Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Όταν θα έχετε ολοκληρώσει την µελέτη του κεφαλαίου αυτού θα γνωρίζετε: Τί είναι επίπεδο δικτύου, τι είναι διεπαφή και τι αρχιτεκτονική δικτύου Τί είναι το Πρωτόκολλο Τι είναι µοντέλλο αναφοράς Ποία τα 7 επίπεδα του µοντέλλου OSI Ποία τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 2.1 2/12/2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β...1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΕ Α ΙΚΤΥΩΝ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΙΕΠΑΦΕΣ Επίπεδα ικτύου Πρωτόκολλο ιεπαφή ( ιασύνδεση) Αρχιτεκτονική ικτύου Άλλοι δικτυακοί όροι ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Μοντέλο αναφοράς OSI Μοντέλο αναφοράς TCP/IP Μοντέλο αναφοράς B-ISDN / ATM Μοντέλο αναφοράς Novell Netware...16 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 2.2 2/12/2008

3 Βασικές έννοιες: επίπεδα, πρωτόκολλα, µοντέλα αναφοράς 2.1. Επίπεδα δικτύων - Πρωτόκολλα - ιεπαφές Επίπεδα ικτύου Τα δίκτυα υπολογιστών, για να ελαττώσουν την πολυπλοκότητα της σχεδίασης, είναι οργανωµένα σε σειρές στρωµάτων ή επιπέδων (layers ή levels) που το καθένα χτίζεται πάνω στο προηγούµενό του. Ο σκοπός κάθε επιπέδου είναι να προσφέρει συγκεκριµένες υπηρεσίες στο αµέσως ανώτερο επίπεδο, αποµονώνοντάς το από τις λεπτοµέρειες υλοποίησης. Αυτό γίνεται για να ελαττωθεί η πολυπλοκότητα και να ανεξαρτητοποιηθεί η σχεδίαση και η εξέλιξη ενός επιπέδου από τα άλλα. Πάνω απ' όλα τα επίπεδα βρίσκεται τελικά ο χρήστης- άνθρωπος που χρησιµοποιεί /εκµεταλλεύεται τις διάφορες υπηρεσίες. O αριθµός των επιπέδων, τα ονόµατά τους, τα περιεχόµενά τους και η λειτουργία του καθενός, διαφέρουν από δίκτυο σε δίκτυο. Tα επίπεδα δικτύου µιας αρχιτεκτονικής δικτύου φαίνονται στο Σχ Σχ. 2 1: Επίπεδα δικτύου, πρωτόκολλα και διεπαφές. ΠΗΓΗ: A. Tanenbaum, ίκτυα Υπολογιστών ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 2.3 2/12/2008

4 Πρωτόκολλο Τα ν-οστά επίπεδα των διαφόρων ΗΥ ενός δικτύου επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω των κατωτέρων επιπέδων. Υπάρχει µια νοητή οριζόντια επικοινωνία. Οι οντότητες που βρίσκονται στα ν-οστά επίπεδα και επικοινωνούν κατ' αυτόν τον τρόπο µεταξύ τους ονοµάζονται οµότιµες διεργασίες. Οι κανόνες που διέπουν αυτήν την επικοινωνία αποτελούν το πρωτόκολλο του επιπέδου Ν. Το πρωτόκολλο διέπει επίσης την µορφή και την σηµασία των δεδοµένων, τα οποία ανταλλάσσονται από τις οµότιµες οντότητες ιεπαφή ( ιασύνδεση) Τα δεδοµένα από το επίπεδο Ν ενός ΗΥ δεν µεταφέρονται απ ευθείας στο επίπεδο Ν ενός άλλου, αλλά κάθε επίπεδο παρέχει δεδοµένα και πληροφορίες ελέγχου στο αµέσως κατώτερο επίπεδο, έως ότου φτάσουν στο κατώτατο ( φυσικό ) επίπεδο. Κάτω από το φυσικό επίπεδο βρίσκεται το µέσο µετάδοσης των πληροφοριών (physical medium). Στο σχήµα 2-1 η νοητή επικοινωνία παριστάνεται µε διακεκοµµένες γραµµές ενώ η φυσική επικοινωνία µε πλήρεις γραµµές. Υπάρχουν ορισµένοι κανόνες που καθορίζουν τον τρόπο επικοινωνίας των γειτονικών επιπέδων ν και ν+1 ενός δικτύου και τις βασικές (πρωτογενείς) λειτουργίες που προσφέρει το κατώτερο επίπεδο ν στο ανώτερο ν+1. Αυτοί οι κανόνες και οι υπηρεσίες αποτελούν την διεπαφή (µέτωπο, διασύνδεση, interface) µεταξύ των επιπέδων ν και ν+1. (βλ. Σχ. 2 1). Αυτή καθορίζει ποιες πρωτογενείς λειτουργίες και υπηρεσίες προσφέρει ένα επίπεδο στο αµέσως ανώτερό του Αρχιτεκτονική ικτύου Το σύνολο των επιπέδων και των πρωτοκόλλων ονοµάζεται αρχιτεκτονική του δικτύου. Οι προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής πρέπει να παρέχουν αρκετές πληροφορίες, ώστε να επιτρέπουν σε ένα κατασκευαστή να κατασκευάσει το υλικό ή/και το λογισµικό κάθε επιπέδου, έτσι ώστε να υλοποιεί σωστά το κατάλληλο πρωτόκολλο. Ούτε οι λεπτοµέρειες της υλοποίησης ούτε οι προδιαγραφές των διασυνδέσεων αποτελούν τµήµα της αρχιτεκτονικής, διότι αυτά βρίσκονται στο εσωτερικό των µηχανηµάτων και δεν είναι ορατά στον χρήστη Άλλοι δικτυακοί όροι Σε κάθε δίκτυο υπάρχει ένα σύνολο ΗΥ οι οποίοι έχουν ως σκοπό να εκτελούν κάποιες εφαρµογές του δικτύου. Σύµφωνα µε την ορολογία που ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 2.4 2/12/2008

5 χρησιµοποιείται ευρέως, τα µηχανήµατα αυτά ονοµάζονται κόµβοι (κεντρικοί υπολογιστές) ή τερµατικά συστήµατα (end system). Οι κόµβοι και οι γραµµές που τους συνδέουν µεταξύ τους αποτελούν το υποδίκτυο επικοινωνίας (communication subnet) ή απλά υποδίκτυο. Το έργο του υποδικτύου είναι η µεταφορά µηνυµάτων από κόµβο σε κόµβο, όπως ακριβώς το τηλεφωνικό σύστηµα µεταφέρει τις λέξεις του οµιλητή στον ακροατή. Ξεχωρίζοντας τα γνήσια επικοινωνιακά θέµατα του δικτύου (υποδίκτυο) από τα θέµατα εφαρµογών (του χρήστη), ολόκληρη η σχεδίαση του δικτύου απλοποιείται. Στα περισσότερα δίκτυα ευρείας περιοχής, το υποδίκτυο αποτελείται από δύο διακριτά στοιχεία, τις γραµµές µετάδοσης (transmission lines) και τα στοιχεία µεταγωγής (switching elements). Οι γραµµές µετάδοσης (που επίσης ονοµάζονται κυκλώµατα, κανάλια ή ζεύξεις - circuits, channels ή trunks), µετακινούν bit ανάµεσα στα διάφορα µηχανήµατα. Τα στοιχεία µεταγωγής είναι ειδικοί υπολογιστές που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση δύο ή περισσοτέρων γραµµών µετάδοσης. Όταν τα δεδοµένα φτάνουν σε µια εισερχόµενη γραµµή, το στοιχείο µεταγωγής πρέπει να διαλέξει µια εξερχόµενη γραµµή για να τα µεταδώσει παραπέρα. Τα στοιχεία µεταγωγής ονοµάζονται δροµολογητές (Routers). Στην βιβλιογραφία χρησιµοποιούνται επίσης κι άλλοι όροι όπως κόµβος µεταγωγής πακέτων (packet switch node), ενδιάµεσο σύστηµα (intermediate system) και κέντρο µεταγωγής δεδοµένων (data switching exchange) Μοντέλα Αναφοράς Μοντέλο αναφοράς OSI Στην Ιστορία των δικτύων έχουν αναπτυχθεί πολλά µοντέλα αναφοράς δικτυακής αρχιτεκτονικής τα οποία παρουσιάζουν διαφορές µεταξύ τους. Το πρώτο µοντέλο αναπτύχθηκε από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (International Standards Organisation, ISO) και αποτέλεσε το πρώτο µεγάλο βήµα προς την κατεύθυνση της τυποποίησης. Ονοµάζεται µοντέλο αναφοράς OSI (Open System Interconnection) διότι ασχολείται µε συνδέσεις ανοιχτών (προς τις διάφορες εταιρείες) συστηµάτων. Το µοντέλο χρησιµοποιεί 7 επίπεδα (φυσικό, σύνδεσης δεδοµένων, δικτύου, µεταφοράς, συνόδου, παρουσίασης, εφαρµογής, βλ. Σχ. 2 2) τα οποία θα εξετάσουµε στην συνέχεια Φυσικό επίπεδο Το φυσικό επίπεδο (physical layer) ασχολείται µε τη µετάδοση ακατέργαστων bit σε ένα κανάλι επικοινωνίας. Τα θέµατα σχεδίασης ασχολούνται µε τη διασφάλιση της σωστής λήψης των µεταδιδόµενων bits. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 2.5 2/12/2008

6 ηλαδή ενδιαφερόµαστε για µηχανικές, ηλεκτρικές συνδέσεις και διαδικασιακές διασυνδέσεις καθώς και για το φυσικό µέσο µετάδοσης το οποίο βρίσκεται από κάτω. Το φυσικό µέσο µετάδοσης παρουσιάζει ατέλειες που οδηγούν σε σφάλµατα (π.χ. αλλαγές τιµών ή απώλειες), µε αποτέλεσµα να απαιτούνται µέθοδοι διασφάλισης της ορθής λήψης της πληροφορίας. Σχ. 2 2: Μοντέλλο αναφοράς OSI ΠΗΓΗ: A. Tanenbaum, ίκτυα Υπολογιστών Επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων Η κύρια αποστολή του επιπέδου σύνδεσης δεδοµένων (data link layer) είναι ο µετασχηµατισµός του ακατέργαστου µέσου µετάδοσης σε µια γραµµή που εµφανίζεται ελεύθερη από σφάλµατα µετάδοσης στο επίπεδο δικτύου. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µε την διάσπαση των δεδοµένων (πακέτων) εισόδου του αποστολέα σε πλαίσια δεδοµένων (data frames, µε µέγεθος συνήθως µερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες bit), µετάδοση αυτών µε τη σειρά και επεξεργασία των πλαισίων επιβεβαίωσης λήψης (acknowledgement frames), που επιστρέφονται από τον δέκτη. Εφ όσον το φυσικό επίπεδο απλώς αποδέχεται και µεταδίδει ένα συρµό από bits χωρίς να νοιάζεται για το νόηµα ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 2.6 2/12/2008

7 και τη δοµή του, η δηµιουργία και η αναγνώριση των ορίων των πλαισίων εξαρτάται πλέον από το επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων. Αυτή µπορεί να επιτευχθεί µε την επισύναψη ειδικών ακολουθιών bit στην αρχή και στο τέλος των πλαισίων. Εάν αυτές οι ακολουθίες µπορούν κατά σύµπτωση να παρουσιαστούν στα δεδοµένα, πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα για να αποφευχθεί η σύγχυση. Η εµφάνιση θορύβου στη γραµµή µπορεί να καταστρέψει ολοκληρωτικά το πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή το λογισµικό του επιπέδου σύνδεσης δεδοµένων του ποµπού πρέπει να επαναµεταδώσει το πλαίσιο. Ωστόσο οι πολλαπλές µεταδόσεις του ίδιου πλαισίου δηµιουργούν τη δυνατότητα ύπαρξης αντιγράφων πλαισίων. Ένα αντίγραφο πλαισίου, θα µπορούσε για παράδειγµα, να σταλεί, εάν καταστραφεί ένα πλαίσιο επιβεβαίωσης λήψης που επιστρέφει ο δέκτης στον ποµπό. Από αυτό το επίπεδο εξαρτάται η λύση των προβληµάτων που δηµιουργούνται από καταστροφές, απώλειες και αντίγραφα πλαισίων. Το επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων µπορεί να προσφέρει πολλές διαφορετικές κατηγορίες υπηρεσιών στο επίπεδο δικτύου. Ένα άλλο θέµα που εµφανίζεται στο επίπεδο αυτό (και στα υψηλότερα επίπεδα) είναι η ανάγκη συγκράτησης του ποµπού, ώστε ένας αργός δέκτης να µην πληµµυρίζει από δεδοµένα. Αυτή η διαδικασία καλείται επίσηµα έλεγχος ροής. Πρέπει να εφαρµοστεί ένας ρυθµιστικός µηχανισµός ανάδρασης για να µπορεί ο ποµπός να γνωρίζει αν ο δέκτης έχει χώρο στην ενδιάµεση µνήµη (buffer) του. Η χρήση της γραµµής για αµφίδροµη µετάδοση δεδοµένων, δηµιουργεί ένα νέο πρόβληµα µε το οποίο πρέπει να ασχοληθεί το λογισµικό του επιπέδου σύνδεσης δεδοµένων. Το πρόβληµα είναι ότι τα πλαίσια επιβεβαίωσης λήψης για την κυκλοφορία από το µηχανή Α στη µηχανή Β ανταγωνίζονται µε τα πλαίσια δεδοµένων της κίνησης από τη µηχανή Β στη µηχανή Α, για το ποιος θα χρησιµοποιήσει τη γραµµή. Μια έξυπνη κίνηση είναι η εµβόλιµη επιβεβαίωση λήψης (piggyback acknowledgement) κατά την οποία η επιβεβαίωση λήψης έχει ενσωµατωθεί σε ένα πλαίσιο µετάδοσης δεδοµένων που µεταδίδεται µε τη φορά µετάδοσης της επιβεβαίωσης (Β-Α) Επίπεδο δικτύου Το επίπεδο δικτύου (network layer) ασχολείται µε τον έλεγχο της λειτουργίας του υποδικτύου. Ένα βασικό θέµα της σχεδίασης είναι ο καθορισµός του τρόπου δροµολόγησης των πακέτων από την αφετηρία στον προορισµό τους. Οι διαδροµές θα µπορούσαν να βασιστούν σε στατικούς πίνακες, οι οποίοι θα ήταν καλωδιωµένοι (wired into) και σπάνια θα τροποποιούνταν. Θα ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 2.7 2/12/2008

8 µπορούσαν επίσης να οριστούν στην αρχή κάθε συνοµιλίας, για παράδειγµα ενός συνόλου τερµατικών. Τέλος, πρέπει να είναι πολύ δυναµικές και να µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ώστε να απεικονίζουν το τρέχον φορτίο του δικτύου. Εάν στα υποδίκτυα µεταδίδονται πολλά πακέτα την ίδια χρονική στιγµή, θα εµπλακεί το ένα στη διαδροµή του άλλου δηµιουργώντας συµφόρηση (congestion). Ο έλεγχος µιας τέτοιας συµφόρησης ανήκει επίσης στις αρµοδιότητες του επιπέδου αυτού. Στο επίπεδο δικτύου υπάρχει και µια λειτουργία χρέωσης. Στο τέλος µιας σύνδεσης, το λογισµικό πρέπει να υπολογίζει πόσα πακέτα, χαρακτήρες ή bits στάλθηκαν από κάθε πελάτη για την έκδοση των λογαριασµών. Όταν ένα πακέτο διασχίσει τα εθνικά σύνορα και δεδοµένων των διαφορετικών τιµών που υπάρχουν σε κάθε πλευρά, η διαδικασία χρέωσης µπορεί να γίνει πολύπλοκη. Όταν το πακέτο πρέπει να µεταδοθεί από ένα δίκτυο σε ένα άλλο για να φθάσει στον προορισµό του, εµφανίζονται πολλά προβλήµατα. Η διευθυνσιοδότηση που χρησιµοποιείται από το δεύτερο δίκτυο µπορεί να είναι διαφορετική. Το δεύτερο µπορεί να µη δέχεται καθόλου το πακέτο διότι ίσως είναι πολύ µεγάλο. Τα πρωτόκολλα των δύο δικτύων µπορεί να διαφέρουν. Το επίπεδο δικτύου πρέπει να υπερπηδήσει όλα αυτά τα προβλήµατα και να επιτρέψει την διασύνδεση ετερογενών δικτύων (διαδικτύωση) Επίπεδο µεταφοράς Η βασική λειτουργία του επιπέδου µεταφοράς (transport layer) είναι η αποδοχή δεδοµένων από το επίπεδο συνόδου, διάσπαση αυτών σε µικρότερες µονάδες αν απαιτείται, η µεταφορά τους στο επίπεδο δικτύου και η διασφάλιση ότι όλα τα τµήµατα φθάνουν σωστά στην άλλη πλευρά. Επιπλέον όλα αυτά πρέπει να γίνουν αποδοτικά και µε τέτοιο τρόπο, που να αποµονώνουν το επίπεδο συνόδου από τις αναπόφευκτες αλλαγές στην τεχνολογία του υλικού. Υπό κανονικές συνθήκες, το επίπεδο µεταφοράς δηµιουργεί µια ξεχωριστή σύνδεση δικτύου, για κάθε σύνδεση µεταφοράς που απαιτείται από το επίπεδο συνόδου. Εάν, ωστόσο, η σύνδεση µεταφοράς απαιτεί υψηλό ρυθµό εξυπηρέτησης (throughput), το επίπεδο µεταφοράς µπορεί να δηµιουργήσει πολλαπλές συνδέσεις δικτύου µοιράζοντας τα δεδοµένα ανάµεσα στις συνδέσεις του δικτύου για να µεγαλώσει τον βαθµό εξυπηρέτησης. Από την άλλη πλευρά εάν η δηµιουργία ή η συντήρηση µιας σύνδεσης δικτύου είναι ακριβή, το επίπεδο µεταφοράς µπορεί να πολυπλέκει πολλές συνδέσεις µεταφοράς στην ίδια σύνδεση δικτύου για να ελαττώσει το κόστος. Σε όλες τις περιπτώσεις το επίπεδο αυτό είναι απαραίτητο, για να κάνει την πολυπλεξία διαφανή (δηλ. ανεπαίσθητη) στο επίπεδο συνόδου. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 2.8 2/12/2008

9 Το επίπεδο µεταφοράς καθορίζει επίσης το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχει το επίπεδο συνόδου. Ο πιο γνωστός τύπος σύνδεσης µεταφοράς είναι ένα αλάνθαστο κανάλι από σηµείο σε σηµείο (point-to-point), το οποίο παραδίδει µηνύµατα µε τη σειρά που έχουν σταλεί. Ωστόσο άλλα πιθανά είδη υπηρεσιών µεταφοράς είναι η µεταφορά αποµονωµένων µηνυµάτων χωρίς εγγυήσεις σχετικά µε τη σειρά παράδοσης και η εκποµπή µηνυµάτων σε πολλούς αποδέκτες. Ο τύπος της υπηρεσίας καθορίζεται µε την εγκατάσταση της σύνδεσης. Το επίπεδο µεταφοράς ενδιαφέρεται για την επικοινωνία από την αφετηρία στον προορισµό ή από άκρο σε άκρο (end-to-end), σε αντίθεση µε το επίπεδο Σύνδεσης εδοµένων (που ενδιαφέρεται για την επικοινωνία µεταξύ δύο γειτονικών κόµβων). Με άλλα λόγια, ένα πρόγραµµα του ΗΥ-ποµπού συνοµιλεί µε ένα παρόµοιο πρόγραµµα του ΗΥ-δέκτη, χρησιµοποιώντας τις επικεφαλίδες του µηνύµατος και τα µηνύµατα ελέγχου. Στα κατώτερα επίπεδα, τα πρωτόκολλα ρυθµίζουν την συνοµιλία διεργασιών µεταξύ γειτονικών ΗΥ, και όχι µεταξύ των τελικών ΗΥ αφετηρίας και προορισµού, ανάµεσα στους οποίους µπορεί να παρεµβάλλονται πολλοί κόµβοι. Πολλοί κόµβοι πολυπρογραµµατίζονται, πράγµα που σηµαίνει ότι κάθε κόµβος θα έχει πολλαπλές εισερχόµενες και εξερχόµενες συνδέσεις. Εκεί δηµιουργείται η ανάγκη ύπαρξης κάποιας θέσης, η οποία θα δηλώνει τα µηνύµατα που ανήκουν σε κάθε σύνδεση. Η επικεφαλίδα µεταφοράς είναι µια θέση που µπορεί να τοποθετηθεί η πληροφορία αυτή. Πέραν της πολύπλεξης πολλών συρµών µηνυµάτων σε ένα κανάλι, το επίπεδο µεταφοράς πρέπει να φροντίζει για την εγκατάσταση και διαγραφή των συνδέσεων µέσω του δικτύου. Αυτό απαιτεί κάποιο είδος µηχανισµού για καθορισµό ονοµάτων, έτσι ώστε η διεργασία ενός µηχανήµατος να διαθέτει ένα τρόπο για να ορίζει µε ποιον θέλει να επικοινωνήσει. Πρέπει επίσης να υπάρχει ένας µηχανισµός ρύθµισης της ροής των πληροφοριών, έτσι ώστε ένας γρήγορος κόµβος να µην υπερφορτώνει έναν αργό Επίπεδο συνόδου Το επίπεδο συνόδου (session layer) επιτρέπει στους χρήστες διαφορετικών µηχανηµάτων να εγκαθιστούν συνόδους (sessions) µεταξύ τους. Μια σύνοδος επιτρέπει µια συνήθη µεταφορά δεδοµένων, όπως και το επίπεδο µεταφοράς, µε τη διαφορά ότι παρέχει και µερικές πρόσθετες υπηρεσίες που είναι χρήσιµες σε πολλές εφαρµογές. Μια σύνοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να επιτρέψει τη σύνδεση ενός χρήστη σε ένα αποµακρυσµένο σύστηµα καταµερισµού χρόνου (time-sharing) ή για να µεταφέρει ένα αρχείο µεταξύ δύο µηχανών. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 2.9 2/12/2008

10 Μια από τις υπηρεσίες που παρέχει το επίπεδο συνόδου είναι η δυνατότητα διαχείρισης ελέγχου ενός διαλόγου. Οι σύνοδοι µπορούν να επιτρέψουν την κυκλοφορία προς τη µία κατεύθυνση ή και προς τις δύο κατευθύνσεις την ίδια χρονική στιγµή. Εάν η κυκλοφορία σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή µπορεί να κινηθεί µόνο προς την µία κατεύθυνση (µονόδροµο [simplex] ή ηµιαµφίδροµο [half duplex] κανάλι), το επίπεδο συνόδου παρακολουθεί ποιος έχει σειρά. Μια άλλη υπηρεσία συνόδου είναι ο συγχρονισµός (synchronization). Μπορούν να δηµιουργηθούν προβλήµατα κατά την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ δύο µηχανών, καθώς µπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες, όταν υπάρχει συγκεκριµένος µέσος χρόνος κατάρρευσης του δικτύου. Όταν µια µεταφορά διακοπεί, πρέπει να ξαναρχίσει ολόκληρη από την αρχή και είναι δυνατό να υπάρξουν και νέες αποτυχίες. Για την εξάλειψη αυτού του προβλήµατος, το επίπεδο συνόδου παρέχει ένα τρόπο για την εισαγωγή σηµείων ελέγχου, έτσι ώστε µετά την κατάρρευση µόνο τα δεδοµένα που ακολουθούν το τελευταίο σηµείο ελέγχου να µεταδοθούν Επίπεδο παρουσίασης Το επίπεδο παρουσίασης (presentation layer) εκτελεί συγκεκριµένες λειτουργίες οι οποίες ζητούνται αρκετά συχνά από τους χρήστες, για να εξασφαλίσουν την εύρεση µιας γενικής λύσης για αυτούς, έτσι ώστε να µην αφήνεται κάθε χρήστης να λύνει τα προβλήµατα του µόνος του. Συγκεκριµένα όλα τα κατώτερα επίπεδα ενδιαφέρονται µόνο για την αξιόπιστη µετακίνηση bits από το ένα στο άλλο, το επίπεδο παρουσίασης ενδιαφέρεται για τη σύνταξη και τη σηµασιολογία των πληροφοριών που µεταδίδονται. Ένα τυπικό παράδειγµα υπηρεσίας παρουσίασης είναι η κωδικοποίηση δεδοµένων µε έναν κώδικα που έχει συµφωνηθεί. Τα περισσότερα προγράµµατα των χρηστών δεν ανταλλάσσουν τυχαίες σειρές από bits, αλλά στοιχεία όπως ονόµατα ανθρώπων, ηµεροµηνίες, ποσά. Αυτά τα στοιχεία παριστάνονται ως σειρές χαρακτήρων, ακέραιοι, αριθµοί κινητής υποδιαστολής και δοµές δεδοµένων που αποτελούνται από απλούστερα στοιχεία. ιαφορετικοί υπολογιστές έχουν διαφορετικούς κώδικες για την αναπαράσταση σειρών χαρακτήρων (ASCII, EBCDIC), ακεραίων (συµπλήρωµα ως προς ένα ή δύο) και ούτω καθ εξής. Για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία ανάµεσα σε ανόµοιους υπολογιστές, οι δοµές των δεδοµένων που πρόκειται να ανταλλαγούν πρέπει να καθοριστούν µε έναν αφηρηµένο τρόπο µαζί µε την τυποποιηµένη κωδικοποίηση που θα χρησιµοποιηθεί «πάνω στο καλώδιο». Η εργασία της διαχείρισης αυτών των αφηρηµένων δοµών δεδοµένων και η µετατροπή τους από την αναπαράσταση που χρησιµοποιείται στον υπολογιστή ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ /12/2008

11 προς την τυποποιηµένη αναπαράσταση δικτύου, αντιµετωπίζεται από το επίπεδο παρουσίασης. Το επίπεδο παρουσίασης ενδιαφέρεται και για άλλα θέµατα αναπαράστασης πληροφοριών. Για παράδειγµα η συµπίεση των δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ελαττώσει τον αριθµό των bits που πρόκειται να µεταδοθούν και συχνά απαιτείται κρυπτογράφηση για να εξασφαλιστεί η µυστικότητα (privacy) και η γνησιότητα (authentication) της πληροφορίας Επίπεδο εφαρµογής Το επίπεδο εφαρµογής (application layer) περιέχει µια ποικιλία πρωτοκόλλων που χρειάζονται συχνά. Για παράδειγµα, υπάρχουν εκατοντάδες τύποι συµβατών τερµατικών σε ολόκληρο τον κόσµο. Ας θεωρήσουµε το πρόβληµα ενός κειµενογράφου (editor) πλήρους οθόνης (full screen editor) ο οποίος υποτίθεται ότι εργάζεται σε ένα δίκτυο µε πολλούς διαφορετικούς τύπους τερµατικών, το καθένα µε διαφορετική παρουσίαση οθόνης, διαφορετικές ακολουθίες διαφυγής για εισαγωγή και διαγραφή κειµένου, µετακίνηση του δροµέα κτλ. Ένας τρόπος επίλυσης αυτού του προβλήµατος είναι ο καθορισµός ενός αφηρηµένου νοητού τερµατικού δικτύου (network virtual terminal) για το οποίο µπορούν να γραφούν κειµενογράφοι και άλλα προγράµµατα που να συνεργάζονται µεταξύ τους. Για το χειρισµό κάθε τύπου τερµατικού, πρέπει να γραφεί ένα πρόγραµµα αντιστοίχισης των λειτουργίες του νοητού τερµατικού του δικτύου επάνω στο πραγµατικό τερµατικό. Για παράδειγµα όταν ο κειµενογράφος µετακινεί τον δροµέα του νοητού τερµατικού στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης, το λογισµικό αυτό πρέπει να δώσει την κατάλληλη σειρά εντολών στο πραγµατικό τερµατικό για την κίνηση και του δικού του δροµέα εκεί. Όλο το λογισµικό του νοητού τερµατικού βρίσκεται στο επίπεδο εφαρµογής. Μια άλλη λειτουργία του επιπέδου εφαρµογής είναι η µεταφορά αρχείων. ιαφορετικά συστήµατα αρχείων έχουν διαφορετικές µεθόδους καθορισµού ονοµασίας, διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης των γραµµών κειµένου και ούτω καθεξής. Η µεταφορά ενός αρχείου µεταξύ δύο διαφορετικών συστηµάτων απαιτεί αντιµετώπιση των παραπάνω, καθώς και άλλων µη συµβατών καταστάσεων. Η εργασία αυτή ανήκει στο επίπεδο εφαρµογής όπως επίσης και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η εισαγωγή εργασιών από απόσταση, η εµφάνιση καταλόγων (directory) αρχείων και διάφορες άλλες ειδικού και γενικού σκοπού ευκολίες. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ /12/2008

12 Μοντέλο αναφοράς TCP/IP Το µοντέλο OSI, λόγω του µεγάλου αριθµού επιπέδων που έχει και άλλων παραγόντων, παρέµεινε θεωρητικό αλλά έθεσε τις βάσεις ανάπτυξης άλλων µοντέλων τα οποία έχουν ευρεία εφαρµογή στις µέρες µας. Ιστορικά η πρώτη στοίβα πρωτοκόλλων που εµφανίσθηκε ήταν το πασίγνωστο σήµερα ζεύγος πρωτοκόλλων TCP/IP. Η βάση για την ανάπτυξη αυτού του µοντέλλου αναφοράς πραγµατοποιήθηκε όταν το αµερικάνικο (αρχικά στρατιωτικό) δίκτυο ARPAnet άρχισε να συνδέεται µε ασύρµατα και δορυφορικά δίκτυα. Γι αυτό είχε από την αρχή την προοπτική της διαδικτύωσης. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας των ΗΠΑ ήθελε το δίκτυο ARPAnet να παραµένει σε λειτουργία κάτω από δύσκολες συνθήκες, όταν ένα µέρος του δικτύου έχει καταρρεύσει. Μετά από µελέτες που έγιναν δηµιουργήθηκε το µοντέλο αναφοράς TCP/IP (1974) το οποίο πήρε το όνοµα του από τα δύο κυριώτερα πρωτόκολλα που χρησιµοποιεί (TCP και IP). Αποτελείται από 4 επίπεδα - σε αντίθεση µε το µοντέλο OSI που αποτελείται από 7- όπως δείχνει και το Σχ Σχ. 2 3: Μοντέλλο αναφοράς TCP/IP Επίπεδο διασύνδεσης ΗΥ χρήστη µε το δίκτυο Το επίπεδο αυτό είναι σε αντιστοιχία µε το φυσικό επίπεδο και το επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων του µοντέλου OSI. εν καθορίζεται σαφώς και µπορεί να διαφέρει από υπολογιστή (κόµβο) σε υπολογιστή (κόµβο) και από δίκτυο σε δίκτυο. Το µόνο που καθορίζεται είναι η σύνδεση που δηµιουργείται µεταξύ του υπολογιστή (κόµβου) και του δροµολογητή. Στην πραγµατικότητα, το επίπεδο Host-to-network δεν περιγράφεται από το µοντέλλο. Συνήθως εκεί µπαίνουν τα πρωτόκολλα του προτύπου τοπικών δικτύων 802 (µάλιστα το ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ /12/2008

13 802.3), γιατί είναι πολύ συνηθισµένη η σύνδεση τοπικών δικτύων στο ιαδίκτυο Επίπεδο διαδικτύου (Internet layer) Ο όρος διαδίκτυο (µε πεζό δ, internetwork), αναφέρεται σε ένα σύνολο διασυνδεδεµένων µεταξύ τους δικτύων. Οι απαιτήσεις του Υπουργείου Άµυνας των ΗΠΑ οδήγησαν στην κατασκευή πρωτοκόλλων βασισµένων στην µεταγωγή ανεξάρτητων (αυτοδύναµων) πακέτων (datagram) σε ένα επίπεδο χωρίς σύνδεση. Το επίπεδο αυτό, που ονοµάστηκε επίπεδο διαδικτύου, είναι ο συνδετικός κρίκος του µοντέλου και είναι σε αντιστοιχία µε το επίπεδο δικτύου του µοντέλου OSI. Η κύρια εργασία του είναι να επιτρέπει στους κόµβους να στέλνουν πακέτα σε οποιοδήποτε δίκτυο, που θα ταξιδεύουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο στον προορισµό τους, πιθανώς ακολουθώντας διαφορετική διαδροµή. Επίσης, ίσως να φθάσουν µε διαφορετική σειρά από την σειρά αναχώρησης από τον ποµπό. Σ αυτήν την περίπτωση, αποστολή αυτού του επιπέδου είναι να τα επαναδιατάξει στη σωστή σειρά. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι το όνοµα του επιπέδου έχει µια γενικώτερη σηµασία, παρ όλο που όλο το µοντέλο χρησιµοποιείται στο ιαδίκτυο (το µεγαλύτερο διαδίκτυο, που περιλαµβάνει όλη τη Γη). Στο επίπεδο αυτό υπάρχει αναλογία µε το ταχυδροµικό σύστηµα. Ένα άτοµο µπορεί να αποστείλει µερικές διεθνείς ταχυδροµικές επιστολές σε ένα ταχυδροµικό κουτί µιας χώρας και αυτά θα φθάσουν στον σωστό προορισµό. Προφανώς τα γράµµατα θα περάσουν από πολλούς ταχυδροµικούς σταθµούς έως να φθάσουν στον τελικό σηµείο αποστολής τους. Σε κάθε ενδιάµεση χώρα το ταχυδροµικό σύστηµα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά (π.χ. µέγεθος φακέλλου, κανόνες αποστολής). Το επίπεδο ιαδικτύου καθορίζει µία τυπική µορφή πακέτου και το πρωτόκολλο αυτό ονοµάζεται IP (Internet Protocol). Στο επίπεδο αυτό στέλνονται πακέτα IP στον προορισµό τους. Η δροµολόγηση πακέτων µε ταυτόχρονη αποφυγή της συµφόρησης, είναι η κύρια αποστολή του επιπέδου. Για τους παραπάνω λόγους θα ήταν λογικό να ισχυριστεί κάποιος ότι το επίπεδο διαδικτύου του TCP/IP παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε το επίπεδο δικτύου του µοντέλου OSI Επίπεδο µεταφοράς Το επίπεδο αυτό είναι µετά το επίπεδο Ιντερνέτ. Σχεδιάστηκε για να επιτρέπει στις οµότιµες οντότητες δύο κόµβων να διατηρούν µία επικοινωνία, όµοια µε το επίπεδο µεταφοράς του µοντέλου OSI. ύο πρωτόκολλα έχουν αναπτυχθεί εδώ. Το πρώτο είναι το TCP (Transmission Control Protocol) και είναι ένα ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ /12/2008

14 αξιόπιστο πρωτόκολλο µε σύνδεση, το οποίο επιτρέπει τη µετάδοση ενός συρµού δεδοµένων χωρίς σφάλµατα από ένα σύστηµα σε ένα άλλο µέσω του δικτύου Ιντερνέτ. Αυτό µετατρέπει τον εισερχόµενο συρµό δεδοµένων σε µικρότερους και περνάει αυτούς στο επίπεδο Ιντερνέτ. Στον προορισµό το επίπεδο µεταφοράς του δέκτη επανασυνδέει αυτούς τους µικρότερους συρµούς επανακατασκευάζοντας το αρχικό µήνυµα. Το πρωτόκολλο TCP διαχειρίζεται επίσης τον έλεγχο ροής ώστε να υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ότι ένας γρήγορος ποµπός δε θα υπερφορτώσει ένα αργό δέκτη. Το δεύτερο πρωτόκολλο αυτού του επιπέδου είναι το UDP (User Datagram Protocol) και είναι ένα αναξιόπιστο, χωρίς σύνδεση πρωτόκολλο, µε εφαρµογές που δεν επιτρέπουν έλεγχο ροής µε το TCP. Επίσης χρησιµοποιείται ευρέως για εφαρµογές και αναζητήσεις ερώτησης - απάντησης τύπου πελάτη - εξυπηρέτη, στις οποίες η γρήγορη παράδοση είναι περισσότερο επιθυµητή από την ακριβή παράδοση, όπως σε µετάδοση ήχου και εικόνας Επίπεδο εφαρµογής Το µοντέλο TCP δεν έχει επίπεδα παρουσίασης και συνόδου. εν υπήρχε κανένας λόγος χρησιµοποίησης τους και έτσι δε συµπεριλήφθηκαν. Η εµπειρία από το µοντέλο OSI οδήγησε στη χρήση του ελάχιστου δυνατού αριθµού επιπέδων. Μετά το επίπεδο µεταφοράς βρίσκεται το επίπεδο εφαρµογής. Αυτό περιέχει όλα τα υψηλού επιπέδου πρωτόκολλα. Τα καινούρια πρωτόκολλα περιλαµβάνουν εικονικά τερµατικά (Telnet), µεταφορά αρχείων (FTP) και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (SMTP). Το εικονικό τερµατικό πρωτόκολλο επιτρέπει σε ένα χρήστη να συνδεθεί µε µία αποµακρυσµένη µηχανή και να εργαστεί σε αυτή. Το πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων παρέχει έναν αποδοτικό τρόπο για µεταφορά αρχείων από µία µηχανή σε µια άλλη. Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αρχικά έκανε µεταφορά αρχείων, αλλά αργότερα αναπτύχθηκε ένα νέο πρωτόκολλο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Πολλά άλλα πρωτόκολλα έχουν προστεθεί σε αυτό τα τελευταία χρόνια όπως το Domain Name Service (DNS) για απεικόνιση ονοµάτων κόµβων στις διευθύνσεις δικτύων, το NTTP για µεταφορά αρχείων και το HTTP για σχεδίαση ιστοσελίδων στο Ιντερνέτ. Παρά την ιδιαίτερη σηµασία που δόθηκε στο σχεδιασµό του µοντέλου TCP/IP, παρουσιάστηκαν στη συνέχεια διάφορα προβλήµατα, καθώς δε µπορούσε να διακρίνει τις υπηρεσίες από τη διεπαφή και το πρωτόκολλο. Η καλή λογισµική εργασία απαιτεί διαφοροποίηση µεταξύ της προδιαγραφής και των εργαλείων. Συνεπώς, το TCP/IP δεν έχει εφαρµογή στο σχεδιασµό δικτύων που χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ /12/2008

15 Επίσης το µοντέλο αυτό δεν είναι γενικό και δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε άλλα πρωτόκολλα. Ένα ακόµα µειονέκτηµα βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο του µοντέλου: δεν είναι ένα πραγµατικό επίπεδο όπως συµβαίνει σε άλλα µοντέλα, αλλά αποτελεί την αναγκαία µετάβαση από το επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων στο επίπεδο δικτύου. Στη βάση του µοντέλου δεν υπάρχει ακόµη ο απαραίτητος διαχωρισµός µεταξύ του φυσικού µέσου και του επίπεδου σύνδεσης δεδοµένων. Ως τελευταία µειονεκτήµατα θα µπορούσαν να αναφερθούν τα υπόλοιπα πρωτόκολλα εκτός από το TCP και το IP για τα οποία έγιναν πρόχειροι σχεδιασµοί από οµάδες φοιτητών. Παρά τα παραπάνω µειονεκτήµατα, το µοντέλο TCP/IP εξακολουθεί να χρησιµοποιείται ευρέως στη διασύνδεση δικτύων, αν και έχουν περάσει πάνω από 35 χρόνια από τη σχεδίασή του Μοντέλο αναφοράς B-ISDN / ATM Ένα πολύ διαδεδοµένο δίκτυο µε µεγάλες εφαρµογές είναι το δίκτυο ATM (Asynchronous Transfer Mode). Στηρίζεται στην ασύγχρονη µετάδοση δεδοµένων η οποία επιτυγχάνεται µε µεταφορά πακέτων (ονοµάζονται κελλιά, cell) 53 byte (48 byte δεδοµένων και 5 byte επικεφαλίδα). Χρησιµοποιείται για την µετάδοση ταινιών κατά παραγγελία (video on demand), ψηφιακή τηλεόραση, µετάδοση φωνής, µεταφορά δεδοµένων υψηλών ταχυτήτων και πολλές άλλες υπηρεσίες. Στο δίκτυο αυτό χρησιµοποιείται το µοντέλο αναφοράς B-ISDN ATM. Αυτό αποτελείται από 3 επίπεδα, φυσικό, ATM και το επίπεδο προσαρµογής ATM (ATM Adaptation Layer). Το φυσικό επίπεδο ασχολείται µε το φυσικό µέσο (τάση, ρυθµό µετάδοσης κ.ά). Το ATM έχει σχεδιαστεί για να είναι ανεξάρτητο από το µέσο µετάδοσης, απλά αναφέρεται ότι η µετάδοση πρέπει να γίνεται µε οµοαξονικά καλώδια, οπτικές ίνες και γενικά µέσα µετάδοσης ευρείας ζώνης. Το επίπεδο ATM ασχολείται µε τη µετάδοση των κελλιών. Καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τα περιεχόµενα των cells. Επίσης ασχολείται µε την εγκατάσταση και αναγνώριση κυκλωµάτων, καθώς και µε τον έλεγχο της συµφόρησης. Επειδή οι περισσότερες εφαρµογές δεν εργάζονται µε cells έχει καθοριστεί πάνω από το ATM επίπεδο να επιτρέπεται η αποστολή πακέτων µε µέγεθος µεγαλύτερο του ενός cell. Τα πακέτα αυτά χωρίζονται σε µικρότερα κοµµάτια µεγέθους ενός cell και µεταδίδονται, ενώ στο δέκτη επανασυναρµολογούνται δίνοντας το αρχικό πακέτο. Το επίπεδο που γίνονται αυτές οι διεργασίες ονοµάζεται επίπεδο προσαρµογής ATM. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ /12/2008

16 Σχήµα 2-4: Μοντέλο Αναφοράς ΑΤΜ Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα µοντέλα αναφοράς που περιγράφηκαν, το µοντέλο ATM χαρακτηρίζεται ως «τρισδιάστατο», όπως φαίνεται και στο προηγούµενο σχήµα. Το user plane (επιφάνεια χρήστη) ασχολείται µε τη µεταφορά δεδοµένων, τον έλεγχο ροής, τη διόρθωση λαθών και άλλες σχετικές λειτουργίες, σε αντίθεση µε το control plane (επιφάνεια ελέγχου) που ασχολείται µε τη διαχείριση συνδέσεων Μοντέλο αναφοράς Novell Netware Μια δηµοφιλής αρχιτεκτονική δικτύων στο κόσµο των PC την εποχή του DOS ήταν το Novell NetWare. Αποτελείται από 5 επίπεδα (φυσικό, σύνδεσης δεδοµένων, δικτύου, µεταφοράς και εφαρµογής, Σχ. 2-5). Πυρήνας: IPX/SPX. Σχήµα 2-5: Μοντέλο Αναφοράς Novell NetWare ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ /12/2008

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Μοντέλο TCP/IP Ενότητα E ρ. Ε. Μάγκος Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα πολλές πολλοί N A N

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 Το δίκτυο ARPANET ήταν ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του '60. 2 / 26 Από την αρχή κύριος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP Κεφάλαιο 7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολο του Επιπέδου Μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 7 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Το κεφάλαιο εστιάζεται στο Επίπεδο Δικτύου του OSI (το οποίο είδατε στο μάθημα της Β Τάξης). Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόότυπο Αναφοράάς Open Systems Interconnection/OSI. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Πρόότυπο Αναφοράάς Open Systems Interconnection/OSI. 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 10 η Πρόότυπο Αναφοράάς Open Systems Interconnection/OSI Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Δίκτυα Δηµόσιας Χρήσης και Διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1 Επικοινωνία Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία 1 Δίκτυα Υπολογιστών ίκτυο είναι Ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, εκτυπωτών, τερματικών, δορυφόρων κτλ.) Συνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 1 ου Κεφαλαίου

Φύλλο Εργασίας 1 ου Κεφαλαίου ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΝΔΕΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΕΦΑΑΙΟ 1 ο Φύλλο Εργασίας 1 ου Κεφαλαίου Βοήθημα: 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Ερωτήσεις 1. Τι ήταν το δίκτυο ARPANET; Πως «γεννήθηκε» το Internet; 2. Πώς χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33

1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 1.8 Το μοντέλο OSI 1 / 33 Η ανάγκη της τυποποίησης 2 / 33 Το μοντέλο στρωματοποιημένης αρχιτεκτονικής δικτύου, του διεθνή οργανισμού τυποποίησης (ISO) 3 / 33 Μοντέλο αναφοράς διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 10 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Α Ίδιο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7.1-7.2

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η : Τι είναι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας? : Ποιες είναι οι λειτουργίες των πρωτοκόλλων. Ερώτηση 2 η επικοινωνίας?

Ερώτηση 1 η : Τι είναι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας? : Ποιες είναι οι λειτουργίες των πρωτοκόλλων. Ερώτηση 2 η επικοινωνίας? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 54 Ερώτηση 1 η : Τι είναι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας? Απάντηση : Όπως είναι γνωστό από τη βασική θεωρία, σε ένα δίκτυο υπολογιστών, μπορούν να συνδεθούν υπολογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος?

Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της. Ερώτηση 2 η : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταγωγής μηνύματος? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 68 Ερώτηση 1 η μεταγωγής κυκλώματος? : Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της Απάντηση : Στα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος (circuit switching networks), η μετάδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP/IP ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εισαγωγή ΑRPANET (1969) Τεχνική Μεταγωγής Πακέτων INTERNETTING PROJECT (1973) Σύνδεση διαφορετικών δικτύων Πρωτόκολλα IP, TCP (Κανόνες Ανταλλαγής Δεδομένων) Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (Kεφ. 10) ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ Τεχνική Μεταγωγής Μέγεθος Πακέτου Σύγκριση Μεταγωγής Κυκλώµατος και Μεταγωγής Πακέτου Εξωτερική και Εσωτερική Λειτουργία Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: ATM Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων (407/80) gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Θέματα διάλεξης Στόχοι ΑΤΜ Αρχιτεκτονική ΑΤΜ Κατακόρυφα επίπεδα (planes) Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

7.7 Πρωτόκολλο ARP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.7 Πρωτόκολλο ARP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.7 Πρωτόκολλο ARP 73. Ποιο είναι το έργο του Πρωτοκόλλου Μετατροπής ιεύθυνσης (Address Resolution Protocol ARP); Η µετατροπή των ΙΡ διευθύνσεων στις αντίστοιχες φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών Ethernet Internet ATM Τοπικά δίκτυα (LANs) Τα πιο απλά δίκτυα Κάθε υπολογιστής έχει όνοµα διεύθυνση δικτύου (Internet) διεύθυνση τοπικού δικτύου (Ethernet) alice 28 35

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 2016 Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ, αν είναι σωστή, ή το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Ι. Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών. Διδάσκων: Γεώργιος Ν. Μπάρδης

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Ι. Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών. Διδάσκων: Γεώργιος Ν. Μπάρδης ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Ι Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών Διδάσκων: Γεώργιος Ν. Μπάρδης 2η Διάλεξη µε θέµα Εισαγωγή στο Μοντέλο OSI & TCP/IP Περιέχει : Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Εισαγωγή στην Διαστρωμάτωση OSI Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Στο σημερινό μάθημα ασχολούμαστε με τις έννοιες: Τεχνικές Μεταγωγής o Μεταγωγή κυκλώματος o Μεταγωγή μηνύματος o Μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ (Kεφ. 15) ΑΡΧΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (ΙΡ) Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Ημερομηνία παράδοσης 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της άσκησης 1. Γενικά για το TCP/IP Η ομάδα πρωτοκόλλων TCP/IP επιτρέπει σε υπολογιστές όλων των μεγεθών, από

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks)

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Βασικές τεχνολογίες για δίκτυα κορµού (backbone networks) ο συνδυασµός της οπτικής τεχνολογίας WDM µε δικτυακές τεχνολογικές βαθµίδες υψηλοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Δρ. Δημήτριος Ευσταθίου Επίκουρος Καθηγητής & Δρ. Στυλιανός Τσίτσος Επίκουρος Καθηγητής Δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Κεφάλαιο 7 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Η λειτουργία του IP πρωτοκόλλου βασίζεται στα αυτοδύναµα πακέτα (datagrams). 2. Όταν το πρωτόκολλο TCP προωθεί ένα πακέτο στο πρωτόκολλο IP, το µόνο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL)

Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL) 101001 101001 Επίπεδο ύνδεσης Δεδομένων (Data Link Layer DLL) Είναι το δεύτερο επίπεδο στη διαστρωμάτωση του OSI (μετρώντας από κάτω) Ασχολείται με την αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ δύο γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Βασικές Τοπολογίες Δικτύων Αρτηρία (Bus) Δέντρο (Tree) Δακτύλιος (Ring) Αστέρας (Star) Το μοντέλο Αναφοράς OSI Μετάδοση Δεδομένων στο Μοντέλο OSI Το Mοντέλο Aναφοράς TCP/IP Τα

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) Ύλη εξετάσεων, τρόπος αξιολόγησης, σηµεία στα οποία πρέπει να δοθεί έµφαση / προσοχή κατά την προετοιµασία για την γραπτή εξέταση Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού του εκπαιδευτικού προγράµµατος για τα δίκτυα Χ.25

Οδηγίες χειρισµού του εκπαιδευτικού προγράµµατος για τα δίκτυα Χ.25 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 Οδηγίες χειρισµού του εκπαιδευτικού προγράµµατος για τα δίκτυα Χ.25 Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραµµα βοηθά στην εξοικείωση µε το Πρωτόκολλο Χ.25 µε την βοήθεια υπολογιστή. Πριν αρχίσουµε

Διαβάστε περισσότερα

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 4 SNMP ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...3 4.2.1 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 4.2.1.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ...4 4.2.1.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ)

LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 LAYER 3 ( NETWORΚ LEVEL ) - ΣΤΡΩΜΑ 3 ( ΕΠΙΠΕ Ο ΙΚΤΥΟΥ) Αυτή η ενότητα του δευτέρου κεφαλαίου περιέχει τα ακόλουθα: - που βρίσκεται το επίπεδο δικτύου - ποιός είναι ο ρόλος του - ποιά

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο αναφοράς διασύνδεσης ανοικτών συστηµάτων (OSI) ως πρότυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία

Το µοντέλο αναφοράς διασύνδεσης ανοικτών συστηµάτων (OSI) ως πρότυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία Το µοντέλο αναφοράς διασύνδεσης ανοικτών συστηµάτων (OSI) ως πρότυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία Εµµανουήλ Κουσλόγλου, Ηλεκτρονικός Φυσικός MSc, ΠΕ12 Ε-mail: kusman@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το 1984, ο ιεθνής Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα