Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα ( ) «Δύσκολες κινήσεις εντός ναρκοπεδίου»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2009-2010) «Δύσκολες κινήσεις εντός ναρκοπεδίου»"

Transcript

1 Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα ( ) «Δύσκολες κινήσεις εντός ναρκοπεδίου» Ιούλιος 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 25 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ANEK LINES ATTICA GROUP MINOAN LINES NEL LINES ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC SEAWAYS ΛΟΙΠΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 40 ΠΗΓΕΣ 46 2

3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ ANEK LINES ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ANEK LINES ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ ATTICA GROUP ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ATTICA GROUP ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ ΜΙΝΟΑΝ LINES ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ MINOAN LINES ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ NEL LINES ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ NEL LINES ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ HELLENIC SEAWAYS ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΗ ΕΙΣΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ( )... 8 ΓΡΑΦΗΜΑ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (2008)... 9 ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 5: ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 6: ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΛΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ΓΡΑΦΗΜΑ 7: ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΛΟΙΟΥ ΓΡΑΦΗΜΑ 8: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΓΡΑΦΗΜΑ 9: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 10: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ).. 18 ΓΡΑΦΗΜΑ 11: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 12: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ) 19 ΓΡΑΦΗΜΑ 13: EBITDA ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 14: EBITDAΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 15: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 16: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ΓΡΑΦΗΜΑ 17: ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΐΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (2009) ΓΡΑΦΗΜΑ 18: ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΚΤΟΠΛΟΐΑΣ (2009) ΓΡΑΦΗΜΑ 19: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 20: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ ANEK LINES ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 21: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ ATTICA GROUP ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 22: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ MINOAN LINES ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 23: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ NEL LINES ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 24: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 25: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΐΑΣ ΓΡΑΦΗΜΑ 26: ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑ 27: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 1. Οι δηµοσιονοµικές προσαρµογές στην Ελλάδα και την Ευρώπη επηρεάζουν την ακτοπλοϊκή αγορά. 2. Οι παραγγελίες νέων πλοίων παραµένουν ελάχιστες. 3. Η µείωση της ζήτησης ακτοπλοϊκών υπηρεσιών σε συνδυασµό µε τον αυξανόµενο ανταγωνισµό σε γραµµές «φιλέτα» περιορίζουν σηµαντικά τα έσοδα και εποµένως τα οικονοµικά αποτελέσµατα των εταιρειών. 4. Πλοία νέας τεχνολογίας που προσφέρουν µεγαλύτερες οικονοµίες κλίµακος αλλάζουν τους κανόνες του ανταγωνισµού. 5. Οι εταιρείες ακολουθούν πλέον αµφίδροµες στρατηγικές ναύλωσης για την εξασφάλιση της ορθής χωρητικότητας καθώς ναυλώνουν πλοία από εταιρείες του εξωτερικού ή του εσωτερικού και το αντίστροφο. 6. Είναι πιθανόν νέες κινήσεις συγχωνεύσεων στην εσωτερική αγορά να διαµορφώσουν το χάρτη της αγοράς. 7. Εµφανής είναι η καθυστέρηση συνεργασιών µε εταιρείες του εξωτερικού αποµακρύνοντας τις στρατηγικές γεωγραφικής διαφοροποίησης που αποτελούν βασική πηγή εναλλακτικών εσόδων. 8. Χρεοκοπία µεσαίου και µικρού µεγέθους εταιρειών του κλάδου λόγω έλλειψης ρευστότητας και αντανακλαστικών. 9. Ο νέος τρόπος πληρωµής των επιχορηγήσεων δηµιουργεί προβλήµατα στη ρευστότητα των εταιρειών λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στις πληρωµές. Η µείωση των επιδοτήσεων λόγω περικοπής δαπανών αναµένεταινα επιδεινώσει την κατάσταση. 10. Οι εργασιακές σχέσεις έχουν εισέλθει σε επικίνδυνη τροχιά επηρεάζοντας τη λειτουργία των ακτοπλοϊκών εταιρειών 11. Η κατάργηση του Υπουργείου Ναυτιλίας δεν έχει επιφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα δηµιουργώντας σύγχυση στην αγορά. 5

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αβεβαιότητα, Αβεβαιότητα, Αβεβαιότητα... Μόνο έτσι θα µπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την κατάσταση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας αλλά και το σύνολο της Ελληνικής οικονοµίας για το τελευταίο 18µηνο. Μία κατάσταση η οποία µάλιστα δεν προβλέπεται να αλλάξει στο άµεσο µέλλον από τη στιγµή κατά την οποία η ρευστότητα που χαρακτηρίζει το σύνολο της Ελληνικής οικονοµίας αναµένεται να παραµείνει για σηµαντικό χρονικό διάστηµα µειωµένη. Η µετάλλαξη της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης σε κρίση εθνικού χρέους που έχει πλήξει σε πρώτη φάση την Ευρώπη, µε την Ελληνική οικονοµία να πρωτοστατεί στα πλαίσια της Ευρωζώνης, συνεχίζει να δηµιουργεί κλυδωνισµούς στο εθνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον επηρεάζοντας το σύνολο σχεδόν των κλάδων µε την ακτοπλοΐα να µην αποτελεί εξαίρεση. Και πώς θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση αφού τα οικονοµικά µέτρα που έχουν αποφασιστεί και υλοποιηθεί το τελευταίο διάστηµα ειδικά µετά τον Εθνικό δανεισµό από το Δ.Ν.Τ και την Ε.Ε. επηρεάζουν και αναµένεται να επηρεάσουν το σύνολο της ακτοπλοϊκής δραστηριότητας. Η κατάσταση αναµένεται να επιδεινωθεί µε την επιβολή αντίστοιχων αποφάσεων δηµοσιονοµικής πειθαρχίας τόσο στις χώρες της ζώνης του Ευρώ µε την Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Γερµανία και Γαλλία να έχουν ανακοινώσει σειρά µέτρων περικοπής δηµοσίων δαπανών, αλλά και σε χώρες εκτός Ευρωζώνης όπως είναι η Δανία, η Πολωνία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Τα µέτρα αυτά αναµένεται µεσοπρόθεσµα να οδηγήσουν σε αύξηση της ανεργίας και σίγουρα µείωση της αγοραστικής δύναµης της πλειοψηφίας των καταναλωτών. Δεδοµένου ότι το σύνολο των µέτρων θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της συνολικής ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών, καθώς στοχεύουν στη µείωση των εισοδηµάτων, η Ελληνική ακτοπλοΐα αναµένεται να πληγεί σηµαντικά τόσο λόγω της αναµενόµενης µείωσης της επιβατικής κίνησης που προέρχεται από τον τουρισµό του εσωτερικού και του εξωτερικού όσο και από τη µείωση της εµπορευµατικής κίνησης. Η Ελληνική ακτοπλοΐα δέχεται σηµαντικές πιέσεις για τρίτη συνεχόµενη χρονιά οι οποίες προέρχονται όχι µόνο από τις συνθήκες που επικρατούν στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον αλλά και από τις συνθήκες ανταγωνισµού όπως έχουν διαµορφωθεί στον ίδιο τον κλάδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρεις περιπτώσεις εταιρειών που οδηγήθηκαν σε έξοδο από τον κλάδο λόγω του ισχυρότατου ανταγωνισµού αλλά και δυσλειτουργιών του Ελληνικού κράτους. Οι δύο απ αυτές SAOS FERRIES και G.A. FERRIES, µε ένα σύνολο 22 πλοίων έχουν σταµατήσει τη δραστηριότητα τους για σειρά λόγων όπως τα υψηλά επίπεδα ανταγωνισµού, η έλλειψη αντανακλαστικών στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και η ιδιαίτερη προσήλωση στις άγονες γραµµές. Η αλλαγή των διαδικασιών πληρωµής των επιδοτήσεων από πλευράς του κράτους είχε ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευµένων στις εταιρείες οδηγώντας σε µείωση ρευστότητας απαραίτητης για τη λειτουργία τους. Επίσης και η KALLISTI FERRIES έπαυσε να δραστηριοποιείται για τους ίδιους λόγους. Η παύση λειτουργίας των εταιρειών αυτών είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του διαθέσιµου στόλου και εποµένως της χωρητικότητας, δυσχεραίνοντας σηµαντικά την εξυπηρέτηση του ιδιαίτερα σύνθετου ακτοπλοϊκού δικτύου. Νησιά µικρού µεγέθους και αποµακρυσµένα όχι µόνο από το µητροπολιτικό αλλά και από το διοικητικό τους κέντρο έχουν βρεθεί για σηµαντικά 6

7 διαστήµατα αντιµέτωπα µε καταστάσεις αποµόνωσης παρά τις σηµαντικές προσπάθειες των διοικούντων. Πέραν των µακροοικονοµικών µεγεθών οι αυξηµένες τιµές των καυσίµων σε συνδυασµό µε το συναλλαγµατικό κίνδυνο και τον περιορισµό της χρηµατοπιστωτικής πίστης, είναι ορισµένοι από τους παράγοντες που επηρέασαν και θα επηρεάσουν για αρκετό καιρό και τις εταιρείες της Ελληνικής Ακτοπλοΐας. Η απότοµη υποτίµηση του ευρώ σε σχέση µε το δολάριο σε επίπεδα κάτω του /$1,20 αλλά και οι αυξοµειώσεις των τιµών του πετρελαίου γύρω από τα 70 Δολ. ΗΠΑ το βαρέλι είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα των κινδύνων που καλούνται να διαχειρίζονται οι εταιρείες χωρίς πάντα να τα καταφέρνουν µε επιτυχία οδηγούµενες στην καταγραφή ζηµιών. Με τους ρυθµούς ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας να αναθεωρούνται συνεχώς προς τα κάτω, µε τις τελευταίες εκτιµήσεις να αναφέρουν αρνητική ανάπτυξη για το 2010 της τάξεως του -4%, οι εταιρείες προσπαθούν να χαράξουν τη στρατηγική που θα τους αποδώσει τα µέγιστα οφέλη. Στρατηγικές συνεργασιών και συγχωνεύσεων αποσκοπώντας στην αξιοποίηση οικονοµιών κλίµακας αλλά και γεωγραφικής διασποράς ολοκληρώθηκαν µέσα στο 2008 και το 2009 και σίγουρα θα ακολουθήσουν και στο Με την επιβατική και εµπορευµατική κίνηση να παρουσιάζει πτωτικές τάσεις σε συνδυασµό µε τον αυξανόµενο ανταγωνισµό στις πιο ώριµες γραµµές όπως της Κρήτης και της Αδριατικής ο γρίφος της καταλληλότερης στρατηγικής γίνεται όλο και πιο σύνθετος. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία του ανταγωνισµού που επικρατεί είναι η ισχυρή έστω και καθυστερηµένη επίθεση που δέχεται Ελληνική Ακτοπλοΐα από παίκτες του εξωτερικού µε τον Όµιλο Grimaldi να υλοποιεί µια ιδιαίτερα επιθετική στρατηγική γεωγραφικής διαφοροποίησης δραστηριοποιούµενος στην περιοχή της Αδριατικής αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Με το σύνολο των Ελληνικών εταιρειών πλέον να έχει εγκαταλείψει στρατηγικές γεωγραφικής διαφοροποίησης οι ακτοπλόοι έχουν επικεντρώσει τις δυνάµεις τους σε µια προσπάθεια βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων τους όπως είναι ναυλώσεις των πλοίων τους σε παίκτες του εξωτερικού, ή ναυλώσεις πλοίων από το εξωτερικό για δροµολόγηση στην εσωτερική αγορά και µείωση του λειτουργικού κόστους µέσω συνεργασιών µε το σχήµα ANEK LINES HSW να ξεχωρίζει. Η µελέτη αποτελείται από πέντε κύριες ενότητες. Μετά την εισαγωγή ακολουθούν οι παρουσιάσεις της Ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς σε επίπεδο προσφοράς, ζήτησης και µετοχικών συνθέσεων (ενότητα 2), της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης του κλάδου (ενότητα 3), της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι βασικές εταιρείες του κλάδου (ενότητα 4) και του επιπέδου της κοινωνικής πολιτικής η οποία εν µέρη εκφράζεται µέσω των επιδοτούµενων γραµµών (ενότητα 5). 7

8 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2.1. Επισκόπηση Αγοράς Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) διαπιστώνουµε ότι η Ελληνική Ακτοπλοϊκή αγορά έχει φθάσει σε επίπεδα ωρίµανσης καθώς η κίνηση επιβατών, αυτοκινήτων και φορτηγών εµφανίζουν σηµάδια οριακής ετήσιας αύξησης τα τελευταία τρία χρόνια, όπως παρουσιάζεται και στο Γράφηµα 1. Η µέση αύξηση από το 2003 έως και το 2008 δεν ξεπερνά το επίπεδο του 0%, 4% και 0% για επιβάτες, αυτοκίνητα και φορτηγά αντίστοιχα. Πρέπει να επισηµανθεί ότι στις τιµές αυτές δεν περιλαµβάνονται οι κινήσεις που λαµβάνουν χώρα σε πορθµεία καθώς η συνολική κίνηση κυρίως των επιβατών υπερδιπλασιάζεται. Γράφηµα 1: Μεταφορικό Έργο Ελλάδας ( ) βάση ΕΣΥΕ και Λιµενικών Αρχών Επιχειρώντας µία σε πιο βάθος ανάλυση των κυριοτέρων περιοχών του εσωτερικού παρατηρούµε ότι η περιοχή των Κυκλάδων παρουσιάζει την υψηλότερη κίνηση σε επίπεδο επιβατών, αυτοκινήτων και φορτηγών όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 2, µε τις γραµµές της Κρήτης, του Αργοσαρωνικού και των Δωδεκανήσων να ακολουθούν. Στις τελευταίες θέσεις µε τη µικρότερη κίνηση κατατάσσονται οι περιοχές του Β.Α. Αιγαίου, Σποράδων και Ιονίου. Διευκρινίζεται σε αυτό το σηµείο ότι η κίνηση των επιβατών παρουσιάζεται στον οριζόντιο άξονα, αυτής των αυτοκινήτων στον κάθετο και η αντίστοιχη των φορτηγών στο µέγεθος της φούσκας. 8

9 Γράφηµα 2: Ανάλυση Κίνησης Κυριοτέρων Περιοχών (2008) 9

10 2.2. Ανάλυση Ζήτησης Εισηγµένων και Hellenic Seaways Στην παρούσα ανάλυση συµπεριλαµβάνονται οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και η HELLENIC SEAWAYS. Η ανάλυση του µεταφορικού έργου καθώς και της προσφερόµενης χωρητικότητας εστιάζουν στις περιοχές της Ελλάδας και της Αδριατικής. Γράφηµα 3: Μεταφορικό Έργο Επιβατών Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 3 το µεταφορικό έργο επιβατών των εισηγµένων και της HELLENIC SEAWAYS εµφανίζεται αµετάβλητο σε σχέση µε το 2008 µε την Ελληνική αγορά να αναπτύσσεται µε 1% και την Αδριατική να συνεχίζει την κάµψη των τελευταίων ετών µε -1%. Στην Ελληνική αγορά το σύνολο των υπό εξέταση εταιρειών εµφανίζουν αυξηµένη επιβατική κίνηση µε µόνη εξαίρεση την HELLENIC SEAWAYS (-9%). Η ANEK LINES, NEL LINES, ATTICA GROUP και MINOAN LINES έχουν αυξήσεις της τάξεως του 9%, 11%, 11% και 4%. Η εικόνα της Αδριατικής συνεχίζει να είναι απογοητευτική µε τις ATTICA GROUP και MINOAN LINES να παρουσιάζουν µειωµένη κίνηση κατά -2% και την ANEK LINES οριακή αύξηση 1%. 10

11 Γράφηµα 4: Μερίδια Αγοράς Κίνησης Αυτοκινήτων Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Στην περίπτωση των αυτοκινήτων εµφανής είναι η αύξηση της ζήτησης κατά 6% στην εσωτερική αγορά ενώ στην Αδριατική είναι µηδενική (Γράφηµα 4). Στην Ελληνική αγορά το σύνολο των υπό εξέταση εταιρειών εµφανίζουν αυξηµένη κίνηση σε αυτοκίνητα µε µόνη εξαίρεση την HELLENIC SEAWAYS (- 8%). Η ANEK LINES, NEL LINES, ATTICA GROUP και MINOAN LINES έχουν αυξήσεις της τάξεως του 9%, 37%, 13% και 14%. Η εικόνα της Αδριατικής συνεχίζει να είναι απογοητευτική µε τις ANEK LINES και MINOAN LINES να παρουσιάζουν µειωµένη κίνηση κατά -5% και -3% αντίστοιχα και την ATTICA GROUP να έχει σηµαντική αύξηση κατά 8%. Αξίζει να επισηµανθεί ότι η σηµαντική αύξηση της NEL LINES σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου οφείλεται στην αξιοποίηση του στόλου της για µεγαλύτερες χρονικές περιόδους (εδώ αναφερόµαστε κυρίως στα ταχύπλοα πλοία της εταιρείας), στην εκµετάλλευση πλοίων που ήταν ανενεργά λόγω ζηµιών και τέλος στην επανένταξη στο στόλο της εταιρείας πλοίων τα οποία δραστηριοποιούνταν σε αγορές του εξωτερικού. Η αύξηση της κίνησης επιβατών και αυτοκινήτων στην Ελληνική αγορά οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στην εποχιακή ζήτηση του καλοκαιριού η οποία βέβαια από µόνη της δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει τα αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµατα όπως αναλύονται στα επόµενα κεφάλαια της µελέτης. 11

12 Γράφηµα 5: Μερίδια Αγοράς Κίνησης Φορτηγών Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα της κίνησης των φορτηγών µε την Αδριατική να εµφανίζει έντονα σηµάδια κόπωσης στις γραµµές δραστηριοποίησης των εταιρειών (Γράφηµα 5). Η µείωση άνω του 11% της κίνησης συνεχίζει να προβληµατίζει τους παίκτες της περιοχής µε την ANEK LINES, MINOAN LINES και ATTICA GROUP να αναφέρουν µειώσεις -13%, -11% και -8% αντίστοιχα. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι τα υψηλά επίπεδα ανταγωνισµού που επικρατούν στην περιοχή οφείλονται στην αποδροµολόγηση δύο πλοίων της HELLENIC SEAWAYS από σύνολο τεσσάρων πλοίων Ro/Ro που είχε στη γραµµή Κόρινθο Βενετία. Η έκπληξη της χρονιάς είναι η έστω και οριακή αύξηση της κίνησης φορτηγών στην Ελληνική αγορά κατά 3%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην ANEK LINES και ATTICA GROUP µε 5% και 29% αντίστοιχα, καθώς οι NEL LINES, HELLENIC SEAWAYS και MINOAN LINES εµφανίζουν σηµαντικές µειώσεις -25%, -17% και -9% αντίστοιχα Ανάλυση Προσφοράς Εισηγµένων και Hellenic Seaways Όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 6 διαπιστώνουµε ότι µετά από µία περίοδο σταθεροποίησης του διαχειριζόµενου στόλου µεταξύ των ετών 2005 και 2009 παρουσιάζεται µία σηµαντική µείωση της τάξεως του -16% το 2010.Η πτώση αυτή οφείλεται τόσο στον περιορισµένο αριθµό κινήσεων σε επίπεδο αγοραπωλησιών όσο και στην αδυναµία λειτουργίας ορισµένων εταιρειών λόγω του εχθρικού εξωτερικού περιβάλλοντος που έχει δηµιουργηθεί του τελευταίους 12 µήνες και πλέον. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της SAOS FERRIES, KALLISTI FERRIES και GA FERRIES οι οποίες αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους στη Ελληνική αγορά. 12

13 Γράφηµα 6: Εξέλιξη Στόλου Εισηγµένων και Hellenic Seaways Η µείωση αυτή αντικατοπτρίζεται και στους τύπους πλοίων που επιλέγουν οι εταιρείες για τη δραστηριοποίησή τους. Όπως παρουσιάζεται και στο Γράφηµα 7, το 2010 είναι εµφανής η µείωση πλοίων τύπου RO-PAX και RO-RO τα οποία είτε έχουν οδηγηθεί σε ακινησία είτε έχουν πωληθεί. Η άρση του ορίου ηλικίας των 35 ετών σε συνδυασµό µε τη µερική εφαρµογή των κανόνων ελεύθερης αγοράς, οδήγησαν τις εταιρείες, και ειδικά όσες διαθέτουν γερασµένο στόλο, στην εξεύρεση και υλοποίηση στρατηγικών οι οποίες θα τους επιτρέψουν την ανανέωση του στόλου τους προκειµένου να µπορέσουν να επιβιώσουν στις νέες συνθήκες. Αξίζει να επισηµανθεί σε αυτό το σηµείο ότι οι εταιρείες έχουν συνεχίσει µε ιδιαίτερη ένταση τις διαδικασίες εξορθολογισµού του διαχειριζόµενου στόλου κάνοντας χρήση σειράς εναλλακτικών στρατηγικών όπως: η αµφίδροµη πώληση, αγορά και ναύλωση πλοίων η γεωγραφική διασπορά του στόλου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο Γράφηµα 7: Εξέλιξη Στόλου ανά Τύπο Πλοίου

14 Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα της HELLENIC SEAWAYS, της ANEK LINES, της ATTICA GROUP και της NEL LINES οι οποίες στο σύνολό τους έχουν πραγµατοποιήσει τέτοιου είδους κινήσεων. Η HELLENIC SEAWAYS στις αρχές του 2010 πούλησε τα HIGHSPEED 2 και 3, αγόρασε το HIGHSPEED 6, ενώ παράλληλα από το 2009 είχε ναυλώσει τα πλοία της ARIADNI και ARTEMIS στην ANEK LINES. H ANEK LINES µε τη σειρά της έχει ναυλώσει σε εταιρεία του εξωτερικού το EL.VENIZELOS ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τα πλοία IERAPETRA και VINTSENTZOS CORNAROS της θυγατρικής LANE LINES. Η NEL LINES µετά από µια περίοδο ιδιαίτερα αρνητικών συνθηκών για αυτήν έχει ξεκινήσει µια νέα προσπάθεια καθιέρωσής της στην αγορά µε την πώληση του πλοίου PANAGIA TINOY και την ναύλωση των πλοίων AQUA JEWEL της ALPHA FERRIES και EUROPEAN EXPRESS της ROYAL DIAMOND SHIPPING. Τέλος η ATTICA GROUP της MARFIN INVESTMENT GROUP είναι η µόνη εκ των εισηγµένων που δεν έχει εµπλακεί σε διαδικασίες συνεργασιών µε άλλες εταιρείες του κλάδου και συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραµµα µε την προσθήκη δύο νέων πλοίων τα οποία χτίζονται στην Κορέα και αναµένονται τα έτη 2011 και Ανάλυση Μετοχικής Σύνθεσης Κλάδου Το τελευταίο δωδεκάµηνο συνεχίζονται οι έντονες µετοχικές αλλαγές της τελευταίας διετίας. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται η συµµετοχή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην ΑΝΕΚ LINES µε ποσοστό 11%, η αύξηση της συµµετοχής της ATLANTICA DI NAVIGAZIONE (συµφερόντων κ. Ε. Grimaldi) στο 90% στη ΜΙΝΟΑΝ LINES, η έξοδος του κ. Βεντούρη από τη NEL LINES µε την πώληση του µετοχικού του πακέτου στην εταιρεία ANTELOPE SHIPPING INC συµφερόντων Μιλτιάδη-Μιχαήλ Βάγγερ και η επαναδραστηριοποίησή του στην εταιρεία µε την εκπροσώπηση του 5% περίπου µέσω της CERBERUS & PARTNERS. Ουσιαστικά πλέον στην Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά υπάρχουν τέσσερα κύρια σχήµατα η δηµιουργία των οποίων ήταν απαραίτητη για την καταρχήν επιβίωση και στη συνέχεια λειτουργία της αγοράς (Γράφηµα 8). Γράφηµα 8: Ανάλυση Δικαιωµάτων Ψήφου

15 Τα τελευταία χρόνια η αγορά παρουσιάζει έντονα σηµάδια ωρίµανσης τόσο στο εσωτερικό όσο και σε γραµµές του εξωτερικού και κυρίως αυτή της Αδριατικής. Η εξέλιξη αυτή έχει ωθήσει τις εταιρείες σε ενδυνάµωση των στρατηγικών τους θέσεων µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία των µετοχικών σχηµάτων και το πώς έχουµε φτάσει στη σηµερινή κατάσταση (Πίνακας 1). ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ( ) Συµµετοχή της ATTICA GROUP στη MINOAN LINES σε 9,51% Εξαγορά του 18,9% της ΑΝΕΚ από Edgewater Holdings Inc Πρωταγωνιστές: Α. Βεντούρης/ Ι. Βαρδινογιάννης Συµµετοχή της ATTICA GROUP στη MINOAN LINES σε 11,61% Εξαγορά C-LINK από NEL LINES Πρωταγωνιστές:Α. Βεντούρης Απόκτηση από όµιλο ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ του 12,23% της HELLENIC SEAWAYS Πρωταγωνιστές: Π. Λασκαρίδης/Π. Παναγόπουλος Απόκτηση ΔΑΝΕ από BLUE STAR FERRIES Συµµετοχή της ATTICA GROUP στη MINOAN LINES σε 14,24% Συµµετοχή της ATTICA GROUP στη MINOAN LINES σε 22,25% ΣυµµετοχήATLANTICADINAVIGAZIONEστηνANEKLINES Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi/Ι. Βαρδινογιάννης Απόκτηση από όµιλο ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ του 22,25% της MINOAN LINES Πρωταγωνιστές: Π. Λασκαρίδης/Π. Παναγόπουλος Εξαγορά ATTICA GROUP από MIG σε ποσοστό 51,64% Πρωταγωνιστές: Α. Βγενόπουλος/Π. Παναγόπουλος Έξοδος Λασκαρίδη από την ακτοπλοΐα. Πώλησηµετοχών MINOAN LINES και HELLENIC SEAWAYS Πρωταγωνιστές: Π. Λασκαρίδης/I. Βαρδινογιάννης Συµµετοχή MIG στην ATTICA GROUP σε 91,1% και BLUE STAR FERRIES σε 84,45% Ανταλλαγή πακέτων µετοχών µεταξύ MINOAN LINES και ANEK LINES Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi/Ι. Βαρδινογιάννης Συµµετοχή ANEK LINES στη NEL LINES Πρωταγωνιστές: Ι. Βαρδινογιάννης/Α. Βεντούρης Συγχώνευση BLUE STAR FERRIES και ATTICA GROUP κάτωαπότην ATTICA GROUP Συµφωνία εξαγοράς του συνόλου της συµµετοχής της MINOAN LINES στη HELLENIC SEAWAYS από την ANEK LINES. Το σύνολο της συµµετοχής της ANEK LINES προσεγγίζει το 66% Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi/Ι. Βαρδινογιάννης Πώληση του 19,98% της συµµετοχής στην NEL LINES της Edgewater Holdings Inc. στην Antelope Shipping Inc. Πρωταγωνιστές: Α. Βεντούρης/Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον τον 11% των µετοχών της Hellenic Seaways Πρωταγωνιστές: SEA STAR/ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Στο 90% έφτασε το ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου της Grimaldi Compagnia di Nagigazione στο µετοχικό κεφάλαιο των Μινωικών Γραµµών Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi Στο 5,02% έφτασε το ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου του Απόστολου Βεντούρη στη NEL LINES µέσω της εταιρείας CERBERUS & PARTNERS Πρωταγωνιστές: Α. Βεντούρης 15

16 Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται αναλυτικά το µέγεθος του στόλου που διαχειρίζεται το κάθε ένα από τα προαναφερθέντα εταιρικά σχήµατα. Θα πρέπει να σηµειωθεί βέβαια ότι υπάρχουν και άλλα µικρότερα σχήµατα στα οποία γίνεται ανάλυση παρακάτω. Εκτίµησή µας είναι ότι αν και έχουν υπάρξει νέες συνεργασίες κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο υπάρχει ακόµα χώροςγια νέες συνεργασίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές οι οποίες θα συµβάλλουν στην ενδυνάµωση αυτών προκειµένου να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται στην ακτοπλοϊκή αγορά αλλά και στο διεθνές οικονοµικό επίπεδο. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Στόλος SEA STAR CAPITAL 41 MARFIN INVESTMENT GROUP 14 MINOAN LINES 7 NEL LINES 7 Δεδοµένων των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στην τραπεζική αγορά ίσως η ενδεδειγµένη στρατηγική στην τρέχουσα περίοδο να είναι σε επίπεδο συνεργασιών. Σίγουρα θα υπάρξουν αρκετές κινήσεις στο µέλλον καθώς το µέγεθος της αγοράς είναι αυτό που το επιβάλει. 3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του ν. 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3301/2004) οι Ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται να συντάσσουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές τους καταστάσεις, για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1/1/2005 και µετέπειτα µε βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης «.Π.Χ.Π.». Οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και των πέντε υπό εξέταση εταιρειών για το 2009 συντάχθηκαν µε βάση τα.π.χ.π. όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση που ακολουθεί εστιάζει στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: Ανάλυση κόστους, Κύκλο εργασιών, EBITDA, Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, Τραπεζικός δανεισµός και Χρηµατοοικονοµική ανάλυση Στην ανάλυση της αγοράς, εκτός των τεσσάρων εισηγµένων εταιρειών (ANEK LINES, ATTICA GROUP, MINOAN LINES, NEL LINES) συµπεριλαµβάνεται και η HELLENIC SEAWAYS η οποία κατέχει µεγάλο µερίδιο αγοράς. 16

17 3.1. Ανάλυση Κόστους Η αύξηση της τιµής των καυσίµων τα τελευταία χρόνια έχει επιβαρύνει τα οικονοµικά αποτελέσµατα όλων των εταιρειών και ιδιαίτερα όσων διαχειρίζονται ταχύπλοα των οποίων αφενός η κατανάλωση καυσίµων είναι σαφώς µεγαλύτερη των συµβατικών αφετέρου και ο τύπος καυσίµου που χρησιµοποιούν είναι ακριβότερος. Μετά την αισθητή αύξηση των τιµών του βαρελιού παγκοσµίως η οποία το 2008 ξεπέρασε το 70% σε σχέση µε το 2007, οι τιµές έχουν παρουσιάσει σηµαντική µείωση µε αποτέλεσµα η επιβάρυνση για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ήταν αισθητά χαµηλότερη. Το ισχυρό Ευρώ σε σχέση µε το Δολάριο είναι ένας επιπλέον παράγοντας που συνέβαλε προς αυτό το αποτέλεσµα. Τα αποτελέσµατα του Γραφήµατος 9 παρουσιάζουν την εξέλιξη του κόστους από το 2004 έως το 2009 σε απόλυτους αριθµούς σε συνδυασµό µε την µέση ετήσια του βαρελιού BRENT εκφραζόµενη σε ευρώ. Γράφηµα 9: Εξέλιξη Κόστους Καυσίµων Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά της επιβάρυνσης των καυσίµων στο συνολικό κόστος είναι τα αποτέλεσµατα του Γραφήµατος 10. Η συµµετοχή των καυσίµων από 32% το 2004 διαµορφώθηκε σταδιακά στο 48% το 2008 για το σύνολο της αγοράς υποχωρώντας ελαφρά στο 42% το 2009 παρά τη µείωση των διεθνών τιµών πετρελαίου και του ισχυρού ευρώ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι παρά την επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων από την αύξηση του κόστους των καυσίµων η µέση ετήσια αύξηση των λειτουργικών εξόδων από το 2005 έως το 2009 κυµαίνεται στο +1% γεγονός που δηλώνει ότι οι εταιρείες προσπαθούν να απορροφήσουν το κόστος αυτό µέσω: του εξορθολογισµού των δροµολογίων ο οποίος επιτρέπει την αύξηση της πληρότητας της µείωσης του στόλου της µείωσης της ταχύτητας της επένδυσης σε πλοία νέας τεχνολογίας που επιτρέπουν αποδοτικότερη αξιοποίηση. 17

18 Γράφηµα 10: Συµµετοχή Κόστους στο Συνολικό Κόστος Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) 3.2. Κύκλος Εργασιών Ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των υπό εξέταση εταιρειών παρουσιάζει για πρώτη φορά µείωση από το 2005 κινούµενος µάλιστα κάνω από το 1 δις (Γράφηµα 11). Η µείωση της τάξεως του -10% σε σχέση µε το 2008 οφείλεται τόσο στον περιορισµό της γεωγραφικής διασποράς που είχαν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες όσο και στη µείωση του τζίρου στις δύο κύριες περιοχές δραστηριοποίησης, Ελλάδας και της Αδριατικής. Γράφηµα 11: Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών ανά Περιοχή Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) 18

19 Γράφηµα 12: Συµµετοχή Περιοχών στον Κύκλο Εργασιών Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι η Ελληνική ακτοπλοΐα εµφανίζεται σε πολλές ακόµη γραµµές µέσω ναυλώσεων πλοίων των εταιρειών σε γραµµές του εξωτερικού. Εταιρείες όπως οι MINOAN LINES, HELLENIC SEAWAYS, NEL LINES αποκόµισαν σηµαντικά οφέλη ναυλώνοντας τα πλοία τους σε άλλες γραµµές κυρίως ευρωπαϊκές. Αναφερόµενοι στις κύριες γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης των Ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών παρατηρείται ότι πλέον οι εταιρείες δραστηριοποιούνται µόνο στις περιοχές της Ελλάδας και της Αδριατικής. Οι συνθήκες ανταγωνισµού που επικρατούν στις Ευρωπαϊκές αγορές έχουν αναγκάσει τους Έλληνες ακτοπλόους να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους και να αποσυρθούν από αυτές. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι µε εξαίρεση το 2005 που ο κύκλος εργασιών για τις εισηγµένες εταιρείες είναι σχετικά µοιρασµένος µεταξύ Ελλάδας και Αδριατικής από το 2006 µέχρι σήµερα η ψαλίδα ανοίγει υπέρ της Ελληνικής αγοράς µε το 2009 να φτάνει το 60%. Όπως παρατηρείται και στο Γράφηµα 12 η Αδριατική αγορά εµφανίζεται συρρικνωµένη λόγω της µείωσης της ζήτησης αλλά και της ενδυνάµωσης του ανταγωνισµού Ανάλυση EBITDA Τα αποτελέσµατα των εσόδων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία που ξεκίνησε από το 2006 οπότε και εµφανίζονται οι µέγιστες τιµές. Σε σχέση µε το 2008 η µείωση προσεγγίζει το -23% ενώ αν λάβουµε υπόψη µας το 2006 ως έτος βάσης τότε µιλάµε για -70%! (Γράφηµα 13). 19

20 Γράφηµα 13: EBITDA Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Η εικόνα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το σύνολο των εταιρειών δηλώνουν αισθητά χαµηλότερα αποτελέσµατα EBITDA. Ενδεικτικά η ANEK LINES παρουσιάζει µειωµένο EBITDA σε σχέση µε το 2008 κατά -17%, η MINOAN LINES κατά -70% και η ATTICA GROUP κατά -39% (Γράφηµα 14). Η NEL LINES είναι η µόνη εταιρεία η οποία αν και παρουσιάζει αρνητικό EBITDA έχει καταφέρει να βελτιώσει τα αποτελέσµατά της κατά 70%, ενώ η µόνη εταιρεία που δεν παρουσιάζει µεταβολή στα αποτελέσµατά της είναι η HELLENIC SEAWAYS. Οι σταθεροποιητικές προς µειωµένες τάσεις της ζήτησης οδήγησαν στη χειροτέρευση των αποτελεσµάτων των εταιρειών τα οποία αναµένεται να δοκιµαστούν ακόµα περισσότερο στο άµεσο µέλλον. Γράφηµα 14: EBITDAανά Εταιρεία ( ) 20

21 3.4. Καθαρά Αποτελέσµατα Τα καθαρά αποτελέσµατα συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία που ξεκίνησε από το 2007 φτάνοντας σε αρνητικό επίπεδο για πρώτη φορά σε επίπεδο κλάδου από το 2005 (Γράφηµα 15). Οι εταιρείες στην πλειοψηφία τους εµφανίζουν αρνητικά καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων (ANEK LINES, ATTICA GROUP NEL LINES) µε τη MINOAN LINES, και HELLENIC SEAWAYS να διαφοροποιούνται σηµαντικά χωρίς όµως τα θετικά τους αποτελέσµατα να είναι ικανά να βελτιώσουν την εικόνα του κλάδου. Γράφηµα 15: Εξέλιξη Καθαρών Αποτελεσµάτων Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) 21

22 3.5. Τραπεζικός Δανεισµός Όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 16α, το 2009 οι δανειακές υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά 5% σε σχέση µε το Από το 2007 εµφανίζεται µια σχετική σταθεροποίηση του επιπέδου δανεισµού των εταιρειών λόγω: της οµαλής αποπληρωµής των δανείων και της πώλησης πλοίων που βοήθησαν στη µείωση των δανείων λόγω προπληρωµών. Η µείωση της τραπεζικής χρηµατοδότησης σε επίπεδο κλάδου οφείλεται κυρίως στη σηµαντική µείωση του τραπεζικού δανεισµού της MINOAN LINES και της ATTICA GROUP (Γράφηµα 16β). Στην περίπτωση της MINOAN LINES η µείωση οφείλεται στην αποπληρωµή δανείου από την πώληση του πλοίου PASIPHAE PALAS, ενώ στην περίπτωση της ATTICA GROUP αντίστοιχη αποπληρωµή δανείου από την πώληση του πλοίου SUPERFAST V. Όπως απεικονίζεται και στο Γράφηµα 16γ για το έτος 2009 το µεγαλύτερο τραπεζικό δανεισµό σε ύψος κεφαλαίου έχει η ATTICA GROUP (29%) ακολουθούµενη από τις NEL LINES (23%) και ANEK LINES (22%). Γράφηµα 16: Τραπεζικός Δανεισµός Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS (α) (β) (γ) 22

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2011-2012) «Επείγον: Γενναίες αποφάσεις για τη διατήρηση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2011-2012) «Επείγον: Γενναίες αποφάσεις για τη διατήρηση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2011-2012) «Επείγον: Γενναίες αποφάσεις για τη διατήρηση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας» Αύγουστος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα-2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα-2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΣΗΣ 9 2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 9 2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 12 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΓΙΑ ΤΗΝ. «Νέα Εποχή σε Ρυθμούς Κηλαηδόνη» Σύμβουλοι της: N. Aegean. Sporades. Cyclades. Dodecanese.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΓΙΑ ΤΗΝ. «Νέα Εποχή σε Ρυθμούς Κηλαηδόνη» Σύμβουλοι της: N. Aegean. Sporades. Cyclades. Dodecanese. ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ «Νέα Εποχή σε Ρυθμούς Κηλαηδόνη» Ionian Sea Sporades N. Aegean Cyclades Dodecanese Crete Σύμβουλοι της: Ιούνιος 2008 Πού βαδίζουμε κύριοι; Τα 'φτιαξε ο Μηνάς με

Διαβάστε περισσότερα

«Κίνδυνος ενόψει» JKLKMK&K/NOEPEQRKOK&ESQTUREVWV&JKS&X6YY6Z8[&\6;];^\&& <,**"+,*)*D& ))-& %(& !)(%$"& !))($(& ,**"&,**#&,**.&,**'&,**-&,**%&,*)*&

«Κίνδυνος ενόψει» JKLKMK&K/NOEPEQRKOK&ESQTUREVWV&JKS&X6YY6Z8[&\6;];^\&& <,**+,*)*D& ))-& %(& !)(%$& !))($(& ,**&,**#&,**.&,**'&,**-&,**%&,*)*& Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2010-2011) «Κίνδυνος ενόψει» EFG>5HHI12G&!,**&!)#*&!)**&!#*&!*& +!#*& +!)**& +!)#*& )**&!"#$%& JKLKMK&K/NOEPEQRKOK&ESQTUREVWV&JKS&X6YY6Z8[&\6;];^\&&

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι της: Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα. «Εξελίξεις και προοπτικές σε γόνιµο έδαφος»

Σύµβουλοι της: Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα. «Εξελίξεις και προοπτικές σε γόνιµο έδαφος» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα «Εξελίξεις και προοπτικές σε γόνιµο έδαφος» Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2012-2013) «Στον πάτο βρίσκονται τα μαργαριτάρια...»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2012-2013) «Στον πάτο βρίσκονται τα μαργαριτάρια...» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (212-213) «Στον πάτο βρίσκονται τα μαργαριτάρια...» Αύγουστος 213 Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα - 213 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2014. «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2014. «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 214 «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...» Αύγουστος 214 Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα - 214 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές 2014 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 2 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την χρήση του 2007 που έληξε

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Consultants to: Μελέτη. Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077

Consultants to: Μελέτη. Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077 Consultants to: Μελέτη Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές 2014 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 2 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης2009

ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης2009 Απρίλιος 21 ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης29 Ο Όµιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES -για 4 και πλέον χρόνια- διαχειρίζεται ιδιόκτητα και ναυλωµένα πλοίαπαραµένονταςπρωτοπόροςστοχώροτηςεπιβατηγούναυτιλίας. 43 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση»

«Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση» Μελέτη «Ελληνική Ακτοπλοΐα 2006: Ώρα Τοµών σε Ξεκάθαρη Βάση» Μάιος 2006 Μελέτη Ελληνικής Ακτοπλοΐας Μάιος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ... 5 ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη:

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη: Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία») σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας MIG SHIPPING S.A. Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1/-31/03/2006 Τύπος έκθεσης επισκόπησης: εν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 954,69 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 4,20%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 91,90 εκατ. εκ των οποίων 4,39 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/5/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/5/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 851,81 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 3,55%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 97,78 εκατ. εκ των οποίων 2,88 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 28/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μεγάλη πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 950,95 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,63%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 86,05 εκατ. εκ των οποίων 19,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ κ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΑΚΕΛΛΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΕΝ 26.2.2013 Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, Σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκδήλωση με την ευχή το 2013 να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 01/01/2005 µέχρι 31/03/2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ HELLENIC SEAWAYS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ HELLENIC SEAWAYS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση 2011 (1/1-31/12/2011) Με βάση το άρθρο 4 του v.3556/2007 (ποσά σε χιλιάδες ) ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ>>

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ>> ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα