ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ>>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ>>"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία <<ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ>> του ΠΑΥΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαναστασίου Ιωάννης Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική Νοέμβριος 2014

2 Ευχαριστίες Μέσα από την συγκεκριµένη ενότητα, θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες µου στον επιβλέποντα καθηγητή κκ. Παπαναστασίου Ιωάννη, για την ουσιαστική βοήθειά του κατά την συγγραφή της παρούσας εργασίας. Θα ήθελα επίσης, να ευχαριστήσω τους καθηγητές του τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, για τις γνώσεις που µου παρείχαν καθ όλη την διάρκεια του µεταπτυχιακού προγράµµατος. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά µου για την πνευµατική και υλική βοήθειά που µου προσέφερε κατά την διάρκεια των ακαδηµαϊκών σπουδών µου, καθώς και για την αµέριστη συµπαράσταση σε κάθε προσπάθειά µου για επαγγελµατική ή προσωπική επιτυχία. ii

3 Περίληψη Η συγκεκριµένη εργασία πραγµατεύεται την χρηµατοοικονοµική ανάλυση των εταιριών του κλάδου της ακτοπλοΐας κατά την περίοδο της κρίσης, ήτοι κατά την περίοδο Στην εργασία συµπεριλήφθηκαν οι 4 εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρίες του κλάδου καθώς και η εταιρία Hellenic Seaways η οποία, αν και µη εισηγµένη, κατέχει σηµαντικό ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών του κλάδου. Η επιλογή των ετών έγινε µε γνώµονα την αρχή και την διάρκεια της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα. Οι επιδιωκόµενοι στόχοι της συγκεκριµένης εργασίας είναι αρχικά η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των εταιριών του κλάδου της ακτοπλοΐας, µε σκοπό την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων αναφορικά µε την πορεία αυτών κατά την διάρκεια της οικονοµικής ύφεσης. Η παρούσα εργασία στοχεύει επίσης στην ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών του κλάδου της ακτοπλοΐας καθώς και στην ανάλυση της παγκόσµιας και εγχώριας οικονοµίας µε σκοπό την διαπίστωση της επίδρασης του εξωτερικού περιβάλλοντος στην πορεία των εταιριών του κλάδου. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, και την αποτελεσµατική ανάλυση της πορείας των εταιριών του κλάδου, χρησιµοποιήθηκε ως µέθοδος χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης η εξέταση επιλεγµένων αριθµοδεικτών καθώς και η ανάλυση µέσω συγκριτικών οικονοµικών καταστάσεων, καταστάσεων ποσοστών τάσης καθώς και ποσοστών κοινού µεγέθους. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί πως στο τελευταίο µέρος της εργασίας παρατίθενται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, όπως αυτές δηµοσιεύθηκαν στα ετήσια ενηµερωτικά δελτία των υπό εξέταση εταιριών. iii

4 Πίνακας Περιεχοµένων Ευχαριστίες... Περίληψη... Πίνακας Περιεχοµένων.. Κατάλογος Πινάκων.. Κατάλογος ιαγραµµάτων. iv iv iv iv iv 1. Εισαγωγή Αντικειµενικός Σκοπός Μεθοδολογία Εργασίας Χρησιµότητα ιάρθρωση Εργασίας Ανάλυση της Οικονοµίας Γενικά Ανάλυση της Ελληνικής Οικονοµίας Ανεργία Πληθωρισµός Ανάλυση της Παγκόσµιας Οικονοµίας Ανεργία Πληθωρισµός Παρουσίαση του Κλάδου Γενικά. 16 iv

5 3.2 Ανάλυση του Κλάδου Κύρια Χαρακτηριστικά ιάρθρωση του Κλάδου Προβλήµατα του Κλάδου Προοπτική του Κλάδου Παρουσίαση Εταιριών MINOAN LINES Χρήσιµες Πληροφορίες- Εταιρική Ταυτότητα Ιστορική Εξέλιξη Εταιρικός Στόλος BLUE STARR FERRIES Χρήσιµες Πληροφορίες- Εταιρική Ταυτότητα Ιστορική Εξέλιξη Εταιρικός Στόλος NEL LINES Χρήσιµες Πληροφορίες- Εταιρική Ταυτότητα Ιστορική Εξέλιξη Εταιρικός Στόλος ANEK LINES. 30 v

6 4.4.1 Χρήσιµες Πληροφορίες- Εταιρική Ταυτότητα Ιστορική Εξέλιξη Εταιρικός Στόλος HELLENIC SEAWAYS Χρήσιµες Πληροφορίες- Εταιρική Ταυτότητα Ιστορική Εξέλιξη Εταιρικός Στόλος Θεωρητική Προσέγγιση Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης Σκοπός Κατηγορίες Χρηστών Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Μέθοδοι Ανάλυσης Λογιστικών Καταστάσεων Ανάλυση Αριθµοδεικτών Αριθµοδείκτες Ρευστότητας είκτης Γενικής Ρευστότητας είκτης Ταµειακής Ρευστότητας Αριθµοδείκτες ραστηριότητας.. 46 vi

7 είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων είκτης ιάρκειας Παραµονής Αποθεµάτων είκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων είκτης Μέσης ιάρκειας Είσπραξης Απαιτήσεων είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού είκτης Αποδοτικότητας Απασχοληθέντων Κεφαλαίων είκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους είκτης Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ιάρθρωσης είκτης Οικονοµικής Αυτονοµίας είκτης ανειακής Επιβάρυνσης είκτης Ιδίων προς Ξένα Κεφάλαια είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας είκτες απανών Λειτουργίας vii

8 είκτης Λειτουργικών εξόδων είκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις είκτης Κάλυψης Επενδύσεων Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση των Εταιριών του Κλάδου της Ναυτιλίας Ανάλυση µέσω των Συγκριτικών Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων Ανάλυση µέσω των Καταστάσεων Κοινού Μεγέθους Ανάλυση µέσω των Καταστάσεων Ποσοστών Τάσης Ανάλυση µέσω Αριθµοδεικτών Αριθµοδείκτες Ρευστότητας είκτης Γενικής Ρευστότητας είκτης Άµεσης Ρευστότητας Αριθµοδείκτες ραστηριότητας είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων είκτης Ταχύτητας Κεφαλαίου Κίνησης είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Πάγιου Ενεργητικού είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων είκτης Ηµερών Είσπραξης Απαιτήσεων.. 95 viii

9 6.4.3 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας είκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Αριθµοδείκτες Κεφαλαιακής ιάρθρωσης είκτης ανειακής Επιβάρυνσης είκτης Οικονοµικής Αυτονοµίας είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας είκτης Χρηµατοδότησης Πάγιων Στοιχείων Αριθµοδείκτες απανών Λειτουργίας είκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις Συµπεράσµατα Παράρτηµα... Βιβλιογραφία.. ix ix ix

10 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Ζήτηση και ΑΕΠ για την περίοδο Πίνακας 2: Αγορά εργασίας κατά την περίοδο Πίνακας 3: Πληθωρισµός κατά την περίοδο Πίνακας 4: ΑΕΠ προηγµένων και αναπτυσσόµενων οικονοµιών 10 Πίνακας 5: Παγκόσµια ανεργία Πίνακας 6: Παγκόσµια ανεργία στους νέους 13 Πίνακας 7: Παγκόσµιος πληθωρισµός 14 Πίνακας 8: Κύκλος Εργασιών ανά Εταιρία. 62 Πίνακας 9: Κόστος Πωλήσεων ανά Εταιρία. 64 Πίνακας 10: EBITDA ανά Εταιρία 66 Πίνακας 11: Κόστος Πωλήσεων ανά Εταιρία 69 Πίνακας 12: EBITDA ανά Εταιρία 71 Πίνακας 13: Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Σύνολο Ενεργητικού 73 Πίνακας 14: Κύκλος Εργασιών ανά Εταιρία. 75 Πίνακας 15: Κόστος Πωλήσεων ανά Εταιρία. 77 Πίνακας 16: EBITDA ανά Εταιρία. 79 Πίνακας 17: είκτης Γενικής Ρευστότητας 82 Πίνακας 18: είκτης Άµεσης Ρευστότητας 84 Πίνακας 19: είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων 87 Πίνακας 20: είκτης Ταχύτητας Κεφαλαίου Κίνησης 89 Πίνακας 21: είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Πάγιου Ενεργητικού 91 Πίνακας 22: είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων 93 x

11 Πίνακας 23: είκτης Ηµερών Είσπραξης Απαιτήσεων 95 Πίνακας 24: είκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους. 97 Πίνακας 25: είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 99 Πίνακας 26: είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων. 101 Πίνακας 27: είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού. 103 Πίνακας 28: είκτης ανειακής Επιβάρυνσης 106 Πίνακας 29: είκτης Οικονοµικής Αυτονοµίας 108 Πίνακας 30: είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 110 Πίνακας 31: είκτης Χρηµατοδότησης Παγίων Στοιχείων 112 Πίνακας 32: είκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις 114 xi

12 Κατάλογος ιαγραµµάτων ιάγραµµα 1: Ανεργία ανά τρίµηνο ιάγραµµα 2: Μετακίνηση επιβατών ανά τρίµηνο.. 17 ιάγραµµα 3: Μετακίνηση επιβατών ανά εταιρία ιάγραµµα 4: Μετακίνηση αυτοκινήτων ανά εταιρία 20 ιάγραµµα 5: Μετακίνηση φορτηγών ανά εταιρία.. 21 ιάγραµµα 6: Κύκλος Εργασιών ανά Εταιρία. 62 ιάγραµµα 7: Μέσος Όρος Κύκλου Εργασιών Κλάδου.. 63 ιάγραµµα 8: Κόστος Πωλήσεων ανά Εταιρία 64 ιάγραµµα 9: Μέσος Όρος Κόστους Πωλήσεων Κλάδου ιάγραµµα 10: EBITDA ανά Εταιρία.. 67 ιάγραµµα 11: Μέσος Όρος EBITDA Κλάδου ιάγραµµα 12: Κόστος Πωλήσεων ανά Εταιρία.. 69 ιάγραµµα 13: Μέσος Όρος Κόστους Πωλήσεων Κλάδου. 70 ιάγραµµα 14: EBITDA ανά Εταιρία. 71 ιάγραµµα 15: EBITDA Κλάδου 72 xii

13 ιάγραµµα 16: Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 73 ιάγραµµα 17: Μέσος Όρος Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ιάγραµµα 18: Κύκλος Εργασιών 76 ιάγραµµα 19: Μέσος Όρος Κύκλου Εργασιών.. 76 ιάγραµµα 20: Κόστος Πωλήσεων ανά εταιρία. 78 ιάγραµµα 21: Κόστος Πωλήσεων Κλάδου 78 ιάγραµµα 22: EBITDA ανά Εταιρία.. 80 ιάγραµµα 23: EBITDA Κλάδου. 80 ιάγραµµα 24: είκτης Γενικής Ρευστότητας. 82 ιάγραµµα 25: είκτης Γενικής Ρευστότητας Κλάδου ιάγραµµα 26: είκτης Άµεσης Ρευστότητας. 85 ιάγραµµα 27: είκτης Άµεσης Ρευστότητας Κλάδου 85 ιάγραµµα 28: είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων.. 87 ιάγραµµα 29: είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεµάτων Κλάδου 88 ιάγραµµα 30: είκτης Ταχύτητας Κεφαλαίου Κίνησης 89 ιάγραµµα 31: είκτης Ταχύτητας Κεφαλαίου Κίνησης Κλάδου xiii

14 ιάγραµµα 32: είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Πάγιου Ενεργητικού 91 ιάγραµµα 33: είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Πάγιου Ενεργητικού Κλάδου.. 92 ιάγραµµα 34: είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων.. 93 ιάγραµµα 35: είκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων Κλάδου 94 ιάγραµµα 36: είκτης Ηµερών Είσπραξης Απαιτήσεων.. 95 ιάγραµµα 37: είκτης Ηµερών Είσπραξης Απαιτήσεων Κλάδου. 96 ιάγραµµα 38: είκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 98 ιάγραµµα 39: είκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους Κλάδου.. 98 ιάγραµµα 40: είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους. 100 ιάγραµµα 46: είκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους Κλάδου ιάγραµµα 42: είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων 102 ιάγραµµα 43: είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Κλάδου ιάγραµµα 44: είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 104 ιάγραµµα 45: είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Κλάδου ιάγραµµα 46: είκτης ανειακής Επιβάρυνσης 106 ιάγραµµα 47: είκτης ανειακής Επιβάρυνσης Κλάδου ιάγραµµα 48: είκτης Οικονοµικής Αυτονοµίας ιάγραµµα 49: είκτης Οικονοµικής Αυτονοµίας Κλάδου. 109 ιάγραµµα 50: είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας. 110 ιάγραµµα 51: είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας Κλάδου ιάγραµµα 52: είκτης Χρηµατοδότησης Παγίων Στοιχείων. 112 ιάγραµµα 53: είκτης Χρηµατοδότησης Παγίων Στοιχείων Κλάδου ιάγραµµα 54: είκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις ιάγραµµα 55: είκτης Λειτουργικών Εξόδων προς Πωλήσεις Κλάδου xiv

15 1.1 Αντικειµενικός Σκοπός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο αντικειµενικός σκοπός της συγκεκριµένης εργασίας είναι η παρουσίαση και η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των ελληνικών εταιριών κλάδου της ναυτιλίας, κατά την περίοδο της κρίσης, ήτοι κατά την περίοδο Η µελέτη αυτή, λοιπόν, στοχεύει στη διερεύνηση και στην ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων των κάτωθι εταιριών, εισηγµένων στο Χ.Α.Α. και µη, µε σκοπό να διαπιστώσουµε την επίδραση της ευρύτερης οικονοµικής κρίσης στα οικονοµικά αποτελέσµατα του κλάδου της ναυτιλίας. Οι υπό εξέταση εταιρίες είναι οι ακόλουθες: του Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε (Minoan lines) Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε. (Blue star ferries) Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου Α.Ε. (Νel lines) Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης Α.Ε. (Anek lines) Χελλένικ Σηγουέϊς (Hellenic Seaways) Σηµειώνεται πως οι πρώτες τέσσερις εταιρίες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, σε αντίθεση µε την εταιρία Hellenic Seaways, η οποία δεν είναι εισηγµένη. Συµπεριλήφθηκε ωστόσο στην µελέτη µας, µιας και καταλαµβάνει σηµαντικό ποσοστό στην προτίµηση του καταναλωτικού κοινού. 1.2 Μεθοδολογία Εργασίας Κατά την συγγραφή της παρούσας εργασίας η µεθοδολογία η οποία χρησιµοποιήθηκε έχει επαγωγικό χαρακτήρα (top-down analysis) και αναφέρεται στην περίοδο Αρχικά, θα παρουσιάσουµε το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι εν λόγω εταιρίες, µε απώτερο σκοπό αφενός να διαπιστώσουµε την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος στην πορεία του κλάδου 1

16 της ναυτιλίας, και αφετέρου να αναλύσουµε την θέση που κατέχουν οι ανωτέρω εταιρίες στον ευρύτερο κλάδο. Για να επιτύχουµε τον σκοπό µας, η µεθοδολογική προσέγγιση που θα χρησιµοποιήσουµε, είναι η ταξινόµηση της διαδικασίας σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις: Στατιστική Ανάλυση Κριτική ιερεύνηση Αριθµοδεικτών Κριτική ιερεύνηση Πινάκων Κίνησης Κεφαλαίου Εξαγωγή Συµπερασµάτων Οι πληροφορίες σχετικά µε τα οικονοµικά στοιχεία των υπό εξέταση εταιριών, που αφορούν την περίοδο , αντλήθηκαν από τις επίσηµες ιστοσελίδες αυτών, όπως αυτά δηµοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. 1.3 Χρησιµότητα Αναµφίβολα, η ανάλυση των κύριων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µιας εταιρίας αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας ενέργεια, καθώς παρουσιάζει τις πηγές άντλησης κεφαλαίων, τις επενδύσεις στις οποίες έχουν δεσµευτεί τα κεφάλαια αυτά, όπως επίσης και τα οικονοµικά αποτελέσµατα τα οποία επέτυχε αυτή κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, συνήθως κατά τη διάρκεια ενός έτους. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η χρησιµότητα της συγκεκριµένης εργασίας είναι µεγάλη καθώς τα στοιχεία τα οποία θα προκύψουν θα µας επιτρέψουν να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα αναφορικά µε την βιωσιµότητα των εν λόγω εταιρών, αλλά και τη γενικότερη πορεία του κλάδου της ναυτιλίας σε σχέση µε την παρούσα οικονοµική κατάσταση της χώρας µας. 1.4 ιάρθρωση Εργασίας Η παρούσα εργασία αποτελείται από 7 κεφάλαια, ενώ κατά την ολοκλήρωσή της παρατίθενται τα σχετικά παραρτήµατα. Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και το πρώτο κεφάλαιο της διπλωµατικής εργασίας, παρατίθεται η εισαγωγή στο βασικό θέµα αυτής, και 2

17 παρουσιάζεται ο βασικός σκοπός αλλά και η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε κατά την συγγραφή της µελέτης. Το δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφει την γενικότερη οικονοµική κατάσταση που επικρατεί κατά την εξεταζόµενη επταετία τόσο στην ελληνική, όσο και στην παγκόσµια οικονοµία, µε κύριο σκοπό να κατανοήσουµε το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι υπό µελέτη εταιρίες και να διαπιστώσουµε τις όποιες επιδράσεις µπορεί να επιφέρει το εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον στην γενικότερη πορεία των εταιριών του κλάδου της ναυτιλίας. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην παρουσίαση της πορείας του εγχώριου και του παγκόσµιου ΑΕΠ, του ποσοστού ανεργίας αλλά και του πληθωρισµού, για τα οποία παρατίθενται και οι σχετικοί πίνακες και διαγράµµατα. Στο τρίτο κεφάλαιο, πραγµατοποιείται ανάλυση του γενικότερου κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας, από την πορεία του οποίου σαφώς και επηρεάζονται οι υπό εξέταση εταιρίες. Το κεφάλαιο αρχικά παρουσιάζει τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας και την σηµασία αυτού στην ελληνική οικονοµία. Εν συνεχεία, παρατίθενται τα κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου, η διάρθρωση αλλά και τα προβλήµατα αυτού. Στο τέταρτο κεφάλαιο, πραγµατοποιείται παρουσίαση των υπό εξέταση πέντε εταιριών. Πιο συγκεκριµένα των εταιριών Μινωικές Γραµµές Α.Ν.Ε (Minoan lines), Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε. (Blue star ferries), Ναυτιλιακή Εταιρία Λέσβου Α.Ε. (Νel lines), Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης Α.Ε. (Anek lines), Χελλένικ Σηγουέϊς (Hellenic Seaways). Κατά την παρουσίαση των εταιριών παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά όπως η επωνυµία, η διάρθρωση του οµίλου, ο στόλος και τυχόν βραβεύσεις αλλά και µελλοντικές βλέψεις αυτών. Το πέµπτο κεφάλαιο, περιλαµβάνει την θεωρητική προσέγγιση της ανάλυσης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Παρουσιάζεται αρχικά ο σκοπός και η χρησιµότητα της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, και παρατίθενται τα στάδια ανάλυσης των οικονοµικών καταστάσεων κάθε επιχείρησης. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται και αναλύονται οι κύριες κατηγορίες ενδιαφεροµένων, παρουσιάζονται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και αναφέρονται οι κύριοι µέθοδοι ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων. Στην τελευταία ενότητα του συγκεκριµένου κεφαλαίου, γίνεται αναφορά στην ανάλυση µέσω αριθµοδεικτών, 3

18 παρουσιάζονται οι κυριότερες κατηγορίες αριθµοδεικτών και γίνεται αναφορά στην σηµασία του κάθε αριθµοδείκτη ξεχωριστά. Το έκτο κεφάλαιο, περιλαµβάνει την ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης των εταιριών του κλάδου της ακτοπλοΐας, κατά την περίοδο Η ανάλυση πραγµατοποιείται µέσω της κριτικής διερεύνησης αριθµοδεικτών, µέσω των συγκριτικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, µέσω των καταστάσεων κοινού µεγέθους και των καταστάσεων ποσοστών τάσης. Στο έβδοµο κεφάλαιο, παρατίθενται τα συµπεράσµατα, όπως αυτά απορρέουν από την πραγµατοποιηθείσα ανάλυση, και αφορούν την πορεία των εξεταζόµενων εταιριών αλλά και την γενικότερη πορεία του κλάδου της ακτοπλοΐας. Η εργασία ολοκληρώνεται µε την παράθεση παραστήµατος στο οποίο περιλαµβάνονται οι ισολογισµοί και τα αποτελέσµατα χρήσης των εταιριών για την εξεταζόµενη περίοδο όπως αυτά δηµοσιεύτηκαν στα ετήσια οικονοµικά δελτία των εταιριών. 4

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2.1 Γενικά Αναµφίβολα το κύριο στοιχείο που χαρακτηρίζει τόσο την ελληνική όσο και την παγκόσµια οικονοµία την τελευταία επταετία είναι η παγκόσµια οικονοµική κρίση. Ως οικονοµική κρίση ορίζεται το φαινόµενο κατά το οποίο µια οικονοµία χαρακτηρίζεται από µια διαρκή και αισθητή µείωση της οικονοµικής της δραστηριότητας. Αναφερόµενοι στον όρο οικονοµική δραστηριότητα εννοούµε όλα τα µακροπρόθεσµα µεγέθη της οικονοµίας όπως την απασχόληση, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και τις επενδύσεις. Η έναρξη της συγκεκριµένης κρίσης τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο εξάµηνο του 2007 και έχει ως αφετηρία τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, σύντοµα ωστόσο επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κόσµο. Στις αγορές χρήµατος της Αµερικής παρουσιάστηκε πτώση των αξιών των κατοικιών καθώς και δυσκολία αποπληρωµής των δανείων µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί πρόβληµα ρευστότητας στις τράπεζες, οι οποίες αναγκάστηκαν να στραφούν σε εκτεταµένο δανεισµό από τις αγορές χρήµατος. Στις αρχές του 2008 το πρόβληµα είχε πλέον διογκωθεί µε τον τραπεζικό και τον κατασκευαστικό κλάδο να έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Οι κύριες συνέπειες στην αγορά ήταν το σοβαρό και γενικευµένο πρόβληµα ρευστότητας, η ραγδαία αύξηση της ανεργίας καθώς και η πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Συνέπεια αυτών ήταν η έλλειψη χρηµατοδότησης των πιστωτικών ιδρυµάτων γεγονός που οδήγησε στην πτώχευση τραπεζών τόσο στις Ηνωµένες Πολιτείες όσο και στον υπόλοιπο κόσµο. Σύντοµα η οικονοµική κρίση επεκτάθηκε πέρα από τον χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στην πραγµατική οικονοµία µε αποτέλεσµα την ύφεση και την µείωση της απασχόλησης. Η αντίδραση των χωρών ήταν άµεση, µε την λήψη µέτρων που ως σκοπό είχαν την βελτίωση της ρευστότητας και την κινητοποίηση των επενδύσεων. Βασικός άξονας ήταν η εισαγωγή ρευστότητας στην οικονοµία που ως στόχο θα είχε την τόνωση της αγοράς και την λήψη µέτρων για την στήριξη των επιχειρήσεων. 5

20 2.2 Ανάλυση της Ελληνικής Οικονοµίας Το 2013 υπήρξε το έκτο συνεχές έτος οικονοµικής ύφεσης αλλά ταυτόχρονα και έτος καµπής, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, για την σταδιακή σταθεροποίηση της ελληνικής οικονοµίας. Εκτιµάται ότι δηµιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για τερµατισµό της ύφεσης κατά το Οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν στην εκτίµηση αυτή είναι η τάση αποκατάστασης της ισορροπίας στο δηµοσιονοµικό έλλειµµα και στο έλλειµµα εξωτερικού ισοζυγίου, η τάση προς σταθεροποίηση στον τραπεζικό τοµέα και η επιβράδυνση στην αύξηση της ανεργίας. Χαρακτηριστικό είναι πως ο είκτης Οικονοµικού Κλίµατος διαµορφώθηκε κατά το πρώτο τρίµηνο του 2014 στις 99,1 µονάδες σηµειώνοντας την υψηλότερη τιµή των τελευταίων 6 χρόνων, γεγονός που υποδεικνύει πως σταδιακά διαµορφώνονται οι συνθήκες παγιοποίησης της οικονοµίας. Πίνακας 1 Ζήτηση και ΑΕΠ για την περίοδο Ετήσια στοιχεία ΑΕΠ (σε σταθερές τιµές αγοράς) 3,6-0,2-3,1-4,9-7,1-6,4-4,4 Ιδιωτική Κατανάλωση 3,6 4,3-1,6-6,2-7,7-9,1-7,7 ηµόσια Κατανάλωση 7,1-2,6 4,9-8,7-5,2-4,2-3,5 Ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 22,8-14,3-13, ,6-19,2-4,9 3,8 1,7-19,4 5,2 0,3-2,4 2,7 9,3 0,9-20,2-6,2-7,3-13,8-5,9 Πηγή Τράπεζα της Ελλάδος 6

21 Όπως παρατηρούµε στον παραπάνω πίνακα το ΑΕΠ παρουσιάζει θετικό πρόσηµο µόνο κατά την χρονιά Κατά την επόµενη διετία, τα πρώτα σηµάδια της οικονοµικής κρίσης αποτυπώνονται στην οικονοµία µε αποτέλεσµα να παρατηρείται σταδιακή µείωση του ΑΕΠ. Η τετραετία χαρακτηρίζεται από σωρευτική υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 20,4%, συρρίκνωση ανάλογη της οποίας δεν έχει καταγραφεί µεταπολεµικά σε άλλη οικονοµία του ΟΟΣΑ, και που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην υπέρµετρη πτώση επενδύσεων παγίου κεφαλαίου καθώς και στην αύξηση των εισαγωγών τόσο αγαθών όσο και υπηρεσιών. Κατά τη δεκαετία η ελληνική οικονοµία χαρακτηριζόταν από αυξανόµενο έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης, επιδεινούµενο έλλειµµα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, πληθωρισµό υψηλότερο από εκείνον της ζώνης του ευρώ καθώς και υψηλό ποσοστό ανεργίας. Όπως παρατηρούµε στον Πίνακα 1, κατά την τετραετία οι ανισορροπίες αυτές είχαν ως αποτέλεσµα την υψηλή ιδιωτική κατανάλωση, το υψηλό ποσοστό επενδύσεων σε κατοικίες, την πολύ χαµηλή κάλυψη των εισαγωγών από εξαγωγές και τις χαµηλές αξιολογήσεις της ελληνικής οικονοµίας όσον αφορά την διαρθρωτική της επάρκεια. Κατά την περίοδο η ιδιωτική κατανάλωση έχει υποχωρήσει µε ρυθµό περίπου 23%, γεγονός που αποδίδεται στη δηµοσιονοµική προσαρµογή, µε µείωση των µισθών στο δηµόσιο τοµέα και αύξηση της φορολογίας, στη µείωση του αριθµού των απασχολούµενων καθώς και στην υποχώρηση των αµοιβών στην υπόλοιπη οικονοµία. Η υποχώρηση της κατανάλωσης και των επενδύσεων είχε ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών οι οποίες αντιπροσωπεύουν το ήµισυ των συνολικών εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά περίπου 16% την τελευταία τετραετία ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών υποχώρησαν κατά 4,4%. Ως αποτέλεσµα οι συνολικές εξαγωγές κατά την τελευταία τετραετία αυξήθηκαν κατά 4,7%. Ενώ το 2009 τα έσοδα από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κάλυπταν µόνο το 66% των δαπανών για εισαγωγές το 2013 το ποσοστό αυτό είναι πάνω από 90%, γεγονός που οφείλεται στην σηµαντική υποχώρηση των εισαγωγών. 7

22 2.2.1 Ανεργία Όπως ήταν αναµενόµενο η οικονοµική ύφεση στην οποία έχει βυθιστεί η ελληνική οικονοµία είχε ως αποτέλεσµα την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας γεγονός που οδήγησε στην αύξηση του δείκτη ανεργίας σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα σε σχέση µε την µεταπολεµική ιστορία του κράτους αλλά και µε τα υπόλοιπα κράτη µέλη της ευρωζώνης. Αναλυτικά η κατάσταση στην αγορά εργασίας στην χώρα µας κατά την τελευταία επταετία παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. Πίνακας 2 Αγορά εργασίας κατά την περίοδο Εργατικό υναµικό* 4.982, , , , , , ,6 Απασχολούµενοι 4.564, , , , , , ,2 Ανεργία % 8,3 7,6 9,5 12,5 17,7 24,2 27,4 Πηγή ΕΛΣΤΑΤ Παρατηρούµε λοιπόν, πως κατά την πρώτη τριετία της κρίσης τα ποσοστά ανεργίας κυµάνθηκαν σε ποσοστά κάτω του 10% και σε µία περίπτωση µάλιστα είχαµε και οριακή µείωση του ποσοστού κατά 0,6%. Ωστόσο, υπολογίζεται πως κατά την πενταετία χάθηκαν 904,2 χιλιάδες θέσεις εργασίας µε αποτέλεσµα να υπάρχει ραγδαία αύξηση του ποσοστού της ανεργίας όπως περιγράφεται και στον παραπάνω πίνακα. Αξίζει να σηµειωθεί πως το 2013 το ποσοστό ανεργίας άγγιξε το 27,4%, µε το 58,3% να αφορά νέους κάτω των 25 ετών, ποσοστό που αποτελεί και το υψηλότερο στην Ευρώπη. Η εντυπωσιακή αύξηση του δείκτη ανεργίας κατά την περίοδο καθιστά αναγκαία την διερεύνηση της πορείας του σε 3 µηνιαία βάση. Για το λόγο αυτό παρατίθεται το ακόλουθο διάγραµµα το οποίο παρουσιάζει τα ποσοστά της ανεργίας στην χώρα µας ανά τρίµηνο κατά την περίοδο

23 30 Ανεργία ανά τρίµηνο Ποσοστό Ανεργίας % ιάγραµµα 7: Ανεργία ανά τρίµηνο Από το β τρίµηνο του 2009 και έπειτα η γραµµή ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία και µάλιστα παρατηρούµε πως µεταξύ του γ τριµήνου του 2009 και του αντίστοιχου τριµήνου του 2013 το ποσοστό ανεργίας µεταβλήθηκε από 9,3% το γ τρίµηνο του 2009 σε 12,4% στο γ τρίµηνο του 2010 και σε 27,0% το αντίστοιχο τρίµηνο του 2013, ποσοστό που αποτελεί και το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άξιο αναφοράς είναι επίσης, πως το 1/5 των ανέργων για το 2013 υπήρξαν και άνεργοι το 2009 γεγονός που υποδηλώνει την µεγάλη διάρκεια της ανεργίας, η οποία συναντάται κυρίως σε άτοµα µεγάλης ηλικίας ή σε άτοµα χωρίς εργασιακή εµπειρία Πληθωρισµός Πίνακας 3 Πληθωρισµός κατά την περίοδο Πληθωρισµός 3 4,2 1,3 4,7 3,1 1,5-0,9 Πηγή ΕΛΣΤΑΤ Κατά το πρώτο έτος της µελέτης µας ο πληθωρισµός της Ελλάδας κυµάνθηκε στο 3%. Κατά την επόµενη τριετία υπήρξαν αυξήσεις και µειώσεις στο ποσοστό 9

24 πληθωρισµού το οποίο έλαβε την µεγαλύτερη τιµή του το 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4% σε σχέση µε το Η έξαρση του πληθωρισµού το 2010 οφείλεται στην µεγάλη αύξηση της έµµεσης φορολογίας καθώς και στην άνοδο της τιµής του αργού πετρελαίου στην παγκόσµια αγορά. Τα χρόνια που ακολούθησαν ο πληθωρισµός παρουσίασε πτωτική τάση, γεγονός που οφείλεται στην βαθειά ύφεση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονοµία καθώς και στην µεγάλη πτώση της εγχώριας ζήτησης. Το 2013 υπήρξε αποπληθωρισµός της τάξης του 0,9% γεγονός που οφείλεται εν µέρει και στην µείωση του κόστους καυσίµων αλλά και στην µείωση των τιµών στον κλάδο των επικοινωνιών, την εκπαίδευσης καθώς και της εστίασης. 2.3 Ανάλυση της Παγκόσµιας Οικονοµίας Κατά την εξεταζόµενη περίοδο, η παγκόσµια οικονοµία συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από υποτονικότητα, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης του ρυθµού ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι αναδυόµενες οικονοµίες, καθώς και από µεγαλύτερη σε διάρκεια ύφεση στη ζώνη του ευρώ. Πίνακας 4 ΑΕΠ προηγµένων και αναπτυσσόµενων οικονοµιών Αριθµός κρατών Μερίδιο % στο ΑΕΠ Προηγµένες οικονοµίες 35 50,4 2,7 0,8-3,4 3,2 1,6 3,1 3,0 ΗΠΑ 19,5 2,0 1,1-2,6 3,0 1,7 2,8 1,9 Ιαπωνία 5,5 2,4-0,6-6,3 4,4-0,7 1,4 1,7 Ην. Βασίλειο 2.8 2,9 0,9-4,9 2,1 0,7 0,3 1,7 Ζώνη του ευρώ 18 13,5 2,7 0,8-4,1 1,9 1,4-0,7-0,4 2.Αναπτυσσόµενες οικονοµίες ,6 8,3 6,1 2,7 7,5 6,2 4,9 4,7 10

25 Κίνα 14,7 13,0 9,0 9,2 10,4 9,2 7,7 7,7 Ρωσία 3,0 8,1 5,6-8,5 4,3 4,3 3,4 1,5 Πηγή Τράπεζα της Ελλάδος Παρατηρούµε πως το παγκόσµιο ΑΕΠ συρρικνώνεται σταδιακά µετά το 2010, όπου τα συµπτώµατα της οικονοµικής κρίσης ήταν πλέον έκδηλα στους περισσότερους τοµείς της παγκόσµιας οικονοµίας. Η παγκόσµια οικονοµία βρέθηκε στη δίνη της δυσµενέστερης µεταπολεµικά οικονοµικής συγκυρίας, αντιµετωπίζοντας διπλή κρίση, αρχικά στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και εν συνεχεία στην πραγµατική οικονοµία. Κατά την πρώτη διετία το παγκόσµιο ΑΕΠ συρρικνώθηκε γεγονός που υποδεικνύει την επιδείνωση του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος, λόγω της εξαιρετικά µεγάλης αύξησης των διεθνών τιµών των βασικών εµπορευµάτων αλλά και λόγω της απροσδόκητης αύξησης της έντασης και της έκτασης της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής αναταραχής το δεύτερο εξάµηνο του Ο ρυθµός ανόδου του παγκόσµιου ΑΕΠ υποχώρησε σηµαντικά το 2008 και διαµορφώθηκε στο 3,2%, 2,0% χαµηλότερα από το Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4 στις προηγµένες οικονοµίες ο ρυθµός ανόδου του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε απότοµα το 2008, ενώ στις αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες, αν και επίσης υποχώρησε, παρέµεινε σχετικά υψηλός. Για το σύνολο του 2009, ωστόσο, η µεταβολή του ΑΕΠ στις προηγµένες οικονοµίες ήταν έντονα αρνητική, αντανακλώντας έτσι τον ασυνήθιστο συγχρονισµό της υποχώρησης όλων των µεγάλων οικονοµιών κατά την ύφεση της περιόδου Οι αναδυόµενες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες επλήγησαν λιγότερο και κατέγραψαν σηµαντική επιβράδυνση της ανόδου της δραστηριότητας αλλά όχι ύφεση, λόγω της ισχυρής εγχώριας ζήτησης και της συγκριτικά µικρότερης έκθεσης στα χρηµατοπιστωτικά προβλήµατα. Μετά την έντονη ύφεση του 2009, υπήρξε τελικά ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας κατά το 2010, γεγονός που αποτυπώνεται και από το δείκτη του παγκόσµιου ΑΕΠ, ο οποίος µετά την µείωσή του κατά 0,5% το 2009, παρουσίασε αύξηση κατά 5,0% το Ειδικότερα στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες οι οποίες επλήγησαν και περισσότερο από την κρίση, η 11

26 ανάκαµψη υπήρξε εντονότερη, µε το ΑΕΠ να παρουσιάζει αύξηση 3,2% σε αντίθεη νε την µείωση 3,4% κατά την προηγούµενη χρονιά. Ωστόσο µετά την ισχυρή ανάκαµψη του 2010, η παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε το 2011, λόγω της κρίσης χρέους στις προηγµένες οικονοµίες και της αναγκαίας περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής. Κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2011 υπήρξε δραµατική άνοδος της αβεβαιότητας λόγω της εντεινόµενης κρίσης δηµοσίου χρέους στη ζώνη του ευρώ. Ο ρυθµός του παγκόσµιου ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σε ποσοστό 3,9%, σε σχέση µε το 5,3% το 2010, επιβράδυνση που έγινε πιο αισθητή στις προηγµένες οικονοµίες οι οποίες αντιµετώπισαν σε µεγαλύτερο βαθµό τις συνέπειες της γενικότερης κρίσης χρέους. Κατά την επόµενη διετία η παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα παρέµεινε υποτονική και ο ρυθµός ανόδου του παγκόσµιου ΑΕΠ σχεδόν αµετάβλητος. Οι µέτριοι ρυθµοί ανόδου οφείλονται στην εξασθενηµένη εγχώρια ζήτηση σε πολλές οικονοµίες και της περιοριστικότερης νοµισµατικής πολιτικής στις αναδυόµενες οικονοµίες Ανεργία Αναµφίβολα, η οικονοµική αποσταθεροποίηση των περισσοτέρων κρατών από την παγκόσµια οικονοµική κρίση, η οποία ξέσπασε στα τέλη του 2007 και στιγµάτισε την µετέπειτα πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας, έχει περιορίσει τις θέσεις εργασίας σε ολόκληρο τον κόσµο, αυξάνοντας συνεχώς τον αριθµό των ανέργων. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η πορεία της παγκόσµιας ανεργίας κατά επταετία από τον 2007 µέχρι και το Πίνακας 5 Παγκόσµια ανεργία Ποσοστό ανεργίας % 5,5 5,7 6,2 6,1 6,0 6,1 6,3 Πηγή International Labour Organization 12

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928

Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928 Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928 Σκοπός Χρησιμότητα λογιστικών καταστάσεων Μεθοδολογία Αριθμοδείκτες Ανάλυση οικονομίας Ανάλυση κατασκευαστικού κλάδου Διερεύνηση αριθμοδεικτών Συμπεράσματα Προτάσεις για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές 2014 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 2 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Εταιρειών Κλάδου Real Estate Ανάπτυξης Ακινήτων

Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Εταιρειών Κλάδου Real Estate Ανάπτυξης Ακινήτων Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Εταιρειών Κλάδου Real Estate Ανάπτυξης Ακινήτων Ανίχνευση του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος µε τη βοήθεια της ανάλυσης της οικονοµίας, ανίχνευση του µικροοικονοµικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015 31/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές 2014 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 2 Η Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική Οικονομία: Επιδόσεις και Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Οκτώβριος Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Οκτώβριος 8 Δείκτης καταναλωτικού κλίματος (CCI) Δείκτες αποτίμησης της οικονομικής συγκυρίας Η ταυτότητα του Οικονομικού Βαρόμετρου της Ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος (Consumer

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Total Quality Management «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δρ. ΑΘΙΑΝΟΣ Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 205 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL H εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 31 Μαρτίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών στα 62,0εκ έναντι 29,1εκ το 2012 Οι ενοποιημένες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 2013 Η οικονομία της Πορτογαλίας και οι διμερείς εμπορικές-οικονομικές σχέσεις Ελλάδος- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

«Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Επίίδραση του τουριισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις και προοπτικές Απρίλιος 2013 1 I. II. H III.

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ press@yen.gr ευτέρα 08 Απριλίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανασχεδιασµός ικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ηµόσια ιαβούλευση Η πολυνησιακή διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας

Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας Τριµηνιαίο ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας για τον τοµέα ΤΠΕ B Τρίµηνο 2009 1. ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΚΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 8 ΑΘΗΝΑ 11/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Απρίλιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μάρτιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα