξη του πεζού λόγου ακολουθεί έπειτα από δύο αιώνες περίπου. Σκεφτείτε ότι κατ αναλογία και στη ζωή των ανθρώπινων κοινωνιών ο προφορικός λόγος είναι πολύ αρχαιότερος της γραφής και εξηγήστε γιατί η ποίηση προηγείται του γραπτού λόγου. 108

6 Συγκρίνετε τον κόσµο που εκφράζει ο Όµηρος στα έπη του µε τον κόσµο που αναδύεται από το έργο του Ησίοδου. Να καταγράψετε τις διαφορές που διαπιστώνετε ως προς το περιεχόµενο µεταξύ ηρωικού και διδακτικού έπους και να τις συσχετίσετε µε την εξέλιξη που παρατηρήθηκε στην αρχαία ελληνική κοινωνία κατά τη µετάβαση από τη γεωµετρική στην αρχαϊκή εποχή. Να συσχετίσετε την ανάπτυξη κάθε είδους της αρχαίας ελληνικής ποίησης (έπος - λυρική ποίηση - δράµα) µε τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν στις ελληνικές πόλεις την αντίστοιχη περίοδο. Σκιαγραφήστε µε βάση τα συµπεράσµατά σας τον άνθρωπο στον οποίο απευθυνόταν κάθε ποιητικό είδος, µε τις πνευµατικές του ανησυχίες και τις ανάγκες της ψυχής του. Σηµείωση: Παραπέµπουµε τους µαθητές: α) στην «Οµήρου Οδύσσεια», Α Γυµνασίου και «Οµήρου Ιλιάδα», Β Γυµνασίου, ΟΕ Β β) στη «ραµατική Ποίηση», Γ Γυµνασίου, ΟΕ Β γ) στο «Ανθολόγιο Λυρικής Ποίησης», Α Λυκείου, ΟΕ Β. Στη σελίδα 126 του σχολικού σας βιβλίου ανθολογούνται αποσπάσµατα λυρικής ποίησης ενδεικτικά της θεµατολογίας της. Χρησιµοποιώντας το σχολικό σας εγχειρίδιο «Ανθολόγιο Λυρικής Ποίησης», να επιλέξετε και να παρουσιάσετε στην τάξη άλλα ποιήµατα που σας συγκινούν και κατά τη γνώµη σας αγγίζουν το σύγχρονο άνθρωπο γενικά. Ο Shelley στον πρόλογο του έργου του Hellas γράφει: Είµαστε όλοι Έλληνες. Οι νόµοι, η λογοτεχνία, η θρησκεία, οι τέχνες µας έχουν τις ρίζες τους στην Ελλάδα. (Η Πολιτισµική προσφορά του Ελληνισµού, ΟΕΒ, σ. 127) Μπορείτε να τεκµηριώσετε αυτή την οµολογία; Σκεφθείτε από την ξένη γλώσσα (ή τις ξένες γλώσσες) που ξέρετε ποιες λέξεις αναφέρονται στους νόµους, στη λογοτεχνία, στη θρησκεία και στις τέχνες έχουν ελληνική ρίζα. 109

7 (για το σχολείο) Το 1959 ο Ξενοφών Ζολώτας, Πανεπιστηµιακός άσκαλος και Ακαδηµαϊκός, µίλησε στην Αµερική µπροστά σε πολυάριθµο ακροατήριο για οικονοµικά θέµατα. α) ιαβάστε την οµιλία του και προσέξτε το λεξιλόγιο που χρησιµοποιεί. β) Τι κάνει την οµιλία αυτή µοναδική στο είδος της; STATEMENT BY THE HON. XENOPHON ZOLOTAS, GOVERNOR OF THE BANK OF GREECE AND GOVERNOR OF THE FUND OF GREECE, AT THE CLOSING JOINT SESSION «Kyrie, It is Zeus anathema on our epoch for the dynamism of our economics and the heresy of our economic methods and policies that we should agonize between the Scylla of numismatic plethora and the Charybdis of economic anathema. It is not my idiosyncracy to be ironic or sarcastic but my diagnosis would be that politicians are rather cryptoplethorists. Although they emphatically stigmatize numismatic plethora, they energize it through their tactics and practices. Our policies should be based more on economic and less on political criteria. Our gnomon has to be a metron between economic, strategic and philanthropic scopes. Political magic has always been antieconomic. In an epoch characterized by monopolies, oligopolies, monopolistic antagonism and polymorphous inelasticities, our policies have to be more orthological. But this should be not be metamorphosed into plethorophobia which is endemic among academic economists. Numismatic symmetry should not hyper-antagonize economic acme. A greater harmonization between the practices of the economic and numismatic archons is basic. Parallel to this, we have to synchronize and harmonize more and more our economic and numismatic policies panethnically. These scopes, are more practicable now, when the prognostics of the political and economic barometer are halcyonic. The history of our didymous organizations in this sphere has been didactic and their gnostic practices will always be a tonic to the polyonynous and idiomorphous ethnical economies. The genesis of the programme organization, will dynamize these policies. Therefore, I sympathize, although not without criticism on one or two themes, with the apostles and the hierarchy of our organizations in their zeal to program orthodox economic and numismatic policies. I apologize for having tyrannized you with my hellenic phraseology. In my epilogue, I emphasize my eulogy to the philoxenous authochthones of this cosmopolitan metropolis and my engomium to you, Kyrie, and the stenographers». 110

8 Τέχνες ίνουµε τις φωτογραφίες: Αρχαία Αίγυπτος: Οι Πυραµίδες της Γκίζας. εξιά η πυραµίδα του Φαραώ Χέοπα, ύψους 146 µ., η µεγαλύτερη της Αιγύπτου. Τέταρτη υναστεία, π.χ. Αρχαία Ελλάδα: Ο Παρθενώνας στην Ακρόπολη της Αθήνας. Οικοδοµήθηκε προς τιµήν της Αθηνάς Παρθένου από το 447 ως το 432 π.χ. Σχεδιάστηκε από τον Ικτίνο. Να συγκρίνετε τα αντιπροσωπευτικά αυτά µνηµεία του Αιγυπτιακού και του Ελληνικού πολιτισµού και να γράψετε: α) τις παρατηρήσεις σας από αρχιτεκτονική άποψη σχετικά µε: το κοινό στοιχείο ανάµεσα στα δύο µνηµεία (λάβε υπόψη σου τον λειτουργικό τους ρόλο) τις θεµελιώδεις διαφορές τους το βασικό χαρακτηριστικό κάθε µνηµείου β) τα συµπεράσµατά σας για την αντανάκλαση του φυσικού περιβάλλοντος αφενός και του κοινωνικοπολιτικού συστήµατος αφετέρου στην τέχνη αυτών των λαών. Επιλογή Βιβλιογραφίας: Gombrich, S., H., Ιστορία της Τέχνης, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα,

9 «εν υπάρχει τίποτα ισοδύναµο στην αρχιτεκτονική της οικουµένης και όλων των εποχών... η πλαστική επεξεργασία του Παρθενώνα είναι αλάθητη, αµείλικτη. Η αυστηρότητά του ξεπερνά τις συνήθειές µας και τις φυσιολογικές δυνατότητες του ανθρώπου», σηµειώνει ο Le Corbusier (Vers une architecture, 1923), ένας από τους πιο διάσηµους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα. Αφού µελετήσετε τις αισθητικές ιδιαιτερότητες του Παρθενώνα σχετικά µε: α) τις αναλογίες των επιφανειών και των όγκων του και β) τις εκλεπτύνσεις του, να κρίνετε αν είναι δικαιολογηµένος ο θαυµασµός του ελβετού αρχιτέκτονα. Επιλογή Βιβλιογραφίας: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών ΑΕ, Αθήνα, 1972, τ. Γ2. Καρούζος, Χ., Αρχαία Τέχνη, Εκδοτική Ερµής ΕΠΕ, Αθήνα, Τουρνικιώτης, Π. (επιστηµονική επιµέλεια και συντονισµός), Ο Παρθενώνας και η ακτινοβολία του στα νεώτερα χρόνια, Εκδοτικός οίκος Μέλισσα, Αθήνα, Φωκά, Ι., και Βαλαβάνης, Π., Αρχιτεκτονική και Πολεοδοµία, Κέδρος, Αθήνα,

10 ίνουµε τις φωτογραφίες: 1. Άγαλµα ιερέα του Ρανόφερ. Ασβεστόλιθος ζωγραφισµένος. 3 η χιλιετία π.χ. Κάιρο, Αιγυπτιακό Μουσείο. 2. Αγάλµατα δύο νέων. Βρέθηκαν στους ελφούς. Έργο του Πολυµήδη από το Άργος. Παριστάνουν πιθανότατα τους αδερφούς Κλέοβι και Βίτωνα. Γύρω στο 580 π.χ. ελφοί, Μουσείο. 3. Ο «Ποσειδών του Αρτεµισίου» ( ή κατ άλλους ο ίας). Χάλκινο έργο που χρονολογείται γύρω στο 460 π.χ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 4. ισκοβόλος. Ρωµαϊκό αντίγραφο σε µάρµαρο, από ένα χάλκινο άγαλµα του Μύρωνα. Γύρω στο 450 π.χ. Ρώµη, Εθνικό Ρωµαϊκό Μουσείο. 113

11 «Οι Αρχαίοι Έλληνες µαθήτευσαν τους Αιγυπτίους και όλοι εµείς µαθητεύσαµε στους Έλληνες», υποστηρίζει ο S. H. Gombrich. Μελετήστε προσεκτικά τα αγάλµατα που εικονίζονται στις φωτογραφίες και διατυπώστε την άποψή σας σχετικά µε τον ισχυρισµό του Gombrich. Ειδικότερα: Συγκρίνετε την εικόνα 2 µε την εικόνα 1. Από τη σύγκριση µπορείτε να υποστηρίξετε ότι «οι Έλληνες καλλιτέχνες ξεκίνησαν από κει που είχαν σταµατήσει οι Αιγύπτιοι»; Γιατί; Συγκρίνετε την εικόνα 3 µε την εικόνα 2. Ποια είναι τα βήµατα που σηµειώθηκαν στη γλυπτική τέχνη των Ελλήνων µέσα σ έναν αιώνα; Συγκρίνετε τέλος την εικόνα 4 µε τις προηγούµενες. Τι κάνει τους ειδικούς να υποστηρίζουν ότι στην Αθήνα του 5 ου π.χ. αι. «καρποφόρησε η πιο µεγάλη και πιο εκπληκτική επανάσταση σ όλη την ιστορία της τέχνης»; Επιλογή Βιβλιογραφίας: Gombrich, S. H., Ιστορία της Τέχνης, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, Καρούζος, Χ., Αρχαία Τέχνη, Αθήνα,

12 ίνουµε τις φωτογραφίες: 1. Αναπαράσταση της Ιεράς Άλτεως της Ολυµπίας κατά την αρχαιότητα. (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Β., σ. 475). 2. Αναπαράσταση αθηναϊκής κατοικίας µε βάση ανασκαφικά ευρήµατα και πληροφορίες από τα κείµενα (Αρχιτεκτονική και Πολεοδοµία, σ. 28) «Σε αντίθεση προς τη µνηµειώδη αρχιτεκτονική των ναών και των δηµοσίων κτηρίων..., η αρχιτεκτονική των ιδιωτικών κατοικιών ήταν λιτή και φτωχή» κατά την κλασική εποχή (5 ος - 4 ος π.χ. αι.) αναφέρει το βιβλίο σας (σ. 131). Να εξηγήσετε το φαινόµενο αυτό, λαµβάνοντας υπόψη σας τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής και να σκιαγραφήσετε µε βάση τα συµπεράσµατά σας τον άνθρωπο ως πολίτη και ως ιδιώτη κατά την εποχή αυτή. 115

13 ίνουµε τις φωτογραφίες: 1. Ο Φαραώ Τουταγχαµών και η γυναίκα του. Επιχρυσωµένο και χρωµατισµένο ανάγλυφο σε ξύλο από το θρόνο που βρέθηκε στον τάφο του. Γύρω στο 1350 π.χ. Κάιρο, Μουσείο. 2. Επιτύµβια στήλη της Ηγησώς. Γύρω στο 420 π.χ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Μελετήστε προσεκτικά τα δύο ανάγλυφα. Σηµειώστε τις οµοιότητες που παρατηρείτε ως προς: τη διάταξη των µορφών στο πλαίσιο τη στάση των σωµάτων την απόδοση των λεπτοµερειών Στη συνέχεια προσπαθήστε να καταλάβετε τι διαφοροποιεί τα δύο έργα τόσο ώστε το αιγυπτιακό να χαρακτηρίζεται «µάλλον άκαµπτο και αφύσικο» (Gombrich, σ. 64) και το ελληνικό «τραγουδισµένο µνηµείο της αθηναϊκής εξαΰλωσης του πόνου, αλλά και της γυναικείας οµορφιάς» (Γενικός Οδηγός Εθνικού Μουσείου, σ. 63), στο οποίο «όλα συνδυάζονται για να συνθέσουν εκείνη την απλή αρµονία που πρωτογνώρισε ο κόσµος µε την ελληνική τέχνη του 5 ου αιώνα» (Gombrich, σ. 64). Με βάση τις παρατηρήσεις σας κρίνετε την άποψη: «Οι Έλληνες µαθήτευσαν στους Αιγυπτίους και όλοι εµείς µαθητεύσαµε στους Έλληνες» (Gombrich, σ. 31). Επιλογή Βιβλιογραφίας: Gombrich, S. H., Ιστορία της Τέχνης, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, Καρούζος, Χ., Αρχαία Τέχνη, Αθήνα, Γενικός Οδηγός Εθνικού Μουσείου. 116

14 ίνουµε τις φωτογραφίες: 1. Πραξιτέλης: Ο Ερµής µε τον µικρό ιόνυσο. Γύρω στο 350 π.χ. Ολυµπία, Μουσείο. 2. Ο Λαοκόων και οι γιοι του. Μαρµάρινο σύµπλεγµα από το εργαστήρι του Αγησάνδρου, του Αθηνοδώρου και του Πολυδώρου από τη Ρόδο. Έργο του 25 π.χ. περίπου. Βατικανό, Μουσείο. «Κατά την ελληνιστική εποχή η ηρεµία της κλασικής τέχνης σταδιακά υποχωρεί. Το µέτρο και η αρµονία παραχωρούν τη θέση τους στο πάθος και το ρεαλισµό», αναφέρει το σχολικό σας βιβλίο (σ. 140). Από τη σύγκριση των δύο αγαλµάτων, που αποτελούν κορυφαία δείγµατα της γλυπτικής των δύο εποχών, ποια, κατά τη γνώµη σας, στοιχεία, διαφοροποιούν την κλασική από την ελληνιστική τέχνη; Επιλογή Βιβλιογραφίας: Gombrich, S. H., Ιστορία της Τέχνης, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1972 και 1974, τ. Γ2 και Ε. Καρούζος, Χ., Αρχαία Τέχνη, Αθήνα,

