Εισαγωγή στους δρομολογητές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στους δρομολογητές"

Transcript

1 Εισαγωγή στους δρομολογητές Copyright Cisco Ι. Ξυδάς

2 Εσωτερικό του δρομολογητή Οι routers είναι computers Ο router έχει CPU και Memory Internetwork Operating System Router Bootup διαδικασία Router Ports και Interfaces Routers και Network Layer

3 Οι Routers είναι Computers Leonard Kleinrock και ο πρώτος IMP. Ο router είναι ένας υπολογιστής: Ο πρώτος router (ARPANET): IMP (Interface Message Processor) Honeywell 516 minicomputer 30 Αυγούστου

4 Φυσικά χαρακτηριστικά ενός Router 4

5 Οι routers προωθούν πακέτα (packet switching): Από τον αρχικό αποστολέα (source) στον τελικό αποδέκτη (destination). διαλέγει τη καλύτερη διαδρομή (best path) Ενας router διασυνδέει connects πολλαπλά δίκτυα: διεπαφές (interfaces) σε διαφορετικά IP δίκτυα 5

6 Router interfaces: LAN WAN 6

7 Οι δρομολογητές καθορίζουν την καλύτερη διαδρομή Η κύρια ευθύνη των δρομολογητών : Να καθορίσουν την καλύτερη διαδρομή να προωθήσουν τα πακέτα προς τον προορισμό τους 7

8 Οι δρομολογητές καθορίζουν την καλύτερη διαδρομή Το IP πακέτο εισέρχεται στην Ethernet interface του router. O router εξετάζει την IP διεύθυνση προορισμού (destination) του πακέτου. Ο router ψάχνει για το καλύτερο ταίριασμα της διεύθυνσης προορισμού του πακέτου και μιας διεύθυνσης δικτύου μέσα στον πίνακα δρομολόγησης. Μέσω της διεπαφής εξόδου που υποδεικνύει ο πίνακας το πακέτο προωθείται προς τον επόμενο δρομολογητή ή τον τελικό προορισμό. Πίνακας δρομολόγησης (routing table) καθορίζει τη καλύτερη διαδρομή (best path). καλύτερο ταίριασμα μεταξύ της IP διεύθυνσης προορισμού και μιας διεύθυνσης δικτύου στον πίνακα δρομολόγησης 8

9 Router CPU & Memory CPU Εκτελεί τις εντολές του λειτουργικού συστήματος Random access memory (RAM) υπο εκτέλεση αντίγραφο αρχείο της διάρθρωσης configuration file) πίνακας δρομολόγησης (routing table) ARP cache Read-only memory (ROM) Diagnostic software που χρησιμοποιείται στην έναρξη του router. bootstrap program του δρομολογητή Περιορισμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος (IOS) Non-volatile RAM (NVRAM) Αποθηκεύει την διάρθρωση εκκίνησης (startup configuration) Flash memory Περιέχει το λειτουργικό σύστημα (IOS) Interfaces Διάφορες φυσικές διεπαφές: Fast/Giga Ethernet interfaces Serial interfaces Διεπαφές διαχείρισης (management interfaces) 9

10 Cisco IOS - Internetwork Operating System Πολλές και διαφορετικά IOS images. Ένα IOS image είναι ένα αρχείο που περιέχει όλο το λειτουργικό σύστημα για τον συγκεκριμένο δρομολογητή. IOS χαρακτηριστικά Παράδειγμα: υποστήριξη του IPv6 ή ενός πρωτοκόλλου δρομολόγησης (routing protocol) όπως το OSPF. 10

11 Router Bootup Process 11

12 Bootup Process running-config IOS (running) startup-config IOS Bootup program ios (partial) 12

13 Πού αποθηκεύεται το μόνιμο configuration file που χρησιμοποιείται στο boot-up? Πού αποθηκεύεται το diagnostics software που εκτελείται από τα hardware modules? Πού αποθηκεύεται το the backup (partial) copy του IOS? NVRAM (B) ROM (D) ROM (D) Πού αποθηκεύεται μόνιμα το IOS πριν αντιγραφεί στη RAM? Πού αποθηκεύονται άμεσα όλες οι αλλαγές που γίνονται δυναμικά στο configuration? FLASH (C) RAM (A) A B C D running-config IOS (running) startup-config IOS Bootup program ios (partial) 13

14 ??????? running-config IOS (running) startup-config IOS Bootup program ios (partial) 14

15 startup-config B running-config A Bootup program D IOS C ios (partial) D IOS (running) A A B C D running-config IOS (running) startup-config IOS Bootup program ios (partial) 15

16 Επαλήθευση της boot-up διαδικασίας show version: η εντολή εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το boot-up. 16

17 Ports & Interfaces Port Πόρτες διαχείρισης για την πρόσβαση του διαχειριστή Interface διεπαφή που λαμβάνει και στέλνει δεδομένα. Σημείωση: Ωστόσο, οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται εναλλακτικά! 17

18 Management Ports Console port Terminal PC που τρέχει λογισμικό (terminal emulator) Out-of-band διαχείριση Χρησιμοποιείται για το αρχικό configuration Auxiliary (AUX) port δεν έχουν όλοι οι routers AUX ports. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σύνδεση modem και απομακρυσμένη διαχείριση 18

19 Router Interfaces Interfaces λαμβάνουν και στέλνουν πακέτα. διάφοροι τύποι δικτύων (networks) διάφοροι τύποι καλωδίων και συνδέσεων (media and connectors) διάφοροι τύποι διεπαφών (interfaces) Fast Ethernet interfaces - LANs Serial interfaces - WAN συνδέσεις (T1/Ε1, xdsl, ISDN) 19

20 Router Interfaces FastEthernet 0/0 MAC: 0c00-41cc-ae /16 FastEthernet 0/0 MAC: 0c00-3a44-190a /24 Router Interface: Serial 0/ /24 διαφορετικό δίκτυο Serial 0/ /24 IP address and subnet mask του δικτύου Cisco IOS δεν επιτρέπει δύο ενεργές interfaces του ίδιου δρομολογητή να ανήκουν στο ίδιο δίκτυο. 20

21 LAN Interfaces Fast Ethernet και Gigabit Ethernet interfaces Συνδέει τον δρομολογητή στο LAN Layer 2 MAC address Συμμετέχει στο Ethernet Address Resolution Protocol (ARP): διατηρεί ARP cache για τη διεπαφή στέλνει ARP requests όταν χρειάζεται απαντά με ARP replies όταν ζητηθεί Σύνδεση μέσω RJ-45 jack (UTP). Router -switch: straight-through καλώδιο Router -router: crossover καλώδιο 21

22 WAN Interfaces Point-to-Point, ISDN, Frame Relay interfaces κ.α. Συνδέει τους δρομολογητές σε εξωτερικά δίκτυα. Η Layer 2 ενθυλάκωση μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου π.χ. PPP Frame Relay HDLC (High-Level Data Link Control). Note: Οι MAC addresses χρησιμοποιούνται μόνο σε Ethernet interfaces και όχι σε WAN interfaces. 22

23 Routers στο Network Layer Layer 3 device διότι η κύρια απόφαση προώθησης πακέτων βασίζεται στην πληροφορία του IP πακέτου του επιπέδου 3 (destination IP address). Αυτό είναι γνωστό σαν δρομολόγηση (routing). 23

24 Οι Routers λειτουργούν στα Layers 1, 2 και 3 24

25 Εισαγωγή στη διαχείριση των δρομολογητών Copyright Cisco Ι. Ξυδάς

26 Λειτουργικό σύστημα (IOS) Όπως ένας υπολογιστής, έτσι και ένας δρομολογητής ή ένας μεταγωγέας δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς λειτουργικό σύστημα. Η Cisco ονομάζει το λειτουργικό της σύστημα Cisco Internetwork Operating System or Cisco IOS. Tο Cisco IOS προσφέρει τις ακόλουθες δικτυακές υπηρεσίες: Βασικές λειτουργίες δρομολόγησης και μεταγωγής Αξιόπιστη και ασφαλή πρόσβαση σε δικτυακούς πόρους Δικτυακή επεκτασιμότητα

27 Router user interface Το IOS λειτουργικό προσφέρει μία command-line interface (CLI) σαν το παραδοσιακό περιβάλλον κονσόλας. Αυτό το περιβάλλον είναι προσπελάσιμο μέσω: Console AUX port (modem) Telnet

28 Router user interface modes Το IOS προσφέρει μία υπηρεσία command interpreter γνωστή σαν command executive (EXEC). Μετά την εισαγωγή μιας εντολής η EXEC ελέγχει και εκτελεί αυτή την εντολήv. Τα επίπεδα λειτουργίας είναι: user EXEC mode και privileged EXEC mode.

29 Χαρακτηριστικά του IOS software Υπάρχουν διάφορες IOS images για διαφορετικές Cisco συσκευές και διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά η βασική δομή διάρθρωσης είναι η ίδια. Η ονοματολογία των διαφόρων Cisco IOS releases περιλαμβάνει τρία μέρη: Την πλατφόρμα που τρέχει η εικόνα (image) του λειτουργικού Τα ειδικά χαρακτηριστικά που υποστηρίζει το image Πού τρέχει το image και εάν είναι συμπιεσμένο (zipped ή compressed)

30 Χαρακτηριστικά του IOS software Με την εντολή show version ελέγχουμε το current image και διαθέσιμο flash.

31 Λειτουργία του IOS Software Οι συσκευές Cisco έχουν τρία διακριτά λειτουργικά περιβάλλοντα ή modes: ROM monitor Boot ROM Cisco IOS Η εντολή show flash ελέγχει ότι το σύστημα έχει αρκετή μνήμη να φορτώσει ένα νέο Cisco IOS image.

32 Αρχική εκκίνηση των Cisco routers Όταν ξεκινά ενας Cisco router, τρέχει ένα power-on self test (POST). Κατά τη διάρκεια αυτού του τέστ ο router τρέχει διαγνωστικά από την ROM σε όλα τα hardware modules. Μετά το POST, συμβαίνουν τα ακόλουθα γεγονότα καθώς γίνεται το initialization του router:

33 Αρχική εκκίνηση των Cisco routers no Καθώς εξελίσσεται το αρχικό setup, εάν πατηθεί Ctrl-C διακόπτεται η διεργασία αυτή.

34 Router LED ενδεικτικά ON: ένα interface LED δηλώνει την δραστηριότητα στην αντίστοιχη διεπαφή. OFF: εάν το LED είναι off όταν η διεπαφή είναι ενεργή και σωστά συνδεδεμένη, τότε υπάρχει περίπτωση προβλήματος. ALWAYS ON: Εάν μία διεπαφή είναι εξαιρετικά απασχολημένη το LED της θα είναι συνέχεια αναμμένο. Το πράσινο OK LED δεξιά της AUX port (ή αλλού) θα παραμένει αναμμένο μετά από ένα σωστό initialization του συστήματος

35 Παρακολούθηση του router bootup no

36 Logging μέσα στον router Δύο εντολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να οριστεί ένα password πρόσβασης στο privileged EXEC mode: enable password και enable secret

37 Keyboard help στο router CLI

38 Keyboard help στο router CLI

39 Router command history terminal history size: ο μέγιστος αριθμός των εντολών είναι 256

40 Troubleshooting command line errors

41 The show version command IOS version and descriptive information Bootstrap ROM version Boot ROM version Router up time Last restart method System image file and location Router platform Configuration register setting IOS image and boot source.

42 The show version command Router>show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) 2500 Software (C2500-D-L), Version 12.0(5), RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 15-Jun-99 20:08 by phanguye Image text-base: 0x030380DC, data-base: 0x IOS Version ROM: System Bootstrap, Version 11.0(10c)XB2, PLATFORM SPECIFIC RELEASE SOFTWARE (fc1) ROM Version not usually an issue BOOTFLASH: 3000 Bootstrap Software (IGS-BOOT-R), Version 11.0(10c)XB2, PLATFORM SPECIFIC RELEASE SOFTWARE (fc1) Router uptime is 49 minutes System restarted by reload System image file is "flash:c2500-d-l_120-5.bin" cisco 2516 (68030) processor (revision J) with 6144K/2048K bytes of memory. Processor board ID , with hardware revision Bridging software. Model & CPU X.25 software, Version Basic Rate ISDN software, Version Ethernet/IEEE interface(s) 14 Ethernet/IEEE repeater port(s) Router interfaces 2 Serial network interface(s) 1 ISDN Basic Rate interface(s) 32K bytes of non-volatile configuration memory. Amount of NVRAM 8192K bytes of processor board System flash (Read ONLY) Configuration register is 0x2102 Router> Router boot information Booted this IOS file from flash Amount of Flash Configuration Register, important for password recovery. Must press space or return to get this last line! Amount of RAM memory

43 Διάρθρωση (configuration) ενός δρομολογητή Copyright Cisco Ι. Ξυδάς

44 CLI command modes Router#configure terminal Router(config)#

45 Configuring a router name Mistake Should be Router#config t Router(config)#hostname Tokyo Tokyo(config)#

46 Configuring router passwords Not recommended, clear text Κωδικοποιεί τα παραπάνω passwords αλλά Χρησιμοποιείστε την επόμενη εντολή για την ασφαλή κωδικοποίηση του password: Router(config)#enable secret <password>

47 service password-encryption command WARNING service password-encryption χρησιμοποιεί μία κωδικοποίηση (Cisco Level 7) που είναι πολύ εύκολο να αποκωδικοποιηθεί. Ωστόσο, η εντολή enable secret <password> χρησιμοποιεί μία ισχυρότερη κωδικοποίηση (Cidco Level 5) που δεν μπορεί εύκολα να παραβιαστεί.

48 Using exit, end & Control-Z end exit

49 Using exit, end & Control-Z Router>ena Router#configure terminal Πρέπει να είμαστε σε privileged mode Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#? Configure commands: aaa Authentication, Authorization and Acc.. access-list Add an access list entry alias Create command alias appletalk Appletalk global configuration commands arap Appletalk Remote Access Protocol arp Set a static ARP entry <text omitted> Router(config)#exit 00:03:20: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by con Router# Router(config)#interface interface Router(config-if)#exit Router(config)#router routing-protocol Router(config-router)#exit Router(config)#exit Router# Εμφανίζεται αυτό το μήνυμα κάθε φορά που εξερχόμαστε (exit) από το global configuration mode

50 Using exit, end & Control-Z Router# conf t (συντομογραφικά) Router(config)# router protocol Router(config-router)# (commands) Router(config-router)# exit Router(config)# exit Router# Router(config)# interface type port Router(config-if)# (commands) Router(config-if)# end (or Control-Z) Router#

51 Εκτελώντας adds, moves και changes running-config IOS (running) startup-config IOS Bootup program ios (partial)

52 Εκτελώντας adds, moves και changes Router#show startup-config %% Non-volatile configuration memory is not present Router#show running-config Building configuration... No startup-config file in NVRAM Current configuration:! version 12.0 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption! hostname Router! ip subnet-zero!! interface Ethernet0 no ip address no ip directed-broadcast shutdown! interface Serial0 no ip address no ip directed-broadcast shutdown Default running-config file, created in RAM

53 Εκτελώντας adds, moves και changes Router#show running-config Building configuration... Current configuration:! version 12.0 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption! hostname Router! ip subnet-zero! interface Ethernet0 no ip address no ip directed-broadcast shutdown The running-config Το configuration file περιέχει global, process και interface information που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία του router και των interface ports. Όλες οι αλλαγές στον router γίνονται στο running-config file και ενεργοποιούνται άμεσα στον router (εκτός κάποιων εξαιρέσεων): IP address Routing Protocols Router s Name κ.α.

54 copy running-config startup-config During bootup running-config RAM Router# copy running-config startup-config startup-config Εάν ο router αποσυνδεθεί από το ρεύμα ή κάνει reboot, ό,τι πληροφορία περιέχει η RAM χάνεται, συμπεριλαμβανομένου και του running-config. Προκειμένου να σωθούν όλες οι δυναμικές αλλαγές πρέπει να αντιγραφούν από την RAM στην NVRAM με την εντολή : Router# copy running-config startup-config

55 copy running-config startup-config Router#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration... Router#show startup-config! version 12.0 service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption! hostname Router!! ip subnet-zero! interface Ethernet0 no ip address no ip directed-broadcast shutdown! Μετά το copy το startupconfig file είναι το ίδιο με το running-config και ο router θα διατηρήσει όλες τις αλλαγές στο επόμενο reboot.

56 Displaying the config files show running-config show startup-config 1 Αυτές οι εντολές τρέχουν μόνο σε privileged mode γιατί εμφανίζουν και τα passwords.

57 Interfaces Router#show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down Serial0/0 unassigned YES unset administratively down down BRI0/0 unassigned YES unset administratively down down BRI0/0:1 unassigned YES unset administratively down down BRI0/0:2 unassigned YES unset administratively down down Serial0/1 unassigned YES unset administratively down down Router# Για γρήγορη ματιά στις διεπαφές (interfaces).

58 Configuring an Ethernet interface Router#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#inter fastethernet 0/0 Router(config-if)#ip address Router(config-if)#no shutdown Router(config-if)#end Router# Τα interfaces μπορούν να διαφέρουν (ανάλογα με το μοντέλο) Ρυθμίζουμε την IP address και την subnet mask no shutdown ενεργοποιεί το interface.

59 Configuring a serial interface Ρύθμιση μιας IP Address στο interface Router(config)#interface serial 0/0 Router(config-if)#ip address <ip address> <netmask>

60 Configuring a serial interface R1(config)#inter serial 0/0 R1(config-if)#ip address R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit Τα interfaces μπορούν να διαφέρουν (ανάλογα με το μοντέλο) Ρυθμίζουμε την IP address και την subnet mask no shutdown ενεργοποιεί το interface.

61 Ρυθμίζοντας ένα serial interface Lab Real world Στις σειριακές συνδέσεις, σε περιβάλλον εργαστηρίου, ένα άκρο ορίζεται σαν DCE και διαθέτει το ρολόι συγχρονισμού (clocking signal). Το clock και η ταχύτητα σύνδεσης ορίζονται με την εντολή clock rate. Router(config)#interface serial 0/0 Router(config-if)#clock rate Router(config-if)#no shutdown

62 Ρυθμίζοντας ένα serial interface RouterA DTE cable RouterB DCE cable RouterB(config)#inter serial 1 RouterB(config-if)#clock rate? Speed (bits per second) <text omitted> < > Choose clockrate from list above RouterB(config-if)#clock rate RouterB(config-if)#

63 show ip interface command Router# show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Ethernet YES manual up up Serial YES manual administratively down down Τί λάθος έχει εδώ? Ο administrator είτε έκανε shutdown στο interface ή ξέχασε να κάνει no shutdown (enable). Ένα serial interface δεν θα δείξει up και up εκτός εάν αμφότερα τα άκρα έχουν ρυθμιστεί σωστά και η εντολή no shutdown έχει χρησιμοποιηθεί. Εάν το configuration ενός router φαίνεται ok, ελέγξτε το configuration του άλλου router σε περίπτωση δυσλειτουργίας σε point-to-point διασύνδεση.

64 Άλλες εντολές - Συνοπτικά

65 Examining the show commands show interfaces Στατιστικά για όλα τα interfaces. show interface <i/f# port#> - Στατιστικά ενός συγκεκριμένου interface. show controllers serial Εμφανίζει πληροφορία σχετικά με το hardware. show clock Εμφανίζει τον χρόνο που έχει ρυθμιστεί στον router. show hosts Εμφανίζει μία cached λίστα των host names και addresses. show users Εμφανίζει όλους τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο router. show history Εμφανίζει το ιστορικό των εντολών που έχουν δοθεί. show flash Εμφανίζει πληροφορία για τη flash memory και τα IOS αρχεία της. show version Εμφανίζει πληροφορία για τον router και το IOS της RAM. show ARP Εμφανίζει τον ARP πίνακα του router. show protocol Εμφανίζει το global και interface status των L3 πρωτοκόλλων. show startup-configuration Εμφανίζει το configuration της ΝVRAM. show running-configuration Εμφανίζει το τρέχον configuration της RAM.

66 show interface <interface> command Router>show interface ethernet 0 Status MAC Address Ethernet0 is administratively down, line protocol is down, using hub 0 Hardware is Lance, address is b3a.cf84 (bia b3a.cf84) MTU 1500 bytes, BW Kbit, DLY 1000 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec) Routing ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 ARP cache entries timer metric Data link Last input never, output 01:05:35, output hang never information Last clearing of "show interface" counters never Queueing strategy: fifo Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0 input packets with dribble condition detected 63 packets output, bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out Router> encapsulation (Ethernet-II)

67 show interface <interface> command Router>show interface serial 0 Serial0 is administratively down, line protocol is down Hardware is HD64570 MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec) Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Queueing strategy: fifo Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 28 packets output, 9576 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 17 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0 carrier transitions DCD=down DSR=down DTR=down RTS=down CTS=down Router>

68 Interface descriptions RouterB#show inter e 0 Serial0 is up, line protocol is up Hardware is HD64570 Description: Engineering LAN, Bldg. 18 Internet address is /24

69 Interface descriptions Gateway(config)#inter e 0 Gateway(config-if)#description LAN interface for Marketing Gateway(config-if)#end Gateway# Gateway#show run Building configuration... <text omitted>! interface Ethernet0 description LAN interface for Marketing no ip address no ip directed-broadcast shutdown <text omitted> Gateway#show interface ethernet 0 Ethernet0 is administratively down, line protocol is down Hardware is Lance, address is c34.9ebb (bia c34.9ebb) Description: LAN interface for Marketing MTU 1500 bytes, BW Kbit, DLY 1000 usec, rely 252/255, load 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec) ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 <text omitted> Gateway#copy run start Destination filename [startup-config]? Building configuration... Gateway# Μην ξεχνάτε αυτή την εντολή γιατί την επόμενη φορά που κάνει reboot o router οι αλλαγές θα έχουν χαθεί!

70 Configuring interface description

71 Login banner & Message-Of-The-Day (MOTD) Το κείμενο δεν είναι το ίδιο αλλά καταλάβατε την ιδέα!

72 Login banner & Message-Of-The-Day (MOTD) Router(config)#hostname Gateway Gateway(config)# Gateway(config)#banner motd # Enter TEXT message. End with the character '#'. Warning! Stay away! # Gateway(config)#end Gateway#exit Press RETURN to get started. Warning! Stay away! User Access Verification Το prompt άλλαξε MOTD (Message Of The Day) Password: Gateway#show run Building configuration... <text omitted>! hostname Gateway! <text omitted>! banner motd ^C Warning! Stay away! ^C Delimiter always shows as ^C

73 Host name resolution Router# ping Router# ping Auckland Router# telnet Router# telnet Beirut Router# traceroute Router# traceroute Capetown Το IOS software διατηρεί μία cache με αντιστοιχίες host name-to-address για χρήση από τις EXEC εντολές. Αυτή η cache επιταχύνει τη διαδικασία μετατροπής των ονομάτων σε διευθύνσεις. Τα Host names, αντιθέτως με τα DNS names, έχουν έννοια μόνο στο router που έχουν οριστεί. (το DNS είναι επίσης ένα option)

74 Host name resolution Configuring Multiple IP Addresses Router(config)# ip host athina Αυτή η εντολή δεν μετατρέπει τον router σε DNS Server. H εντολή δεν επηρεάζει τα εισερχόμενα πακέτα που πρόκειται να δρομολογηθούν. Επηρεάζει μόνο τις ΙOS εντολές που εισάγονται στο router prompt. Μπορούν να οριστούν πολλαπλές ip addresses και να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που ένα interface είναι down. Είναι γενικά καλή ιδέα να χρησιμοποιηθεί η ίδια λίστα ονομάτων σε όλα τα router configurations.

75 Configuring host tables

76 Router(config)# ip domain-lookup Router#wreh Translating "wreh"...domain server ( ) (Καθυστερεί λίγο!!!) Translating "wreh"...domain server ( ) (Καθυστερεί λίγο!!!) Router(config)# no ip domain-lookup Router#wreh Translating "wreh" % Unknown command or computer name, or unable to find computer address DNS (Domain Name Service) είναι enabled by default με μια διεύθυνση server , που είναι ένα τοπικό broadcast. Εάν είναι enabled, χωρίς την ύπαρξη ενός DNS server στο δίκτυο, δημιουργείται μία ελαφριά αλλά ενοχλητική καθυστέρηση στο δίκτυο σε περίπτωση λαθών στην πληκτρολόγηση των εντολών.

77 Copying, editing & pasting configurations Ένας TFTP server επιτρέπει image και configuration uploads & downloads μέσω δικτύου. Ο TFTP server μπορεί να είναι άλλος router ή ένας host.

78 Copying, editing & pasting configurations Ο TFTP host μπορεί να είναι οποιοδήποτε σύστημα έχει φορτωμένο TFTP λογισμικό και λειτουργικό ικανό να δεχτεί αρχεία από TCP/IP δίκτυα.

79 Copying, editing & pasting configurations running-config RAM startup-config IOS IOS (running) copy flash tftp copy tftp flash copy startup-config tftp copy tftp startup-config copy running-config tftp copy tftp running-config

80 Copying, editing & pasting configurations Troubleshooting: Βεβαιωθείτε ότι κάνετε ping στον TFTP server.

81 TFTP Software and Servers Το TFTP software είτε είναι ενσωματωμένο με το λειτουργικό σύστημα (Linux/Unix) ή γίνεται downloaded (free).

82 Εισαγωγή στους δρομολογητές Copyright Cisco Ι. Ξυδάς

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα T1 T Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 2 VG 121F VoIP Gateway 5 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 5 Πλαίσιο Υποδοχών 6 Απαιτήσεις Συστήματος 7 3 Διαδικασία Εγκατάστασης Υλικού 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 11 01 011 0 10111 0 0 1 1 0 010 0 10 00 110 10 00 01 1 00 00 000 1 00 1 0 01 0 0 10 0 11 0 11 00 0 01 1 01 0 01 01 0110101 0 1 1 10 0 011010 0 1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις

Σημαντικές Σημειώσεις Περιεχόμενα Πρόλογος... iv Σημαντική σημείωση... v 1. Εισαγωγή... 1 1.1. Χαρακτηριστικά... 1 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Ελάχιστε απαιτήσεις συστήματος... 2 2. Διασύνδεση εξοπλισμού... 3 2.1. μπροστινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Ημερομηνία Εξέτασης: Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία 2015 Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία Σταύρος Σύβακας Περιεχόμενα Αρχές Διαχείρισης δικτύων (NMS)... 3 Απομακρυσμένη διαχείριση... 4 Εξυπηρετητής... 6 Λειτουργικό σύστημα... 7 Δρομολόγηση... 8 Πρωτόκολλα διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 7 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ To πρωτόκολλο OSPF (Open Shortest Path First)

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 7 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ To πρωτόκολλο OSPF (Open Shortest Path First) Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 7 ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ To πρωτόκολλο OSPF (Open Shortest Path First) 1 2 3 Άσκηση 1-single area OSPF 4 * σημείωση: Το ID του OSPF έχει σημασία μόνο τοπικά. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera 1 / 66 Περιγραφή 1. Εισαγωγή.. 4 1.1 Προσδιορισµός.4 1.2 Προσοχή 4 1.2.1 Περιβάλλον Εγκατάστασης.. 4 1.2.2 Μεταφορά..4 1.2.3 Συντήρηση και Προστασία..5 1.2.4 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 21 & 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β ΜΕΡΟΣ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1-86 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 21 & 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Β ΜΕΡΟΣ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1-86 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ Β ΜΕΡΟΣ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1-86 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 1. Τι περιγράφουν και σε τι αναφέρονται (διατάξεις, συσκευές) τα κατωτέρω χαρακτηριστικά μεγέθη; α) MHz β) GByte γ) nsec δ) MIPS ε) msec. MHz: Συχνότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0 EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.0 Ενότητα 1 Στόχοι Ενότητα 1 Η ενότητα Υλικό προσωπικών Η/Υ (PC Hardware) απαιτεί από τον υποψήφιο να

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος

Βασιλείου Χρήστος, Κουταλιανός Ορφέας Νικόλαος, Χρηστίδης Κωνσταντίνος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανίχνευση Δικτυακών Προβλημάτων Με Χρήση Εξειδικευμένων Εργαλειών Ανάλυσης Κίνησης Δικτύου TCPTrace, TCPDump, NDT, Iperf, Wireshark, BWCTL, Layer

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης. Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Και Πολυµέσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΙ Κρήτης. Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Και Πολυµέσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Και Πολυµέσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Πτυχιακή Εργασία Υλοποίηση τεχνικών για τον έλεγχο κωδικών, την πιστοποίηση ταυτότητας και τον έλεγχο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911

Kablosuz yaşam. 300 Mbps Wireless ADSL2+ 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router. Εγχειρίδιο Χρήστη. Air 5440 Air 5340. 7/24 people support 801 100 0911 Kablosuz yaşam 300 Mbps Wireless ADSL2+ Router 150 Mbps Wireless ADSL2+ Router Εγχειρίδιο Χρήστη Air 5440 Air 5340 7/24 people support 801 100 0911 ΠEPIEXOMENA Σύνοψη Εγχειριδίου 3 Ασφάλεια και Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές που μπορούμε να δώσουμε στο ping, μια ματιά στο manual θα μας πείσει γι'αυτό. Κεφάλαιο 13: Βασικές Δικτυακές Εντολές Ένα δίκτυο αποτελείται από υπολογιστές που συνδέονται μεταξύ τους. Ένα δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει μερικούς υπολογιστές σε ένα σπίτι ή γραφείο, ή να είναι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διακομιστών διαμεσολάβησης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαχείριση διακομιστών διαμεσολάβησης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι... 3 1.2 Απόδοση... 4. Κεφάλαιο 2: Hardware... 5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR...

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι... 3 1.2 Απόδοση... 4. Κεφάλαιο 2: Hardware... 5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Omnitron Δικτυακό Καταγραφικό DVR Οδηγίες Χρήσης Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι... 3 1.2 Απόδοση... 4 Κεφάλαιο 2: Hardware... 5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00

Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καταγραφικό ANGA H.264 Οδηγίες Χρήσης Έκδοση 3.00 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...3 1.1 Τεχνικοί Παράµετροι...3 1.2 Απόδοση...4 Κεφάλαιο 2: Hardware...5 2.1 Αυτόνοµο H.264 4CH/8CH/16CH/24CH/32CH DVR...5

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο: IPCAM. Ασύρματη IP Camera εσωτερικού χώρου

Μοντέλο: IPCAM. Ασύρματη IP Camera εσωτερικού χώρου Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: IPCAM Ασύρματη IP Camera εσωτερικού χώρου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 1.1 Κύρια χαρακτηριστικά... 3 1.2 Διαβάστε πριν τη χρήση... 3 1.3 Περιεχόμενα συσκευασίας... 4 1.4 Όψεις

Διαβάστε περισσότερα

H.264 NETWORK Embedded DVR

H.264 NETWORK Embedded DVR H.264 H.264 NETWORK Embedded DVR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ......4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ......4 1.2.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ...4 1.2.2 ΒΑΣΙΚEΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

IP communication module

IP communication module IP communication module 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Βασικό Διάγραμμα Σύνδεσης & Λειτουργιών...4 Τρόποι Λειτουργίας (modes)...6 Προκαθορισμένη IP Mode 0...6 Προκαθορισμένη IP με ακολουθία PSTN κλήσης Mode

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. το Τερματικό HELLAS SAT. για. version 1.9.2.6

Εγχειρίδιο Χρήστη. το Τερματικό HELLAS SAT. για. version 1.9.2.6 Εγχειρίδιο Χρήστη για το Τερματικό HELLAS SAT 2008 Newtec cy. Απαγορεύεται ρητά κάθε μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή διανομή. Εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση, κανένα μέρος του παρόντος εγγράφου δεν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων

Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6 η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων Ασφάλεια ικτύων Μέθοδοι επίθεσης Denial-of-Service i (DoS) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (Unauthorized access attacks) Password attacks, Trojan

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης Οδηγός Χρήστη RT-AC51U ς Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης GK9422 αναθεωρημένη έκδοση (έκδοση 2) Μάρτιος 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ H.264 NETWORK DIGITAL VIDEO SURVEILLANCE RECORDER 2 INSTRUCTION MANUAL 2 3 INSTRUCTION MANUAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή εισαγωγή στο TCP/IP

Μια μικρή εισαγωγή στο TCP/IP Μια μικρή εισαγωγή στο TCP/IP Μέρος ο Το IP και τα βοηθητικά πρωτόκολλα (v.9) Νίκος Mick Flemm Κοσσυφίδης Some Rights Reserved ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3./) mickflemm 'at' gmail 'dot'

Διαβάστε περισσότερα

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit

RT-N56U. Οδηγός Χρήστη. Εκπληκτική απόδοση και στιλ. Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Οδηγός Χρήστη RT-N56U Εκπληκτική απόδοση και στιλ Ασύρματος δρομολογητής διπλής ζώνης τύπου-n Gigabit Το πολύ λεπτό και στυλάτο μοντέλο RT-N56U διαθέτει διπλή ζώνη 2.4GHz και 5GHz για αξεπέραστη ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες υλοποιούνται στο επίπεδο του στρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls

Κεφάλαιο 3: Firewalls. Firewalls 87 Firewalls 3 Πρίν 250 χρόνια, ο Sun Tzu, στρατηγός στην Κινέζικη Βσιλεία των Wu, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Η Τέχνη του Πολέμου. Στην εισαγωγή του βιβλίου έγραφε: Η μόνη ασφαλής άμυνα είναι όταν κρατάς

Διαβάστε περισσότερα