ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Όροι διαγωνισμού «ο πιο γρήγορος κερδίζει» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος διοργανώνεται και διεξάγεται από την εταιρεία «voicenews» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), με Τεχνικό Πάροχο την «Πήγασος Interactive-Lexitel A.E.» (εφεξής ο «Τεχνικός Πάροχος») και θα προβάλλεται στο «Voicenews.gr» (εφεξής «ο διαδικτυακός τόπος»). 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρόντες Όροι καθορίζουν τον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ήτοι τη συμμετοχή, ανάδειξη Νικητή και κάρπωση του Επάθλου στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Ρητά διευκρινίζεται ότι, την ευθύνη της διοργάνωσης, διεξαγωγής και απονομής του Επάθλου φέρει αποκλειστικά η Διοργανώτρια. Η «Πήγασος Interactive-Lexitel A.E.» ως Τεχνικός Πάροχος, παρέχει την τεχνική υποστήριξη του Διαγωνισμού μέσω τηλεφώνου και ουδεμία ευθύνη έχει για την προμήθεια του Επάθλου (που αποτελεί ευθύνη της Διοργανώτριας) καθώς και τη διαδικασία, επιμέλεια και ευθύνη απόδοσης αυτού στον Νικητή. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει νομίμως στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Αποκλείονται της συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι ή/και συνεργάτες της Διοργανώτριας και των τυχόν συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, καθώς οι εργαζόμενοι ή/και συνεργάτες της Πήγασος Interactive- Lexitel A.E. και του τυχόν εκάστοτε Εκτελεστή Παραγωγής της Ραδιοφωνικής ή Τηλεοπτικής Εκπομπής. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή των ανωτέρω θα ακυρωθεί και άμεσα αυτοί δε θα δύνανται να καρπωθούν το τυχόν Έπαθλο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Διαγωνισμού, καθώς και των εκάστοτε, σχετικών με το Διαγωνισμό, οδηγιών της Διοργανώτριας (ή/και τυχόν εκπροσώπων και προστηθέντων τους), οι οποίες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων, είναι δεσμευτικές και αμετάκλητες, καθώς και την εκ μέρους των συμμετεχόντων παροχή ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης, όπου αυτό, βάσει του παρόντος, απαιτείται. Ως «Συμμετέχων» ορίζεται οποιοσδήποτε, έγκυρα, βάσει των παρόντων όρων, συμμετέχει στο Διαγωνισμό. 2. ΕΠΑΘΛΟ 2.1. Ο Νικητής του Διαγωνισμού θα λάβει ως Έπαθλο ένα ταξίδι. Το Έπαθλο και ο τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα ανακοινώνεται στο πλαίσιο της εκάστοτε Ραδιοφωνικής & Τηλεοπτικής Εκπομπής ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τους Εκφωνητές και τους Παρουσιαστές αντίστοιχα, καθώς και μέσω του διαδικτυακού τόπου Η απονομή του Επάθλου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες όρους και θα διατεθεί στο Νικητή με επιμέλεια της Διοργανώτριας, η οποία θα παρέχει τις ανάλογες οδηγίες προς τον Νικητή για την κάρπωσή του.

2 2.3. Διευκρινίζεται ότι κάθε Έπαθλο παρέχεται αιτία Διαγωνισμού και κατά κανένα τρόπο εξ άλλης αιτίας, ιδίως όχι αιτία δωρεάς. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.1. Προκειμένου να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καλέσει από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο στον τηλεφωνικό αριθμό , με χρέωση 1,85 ανά κλήση από σταθερό και 2,07 ανά κλήση από κινητό (συμπερ. ΦΠΑ). Ο τηλεφωνικός αριθμός συμμετοχής θα ανακοινώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κάθε φορά από τους Εκφωνητές και τους Παρουσιαστές της Ραδιοφωνικής & Τηλεοπτικής Εκπομπής αντίστοιχα, καθώς και μέσω του διαδικτυακού τόπου. Παρουσιαστές της Εκπομπής, στο πλαίσιο της οποίας διεξάγεται ο Διαγωνισμός θα γνωστοποιούν στους τηλεθεατές και μέσω κάρτας της Εκπομπής, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του κλήσης καλείται μέσω του ηχογραφημένου μηνύματος που ακούει, να πληκτρολογήσει, όσο πιο γρήγορα μπορεί, το μονοψήφιο αριθμό, που θα του ανακοινωθεί από το σύστημα μετά τον χαρακτηριστικό ήχο. Ο μονοψήφιος αριθμός που ανακοινώνεται κάθε φορά σε κάθε συμμετέχοντα είναι ένας αριθμός από το μηδέν (0) έως το εννέα (9). Το σύστημα αυτόματα του ανακοινώνει αν έως την συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι ο πιο γρήγορος της διαδικασίας ή όχι. Ρητά διευκρινίζεται ότι, ως «πιο γρήγορος της διαδικασίας» νοείται αυτός που θα πληκτρολογήσει τον εν λόγω αριθμό στο μικρότερο δυνατό χρόνο από την στιγμή που αυτό του ζητηθεί μέσω του σχετικού ηχογραφημένου μηνύματος. Επίσης, το σύστημα ενημερώνει τον Συμμετέχοντα στην περίπτωση που είναι ο πιο γρήγορος, κατά τα ανωτέρω, πως η κατάσταση του (δηλαδή η «κατάταξη» αυτού) μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή μέχρι το τέλος της διαδικασίας, εφόσον κάποιος άλλος συμμετέχων πληκτρολογήσει τον εν λόγω αριθμό που θα του ζητηθεί από το σύστημα, σε μικρότερο χρόνο από αυτόν. Στην συνέχεια, ζητούνται από το Συμμετέχοντα τα στοιχεία του (όνομα, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό), τα οποία ηχογραφούνται από το σύστημα, ώστε να καταστεί εφικτή η μετέπειτα επικοινωνία μαζί του, ώστε να του ανακοινωθεί μετά το πέρας του Διαγωνισμού, ότι, ήταν πράγματι ο πιο γρήγορος από όλους τους Συμμετέχοντες, και ότι είναι ο Νικητής. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δώσει ανεπαρκώς, ελλιπώς, εσφαλμένως τα ανωτέρω στοιχεία ή κατά τρόπο μη ευκρινώς ηχογραφημένα, τότε αυτός αποκλείεται και η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται με υπαιτιότητά του. Ρητά διευκρινίζεται ότι, αν μετά το τέλος του Διαγωνισμού αναδειχθεί πιο γρήγορος κάποιος συμμετέχων που δεν έχει δώσει πλήρως τα στοιχεία του αλλά είναι αναγνωρίσιμος ο αριθμός κλήσης από τον οποίο καλεί (ήτοι δεν καλεί από απόκρυψη), τότε δεν ακυρώνεται ως Νικητής αλλά η Διοργανώτρια επικοινωνεί μαζί του μέσω του τηλεφώνου από το οποίο έχει δηλώσει συμμετοχή για να του ανακοινώσει ότι είναι Νικητής. Σε περίπτωση που ο αριθμός κλήσης δεν αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο συνδρομητή ή για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του, τότε η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται. Το σύνολο των πληροφοριών που δίδει ο συμμετέχων καταχωρείται ηλεκτρονικά, από τον Τεχνικό πάροχο του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων πληκτρολογήσει λάθος αριθμό ή πληκτρολογήσει αριθμό πριν τον χαρακτηριστικό ήχο ή και κατά την διάρκεια του χαρακτηριστικού ήχου, τότε αυτός αποκλείεται και η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται από υπαιτιότητά

3 του Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από 19/05/2015 έως 14/05/2015 και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να τροποποιηθεί/παραταθεί η ως άνω διάρκεια με απόφασή της, που θα ανακοινωθεί εγκαίρως από τους Παρουσιαστές της εκπομπής και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των τηλεφωνικών κλήσεων ανά συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό. Κάθε τηλεφωνική κλήση από τον ίδιο χρήστη θεωρείται ως αυτοτελή συμμετοχή για να διεκδικήσει το Έπαθλο. 4. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ 4.1 Ο πιο γρήγορος συμμετέχοντας στον διαγωνισμό, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στον όρο 3.1, κερδίζει το Έπαθλο. 4.2 Ρητά διευκρινίζεται, πως στην περίπτωση που αναδειχθούν ως οι πιο γρήγοροι, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, με τον ακριβώς ίδιο χρόνο περισσότεροι από ένας (1) συμμετέχοντες, τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Η Διοργανώτρια ελέγχει πόσοι συμμετέχοντες έχουν πετύχει ισοβαθμία στον διαγωνισμό και δίνει στους συμμετέχοντες αυτούς από έναν κωδικό αριθμό. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός για τον κάθε ένα και λειτουργεί ως πιστοποίηση της ταυτότητας του συμμετέχοντα που έχει ισοβαθμήσει. Ο κάθε συμμετέχοντας (με ισοβαθμία) θα πρέπει να καλέσει σε ένα αστικό αριθμό που θα του δώσει η διοργανώτρια (με αστική χρέωση) και να συμμετέχει σε μια τελική διαδικασία ανάδειξης του «πιο γρήγορου», μεταξύ όλων των συμμετεχόντων που έχουν πετύχει ισοβαθμία. Αυτός που θα αναδειχθεί «ο πιο γρήγορος» κερδίζει το Έπαθλο. Σε περίπτωση δεύτερης ισοβαθμίας ακολουθείται η ίδια διαδικασία κλπ μέχρι να αναδειχθεί τελικά «ο πιο γρήγορος». 4.3 Μετά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού και την ανάδειξη του Νικητή, καθένας θα μπορεί να πληροφορείται το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας «www.voicenews.gr». 5. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΘΛΟΥ 5.1. Το Έπαθλο είναι ένα ταξίδι. 5.2 Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν φόροι, τέλη, έξοδα κ.λπ. που τυχόν βαρύνουν το Έπαθλο, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή του Επάθλου ή οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την αξιοποίηση του, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον Νικητή και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά. 5.3 Μετά το πέρας του Διαγωνισμού, η ανακοίνωση του ονόματος του Νικητή, θα πραγματοποιηθεί από τους Παρουσιαστές ή τους εκφωνητές της εκάστοτε Εκπομπής ή και μέσω της ιστοσελίδας και το Έπαθλο θα διατεθεί με επιμέλεια της Διοργανώτριας, η οποία θα επικοινωνήσει για το λόγο αυτό με τον Νικητή τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο επικοινωνίας που θα έχει δηλώσει στη Διοργανώτρια (μέσω της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό ). 5.4 Η παραλαβή του Επάθλου από τον Νικητή, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός

4 χρονικού διαστήματος εντός δύο βδομάδων από την λήξη του παιχνιδιού από την ημερομηνία που αναδείχθηκε δικαιούχος του Επάθλου, υπό την προϋπόθεση των όσων ορίζονται στον όρο 5.2 του παρόντος. Σε περίπτωση αποποίησης του επάθλου, άρνησης παραλαβής ή μη καταβολής των εξόδων/φόρων ή γενικότερα αδικαιολόγητα μεγάλης καθυστέρησης της παραλαβής (πέραν των τριών μηνών) με υπαιτιότητα του Νικητή, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την απόδοσή του και να το διαθέσει κατά την κρίση της ή και καθόλου Μετά την απονομή του Επάθλου στο νικητή, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει, για το Έπαθλο. Τυχόν δε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του Νικητή ή σε βάρος τρίτου, όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης εξαιτίας, σε σχέση ή με αφορμή τυχόν Έπαθλο, καθώς και σε σχέση με τυχόν ιδιότητες αυτού, μόνος υπεύθυνος θα θεωρείται ο κατασκευαστής/προμηθευτής του και πάντα στο πλαίσιο και στο μέτρο των εκάστοτε εγγυήσεων / επιφυλάξεων που θα έχει δώσει ως προς τη χρήση του, τυχόν δε επιδιόρθωση ή αντικατάσταση αυτού (σε περίπτωση βλάβης κλπ.) λαμβάνουν χώρα βάσει των όρων διάθεσης/εγγύησης των Επάθλων από τον προμηθευτή/ κατασκευαστή/αντιπρόσωπο (δωροθέτη) η δε Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει Τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες που τυχόν προκύψουν σε σχέση και μετά την παραλαβή του Επάθλου, επιβαρύνουν αποκλειστικά το Νικητή Το Έπαθλο είναι προσωπικό, ατομικό και δε μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται, δεν αντικαθίσταται και δεν εξαργυρώνεται σε χρήματα Σε περίπτωση που ο Νικητής δεν καρπωθεί τελικά το Έπαθλο, βάσει των όρων του παρόντος, για οποιονδήποτε λόγο αναγόμενο στο πρόσωπό του ή σε ανωτέρα βία ή σε τυχαίο γεγονός, χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του επ αυτού και η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά (ούτε ο Νικητής θα διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι αυτής, άλλως παραιτείται από αυτή). 5.9 Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Επάθλου (για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιονδήποτε χρόνο) παρ ότι αυτό θα έχει ανακοινωθεί, αυτό θα είναι δυνατό να αντικατασταθεί οποτεδήποτε από άλλο, οποιουδήποτε τύπου/είδους, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής κάποιου Επάθλου, εξαιτίας αργιών και εορτών, απεργιών ή άλλων συνθηκών, που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση αυτού ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων, που προκαλούνται από κάθε μορφής απρόβλεπτα γεγονότα και συνθήκες, στις ως άνω δε περιπτώσεις, αυτή διατηρεί το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) να απονείμει σε αντικατάσταση του Επάθλου, άλλο, ίσης ή μεγαλύτερης αξίας Η αποδοχή/παραλαβή του Επάθλου από τον Νικητή, αποτελεί και παροχή συναίνεσης προς τη Διοργανώτρια για την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. 6. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ 6.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλεί κάθε φορά εν όλω ή εν μέρει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει οιονδήποτε όρο του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σχετική ανακοίνωση, δημοσίευση και εν γένει πρόσφορη

5 γνωστοποίηση προς το κοινό, κατά τους αναφερόμενους στο παρόν τρόπους. Κάθε τέτοιου είδους ανάκληση ή μεταβολή δεν εφαρμόζεται στα πρόσωπα που συμμετείχαν προ της ως άνω δημοσίευσης / γνωστοποίησης της. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διακόπτει, αναβάλλει, ακυρώνει, ματαιώνει κλπ. τον Διαγωνισμό ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την έναρξή του, να αντικαθιστά το Έπαθλο και να τροποποιεί εν γένει τους παρόντες όρους, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τυχόν- τροποποιήσεις και αλλαγές το κοινό και τους Συμμετέχοντες, μέσω της εκάστοτε Εκπομπής αλλά και περαιτέρω μέσω της ιστοσελίδας του «www.voicenews.gr», κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (στην ως άνω διεύθυνση) ή/και την ανακοίνωσή της στο πλαίσιο της Εκπομπής από τους Παρουσιαστές ή τους Εκφωνητές ή (όποιο από τα τρία κάθε φορά επέρχεται πρώτο) και θα γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, κατά τα αναφερόμενα στο παρόν H Διοργανώτρια ή/και ο Τεχνικός Πάροχος δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στην υπηρεσία, που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού του τελευταίου (ανωτέρα βία), είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού τρίτων H Διοργανώτρια ή/και ο Τεχνικός Πάροχος δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση που ο χρήστης, για οποιοδήποτε λόγο, δεν κάνει σωστή χρήση της υπηρεσίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους Αν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας ή/και του Τεχνικού Παρόχου, όπως η ανακοίνωση λάθους ή ημιτελών στοιχείων ή τυχόν χρήση στοιχείων που για όποιους τεχνικούς, τηλεπικοινωνιακούς ή άλλους λόγους δεν ηχογραφήθηκαν από το χρήστη σωστά ή ευήκοα - η αποδελτίωση των στοιχείων των συμμετεχόντων δεν καταστεί εφικτή, τότε η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά και κατά την κρίση της το δικαίωμα να προχωρήσει στον επόμενο σε σειρά ταχύτερο χρήστη για την απόδοση του Επάθλου. 7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 7.1 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς την Διοργανώτρια και τον Τεχνικό Πάροχο, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρείται, σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997, Ν. 2774/1999 όπως ισχύουν και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι' αυτό με επιστολή τους προς την Διοργανώτρια ή/και τον Τεχνικό Πάροχο. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό και τη διεξαγωγή του από τη Διοργανώτρια εταιρεία, δι' αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια, κατ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες του

6 Διαγωνισμού και κατά το χρόνο διενέργειας και μέχρι ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. 7.2 Οι Συμμετέχοντες ήδη με το παρόν συναινούν, όπως, στην περίπτωση που αναδειχθούν Νικητές, τα στοιχεία επικοινωνίας τους γνωστοποιηθούν από τη Διοργανώτρια, στο πλαίσιο των σκοπών του παρόντος, ιδίως για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ανακοίνωσης του ονόματός τους (ως Νικητών) με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε χρόνο επιθυμεί η Διοργανώτρια και περαιτέρω για την ολοκλήρωση απονομής/κάρπωσης από τον Νικητή του Επάθλου. Παράλληλα, η αποδοχή του Επάθλου από τον Νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τη Διοργανώτρια, για χρήση των προσωπικών του στοιχείων, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Ο λόγος της δημοσιοποίησης των στοιχείων του Νικητή και κατά περίπτωση, εφόσον αυτό καταστεί, κατά περίπτωση, εφικτό και της ζωντανής τηλεφωνικής σύνδεσης μαζί του, έχει σκοπό να διαφυλάξει το αδιάβλητο του διαγωνισμού έναντι των τρίτων. 7.3 Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, προϋποθέτει και συνιστά τεκμήριο αποδοχής όλων των αναφερόμενων στο παρόν όρων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1. ΤΙΤΛΟΣ Ο τίτλος της προκηρύξεως είναι: ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο ΣΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΝΑ 2014-2015 από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.» (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας AUDIOTEX

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ»

Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό «Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ» ΑΡΘΡΟ 1 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (εφεξής η «ΕΚΤ») διοργανώνει, από τις 23 Σεπτεμβρίου 2014 στις 11.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: ΤΗΛ: FAX: ΚΙΝΗΤΟ: EMAIL: Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ: ΥΠΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ./ΚΙΝΗΤΟ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Παρέχουμε σε εσάς τις διαδικτυακές μας υπηρεσίες υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, πριν κάνετε χρήση των διαδικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank

Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank Τρόπος Συµπλήρωσης Σύµβασης Παραγώγων Eurobank - Συµπληρώνετε όλα τα στοιχεία σας - Μονογράφετε σε όλες τις σελίδες - Υπογράφετε όπου ζητείται υπογραφή - Βάζετε το γνήσιο της υπογραφής σας από Αστυνοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα