Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον"

Transcript

1 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Στοιχεία από το βιβλίο των: Α.Βακαλη, Η.Γιαννόπουλος, Ν.Ιωαννίδης, Χ.Κοιλιας, Κ.Μάλαμας, Ι.Μανωλόπουλος, Π.Πολίτης Ένα βοήθημα για τον μαθητή της Γ Λυκείου (Τεχνολογική Κατεύθυνση) Επιμέλεια: Εμμ.Ι.Τσουρουπάκης

2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στοιχεία Θεωρίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση Προβλήµατος Δοµή Προβλήµατος Πρόβληµα: Μία κατάσταση που χρειάζεται αντιµετώπιση, απαιτεί λύση. Η λύση της δεν είναι γνωστή ή προφανής. Κατανόηση Προβλήµατος : Σαφήνεια διατύπωσης από τον δηµιουργό. Εξαρτάται από : Σωστή ερµηνεία από αυτόν που θα το αντιµετωπίσει. Άστοχη χρήση ορολογίας, λανθασµένη σύνταξη, µπορούν να προκαλέσουν παρερµηνείες Επίλυση: Η διαδικασία µέσω της οποίας βρίσκουµε το ζητούµενο Δεδοµένο: Οποιοδήποτε στοιχείο γίνεται αντιληπτό από ένα παρατηρητή µε µία από τις πέντε αισθήσεις του. Πληροφορία: Οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδοµένων. Επεξεργασία Δεδοµένων: Η διαδικασία που ένας "µηχανισµός" δέχεται δεδοµένα, τα επεξεργάζεται µε ένα προκαθορισµένο τρόπο και αποδίδει πληροφορίες. Δοµή Προβλήµατος: Τα συστατικά µέρη του προβλήµατος, τα επιµέρους τµήµατα που το αποτελούν και ο τρόπος που συνδέονται µεταξύ τους. Η καταγραφή της δοµής ενός προβλήµατος σηµαίνει ότι έχει αρχίσει η ανάλυσή του Ανάλυση Προβλήµατος: Φραστικά : περιγράφουµε µε λόγια πώς και σε ποια επιµέρους προβλήµατα αναλύεται το κυρίως πρόβληµα και τα υποπροβλήµατα του. Διαγραµµατική αναπαράσταση : χρησιµοποιούµε ένα διάγραµµα µορφής γενεαλογικού δένδρου: Το αρχικό πρόβληµα αναπαρίσταται από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο Κάθε απλούστερο υποπρόβληµα αναπαρίσταται επίσης από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο Τα παραλληλόγραµµα των απλούστερων υποπροβληµάτων σχηµατίζονται ένα επίπεδο χαµηλότερα Καθορισµός Απαιτήσεων: Η σωστή επίλυση ενός προβλήµατος προϋποθέτει επακριβή προσδιορισµό δεδοµένων και λεπτοµερειακή καταγραφή των ζητούµενων που αναµένονται σαν αποτελέσµατα της επίλυσής του. Δεν υπάρχει µεθοδολογία προσδιορισµού των δεδοµένων ούτε και µεθοδολογία εντοπισµού και αποσαφήνισης των ζητουµένων ενός προβλήµατος. Στάδια Αντιµετώπισης Προβλήµατος : Κατανόηση : Απαιτείται η σωστή και πλήρης αποσαφήνιση των δεδοµένων και των ζητούµενων. Ανάλυση : Το αρχικό πρόβληµα διασπάται σε άλλα επί µέρους απλούστερα προβλήµατα. Επίλυση : Υλοποιείται η λύση µέσω της επίλυσης και σύνθεσης των επιµέρους προβληµάτων. Κατηγοριοποίηση Προβληµάτων : Δυνατότητα επίλυσης : o Επιλύσιµα : Η λύση τους είναι ήδη γνωστή ή η συνάφειά τους µε άλλα επιλυµένα µας επιτρέπει να θεωρούµε σαν βέβαιη την επίλυσή τους o Ανοικτά : Δεν έχει βρεθεί λύση αλλά και δεν έχει αποδειχθεί η µη ύπαρξη λύσης τους. o Άλυτα : Έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει λύση. 2

3 Βαθµός Δόµησης : o Δοµηµένα : Η λύση προέρχεται από µία αυτοµατοποιηµένη διαδικασία. o Ηµιδοµηµένα : Η λύση µπορεί να επιλεγεί ανάµεσα από ένα εύρος δυνατών λύσεων. o Αδόµητα : Οι λύσεις δεν µπορούν να δοµηθούν ή δεν έχει διερευνηθεί η δυνατότητα δόµησης τους. Είδος επίλυσης : o Απόφασης : Η λύση του απαντά σε κάποιο ερώτηµα. o Υπολογιστικά : Η απάντηση απαιτεί την διενέργεια υπολογισµών. o Βελτιστοποίησης : Η λύση πρέπει να είναι το βέλτιστο αποτέλεσµα για τα δεδοµένα που διαθέτουµε. Λόγοι ανάθεσης σε υπολογιστή της επίλυση ενός προβλήµατος : Πολυπλοκότητα υπολογισµών Επαναληπτικότητα Διαδικασιών Ταχύτητα Εκτέλεσης Πράξεων Μεγάλο Πλήθος Δεδοµένων Βασικές Λειτουργίες που Εκτελεί ο Υπολογιστής : Πρόσθεση (βασική αριθµητική πράξη - οι άλλες πράξεις είναι διαδικασίες πρόσθεσης) Σύγκριση (εκτέλεση όλων των λογικών πράξεων) Μεταφορά Δεδοµένων (προηγείται και έπεται της επεξεργασίας δεδοµένων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθµων Αλγόριθµος : Μία πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και εκτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήµατος. Κριτήρια (χαρακτηριστικά) αλγόριθµου : Είσοδος τιµές δεδοµένων που δίνονται στον αλγόριθµο (καµία, µία ή περισσότερες). Έξοδος τουλάχιστον µία τιµή δεδοµένου που δηµιουργεί ο αλγόριθµος ως αποτέλεσµα προς τον χρήστη ή άλλο αλγόριθµο Καθοριστικότητα κάθε εντολή πρέπει να καθορίζεται χωρίς καµία αµφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσής της. Περατότητα ο αλγόριθµος πρέπει να τελειώνει µετά από πεπερασµένα βήµατα εκτέλεσης των εντολών της Αποτελεσµατικότητα κάθε α είναι απλή, να είναι εκτελέσιµη. Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθµων : Ελεύθερο κείµενο ο πιο ανεπεξέργαστος και αδόµητος τρόπος παρουσίασης. Μπορεί να οδηγήσει σε µη εκτελέσιµη µορφή κώδικα - µπορεί να παραβιασθεί το χαρακτηριστικό της αποτελεσµατικότητας Διαγραµµατική Τεχνική γραφικός τρόπος παρουσίασης του αλγόριθµου. Η πιο γνωστή είναι το διάγραµµα ροής (flow chart) όπου κάθε ενέργεια αναπαρίσταται µε την χρήση ειδικού γεωµετρικού σχεδίου Αρχή / Τέλος Είσοδος / Έξοδος Εκτέλεση Πράξεων Επιλογή Φυσική γλώσσα κατά βήµατα - κάθε εντολή είναι ξεχωριστή παράγραφος - µπορεί να παραβιασθεί το χαρακτηριστικό του καθορισµού Κωδικοποίηση µε ένα πρόγραµµα που όταν εκτελεστεί θα δώσει τα ίδια αποτελέσµατα µε τον αλγόριθµο 3

4 Δεσµευµένη λέξη -σε γλώσσα προγραµµατισµού : έχει αυστηρά προκαθορισµένη σηµασία, χρησιµοποιείται κυρίως σαν εντολή -σε ψευδογλώσσα : κάνει πιο οµοιόµορφη τη γλώσσα του κώδικα και περιγράφει τις εντολές της ψευδογλώσσας Στοιχεία ψευδογλώσσας (και όχι µόνο): Σταθερές - προκαθορισµένες τιµές που παραµένουν αµετάβλητες σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγόριθµου Αριθµητικές : αριθµοί π.χ.: 123, +5, -1,25 κλπ Αλφαριθµητικές : χαρακτήρες µέσα σε εισαγωγικά π.χ.: Μανώλης, χ17, 5% ΦΠΑ κλπ Λογικές : Αληθής και Ψευδής Μεταβλητές - ένα γλωσσικό αντικείµενο που χρησιµοποιείται για να παραστήσει ένα στοιχείο δεδοµένου. Η τιµή του µπορεί να αλλάζει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγόριθµου Αριθµητικές - παίρνουν µόνο αριθµούς Αλφαριθµητικές - παίρνουν γράµµατα ή / και αριθµούς Λογικές : Αληθής και Ψευδής Τελεστές Αριθµητικοί : ^, *, /, div, mod, +, - Συγκριτικοί : <, <=, >,, >=, =, <> Λογικοί : όχι, και, ή Προτεραιότητα τελεστών : Εκφράσεις - διαµορφώνονται από σταθερές και µεταβλητές, συναρτήσεις, τελεστές και παρενθέσεις Εντολή εκχώρησης : µορφή : µεταβλητή έκφραση Λειτουργία : γίνονται οι πράξεις στην έκφραση και το αποτέλεσµα αποδίδεται, εκχωρείται στη µεταβλητή Ρήµατα σε προστατική π.χ. Διάβασε, Γράψε, Εκτέλεσε κ.λπ. Ουσιαστικά όταν οι ζητούµενες ενέργειες είναι πολλές ή προφανείς, καθορίζονται µε τη χρήση ουσιαστικών αντί ρηµάτων π.χ. Εισαγωγή δεδοµένων, εµφάνιση πεδίων στην οθόνη κ.λπ. Σχόλια µε το σύµβολο! στην αρχή της γραµµής διαχωρίζονται τα σχόλια από τις λέξεις-κλειδιά του αλγορίθµου. Πρώτη και τελευταία γραµµή ενός αλγορίθµου είναι Αλγόριθµος <όνοµα_αλγόριθµου> Τέλος <όνοµα_αλγόριθµου> Δεδοµένα και Aποτελέσµατα Εντός των συµβόλων // // στην δεύτερη γραµµή του αλγόριθµου περιγράφονται τα δεδοµένα εισόδου, και στη προτελευταία γραµµή τα αποτελέσµατα εξόδου. Ολίσθηση (shift): µετατόπιση των δυαδικών ψηφίων µία θέση : Προς τα αριστερά : ισοδυναµεί µε πολλαπλασιασµό επί 2 Προς τα δεξιά: ισοδυναµεί µε ακέραια διαίρεση διά 2 Ένα παράδειγµα που χρησιµοποιείται η ολίσθηση : Ο Πολλαπλασιασµός αλά Ρωσικά 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Δοµές Δεδοµένων και Αλγόριθµοι Πληροφορία η συλλογή ακατέργαστων δεδοµένων και ο συσχετισµός τους δίνει ως αποτέλεσµα πληροφορίες. Με βάση αυτές τις πληροφορίες λαµβάνονται διάφορες αποφάσεις και γίνονται ενέργειες που παράγουν νέα δεδοµένα, νέες πληροφορίες, νέες αποφάσεις κοκ. Πληροφορική: η επιστήµη που µελετά τα δεδοµένα από τις ακόλουθες σκοπιές: Υλικού η µηχανή επιτρέπει στα δεδοµένα ενός προγράµµατος να αποθηκεύονται στη κύρια µνήµη και στις περιφερειακές του συσκευές µε διάφορες αναπαραστάσεις (µε δυαδική µορφή, ASCII, κλπ) Γλωσσών προγραµµατισµού χρησιµοποιούν µεταβλητές διαφόρων τύπων για να περιγράψουν τα δεδοµένα. Ο µεταφραστής κάθε γλώσσας φροντίζει για την αποδοτικότερη µορφή αποθήκευσης κάθε µεταβλητής στον υπολογιστή. Δοµές Δεδοµένων σύνολο δεδοµένων µαζί µε ένα σύνολο επιτρεπτών λειτουργιών επί αυτών. Παράδειγµα δ.δεδοµένων : Αρχείο αποτελείται από εγγραφές - records, που αποτελούνται από πεδία - fields που αποθηκεύουν χαρακτηριστικά. Ανάλυση δεδοµένων τρόποι καταγραφής και αλληλοσυσχέτισης των δεδοµένων για να αναπαρασταθεί η γνώση για πραγµατικά γεγονότα. Δοµή Δεδοµένων ένα σύνολο αποθηκευµένων δεδοµένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών. Κόµβος κάθε στοιχείο δοµής δεδοµένων. Βασικές λειτουργίες: Προσπέλαση πρόσβαση σε ένα κόµβο µε σκοπό να εξετασθεί ή να τροποποιηθεί το περιεχόµενό του. Εισαγωγή προσθήκη νέων κόµβων σε µία υπάρχουσα δοµή. Διαγραφή ένας κόµβος αφαιρείται από µία δοµή. Αναζήτηση προσπελαύνονται οι κόµβοι µίας δοµής προκειµένου να εντοπισθούν ένας ή περισσότεροι που έχουν µία συγκεκριµένη ιδιότητα. Ταξινόµηση οι κόµβοι µίας δοµής διατάσσονται σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Αντιγραφή όλοι ή µερικοί κόµβοι µίας δοµής αντιγράφονται σε µία άλλη δοµή. Συγχώνευση δύο ή περισσότερες δοµές συγχωνεύονται σε µία ενιαία δοµή. Διαχωρισµός η αντίστροφη πράξη της συγχώνευσης. Δυναµική δοµή δεδοµένων δεν αποθηκεύονται σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης (δυναµική παραχώρηση µνήµης), οι δοµές δεν έχουν σταθερό µέγεθος, αλλά ο αριθµός των κόµβων µεγαλώνει ή µικραίνει καθώς στη δοµή εισάγονται νέα δεδοµένα ή διαγράφονται δεδοµένα. Στατική δοµή δεδοµένων το ακριβές µέγεθος της απαιτούµενης κυρίας µνήµης καθορίζεται κατά τη στιγµή του προγραµµατισµού τους και τα στοιχεία αποθηκεύονται σε συνεχόµενες θέσεις µνήµης. Πίνακας µία στατική δοµή δεδοµένων που περιέχει στοιχεία του ίδιου τύπου. Στοίβα µία δοµή δεδοµένων µε ένα άκρο, που µπορεί να υλοποιηθεί µε την βοήθεια πίνακα (χρήση βοηθητικής µεταβλητής top που δείχνει το στοιχείο που τοποθετήθηκε τελευταίο). (LIFO) Το τελευταίο στοιχείο που εισάγεται είναι το πρώτο που µπορεί να εξαχθεί. Λειτουργίες: - ώθηση στοιχείου στη κορυφή της στοίβας [top top + 1]. Πριν από την ώθηση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για υπερχείλιση ότι δηλ. η στοίβα δεν είναι γεµάτη. 5

6 - απώθηση στοιχείου από την στοίβα. [top top - 1] Πριν από την απώθηση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για υποχείλιση ότι δηλ. υπάρχει στην στοίβα τουλάχιστον ένα στοιχείο. ΟΥΡΑ µία δοµή δεδοµένων µε δύο άκρα στην οποία το πρώτο στοιχείο που εισάγεται είναι το πρώτο που µπορεί να εξαχθεί (FIFO). Επίσης µπορεί να υλοποιηθεί µε την βοήθεια πίνακα Χρησιµοποιούνται δύο δείκτες ο εµπρός (front), : µας δείχνει την θέση του στοιχείου που θα εξαχθεί πρώτο και ο πίσω (rear), : µας δείχνει την θέση του στοιχείου που εισήλθε τελευταίο. Λειτουργίες: - εισαγωγή στοιχείου στο πίσω άκρο της ουράς [πίσω πίσω + 1] - εξαγωγή στοιχείου από το εµπρός άκρο της ουράς [εµπρός εµπρός + 1] Αναζήτηση σε πίνακα Σειριακή ή γραµµική γίνεται στοιχείο προς στοιχείο του πίνακα µέχρι να βρεθεί το στοιχείο αναζήτησης. Είναι η πιο απλή και η λιγότερο αποτελεσµατική µέθοδος. Επιλέγεται όταν: o Ο πίνακας είναι µη ταξινοµηµένος. o Ο πίνακας είναι µικρού µεγέθους (πχ. <= 20). o Η αναζήτηση στον πίνακα γίνεται σπάνια. Ταξινόµηση Η τακτοποίηση των στοιχείων ενός πίνακα µε µία ιδιαίτερη σειρά (αύξουσα ή φθίνουσα) Δοθέντων των στοιχείων ενός πίνακα, η ταξινόµηση, συνίσταται στη µετάθεση της θέσης τους ώστε να ικανοποιούν µία δοθείσα συνάρτηση διάταξης. Ταξινόµηση ευθείας ανταλλαγής (φυσαλίδα) βασίζεται στην αρχή της σύγκρισης και ανταλλαγής ζευγών γειτονικών στοιχείων µέχρις ότου διαταχθούν όλα τα στοιχεία. Αρχεία: ειδικές δοµές για την αποθήκευση δεδοµένων στη δευτερεύουσα µνήµη όπου τα δεδοµένα δεν χάνονται αν διακοπεί η ηλεκτρική παροχή. Τα στοιχεία ενός αρχείου ονοµάζονται εγγραφές. Κάθε εγγραφή (record) αποτελείται από πεδία (fields): άλλα που ταυτοποιούν την εγγραφή (κλειδιά πρωτεύοντα - δευτερεύοντα) και άλλα που περιγράφουν διάφορα χαρακτηριστικά της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Η επίλυση ενός προβλήµατος µε χρήση υπολογιστή περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: Ακριβή προσδιορισµό του προβλήµατος Ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγόριθµου Διατύπωση του αλγόριθµου σε κατανοητή µορφή από τον υπολογιστή (προγραµµατισµός) Πρόγραµµα ή αλγόριθµος είναι το σύνολο των εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή, ώστε να υλοποιηθεί η επίλυση του προβλήµατος. Γλώσσα µηχανής: ακολουθίες από 0 και 1, αποτελούν εντολές για στοιχειώδεις λειτουργίες τις οποίες εκτελεί ο υπολογιστής. Τρόπος επίπονος. Απαιτούσε βαθιά γνώση της αρχιτεκτονικής του υπολογιστή. Συχνά χρειαζόταν να αλλάξει η διάρθρωσή του ώστε να εκτελέσει έναν άλλο υπολογισµό. Συµβολική γλώσσα ή γλώσσα χαµηλού επιπέδου γλώσσα προγραµµατισµού που ενώ έχει έννοια για τον άνθρωπο, µετατρέπεται εσωτερικά από τον υπολογιστή στις αντίστοιχες ακολουθίες από 0 και 1. Παραµένουν στενά συνδεδεµένες µε την αρχιτεκτονική του κάθε υπολογιστή. Δεν διαθέτουν εντολές σύνθετων λειτουργιών τα προγράµµατα είναι µακροσκελή, δύσκολα στη γραφή και τη συντήρηση Δεν µπορούν να µεταφερθούν σε διαφορετικό υπολογιστή 6

7 Συµβολοµεταφραστής (assembler) ειδικό πρόγραµµα που µεταφράζει τις εντολές που δίνουµε µέσω της συµβολικής γλώσσας προγραµµατισµού σε εντολές γλώσσας µηχανής. Γλώσσες υψηλού επιπέδου (3ης γενιάς) καλύτερη επικοινωνία ανθρώπου µε µηχανή. Το πρόγραµµα µεταφράζεται σε γλώσσα µηχανής µε τη βοήθεια µεταγλωττιστή ή διερµηνευτή. FORTRAN (FORmula TRANslation) [1957 από τη ΙΒΜ, µε µεταγλωττιστή] η πρώτη γλώσσα υψηλού επιπέδου. Κατάλληλη για τη επίλυση µαθηµατικών και επιστηµονικών προβληµάτων. Υστερεί στη διαχείριση αρχείων δεδοµένων. COBOL (COmmon Business Oriented Language) [1960]. Γλώσσα κατάλληλη για εµπορικές εφαρµογές µε ισχυρότατες δυνατότητες διαχείρισης αρχείων δεδοµένων. Χρησιµοποιήθηκε από πολλές επιχειρήσεις και τη δηµόσια διοίκηση. ALGOL (ALGOrithmic Language) [1960]. Δηµιουργία γενικής χρήσης προγραµµάτων µε ελάχιστη πρακτική εφαρµογή, που όµως επηρέασε την ανάπτυξη επόµενων γλωσσών. PL/1 (Programming Language/1) [µέσα δεκαετίας 60]. Προσπάθησε, χωρίς επιτυχία να καλύψει όλους τους τοµείς του προγραµµατισµού, επιστηµονικούς και εµπορικούς. LISP (LISt Processor) [µέσα δεκαετίας 60]. Μη διαδικασιακή και συναρτησιακή γλώσσα κατάλληλη για χειρισµό λιστών από σύµβολα και συµβολικών δεδοµένων. PROLOG (PROgramming LOGic) [αρχές δεκαετίας 70]. Μη διαδικασιακή γλώσσα, Γλώσσες (η LISP και η PROLOG) τεχνητής νοηµοσύνης (έµπειρα συστήµατα, παιχνίδια, κλπ). BASIC (Beginner s All Purpose Symbolic Instruction Code). [1964, µε διερµηνευτή] Για εκπαίδευση αρχαρίων στον προγραµµατισµό. Σχεδιάστηκε για εκτέλεση σύντοµων προγραµµάτων που εκτελούνται µε διερµηνευτή. Ίσως η δηµοφιλέστερη γλώσσα στους προσωπικούς υπολογιστές. PASCAL [1970] (στηρίχτηκε στην Algol). Γενικής χρήσης, για εκπαίδευση αλλά και για ισχυρά προγράµµατα. Πάρα πολύ δηµοφιλής. Κατάλληλη για τη δηµιουργία δοµηµένων προγραµµάτων. Αποτέλεσε τη βάση για ανάπτυξη άλλων ισχυρότερων γλωσσών (πχ ADA, Modula-2) C [1972 στα εργαστήρια της Bell]. Ισχυρή διαδικασιακή γλώσσα για δοµηµένο προγραµµατισµό, αλλά και µε δυνατότητες γλώσσας χαµηλού επιπέδου. Χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη του λειτουργικού συστήµατος Unix. Εξελίχθηκε στην C++ (αντικειµενοστραφής) JAVA [από την SUN]. Αντικειµενοστραφής γλώσσα για εφαρµογές που θα εκτελούνται σε κατανεµηµένα περιβάλλοντα. Ειδική για το internet. Τα προγράµµατά της µπορούν να εκτελούνται από διαφορετικούς υπολογιστές µε διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα χωρίς αλλαγές. LOGO [1967]. Γλώσσα κατάλληλη για εισαγωγή στον προγραµµατισµό µαθητών µικρής ηλικίας Οδηγούµενος από το γεγονός προγραµµατισµός (object driven programming) η δυνατότητα να ενεργοποιούνται λειτουργίες του προγράµµατος µε την εκτέλεση ενός γεγονότος π.χ. επιλογή µίας εντολής από ένα µενού ή το κλικ του ποντικιού. Οπτικός προγραµµατισµός (visual programming) δυνατότητα να δηµιουργούµε γραφικά ολόκληρο το περιβάλλον της εφαρµογής. (Visual Basic, Visual C++, Java) Πλεονεκτήµατα των γλωσσών υψηλού επιπέδου Φυσικότερος (πιο ανθρώπινος) τρόπος έκφρασης των προβληµάτων Ανεξαρτησία από τον τύπο του υπολογιστή. Μπορούν να εκτελεστούν σε οποιονδήποτε υπολογιστή µε ελάχιστες ή καθόλου µετατροπές. (Μεταφερσιµότητα). Ευκολία στην εκµάθηση και εκπαίδευση της γλώσσας Ευκολότερη διόρθωση των λαθών και συντήρηση των προγραµµάτων. Μείωση χρόνου και κόστους παραγωγής νέων προγραµµάτων 7

8 Ταξινόµηση γλωσσών προγραµµατισµού Ως προς τις ιδέες προγραµµατισµού και τις κατηγορίες προβληµάτων Διαδικαστικές (procedural) ή Αλγοριθµικές για την υλοποίηση αλγορίθµων. Αντικειµενοστραφείς (object oriented language) π.χ. C++, Java Συναρτησιακές (functional language) π.χ. LISP Μη διαδικαστικές (non procedural) π.χ. LISP, PROLOG Ερωταπαντήσεων (query languages) π.χ.sql Γενικής χρήσης Επιστηµονικής κατεύθυνσης π.χ. FORTRAN Εµπορικής κατεύθυνσης π.χ. COBOL Προγραµµατισµού συστηµάτων (system programming) π.χ.c Τεχνικής νοηµοσύνης (artificial intelligence) π.χ.lisp, PROLOG Ειδικής χρήσης για γραφικά, ροµποτική, σχεδίαση ολοκληρωµένων κυκλωµάτων κλπ. Γλώσσες 4 ης γενιάς [SQL] γλώσσες που αποκρύπτουν πολλές λεπτοµέρειες από τις τεχνικές αρχιτεκτονικής και υλοποίησης του αλγόριθµου και έτσι ο απλός χρήστης µπορεί να επιλύει µόνος του µικρά προβλήµατα εφαρµογών υποβάλλοντας ερωτήσεις ή αναπτύσσοντας εφαρµογές που ανακτούν πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων και να καθορίζει τον τρόπο εµφάνισής τους. Η καλύτερη γλώσσα προγραµµατισµού ; Δεν υπάρχει. Η επιλογή της γλώσσας εξαρτάται από το είδος της εφαρµογής, το υπολογιστικό περιβάλλον στο οποίο θα εκτελεστεί, τα προγρ/κά περιβάλλοντα που διαθέτουµε και κυρίως τις γνώσεις / προτιµήσεις του προγραµµατιστή Φυσικές και Τεχνητές Γλώσσες Φυσικές: Μεταξύ ανθρώπων. Τεχνητές: οι γλώσσες προγραµµατισµού (άνθρωπος µε µηχανή) Αλφάβητο το σύνολο των στοιχείων που χρησιµοποιεί µία γλώσσα Λεξιλόγιο (υποσύνολο των ακολουθιών από στοιχεία του αλφαβήτου) οι λέξεις που είναι δεκτές από την γλώσσα Γραµµατική αποτελείται από : Τυπικό οι κανόνες που ορίζουν τις µορφές µε τις οποίες µία λέξη είναι αποδεκτή Συντακτικό το σύνολο των κανόνων που καθορίζει τη νοµιµότητα της διάταξης και της σύνδεσης των λέξεων της γλώσσας για τη δηµιουργία προτάσεων Σηµασιολογία το σύνολο των κανόνων που καθορίζει το νόηµα των λέξεων, των εκφράσεων και των προτάσεων που χρησιµοποιούνται σε µία γλώσσα. Διαφορές φυσικών και τεχνητών γλωσσών Οι φυσικές γλώσσες εξελίσσονται συνεχώς και εµπλουτίζονται από νέες λέξεις και κανόνες. Οι τεχνητές χαρακτηρίζονται από στασιµότητα αν και κάποιες φορές µπορεί να βελτιωθούν για να διορθωθούν αδυναµίες ή να καλύψουν µεγαλύτερο εύρος εφαρµογών. Τεχνικές σχεδίασης προγραµµάτων Ιεραρχική σχεδίαση είναι η διαδικασία σχεδίασης «από πάνω προς τα κάτω». Καθορίζονται οι βασικές λειτουργίες σε ανώτερο επίπεδο και µετά διασπώνται σε όλο και µικρότερες και πιο απλές λειτουργίες ώστε να επιλυθούν ευκολότερα. Συνεχής διαίρεση του προβλήµατος σε υποπροβλήµατα. Υλοποιείται µε τον τµηµατικό προγραµµατισµό. 8

9 Τµηµατικός προγραµµατισµός κάθε υποπρόβληµα αποτελεί ανεξάρτητη ενότητα που γράφεται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα τµήµατα του προγράµµατος. o Διευκολύνει τη δηµιουργία του προγράµµατος o Μειώνει τα λάθη o Επιτρέπει ευκολότερη παρακολούθηση, κατανόηση και συντήρηση του προγράµµατος Δοµηµένος προγραµµατισµός ξεκίνησε για να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη χρήση της εντολής GOTO. Είναι µία µεθοδολογία σύνταξης προγραµµάτων µε τα εξής πλεονεκτήµατα : o Δηµιουργεί απλούστερα προγράµµατα o Άµεση µεταφορά των αλγόριθµων σε προγράµµατα o Διευκολύνει την ανάλυση του προγράµµατος σε τµήµατα o Περιορίζει τα λάθη κατά την ανάπτυξη του προγράµµατος o Διευκολύνει την ανάγνωση και κατανόηση του προγράµµατος o Διευκολύνει διορθώσεις και συντήρηση. Στηρίζεται στη χρήση των δοµών ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης. Χρησιµοποιούνται µόνο αυτές οι δοµές και οι συνδυασµοί τους. Κάθε πρόγραµµα και κάθε ενότητα έχει µόνο µία είσοδο και µία έξοδο. Περιέχει τόσο την ιεραρχική σχεδίαση όσο και τον τµηµατικό προγραµµατισµό. Προγραµµατιστικά περιβάλλοντα Οι εντολές κάθε προγράµµατος ανεξάρτητα της γλώσσας που έχουν γραφεί για να εκτελεστούν πρέπει πρώτα να µετατραπούν σε µορφή αναγνωρίσιµη από τον υπολογιστή δηλαδή σε εντολές γλώσσας µηχανής. Πηγαίο είναι το αρχικό πρόγραµµα που γράφεται σε µία γλώσσα υψηλού επιπέδου Η µετατροπή γίνεται µε : Μεταγλωττιστή δέχεται σαν είσοδο ένα πρόγραµµα γραµµένο σε µία γλώσσα υψηλού επιπέδου και επιστρέφει ένα ισοδύναµο πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής (αρκεί να µην περιέχει συντακτικά λάθη). Αντικείµενο: το πρόγραµµα που παράγεται από τον µεταγλωττιστή. Είναι σε µορφή κατανοητή από τον υπολογιστή αλλά συνήθως δεν είναι ακόµα εκτελέσιµο. Συνδετής-φορτωτής: το πρόγραµµα που συνδέει το αντικείµενο πρόγραµµα µε άλλα τµήµατα προγράµµατος που βρίσκονται στις βιβλιοθήκες της γλώσσας. Έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία του εκτελέσιµου προγράµµατος. Διερµηνευτή διαβάζει µία προς µία τις εντολές του αρχικού προγράµµατος και για κάθε µία από αυτές εκτελεί µία ισοδύναµη ακολουθία εντολών γλώσσας µηχανής. Έχει το πλεονέκτηµα της άµεσης εκτέλεσης διόρθωσης, αν και η εκτέλεση του προγράµµατος καθίσταται πιο αργή από εκείνη του προγράµµατος που παράγει ο µεταγλωττιστής. Τα σύγχρονα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα παρουσιάζονται µε µεικτές υλοποιήσεις. Χρησιµοποιείται διερµηνευτής κατά τη φάση δηµιουργίας του προγράµµατος και µεταγλωττιστής για την τελική εκµετάλλευση του προγράµµατος Συντάκτης (editor) ένας µικρός επεξεργαστής κειµένου µε δυνατότητες που διευκολύνουν την γρήγορη γραφή των εντολών του προγράµµατος. Χρησιµοποιείται για την αρχική του σύνταξη και τη διόρθωσή του στη συνέχεια 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Βασικές έννοιες Προγραµµατισµού Όλες οι εντολές της ΓΛΩΣΣΑΣ γράφονται µε κεφαλαία. Οι µεταβλητές έχουν το πρώτο γράµµα πάντα κεφαλαίο ενώ τα υπόλοιπα µπορεί να είναι µικρά ή κεφαλαία. Γράµµατα επιτρέπονται τα : Κεφαλαία ελληνικά Πεζά ελληνικά Κεφαλαία αγγλικά Πεζά αγγλικά Ψηφία από 0 έως 9 Ειδικοί χαρακτήρες + - * / = ٠ ( ).,! & Τύποι δεδοµένων o Ακέραιοι θετικοί, αρνητικοί, µηδέν o Πραγµατικοί - θετικοί, αρνητικοί, µηδέν o Χαρακτήρες µπορούν να περιέχουν οποιοδήποτε χαρακτήρα παράγεται από το πληκτρολόγιο. Βρίσκονται σε απλά εισαγωγικά. Ονοµάζονται και αλφαριθµητικοί. o Λογικοί δέχονται δύο τιµές την ΑΛΗΘΗ και την ΨΕΥΔΗ. Σταθερές Προκαθορισµένες τιµές που δεν µεταβάλλονται κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος. Μπορεί να είναι ακέραιες, πραγµατικές, αλφαριθµητικές ή λογικές. Μεταβλητές η τιµή τους µπορεί να µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος. Μπορεί να είναι ακέραιες, πραγµατικές αλφαριθµητικές ή λογικές. Ονόµατα σταθερών και µεταβλητών πρέπει να αρχίζουν µε κεφαλαίο γράµµα του ελληνικού ή αγγλικού αλφαβήτου, τα υπόλοιπα µπορεί να είναι µικρά γράµµατα του ελληνικού ή αγγλικού αλφαβήτου, αριθµοί και οι λέξεις µπορούν να ενώνονται µε _. Δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν όνοµα σταθερής ή µεταβλητής λέξη που είναι εντολή της γλώσσας (δεσµευµένη λέξη). Αριθµητικοί τελεστές είναι το +, -, *, /, ^, DIV (το ακέραιο µέρος του πηλίκου µίας διαίρεσης π.χ. 10 div 3 = 3 ), MOD (το υπόλοιπο µίας διαίρεσης π.χ. 10 mod 3 = 1). Συναρτήσεις o ΗΜ(Χ) Υπολογισµός ηµίτονου o ΣΥΝ(Χ) Υπολογισµός συνηµίτονου o ΕΦ(Χ) Υπολογισµός εφαπτόµενης o Τ_Ρ(Χ) Υπολογισµός τετρ/κής ρίζας o ΛΟΓ(Χ) Υπολογισµός φυσικού λογάριθµου o Ε(Χ) Υπολογισµός του e x o Α_Μ(Χ) Ακέραιο µέρος του Χ o Α_Τ(Χ) Απόλυτη τιµή του Χ Αριθµητική έκφραση όταν µία τιµή προκύπτει από υπολογισµό. Χρησιµοποιούνται αριθµητικές σταθερές, µεταβλητές, συναρτήσεις, αριθµητικοί τελεστές και παρενθέσεις. Σε µία έκφραση πρώτα εκτελείται η ύψωση σε δύναµη, µετά ο πολλαπλασιασµός και η διαίρεση, και τελευταία η πρόσθεση και η αφαίρεση. Ό,τι υπάρχει µέσα σε παρενθέσεις εκτελείται πρώτο. ΔΙΑΒΑΣΕ για την εισαγωγή δεδοµένων από το πληκτρολόγιο και εκχώρησή τους σε µεταβλητές. Η εκτέλεση του προγράµµατος διακόπτεται και περιµένει την εισαγωγή τιµών. ΓΡΑΨΕ για την εµφάνιση σταθερών τιµών καθώς και των τιµών µεταβλητών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ η πρώτη λέξη του προγράµµατος ακολουθούµενη από την ονοµασία του προγράµµατος ΑΡΧΗ µετά την δήλωση των µεταβλητών και πριν την πρώτη εντολή ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ η τελευταία εντολή του προγράµµατος (αν χρησιµοποιούνται υποπρογράµµατα αυτά γράφονται αµέσως µετά). 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Επιλογή και Επανάληψη Λογική έκφραση: Χρησιµοποιούνται σταθερές, µεταβλητές, αριθµητικές παραστάσεις, συγκριτικοί και λογικοί τελεστές καθώς και παρενθέσεις. Το αποτέλεσµα είναι ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ ΑΝ συνθήκη ΤΟΤΕ.. ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΑΝ συνθήκη ΤΟΤΕ.. ΑΛΛΙΩΣ.. ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Απλή Επιλογή Αν ισχύει η συνθήκη τότε εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται µεταξύ του ΤΟΤΕ και του ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. Αν δεν ισχύει η συνθήκη εκτελείται η εντολή που βρίσκεται µετά το ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. Σύνθετη Επιλογή Αν ισχύει η συνθήκη τότε εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται µεταξύ του ΤΟΤΕ και του ΑΛΛΙΩΣ διαφορετικά εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται µεταξύ του ΑΛΛΙΩΣ και του ΤΕΛΟΣ_ΑΝ. ΑΝ συνθήκη1 ΤΟΤΕ.. ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ συνθήκη2 ΤΟΤΕ.. ΑΛΛΙΩΣ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Πολλαπλή Επιλογή Εκτελούνται οι εντολές που βρίσκονται στο αντίστοιχο τµήµα, όταν η συνθήκη είναι ΑΛΗΘΗΣ. Η εκτέλεση συνεχίζεται µε την εντολή που ακολουθεί τη δήλωση ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΟΣΟ συνθήκη ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ εντολή 2.. ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ εντολή 2.. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ συνθήκη Αν ισχύει η συνθήκη εκτελούνται οι εντολές µεταξύ του ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ και του ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Μετά ελέγχεται ξανά η συνθήκη και εφόσον συνεχίζει να ισχύει εκτελούνται ξανά οι εντολές. Αυτό επαναλαµβάνεται µέχρις ότου πάψει να ισχύει η συνθήκη οπότε και εκτελείται η εντολή που βρίσκεται µετά το ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Η σηµαντικότερη εντολή επανάληψης. Εκτελούνται οι εντολές µεταξύ του ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ και ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. Μετά ελέγχεται η συνθήκη και εάν δεν ισχύει τότε εκτελούνται πάλι οι εντολές. Αυτό επαναλαµβάνεται µέχρις ότου η συνθήκη να γίνει αληθής οπότε και εκτελείται η εντολή που υπάρχει µετά το ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ. ΓΙΑ µεταβλητή ΑΠΟ τιµή1 ΜΕΧΡΙ τιµή2 ΜΕ ΒΗΜΑ τιµή3.. ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 11

12 Τη χρησιµοποιούµε όταν είναι γνωστός ο αριθµός των επαναλήψεων. Οι εντολές του βρόχου εκτελούνται για όλες τις τιµές της µεταβλητής ξεκινώντας από την τιµή1 και φτάνοντας στη τιµή2 αυξανόµενης κάθε φορά µε την τιµή της τιµή3. Αν η τιµή3 είναι ίση µε 1 τότε παραλείπεται το ΜΕ ΒΗΜΑ τιµή3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε εµφωλευµένους βρόχους: Ο εσωτερικός βρόχος πρέπει να βρίσκεται ολόκληρος µέσα στον εξωτερικό Η είσοδος σε κάθε βρόχο υποχρεωτικά γίνεται από την αρχή του Δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ίδια µεταβλητή ως µετρητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Πίνακες Πίνακας : ένα σύνολο αντικειµένων ίδιου τύπου, τα οποία αναφέρονται µε ένα κοινό όνοµα. Κάθε ένα από τα αντικείµενα που απαρτίζουν τον πίνακα λέγεται στοιχείο του πίνακα. Η αναφορά σε ατοµικά στοιχεία του πίνακα γίνεται µε το όνοµα του πίνακα ακολουθούµενο από ένα ή περισσότερους δείκτες. Κάθε πίνακας περιέχει δεδοµένα του ίδιου τύπου ακέραια, πραγµατικά, αλφαριθµητικά ή λογικά. Ο τύπος του δηλώνεται µαζί µε τις άλλες µεταβλητές του προγράµµατος και επίσης δηλώνεται και ο µέγιστος αριθµός των στοιχείων που περιέχει. Πλεονεκτήµατα : Οι τιµές του πίνακα παραµένουν προς χρήση µέχρι τον τερµατισµό του αλγόριθµου. Εύκολη η διαχείριση πολλών δεδοµένων ίδιου τύπου. Χρησιµοποιούµε µόνο µία µεταβλητή. Μειονεκτήµατα : Δεσµεύουν από την αρχή του προγράµµατος πολλές θέσεις µνήµης. Περιορίζουν τις δυνατότητες του προγράµµατος γιατί έχουν στατική δοµή το µέγεθός τους ορίζεται στην αρχή του προγράµµατος και δεν µεταβάλλεται. Μονοδιάστατοι πίνακες χρησιµοποιούν ένα δείκτη για την αναφορά των στοιχείων τους. Πολυδιάστατοι πίνακες χρησιµοποιούν δύο ή περισσότερους δείκτες για την αναφορά των στοιχείων τους. Τυπικές επεξεργασίες πινάκων Υπολογισµός αθροισµάτων στοιχείων για στοιχεία µε κοινά χαρακτηριστικά Εύρεση του µέγιστου ή του ελάχιστου αν ο πίνακας είναι ταξινοµηµένος τότε το µέγιστο και το ελάχιστο βρίσκονται στις δύο άκρες του πίνακα, αν δεν είναι ταξινοµηµένος τότε πρέπει να συγκριθούν όλα τα στοιχεία ένα προς ένα. Ταξινόµηση των στοιχείων Αναζήτηση ενός στοιχείου o Σειριακή χρησιµοποιείται σε µη ταξινοµηµένους πίνακες, είναι η πιο απλή αλλά καθυστερεί την εκτέλεση του αλγόριθµου o Δυαδική - χρησιµοποιείται σε ταξινοµηµένους πίνακες, αλλά είναι πιο πολύπλοκη Συγχώνευση όταν από δύο ή περισσότερους ταξινοµηµένους πίνακες δηµιουργείται ένας καινούργιος πίνακας επίσης ταξινοµηµένος. 12

13 Ταξινόµηση Φυσαλίδας σε Αύξουσα σειρά (για φθίνουσα αλλάζουµε τον τελεστή της σύγκρισης σε > ) (Δεδοµένα: Μονοδιάστατος πίνακας ΠΙΝ µε Ν θέσεις) ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ Ν ΓΙΑ j ΑΠΟ Ν ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1 ΑΝ ΠΙΝ[j] < ΠΙΝ[j-1] ΤΟΤΕ ΤΕΜP ΠΙΝ[j-1] ΠΙΝ[j-1] ΠΙΝ[j] ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΕ ΠΙΝ[j-1], ΠΙΝ[j] ΠΙΝ[j] ΤΕΜΡ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υποπρογράµµατα Διαιρούµε πολύπλοκα προγράµµατα σε µικρότερα υποπροβλήµατα. Η επίλυση των υποπροβληµάτων αυτών οδηγεί στην επίλυση του αρχικού προβλήµατος. Τµηµατικός προγραµµατισµός ονοµάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης των προγραµµάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τµήµατα προγραµµάτων. Ιδιότητες (χαρακτηριστικά) που πρέπει να διακρίνουν τα υποπρογράµµατα : Κάθε υποπρόγραµµα έχει µόνο µία είσοδο και µία έξοδο. Κάθε υποπρόγραµµα ενεργοποιείται µε την είσοδο σε αυτό, εκτελεί ορισµένες ενέργειες, και απενεργοποιείται µε την έξοδο από αυτό. Κάθε υποπρόγραµµα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα. Μπορεί να σχεδιαστεί, να αναπτυχθεί και να συντηρηθεί αυτόνοµα χωρίς να επηρεαστούν άλλα υποπρογράµµατα. Βέβαια η απόλυτη ανεξαρτησία είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Κάθε υποπρόγραµµα πρέπει να µην είναι πολύ µεγάλο. Πρέπει να είναι εύκολα κατανοητό για να µπορεί να ελέγχεται, και να εκτελεί µόνο µία λειτουργία. Αν εκτελεί περισσότερες λειτουργίες, τότε συνήθως µπορεί και πρέπει να διασπαστεί σε µικρότερα υποπρογράµµατα. Πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού : Διευκολύνει την ανάπτυξη του αλγορίθµου και του αντιστοίχου προγράµµατος. Διευκολύνει την κατανόηση και διόρθωση του προγράµµατος. Απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη συγγραφή του προγράµµατος. Επεκτείνει τις δυνατότητες των γλωσσών προγραµµατισµού. Παράµετρος : µεταβλητή που επιτρέπει το πέρασµα της τιµής της από ένα τµήµα του προγράµµατος σε ένα άλλο. Είναι σαν τις κοινές µεταβλητές ενός προγράµµατος µε τη διαφορά ότι χρησιµοποιούνται για να περνούν τιµές στα υποπρογράµµατα. Διαδικασίες µπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία από αυτές που µπορεί να εκτελέσει ένα πρόγραµµα. να εισάγουν δεδοµένα να εκτελέσουν υπολογισµούς να µεταβάλλουν τις τιµές των µεταβλητών να τυπώσουν αποτελέσµατα Για να εκτελεστεί η διαδικασία χρησιµοποιείται η ειδική εντολή ΚΑΛΕΣΕ και το όνοµα της διαδικασίας. 13

14 Συναρτήσεις υπολογίζουν µόνο µία τιµή, αριθµητική, χαρακτήρα ή λογική και µόνο αυτήν επιστρέφουν στο πρόγραµµά ή το υποπρόγραµµα που την κάλεσε. Κάθε συνάρτηση εκτελείται απλώς αναφέροντας το όνοµά της σε µία έκφραση ή σε µία εντολή και επιστρέφεται η τιµή της. Πραγµατικές παράµετροι ή απλά παράµετροι ονοµάζονται οι µεταβλητές του προγράµµατος που αποστέλλουν τιµές στο υποπρόγραµµα. Τυπικές παράµετροι η ορίσµατα ονοµάζονται οι µεταβλητές του υποπρογράµµατος που δέχονται τιµές από το πρόγραµµα. Τοπικές είναι οι µεταβλητές που ισχύουν µόνο στο τµήµα του προγράµµατος που έχουν δηλωθεί. (Ισχύει για όλες τις µεταβλητές της ΓΛΩΣΣΑΣ). Κανόνες για τις λίστες παραµέτρων Ο αριθµός των πραγµατικών και των τυπικών παραµέτρων πρέπει να είναι ίδιος. Κάθε πραγµατική παράµετρος αντιστοιχεί στην τυπική παράµετρο που βρίσκεται στην αντίστοιχη θέση. Η τυπική παράµετρος και η αντίστοιχη της πραγµατική πρέπει να είναι του ίδιου τύπου. Κατηγορίες υποπρογραµµάτων και οι µεταξύ τους διαφορές. Το είδος υποπρογράµµατος καθορίζεται από το είδος της λειτουργίας που επιτελεί. Οι συναρτήσεις και οι διαδικασίες τοποθετούνται µετά το τέλος του κυρίου προγράµµατος και καλούνται στα σηµεία που χρειάζονται. Κάθε διαδικασία ή συνάρτηση µπορεί να καλείται από το κύριο πρόγραµµα ή από άλλη διαδικασία ή συνάρτηση Συναρτήσεις Οι συναρτήσεις υπολογίζουν µόνο µία τιµή, αριθµητική, χαρακτήρα ή λογική και µόνο αυτήν επιστρέφουν στο υποπρόγραµµα που την κάλεσε. Οι συναρτήσεις µοιάζουν µε τις συναρτήσεις των µαθηµατικών και η χρήση τους είναι όµοια µε τη χρήση των ενσωµατωµένων συναρτήσεων που υποστηρίζει η γλώσσα προγραµµατισµού. Οι συναρτήσεις εκτελούνται απλά µε την εµφάνιση του ονόµατος τους σε οποιαδήποτε έκφραση. Διαδικασίες Οι διαδικασίες µπορούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε λειτουργία, π.χ. να εισάγουν δεδοµένα, να εκτελέσουν υπολογισµούς, να µεταβάλλουν τιµές µεταβλητών και να τυπώσουν αποτελέσµατα. Οι τιµές των µεταβλητών της λίστας παραµέτρων επιστρέφονται στο κύριο πρόγραµµα µετά την εκτέλεση όλων των εντολών Με τη χρήση παραµέτρων οι διαδικασίες µεταφέρουν τα αποτελέσµατα τους στο πρόγραµµα ή σε άλλα υποπρογράµµατα. Για να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες χρησιµοποιείται η ειδική εντολή ΚΑΛΕΣΕ και το όνοµα της διαδικασίας. Η χρήση στοίβας στην κλήση διαδικασιών Όταν ένα υποπρόγραµµα καλείται από το κύριο πρόγραµµα ή άλλο υποπρόγραµµα τότε η διεύθυνση της αµέσως επόµενης εντολής (διεύθυνση επιστροφής) αποθηκεύεται σε µία στοίβα (στοίβα χρόνου εκτέλεσης). Μετά την ολοκλήρωση του υποπρογράµµατος η διεύθυνση επιστροφής απωθείται από τη στοίβα και έτσι ο έλεγχος του προγράµµατος µεταφέρεται και πάλι στην εντολή που πρέπει να εκτελεστεί στη συνέχεια. 14

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω:

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: 1ο ΓΕΛ Καστοριάς Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Δομή Ακολουθίας (κεφ. 2 και 7 σχολικού βιβλίου) 1. Οι μεταβλητές αντιστοιχίζονται από τον μεταγλωττιστή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 6.1 Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, τρία σημαντικά στάδια: 1. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. 2. Την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος Κεφάλαιο 1 1. Πρόβλημα είναι μια μαθηματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 2. Αν υποβάλλουμε τα δεδομένα σε επεξεργασία παίρνουμε πληροφορίες 3. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Θεωρίας. Καστούμης Γιώργος

Επανάληψη Θεωρίας. Καστούμης Γιώργος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ορισµοί: Με τον όρο πρόβληµα εννοείται µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος εδοµένα οµές δεδοµένων και αλγόριθµοι Τα δεδοµένα είναι ακατέργαστα γεγονότα. Η συλλογή των ακατέργαστων δεδοµένων και ο συσχετισµός τους δίνει ως αποτέλεσµα την πληροφορία. Η µέτρηση, η κωδικοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω:

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: 1ο ΓΕΛ Καστοριάς K εφ. 1 σχολικού βιβλίου 1. Επιλύσιμο είναι ένα πρόβλημα για το οποίο ξέρουμε ότι έχει λύση, αλλά αυτή δεν έχει βρεθεί ακόμη. 2. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Ενότητες: Εισαγωγή στον προγραμματισμό Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Ιεραρχική Σχεδίαση Τμηματικός Προγραμματισμός Δομημένος προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 Πρόγραμμα - Προγραμματισμός Πρόγραμμα: Σύνολο εντολών που πρέπει να δοθούν στον Υπολογιστή, ώστε να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος της επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας)

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας) Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας) Εισαγωγή 1. Τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου. Αυτό το κείµενο είναι µια προσπάθεια να αποτυπωθεί όλη η θεωρία του σχολικού µε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ )

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ ) Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ. 25 48) Τι είναι αλγόριθμος; Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός...

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 1 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Διάρκεια 3 ώρες Στοιχεία Μαθητή: Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 2 Θεμα Α (30%) Α1 ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ 1. Ένα υποπρόγραμμα δεν μπορεί να κληθεί περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι είναι πληροφορία Με τον όρο πληροφορία αναφέρεται οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδοµένων.

Κεφάλαιο 1. Τι είναι πληροφορία Με τον όρο πληροφορία αναφέρεται οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδοµένων. Κεφάλαιο 1 Τι είναι πρόβληµα Με τον όρο πρόβληµα εννοείται µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. Παράγοντες κατανόησης προβλήµατος Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 6 ο ( Ενότητες 2.3 ) 1.Τι είναι πρόγραμμα; 2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου σε σχέση με τις γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Α2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών Α3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Τα δεδομένα (data) είναι η αφαιρετική αναπαράσταση της πραγματικότητας και συνεπώς μία απλοποιημένη όψη της. Η συλλογή των ακατέργαστων δεδομένων και ο συσχετισμός

Διαβάστε περισσότερα

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6.1 Η έννοια του προγράµµατος. 6.2 Ιστορική αναδροµή. 6.2.1 Γλώσσες µηχανής. ΗΜ04-Θ1Α 1. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. 5. Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος «Θεωρία» Μία συνοπτική παρουσίαση περίληψη της θεωρίας του μαθήματος. Αποτελεί έναν «μπούσουλα» στον αγώνα του υποψηφίου και δεν υποκαθιστά το σχολικό βιβλίο. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Ενότητα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ενότητα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ: Στάδιο 1: Ακριβής Προσδιορισμός του Προβλήματος Στάδιο 2: Ανάπτυξη του Αντίστοιχου Αλγόριθμου Στάδιο 3: Διατύπωση του αλγόριθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός πρβλήματος περιλαμβάνει Προσδιορισμό προβλήματος Ανάπτυξη αλγορίθμου Διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις.

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-6 ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΒΑΘΜΟΣ: ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Προγραμματισμός Βασικές έννοιες Ιστορική αναδρομή Η έννοια του προγράμματος Η περιγραφή της λύσης ενός προβλήματος, ως γνωστόν, γίνεται με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου. Έτσι οι εντολές ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 10 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Τμηματικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Ενότητα 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Ενότητα 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Δεδομένα: Αναπαράσταση της Πραγματικότητας Μπορούν να γίνουν αντιληπτά με μια από τις αισθήσεις μας Πληροφορία: Προκύπτει από

Διαβάστε περισσότερα

.EVAL push bx Xor bx,bh Add si,ax.loop dec cx. 1. Fortran. 2. Cobol. 3. Algol

.EVAL push bx Xor bx,bh Add si,ax.loop dec cx. 1. Fortran. 2. Cobol. 3. Algol ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο Ερωτήσεις- Απαντήσεις Η έννοια του προγράµµατος 1. Τι περιλαµβάνει η επίλυση ενός προβλήµατος µε τον υπολογιστή; Η επίλυση ενός προβλήµατος µε τη βοήθεια υπολογιστή περιλαµβάνει τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Για I από 2 μέχρι 10 με_βήμα 0 S S + I. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε S

Για I από 2 μέχρι 10 με_βήμα 0 S S + I. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε S 2005 ΘΕΜΑ 1ο Α. 1. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος. Μονάδες 5 2. Ποιο κριτήριο δεν ικανοποιεί ο παρακάτω αλγόριθμος και γιατί; Μονάδες 5 S 0 Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. Επικοινωνία:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. Επικοινωνία: Επικοινωνία: spzygouris@gmail.com Να δοθεί ο ορισμός του Αλγορίθμου. Αλγόριθμος, σύμφωνα με το βιβλίο, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών (όχι άπειρες), αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου 2.4.1 Δομή ακολουθίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7.1 7.9 Σταθερές (constants): Προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

β. Δομημένα 3. Ο τρόπος λύσης τους μπορεί να επιλεγεί από πλήθος δυνατών λύςεων. γ. Άλυτα

β. Δομημένα 3. Ο τρόπος λύσης τους μπορεί να επιλεγεί από πλήθος δυνατών λύςεων. γ. Άλυτα ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα «Σ», αν είναι σωστή, ή το γράμμα «Λ», αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Ορισµοί κεφαλαίου Αλγόριθµος είναι µια πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και εκτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήµατος. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες. Ημερομηνία: 15/04/15 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180 Εξεταζόμενο μάθημα: Προγραμματισμός Γ Λυκείου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδόπουλος Πέτρος ΘΕΜΑ Α Α1. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ον/μο:.. Γ Λυκείου Ύλη:3-6-9 Τεχν. Κατ. 03-03-13 ΘΕΜΑ 1 ο A. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις αν είναι Σωστές ή Λανθασμένες. 1. Η εισαγωγή και η διαγραφή κόμβων σε πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Λύση: 1. Σωστό, 2. Λάθος, 3. Σωστό, 4. Λάθος, 5. Λάθος. Ποια η διαφορά μεταξύ διερμηνευτή και μεταγλωττιστή; Απάντηση:

ΘΕΜΑ Α. Λύση: 1. Σωστό, 2. Λάθος, 3. Σωστό, 4. Λάθος, 5. Λάθος. Ποια η διαφορά μεταξύ διερμηνευτή και μεταγλωττιστή; Απάντηση: ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 1. Η ταξινόμηση είναι μια από τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Ποιες γλώσσες αναφέρονται ως φυσικές και ποιες ως τεχνητές; Ως φυσικές γλώσσες αναφέρονται εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση προβλήματος. Κεφάλαιο 1

Ανάλυση προβλήματος. Κεφάλαιο 1 Ανάλυση προβλήματος Κεφάλαιο 1 Η έννοια πρόβλημα Με τον όρο πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής Στάδια αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων...

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων... Περιεχόμενα Ανάλυση προβλήματος 1. Η έννοια πρόβλημα...13 2. Επίλυση προβλημάτων...17 Δομή ακολουθίας 3. Βασικές έννοιες αλγορίθμων...27 4. Εισαγωγή στην ψευδογλώσσα...31 5. Οι πρώτοι μου αλγόριθμοι...54

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΓΕΛ Καλλιθέας Οδηγός Α.Ε.Π.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο

7 ο ΓΕΛ Καλλιθέας Οδηγός Α.Ε.Π.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 1. Ποια είναι τα στάδια που περιλαµβάνει η υλοποίηση ενός προβλήµατος σε Η/Υ; Η επίλυση ενός προβλήµατος µε τον υπολογιστή περιλαµβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σηµαντικά στάδια.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/04/2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/04/2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/04/2014 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Η έννοια πρόβληµα Ανάλυση προβλήµατος Με τον όρο πρόβληµα εννοούµε µια κατάσταση η οποία χρήζει αντιµετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή ούτε προφανής. Μερικά προβλήµατα είναι τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι Πληροφορικής Αλγόριθµος 92 Σηµειώσεις Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γλώσσες µηχανής Αρχικά για να µπορέσει ο υπολογιστής να εκτελέσει µία οποιαδή

Εργαστήρι Πληροφορικής Αλγόριθµος 92 Σηµειώσεις Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γλώσσες µηχανής Αρχικά για να µπορέσει ο υπολογιστής να εκτελέσει µία οποιαδή Εργαστήρι Πληροφορικής Αλγόριθµος 91 Σηµειώσεις Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η έννοια του προγράµµατος Ποια τα στάδια επίλυσης ενός προβλήµατος στον Υπολογιστή; Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: Αλγόριθμοι 2.2.1. Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά εντολών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

1 Ανάλυση Προβλήματος

1 Ανάλυση Προβλήματος 1 Ανάλυση Προβλήματος 1.1 Η Έννοια Πρόβλημα Τι είναι δεδομένο; Δεδομένο είναι οτιδήποτε μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή, με μία από τις πέντε αισθήσεις του. Τι είναι επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΥ και 9 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

3 ΟΥ και 9 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 3 ΟΥ και 9 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΣ Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία:

Επικοινωνία: Σπύρος Ζυγούρης Καθηγητής Πληροφορικής Επικοινωνία: spzygouris@gmail.com Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Πρόγραμμα Εντολή 1 Εντολή 2 Εντολή 3 Εντολή 4 Εντολή 5 Εντολή 2 Εντολή 3 Εντολή 4 Εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο Κάθε δομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή εφαρμογή

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο Κάθε δομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή εφαρμογή Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 3 1. Κάθε δομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή εφαρμογή 2. Δυναμικές είναι οι δομές που αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης 3. Ένας πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ανάλυση προβλήματος

Κεφάλαιο 1 Ανάλυση προβλήματος Κεφάλαιο 1 Ανάλυση προβλήματος 1.1 Η έννοια πρόβλημα Με τον όρο πρόβλημα εννοείται μια κατάσταση η οποία χρειάζεται αντιμετώπιση, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. 1.2 Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΡΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Δίνεται η εντολή εκχώρησης: τ κ < λ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Να δικαιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2008

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2008 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες που εκτελεί ένας υπολογιστής (Μονάδες 3)

Α2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες που εκτελεί ένας υπολογιστής (Μονάδες 3) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις: 1. Ένα επιλύσιμο πρόβλημα είναι και δομημένο. 2. Ένας από τους

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. 1. Συμβολική γλώσσα 2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 4. Γλώσσα μηχανής

ΘΕΜΑ 1. 1. Συμβολική γλώσσα 2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 4. Γλώσσα μηχανής ΘΕΜΑ 1 Α1Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σώστο,αν είναι σωστή και τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 1.ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο. Πίνακες. Επικοινωνία:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 3 ο. Πίνακες. Επικοινωνία: Πίνακες Επικοινωνία: spzygouris@gmail.com Να δοθεί ο ορισμός του όρου «δεδομένα». Δεδομένα αποτελούν οποιαδήποτε στοιχεία μπορούν να εξαχθούν από τη διατύπωση του προβλήματος και η επιλογή τους εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Η λειτουργία του υπολογιστή Κατηγορίες Εντολών Μορφή Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3 και 9 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Δεδομένα αφαιρετική αναπαράσταση της πραγματικότητας και συνεπώς μία απλοποιημένη όψη της δηλαδή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος: 1. Ο δομημένος προγραμματισμός στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 7 ο Τι πρέπει να έχουμε υπ όψιν μας για την επιλογή της κατάλληλης γλώσσας προγραμματισμού;

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 7 ο Τι πρέπει να έχουμε υπ όψιν μας για την επιλογή της κατάλληλης γλώσσας προγραμματισμού; Τι πρέπει να έχουμε υπ όψιν μας για την επιλογή της κατάλληλης γλώσσας προγραμματισμού; Κάθε γλώσσα σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας έμφαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά σε βάρος κάποιων άλλων.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα. Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα. Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 1 10.1 Τμηματικός προγραμματισμός Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης των προγραμμάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τμήματα προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Π.Π. Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ. Όνομα:.. Βαθμός: /100

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Π.Π. Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ. Όνομα:.. Βαθμός: /100 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ Α.Ε.Π.Π. Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ Όνομα:.. Βαθμός: /100 Θέμα Α 1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις με Σ, αν είναι σωστές και Λ, αν είναι λάθος. a. Οι πίνακες δεν μπορούν να έχουν περισσότερες από δύο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Γιακουμόγλου Βαγγέλης.

Επιμέλεια: Γιακουμόγλου Βαγγέλης. Επιμέλεια: Γιακουμόγλου Βαγγέλης. Κεφάλαιο 2 ο 2. 1 Τι ονομάζεται αλγόριθμος; Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύξαμε προγράμματα, τα οποία ήταν πολύ απλά και οι εντολές των οποίων εκτελούνται η μία μετά την άλλη. Αυτή η σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 12 www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σε συνεργασία µε τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚ ΟΤΙΚΗ κυκλοφορούν τα βοηθήµατα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αλφάβητο και τύποι δεδομένων Σταθερές και μεταβλητές Τελεστές, συναρτήσεις και εκφράσεις Εντολή εκχώρησης Εντολές εισόδου - εξόδου Δομή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αλφάβητο και τύποι δεδομένων Σταθερές και μεταβλητές Τελεστές, συναρτήσεις και εκφράσεις Εντολή εκχώρησης Εντολές εισόδου - εξόδου Δομή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αλφάβητο και τύποι δεδομένων Σταθερές και μεταβλητές Τελεστές, συναρτήσεις και εκφράσεις Εντολή εκχώρησης Εντολές εισόδου - εξόδου Δομή προγράμματος Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Προγραμματισμός Υπολογιστή. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 1 Προγραμματισμός Υπολογιστή. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 1 Προγραμματισμός Υπολογιστή Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 7.1 Η προγραμματιζόμενη μηχανή Από τις βασικότερες διαφορές ανάμεσα στον υπολογιστή και στις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Ένας πίνακας έχει σταθερό μέγεθος, αλλά μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμιά από τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα από τον αριθμό κάθε πρότασης, το γράμμα Σ, αν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα