HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci"

Transcript

1

2 HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

3 Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem autorskim, reprodukowanie, adaptacja bądź tłumaczenie tego materiału bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. W niniejszym produkcie wykorzystano technologię PDF firmy Adobe, zawierającą implementację algorytmu LZW licencjonowanego na mocy patentu amerykańskiego 4,558,302. Logo Adobe oraz Acrobat są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Niektóre elementy Palomar Software Inc. Oprogramowanie dla urządzenia HP Officejet 5500 zawiera technologię sterownika drukarki na licencji firmy Palomar Software, Inc. Copyright Apple Computer, Inc. Apple, logo Apple, Mac, logo Mac, Macintosh oraz Mac OS są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Numer publikacji: Q Pierwsze wydanie: Lipiec 2004 Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP oraz Windows 2000 są zastrzeżonymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Intel i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation. uwaga Jedyne gwarancje obejmujące produkty i usługi HP zostały dokładnie opisane w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Żadnej części niniejszej publikacji nie należy traktować jako dodatkowej gwarancji. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz pominięcia występujące w niniejszym podręczniku. Firma Hewlett-Packard Company nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze związane z, lub powstałe w wyniku rozprowadzania, rozpowszechniania lub korzystania z niniejszego dokumentu oraz opisanego w nim produktu. Uwaga:Uwaga: informacje prawne można znaleźć w części poświęconej informacjom technicznym niniejszego podręcznika. W wielu krajach niedozwolone jest kopiowanie dokumentów wymienionych poniżej. W razie wątpliwości należy skonsultować się z prawnikiem. Pisma oraz dokumenty urzędowe: Paszporty Dokumenty imigracyjne Zaświadczenia o służbie wojskowej Identyfikatory, karty lub insygnia Walory państwowe: Znaczki pocztowe Karty żywnościowe Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe Banknoty, czeki podróżne lub przekazy pieniężne Kwity depozytowe Dzieła chronione prawem autorskim informacje dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać tego produktu na kontakt z deszczem lub wilgocią. Podczas korzystania z produktu zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka doznania obrażeń na skutek działania ognia lub porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie Ryzyko porażenia prądem 1 Należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje znajdujące się na plakacie instalacyjnym. 2 Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionego gniazda elektrycznego. Jeśli nie wiesz, czy gniazdo jest uziemione, zapytaj wykwalifikowanego elektryka. 3 Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i zaleceń umieszczonych na produkcie. 4 Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazda sieciowego. 5 Nie umieszczaj produktu w pobliżu wody ani nie korzystaj z niego mokrymi rękoma, w mokrej odzieży. 6 Umieść produkt na stabilnej powierzchni. 7 Produkt należy ustawić w bezpiecznym miejscu, aby przewód zasilania nie był narażony na uszkodzenie lub nadepnięcie, oraz aby nikt się o niego nie potknął. 8 Jeśli produkt nie działa prawidłowo, należy zapoznać się pomocą ekranową dotyczącą rozwiązywania problemów. 9 Wewnątrz urządzenia nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wykonywanie czynności serwisowych należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. 10 Korzystaj z urządzenia w pomieszczeniu z dobrą wentylacją.

4 Spis treści 1 Pierwsze kroki...3 Wybór rodzaju sieci...3 Korzystanie z narzędzi zarządzania siecią...3 Przejście z połączenia USB na połączenie sieciowe...3 Podłączanie dodatkowych komputerów...4 Uzyskiwanie pomocy HP Wybór zalecanej konfiguracji sieci Ethernet...5 Połączenie Ethernet do sieci przewodowej z dostępem do Internetu typu DSL lub przez sieć kablową... 5 Połączenie Ethernet do sieci przewodowej z dostępem do Internetu przez modem...6 Połączenie Ethernet do sieci przewodowej bez dostępu do Internetu...7 Połączenie Ethernet do sieci bezprzewodowej Połączenie przewodowe Ethernet...9 Co będzie potrzebne...9 Podłączanie urządzenia HP all-in-one Instalacja oprogramowania...11 System Windows...11 Komputer Macintosh Zarządzanie siecią...13 Korzystanie z panelu sterowania HP all-in-one...13 Korzystanie z wbudowanego serwera 6 Rozwiązywanie problemów z siecią...17 Rozwiązywanie problemów z konfiguracją sieci przewodowej...17 a Opis strony konfiguracji...21 Ogólne ustawienia sieci...21 Ustawienia sieci bezprzewodowej...23 Różne...25 b Słownik...27 Indeks...29 HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci 1

5 2

6 1 Pierwsze kroki Niniejszy podręcznik uzupełnia informacje zawarte w drukowanym podręczniku instalacji oraz podręczniku użytkownika dołączonym do urządzenia HP all-in-one. Opisano tutaj sposób instalacji urządzenia HP all-in-one w sieci, co obejmuje konfigurację i podłączenie urządzenia a także instalację oprogramowania. Podręcznik ten zawiera także przykłady zalecanych konfiguracji sieci, informacje na temat zarządzania sieciami i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Podłączenie urządzenia HP all-in-one do sieci umożliwia udostępnienie urządzenia i wszystkich jego możliwości dla każdego komputera w sieci. Jednak jeżeli nie zamierzasz podłączać urządzenia do sieci i wolisz użyć bezpośredniego połączenia za pomocą przewodu USB, skorzystaj z informacji zawartych w przewodniku instalacji. W tym rozdziale znajdziesz informacje na następujące tematy: Wybór rodzaju sieci Korzystanie z narzędzi zarządzania siecią Przejście z połączenia USB na połączenie sieciowe Podłączanie dodatkowych komputerów Uzyskiwanie pomocy HP Pierwsze kroki Uwaga Definicje terminów użytych w tym podręczniku znajdziesz w Słownik. Wybór rodzaju sieci Środowisko sieciowe Ethernet można skonfigurować na wiele sposób do pracy z urządzeniem HP all-in-one. Przykłady znajdziesz w Wybór zalecanej konfiguracji sieci Ethernet/ Korzystanie z narzędzi zarządzania siecią Informacje na temat korzystania z narzędzi zarządzania siecią urządzenia HP all-inone znajdziesz w Zarządzanie siecią. Przejście z połączenia USB na połączenie sieciowe Jeśli początkowo urządzenie HP all-in-one zostało zainstalowane z połączeniem USB, istnieje możliwość późniejszego przejścia na połączenie sieciowe. Procedura przejścia z USB na połączenie sieciowe 1 Odłącz kabel USB z tylnego panelu urządzenia HP all-in-one. 2 Podłącz urządzenie HP all-in-one zgodnie z opisem w Połączenie przewodowe Ethernet. 3 Zainstaluj oprogramowanie zgodnie z opisem w Instalacja oprogramowania. HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci 3

7 Rozdział 1 Pierwsze kroki 4 Po zakończeniu instalacji sprawdź ikony drukarek w następujący sposób: System Windows XP: Otwórz folder Drukarki i faksy. W systemach Windows 9.x i Windows 2000: Otwórz folder Drukarki. System Macintosh OS X: Otwórz Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki) na liście Utilities (Narzędzia). 5 Sprawdź, czy jest tu wyświetlona ikona dla drukarki USB urządzenia HP all-inone. Jeżeli jest, usuń ją. Podłączanie dodatkowych komputerów Jeżeli urządzenie HP all-in-one jest podłączone do jednej z zalecanych konfiguracji sieci, możliwe jest współdzielenie urządzenia HP All-in-One z innymi komputerami w sieci. Na każdym dodatkowym komputerze konieczna jest instalacja oprogramowania urządzenia HP all-in-one zgodnie z opisem zawartym w Instalacja oprogramowania. Podczas instalacji oprogramowanie dokona wykrycia sieciowego identyfikatora SSID (nazwy sieci). Po skonfigurowaniu urządzenia HP all-in-one do pracy w sieci, nie będzie konieczna ponowna zmiana jego konfiguracji przy dodawaniu kolejnych komputerów. Uzyskiwanie pomocy HP Informacje na temat uzyskiwania pomocy HP znajdziesz w drukowanym Podręczniku użytkownika dołączonym do urządzenia HP all-in-one. 4

8 2 Wybór zalecanej konfiguracji sieci Ethernet Dzięki informacjom zawartym w tym rozdziale ustalisz rodzaj sieci Ethernet którą już posiadasz lub planujesz skonfigurować. Każda z opisywanych tutaj konfiguracji sieci jest oparta na wykorzystaniu do łączenia elementów sieci urządzenia takiego, jak router Ethernet. Sieć skonfigurowana w ten sposób jest nazywana siecią typu infrastructure. Sieć Ethernet zapewnia wyróżniającą się wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo. Sieci Ethernet mogą być połączone z siecią Internet. W przypadku podłączania urządzenia HP all-in-one do sieci Ethernet połączonej z Internetem, zaleca się stosowanie bramki, aby adres IP urządzenia HP all-in-one był przypisywany dynamicznie przez serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Bramką może być router lub komputer z systemem Windows, na którym uruchomiona jest usługa współdzielenia połączenia internetowego (ICS). Uwaga Wyjaśnienie terminów nie opisanych tutaj znajdziesz w rozdziale Słownik. Do podłączenia urządzenia HP all-in-one zalecamy skorzystanie z jednej z opisanych poniżej konfiguracji lokalnej sieci przewodowej. Połączenie Ethernet do sieci przewodowej z dostępem do Internetu typu DSL lub przez sieć kablową Jeżeli sieć jest wyposażona w dostęp do Internetu za pośrednictwem łącza DSL lub sieci kablowej, rolę bramki internetowej może spełniać router lub komputer. Dzięki łączu DSL lub sieci kablowej możliwy jest dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia HP all-in-one, w tym do współdzielenia zdjęć przez Internet za pomocą usługi HP Instant Share. Bramka w formie routera Wybór zalecanej konfiguracji sieci Ethernet W tym przykładzie router zarządza połączeniami sieciowymi. Dostęp do sieci Internet zapewnia modem kablowy lub DSL. W przypadku tej konfiguracji, podłącz urządzenie HP all-in-one do routera za pomocą kabla sieci Ethernet. HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci 5

9 Rozdział 2 Dzięki tej konfiguracji możliwy jest dostęp do pełnej funkcjonalności urządzenia HP allin-one, w tym do współdzielenia zdjęć przez Internet. Sposób podłączenia opisany został w rozdziale Połączenie przewodowe Ethernet. Bramka na komputerze Wybór zalecanej konfiguracji sieci Ethernet W tym przykładzie urządzenia sieciowe podłączone są do koncentratora lub routera. Komputer podłączony do sieci pełni rolę bramki pomiędzy siecią a Internetem. Komputer udostępniający połączenie z Internetem używa funkcji ICS (współdzielenie połączenia internetowego) systemu Windows lub podobnego oprogramowania do zarządzania połączeniami sieciowymi i umożliwiania innym urządzeniom dostępu do Internetu. Uwaga Jeśli komputer pełniący rolę bramki jest wyłączony, inne komputery w sieci tracą możliwość łączenia się z Internetem. Urządzenie HP all-in-one nie będzie obsługiwać funkcji związanych z Internetem. W przypadku tej konfiguracji, podłącz urządzenie HP all-in-one do przełącznika lub routera za pomocą kabla Ethernet. Sposób podłączenia opisany został w rozdziale Połączenie przewodowe Ethernet. Połączenie Ethernet do sieci przewodowej z dostępem do Internetu przez modem W tym przykładzie urządzenia sieciowe podłączone są do przełącznika lub routera, a modem (tutaj podłączony do komputera po lewej stronie) zapewnia dostęp do Internetu. Modem jest podłączony do komputera za pomocą kabla z wtyczką telefoniczną. Tylko jeden komputer ma dostęp do Internetu. Urządzenie HP all-in-one, 6

10 ani żaden inny komputer w sieci nie ma dostępu do Internetu. W przypadku tej konfiguracji, podłącz urządzenie HP all-in-one do przełącznika lub routera za pomocą kabla Ethernet. Sposób podłączenia opisany został w rozdziale Połączenie przewodowe Ethernet. Uwaga Aby skorzystać z funkcji HP Instant Share urządzenia HP all-in-one, musisz mieć szerokopasmowe połączenie z siecią Internet, np. z użyciem DSL lub za pomocą sieci kablowej. Więcej informacji na temat HP Instant Share można znaleźć w podręczniku użytkownika dołączonym do urządzenia HP all-in-one. Połączenie Ethernet do sieci przewodowej bez dostępu do Internetu Wybór zalecanej konfiguracji sieci Ethernet W tym przykładzie urządzenia sieciowe podłączone są do przełącznika lub routera i nie ma połączenia z Internetem. Urządzenia korzystają z funkcji AutoIP, co oznacza, że adresy IP są ustawiane automatycznie. W przypadku tej konfiguracji, podłącz urządzenie HP all-in-one do przełącznika lub routera za pomocą kabla Ethernet. Sposób podłączenia opisany został w rozdziale Połączenie przewodowe Ethernet. Uwaga Aby skorzystać z funkcji HP Instant Share urządzenia HP all-in-one, musisz mieć szerokopasmowe połączenie z siecią Internet, np. z użyciem DSL lub za pomocą sieci kablowej. Więcej informacji na temat HP Instant Share można znaleźć w podręczniku użytkownika dołączonym do urządzenia HP all-in-one. HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci 7

11 Rozdział 2 Połączenie Ethernet do sieci bezprzewodowej Wybór zalecanej konfiguracji sieci Ethernet Punkt dostępowy zapewnia połączenie urządzenia przewodowego do sieci bezprzewodowej. W tym modelu komputer użytkownika skonfigurowany jest do pracy w sieci bezprzewodowej z wykorzystaniem bezprzewodowej karty sieciowej, a wysyłanie i odbieranie danych odbywa się przez punkt dostępowy. Urządzenie HP allin-one jest skonfigurowane dla sieci przewodowej i za pomocą kabla sieci Ethernet połączone z punktem dostępowym. W tej konfiguracji dostęp do sieci Internet może zapewniać modem kablowy lub DSL. Sposób podłączenia opisany został w rozdziale Połączenie przewodowe Ethernet. Uwaga W tej konfiguracji zalecane jest zestawianie połączenia z Internetem bezpośrednio przez punkt dostępowy z wykorzystaniem kabla sieci Ethernet. 8

12 3 Połączenie przewodowe Ethernet Informacje w tym rozdziale są przydatne przy podłączaniu urządzenia HP all-in-one do routera, przełącznika lub punktu dostępowego za pomocą kabla Ethernet. Przykłady konfiguracji sieci przewodowej znajdziesz w rozdziale Wybór zalecanej konfiguracji sieci Ethernet. Uwaga Wyjaśnienie terminów nie opisanych tutaj znajdziesz w rozdziale Słownik. Zanim podłączysz urządzenie HP all-in-one do komputera, sprawdź poniżej, czego będziesz potrzebował. Po podłączeniu urządzenia HP all-in-one, konieczna jest instalacja oprogramowania zgodnie z opisem w rozdziale Instalacja oprogramowania. Co będzie potrzebne Działająca sieć Ethernet zawierająca router Ethernet, przełącznik lub bezprzewodowy punkt dostępowy z portami Ethernet. Kabel sieci Ethernet CAT-5. Jeżeli dostarczony przewód Ethernet jest za krótki, konieczny może być zakup dłuższego kabla. Połączenie przewodowe Ethernet Choć standardowe kable sieci Ethernet są podobne do standardowego kabla telefonicznego, to kable te nie mogą być używane zamiennie. Stosowana jest inna liczba przewodów i inne wtyczki. Złącze Ethernet (nazywane złączem RJ-45) jest szersze i grubsze oraz zawsze ma 8 styków. Złącze telefoniczne ma od 2 do 6 styków. Komputer stacjonarny lub przenośny z przewodowym lub bezprzewodowym podłączeniem do routera lub punktu dostępowego. HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci 9

13 Rozdział 3 Uwaga Urządzenie HP all-in-one obsługuje sieci Ethernet zarówno o szybkości 10 Mb/s jak i 100 Mb/s. Jeśli kupujesz lub posiadasz kartę sieciową, sprawdź, czy działa z jedną z tych prędkości. Szerokopasmowe połączenie z siecią Internet, np. z użyciem DSL lub za pomocą sieci kablowej (tylko, jeżeli chcesz korzystać z HP Instant Share bezpośrednio z poziomu urządzenia). Więcej informacji na temat HP Instant Share można znaleźć w podręczniku użytkownika dołączonym do urządzenia HP all-in-one. Podłączanie urządzenia HP all-in-one 1 Wyjmij żółtą wtyczkę w tylnej części urządzenia HP all-in-one. 2 Podłącz kabel sieci Ethernet do portu z tyłu urządzenia HP all-in-one. Połączenie przewodowe Ethernet 3 Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do wolnego portu routera Ethernet, przełącznika lub bezprzewodowego punktu dostępowego. 4 Po podłączeniu urządzenia HP all-in-one do sieci przejdź do komputera, aby zainstalować oprogramowanie. Patrz rozdział Instalacja oprogramowania. 10

14 4 Instalacja oprogramowania W tym rozdziale opisana jest instalacja oprogramowania do urządzenia HP all-in-one na komputerach Windows i Macintosh. Jednak zanim zainstalujesz oprogramowanie, upewnij się, że zainstalowałeś urządzenie HP all-in-one zgodnie z opisem w jednym z poprzednich rozdziałów. Uwaga Jeżeli komputer jest skonfigurowany do łączenia się z wieloma dyskami sieciowymi, upewnij się, że jest on połączony z nimi, zanim rozpoczniesz instalację oprogramowania. W przeciwnym razie instalacja urządzenia HP allin-one może zająć jedną z zarezerwowanych liter napędów i stracisz dostęp jednego z dysków sieciowych. Więcej informacji znajdziesz w procedurze dla odpowiedniego systemu operacyjnego. System Windows Poniższe instrukcje przeznaczone są wyłącznie dla komputerów z systemem Windows. Uwaga Czas instalacji może wynieść od 20 minut do 45 godziny, zależnie od systemu operacyjnego, ilości dostępnego miejsca oraz prędkości procesora w komputerze. Instalacja oprogramowania HP all-in-one 1 Opuść wszystkie uruchomione aplikacje na komputerze, w tym także wyłącz wbudowaną zaporę Windows XP sieciową oraz wszelkie inne oprogramowanie realizujące zapory sieciowe. Wyłącz także oprogramowanie antywirusowe. 2 Włóż płytę Windows CD dołączoną do urządzenia HP all-in-one do napędu CD- ROM komputera. Pojawi się ekran Witamy w kreatorze instalacji. Uwaga Tylko Windows XP: Jeżeli ekran startowy nie pojawi się, kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer, następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM, a potem kliknij dwukrotnie setup.exe. 3 Kliknij Dalej na kolejnych ekranach instalacyjnych, aby sprawdzić i przygotować system, a potem w celu instalacji sterowników, wtyczek i oprogramowania. Po kilku ekranach pojawi się ekran Typ połączenia. 4 Na ekranie Typ połączenia wybierz Za pośrednictwem sieci i kliknij Dalej. Pojawi się ekran Wyszukiwanie, który oznacza, że program instalacyjny szuka urządzenia HP all-in-one w sieci. 5 Na ekranie Znaleziono drukarkę sprawdź, czy opis drukarki zgadza się. Jeśli w sieci zlokalizowano kilka drukarek, pojawi się ekran Znalezione drukarki. Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć. Aby sprawdzić ustawienia na urządzeniu HP all-in-one: a b Przejdź do panelu sterowania urządzenia. Wybierz Wyświetl ustawienia sieciowe w Menu Sieć, a następnie wybierz Pokaż podsumowanie. Instalacja oprogramowania HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci 11

15 Rozdział 4 6 Jeśli opis drukarki jest właściwy, wybierz Tak, zainstaluj tę drukarkę. 7 Po pojawieniu się monitu uruchom komputer ponownie, aby zakończyć proces instalacji. Po zakończeniu instalacji urządzenie HP all-in-one jest gotowe do pracy. 8 Aby przetestować połączenie sieciowe, przejdź do komputera i wydrukuj stronę testową na urządzeniu HP all-in-one. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika dołączonym do urządzenia HP all-in-one. Komputer Macintosh Poniższe instrukcje przeznaczone są wyłącznie dla komputerów Macintosh. Uwaga Czas instalacji może wynieść od 20 minut do 45 godziny, zależnie od systemu operacyjnego, ilości dostępnego miejsca oraz prędkości procesora w komputerze. Instalacja oprogramowania HP all-in-one 1 Opuść wszystkie uruchomione aplikacje. 2 Włóż płytę Macintosh CD dołączoną do urządzenia HP all-in-one do napędu CD- ROM komputera. 3 Kliknij dwukrotnie ikonę HP all-in-one installer (Instalator HP all-in-one). Ikona instalatora Macintosh Instalacja oprogramowania 4 Na ekranie Authentication (Uwierzytelnianie), podaj hasło Administratora zapewniające dostęp do komputera lub sieci. Instalator wyszuka urządzeń HP all-in-one i wyświetli ich listę. 5 Na liście Select Device (Wybierz urządzenie) wybierz właściwe urządzenie HP allin-one. 6 Wykonuj wskazówki ekranowe, aby wykonać wszystkie kroki instalacji, w tym także Setup Assistant (Asystenta instalacji). Po zakończeniu instalacji urządzenie HP all-in-one jest gotowe do pracy. 7 Aby przetestować połączenie sieciowe, przejdź do komputera i wydrukuj stronę testową na urządzeniu HP all-in-one. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika dołączonym do urządzenia. 12

16 5 Zarządzanie siecią W tym rozdziale znajduje się opis narzędzi sieciowych dostępnych na panelu sterowania urządzenia i we wbudowanym serwerze WWW. Narzędzia te pozwalają na przeglądanie i edycję ustawień sieciowych oraz na uzupełnienie sieci o zaawansowane mechanizmy zabezpieczeń. Zarządzanie siecią Korzystanie z panelu sterowania HP all-in-one Panel sterowania HP all-in-one umożliwia przeprowadzenie szeregu różnych zadań z zakresu zarządzania siecią, w tym przeglądanie konfiguracji sieci, odzyskiwanie ustawień domyślnych i modyfikowanie konfiguracji sieci. Przeglądanie ustawień sieci Możesz wyświetlić podsumowanie ustawień sieciowych na panelu sterowania urządzenia. Możesz także wydrukować szczegółową stronę konfiguracji. Wyświetlenie podsumowania sieci Wybierz, czy chcesz wyświetlić podsumowanie konfiguracji sieci, czy wydrukować szczegółowy raport. Jak wyświetlić podsumowania sieci 1 Na panelu sterowania urządzenia HP all-in-one naciśnij przycisk Ustawienia. 2 Naciśnij przycisk 8, a następnie 1. Spowoduje to wyświetlenie Menu Sieć, a następnie Wyświetl ustawienia sieciowe. 3 Naciśnij przycisk 2. To spowoduje wyświetlenie podsumowania konfiguracji sieci. Drukowanie i przeglądanie strony konfiguracyjnej 'Strona konfiguracji sieci zawiera listę wszystkich ważnych ustawień sieci, takich jak adres IP, szybkość połączenia, DNS i DNS-SD. Drukowanie strony konfiguracji sieci 1 Na panelu sterowania urządzenia HP all-in-one naciśnij przycisk Ustawienia. 2 Naciśnij przycisk 8, a następnie 1. Spowoduje to wyświetlenie Menu Sieć, a następnie Wyświetl ustawienia sieciowe. 3 Naciśnij przycisk 1. Urządzenie wydrukuje stronę konfiguracji sieci. Wyjaśnienie poszczególnych elementów strony konfiguracji znajdziesz w rozdziale Opis strony konfiguracji. HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci 13

17 Rozdział 5 Zarządzanie siecią Przywracanie domyślnych ustawień sieci W razie konieczności możliwe jest przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia HP all-in-one. Uwaga Spowoduje to usunięcie wszystkich wprowadzonych informacji na temat sieci bezprzewodowej. Aby odzyskać te ustawienia, konieczne będzie ponowne użycie Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego. Jak przywrócić ustawienia domyślne 1 Na panelu sterowania urządzenia HP all-in-one naciśnij przycisk Ustawienia. 2 Naciśnij przycisk 8, a następnie 2. Spowoduje to wyświetlenie Menu Sieć, a następnie Przywr. domyś.ust.sieci. 3 Naciśnij 1, aby potwierdzić. Zaawansowane ustawienia sieci Opcje Ustawienia zaawansowane umożliwiają zmianę szybkości połączenia, ustawień IP oraz zabezpieczeń karty pamięci. Uwaga Opcje te powinni ustawiać tylko zaawansowani użytkownicy. Ustawianie prędkości połączenia Możliwa jest zmiana prędkości, z jaką są przesyłane dane w sieci. Domyślne ustawienie to Automatyczne. Jak zmienić prędkość połączenia 1 Na panelu sterowania urządzenia HP all-in-one naciśnij przycisk Ustawienia. 2 Naciśnij przycisk 8, a następnie 3. Spowoduje to wyświetlenie menu Sieć i wybranie opcji Ustawienia zaawansowane. 3 Naciśnij 1, aby wybrać Zmień prędkość połączenia. 4 Wybierz cyfrę obok prędkości połączenia: 1. Automatyczna Całość Pół Całość Pół Zmiana ustawień IP Domyślne ustawienie IP to Automatyczne. W razie konieczności można jednak zmienić ręcznie adres IP, maskę podsieci oraz domyślną bramkę. Aby sprawdzić adres IP i maskę podsieci urządzenia HP all-in-one, wydrukuj stronę konfiguracji sieci z urządzenia HP all-in-one (patrz Drukowanie i przeglądanie strony konfiguracyjnej). Wyjaśnienie poszczególnych elementów strony konfiguracji, w tym adresu IP i maski podsieci znajdziesz w rozdziale Opis strony konfiguracji. Jak zmienić ustawienia IP 1 Na panelu sterowania urządzenia HP all-in-one naciśnij przycisk Ustawienia. 14

18 2 Naciśnij przycisk 8, a następnie 3. Spowoduje to wyświetlenie menu Sieć i wybranie opcji Ustawienia zaawansowane. 3 Naciśnij przycisk 2, aby wybrać opcję Ustawienia IP. 4 Wybierz cyfrę obok wybranego ustawienia IP: 1. Adres IP 2. Maska podsieci 3. Brama domyślna 5 Wprowadź zmiany, a następnie naciśnij przycisk OK. Zarządzanie siecią Zmiana zabezpieczenia karty pamięci Opcja Zabezpieczenia karty pam. w menu Ustawienia zaawansowane umożliwia ustawienie urządzenia HP all-in-one tak, aby nie udostęponiało zawartości karty pamięci komputerom podłączonym do sieci bezprzewodowej. Jednak nie zalecamy stosowania tej metody zabezpieczania, gdyż uniemożliwia ona uzyskanie dostępu do karty z komputera. Funkcja tak nie działa także w sieciach Ethernet. Wszystkie komputery w sieci Ethernet mają dostęp do karty pamięci urządzenia HP all-in-one podłączonego do sieci. Korzystanie z wbudowanego serwera WWW Najlepszą metodą zarządzania ogólnymi ustawieniami sieci urządzenia HP all-in-one jest stosowanie panelu sterowania HP all-in-one. Jednak bardziej zaawansowane ustawienia można wykonać za pośrednictwem wbudowanego serwera WWW (EWS - Embedded Web Server). Za pomocą przeglądarki internetowej można monitorować stan urządzenia, konfigurować ustawienia sieci HP all-in-one oraz uzyskiwać dostęp do opcji urządzenia HP all-in-one. Więcej informacji na temat tych i innych funkcji serwera EWS znajdziesz w pomocy ekranowej wbudowanej w serwer. Aby uzyskać dostęp do pomocy wbudowanego serwera WWW, otwórz ekran serwera zgodnie z poniższym opisem, kliknij odnośnik Help (Pomoc) w dziale Other Links (Inne odnośniki) na zakładce Home (Start) serwera. Dostęp do wbudowanego serwera WWW Jak uzyskać dostępu do wbudowanego serwera WWW 1 Na panelu sterowania urządzenia HP all-in-one naciśnij przycisk Ustawienia. 2 Naciśnij przycisk 8, a następnie 1 i potem 1. Spowoduje to wydrukowanie strony konfiguracji urządzenia HP all-in-one wraz z adresem IP. W następnym korku potrzebny będzie właśnie ten adres IP. 3 W polu Adres przeglądarki wpisz adres IP urządzenia HP all-in-one ze strony konfiguracji. Na przykład może to być Pojawia się strona główna wbudowanego serwera WWW, a na niej Informacje o urządzeniu HP all-in-one. Uwaga Jeżeli korzystasz z serwera proxy w przeglądarce, konieczne może okazać się jego wyłączenie, aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera WWW. 4 Jeżeli chcesz zmienić język, jakim posługuje się wbudowany serwer WWW: HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci 15

19 Rozdział 5 Zarządzanie siecią a Kliknij zakładkę Settings (Ustawienia). b Kliknij opcję Select Language (Wybierz język) w menu nawigacyjnym Settings (Ustawienia). c Kliknij właściwy język na liście Select Language (Wybierz język). d Kliknij Apply (Zastosuj). 5 Kliknij zakładkę Home (Strona główna), aby uzyskać dostęp do informacji o drukarce i sieci, lub zakładkę Networking (Sieć), aby uzyskać dostęp do szerszych informacji o sieci lub zmodyfikować je. Przestroga Podczas zmieniania ustawień sieci bezprzewodowej serwera wydruku należy zachować ostrożność, gdyż istnieje niebezpieczeństwo utraty połączenia sieciowego. Jeśli połączenie zostanie przerwane, aby ustanowić nowe, konieczne może być wprowadzenie nowych ustawień. Jeśli serwer wydruku przerwie połączenie, może zaistnieć konieczność przywrócenia domyślnych ustawień fabrycznych i ponownej instalacji programu. Uwaga Nie wyłączaj obsługi protokołu TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). Jest on niezbędny do komunikacji z wbudowanym serwerem WWW. 16

20 6 Rozwiązywanie problemów z siecią W tej części przedstawiono informacje o rozwiązywaniu problemów sieciowych dla urządzenia HP all-in-one. Można tu znaleźć szczegółowe informacje na temat problemów występujących podczas instalacji oraz konfiguracji. Rozwiązywanie problemów z konfiguracją sieci przewodowej W tej części omówiono sposoby rozwiązywania problemów z konfiguracją sieci przewodowej. Komputer nie może odnaleźć urządzenia HP all-in-one Przyczyna Kable nie są właściwie podłączone. Rozwiązanie Sprawdź, czy następujące kable są właściwie podłączone: Przewody zasilające urządzenie HP all-in-one i router Kable między routerem a komputerem Kable do i z modemu lub połączenie urządzenia HP all-in-one z Internetem (jeśli dotyczy) Rozwiązywanie problemów z siecią Przyczyna Karta sieci LAN (NIC) nie jest właściwie skonfigurowana. Rozwiązanie Sprawdź, czy karta sieci LAN jest właściwie skonfigurowana. Aby sprawdzić konfigurację karty sieciowej w Windows XP 1 Kliknij prawym przyciskiem Mój komputer. 2 W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij zakładkę Sprzęt. 3 Kliknij ikonę Menedżer urządzeń.. 4 Sprawdź, czy karta sieciowa pojawiła się w grupie Karty sieciowe. 5 Zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną wraz z kartą. Przyczyna Brak aktywnego połączenia sieciowego. Rozwiązanie Sprawdź, czy połączenie sieciowe jest aktywne. HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci 17

21 Rozdział 6 Aby upewnić się, że połączenie sieciowe jest aktywne 1 Sprawdź, czy na kolorowym wyświetlaczu graficznym widoczna jest ikona sieci przewodowej (na dole po lewej). Jeśli ikona jest widoczna, urządzenie HP all-in-one jest podłączone do sieci. Ikona po lewej stronie pokazuje aktywną sieć przewodową. Ikona po prawej stronie pokazuje nieaktywną sieć przewodową. Rozwiązywanie problemów z siecią Ikona sieci przewodowej 2 Jeśli ikona sieci przewodowej nie jest widoczna, sprawdź połączenia kablowe pomiędzy urządzeniem HP all-in-one a bramą lub routerem, aby upewnić się, że połączenia są prawidłowe. 3 Sprawdź, czy urządzenie HP all-in-one jest podłączone do sieci za pomocą kabla CAT-5 sieci Ethernet. 4 Sprawdź dwie diody Ethernet u góry i u dołu gniazda Ethernet RJ-45 z tyłu urządzenia HP all-in-one. Diody wskazują: a Górna dioda: Jeśli świeci się zielonym, stałym światłem, drukarka jest prawidłowo podłączona do sieci i połączenie zostało nawiązane. Jeśli górna dioda jest wyłączona, nie ma połączenia z siecią. b Dolna dioda: Żółta dioda miga w czasie, gdy dane są wysyłane lub odbierane przez drukarkę za pośrednictwem sieci. 5 Jeśli połączenia są prawidłowe, wyłącz, a następnie włącz ponownie zasilanie urządzenia HP all-in-one. Naciśnij przycisk Włącz, aby wyłączyć urządzenie HP all-in-one, a następnie naciśnij ten przycisk jeszcze raz, aby włączyć je ponownie. Wyłącz również zasilanie routera, a następnie włącz je ponownie. Aby ustawić aktywne połączenie sieciowe 1 Jeśli ikona sieci przewodowej nie jest widoczna, sprawdź połączenia kablowe pomiędzy urządzeniem HP all-in-one a bramą lub routerem, aby upewnić się, że połączenia są prawidłowe. 2 Jeśli połączenia są prawidłowe, naciśnij przycisk Włącz, aby wyłączyć urządzenie HP all-in-one, a następnie naciśnij ten przycisk jeszcze raz, aby włączyć je ponownie. Wyłącz również zasilanie routera, a następnie włącz je ponownie. Wystąpił błąd wymagań systemowych: Brak TCP/IP Przyczyna Karta LAN (NIC) nie jest prawidłowo zainstalowana. 18

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C8100 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart Premium Fax C309 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET 6600/6700 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Podręcznik czynności wstępnych Οδηγός έναρξης Vodič za prve korake HP Deskjet Ink Advantage 4615 PL Skanuj, aby dowiedzieć się więcej! Może obowiązywać standardowa opłata

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı HP PSC 1500 All-in-One series Podr czna instrukcja El Kitabı Γρήγορος οδηγός Ελληνικά Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C3100 All-in-One series

HP Photosmart C3100 All-in-One series HP Photosmart C3100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Põhijuhend www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4100 All-in-One series

HP Photosmart C4100 All-in-One series HP Photosmart C4100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού

Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΜΟΝΤΕΛΟ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Οδηγό Εγκατάσταση Λογισμικού ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu.

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu. Television Instrukcja obsługi PL Návod k použití CZ Návod na obsluhu Kezelési útmutató Instrucţiuni de utilizare Инструкции за експлоатация Οδηγίες λειτουργίας Kullanma Kılavuzu SK HU RO BG GR TR KDL-48WD65x

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Trådløs og kablet nettverksdrift

Trådløs og kablet nettverksdrift Trådløs og kablet nettverksdrift HP all-in-one Οδηγός δικτύωσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6000. Οδηγός χρήσης E609

OFFICEJET 6000. Οδηγός χρήσης E609 OFFICEJET 6000 Οδηγός χρήσης E609 Εκτυπωτής HP Officejet 6000 (E609) Series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1, 6/2009

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet Z2100 Photo

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet Z2100 Photo Σειρά εκτυπωτών HP Designjet Z2100 Photo Οδηγός γρήγορης αναφοράς Νοµικές σηµειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης Σύζευξη Bluetooth Οδηγός χρήσης Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Usuarios del cable USB : No conecte el cable USB hasta la Sección A2. Usuarios de red (802.11) inalámbrica : siga las instrucciones de esta

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí. Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Ethernet. HP Photosmart C8100 All-in-One series

Comience aquí. Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ Ethernet. HP Photosmart C8100 All-in-One series Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Ethernet Comience aquí Usuarios del cable USB: no deben conectar el cable USB hasta la sección A2. Usuários do cabo USB: Não conecte o cabo USB até chegar

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Gdzie mogę znaleźć formularz? Gdzie mogę znaleźć formularz? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους

Δίκτυο που εξυπηρετεί: περιφερειακών συσκευών μεταξύ τους Δημιουργία οικιακού δικτύου για ψυχαγωγικούς σκοπούς Σχεδιάζοντας το δίκτυο Εγκαθιστώντας το δίκτυο Διαχειρίζωντας ένα δίκτυο ψυχαγωγικούς σκοπούς Μελλοντικές τάσεις στα οικιακά δίκτυα για Τι είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z5200ps. Χρήση του εκτυπωτή

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z5200ps. Χρήση του εκτυπωτή Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z5200ps Χρήση του εκτυπωτή 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ο Stylitis-10+WiFi για να λειτουργήσει, πρέπει να συνδεθεί σε ένα access point. Η μονάδα WiFi έχει την προκαθορισμένη IP: 169.254.228.4. Για να είναι στο ίδιο υποδίκτυο με το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οριζόντιος καταψύκτης Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička Frysbox ECN21105W 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet 1022nw µ

HP LaserJet 1022nw µ HP LaserJet 1022nw µ Ασύρµατος εκτυπωτής HP LaserJet 1022nw Οδηγός χρήσης Πληροφορίες σχετικά µε τα πνευµατικά δικαιώµατα 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series

Comience aquí. Początek. Comece aqui. Ξεκινήστε εδώ USB *CC200-90045* *CC200-90045* HP Photosmart C4200 All-in-One series Comience aquí Początek Comece aqui Ξεκινήστε εδώ 1 USB ATENCIÓN: Para asegurarse de que el software se ha instalado correctamente, no conecte el cable USB hasta el paso 11. AVISO: Para garantir que o software

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

PL 14E Powerline Ethernet Adapter

PL 14E Powerline Ethernet Adapter Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 2 Το PL 14E Powerline Ethernet Adapter 2 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 3 2.1 Περιγραφή Hardware 3 2.2 Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και εκτύπωση

ιαχείριση και εκτύπωση ιαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι ονοµασίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης ασύρματου δικτύου

Οδηγός εγκατάστασης ασύρματου δικτύου Οδηγός εγκατάστασης ασύρματου δικτύου (c) 2008 Lexmark International, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σημείωση για την έκδοση Ιούνιος 2008 Η ακόλουθη παράγραφος δεν ισχύει στις χώρες στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet M5025 και HP LaserJet M5035 Series MFP

HP LaserJet M5025 και HP LaserJet M5035 Series MFP HP LaserJet M5025 και HP LaserJet M5035 Series MFP Οδηγός Χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα και άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-077-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

PowerNet 200 Powerline Adapter

PowerNet 200 Powerline Adapter PowerNet 200 Powerline Adapter Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 1. Περιεχόµενα Συσκευασίας... 3 2. Η συσκευή PowerNet 200... 3 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 4 2.1 Ενδείξεις LED... 4 2.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης

ιαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης ιαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι ονοµασίες

Διαβάστε περισσότερα

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I.

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. Installer and user manual Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. PL SL HR INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO PRIRUČNIK ZA MONTAŽU

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 6800 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 6800 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 6800 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη F201 ADSL USB MODEM Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας...2 2 Το F201 ADSL USB Modem...2 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 2 2.2 Θύρες συσκευής και φωτεινές ενδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών

HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C6100 All-in-One series Οδηγός βασικών εργασιών HP Photosmart C6100 All-in-One series 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Adobe και το λογότυπο Acrobat είναι εµπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις

Διαβάστε περισσότερα

HP PSC 2350 series all-in-one

HP PSC 2350 series all-in-one HP PSC 2350 series all-in-one HP PSC 2350 series all-in-one Οδηγός χρήσης Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών φωτογραφιών DESIGNJET Z6200. Χρήση του εκτυπωτή

Σειρά εκτυπωτών φωτογραφιών DESIGNJET Z6200. Χρήση του εκτυπωτή Σειρά εκτυπωτών φωτογραφιών DESIGNJET Z6200 Χρήση του εκτυπωτή 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311 W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-564-746-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Πρόσθετες πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός δικτύου. Έγχρωµος εκτυπωτής laser

Οδηγός δικτύου. Έγχρωµος εκτυπωτής laser Έγχρωµος εκτυπωτής laser Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης ή η µετάδοση, σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε τρόπο, µηχανικό, σε φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός υπολογιστής HP. Οδηγός αναφοράς

Φορητός υπολογιστής HP. Οδηγός αναφοράς Φορητός υπολογιστής HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχο αυτού και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band

Οδηγός χρήσης AE6000. Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band Οδηγός χρήσης AE6000 Ασύρματος προσαρμογέας Mini USB AC580 Dual Band a Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος Χαρακτηριστικά 1 Εγκατάσταση Εγκατάσταση 2 Ρύθμιση παραμέτρων ασύρματου δικτύου Wi-Fi Protected Setup

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Comience aquí Comece aqui Rozpocznij tutaj Ξεκινήστε εδώ

Comience aquí Comece aqui Rozpocznij tutaj Ξεκινήστε εδώ Comience aquí Comece aqui Rozpocznij tutaj Ξεκινήστε εδώ 1 ATENCIÓN: Para garantizar una instalación correcta del software, no conecte el cable USB hasta el paso 14b. AVISO: Para garantir que o software

Διαβάστε περισσότερα

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz FUNDACJA ROZWÓJ UTP ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz al. prof. S. Kaliskiego 7 85-789 Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Budownictwa i Inżynierii

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6 Κ Ά Ρ Τ Α P C / P C I 6

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6 Κ Ά Ρ Τ Α P C / P C I 6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 5 Ε Ύ Ρ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν 6

Διαβάστε περισσότερα

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I.

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. PL INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI KOTŁA GAZOWEGO HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB UPUTSTVO ZA MONTAŽERA I KORISNIKA SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

CP-AX2503/CP-AX3003/CP-AX3503/ CP-AW2503/CP-AW3003

CP-AX2503/CP-AX3003/CP-AX3503/ CP-AW2503/CP-AW3003 Βιντεοπροβολέας CP-AX2503/CP-AX3003/CP-AX3503/ CP-AW2503/CP-AW3003 Οδηγίες Χρήσεως (αναλυτικές) Οδηγός Δικτύου Σας ευχαριστούμε για την αγορά του βιντεοπροβολέα αυτού. Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k použití a montáži Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual

Logitech Multimedia Speaker System z333 Product Manual Logitech Multimedia Speaker System z Product Manual Ελληνικά.................. 47 По-русски................. 51 Po polsku................ 55 2 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 4 1. Αριστερό περιφερειακό ηχείο

Διαβάστε περισσότερα

2 a. HP Deskjet F4200 All-in-One series *CB * *CB *

2 a. HP Deskjet F4200 All-in-One series *CB * *CB * HP Deskjet F4200 All-in-One series Guía de instalación Instrukcja instalacyjna Guia de configuração Οδηγός εγκατάστασης 1 USB * Compruebe el contenido de la caj El contenido de su caja puede ser distinto.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 PL CS Polski, 15 Česky, 29 TR Türkçe, 57 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s

b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / m b p s b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ N I - 7 0 7 5 3 2 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά b r o a d b a n d r o u t e r 4 p o r t s 1 0 / 1 0 0 m b p s Κατ αρχήν, σας ευχαριστούμε για

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών + print server

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών + print server Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών + print server Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης internet από πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw Εκτυπωτές hp LaserJet 1160 και hp LaserJet 1320 Οδηγός Χρήστη Σχετικά µε τα Πνευµατικά ικαιώµατα (Copyright) 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Διαβάστε περισσότερα

στο δικό σου προσωπικό χώρο my Cyta

στο δικό σου προσωπικό χώρο my Cyta ADB P.RG AV4202N Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας που σου προσφέρουν οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειρισμός μέσω ΑΡΡ. Επίλυση προβλημάτων. Προδιαγραφές

Τηλεχειρισμός μέσω ΑΡΡ. Επίλυση προβλημάτων. Προδιαγραφές Εγχειρίδιο χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πριν αρχίσετε Προφυλάξεις ασφαλείας Απαιτήσεις δικτύου Εμφάνιση και Περιγραφή Κουμπιών Αρχίζοντας Περι της Μουσικής Ροής UPnP Λειτουργία DLNA Λειτουργίες τουcr-2003

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης

Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης Βοηθητικό πρόγραμμα Setup Utility Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυμία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Περιγραφή προϊόντος. tryb AUX IN

Ελληνική έκδoση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Περιγραφή προϊόντος. tryb AUX IN Πολυτελές Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Wi-Fi, MM220 Sweex Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Πολυτελές Διαδικτυακό Ραδιόφωνο Wi-Fi Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του

Διαβάστε περισσότερα