ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014"

Transcript

1 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-IOYNIOY 2014 ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/06/2014 ΜΑΘΗΜΑ: Δίκτυα CISCO ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΩΡΑ: 7:45 9:45 Όνομα Μαθητή/τριας:... Τμήμα:... Αρ.... Οδηγίες: α) Επιτρέπεται η χρήση μη προγραμματιζόμενης υπολογιστικής μηχανής που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου. β) Να γράφετε με μελάνι μπλέ (τα σχήματα μπορείτε να τα κάνετε με μολύβι). γ) Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή διορθωτικής ταινίας. δ) Σε όλες τις ερωτήσεις να φαίνεται ο τρόπος απάντησης σας. Ορθές απαντήσεις χωρίς την παρουσίαση της απαιτούμενης αιτιολόγησης δεν θα λαμβάνονται υπόψη. ε) Να συμμορφώνεστε πρόθυμα με τις οδηγίες των επιτηρητών. στ) Η ΔΟΛΙΕΥΣΗ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη, το ΜΕΡΟΣ Α και το ΜΕΡΟΣ Β. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από επτά (7) σελίδες. ΜΕΡΟΣ Α : Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράμμα (κάθε ερώτηση έχει μία μόνο σωστή απάντηση). Κάθε ερώτηση βαμολογείται με 1/ During the encapsulation process, data is broken down by the transport layer into: a. packets b. segments c. data bits d. frames 2. Which of the following physical topologies connects all cables to a central point of concentration? a. ring b. star c. mesh d. bus 3. Bandwidth is commonly measured in: a. GHzps b. Mbps c. Nbps d. MHzps 4. Which specialized equipment is used to make a physical connection from a PC to a network? a. router b. switch c. CD Rom d. network interface card Σελίδα 1 από 7

2 5. Which of the following is the official name for the address assigned to each network interface card (NIC) by its manufacturer? a. NIC address b. MAC address c. IP address d. Source Address 6. Which device connects a computer with an analog telephone line, providing modulation/demodulation of incoming/outgoing data? a. NIC b. CSU/DSU c. router d. modem e. telco switch 7. Which of the following is a benefit of wireless networks when compared to wired networks? a. higher data speeds b. better security c. mobility d. less expensive NIC cards e. no transceivers required 8. Which device is used to connect LANs that are geographically separated? a. hub b. bridge c. router d. repeater 9. Which is an application layer protocol? a. IP b. UDP c. TCP d. HTTP 10. What condition is described when transmission signals from one wire pair affect another wire pair? a. resistance mismatch b. jitter c. crosstalk d. attenuation 11. Which data packaging type is created at the data link layer during the data encapsulation process? a. packets b. segments c. data bits d. frames 12. Which type of cable has the color of the wires in pins #1 and #2 on one end appear on the other end at pins #3 and #6, and vice-versa? a. rollover cable b. straight-through cable c. crossover cable d. console cable 13. Which of the following cable tests verifies that all eight wires are connected to the correct pins on both ends of the cable? a. cable length b. insertion loss c. near-end crosstalk (NEXT) d. wire map test 14. Why would fiber optic installations be favored over copper between buildings? a. cheaper installation b. larger media c. no electrical interference d. easier termination and installation 15. What is the most widely used LAN technology? a. FDDI b. coaxial c. Ethernet d. token-ring e. ADSL 16. Which OSI layer covers physical media? a. Layer 1 b. Layer 2 c. Layer 3 d. Layer 4 e. Layer 5 f. Layer 6 Σελίδα 2 από 7

3 17. Which of the following can be determined by using the ping command? a. the number of routers between the source and destination device b. the IP address of the router nearest the destination device c. the average time it takes a packet to reach the destination and for the response to return to the source d. the average time it takes each router in the path between source and destination to respond 18. Which of the following is a benefit of peerto-peer networks? a. centralized security b. very scalable c. no centralized equipment required d. centralized control of assets 19. In which of the following situations would a straight-through cable be used? a. router to router b. router to PC c. PC to switch d. switch to switch 20. Which layer of the OSI model addresses cable and connector type? a. application b. transport c. network d. data link e. physical 21. What type of network cable is used between a PC serial port and a console port? a. cross-over b. straight-through c. rollover d. patch cable 22. Which is an advantage of client/server networks? a. centralized security b. single point of failure c. lower operating costs d. users control their own resources 23. At which point do individuals connect directly to the ISP network to obtain Internet access? a. at a POP b. at an IXP c. at a Metro Ethernet link d. on the ISP extranet 24. The IT manager of a medium-sized business wishes to house the company-owned web servers in a facility that offers round-theclock controlled access, redundant power, and high-bandwidth Internet access. Which ISP service will fulfill this need? a. web hosting b. planning and provisioning c. application hosting d. equipment collocation 25. What support service team is commonly found within an ISP? a. help desk b. computer support c. application readiness d. implementation and documentation 26. Which network utility helps determine the location of network problems and identifies routers that packets travel across? a. ping b. ipconfig c. tracert d. nslookup 27. What is the first step that is used by a help desk technician in a systematic approach to helping a customer solve a problem? a. identify and prioritize alternative solutions b. isolate the cause of the problem c. define the problem d. select an evaluation process 28. Which items are typically found in an MDF? a. user workstations b. switches and routers c. fax machines d. copiers Σελίδα 3 από 7

4 29. The DHCP server in a lab is down when multiple DHCP clients in the lab are booted. How will the DHCP clients be affected? a. The clients will not boot completely until the DHCP server resumes functioning. b. A link-local address will be automatically assigned by the operating system. c. A link-local process will use a DNS query to determine if any other device uses the same link-local address. 30. Which address is used by the router to direct a packet between networks? a. source MAC address b. destination MAC address c. source IP address d. destination IP address 31. Which device has the ability to break up broadcast and collision domains? a. repeater b. hub c. router d. switch 32. Only one workstation on a particular network cannot reach the Internet. What is the first troubleshooting step if the divideand-conquer method is being used? a. Check the NIC, then check the cabling. b. Check the workstation TCP/IP configuration. c. Test all cables, and then test layer by layer up the OSI model. d. Attempt to Telnet, and then test layer by layer down the OSI model. 33. Complete the sentence: WEP is used to, and EAP is used to wireless networks. a. encrypt; authenticate users on b. filter traffic; select the operating frequency for c. identify the wireless network; compress data on d. create the smallest wireless network; limit the number of users on 34. Which is a physical-layer network problem? a. software configuration b. devices not able to ping c. loose cable connections d. device driver configuration 35. What command can give the location of delay for a packet traversing the Internet? a. netstat b. nslookup c. ping d. tracert 36. Which factor affects the number of access points needed for a wireless network? a. the number of interior walls b. the encryption method used on the wireless network c. the use of both Windows and Apple operating systems d. the use of infrared on the AP 37. What is a widely distributed approach to marketing on the Internet that advertises to as many users as possible via ? a. brute force b. spam c. spyware d. tracking cookies 38. What is one of the purposes of NAT? a. filters network traffic based on IP addresses b. prevents external users from detecting the IP addresses used on a network c. inspects traffic that might be harmful or used in an attack against the network d. translates IP addresses into easy-toremember domain names 39. Which term is used to describe the process of placing one message format into another format so that the message can be delivered across the appropriate medium? a. flow control b. encapsulation c. encoding d. multicasting Σελίδα 4 από 7

5 40. Whenever clients send messages, what device is used to translate the domain names into their associated IP addresses? a. Uniform Resource Locator b. Network redirector server c. SNMP server d. DNS server 41. A device receives an Ethernet frame and recognizes the MAC address as its own. What does the device do to get the data? a. removes the IP header b. removes the TCP header c. passes data to the application layer d. removes Ethernet header and trailer 42. Which is contained in an Ethernet header? a. source IP address b. source MAC address c. destination IP address d. destination port address 43. A host with IP address and a default mask belongs to what network? a b c d Which default subnet mask provides the most host bits? a b c d Which type of server dynamically assigns an IP address to a host? a. ARP b. DHCP c. DNS d. RARP 47. Which device can act as a router, switch, and wireless access point in one package? a. hub b. bridge c. modem d. repeater e. ISR 48. What is a major characteristic of asymmetric Internet service? a. Download and upload speeds are equal. b. Download speeds are lower than upload speeds. c. Upload speeds and download speeds are different. d. Upload speeds and download speeds are irrelevant. 49. A switch receives a frame with a destination MAC address that is not in the MAC table. What does the switch do? a. It drops the frame. b. It sends out an ARP request looking for the MAC address. c. It floods the frame out of all active ports, except the origination port. d. It returns the frame to the sender. 50. If the default gateway is configured incorrectly on a host, what is the problem? a. The host is unable to communicate on the local network. b. The host can communicate with other hosts on the local network, but cannot communicate with hosts on remote networks. c. The host can communicate with hosts on remote networks, but cannot communicate with hosts on the local network. d. There is no impact on communications. 46. Which is a network layer protocol? a. IP b. UDP c. TCP d. HTTP Σελίδα 5 από 7

6 ΜΕΡΟΣ Β : Να λύσετε όλες τις ασκήσεις. Κάθε άσκηση βαθμολογείται με τις μονάδες που φαίνονται στα δεξιά. 1. Καταγράψετε με τη σωστή σειρά τα επίπεδα (layers) του μοντέλου OSI. [7] Από ποιο επίπεδο του μοντέλου OSI θα αρχίζαμε το troubleshooting με τη μεθοδολογία divide-and-conquer; [3] Ποιες δύο εντολές θα δώσετε για το σκοπό αυτό; [4] 3. Περιγράψετε δύο υπηρεσίες που προσφέρει ένας παροχέας υπηρεσιών διαδικτύου (ISP). [10] (α)... (β) Αναφορικά με το πρωτόκολλο ARP (Address Resolution Protocol): (α) Εξηγήστε το σκοπό του. [4] (β) Εξηγείστε τον τρόπο λειτουργίας του, κάνοντας αναφορά στη δημιουργία των Ethernet Frames όταν πρόκειται να στείλουμε ένα πακέτο από ένα host σε άλλο, στο ίδιο τοπικό δίκτυο. [5] Σελίδα 6 από 7

7 5. Περιγράψετε δύο πλεονεκτήματα και δύο μειονεκτήματα των ασύρματων τοπικών δικτύων σε σύγκριση με τα ενσύρματα τοπικά δίκτυα. [8] Πλεονέκτημα (α) Πλεονέκτημα (β) Μειονέκτημα (α) Μειονέκτημα (β) 6. Εξηγείστε το ρόλο του switch σε ένα τοπικό δίκτυο, κάνοντας σύγκριση με το hub. [9] Τέλος Δοκιμίου Οι εισηγητές: Αλέξανδρος Παπαλυσάνδρου, Β.Δ.Α Δρ Αναστάσιος Φαλάς, Β.Δ. Συντονιστής Β.Δ. Δρ Αναστάσιος Φαλάς, Β.Δ. Ο Διευθυντής Ανδρέας Φιλίππου Σελίδα 7 από 7

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Ημερομηνία Εξέτασης: Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Επίπεδo Εφαρμογής Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 Δημιουργώντας μια δικτυακή εφαρμογή Γράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses

Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Microsoft & Cisco Courses Πρόγραμμα Open Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013 Microsoft & Cisco Courses MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 (σελ. 2-4) MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 (σελ. 5-7) MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2010/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Ασφάλεια Δικτύων και Υποδομών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Ηεπιχείρησημετάταe. Ασφάλεια Δικτύων και Υποδομών ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ηεπιχείρησημετάταe Ασφάλεια Δικτύων και Υποδομών Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου Οδυσσέας, M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη DSL-N55U-C1. Δρομολογητής μόντεμ Dual-band N600 Wi-Fi ADSL

Οδηγός Χρήστη DSL-N55U-C1. Δρομολογητής μόντεμ Dual-band N600 Wi-Fi ADSL Οδηγός Χρήστη DSL-N55U-C1 Δρομολογητής μόντεμ Dual-band N600 Wi-Fi ADSL GK8624 Τέταρτη έκδοση Μάιος 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

WINDOWS PHONE STYLE GUIDE FOR GREEK. Contents. 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved.

WINDOWS PHONE STYLE GUIDE FOR GREEK. Contents. 2014 Microsoft Corporation. All rights reserved. WINDOWS PHONE STYLE GUIDE FOR GREEK Contents 1. Goals of This Guide... 3 2. The Windows Phone Voice... 3 3. Language-Specific... 4 3.1. General Tone & Voice Share the Message... 4 3.2. Style Help deliver

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 55

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 55 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 55 V 1.21 Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Supplied items... 3 Technical data... 4 Safety instructions... 4 Operating environment... 4 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη DSL-N12U. Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps

Οδηγός Χρήστη DSL-N12U. Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps Οδηγός Χρήστη DSL-N12U Ασύρματο μόντεμ δρομολογητής ADSL τύπου 11N 300Mbps GK7218 δεύτερη έκδοση Φεβρουάριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται η

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.

Εξεταστέα Ύλη [Syllabus] ECDL IT Administrator. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ. (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0. EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2. Ενότητα 1 Υλικό Προσωπικών Η/Υ (Module 1 PC Hardware) Έκδοση 2.0 EUCIP Ltd 2006 Σελίδα 2 Version 2.0 Ενότητα 1 Στόχοι Ενότητα 1 Η ενότητα Υλικό προσωπικών Η/Υ (PC Hardware) απαιτεί από τον υποψήφιο να

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X30 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οδηγός Εγκατάστασης VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013 www.cyta.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 3 2 Υποδοχές 4 3 Τρόπος σύνδεσης VDSL2 modem και ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad X40 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide AppleCare Protection Plan Getting Started Guide Contents 5 English 45 Русскии 69 Polski 89 Ελληνικά 111 Magyar AppleCare Protection Plan Fact Sheet Service and support from the people who know your Mac

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 Tablet PC

novapad 70 S124 Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 5 1.5 Inserting a Memory Card... 6 1.6 Reset...

Διαβάστε περισσότερα

user manual imagine the possibilities

user manual imagine the possibilities BD-D7500 BD-D7500B BD-D7500E Blu-ray Disc Player user manual imagine the possibilities Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

Peer-to-Peer Systems / Συστήματα Ομοτίμων

Peer-to-Peer Systems / Συστήματα Ομοτίμων Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Peer-to-Peer Systems / Συστήματα Ομοτίμων Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ Επισκέπτης Λέκτορας http://www.cs.ucy,ac,cy/~dzeina/ 1 Στόχοι Διάλεξης Μια γενική εισαγωγή στα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide

ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide ThinkPad G40 Series Service and Troubleshooting Guide Note Before using this information and the product it supports, be sure to read the general

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης. Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Και Πολυµέσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΙ Κρήτης. Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Και Πολυµέσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Και Πολυµέσων Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων Πτυχιακή Εργασία Υλοποίηση τεχνικών για τον έλεγχο κωδικών, την πιστοποίηση ταυτότητας και τον έλεγχο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Copyright Info Quest Technologies 2014

Copyright Info Quest Technologies 2014 USER MANUAL Copyright Info Quest Technologies 2014 Table of Contents Table of Contents...P1 Features...P2 Unit at a Glance...P3 Getting Started...P4-P5 About Applications...P5-P6 Preinstalled Applications...P6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ. 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 6kg 7,5kg Ο ΓΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 540868 K Publication date: 18 Aug 2009 ΒΙΒΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις

Σημαντικές Σημειώσεις Περιεχόμενα Πρόλογος... iv Σημαντική σημείωση... v 1. Εισαγωγή... 1 1.1. Χαρακτηριστικά... 1 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Ελάχιστε απαιτήσεις συστήματος... 2 2. Διασύνδεση εξοπλισμού... 3 2.1. μπροστινή

Διαβάστε περισσότερα

DV54 autoadjust cpap series

DV54 autoadjust cpap series DV54 autoadjust cpap series 0044 EN DeVilbiss SleepCube Positive Airway Pressure Device CAUTION USA Federal law restricts this device to sale by, or on the order of a physician. Assembled in USA of US

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56

English... 2. Ελληνικά... 28. Deutsch... 56 English... 2 Ελληνικά... 28 Deutsch... 56 V 1.5 Table of Contents Cassette Digitizer SilverCrest SKD 1000 A3 Table of Contents... 2 Introduction... 4 Intended Use... 4 Package Contents... 5 Technical Specifications...

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support:

Distribution and Support: USER MANUAL 1 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη:

Διάθεση και Υποστήριξη: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 4000, Fax: 211 999 1399 www.infoquest.gr, www.bitmore.gr Copyright Info Quest Technologies

Διαβάστε περισσότερα