15 ίνουµε τις φωτογραφίες: Α. ΙΩΝΙΚΟΣ Β. ΩΡΙΚΟΣ Σχέδια από το βιβλίο «Αρχιτεκτονική και Πολεοδοµία», Εκδόσεις ΚΕ ΡΟΣ, σ Γ. Ακρωτήριον Σίµη Γείσον Ζωοφόρος Κυµάτιον Επιστύλιον Άβαξ Έλικες Σίµη Γείσον καταέτιον Τύµπανον Γείσον (οριζόντιον) Μετόπη Επιστύλιον Άβαξ Εχίνος Στυλοβάτης Ευθυντηρία Τα αρχιτεκτονικά µέλη των ελληνικών ναών και η ονοµασία τους (αριστερά: ιωνικού, δεξιά: δωρικού ρυθµού), από την «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», τόµος Β, σελ. 398, Εκδοτική Αθηνών. Μελετήστε προσεκτικά τα σχέδια Α και Β, µε τα οποία απεικονίζεται η πρόσοψη ενός Ιωνικού και ενός ωρικού ναού. Χρησιµοποιήστε για τη µελέτη σας τα σχεδιάσµατα Γ και µε τα οποία αναπαριστάνονται τα αρχιτεκτονικά µέλη των ναών και η ονοµασία τους. α) Παρουσιάστε τις διαφορές του ωρικού από τον Ιωνικό ρυθµό. β) Μπορείτε να δικαιολογήσετε τώρα γιατί ο ωρικός ρυθµός χαρακτηρίστηκε βαρύς, επιβλητικός, αυστηρός, ενώ ο Ιωνικός ανάλαφρος, κοµψός και χαριτωµένος; 118

16 Να βρείτε τους σπουδαιότερους σωζόµενους αρχαίους ελληνικούς ναούς τόσο στον ελλαδικό χώρο, όσο και στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου. Να τους κατατάξετε ανάλογα µε το ρυθµό τους σε δωρικούς και ιωνικούς και να αναφέρετε τη χρονολογία κατασκευής τους και την ονοµασία καθενός. Παρουσιάστε φωτογραφίες για όσους ναούς µπορείτε. (Παραπέµπουµε τους µαθητές για µια πρώτη άντληση συγκεντρωτικών στοιχείων στο βιβλίο: «Αρχιτεκτονική και Πολεοδοµία», Εκδόσεις ΚΕ ΡΟΣ. Υποδεικνύουµε να εργασθούν παράλληλα µε την «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», τ. Β, Γ1, Γ2. Ειδικότερα οι µαθητές µπορούν να ασχοληθούν µε τους σωζόµενους ναούς στην ευρύτερη περιοχή, όπου ανήκει το σχολείο τους). 119

17 Επιστήµ ες Ο Ιπποκρατικός Όρκος Ορκίζοµαι στον Απόλλωνα το γιατρευτή και στον Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκεια και σ όλους τους θεούς και σ όλες τις θεές, και µάρτυρες τους βάζω, πως θα εκτελέσω τον όρκο µου αυτό κι αυτό µου το συµβόλαιο όσο οι δυνάµεις µου και η κρίση µου το επιτρέπουν. Θα τιµώ εκείνον που την τέχνη αυτή µου δίδαξε όσο και τους γονείς µου στο βιός µου θα τον κάνω κοινωνό, και όταν βρεθεί σε ανάγκη, απ τα δικά µου θα του δίνω τους γιους του θα τους λογαριάζω αδελφούς µου και την τέχνη αυτή θα τους διδάξω -αν θέλουν να τη µάθουν- χωρίς µισθό και δίχως έγγραφο συµβόλαιο. Στις οδηγίες τις γραπτές ή στις προφορικές διδασκαλίες και στις υπόλοιπες κάθε λογής καθοδηγήσεις δικαίωµα να έχουν θ αφήνω µόνο τους δικούς µου γιους, τους γιους του διδασκάλου µου, και µαθητές που µε συµβόλαιο και όρκο -κατά το έθος των γιατρών- θα έχουν δεθεί µαζί µου άλλον κανένα. Συνταγές θα δίνω ιατρικές που θα ναι -όσο από τη δύναµη και τη δική µου κρίση εξαρτάται- µόνο για το καλό του αρρώστου, και θα φυλάγοµαι µη δώσω συνταγή για το κακό ή για να βλάψω. Και να µου το ζητήσουν, φάρµακο θανατηφόρο σε κανέναν δεν θα δώσω, κι ούτε θα βγει από µένα µια τέτοια συµβουλή ούτε θα δώσω σε γυναίκα φάρµακο να καταστρέψει το βλαστό της. Αγνή και καθαρή θα φυλάξω τη ζωή µου και την τέχνη µου. εν θα εγχειρίσω ούτε και άνθρωπο που υποφέρει από πέτρα έργα τέτοια θα τα αφήνω σε ανθρώπους που είναι σ αυτά εξασκηµένοι. Σε όποια σπίτια θα µπαίνω, για το καλό θα µπαίνω των αρρώστων. Θα µένω µακριά από κάθε αδικία θεληµατική και από κάθε βλάβη ιδίως θα µένω µακριά από κάθε πράξη αφροδισιακή πάνω σε σώµατα γυναικεία ή ανδρικά ελεύθερων ή σκλάβων. Όσα ασκώντας το επάγγελµά µου θα δω ή θ ακούσω -ας είναι και πέρα από το επάγγελµά µου, στην αναστροφή µε τους ανθρώπους- που δεν θα πρέπει ποτέ στους έξω να κοινολογηθούν, θα τα σκεπάζω µε τη σιωπή µου: µυστικά θα τα θεωρώ, που κανείς δεν πρέπει γι αυτά να µιλά. Όσο τον όρκο µου αυτόν θα τον κρατώ και δεν θα τον πατάω, άµποτε να χαίροµαι τη ζωή και την τέχνη µου, έχοντας πάντα καλό όνοµα ανάµεσα στους ανθρώπους αν όµως παραβώ τον όρκο µου και τον πατήσω, να µου συµβούν ακριβώς τα αντίθετα. (Μετάφραση: Λυπουρλή,., Ιπποκρατική Ιατρική, Θεσ/νίκη, 1983, σσ ) Ο Ιπποκρατικός Όρκος αποτελεί τον καταστατικό χάρτη της ιατρικής ηθικής και τον κώδικα-πρότυπο της επαγγελµατικής δεοντολογίας όλων των εποχών. Μελετήστε πώς προσδιορίζονται στο κείµενο οι ηθικοί κανόνες του ιατρικού λειτουργήµατος και εξηγήστε την αντοχή του Όρκου στη δοκιµασία του χρόνου. Αναζητήστε και παρουσιάστε στην τάξη τον όρκο που δίνουν σήµερα οι Έλληνες γιατροί συγκριτικά προς τον «Ιπποκρατικό Όρκο». 120

18 Κοινοί εσµ οί των Αρχαίων Ελλήνων (για το σχολείο) Να µελετήσετε τον κατάλογο των αρχαίων ολυµπιονικών (Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ. Β, σ ) και να παρουσιάσετε: 1. τεκµήρια για τον πανελλήνιο χαρακτήρα των Ολυµπιακών αγώνων 2. τα αθλήµατα στα οποία διαγωνίζονταν οι αθλητές Συγκρίνετε µε το αγωνιστικό πρόγραµµα των σύγχρονων Ολυµπιακών αγώνων. (συνέχεια για το σπίτι) Να συγκεντρώσετε παραστάσεις των αθληµάτων από αγγεία και να κατηγοριοποιήσετε τα αγγεία σύµφωνα µε το ρυθµό τους. Επίσης παραστάσεις αθληµάτων σε τοιχογραφίες (βλ. βουτηχτή Ποσειδωνίας, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Β,. σ. 499) και σε ανάγλυφα. Σηµείωση: Εφόσον στον ευρύτερο χώρο όπου ανήκει το σχολείο υπάρχει Αρχαιολογικό Μουσείο, θα µπορούσε είτε να οργανωθεί επίσκεψη της τάξης και οργανωµένη επιτόπια µελέτη των σχετικών θεµάτων, είτε να ανατεθεί σε οµάδα µαθητών να εργασθεί στο Μουσείο και να παρουσιάσει την εργασία της στη συνέχεια στην τάξη. Και στη µία και στην άλλη περίπτωση, είναι απαραίτητη η σωστή οργάνωση και καθοδήγηση των µαθητών από την πλευρά του διδάσκοντος. 121

19 Παιδεία (για το σχολείο) Να κατασκευάσετε έναν συγκριτικό πίνακα µε θέµα: «Η εκπαίδευση στη Σπάρτη και την Αθήνα κατά την αρχαιότητα». Στον πίνακα να συµπεριλάβετε / να καταγράψετε τα βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης στις δύο πόλεις-κράτη, δηλαδή: α) τα χαρακτηριστικά β) το θεµελιώδη σκοπό και τους στόχους γ) το περιεχόµενο δ) τα παιδευτικά µέσα ε) τους δασκάλους στ) τις βαθµίδες σύµφωνα µε την ηλικία των παιδιών ζ) το φύλο των εκπαιδευοµένων 122

20 Πολίτευµ α Να συγκρίνετε τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων δηµοκρατικών πολιτευµάτων µε την Αρχαία Αθηναϊκή ηµοκρατία. Υπάρχουν πλευρές απ τις οποίες ξεπεράστηκε η Αρχαία ηµοκρατία κι άλλες που παραµένουν αιτήµατα για τον σύγχρονο κόσµο και µπορούν να λειτουργήσουν ως γονιµοποιά σπέρµατα; Επιλογή Βιβλιογραφίας: Καστοριάδης, Κ., Η αρχαία Ελληνική δηµοκρατία και η σηµασία της για µας σήµερα, εκδ. Ύψιλον / Βιβλία, Αθήνα, Romilly (de), J., Γιατί η Ελλάδα, εκδ. Άστυ, Αθήνα,

21 ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Οι Ρωµαίοι γίνονται κύριοι της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου (για το σχολείο) Να σηµειώσετε στη γραµµή του ιστορικού χρόνου τα πολιτικά και πολεµικά γεγονότα, µε τα οποία εξαπλώθηκε η κυριαρχία των Ρωµαίων στην Ελλάδα και στα ελληνιστικά κράτη της Ανατολής. Να κατασκευάσετε ένα χρονολογικό πίνακα µε θέµα: Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΕΙΣ ΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ, στον οποίο να περιλάβετε: α) τις σηµαντικότερες πολεµικές επιχειρήσεις, τη διάρκειά τους και τις αποφασιστικές µάχες β) τα αντιµαχόµενα κράτη και τους πρωταγωνιστές γ) τις συµµαχίες που δηµιουργούνταν σε κάθε περίπτωση δ) το καθεστώς που επιβλήθηκε στους ηττηµένους ε) τις πολιτικές ενέργειες της Ρώµης. 124

22 ίνουµε τη φωτογραφία: Ρωµαϊκό αµφιθέατρο: το Κολοσσαίο στη Ρώµη. Οικοδοµήθηκε γύρω στο 80 µ.χ. «Το πιο ξακουστό από τα ρωµαϊκά κτήρια είναι ίσως η πελώρια παλαίστρα, γνωστή ως Κολοσσαίο. Πρόκειται για χαρακτηριστικό κτίσµα, που προκάλεσε αργότερα µεγάλο θαυµασµό» (Gombrich, σ. 80). Να παρατηρήσετε προσεκτικά την εικόνα και να επισηµάνετε: α) τα στοιχεία της δοµής του κτηρίου, τα οποία συνιστούν τη ρωµαϊκή αρχιτεκτονική β) τα ελληνικά αρχιτεκτονικά στοιχεία στην εξωτερική διακόσµησή του. «Οι Ρωµαίοι συνήθιζαν να παίρνουν από την ελληνική αρχιτεκτονική ό,τι τους άρεσε και να το εφαρµόζουν όπου το χρειάζονταν». Με βάση τις επισηµάνσεις σας να τεκµηριώσετε και να αναπτύξετε την άποψη του Gombrich (Gombrich, S. H., σ. 82). Να βρείτε φωτογραφίες άλλων χαρακτηριστικών ρωµαϊκών αρχιτεκτονηµάτων (π.χ. µιας αψίδας) και να ελέγξετε την ορθότητα της παραπάνω κρίσης, εργαζόµενοι κατ ανάλογο τρόπο. Επιλογή Βιβλιογραφίας: Gombrich, S., H., Iστορία της Τέχνης, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών ΑΕ, 1981.τ. ΣΤ. Strong, D., Παγκόσµιος Ιστορία Τέχνης, Εκδοτικός Οργανισµός «Χρυσός Τύπος» Α.Ε., Αθήνα. Σηµείωση: Η φωτογραφία να δοθεί σε µεγέθυνση, για να µπορέσουν οι µαθητές να διακρίνουν τις λεπτοµέρειες που ζητούνται. 125

23 Χριστιανισµ ός - Ελληνισµ ός Να αναλύσετε το ρόλο της ελληνικής γλώσσας στην εξάπλωση του Χριστιανισµού. Το Ελληνικό Πνεύµα κατά τους τρεις πρώτους αιώνες µ.χ. Να αναλύσετε την επίδραση που άσκησε η Στωική Φιλοσοφία στη διαµόρφωση της χριστιανικής σκέψης. Με βάση την αρχαιογνωσία σας να αναπτύξετε τα στοιχεία του ελληνικού πνεύµατος, τα οποία, κατά τη γνώµη σας, επηρέασαν τη χριστιανική αντίληψη για τον κόσµο. Να αναφέρετε τα στάδια από τα οποία πέρασαν οι σχέσεις Χριστιανισµού - Ελληνισµού και να εξηγήσετε τη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε κατά τον 3 ο αιώνα µεταξύ του ελληνικού και του χριστιανικού πνεύµατος. Να εκτιµήσετε την προσφορά των Ελλήνων στην οργάνωση και καθοδήγηση της Εκκλησίας. Επιλογή Βιβλιογραφίας: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΣΤ (µε υπόδειξη των αντιστοίχων προς κάθε θέµα σελίδων). 126

24 Η Παλαιοχριστιανική Τέχνη - Μια Τέχνη Ελληνική ίνουµε τις φωτογραφίες: 1. Ο «Μοσχοφόρος», 570 π.χ., Αθήνα, Μουσείο Ακρόπολης 2. Ο «Καλός Ποιµήν», αρχές 3 ου αι. µ.χ., Ρώµη, Κατακόµβη Καλλίστου Η συσχέτιση του «Καλού Ποιµένα» µε τον «Μοσχοφόρο» µας δείχνει ότι «και στην τέχνη ο Ελληνισµός προσφέρει το ένδυµα, για να ενδυθεί ο Λόγος του Θεού», όπως αναφέρει το σχολικό σας βιβλίο (σ. 220). Να βρείτε άλλα διακοσµητικά στοιχεία (µοτίβα, µορφές, θέµατα) της ελληνικής τέχνης που επιβιώνουν την παλαιοχριστιανική τέχνη και να παρουσιάσετε συγκριτικά τα αντίστοιχα έργα, ώστε να αποκαλύπτεται: α) η εξωτερική οµοιότητα ή ταύτισή τους β) η διαφοροποίησή τους στο περιεχόµενο. Για την εργασία σας να στηριχθείτε στα κείµενα και τις εικόνες του βιβλίου σας και να αναζητήσετε τα επιπρόσθετα στοιχεία στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Β - ΣΤ. Σηµείωση: Οι συνάδελφοι των σχολείων της Θεσσαλονίκης µπορούν να αξιοποιήσουν τη µόνιµη έκθεση του Βυζαντινού Μουσείου της πόλης «ΑΠΟ ΤΑ ΗΛΥΣΙΑ ΠΕ ΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑ ΕΙΣΟ». 127

25 4.2. Ενδεικτικά θέµατα συνθετικών - δηµιουργικών εργασιών ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ θέµα: Ο ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α. Στην πόλη, όπου ζείτε, υπάρχουν κτήρια, δηµόσια ή ιδιωτικά, µε αρχιτεκτονικά στοιχεία που θυµίζουν αρχαίους ελληνικούς ναούς; Αφού τα εντοπίσετε, φωτογραφίστε τα. Β. Παράλληλα, συγκεντρώστε φωτογραφίες δηµοσίων κτισµάτων ξένων χωρών, στα οποία είναι εµφανής η µίµηση των αρχαίων αρχιτεκτονικών ρυθµών. Με το υλικό αυτό οργανώστε µια έκθεση φωτογραφίας στην τάξη σας και ετοιµάστε µια µικρή εισήγηση για τους συµµαθητές σας µε την οποία θα εξηγείτε: Τι είναι ο νεοκλασικισµός, πότε και πώς γεννήθηκε. Γιατί τα κτήρια αυτά θεωρούνται νεοκλασικά. Γιατί η νεοκλασική αρχιτεκτονική συγκινεί α) τους ξένους, β) τους Έλληνες. Σηµειώσεις: - Αν το σχολείο δεν βρίσκεται σε αστική περιοχή, η εργασία περιορίζεται στο δεύτερο σκέλος. - Αν το σχολείο βρίσκεται στην Αθήνα ή σε άλλο µεγάλο αστικό κέντρο µε πολλά νεοκλασικά κτήρια, η εργασία ενδείκνυται να γίνει οµαδικά και η έκθεση, εφόσον συγκεντρωθεί πλούσιο υλικό, µπορεί να οργανωθεί σε όλο το σχολείο. 128

26 θέµα: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ Α «Τα δηµιουργήµατα της αρχιτεκτονικής των αρχαίων Ελλήνων δεν αποτελούν µόνο καλλιτεχνικές κατακτήσεις αλλά και αποτέλεσµα τεχνικών γνώσεων και επιτευγµάτων». Να ερευνήσετε και, µε το ανάλογο εποπτικό υλικό, να παρουσιάσετε στην τάξη: α) τους τρόπους λατόµευσης και µεταφοράς των λίθων β) τις µεθόδους οικοδόµησης γ) τα εργαλεία και τις µηχανές που χρησιµοποιούνταν. Στη συνέχεια να αναφέρετε τα συµπεράσµατά σας σχετικά µε: α) τα τεχνικά προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι αρχαίοι Έλληνες β) τις τεχνικές λύσεις που έδωσαν σ αυτά γ) τις τεχνικές γνώσεις που διέθεταν. Επιλογή Βιβλιογραφίας: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Β Κορρές, Μ., Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα, Αθήνα, 1993 Φωκά, Ι., και Βαλαβάνης, Π., Αρχιτεκτονική και Πολεοδοµία, εκδ. ΚΕ ΡΟΣ, Αθήνα,

27 θέµα: ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ Α «Η Γεωµετρία των αρχαίων Ελλήνων είναι ίσως το πιο εκπληκτικό πνευµατικό δηµιούργηµα του ανθρώπου. Χάρη στους Έλληνες µπορέσαµε να οικοδοµήσουµε τη σύγχρονη επιστήµη», γράφει ο Jean Dieudonnι, διάσηµος Γάλλος µαθηµατικός. α) Να παρουσιάσετε την εξέλιξη και την ανάπτυξη των µαθηµατικών στην αρχαία Ελλάδα, από την αυγή του Ιωνικού ορθολογισµού µέχρι το τέλος της ελληνιστικής εποχής. β) Να διερευνήσετε τη συµβολή της µαθηµατικής σκέψης των αρχαίων Ελλήνων στη θεµελίωση των σύγχρονων µαθηµατικών και γενικότερα της σύγχρονης επιστήµης και φιλοσοφίας. Οδηγίες: α) Κατά την κατάρτιση ενός αρχικού διαγράµµατος της εργασίας σας µπορείτε να λάβετε υπόψη σας ενδεικτικά και τα ακόλουθα ερωτήµατα: Τι διαφοροποιεί ευθύς εξαρχής τη µαθηµατική σκέψη των Ελλήνων από τα µαθηµατικά που καλλιέργησαν και σε σηµαντικό βαθµό ανέπτυξαν οι Ανατολικοί λαοί; Σε ποια γενική πολιτισµική και κοινωνική ατµόσφαιρα τοποθετούνται οι απαρχές της µαθηµατικής επιστήµης, που καλλιέργησαν οι αρχαίοι Έλληνες; Ποιοι οι σπουδαιότεροι Έλληνες µαθηµατικοί και ποια η συµβολή τους στην ανάπτυξη των µαθηµατικών, από τον 6 ο π.χ. αι. µέχρι και το τέλος της κλασικής εποχής; Ποια τα «τρία περίφηµα µαθηµατικά προβλήµατα της αρχαιότητας»; Πώς αυτά λειτούργησαν ως γονιµοποιά σπέρµατα για τη σύγχρονη µαθηµατική σκέψη; Γιατί ο Ευκλείδης θεωρείται ο µέγιστος µαθηµατικός - οργανωτής ανά τους αιώνες; Πώς το έργο του Ευκλείδη άνοιξε το δρόµο για την ανακάλυψη των µη Ευκλείδειων Γεωµετριών; Γιατί ο Αρχιµήδης θεωρείται ο µέγιστος µαθηµατικός - δηµιουργός όλων των εποχών; Ποιοι άλλοι σηµαντικοί µαθηµατικοί έδρασαν κατά την ελληνιστική περίοδο και ποια η συµβολή καθενός στην επιστήµη; Ποια η σχέση µαθηµατικών και φιλοσοφίας κατά την ελληνική αρχαιότητα; 130

28 β) Για τη συγκέντρωση του υλικού σας µπορείτε: Να χρησιµοποιήσετε καταρχάς τα εξής βιβλία: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών ΑΕ, 1972, τ. Γ2, Ε. Struik, D., Συνοπτική Ιστορία των Μαθηµατικών, Αθήνα, εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος, Loria, G., Ιστορία των Μαθηµατικών, Αθήνα, Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία, 1971, τ. 1 ος. Να συνεργαστείτε µε τον/τη µαθηµατικό της τάξης σας. Να αξιοποιήσετε τα βιβλία σας των µαθηµατικών και τις γενικότερες γνώσεις σας από τη µέχρι σήµερα φοίτησή σας στο σχολείο. Σηµειώσεις: 1. Η ανάλυση του θέµατος είναι ενδεικτική. Σε καµιά περίπτωση δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα. Αποτελεί απλώς µια πρόταση που µπορεί να εµπλουτιστεί, ή να τροποποιηθεί, ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών. 2. Κατ ανάλογο τρόπο µπορούν να σχεδιαστούν θέµατα Συνθετικών - ηµιουργικών εργασιών για τις Φυσικές Επιστήµες, για τη Γεωγραφία, την Αστρονοµία κ.τ.λ. 131

29 ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ θέµα: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΕΘΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ «Τα ελληνικά διαβάζονται από όλα σχεδόν τα έθνη, ενώ τα λατινικά περιορίζονται στα σύνορά τους» Κικέρων, 1 ος αιώνας π.χ. «ι υµίν οµόφωνος πάσα εγένετο η οικουµένη» Αριστείδης, ρήτορας, 2 ος αιώνας µ.χ. (απευθυνόµενος προς τους Αθηναίους). «Η πρώτη και µέγιστη συνέπεια της δηµιουργίας των µεγάλων µακεδονικών βασιλείων και της διασποράς των κέντρων του ελληνισµού είναι η δηµιουργία της ελληνιστικής γλώσσας, αυτής που πήρε το χαρακτηριστικό όνοµα : Κοινή. Μέσα στον απέραντο ελληνιστικό κόσµο διαµορφώνεται, µε βάση την αττική διάλεκτο, µια ελληνική γλώσσα που χωνεύει και καταλύει όλες τις τοπικές διαλέκτους. Αυτή που έδωσε στον Παύλο το γλωσσικό όργανο για να µεταδώσει το κήρυγµα του Χριστιανισµού σε όλη την έκταση του ελληνόφωνου κόσµου, από την Άγκυρα (προς Γαλάτας επιστολή) ως µέσα στην ίδια τη Ρώµη (προς Ρωµαίους). Αυτή που έγινε η γλώσσα του ελληνικού έθνους µέσα στους αιώνες που ακολούθησαν από τότε ως σήµερα». Μανόλης Ανδρόνικος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ε, σ. 255 Να παρουσιάσετε την πορεία της ελληνικής γλώσσας από τη διαλεκτική πολυµορφία και διάσταση (τέλη της κλασικής αρχαιότητας), ως την οµοιοµορφία και ενότητα της ελληνιστικής κοινής (323 π.χ µ.χ.), αναφέροντας: α) τους λόγους για τους οποίους επικράτησε και διαδόθηκε η αττική διάλεκτος βάση της Κοινής, β) τις πηγές από τις οποίες αντλούµε τις γνώσεις µας για τη µορφή της Κοινής, 132

30 γ) τους γλωσσικούς νεωτερισµούς που παρουσιάζονται, κατά τους αιώνες, και τους οποίους καλύπτει η κοινή ως προς: i) τη φωνητική ii) τη µορφολογία iii) τη σύνταξη και iv) το λεξιλόγιο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (η αναφορά σας να περιέχει και ενδεικτικά παραδείγµατα), δ) τους λόγους για τους οποίους, ενώ δεν υπήρχε ανορθόγραφος αρχαίος Έλληνας µέχρι το τέλος της κλασικής εποχής, δηµιουργήθηκε κατά τους ελληνιστικούς χρόνους ορθογραφικό πρόβληµα πολύ οξύτερο απ ότι σ εµάς σήµερα, ε) τις αιτίες που οδήγησαν στην επινόηση του τονικού συστήµατος κατά την ελληνιστική περίοδο, στ) τη σχέση της νέας ελληνικής µε την ελληνιστική Κοινή. Επιλογή Βιβλιογραφίας: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών ΑΕ, Αθήνα, , τ. Γ2, Ε. Τοµπαΐδης,., Επιτοµή της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας, Αθήνα, Ο.Ε..Β. 133

31 θέµα: Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΩΜΑΪΚΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Στην ευρύτερη περιοχή, όπου ανήκει και το σχολείο σας, σώζονται αρχιτεκτονικά µνηµεία που κτίστηκαν κατά τη διάρκεια των ρωµαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων. Να τα εντοπίσετε, να τα επισκεφτείτε, να συγκεντρώσετε φωτογραφίες τους και να ετοιµάσετε µια σειρά σλάιντς µε τα οποία θα οργανώσετε µια προβολή στην τάξη. Παράλληλα να ετοιµάσετε µια µικρή εισήγηση µε την οποία θα «ξεναγήσετε» τους συµµαθητές σας σε καθένα απ αυτά τα µνηµεία και στα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής γενικότερα κατά την εποχή αυτή. Σηµείωση: Η εργασία αυτή ενδείκνυται κυρίως για σχολεία που βρίσκονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Το οικονοµικό κόστος µπορεί να το αναλάβει η µαθητική κοινότητα και το φωτογραφικό εργαστήριο, εφόσον υπάρχει στο σχολείο. Το θέµα προτείνεται για οµαδική εργασία. θέµα: Ο Α ΡΙΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Να µελετήσετε το ιστορικό µυθιστόρηµα της Marguerite Yourcenar Αδριανού Αποµνηµονεύµατα (εκδ. Χατζηνικολή, 1989) και να παρουσιάσετε στην τάξη µια εισήγηση µε θέµα: Ο ελληνικός κόσµος κατά τους πρώτους µεταχριστιανικούς αιώνες µέσα από τη µατιά ενός Ρωµαίου αυτοκράτορα 134

32 θέµα: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ «Ο Αλέξανδρος δοξάστηκε περισσότερο ιδρύοντας την Αλεξάνδρεια, µε τη σκέψη να µεταφέρει εκεί την έδρα της αυτοκρατορίας του, παρά για τις πλέον σπουδαίες νίκες του αυτή η πόλη θα γινόταν πρωτεύουσα της οικουµένης» γράφει ο Ναπολέων στα Αποµνηµονεύµατά του. Να παρουσιάσετε τεκµήρια για τον ιστορικό ρόλο που διαδραµάτισε η πόλη από την ίδρυσή της µέχρι το τέλος της Ρωµαιοκρατίας: α) στην πνευµατική ζωή των Ελλήνων β) στον πολιτισµό της Μεσογείου γ) στην εξάπλωση του Χριστιανισµού Επιλογή Βιβλιογραφίας: Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. - ΣΤ. 135

33 136

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Σελίδα 1 από 8 Μάθηµα: «Ιστορία Ενδυµασίας Ι». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας.

3. Να αναλύσετε τον τρόπο µε τον οποίο η στωική φιλοσοφία και ο νεοπλατωνισµός επηρέασαν τους Απολογητές και τους Πατέρες της Εκκλησίας. 2.2.2. Η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Το Ελληνικό Πνεύµα κατά τους τρεις πρώτους µ.χ. αιώνες - Η Παλαιοχριστιανική τέχνης - Μια Τέχνη Ελληνική Eρωτήσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011 Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας ελληνιστικός ονομάστηκε o πολιτισμός που προήλθε από τη σύνθεση ελληνικών και ανατολικών στοιχείων κατά τους τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία

Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ H γενική τάση των κατοίκων της Αιγύπτου στις επιστήμες χαρακτηριζόταν από την προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη  συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323 [Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου] ΕΩΣ 30 π.χ. [κατάληψη της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους ολοκληρώνεται η κατάκτηση της Ανατολής από τους Ρωμαίους, ξεκινά η περίοδος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας]

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. (479: τέλος Περσικών πολέμων)

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. (479: τέλος Περσικών πολέμων) ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 750 479 (479: τέλος Περσικών πολέμων) Γιατί ονομάστηκε «αρχαϊκή» Σε αυτή την εποχή σημειώνεται η αρχή (οι απαρχές) της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του ελληνικού κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα

Η ελληνική και η ευρωπαϊκή ταυτότητα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων

1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1. το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 1 το αρχαιολογικό μουσείο ιωαννίνων 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 2 1:Layout 1 10/2/2009 11:00 μ Page 3 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ αντίγραφο από πρωτότυπο του 3ου π.χ. αι. της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8. Πανελλήνια Ιερά. Δελφοί και Ολυμπία Τα Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί Β. Αριστοκρατία β. Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σφάζουμε την κότα με τα χρυσά αυγά

Σφάζουμε την κότα με τα χρυσά αυγά www.filoi-gnhm.gr Έτος ιδρύσεως 1978 Τεύχος 109 Ιουλ. Αυγ. Σεπ. 2012 Τριμηνιαία έκδοση των Φίλων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Σφάζουμε την κότα με τα χρυσά αυγά Αυτό κάνουμε κάθε φορά που υποβαθμίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία εκπαιδευτικού Ονοματεπώνυμο: Μαρκαντωνάτος Δημήτρης Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ειδικότητα: Φιλόλογος E-mail: dmark@acn.gr, dmark@sch.gr Τίτλος μαθήματος: Οι θεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας με τα αρχαία

Μιλώντας με τα αρχαία Επίσκεψη στο μαντείο της Δωδώνης Πώς έβλεπαν το μέλλον οι αρχαίοι; Πώς λειτουργούσε το πιο αρχαίο μαντείο της Ελλάδας; Τι μορφή, σύμβολα και ρόλο είχε ο κύριος θεός του, ο Δίας; Τι σημασία είχαν εκεί οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (σελ.140-151)

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (σελ.140-151) Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (σελ.140-151) Ορισμός: ο πολιτισμός που προήλθε από τη σύνθεση ελληνικών και ανατολικών στοιχείων ονομάστηκε ελληνιστικός και απέκτησε οικουμενικό χαρακτήρα. 2.1 Τα ελληνιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τετάρτη

ΠΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τετάρτη ΠΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τετάρτη 12-12-2012 Δρ. Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας μεταξύ σας. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Καθίστε σε ομάδες των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ ψ Ρ ' '.'."» *?' Ρ -N^ ->5^ ι"*** **' "HSf % ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες και τα εγχειρίδια της βυζαντινής φιλολογίας. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Mια πρώτη επαφή με τη Βυζαντινή Φιλολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη (1789-1909) ΑΘΗΝΑ 1999 1ο Μέρος (κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ Α Θ Η Τ Ω Ν ΤΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ» ΘΕΜΑ: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΕΝΤΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΚΑ ΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών Αθηνά Παπαδάκη Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας Επιμορφωτικό Σεμινάριο Θήβα 8 Σεπτεμβρίου 2016 Διαχρονικά ο πολιτισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Επιτάφιος

Περικλέους Επιτάφιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (Θεωρητική Κατεύθυνση) ΘΟΥΚΥ Ι Η Περικλέους Επιτάφιος Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θα διδαχτούν η Ομήρου Οδύσσεια και οι Ηροδότου Ιστορίες σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Α) ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο

Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Κωνσταντίνος Λιάκος Β2 49 ο Γυμνάσιο Αθηνών 2011-2012 Η εκπαίδευση στην αρχαιότητα και στο βυζάντιο Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Όπως και στον σύγχρονο κόσμο, έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 ο Γυμνάσιο Μαλακοπής Θεσσαλονίκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης

Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου δασκάλα, κυρία Ειρήνη Καραγιάννη, που µας δίδαξε µε τόση αγάπη και χαρά όλα τα µαθήµατα της Γ και Τάξης 6ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας Τάξη:Α Τµήµα:2 Μάθηµα:Αρχαία Ιστορία ιδάσκουσα:ελ.σάρδη Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ:ΣΕΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΪΟΣ 2015 Αφιερώνω αυτή τηνεργασία στην αγαπηµένη µου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Να γράψετε ένα κείµενο, όπου θα αναφέρετε τα στοιχεία που συναγάγουµε για τη δοµή και τη λειτουργία της αθηναϊκής πολιτείας από τον «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Για τη σχολική χρονιά 2015-2016 (διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) θα πραγματοποιούνται δωρεάν για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων.

1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 2.1.2. Κοινοί εσµοί των Αρχαίων Ελλήνων - Παιδεία Eρωτήσεις ανάπτυξης 1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 2. Να αναλύσετε

Διαβάστε περισσότερα

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία

4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία 4. Η τέχνη στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Χέγκελ για την ιστορία Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Πώς συλλαµβάνει ο Χέγκελ τη σχέση ιστορίας και πνεύµατος και ποιο ρόλο επιφυλάσσει στο πνεύµα; 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου 2 ο Γενικό Λύκειο Αμαλιάδας Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2016 Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Στην εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017»

Α. Δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΤΟΧΟΣ 3 ος : Η αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου του συνόλου των κατοίκων της Ευρώπης και η ανάδειξη των κοινών στοιχείων και της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, μέσα από πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ομηρικοί Ύμνοι εἰς Ἀφροδίτην

Ομηρικοί Ύμνοι εἰς Ἀφροδίτην Ομηρικοί Ύμνοι εἰς Ἀφροδίτην Εισηγητές/τριες: Έλενα Πηδιά, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων Μαρία Παναγιώτου, Φιλόλογος, Λύκειο Αγίου Ιωάννη Λεμεσού Σάββας Χαραλάμπους, Φιλόλογος, Β Τεχνική Σχολή Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188)

Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Μακρυγιάννης: Αποµνηµονεύµατα (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου σσ. 185-188) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. α) Ποιες σκέψεις διατυπώνει ο Μακρυγιάννης στο εξεταζόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ: 323 Π.Χ. 324 Μ.Χ. Α.ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Β. ΑΠΟΤΗΡΩΜΗΣΤΟΒΥΖΑΝΤΙΟ 1 Τα ελληνιστικά βασίλεια Ελληνιστικός : από το ρήµα ελληνίζω, δηλ. µιµούµαι τους Έλληνες Ήταν τα βασίλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα αετώματα, στις μετώπες και στη ζωφόρο του Παρθενώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο πραγματοποιούνται προγράμματα που πλαισιώνουν τις Μόνιμες Συλλογές του. Αναλυτικότερα, για το διάστημα Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγιτικός

Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγιτικός Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγιτικός 124 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Ἀρεοπαγιτικός λόγος του Ισοκράτη είναι το τελευταίο από τα ρητορικά κείµενα που διδάσκεται σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών στη Θεωρητική Κατεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Ας μελετήσουμε. Ιστορία Γ τάξης. Ιωάννης Ε. Βρεττός Επιμέλεια: Ερμιόνη Δελή

Ας μελετήσουμε. Ιστορία Γ τάξης. Ιωάννης Ε. Βρεττός Επιμέλεια: Ερμιόνη Δελή Ας μελετήσουμε Ιστορία Γ τάξης Ιωάννης Ε. Βρεττός Επιμέλεια: Ερμιόνη Δελή ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.) ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.) ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΜΤΦΡ.) ΗΡΟ ΟΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α) ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕΛ. 1 ΚΑΙ ΣΕΛ. 3: Μετάφραση: Ηλίας Σ. Σπυρόπουλος ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΛ. 2 1 η σειρά ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμένο μάθημα της Ιστορίας για τη Γ Δημοτικού. Κωνσταντίνος Πατσαρός

Εμπλουτισμένο μάθημα της Ιστορίας για τη Γ Δημοτικού. Κωνσταντίνος Πατσαρός Εμπλουτισμένο μάθημα της Ιστορίας για τη Γ Δημοτικού Κωνσταντίνος Πατσαρός Master in Education University of Manchester Σκοπός: Να γνωρίσουν οι μαθητές την ακρόπολη των Μυκηνών. Να γνωρίσουν την αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο)

13Κ7: Εισαγωγή στην Ιστοριογραφία. Ηρόδοτος (Α Εξάμηνο) 13Κ31_15: Ηρόδοτος - Θουκυδίδης Ξενοφών (Δ Εξάμηνο) 2014-2015 2015-2016 13Κ1: Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία - Επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (Α 13Κ2_12: Επισκόπηση της Λατινικής Λογοτεχνίας (με διδασκαλία πεζών κειμένων) (Α 13Κ1: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης

1.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Μουσείο της Ακρόπολης ΠΡΟΤΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΙΩΝΙ ΕΙΟΥ ΙΩΝΙ ΕΙΟΥΣΧΟΛΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πάµε Μουσείο ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: : 2013-14 14 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Παραράς Ι. ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Καπιζιώνη Σπυριδούλα Χατζηφούντα Μαριάννα Χιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Σεπτέμβριος 2011 1 Εισαγωγή του νέου Προγράμματος Σπουδών της Ιστορίας Με βάση τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;»

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» πραγματοποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2014 σε πέντε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ Τι είναι το έπος; Αρχικά η λέξη έπος σήμαινε «λόγος». Από τον 5ο αι. π.χ. όμως χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει το μεγάλο αφηγηματικό ποίημα σε δακτυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 LypCh1:Layout 1 copy 11/13/08 8:53 PM Page

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 6 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Α2 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΕΛ. ΣΑΡ Η ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΠΑΡΛΙΚΑ ΜΑΙΟΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

1. Να επισηµάνετε τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη µετατροπή της Χριστιανικής Κοινοπολιτείας (Respublica Christiana) σε Πολιτεία των

1. Να επισηµάνετε τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη µετατροπή της Χριστιανικής Κοινοπολιτείας (Respublica Christiana) σε Πολιτεία των ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Οι Ευρωπαίοι της Αναγέννησης Ερώτηση ανάπτυξης 1. Να επισηµάνετε τους παράγοντες που συνετέλεσαν στη µετατροπή της Χριστιανικής Κοινοπολιτείας (Respublica Christiana) σε Πολιτεία των Γραµµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9. Ναοί του 4 ου αι. π.χ. στην ηπειρωτική Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1o Παράδειγµα (Κεφάλαιο B, Ενότητα 7η)

3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1o Παράδειγµα (Κεφάλαιο B, Ενότητα 7η) 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3.1. Ολιγόλεπτα κριτήρια αξιολόγησης 1o Παράδειγµα (Κεφάλαιο B, Ενότητα 7η) Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να επιλέξετε δύο από τα παρακάτω θέµατα (ένα από την ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών

ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας. των αναλυτικών 1 ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Γενικοί άξονες όλων των αναλυτικών 2 Εισαγωγή του ΝΑΠ της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στα Σχολεία Η εισαγωγή του ΝΑΠ στα Αρχαία Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ, ΜΕ ΛΙΓΑ ΚΛΙΚ.

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ, ΜΕ ΛΙΓΑ ΚΛΙΚ. ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ ΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑ: ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ, ΜΕ ΛΙΓΑ ΚΛΙΚ. Ακολουθεί µια διδακτική πρόταση που αφορά τη διδασκαλία συγκεκριµένης διδακτικής ενότητας (νεοελληνική γλώσσα, Α Γυµνασίου)

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΥ 12Κ5 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας 12Κ3 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία 12Κ4 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία (Α Εξάμηνο-Μάθημα Κορμού) 12Κ17 Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΙΕΖΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΙΕΖΑΣ 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑ 28-30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΙΕΖΑΣ Νοέµβριος 2014 Δίκτυο αρχαιολογικών χώρων στην περιοχή της Μακεδονίας Μια φορά κι έναν καιρό Μια φορά κι έναν καιρό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ . ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Είναι γεγονός ότι η µηχανή απελευθέρωσε τον άνθρωπο από πολλούς πιεστικούς καταναγκασµούς και δεσµεύσεις όµως ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Γύζης, "Ιστορία" (1892)

Νικόλαος Γύζης, Ιστορία (1892) Νικόλαος Γύζης, "Ιστορία" (1892) ΠΑΝΤΟΥ: ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Α Γυμνασίου Β Γυμνασίου Γ Γυμνασίου ΙΣΤΟΡΙΑ 2 περίοδοι (αντί 3) 2 περίοδοι 3 περίοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 09:00-12:00 12:00-15:00 Μεσαία Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 11-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Kλασική Εποχή. Οι Τέχνες και τα Γράμματα

Κεφάλαιο 7. Kλασική Εποχή. Οι Τέχνες και τα Γράμματα Κεφάλαιο 7 Kλασική Εποχή Οι Τέχνες και τα Γράμματα Στόχοι: Mε το τέλος της ενότητας οι μαθητές να είναι σε θέση να διαπιστώσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ελληνικής τέχνης σε συνδυασμό με τις πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

. Ερωτήσεις διάταξης. να διαταχθούν από τη µικρότερη προς τη µεγαλύτερη οι τιµές: f (3), f (0), f (-1), f (5), f (-2), f ( ), f (1).

. Ερωτήσεις διάταξης. να διαταχθούν από τη µικρότερη προς τη µεγαλύτερη οι τιµές: f (3), f (0), f (-1), f (5), f (-2), f ( ), f (1). . Ερωτήσεις διάταξης. Οι συναρτήσεις f (x) = x, g (x) = x, h (x) = x, φ (x) = 3x, ρ (x) = 5x, t (x) = 7x έχουν κοινό πεδίο ορισµού το Α = [- 3, 3]. Να γράψετε τις συναρτήσεις σε µια σειρά έτσι ώστε η γραφική

Διαβάστε περισσότερα