Δομή και Υπηρεσίες του Domain CTI. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Δυνατότητες Επέκτασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δομή και Υπηρεσίες του Domain CTI. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Δυνατότητες Επέκτασης"

Transcript

1 Δομή και Υπηρεσίες του Domain CTI Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Δυνατότητες Επέκτασης Πάτρα 2001

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Εισαγωγή...3 Συνοπτική Περιγραφή του Νέου Domain...4 Δομή του Active Directory...4 Organization Units...4 Sites...7 Services...9 Αξιοπιστία Υλικού και Λογισμικού (Fault Tolerance and system Recovery Abilities)...10 Υπηρεσίες...11 Authentication and Security...11 DNS (Domain Name Service)...13 Υπηρεσία Αποθήκευσης Αρχείων (File Services)...14 MS Exchange Service...15 Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Mail Service)...15 Instant Messaging...16 Conferencing Server...17 Project Central...19 Intranet WEB Services...21 Terminal Services...22 Norton Antivirus...24 FAX Services...25 Multimedia Services...26 Backup Schema...29 Συντήρηση και Επεκτασιμότητα του Domain...31 Administration...31 Οδηγίες για την προσθήκη νέων Υπηρεσιών στο Domain

3 Εισαγωγή Στα πλαίσια της αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών και των λειτουργιών του τμήματος Υπολογιστικών και Δικτυακών Υπηρεσιών του Ι.Τ.Υ. υλοποιήθηκε μια δικτυακή υποδομή σε επίπεδο εφαρμογών που έχει σαν βάση πετυχημένα προϊόντα της Microsoft στο χώρο των οργανωμένων υπολογιστικών εφαρμογών. Η πολιτική των Υ.Δ.Υ έχει σαν στόχο την βελτίωση και την αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών τόσο προς τα μέλη της όσο και προς της ομάδες που υποστηρίζει. Παράλληλα εφαρμόζονται νέες τεχνολογικές λύσεις και αποκτάται η τεχνογνωσία για σχεδιασμό και συντήρηση παρόμοιων εγκαταστάσεων. Η υπολογιστική δομή του εργασιακού χώρου των Υ.Δ.Υ. αποτελούνταν από τρία κύρια τμήματα, την υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων (File Service), την υπηρεσία αναγνώρισης χρήστη (Authentication Service) και την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την εξασφάλιση της λειτουργίας τους υπήρχε ένα ανομοιογενές περιβάλλον λειτουργικών συστημάτων (Novell και Windows NT και UNIX ) που ε- ξυπηρετούσε τους χρήστες των Υ.Δ.Υ. και του Τομέα Δικτυακής Τεχνολογίας. Η αύξηση τόσο του αριθμού των χρηστών όσο και των απαιτήσεων τους από το κεντρικά υπολογιστικά συστήματα έκανε άμεση την ανάγκη για αναβάθμιση των υπηρεσιών και της λειτουργικότητας του υπολογιστικού μοντέλου. Έτσι το επόμενο βήμα αποφασίστηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα επεκτασιμότητας, καταμερισμού υπηρεσιών, ασφάλειας, αξιοπιστίας, διαλειτουργικότητας, ομοιογένειας και διαχείρισης. Το νέο μοντέλο του δικτυακού λειτουργικού συστήματος βασίζεται πλέον στα προϊόντα της Microsoft, Windows 2000 Domain, και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα εφαρμογών γραφείου, ασφάλειας και επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες που παρέχονταν ενσωματώθηκαν στο σχήμα Active Directory του νέου πια Domain που μετονομάσθηκε από CNS σε CTI (cti.gr). Με αυτή τη νέα ονομασία δημιουργήθηκε η βασική δομή οργάνωσης και για άλλα τμήματα του Ι.Τ.Υ. που θέλουν συντονισμένες λειτουργίες και δυναμικά περιβάλλοντα εργασίας. 3

4 Συνοπτική Περιγραφή του Νέου Domain Στη νέα δομή περιλαμβάνονται έξι (6) βασικοί servers στους οποίους καταμερίζεται ένα σύνολο υπηρεσιών. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Microsoft και με βάση την προσωπική εμπειρία των administrator και τα σχόλια των χρηστών (λειτούργησε για 4 μήνες δοκιμαστικό περιβάλλον) επιλέχθηκε αυτό το σχήμα, καθώς παρέχει τη δυνατότητα διαβάθμισης των υπηρεσιών ανάλογα με την κρισιμότητα τους και το πλήθος των χρηστών που εξυπηρετούν. Έτσι βασικές υπηρεσίες όπως το Authentication των χρηστών, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η αποθήκευση αρχείων ορίστηκαν οι κυριότερες υπηρεσίες και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση ώστε αυτές να «τρέχουν» σε Servers με χαρακτηριστικό fault tolerance όσο αφορά το hardware τους και με συσκευές backup που είναι ενσωματωμένες σε αυτούς ώστε το down time τους να περιορίζεται σε μία εργάσιμη μέρα (περισσότερες λεπτομέρειες στην ενότητα Domain Fault Tolerance). CTI Domain Basic Phobos Afrodite Domain Controllers Alexandreia Ino Servers Peitho Athina CNS NTS AFM Clients Δομή του Active Directory Organization Units Η δημιουργία του Domain CTI μέσα από το λειτουργικό MS Windows 2000 έγινε μετά από αναλυτική μελέτη του Active Directory όπως αυτό ορίζεται και προσφέρεται από τη Microsoft και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει για περιβάλλοντα εργασίας, απαιτήσεων και μεγέθους του I.T.Y. Η ύπαρξη ενός domain προσφέρει τη δυνατότητα για εύκολη και κεντρικοποιημένη διαχείριση των υπολογιστικών συστημάτων και των λογαριασμών των χρηστών ενώ παράλληλα με την διαδικασία Delegation Control είναι εφικτή η παραχώρηση περιορισμένων δυνατοτήτων administration σε επιμέρως groups που αναλαμβά- 4

5 νουν την διαχείριση τμημάτων (Organization Units) που αντιστοιχούν σε ολοκληρωμένα τμήματα ή ομάδες του Ινστιτούτου. Ειδικότερα το administration του domain γίνεται από εξειδικευμένη ομάδα support των Υ.Δ.Υ που έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα objects του Active Directory (AD) με τη χρήση ανάλογων λογαριασμών (Accounts) για κάθε υπηρεσία.. 5

6 Τα οργανωτικά-λειτουργικά τμήματα του Ι.Τ.Υ. (όπως είναι το τμήμα Τ.Δ.Τ. Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών, το τμήμα Y.Δ.Υ. Υπολογιστικές και Δικτυακές Υπηρεσίες) που μετέχουν σε αυτό το υπολογιστικό σχήμα αποτελούν μέσα στο Active Directory και ένα Organization Unit (OU) που περιλαμβάνει τους λογαριασμούς 6

7 των χρηστών τους, τους προσωπικούς υπολογιστές των χρηστών τους, τους Servers τους, τα shared files τους, τα contacts τους και τους εκτυπωτές τους. Το κάθε ένα από αυτά τα Organization Units τα διαχειρίζεται και ένα administration group (πχ για το OU CNS υπάρχει το CNS Administrators Group ). Με αυτή την υλοποίηση εξασφαλίζεται η υπηρεσία του Domain Administration σε μορφή που να επιτρέπει σε κάθε τμήμα - αν επιθυμεί - να διαχειρίζεται τα συστήματά και τους λογαριασμούς του αυτόνομα δημιουργώντας και συντηρώντας υπηρεσίες για τους χρήστες του ενώ η συνολική εποπτεία βρίσκεται στο εξειδικευμένο group που έχει αναλάβει το administration όλου του domain και των βασικών υπηρεσιών του. Επίσης η επέκταση του Domain και η ενσωμάτωση νέων τμημάτων-ομάδων εργασιών του Ινστιτούτου είναι μια απλή και διακριτή διαδικασία που δεν επηρεάζει το υπόλοιπο περιβάλλον. Έτσι ελαττώνεται το κόστος του administration ενώ παράλληλα το κάθε τμήμα είναι αυτόνομο να αναπτύξει και να δοκιμάσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες. C.T.I. Athens 1 Mbps Pelasgos Modem Dialups Modem 1 Mbps AFRODITE.cti.gr IP AFM VLAN Personal PC Ino.cti.gr Personal PC IP Personal PC Personal PC Personal PC Cisco Katalyst 5500 CNS-Switch HP LaserJet 4000N IP Personal PC Switch Router Switch Module CNS (Support) VLAN X Alexandreia.cti.gr IP Personal PC Personal PC Personal PC Personal PC Cisco Light Stream 1010 ATM Switch C.T.I. R.Units PHOBOS.cti.gr IP Athina.cti.gr IP Personal PC Personal PC Personal PC Sinopi.cti.gr IP Peitho.cti.gr IP QMS MagiColor 330 UPATRAS ATM Switch 12 Mbps UPATRAS CNS & NTS VLAN X ElGreco IP HP LaserJet 4050N IP INTERNET GRNET BackBone C.T.I. Research Units CTI Network using AD Services Sites 7

8 Η δομή του AD διαμορφώνεται με βάση το υπάρχον δικτυακό μοντέλο του οργανισμού, σε δύο sites. Αυτό του Ρίου που καλύπτει τους χρήστες που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και αυτό της Ρήγα Φεραίου που καλύπτει τους χρήστες που βρίσκονται στο κτίριο του Ινστιτούτου επί της Ραδινού και της Ρήγα Φεραίου. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός ακόμα site στην Αθήνα για την εξυπηρέτηση των εκεί γραφείων του Ι.Τ.Υ. Έτσι εξασφαλίζεται η ύπαρξη των υπηρεσιών κοντά στους users χωρίς να ε- πηρεάζονται από τις δικτυακές ιδιομορφίες μεταξύ των sites. Ουσιαστικά έχει προσαρμοστεί το AD στη μορφή του Intranet του Ινστιτούτου όπου υπάρχουν τρία βασικά LANs με συνδέσεις τάξεως 1Mbps και δεν επιβαρύνονται αυτές με πληροφορία των AD Services κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών παρά μόνο με ειδικό schedule τα βράδια οπότε γίνεται το replication των αλλαγών της ημέρας μεταξύ των sites. Έτσι υπάρχουν sites τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από την κατάσταση του άλλου και ο συγχρονισμός των ρυθμίσεων και των πληροφοριών τους γίνεται τα βράδια ή άμεσα, κατά απαίτηση των administrators. 8

9 Services Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σ αυτές που είναι ενσωματωμένες στο AD (Active Directory Services) και είναι προϊόντα Microsoft AD Integrated και σ αυτές που χρησιμοποιούν πληροφορίες από το AD (κυρίως authentication και Intranet Settings) και οι οποίες προέρχονται από τρίτους κατασκευαστές λογισμικού. Με βάση την υπάρχουσα υποδομή το πρώτο είδος υπηρεσιών διαχειρίζεται κεντρικά από τους administrators και αφορά services που «τρέχουν» κατανεμημένα στα sites του Domain. Η άλλη κατηγορία υπηρεσιών υπάρχει κατά επιλογή σε κάθε site όπου εγκαθίστανται αυτές σε κεντρικούς Servers. 9

10 Αξιοπιστία Υλικού και Λογισμικού (Fault Tolerance and system Recovery Abilities) Η όλη οργάνωση και λειτουργία του νέου υπολογιστικού μοντέλου που υιοθετήθηκε αποσκοπεί στην αδιάλειπτη λειτουργία των βασικών υπηρεσιών και στη επιτυχή και γρήγορη επαναφορά κεντρικών συστημάτων σε περίπτωση βλαβών (υλικού η λογισμικού). Έτσι επιλέχθηκε το AD να βρίσκεται σε δύο κεντρικούς servers, που ονομάζονται Domain Controllers, (ένα για κάθε site) εκ των οποίων αυτός που βρίσκεται στο site του Ρίου να διαθέτει και εξειδικευμένες δυνατότητες Fault Tolerance. Αυτό μας διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας authentication για όλο το Domain γιατί και ακόμα και σε περίπτωση που τεθεί εκτός λειτουργία ένας από τους δύο servers ο άλλος αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει όλους τους χρήστες. Ο χρόνος επαναφοράς ενός Domain Controller έπειτα από δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν ορίζεται σε μία μέρα (24 ώρες) σε περίπτωση αστοχίας υλικού και οχτώ (8) ώρες σε περίπτωση αστοχίας λογισμικού. Στις βασικές υπηρεσίες συγκαταλέγονται επίσης το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail services) και η αποθήκευση αρχείων (File Services). Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από αξιόπιστα συστήματα που έχουν ελεγχθεί για τις αντοχές και τις δυνατότητες τους και υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα (από το support group του Ινστιτούτου) ανταλλακτικά σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ενώ στα ίδια πάντα συστήματα υπάρχουν ενσωματωμένες συσκευές backup που εξασφαλίζουν την άμεση επαναφορά τους σε περίπτωση καταστροφής μέρους ή όλου του λογισμικού τους. To downtime των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτούς τους servers υπολογίζεται σε οχτώ (8) ώρες. 10

11 Υπηρεσίες Authentication and Security Η υπηρεσία authentication είναι η βασικότερη για τη λειτουργία του domain και των υπολοίπων υπηρεσιών. Πρόκειται για μια λειτουργία πλήρως ελεγχόμενη και ενσωματωμένη στο AD που αναλαμβάνει να πιστοποιεί την ταυτότητα των χρηστών και να τους παρέχει πρόσβαση σε πόρους και υπηρεσίες του domain. Η όλη αυτή διαδικασία γίνεται με ασφάλεια και σωστή οργάνωση των αντικειμένων (Objects) που περιλαμβάνονται στο AD. Ειδικότερα ένας χρήστης πρέπει να πιστοποιήσει την ταυτότητά του σε έναν από τους Domain Controllers προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες και συστήματα του domain. Με τη δημιουργία των κατάλληλων groups για κάθε υπηρεσία και επίπεδο πρόσβασης σε αυτή κατηγοριοποιούνται οι χρήστες ανάλογα με τις αρμοδιότητες και το είδος της εξυπηρέτησης που πρέπει να έχουν. Έτσι υπάρχουν διάφορα groups για τους administrators και τους χρήστες των services. Η όλη διαδικασία του authentication γίνεται με τη χρήση του πρωτοκόλλου ασφαλείας Kerberos version 5 που προσφέρει αμοιβαία πιστοποίηση μεταξύ χρήστη και υπηρεσίας και μειώνει το κόστος επικοινωνίας με τον domain controller (χρησιμοποιείται η πολιτική των tickets). Το βασικό επίπεδο ασφάλειας είναι καθορισμένο από τους administrators και οι χρήστες ανάλογα με την εφαρμογή που θέλουν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πιο ισχυρές μορφές security. Sites & Authentication CNS OU Rio Site Riga Feraiou Site Intranet Services Optional Authentication Route Kerberos Authentication Active Directory Active Directory DATA Replication Kerberos Authentication Phobos Afrodite Kerberos Authentication NTS OU Optional Authentication Route Intranet Services AFM OU Intranet Services 11

12 Το σχήμα που επιλέχθηκε για την εξασφάλιση του authentication είναι ουσιαστικά αυτό του AD όπου ορίστηκαν δύο sites με άμεση πρόσβαση το καθένα σε ένα domain controller όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα. Μέσα στο AD έχουν δημιουργηθεί τα ανάλογα groups στα οποία αντιστοιχούν και security policies που ορίζονται σε πρώτο επίπεδο από τους Domain administrators και σε δεύτερο από τους Organization Units Administrators. Policies Domain Policies Set by Domain Administrators - Superiority + OU Policies Set by OU Administrators Local Policies Set by Local Machine Administrators 12

13 DNS (Domain Name Service) Η υπηρεσία DNS είναι βασική για την πλοήγηση των χρηστών στο Internet καθώς διασφαλίζει την αντιστοίχιση Internet ονομάτων σε IP διευθύνσεις (πχ το alexandreia.cti.gr αντιστοιχίζεται στην IP διεύθυνση ). Επιπλέον το DNS αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Windows 2000 Domains και απαιτείται η ύπαρξη DNS Server μέσα στο AD καθώς η επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστικών συστημάτων του domain γίνεται με TCP/IP πρωτόκολλο. Επιπλέον με τη μορφή dns zones βρίσκεται και η πληροφορία για υπηρεσίες όπως το authentication, το mail και το replication πληροφορίας μεταξύ των domain controllers. Για την ολοκλήρωση αυτής της υπηρεσίας μέσα στο domain CTI χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα DNS δομή του Ινστιτούτου (όπου το DNS παρέχεται από Unix Servers) και προστέθηκαν τέσσερα (4) νέα zones που τα χειρίζονται οι Windows 2000 Domain controllers. Τα νέα subdomains _msdcs.cti.gr, _tcp.cti.gr, _udp.cti.gr και _sites.cti.gr ορίζονται δυναμικά (secure updates allowed) από τους DNS Servers του AD, phobo και afrodite, και η πληροφορία τους είναι AD Integrated. Ταυτόχρονα οι Servers αυτοί αποτελούν και Secondary servers για το domain cti.gr πίσω από τον primary DNS Server του cti.gr (kronos.cti.gr). Τέλος για το reserve DNS (αφορά την αντιστοίχιση IP διεύθυνσης σε DNS όνομα) έχούν ρυθμιστεί οι DNS Servers phobos και afrodite σαν secondary μετά τον kronos.cti.gr που σαν primary έχει όλη τη reserved dns πληροφορία για το B Class subnet cti.gr DNS Structure QIP Server v5.2 DNS Records Primary DNS Server DNS Records DNS Records (Optional) DNS Records KRONOS.cti.g r IP DNS Zones Controlled by Active Directory Hermes.cti.g r IP Phobos.cti.gr IP DNS Replication (Optional) DNS Records Secondary DNS Servers _tcp.cti.gr _ldap.cti.gr _mscd.cti.gr _sites.cti.gr Afrodite.cti.gr IP H υλοποίηση αυτή παρέχει τη δυνατότητα για ανεξάρτητη λειτουργία της DNS υπηρεσίας από τα κεντρικά συστήματα του Domain το οποία μπορούν να αναλάβουν και εξολοκλήρου την υπηρεσία αυτή σε περίπτωση αδυναμίας υποστήριξης τους από τους αντίστοιχους Unix Servers. 13

14 Υπηρεσία Αποθήκευσης Αρχείων (File Services) Σε κάθε οργανωμένη μορφή υπολογιστικών συστημάτων που σκοπό έχουν να εξυπηρετεί και εφαρμογές γραφείου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για file services. H υπηρεσία αυτή δεν αποσκοπεί μόνο στην αποθήκευση αρχείων σε ένα κεντρικό υπολογιστικό σύστημα. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των χρηστών ανάλογα με την ομάδα εργασίας στην οποία ανήκουν (security settings), τα αρχεία θα πρέπει να λαμβάνονται καθημερινά backup και να ελέγχονται για ιούς. File Services Kerberos Security Authentication - Project Files - Personal Files Authentication Phobos Domain Controller Replication AD Data - Project Files - Personal Files - Common Files INO Afrodite Domain Controller Athina Kerberos Security Στην υλοποίηση του domain cti υπάρχουν δύο file servers, η Athina για το site του Ρίου και η Ino για το site της Ρήγα Φεραίου. Στους servers αυτούς βρίσκονται αρχεία που αφορούν τις ομάδες εργασίας κάθε site και ανάλογα με την οργάνωσή τους έχουν πρόσβαση σε αυτά διάφοροι χρήστες. Για πιο αποδοτική λειτουργία αυτής της υπηρεσίας έχουν δημιουργηθεί groups χρηστών στα οποία δίνονται δυνατότητες για απλή ανάγνωση, ανάγνωση και εγγραφή, τροποποίηση, διαγραφή και άλλες ενέργειες ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους. Τα αρχεία μπορούν να προσπελαστούν από τους χρήστες ακόμα και αν αυτοί δεν βρίσκονται σε κάποιο σύστημα του domain (remote access) αρκεί αυτοί να έχουν πρόσβαση στο Internet. Οι κατάλληλες ρυθμίσεις ασφαλείας προστατεύουν τα συστήματα από κακόβουλες επιθέσεις συνδυάζοντας την ευχρηστία της υπηρεσίας και την ασφαλή πρόσβαση σε αυτή. Εκτός από αρχεία σχετικά με της διάφορες εργασίες των τμημάτων τους, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν και προσωπικά αρχεία τους σε μέρος του server που διατίθεται για αυτό το σκοπό και όπου έχουν πρόσβαση μόνο αυτοί. Όλα ανεξαιρέτως τα αρχεία (προσωπικά και κοινά) που βρίσκονται στους file servers λαμβάνονται καθημερινώς backup και οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν αρχεία σε βάθος χρόνου τουλάχιστον ως 2 μήνες. 14

15 MS Exchange Service Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί βασική υπηρεσία για τους χρήστες του internet και απαραίτητο εργαλείο για την εργασία ομάδων σε σύγχρονα περιβάλλοντα παραγωγής. Η υπηρεσία αυτή δεν περιορίζεται στην ανταλλαγή μηνυμάτων και αρχείων, αλλά επεκτείνεται και στη χρήση ημερολογίου, προσωπικής και ομαδικής α- τζέντας, αυτόματο διακανονισμό συναντήσεων, ενημέρωση για γεγονότα, προγραμματισμό έργων και ταξινόμηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Αυτά όλα και μερικές ακόμα νέες λειτουργίες ενσωματώνει το σύστημα mail υπηρεσιών που υλοποιήθηκε στο νέο domain του I.T.Y. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση αυτής της υπηρεσίας είναι το γνωστό προϊόν της Microsoft, Exchange 2000 Server Enterprise Edition. Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Mail Service) Το Windows 2000 Domain υποστηρίζει πλήρως της εφαρμογές του Exchange 2000 server και μάλιστα ενσωματώνει στο Active Directory πολλές από τις πληροφορίες της υπηρεσίας αυτής. Στα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα Alexandreia.cti.gr και Ino.cti.gr έχει εγκατασταθεί ο Exchange Server του Domain. Οι servers αυτοί έχουν αναλάβει τη διακίνηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για του; χρήστες των δύο sites. Προσφέρουν τη δυνατότητα ορισμού mailing lists για χρήση των μελών του domain ή για εξωτερικούς χρήστες. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι χρήστες με τη σωστή διαδικασία authentication μπορούν να λαμβάνουν και να στέλνουν mail με οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail client). 15

16 Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα για χρήση του Outlook Web Access το οποίο αποτελεί μια light έκδοση του Outlook 2000 με τη μορφή web εφαρμογής. Έτσι αν ο χρήστης έχει απλώς πρόσβαση στο Internet μπορεί να προσπελάσει και να διαχειριστεί το mailbox του (με ότι αυτό περιλαμβάνει, Ημερολόγιο, Επαφές, Εργασίες κ.α.) σαν να βρίσκεται στο προσωπικό του Outlook στο γραφείο του. Η αλληλογραφία των χρηστών διαχωρίζεται σε public και personal. Κάθε χρήστης έχει πρόσβαση εκτός από το προσωπικό του mailbox και σε ένα public folder όπου εκεί μια ομάδα εργασίας μπορεί να δημιουργήσει φακέλους με μηνύματα που την αφορούν και να δώσει τα κατάλληλα permissions σε χρήστες της ή τρίτους (όχι κατ ανάγκη χρήστες του domain) για ανάγνωση ή μορφοποίηση της πληροφορίας. Επίσης κάθε χρήστης μπορεί να ταξινομήσει μέσα στο προσωπικό του φάκελο (Personal Mailbox) τα mails του σε διάφορους υποφακέλους (subfolders) και να ορίσει κανόνες (rules) στο server προκειμένου να μεταφέρονται αυτόματα τα mail που παραλαμβάνει με βάση καθορισμένα κριτήρια σε αυτά τα subfolders. Παράλληλα παρέχεται ένα πλήθος αυτοματοποιημένων διαδικασιών που διευκολύνουν την ταξινόμηση των μηνυμάτων του κάθε χρήστη καθώς αυτό γίνεται με την άφιξη του στον server. Επιπλέον ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σε υποφακέλους του δικού του Mailbox ελεγχόμενη πρόσβαση σε άλλους χρήστες του domain. O Exchange Server σε συνεργασία με τον client του Outlook 2000 προσφέρει και ένα πλήθος collaboration tools. Όλα αυτά έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τους χρήστες του διευκολύνοντας καθημερινές λειτουργίες επικοινωνίας και προγραμματισμού εργασιών. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να οργανώσουν μια συνάντηση ορίζοντας χρόνο, διάρκεια, σημείο συνάντησης και τα άτομα που θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή και αυτούς που η παρουσία τους κρίνεται προαιρετική. Μέσα από το Outlook μπορούν να ελέγξουν αν τα άτομα αυτά είναι διαθέσιμα εκείνη την ώρα. Μετά ενημερώνονται οι συμμετέχοντες και επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα παρουσίας τους ή όχι. Επίσης οι χρήστες μπορούν να προγραμματίσουν διάφορες εργασίες τους και να ενημερώνουν για την πορεία τους αν επιθυμούν και άλλους συναδέλφους, ενώ ο server αναλαμβάνει να τους υπενθυμίζει κατά την προσωπική τους επιλογή διάφορα Critical States. Instant Messaging Για τη βελτίωση της on-line επικοινωνίας των χρηστών του Domain εγκαταστάθηκε στον server Alexandreia παράλληλα με τον Exchange Server και η υπηρεσία Instant Messaging. Με τη χρήση της υπηρεσίας αυτής, μπορεί κάποιος χρήστης να ενημερώνεται για την κατάσταση παρουσίας ενός άλλου χρήστη (state). 16

17 Δηλαδή, μπορεί να βλέπει πότε ένας συνάδελφος του είναι on-line, απασχολημένος, απουσιάζει για λίγο από το γραφείο του ή μετέχει σε κάποια συνάντηση. Φυσικά δεν απαιτείται ο χρήστης να βρίσκεται στο γραφείο του προκειμένου να χρησιμοποιήσει αυτή την υπηρεσία αλλά αρκεί να έχει τον MSN Client εγκαταστημένο στον υπολογιστή που χρησιμοποιεί (μπορεί δηλαδή να κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής από οποιονδήποτε υπολογιστή και εκτός του domain, όπως ο προσωπικός του υπολογιστής στο σπίτι). Με την υπηρεσία αυτή οι χρήστες μπορούν να ανταλλάσσουν γραπτά μηνύματα, να κάνουν chat σε ομάδες, να ανταλλάσσουν αρχεία και URLs ακόμα και να μιλάνε μεταξύ τους ανά ζεύγη χρησιμοποιώντας τα ηχεία και το μικρόφωνο του υπολογιστή τους. Μάλιστα η ποιότητα του ήχου κρίνεται άκρως ικανοποιητική ακόμα και σε περιπτώσεις dialup. Βασική είναι επίσης και η δυνατότητα επιλογής του χρήστη για το ποιοι άλλοι μπορούν να βλέπουν πληροφορία για αυτόν (ποιο είναι το state του) και ποιοι έχουν αυτή την πληροφορία. Conferencing Server Ο Conferencing Server είναι ένα add-on του Exchange 2000 Server και είναι εγκατεστημένος στην Alexandreia. Με τον Conferencing Server είναι δυνατή η δημιουργία και παρακολούθηση συναντήσεων μέσω web. Ειδικότερα κάθε χρήστης του Exchange Server (Alexandreia) μπορεί να συγκαλεί συναντήσεις σε κάποιο virtual room του conference server προσκαλώντας, άλλους χρήστες που ανήκουν στο domain ή όχι. Οι χρήστες ενημερώνονται με ένα που περιέχει και το URL του conferencing room. Όταν μπουν σε αυτό μπορούν με τη χρήση του μικροφώνου τους και προαιρετικά μιας κάμερας (web camera ή άλλο video device) να βλέπουν και να συνομιλούν με τους μετέχοντες στη συνάντηση. Ο conferencing server είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία on-line συναντήσεων όπου συμμετέχουν και καλεσμένοι από απομακρυσμένα δίκτυα. Η μεταφορά της εικόνας και του ήχου γίνεται εκτός από unicast (H323) και με multicast τεχνολογία μέσα από κάποιο MCU (Multicast Control Unit) που υπάρχει στο LAN. Όταν ξεκινήσει μια συνάντηση, ο server αναζητά μια multicast address όπου θα μεταδώσει τα δεδομένα, προκειμένου να αποφευχθεί υπερφόρτωση του δικτύου με point-to-point μεταδώσεις video. Από την πλευρά του χρήστη δεν απαιτείται ιδιαίτερο λογισμικό, παρά μόνο το Netmeeting version 3 και ο Internet Explorer της Microsoft σε εκδόσεις 5.0 και άνω. Το γεγονός αυτό κάνει προσιτή την υπηρεσία από οποιοδήποτε σημείο του Internet για τους χρήστες. Για να διοργανώσει μια συνάντηση ένας χρήστης χρησιμοποιεί το MS Outlook ή το Outlook Web Access της Alexandreias. Αφού λοιπόν ορίσει την ώρα συνάντησης και τα άτομα των οποίων απαιτείται η παρουσία και αυτά που είναι επιθυμητό να παραβρίσκονται, επιλέγει σαν τόπο του meeting το Room που θέλει από τον conferencing server. Στη συνέχεια, ο Exchange σε συνεργασία με τον Conferencing Server ενημερώνει τα άτομα-προσκαλεσμένους για την συνάντηση αυτή. 17

18 Ο κάθε ένας από τους παραλήπτες ανάλογα με το πρόγραμμα του μπορεί να δεχθεί, να απορρίψει ή να δηλώσει αβέβαιος για το αν μπορεί να μετέχει. Παράλληλα, ο Conferencing Server απαντά στο χρήστη που κάλεσε τη συνάντηση αν το Conferencing Room είναι διαθέσιμο για τις ώρες που το ζήτησε και αν ναι του δίνει το αντίστοιχο URL. (Δηλαδή το room γίνεται reserved για τη συνάντηση και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει άλλη ομάδα εκείνη την ώρα). Αν όλοι οι προσκεκλημένοι που έχει δηλωθεί ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή της συνάντησης απαντήσουν καταφατικά (ανεξάρτητα από τις απαντήσεις των επιθυμητών καλεσμένων) τότε ορίζεται ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί και ενημερώνεται ο χρήστης που την ξεκίνησε ενώ αυτόματα αυτός ορίζεται σαν administrator του conference room. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να συμμετάσχει ένα «απαραίτητος» χρήστης τότε ο χρήστης δημιουργός του meeting ενημερώνεται για αυτό και μπορεί είτε να αλλάξει την ημερομηνία και την ώρα συνάντηση ή να την ακυρώσει οπότε ακυρώνεται και η κράτηση του conferencing room. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της συνάντησης o conferencing server αναγνωρίζει αν ο χρήστης που μετέχει είναι συνδεδεμένος στο ίδιο LAN με αυτόν οπότε του στέλνει όλα τα videos των υπολοίπων που μετέχουν, ενώ σε διαφορετική περίπτωση δίνει μόνο το video του χρήστη που μιλάει κάθε στιγμή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κάποιος να μπορεί να παρακολουθεί τη συνάντηση μέσα από «χαμηλής» ταχύτητας σύνδεση. Οι χρήστες που μετέχουν στο meeting μπορούν να ανταλλάσσουν αρχεία, να μοιράζουν το desktop τους ή άλλες εφαρμογές (όπως αυτές ορίζονται από το netmeeting) προκειμένου να παρουσιάζουν κάτι στους υπόλοιπους. Σχετικά με το θέμα της ασφάλειας τόσο στην πιστοποίηση του χρήστημετέχοντα σε κάποια συνάντηση όσο και ενός που δεν ανήκει στο domain υπάρχει η δυνατότητα ορισμού λίστας χρηστών του Domain και κωδικού (password). Ειδικότερα ο διοργανωτής μπορεί να συγκαλέσει κλειστή συνάντηση όπου τα μέλη που θα συμμετέχουν θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από το domain (Domain Authentication - Kerberos Security) ή θα πρέπει να πληκτρολογήσουν ένα κωδικό που θα τους έχει γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων. Η όλη μετάδοση της πληροφορίας (εικόνα, ήχος, ανταλλαγή αρχείων και εφαρμογών) μπορεί να γίνει κρυπτογραφημένα σε SSL με τη βοήθεια του Certificate Authentication Server του Domain. 18

19 Project Central Το Project Central είναι μια δικτυακή εφαρμογή του MS Project Με το εργαλείο αυτό μπορούν να ορισθούν τα Projects που «τρέχει» μια ομάδα εργασίας. Η λειτουργία του αφορά δύο κυρίως σημεία. Αρχικά είναι δυνατή η οργάνωση στο χρόνο ενός Project, ο διαχωρισμός του σε υποέργα, η δημιουργία groups ατόμων ανά υ- ποέργο και ο ορισμός τους σαν υπεύθυνους, συμμετάσχοντες ή βοηθούς σε αυτό το τμήμα. Στη συνέχεια ορίζονται τα task (ανάθεση εργασιών) για κάθε έναν που μετέχει στο έργο και οι χρόνοι αποπεράτωσης τους. Το άλλο βασικό σημείο που βοηθά το Project Central είναι ο κάθε χρήστης να γνωρίζει με ποια έργα ασχολείται, σε τι βαθμό οργάνωσης (manager, developer κ.α.), ποιο το ποσοστό του έργο που του αναλογεί, ποιο το ποσοστό έργου που έχει πραγματοποιήσει κ.ά. Η λογική αυτής της εφαρμογής είναι από τη μία η ύπαρξη οργανωμένου tracking των projects που διαχειρίζεται ο τομέας και από την άλλη η συγκροτημένη παρουσίαση του έργου και του χρόνου εργασίας του κάθε user. Ουσιαστικά προσφέρονται έτσι χρήσιμα εργαλεία στους project managers που γνωρίζουν την πορεία των έργων που «τρέχουν», τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων τους, την αποτελεσματικότητα τους κ.ά. Παράλληλα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για τα τμήματα των έργων που τους αναλογούν, πληροφορούν για το ποσοστό που έχουν εκτελέσει και κατανέμουν τις προτεραιότητες τους ανάλογα με τη βαρύτητα και τα deadlines των έργων. Project Central Stracture P r o jects Subprojects Deadlines Milestones Users Groups Resources Project M anagers WEB Interface Project Manager Employee (User) Project Central Server File Server SQLServer Σημαντική είναι η συνεργασία του project central με άλλες βασικές υπηρεσίες όπως το Integrated Windows 2000 Authentication, MS Exchange, MS Office κ.α. γεγονός που το κάνει εύκολο στη χρήση και τη διαχείριση. Η υπηρεσία αυτή είναι εγκατεστημένη στο server Peitho (peitho.cti.gr) και προσφέρεται για τους users του workgroup CNS (Υ.Δ.Υ.). Για την ολοκληρωμένη λειτουργία του Project Central χρησιμοποιείται SQL βάση δεδομένων που επίσης έχει 19

20 εγκατασταθεί στην Peitho. Έτσι τα δεδομένα βρίσκονται σε δομημένη μορφή και είναι διαθέσιμα προς επεξεργασία και από άλλες εφαρμογές. Η πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή γίνεται μέσα από το intranet web site των Υ.Δ.Υ. (http://peitho.cti.gr) κατόπιν της διαδικασίας πιστοποίησης χρήστη (logon). 20

21 Intranet WEB Services Οι υπηρεσίας WEB περιλαμβάνουν πέρα από την εγκατάσταση και λειτουργία web σελίδων για πληροφόρηση σχετικά με τις λειτουργίες των Υ.Δ.Υ. και ένα σύνολο εφαρμογών που υποστηρίζουν web interface. Προς διευκόλυνση των χρηστών επιχειρείται να δώσουν και άλλες υπηρεσίες μέσα από ένα τέτοιο περιβάλλον που θα διασφαλίζει απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση σε διάφορες δικτυακές εφαρμογές. Όλη αυτή λογική υλοποιείται στον Internet Web Server των Υ.Δ.Υ., την Peitho (Http://peitho.cti.gr) που προσφέρει το αρχικό σημείο εισαγωγής στις παρεχόμενες δικτυακές υπηρεσίες του workgroup. Φυσικά η μορφή του, ο αριθμός των παρεχόμενων εφαρμογών και η ρύθμιση τους συνεχώς διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών καθώς σε αυτούς απευθύνεται. Terminal Services Antivirus Client (Download) Project Central Live Multicast Satellite TV (high quality, 500kbps) Live Multicast Satellite TV 2 (low quality, 64kbps) Video on Demand Unicast Live Camera (20 connection Limited, 28.8kbps) Links Outlook Web Access (Alexandreia) Conference Services(Alexandreia) O Web Server τρέχει σε λειτουργικό Windows 2000 Server και είναι ο IIS 5 (Internet Information Services) της Microsoft. Χρησιμοποιεί Windows 2000 Domain Authentication methods αξιοποιώντας Kerberos Security και δίνοντας υψηλά standards στο θέμα της δικτυακής ασφάλειας. 21

22 Terminal Services Η υπηρεσία αυτή εξασφαλίζει την απομακρυσμένη πρόσβαση στον server ό- που τρέχει. Είναι μια εφαρμογή client-server όπου ο server είναι ένα Windows 2000 Server σύστημα και ο client ένα pc με MS Internet Explorer v4 και άνω. Η βασική λειτουργία της είναι η εξομοίωση της κονσόλας του server στον client ώστε ο απομακρυσμένος χρήστης να χρησιμοποιεί τις εφαρμογές και τους πόρους τους server σαν να κάθεται σε αυτόν. Βέβαια πάντα υπάρχουν τα κατάλληλα permissions ανάλογα με το χρήστη που συνδέεται (administrator, power user, user). Κύριο πλεονέκτημα αυτής της υπηρεσίας είναι ότι ο καθένας που συνδέεται έχει το δικό του session ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται και άλλος εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένος και μάλιστα τα sessions αυτά μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους αν θέλει ο χρήστης. Οι υπηρεσία Terminal Services σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει δύο πράγματα ανάλογα με το mode στο οποίο εγκαθίσταται: 1 Application Mode Δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούν πολλοί χρήστες στο server και να έχουν κονσόλες client όπου θα μπορούν να εργαστούν σαν να βρίσκονται στο προσωπικό τους PC. Η όλη ιδέα στηρίζεται στο γεγονός ότι PCs περιορισμένων δυνατοτήτων (που λόγω hardware δεν μπορούν να έχουν ορισμένες χρήσιμες για το χώρο εργασίας εφαρμογές) μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει ένας ικανός server να τους εξυπηρετεί. Έτσι, ο κάθε user χρειάζεται κατά μέσο όρο 40ΜΒ RAM προκειμένου να έχει ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας παρόμοιο με τα Windows 2000 Professional μέσα από Terminal Services 2 Administration Mode Σε αυτή τη μορφή εγκατάστασης η υπηρεσία «Terminal Services» αποσκοπεί στη α- πομακρυσμένη διαχείριση του server και τον εφαρμογών του. Απευθύνεται στους administrators του server που θέλουν να διαχειρίζονται τις υπηρεσίες του απομακρυσμένα και να μπορούν κάθε στιγμή να ελέγχουν τη λειτουργία του. Έμμεσα με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει και απομακρυσμένη διαχείριση του Domain στο οποίο ανήκουν οι servers αυτοί, με την εγκατάσταση του Administration Pack. Για το domain cti.gr υλοποιήθηκε το Administration Mode στο server Peitho μέσα από τον οποίο μπορεί να γίνει διαχείριση τόσο του ίδιου, όσο και ολόκληρου του domain. Έτσι στην υπηρεσία Terminal Services έχουν πρόσβαση οι administrators των υπηρεσιών που «τρέχουν» στην Peitho και οι Domain Administrators. Για την πρόσβαση τους χρησιμοποιούν είτε τον Terminal Services Web Client ο οποίος βρίσκεται στο web site της Peitho (http://peitho.cti.gr) και μέσω του κατάλληλου plug-in προσφέρει remote console μέσα από των Ms Internet Explorer, είτε τον Terminal Services Client που αποτελεί plug-in του Microsoft Management Console των Windows NT και 2000 συστημάτων. Για την ασφάλεια της επικοινωνίας έχει οριστεί η χρήση high encryption algorithms με 128bit encryption. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι δύο χρήστες απομακρυσμένα και ένας στην κονσόλα του server. 22

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Τι είναι το Active Directory; Το Active Directory είναι ουσιαστικά μια βάση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 10. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 10 Δίκτυα Η/Υ, το Internet 1 Δίκτυα Πολλοί υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με χρήση του κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας. Υπηρεσίες Internet. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα θ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Υπηρεσίες Internet ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Απειλές & Προστασία. Γιάννης Παυλίδης Presales & Tech Support Engineer

Σύγχρονες Απειλές & Προστασία. Γιάννης Παυλίδης Presales & Tech Support Engineer Σύγχρονες Απειλές & Προστασία Γιάννης Παυλίδης Presales & Tech Support Engineer Σύγχρονες απειλές PHISHING BYOD WINDIGO CLOUD STORAGE WIN XP EOL MOBILITY CRYPTOLOCKERS Windows XP - λήξη υποστήριξης Ransomware:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ

ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Υποέργο 5 Υλοποίηση πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ - εργασίες αρμοδιότητας Πανεπιστημίου Κρήτης Υλοποίηση Δράσης Α2 ΠΕ 2.3 Εξελιγμένες υπηρεσίες Βίντεο ΠΣΔ Εγχειρίδιο Ζωντανών Μεταδόσεων Εξελιγμένων Υπηρεσιών Βίντεο Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης

Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Εισαγωγή στις τεχνολογίες μετάδοσης Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ DOMAIN CONTROLLER

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ DOMAIN CONTROLLER ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ DOMAIN CONTROLLER Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα είσαι σε θέση: 1. Να δημιουργείς έναν domain controller, σε έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows Server 2003. 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε

Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration Platform) ΧΡΗΣΗΣ. MRB Hellas System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Πλατφόρμα Συνεργατικότητας (Collaboration

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας

Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας Ενοποιήστε τις επικοινωνίες σας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Microsoft και δείτε το άμεσο όφελος στην επιχείρησή σας Η πλατφόρμα Unified Communications (UC), βασισμένη σε τεχνολογίες της Microsoft, χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 CU-SEEME CU-SEEME A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Cu-SeeMe είναι ένα πρόγραµµα Video Conference που σας επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι Α.Π.: 454 ΛΑΡΙΣΑ 23/09/14 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες Η Symantec έχει επανειλημμένα καταδείξει δημόσια ότι το Backup Exec System Recovery μπορεί να εκτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007. Προϋπάρχουσα κατάσταση της εταιρείας

Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007. Προϋπάρχουσα κατάσταση της εταιρείας Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007 Άρθρο του Στέλιου Γκλάβα Computer Control System Email: info@glavas.gr Μελέτη Προµήθεια Εγκατάσταση Εξοπλισµού και Τηλεπικοινωνιακών Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Γενικοί Όροι Α.Π.9 Βόλος 22/1/2015 Έρευνα αγοράς για την παροχή των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους Δημιουργία οικιακού δικτύου για ψυχαγωγικούς σκοπούς Σχεδιάζοντας το δίκτυο Εγκαθιστώντας το δίκτυο Διαχειρίζωντας ένα δίκτυο ψυχαγωγικούς σκοπούς Μελλοντικές τάσεις στα οικιακά δίκτυα για Τι είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου Υπηρεσία Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ο Stylitis-10+WiFi για να λειτουργήσει, πρέπει να συνδεθεί σε ένα access point. Η μονάδα WiFi έχει την προκαθορισμένη IP: 169.254.228.4. Για να είναι στο ίδιο υποδίκτυο με το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας

1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας Στο παρακάτω παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε το τυχαίο Email Account: test@uowm.gr με κωδικό πρόσβασης (Password) το: test123 1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας Α. Μέσω Web Mail Μπορείτε από οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks Dynamic Datacenter Services Παρεχόμενες υπηρεσίες από το Interworks Data Center Τμήμα Operations Εκδώθηκε: Oct 2009 Version: 1.0 interworks Dynamic Datacenter Services Εισαγωγή Υποδομή Interworks Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL)

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL) Ορφανίδου 67 & Κονδυλάκη, Πατήσια Tηλ. Κέντρο: 210-22.23.799 Fax: 210-21.39.576 Ε-mail: iservices@omac.gr Web Site: http://www.omac.gr ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL) ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.»

Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. «Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διαχείριση - αρχειοθέτηση εγγράφων στο Α.Π.Σ.» Ανακοίνωση ιενέργειας ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις 11-10-2002 στις εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυρ/κού Σώµατος ιεύθυνση Οικονοµικών 1 ος όροφος - Αίθουσα Συσκέψεων Οδός: Μουρούζη 4 Αθήνα. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης.

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. 1. SMART BOARD SERIAL NUMBER: Ο σειριακός αριθμός του Διαδραστικού πίνακα βρίσκεται στην δεξιά πλαϊνή μεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Eξυπηρετητών Tαχυδροµείου Mail Server Comparison

Σύγκριση Eξυπηρετητών Tαχυδροµείου Mail Server Comparison ΠANEΠIΣTHMIO MAKE ONIAΣ ιατµηµατικό Πρόγραµµα Mεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα (MIS) Aθανάσης Kαρούλης Σύγκριση Eξυπηρετητών Tαχυδροµείου Mail Server Comparison Eργασία στα "Πληροφορικά

Διαβάστε περισσότερα

NOAS. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών. (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007.

NOAS. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών. (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007. Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Πακέτου Εφαρµογών NOAS (Network On Line Advertisement System) Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007 Σελίδα - 1 - 1 Εισαγωγή Η διαδικασία εγκατάστασης που περιγράφεται παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CONTROL PANEL RACKSPACE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CONTROL PANEL RACKSPACE ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ CONTROL PANEL RACKSPACE Περιεχόμενα 1 Γενικά...2 2 Πρόσβαση στο Control Panel...2 3 Εμφάνιση Λίστας Domains...2 3.1 Καρτέλα General Settings...3 3.2 Καρτέλα Permissions...5 3.3

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2

TCExam 10.0. Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 TCExam 10.0 Χ.Χριστακούδης 1, Γ. Ανδρουλάκης 2 1 Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, christak@cti.gr 2 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών, gandroul@upatras.gr TCEXam

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Active Directory Syncronization. ADFS vs. Password Synch

Active Directory Syncronization. ADFS vs. Password Synch Active Directory Syncronization ADFS vs. Password Synch Abstract Η ενοποίηση του Active Directory της επιχείρησης με το Windows Azure Active Directory, περιγράφεται και αναλύεται στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails)

Λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) Vodafone Business E-mail Λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) Οδηγός χρήσης Καλώς ορίσατε Μέσω των υπηρεσιών εταιρικού e-mail της Vodafone μπορείτε να διαμορφώσετε λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect Εισαγωγή στην υπηρεσία

Vodafone Business Connect Εισαγωγή στην υπηρεσία Vodafone Business Connect Εισαγωγή στην υπηρεσία Σύντομος Οδηγός Χαρακτηριστικών & Δυνατοτήτων Καλώς ορίσατε Για εμάς στη Vodafone, οι ανάγκες της επιχείρησης σας είναι πολύ σημαντικές - γι αυτό φροντίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Windows Phone Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το Windows Phone για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Delivering training since 1996

Delivering training since 1996 This course provides the skills and knowledge necessary to implement a core Windows Server 2012 Infrastructure in an existing enterprise environment. The three courses in total will collectively cover

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση με την προσωπική θυρίδα χρήστη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής μέσω Web Browser.

Σύνδεση με την προσωπική θυρίδα χρήστη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής μέσω Web Browser. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android

Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Χρήση του Office 365 σε τηλέφωνο Android Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Έλεγχος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ρυθμίστε το τηλέφωνο Android για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το λογαριασμό του Office

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director

Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Νέες λύσεις της SiEBEN: Απάντηση στην κρίση με Τεχνολογία! Ισίδωρος Σιδερίδης Business Development Manager Σταύρος Λαγγούσης Technical Director Agenda e-sales Development: βοηθάμε να αναπτύξετε τις πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server)

Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server) Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server) Μάθηµα: Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Φοιτητές: Μπάτσου Ελευθερία 573 Στεφανίδης Γιώργος 546 Υπ. Καθηγητής: Π. Σαρηγιαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) Εκδοση 2.1 ήλωση Αν και έχουν καταβληθεί οι βέλτιστες προσπάθειές µας ώστε το παρόν έγγραφο να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα