Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα ( ) «Δύσκολες κινήσεις εντός ναρκοπεδίου»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2009-2010) «Δύσκολες κινήσεις εντός ναρκοπεδίου»"

Transcript

1 Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα ( ) «Δύσκολες κινήσεις εντός ναρκοπεδίου» Ιούλιος 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 25 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ANEK LINES ATTICA GROUP MINOAN LINES NEL LINES ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ HELLENIC SEAWAYS ΛΟΙΠΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 40 ΠΗΓΕΣ 46 2

3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ ANEK LINES ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ANEK LINES ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ ATTICA GROUP ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ATTICA GROUP ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ ΜΙΝΟΑΝ LINES ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ MINOAN LINES ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ NEL LINES ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ NEL LINES ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟΛΟΥ HELLENIC SEAWAYS ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΒΑΣΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΗ ΕΙΣΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑ 1: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ( )... 8 ΓΡΑΦΗΜΑ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (2008)... 9 ΓΡΑΦΗΜΑ 3: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 4: ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 5: ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 6: ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΛΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ΓΡΑΦΗΜΑ 7: ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΠΛΟΙΟΥ ΓΡΑΦΗΜΑ 8: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΓΡΑΦΗΜΑ 9: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 10: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ).. 18 ΓΡΑΦΗΜΑ 11: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 12: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ) 19 ΓΡΑΦΗΜΑ 13: EBITDA ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 14: EBITDAΑΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 15: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 16: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ HELLENIC SEAWAYS ΓΡΑΦΗΜΑ 17: ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΐΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (2009) ΓΡΑΦΗΜΑ 18: ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΚΤΟΠΛΟΐΑΣ (2009) ΓΡΑΦΗΜΑ 19: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 20: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ ANEK LINES ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 21: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ ATTICA GROUP ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 22: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ MINOAN LINES ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 23: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ NEL LINES ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 24: ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΛΟΥ HELLENIC SEAWAYS ( ) ΓΡΑΦΗΜΑ 25: ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΐΑΣ ΓΡΑΦΗΜΑ 26: ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑ 27: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 1. Οι δηµοσιονοµικές προσαρµογές στην Ελλάδα και την Ευρώπη επηρεάζουν την ακτοπλοϊκή αγορά. 2. Οι παραγγελίες νέων πλοίων παραµένουν ελάχιστες. 3. Η µείωση της ζήτησης ακτοπλοϊκών υπηρεσιών σε συνδυασµό µε τον αυξανόµενο ανταγωνισµό σε γραµµές «φιλέτα» περιορίζουν σηµαντικά τα έσοδα και εποµένως τα οικονοµικά αποτελέσµατα των εταιρειών. 4. Πλοία νέας τεχνολογίας που προσφέρουν µεγαλύτερες οικονοµίες κλίµακος αλλάζουν τους κανόνες του ανταγωνισµού. 5. Οι εταιρείες ακολουθούν πλέον αµφίδροµες στρατηγικές ναύλωσης για την εξασφάλιση της ορθής χωρητικότητας καθώς ναυλώνουν πλοία από εταιρείες του εξωτερικού ή του εσωτερικού και το αντίστροφο. 6. Είναι πιθανόν νέες κινήσεις συγχωνεύσεων στην εσωτερική αγορά να διαµορφώσουν το χάρτη της αγοράς. 7. Εµφανής είναι η καθυστέρηση συνεργασιών µε εταιρείες του εξωτερικού αποµακρύνοντας τις στρατηγικές γεωγραφικής διαφοροποίησης που αποτελούν βασική πηγή εναλλακτικών εσόδων. 8. Χρεοκοπία µεσαίου και µικρού µεγέθους εταιρειών του κλάδου λόγω έλλειψης ρευστότητας και αντανακλαστικών. 9. Ο νέος τρόπος πληρωµής των επιχορηγήσεων δηµιουργεί προβλήµατα στη ρευστότητα των εταιρειών λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στις πληρωµές. Η µείωση των επιδοτήσεων λόγω περικοπής δαπανών αναµένεταινα επιδεινώσει την κατάσταση. 10. Οι εργασιακές σχέσεις έχουν εισέλθει σε επικίνδυνη τροχιά επηρεάζοντας τη λειτουργία των ακτοπλοϊκών εταιρειών 11. Η κατάργηση του Υπουργείου Ναυτιλίας δεν έχει επιφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα δηµιουργώντας σύγχυση στην αγορά. 5

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αβεβαιότητα, Αβεβαιότητα, Αβεβαιότητα... Μόνο έτσι θα µπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την κατάσταση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας αλλά και το σύνολο της Ελληνικής οικονοµίας για το τελευταίο 18µηνο. Μία κατάσταση η οποία µάλιστα δεν προβλέπεται να αλλάξει στο άµεσο µέλλον από τη στιγµή κατά την οποία η ρευστότητα που χαρακτηρίζει το σύνολο της Ελληνικής οικονοµίας αναµένεται να παραµείνει για σηµαντικό χρονικό διάστηµα µειωµένη. Η µετάλλαξη της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης σε κρίση εθνικού χρέους που έχει πλήξει σε πρώτη φάση την Ευρώπη, µε την Ελληνική οικονοµία να πρωτοστατεί στα πλαίσια της Ευρωζώνης, συνεχίζει να δηµιουργεί κλυδωνισµούς στο εθνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον επηρεάζοντας το σύνολο σχεδόν των κλάδων µε την ακτοπλοΐα να µην αποτελεί εξαίρεση. Και πώς θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση αφού τα οικονοµικά µέτρα που έχουν αποφασιστεί και υλοποιηθεί το τελευταίο διάστηµα ειδικά µετά τον Εθνικό δανεισµό από το Δ.Ν.Τ και την Ε.Ε. επηρεάζουν και αναµένεται να επηρεάσουν το σύνολο της ακτοπλοϊκής δραστηριότητας. Η κατάσταση αναµένεται να επιδεινωθεί µε την επιβολή αντίστοιχων αποφάσεων δηµοσιονοµικής πειθαρχίας τόσο στις χώρες της ζώνης του Ευρώ µε την Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Γερµανία και Γαλλία να έχουν ανακοινώσει σειρά µέτρων περικοπής δηµοσίων δαπανών, αλλά και σε χώρες εκτός Ευρωζώνης όπως είναι η Δανία, η Πολωνία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Τα µέτρα αυτά αναµένεται µεσοπρόθεσµα να οδηγήσουν σε αύξηση της ανεργίας και σίγουρα µείωση της αγοραστικής δύναµης της πλειοψηφίας των καταναλωτών. Δεδοµένου ότι το σύνολο των µέτρων θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της συνολικής ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών, καθώς στοχεύουν στη µείωση των εισοδηµάτων, η Ελληνική ακτοπλοΐα αναµένεται να πληγεί σηµαντικά τόσο λόγω της αναµενόµενης µείωσης της επιβατικής κίνησης που προέρχεται από τον τουρισµό του εσωτερικού και του εξωτερικού όσο και από τη µείωση της εµπορευµατικής κίνησης. Η Ελληνική ακτοπλοΐα δέχεται σηµαντικές πιέσεις για τρίτη συνεχόµενη χρονιά οι οποίες προέρχονται όχι µόνο από τις συνθήκες που επικρατούν στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον αλλά και από τις συνθήκες ανταγωνισµού όπως έχουν διαµορφωθεί στον ίδιο τον κλάδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρεις περιπτώσεις εταιρειών που οδηγήθηκαν σε έξοδο από τον κλάδο λόγω του ισχυρότατου ανταγωνισµού αλλά και δυσλειτουργιών του Ελληνικού κράτους. Οι δύο απ αυτές SAOS FERRIES και G.A. FERRIES, µε ένα σύνολο 22 πλοίων έχουν σταµατήσει τη δραστηριότητα τους για σειρά λόγων όπως τα υψηλά επίπεδα ανταγωνισµού, η έλλειψη αντανακλαστικών στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και η ιδιαίτερη προσήλωση στις άγονες γραµµές. Η αλλαγή των διαδικασιών πληρωµής των επιδοτήσεων από πλευράς του κράτους είχε ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευµένων στις εταιρείες οδηγώντας σε µείωση ρευστότητας απαραίτητης για τη λειτουργία τους. Επίσης και η KALLISTI FERRIES έπαυσε να δραστηριοποιείται για τους ίδιους λόγους. Η παύση λειτουργίας των εταιρειών αυτών είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του διαθέσιµου στόλου και εποµένως της χωρητικότητας, δυσχεραίνοντας σηµαντικά την εξυπηρέτηση του ιδιαίτερα σύνθετου ακτοπλοϊκού δικτύου. Νησιά µικρού µεγέθους και αποµακρυσµένα όχι µόνο από το µητροπολιτικό αλλά και από το διοικητικό τους κέντρο έχουν βρεθεί για σηµαντικά 6

7 διαστήµατα αντιµέτωπα µε καταστάσεις αποµόνωσης παρά τις σηµαντικές προσπάθειες των διοικούντων. Πέραν των µακροοικονοµικών µεγεθών οι αυξηµένες τιµές των καυσίµων σε συνδυασµό µε το συναλλαγµατικό κίνδυνο και τον περιορισµό της χρηµατοπιστωτικής πίστης, είναι ορισµένοι από τους παράγοντες που επηρέασαν και θα επηρεάσουν για αρκετό καιρό και τις εταιρείες της Ελληνικής Ακτοπλοΐας. Η απότοµη υποτίµηση του ευρώ σε σχέση µε το δολάριο σε επίπεδα κάτω του /$1,20 αλλά και οι αυξοµειώσεις των τιµών του πετρελαίου γύρω από τα 70 Δολ. ΗΠΑ το βαρέλι είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα των κινδύνων που καλούνται να διαχειρίζονται οι εταιρείες χωρίς πάντα να τα καταφέρνουν µε επιτυχία οδηγούµενες στην καταγραφή ζηµιών. Με τους ρυθµούς ανάπτυξης της εθνικής οικονοµίας να αναθεωρούνται συνεχώς προς τα κάτω, µε τις τελευταίες εκτιµήσεις να αναφέρουν αρνητική ανάπτυξη για το 2010 της τάξεως του -4%, οι εταιρείες προσπαθούν να χαράξουν τη στρατηγική που θα τους αποδώσει τα µέγιστα οφέλη. Στρατηγικές συνεργασιών και συγχωνεύσεων αποσκοπώντας στην αξιοποίηση οικονοµιών κλίµακας αλλά και γεωγραφικής διασποράς ολοκληρώθηκαν µέσα στο 2008 και το 2009 και σίγουρα θα ακολουθήσουν και στο Με την επιβατική και εµπορευµατική κίνηση να παρουσιάζει πτωτικές τάσεις σε συνδυασµό µε τον αυξανόµενο ανταγωνισµό στις πιο ώριµες γραµµές όπως της Κρήτης και της Αδριατικής ο γρίφος της καταλληλότερης στρατηγικής γίνεται όλο και πιο σύνθετος. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία του ανταγωνισµού που επικρατεί είναι η ισχυρή έστω και καθυστερηµένη επίθεση που δέχεται Ελληνική Ακτοπλοΐα από παίκτες του εξωτερικού µε τον Όµιλο Grimaldi να υλοποιεί µια ιδιαίτερα επιθετική στρατηγική γεωγραφικής διαφοροποίησης δραστηριοποιούµενος στην περιοχή της Αδριατικής αλλά και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Με το σύνολο των Ελληνικών εταιρειών πλέον να έχει εγκαταλείψει στρατηγικές γεωγραφικής διαφοροποίησης οι ακτοπλόοι έχουν επικεντρώσει τις δυνάµεις τους σε µια προσπάθεια βέλτιστης αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων τους όπως είναι ναυλώσεις των πλοίων τους σε παίκτες του εξωτερικού, ή ναυλώσεις πλοίων από το εξωτερικό για δροµολόγηση στην εσωτερική αγορά και µείωση του λειτουργικού κόστους µέσω συνεργασιών µε το σχήµα ANEK LINES HSW να ξεχωρίζει. Η µελέτη αποτελείται από πέντε κύριες ενότητες. Μετά την εισαγωγή ακολουθούν οι παρουσιάσεις της Ελληνικής ακτοπλοϊκής αγοράς σε επίπεδο προσφοράς, ζήτησης και µετοχικών συνθέσεων (ενότητα 2), της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης του κλάδου (ενότητα 3), της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι βασικές εταιρείες του κλάδου (ενότητα 4) και του επιπέδου της κοινωνικής πολιτικής η οποία εν µέρη εκφράζεται µέσω των επιδοτούµενων γραµµών (ενότητα 5). 7

8 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2.1. Επισκόπηση Αγοράς Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) διαπιστώνουµε ότι η Ελληνική Ακτοπλοϊκή αγορά έχει φθάσει σε επίπεδα ωρίµανσης καθώς η κίνηση επιβατών, αυτοκινήτων και φορτηγών εµφανίζουν σηµάδια οριακής ετήσιας αύξησης τα τελευταία τρία χρόνια, όπως παρουσιάζεται και στο Γράφηµα 1. Η µέση αύξηση από το 2003 έως και το 2008 δεν ξεπερνά το επίπεδο του 0%, 4% και 0% για επιβάτες, αυτοκίνητα και φορτηγά αντίστοιχα. Πρέπει να επισηµανθεί ότι στις τιµές αυτές δεν περιλαµβάνονται οι κινήσεις που λαµβάνουν χώρα σε πορθµεία καθώς η συνολική κίνηση κυρίως των επιβατών υπερδιπλασιάζεται. Γράφηµα 1: Μεταφορικό Έργο Ελλάδας ( ) βάση ΕΣΥΕ και Λιµενικών Αρχών Επιχειρώντας µία σε πιο βάθος ανάλυση των κυριοτέρων περιοχών του εσωτερικού παρατηρούµε ότι η περιοχή των Κυκλάδων παρουσιάζει την υψηλότερη κίνηση σε επίπεδο επιβατών, αυτοκινήτων και φορτηγών όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 2, µε τις γραµµές της Κρήτης, του Αργοσαρωνικού και των Δωδεκανήσων να ακολουθούν. Στις τελευταίες θέσεις µε τη µικρότερη κίνηση κατατάσσονται οι περιοχές του Β.Α. Αιγαίου, Σποράδων και Ιονίου. Διευκρινίζεται σε αυτό το σηµείο ότι η κίνηση των επιβατών παρουσιάζεται στον οριζόντιο άξονα, αυτής των αυτοκινήτων στον κάθετο και η αντίστοιχη των φορτηγών στο µέγεθος της φούσκας. 8

9 Γράφηµα 2: Ανάλυση Κίνησης Κυριοτέρων Περιοχών (2008) 9

10 2.2. Ανάλυση Ζήτησης Εισηγµένων και Hellenic Seaways Στην παρούσα ανάλυση συµπεριλαµβάνονται οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και η HELLENIC SEAWAYS. Η ανάλυση του µεταφορικού έργου καθώς και της προσφερόµενης χωρητικότητας εστιάζουν στις περιοχές της Ελλάδας και της Αδριατικής. Γράφηµα 3: Μεταφορικό Έργο Επιβατών Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 3 το µεταφορικό έργο επιβατών των εισηγµένων και της HELLENIC SEAWAYS εµφανίζεται αµετάβλητο σε σχέση µε το 2008 µε την Ελληνική αγορά να αναπτύσσεται µε 1% και την Αδριατική να συνεχίζει την κάµψη των τελευταίων ετών µε -1%. Στην Ελληνική αγορά το σύνολο των υπό εξέταση εταιρειών εµφανίζουν αυξηµένη επιβατική κίνηση µε µόνη εξαίρεση την HELLENIC SEAWAYS (-9%). Η ANEK LINES, NEL LINES, ATTICA GROUP και MINOAN LINES έχουν αυξήσεις της τάξεως του 9%, 11%, 11% και 4%. Η εικόνα της Αδριατικής συνεχίζει να είναι απογοητευτική µε τις ATTICA GROUP και MINOAN LINES να παρουσιάζουν µειωµένη κίνηση κατά -2% και την ANEK LINES οριακή αύξηση 1%. 10

11 Γράφηµα 4: Μερίδια Αγοράς Κίνησης Αυτοκινήτων Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Στην περίπτωση των αυτοκινήτων εµφανής είναι η αύξηση της ζήτησης κατά 6% στην εσωτερική αγορά ενώ στην Αδριατική είναι µηδενική (Γράφηµα 4). Στην Ελληνική αγορά το σύνολο των υπό εξέταση εταιρειών εµφανίζουν αυξηµένη κίνηση σε αυτοκίνητα µε µόνη εξαίρεση την HELLENIC SEAWAYS (- 8%). Η ANEK LINES, NEL LINES, ATTICA GROUP και MINOAN LINES έχουν αυξήσεις της τάξεως του 9%, 37%, 13% και 14%. Η εικόνα της Αδριατικής συνεχίζει να είναι απογοητευτική µε τις ANEK LINES και MINOAN LINES να παρουσιάζουν µειωµένη κίνηση κατά -5% και -3% αντίστοιχα και την ATTICA GROUP να έχει σηµαντική αύξηση κατά 8%. Αξίζει να επισηµανθεί ότι η σηµαντική αύξηση της NEL LINES σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου οφείλεται στην αξιοποίηση του στόλου της για µεγαλύτερες χρονικές περιόδους (εδώ αναφερόµαστε κυρίως στα ταχύπλοα πλοία της εταιρείας), στην εκµετάλλευση πλοίων που ήταν ανενεργά λόγω ζηµιών και τέλος στην επανένταξη στο στόλο της εταιρείας πλοίων τα οποία δραστηριοποιούνταν σε αγορές του εξωτερικού. Η αύξηση της κίνησης επιβατών και αυτοκινήτων στην Ελληνική αγορά οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στην εποχιακή ζήτηση του καλοκαιριού η οποία βέβαια από µόνη της δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει τα αρνητικά οικονοµικά αποτελέσµατα όπως αναλύονται στα επόµενα κεφάλαια της µελέτης. 11

12 Γράφηµα 5: Μερίδια Αγοράς Κίνησης Φορτηγών Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα της κίνησης των φορτηγών µε την Αδριατική να εµφανίζει έντονα σηµάδια κόπωσης στις γραµµές δραστηριοποίησης των εταιρειών (Γράφηµα 5). Η µείωση άνω του 11% της κίνησης συνεχίζει να προβληµατίζει τους παίκτες της περιοχής µε την ANEK LINES, MINOAN LINES και ATTICA GROUP να αναφέρουν µειώσεις -13%, -11% και -8% αντίστοιχα. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι τα υψηλά επίπεδα ανταγωνισµού που επικρατούν στην περιοχή οφείλονται στην αποδροµολόγηση δύο πλοίων της HELLENIC SEAWAYS από σύνολο τεσσάρων πλοίων Ro/Ro που είχε στη γραµµή Κόρινθο Βενετία. Η έκπληξη της χρονιάς είναι η έστω και οριακή αύξηση της κίνησης φορτηγών στην Ελληνική αγορά κατά 3%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην ANEK LINES και ATTICA GROUP µε 5% και 29% αντίστοιχα, καθώς οι NEL LINES, HELLENIC SEAWAYS και MINOAN LINES εµφανίζουν σηµαντικές µειώσεις -25%, -17% και -9% αντίστοιχα Ανάλυση Προσφοράς Εισηγµένων και Hellenic Seaways Όπως παρουσιάζεται στο Γράφηµα 6 διαπιστώνουµε ότι µετά από µία περίοδο σταθεροποίησης του διαχειριζόµενου στόλου µεταξύ των ετών 2005 και 2009 παρουσιάζεται µία σηµαντική µείωση της τάξεως του -16% το 2010.Η πτώση αυτή οφείλεται τόσο στον περιορισµένο αριθµό κινήσεων σε επίπεδο αγοραπωλησιών όσο και στην αδυναµία λειτουργίας ορισµένων εταιρειών λόγω του εχθρικού εξωτερικού περιβάλλοντος που έχει δηµιουργηθεί του τελευταίους 12 µήνες και πλέον. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της SAOS FERRIES, KALLISTI FERRIES και GA FERRIES οι οποίες αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους στη Ελληνική αγορά. 12

13 Γράφηµα 6: Εξέλιξη Στόλου Εισηγµένων και Hellenic Seaways Η µείωση αυτή αντικατοπτρίζεται και στους τύπους πλοίων που επιλέγουν οι εταιρείες για τη δραστηριοποίησή τους. Όπως παρουσιάζεται και στο Γράφηµα 7, το 2010 είναι εµφανής η µείωση πλοίων τύπου RO-PAX και RO-RO τα οποία είτε έχουν οδηγηθεί σε ακινησία είτε έχουν πωληθεί. Η άρση του ορίου ηλικίας των 35 ετών σε συνδυασµό µε τη µερική εφαρµογή των κανόνων ελεύθερης αγοράς, οδήγησαν τις εταιρείες, και ειδικά όσες διαθέτουν γερασµένο στόλο, στην εξεύρεση και υλοποίηση στρατηγικών οι οποίες θα τους επιτρέψουν την ανανέωση του στόλου τους προκειµένου να µπορέσουν να επιβιώσουν στις νέες συνθήκες. Αξίζει να επισηµανθεί σε αυτό το σηµείο ότι οι εταιρείες έχουν συνεχίσει µε ιδιαίτερη ένταση τις διαδικασίες εξορθολογισµού του διαχειριζόµενου στόλου κάνοντας χρήση σειράς εναλλακτικών στρατηγικών όπως: η αµφίδροµη πώληση, αγορά και ναύλωση πλοίων η γεωγραφική διασπορά του στόλου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο Γράφηµα 7: Εξέλιξη Στόλου ανά Τύπο Πλοίου

14 Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα της HELLENIC SEAWAYS, της ANEK LINES, της ATTICA GROUP και της NEL LINES οι οποίες στο σύνολό τους έχουν πραγµατοποιήσει τέτοιου είδους κινήσεων. Η HELLENIC SEAWAYS στις αρχές του 2010 πούλησε τα HIGHSPEED 2 και 3, αγόρασε το HIGHSPEED 6, ενώ παράλληλα από το 2009 είχε ναυλώσει τα πλοία της ARIADNI και ARTEMIS στην ANEK LINES. H ANEK LINES µε τη σειρά της έχει ναυλώσει σε εταιρεία του εξωτερικού το EL.VENIZELOS ενώ παράλληλα διαχειρίζεται τα πλοία IERAPETRA και VINTSENTZOS CORNAROS της θυγατρικής LANE LINES. Η NEL LINES µετά από µια περίοδο ιδιαίτερα αρνητικών συνθηκών για αυτήν έχει ξεκινήσει µια νέα προσπάθεια καθιέρωσής της στην αγορά µε την πώληση του πλοίου PANAGIA TINOY και την ναύλωση των πλοίων AQUA JEWEL της ALPHA FERRIES και EUROPEAN EXPRESS της ROYAL DIAMOND SHIPPING. Τέλος η ATTICA GROUP της MARFIN INVESTMENT GROUP είναι η µόνη εκ των εισηγµένων που δεν έχει εµπλακεί σε διαδικασίες συνεργασιών µε άλλες εταιρείες του κλάδου και συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραµµα µε την προσθήκη δύο νέων πλοίων τα οποία χτίζονται στην Κορέα και αναµένονται τα έτη 2011 και Ανάλυση Μετοχικής Σύνθεσης Κλάδου Το τελευταίο δωδεκάµηνο συνεχίζονται οι έντονες µετοχικές αλλαγές της τελευταίας διετίας. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται η συµµετοχή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην ΑΝΕΚ LINES µε ποσοστό 11%, η αύξηση της συµµετοχής της ATLANTICA DI NAVIGAZIONE (συµφερόντων κ. Ε. Grimaldi) στο 90% στη ΜΙΝΟΑΝ LINES, η έξοδος του κ. Βεντούρη από τη NEL LINES µε την πώληση του µετοχικού του πακέτου στην εταιρεία ANTELOPE SHIPPING INC συµφερόντων Μιλτιάδη-Μιχαήλ Βάγγερ και η επαναδραστηριοποίησή του στην εταιρεία µε την εκπροσώπηση του 5% περίπου µέσω της CERBERUS & PARTNERS. Ουσιαστικά πλέον στην Ελληνική ακτοπλοϊκή αγορά υπάρχουν τέσσερα κύρια σχήµατα η δηµιουργία των οποίων ήταν απαραίτητη για την καταρχήν επιβίωση και στη συνέχεια λειτουργία της αγοράς (Γράφηµα 8). Γράφηµα 8: Ανάλυση Δικαιωµάτων Ψήφου

15 Τα τελευταία χρόνια η αγορά παρουσιάζει έντονα σηµάδια ωρίµανσης τόσο στο εσωτερικό όσο και σε γραµµές του εξωτερικού και κυρίως αυτή της Αδριατικής. Η εξέλιξη αυτή έχει ωθήσει τις εταιρείες σε ενδυνάµωση των στρατηγικών τους θέσεων µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία των µετοχικών σχηµάτων και το πώς έχουµε φτάσει στη σηµερινή κατάσταση (Πίνακας 1). ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ( ) Συµµετοχή της ATTICA GROUP στη MINOAN LINES σε 9,51% Εξαγορά του 18,9% της ΑΝΕΚ από Edgewater Holdings Inc Πρωταγωνιστές: Α. Βεντούρης/ Ι. Βαρδινογιάννης Συµµετοχή της ATTICA GROUP στη MINOAN LINES σε 11,61% Εξαγορά C-LINK από NEL LINES Πρωταγωνιστές:Α. Βεντούρης Απόκτηση από όµιλο ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ του 12,23% της HELLENIC SEAWAYS Πρωταγωνιστές: Π. Λασκαρίδης/Π. Παναγόπουλος Απόκτηση ΔΑΝΕ από BLUE STAR FERRIES Συµµετοχή της ATTICA GROUP στη MINOAN LINES σε 14,24% Συµµετοχή της ATTICA GROUP στη MINOAN LINES σε 22,25% ΣυµµετοχήATLANTICADINAVIGAZIONEστηνANEKLINES Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi/Ι. Βαρδινογιάννης Απόκτηση από όµιλο ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ του 22,25% της MINOAN LINES Πρωταγωνιστές: Π. Λασκαρίδης/Π. Παναγόπουλος Εξαγορά ATTICA GROUP από MIG σε ποσοστό 51,64% Πρωταγωνιστές: Α. Βγενόπουλος/Π. Παναγόπουλος Έξοδος Λασκαρίδη από την ακτοπλοΐα. Πώλησηµετοχών MINOAN LINES και HELLENIC SEAWAYS Πρωταγωνιστές: Π. Λασκαρίδης/I. Βαρδινογιάννης Συµµετοχή MIG στην ATTICA GROUP σε 91,1% και BLUE STAR FERRIES σε 84,45% Ανταλλαγή πακέτων µετοχών µεταξύ MINOAN LINES και ANEK LINES Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi/Ι. Βαρδινογιάννης Συµµετοχή ANEK LINES στη NEL LINES Πρωταγωνιστές: Ι. Βαρδινογιάννης/Α. Βεντούρης Συγχώνευση BLUE STAR FERRIES και ATTICA GROUP κάτωαπότην ATTICA GROUP Συµφωνία εξαγοράς του συνόλου της συµµετοχής της MINOAN LINES στη HELLENIC SEAWAYS από την ANEK LINES. Το σύνολο της συµµετοχής της ANEK LINES προσεγγίζει το 66% Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi/Ι. Βαρδινογιάννης Πώληση του 19,98% της συµµετοχής στην NEL LINES της Edgewater Holdings Inc. στην Antelope Shipping Inc. Πρωταγωνιστές: Α. Βεντούρης/Μιλτιάδης-Μιχαήλ Βάγγερ Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον τον 11% των µετοχών της Hellenic Seaways Πρωταγωνιστές: SEA STAR/ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Στο 90% έφτασε το ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου της Grimaldi Compagnia di Nagigazione στο µετοχικό κεφάλαιο των Μινωικών Γραµµών Πρωταγωνιστές: Ε. Grimaldi Στο 5,02% έφτασε το ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου του Απόστολου Βεντούρη στη NEL LINES µέσω της εταιρείας CERBERUS & PARTNERS Πρωταγωνιστές: Α. Βεντούρης 15

16 Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται αναλυτικά το µέγεθος του στόλου που διαχειρίζεται το κάθε ένα από τα προαναφερθέντα εταιρικά σχήµατα. Θα πρέπει να σηµειωθεί βέβαια ότι υπάρχουν και άλλα µικρότερα σχήµατα στα οποία γίνεται ανάλυση παρακάτω. Εκτίµησή µας είναι ότι αν και έχουν υπάρξει νέες συνεργασίες κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο υπάρχει ακόµα χώροςγια νέες συνεργασίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές οι οποίες θα συµβάλλουν στην ενδυνάµωση αυτών προκειµένου να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται στην ακτοπλοϊκή αγορά αλλά και στο διεθνές οικονοµικό επίπεδο. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Στόλος SEA STAR CAPITAL 41 MARFIN INVESTMENT GROUP 14 MINOAN LINES 7 NEL LINES 7 Δεδοµένων των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στην τραπεζική αγορά ίσως η ενδεδειγµένη στρατηγική στην τρέχουσα περίοδο να είναι σε επίπεδο συνεργασιών. Σίγουρα θα υπάρξουν αρκετές κινήσεις στο µέλλον καθώς το µέγεθος της αγοράς είναι αυτό που το επιβάλει. 3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του ν. 3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3301/2004) οι Ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται να συντάσσουν τις ενοποιηµένες οικονοµικές τους καταστάσεις, για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1/1/2005 και µετέπειτα µε βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης «.Π.Χ.Π.». Οι ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και των πέντε υπό εξέταση εταιρειών για το 2009 συντάχθηκαν µε βάση τα.π.χ.π. όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρηµατοοικονοµική ανάλυση που ακολουθεί εστιάζει στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: Ανάλυση κόστους, Κύκλο εργασιών, EBITDA, Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, Τραπεζικός δανεισµός και Χρηµατοοικονοµική ανάλυση Στην ανάλυση της αγοράς, εκτός των τεσσάρων εισηγµένων εταιρειών (ANEK LINES, ATTICA GROUP, MINOAN LINES, NEL LINES) συµπεριλαµβάνεται και η HELLENIC SEAWAYS η οποία κατέχει µεγάλο µερίδιο αγοράς. 16

17 3.1. Ανάλυση Κόστους Η αύξηση της τιµής των καυσίµων τα τελευταία χρόνια έχει επιβαρύνει τα οικονοµικά αποτελέσµατα όλων των εταιρειών και ιδιαίτερα όσων διαχειρίζονται ταχύπλοα των οποίων αφενός η κατανάλωση καυσίµων είναι σαφώς µεγαλύτερη των συµβατικών αφετέρου και ο τύπος καυσίµου που χρησιµοποιούν είναι ακριβότερος. Μετά την αισθητή αύξηση των τιµών του βαρελιού παγκοσµίως η οποία το 2008 ξεπέρασε το 70% σε σχέση µε το 2007, οι τιµές έχουν παρουσιάσει σηµαντική µείωση µε αποτέλεσµα η επιβάρυνση για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ήταν αισθητά χαµηλότερη. Το ισχυρό Ευρώ σε σχέση µε το Δολάριο είναι ένας επιπλέον παράγοντας που συνέβαλε προς αυτό το αποτέλεσµα. Τα αποτελέσµατα του Γραφήµατος 9 παρουσιάζουν την εξέλιξη του κόστους από το 2004 έως το 2009 σε απόλυτους αριθµούς σε συνδυασµό µε την µέση ετήσια του βαρελιού BRENT εκφραζόµενη σε ευρώ. Γράφηµα 9: Εξέλιξη Κόστους Καυσίµων Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά της επιβάρυνσης των καυσίµων στο συνολικό κόστος είναι τα αποτέλεσµατα του Γραφήµατος 10. Η συµµετοχή των καυσίµων από 32% το 2004 διαµορφώθηκε σταδιακά στο 48% το 2008 για το σύνολο της αγοράς υποχωρώντας ελαφρά στο 42% το 2009 παρά τη µείωση των διεθνών τιµών πετρελαίου και του ισχυρού ευρώ. Πρέπει να σηµειωθεί ότι παρά την επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων από την αύξηση του κόστους των καυσίµων η µέση ετήσια αύξηση των λειτουργικών εξόδων από το 2005 έως το 2009 κυµαίνεται στο +1% γεγονός που δηλώνει ότι οι εταιρείες προσπαθούν να απορροφήσουν το κόστος αυτό µέσω: του εξορθολογισµού των δροµολογίων ο οποίος επιτρέπει την αύξηση της πληρότητας της µείωσης του στόλου της µείωσης της ταχύτητας της επένδυσης σε πλοία νέας τεχνολογίας που επιτρέπουν αποδοτικότερη αξιοποίηση. 17

18 Γράφηµα 10: Συµµετοχή Κόστους στο Συνολικό Κόστος Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) 3.2. Κύκλος Εργασιών Ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των υπό εξέταση εταιρειών παρουσιάζει για πρώτη φορά µείωση από το 2005 κινούµενος µάλιστα κάνω από το 1 δις (Γράφηµα 11). Η µείωση της τάξεως του -10% σε σχέση µε το 2008 οφείλεται τόσο στον περιορισµό της γεωγραφικής διασποράς που είχαν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες όσο και στη µείωση του τζίρου στις δύο κύριες περιοχές δραστηριοποίησης, Ελλάδας και της Αδριατικής. Γράφηµα 11: Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών ανά Περιοχή Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) 18

19 Γράφηµα 12: Συµµετοχή Περιοχών στον Κύκλο Εργασιών Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι η Ελληνική ακτοπλοΐα εµφανίζεται σε πολλές ακόµη γραµµές µέσω ναυλώσεων πλοίων των εταιρειών σε γραµµές του εξωτερικού. Εταιρείες όπως οι MINOAN LINES, HELLENIC SEAWAYS, NEL LINES αποκόµισαν σηµαντικά οφέλη ναυλώνοντας τα πλοία τους σε άλλες γραµµές κυρίως ευρωπαϊκές. Αναφερόµενοι στις κύριες γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης των Ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών παρατηρείται ότι πλέον οι εταιρείες δραστηριοποιούνται µόνο στις περιοχές της Ελλάδας και της Αδριατικής. Οι συνθήκες ανταγωνισµού που επικρατούν στις Ευρωπαϊκές αγορές έχουν αναγκάσει τους Έλληνες ακτοπλόους να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους και να αποσυρθούν από αυτές. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι µε εξαίρεση το 2005 που ο κύκλος εργασιών για τις εισηγµένες εταιρείες είναι σχετικά µοιρασµένος µεταξύ Ελλάδας και Αδριατικής από το 2006 µέχρι σήµερα η ψαλίδα ανοίγει υπέρ της Ελληνικής αγοράς µε το 2009 να φτάνει το 60%. Όπως παρατηρείται και στο Γράφηµα 12 η Αδριατική αγορά εµφανίζεται συρρικνωµένη λόγω της µείωσης της ζήτησης αλλά και της ενδυνάµωσης του ανταγωνισµού Ανάλυση EBITDA Τα αποτελέσµατα των εσόδων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία που ξεκίνησε από το 2006 οπότε και εµφανίζονται οι µέγιστες τιµές. Σε σχέση µε το 2008 η µείωση προσεγγίζει το -23% ενώ αν λάβουµε υπόψη µας το 2006 ως έτος βάσης τότε µιλάµε για -70%! (Γράφηµα 13). 19

20 Γράφηµα 13: EBITDA Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) Η εικόνα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το σύνολο των εταιρειών δηλώνουν αισθητά χαµηλότερα αποτελέσµατα EBITDA. Ενδεικτικά η ANEK LINES παρουσιάζει µειωµένο EBITDA σε σχέση µε το 2008 κατά -17%, η MINOAN LINES κατά -70% και η ATTICA GROUP κατά -39% (Γράφηµα 14). Η NEL LINES είναι η µόνη εταιρεία η οποία αν και παρουσιάζει αρνητικό EBITDA έχει καταφέρει να βελτιώσει τα αποτελέσµατά της κατά 70%, ενώ η µόνη εταιρεία που δεν παρουσιάζει µεταβολή στα αποτελέσµατά της είναι η HELLENIC SEAWAYS. Οι σταθεροποιητικές προς µειωµένες τάσεις της ζήτησης οδήγησαν στη χειροτέρευση των αποτελεσµάτων των εταιρειών τα οποία αναµένεται να δοκιµαστούν ακόµα περισσότερο στο άµεσο µέλλον. Γράφηµα 14: EBITDAανά Εταιρεία ( ) 20

21 3.4. Καθαρά Αποτελέσµατα Τα καθαρά αποτελέσµατα συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία που ξεκίνησε από το 2007 φτάνοντας σε αρνητικό επίπεδο για πρώτη φορά σε επίπεδο κλάδου από το 2005 (Γράφηµα 15). Οι εταιρείες στην πλειοψηφία τους εµφανίζουν αρνητικά καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων (ANEK LINES, ATTICA GROUP NEL LINES) µε τη MINOAN LINES, και HELLENIC SEAWAYS να διαφοροποιούνται σηµαντικά χωρίς όµως τα θετικά τους αποτελέσµατα να είναι ικανά να βελτιώσουν την εικόνα του κλάδου. Γράφηµα 15: Εξέλιξη Καθαρών Αποτελεσµάτων Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS ( ) 21

22 3.5. Τραπεζικός Δανεισµός Όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 16α, το 2009 οι δανειακές υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά 5% σε σχέση µε το Από το 2007 εµφανίζεται µια σχετική σταθεροποίηση του επιπέδου δανεισµού των εταιρειών λόγω: της οµαλής αποπληρωµής των δανείων και της πώλησης πλοίων που βοήθησαν στη µείωση των δανείων λόγω προπληρωµών. Η µείωση της τραπεζικής χρηµατοδότησης σε επίπεδο κλάδου οφείλεται κυρίως στη σηµαντική µείωση του τραπεζικού δανεισµού της MINOAN LINES και της ATTICA GROUP (Γράφηµα 16β). Στην περίπτωση της MINOAN LINES η µείωση οφείλεται στην αποπληρωµή δανείου από την πώληση του πλοίου PASIPHAE PALAS, ενώ στην περίπτωση της ATTICA GROUP αντίστοιχη αποπληρωµή δανείου από την πώληση του πλοίου SUPERFAST V. Όπως απεικονίζεται και στο Γράφηµα 16γ για το έτος 2009 το µεγαλύτερο τραπεζικό δανεισµό σε ύψος κεφαλαίου έχει η ATTICA GROUP (29%) ακολουθούµενη από τις NEL LINES (23%) και ANEK LINES (22%). Γράφηµα 16: Τραπεζικός Δανεισµός Εισηγµένων και HELLENIC SEAWAYS (α) (β) (γ) 22

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2011-2012) «Επείγον: Γενναίες αποφάσεις για τη διατήρηση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2011-2012) «Επείγον: Γενναίες αποφάσεις για τη διατήρηση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2011-2012) «Επείγον: Γενναίες αποφάσεις για τη διατήρηση της Ελληνικής Ακτοπλοΐας» Αύγουστος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα-2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα-2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΣΗΣ 9 2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 9 2.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 12 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΓΙΑ ΤΗΝ. «Νέα Εποχή σε Ρυθμούς Κηλαηδόνη» Σύμβουλοι της: N. Aegean. Sporades. Cyclades. Dodecanese.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ ΓΙΑ ΤΗΝ. «Νέα Εποχή σε Ρυθμούς Κηλαηδόνη» Σύμβουλοι της: N. Aegean. Sporades. Cyclades. Dodecanese. ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ «Νέα Εποχή σε Ρυθμούς Κηλαηδόνη» Ionian Sea Sporades N. Aegean Cyclades Dodecanese Crete Σύμβουλοι της: Ιούνιος 2008 Πού βαδίζουμε κύριοι; Τα 'φτιαξε ο Μηνάς με

Διαβάστε περισσότερα

«Κίνδυνος ενόψει» JKLKMK&K/NOEPEQRKOK&ESQTUREVWV&JKS&X6YY6Z8[&\6;];^\&& <,**"+,*)*D& ))-& %(& !)(%$"& !))($(& ,**"&,**#&,**.&,**'&,**-&,**%&,*)*&

«Κίνδυνος ενόψει» JKLKMK&K/NOEPEQRKOK&ESQTUREVWV&JKS&X6YY6Z8[&\6;];^\&& <,**+,*)*D& ))-& %(& !)(%$& !))($(& ,**&,**#&,**.&,**'&,**-&,**%&,*)*& Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2010-2011) «Κίνδυνος ενόψει» EFG>5HHI12G&!,**&!)#*&!)**&!#*&!*& +!#*& +!)**& +!)#*& )**&!"#$%& JKLKMK&K/NOEPEQRKOK&ESQTUREVWV&JKS&X6YY6Z8[&\6;];^\&&

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι της: Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα. «Εξελίξεις και προοπτικές σε γόνιµο έδαφος»

Σύµβουλοι της: Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα. «Εξελίξεις και προοπτικές σε γόνιµο έδαφος» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα «Εξελίξεις και προοπτικές σε γόνιµο έδαφος» Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2012-2013) «Στον πάτο βρίσκονται τα μαργαριτάρια...»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (2012-2013) «Στον πάτο βρίσκονται τα μαργαριτάρια...» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα (212-213) «Στον πάτο βρίσκονται τα μαργαριτάρια...» Αύγουστος 213 Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα - 213 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2014. «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...»

Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2014. «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...» Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 214 «Σε προσπάθειες συγκράτησης των τάσεων συγκέντρωσης...» Αύγουστος 214 Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα - 214 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 30 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2014 Αύξηση 197% στα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 91,5εκ έναντι 30,8εκ το 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 20 Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2016 Αύξηση 23% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 68,5εκ έναντι 55,5εκ το Α Εξάμηνο 2015 Τα λειτουργικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Περιορισμός των λειτουργικών ζημιών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών: 2,8εκ έναντι 6,6εκ το Α Τρίμηνο 2013 Οι ενοποιημένες πωλήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015 23 Μαρτίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015 Σημαντική αύξηση κατά 82,6% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 162,8εκ έναντι 89,2εκ το 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

15 η Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα «Κερδοφορία ξανά αλλά με ανησυχίες»

15 η Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα «Κερδοφορία ξανά αλλά με ανησυχίες» 15 η Ετήσια Μελέτη για την Ελληνική Ακτοπλοΐα 2016 «Κερδοφορία ξανά αλλά με ανησυχίες» Αύγουστος 2016 ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΝΤΙ ΑΦΙΕΡΩΣΗΣ Φέτος αντί αφιέρωσης προχωρούμε σε ένα κάλεσμα τερματισμού ένας εξευτελιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 30 Αυγούστου 2013 30 Αυγούστου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013 Η MIG επιτυγχάνει θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (κέρδη 11,1εκ έναντι ζημιών 1,6εκ το Α εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές 2014 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 2 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές 2014 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 2 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης2009

ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης2009 Απρίλιος 21 ΟικονομικάΑποτελέσματα Χρήσης29 Ο Όµιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES -για 4 και πλέον χρόνια- διαχειρίζεται ιδιόκτητα και ναυλωµένα πλοίαπαραµένονταςπρωτοπόροςστοχώροτηςεπιβατηγούναυτιλίας. 43 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Consultants to: Μελέτη. Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077

Consultants to: Μελέτη. Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077 Consultants to: Μελέτη Ανταγωνισµός στην Ευρωπαϊκή Ακτοπλοϊκή Αγορά - ιαφέρει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρώπη? Φεβρουάριος 20077 Περιεχόµενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ Οικονοµικά Αποτελέσµατα 9µήνου 2005 Οι ενοποιηµένες επιδόσεις κατά το 9µηνο του 2005 παρέµειναν σε ακολουθία µε τις εκτιµήσεις της ιοίκησης του Οµίλου. Οι ξένες αγορές συνέχισαν να αποδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013

Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2013 Το ΕΒΕΠ αναλύει το Βαρόμετρο του 2ου εξαμήνου του 2013 των ΜΜΕ επιχειρήσεων της Ευρώπης. Μετά την ύφεση, το Ευρωβαρόμετρο των ΜΜΕ δείχνει επιστροφή στη σταθερότητα με το Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα