ΥλοποίησητωνΑλλαγών στηνυπηρεσία EPP. Γιώργος Σ. Αγγελέτος Αναλυτής Συστηµάτων Η/Υ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥλοποίησητωνΑλλαγών στηνυπηρεσία EPP. Γιώργος Σ. Αγγελέτος Αναλυτής Συστηµάτων Η/Υ"

Transcript

1 ΥλοποίησητωνΑλλαγών στηνυπηρεσία EPP Γιώργος Σ. Αγγελέτος Αναλυτής Συστηµάτων Η/Υ

2 Περιεχόµενα Αλλαγές που προκύπτουν από τον Νέο Κανονισµό Αλλαγές που υλοποιήθηκαν από το Μητρώο και δεν σχετίζονται µε τον Νέο Κανονισµό Εντολές ιαχείρισης Επαφών Εντολές ιαχείρισης Εξυπηρετητών Ονοµατοδοσίας Εντολές ιαχείρισης Ονοµάτων Χώρου Αλλαγές στις Επεκτάσεις EPP του Μητρώου Απαγορευµένοι Χαρακτήρες Unicode Ερωτήσεις / Απορίες

3 Αλλαγές που προκύπτουν από το ΝέοΚανονισµό -Ι Η διαγραφή επαφών (contacts) ΕΝ επιτρέπεται πλέον: Η κατάσταση κάθε επαφής (νέας ή παλαιάς) θα περιλαµβάνει το καθεστώς «serverdeleteprohibited» Η κατάσταση ενός αντικειµένου (contact, host, domain) ΕΝ µπορεί να αλλάξει από µια εφαρµογή πελάτη Μέγιστο µήκος ονόµατος χώρου (µαζί µε την κατάληξη) <= 70 χαρακτήρες σε κωδικοποίηση ACE (ASCII Compatible Encoding). Μεταβλητόµέροςονόµατος <= 63 χαρακτήρες σε κωδικοποίηση ACE Η ανανέωση επιτρέπεται και µετά την λήξη του ονόµατος για 15 ηµέρες. Μέγιστη διάρκεια ανανέωσης ανά αίτηµα είναι τα 10 έτη επιτρέπονται απεριόριστες ανανεώσεις

4 Αλλαγές που προκύπτουν από το ΝέοΚανονισµό -ΙΙ Ανανέωση µονάδαµέτρησηςτοέτος. Πρέπειναείναιπολλαπλάσιοτου 2 - προεπιλογή τα 2 έτη εάν δεν δηλωθεί η περίοδος ανανέωσης. ΑίτηµαΑνανέωσηςγια 2 έτη = 1 χρεώσιµηπράξη ΑίτηµαΑνανέωσηςγια 6 έτη = 6 / 2 = 3 χρεώσιµεςπράξεις Ληγµένο όνοµα χώρου που βρίσκεται στο 15-µερο µπορεί να ανανεωθεί και από τρίτο καταχωρητή µέσω του αιτήµατος ανανέωσης. Στην πραγµατικότητα εκτελούνταιδυοπράξεις : Αλλαγή καταχωρητή (γίνεται σύγκριση των πεδίων contact:name): Μετατροπή των χαρακτήρων σε άτονη και κεφαλαία µορφή Αφαίρεση των κενών χαρακτήρων Ανανέωση ονόµατος Στη λήξη ονόµατος χώρου: Το όνοµα δεν διαγράφεται και οι εξυπηρετητές παραµένουν συσχετισµένοι µε το όνοµα χώρου Τοόνοµαδιαγράφεταιµετάτηνπάροδο 15 ηµερώναπότηνλήξητου

5 Αλλαγές που προκύπτουν από το Νέο Κανονισµό - ΙΙΙ Κατάσταση ληγµένων ονοµάτων περιλαµβάνει: pendingdelete, serverhold, serverupdateprohibited Η ΕΕΤΤ έχει την δυνατότητα να απαγορεύσει ορισµένες ή και όλες τις ενέργειες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε ένα όνοµα χώρου. Οι απαγορεύσεις εµφανίζονται στην κατάσταση (domain:status) του ονόµατος χώρου ή/και στις απαγορεύσεις στο πεδίο lock:type. Η αλλαγή καταχωρητή εκτελείται άµεσα - στο αίτηµα συµπληρώνονται υποχρεωτικά ο νέος κωδικός επαφής του φορέα του ονόµατος χώρου, ο κωδικός εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου, καθώς και ο νέος κωδικός εξουσιοδότησης ονόµατος χώρου, ο οποίος θα πρέπει να διαφέρει από τον τρέχοντα.

6 Αλλαγές που προκύπτουν από το ΝέοΚανονισµό -ΙV Η µεταβολή επωνυµίας του φορέα ονόµατος χώρου εκτελείται άµεσα από το σύστηµα του µητρώου και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της πράξης Η µεταβίβαση χρήσης ονόµατος χώρου εκτελείται άµεσα από το σύστηµα του µητρώου εκτός εάν πρόκειται για ονόµατα µε κατάληξη.gov.gr ή ονόµατα που περιέχονται στη δηµοσιευµένη λίστα γεωγραφικών όρων της ΕΕΤΤ. εν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της πράξης Η διαγραφή ονόµατος χώρου εκτελείται άµεσα από το σύστηµα του µητρώου και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της πράξης υνατότητα ανάκλησης υπάρχει µόνο στα αιτήµατα δηµιουργίας ονόµατος χώρου εντός 5 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος Λόγω των παραπάνω, η επέκταση extdomain-1.0.xsd αναβαθµίστηκε στην έκδοση 1.1 (extdomain-1.1.xsd) και υλοποιήθηκε νέα επέκταση (extdomainlock- 1.0.xsd).

7 Αλλαγές που προκύπτουν από το ΝέοΚανονισµό - V Έλεγχος Εγκυρότητας / ιαθεσιµότητας Ονόµατος Χώρου (domain:check): Απαντάει εάν ένα όνοµα χώρου θα δηµιουργηθεί στο σύστηµα του µητρώου µετά από σχετική δήλωση καταχώρησής του την συγκεκριµένη στιγµή που υποβλήθηκε η ερώτηση εγκυρότητας/διαθεσιµότητας: <domain:name avail= 1">ite.gr</domain:name> avail= 1 : το όνοµα θα δηµιουργηθεί avail= 0 : το όνοµα ΕΝ θα δηµιουργηθεί Αλλαγή των σχετικών µηνυµάτων στις απαντήσεις αιτηµάτων διαθεσιµότητας Περισσότερες πληροφορίες στον Οδηγό Υλοποίησης του EPP v3.3

8 Αλλαγές / Βελτιώσεις που Υλοποιήθηκαν απότομητρώο -Ι Κατάργηση των υπό-πεδίων <extdomain:reject> και <extdomain:comment> στα αιτήµατα δηµιουργίας ονόµατος χώρου (domain:create) Αντικατάσταση του κωδικού σφάλµατος 2009 (Invalid EPP Schema) από τον κωδικό 2001 (Λάθος στην σύνταξη εντολής) Αντικατάσταση του κωδικού σφάλµατος 2509 (Invalid EPP session) από τον κωδικό 2002 (Λάθος χρήση εντολής) Ο µέγιστος αριθµός διευθύνσεων IP που επιτρέπονται κατά την δηµιουργία ενός εξυπηρετητή ονοµατοδοσίας ή κατά την αλλαγή των στοιχείων του είναι δεκαέξι (16) Όποτε ένα όνοµα χώρου δεν συσχετίζεται µε έναν ή περισσότερους εξυπηρετητές ονοµατοδοσίας, η κατάστασή του θα περιλαµβάνει το καθεστώς inactive.

9 Αλλαγές / Βελτιώσεις που Υλοποιήθηκαν απότομητρώο -ΙΙ Εντολές update (contact:update, host:update, domain:update) οι οποίες είναι κενές απορρίπτονται αυτόµατα µε κωδικό σφάλµατος 2002 και µήνυµα «Λάθος χρήση της εντολής». ηλαδή αυτές που δεν περιλαµβάνουν τα υπό-πεδία: add, chg, rem Το πεδίο <extdomain:delete> της επέκτασης extdomain-1.0.xsd περιείχε το υπό πεδίο extdomain:protocol, το οποίο έχει αντικατασταθεί από το πεδίο extdomain:pw στην νέα έκδοση της επέκτασης (extdomain-1.1.xsd) για τα παρακάτω αιτήµατα: ιαγραφή Ονόµατος Χώρου ιαγραφή εσµευµένης Μορφής Ονόµατος Χώρου Στο πεδίο extdomain:pw θα συµπληρώνεται ο κωδικός εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου. Το πεδίο extdomain:protocol παραµένει υποχρεωτικό για τα αιτήµατα ανάκλησης δηµιουργίας ονόµατος χώρου.

10 Αλλαγές / Βελτιώσεις που Υλοποιήθηκαν απότομητρώο -ΙΙΙ To media type των απαντήσεων του εξυπηρετητή EPP άλλαξε σε «application/epp+xml»όπωςορίζειτοπρότυπο [RFC3730]. Εάν δοθεί η παράµετρος «charset» στην κεφαλίδα Content-Type του πρωτόκολλου HTTP µε τιµή διαφορετική του UTF-8, το αίτηµα θα απορριφθεί από τονεξυπηρετητή EPP. Ηµόνηεπιτρεπτήτιµήτηςκεφαλίδας Content-Type (εφόσον δοθεί) είναι: application/epp+xml;charset=utf-8 Όσα αιτήµατα περιέχουν χαρακτήρες που δεν ορίζονται στα παρακάτω Unicode σύνολα χαρακτήρων (Unicode block names - θα απορρίπτονται από τον εξυπηρετητή EPP GREEK_AND_COPTIC (U+0370 U+03FF) GREEK_EXTENDED (U+1F00 U+1FFF) BASIC_LATIN (U+0000 U+007F) LATIN-1_SUPPLEMENT (U+0080 U+00FF)

11 Εντολές ιαχείρισηςεπαφών

12 Εντολές ιαχείρισης Επαφών Ηκατάστασηεπαφώνδενµπορείνααλλάξειαπόµιαεφαρµογήπελάτητου EPP. Κάθε προσπάθεια αλλαγής της κατάστασης µιας επαφής θα αποτυγχάνει µε τον κωδικό σφάλµατος 2306 (Παραβίαση πολιτικής στην τιµή παραµέτρου) και το επεξηγηµατικό σχόλιο «Καταστάσεις αντικειµένων µε το πρόθεµα 'client' δεν επιτρέπονται». Η κατάσταση µιας επαφής ΕΝ µπορεί να περιλαµβάνει τα καθεστώτα: clientdeleteprohibited clienttransferprohibited clientupdateprohibited Με την δηµιουργία τους στο σύστηµα οι επαφές θα χαρακτηρίζονται ως: serverdeleteprohibited δηλαδή θα απαγορεύεται η διαγραφή τους.

13 Κατάσταση Επαφών µετά την ηµιουργία τους Παράδειγµα 12 - Απάντηση στην εντολή <contact:info> <response> <resdata> <contact:infdata xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 contact-1.0.xsd"> <contact:id>reg_contact001</contact:id> <contact:roid>c61bcd883eed4450bb530d1513f8507ff-gr</contact:roid> <contact:status s="serverdeleteprohibited"/> <contact:postalinfo type="loc"> </contact:postalinfo> <contact:postalinfo type="int"> </contact:postalinfo> </contact:disclose> </contact:infdata> </resdata> <trid> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> <svtrid> gr</svtrid> </trid> </response>

14 Απόρριψη Αλλαγής της Κατάστασης Απόρριψη Αιτήµατος Αλλαγής της Κατάστασης Επαφής (<contact:update>) <response> <result code="2306"> <msg>παραβίαση πολιτικής στην τιµή παραµέτρου</msg> </result> <extension> <extcontact:resdata xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extcontact-1.0 extcontact-1.0.xsd" xmlns:extcontact="urn:icsforth:params:xml:ns:extcontact-1.0"> <extcontact:comment>καταστάσεις αντικειµένων µε το πρόθεµα 'client' δεν επιτρέπονται.</extcontact:comment> </extension> <trid> <cltrid>gsa-0afdca30-6cd1-4fab-bbc7-1fe2fa5409da</cltrid> <svtrid> gr</svtrid> </trid> </response>

15 Απόρριψη ιαγραφής Επαφών Παράδειγµα 17 - Απάντηση στην εντολή <contact:delete> <response> <result code="2304"> <msg>η κατάσταση του αντικειµένου απαγορεύει την ενέργεια</msg> </result> <extension> <extcontact:resdata xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extcontact-1.0 extcontact-1.0.xsd" xmlns:extcontact="urn:ics-forth:params:xml:ns:extcontact-1.0"> <extcontact:comment> Επαφές σε κατάσταση 'pendingcreate', 'pendingdelete', 'pendingtransfer', 'pendingupdate', 'clientdeleteprohibited' or 'serverdeleteprohibited' δεν επιτρέπεται να διαγραφούν. </extcontact:comment> </extcontact:resdata> </extension> <trid> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> <svtrid> gr</svtrid> </trid> </response>

16 Εντολές ιαχείρισης ΕξυπηρετητώνΟνοµατοδοσίας

17 ιαχείριση Εξυπηρετητών Ονοµατοδοσίας Η κατάσταση ενός εξυπηρετητή ονοµατοδοσίας ΕΝ µπορεί να αλλάξει από µια εφαρµογή πελάτη του EPP: απόρριψη µε κωδικό σφάλµατος 2306 (Παραβίαση πολιτικής στην τιµή παραµέτρου) και το επεξηγηµατικό σχόλιο «Καταστάσεις αντικειµένων µε το πρόθεµα 'client' δεν επιτρέπονται». Η κατάσταση εξυπηρετητή ονοµατοδοσίας δεν µπορεί να περιλαµβάνει τα καθεστώτα: clientdeleteprohibited clientupdateprohibited

18 Εντολή <host:create> Μέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός διευθύνσεων IP (v4 και v6) 16 - host:addr Ισχύει και για τα αιτήµατα αλλαγών Παράδειγµα 23 - Εντολή <host:create> <command> <create> <host:create xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd" xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0"> <host:name>ns1.forth.gr</host:name> <host:addr ip="v6">1080:0:0:0:8:800:200c:417a</host:addr> <host:addr> </host:addr> </host:create> </create> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> </command>

19 Εντολές ιαχείρισης ΟνοµάτωνΧώρου

20 Εντολές ιαχείρισης Ονοµάτων Χώρου Η κατάσταση ενός ονόµατος χώρου ΕΝ µπορεί να αλλάξει από µια εφαρµογή πελάτη του EPP: απόρριψη µε κωδικό σφάλµατος 2306 (Παραβίαση πολιτικής στην τιµή παραµέτρου) και το επεξηγηµατικό σχόλιο «Καταστάσεις αντικειµένων µε το πρόθεµα 'client' δεν επιτρέπονται». Η κατάσταση ονόµατος χώρου δεν µπορεί να περιλαµβάνει τα καθεστώτα: clientdeleteprohibited clienthold clientrenewprohibited clienttransferprohibited clientupdateprohibited

21 Έλεγχος Εγκυρότητας / ιαθεσιµότητας - Ι Ο έλεγχος διαθεσιµότητας απαντάει στο ερώτηµα ΑΝ ένα όνοµα χώρου ΘΑ δηµιουργηθεί στο σύστηµα του µητρώου µετά από σχετική δήλωση καταχώρησής του Απάντηση σε domain:check: <domain:name avail= 1 >ite.gr</domain:name> Ότανητιµήτηςπαραµέτρου availτουπεδίου domain:nameέχειτηντιµή 1, σηµαίνει ότι το όνοµα χώρου θα δηµιουργηθεί στο µητρώο µετά από σχετική δήλωση καταχώρησής του Στηνπερίπτωσηπουητιµήτηςπαραµέτρου availείναι 0, τοόνοµαδενθα δηµιουργηθείµετάαπόµίααντίστοιχηδήλωσηκαταχώρησης. Προσοχή: εάν avail= 0 δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι το όνοµα χώρου ΕΝ µπορεί να καταχωρηθεί! Π.χ. ο έλεγχος οποιουδήποτε ονόµατος χώρου µε κατάληξη.gov.gr θα επιστρέψει avail= 0 Αλλαγή των µηνυµάτων που επιστρέφονται στα αιτήµατα domain:check. Υπάρχει αναλυτικός πίνακας µε τις σχετικές αλλαγές στον «Οδηγό Υλοποίησης του EPP» v3.3

22 Έλεγχος Εγκυρότητας / ιαθεσιµότητας - ΙΙ Παράδειγµα 31 - Εντολή <domain:check> µε χρήση του extdomain:registrantid <check> <domain:check xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>forth.gr</domain:name> <domain:name>forth.gov.gr</domain:name> </domain:check> </check> <extension> <extdomain:check xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd"> <extdomain:registrantid>reg_cont0343</extdomain:registrantid> </extdomain:check> </extension> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid>

23 Έλεγχος Εγκυρότητας / ιαθεσιµότητας - ΙΙΙ Παράδειγµα 32 - Απάντηση στην εντολή <domain:check> µε χρήση του extdomain:registrantid <response> <result code="1000"> <msg>η εντολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς</msg> </result> <resdata> <domain:chkdata xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <domain:cd> <domain:name avail="1">forth.gr</domain:name> <domain:reason>είναι διαθέσιµο</domain:reason> </domain:cd> <domain:cd> <domain:name avail="0">forth.gov.gr</domain:name> <domain:reason>σε Χρήση.</domain:reason> </domain:cd> </domain:chkdata> </resdata> <extension> <extdomain:resdata xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd" xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1"> <extdomain:comment ref="forth.gr">το Όνοµα Χώρου είναι διαθέσιµο για υλοποίηση.</extdomain:comment> </extdomain:resdata> </extension> </response>

24 Απαγόρευση Πράξεων σε Ονόµατα Χώρου Η ΕΕΤΤ έχει την δυνατότητα απαγόρευσης συγκεκριµένων κινήσεων για ένα όνοµαχώρουή/καιτηνάρσηµιαςαπαγόρευσης. Εάν σε ένα όνοµα χώρου έχουν επιβληθεί συγκεκριµένες απαγορεύσεις, οι πληροφορίες σχετικά µε τις απαγορεύσεις αυτές θα εµφανίζονται στην απάντηση τηςεντολής <domain:info> µέσωτηςνέαςεπέκτασης extdomainlock-1.0.xsd. delegationchangelock: απαγορεύει την αλλαγή στοιχείων DNS για το συγκεκριµένο όνοµα χώρου. ηλαδή απαγορεύεται η προσθήκη/κατάργηση εξυπηρετητών ονοµατοδοσίας για το συγκεκριµένο όνοµα χώρου ownerchangelock: απαγορεύει την µεταβίβαση χρήσης του ονόµατος χώρου ownernamechangelock: απαγορεύει την αλλαγή επωνυµίας του φορέα του ονόµατος χώρου expirationlock: απαγορεύει την λήξη του ονόµατος χώρου Ο συνδυασµός της κατάστασης του ονόµατος χώρου (domain:status) µαζί µε τις απαγορεύσεις (lock:type) συνθέτει το πλήρες φάσµα των περιορισµών που µπορούν να επιβληθούν σε ένα όνοµα χώρου.

25 Εντολή <domain:info> Κατάσταση αντικειµένου Απαγορεύσεις (επέκταση extdomainlock-1.0.xsd) Επαλήθευση Εγγραφών DS (επέκταση extsecdns-1.0.xsd) Παράδειγµα 36 - Απάντηση στην εντολή <domain:info> <resdata> <domain:infdata xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>forth.gr</domain:name> <domain:status s="serverhold"/> </domain:infdata> </resdata> <extension> <!- Επαλήθευση Εγγραφών DS --> <extsecdns:lastvalidationresult xmlns:extsecdns="urn:ics-forth:params:xml:ns:extsecdns-1.0" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extsecdns-1.0 extsecdns-1.0.xsd"> <extsecdns:wassuccessful>false</extsecdns:wassuccessful> <extsecdns:validationoutcome> Όλες οι εγγραφές DS εν αναµονή της επαλήθευσης απορρίφθηκαν. εν ήταν δυνατό να επιλυθεί (resolve) το όνοµα του εξυπηρετητή ονοµάτων ns15.forth.gr. </extsecdns:validationoutcome> <extsecdns:validationdate> t16:21: :00</extsecdns:validationdate> </extsecdns:lastvalidationresult> <!-- Απαγορεύσεις --> <lock:infdata xmlns:lock="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomainlock-1.0" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomainlock-1.0 extdomainlock-1.0.xsd"> <lock:type lock="delegationchangelock"/> <lock:type lock="ownerchangelock"/> </lock:infdata> </extension>

26 Εντολή <domain:create> Τα αιτήµατα δηµιουργίας ονοµάτων χώρου εκτελούνται άµεσα - εξαιρούνται τα ονόµατα που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο.gov.gr και όσα περιέχονται στη λίστα γεωγραφικών όρων αυτά τα ονόµατα χώρου ΕΝ δηµιουργούνται Τα παρακάτω πεδία σε ένα αίτηµα <domain:create> ΕΝ υποστηρίζονται πλέον κάτω από το πεδίο <extdomain:create> της επέκτασης extdomain-1.1.xsd: <extdomain:comment> <extdomain:reject> Παράδειγµα 38 - Απάντηση στο αίτηµα δηµιουργίας ονόµατος χώρου <response> <result code="1001"> <msg>η εντολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς; εκκρεµούν ενέργειες</msg> </result> <resdata> <domain:credata xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>forth.gr</domain:name> </domain:credata> </resdata> <extension> <extdomain:resdata xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd"> <extdomain:protocol>66155</extdomain:protocol> <extdomain:comment>αριθµός Πρωτοκόλλου Αίτησης 66155: Προς Έγκριση. Όνοµα Χώρου ηµιουργήθηκε.</extdomain:comment> </extdomain:resdata> </extension> </response>

27 Ενεργοποίηση εσµευµένης Μορφής Παράδειγµα 40 - Ενεργοποίηση της δεσµευµένης µορφής ιτέ.gr <create> <domain:create xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>ιτέ.gr</domain:name> <domain:authinfo> <!-- Ο κωδικός εξουσιοδότησης του ήδη εκχωρηµένου ονόµατος χώρου βάσει του οποίου ζητείται η ενεργοποίηση αυτής της δεσµευµένης µορφής. --> <domain:pw>121212</domain:pw> </domain:authinfo> </domain:create> </create> <extension> <extdomain:create xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd"> <extdomain:use/> <extdomain:record>dname</extdomain:record> </extdomain:create> </extension> <cltrid>gsa-bdb227df-ec8d-4c04-a8fc-306bbb7d2ecb</cltrid> </command>

28 Μεταβολή Επωνυµίας Φορέα Αιτήµατα µεταβολής επωνυµίας του φορέα ονόµατος χώρου εκτελούνται άµεσα χωρίς να απαιτείται εξέταση από την ΕΕΤΤ ΕΝ υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης. Παράδειγµα 44 - Μεταβολή επωνυµίας φορέα <command> <update> <domain:update xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <domain:name>forth.gr</domain:name> <domain:chg> <domain:registrant>reg_registrantid</domain:registrant> </domain:chg> </domain:update> </update> <extension> <extdomain:update xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd" xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1"> <!-- Η εντολή εκτελείται άµεσα για ΟΛΑ τα ονόµατα χώρου. ΕΝ υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης. --> <extdomain:op>ownernamechange</extdomain:op> </extdomain:update> </extension> <cltrid>gsa-dd8d3ef5-bc9b-4f8d-ac62-ebd69e8fd036</cltrid> </command>

29 Μεταβίβαση Χρήσης - Ι Τα αιτήµατα µεταβίβασης χρήσης ονοµάτων χώρου εκτελούνται άµεσα χωρίς να απαιτείται εξέταση από την ΕΕΤΤ Εξαιρούνται τα ονόµατα που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο.gov.gr και όσα περιέχονται στη λίστα γεωγραφικών όρων η οποία δηµοσιεύεται από την ΕΕΤΤ εν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης Παράδειγµα 46 - Αίτηµα µεταβίβασης χρήσης ονόµατος χώρου <command> <update> <domain:update xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>forth.gr</domain:name> <domain:chg> <domain:registrant>reg_izaf</domain:registrant> </domain:chg> </domain:update> </update> <extension> <extdomain:update xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd"> <!-- Η εντολή εκτελείται άµεσα εκτός εάν το όνοµα βρίσκεται στο επίπεδο.gov.gr ή περιέχεται στη λίστα γεωγραφικών όρων της ΕΕΤΤ. ΕΝ υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης. --> <extdomain:op>ownerchange</extdomain:op> </extdomain:update> </extension> <cltrid>gsa-dd8d3ef5-bc9b-4f8d-ac62-ebd69e8fd036</cltrid> </command>

30 Μεταβίβαση Χρήσης - ΙΙ Εάντοαίτηµααφοράσεόνοµαχώρουµεκατάληξη.gov.grήόνοµαχώρουπου περιλαµβάνεται στη λίστα των γεωγραφικών όρων: τοαίτηµαθαεξεταστείαπότηνεεττ Παράδειγµα 48 - Απάντηση σε αίτηµα µεταβίβασης ονόµατος χώρου (γεωγραφικό ή.gov.gr) <response> <!-- Εκκρεµεί απόφαση της EETT για µεταβιβάσεις ονοµάτων χώρου στο.gov.gr ή για γεωγραφικά. --> <result code="1001"> <msg>η εντολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς; εκκρεµούν ενέργειες</msg> </result> <trid> <cltrid>gsa-dd8d3ef5-bc9b-4f8d-ac62-ebd69e8fd036</cltrid> <svtrid> gr</svtrid> </trid> </response>

31 Αλλαγή του Τύπου Εγγραφής εσµευµένης Μορφής Ονόµατος Χώρου Παράδειγµα 49 - Αίτηµα αλλαγής του τύπου εγγραφής δεσµευµένης µορφής <command> <update> <domain:update xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <domain:name>ιτε.gr</domain:name> </domain:update> </update> <extension> <extdomain:update xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd" xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1"> <extdomain:chg> <extdomain:record> <extdomain:recordtype type="domain">ίτε.gr</extdomain:recordtype> <extdomain:recordtype type="dname">ιτέ.gr</extdomain:recordtype> </extdomain:record> </extdomain:chg> </extdomain:update> </extension> <cltrid>abc:trasreg: </cltrid> </command>

32 Εντολή <domain:renew> - I Αίτηµα ανανέωσης ονόµατος χώρου: µέγιστη διάρκεια ανανέωσης ανά αίτηµα: 10 έτη η διάρκεια ανανέωσης πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 2 προεπιλογή τα 2 έτη εάν δεν συµπληρωθεί η διάρκεια ανανέωσης απεριόριστα αιτήµατα ανανέωσης ανά όνοµα χώρου Παράδειγµα 51 - Αίτηµα ανανέωσης ονόµατος χώρου <command> <renew> <domain:renew xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>forth.gr</domain:name> <domain:curexpdate> </domain:curexpdate> <domain:period unit="y">6</domain:period> </domain:renew> </renew> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> </command> Tοαίτηµααντιστοιχείσε 6 / 2 = 3 χρεώσιµεςπράξεις

33 Εντολή <domain:renew> - II Εάνέναόνοµαχώρουέχειλήξεικαιβρίσκεταιστηνπερίοδοτων 15 ηµερώναπότηνλήξητου, τότε: µπορεί να ανανεωθεί και από τρίτο καταχωρητή: πρώτα θα µεταφερθεί στον νέο καταχωρητή και στην συνέχεια θα ανανεωθεί τοαίτηµαθααπορριφθείεάνηεπωνυµίατηςεπαφήςπουσυµπληρώνεται (extdomain:registrantid) διαφέρει από την επωνυµία του φορέα η επιλογή του κενού contact εξακολουθεί να ισχύει υποχρεωτική αλλαγή του κωδικού εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου όταν η ανανέωση πραγµατοποιηθεί από τρίτο καταχωρητή Παράδειγµα 53 - Αίτηµα ανανέωσης ονόµατος χώρου µε αλλαγή καταχωρητή <command> <renew> <domain:renew xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <domain:name>forth.gr</domain:name> <domain:curexpdate> </domain:curexpdate> <domain:period unit="y">10</domain:period> </domain:renew> </renew> <extension> <extdomain:renew xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd" xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1"> <extdomain:registrantid>reg_newregistrnt</extdomain:registrantid> <extdomain:currentpw>222222</extdomain:currentpw> <extdomain:newpw>secret</extdomain:newpw> </extdomain:renew> </extension> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> </command>

34 ιαγραφή Ονόµατος Χώρου Εκτελείται άµεσα και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης Το πεδίο extdomain:protocol αντικαταστάθηκε από το πεδίο extdomain:pw Παράδειγµα 55 - Αίτηµα διαγραφής ονόµατος χώρου <command> <delete> <domain:delete xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>forth.gr</domain:name> </domain:delete> </delete> <extension> <!-- Η εντολή εκτελείται άµεσα για ΟΛΑ τα ονόµατα χώρου. ΕΝ υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης. --> <extdomain:delete xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd"> <extdomain:pw>mypassw0rd</extdomain:pw> <extdomain:op>deletedomain</extdomain:op> </extdomain:delete> </extension> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> </command>

35 ιαγραφή εσµευµένης Μορφής Ονόµατος Εκτελείται άµεσα και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης Το πεδίο extdomain:protocol αντικαταστάθηκε από το πεδίο extdomain:pw Παράδειγµα 57 - Αίτηµα διαγραφής δεσµευµένης µορφής ονόµατος χώρου <command> <delete> <domain:delete xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <domain:name>ιτέ.gr</domain:name> </domain:delete> </delete> <extension> <extdomain:delete xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd" xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1"> <extdomain:pw>mypassw0rd</extdomain:pw> <extdomain:op>deletehomograph</extdomain:op> </extdomain:delete> </extension> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> </command>

36 Ανάκληση Αιτήµατος ηµιουργίας Ονόµατος Ηανάκλησηαιτήµατοςδηµιουργίαςονόµατοςχώρουεπιτρέπεταιµέχρικαιτην 5 η ηµέρααπότηνυποβολήτουστοµητρώο Εξακολουθεί να ζητείται ο αριθµός πρωτοκόλλου του αιτήµατος δηµιουργίας (extdomain:protocol) Παράδειγµα 59 - Αίτηµα ανάκλησης αιτήµατος δηµιουργίας ονόµατος χώρου <command> <delete> <domain:delete xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>ite.gr</domain:name> </domain:delete> </delete> <extension> <!-- Η εντολή εκτελείται άµεσα. --> <extdomain:delete xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd"> <extdomain:protocol>33223</extdomain:protocol> <extdomain:op>recallapplication</extdomain:op> </extdomain:delete> </extension> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> </command>

37 Εντολή <domain:transfer> - I Το αίτηµα εκτελείται άµεσα χωρίς να απαιτείται καµία ενέργεια από τον τρέχοντα καταχωρητή και δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης του αιτήµατος Συµπληρώνονται υποχρεωτικά: ο νέος κωδικός επαφής του φορέα ο κωδικός εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου ο νέος κωδικός εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου πρέπει να διαφέρει από τον τρέχοντα (διαφορετικά το αίτηµα θα απορριφθεί) Εάν ο κωδικός επαφής που συµπληρώθηκε στο αίτηµα αλλαγής καταχωρητή δεν υπάρχει (κενό contact), το σύστηµα θα τον δηµιουργήσει αυτόµατα µε τα στοιχεία της επαφής του φορέα του ονόµατος χώρου Εάν ο κωδικός επαφής υπάρχει ήδη στο σύστηµα, τότε κατά την επεξεργασία του αιτήµατος από το σύστηµα πραγµατοποιείται σύγκριση του πεδίου contact:name (Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία Εταιρείας) της επαφής που αντιστοιχεί στον κωδικό προσώπου επαφής που συµπληρώνεται στο πεδίο extdomain:registrantid µε την επωνυµία του φορέα του ονόµατος χώρου εάν διαφέρουν το αίτηµα απορρίπτεται

38 Εντολή <domain:transfer> - ΙΙ Το αίτηµα αλλαγής καταχωρητή απορρίπτεται όταν οι επωνυµίες διαφέρουν Αίτηµα απορρίφθηκε Οι επωνυµίες διαφέρουν <epp xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <response> <result code="2308"> <msg>παραβίαση πολιτικής χειρισµού δεδοµένων</msg> </result> <extension> <extdomain:resdata xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd" xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1"> <extdomain:comment>η επωνυµία του νέου δικαιούχου είναι διαφορετική από την επωνυµία του τωρινού δικαιούχου.</extdomain:comment> </extdomain:resdata> </extension> <trid> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> <svtrid>cf8357a ac2e-08e551e </svtrid> </trid> </response> </epp>

39 Εντολή <domain:transfer> - IΙI Η µόνη επιτρεπόµενη τιµή της παραµέτρου «op» του πεδίου «domain:transfer» είναι η «request». εν επιτρέπονται δηλαδή οι τιµές: query, cancel, reject ή approve Αίτηµα domain:transfer µε op= request <command> <transfer op="query"> <domain:transfer xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>forth.gr</domain:name> </domain:transfer> </transfer> <cltrid>gsa-20343c7a-935f-46c1-a05f-0853adeccdcf</cltrid> </command> Απάντηση σε domain:transfer µε op!= request <response> <result code="2102"> <msg>μη υλοποιηµένη επιλογή πρωτοκόλλου</msg> </result> <extension> <extdomain:resdata xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd"> <extdomain:comment>η µόνη επιλογή που υποστηρίζεται για την αλλαγή καταχωρητή είναι η 'request'.</extdomain:comment> </extdomain:resdata> </extension> <trid> <cltrid>gsa-20343c7a-935f-46c1-a05f-0853adeccdcf</cltrid> <svtrid>84f21f2e-4dcf-42a8-a9b4-6b243774d </svtrid> </trid> </response>

40 Εντολή <domain:transfer> - IV Παράδειγµα 61 - Αίτηµα αλλαγής καταχωρητή <command> <transfer op="request"> <domain:transfer xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>forth.gr</domain:name> <domain:authinfo> <domain:pw>123123</domain:pw> </domain:authinfo> </domain:transfer> </transfer> <!-- Απαιτείται η συµπλήρωση νέου κωδικού εξουσιοδότησης για το όνοµα χώρου. --> <extension> <extdomain:transfer xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd"> <extdomain:registrantid>reg_contact001</extdomain:registrantid> <extdomain:newpw>22cf2222</extdomain:newpw> </extdomain:transfer> </extension> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> </command>

41 Εντολή <domain:transfer> - V Η τιµή του πεδίου domain:trstatus που δηλώνει την κατάσταση της αίτησης αλλαγής καταχωρητή θα είναι πάντα serverapproved - λόγω της αυτόµατης έγκρισης από το σύστηµα Η τιµή του πεδίου domain:acid που δηλώνει ποιος εγκρίνει / απορρίπτει το αίτηµα θα είναι πάντα registry λόγω της αυτόµατης έγκρισης από το σύστηµα Παράδειγµα 62 - Απάντηση σε αίτηµα αλλαγής καταχωρητή <response> <result code="1000"> <msg>η εντολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς</msg> </result> <resdata> <domain:trndata xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <domain:name>forth.gr</domain:name> <domain:trstatus>serverapproved</domain:trstatus> <domain:reid>trasreg2</domain:reid> <domain:redate> t13:01:42.5z</domain:redate> <domain:acid>registry</domain:acid> <domain:acdate> t13:01:42.5z</domain:acdate> <domain:exdate> t13:01:42.5z</domain:exdate> </domain:trndata> </resdata> <trid> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> <svtrid>f7e93bdf-fa45-4c bf3655f </svtrid> </trid> </response>

42 ΑλλαγέςστιςΕπεκτάσεις EPP τουμητρώου

43 Αλλαγές στην Επέκταση extdomain-1.1.xsd Οι µόνες επιτρεπτές τιµές του πεδίου extdomain:op είναι: recallapplication, deletedomain, deletehomograph Νέο υπό-πεδίο (extdomain:pw) που αναφέρεται στον τρέχοντα κωδικό εξουσιοδότησης ονόµατος χώρου κάτω από το πεδίο extdomain:delete υποχρεωτικό για τα αιτήµατα: ιαγραφής ονόµατος χώρου ιαγραφής δεσµευµένης µορφής ονόµατος χώρου Νέο υπό-πεδίο (extdomain:newpw) του extdomain:transfer που αναφέρεται στον νέο κωδικό εξουσιοδότησης ονόµατος χώρου για τα αιτήµατα αλλαγής καταχωρητή Νέο σύνθετο πεδίο (extdomain:renew) µε τα παρακάτω υπό-πεδία αφορά στα αιτήµατα ανανέωσης ληγµένων ονοµάτων χώρου που είναι στην περίοδο 15- µέρου από τρίτο καταχωρητή: extdomain:registrantid νέος κωδικός επαφής του φορέα extdomain:currentpw τρέχων κωδικός εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου extdomain:newpw νέος κωδικός εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου Κατάργηση των υπό-πεδίων του extdomain:create: extdomain:reject extdomain:use

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 3.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 3.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 1 από 16 Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης & Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP Έκδοση 3.0 [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 2 από 16 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 1 από 13 Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης & Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP Έκδοση 2.0 [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 2 από 13 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου. Μαρκάκης Γρηγόρης Ινστιτούτο Πληροφορικής Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διαδικασίες Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου. Μαρκάκης Γρηγόρης Ινστιτούτο Πληροφορικής Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Διαδικασίες Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου Μαρκάκης Γρηγόρης Ινστιτούτο Πληροφορικής Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Υποστήριξη Ονομάτων Χώρου [.GR ] που αποτελούνται από ελληνικούς χαρακτήρες Στο αρχείο ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

EPPNET KERNEL V1.0 DEVELOPER S GUIDE

EPPNET KERNEL V1.0 DEVELOPER S GUIDE EPPNET KERNEL V1.0 DEVELOPER S GUIDE Σελίδα 1 από 22 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EPPNET... 4 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EPPNET KERNEL... 4 3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 5 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ... 6 5 ΕΝΤΟΛΕΣ (API)... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [.GR] ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [.GR] ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [.GR] ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Ι. Αλλαγές στις Διαδικασίες Καταχώρησης και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη [.gr] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-2-2015 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 750/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθείστε τα παρακάτω 2 απλά βήματα

Ακολουθείστε τα παρακάτω 2 απλά βήματα Ευχαριστούμε που επιλέξατε την εταιρεία μας για τη διαχείριση του ονόματός σας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ [.gr] (Για Νομικά & Φυσικά πρόσωπα) Ακολουθείστε τα παρακάτω 2 απλά βήματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 1 Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει την διαδικασία και τους κανόνες εκχώρησης και χρήσης των ονομάτων Χώρου (domain names) με κατάληξη.gr καθώς και την λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-02-2006 ΑΠ: 375/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάροχο της διευκόλυνσης Προεπιλογής Φορέα (ΟΤΕ Α.Ε.) τυποποιηµένων κειµένων αιτήσεων συνδροµητών για την ενεργοποίηση, κατάργηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με : 1) την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων Η υπηρεσία Εικονικής Τάξης έχει υλοποιηθεί µε χρήση του ανοικτού λογισµικού για τηλεδιασκέψεις Big Blue Button (BBB) http://bigbluebutton.org/. Η υπηρεσία Εικονικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers. Αποθηκευμένες Διαδικασίες (Stored Procedures):

9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers. Αποθηκευμένες Διαδικασίες (Stored Procedures): 9η Εργαστηριακή Άσκηση: Stored Procedures - Triggers Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης, είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη δημιουργία αποθηκευμένων διαδικασιών (Stored Procedures) και σκανδάλης

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολής Αιτήσεων Αποπληρωµής Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% Οδηγίες. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1. Μάρτιος Κηφισίας & Ευβοίας 3, Μαρούσι

Υποβολής Αιτήσεων Αποπληρωµής Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% Οδηγίες. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1. Μάρτιος Κηφισίας & Ευβοίας 3, Μαρούσι Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Αποπληρωµής Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% Έκδοση 1.1 Μάρτιος 2013 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων Τηλ Κέντρο Αποπληρωµής.: 210 61.23.234

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Για την καταχώρηση Ονοµάτων Χώρου.gr µε χρήση µη λατινικών χαρακτήρων και τις υφιστάµενες διαδικασίες καταχώρησης Ονοµάτων Χώρου.gr Μαρούσι, Σεπτέµβριος 2004 Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούμενα μαθήματα: Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων εδομένων (με

Διαβάστε περισσότερα

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i -

e-παράβολο Οδηγίες χρήσης Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα - i - Πληροφορίες Εγγράφου ΕΡΓΟ e-παράβολο Διαχείριση e-παραβόλου από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα, ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΚΩΔΙΚΟΣ E_Paravolo_Μ v1.0.doc ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL

Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Ορισµοί Σχεσιακού Μοντέλου και Τροποποιήσεις Σχέσεων σε SQL Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Εισαγωγή Μοντελοποίηση Στα προηγούµενα µαθήµατα: Εννοιολογικός Σχεδιασµός Βάσεων Δεδοµένων (µε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ηλώσεων Φόρου Εισοδήµατος

Ηλεκτρονική Υποβολή ηλώσεων Φόρου Εισοδήµατος Ηλεκτρονική Υποβολή ηλώσεων Φόρου Εισοδήµατος 1 Τι µπορεί να υποβληθεί. ηλώσεις του φορολογικού έτους 2010 ηλώσεις Μισθωτών Ε.Πρ.1 ηλώσεις Αυτοεργοδοτουµένων Ε.Πρ.1 ηλώσεις Εταιρειών Ε.Πρ.4 ηλώσεις Εργοδοτών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταβολών ηλώσεων/βεβαιώσεων Ν.4178/2013

Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταβολών ηλώσεων/βεβαιώσεων Ν.4178/2013 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταβολών ηλώσεων/βεβαιώσεων Ν.4178/2013 1. Σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων µεταβολών δηλώσεων/βεβαιώσεων Στο σύστηµα έχει ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5

Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5 Οδηγίες Συμπλήρωσης και Αποστολής Ε5 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε5. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect FAQs: Domain Name Vodafone Business Connect - FAQs: Domain Name Έκδοση 1.0 1. Τι είναι ένα όνομα χώρου (domain name); Το όνομα χώρου (domain name) αποτελεί την ηλεκτρονική διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Έκδοση : 2.7 12/11/2013 Αρχείο : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. V2.7_20131112 Σελίδα 1 από 51 Η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ. Για τους Εισηγητές. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. εκέµβριος 2012. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ Για τους Εισηγητές Έκδοση 1.0 εκέµβριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ Κέντρο.: 210 Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN NAMES)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN NAMES) ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN NAMES) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗ Διεύθυνση: Μοναστηρίου & Οδυσσέως 7, Θεσσαλονίκη 54629, Τηλ. 2310-520750 email: iglezakis@hotmail.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικές παρατηρήσεις... 3 1.2 Είσοδος στην εφαρμογή... 4 2. Πίνακας αναφορών... 4 2.1 Περιγραφή του πίνακα αναφορών... 5 2.2 Ταξινόμηση... 6 3. Προσθήκη/επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων

H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Η γλώσσα SQL H SQL είναι η γλώσσα για όλα τα εμπορικά σχεσιακά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων (ΓΟΔ) Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων (ΓΧΔ) Ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2

(Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 2 Η Γλώσσα SQL (Μέρος 3:Γλώσσα Ορισµού, Γλώσσα Τροποποίησης, Ενσωµατωµένη SQL) Βάσεις εδοµένων 2002-2003 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Η γλώσσα SQL H SQL έχει διάφορα τµήµατα: Γλώσσα Ορισµού εδοµένων (ΓΟ ) Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµατεία ΕΡΜΗΣ Σοφοκλέους 10, Αθήνα, Tηλ.: , Fax : , Ε_mail:

Γραµµατεία ΕΡΜΗΣ Σοφοκλέους 10, Αθήνα, Tηλ.: , Fax : , Ε_mail: H.E.R.ME.S. Hellenic Exchanges Remote Messaging Services Γραµµατεία ΕΡΜΗΣ Σοφοκλέους 10, 105 59 Αθήνα, Tηλ.: 210-3366 910, Fax : 210-3366 925, Ε_mail: hermes@ase.gr Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...3 2 Εκκίνηση...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ. Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011-12 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ Για να πραγματοποιήσετε την δήλωσή σας μεταβαίνετε στο σύνδεσμο: https://e-gram.teilam.gr/unistudent Ειδικά οι πρωτοετείς μεταβαίνουν στον σύνδεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ... 3 α. Ανάκτηση (downloading) της ηλεκτρονικής φόρµας και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Οδηγίες Χρήσεως. Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών

ALPHA BANK. Οδηγίες Χρήσεως. Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών ALPHA BANK Οδηγίες Χρήσεως Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών 06/11/2015 Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 2.1 Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης

ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης Μαρούσι, Οκτώβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ιατάξεις που διέπουν το παρόν Τεύχος Προκήρυξης Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α. Π.. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠ 5 ιαχείριση Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Προγραμματιστές Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer)

Περιγραφή. Προέλευση εδοµένου (Στοιχεία «ΥΠΕΡ ΟΥ» κλπ) Πρόσβαση & εδοµένα. Υπεύθυνος Λειτουργίας (Web Officer) Περιγραφή Υπηρεσιών ΤΣΕΚ Περιγραφή Η υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστηµα Ελέγχου Κινδύνων) αποσκοπεί στην άµεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηµατικών αποφάσεων, έτσι ώστε να αξιολογούνται αντικειµενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 4/2/2009 Δικαιώματα χρηστών - Προβολές (Views) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ MYSQL queries results mysql host DB server queries results Client host Β Δ Ηχρήσητηςmysql βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. e-παράβολο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Α/Α: Ο μοναδικός αριθμός (ID) αρίθμησης του φακέλου Α/Α Server: Ο μοναδικός αριθμός (ID) του φακέλου ο οποίος ενημερώνεται από την κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Ορισμοί Σχεσιακού Μοντέλου και (απλές)τροποποιήσεις Σχέσεων στην SQL Ευαγγελία Πιτουρά 1 Τι έχουμε δει Μοντελοποίηση Εννοιολογικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων (με χρήση του Μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δικτυακού ghost χρησιμοποιώντας το ghost console

Δημιουργία δικτυακού ghost χρησιμοποιώντας το ghost console Δημιουργία δικτυακού ghost χρησιμοποιώντας το ghost console Η εφαρμογή ghost παρέχει διάφορες δυνατότητες για την λήψη αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς. Ghost με δισκέττα εκκίνησης τοπικά από δίσκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 717 / 27 Μαΐου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 717 / 27 Μαΐου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 717 / 27 Μαΐου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 351/76 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr. Η

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Cardisoft Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής Λογισµικού Μοναστηρίου 60, 54627 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Εγγραφή Χρηστών... 5 Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1. «Εγγραφή Νέου Χρήστη»... 5 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ» 1 Eίσοδος στο σύστημα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ» 1 Eίσοδος στο σύστημα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ» 1 Eίσοδος στο σύστημα Εμφανίζεται η αρχική σελίδα της εφαρμογής http://food.opekepe.gr όπου για να γίνει η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος 14.1.2013 1

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος 14.1.2013 1 Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος 14.1.2013 1 Τι μπορεί να υποβληθεί. Δηλώσεις του φορολογικού έτους 2011 Δηλώσεις Μισθωτών Ε.Πρ.1* Δηλώσεις Αυτοεργοδοτουμένων Ε.Πρ.1* Δηλώσεις Εταιρειών Ε.Πρ.4*

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστηµα... 3 3. Είσοδος στο σύστηµα... 5 4. Υποβολή πρότασης... 6 5. Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής υποβολής... 10 6. On

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 717 27 Μαΐου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 351/76 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr. Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis Orders on android

Atlantis Orders on android Atlantis Orders on android 1 Πίνακας περιεχομένων Σύντομη περιγραφή... 3 Αναλυτικότερα για τις παραγγελίες... 3 Περί συγχρονισμού... 4 Η πρώτη χρήση της συσκευής... 5 Διαχείριση παραγγελιών... 6 Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΑ 1. ηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου 2. Σύνδεση στον λογαριασµό 3. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

G-Remote Banking e-banking ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

G-Remote Banking e-banking ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σε αυτή την ενότητα, σας δίνεται η δυνατότητα να εκτελέσετε µεταφορές χρηµατικών ποσών από λογαριασµούς σας στη GENIKI Bank σε πολλούς λογαριασµούς τρίτων στη GENIKI Bank, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εκκίνηση εφαρµογής

Εγχειρίδιο χρήσης. Εκκίνηση εφαρµογής Εγχειρίδιο χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιέχει µία αναλυτική παρουσίαση των λειτουργιών της διαδικτυακής εφαρµογής που αφορά την παροχή µιας on-line βάσης δεδοµένων, στην οποία εξουσιοδοτηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu

Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu Όροι και Προϋποθέσεις Καταχώρησης Ονόματος Τομέα.eu 1/18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων... 2 Ορισμοί... 3 Αντικείμενο και Σκοπός... 6 Ενότητα 1. Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας... 6 Ενότητα 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστικό Πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Κανονιστικό Πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κανονιστικό Πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας Ονοματοδοσία στο Διαδίκτυο-Domain names Λίλιαν Μήτρου Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δήλωσης Άφιξης Οχήματος- ΔΑΟ στο SEPAnet. Η Δήλωση Άφιξης Οχήματος ΔΑΟ, είναι ένα Εθνικό τελωνειακό παραστατικό που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-3-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Διαβάστε περισσότερα

7.7 Πρωτόκολλο ARP. 1. Το πρωτόκολλο ARP μετατρέπει τις διευθύνσεις IP στις αντίστοιχες φυσικές. Σ Λ

7.7 Πρωτόκολλο ARP. 1. Το πρωτόκολλο ARP μετατρέπει τις διευθύνσεις IP στις αντίστοιχες φυσικές. Σ Λ 7.7 Πρωτόκολλο ARP & Ερωτήσεις 1. Ποιος ο ρόλος του Πρωτοκόλλου Μετατροπής Διεύθυνσης (ARP); 2. Τι είναι ο πίνακας ARP, τι πληροφορία περιλαμβάνει και με ποιο τρόπο ενημερώνεται και ποιος ο χρόνος ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Triggers, Stored procedures Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα Triggers-Ενηµέρωση δεδοµένων άλλων πινάκων... 1 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγράφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

Οδηγός για την Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγράφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη email: tshy@damt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.

ΡΟΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. ΡΟΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ. 1) Εξουσιοδοτηµένος Χρήστης µόνο για καταχώρηση συναλλαγών προς έγκριση (Maker): Υποθέτουµε ότι ο Maker

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: DNS

Εργαστήριο Wireshark: DNS Εργαστήριο Wireshark: DNS Έκδοση:2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.5 του

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα χρήστη : Εμπορικό όνομα πρακτορείου. Ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες έχετε πρόσβαση (δημιουργούνται από χρήστη επιπέδου «Διοίκηση»)

Όνομα χρήστη : Εμπορικό όνομα πρακτορείου. Ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες έχετε πρόσβαση (δημιουργούνται από χρήστη επιπέδου «Διοίκηση») 1-12-2015 Κεντρική σελίδα επιλογής εταιρείας και προϊόντων Αρχείο με αποθηκευμένες αιτήσεις, τιμολογήσεις, συμβόλαια, προ-συμβόλαια, εντολές πληρωμής, κλπ. Αλλαγή κωδικών πρόσβασης και ρυθμίσεων Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡ. ΣΤ. ΕΠΕΝ (Φύλλο Εργασίας 2)

ΚΥΡ. ΣΤ. ΕΠΕΝ (Φύλλο Εργασίας 2) ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΝΩΝ Η συµπλήρωση της αίτησης ενδιάµεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο δικαιούχος της

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ 1-25. Για τους Χρήστες των Φορέων. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. Οκτώβριος 2012

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ 1-25. Για τους Χρήστες των Φορέων. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. Οκτώβριος 2012 Πληροφοριακού Συστήµατος Εγχειρίδιο Χρήσης ΛΑΕΚ 1-25 Για τους Χρήστες των Φορέων Έκδοση 1.0 Οκτώβριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ Κέντρο.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Στατιστικών & Οικονομετρικών Εφαρμογών DIREQT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Υποσύστημα Διαχείρισης Ερευνών - Ερωτηματολογίων Εγχειρίδιο Χρήσης Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «TAXISNET» - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Την µείωση της αξίας του οχήµατος Την αλλαγή ασφαλιστικού προγράµµατος Την προσθήκη ή αφαίρεση συγκεκριµένων καλύψεων

Την µείωση της αξίας του οχήµατος Την αλλαγή ασφαλιστικού προγράµµατος Την προσθήκη ή αφαίρεση συγκεκριµένων καλύψεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τµήµα Έκδοσης Κλάδου Αυτοκινήτων Έκδοση Σεπτέµβριος 2013 ΣΚΟΠΟΣ Η υπηρεσία της Αυτόµατης Μεταβολής Συµβολαίων Αυτοκινήτων επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε Ανανεωτήρια Συµβόλαια

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής Γενικά Οι Δηλώσεις Φορολογικής Απαλλαγής του Ν.3299/2004 συμπληρώνονται Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα