12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης"

Transcript

1 . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Έτος Ίδρυσης: 97 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

2 Περιεχόμενα. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ).... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα (συνολικά στοιχεία).... Η κατά φύλο σύνθεση και κατανομή των μελών ΔΕΠ στις βαθμίδες ανά Σχολή και Τμήμα Σχολής Πολυτεχνική Σχολή ( ) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ( ) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ( ) Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ( ) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ( ) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ( )..... Σχολή Επιστημών Αγωγής ( ) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ( ) Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία( ).... Η κατά φύλο σύνθεση και κατανομή των μελών ΔΕΠ στις βαθμίδες ανά Τμήμα (Ανεξάρτητα Τμήματα) Τμήμα Νομικής ( ) Τμήμα Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ( ) Τμήμα Ιατρικής ( )..... Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (=)..... Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ( ) Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ( ) Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών ( ) Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης (=) Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ( ) Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ( ) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ( ) Συμπεράσματα...

3 . Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( ) Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 97 (για περισσότερες πληροφορίες βλ. Αποτελείται από την Πολυτεχνική Σχολή, τη Σχολή Επιστημών Αγωγής και Ανεξάρτητα Τμήματα. H Πολυτεχνική Σχολή απαρτίζεται από πέντε () Τμήματα. Τα Τμήματα αυτά είναι: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Τη Σχολή Επιστημών Αγωγής απαρτίζουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Εκτός από την Πολυτεχνική Σχολή και τη Σχολή Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργούν τα ακόλουθα Ανεξάρτητα Τμήματα: Νομικής, Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Ιστορίας και Εθνολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων χωρών, Κοινωνικής Διοίκησης, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Αγροτικής Ανάπτυξης.

4 . Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία) Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αριθμεί συνολικά 99 μέλη ΔΕΠ. Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο... Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. % Άνδρες 7 Γυναίκες 7 7% Με βάση τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος και όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, διαπιστώνεται ότι στο σύνολο των Σχολών και των Ανεξάρτητων Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης υπηρετούν συνολικά 99 μέλη ΔΕΠ. Από αυτά οι 7 (7%) είναι άνδρες οι 7 (%) γυναίκες. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το εν λόγω Πανεπιστήμιο.

5 . Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα (συνολικά στοιχεία).. Κατανομή μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Άνδρες 7 Γυναίκες 7 Καθηγ. Ανάπλ. Καθ. Επίκ. Καθ. Λέκτορας Όπως διαπιστώνεται από το παραπάνω γράφημα: Σε όλες τις βαθμίδες για τα μέλη ΔΕΠ οι άνδρες υπερέχουν αριθμητικά σε σύγκριση με τις γυναίκες συναδέλφους τους. Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή του/της Καθηγητή/τριας, οι άνδρες μέλη ΔΕΠ ανέρχονται στους 7 (87%), ενώ ο αριθμός των γυναικών περιορίζεται στις (%). Στη συγκεκριμένη βαθμίδα παρατηρείται η μεγαλύτερη διαφορά ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ, η οποία ανέρχεται στις 7 ποσοστιαίες μονάδες. Στην αμέσως χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, δηλαδή του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών εξακολουθεί να είναι χαμηλό. Σε σύγκριση, ωστόσο, με την προηγούμενη βαθμίδα φαίνεται να αυξάνεται ελάχιστα. Συγκεκριμένα, στη βαθμίδα αυτή υπηρετούν 9 (86%) άνδρες μέλη ΔΕΠ και (%) γυναίκες. «Κατεβαίνοντας» προς τις χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες ακαδημαϊκής εξέλιξης το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ σταδιακά αυξάνεται. Έτσι, στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ είναι (%), ενώ οι άνδρες είναι 7 (7%). Διαπιστώνεται, μάλιστα, ότι σε σύγκριση

6 με την υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας το ποσοστό παρουσίας γυναικών μελών ΔΕΠ αυξάνεται κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Στη χαμηλότερη βαθμίδα της πανεπιστημιακής ιεραρχίας, η αντιπροσώπευση των ανδρών είναι μεν μεγαλύτερη από εκείνη των γυναικών, η απόκλιση, ωστόσο, στην ποσοστιαία εκπροσώπησή τους μειώνεται. Συγκεκριμένα, οι άνδρες Λέκτορες είναι 9 (6%) και οι γυναίκες (%). Το ποσοστό εξακολουθεί να είναι σημαντικά υπέρ των ανδρών. Ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών Λεκτόρων σε σύγκριση με τις Καθηγήτριες συναδέλφους τους αυξάνεται κατά ποσοστιαίες μονάδες. Και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπως άλλωστε στα πλείστα ΑΕΙ της χώρας ο αριθμός των γυναικών μελών ΔΕΠ και η θέση στην ισχύουσα ιεραρχία είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Έτσι, όσο υψηλότερα ιεραρχικά είναι η βαθμίδα, τόσο μειώνεται ο αριθμός των γυναικών μελών ΔΕΠ. Τέλος, και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών ΔΕΠ (6%) συγκεντρώνεται στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά θμίδες, των Επίκουρων Καθηγητών /τριών και των Λεκτόρων. Στη συνέχεια παρατίθενται τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα συνολικά για την Πολυτεχνική σχολή του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου και για τα Τμήματα που υπάγονται σε αυτή. Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων που αφορούν στη Σχολή Επιστημών Αγωγής και στα υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα. Αφού ολοκληρωθεί η παράθεση των συγκεκριμένων στατιστικών στοιχείων, θα παρατεθούν τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία για τα Ανεξάρτητα Τμήματα.

7 . Η κατά φύλο σύνθεση και κατανομή των μελών ΔΕΠ στις βαθμίδες ανά Σχολή και Τμήμα Σχολής. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης εντάσσεται η Πολυτεχνική Σχολή, η οποία ιδρύθηκε το 97 ( και τα πέντε υπαγόμενα σε αυτή Τμήματα. Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται η κατανομή των μελών ΔΕΠ, ανδρών και γυναικών, στην Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά φύλο και βαθμίδα... Πολυτεχνική Σχολή ( ).. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για την Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνολικά στοιχεία Σχολής). 9 9 Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. 7 Λέκτορας Όπως διαπιστώνεται από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος, η αριθμητική κυριαρχία των ανδρών μελών ΔΕΠ στην Πολυτεχνική Σχολή είναι αδιαμφισβήτητη και στις τέσσερις προβλεπόμενες ιεραρχικές βαθμίδες. Ειδικότερα: Σε ένα σύνολο 9 μελών ΔΕΠ οι άνδρες είναι και καλύπτουν ποσοστό 8% και οι γυναίκες, καλύπτοντας ποσοστό που δεν ξεπερνά το 7%. 6

8 Το ποσοστό των γυναικών στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό της συγκεκριμένης Πολυτεχνικής Σχολής φαίνεται να αυξάνεται καθώς χαμηλώνει η βαθμίδα ακαδημαϊκής εξέλιξης. Πιο συγκεκριμένα, στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα υπηρετεί μόλις μία γυναίκα (%) και 9 άνδρες Καθηγητές (97%). Στην αμέσως χαμηλότερη βαθμίδα οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ είναι μόλις (%) και οι άνδρες (89%). Καθώς προχωράμε προς τη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών μελών ΔΕΠ φαίνεται να αυξάνεται φτάνοντας το % στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών ( γυναίκες και 9 άνδρες). Τέλος, στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των μελών ΔΕΠ, δηλαδή των Λεκτόρων, το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών φτάνει στο % με 7 γυναίκες Λέκτορες και άνδρες (68%). Ακολουθεί η παρουσίαση των στοιχείων για την κατανομή κατά φύλο και βαθμίδα των μελών ΔΕΠ στα πέντε () Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής. 7

9 ... Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ( )... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Πολυτεχνική Σχολή) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια. Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 97 ( Όπως διαπιστώνεται από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος: Η συμμετοχή των γυναικών μελών ΔΕΠ στο συγκεκριμένο Τμήμα είναι περιορισμένη. Συγκεκριμένα, στα συνολικά μέλη ΔΕΠ οι γυναίκες είναι μόλις (%), ενώ οι άνδρες είναι (77%). Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ υπερέχουν των γυναικών συναδέλφων τους σε όλες τις βαθμίδες. Στις δύο υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες υπηρετεί μία μόνο γυναίκα μέλος ΔΕΠ ανά βαθμίδα, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ στις συγκεκριμένες βαθμίδες σε μονοψήφιο αριθμό (8% και 9% αντίστοιχα). Στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ σταδιακά αυξάνεται. Έτσι, στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας υπηρετούν 6 (%) γυναίκες μέλη ΔΕΠ και (67%) άνδρες. Τέλος, στη βαθμίδα των Λεκτόρων το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ ανέρχεται στο % ( μέλη) και το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών στο 6% (6 μέλη). 8

10 ... Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ( )... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ (Πολυτεχνική Σχολή) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Άνδρες Γυναίκες 7 6 Καθηγητής/τρια. Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Η εικόνα παραμένει περίπου ίδια και για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο ιδρύθηκε το 97 ( Πιο συγκεκριμένα: Η συνολική παρουσία των γυναικών περιορίζεται σε 7 μέλη ΔΕΠ, έναντι των ανδρών συναδέλφων τους. Με άλλα λόγια, το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ δεν ξεπερνά το % ενώ των ανδρών φτάνει στο 8%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας δεν υπηρετεί καμία γυναίκα. Τρεις () γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπηρετούν στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας (ποσοστό 6%) και ισάριθμες στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας (ποσοστό %), ενώ οι άνδρες Αναπληρωτές Καθηγητές είναι 6 (8%) και Επίκουροι Καθηγητές (8%). Στη βαθμίδα των Λεκτόρων υπηρετούν (7%) άνδρες και μία (%) γυναίκα Λέκτορας. 9

11 ... Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ( )... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Πολυτεχνική Σχολή) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 6 Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 99 ( Με βάση τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος διαπιστώνεται ότι: Στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος το συνολικό ποσοστό γυναικών μελών ΔΕΠ δεν ξεπερνά το %, με μόλις γυναίκες μέλη ΔΕΠ έναντι ανδρών (87%). Στις τρεις υψηλότερες ιεραρχικά καθηγητικές βαθμίδες υπηρετούν μόνο άνδρες μέλη ΔΕΠ, ενώ οι δύο γυναίκες έχουν ενταχθεί μόνο στην χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα. Πρόκειται, όπως διαπιστώνεται, για ένα Τμήμα κατεξοχήν ανδροκρατούμενο.

12 ... Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ( )... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πολυτεχνική Σχολή) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 8 6 Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια. Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ιδρύθηκε το 999 ( Τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις: Δεν υπάρχουν μέλη ΔΕΠ που να ανήκουν στις βαθμίδες των Καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων. Στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας υπηρετεί ένας () μόνο άνδρας μέλος ΔΕΠ και καμία γυναίκα. Τα μέλη ΔΕΠ του συγκεκριμένου Τμήματος ανήκουν κυρίως στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών. Συγκεκριμένα, υπάρχουν (79%) άνδρες και (%) γυναίκες.

13 ... Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ( )... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Πολυτεχνική Σχολή) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Άνδρες 9 Γυναίκες Καθηγητής/τρια. Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Το συγκεκριμένο Τμήμα ιδρύθηκε το ( Το γράφημα που διαμορφώνουν τα στοιχεία που αφορούν στο Τμήμα των Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μας πληροφορεί ότι στο συγκεκριμένο Τμήμα υπηρετούν 9 συνολικά μέλη ΔΕΠ, ανάμεσα στα οποία δεν υπάρχει καμία γυναίκα.

14 .. Σχολή Επιστημών Αγωγής ( ) Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης πέρα από την Πολυτεχνική Σχολή λειτουργεί και η Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τη Σχολή Επιστημών Αγωγής απαρτίζουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Στο γράφημα που ακολουθεί απεικονίζεται η συνολική κατανομή των ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ της συγκεκριμένης Σχολής στις προβλεπόμενες βαθμίδες ακαδημαϊκής εξέλιξης... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για τη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνολικά στοιχεία Σχολής) Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. 9 8 Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Άνδρες () Γυναίκες () Όπως διαπιστώνεται από τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος: Στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης υπηρετούν συνολικά 9 μέλη ΔΕΠ, από τα οποία οι (6%) είναι γυναίκες και οι (8%) είναι άνδρες. Υπερέχουν, δηλαδή αριθμητικά οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Έτσι, με βάση την κατά φύλο σύνθεση του ΔΕΠ η Σχολή Επιστημών Αγωγήςείναι μια γυναικοκρατούμενη Σχολή. Αξίζει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερέχουν κατά πολύ αριθμητικά αποκλειστικά και μόνο στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, ενώ στις δύο υψηλότερες βαθμίδες έχουν ενταχθεί περισσότεροι άνδρες μέλη ΔΕΠ.

15 Στην χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Λεκτόρων υπηρετούν 9 (7%) γυναίκες μέλη ΔΕΠ και (%) άνδρες. Στην αμέσως υψηλότερη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών υπηρετούν 8 (7%) γυναίκες μέλη ΔΕΠ και (7%) άνδρες. Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών η εικόνα αντιστρέφεται και οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι περισσότεροι από τις γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα στη βαθμίδα αυτή υπηρετούν (%) γυναίκες και (6%) άνδρες μέλη ΔΕΠ. Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών υπηρετούν (%) γυναίκες μέλη ΔΕΠ και (7%) άνδρες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ στις προβλεπόμενες βαθμίδες ακαδημαϊκής εξέλιξης για τα δύο Τμήματα της Σχολής Επιστημών Αγωγής.... Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ( )... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σχολή Επιστημών Αγωγής) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που ιδρύθηκε το 986 (

16 Το συνολικό ποσοστό γυναικών μελών ΔΕΠ σε όλες τις βαθμίδες είναι % ( γυναίκες) ενώ των ανδρών ανέρχεται στο 7% ( άνδρες). Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ υπηρετεί στη βαθμίδα των Λεκτόρων με (67%) γυναίκες Λέκτορες και (%) άνδρες. Στην αμέσως υψηλότερη ιεραρχία βαθμίδα, των Επίκουρων Καθηγητών/τριών, υπηρετούν ισάριθμοι άνδρες και γυναίκες, ενώ στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας το ποσοστό των γυναικών μειώνεται φτάνοντας στο %.καθώς υπηρετούν μόνο γυναίκες αλλά διπλάσιος αριθμός ανδρών. Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ μειώνεται ακόμη περισσότερο (%) καθώς υπηρετεί μία () γυναίκα Καθηγήτρια αλλά τέσσερις ( )άνδρες.... Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ( )... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Σχολή Επιστημών Αγωγής) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 6 Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας

17 Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου, ιδρύθηκε το 987 ( Αποτελεί ένα από τα ελάχιστα Τμήματα όπου κατά πλειοψηφία υπηρετούν γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Πιο συγκεκριμένα: Ανάμεσα στα 6 συνολικά μέλη ΔΕΠ υπηρετούν μόνο άνδρες, οι οποίοι ισοκατανέμονται στη βαθμίδα των Λεκτόρων και των Αναπληρωτών Καθηγητών. Το συνολικό ποσοστό ανδρών μελών ΔΕΠ στο συγκεκριμένο Τμήμα δεν ξεπερνά το %. Σε όλες τις βαθμίδες ακαδημαϊκής εξέλιξης οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερέχουν αριθμητικά των ανδρών. Στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, όπως και στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας υπηρετούν μόνο γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Το ποσοστό των ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας είναι % και 67% αντίστοιχα (ένας άνδρας και δύο γυναίκες μέλη). Τέλος, στη βαθμίδα των Λεκτόρων υπηρετούν (7%) άνδρας και (8%) γυναίκες μέλη ΔΕΠ. 6

18 . Η κατά φύλο σύνθεση και κατανομή των μελών ΔΕΠ στις βαθμίδες ανά Τμήμα (Ανεξάρτητα Τμήματα) Όπως έχει ήδη αναφερθεί, εκτός από την Πολυτεχνική Σχολή και τη Σχολή Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργούν τα ακόλουθα Ανεξάρτητα Τμήματα: Νομικής, Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Ιστορίας και Εθνολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων χωρών, Κοινωνικής Διοίκησης, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Αγροτικής Ανάπτυξης. Στη συνέχεια παρατίθενται τα δεδομένα που αφορούν στην κατά φύλο σύνθεση και την κατανομή στις βαθμίδες των μελών ΔΕΠ... Τμήμα Νομικής ( ).. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Νομικής (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Άνδρες 6 Γυναίκες 6 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας 7

19 Με βάση το παραπάνω γράφημα που αφορά στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο ιδρύθηκε το 97 ( διαπιστώνεται ότι: Το συνολικό ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ στο συγκεκριμένο Τμήμα αγγίζει μόλις το 9%, καθώς σε ένα σύνολο 7 μελών ΔΕΠ οι γυναίκες είναι μόλις, ενώ οι άνδρες είναι 6 (8%). Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα οι γυναίκες απουσιάζουν εντελώς, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό τους, που φτάνει το %, παρουσιάζεται στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Λεκτόρων (7 γυναίκες και άνδρες Λέκτορες). Τέλος, οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας είναι (7%) ενώ οι άνδρες είναι 8 (7%) ενώ μόλις μία () στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας (ποσοστό 6%), έναντι 6 ανδρών (ποσοστό 9%). Στη βαθμίδα αυτή, όπως βλέπουμε, εντοπίζεται η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών μελών ΔΕΠ... Τμήμα Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ( ).. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 6 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Άνδρες Γυναίκες 8

20 Το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 999 ( Όπως διαπιστώνεται εύκολα από το παραπάνω γράφημα: Το συγκεκριμένο Τμήμα, λοιπόν, ανδροκρατείται. Στις τρεις υψηλότερες ιεραρχικά καθηγητικές βαθμίδες υπηρετούν αποκλειστικά άνδρες, ενώ η μοναδική γυναίκα μέλος ΔΕΠ που υπηρετεί στο Τμήμα ανήκει στη βαθμίδα των Λεκτόρων. Το συνολικό ποσοστό ανδρών μελών ΔΕΠ ανέρχεται στο 9%, καθώς στο Τμήμα υπηρετούν 9 άνδρες και μόλις μια () γυναίκα μέλος ΔΕΠ (9%). 9

21 .. Τμήμα Ιατρικής ( ).. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Ιατρικής (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 7 8 Άνδρες 97 Γυναίκες 9 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε το 98 ( Τα δεδομένα του παραπάνω γραφήματος οδηγούν στις ακόλουθες διαπιστώσεις: Στο Τμήμα της Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης υπηρετούν συνολικά μέλη ΔΕΠ ανάμεσα στα οποία υπάρχουν μόλις (%) γυναίκες, ενώ υπάρχουν 97 (8%) άνδρες. Η παρουσία των γυναικών μελών ΔΕΠ στο συγκεκριμένο Τμήμα παρουσιάζει μια σταδιακά ανοδική τάση καθώς «κατεβαίνουμε» προς τη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα. Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα, το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ δεν ξεπερνά το %, με μόλις δύο () γυναίκες Καθηγήτριες και 8 (9%) άνδρες Καθηγητές. Στην αμέσως χαμηλότερη βαθμίδα υπηρετούν (%) γυναίκες Αναπληρώτριες Καθηγήτριες και (88%) άνδρες.

22 Λίγο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των γυναικών που υπηρετεί στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες Επίκουρες Καθηγήτριες είναι 9 (%), ενώ οι άνδρες Επίκουροι Καθηγητές ανέρχονται στους 7 (8%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ υπηρετεί στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα ακαδημαϊκής εξέλιξης. Έτσι, οι γυναίκες Λέκτορες είναι (%) και οι άνδρες (6%). Ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Ιατρικής συγκεντρώνεται στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες. Έτσι, συνολικά οι Επίκουροι Καθηγητές/τριες και οι Λέκτορες είναι 77(6%) ενώ οι Καθηγητές/τριες και οι Αναπληρωτές/τριες Καθηγητές/τριες είναι (7%)... Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (=).. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Πανεπιστημίου Θράκης, που ιδρύθηκε το (

23 Μέλη ΔΕΠ υπάρχουν μόνο στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, των Επίκουρων Καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων, όπου υπηρετούν συνολικά άνδρες μέλη ΔΕΠ και γυναίκες. Ωστόσο, οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπηρετούν σε υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα συγκριτικά με τους άνδρες. Όπως διαβάζουμε στο γράφημα, οι γυναίκες Επίκουρες Καθηγήτριες είναι (8%), και μόλις ένας () (%) άνδρας. Αντίθετα στη βαθμίδα των Λεκτόρων υπηρετούν (8%) άνδρες και μια () (%) γυναίκα Λέκτορας... Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ( ).. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Το συγκεκριμένο Τμήμα ιδρύθηκε το 99 ( Αντίθετα ίσως από ότι θα αναμενόταν σε σχέση με την παράδοση των Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστήμων και το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, είναι ένα Τμήμα που κατεξοχήν ανδροκρατείται, καθώς:

24 Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ συνολικά για το Τμήμα είναι μόλις (7%), ενώ οι άνδρες είναι (87%). Στις δύο υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες εξέλιξης δεν υπηρετεί καμία γυναίκα μέλος ΔΕΠ. Στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες, των Επίκουρων Καθηγητών/τριών και των Λεκτόρων, υπάρχει μια γυναίκα μέλος ΔΕΠ ανά βαθμίδα.

25 ..6 Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ( )..6 Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Άνδρες 6 Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ιδρύθηκε το 99 ( Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο γράφημα..6:, Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ υπερέχουν αριθμητικά των ανδρών. Αναλυτικότερα, οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ είναι (6%) και οι άνδρες 6 (8%). Δεν υπάρχουν μέλη ΔΕΠ που να υπηρετούν στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας, ενώ στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας υπηρετούν ακριβώς ισάριθμοι άνδρες και γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ είναι (8%), ενώ υπηρετεί ένας () μόνο.άνδρας (%). Στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα υπηρετούν (7%) γυναίκες και (%) άνδρες.

26 ..7 Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών ( )..7 Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Άνδρες 9 Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Σε ότι αφορά στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που ιδρύθηκε το ( Το συνολικό ποσοστό γυναικών μελών ΔΕΠ φτάνει στο 6%, καθώς στο Τμήμα αυτό υπηρετούν γυναίκες μέλη ΔΕΠ και 9 (6%) άνδρες. Ο μεγαλύτερος αριθμός των γυναικών μελών ΔΕΠ του Τμήματος υπηρετεί στη χαμηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Λεκτόρων, όπου υπηρετούν (6%) γυναίκες και 7 (6%) άνδρες. Μία () γυναίκα και ένας () άνδρας μέλος ΔΕΠ υπηρετούν στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας, ενώ καμία γυναίκα δεν υπηρετεί στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας.

27 ..8 Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης (=)..8 Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Άνδρες 6 Γυναίκες 6 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης ιδρύθηκε το 996 ( Η εικόνα που παρουσιάζει το συγκεκριμένο Τμήμα διαφέρει αρκετά σε σχέση με τα υπόλοιπα Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Στο συγκεκριμένο Τμήμα: Ο συνολικός αριθμός των μελών ΔΕΠ είναι ίδιος τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Στις δύο υψηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες υπηρετούν μόνο γυναίκες μέλη ΔΕΠ ( συνολικά), ενώ στη χαμηλότερη βαθμίδα των Λεκτόρων υπηρετούν μόνο άνδρες (). Στη βαθμίδα του/της Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας οι άνδρες και οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ είναι ισάριθμοι. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής είναι τα μοναδικά Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που ο αριθμός των ανδρών και γυναικών μελών ΔΕΠ είναι ακριβώς ο ίδιος. 6

28 ..9 Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ( )..9 Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Άνδρες Γυναίκες 9 6 Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Το Τμήμα Φυσικής Επιστήμης και Αθλητισμού ιδρύθηκε το 98 ( Σύμφωνα με τα δεδομένα του γραφήματος..9: Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι μόλις 9 (%) σε ένα σύνολο μελών ΔΕΠ. Αντίθετα, ο αριθμός των ανδρών μελών ΔΕΠ ανέρχεται στους (79%). Στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας υπηρετεί μόνο μία (7%) γυναίκα και (8%) άνδρες, ενώ στη βαθμίδα του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας η επικράτηση των ανδρών είναι καθολική. Ο μεγαλύτερος αριθμός γυναικών μελών ΔΕΠ υπηρετεί στη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών/τριών. Έτσι, έχουμε (6%) γυναίκες, αλλά περισσότερους άνδρες (9, ποσοστό 6%). 7

29 Στη βαθμίδα των Λεκτόρων ο αριθμός των γυναικών μελών ΔΕΠ είναι κατά πολύ μικρότερος του αριθμού των ανδρών. Έτσι, έχουμε (8%) γυναίκες και (8%) άνδρες Λέκτορες... Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ( ).. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Άνδρες Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Σε ό,τι αφορά το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, που ιδρύθηκε το 999 ( Η παρουσία των γυναικών μελών ΔΕΠ είναι περιορισμένη με μόλις μία () γυναίκα Επίκουρη Καθηγήτρια. Σε όλες τις υπόλοιπες βαθμίδες υπηρετούν μόνο άνδρες μέλη ΔΕΠ. Συνολικά το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ στο Τμήμα ανέρχεται μόλις στο 8% έναντι του 9% των ανδρών ( γυναίκα και άνδρες μέλη ΔΕΠ)... Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ( ) 8

30 .. Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατά φύλο και βαθμίδα για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ανεξάρτητο Τμήμα) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 6 Άνδρες 8 Γυναίκες Καθηγητής/τρια Αναπλ. Καθηγητ. Επίκ. Καθηγητ. Λέκτορας Στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που ιδρύθηκε το 999 ( Υπηρετούν συνολικά (%) γυναίκες μέλη ΔΕΠ και διπλάσιοι στον αριθμό 8 (67%) άνδρες. Στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα εξέλιξης των μελών ΔΕΠ, δηλαδή την καθηγητική, υπηρετούν δύο () γυναίκες μέλη ΔΕΠ και κανένας άνδρας. Στις δύο αμέσως χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες υπηρετούν μόνο άνδρες μέλη ΔΕΠ (συνολικά 6). Στη βαθμίδα των Λεκτόρων υπηρετούν δύο () άνδρες και ισάριθμες γυναίκες. 9

31 . Συμπεράσματα Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης υπηρετούν περισσότεροι άνδρες μέλη ΔΕΠ συγκριτικά με τις γυναίκες. Συγκεκριμένα, υπηρετούν 7 (7%) άνδρες μέλη ΔΕΠ και μόλις 7 (%) γυναίκες. Οι από τις συνολικά 7 γυναίκες μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο ανήκουν στις δύο χαμηλότερες ιεραρχικά βαθμίδες ακαδημαϊκής εξέλιξης. Διαπιστώνεται μάλιστα ότι καθώς «ανεβαίνουμε» από τη χαμηλότερη προς την ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα το ποσοστό των γυναικών μελών μειώνεται σταδιακά. Στην βαθμίδα των Λεκτόρων το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ φτάνει στο % ( γυναίκες και 9 άνδρες Λέκτορες). Στην αμέσως υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα το ποσοστό των γυναικών μελών φτάνει στο % ( γυναίκες Επίκουρες Καθηγήτριες και 7 άνδρες). Στη βαθμίδα των Αναπληρωτών/τριών Καθηγητών/τριών το ποσοστό των γυναικών μελών ΔΕΠ είναι ακόμη χαμηλότερο (% με γυναίκες και 77% με 9 άνδρες μέλη ΔΕΠ). Το χαμηλότερο ποσοστό γυναικών μελών ΔΕΠ διαπιστώνεται στην ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών, όπου υπηρετούν μόλις (%) γυναίκες και 7 (87%) άνδρες μέλη ΔΕΠ. Όπως ήδη έχει αναφερθεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αποτελείται από δύο Σχολές, την Πολυτεχνική και τη Σχολή Επιστημών Αγωγής και από Ανεξάρτητα Τμήματα. Σε όλα τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι περισσότεροι από τις γυναίκες. Αντίθετα, στη Σχολή Επιστημών Αγωγής οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν είναι περισσότερες από τους άνδρες. Σε σχέση με τα Τμήματα της συγκεκριμένης Σχολής διαπιστώνεται ότι στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι περισσότεροι από τις γυναίκες, ενώ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία συμβαίνει το αντίθετο. Σε εννιά (8) από τα συνολικά Ανεξάρτητα Τμήματα του συγκεκριμένου Πανεπιστήμιου οι άνδρες μέλη ΔΕΠ είναι περισσότεροι από τις γυναίκες. Πρόκειται για το Τμήμα Νομικής, το Τμήμα Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, το Τμήμα Ιατρικής, το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και

32 Φυσικών Πόρων και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε ένα () Ανεξάρτητο Τμήμα, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας ο αριθμός των γυναικών μελών ΔΕΠ είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ανδρών. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι σε δύο Ανεξάρτητα Τμήματα (Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης) υπηρετούν ισάριθμοι άνδρες και γυναίκες μέλη ΔΕΠ. Στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης δεν υπηρετεί καμία γυναίκα μέλος ΔΕΠ. Αξίζει, επιπλέον, να σημειωθεί ότι σε αρκετά Τμήματα του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου υπηρετούν μόνο άνδρες μέλη ΔΕΠ στην ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών και καμία γυναίκα. Πρόκειται για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, το Τμήμα Νομικής, το Τμήμα Διεθνών και Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας και το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Σε τρία () Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία και το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης υπηρετούν μόνο γυναίκες στην υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα των Καθηγητών/τριών. Συμπερασματικά, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αποτελεί ένα σαφώς ανδροκρατούμενο Πανεπιστήμιο. Οι άνδρες μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν σε αυτό είναι περισσότεροι από τις γυναίκες σε όλες τις βαθμίδες ακαδημαϊκής εξέλιξης, με ποσοστό που σταδιακά αυξάνεται καθώς προχωράμε προς την υψηλότερη ιεραρχικά βαθμίδα. Η αριθμητική υπεροχή των ανδρών μελών ΔΕΠ διαπιστώνεται σε όλα τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής και στα περισσότερα Ανεξάρτητα Τμήματα, εκτός του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας. Οι γυναίκες μέλη ΔΕΠ είναι επίσης περισσότερες από τους άνδρες στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής. Η αριθμητική υπεροχή των γυναικών στα δύο συγκεκριμένα Τμήματα, επαληθεύει την παράδοση που θέλει τις γυναίκες να ασχολούνται κυρίως με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (συνολικά στοιχεία).... Κατανομή των μελών ΔΕΠ κατα φυλο και βαθμιδα (συνολικα στοιχεια).... Η κατά

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έτος Ίδρυσης: ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έτος ίδρυσης: 9 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Παραδόθηκε από:κωνσταντίνα Ψωφάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

14. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ . ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Περιεχόμενα. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ( ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Έτος Ίδρυσης: 97 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)..... ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έτος ίδρυσης: ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

5. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 9. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 99 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ... 9. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ]

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] Έτος Ίδρυσης: 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

7. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ . ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος ίδρυσης 9 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.... ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έτος Ίδρυσης: 98 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

18. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

18. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 8. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 99 ΨΩΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 8. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ... 8. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... 8. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

16. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ . ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έτος Ίδρυσης: 98 ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ.

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καραμπίνης Αθανάσιος, Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. Σοφία Μαρσίδου, Εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Υποψήφιοι/ες για τη Διεύθυνση και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 1986, 1988, 1990, 1997, 1998 και 2002.

2. Υποψήφιοι/ες για τη Διεύθυνση και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 1986, 1988, 1990, 1997, 1998 και 2002. 2. Υποψήφιοι/ες για τη Διεύθυνση και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 986, 988, 99, 997, 998 και 22. Παλιεράκη Καλλιόπη Περιεχόμενα 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.. Αντικείμενο και σκοπός της έρευνας...3

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση ποσοτικών στοιχείων σχετικά με την έμφυλη κατανομή του προσωπικού του ΕΚΠΑ

Συγκέντρωση ποσοτικών στοιχείων σχετικά με την έμφυλη κατανομή του προσωπικού του ΕΚΠΑ Συγκέντρωση ποσοτικών στοιχείων σχετικά με την έμφυλη κατανομή του προσωπικού του ΕΚΠΑ Γραφείο ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. (2010-11) 1 Η συγκέντρωση τ ων ποσοτικών στ οι χεί ων σχετικά με την έμφυλη κατα νομή του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105).

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). «Συγχώνευση Τµηµάτων, ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» ΑΔΑ: ΒΕΖΚ9-ΒΑΒ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

26/02/2004 09:55:18 1 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Α.Ε.ΚΑΘ. ΕΠΙΚ.ΚΑΘ. ΤΟΥ Ν.ΙΣΤΟΡ.ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ.&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ.

26/02/2004 09:55:18 1 10 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ(Α.Ε.ΚΑΘ. ΕΠΙΚ.ΚΑΘ. ΤΟΥ Ν.ΙΣΤΟΡ.ΘΕΩΡ.ΕΠΙΣΤ.&ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ.&ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ. Ώρα: 09:55:18 Σελίδα 1 από 10 ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(ΔΕΠ) ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΑΜΙΣΘΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων

Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Νέες αντιστοιχίες τμημάτων Η γνώση του λαβυρίνθου των αντιστοιχιών είναι απαραίτητη για τους υποψηφίους, οι οποίοι στοχεύουν σε μετακινήσεις από μια πόλη σε άλλη αλλά και από ένα τμήμα σε άλλο μέσω μετεγγραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ. (Γραφείο για Θέματα Φύλου και Ισότητας) Αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας για την έμφυλη κατανομή του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κωδ. Υποψηφ. Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα 13072361 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 13072362 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 12064693

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % Πανεπιστήμιο Τμήμα ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΜΕΤΑΒΟΛΗ. http://sep4u.gr. 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 15 20% ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 15 18% 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς,12.11.2008 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Οδοντιατρικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009 Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2005-2009 ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 7 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 25 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 3 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α. Δαίκου 1, Δ. Πινότση 1 1. Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, Κέντρο Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης, Αθήνα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Κωδικός Τμήματος 384 129 227 233 279 133 137 285 273 275 147 403 402 134 219 168 103 297 112 Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2016 ΘΕΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004

Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004 Επιτυχόντες ανά Σχολή περιόδου 2000-2004 ΣΧΟΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 12 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 9 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΠΑΛΑΙΟ) 9.544 9.848-304 -3,1% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. (ΠΑΛΑΙΟ) 8.336 7.196 1.140

Διαβάστε περισσότερα

A.E.I. ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ. Ποσό

A.E.I. ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ. Ποσό Πίνακας κατανομής επιχορήγησης 2014 A.E.I. ΤΜΗΜΑ/ Aριθ. Π.Μ.Σ. Ποσό Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Θεολογίας (1) 3,2 Κοινωνικής Θεολογίας (1) 3,2 Νομικής (6) 14,4 Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651 313 2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90%

Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΚΩΔ. Σχολή Σύγκριση Βάσεων 2000-2011 για ΑΕΙ με το 90% ΙΔΡΥ ΜΑ 127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΙ 20182 18187 17916 17232 17268 17526 18203 18926 19519 20147 20406 19927 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις

Φ ύ λ ο κ α ι ο μ ά δ ε ς η λ ι κ ι ώ ν Κάτω των 30 ετών 30-44 45-64 65 και άνω Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Άρρενες Θήλεις Πίνακας 7. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 Σχολή και τμήμα Αμφοτέρων των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 -2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:54:18 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 15874 9137 10368 6326 5506 2811 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3025 2124

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Μαθήµατα γενικής παιδείας Ιστορία. Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 3.1.1 Μαθήµατα γενικής παιδείας. 3.1.1.1 Ιστορία Α. Σύνολο νοµού Αργολίδας Στο µάθηµα της ιστορίας εξετάσθηκαν 862 µαθητές. Από τα αποτελέσµατα για το σύνολο του νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 6 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 7 ΚΕΣΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΕΚΠΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΕΚΠΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑ Κατάλογος τμημάτων του ΕΚΠΑ τα οποία καταγράφουν έλλειψη διοικητικού και λοιπού προσωπικού στις εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν υποβάλει- (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) Αναφορά Α/Α Τμήμα Ελλείψεων Προσωπικού (Ν/Ο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα 2016

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα 2016 Κωδ Τμήμα 2016 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ sed12pinisc2 Ηµ/νία: 18/09/2006 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 9 ΣΥΝΟΛΟ 28113 17992 4283 2456 949 332 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 3524 2890 389

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιομετρική Αξιολόγηση Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων

Βιβλιομετρική Αξιολόγηση Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων Βιβλιομετρική Αξιολόγηση Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων Παναγιώτα Αλτανοπούλου, Μαρία Δοντσίδου, Νικόλαος Τσέλιος Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Δομή Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016 216 215 639 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 12 5 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 13 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Γενική Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ 250 ΣΧΟΛΩΝ ΑΕΙ ΕΥΡΟΣ: R=60 (+/-

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 637 ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 67 100 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 18.12.2014 Α.Π. 33134 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (90%) ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Kωδ. ΕΠ. Βάση Βάση Θέσεις Θέσεις Τμ. ΠΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑ/ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΗ 2015 2014 2015 2014 129 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσ/νίκη 20206

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2016 Α) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Δείκτης 1: Ποσοστό ανά φύλο των εκλεγμένων αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ΓΡΑΦΗΜΑ 1

Μάιος 2016 Α) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Δείκτης 1: Ποσοστό ανά φύλο των εκλεγμένων αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ΓΡΑΦΗΜΑ 1 Μάιος 2016 Το δεύτερο ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό πεδίο Γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user ,

sed11fp4f : 04/01/2011 1 16 : 09:13:56 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 04/01/2011 Σελίδα 1 από 16 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 10-12-2015 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user ,

sed11fp4f : 20/01/2010 1 16 : 09:54:02 ) user  , sed11fp4f Ηµ/νία: 20/01/2010 Σελίδα 1 από 16 ---------------- ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ, ΣΥΝΟΛΟ Ευρωπαϊκή Ένωση Βαλκάνια Λοιπή Ευρώπη Αφρική Αµερική Ασία Ωκεανία ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ - - ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ- - 2014 & 2013 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10,338 10,651-313 - 2.9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8,708 8,136 572 7.0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Α.Ε.Ι

Βάσεις Α.Ε.Ι κωδ. τμημ. Βάσεις Α.Ε.Ι. 2006-2007 επ. πεδ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ (αλφαβητική ταξινόμηση) ΠΟΛΗ 2007 2006 μόρια αρ. επιτ. μόρια διαφ. 06/07 127 I Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνα (**) 18926 270 18203 723 129 I

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Μάιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικά 4-5 Ξάνθη 6 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 7 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/07/2006 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 2 από 7 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟ

Ηµ/νία: 19/07/2006 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 2 από 7 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟ sed12pin8 Ηµ/νία: 19/07/2006 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΑΠΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 7 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ H E L L E N I C R E P U B L I C D E

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 13.2.27 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 26 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κουράκλης Γιάννης - Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σελίδα 1

Κουράκλης Γιάννης - Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Σελίδα 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τµήµα-Εισαγωγική Κατεύθυνση http://blogs.sch.gr/kesmes/ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ * ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ * ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Τηλ: 210-3443508, Φαξ: 210-3443865

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες

Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες Μετέγγραφες-Αντιστοιχίες Σημαντικά σημεία της τροπολογίας που πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι: Α)Η αντιστοιχία των μετεγγραφών (αναλυτικά ο σχετικός νόμος παρακάτω) Β)Τα οικονομικά κριτήρια Γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΨ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΨ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΨ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ: 85 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 23 ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 45 ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 17 ΠΟΣΟΣΤΟ % ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 81,2% 69 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πανελλήνιες 2016

ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πανελλήνιες 2016 ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πανελλήνιες 2016 Οι Ομάδες Προσανατολισμού Για το σχολικό έτος 2015-2016 άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Στη Γ Λυκείου οι μαθητές επιλέγουν μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 320 175 83% 5 ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 80 50 60% 1 ΑΕΑ http://sep4u.gr Εισακτέοι και 701 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 180 80 125% 4 ΤΕΙ 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 210 100 110% 1 773 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 380 190

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:56:34 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ,

Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:56:34 Σελίδα 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Μ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ SEDUSER ΦΥΛΟ, Ηµ/νία: 19/03/2012 sed12bstudme Ώρα: 12:56:34 Σελίδα 1 από 7 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 59423 31713 35570 21028 23853 10685 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 3650 1853 1999 1167 1651 686 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 3650

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016

Νέο Εξεταστικό Σύστημα. Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Πανελλήνιες 2016 Νέο Εξεταστικό Σύστημα Οι Ομάδες Προσανατολισμού Για το σχολικό έτος 2015 2016 άλλαξε ο τρόπος εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ. Στη Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ --ΕΠΙΛΟΓΗ 90% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ-- 2014 & 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 10.338 10.651-313 -2,9% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ 8.708 8.136 572 7,0% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα