Κεφάλαιο 11. Κεϊνσιανισµός: Hµακροοικονοµική θεωρία της ακαµψίας των µισθών και των τιµών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 11. Κεϊνσιανισµός: Hµακροοικονοµική θεωρία της ακαµψίας των µισθών και των τιµών"

Transcript

1 Κεφάλαιο 11 Κεϊνσιανισµός: Hµακροοικονοµική θεωρία της ακαµψίας των µισθών και των τιµών

2 Περίγραµµα κεφαλαίου Ακαµψία του πραγµατικού µισθού Ακαµψία των τιµών Νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγµα Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση

3 Ακαµψία του πραγµατικού µισθού Ηακαµψία των µισθών είναι σηµαντική για την εξήγηση της ανεργίας Στο κλασικό υπόδειγµα, η ανεργία οφείλεται στη µη σύµπτωση θέσεων εργασίας και εργαζοµένων Οι κεϊνσιανοί αντιµετωπίζουν µε σκεπτικισµόαυτήντηθέση, θεωρώντας ότι οι κάµψεις προκαλούν σηµαντική κυκλική ανεργία Η κεϊνσιανή θεωρία αποδίδει την ύπαρξη επίµονης ανεργίας στην αργή προσαρµογή του πραγµατικού µισθού για την εξισορρόπηση την αγορά εργασίας

4 Ακαµψία του πραγµατικού µισθού Ορισµένοι λόγοι για την ακαµψία του πραγµατικού µισθού Για να υπάρχει ανεργία, οπραγµατικός µισθός θα πρέπει να είναι υψηλότερος από το µισθό που εκκαθαρίζει την αγορά Αν ο πραγµατικός µισθός είναι τόσο υψηλός, γιατί δεν τον µειώνουν οι επιχειρήσεις; Μια πιθανή αιτία είναι ότι ο κατώτατος µισθός και τα εργατικά σωµατεία αποτρέπουν την µείωση των µισθών Όµως οι περισσότεροι εργαζόµενοι στις ΗΠΑ δεν αµείβονται µετον κατώτατο µισθό, ούτε ανήκουν σε σωµατεία Ο κατώτατος µισθός θα µπορούσε να εξηγήσει την ακαµψία του ονοµαστικού µισθού, αλλά όχι και του πραγµατικού Θα µπορούσε να αποτελεί µια καλύτερη εξήγηση για την Ευρώπη, όπου τα σωµατεία είναι πολύ πιο ισχυρά

5 Ακαµψία του πραγµατικού µισθού Ορισµένοι λόγοι για την ακαµψία του πραγµατικού µισθού Αν ο πραγµατικός µισθός είναι τόσο υψηλός, γιατί δεν τον µειώνουν οι επιχειρήσεις; Ένας άλλος λόγος είναι ότι µια επιχείρηση µπορεί να προσφέρει υψηλούς µισθούςγιαναδιατηρείτοεργατικό της δυναµικό σταθερό και να αποφεύγει το κόστος διαχείρισης εργατικού δυναµικού το κόστος πρόσληψης και εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων Ένας τρίτος λόγος είναι ότι η παραγωγικότητα των εργαζοµένων µπορεί να εξαρτάται από το µισθό τους το υπόδειγµα του αποτελεσµατικού µισθού

6 Ακαµψία του πραγµατικού µισθού Το υπόδειγµα του αποτελεσµατικού µισθού Οι εργαζόµενοι που αισθάνονται ότι τους φέρονται δίκαια θα δουλέψουν σκληρότερα και αποτελεσµατικότερα (το «καρότο»). Το κίνητρο ανταλλαγής δώρων σύµφωνα µε τον Akerlf Οι καλοπληρωµένοι εργάτες δεν θα ρισκάρουν να χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της φυγοπονίας (η «ράβδος») Σύµφωνα µε το κίνητρο ανταλλαγής δώρων και το υπόδειγµα της φυγοπονίας, η προσπάθεια ενός εργαζόµενου εξαρτάται από τον πραγµατικό του µισθό (Σχ. 11.1)

7 Σχήµα 11.1 Προσδιορισµός του αποτελεσµατικού µισθού Προσπάθεια εργαζοµένου, Ε Καµπύλη προσπάθειας Αποτελεσµατικός µισθός Πραγµατικός µισθός, w

8 Ακαµψία του πραγµατικού µισθού Το υπόδειγµα του αποτελεσµατικού µισθού ιαγραµµατικά, η σχέση προσπάθειας και πραγµατικού µισθού, αντιπροσωπεύεται από την καµπύλη προσπάθειας, η οποία έχει σχήµα S Σε χαµηλά επίπεδα πραγµατικού µισθού, οι εργαζόµενοι µόλις που καταβάλλουν κάποια προσπάθεια Η προσπάθεια αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο πραγµατικός µισθός Όταν ο πραγµατικός µισθός αυξάνεται πάρα πολύ, η καµπύλη γίνεται επίπεδη καθώς η προσπάθεια φθάνει στο µέγιστο δυνατό επίπεδο

9 Ακαµψία του πραγµατικού µισθού Πώς προσδιορίζεται ο µισθός στο υπόδειγµα του αποτελεσµατικού µισθού Με δεδοµένη την καµπύλη προσπάθειας, πώς προσδιορίζεται ο πραγµατικός µισθός που θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις; Για να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη, οι επιχειρήσεις θα επιλέξουν τον πραγµατικό µισθό, που αντλεί τη µεγαλύτερη προσπάθεια από τους εργαζοµένους για κάθε χρηµατική µονάδα πραγµατικού µισθού που πληρώνεται Αυτό συµβαίνει στο σηµείο B στο Σχ. 11.1, όπου µια ευθεία από την αρχή των αξόνων εφάπτεται στην καµπύλη προσπάθειας Ο µισθός στο σηµείο B ονοµάζεται αποτελεσµατικός µισθός Οπραγµατικός µισθός είναι άκαµπτος, εφόσον η καµπύλη προσπάθειας δεν µεταβάλλεται

10 Ακαµψία του πραγµατικού µισθού Απασχόληση και ανεργία στο υπόδειγµα του αποτελεσµατικού µισθού Η απασχόληση και η ανεργία προσδιορίζονται στην αγορά εργασίας και εξαρτώνται από το πόσο πιο ψηλά από τον µισθό που εκκαθαρίζει την αγορά είναι ο αποτελεσµατικός µισθός (Σχ. 11.2) Ηκαµπύλη προσφοράς εργασίας έχει θετική κλίση, ενώ η καµπύλη ζήτησης εργασίας είναι το οριακό προϊόν της εργασίας όταν το επίπεδο προσπάθειας προσδιορίζεται από τον αποτελεσµατικό µισθό Ηδιαφοράµεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας αντιπροσωπεύει το ποσοστό ανεργίας Το γεγονός ότι υπάρχει ανεργία δεν πιέζει τον πραγµατικό µισθό προς τα κάτω, διότι οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι αν µειώσουν τον πραγµατικό µισθό θα µειωθεί η προσπάθεια

11 Σχήµα 11.2 Υπερβάλλουσα προσφορά εργασίας στο υπόδειγµα του αποτελεσµατικού µισθού Πραγµατικός µισθός, w Προσφορά εργασίας, NS Αποτελεσµατικός µισθός Ζήτηση εργασίας, ND Εργασία, Ν

12 Ακαµψία του πραγµατικού µισθού Απασχόληση και ανεργία στο υπόδειγµα του αποτελεσµατικού µισθού Επιβεβαιώνουν τα στοιχεία τη θεωρία του αποτελεσµατικού µισθού; Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση του Henry Frd το 1914 Στα εργοστάσια όπου πληρώνονται υψηλότεροι µισθοί παρουσιάζεται λιγότερη φυγοπονία Σύµφωνα µε τηθεωρία, οπραγµατικός µισθός είναι εντελώς σταθερός, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι µεταβάλλεται διαχρονικά και κατά τη διάρκεια του οικονοµικού κύκλου

13 Ακαµψία του πραγµατικού µισθού Απασχόληση και ανεργία στο υπόδειγµα του αποτελεσµατικού µισθού Το υπόδειγµα µπορεί να διευρυνθεί ώστε να επιτρέπει διαχρονικές µεταβολές του αποτελεσµατικού µισθού Οι εργαζόµενοι είναι λιγότερο πιθανό να φυγοπονούν και θα δουλεύουν πιο σκληρά κατά τη διάρκεια µιας κάµψης, αν η πιθανότητα να χάσουν τη δουλειά είναι µεγαλύτερη Ηκαµπύλη προσπάθειας θα µετατοπιστεί προς τα πάνω και οαποτελεσµατικός µισθός µπορεί να µειωθεί κάπως Έτσι οι πραγµατικοί µισθοί είναι χαµηλότεροι στις κάµψεις, όπως δείχνουν τα εµπειρικά στοιχεία

14 Ακαµψία του πραγµατικού µισθού Αποτελεσµατικοί µισθοί και η ευθεία FE ΗευθείαFE είναι κάθετη, όπως και στο κλασικό υπόδειγµα, αφού το προϊόν πλήρους απασχόλησης προσδιορίζεται στην αγορά εργασίας και δεν εξαρτάται από το πραγµατικό επιτόκιο Στο κεϊνσιανό υπόδειγµαόµως, οι µεταβολές της προσφοράς εργασίας δεν επηρεάζουν την ευθεία FE, αφού δεν επηρεάζουν την απασχόληση στο σηµείο ισορροπίας Μια µεταβολή της παραγωγικότητας επηρεάζει την ευθεία FE, αφού επηρεάζει τη ζήτηση εργασίας

15 Ακαµψία των τιµών Ακαµψία των τιµών είναι η τάση των τιµών να προσαρµόζονται αργά σε µεταβολές της οικονοµίας Τα στοιχεία συνιστούν ότι το χρήµα δεν είναι ουδέτερο, οπότε οι κεϊνσιανοί απορρίπτουν το κλασσικό υπόδειγµα (χωρίς παρερµηνείες) Οι κεϊνσιανοί ανέπτυξαν την ιδέα της ακαµψίας των τιµών για να εξηγήσουν τη µη ουδετερότητα του χρήµατος Μια εναλλακτική εκδοχή του κεϊνσιανού υποδείγµατος (περιγράφεται στο Παράρτηµα 11.A) στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι ονοµαστικοί µισθοί, και όχι τόσο οι τιµές, είναι άκαµπτοι το χρήµα εξακολουθεί να µην είναι ουδέτερο

16 Ακαµψία των τιµών Τα αίτια της ακαµψίας των τιµών: Μονοπωλιακός ανταγωνισµός και κόστος καταλόγου Μονοπωλιακός ανταγωνισµός Αν ο ανταγωνισµός στις αγορές ήταν τέλειος, θα ασκούταν πιέσεις για τη γρήγορη προσαρµογή των τιµών: οι πωλητές είναι αποδέκτες τιµών, γιατί πρέπει να δεχτούν την αγοραία τιµή Σε πολλές αγορές, οι πωλητές έχουν κάποια µονοπωλιακή δύναµη: είναι διαµορφωτές τιµών σε συνθήκες µονοπωλιακού ανταγωνισµού Οι κεϊνσιανοί θεωρούν ότι πολλές αγορές χαρακτηρίζονται από µονοπωλιακό ανταγωνισµό

17 Ακαµψία των τιµών Μονοπωλιακός ανταγωνισµός Στις µονοπωλιακά ανταγωνιστικές αγορές, οι πωλητές προβαίνουν σε τρεις ενέργειες Καθορίζουν τις τιµές σε ονοµαστικούς όρους και τις διατηρούν σταθερές για κάποια χρονική περίοδο Παράγουν τόσο προϊόν ώστε να ικανοποιείται η ζήτηση στη σταθερή ονοµαστική τιµή που έχουν θέσει Αναπροσαρµόζουν τις τιµές κατά καιρούς όταν το κόστος ήηζήτησηαλλάζουνσηµαντικά

18 Ακαµψία των τιµών Μονοπωλιακός ανταγωνισµός Κόστος καταλόγου και καθορισµός των τιµών Το κόστος καταλόγου είναι το κόστος που αντιµετωπίζει για παράδειγµα ένα εστιατόριο όταν αλλάζει τις τιµές πρέπει να εκτυπώσει καινούργιους τιµοκαταλόγους Ακόµα καιέναµικρό κόστος όπως αυτό, ενδέχεται να αποτρέψει τους πωλητές από το να αλλάζουν συχνά τις τιµές Αν ο ανταγωνισµός δεν είναι τέλειος, ηεπιλογήµιας λάθος τιµής προσωρινά δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τα κέρδη του πωλητή Η επιχείρηση θα αλλάξει τις τιµές όταν η ζήτηση ή το κόστος παραγωγής µεταβληθούν τόσο, ώστε η αλλαγή να δικαιολογείται

19 Ακαµψία των τιµών Μονοπωλιακός ανταγωνισµός Εµπειρικές ενδείξεις ακαµψίας των τιµών Οι τιµές στη µεταποίηση αλλάζουν πιο συχνά στους ανταγωνιστικούς κλάδους σε σύγκριση µε τουςπιο µονοπωλιακούς κλάδους (Carltn)

20 Ακαµψία των τιµών Μονοπωλιακός ανταγωνισµός Εµπειρικές ενδείξεις ακαµψίας των τιµών Ο Blinder και οι φοιτητές του διαπίστωσαν ότι υπήρχε σηµαντική ακαµψία των τιµών σε µια µελέτη τους για τη τιµολογιακή συµπεριφορά των επιχειρήσεων (Πίνακας 11.1) Ο κύριος λόγος της ακαµψίας των τιµών ήταν ο φόβος των διευθυνόντων συµβούλων ότι αν αύξαναν πρώτοι τις τιµές θα έχαναν πελάτες από τους ανταγωνιστές τους

21 Πίνακας 11.1 Πίνακας προσαρµογής των τιµών µεταξύ των επιχειρήσεων της έρευνας Συχνότητα προσαρµογής των τιµών µεταξύ των επιχειρήσεων της έρευνας Συχνότητα µεταβολής της τιµής Ποσοστό των επιχειρήσεων Λιγότερο από µια φορά 10,2% Μία φορά 39,3% 1,01 έως 2 15,6% 2,01 έως 4 12,9% 4,01 έως 12 7,5% 12,01 έως 52 4,3% Πάνω από πενήντα δύο 10,2%

22 Ακαµψία των τιµών Μονοπωλιακός ανταγωνισµός Εµπειρικές ενδείξεις ακαµψίας των µισθών Οι τιµές δεν αλλάζουν αρκετά από τον έναν κατάλογο στον άλλο και συχνά οι µεταβολές αφορούν σε µικρά ποσά, που σηµαίνει ότι η ακαµψία των τιµών δεν οφείλεται στο κόστος καταλόγου (Kashyap)

23 Ακαµψία των τιµών Μονοπωλιακός ανταγωνισµός Εµπειρικές ενδείξεις ακαµψίας των τιµών Ηακαµψία των τιµών µπορεί να µην είναι τόσο διαδεδοµένη, καθώς οι τιµές αλλάζουν κατά µέσο όρο κάθε 4,3 µήνες (Bils-Klenw) Οι σχετικές τιµές µπορεί να αντιδρούν γρήγορα στις διαταραχές της προσφοράς ή της ζήτησης ενός συγκεκριµένου αγαθού, αλλά το επίπεδο των τιµών µπορεί να προσαρµόζεται αργά στις αλλαγές της νοµισµατικής πολιτικής (Bivin-Giannni-Mihv), οπότε στο µακροοικονοµικό µας υπόδειγµα, ηυπόθεσητηςακαµψίας των τιµών είναι χρήσιµη

24 Ακαµψία των τιµών Μονοπωλιακός ανταγωνισµός Ικανοποίηση της ζήτησης στη σταθερή ονοµαστική τιµή Όταν οι επιχειρήσεις έχουν µονοπωλιακή δύναµη, τιµολογούν τα προϊόντα προσθέτοντας στο οριακό κόστος παραγωγής τους ένα περιθώριο κέρδους P = (1 + η)mc (11.1) Αν αποδειχθεί ότι σ αυτήν την τιµή ηζήτησηείναιµεγαλύτερη απ αυτήν που ανέµενε η επιχείρηση, τότε θα συνεχίσει να ικανοποιεί την αυξηµένη ζήτηση στην ίδια τιµή, διότι τα κέρδη της αυξάνονται λόγω του περιθωρίου Αν η επιχείρηση πληρώνει τον αποτελεσµατικό µισθό, µπορεί να προσλαµβάνει περισσότερους εργαζοµένους µ αυτόν το µισθό και να παράγει περισσότερα αγαθά όποτε είναι απαραίτητο Αυτό σηµαίνει ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου όπου οι τιµές δεν έχουν προσαρµοστεί, ηοικονοµία µπορεί να παράγει µια ποσότητα προϊόντος που δεν βρίσκεται πάνω στην ευθεία FE

25 Ακαµψία των τιµών Μονοπωλιακός ανταγωνισµός Ενεργή ζήτηση εργασίας Η ζήτηση εργασίας µιας επιχείρησης προσδιορίζεται από τη ζήτηση για το προϊόν της Ηκαµπύλη ενεργής ζήτησης εργασίας, ND e (Y), δείχνει πόση εργασία χρειάζεται για την παραγωγή της ζητούµενης ποσότητας προϊόντος στην οικονοµία (Σχ. 11.3) Έχει κλίση ανερχόµενη από αριστερά προς τα δεξιά, διότι µια επιχείρηση χρειάζεται περισσότερη εργασία για να παράγει περισσότερο προϊόν

26 Σχήµα 11.3 Ηκαµπύλη ενεργής ζήτησης εργασίας Εργασία, Ν Ενεργός ζήτηση εργασίας, Nd e (Y) Περισσότερο προϊόν σηµαίνει ότι χρειάζεται περισσότερη εργασία Προϊόν, Υ

27 Νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγµα Νοµισµατική πολιτική Νοµισµατική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγµα IS-LM Η κεϊνσιανή ευθεία FE διαφέρει απ αυτήν του κλασικού υποδείγµατος σε δύο σηµεία Το κεϊνσιανό επίπεδο πλήρους απασχόλησης προσδιορίζεται στο σηµείο τοµής της ευθείας αποτελεσµατικού µισθού και της καµπύλης ζήτησης εργασίας, όχι στο σηµείο όπου η προσφορά ισούται µετηζήτησηεργασίας, όπως στο κλασικό υπόδειγµα Μεταβολές στην προσφορά εργασίας δεν επηρεάζουν την ευθεία FE στο κεϊνσιανό υπόδειγµα, σε αντίθεση µετο κλασικό

28 Νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγµα Νοµισµατική πολιτική Νοµισµατική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγµα IS-LM Αφού οι τιµές στο κεϊνσιανό υπόδειγµα είναι βραχυχρόνια άκαµπτες, το επίπεδο των τιµών δεν προσαρµόζεται για να αποκατασταθεί η γενική ισορροπία Οι κεϊνσιανοί υποθέτουν ότι όταν δεν επιτυγχάνεται γενική ισορροπία, ηοικονοµία βρίσκεται στο σηµείο τοµής των καµπυλών IS και LM, αλλά όχι απαραίτητα πάνω στην ευθεία FE Αυτό αντιπροσωπεύει την υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις ικανοποιούν τη ζήτηση των αγαθών τους µεταβάλλοντας την απασχόληση

29 Νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγµα Νοµισµατική πολιτική Ανάλυση µιας αύξησης της ονοµαστικής προσφοράς χρήµατος (Σχ. 11.4) Ηκαµπύλη LM µετατοπίζεται κάτω από την LM 1 στην LM 2 Το προϊόν αυξάνεται και το πραγµατικό επιτόκιο µειώνεται Οι επιχειρήσεις αυξάνουν την παραγωγή και την απασχόληση λόγω της αυξηµένης ζήτησης Η αύξηση της προσφοράς χρήµατος ονοµάζεται επεκτατική (χαλαρή) νοµισµατική πολιτική. Η µείωση της προσφοράς χρήµατος ονοµάζεται περιοριστική (σφιχτή) νοµισµατική πολιτική

30 Σχήµα 11.4 Μια αύξηση της προσφοράς χρήµατος Πραγµατικό επιτόκιο, r 2. Αύξηση του επιπέδου τιµών 1. Αύξηση της προσφοράς χρήµατος Προϊόν, Υ (α) Ανάλυση IS-LM Εργασία, Ν (β) Αποτελεσµατικήζήτησηεργασίας Προϊόν, Υ

31 Νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγµα Νοµισµατική πολιτική Ανάλυση µιας αύξησης της ονοµαστικής προσφοράς χρήµατος (Σχ. 11.4) Ηχαλαρήνοµισµατική πολιτική αυξάνει την πραγµατική προσφορά χρήµατος, προκαλώντας µείωση του πραγµατικού επιτοκίου, ώστε να εκκαθαριστεί η αγορά χρήµατος Το χαµηλότερο πραγµατικό επιτόκιο αυξάνει την κατανάλωση και την επένδυση Με µεγαλύτερη ζήτηση για προϊόντα, η απασχόληση και η παραγωγή των επιχειρήσεων αυξάνει Τελικά, οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις τιµές, ηκαµπύλη LM επιστρέφει στην αρχική της θέση και η γενική ισορροπία αποκαθίσταται Το χρήµαείναιουδέτεροµακροχρόνια, αλλά όχι βραχυχρόνια

32 Νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγµα Νοµισµατική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγµα AD-AS Η ανάλυση είναι ίδια στο υπόδειγµα AD-AS Η βασική διαφορά µεταξύ της κεϊνσιανής και της κλασικής προσέγγισης είναι η ταχύτητα προσαρµογής των τιµών Στο κλασικό υπόδειγµαοιτιµές προσαρµόζονται γρήγορα, οπότε ηκαµπύλη SRAS είναι επουσιώδης Στο κεϊνσιανό υπόδειγµα, η βραχυχρόνια καµπύλη συνολικής προσφοράς (SRAS) είναι οριζόντια, λόγω του κόστους καταλόγου που αντιµετωπίζουν οι µονοπωλιακά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις

33 Νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγµα Νοµισµατική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγµα IS-LM Το αποτέλεσµα µιας αύξησης της προσφοράς χρήµατος κατά 10% είναι η µετατόπιση της καµπύλης AD προς τα πάνω κατά 10% Βραχυχρόνια, το προϊόν αυξάνεται µέχρι το σηµείο όπου η καµπύλη SRAS τέµνει την καµπύλη AD Μακροχρόνια, το επίπεδο των τιµών αυξάνεται, µετατοπίζοντας την καµπύλη SRAS προς τα πάνω, ώστε να τέµνει τις καµπύλες AD και LRAS Εποµένως, στο κεϊνσιανό υπόδειγµα, το χρήµα δεν είναι ουδέτερο βραχυχρόνια, αλλά είναι ουδέτερο µακροχρόνια

34 Νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγµα ηµοσιονοµική πολιτική Αποτελέσµατα µιας αύξησης των δηµοσίων δαπανών (Σχ. 11.5) Μιαπαροδικήαύξησητωνδηµοσίων δαπανών µετατοπίζει την καµπύλη IS προς τα πάνω Βραχυχρόνια, το προϊόν και το πραγµατικό επιτόκιο αυξάνονται

35 Σχήµα 11.5 Μια αύξηση των δηµοσίων δαπανών Πραγµατικό επιτόκιο, r 1. Αύξηση των δηµοσίων δαπανών 2. Αύξηση του επιπέδου τιµών (α) Ανάλυση IS-LM Προϊόν, Υ Εργασία, Ν (β) Αποτελεσµατικήζήτησηεργασίας Προϊόν, Υ

36 Νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγµα ηµοσιονοµική πολιτική Αποτελέσµατα µιας αύξησης των δηµοσίων δαπανών (Σχ. 11.5) Οπολλαπλασιαστής, Y/ G, δείχνει πόσο αυξάνεται το προϊόν από µια αύξηση των δηµοσίων δαπανών Οι κεϊνσιανοί πιστεύουν ότι ο πολλαπλασιαστής είναι µεγαλύτερος από 1, οπότε το συνολικό προϊόν δεν αυξάνεται µόνο εξαιτίας των δηµοσίων δαπανών, αλλά και από τις αυξήσεις του προϊόντος που κατευθύνεται στον ιδιωτικό τοµέα Και σύµφωνα µε την κλασική ανάλυση το προϊόν αυξάνεται, αλλά µόνο λόγω της αύξησης των παρόντων ή µελλοντικών φόρων, που αυξάνει την προσφορά εργασίας, µετατοπίζοντας την ευθεία FE Στο κεϊνσιανό υπόδειγµα, µετατοπίζεται µόνο η καµπύλη IS, και όχι ηευθείαfe

37 Νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγµα ηµοσιονοµική πολιτική Αποτελέσµατα µιας αύξησης των δηµοσίων δαπανών (Σχ. 11.5) Όταν οι τιµές προσαρµόζονται, ηκαµπύλη LM µετατοπίζεται προς τα πάνω και η ισορροπία επανέρχεται στο επίπεδο του προϊόντος πλήρους απασχόλησης µε υψηλότερο πραγµατικόεπιτόκιοαπόπριν

38 Νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγµα ηµοσιονοµική πολιτική Παρόµοια ανάλυση προκύπτει από την παρατήρηση του πλαισίου AD-AS (Σχ. 11.6)

39 Σχήµα 11.6 Μια αύξηση των δηµοσίων δαπανών στο κεϊνσιανό πλαίσιο AD-AS Επίπεδο τιµών, Ρ 1. Αύξηση των δηµοσίων δαπανών 2. Αύξηση του επιπέδου τιµών Προϊόν, Υ

40 ηµοσιονοµική πολιτική Αποτελέσµατα µιας µείωσης των φόρων Οι κεϊνσιανοί πιστεύουν ότι µια µείωση των (κεφαλικών) φόρων είναι επεκτατική, όπως ακριβώς και µια αύξηση των δηµοσίων δαπανών Οι κεϊνσιανοί απορρίπτουν τη ρικαρδιανή ισοδυναµία, θεωρώντας ότι η µείωση των φόρων αυξάνει την καταναλωτική δαπάνη, µειώνοντας την εθνική επιθυµητή αποταµίευση και µετατοπίζοντας την καµπύλη IS προς τα πάνω

41 ηµοσιονοµική πολιτική Αποτελέσµατα µιας µείωσης των φόρων Η µόνη διαφορά µεταξύ µείωσης των φόρων και αύξησης των δηµοσίων δαπανών είναι ότι στην πρώτη περίπτωση, αυξάνεται το προϊόν πλήρους απασχόλησης που κατευθύνεται στην κατανάλωση, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, το µέρος του προϊόντος πλήρους απασχόλησης που κατευθύνεται στις δηµόσιες δαπάνες

42 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων Οι κεϊνσιανοί θεωρούν ότι οι διαταραχές της συνολικής ζήτησης αποτελούν την κύρια αιτία των διακυµάνσεων των οικονοµικών κύκλων Οι διαταραχές της συνολικής ζήτησης είναι διαταραχές στις καµπύλες IS και LM, όπως οι µεταβολές της δηµοσιονοµικής πολιτικής, οι µεταβολές της επιθυµητής επένδυσης που προέρχονται από µεταβολές του προσδοκώµενου οριακού προϊόντος του κεφαλαίου, οι αλλαγές του οικονοµικού κλίµατος που επηρεάζουν την επιθυµητή αποταµίευση και αλλαγές στην προσφορά και ζήτηση χρήµατος (Σχ. 11.7)

43 Σχήµα 11.7 Μια κάµψη που οφείλεται σε διαταραχή της συνολικής ζήτησης Πραγµατικό επιτόκιο, r Η µείωση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών οδηγεί σε κάµψη Προϊόν, Υ

44 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων Μια κάµψη προκαλείται από µια µετατόπιση της καµπύλης συνολικής ζήτησης προς τ αριστερά, είτε από µετατόπιση της καµπύλης IS προς τα κάτω, είτε από µετατόπιση της καµπύλης LM προς τα πάνω

45 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων Η κεϊνσιανή θεωρία ερµηνεύει αρκετά από τα γνωρίσµατα των οικονοµικών κύκλων Παρουσιάζονται επαναλαµβανόµενες διακυµάνσεις του προϊόντος Η απασχόληση κινείται στην ίδια κατεύθυνση µε τοπροϊόν Το χρήµα είναι προκυκλικό και προπορευόµενο

46 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων Η κεϊνσιανή θεωρία ερµηνεύει αρκετά από τα γνωρίσµατα των οικονοµικών κύκλων Η επένδυση και η δαπάνη για διαρκή αγαθά είναι προκυκλικές και ασταθείς Αυτό εξηγείται από το κεϊνσιανό υπόδειγµα, αφού οι διαταραχές στην επένδυση και στη δαπάνη διαρκών αγαθών αποτελούν την κύρια αιτία των οικονοµικών κύκλων Ο Keynes πίστευε στις «ενστικτώδεις συµπεριφορές», διακυµάνσεις της αισιοδοξίας και της απαισιοδοξίας, ως µια σηµαντική αιτία κυκλικών διακυµάνσεων

47 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων Η κεϊνσιανή θεωρία ερµηνεύει αρκετά από τα γνωρίσµατα των οικονοµικών κύκλων Οπληθωρισµός είναι προκυκλικός και υστερόχρονος Το κεϊνσιανό υπόδειγµαερµηνεύει τη συµπεριφορά του πληθωρισµού, διότι το επίπεδο των τιµών µειώνεται αφού µια κάµψη έχει αρχίσει και η οικονοµία κατευθύνεται προς γενική ισορροπία

48 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση Προκυκλική παραγωγικότητα της εργασίας και συγκράτηση εργασίας Όπως αναφέρθηκε στο Κεφ. 11.1, σε µια κάµψη οι επιχειρήσεις ενδέχεται να συγκρατούν εργασία παρά να απολύουν εργαζοµένους, εξαιτίας του κόστους πρόσληψης και εκπαίδευσης νέων εργατών Αυτή η συγκρατούµενη εργασία χρησιµοποιείται λιγότερο εντατικά, σε δευτερεύουσες ασχολίες ή στη συντήρηση, που δεν συνεισφέρουν στο µετρούµενο προϊόν

49 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση Προκυκλική παραγωγικότητα της εργασίας και συγκράτηση εργασίας Κατά τη διάρκεια µιας κάµψης, η µετρούµενη παραγωγικότητα είναι χαµηλή, παρόλο που η συνάρτηση παραγωγής είναι σταθερή Οπότε η συγκράτηση εργασίας εξηγεί γιατί η παραγωγικότητα τηςεργασίαςείναι, σύµφωνα µε ταστοιχεία, προκυκλική, χωρίς την υπόθεση ότι οι κάµψεις και οι επεκτάσεις προκαλούνται από διαταραχές της παραγωγικότητας

50 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση Μακροοικονοµική σταθεροποίηση Οι κεϊνσιανοί υποστηρίζουν την κρατική παρέµβαση για τη σταθεροποίηση της οικονοµίας Οι κάµψεις είναι ανεπιθύµητες γιατί οι άνεργοι πλήττονται Υποθέτουµεότιµια διαταραχή µετατοπίζει την καµπύλη IS προς τα κάτω, προκαλώντας κάµψη (Σχ. 11.8)

51 Σχήµα 11.8 Σταθεροποιητική πολιτική στο κεϊνσιανό υπόδειγµα Πραγµατικό επιτόκιο, r Η µείωση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών οδηγεί σε κάµψη 2. Σενάριο 1 ή 2 2. Σενάριο 3 Προϊόν, Υ

52 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση Μακροοικονοµική σταθεροποίηση Αν η κυβέρνηση δεν πάρει µέτρα, τελικά το επίπεδο των τιµών θα µειωθεί, επαναφέροντας τη γενική ισορροπία. Όµως, το προϊόν και η απασχόληση µπορεί να παραµείνουν κάτω από τα επίπεδα πλήρους απασχόλησης για κάποιο διάστηµα Η κυβέρνηση θα µπορούσε ν αυξήσει την προσφορά χρήµατος, µετατοπίζοντας την καµπύλη LM προς τα κάτω για να φέρει την οικονοµία σε γενική ισορροπία Η κυβέρνηση θα µπορούσε ν αυξήσει τις δηµόσιες δαπάνες µετατοπίζοντας την καµπύλη IS προς τα πάνω, στην αρχική της θέση, για να επαναφέρει τη γενική ισορροπία

53 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση Μακροοικονοµική σταθεροποίηση Ηχρησιµοποίηση νοµισµατικής ή δηµοσιονοµικής πολιτικής έχει το πλεονέκτηµατηςάµεσης επαναφοράς στη γενική ισορροπία, χωρίς να περιµένουµε κάποιο χρονικό διάστηµα ώστε να µειωθούν οι τιµές Το επίπεδο των τιµών όµως είναι υψηλότερο στο µακροχρόνιο διάστηµαότανχρησιµοποιείται κάποια πολιτική από ό,τι θα ήταν αν η κυβέρνηση δεν έπαιρνε καθόλου µέτρα

54 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση Μακροοικονοµική σταθεροποίηση Ηεπιλογήµεταξύ νοµισµατικής ή δηµοσιονοµικής πολιτικής επηρεάζει τη σύνθεση της δαπάνης Μια αύξηση των δηµοσίων δαπανών εκτοπίζει την καταναλωτική και την επενδυτική δαπάνη, λόγω της αύξησης του πραγµατικού επιτοκίου Το φορολογικό βάρος επίσης αυξάνεται όταν οι δηµόσιες δαπάνες αυξάνονται, µειώνοντας και άλλο την κατανάλωση

55 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση υσκολίες της µακροοικονοµικής σταθεροποίησης Μακροοικονοµική σταθεροποίηση είναι η χρήση νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής για την άµβλυνση του οικονοµικού κύκλου. Ονοµάζεται και διαχείριση της συνολικής ζήτησης Στην πράξη, η µακροοικονοµική σταθεροποίηση δεν υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής Ένα πρόβληµα έγκειται στην εκτίµηση της απόστασης της οικονοµίας από το επίπεδο πλήρους απασχόλησης, αφού δεν µπορούµε ναµετρήσουµεήνααναλύσουµε την κατάσταση της οικονοµίας µε ακρίβεια

56 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση υσκολίες της µακροοικονοµικής σταθεροποίησης Ένα άλλο πρόβληµα είναι ότι δεν γνωρίζουµε την ποσοτική επίδραση µιας µεταβολής της ακολουθούµενης πολιτικής θα έχει στο προϊόν Επειδή η µακροοικονοµική πολιτική χρειάζεται χρόνο για να υλοποιηθεί και ακόµη περισσότερο χρόνο για να επηρεάσει την οικονοµία, η άριστη χρησιµοποίησή της προϋποθέτει γνώση του σηµείου όπου θα βρίσκεται η οικονοµία µετά από έξι µήνες ή ένα χρόνο. Αλλά αυτή η γνώση είναι, στην καλύτερη περίπτωση, πολύ αόριστη. Τα προβλήµατα αυτά συνιστούν ότι η σταθεροποιητική πολιτική δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για την «απόλυτη ενορχήστρωση» της οικονοµίας, αλλά για την αντιµετώπιση σοβαρών κρίσεων

57 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση Εφαρµογή: Το όριο του µηδενός Η Ιαπωνική οικονοµία σηµείωσε απότοµη κάµψη τη δεκαετία του 90, µερυθµό µεγέθυνσης κοντά στο µηδέν Η Ιαπωνία βρισκόταν σε µια παγίδα ρευστότητας Τα ονοµαστικά επιτόκια έφτασαν ουσιαστικά στο µηδέν (Σχ. 11.9) Αφού τα ονοµαστικά επιτόκια δεν µπορούν να µειωθούν κάτω από το µηδέν, ηνοµισµατική πολιτική ήταν αναποτελεσµατική

58 Σχήµα 11.9 Επιτόκιο µιας ηµέρας και πληθωρισµός στην Ιαπωνία, Ετήσιο ποσοστό ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΝΑΝEΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Έτος

59 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση Εφαρµογή: Το όριο του µηδενός Ο Bernanke πρότεινε τρεις στρατηγικές για την αντιµετώπιση του ορίου του µηδενός Η µεταβολή των προσδοκιών για το ύψος των επιτοκίων, µετη δέσµευση της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει τα βραχυχρόνια επιτόκια χαµηλά για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Μια τακτική που είχε ακολουθήσει η Fed το 2003 (Σχ ) Η κεντρική τράπεζα να επηρεάσει την καµπύλη αποδόσεων µε την αγορά οµολόγων µακράς διάρκειας (αντί οµολόγων µικρής διάρκειας) στην ανοικτή αγορά Αύξηση του µεγέθους του ισολογισµού της Κεντρικής Τράπεζας (ποσοτική διευκόλυνση)

60 Σχήµα ιατραπεζικό επιτόκιο και πληθωρισµός στις ΗΠΑ, Ετήσιο ποσοστό ΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Έτος

61 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση Εφαρµογή: Το όριο του µηδενός Ο Bernanke ισχυρίστηκε ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει ν ακολουθήσει αυτά τα βήµατα νωρίς, πριν το κοινό πιστέψει ότι ηκεντρικήτράπεζαδενµπορεί να αναστρέψει την οικονοµική κατάσταση

62 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση ιαταραχές της προσφοράς στο κεϊνσιανό υπόδειγµα Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 70, οι κεϊνσιανοί εστίαζαν στις διαταραχές της ζήτησης, θεωρώντας ότι αποτελούν την κύρια αιτία των οικονοµικών κύκλων Όµως η διαταραχή της τιµής του πετρελαίου το 1973, ανάγκασε τους κεϊνσιανούς να αναµορφώσουν τη θεωρία τους Σήµερα, οι κεϊνσιανοί δέχονται ότι οι διαταραχές της προσφοράς µπορούν να προκαλέσουν κάµψεις, αλλά δεν πιστεύουν ότι αποτελούν την κύρια αιτία των κάµψεων

63 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση ιαταραχές της προσφοράς στο κεϊνσιανό υπόδειγµα Μια δυσµενής διαταραχή της τιµής του πετρελαίου µετατοπίζει την ευθεία FE προς τ αριστερά (Σχ ) Το µέσο επίπεδο των τιµών αυξάνεται, µετατοπίζοντας την καµπύλη LM προς τα πάνω (από LM 1 σε LM 2 ), διότι η µεγάλη αύξηση των τιµών του πετρελαίου υπερκερά το κόστος καταλόγου που διαφορετικά θα κρατούσε τις τιµές σταθερές εν είναι βέβαιο ότι η µετατόπιση της καµπύλης LM θα είναι µεγαλύτερη από τη µετατόπιση της ευθείας FE (όπως στο σχήµα) Οπότε βραχυχρόνια, ο πληθωρισµός αυξάνεται και το προϊόν µειώνεται

64 Σχήµα Μια διαταραχή της τιµής του πετρελαίου στο κεϊνσιανό υπόδειγµα Πραγµατικό επιτόκιο, r 1. Άνοδος της τιµής του πετρελαίου 1. Η άνοδοςτηςτιµής του πετρελαίου αυξάνει το επίπεδο των τιµών 2. Η µείωση του επιπέδου των τιµών Προϊόν, Υ

65 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση ιαταραχές της προσφοράς στο κεϊνσιανό υπόδειγµα Η σταθεροποιητική πολιτική δεν µπορεί να κάνει πολλά για την επιβράδυνση του προϊόντος, διότι το προϊόν πλήρους απασχόλησης µειώνεται Οπληθωρισµός είναι ήδη αυξηµένος λόγω της διαταραχής. Μια επεκτατική πολιτική για την αύξηση του προϊόντος θα ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις

66 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση Πλαίσιο 11.2: Τα υποδείγµατα DSGE και η αντιπαράθεση κλασικών-κεϊνσιανών Μέχρι πρόσφατα, οι κλασικοί χρησιµοποιούσαν πολύ διαφορετικά υποδείγµατα από τους κεϊνσιανούς Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ανταλλαγή ιδεών. Οι κεϊνσιανοί έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούν τα υποδείγµατα DSGE και οι κλασικοί την ακαµψία τον τιµών και τον ατελή ανταγωνισµό

67 Η κεϊνσιανή θεωρία των οικονοµικών κύκλων και η µακροοικονοµική σταθεροποίηση Πλαίσιο 11.2: Τα υποδείγµατα DSGE και η αντιπαράθεση κλασικών-κεϊνσιανών Οι οικονοµολόγοι µπόρεσαν να συµβιβάσουν τα αθροιστικά υποδείγµατα µευποδείγµατα που ενσωµατώνουν µικροοικονοµικά στοιχεία Κλασικοί και κεϊνσιανοί ακόµη διαφωνούν σχετικά µε την ταχύτητα προσαρµογής των τιµών και των µισθών και το ρόλο της οικονοµικής πολιτικής, αλλά σήµερα έχουν έρθει πιο κοντά ως προς τη διάρθρωση των οικονοµικών υποδειγµάτων

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 1: Οικονομικοί Κύκλοι Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Μακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σχέση Μεταξύ Ανεργίας και Πληθωρισμού Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΚΡΟ 1. Όταν η συνάρτηση κατανάλωσης είναι ευθεία γραµµή και υπάρχει αυτόνοµη κατανάλωση, τότε η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: α. πάντοτε σταθερή, όπως και η µέση ροπή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 4: Συναθροιστική Προσφορά Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική ανάλυση των οικονομικών κύκλων: Η μακροοικονομική θεωρία της εξισορρόπησης των αγορών

Κλασική ανάλυση των οικονομικών κύκλων: Η μακροοικονομική θεωρία της εξισορρόπησης των αγορών Κλασική ανάλυση των οικονομικών κύκλων: Η μακροοικονομική θεωρία της εξισορρόπησης των αγορών 10 ο κεφάλαιο Μακροοικονομική (Abel-Bernanke-Croushore) 1 Περίγραμμα κεφαλαίου: Οι οικονομικοί κύκλοι στο κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονοµία στη Βραχυχρόνια Περίοδο

Η οικονοµία στη Βραχυχρόνια Περίοδο Η οικονοµία στη Βραχυχρόνια Περίοδο Οι βραχυχρόνιες διακυµάνσεις στο προϊόν και στην απασχόληση καλούνται επιχειρηµατικός κύκλος (business cycle). Μέχρι τώρα αναπτύξαµε θεωρίες για να µελετήσουµε πως η

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6 ο. Η Καµπύλη της Συνολικής Προσφοράς

Μάθηµα 6 ο. Η Καµπύλη της Συνολικής Προσφοράς Μάθηµα 6 ο Η Καµπύλη της Συνολικής Προσφοράς Εισαγωγή Η Καµπύλη της συνολικής προσφοράς (AS) δείχνει την ποσότητα του προϊόντος (Y) το οποίο εγχώριοι παραγωγοί είναι πρόθυµοι και ικανοί να παραγάγουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι Ενότητα: Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Γιαννέλλης Νικόλαος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ερώτηση 1: Όταν οι μεταβολές της ποσότητας του χρήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές παραμένουν σταθερές. (2) Η οικονομία έχει πλεονάζοντες

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Ανεργία και πληθωρισµός

Κεφάλαιο 12. Ανεργία και πληθωρισµός Κεφάλαιο 12 Ανεργία και πληθωρισµός Περίγραµµα κεφαλαίου Ανεργία και πληθωρισµός: Μια ανταγωνιστική σχέση; Το πρόβληµα της ανεργίας Το πρόβληµατουπληθωρισµού Ανεργία και πληθωρισµός: Μια ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση Η Μεγάλη Ύφεση παρακίνησε πολλούς οικονοµολόγους να να αναρωτηθούν σχετικά µε µε την την εγκυρότητα της της Κλασικής Οικονοµικής Θεωρίας. Τότε Τότε δηµιουργήθηκε η πεποίθηση ότι ότι ένα ένα καινούριο υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Κεϋνσιανο Υπόδειγμα. Ένα Δυναμικό Στοχαστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας με Κεϋνσιανά Χαρακτηριστικά

Το Νέο Κεϋνσιανο Υπόδειγμα. Ένα Δυναμικό Στοχαστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας με Κεϋνσιανά Χαρακτηριστικά Το Νέο Κεϋνσιανο Υπόδειγμα Ένα Δυναμικό Στοχαστικό Υπόδειγμα Γενικής Ισορροπίας με Κεϋνσιανά Χαρακτηριστικά Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Το Νέο Κεϋνσιανό Στοχαστικό Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚ Ι Ο Κ ΝΟΜΙΚ Ι ΕΣ Ε Σ Δ Ι Δ Α Ι Κ Α ΥΜΑΝ Α ΣΕ Σ Ι Ε Σ Ι ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ Τα περισσότερα χρόνια η παραγωγή σε μια χώρα αυξάνεται και επομένως οι περισσότεροι κάτοικοι απολαμβάνουν ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Ποιοι παράγοντες οδηγούν αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 6: Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά (Μέρος Β) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών Θεµατική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονοµική Ανάλυση & Πολιτική Ακαδ. Έτος: 2009-10 ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 17 Πληθωρισμός και Ανεργία

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 17 Πληθωρισμός και Ανεργία Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 17 Πληθωρισμός και Ανεργία Ανεργία και πληθωρισμός: Μια ανταγωνιστική σχέση; Πολλοί πιστεύουν ότι η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι ανταγωνιστική Η ιδέα πρωτοεμφανίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 3: Συναθροιστική Ζήτηση- Εφαρμόζοντας το Υπόδειγμα IS-LM Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΕΟ 34 - Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδ. Έτος: 2010-11 ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΥΜΟ:.

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε:

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: 3 Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: α) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει μια οικονομία β) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

4 Προσφοράκαι Ζήτηση Προσφορά και Ζήτηση Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδύολέξεις που χρησιµοποιούν πιο συχνά οι οικονοµολόγοι. Ηπροσφοράκαιηζήτησηείναιοιδυνάµεις που κάνουν τις αγορές των οικονοµιών να δουλεύουν.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006 ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ιδάσκων: Γ. Οικονοµίδης. Email: gecon@aueb.gr, www.aueb.gr/users/gecon

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά Το Υπόδειγµα AD AS

Κεφάλαιο 5 Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά Το Υπόδειγµα AD AS Κεφάλαιο 5 Συνολική Ζήτηση και Συνολική Προσφορά Το Υπόδειγµα AD AS Σύνοψη Όταν το επίπεδο τιµών µεταβάλλεται, το µακροοικονοµικό σύστηµα περιλαµβάνει µία επιπλέον ενδογενή µεταβλητή, η οποία θα χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες του εκδότη.................................................... 13 Πρόλογος............................................................... 15 [Mέρος 1] Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Υπόθεση του Μόνιµου Εισοδήµατος Αναπτύχθηκε από τον Milton Friedman Ισχυρίζεται πως τα άτοµα επιθυµούν να οµαλοποιούν το ύψος της προγραµµατισµένης τους κατανάλωσης, ακόµα και όταν

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 4: Το Υπόδειγμα IS-LM (Μέρος Β) Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυτόµατοι σταθεροποιητές είναι πολιτικές που τονώνουν ή «από-θερµαίνουν» την οικονοµία όταν αυτό είναι απαραίτητο χωρίς καµία µεταβολή πολιτικής.

Οι αυτόµατοι σταθεροποιητές είναι πολιτικές που τονώνουν ή «από-θερµαίνουν» την οικονοµία όταν αυτό είναι απαραίτητο χωρίς καµία µεταβολή πολιτικής. Για πολλούς οικονοµολόγους είναι προφανές ότι η οικονοµική πολιτική θα πρέπει να ασκείται ενεργητικά. Για παράδειγµα, υποστηρίζουν ότι οι υφέσεις είναι περίοδοι υψηλής ανεργίας, χαµηλών εισοδηµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας

Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Συνολική Ζήτηση, ΑΕΠ και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Βραχυχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες του ΑΕΠ και της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Η Συνολική Ζήτηση και ο Βραχυχρόνιος Προσδιορισµός του ΑΕΠ και της Ισοτιµίας

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές παραμένουν σταθερές. (2) Η οικονομία έχει πλεονάζοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 7 Ζήτηση χρήματος Ζήτηση χρήματος! Όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα η προσφορά χρήματος επηρεάζεται από την Κεντρική Τράπεζα και ως εκ τούτου είναι εξωγενώς δεδομένη!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 3 Παραγωγικότητα, Προϊόν και Απασχόληση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 3 Παραγωγικότητα, Προϊόν και Απασχόληση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 3 Παραγωγικότητα, Προϊόν και Απασχόληση 3.1 Πόσο παράγει η οικονομία; Η συνάρτηση παραγωγής 1) Στη συνάρτηση παραγωγής Y = AF(K, N), η συνολική παραγωγικότητα συντελεστών είναι

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ Α.2 www.onlineclassroom.gr Θεωρήστε μια κλειστή οικονομία, η οποία περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση: C = 200 + 0,6Y Επενδύσεις: I = 300 10r Δημόσιες δαπάνες: G = 680 Φόροι: Τ

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομολόγοι μελετούν...

Οι οικονομολόγοι μελετούν... Οι οικονομολόγοι μελετούν... Πώς αποφασίζουν οι άνθρωποι. Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ποιες δυνάμεις επηρεάζουν την οικονομία συνολικά. Ποιο είναι το αντικείμενο της μακροοικονομικής; Μακροοικονομική:

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι χρήμα; 2. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 3. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 1 Εισαγωγή Στην 2 η ενότητα διαλέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Το µέσο ποσοστό ανεργίας γύρω από το οποίο η οικονοµία κυµαίνεται καλείται Φυσιολογικό Ποσοστό Ανεργίας. Το φυσιολογικό ποσοστό είναι το ποσοστό ανεργίας προς το οποίο η οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προσδιορισµός Εισοδήµατος και Επιτοκίου Το Υπόδειγµα IS LM

Κεφάλαιο 4 Προσδιορισµός Εισοδήµατος και Επιτοκίου Το Υπόδειγµα IS LM Κεφάλαιο 4 Προσδιορισµός Εισοδήµατος και Επιτοκίου Το Υπόδειγµα LM Σύνοψη Όταν η επενδυτική δαπάνη εξαρτάται από το επιτόκιο, η συνθήκη ισορροπίας στην αγορά αγαθών θα περιλαµβάνει δύο µεταβλητές το εισόδηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενα Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα με Περιοδικό Καθορισμό των Ονομαστικών Μισθών. Καθορισμός των Ονομαστικών Μισθών και Ανεργία

Ενα Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα με Περιοδικό Καθορισμό των Ονομαστικών Μισθών. Καθορισμός των Ονομαστικών Μισθών και Ανεργία Ενα Νέο Κεϋνσιανό Υπόδειγμα με Περιοδικό Καθορισμό των Ονομαστικών Μισθών Καθορισμός των Ονομαστικών Μισθών και Ανεργία Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα, 2016 Δυναμικά Στοχαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά).

Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ζήτηση και Προσφορά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αγορές: Αγορά είναι οτιδήποτε φέρνει σε επικοινωνία αγοραστές και πωλητές. Η αγορά έχει δύο πλευρές: αγοραστές (Ζήτηση) και πωλητές (Προσφορά). Ανταγωνιστικές Αγορές: Είναιοιαγορές,

Διαβάστε περισσότερα

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης.

από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία Σχέση ελαστικότητας ζήτησης και κλίση της καμπύλης ζήτησης. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ Ορισμός: Η ελαστικότητα ζήτησης, ενός αγαθού ως προς την τιμή του δίνεται από την ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του. Δηλαδή %

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Κανόνες Νοµισµατικής Πολιτικής και Συνολική Ζήτηση Το Υπόδειγµα IS-MP

Κεφάλαιο 6 Κανόνες Νοµισµατικής Πολιτικής και Συνολική Ζήτηση Το Υπόδειγµα IS-MP Κεφάλαιο 6 Κανόνες Νοµισµατικής Πολιτικής και Συνολική Ζήτηση Το πόδειγµα IS-MP Σύνοψη Το υπόδειγµα IS-LM-AS ή AD-AS στηρίζεται σε ορισµένες υποθέσεις που αποκλίνουν από την πραγµατικότητα και δηµιουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα

9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα 9 Η αγορά εργασίας στο κεϋνσιανό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι να συνδέσει την αγορά προϊόντος και χρήματος με την αγορά εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τους παράγοντες που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 8: Συναθροιστική Ζήτηση στην Ανοικτή Οικονομία Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες

Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο. Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο Μακροοικονομικές Διακυμάνσεις και Νομισματικοί Παράγοντες Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, Αθήνα, 2016 Ενα Νέο Κλασσικό Υπόδειγμα Χωρίς Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και Πολλαπλών Επιλογών. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και Πολλαπλών Επιλογών. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Πληθωρισμός Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους και Πολλαπλών Επιλογών Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Μία αύξηση στο επίπεδο τιμών ισοδυναμεί με μία μείωση στην αξία του χρήματος. 2. Η ποσοτική θεωρία του χρήματος υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία

21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία 21 Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε α- νοικτή οικονομία Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η εξέταση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ανοικτή οικονομία με ελεύθερα κυμαινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 25 Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 27 Κεφάλαιο 2 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 43 Κεφάλαιο 3 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

17 Η συνολική προσφορά

17 Η συνολική προσφορά 7 Η συνολική προσφορά Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει τρεις πιο πρόσφατες θεωρίες συνολικής προσφοράς. Η μία βασίζεται στην ακαμψία των μισθών, η δεύτερη στην υπόθεση ότι οι εργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ανεξάρτητες αποφάσεις - Κατανομή χρόνου μεταξύ εργασίας και σχόλης

3.1 Ανεξάρτητες αποφάσεις - Κατανομή χρόνου μεταξύ εργασίας και σχόλης 3. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ). ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως προσφορά εργασίας ορίζεται το σύνολο των ωρών εργασίας που προσφέρονται προς εκμίσθωση μία δεδομένη χρονική στιγμή.

Διαβάστε περισσότερα

Επιβολή ανώτατης τιµής. Η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης. Το πρόβληµα του προσδιορισµού της ζήτησης και προσφοράς

Επιβολή ανώτατης τιµής. Η οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης. Το πρόβληµα του προσδιορισµού της ζήτησης και προσφοράς Το πρόβληµα του προσδιορισµού της ζήτησης και προσφοράς Το πρόβληµα του προσδιορισµού της ζήτησης και προσφοράς Αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε µια τέτοια καµπύλη µόνο µε βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1820 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ύο µεγάλα οικονοµικά ερωτήµατα Τι, πώς και για ποιον; Πότε η Επιδίωξη του Ατοµικού Συµφέροντος υπηρετεί το Κοινωνικό Συµφέρον;

ύο µεγάλα οικονοµικά ερωτήµατα Τι, πώς και για ποιον; Πότε η Επιδίωξη του Ατοµικού Συµφέροντος υπηρετεί το Κοινωνικό Συµφέρον; Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Πεδίο Εφαρµογής των Οικονοµικών Τι είναι τα οικονοµικά; Ένας ορισµός των οικονοµικών Μικροοικονοµική Μακροοικονοµική ύο µεγάλα οικονοµικά ερωτήµατα Τι, πώς

Διαβάστε περισσότερα

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο

8 Το εισόδημα και το επιτόκιο 8 Το εισόδημα και το επιτόκιο Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να συνδέσει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τις οποίες εξετάσαμε σε προηγούμενα κεφάλαια. Η ταυτόχρονη ανάλυση αυτών των δύο αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α.1 µέχρι και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Μακροοικονομική Θεωρία Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μακροοικονομική Θεωρία Ι Διάλεξη 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γιαννέλλης Νικόλαος ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠροσφορά. Μικροοικονοµική. Η Ισορροπία της Αγοράς 6. Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΤΗΣΑΓΟΡΑΣ. 6η Εισήγηση

ΗΠροσφορά. Μικροοικονοµική. Η Ισορροπία της Αγοράς 6. Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΤΗΣΑΓΟΡΑΣ. 6η Εισήγηση ΗΠροσφορά Όπως και στην περίπτωση της ζήτησης, δεδοµένης και σταθερής της τιµής του αγαθού, όταν µεταβάλλεται ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς προσδιοριστικούς παράγοντες της προσφοράς, τότε, µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα