Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια"

Transcript

1 Όνοµα, Επώνυµο Γεράσιµος Κορρές Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 47χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Τηλέφωνο (-α) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ Υπηκοότητα (ες) Ελληνική Ηµ.γέννησης 20 Ιουνίου 1966 Φύλο Άρρεν Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες Γλώσσες Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια Εκπαίδευση και κατάρτιση Οκτώβριος 1996: ιδακτορικό δίπλωµα στη Φυσική Ωκεανογραφία, Παν/µιο Αθήνας, Τµήµα Φυσικής, Μεταπτυχιακό Περιβάλλοντος (Βαθµός «Άριστα»). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Μελέτη των εποχικών και υπερετήσιων διακυµάνσεων της γενικής κυκλοφορίας της Μεσογείου µε την χρήση αριθµητικού µοντέλου». Μάιος 1992: Μεταπτυχιακό δίπλωµα στην Ωκεανογραφία, Παν/µιο Αθήνας, ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Ωκεανογραφίας (Βαθµός «Άριστα»). Τίτλος µεταπτυχιακής εργασίας: «Μελέτη της δυναµικής και των πεδίων συσχέτισης του Βορείου Ιονίου πελάγους µε χρήση της ανάλυσης σε εµπειρικές ορθογώνιες συναρτήσεις» Μάιος 1989: Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθήνας, Τµήµα Φυσκής (Βαθµός 8.1). Τίτλος πτυχιακής εργασίας: «Φασµατική ανάλυση και µελέτη θορύβου σε ρευµατοµετρήσεις στα στενά της Καρπάθου» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επιστηµονική Επαγγελµατική Εµπειρία (των τελευταίων 5 ετών) Ιανουάριος 2008 σήµερα: Εντεταλµένος ερευνητής, Αριθµητικά µοντέλα και µέθοδοι αφοµοίωσης δεδοµένων, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ, Ελλάδα. Φεβρουάριος 2003 εκέµβριος 2007: Συνεργάτης ερευνητής, Αριθµητικά µοντέλα και µέθοδοι αφοµοίωσης δεδοµένων, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ, Ελλάδα. Σελίδα 1/5 - Βιογραφικό

2 Οκτώβριος 1996 Ιανουάριος 2003: Συνεργάτης ερευνητής, Αριθµητικά µοντέλα, Οµάδα Φυσικής Ωκεανογραφίας Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ελλάδα. Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα (από το 2000 και µετά) Mediterranean Forecasting System Pilot Project (MFSPP). Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέλος Ερευνητικής οµάδας ΕΚΠΑ Σύστηµα πρόγνωσης καιρού υψηλής ευκρίνειας για ναυτιλιακές και άλλες εφαρµογές -ΝΗΡΕΑΣ. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Μέλος Ερευνητικής οµάδας ΕΚΠΑ Development and Application of Validated Geophysical Wave Products from ENVISAT, ASAR and ERA-2 Instruments (ENVIWAVE - EVG ). Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέλος Ερευνητικής οµάδας ΕΚΠΑ Atmospheric Deposition and Impact on the Open Mediterranean Sea ADIOS. Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέλος Ερευνητικής οµάδας ΕΚΠΑ Mediterranean Forecasting System Toward Environmental Predictions MFSTEP. Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέλος Ερευνητικής οµάδας ΕΚΠΑ. Μέλος Ερευνητικής οµάδας Ωκεανογραφικές µετρήσεις και ανάπτυξη µοντέλων κύµατος και ρεύµατος για την περιοχή του Σαρωνικού κόλπου για τους Ολυµπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ Γενική Γραµµατεία Ολυµπιακών Αγώνων του Υπουργείο Πολιτισµού και Οργανισµός ΑΘΗΝΑ Μέλος Ερευνητικής οµάδας ΕΛΚΕΘΕ From Online Oceanographic Measurements to Environmental Information FERRYBOX. Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέλος Ερευνητικής οµάδας ΕΛΚΕΘΕ ΠΟΣΕΙ ΩΝ-ΙΙ. Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (EFTA) Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. Επιστηµονικός υπεύθυνος στην δράση ανάπτυξης υδροδυναµικών µοντέλων και στατιστικής αφοµοίωσης παρατηρήσεων σε αυτά Prevention and management of sea originated risks to the coastal CORI. Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΓΕΤ. Επιστηµονικός υπεύθυνος προγράµµατος : Σύστηµα εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις ιχθυοκαλλιέργειες (AQUA-PLANNER). Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΓΕΤ. Μέλος Ερευνητικής οµάδας : Data Integration System for Eutrophication Assessment in Coastal Waters INSEA. Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέλος Ερευνητικής οµάδας : Coastal-shelf Sea Operational and forecasting system ECOOP. Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέλος Ερευνητικής οµάδας : Southern European Seas: Assessing and Modelling Ecosystem Changes SESAME. Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέλος Ερευνητικής οµάδας Marine Coastal Environment Information Services (MARCOAST). Ευρωπαϊκός ιαστηµικός Οργανισµός. Μέλος Ερευνητικής οµάδας Ένα ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό Σύστηµα Παρακολούθησης και Πρόγνωσης κυµατισµών µε Εφαρµογές στην Ελληνική Ναυσιπλοΐα ΕΣΠΕΝ. ΓΓΕΤ. Μέλος Ερευνητικής οµάδας : EURO ARGO. Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιστηµονικός υπεύθυνος προγράµµατος. Συµµετοχή σε Επιτροπές, Συνέδρια, Οµάδες Εργασίας (από το 2000 και µετά) POSEIDON II: Upgrading the monitoring and forecasting services in the Eastern Mediterranean Sea. K. Nittis, L.Perivoliotis, G.Korres, D.Ballas, A. Papadopoulos, G.Triantafyllou, P. Pagonis and K.Tsiaras. 5 th EuroGoos Conference. Exeter, UK, May 20-22, An operational service for oil spill detection and forecasting in the Aegean Sea. L. Perivoliotis, K. Nittis and G. Korres. 5 th EuroGoos Conference. Exeter, UK, May 20-22, The Poseidon ecosystem model: The Mediterranean case. K. Tsiaras, G. Korres, G. Petihakis, D. Raitsos, A. Pollani and G. Triantafyllou. 5 th EuroGoos Conference. Exeter, UK, May 20-22, 2008 The POSEIDON-II system: Forecasting at the Mediterranean scale. G. Korres, K. Tsiaras, K. Nittis, G. Triantafyllou and I. Hoteit. 5 th EuroGoos Conference. Exeter, UK, May 20-22, Ecosystem modeling of the Mediteranean Sea. A study of the variability of N. Aegean using a very high resolution ecosystem model. Triantafyllou, G., Tsiaras, K., Korres, G., Petihakis, G., Kourafalou, V., Raitsos, D. and A. Pollani, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-10552, 2008, EGU General Assembly 2008 Vienna, Austria, April. Joint and Dual Kalman Filtering for Simultaneous Assimilation of Physical and Biological Data into a 3D Coupled Ecosystem Model. Hoteit, I., Korres, G., and G. Triantafyllou, Ocean Sciences 2008, From the Watershed to the Global Ocean, Orlando, FL, USA, 2-7 March. Σελίδα 2/5 - Βιογραφικό

3 Ecosystem modeling: Towards the development of a management tool for a marine coastal system. Part-I, General circulation, hydrological and dynamical structure. Petihakis G., G. Triantafyllou, G. Korres and A. Theodorou. The 6 th European Conference on Ecological Modelling, ECEM 07. Trieste, Italy November 27-30, Influence of sea surface temperature variation on basic mesoscale flows over coastal areas. T. Nitis, G. Tsegas, G. Korres, I. Douros and N. Moussiopoulos. Proccedings of the 10 th International Conference on Environmental Science and Technology, Kos Island, Greece, 5-7 September Assimilation of physical and biological data into a 3D coupled ecosystem model using joint and dual Kalman filtering. Hoteit, I., Korres, G., and G. Triantafyllou, Eos Trans. AGU, 88(23), Jt. Assem. Suppl., Abstract xxxxx-xx, Acapulco, Mexico, May. Adaptive forgetting factor with high dimensional Kalman filtering applications. I.Hoteit, G.Triantafyllou and G.Korres International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2006 (ICNAAM), T.Simos, G.Psihoyios and C.Tsitouras (Eds.), Wiley-VCH, A data assimilation tool for the Aegean Sea hydrodynamic model. G.Korres, K.Nittis, I.Hoteit and G.Triantafyllou. 4 th EUROGOOS Conference, Brest, 6-9 June, 2005 A dual assimilating system (physical-biogeochemical) for the 3-D complex marine ecosystem model of the Eastern Mediterranean Sea using the singular evolutive Kalman (SEEK) filter. G.Triantafyllou, I.Hoteit and G.Korres. 4 th WMO International Symposium on assimilation of observations in Meteorology and Oceanography April 2005, Prague, Czech Republic. Data assimilation into a Princeton Ocean model of the Mediterranean Sea using the SEEK filter. G.Korres, I.Hoteit and G.Triantafyllou. 36 th International Liege Colloquium on Marine Environmental Monitoring and Prediction, Liege, 3-7 May, Use of atmospheric forecast fields in ocean circulation and wave prediction models in Greek areas. G.Korres, A.Lascaratos and S.Sofianos. 5 th RAMS Workshop and Related Applications. 29 Sept. 3 Oct. 2002, Santorini, Greece. The ALERMO ocean circulation forecast system. G.Korres, A.Lascaratos, S.Sofianos and G.Kallos. 3rd EuroGOOS Conference: 3-6 December 2002, Athens, Greece The TRITON wave forecast system. G.Korres, A.Lascaratos, S.Sofianos and G.Kallos. 3rd EuroGOOS Conference: 3-6 December 2002, Athens, Greece Επιλεγµένες Επιστηµονικές ηµοσιεύσεις (Περιοδικά, Εφηµερίδες, Βιβλία, Ανακοινώσεις. Ειδικές εκδόσεις κα) [1] On the interannual variability of the Mediterranean Sea upper ocean circulation. N.Pinardi, G.Korres, A.Lascaratos, V.Roussenov and E.Stanev, Geophysical Research Letters, Vol.24, No 4, pp [2] The ocean response to low frequency interannual atmospheric variability in the Mediterranean sea. Part I: Sensitivity experiments and energy analysis. G.Korres, N.Pinardi and A.Lascaratos, Journal of Climate, 13, [3] The ocean response to low frequency interannual atmospheric variability in the Mediterranean sea. Part II: Empirical Orthogonal Functions analysis. G.Korres, N.Pinardi and A.Lascaratos, Journal of Climate, 13, [4] Model intercomparison in the Mediterranean: MEDMEX simulations of the seasonal cycle. J.-M. Beckers, M.Rixen, P.Brasseur, J.-M.Brankart, A.Elmoussaoui, M.Crepon, C.Herbaut, F.Martel, F.Van den Berghe, L.Mortier, A.Lascaratos, P.Drakopoulos, G.Korres, K.Nittis, N.Pinardi, E.Masetti, S.Castellari, P.Carini, J.Tintore, A.Alvarez, S.Monserrat, D.Parilla, R.Vautard, S.Speich, Journal of Marine Systems, 33-34, [5] Towards an Ocean Forecasting System for the Aegean Sea. G. Korres, A.Lascaratos, E. Hatziapostolou and P.Katsafados, The Global Atmosphere and Ocean System, Vol. 8, No. 2-3, [6] A οne-way nested eddy resolving model of the Aegean and Levantine basins: Implementation and climatological runs. G.Korres and A.Lascaratos, Analles Geophysicae, MFSPP Part I Special Issue, 21, [7] High resolution nested forecasting model for the Cyprus, NE Levantine Basin and the Eastern Mediterranean Sea. G. Zodiatis, R. Lardner, A. Lascaratos, G. Georgiou, G. Korres and M. Syrimis, G. Zodiatis, R. Lardner, A. Lascaratos, G. Georgiou, G. Korres and M. Syrimis, Analles Geophysicae, MFSPP Part II Special Issue, 21, [8] Accessing the phenomenology of the Cretan Sea shelf area using coupling modelling techniques. G. Triantafyllou, G.Korres, G. Petihakis, A. Pollani, and A.Lascaratos, Analles Geophysicae, MFSPP Part II Special Issue, 21, [9] The Mediterranean Ocean Forecasting System: First phase of implementation ( ). N.Pinardi, I.Allen, E.Demirov, P.De Mey, G.Korres, A.Lascaratos, P-Y. Le Traon, C.Maillard, G.Manzella and C.Tziavos, Analles Geophysicae, MFSPP Part I Special Issue, 21, [10] Ecosystem Modelling and Data Assimilation of Physical-Biogeochemical processes in shelf and regional areas of the Mediterranean Sea. G.Triantafyllou, I.Hoteit, G.Korres and G.Petihakis, Applied Numerical Analysis Computational Mathematics 2, No.2, [11] Comparison of Extended and Ensemble based Kalman filters with low and high resolution primitive equation ocean models. I.Hoteit, G.Korres and G.Triantafyllou, Nonlinear Processes in Geophysics, 12, [12] Operational monitoring and forecasting for marine environmental applications in the Aegean Sea. K.Nittis, L.Perivoliotis, G.Korres, C.Tziavos and I.Thanos, Environmental Modelling and Software, 21, Σελίδα 3/5 - Βιογραφικό

4 [13] Data assimilation into a Princeton Ocean Model of the Mediterranean Sea using advanced Kalman filters. G.Korres, I.Hoteit and G.Triantafyllou, Journal of Marine Systems 65 (2007), issues 1-4, [14] Using low rank Ensemble Kalman filters for data assimilation with high dimensional imperfect models. I.Hoteit, G.Triantafyllou and G.Korres, Journal of Numerical Analysis, Industrial and Applied Mathematics, 2 (1-2), [15] Assimilation of ocean colour data into a Biochemical Flux Model of the Eastern Mediterranean Sea. G. Triantafyllou, G.Korres, I.Hoteit, G.Petihakis, A.C.Banks, Ocean Science, 3, [16] Scenario testing of fisheries management strategies using a high resolution ERSEM-POM ecosystem model. G. Petihakis, C.J. Smith, G. Triantafyllou, G. Sourlantzis, K.-N. Papadopoulou, A. Pollani, and G. Korres, ICES Journal of Marine Science, 64 (9), [17] A New Approximate Solution of the Optimal Nonlinear Filter for Data Assimilation in Meteorology and Oceanοgraphy. I.Hoteit, D.- T.Pham, G.Triantafyllou and G.Korres, Monthly Weather Review, 136, [18] Long range predictions in the Mediterranean Sea. N.Pinardi and G.Korres. The Ocean and the Poles: Grand Challenges for European Cooperation. Edited by Gotthilf Hempel, pp , 1996 (ISBN: ). [19] The Parallelization of the Princeton Ocean Model. L.Boukas, N.Mimikou, N.Missirlis, G.Mellor, A.Lascaratos and G.Korres, Lecture Notes in Computer Sci., Amestoy et al. (Eds.), Springer, 1685, (ISSN ). [20] The effects of physics on the distribution of plankton at various scales. A. Lascaratos, G. Petihakis, G. Triantafyllou and G. Korres, In CIESM, Gelatinous zooplankton outbreaks: Theory and practice, CIESM Workshop Series no 14, 112 p, Monaco (ISSN ). [21] Data assimilation into Marine Physical-Biochemical Models using Kalman Filtering techniques: Progress and Problems. G. Triantafyllou, I.Hoteit, G.Korres and G.Petihakis. International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2004 (ICNAAM), T.Simos and C.Tsitouras (Eds.), Wiley-VCH, (ISBN ) [22] An Integrated Mathematical Tool. Part-I: Hydrodynamic modeling. G.Petihakis, G.Triantafyllou, G.Korres and A.Theodorou. pp Lecture series on computer and computational sciences: Volume 1, International Conference of computational methods in sciences and engineering 2004 (ICCMSE 2004) ISBN Edited by T.Simos and G.Maroulis. [23] An Integrated Mathematical Tool. Part-II: Ecological modeling. G.Petihakis, G.Triantafyllou, G.Korres and A.Theodorou. pp Lecture series on computer and computational sciences: Volume 1, International Conference of computational methods in sciences and engineering 2004 (ICCMSE 2004) ISBN Edited by T.Simos and G.Maroulis. [24] Treating the Model Error in a Low-Rank Ensemble Kalman filter. I.Hoteit, G.Triantafyllou and G.Korres, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2005 (ICNAAM), T.Simos and C.Tsitouras (Eds.), Wiley-VCH, (ISBN ) [25] Joint state-parameter estimation in highly dimensional systems. I.Hoteit, G.Korres and G.Triantafyllou, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2005 (ICNAAM), T.Simos and C.Tsitouras (Eds.), Wiley-VCH, (ISBN ) [26] Simultaneous assimilation of physical and biological observations into a coupled ecosystem model using Joint and Dual Kalman filtering. G.Triantafyllou, G.Korres, I.Hoteit, A.Polani and G.Petihakis. pp Lecture series on computer and computational sciences: Volume 4A, Advances in Computational Methods in Sciences and Engineering 2005 (ICCMSE 2005) ISBN Edited by T.Simos and G.Maroulis. [27] A data assimilation tool for the Aegean Sea hydrodynamic model. G.Korres, K.Nittis, I.Hoteit and G.Triantafyllou, European Operational Oceanography: Present and Future, 4 th EUROGOOS Conference Proceedings, (ISBN ). [28] Application of a Dual Kalman Filter into a complex ecosystem model. G.Triantafyllou, G.Petihakis, G.Korres, I.Hoteit and A.Pollani, European Operational Oceanography: Present and Future, 4 th EUROGOOS Conference Proceedings, (ISBN ). [29] POSEIDON-II: A second generation monitoring and forecasting system for the Eastern Mediterranean. K.Nittis, L.Perivoliotis, D.Ballas, G.Korres, T.Soukissian, A.Papadopoulos, D.Georgopoulos, A.Mallios, G.Triantafyllou, A.Pollani, V.Zervakis, V.Papathanassiou and G.Chronis, European Operational Oceanography: Present and Future, 4 th EUROGOOS Conference Proceedings, (ISBN ). [30] Άτλας ανέµου και κύµατος των Ελληνικών Θαλασσών. Τ. Σουκισιάν, Μ. Χατζηνάκη, Γ. Κορρές, Α. Παπαδόπουλος, Γ. Κάλλος και Ε. Αναδρανιστάκης, Εκδ. Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 300 σελ. (ISBN ). [31] «Εισαγωγή στη Θαλάσσια Μετεωρολογία και Κλιµατολογία». Κορρές Γεράσιµος, Παν/µιο Αιγαίου, Τµήµα Επιστήµης της Θάλασσας, Νοέµβριος 2000, σελ [32] «Εισαγωγή στη Φυσική του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος». Κορρές Γεράσιµος, Παν/µιο Αιγαίου, Τµήµα Επιστήµης της Θάλασσας, Νοέµβριος 2000, σελ [33] Σειρά τεχνικών άρθρων στα τεύχη 2-5 του περιοδικού YACHTS Motor & Sailing (Τεχνικές Εκδόσεις ΑΕ) µε θέµα «Κύµατα: Μύθοι και πραγµατικότητα» Επιστηµονικά Ενδιαφέροντα Σελίδα 4/5 - Βιογραφικό

5 Μελέτη/πρόγνωση της γενικής κυκλοφορίας των ωκεανών και παράκτιων συστηµάτων µε χρήση αριθµητικών µοντέλων (GFDL MOM POM ROMS), Μέθοδοι στατιστικής/δυναµικής αφοµοίωσης ωκεανογραφικών δεδοµένων σε υδροδυναµικά µοντέλα γενικής κυκλοφορίας και συζευγµένα υδροδυναµικά βιογεωχηµικά µοντέλα µε ιδιαίτερη έµφαση στην στατιστική µέθοδο του φίλτρου Kalman, Μελέτη της δυναµικής θαλάσσιων οικοσυστηµάτων µέσω συζευγµένων βιογεωχηµικών (ERSEM, BFM) και υδροδυναµικών µοντέλων, Αριθµητικά σχήµατα πεπερασµένων διαφορών για την επίλυση των εξισώσεων µεταφοράς/διάχυσης στην ρευστοµηχανική, Μελέτη/πρόγνωση κυµατισµού σε παράκτια συστήµατα µε χρήση αριθµητικών µοντέλων (WAM, WAVEWATCH-III, SWAN), Μελέτη της αλληλεπίδρασης ανεµογενών κυµατισµών και γενικής κυκλοφορίας µέσω συζευγµένου υδροδυναµικού κυµατικού µοντέλου, Ανάπτυξη συζευγµένου συστήµατος υδροδυναµικού, ατµοσφαιρικού και κυµατικού αριθµητικού µοντέλου, Ανάπτυξη διαχειριστικών εργαλείων για υδατικά συστήµατα (ανάπτυξη και σύζευξη υδροδυναµικού, κυµατικού και βιογεωχηµικού µοντέλου όπως επίσης και του απαραίτητου συστήµατος αφοµοίωσης παρατηρησιακών δεδοµένων), Εφαρµογές στατιστικών µεθόδων (Singular Value Decomposition, Canonical Correlation Analysis, Complex EOF analysis) στην µελέτη των χωροχρονικών διακυµάνσεων της ωκεάνιας κυκλοφορίας, Κλιµατικές αλλαγές και µηχανισµοί αλληλεπίδρασης ατµόσφαιρας - ωκεανού. Εκπαιδευτικές ραστηριότητες ιδακτικό Έργο (Μαθήµατα, ιαλέξεις, Σεµινάρια) Φεβρουάριος 2001 Ιούνιος 2001: Συνδιδασκαλία του µαθήµατος «Φυσική Ωκεανογραφία» (Π. 407/80) στο Τµήµα Επιστήµης της Θάλασσας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Μυτιλήνη. Σεπτέµβριος 2000 Φεβρουάριος 2001: ιδασκαλία του µαθήµατος «Φυσική του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος» (Π. 407/80) στο Τµήµα Επιστήµης της Θάλασσας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Μυτιλήνη. Φεβρουάριος 2001 Ιούνιος 2001: ιδασκαλία του µαθήµατος «Φυσική» (Π. 407/80) στο Τµήµα Επιστήµης της Θάλασσας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Μυτιλήνη. Σεπτέµβριος 2000 Φεβρουάριος 2001: ιδασκαλία του µαθήµατος «Θαλάσσια Μετεωρολογία και Κλιµατολογία» (Π. 407/80) στο Τµήµα Επιστήµης της Θάλασσας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Μυτιλήνη Ιούνιος 1999: Κύκλος σεµιναρίων µε θέµατα «Η φυσική του φαινοµένου El Nino» και «Θερµοαλατική κυκλοφορία των ωκεανών και µεγάλης χρονικής κλίµακας διακυµάνσεις της» στα πλαίσια του διατµηµατικού µεταπτυχιακού Ωκεανογραφίας του Παν/µίου Αθηνών. Σελίδα 5/5 - Βιογραφικό

Μητρική γλώσσα Ελληνικά Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Άριστο Άριστο Άριστο Γαλλικά Μέτριο Μέτριο Μέτριο

Μητρική γλώσσα Ελληνικά Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Άριστο Άριστο Άριστο Γαλλικά Μέτριο Μέτριο Μέτριο Όνοµα, Επώνυµο Κωνσταντίνος Νίττης Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 47χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Τηλέφωνο (-α) +30 22910 76400 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30 22910 76323 Υπηκοότητα (ες)

Διαβάστε περισσότερα

CYCOFOS -TO ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ CYCOFOS - THE CYPRUS COASTAL OCEAN FORECASTING AND OBSERVING SYSTEM

CYCOFOS -TO ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ CYCOFOS - THE CYPRUS COASTAL OCEAN FORECASTING AND OBSERVING SYSTEM CYCOFOS -TO ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ Ζωδιάτης Γ., Χέις Δ., Lardner R., Γεωργίου Γ., Σαμουήλ Rhoads Γ., Νικολαΐδης Α., Γαλάνης Γ., Στυλιανού Σ., Solovyov D., Παναγίδου

Διαβάστε περισσότερα

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. ATOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Κοτρώνη Βασιλική ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Αρετή ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Αθήνα ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20-11-1965 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Ερευνήτρια B ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

Λόφος Κουφού, Π. Πεντέλη, Αθήνα Τηλ : 210-8109127 Fax : 210-8103236 Ε-mail:lagouvar@ meteo.noa.gr OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος, ένα παιδί

Λόφος Κουφού, Π. Πεντέλη, Αθήνα Τηλ : 210-8109127 Fax : 210-8103236 Ε-mail:lagouvar@ meteo.noa.gr OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος, ένα παιδί 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλεία ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22-5-1964 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Eρευνητής Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο Όνοµα, Επώνυµο Ιωάννα Ακουµιανάκη Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 46.7 χλµ. Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712 19013,Ανάβυσσος Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο ιεύθυνση κατοικίας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σόλωνος 13, TK Χαλάνδρι Τηλέφωνα 211 7506822 / 211 7506823 Κινητό: 6946689418 Φαξ Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο eoikonomou@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 1.1. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2005 1. ANAGNOSTOU CH., CHRONIS G., SIOULAS A., KARAGEORGIS A.P. & TZIAVOS CH., 2005. Morphodynamics

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή N. Πολυμενάκου. Προσωπικές πληροφορίες. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Γλώσσες

Παρασκευή N. Πολυμενάκου. Προσωπικές πληροφορίες. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Γλώσσες Παρασκευή N. Πολυμενάκου Προσωπικές πληροφορίες Διεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Τ.Θ.2214, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810-337855 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Φαξ +30-2810-337822

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163 Όνοµα Επώνυµο Κώστας Παπακωνσταντίνου ε Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197 Ό ν ο µ α, Ε π ώ ν υ µ ο Α Λ Κ Ι Β Ι Α Η Σ Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Σπουδές Ο κ. Αναστάσιος Τασόπουλος μετά την αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο Μέρος Α Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές Μιχάλης Σ. Σκούρτος Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ερευνητής Εταίρος επι τιμή (Honorary Research Fellow) Centre for Social and Economic Research on the

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011

ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 2010-2011 Επιµέλεια: Ρόζα Ψυλλίδου - Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Ανάβυσσος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατοµικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΑΤΡΑ, 2014 Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Περιεχόµενα ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ 1 Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ημερομηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας E-Mail: sibetherοs@teiath.gr, isibetheros@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου

Ειρήνη Σ. Καρανάσιου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ειρήνη Σ. Καρανάσιου Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Λέκτορας ΠΔ 407 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Αθήνα, Ιανουάριος 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο ιαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης (Ι ΕΤ) ιδρύθηκε το 1955 (Ν.. 3350/1955) µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : Γρηγόρης Χονδροκούκης Γνωστικό Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα