ΥλοποίησητωνΑλλαγών στηνυπηρεσία EPP. Γιώργος Σ. Αγγελέτος Αναλυτής Συστηµάτων Η/Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥλοποίησητωνΑλλαγών στηνυπηρεσία EPP. Γιώργος Σ. Αγγελέτος Αναλυτής Συστηµάτων Η/Υ"

Transcript

1 ΥλοποίησητωνΑλλαγών στηνυπηρεσία EPP Γιώργος Σ. Αγγελέτος Αναλυτής Συστηµάτων Η/Υ

2 Περιεχόµενα Αλλαγές που προκύπτουν από τον Νέο Κανονισµό Αλλαγές που υλοποιήθηκαν από το Μητρώο και δεν σχετίζονται µε τον Νέο Κανονισµό Εντολές ιαχείρισης Επαφών Εντολές ιαχείρισης Εξυπηρετητών Ονοµατοδοσίας Εντολές ιαχείρισης Ονοµάτων Χώρου Αλλαγές στις Επεκτάσεις EPP του Μητρώου Απαγορευµένοι Χαρακτήρες Unicode Ερωτήσεις / Απορίες

3 Αλλαγές που προκύπτουν από το ΝέοΚανονισµό -Ι Η διαγραφή επαφών (contacts) ΕΝ επιτρέπεται πλέον: Η κατάσταση κάθε επαφής (νέας ή παλαιάς) θα περιλαµβάνει το καθεστώς «serverdeleteprohibited» Η κατάσταση ενός αντικειµένου (contact, host, domain) ΕΝ µπορεί να αλλάξει από µια εφαρµογή πελάτη Μέγιστο µήκος ονόµατος χώρου (µαζί µε την κατάληξη) <= 70 χαρακτήρες σε κωδικοποίηση ACE (ASCII Compatible Encoding). Μεταβλητόµέροςονόµατος <= 63 χαρακτήρες σε κωδικοποίηση ACE Η ανανέωση επιτρέπεται και µετά την λήξη του ονόµατος για 15 ηµέρες. Μέγιστη διάρκεια ανανέωσης ανά αίτηµα είναι τα 10 έτη επιτρέπονται απεριόριστες ανανεώσεις

4 Αλλαγές που προκύπτουν από το ΝέοΚανονισµό -ΙΙ Ανανέωση µονάδαµέτρησηςτοέτος. Πρέπειναείναιπολλαπλάσιοτου 2 - προεπιλογή τα 2 έτη εάν δεν δηλωθεί η περίοδος ανανέωσης. ΑίτηµαΑνανέωσηςγια 2 έτη = 1 χρεώσιµηπράξη ΑίτηµαΑνανέωσηςγια 6 έτη = 6 / 2 = 3 χρεώσιµεςπράξεις Ληγµένο όνοµα χώρου που βρίσκεται στο 15-µερο µπορεί να ανανεωθεί και από τρίτο καταχωρητή µέσω του αιτήµατος ανανέωσης. Στην πραγµατικότητα εκτελούνταιδυοπράξεις : Αλλαγή καταχωρητή (γίνεται σύγκριση των πεδίων contact:name): Μετατροπή των χαρακτήρων σε άτονη και κεφαλαία µορφή Αφαίρεση των κενών χαρακτήρων Ανανέωση ονόµατος Στη λήξη ονόµατος χώρου: Το όνοµα δεν διαγράφεται και οι εξυπηρετητές παραµένουν συσχετισµένοι µε το όνοµα χώρου Τοόνοµαδιαγράφεταιµετάτηνπάροδο 15 ηµερώναπότηνλήξητου

5 Αλλαγές που προκύπτουν από το Νέο Κανονισµό - ΙΙΙ Κατάσταση ληγµένων ονοµάτων περιλαµβάνει: pendingdelete, serverhold, serverupdateprohibited Η ΕΕΤΤ έχει την δυνατότητα να απαγορεύσει ορισµένες ή και όλες τις ενέργειες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν σε ένα όνοµα χώρου. Οι απαγορεύσεις εµφανίζονται στην κατάσταση (domain:status) του ονόµατος χώρου ή/και στις απαγορεύσεις στο πεδίο lock:type. Η αλλαγή καταχωρητή εκτελείται άµεσα - στο αίτηµα συµπληρώνονται υποχρεωτικά ο νέος κωδικός επαφής του φορέα του ονόµατος χώρου, ο κωδικός εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου, καθώς και ο νέος κωδικός εξουσιοδότησης ονόµατος χώρου, ο οποίος θα πρέπει να διαφέρει από τον τρέχοντα.

6 Αλλαγές που προκύπτουν από το ΝέοΚανονισµό -ΙV Η µεταβολή επωνυµίας του φορέα ονόµατος χώρου εκτελείται άµεσα από το σύστηµα του µητρώου και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της πράξης Η µεταβίβαση χρήσης ονόµατος χώρου εκτελείται άµεσα από το σύστηµα του µητρώου εκτός εάν πρόκειται για ονόµατα µε κατάληξη.gov.gr ή ονόµατα που περιέχονται στη δηµοσιευµένη λίστα γεωγραφικών όρων της ΕΕΤΤ. εν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της πράξης Η διαγραφή ονόµατος χώρου εκτελείται άµεσα από το σύστηµα του µητρώου και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της πράξης υνατότητα ανάκλησης υπάρχει µόνο στα αιτήµατα δηµιουργίας ονόµατος χώρου εντός 5 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος Λόγω των παραπάνω, η επέκταση extdomain-1.0.xsd αναβαθµίστηκε στην έκδοση 1.1 (extdomain-1.1.xsd) και υλοποιήθηκε νέα επέκταση (extdomainlock- 1.0.xsd).

7 Αλλαγές που προκύπτουν από το ΝέοΚανονισµό - V Έλεγχος Εγκυρότητας / ιαθεσιµότητας Ονόµατος Χώρου (domain:check): Απαντάει εάν ένα όνοµα χώρου θα δηµιουργηθεί στο σύστηµα του µητρώου µετά από σχετική δήλωση καταχώρησής του την συγκεκριµένη στιγµή που υποβλήθηκε η ερώτηση εγκυρότητας/διαθεσιµότητας: <domain:name avail= 1">ite.gr</domain:name> avail= 1 : το όνοµα θα δηµιουργηθεί avail= 0 : το όνοµα ΕΝ θα δηµιουργηθεί Αλλαγή των σχετικών µηνυµάτων στις απαντήσεις αιτηµάτων διαθεσιµότητας Περισσότερες πληροφορίες στον Οδηγό Υλοποίησης του EPP v3.3

8 Αλλαγές / Βελτιώσεις που Υλοποιήθηκαν απότομητρώο -Ι Κατάργηση των υπό-πεδίων <extdomain:reject> και <extdomain:comment> στα αιτήµατα δηµιουργίας ονόµατος χώρου (domain:create) Αντικατάσταση του κωδικού σφάλµατος 2009 (Invalid EPP Schema) από τον κωδικό 2001 (Λάθος στην σύνταξη εντολής) Αντικατάσταση του κωδικού σφάλµατος 2509 (Invalid EPP session) από τον κωδικό 2002 (Λάθος χρήση εντολής) Ο µέγιστος αριθµός διευθύνσεων IP που επιτρέπονται κατά την δηµιουργία ενός εξυπηρετητή ονοµατοδοσίας ή κατά την αλλαγή των στοιχείων του είναι δεκαέξι (16) Όποτε ένα όνοµα χώρου δεν συσχετίζεται µε έναν ή περισσότερους εξυπηρετητές ονοµατοδοσίας, η κατάστασή του θα περιλαµβάνει το καθεστώς inactive.

9 Αλλαγές / Βελτιώσεις που Υλοποιήθηκαν απότομητρώο -ΙΙ Εντολές update (contact:update, host:update, domain:update) οι οποίες είναι κενές απορρίπτονται αυτόµατα µε κωδικό σφάλµατος 2002 και µήνυµα «Λάθος χρήση της εντολής». ηλαδή αυτές που δεν περιλαµβάνουν τα υπό-πεδία: add, chg, rem Το πεδίο <extdomain:delete> της επέκτασης extdomain-1.0.xsd περιείχε το υπό πεδίο extdomain:protocol, το οποίο έχει αντικατασταθεί από το πεδίο extdomain:pw στην νέα έκδοση της επέκτασης (extdomain-1.1.xsd) για τα παρακάτω αιτήµατα: ιαγραφή Ονόµατος Χώρου ιαγραφή εσµευµένης Μορφής Ονόµατος Χώρου Στο πεδίο extdomain:pw θα συµπληρώνεται ο κωδικός εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου. Το πεδίο extdomain:protocol παραµένει υποχρεωτικό για τα αιτήµατα ανάκλησης δηµιουργίας ονόµατος χώρου.

10 Αλλαγές / Βελτιώσεις που Υλοποιήθηκαν απότομητρώο -ΙΙΙ To media type των απαντήσεων του εξυπηρετητή EPP άλλαξε σε «application/epp+xml»όπωςορίζειτοπρότυπο [RFC3730]. Εάν δοθεί η παράµετρος «charset» στην κεφαλίδα Content-Type του πρωτόκολλου HTTP µε τιµή διαφορετική του UTF-8, το αίτηµα θα απορριφθεί από τονεξυπηρετητή EPP. Ηµόνηεπιτρεπτήτιµήτηςκεφαλίδας Content-Type (εφόσον δοθεί) είναι: application/epp+xml;charset=utf-8 Όσα αιτήµατα περιέχουν χαρακτήρες που δεν ορίζονται στα παρακάτω Unicode σύνολα χαρακτήρων (Unicode block names - θα απορρίπτονται από τον εξυπηρετητή EPP GREEK_AND_COPTIC (U+0370 U+03FF) GREEK_EXTENDED (U+1F00 U+1FFF) BASIC_LATIN (U+0000 U+007F) LATIN-1_SUPPLEMENT (U+0080 U+00FF)

11 Εντολές ιαχείρισηςεπαφών

12 Εντολές ιαχείρισης Επαφών Ηκατάστασηεπαφώνδενµπορείνααλλάξειαπόµιαεφαρµογήπελάτητου EPP. Κάθε προσπάθεια αλλαγής της κατάστασης µιας επαφής θα αποτυγχάνει µε τον κωδικό σφάλµατος 2306 (Παραβίαση πολιτικής στην τιµή παραµέτρου) και το επεξηγηµατικό σχόλιο «Καταστάσεις αντικειµένων µε το πρόθεµα 'client' δεν επιτρέπονται». Η κατάσταση µιας επαφής ΕΝ µπορεί να περιλαµβάνει τα καθεστώτα: clientdeleteprohibited clienttransferprohibited clientupdateprohibited Με την δηµιουργία τους στο σύστηµα οι επαφές θα χαρακτηρίζονται ως: serverdeleteprohibited δηλαδή θα απαγορεύεται η διαγραφή τους.

13 Κατάσταση Επαφών µετά την ηµιουργία τους Παράδειγµα 12 - Απάντηση στην εντολή <contact:info> <response> <resdata> <contact:infdata xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 contact-1.0.xsd"> <contact:id>reg_contact001</contact:id> <contact:roid>c61bcd883eed4450bb530d1513f8507ff-gr</contact:roid> <contact:status s="serverdeleteprohibited"/> <contact:postalinfo type="loc"> </contact:postalinfo> <contact:postalinfo type="int"> </contact:postalinfo> </contact:disclose> </contact:infdata> </resdata> <trid> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> <svtrid> gr</svtrid> </trid> </response>

14 Απόρριψη Αλλαγής της Κατάστασης Απόρριψη Αιτήµατος Αλλαγής της Κατάστασης Επαφής (<contact:update>) <response> <result code="2306"> <msg>παραβίαση πολιτικής στην τιµή παραµέτρου</msg> </result> <extension> <extcontact:resdata xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extcontact-1.0 extcontact-1.0.xsd" xmlns:extcontact="urn:icsforth:params:xml:ns:extcontact-1.0"> <extcontact:comment>καταστάσεις αντικειµένων µε το πρόθεµα 'client' δεν επιτρέπονται.</extcontact:comment> </extension> <trid> <cltrid>gsa-0afdca30-6cd1-4fab-bbc7-1fe2fa5409da</cltrid> <svtrid> gr</svtrid> </trid> </response>

15 Απόρριψη ιαγραφής Επαφών Παράδειγµα 17 - Απάντηση στην εντολή <contact:delete> <response> <result code="2304"> <msg>η κατάσταση του αντικειµένου απαγορεύει την ενέργεια</msg> </result> <extension> <extcontact:resdata xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extcontact-1.0 extcontact-1.0.xsd" xmlns:extcontact="urn:ics-forth:params:xml:ns:extcontact-1.0"> <extcontact:comment> Επαφές σε κατάσταση 'pendingcreate', 'pendingdelete', 'pendingtransfer', 'pendingupdate', 'clientdeleteprohibited' or 'serverdeleteprohibited' δεν επιτρέπεται να διαγραφούν. </extcontact:comment> </extcontact:resdata> </extension> <trid> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> <svtrid> gr</svtrid> </trid> </response>

16 Εντολές ιαχείρισης ΕξυπηρετητώνΟνοµατοδοσίας

17 ιαχείριση Εξυπηρετητών Ονοµατοδοσίας Η κατάσταση ενός εξυπηρετητή ονοµατοδοσίας ΕΝ µπορεί να αλλάξει από µια εφαρµογή πελάτη του EPP: απόρριψη µε κωδικό σφάλµατος 2306 (Παραβίαση πολιτικής στην τιµή παραµέτρου) και το επεξηγηµατικό σχόλιο «Καταστάσεις αντικειµένων µε το πρόθεµα 'client' δεν επιτρέπονται». Η κατάσταση εξυπηρετητή ονοµατοδοσίας δεν µπορεί να περιλαµβάνει τα καθεστώτα: clientdeleteprohibited clientupdateprohibited

18 Εντολή <host:create> Μέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός διευθύνσεων IP (v4 και v6) 16 - host:addr Ισχύει και για τα αιτήµατα αλλαγών Παράδειγµα 23 - Εντολή <host:create> <command> <create> <host:create xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd" xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0"> <host:name>ns1.forth.gr</host:name> <host:addr ip="v6">1080:0:0:0:8:800:200c:417a</host:addr> <host:addr> </host:addr> </host:create> </create> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> </command>

19 Εντολές ιαχείρισης ΟνοµάτωνΧώρου

20 Εντολές ιαχείρισης Ονοµάτων Χώρου Η κατάσταση ενός ονόµατος χώρου ΕΝ µπορεί να αλλάξει από µια εφαρµογή πελάτη του EPP: απόρριψη µε κωδικό σφάλµατος 2306 (Παραβίαση πολιτικής στην τιµή παραµέτρου) και το επεξηγηµατικό σχόλιο «Καταστάσεις αντικειµένων µε το πρόθεµα 'client' δεν επιτρέπονται». Η κατάσταση ονόµατος χώρου δεν µπορεί να περιλαµβάνει τα καθεστώτα: clientdeleteprohibited clienthold clientrenewprohibited clienttransferprohibited clientupdateprohibited

21 Έλεγχος Εγκυρότητας / ιαθεσιµότητας - Ι Ο έλεγχος διαθεσιµότητας απαντάει στο ερώτηµα ΑΝ ένα όνοµα χώρου ΘΑ δηµιουργηθεί στο σύστηµα του µητρώου µετά από σχετική δήλωση καταχώρησής του Απάντηση σε domain:check: <domain:name avail= 1 >ite.gr</domain:name> Ότανητιµήτηςπαραµέτρου availτουπεδίου domain:nameέχειτηντιµή 1, σηµαίνει ότι το όνοµα χώρου θα δηµιουργηθεί στο µητρώο µετά από σχετική δήλωση καταχώρησής του Στηνπερίπτωσηπουητιµήτηςπαραµέτρου availείναι 0, τοόνοµαδενθα δηµιουργηθείµετάαπόµίααντίστοιχηδήλωσηκαταχώρησης. Προσοχή: εάν avail= 0 δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι το όνοµα χώρου ΕΝ µπορεί να καταχωρηθεί! Π.χ. ο έλεγχος οποιουδήποτε ονόµατος χώρου µε κατάληξη.gov.gr θα επιστρέψει avail= 0 Αλλαγή των µηνυµάτων που επιστρέφονται στα αιτήµατα domain:check. Υπάρχει αναλυτικός πίνακας µε τις σχετικές αλλαγές στον «Οδηγό Υλοποίησης του EPP» v3.3

22 Έλεγχος Εγκυρότητας / ιαθεσιµότητας - ΙΙ Παράδειγµα 31 - Εντολή <domain:check> µε χρήση του extdomain:registrantid <check> <domain:check xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>forth.gr</domain:name> <domain:name>forth.gov.gr</domain:name> </domain:check> </check> <extension> <extdomain:check xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd"> <extdomain:registrantid>reg_cont0343</extdomain:registrantid> </extdomain:check> </extension> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid>

23 Έλεγχος Εγκυρότητας / ιαθεσιµότητας - ΙΙΙ Παράδειγµα 32 - Απάντηση στην εντολή <domain:check> µε χρήση του extdomain:registrantid <response> <result code="1000"> <msg>η εντολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς</msg> </result> <resdata> <domain:chkdata xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <domain:cd> <domain:name avail="1">forth.gr</domain:name> <domain:reason>είναι διαθέσιµο</domain:reason> </domain:cd> <domain:cd> <domain:name avail="0">forth.gov.gr</domain:name> <domain:reason>σε Χρήση.</domain:reason> </domain:cd> </domain:chkdata> </resdata> <extension> <extdomain:resdata xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd" xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1"> <extdomain:comment ref="forth.gr">το Όνοµα Χώρου είναι διαθέσιµο για υλοποίηση.</extdomain:comment> </extdomain:resdata> </extension> </response>

24 Απαγόρευση Πράξεων σε Ονόµατα Χώρου Η ΕΕΤΤ έχει την δυνατότητα απαγόρευσης συγκεκριµένων κινήσεων για ένα όνοµαχώρουή/καιτηνάρσηµιαςαπαγόρευσης. Εάν σε ένα όνοµα χώρου έχουν επιβληθεί συγκεκριµένες απαγορεύσεις, οι πληροφορίες σχετικά µε τις απαγορεύσεις αυτές θα εµφανίζονται στην απάντηση τηςεντολής <domain:info> µέσωτηςνέαςεπέκτασης extdomainlock-1.0.xsd. delegationchangelock: απαγορεύει την αλλαγή στοιχείων DNS για το συγκεκριµένο όνοµα χώρου. ηλαδή απαγορεύεται η προσθήκη/κατάργηση εξυπηρετητών ονοµατοδοσίας για το συγκεκριµένο όνοµα χώρου ownerchangelock: απαγορεύει την µεταβίβαση χρήσης του ονόµατος χώρου ownernamechangelock: απαγορεύει την αλλαγή επωνυµίας του φορέα του ονόµατος χώρου expirationlock: απαγορεύει την λήξη του ονόµατος χώρου Ο συνδυασµός της κατάστασης του ονόµατος χώρου (domain:status) µαζί µε τις απαγορεύσεις (lock:type) συνθέτει το πλήρες φάσµα των περιορισµών που µπορούν να επιβληθούν σε ένα όνοµα χώρου.

25 Εντολή <domain:info> Κατάσταση αντικειµένου Απαγορεύσεις (επέκταση extdomainlock-1.0.xsd) Επαλήθευση Εγγραφών DS (επέκταση extsecdns-1.0.xsd) Παράδειγµα 36 - Απάντηση στην εντολή <domain:info> <resdata> <domain:infdata xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>forth.gr</domain:name> <domain:status s="serverhold"/> </domain:infdata> </resdata> <extension> <!- Επαλήθευση Εγγραφών DS --> <extsecdns:lastvalidationresult xmlns:extsecdns="urn:ics-forth:params:xml:ns:extsecdns-1.0" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extsecdns-1.0 extsecdns-1.0.xsd"> <extsecdns:wassuccessful>false</extsecdns:wassuccessful> <extsecdns:validationoutcome> Όλες οι εγγραφές DS εν αναµονή της επαλήθευσης απορρίφθηκαν. εν ήταν δυνατό να επιλυθεί (resolve) το όνοµα του εξυπηρετητή ονοµάτων ns15.forth.gr. </extsecdns:validationoutcome> <extsecdns:validationdate> t16:21: :00</extsecdns:validationdate> </extsecdns:lastvalidationresult> <!-- Απαγορεύσεις --> <lock:infdata xmlns:lock="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomainlock-1.0" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomainlock-1.0 extdomainlock-1.0.xsd"> <lock:type lock="delegationchangelock"/> <lock:type lock="ownerchangelock"/> </lock:infdata> </extension>

26 Εντολή <domain:create> Τα αιτήµατα δηµιουργίας ονοµάτων χώρου εκτελούνται άµεσα - εξαιρούνται τα ονόµατα που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο.gov.gr και όσα περιέχονται στη λίστα γεωγραφικών όρων αυτά τα ονόµατα χώρου ΕΝ δηµιουργούνται Τα παρακάτω πεδία σε ένα αίτηµα <domain:create> ΕΝ υποστηρίζονται πλέον κάτω από το πεδίο <extdomain:create> της επέκτασης extdomain-1.1.xsd: <extdomain:comment> <extdomain:reject> Παράδειγµα 38 - Απάντηση στο αίτηµα δηµιουργίας ονόµατος χώρου <response> <result code="1001"> <msg>η εντολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς; εκκρεµούν ενέργειες</msg> </result> <resdata> <domain:credata xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>forth.gr</domain:name> </domain:credata> </resdata> <extension> <extdomain:resdata xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd"> <extdomain:protocol>66155</extdomain:protocol> <extdomain:comment>αριθµός Πρωτοκόλλου Αίτησης 66155: Προς Έγκριση. Όνοµα Χώρου ηµιουργήθηκε.</extdomain:comment> </extdomain:resdata> </extension> </response>

27 Ενεργοποίηση εσµευµένης Μορφής Παράδειγµα 40 - Ενεργοποίηση της δεσµευµένης µορφής ιτέ.gr <create> <domain:create xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>ιτέ.gr</domain:name> <domain:authinfo> <!-- Ο κωδικός εξουσιοδότησης του ήδη εκχωρηµένου ονόµατος χώρου βάσει του οποίου ζητείται η ενεργοποίηση αυτής της δεσµευµένης µορφής. --> <domain:pw>121212</domain:pw> </domain:authinfo> </domain:create> </create> <extension> <extdomain:create xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd"> <extdomain:use/> <extdomain:record>dname</extdomain:record> </extdomain:create> </extension> <cltrid>gsa-bdb227df-ec8d-4c04-a8fc-306bbb7d2ecb</cltrid> </command>

28 Μεταβολή Επωνυµίας Φορέα Αιτήµατα µεταβολής επωνυµίας του φορέα ονόµατος χώρου εκτελούνται άµεσα χωρίς να απαιτείται εξέταση από την ΕΕΤΤ ΕΝ υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης. Παράδειγµα 44 - Μεταβολή επωνυµίας φορέα <command> <update> <domain:update xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <domain:name>forth.gr</domain:name> <domain:chg> <domain:registrant>reg_registrantid</domain:registrant> </domain:chg> </domain:update> </update> <extension> <extdomain:update xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd" xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1"> <!-- Η εντολή εκτελείται άµεσα για ΟΛΑ τα ονόµατα χώρου. ΕΝ υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης. --> <extdomain:op>ownernamechange</extdomain:op> </extdomain:update> </extension> <cltrid>gsa-dd8d3ef5-bc9b-4f8d-ac62-ebd69e8fd036</cltrid> </command>

29 Μεταβίβαση Χρήσης - Ι Τα αιτήµατα µεταβίβασης χρήσης ονοµάτων χώρου εκτελούνται άµεσα χωρίς να απαιτείται εξέταση από την ΕΕΤΤ Εξαιρούνται τα ονόµατα που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο.gov.gr και όσα περιέχονται στη λίστα γεωγραφικών όρων η οποία δηµοσιεύεται από την ΕΕΤΤ εν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης Παράδειγµα 46 - Αίτηµα µεταβίβασης χρήσης ονόµατος χώρου <command> <update> <domain:update xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>forth.gr</domain:name> <domain:chg> <domain:registrant>reg_izaf</domain:registrant> </domain:chg> </domain:update> </update> <extension> <extdomain:update xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd"> <!-- Η εντολή εκτελείται άµεσα εκτός εάν το όνοµα βρίσκεται στο επίπεδο.gov.gr ή περιέχεται στη λίστα γεωγραφικών όρων της ΕΕΤΤ. ΕΝ υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης. --> <extdomain:op>ownerchange</extdomain:op> </extdomain:update> </extension> <cltrid>gsa-dd8d3ef5-bc9b-4f8d-ac62-ebd69e8fd036</cltrid> </command>

30 Μεταβίβαση Χρήσης - ΙΙ Εάντοαίτηµααφοράσεόνοµαχώρουµεκατάληξη.gov.grήόνοµαχώρουπου περιλαµβάνεται στη λίστα των γεωγραφικών όρων: τοαίτηµαθαεξεταστείαπότηνεεττ Παράδειγµα 48 - Απάντηση σε αίτηµα µεταβίβασης ονόµατος χώρου (γεωγραφικό ή.gov.gr) <response> <!-- Εκκρεµεί απόφαση της EETT για µεταβιβάσεις ονοµάτων χώρου στο.gov.gr ή για γεωγραφικά. --> <result code="1001"> <msg>η εντολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς; εκκρεµούν ενέργειες</msg> </result> <trid> <cltrid>gsa-dd8d3ef5-bc9b-4f8d-ac62-ebd69e8fd036</cltrid> <svtrid> gr</svtrid> </trid> </response>

31 Αλλαγή του Τύπου Εγγραφής εσµευµένης Μορφής Ονόµατος Χώρου Παράδειγµα 49 - Αίτηµα αλλαγής του τύπου εγγραφής δεσµευµένης µορφής <command> <update> <domain:update xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <domain:name>ιτε.gr</domain:name> </domain:update> </update> <extension> <extdomain:update xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd" xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1"> <extdomain:chg> <extdomain:record> <extdomain:recordtype type="domain">ίτε.gr</extdomain:recordtype> <extdomain:recordtype type="dname">ιτέ.gr</extdomain:recordtype> </extdomain:record> </extdomain:chg> </extdomain:update> </extension> <cltrid>abc:trasreg: </cltrid> </command>

32 Εντολή <domain:renew> - I Αίτηµα ανανέωσης ονόµατος χώρου: µέγιστη διάρκεια ανανέωσης ανά αίτηµα: 10 έτη η διάρκεια ανανέωσης πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του 2 προεπιλογή τα 2 έτη εάν δεν συµπληρωθεί η διάρκεια ανανέωσης απεριόριστα αιτήµατα ανανέωσης ανά όνοµα χώρου Παράδειγµα 51 - Αίτηµα ανανέωσης ονόµατος χώρου <command> <renew> <domain:renew xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>forth.gr</domain:name> <domain:curexpdate> </domain:curexpdate> <domain:period unit="y">6</domain:period> </domain:renew> </renew> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> </command> Tοαίτηµααντιστοιχείσε 6 / 2 = 3 χρεώσιµεςπράξεις

33 Εντολή <domain:renew> - II Εάνέναόνοµαχώρουέχειλήξεικαιβρίσκεταιστηνπερίοδοτων 15 ηµερώναπότηνλήξητου, τότε: µπορεί να ανανεωθεί και από τρίτο καταχωρητή: πρώτα θα µεταφερθεί στον νέο καταχωρητή και στην συνέχεια θα ανανεωθεί τοαίτηµαθααπορριφθείεάνηεπωνυµίατηςεπαφήςπουσυµπληρώνεται (extdomain:registrantid) διαφέρει από την επωνυµία του φορέα η επιλογή του κενού contact εξακολουθεί να ισχύει υποχρεωτική αλλαγή του κωδικού εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου όταν η ανανέωση πραγµατοποιηθεί από τρίτο καταχωρητή Παράδειγµα 53 - Αίτηµα ανανέωσης ονόµατος χώρου µε αλλαγή καταχωρητή <command> <renew> <domain:renew xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <domain:name>forth.gr</domain:name> <domain:curexpdate> </domain:curexpdate> <domain:period unit="y">10</domain:period> </domain:renew> </renew> <extension> <extdomain:renew xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd" xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1"> <extdomain:registrantid>reg_newregistrnt</extdomain:registrantid> <extdomain:currentpw>222222</extdomain:currentpw> <extdomain:newpw>secret</extdomain:newpw> </extdomain:renew> </extension> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> </command>

34 ιαγραφή Ονόµατος Χώρου Εκτελείται άµεσα και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης Το πεδίο extdomain:protocol αντικαταστάθηκε από το πεδίο extdomain:pw Παράδειγµα 55 - Αίτηµα διαγραφής ονόµατος χώρου <command> <delete> <domain:delete xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>forth.gr</domain:name> </domain:delete> </delete> <extension> <!-- Η εντολή εκτελείται άµεσα για ΟΛΑ τα ονόµατα χώρου. ΕΝ υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης. --> <extdomain:delete xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd"> <extdomain:pw>mypassw0rd</extdomain:pw> <extdomain:op>deletedomain</extdomain:op> </extdomain:delete> </extension> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> </command>

35 ιαγραφή εσµευµένης Μορφής Ονόµατος Εκτελείται άµεσα και δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης Το πεδίο extdomain:protocol αντικαταστάθηκε από το πεδίο extdomain:pw Παράδειγµα 57 - Αίτηµα διαγραφής δεσµευµένης µορφής ονόµατος χώρου <command> <delete> <domain:delete xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <domain:name>ιτέ.gr</domain:name> </domain:delete> </delete> <extension> <extdomain:delete xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd" xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1"> <extdomain:pw>mypassw0rd</extdomain:pw> <extdomain:op>deletehomograph</extdomain:op> </extdomain:delete> </extension> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> </command>

36 Ανάκληση Αιτήµατος ηµιουργίας Ονόµατος Ηανάκλησηαιτήµατοςδηµιουργίαςονόµατοςχώρουεπιτρέπεταιµέχρικαιτην 5 η ηµέρααπότηνυποβολήτουστοµητρώο Εξακολουθεί να ζητείται ο αριθµός πρωτοκόλλου του αιτήµατος δηµιουργίας (extdomain:protocol) Παράδειγµα 59 - Αίτηµα ανάκλησης αιτήµατος δηµιουργίας ονόµατος χώρου <command> <delete> <domain:delete xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>ite.gr</domain:name> </domain:delete> </delete> <extension> <!-- Η εντολή εκτελείται άµεσα. --> <extdomain:delete xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd"> <extdomain:protocol>33223</extdomain:protocol> <extdomain:op>recallapplication</extdomain:op> </extdomain:delete> </extension> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> </command>

37 Εντολή <domain:transfer> - I Το αίτηµα εκτελείται άµεσα χωρίς να απαιτείται καµία ενέργεια από τον τρέχοντα καταχωρητή και δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης του αιτήµατος Συµπληρώνονται υποχρεωτικά: ο νέος κωδικός επαφής του φορέα ο κωδικός εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου ο νέος κωδικός εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου πρέπει να διαφέρει από τον τρέχοντα (διαφορετικά το αίτηµα θα απορριφθεί) Εάν ο κωδικός επαφής που συµπληρώθηκε στο αίτηµα αλλαγής καταχωρητή δεν υπάρχει (κενό contact), το σύστηµα θα τον δηµιουργήσει αυτόµατα µε τα στοιχεία της επαφής του φορέα του ονόµατος χώρου Εάν ο κωδικός επαφής υπάρχει ήδη στο σύστηµα, τότε κατά την επεξεργασία του αιτήµατος από το σύστηµα πραγµατοποιείται σύγκριση του πεδίου contact:name (Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία Εταιρείας) της επαφής που αντιστοιχεί στον κωδικό προσώπου επαφής που συµπληρώνεται στο πεδίο extdomain:registrantid µε την επωνυµία του φορέα του ονόµατος χώρου εάν διαφέρουν το αίτηµα απορρίπτεται

38 Εντολή <domain:transfer> - ΙΙ Το αίτηµα αλλαγής καταχωρητή απορρίπτεται όταν οι επωνυµίες διαφέρουν Αίτηµα απορρίφθηκε Οι επωνυµίες διαφέρουν <epp xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance"> <response> <result code="2308"> <msg>παραβίαση πολιτικής χειρισµού δεδοµένων</msg> </result> <extension> <extdomain:resdata xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd" xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1"> <extdomain:comment>η επωνυµία του νέου δικαιούχου είναι διαφορετική από την επωνυµία του τωρινού δικαιούχου.</extdomain:comment> </extdomain:resdata> </extension> <trid> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> <svtrid>cf8357a ac2e-08e551e </svtrid> </trid> </response> </epp>

39 Εντολή <domain:transfer> - IΙI Η µόνη επιτρεπόµενη τιµή της παραµέτρου «op» του πεδίου «domain:transfer» είναι η «request». εν επιτρέπονται δηλαδή οι τιµές: query, cancel, reject ή approve Αίτηµα domain:transfer µε op= request <command> <transfer op="query"> <domain:transfer xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>forth.gr</domain:name> </domain:transfer> </transfer> <cltrid>gsa-20343c7a-935f-46c1-a05f-0853adeccdcf</cltrid> </command> Απάντηση σε domain:transfer µε op!= request <response> <result code="2102"> <msg>μη υλοποιηµένη επιλογή πρωτοκόλλου</msg> </result> <extension> <extdomain:resdata xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd"> <extdomain:comment>η µόνη επιλογή που υποστηρίζεται για την αλλαγή καταχωρητή είναι η 'request'.</extdomain:comment> </extdomain:resdata> </extension> <trid> <cltrid>gsa-20343c7a-935f-46c1-a05f-0853adeccdcf</cltrid> <svtrid>84f21f2e-4dcf-42a8-a9b4-6b243774d </svtrid> </trid> </response>

40 Εντολή <domain:transfer> - IV Παράδειγµα 61 - Αίτηµα αλλαγής καταχωρητή <command> <transfer op="request"> <domain:transfer xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd"> <domain:name>forth.gr</domain:name> <domain:authinfo> <domain:pw>123123</domain:pw> </domain:authinfo> </domain:transfer> </transfer> <!-- Απαιτείται η συµπλήρωση νέου κωδικού εξουσιοδότησης για το όνοµα χώρου. --> <extension> <extdomain:transfer xmlns:extdomain="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1" xsi:schemalocation="urn:ics-forth:params:xml:ns:extdomain-1.1 extdomain-1.1.xsd"> <extdomain:registrantid>reg_contact001</extdomain:registrantid> <extdomain:newpw>22cf2222</extdomain:newpw> </extdomain:transfer> </extension> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> </command>

41 Εντολή <domain:transfer> - V Η τιµή του πεδίου domain:trstatus που δηλώνει την κατάσταση της αίτησης αλλαγής καταχωρητή θα είναι πάντα serverapproved - λόγω της αυτόµατης έγκρισης από το σύστηµα Η τιµή του πεδίου domain:acid που δηλώνει ποιος εγκρίνει / απορρίπτει το αίτηµα θα είναι πάντα registry λόγω της αυτόµατης έγκρισης από το σύστηµα Παράδειγµα 62 - Απάντηση σε αίτηµα αλλαγής καταχωρητή <response> <result code="1000"> <msg>η εντολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς</msg> </result> <resdata> <domain:trndata xsi:schemalocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0"> <domain:name>forth.gr</domain:name> <domain:trstatus>serverapproved</domain:trstatus> <domain:reid>trasreg2</domain:reid> <domain:redate> t13:01:42.5z</domain:redate> <domain:acid>registry</domain:acid> <domain:acdate> t13:01:42.5z</domain:acdate> <domain:exdate> t13:01:42.5z</domain:exdate> </domain:trndata> </resdata> <trid> <cltrid>abc:ics-forth: </cltrid> <svtrid>f7e93bdf-fa45-4c bf3655f </svtrid> </trid> </response>

42 ΑλλαγέςστιςΕπεκτάσεις EPP τουμητρώου

43 Αλλαγές στην Επέκταση extdomain-1.1.xsd Οι µόνες επιτρεπτές τιµές του πεδίου extdomain:op είναι: recallapplication, deletedomain, deletehomograph Νέο υπό-πεδίο (extdomain:pw) που αναφέρεται στον τρέχοντα κωδικό εξουσιοδότησης ονόµατος χώρου κάτω από το πεδίο extdomain:delete υποχρεωτικό για τα αιτήµατα: ιαγραφής ονόµατος χώρου ιαγραφής δεσµευµένης µορφής ονόµατος χώρου Νέο υπό-πεδίο (extdomain:newpw) του extdomain:transfer που αναφέρεται στον νέο κωδικό εξουσιοδότησης ονόµατος χώρου για τα αιτήµατα αλλαγής καταχωρητή Νέο σύνθετο πεδίο (extdomain:renew) µε τα παρακάτω υπό-πεδία αφορά στα αιτήµατα ανανέωσης ληγµένων ονοµάτων χώρου που είναι στην περίοδο 15- µέρου από τρίτο καταχωρητή: extdomain:registrantid νέος κωδικός επαφής του φορέα extdomain:currentpw τρέχων κωδικός εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου extdomain:newpw νέος κωδικός εξουσιοδότησης του ονόµατος χώρου Κατάργηση των υπό-πεδίων του extdomain:create: extdomain:reject extdomain:use

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 1 από 13 Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης & Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP Έκδοση 2.0 [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 2 από 13 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

EPPNET KERNEL V1.0 DEVELOPER S GUIDE

EPPNET KERNEL V1.0 DEVELOPER S GUIDE EPPNET KERNEL V1.0 DEVELOPER S GUIDE Σελίδα 1 από 22 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EPPNET... 4 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ EPPNET KERNEL... 4 3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 5 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ... 6 5 ΕΝΤΟΛΕΣ (API)... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [.GR] ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [.GR] ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [.GR] ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Ι. Αλλαγές στις Διαδικασίες Καταχώρησης και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη [.gr] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 21 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 693/9 Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 412 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 750/2 Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώ ρου (Domain Names) με κατάληξη.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης

ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης ηµοπρασία για τη Εκχώρηση Ονοµάτων Χώρου µε κατάληξη.gr Τεύχος Προκήρυξης Μαρούσι, Οκτώβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ιατάξεις που διέπουν το παρόν Τεύχος Προκήρυξης Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ENTOURIUM Οδηγίες Χρήσης

ENTOURIUM Οδηγίες Χρήσης Κοινές Διαδικασίες Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στην Εφαρμογή 2 Entourium Υπηρεσίες (Modules) Καλάθι Αγοράς 3 Περίοδος Εργασίας Tool Bar Menu Επιλογών 4 Φίλτρα διαθεσιμότητας 5 Προσθήκη στο Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012

easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012 easypay.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Υπηρεσίας Έκδοση 6.0 Σεπτέμβριος 2012 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, Τράπεζα Πειραιώς 182838 (με χρέωση αστικής κλήσης), 210 3288000 (από το κινητό ή το εξωτερικό), support@easypay.gr

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect FAQs: Domain Name Vodafone Business Connect - FAQs: Domain Name Έκδοση 1.0 1. Τι είναι ένα όνομα χώρου (domain name); Το όνομα χώρου (domain name) αποτελεί την ηλεκτρονική διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Προσωπικού της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο χρήσης συστήµατος υποβολής αίτησης απόσπασης ιευθύνσεις και Γραφεία Β/θµιας Εκπαίδευσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA)

Hellenic Academic and Research Institutions Certification Authority (HARICA) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας/ Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Υ ππ οο δδ οο μή Δημ οο σσ ί οο υυ Κ λλ εε ι δδ ι οο ύύ (( P uu bb l i cc K ee yy II nn ff rr aa

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εφαρμογή Αλιείας... 1 1.1. Αυτόνομη Εγκατεστημένη Εφαρμογή (Client)... 1 1.1.1. Εισαγωγή... 1 1.1.2. Επισκόπηση Επιλογών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3)

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνου Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ Κεντρικά γραφεία Cisco Systems, Inc. 170

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα