EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Αθήνα, 05/12/2013 Αρ. Πρωτ.: 13134/ΠΤ Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: 1. Τις διατάξεις: Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», (ΦΕΚ Β 540/ ,αρ.πρωτ /ΕΥΣ1749/ ), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ αριθμ. πρωτ /ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/ ), την αριθμ. πρωτ.28020/ ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010) και την υπ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138(ΦΕΚ Β 292/ )» Του Π.Δ. 29/98 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34/Α/98) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.2919/2001 (ΦΕΚ Α 128), το Π.Δ. 308/2001 (ΦΕΚ Α 209), το Π.Δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003), τον ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006) και τον ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) Της υπ αριθμ. 9803/ΕΦΑ 2294 (ΦΕΚ Β 1280, 10/9/2003) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που κυρώνει τον κανονισμό προμηθειών της ΕΔΕΤ Α.Ε. Του άρθρου 37 του Ν.4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 24/ ) - 1 -

2 2. Την υπ αριθμ /ΨΣ4839-Α2/ Ένταξη της Πράξης με τίτλο: «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» με κωδικό ΟΠΣ Την από 15/11/2013 απόφαση της 282 ης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΤ Α.Ε. (θέμα 15 ο ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» - η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους - για την υλοποίηση των ακόλουθων έργων: Αριθμός Τίτλος Ειδικότητα Υπηρεσίες Προγραμματιστή Η/Υ Software Architect στο πλαίσιο της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Υπηρεσίες Προγραμματιστή Η/Υ Java Senior Developer (Team Leader) στο πλαίσιο της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Υπηρεσίες Προγραμματιστή Η/Υ Java Senior Developer στο πλαίσιο της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Μηχανικός Η/Υ (με εμπειρία σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων) Μηχανικός Η/Υ (με εμπειρία σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων) Μηχανικός Η/Υ (με εμπειρία σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων) - 2 -

3 Αριθμός Τίτλος Ειδικότητα Υπηρεσίες Αναλυτή Συστημάτων Συντάκτη Τεχνικών Κειμένων στο πλαίσιο της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Υπηρεσίες Προγραμματιστή Η/Υ Υπεύθυνου Δοκιμών Συμμόρφωσης και Ποιότητας στο πλαίσιο της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Υπηρεσίες Τεχνικού Υπευθύνου - Διαχειριστή Έργου στο πλαίσιο της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Υπηρεσίες Συντονιστή Γραφείων Αρωγής Χρηστών στο πλαίσιο της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Μηχανικός Η/Υ (με εμπειρία σε θέματα ανάλυσης συστημάτων, συγκέντρωσης απαιτήσεων, δημιουργίας προδιαγραφών και συγγραφής τεχνικών κειμένων) Μηχανικός Η/Υ (με εμπειρία σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων σε κινητά τερματικά) Μηχανικός Η/Υ (με εμπειρία σε θέματα τεχνικής διαχείρισης έργων) Χειριστής Η/Υ Η ΕΔΕΤ Α.Ε. στο πλαίσιο της εκτέλεσης της ως άνω πράξης, προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις έργου μέγιστης διάρκειας δύο (2) ετών και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31/12/2015 για τα έργα: α. Προγραμματισμού Η/Υ Software Architecture, β. Προγραμματισμού Η/Υ Java Senior Development (2 θέσεις), γ. Ανάλυσης Συστημάτων Σύνταξης Τεχνικών Κειμένων, δ. Προγραμματισμού Η/Υ Δοκιμών Συμμόρφωσης και Ποιότητας, ε. Υπηρεσιών Τεχνικού Υπευθύνου - Διαχείρισης Έργου και στ. Συντονισμού Γραφείων Αρωγής Χρηστών, με δοκιμαστική περίοδο έξι (6) μηνών, μετά από συνέντευξη για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Προσόντων στα ως άνω αντικείμενα. Η αναλυτική προκήρυξη περιέχεται στο και για πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την κα Σακκά Αθηνά, τηλ Όλη η επικοινωνία κατά την διάρκεια της - 3 -

4 πρόσκλησης κα μέχρι τα τελικά αποτελέσματα θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση με πλήρη φάκελο βιογραφικών στοιχείων στην ΕΔΕΤ Α.Ε. Λ. Μεσογείων 56, , Αθήνα, υπόψη κα Α. Σακκά, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές. Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω με ποινή αποκλεισμού: 1. Αίτηση, στην οποία θα αναγράφεται το έργο για το οποίο εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ο υποψήφιος και διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας του και υποχρεωτικά η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα του αποστέλλεται κάθε επικοινωνία και η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων. 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα europass: 3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) στην οποία θα δηλώνονται: η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος η χρονική διαθεσιμότητα καθ όλη τη διάρκεια του έργου καθώς και η διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου επί τόπου σε συνεργασία με την ομάδα εργαζομένων και συνεργατών της ΕΔΕΤ Α.Ε. η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία. 4. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και λοιπά αποδεικτικά εγγράφων των γνώσεων και της εμπειρίας τους καθώς και συστατικές επιστολές. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν: Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής

5 Γενικά για την διαδικασία: 1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη με βάση τις προϋποθέσεις / κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης και συνάπτεται σύμβαση έργου με τον επιλεχθέντα. 2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα έχουν ημερομηνία παραλαβής κατόπιν κατάθεσή τους ή ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία. 3. Η επιλογή της αίτησης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων προσόντων με σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης. 4. Η διαδικασία επιλογής που θα ακολουθηθεί για την ανάδειξη του επικρατέστερου υποψηφίου για κάθε σύμβαση έργου είναι η εξής: Εξετάζονται τα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου και ελέγχεται αν πληρούνται τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στην περιγραφή του κάθε έργου (βήμα 1). Τα προσόντα αυτά είναι υποχρεωτικά και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης (βήμα 2). Στη συνέχεια, βαθμολογούνται, το κάθε ένα χωριστά, τα Προσόντα Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια του 1 ου βήματος με βαθμούς από το 0 μέχρι το 100 (ακέραιοι αριθμοί). Λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές βαρύτητας, εξάγεται συνολικός βαθμός (ΒΚ) Προσόντων Κριτηρίων επιλογής, με μέγιστο το 100, σύμφωνα με τον τύπο: ( ) ( ) Θα κληθούν τουλάχιστον οι τρεις (3) επικρατέστεροι υποψήφιοι, για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί. Από τη διαδικασία της συνέντευξης εξάγεται βαθμολογία (ΒΣ) με μέγιστο βαθμό το 100. Τέλος, ο συνολικός βαθμός των υποψηφίων υπολογίζεται από τον τύπο: - 5 -

6 Για κάθε σύμβαση έργου, επικρατέστερος θα είναι ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία (Β). 5. Το αποτέλεσμα της επιλογής θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους με ατομικό ηλεκτρονικό μήνυμα. 6. Ενστάσεις επί του αποτελέσματος μπορούν να υποβληθούν στην ΕΔΕΤ Α.Ε. εντός πέντε (5)ν ημερών από την ανακοίνωση του ως άνω αποτελέσματος. 7. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 8. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΤ Α.Ε. Καθ. Παν. Τσανάκας - 6 -

7 Τίτλος Σύμβασης Έργου Υπηρεσίες Προγραμματιστή Η/Υ Software Architect στο πλαίσιο της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Προφίλ εταιρείας H εταιρία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε. παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διασύνδεσης στην Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα. Λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής Κοινωνίας της Πληροφορίας, προωθεί την ευρυζωνικότητα στην κοινότητα των χρηστών της χώρας μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις Ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΔΕΤ Α.Ε., σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας του Υπουργείου Υγείας, υλοποιεί την πράξη «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων που έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη κεντρικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημιουργία και διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών, τη διαχείριση των αιμοδοσιών, τη δημιουργία ταυτοτήτων για τους εθελοντές αιμοδότες, καθώς και τη συλλογή και έκδοση στατιστικών στοιχείων. Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα φιλοξενείται σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους. Περιγραφή έργου Ο επιλεχθείς συμβασιούχος θα αναλάβει το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής των διαδικτυακών εφαρμογών λογισμικού του έργου. Θα επιλέξει τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ανάπτυξή του, καθώς και τη μεθοδολογία ανάπτυξης. Επίσης, θα είναι υπεύθυνος για τον καταμερισμό του κώδικα και την ανάθεσή τους για υλοποίηση (task management) στα μέλη της ομάδας ανάπτυξης των διαδικτυακών εφαρμογών του έργου. Απαιτούμενα προσόντα (τα παρακάτω προσόντα -βήμα 1- είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης) - 7 -

8 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην επιστήμη των υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Διδακτορικός τίτλος σπουδών με εξειδίκευση στα διαδικτυακά πληροφοριακά συστήματα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Τουλάχιστον 10 έτη εργασιακή εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Προσόντα Κριτήρια επιλογής (τα παρακάτω κριτήρια θα βαθμολογηθούν -βήμα 2-) α/α Περιγραφή κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας 1 Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη scalable cloud based applications. 30% 2 Πολύ καλή γνώση και εμπειρία τεχνολογιών και συστημάτων όπως: Linux, Windows, Apache, Tomcat, XML, XSL, HTML, CSS, Javascript, AngularJS, C/C++, 30% Java, JEE, ORM/JPA/Hibernate, JMS, EJB, JAX-RS, MySql, PostgreSQL. 3 Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε Maven, Git, Continuous Integration Tools (π.χ. Jenkins, Cruise Control), junit, jmeter. 4 Εμπειρία στη χρήση ticketing/issue tracking και project management συστημάτων (Atlassian JIRA, Redmine, κλπ). 5 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία με συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με την διαδικασία της κρίσης (peer-review)

9 Τίτλος Σύμβασης Έργου Υπηρεσίες Προγραμματιστή Η/Υ Java Senior Developer (Team Leader) στο πλαίσιο της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Προφίλ εταιρείας H εταιρία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε. παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διασύνδεσης στην Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα. Λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής Κοινωνίας της Πληροφορίας, προωθεί την ευρυζωνικότητα στην κοινότητα των χρηστών της χώρας μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις Ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΔΕΤ Α.Ε., σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας του Υπουργείου Υγείας, υλοποιεί την πράξη «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων που έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη κεντρικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημιουργία και διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών, τη διαχείριση των αιμοδοσιών, τη δημιουργία ταυτοτήτων για τους εθελοντές αιμοδότες, καθώς και τη συλλογή και έκδοση στατιστικών στοιχείων. Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα φιλοξενείται σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους. Περιγραφή έργου Ο επιλεχθείς συμβασιούχος θα αναλάβει την υλοποίηση των διαδικτυακών εφαρμογών λογισμικού του έργου. Επίσης, θα συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ανάπτυξης κατά την υλοποίηση του έργου, όπου και θα συντάσσεται η τεκμηρίωση του παραγόμενου κώδικα. Απαιτούμενα προσόντα (τα παρακάτω προσόντα -βήμα 1- είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

10 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών με εξειδίκευση στα διαδικτυακά πληροφοριακά συστήματα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Τουλάχιστον 10 έτη εργασιακή εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Προσόντα Κριτήρια επιλογής (τα παρακάτω κριτήρια θα βαθμολογηθούν -βήμα 2-) α/α Περιγραφή κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας 1 Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη scalable cloud based applications. 30% 2 Πολύ καλή γνώση και εμπειρία τεχνολογιών και συστημάτων όπως: Linux, Windows, Apache, Tomcat, XML, XSL, HTML, CSS, Javascript, AngularJS, C/C++, 30% Java, JEE, ORM/JPA/Hibernate, JMS, EJB, JAX-RS, MySql, PostgreSQL. 3 Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε Maven, Git, Continuous Integration Tools (π.χ. Jenkins, Cruise Control), junit, jmeter. 4 Εμπειρία στη χρήση ticketing/issue tracking και project management συστημάτων (Atlassian JIRA, Redmine, κλπ). 5 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία με συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με την διαδικασία της κρίσης (peer-review)

11 Τίτλος Σύμβασης Έργου Υπηρεσίες Προγραμματιστή Η/Υ Java Senior Developer στο πλαίσιο της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Προφίλ εταιρείας H εταιρία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε. παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διασύνδεσης στην Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα. Λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής Κοινωνίας της Πληροφορίας, προωθεί την ευρυζωνικότητα στην κοινότητα των χρηστών της χώρας μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις Ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΔΕΤ Α.Ε., σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας του Υπουργείου Υγείας, υλοποιεί την πράξη «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων που έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη κεντρικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημιουργία και διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών, τη διαχείριση των αιμοδοσιών, τη δημιουργία ταυτοτήτων για τους εθελοντές αιμοδότες, καθώς και τη συλλογή και έκδοση στατιστικών στοιχείων. Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα φιλοξενείται σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους. Περιγραφή έργου Ο επιλεχθείς συμβασιούχος θα αναλάβει την υλοποίηση των διαδικτυακών εφαρμογών λογισμικού του έργου. Απαιτούμενα προσόντα (τα παρακάτω προσόντα -βήμα 1- είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με εξειδίκευση στην επιστήμη των υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

12 Τουλάχιστον 10 ετή εργασιακή εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Προσόντα Κριτήρια επιλογής (τα παρακάτω κριτήρια θα βαθμολογηθούν -βήμα 2-) α/α Περιγραφή κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας 1 Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη scalable cloud based applications. 30% 2 Πολύ καλή γνώση και εμπειρία τεχνολογιών και συστημάτων όπως: Linux, Windows, Apache, Tomcat, XML, XSL, HTML, CSS, Javascript, AngularJS, C/C++, 30% Java, JEE, ORM/JPA/Hibernate, JMS, EJB, JAX-RS, MySql, PostgreSQL. 3 Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε Maven, Git, Continuous Integration Tools (π.χ. Jenkins, Cruise Control), junit, jmeter. 4 Εμπειρία στη χρήση ticketing/issue tracking και project management συστημάτων (Atlassian JIRA, Redmine, κλπ). 5 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία με συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με την διαδικασία της κρίσης (peer-review)

13 Τίτλος Σύμβασης Έργου Υπηρεσίες Αναλυτή Συστημάτων Συντάκτη Τεχνικών Κειμένων στο πλαίσιο της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Προφίλ εταιρείας H εταιρία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε. παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διασύνδεσης στην Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα. Λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής Κοινωνίας της Πληροφορίας, προωθεί την ευρυζωνικότητα στην κοινότητα των χρηστών της χώρας μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις Ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΔΕΤ Α.Ε., σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας του Υπουργείου Υγείας, υλοποιεί την πράξη «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων που έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη κεντρικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημιουργία και διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών, τη διαχείριση των αιμοδοσιών, τη δημιουργία ταυτοτήτων για τους εθελοντές αιμοδότες, καθώς και τη συλλογή και έκδοση στατιστικών στοιχείων. Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα φιλοξενείται σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους. Περιγραφή έργου Ο επιλεχθείς συμβασιούχος θα αναλάβει την ανάλυση των εφαρμογών λογισμικού του έργου. Επίσης, θα συνεργάζεται με τις υπόλοιπες ομάδες υλοποίησης του έργου και θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή-συγκέντρωση των απαιτήσεων του έργου (use cases, user stories), τη δημιουργία των τεχνικών προδιαγραφών και τη συγγραφή των τεχνικών κειμένων του έργου. Τέλος, θα είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και την επίβλεψη των κύκλων έκδοσης των εφαρμογών λογισμικού. Απαιτούμενα προσόντα (τα παρακάτω προσόντα -βήμα 1- είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης)

14 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε διοίκηση/τεχνολογίες πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών. Ειδικά απαιτείται εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλυση συστημάτων και συγγραφή απαιτήσεων, προδιαγραφών και τεχνικών κειμένων. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Προσόντα Κριτήρια επιλογής (τα παρακάτω κριτήρια θα βαθμολογηθούν -βήμα 2-) α/α Περιγραφή κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας 1 Εμπειρία στο σχεδιασμό εφαρμογών λογισμικού (product planning). 30% 2 Πολύ καλή γνώση και εμπειρία τεχνολογιών και συστημάτων όπως: Linux, Windows, Android, ios, Apache, Tomcat, XML, XSL, HTML, CSS, Javascript, 30% C/C++, Java, MySql, PostgreSQL, TCP/IP. 3 Εμπειρία σε agile development μεθοδολογίες (Scrum, XP, κλπ). 4 Εμπειρία στη χρήση ticketing/issue tracking και project management συστημάτων (Atlassian JIRA, Redmine, κλπ). 5 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία με συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια με την διαδικασία της κρίσης (peer-review)

15 Τίτλος Σύμβασης Έργου Υπηρεσίες Προγραμματιστή Η/Υ Υπεύθυνου Δοκιμών Συμμόρφωσης και Ποιότητας στο πλαίσιο της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Προφίλ εταιρείας H εταιρία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε. παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διασύνδεσης στην Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα. Λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής Κοινωνίας της Πληροφορίας, προωθεί την ευρυζωνικότητα στην κοινότητα των χρηστών της χώρας μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις Ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΔΕΤ Α.Ε., σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας του Υπουργείου Υγείας, υλοποιεί την πράξη «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων που έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη κεντρικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημιουργία και διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών, τη διαχείριση των αιμοδοσιών, τη δημιουργία ταυτοτήτων για τους εθελοντές αιμοδότες, καθώς και τη συλλογή και έκδοση στατιστικών στοιχείων. Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα φιλοξενείται σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους. Περιγραφή έργου Ο επιλεχθείς συμβασιούχος θα αναλάβει τη σχεδίαση και την υλοποίηση των εφαρμογών λογισμικού κινητών τερματικών του έργου. Επίσης, θα συνεργάζεται με τις υπόλοιπες ομάδες ανάπτυξης κατά την υλοποίηση του έργου και θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή δοκιμών συμμόρφωσης και ποιότητας του λογισμικού και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν. Κάθε κύκλος δοκιμών θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τη δημιουργία σεναρίων δοκιμών (Unit-Ιntegration-System Tests, UAT, Usability Tests), τη διεξαγωγή δοκιμών, την αξιοποίηση αποτελεσμάτων δοκιμών και την επίβλεψη της επικαιροποίησης της τεκμηρίωσης

16 Απαιτούμενα προσόντα (τα παρακάτω προσόντα -βήμα 1- είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε διοίκηση/τεχνολογίες πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Τουλάχιστον 5 έτη εργασιακή εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων για κινητά τερματικά και στο σχεδιασμό ή/και εκτέλεση δοκιμών συμμόρφωσης και ποιότητας πληροφοριακών συστημάτων. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Προσόντα Κριτήρια επιλογής (τα παρακάτω κριτήρια θα βαθμολογηθούν -βήμα 2-) α/α Περιγραφή κριτηρίου Συντελεστής βαρύτητας 1 Πολύ καλή γνώση και εμπειρία τεχνολογιών και συστημάτων όπως: Linux, Windows, ios, Android, Windows CE/Mobile/Phone, ios, Apache, Tomcat, 30% XML, XSL, HTML, CSS, Javascript, C/C++, MFC, Java, MySql, PostgreSQL, TCP/IP, SOAP, ASP.NET C#. 2 Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε junit, jmeter. 30% 3 Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε Maven, Git, Continuous Integration Tools (π.χ. Jenkins, Cruise Control). 4 Εμπειρία στη χρήση ticketing/issue tracking και project management συστημάτων (Atlassian JIRA, Redmine, κλπ). 5 Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία με συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια με την διαδικασία της κρίσης (peer-review)

17 Τίτλος Σύμβασης Έργου Υπηρεσίες Τεχνικού Υπευθύνου - Διαχειριστή Έργου στο πλαίσιο της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Προφίλ εταιρείας H εταιρία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε. παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διασύνδεσης στην Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα. Λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής Κοινωνίας της Πληροφορίας, προωθεί την ευρυζωνικότητα στην κοινότητα των χρηστών της χώρας μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις Ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΔΕΤ Α.Ε., σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας του Υπουργείου Υγείας, υλοποιεί την πράξη «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων που έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη κεντρικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημιουργία και διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών, τη διαχείριση των αιμοδοσιών, τη δημιουργία ταυτοτήτων για τους εθελοντές αιμοδότες, καθώς και τη συλλογή και έκδοση στατιστικών στοιχείων. Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα φιλοξενείται σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους. Περιγραφή έργου Ο επιλεχθείς συμβασιούχος θα αναλάβει τη συνολική εποπτεία και διαχείριση του έργου, καθώς και θα αποτελεί τον τεχνικό υπεύθυνο του έργου. Επίσης, θα αναλάβει το συντονισμό των τεχνικών ομάδων και των ομάδων υποστήριξης του έργου, θα επιβλέπει την ανάλυση των απαιτήσεων, το σχεδιασμό των προδιαγραφών, την υλοποίηση του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος και των εξωτερικών υποσυστημάτων. Θα συνεργάζεται με τους προγραμματιστές κατά την υλοποίηση και τον ποιοτικό έλεγχο των εφαρμογών σύμφωνα με τη σχεδίαση και με το διαχειριστή συστημάτων κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του λογισμικού, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του. Κατά την παραγωγική λειτουργία του έργου, θα συντονίζει την ορθή συντήρησή του

18 Απαιτούμενα προσόντα (τα παρακάτω προσόντα -βήμα 1- είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης) Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε διοίκηση/τεχνολογίες πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Διδακτορικός τίτλος σπουδών με εξειδίκευση στα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Τουλάχιστον 10 έτη εργασιακή εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών πληροφοριακών συστημάτων ή/και σε τεχνική διαχείριση έργων πληροφορικής και επικοινωνιών. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Προσόντα Κριτήρια επιλογής (τα παρακάτω κριτήρια θα βαθμολογηθούν -βήμα 2-) α/α Περιγραφή κριτηρίου Πολύ καλή γνώση και εμπειρία τεχνολογιών και συστημάτων όπως: Linux, Windows, Android, ios, Apache, Tomcat, XML, XSL, HTML, CSS, Javascript, C/C++, Java, MySql, PostgreSQL, TCP/IP. Εμπειρία σε agile development μεθοδολογίες (Scrum, XP, κλπ). Εμπειρία στη χρήση ticketing/issue tracking και project management συστημάτων (Atlassian JIRA, Redmine, κλπ). Πολύ καλή γνώση των διαδικασιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία με συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με την διαδικασία της κρίσης (peer-review). Συντελεστής βαρύτητας 6 Γνώση και εμπειρία στο χώρο της υγείας

19 Τίτλος Σύμβασης Έργου Υπηρεσίες Συντονιστή Γραφείων Αρωγής Χρηστών στο πλαίσιο της πράξης «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» Προφίλ εταιρείας H εταιρία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Α.Ε. παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διασύνδεσης στην Ελληνική Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα. Λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής Κοινωνίας της Πληροφορίας, προωθεί την ευρυζωνικότητα στην κοινότητα των χρηστών της χώρας μας και συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις Ελληνικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΕΔΕΤ Α.Ε., σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας του Υπουργείου Υγείας, υλοποιεί την πράξη «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από ένα σύνολο δράσεων που έχουν ως κύριο στόχο την ανάπτυξη κεντρικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη δημιουργία και διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών, τη διαχείριση των αιμοδοσιών, τη δημιουργία ταυτοτήτων για τους εθελοντές αιμοδότες, καθώς και τη συλλογή και έκδοση στατιστικών στοιχείων. Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί θα φιλοξενείται σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους. Περιγραφή έργου Το στέλεχος με τη θέση αυτή θα αναλάβει την οργάνωση, το συντονισμό και την επίβλεψη των 2 γραφείων αρωγής χρηστών καθώς και των ομάδων εκπαίδευσης. Επίσης, θα συνεργάζεται με τον υπεύθυνο του έργου και θα συμμετέχει υποστηρικτικά στην εκτέλεση του έργου, στην υποστήριξη των χρηστών και στη δοκιμαστική λειτουργία των διαδικτυακών εφαρμογών του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος. Απαιτούμενα προσόντα (τα παρακάτω προσόντα -βήμα 1- είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης)

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 10/11/2014 Α.Π.: 5058/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Επιστημονικό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4424 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: 1. Επιστημονικό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Τομέας Μηχανοτρονικής Δημητριάδος 95 & Π. Μελά (3 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσιών Το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε Έχοντας υπόψη: Την υπ αρ. 19/3/09 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΔΑ: ΩΡΞΣ46Ψ842-Γ75 Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 01/07/2014 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 17444 Νίκης 4, 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ε. Δρακάκη Τηλ.: 210 3671120 Fax: 210 3671101

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,03/11/2014 Αρ. Πρωτ. 78133/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΔΑ: 75Μ346ΨΖ2Ν-ΡΒΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/7/14 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 56240/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Αρ. Πρωτ.: 10962 Αθήνα, 31-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 1287/2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 1287/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ946941Δ-ΘΥΓ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨ946941Δ-ΘΥΓ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Π45_22-01-2014 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/12/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015. Πρόχειρου Διαγωνισμού. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 1/2015 Πρόχειρου Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Αρ. Προκήρυξης: 471710-11-12-(11) Αθήνα, 20/11/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πεδίο της επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο των Πράξεων:

Διαβάστε περισσότερα