Οδηγός εγγραφής/τροποποίηση έργου:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός εγγραφής/τροποποίηση έργου:"

Transcript

1 Εγγραφή νέου έργου Συνήθεις Ερωτήσεις Οδηγός εγγραφής/τροποποίηση έργου: Παρακαλώ σηµείωσε ότι είναι απαραίτητο όπως τα έργα εγγραφούν/τροποποιηθούν στα Αγγλικά και όχι στα Ελληνικά καθ ότι δεν θα µπορούν να αναγνωριστούν από το σύστηµα. 1. Γιατί είναι σηµαντικό να εγγράφω τα έργα µου στην PRS for Music; Είναι σηµαντικό να εγγράφετε τα έργα σας στην PRS for Music για να µπορούµε να διασφαλίσουµε τις πιο ακριβείς πληροφορίες για τη χρήση της µουσικής σας. ηλώνοντας τα έργα σας µας επιτρέπετε να παραχωρούµε άδειες χρήσης τους και να τα διανέµουµε σωστά όταν χρησιµοποιούνται. 2. Ποια έργα πρέπει να εγγράφω; Απαιτείται να εγγράφετε µόνο µουσική η οποία έχει ήδη ηχογραφηθεί ή η οποία αναµένεται να ηχογραφηθεί, να µεταδοθεί ή να ερµηνευθεί ζωντανά. 3. Πρέπει να δηλώνω τα συµφωνητικά µου; Είναι υποχρεωτικό για τους εκδότες και τις δισκογραφικές εταιρείες να συµπεριλαµβάνουν τους σχετικούς αριθµούς συµφωνητικών όταν εγγράφουν έργα στην PRS. Ως αποτέλεσµα, όσα µέλη µας είναι εκδότες / κάτοχοι δισκογραφικών εταιρειών, πρέπει να βεβαιώνονται ότι έχουν συνάψει τα απαραίτητα συµφωνητικά προτού εγγράψουν τα σχετικά έργα. Αν δεν έχετε στην κατοχή σας αριθµό συµφωνητικού, βεβαιωθείτε πως το συµφωνητικό σας έχει καταχωρηθεί στο αρχείο µας. Αν δεν έχει καταχωρηθεί, παρακαλούµε εγγράψετε το συµφωνητικό σας χρησιµοποιώντας τη φόρµα εγγραφής µέσω διαδικτύου. Αν έχετε ήδη εγγράψει το συµφωνητικό σας αλλά δε µπορείτε να βρείτε τον αριθµό του, παρακαλούµε συµπληρώστε αυτή την αίτηση και στείλτε την µε στη διεύθυνση Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε συµβουλευθείτε το έντυπο «Συνήθεις Ερωτήσεις». 4. Πώς θα εγγράψω τα έργα µου; Η διαδικασία εγγραφής των έργων σας στην PRS for Music είναι µια αρκετά απλή διαδικασία. Απλά φορτώστε την υπηρεσία επιλέγοντας το σύνδεσµο

2 Register or amend your music. Για αναλυτικές οδηγίες παρακαλούµε συµβουλευθείτε τον Οδηγό Ηλεκτρονικής Εγγραφής Έργων (µπορείτε να τον κατεβάσετε από τη σελίδα Register or amend your music). 5. Πώς χειρίζεστε τις πληροφορίες που σας παρέχω; Οι λεπτοµέρειες κάθε εγγραφής νέου έργου που λαµβάνουµε αποθηκεύονται στο σύστηµά µας και αρχικά ερευνούµε κατά πόσον υπάρχει άλλο έργο στο σύστηµά µας που να αντιστοιχεί µε τα στοιχεία που µας έχετε δώσει. Νέες εγγραφές καταχωρούνται στο αρχείο µας και αναθεωρούνται µόνο εφόσον έχουν µεταδοθεί, ερµηνευθεί ζωντανά ή ηχογραφηθεί. Οι εγγραφές έργων που συµπίπτουν µε ή που συνιστούν τροποποιήσεις σε κάποιο ήδη υπάρχον, καταχωρηµένο έργο, τυγχάνουν µη αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας ώστε οι πληροφορίες που καταχωρούνται να συνάδουν µε τις υφιστάµενες στο αρχείο. Μόλις µια εγγραφή γίνει αποδεκτή και καταχωρηθεί, θα λάβετε αυτόµατα ένα στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθµός tunecode του έργου σας και το οποίο θα επιβεβαιώνει πως η επεξεργασία της αίτησης εγγραφής του έργου σας έχει ολοκληρωθεί. 6. Τι είναι ο αριθµός CAE; Γιατί είναι σηµαντικός; Είναι διαφορετικός από τον αριθµό IPI; O αριθµός CAE (composer/author/editor) είναι ένας µοναδικός αριθµός που δίδεται σε κάθε µέλος της PRS, είτε είναι συνθέτης, είτε στιχουργός, είτε εκδότης, ενορχηστρωτής κ.ο.κ. Ο αριθµός αυτός δηλώνεται κάθε φορά που το συγκεκριµένο µέλος έχει µερίδιο σε κάποιο έργο που καταχωρείται στο αρχείο της PRS. O αριθµός CAE (ο οποίος πρόσφατα γίνεται γνωστός και µε το όνοµα IPI, Interested Party Information) είναι ιεθνώς Αναγνωρισµένος και χορηγείται από την Ελβετική οργάνωση SUISA. Στην PRS for Music είµαστε σε θέση να ζητούµε αριθµούς CAE/IPI για τα µέλη µας, τα οποία λαµβάνουν τον δικό τους αριθµό µόλις εγγραφούν στην PRS. Ο αριθµός αυτός είναι απαραίτητος για σκοπούς αναγνώρισης και ταυτοποίησης, και τον χρησιµοποιούµε για να ερευνήσουµε το αρχείο µας, να τροποποιήσουµε τα καταγεγραµµένα έργα σας και για να συνδέσουµε οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση µέλους σας (όπως τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας). Όταν εγγράφετε ένα νέο έργο, πρέπει πάντοτε να δηλώνετε τον αριθµό CAE σας. O αριθµός IPI είναι ουσιαστικά ο ίδιος µε τον αριθµό CAE, και χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο για ευρύτερη ταυτοποίηση δικαιωµάτων, µε την προσθήκη κάποιων µηδενικών ψηφίων στην αρχή του αριθµού CAE. Οι αριθµοί IPI θα αντικαταστήσουν σταδιακά τους υφιστάµενους αριθµούς CAE. 7. εν έχω αριθµό CAE, τι πρέπει να κάνω; Επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες µελών (Member Services). Θα σας βοηθήσουν να µάθετε τον αριθµό σας. 8. εν γνωρίζω τον αριθµό CAE κάποιου δηµιουργού που θέλω να συµπεριλάβω στην εγγραφή έργου µου. Τι να κάνω; Tο ηλεκτρονικό σύστηµα εγγραφής έργων και η µηχανή αναζήτησης της PRS, σας επιτρέπουν την πρόσβαση σε αριθµούς CAE/IPI άλλων µελών. Μπορείτε να ερευνήσετε και να εντοπίσετε το όνοµα και τον αριθµό CAE/IPI του µέλους που αναζητείτε. Εάν παρά την αναζήτησή σας δεν έχετε βρει τον αριθµό δηµιουργού που χρειάζεστε, παρακαλούµε όπως εγγράψετε το όνοµα και τη διεύθυνση του δηµιουργού στη φόρµα εγγραφής του έργου σας. Αυτά τα στοιχεία είναι επαρκή για να επεξεργαστούµε την αίτησή σας. 9. Είµαι δηµιουργός µε δισκογραφικό συµβόλαιο, τι πρέπει να κάνω για να εγγράψω τα έργα µου; Αν έχετε ήδη συνάψει συµφωνία µε δισκογραφική εταιρεία, τότε δεν χρειάζεται να εγγράψετε τα έργα σας. Ο εκδότης σας (δισκογραφική εταιρεία) είναι υπεύθυνος για την εγγραφή των έργων εκ µέρους σας.

3 10. Έχω συνθέσει ένα έργο µαζί µε άλλους συναδέλφους και εγγράφω το µερίδιο µου. Πρέπει να δηλώσω πάνω στη φόρµα εγγραφής ποιοι είναι οι υπόλοιποι δηµιουργοί και τι µερίδιο τους αναλογεί; Ναι. Είναι επίσης χρήσιµο οι δηµιουργοί µε τους οποίους συνεργάζεστε να γίνουν µέλη της PRS ώστε να λαµβάνουν τα δικαιώµατα που τους αναλογούν. Χρειαζόµαστε πλήρεις, αναλυτικές πληροφορίες για όλους τους δηµιουργούς ενός έργου, καθώς επίσης και όλα τα ποσοστά που αντιστοιχούν σε κάθε δηµιουργό, εάν τα γνωρίζετε. Το σύστηµα µας επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες ταυτοποιώντας τις µε αυτές που υπάρχουν ήδη στο αρχείο. Αν δεν έχουµε πλήρεις πληροφορίες για τους δηµιουργούς των έργων, τότε δε µπορούµε να ταυτοποιήσουµε την εγγραφή σας µε άλλες εγγραφές. Οι συνάδελφοί σας πρέπει να εγγράψουν και οι ίδιοι το έργο, ώστε να επιβεβαιώσουν τη συµµετοχή τους στη δηµιουργία του και το µερίδιο που τους αναλογεί. 11. Είµαι δηµιουργός αλλά έχω δική µου δισκογραφική εταιρεία. Η ηλεκτρονική φόρµα εγγραφής έργων δε µου επιτρέπει να εγγράψω το έργο ως δισκογραφική εταιρεία, τι πρέπει να κάνω; Σε µια τέτοια περίπτωση, επικοινωνήστε µε τις Υπηρεσίες Μελών (Member Services) ώστε να σας βοηθήσουν να κάνετε την εγγραφή σας µε τα σωστά στοιχεία. 12. Είµαι εκδότης ιδιοκτήτης αρκετών εταιρειών, αλλά η ηλεκτρονική φόρµα εγγραφής δε µου επιτρέπει να εγγράψω ένα έργο εκ µέρους όλων των εταιρειών µου, τι πρέπει να κάνω; Σε µια τέτοια περίπτωση, επικοινωνήστε µε τις Υπηρεσίες Μελών (Member Services). Θα σας βοηθήσουν να συνδέσετε τις εταιρείες σας µε την κύρια εταιρεία που είναι εγγεγραµµένη στο αρχείο µας, ώστε να εγγράφετε νέα έργα για οποιαδήποτε από τις εταιρείες σας χωρίς χρειάζεστε άλλα στοιχεία πρόσβασης για την κάθε εταιρεία. 13. Γιατί οι πληροφορίες που βρίσκονται καταχωρηµένες στο αρχείο σας είναι διαφορετικές από αυτές που είχα συµπληρώσει στη φόρµα εγγραφής ενός έργου; Όταν εγγράφετε ένα έργο το οποίο έχει γίνει αποδεκτό κι έχει καταχωρηθεί στο αρχείο µας, θα εµφανιστεί στο ηλεκτρονικό µας σύστηµα. Αν εγγράφετε ή τροποποιείτε ένα έργο που ήδη υπάρχει στο σύστηµά µας, θα εµφανιστεί ως πιθανή ταυτοποίηση ή ως διπλότυπη εγγραφή. Όταν το έργο σας γίνει ενεργό (δηλαδή όταν λάβουµε πληροφορίες πως το έργο έχει χρησιµοποιηθεί), το έργο που έχετε δηλώσει θα ταυτοποιηθεί µε αυτό που βρίσκεται ήδη στο αρχείο µας. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν µια δισκογραφική εταιρεία αγοράζει ένα αρχείο τραγουδιών από κάποια άλλη εταιρεία, το σύστηµα µας εξακολουθεί να διατηρεί τα εγγεγραµµένα δικαιώµατα της προηγούµενης δισκογραφικής εταιρείας, µέχρι η καινούρια εταιρεία να εξοφλήσει οποιαδήποτε δικαιώµατα οφείλει για το προηγούµενο τρίµηνο/εξάµηνο διανοµής. 14. Πρέπει να δηλώνω ακριβώς τα ποσοστά των άλλων δηµιουργών και γιατί; Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να εγγράφουν το ποσοστό τους επί του έργου. Εγγραφές έργων οι οποίες δεν έχουν εγγεγραµµένο το 100% των µηχανικών και των εκτελεστικών δικαιωµάτων τους θεωρούνται ανεπαρκείς και δεν τις επεξεργαζόµαστε ούτε τις καταχωρούµε στο αρχείο µας. Χρειαζόµαστε τις ακριβέστερες πληροφορίες για τα έργα που καταχωρούµε στο αρχείο µας, ώστε να µπορούµε να διανέµουµε τα δικαιώµατα δίκαια και λειτουργικά σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέλη. Εγγραφές οι οποίες δεν περιλαµβάνουν τις απαιτούµενες πληροφορίες (αριθµό IPI και ακριβή ποσοστά) υπόκεινται σε µεγάλη καθυστέρηση τόσο στην καταχώρησή τους όσο και στη διανοµή των δικαιωµάτων που

4 αναλογούν στα ενδιαφερόµενα µέλη, αφού το τµήµα επεξεργασίας µας θα πρέπει να επικοινωνήσει µαζί σας για να διαπιστώσει την ακριβή κατανοµή των ποσοστών. Ο µόνος τρόπος για να διασφαλίσετε τη γρήγορη και αποτελεσµατική εγγραφή των έργων σας είναι να βεβαιώνεστε πως όλες οι πληροφορίες των δηµιουργών και των ποσοστών που τους αναλογούν είναι σωστές και το σύνολό τους αντιστοιχεί στο 100% των µηχανικών και των εκτελεστικών δικαιωµάτων. Αν και δεν υποχρεούστε να καταχωρήσετε ποσοστά για δικαιούχους µε τους οποίους δεν συνδέεστε, είναι καλύτερα να το πράττετε σε περίπτωση που προκύψει κάποια διαφωνία. 15. Είµαι δηµιουργός, µέλος της PRS και έχω συµβόλαιο µε δισκογραφική εταιρεία. Έχω εντοπίσει κάποιες πληροφορίες στο ηλεκτρονικό αρχείο των έργων µου, οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Πρέπει να τροποποιήσω τις πληροφορίες γι αυτά τα έργα; Αν πιστεύετε πως τα έργα σας δεν έχουν εγγραφεί σωστά από τη δισκογραφική σας εταιρεία, τότε πρέπει να συζητήσετε το θέµα µαζί τους, σε πρώτο στάδιο. Αν µας στείλετε τροποποιήσεις εµείς θα επικοινωνήσουµε µε τη δισκογραφική σας εταιρεία για να επιβεβαιώσουµε ότι αυτές οι αλλαγές είναι υπό την έγκριση και την επίγνωση τους, και κάτι τέτοιο θα προκαλούσε φόρτο εργασίας για µας. Εάν επικοινωνήσετε ο ίδιος µε τη δισκογραφική σας εταιρεία για να επιλύσετε το θέµα, τότε η ίδια η εταιρεία σας θα προβεί στις τροποποιήσεις που απαιτείτε και θα µπορούµε να τις καταχωρήσουµε στο αρχείο µας άµεσα και αποτελεσµατικά. 16. Είµαι δηµιουργός που έχω πλέον τερµατίσει τη συνεργασία µου µε τη δισκογραφική εταιρεία. Έχω προσέξει όµως ότι τα τραγούδια µου ακόµα εµφανίζονται κάτω από το όνοµα της παλιάς µου δισκογραφικής εταιρείας. Μπορώ να υποβάλω τροποποιήσεις για να αφαιρέσω το όνοµα της εταιρείας από τα έργα µου; Ναι, αν είστε σίγουρος ότι δεν συνεργάζεστε πλέον µε τη δισκογραφική εταιρεία, τότε στείλτε µας τις τροποποιήσεις σας και θα συµβουλευτούµε την παλιά σας δισκογραφική εταιρεία. Εάν όλα είναι εντάξει, θα προχωρήσουµε µε τις τροποποιήεις των έργων εκ µέρους σας. Εάν η παλιά σας δισκογραφική εταιρεία έχει διαφορετική άποψη επί του θέµατος, τότε θα καταχωρήσουµε το έργο σας στη διαδικασία διπλών απαιτήσεων (duplicate claims procedure). 17.Τι είναι «έργο»; «Έργο» είναι οι πληροφορίες µιας µουσικής δηµιουργίας που αποτελούνται από τον τίτλο, τα ποσοστά, τα στοιχεία συνθέτη/στιχουργού/ενορχηστρωτή ή/και στοιχεία σχετικά µε τον εκδότη/δισκογραφική εταιρεία της µουσικής δηµιουργίας. Η λέξη «έργο» είναι τεχνικός όρος που χρησιµοποιούµε αναφορικά µε τις µουσικές δηµιουργίες (βλ. Γλωσσάρι). 18. Τι είναι «κλασικό έργο»;what is a classical work? «Κλασικό» είναι ένα έργο το οποίο δηµιουργήθηκε ως µέρος της κλασικής / «σοβαράς» µουσικής, σε αντίθεση µε έργα που δηµιουργούνται ως δηµοφιλής (pop) / παραδοσιακή µουσική. Επίσης, ένα έργο µπορεί να καταχωρηθεί ως κλασικό εάν είναι διασκευή ενός παλαιότερου έργου, του οποίου ο συνθέτης έχει πεθάνει πριν από τουλάχιστον 70 χρόνια και το οποίο δεν προστατεύεται πλέον από copyright. 19. Είναι απαραίτητο να συµπεριλαµβάνω λεπτοµέρειες ενορχήστρωσης για τις εγγραφές κλασικών έργων; Ναι. Οι λεπτοµέρειες ενορχήστρωσης πρέπει να περιλαµβάνονται για «κλασικά» έργα ώστε να µπορούµε πιο εύκολα να εντοπίζουµε πιθανές ζωντανές εκτελέσεις του έργου σας.

5 20. Μπορώ να εγγράψω ένα έργο εάν είναι διασκευή κάποιου άλλου έργου του οποίου τα πνευµατικά δικαιώµατα είναι ακόµα σε ισχύ; (διασκευή χωρίς την έγκριση του δηµιουργού) ιασκευές έργων των οποίων τα πνευµατικά δικαιώµατα είναι ακόµα σε ισχύ πρέπει να γίνονται µόνο µετά την έγκριση του δηµιουργού/κατόχου των πνευµατικών δικαιωµάτων. Εάν εξασφαλιστεί αυτή η έγκριση, τότε ο ίδιος ο κάτοχος των πνευµατικών δικαιωµάτων θα εγγράψει τη διασκευή σας εκ µέρους σας. 21. Τι σηµαίνει «δηµιουργός που δεν εµπίπτει πλέον σε πνευµατικά δικαιώµατα» (public domain writer); Μπορώ να τους παραχωρώ ποσοστά; Ένας δηµιουργός δεν εµπίπτει πλέον σε πνευµατικά δικαιώµατα όταν έχουν περάσει τουλάχιστον 70 χρόνια από το θάνατό του, οπότε και παύεται η προστασία του από τη σχετική νοµοθεσία. Έργα τέτοιων δηµιουργών µπορούν να διασκευαστούν χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε έγκριση ή άδεια. Οι δηµιουργοί του παλαιού αυτού έργου το οποίο θα διασκευαστεί δεν δικαιούνται οποιαδήποτε ποσοστά γιατί δεν προστατεύονται πλέον από το νόµο πνευµατικών δικαιωµάτων (copyright). 22. Χρειάζεται να συµπεριλάβω το όνοµα του δηµιουργού ενός έργου, το οποίο έχω διασκευάσει, αν δεν εµπίπτει πλέον το έργο του σε πνευµατικά δικαιώµατα; Ναι, πρέπει πάντοτε να καταχωρείτε το όνοµα του δηµιουργού, αν και δεν του αναλογούν οποιαδήποτε ποσοστά. Αν το έργο είναι παραδοσιακό, και ο δηµιουργός είναι άγνωστος, τότε προσθέστε τη λέξη TRAD (traditional) στην εγγραφή σας για να διευκολύνετε την ταυτοποίηση του έργου. Αν το έργο δεν είναι παραδοσιακό και το όνοµα του αρχικού δηµιουργού είναι άγνωστο, τότε σηµειώστε τα αρχικά DP (Public Domain). ώστε µας όσο περισσότερες πληροφορίες µπορείτε, ώστε να διασφαλίσουµε ότι το έργο σας θα καταχωρηθεί σωστά. 23. Πρέπει να περιλαµβάνω µεταφράσεις στην εγγραφή µου, αν ο τίτλος του έργου µου δεν είναι στα αγγλικά; Ναι, αν ο τίτλος σας δεν είναι στα αγγλικά, γράψτε τον χρησιµοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες και συµπεριλάβετε τη µετάφραση του στα αγγλικά σε παρένθεση. 24. Πρέπει να ερευνώ το αρχείο σας πριν υποβάλω µια εγγραφή έργου, σε περίπτωση που έχει ήδη καταχωρηθεί ή/και έχει πάρει αριθµό tunecode; Ναι, θα µας βοηθούσατε πολύ. Αν ερευνήσετε το αρχείο µας και βρείτε ότι το έργο που θέλετε να εγγράψετε υπάρχει ήδη καταχωρηµένο, τότε σας παρακαλούµε να χρησιµοποιείτε την υπηρεσία τροποποίσησης (Amend An Existing Work), παραθέτοντας τον αριθµό tunecode και προχωρώντας µε τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης για να υποβάλετε την τροποποίησή σας. 25. Σε ποια γλώσσα πρέπει να καταχωρώ τις εγγραφές νέων έργων; Όλες οι καταχωρήσεις πρέπει να γίνονται στα αγγλικά. Όσον αφορά τους τίτλους τραγουδιών ή/και τα ονόµατα των δηµιουργών, πρέπει να γράφονται µε λατινικούς χαρακτήρες (a,b,c ). Για τους τίτλους, παρακαλούµε όπως περιλαµβάνετε µετάφραση στην αγγλική σε παρένθεση. 26. Καθώς συµπλήρωνα µια ηλεκτρονική διαδικασία, ο λογαριασµός µου κλειδώθηκε και για κάποιο χρονικό διάστηµα δεν είχα πρόσβαση στις υπηρεσίες. Τι συνέβη; Εάν για οποιοδήποτε λόγο παραµείνετε ανενεργοί για αρκετή ώρα καθώς χρησιµοποιείτε τις ηλεκτρονικές µας υπηρεσίες, ο λογαριασµός σας κλειδώνεται αυτόµατα για λόγους ασφαλείας, σε περίπτωση που έχετε αφήσει τον υπολογιστή

6 σας εκτεθειµένο σε τρίτους. οκιµάστε να ξαναενωθείτε µε το σύστηµα αφού περάσει λίγη ώρα. Γλωσσάρι / Ευρετήριο: Έργο: Μια µουσική δηµιουργία (τραγούδι, ορχηστρικό κ.ο.κ.) Ενεργό έργο: Ένα µουσικό έργο το οποίο σας έχει αποφέρει αναλογική πληρωµή µηχανικών ή εκτελεστικών δικαιωµάτων (mechanical or performance royalties). ιανοµή: ιανοµή είναι η περίοδος του χρόνου κατά την οποία η PRS for Music διανέµει τα µηχανικά και εκτελεστικά δικαιώµατα (πληρωµές) που αντιστοιχούν σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Μηχανικό δικαίωµα (Μechanical royalty): Το µηχανικό δικαίωµα είναι τα χρήµατα που πληρώνει µια δισκογραφική εταιρία για τη χρήση και την εκµετάλλευση ενός µουσικού έργου. Εκτελεστικό δικαίωµα (Performing royalty): Το εκτελεστικό δικαίωµα είναι τα χρήµατα που πληρώνονται κάθε φορά που ένα έργο παρουσιάζεται δηµόσια. Εκτελεστικά δικαιώµατα πληρώνουν συνήθως οι ραδιοσταθµοί, οι καφετέριες, τα εστιατόρια και τα καταστήµατα, τα οποία οφείλουν να κατέχουν άδεια από την PRS για να δικαιούνται να χρησιµοποιούν µουσική δηµόσια. Αριθµός Έργου / Tunecode: Ένας µοναδικός αριθµός / ταυτότητα που δίδεται σε κάθε έργο που καταχωρείται στο αρχείο µας. OLR: Εγγραφή µέσω διαδικτύου (Online registration). Η διαδικτυακή υπηρεσία µέσω της οποίας τα µέλη µας µπορούν να καταχωρούν εγγραφές των έργων τους µέσω της ιστοσελίδας του PRS for Music website. Η καταχώρηση γίνεται µέσω µιας αυτοµατοποιηµένης φόρµας εγγραφής. Αριθµός αναφοράς / ENJW reference: Ένας µοναδικός αριθµός / ταυτότητα που δίδεται σε κάθε νέα εγγραφή έργου που έχει σταλεί στην PRS αλλά δεν έχει ακόµη καταχωρηθεί στο αρχείο µας. Αποτελείται από 6 ψηφία (η ηµεροµηνία υποβολής της εγγραφής του έργου υπό µορφή ΗΗΜΜΕΕ) και 4 επιπλέον τυχαία ψηφία, π.χ

7 Μετοχικό Μέρος (Interested party / IP): Κάποιος στον οποίο αναλογεί µερίδιο του έργου, είτε είναι συνθέτης, είτε στιχουργός, είτε εκδότης / δισκογραφική εταιρεία. Μερίδιο / Share: Το ποσοστό επί τοις εκατό (%) που αντιστοιχεί σε κάθε µετοχικό µέρος για τα µηχανικά και τα εκτελεστικά δικαιώµατα αντίστοιχα. Το άθροισµα των µερών πρέπει πάντοντε να ισούται µε 100%. ηµιουργός Εκτός ικαιωµάτων / Public Domain (DP) writer: ένας δηµιουργός ο οποίος έχει πεθάνει 70 και πλέον χρόνια πριν, και του οποίου του έργο δεν εµπίπτει πλέον σε προστασία/πληρωµή πνευµατικών δικαιωµάτων. ιπλότυπο: Πολλαπλές καταχωρήσεις για ένα έργο στο αρχείο µας. Όταν ένα έργο γίνεται ενεργό, αυτές οι διπλότυπες καταχωρήσεις ξεκαθαρίζονται και ταυτίζονται.

Οδηγός εγγραφής/τροποποίηση έργου:

Οδηγός εγγραφής/τροποποίηση έργου: Εγγραφή/τροποποίηση έργων Οδηγός Ηλεκτρονικής Εγγραφής και Τροποποίησης Έργων Οδηγός εγγραφής/τροποποίηση έργου: Παρακαλώ σηµείωσε ότι είναι απαραίτητο όπως τα έργα εγγραφούν/τροποποιηθούν στα Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect FAQs: Domain Name Vodafone Business Connect - FAQs: Domain Name Έκδοση 1.0 1. Τι είναι ένα όνομα χώρου (domain name); Το όνομα χώρου (domain name) αποτελεί την ηλεκτρονική διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook

Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Προστασία της ιδιωτικής μας σφαίρας στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης Facebook Πώς μπορούμε να ελέγχουμε και να ρυθμίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα μας μέσα από τις οθόνες του Facebook Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne. Οδηγίες Χρήσης για Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne. Οδηγίες Χρήσης για Κέντρα Ξένων Γλωσσών Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Εγγραφών στις Εξετάσεις DELF/DALF και Sorbonne Οδηγίες Χρήσης για Κέντρα Ξένων Γλωσσών DELF DALF SORBONNE A A2 B B2 C C2 B B2 C CL C2 C Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στις εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER

Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Χρήση του λογαριασμού σας στην NETELLER Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το λογαριασμό της NETELLER! Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει με τις πιο χρήσιμες και δημοφιλείς δυνατότητες του λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3)

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνου Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ Κεντρικά γραφεία Cisco Systems, Inc. 170

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

FATCA Συχνές Ερωτήσεις

FATCA Συχνές Ερωτήσεις FATCA Συχνές Ερωτήσεις Contents FATCA Συχνές Ερωτήσεις... 1 Γενικά...2 1. Τι είναι το FATCA;... 2 2. Ποιος είναι ο σκοπός της διακρατικής συμφωνίας Κύπρου Η.Π.Α.;... 3 3. Πότε θα εφαρμοστεί το FATCA?...

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω να σερφάρω. δημιουργικά και με ασφάλεια. Τα πρώτα βήματα

Μαθαίνω να σερφάρω. δημιουργικά και με ασφάλεια. Τα πρώτα βήματα Μαθαίνω να σερφάρω δημιουργικά και με ασφάλεια Τα πρώτα βήματα Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΑΡΧΕΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΗΓΩΝ Κ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή.

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή. στοχασμός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικώνν προγραμμάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506,,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός. Ηλεκτρονικών Αγορών. Στην εποχή του διαδικτύου, διστάζετε ακόμα να κάνετε τα ψώνια σας ηλεκτρονικά; Θεωρείτε πως

Πρακτικός Οδηγός. Ηλεκτρονικών Αγορών. Στην εποχή του διαδικτύου, διστάζετε ακόμα να κάνετε τα ψώνια σας ηλεκτρονικά; Θεωρείτε πως Πρακτικός Οδηγός Ηλεκτρονικών Αγορών Στην εποχή του διαδικτύου, διστάζετε ακόμα να κάνετε τα ψώνια σας ηλεκτρονικά; Θεωρείτε πως είναι μια δύσκολη ή "επίφοβη" διαδικασία; Συγκεντρώσαμε κάποιες πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

A view on Youtube's policies

A view on Youtube's policies University of Patras Computer Engineering and Informatics Department Social and Legal Aspects of Technology A view on Youtube's policies Author: Ioannis Douratsos Georgios Kormpakis Ioanna Tzanetou Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4.4. Μηχανές Αναζήτησης. Ειδικοί Στόχοι. Οι επιµορφούµενοι πρέπει :

Ενότητα 4.4. Μηχανές Αναζήτησης. Ειδικοί Στόχοι. Οι επιµορφούµενοι πρέπει : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ιαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες Ενότητα 4.4 Ειδικοί Στόχοι Οι επιµορφούµενοι πρέπει : Να µπορούν να πραγµατοποιούν αναζητήσεις σε καταλόγους πληροφοριών. Να χρησιµοποιούν µηχανές αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα