ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2013 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2013 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 27"

Transcript

1 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2013 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 27 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2015 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 3. Βαθµοί των Υπαξιωµατικών. 4. Προέλευση Υπαξιωµατικών. 5. Προσόντα εισαγωγής σε Α.Σ.Σ.Υ. και διαδικασία διορισµού αποφοίτων Α.Σ.Σ.Υ. 6. Προσόντα και διαδικασία για απευθείας διορισµό Υπαξιωµατικών. 7. Διαδικασία διορισµού Εθελοντών-Εθελοντριών Υπαξιωµατικών και Ε.Π.Υ. ως Υπαξιωµατικών. 8. Προσφορά για διορισµό Υπαξιωµατικών, αποδοχή και δηµοσίευση διορισµού. 9. Απόσπαση των Υπαξιωµατικών στην Εθνική Φρουρά. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ - ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 10. Κατάταξη των Υπαξιωµατικών στους Κλάδους και στα Κοινά Σώµατα. 11. Διακρίσεις και Ειδικότητες των Υπαξιωµατικών των Κλάδων και των Κοινών Σωµάτων του Στρατού. 12. Μετάταξη Υπαξιωµατικών. 13. Υπαξιωµατικοί Υπηρεσίας Γραφείου και Υπαξιωµατικοί Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού.

2 -2- ΜΕΡΟΣ IV ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 14. Ιεραρχία και αρχαιότητα των Υπαξιωµατικών. 15. Προσδιορισµός της αρχαιότητας των Υπαξιωµατικών. 16. Επετηρίδες των Υπαξιωµατικών. 17. Ατοµικά έγγραφα των Υπαξιωµατικών. ΜΕΡΟΣ V ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 18. Προσόντα Υπαξιωµατικού. 19. Βαθµολόγηση προσόντων των Υπαξιωµατικών. 20. Έκθεση Αξιολόγησης, Σηµείωµα Αξιολόγησης και Έκθεση Πολεµικής Δράσης. 21. Διαδικασία αξιολόγησης των Υπαξιωµατικών. ΜΕΡΟΣ VΙ ANEΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 22. Ανέλιξη των Υπαξιωµατικών. 23. Βαθµοί ανέλιξης Υπαξιωµατικών. 24. Κρίσεις των Υπαξιωµατικών. 25. Προϋποθέσεις για να δικαιούται Υπαξιωµατικός κρίσης. 26. Απαιτούµενος ελάχιστος χρόνος παραµονής Υπαξιωµατικού σε κάθε βαθµό. 27. Απαιτούµενος ελάχιστος χρόνος διοικήσεως Υπαξιωµατικού σε κάθε βαθµό. 28. Ειδικές καταστάσεις που αποκλείουν την κρίση Υπαξιωµατικού. 29. Στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη κατά την κρίση Υπαξιωµατικού. ΜΕΡΟΣ VIΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 30. Συµβούλιο Κρίσεων. 31. Διαδικασία κρίσεως των Υπαξιωµατικών. 32. Διαδικασία µετά τις κρίσεις από το Συµβούλιο Κρίσεων. 33. Συµβούλιο Επανακρίσεων. 34. Περίοδος ισχύος των Πινάκων κρίσεων.

3 -3- ΜΕΡΟΣ VIΙΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 35. Διαβαθµίσεις κρίσεων Υπαξιωµατικών. 36. Προϋποθέσεις διαβάθµισης κρίσεως των Υπαξιωµατικών. 37. Κατανοµή κενών θέσεων Υπαξιωµατικών για σκοπούς προαγωγών. 38. Προαγωγές Υπαξιωµατικών. ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 39. Αφυπηρέτηση των Υπαξιωµατικών. 40. Τερµατισµός της υπηρεσίας των Υπαξιωµατικών. 41. Απονοµή τιµητικού βαθµού. 42. Έναρξη ισχύος των Κανονισµών. 43. Κατάργηση και διαφύλαξη. 44. Μεταβατικές διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Χ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

4 -4- Προοίµιο. 33 του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του ΟI ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟI ΤΟΥ 1990 ΕΩΣ 2013 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 27 Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 27 των περί Στρατού της Δηµοκρατίας Νόµων του 1990 έως 2013, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. Ερµηνεία. 1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί Στρατού της Δηµοκρατίας (Διορισµοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωµατικών) Κανονισµοί του (1) Στους παρόντες Κανονισµούς, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια «ανδραγαθία» σηµαίνει πράξη που θέτει σε πραγµατικό κίνδυνο τη ζωή του Υπαξιωµατικού που τη διαπράττει και η οποία, λόγω του επικίνδυνου του χαρακτήρα της, υπερβαίνει τα όρια της συνήθους εκτέλεσης των καθηκόντων και υποχρεώσεών του «Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών» ή «Α.Σ.Σ.Υ.» σηµαίνει τα οµώνυµα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στην Ελληνική Δηµοκρατία, δηλαδή τη Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών (Σ.Μ.Υ.), τη Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.), τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.), τη Σχολή Ιπτάµενων Ραδιοναυτίλων (Σ.Ι.Ρ.) και τη Σχολή Υπαξιωµατικών Διοικητικών (Σ.Υ.Δ.) της Αεροπορίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα ισότιµα

5 -5- εκπαιδευτικά ιδρύµατα στη Δηµοκρατία ή σε άλλο κράτος, τα οποία είναι αναγνωρισµένα από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς, εκεί όπου λειτουργούν, οι απόφοιτοι των οποίων διορίζονται ως Υπαξιωµατικοί στο Στρατό του εν λόγω κράτους 68(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα» σηµαίνει ίδρυµα που αναγνωρίζεται ως ίδρυµα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, αντίστοιχα, δυνάµει των διατάξεων των περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµων του 1996 µέχρι 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται 19(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς» ή «Γ.Ε.Ε.Φ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Εθνικής Φρουράς Νόµων του 2011 έως 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται «Εθελοντής Πενταετούς Υπηρεσίας» ή «Ε.Π.Υ.» σηµαίνει πρόσωπο που προσλαµβάνεται στο Στρατό, µε σύµβαση, ως Εθελοντής Υπαξιωµατικός Πενταετούς Υποχρέωσης, δυνάµει του άρθρου 14 του Νόµου «Εθελοντής Εθελόντρια Υπαξιωµατικός» σηµαίνει πρόσωπο που προσλαµβάνεται στο Στρατό, µε σύµβαση, ως Εθελοντής- Εθελόντρια Υπαξιωµατικός, δυνάµει του άρθρου 14 του Νόµου «ένοχος σοβαρού πειθαρχικού παραπτώµατος» σηµαίνει τον κατόπιν πειθαρχικής διαδικασίας ευρεθέντα ένοχο σοβαρού πειθαρχικού παραπτώµατος, κατά την αιτιολογηµένη κρίση του Συµβουλίου Κρίσεων, που προνοείται στον Κανονισµό 36 των παρόντων Κανονισµών

6 -6- «ένοχος σοβαρού ποινικού αδικήµατος» σηµαίνει τον, κατόπιν τελεσίδικης απόφασης ποινικού δικαστηρίου, ευρεθέντα ένοχο ποινικού αδικήµατος σε βαθµό κακουργήµατος ή αδικήµατος που ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα ή αδικήµατος ανυποταξίας ή λιποταξίας Επίσηµη Εφηµερίδα, Παράρτηµα Τρίτο (Ι): «Ιατροσυµβούλιο» σηµαίνει Ιατροσυµβούλιο που ορίζεται από το Διευθυντή του Τµήµατος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σύµφωνα µε τους περί Δηµόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισµούς του 1995 µέχρι 2009, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται «Επετηρίδα» σηµαίνει το επίσηµο µητρώο, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόµατα και η αρχαιότητα των Υπαξιωµατικών κατά Κλάδο ή Κοινό Σώµα, Όπλο ή Σώµα και βαθµό «Κατάσταση Υπαξιωµατικού» είναι η υπηρεσιακή κατάσταση, στην οποία τελεί εν ενεργεία Υπαξιωµατικός, σε ό, τι αφορά στις υπηρεσιακές σχέσεις του στο Στρατό «Κοινά Σώµατα» σηµαίνει τα Σώµατα Πληροφορικής-Μηχανογράφησης, Υγειονοµικού (Διοικητικοί και Νοσηλευτές), Οικονοµικού, Στρατολογικού, Δικαστικού, Διερµηνέων-Μεταφραστών και Μουσικού 33 του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «Νόµος» σηµαίνει τους περί Στρατού της Δηµοκρατίας Νόµους του 1990 µέχρι 2013 και περιλαµβάνει οποιοδήποτε νόµο τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά.

7 -7- «πραγµατική υπηρεσία» σηµαίνει το χρονικό διάστηµα της υπηρεσίας Υπαξιωµατικού στο Στρατό από του διορισµού του, µη περιλαµβανοµένων των ειδικών καταστάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (4) του Κανονισµού 26 των παρόντων Κανονισµών. «Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού» ή «Π.Ο.Υ.» σηµαίνει τους Πίνακες, που συντάσσονται από τον Αρχηγό κι εγκρίνονται από τον Υπουργό και στους οποίους καθορίζονται η αποστολή, υπαγωγή, οργάνωση και σύνθεση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, καθώς και η ποσότητα, το είδος και η κατανοµή του κύριου, ειδικού και βασικού υλικού, όλων γενικά των στρατιωτικών τµηµάτων και υπηρεσιών του Στρατού «στρατιωτική θητεία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 19 των περί Εθνικής Φρουράς Νόµων του 2011 έως 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται «στρατιωτικό τµήµα» σηµαίνει ανεξάρτητο τµήµα του Στρατού ή, ανεξάρτητο τµήµα της Εθνικής Φρουράς, του οποίου η ίδρυση και η οργανωτική σύνθεση σε προσωπικό και υλικό, καθορίζεται από τον Υπουργό, µετά από εισήγηση του Αρχηγού και έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί δική του σφραγίδα και να αλληλογραφεί µε άλλα στρατιωτικά τµήµατα. «Συµβούλιο Επανακρίσεων» σηµαίνει το Συµβούλιο Επανακρίσεων Υπαξιωµατικών που προνοείται από τον Κανονισµό 33 των παρόντων Κανονισµών «Συµβούλιο Κρίσεων» σηµαίνει το Συµβούλιο Κρίσεων Υπαξιωµατικών που προνοείται από τον Κανονισµό 30 των παρόντων Κανονισµών. «Υπαξιωµατικός» σηµαίνει µόνιµο Υπαξιωµατικό του Στρατού. «υποχρεωτικά σχολεία» σηµαίνει τα στρατιωτικά σχολεία εσωτερικού ή εξωτερικού, τα οποία καθορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού, ως υποχρεωτικά για το βαθµό και τον Κλάδο, Σώµα ή ειδικότητα κάθε Υπαξιωµατικού

8 -8- (2) Όπου στις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού αναφέρεται βαθµός Υπαξιωµατικού του Στρατού Ξηράς, ο εν λόγω βαθµός περιλαµβάνει και τον αντίστοιχο βαθµό Υπαξιωµατικού του Ναυτικού, της Αεροπορίας και των Κοινών Σωµάτων (3) Όροι που δεν καθορίζονται διαφορετικά στους παρόντες Κανονισµούς έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόµο. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Βαθµοί των Υπαξιωµατικών. 3. (1) Ο βαθµός Υπαξιωµατικού καθιερώνει την ικανότητα και την εξουσία του για άσκηση ορισµένων καθηκόντων, του παρέχει δικαιώµατα και του επιβάλλει υποχρεώσεις. Πίνακας. (2) Οι βαθµοί των Υπαξιωµατικών, κατά Κλάδο και Κοινό Σώµα, οι συντοµογραφίες των βαθµών και η µεταξύ τους αντιστοιχία, εµφαίνεται στον Πίνακα των παρόντων Κανονισµών. Προέλευση Υπαξιωµατικών. 4. Οι Υπαξιωµατικοί του Στρατού προέρχονται από (α) (β) (γ) απόφοιτους Α.Σ.Σ.Υ., που διορίζονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 5 των παρόντων Κανονισµών απευθείας διοριζόµενους µετά από διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 6 των παρόντων Κανονισµών Εθελοντές Εθελόντριες Υπαξιωµατικούς ή Ε.Π.Υ., οι οποίοι διορίζονται, δυνάµει του Κανονισµού 7 των παρόντων Κανονισµών.

9 -9- Προσόντα εισαγωγής σε Α.Σ.Σ.Υ. και διαδικασία διορισµού αποφοίτων Α.Σ.Σ.Υ. 5. (1) Οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε Α.Σ.Σ.Υ. πρέπει: (α) Να έχουν τα πιο κάτω τυπικά προσόντα: (i) να είναι πολίτες της Δηµοκρατίας. (ii) να είναι απόφοιτοι αναγνωρισµένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. (iii) να έχουν τα σωµατοµετρικά στοιχεία που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού, ανάλογα µε το Α.Σ.Σ.Υ. και το φύλο του υποψηφίου. (iv) να µην έχουν καταδικασθεί για κακούργηµα, για αδίκηµα που ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα, για αδίκηµα ανυποταξίας ή για οποιοδήποτε από τα αδικήµατα που 40 του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (v) προβλέπονται στα άρθρα 13 έως 101 των περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονοµίας Νόµων του 1964 µέχρι 2011, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. να είναι ηλικίας µέχρι είκοσι δύο (22) ετών κατά την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας για υποβολή των αιτήσεων. (vi) σε περίπτωση που είχαν καταταγεί στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για στρατιωτική θητεία, να έχουν νόµιµα απαλλαγεί από αυτές, σύµφωνα µε τους περί Εθνικής Φρουράς Νόµους του 2011 έως 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται ή, κατά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά να ήταν, από άποψης σωµατικής ικανότητας, Ικανοί πρώτης κατηγορίας (Ι/1):

10 -10- Νοείται ότι, όσοι έχουν εκπληρώσει ειδική ή εναλλακτική θητεία, καθώς και όσοι έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας σύµφωνα µε τις παραγράφους (α), (β) και (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 23 των περί Εθνικής Φρουράς Νόµων του 2011 έως 2015, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, δεν θεωρούνται ότι πληρούν τη συγκεκριµένη προϋπόθεση: Νοείται περαιτέρω ότι, ενόσω η εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες, η παρούσα προϋπόθεση δεν απαιτείται για τις υποψήφιες για διορισµό γυναίκες. (vii) να µην έχουν απολυθεί ή να µην έχει επιβληθεί σε αυτούς η πειθαρχική ποινή της απαίτησης για παραίτηση ή να µην έχουν τερµατισθεί οι υπηρεσίες τους στο παρελθόν από το Στρατό ή τη Δηµόσια Υπηρεσία ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου της Δηµοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους µέλους της για πειθαρχικό παράπτωµα ή ποινικό αδίκηµα και (viii) να µην έχουν αποπεµφθεί από Α.Σ.Ε.Ι. ή από Α.Σ.Σ.Υ. (β) να κριθούν κατάλληλοι κατά τις ακόλουθες Προκαταρκτικές Εξετάσεις και Δοκιµασίες, οι οποίες, κατά χρονική σειρά, περιλαµβάνουν: (i) υγειονοµική εξέταση, που διεξάγεται από ιατρική επιτροπή, η οποία είναι κατ ελάχιστον τριµελής περιλαµβανοµένου του προέδρου της, η οποία συντίθεται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό, σε συνεννόηση µε τον Υπουργό Υγείας και ελέγχει τα σωµατοµετρικά στοιχεία και την κατάσταση της υγείας των υποψηφίων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Α.Σ.Σ.Υ..

11 -11-26(Ι) του (γ) (2)(α) (β) (γ) (ii) αθλητική δοκιµασία, που διεξάγεται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Αρχηγό και τα αγωνίσµατα της οποίας και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισµα και Α.Σ.Σ.Υ. καθορίζονται, µετά από εισήγηση του Αρχηγού και απόφαση του Υπουργού. (iii) ψυχοτεχνική δοκιµασία, η οποία διεξάγεται µε µέριµνα του Υπουργείου Άµυνας: Νοείται ότι, οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν σε οποιαδήποτε από τις εξετάσεις και δοκιµασίες, που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, απορρίπτονται και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής. να έχουν επιτύχει στις Παγκύπριες Εξετάσεις που διοργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού για εισαγωγή, κατά περίπτωση, στα Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Κύπρου και της Ελλάδας, µε βάση τις πρόνοιες του περί Παγκύπριων Εξετάσεων Νόµου του 2006, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. Ο έλεγχος των τυπικών προσόντων γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από τον Υπουργό, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού, πριν οι υποψήφιοι συµµετάσχουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις και Δοκιµασίες. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των τυπικών προσόντων καθώς και τα αποτελέσµατα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων και Δοκιµασιών κοινοποιούνται από το Υπουργείο Άµυνας τόσο στους υποψήφιους όσο και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Η επιλογή των υποψηφίων και η κατανοµή των θέσεων στα Α.Σ.Σ.Υ. γίνεται, µε βάση σχετική δήλωσή τους για το Α.Σ.Σ.Υ. στο οποίο επιθυµούν να φοιτήσουν και τη βαθµολογία που θα εξασφαλίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισµού.

12 -12- (3) Οι επιλεγέντες µε βάση τη διαδικασία που προνοείται στις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος Κανονισµού, µετά την αποδοχή της θέσης που εξασφάλισαν στα Α.Σ.Σ.Υ. σύµφωνα µε την πιο πάνω διαδικασία: (α) Καλούνται µαζί µε αξιόχρεο εγγυητή να υπογράψουν Συµφωνία µε το Υπουργείο Άµυνας : Νοείται ότι, ο τρόπος εξασφάλισης της εγγύησης καθορίζεται από το Υπουργείο Άµυνας (β) διορίζονται από τον Υπουργό, πριν από την εισαγωγή τους στα Α.Σ.Σ.Υ., ως Οπλίτες του Στρατού, θέση την οποία διατηρούν καθόλη τη διάρκεια των σπουδών τους σε αυτά. (4) Οι Οπλίτες απόφοιτοι των Α.Σ.Σ.Υ. διορίζονται στο Στρατό, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, ως Υπαξιωµατικοί, µε το βαθµό του Λοχία, από την εποµένη της αποφοίτησής τους. Νοείται ότι, κατά το διορισµό των αποφοίτων Α.Σ.Σ.Υ. ως Υπαξιωµατικών µε το βαθµό του Λοχία, προσδιορίζονται οι όροι υπηρεσίας της θέσης, συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής, του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας του διοριζόµενου για να δικαιούται παραίτησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, καθώς και οι υποχρεώσεις του ιδίου σε περίπτωση τυχόν παραίτησής του. Προσόντα και διαδικασία για απευθείας διορισµό Υπαξιωµατικών. 6. (1) Οι κενές θέσεις για απευθείας διορισµό Υπαξιωµατικών προκηρύσσονται, για κάλυψη αναγκών του Στρατού της Δηµοκρατίας ή της Εθνικής Φρουράς, µε γνωστοποίηση του Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της Δηµοκρατίας και, τουλάχιστον, σε δύο (2) εγχώριες ηµερήσιες εφηµερίδες. (2) Οι υποψήφιοι για απευθείας διορισµό ως Υπαξιωµατικοί πρέπει - (α) Να έχουν τα πιο κάτω τυπικά προσόντα: (i) να είναι πολίτες της Δηµοκρατίας.

13 -13- (ii) να είναι απόφοιτοι αναγνωρισµένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, ή να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτερου ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, σε θέµα που καθορίζεται από τον Υπουργό κατά την προκήρυξη της θέσης (iii) να έχουν τα σωµατοµετρικά στοιχεία που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού, ανάλογα µε τη θέση για την οποία είναι υποψήφιοι και το φύλο του υποψηφίου. (iv) να µην έχουν καταδικασθεί για κακούργηµα, για αδίκηµα που ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα, για αδίκηµα ανυποταξίας ή για οποιοδήποτε από τα αδικήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 13 έως 101 των περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονοµίας Νόµων του 1964 µέχρι 2011, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. (v) να είναι ηλικίας µέχρι είκοσι έξι (26) ετών κατά την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας για υποβολή των αιτήσεων (vi) να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για στρατιωτική θητεία ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές, σύµφωνα µε τους περί Εθνικής Φρουράς Νόµους του 2011 έως 2015, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους για στρατιωτική θητεία, κατά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά να ήταν, από άποψης σωµατικής ικανότητας, Ικανοί πρώτης κατηγορίας (Ι/1): Νοείται ότι, όσοι έχουν εκπληρώσει ειδική ή εναλλακτική θητεία, καθώς και όσοι έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας σύµφωνα µε τις παραγράφους (α), (β) και (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 23 των περί Εθνικής Φρουράς Νόµων του 2011 έως 2015, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, δεν θεωρούνται ότι πληρούν τη συγκεκριµένη προϋπόθεση:

14 -14- Νοείται περαιτέρω ότι, ενόσω η εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες, η παρούσα προϋπόθεση δεν απαιτείται για τις υποψήφιες για διορισµό γυναίκες (vii) (viii) να µην έχουν απολυθεί ή να µην έχει επιβληθεί σε αυτούς η πειθαρχική ποινή της απαίτησης για παραίτηση ή να µην έχουν τερµατισθεί οι υπηρεσίες τους στο παρελθόν από το Στρατό ή τη Δηµόσια Υπηρεσία ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου της Δηµοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους µέλους της για πειθαρχικό παράπτωµα ή ποινικό αδίκηµα να µην έχουν αποπεµφθεί από Α.Σ.Ε.Ι. ή από Α.Σ.Σ.Υ. (β) Να κριθούν κατάλληλοι κατά τις ακόλουθες Προκαταρκτικές Εξετάσεις και Δοκιµασίες, οι οποίες, κατά χρονική σειρά, περιλαµβάνουν: (i) (ii) (iii) υγειονοµική εξέταση, που διεξάγεται από ιατρική επιτροπή, η οποία είναι κατ ελάχιστον τριµελής περιλαµβανοµένου του προέδρου της, η οποία συντίθεται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό, σε συνεννόηση µε τον Υπουργό Υγείας και ελέγχει τα σωµατοµετρικά στοιχεία και την κατάσταση της υγείας των υποψηφίων. αθλητική δοκιµασία, που διεξάγεται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται για το σκοπό αυτό από τον Αρχηγό και τα αγωνίσµατα της οποίας και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισµα καθορίζονται, µετά από εισήγηση του Αρχηγού και απόφαση του Υπουργού. ψυχοτεχνική δοκιµασία, η οποία διεξάγεται µε µέριµνα του Υπουργείου Άµυνας:

15 -15- Νοείται ότι, οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν σε οποιαδήποτε από τις εξετάσεις και δοκιµασίες, που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, απορρίπτονται και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής. (γ) Να έχουν επιτύχει σε γραπτό διαγωνισµό, τα θέµατα του οποίου καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού και τα οποία γνωστοποιούνται ταυτόχρονα µε την προκήρυξη των κενών θέσεων: Νοείται ότι, οι υποψήφιοι συµµετέχουν στο γραπτό διαγωνισµό, νοουµένου ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα και έχουν επιτύχει στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις και Δοκιµασίες. (3)(α) Ο έλεγχος των τυπικών προσόντων γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από τον Υπουργό, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού, πριν οι υποψήφιοι συµµετάσχουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις και Δοκιµασίες. (β) Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των τυπικών προσόντων καθώς και τα αποτελέσµατα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων και Δοκιµασιών κοινοποιούνται από το Υπουργείο Άµυνας στους υποψήφιους. (4) Ο διορισµός ως Υπαξιωµατικών των υποψηφίων µε βάση τον παρόντα Κανονισµό γίνεται κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους επιλογής τους, µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, µετά από πρόταση του Υπουργού, που υποβάλλεται µε βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο γραπτό διαγωνισµό που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισµού: Νοείται ότι, οι επιτυχόντες υποψήφιοι διορίζονται στο βαθµό του Λοχία ή, σε περίπτωση που είναι κάτοχοι εξειδικευµένων προσόντων, στο βαθµό του Επιλοχία, όπως τούτο ήθελε καθορισθεί στη σχετική προκήρυξη της θέσης:

16 -16- Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που λόγω υπηρεσιακών αναγκών παρίσταται ανάγκη πρόσληψης Υπαξιωµατικών µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, πριν από το τελευταίο τρίµηνο του έτους, τα επιλεγέντα πρόσωπα διορίζονται ως Υπαξιωµατικοί µε σύµβαση δυνάµει του άρθρου 10 του Νόµου και εντός του τελευταίου τριµήνου του ιδίου έτους διορίζονται σε µόνιµη θέση. (5) Οι απευθείας διοριζόµενοι Υπαξιωµατικοί, φοιτούν στις καθοριζόµενες ως υποχρεωτικές για το βαθµό και τον Κλάδο, Όπλο, Σώµα ή ειδικότητά τους στρατιωτικές σχολές, εσωτερικού ή εξωτερικού, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά µε απόφαση του Υπουργού, που λαµβάνεται µετά από εισήγηση του Αρχηγού. Διαδικασία διορισµού Εθελοντών Εθελοντριών Υπαξιωµατικών και Ε.Π.Υ. ως Υπαξιωµατικών. 7. (1) Ο διορισµός Εθελοντών - Εθελοντριών Υπαξιωµατικών και Ε.Π.Υ. ως Υπαξιωµατικών, γίνεται µε βάση τη διαδικασία που καθορίζεται στον παρόντα Κανονισµό, σε αριθµό που καθορίζεται, µε απόφαση του Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες: Νοείται ότι, ο αριθµός των διορισθέντων ως Υπαξιωµατικών µε το βαθµό του Λοχία δεν µπορεί να ξεπερνά, σε ποσοστό, το 20% των αναµενοµένων να αποφοιτήσουν από τα Α.Σ.Σ.Υ. το έτος διορισµού τους: Νοείται περαιτέρω ότι, ο αριθµός των διορισθέντων Ε.Π.Υ. ως Υπαξιωµατικών µε βαθµό ανώτερο του Λοχία, δεν θα ξεπερνά, σε ποσοστό, το 20% των κενών θέσεων που υπάρχουν στο βαθµό για τον οποίο προορίζονται, το έτος διορισµού τους. (2) Οι κενές θέσεις για διορισµό Εθελοντών-Εθελοντριών Υπαξιωµατικών και Ε.Π.Υ. ως Υπαξιωµατικών προκηρύσσονται, ξεχωριστά για κάθε Κλάδο και Κοινό Σώµα, µε σχετική γνωστοποίηση του Υπουργού που κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους µε διαταγή του Αρχηγού:

17 -17- Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η πλήρωση του συνόλου των κενών θέσεων κατά Κλάδο και Κοινό Σώµα, οι µη πληρωθείσες κενές θέσεις επανακατανέµονται µε απόφαση του Υπουργού, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αρχηγού. (3)(α) Για σκοπούς επιλογής των Εθελοντών - Εθελοντριών Υπαξιωµατικών και Ε.Π.Υ. που θα διοριστούν ως Υπαξιωµατικοί διεξάγονται γραπτές εξετάσεις, κοινές για όλους τους εξεταζόµενους, σε ενότητες θεµάτων που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού, µετά από σχετική εισήγηση του Αρχηγού. (β) Tην ευθύνη διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων έχει το ΓΕΕΦ, το οποίο για το σκοπό αυτό: (i) Συγκροτεί τέσσερις (4) επιτροπές από ανώτατους και ανώτερους Αξιωµατικούς του Στρατού, ως ακολούθως α. Μία επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη ελέγχου των αιτήσεων των υποψηφίων, για πρόσληψη ως Υπαξιωµατικών β. Μία επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη σύνταξης τριπλάσιου σε αριθµό των απαιτουµένων θεµάτων καθώς και την ευθύνη βαθµολόγησης των γραπτών των διαγωνιζοµένων γ. Mία επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη επιτήρησης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων δ. Μία επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη αποκάλυψης των ονοµατεπωνύµων των διαγωνιζοµένων και κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη στο Στρατό ως Υπαξιωµατικών, σε Κατάλογο, κατά σειρά επιτυχίας, µε βάση την επιτευχθείσα βαθµολογία: Νοείται ότι, σε περίπτωση που υποψήφιοι έχουν την ίδια τελική βαθµολογία, η κατάταξή τους κατά σειρά επιτυχίας γίνεται µε κλήρο, στην παρουσία των ιδίων και των µελών της επιτροπής, και ο υποψήφιος που έχει µικρότερο αριθµό

18 -18- προηγείται σε σειρά επιτυχίας. (ii) Καταρτίζει κατάλογο τριάντα (30) Αξιωµατικών, βαθµού Ταγµατάρχη και άνω, από τους οποίους επιλέγονται µε κλήρωση, στην παρουσία του Αρχηγού, οι αξιωµατικοί που θα αποτελούν τις επιτροπές, που προβλέπονται στην παρούσα υποπαράγραφο: Νοείται ότι, ο αριθµός και ο βαθµός των Αξιωµατικών που απαρτίζουν τις εν λόγω επιτροπές, καθορίζονται µε απόφαση του Αρχηγού (γ) Για σκοπούς διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων, που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, καθορίζονται και τα ακόλουθα: (i) Τα εξεταζόµενα θέµατα προκύπτουν από κλήρωση µεταξύ των θεµάτων που συντάσσονται από την αρµόδια επιτροπή, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (β)(i)β της παρούσας παραγράφου (ii) Tα ονοµατεπώνυµα των διαγωνιζοµένων και τυχόν άλλα ζητούµενα προσωπικά στοιχεία αυτών επί του γραπτού δοκιµίου, παραµένουν καλυµµένα µε αδιαφανή ετικέττα και αποκαλύπτονται από την επιτροπή που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (β)(i)δ της παρούσας παραγράφου, µετά τη βαθµολόγησή τους (iii) Τα γραπτά δοκίµια των διαγωνισθέντων, δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση και καταστρέφονται µετά παρέλευση ενός έτους από της κοινοποίησης των αποτελεσµάτων των γραπτών εξετάσεων, εκτός εάν εκκρεµεί διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάµει του άρθρου 146 του Συντάγµατος, σε σχέση µε τη διαδικασία διεξαγωγής των εν λόγω γραπτών εξετάσεων. (4) Οι Εθελοντές - Εθελόντριες Υπαξιωµατικοί ή οι Ε.Π.Υ. που επιθυµούν να συµµετέχουν στις γραπτές εξετάσεις που προνοούνται στην παράγραφο (3) του παρόντος Κανονισµού, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση µέσα σε προθεσµία που καθορίζεται στην προβλεπόµενη στην παράγραφο (2)

19 -19- του παρόντος Κανονισµού γνωστοποίηση του Υπουργού. (5) Εθελοντής - Εθελόντρια Υπαξιωµατικός ή Ε.Π.Υ. για να δικαιούται να συµµετέχει στις γραπτές εξετάσεις που προνοούνται στην παράγραφο (3) του παρόντος Κανονισµού, θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις- (α) να συµπληρώνει µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης τουλάχιστον οκτώ (8) έτη πραγµατικής υπηρεσίας στο Στρατό ή στην Εθνική Φρουρά 40 του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (β) (γ) (δ) να µην έχει καταδικασθεί για κακούργηµα, για αδίκηµα που ενέχει έλλειψη τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα, για αδίκηµα ανυποταξίας ή για οποιοδήποτε από τα αδικήµατα που προβλέπονται στα άρθρα 13 έως 101 των περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονοµίας Νόµων του 1964 µέχρι 2011, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. να µην έχει απολυθεί ή να µην έχουν τερµατισθεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από το Στρατό ή την Εθνική Φρουρά ή τη Δηµόσια Υπηρεσία ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου της Δηµοκρατίας ή τους αντίστοιχους φορείς της Ελληνικής Δηµοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους µέλους της για πειθαρχικό παράπτωµα ή ποινικό αδίκηµα να έχει αποφοιτήσει από τα υποχρεωτικά σχολεία στα οποία εκπαιδεύθηκε από της πρόσληψής του στο Στρατό της Δηµοκρατίας ως Εθελοντής - Εθελόντρια Υπαξιωµατικός ή ως Ε.Π.Υ., µε βαθµολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», σύµφωνα µε τη βαθµολογική κλίµακα του αντίστοιχου σχολείου

20 -20- (ε) να έχει βαθµολογία τουλάχιστον «Πολύ Καλή» στις Εκθέσεις Αξιολόγησης των τριών (3) τελευταίων ετών (στ) να µην του έχει επιβληθεί συνολικά πέραν των σαράντα (40) ηµερών πειθαρχική ποινή φυλάκισης κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο Στρατό ή στην Εθνική Φρουρά, οι οποίες δεν έχουν διαγραφεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (4) του Κανονισµού 17 των παρόντων Κανονισµών. (ζ) να µην έχει λάβει, συνολικά, αναρρωτική άδεια πέραν των έξι (6) µηνών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο Στρατό ή στην Εθνική Φρουρά: Νοείται ότι, στο χρονικό διάστηµα των έξι (6) µηνών αναρρωτικής άδειας, δεν προσµετράται τυχόν αναρρωτική άδεια που έχει λάβει, λόγω τραυµατισµού του σε διατεταγµένη υπηρεσία και ένεκα αυτής ή, οι γυναίκες, λόγω κυήσεως. (6) Εθελοντής - Εθελόντρια Υπαξιωµατικός ή Ε.Π.Υ., θεωρείται ως επιτυχών στις γραπτές εξετάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (3) του παρόντος Κανονισµού, εφόσον η βαθµολογία του σε αυτές είναι 60% και άνω. (7) Η επιτροπή που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (β)(i)δ της παραγράφου 3 παρόντος Κανονισµού, κατατάσσει τους υποψήφιους για διορισµό ως Υπαξιωµατικούς σε Καταλόγους, κατά βαθµό και κατά σειρά επιτυχίας, µε βάση τα αποτελέσµατα των γραπτών εξετάσεων που προνοούνται στην ίδια παράγραφο, τους οποίους υποβάλλει, µαζί µε σχετικό πρακτικό, µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία συγκρότησής της, µέσω του Αρχηγού, στον Υπουργό.

21 -21- (8) Ο Υπουργός υποβάλλει στο Υπουργικό Συµβούλιο, αιτιολογηµένους Καταλόγους προεπιλεγέντων υποψηφίων, που ετοιµάζονται δυνάµει της παραγράφου (7) του παρόντος Κανονισµού, το οποίο αποφασίζει για διορισµό υποψηφίων ως Υπαξιωµατικών, µε βάση τη σειρά επιτυχίας τους και το βαθµό που φέρουν ως Εθελοντές-Εθελόντριες Υπαξιωµατικοί ή ως Ε.Π.Υ. κατά το χρόνο του διορισµού τους. (9) Ο διορισµός υποψηφίων ως Υπαξιωµατικών δυνάµει του παρόντος Κανονισµού, γίνεται δύο (2) τουλάχιστον µήνες µετά το διορισµό των αποφοίτων των Α.Σ.Σ.Υ, κατά το ίδιο έτος: Νοείται περαιτέρω ότι, Εθελοντής Εθελόντρια Υπαξιωµατικός ή Ε.Π.Υ. που συµµετείχε στις γραπτές εξετάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (3) του παρόντος Κανονισµού αλλά δεν εξασφάλισε θέση διορισµού ως Υπαξιωµατικός, λόγω µη επαρκούς αριθµού κενών θέσεων ή λόγω αποτυχίας του στις γραπτές εξετάσεις, δικαιούται να συµµετέχει σε γραπτές εξετάσεις που θα διεξαχθούν στο µέλλον για τον ίδιο σκοπό, εφόσον συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου (5) του παρόντος Κανονισµού. Προσφορά για διορισµό Υπαξιωµατικών, αποδοχή και δηµοσίευση διορισµού. 8. (1) Εξαιρουµένης της περίπτωσης των αποφοίτων Α.Σ.Σ.Υ., πριν από το διορισµό Υπαξιωµατικού, αποστέλλεται από τον Υπουργό έγγραφη προσφορά προς το πρόσωπο που έχει επιλεγεί για διορισµό από το Υπουργικό Συµβούλιο και λαµβάνεται η έγγραφη αποδοχή του. (2) Η έγγραφη προσφορά του Υπουργού προσδιορίζει τη θέση για την οποία προσφέρεται ο διορισµός, τους όρους υπηρεσίας της θέσης αυτής, συµπεριλαµβανοµένων της αµοιβής, του ελάχιστου χρόνου υπηρεσίας του διοριζόµενου για να δικαιούται παραίτησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, καθώς και τις υποχρεώσεις του ιδίου σε περίπτωση τυχόν παραίτησής του.

22 -22- (3) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει επιλεγεί για διορισµό ως Υπαξιωµατικός δεν αποδεχθεί την προσφορά για διορισµό, η θέση του πληρούται, µε απόφαση του Υπουργού, από τον επόµενο διαθέσιµο επιλαχόντα, µε βάση τη σειρά επιτυχίας του στο γραπτό διαγωνισµό, που προβλέπεται στην παράγραφο (4) του Κανονισµού 6 των παρόντων Κανονισµών ή, µε βάση το βαθµό και τη σειρά επιτυχίας του στους Καταλόγους που προβλέπονται στην παράγραφο (7) του Κανονισµού 7 των παρόντων Κανονισµών, ανάλογα µε την περίπτωση. (4) Ο διορισµός Υπαξιωµατικού στο Στρατό δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα της Δηµοκρατίας. Απόσπαση των Υπαξιωµατικών στην Εθνική Φρουρά. 9. Οι Υπαξιωµατικοί, αµέσως µετά το διορισµό τους στο Στρατό, δυνατόν να αποσπασθούν για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του άρθρου 6 του Νόµου. ΜΕΡΟΣ III ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Κατάταξη των Υπαξιωµατικών στους Κλάδους και στα Κοινά Σώµατα. 10. Οι Υπαξιωµατικοί, αµέσως µετά µε το διορισµό τους στο Στρατό κατατάσσονται κατά Κλάδο, δηλαδή στο Στρατό Ξηράς, στο Ναυτικό και στην Αεροπορία, καθώς και στα Κοινά Σώµατα, σύµφωνα µε τις διακρίσεις και τις ειδικότητες που προβλέπονται στις παραγράφους (1), (2), (3) και (4) του Κανονισµού 11 των παρόντων Κανονισµών, µε βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και: (α) προκειµένου περί αποφοίτων Α.Σ.Σ.Υ., την εκπαίδευση που έτυχαν στο Α.Σ.Σ.Υ., από το οποίο αποφοίτησαν (β) προκειµένου περί απευθείας διορισθέντων, τα προσόντα, τις ειδικές τους γνώσεις, τη θέση για την οποία ήταν υποψήφιοι και τη σειρά επιτυχίας τους στο γραπτό διαγωνισµό που διεξάγεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κανονισµού 6 των παρόντων Κανονισµών

23 -23- (γ) προκειµένου περί διορισθέντων από Εθελοντές Εθελόντριες Υπαξιωµατικούς ή Ε.Π.Υ., τον Κλάδο, Όπλο, Σώµα ή ειδικότητα ή το Κοινό Σώµα από το οποίο προέρχονται και σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στις διατάξεις του Κανονισµού 7 των παρόντων Κανονισµών. Διακρίσεις και Ειδικότητες των Υπαξιωµατικών των Κλάδων και των Κοινών Σωµάτων του Στρατού. 11.-(1) Οι Υπαξιωµατικοί του Στρατού Ξηράς διακρίνονται σε: (α) Όπλων: (i) Πεζικού (ii) Τεθωρακισµένων (iii) Πυροβολικού (iv) Μηχανικού (v) Διαβιβάσεων. (β) Σωµάτων: (i) Τεχνικού (ii) Εφοδιασµού-Μεταφορών (iii) Υλικού Πολέµου. (2) Οι Υπαξιωµατικοί Ναυτικού διακρίνονται στις ειδικότητες, οι οποίες απονέµονται σε απόφοιτους των Α.Σ.Σ.Υ. του Ναυτικού. (3) Οι Υπαξιωµατικοί Αεροπορίας διακρίνονται στις ειδικότητες, οι οποίες απονέµονται σε απόφοιτους των Α.Σ.Σ.Υ. της Αεροπορίας. (4) Οι Υπαξιωµατικοί των Κοινών Σωµάτων διακρίνονται σε: (α) Πληροφορικής-Μηχανογράφησης (β) Υγειονοµικού (Διοικητικοί και Νοσηλευτές) (γ) Οικονοµικού (δ) Στρατολογικού (ε) Δικαστικού

24 -24- (στ) Διερµηνέων-Μεταφραστών (ζ) Μουσικού. (5) Υπαξιωµατικοί των τριών Κλάδων, οποιουδήποτε Όπλου, Σώµατος ή ειδικότητας, καθώς και των Κοινών Σωµάτων είναι όσοι εκπαιδεύτηκαν στα Α.Σ.Σ.Υ., καθώς και όσοι διορίσθηκαν απευθείας, όσοι Εθελοντές- Εθελόντριες Υπαξιωµατικοί ή Ε.Π.Υ. διορίσθηκαν ως Υπαξιωµατικοί και όσοι µετατάχθηκαν σε Κοινό Σώµα, µε βάση τις διατάξεις των παρόντων Κανονισµών. Μετάταξη Υπαξιωµατικών. 12.-(1) Υπαξιωµατικοί είναι δυνατόν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για κάλυψη εξειδικευµένων, επιτακτικών και άµεσων υπηρεσιακών αναγκών, να µετατάσσονται, µε απόφαση του Υπουργού, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του Αρχηγού και έκφραση σχετικής βούλησης από τον Υπαξιωµατικό, στον οποίο αφορά η απόφαση. (2) Μετάταξη είναι δυνατή από οποιοδήποτε Κλάδο ή Κοινό Σώµα, σε Κοινό Σώµα: Νοείται ότι, µετάταξη δεν είναι δυνατή ει µη µόνο εάν ο Υπαξιωµατικός κατέχει τις απαιτούµενες και εξειδικευµένες γνώσεις του Κοινού Σώµατος, στο οποίο πρόκειται να µεταταχθεί, όπως αυτές καθορίζονται µε απόφαση του Αρχηγού. (3) Οι µεταταγέντες, εγγράφονται στην Επετηρίδα του Κοινού Σώµατος στο οποίο µετατάσσονται, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου (2) του Κανονισµού 15 των παρόντων Κανονισµών. Υπαξιωµατικοί Υπηρεσίας Γραφείου και Υπαξιωµατικοί Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού. 13. (1) Mε απόφαση του Υπουργού, µετά από σχετική εισήγηση του Αρχηγού, Υπαξιωµατικός είναι δυνατόν, για λόγους υγείας, να παραπεµφθεί αυτεπάγγελτα ή µετά από αίτησή του, για εξέταση από αρµόδιο Ιατροσυµβούλιο, προς το σκοπό όπως διαγνωσθεί η πάθησή του και υποβληθούν συστάσεις, από πλευράς υγείας:

25 -25- Νοείται ότι, τα συγκεκριµένα καθήκοντα που θα εκτελεί ή τυχόν θα πρέπει να αποφεύγει, µε βάση τη γνωµάτευση του Ιατροσυµβουλίου και σύµφωνα µε το βαθµό και τη θέση που κατέχει ο παραπεµφθείς Υπαξιωµατικός, θα καθορίζονται µε απόφαση του Αρχηγού, κατόπιν σχετικής εισήγησης τριµελούς επιτροπής ιατρών του Υγειονοµικού Σώµατος του Στρατού, που ορίζεται από τον ίδιο: Νοείται περαιτέρω ότι, Υπαξιωµατικός του οποίου η κατάσταση της υγείας έχει κριθεί από Ιατροσυµβούλιο, είναι δυνατόν, να παραπεµφθεί εκ νέου και µε την ίδια διαδικασία στο εν λόγω Συµβούλιο, για επανεξέταση. (2) Υπαξιωµατικός, ο οποίος αντιµετωπίζει ειδικά προβλήµατα υγείας που πιστοποιούνται από το καθοριζόµενο στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισµού αρµόδιο Ιατροσυµβούλιο, είναι δυνατό να χαρακτηρισθεί, µετά από εισήγηση του Αρχηγού, και απόφαση του Υπουργού, ως «Υπαξιωµατικός Υπηρεσίας Γραφείου» ή ως «Υπαξιωµατικός Ελαφράς Υπηρεσίας», κατά τις παραγράφους (3) και (4) του παρόντος Κανονισµού: Νοείται ότι, ο Αρχηγός κατά την υποβολή της πιο πάνω εισήγησης προς τον Υπουργό, λαµβάνει σοβαρά υπόψη την άποψη συσταθείσας από τον ίδιο τριµελούς Επιτροπής ιατρών του Υγειονοµικού Σώµατος του Στρατού επί του θέµατος, που υποβάλλεται µε βάση τη σχετική γνωµάτευση του αρµόδιου Ιατροσυµβουλίου. (3) Υπηρεσία Γραφείου είναι η υπηρεσιακή κατάσταση Υπαξιωµατικού, ο οποίος, συνεπεία τραύµατος που υπέστη σε διατεταγµένη υπηρεσία έχει κριθεί από αρµόδιο Ιατροσυµβούλιο ως ανίκανος για κάθε άλλη υπηρεσία, πλην υπηρεσίας συµβατής µε την πάθησή του. (4) Ελαφρά Υπηρεσία είναι η κατάσταση Υπαξιωµατικού, ο οποίος συνεπεία τραύµατος που υπέστη σε µη διατεταγµένη υπηρεσία, ή συνεπεία νοσήµατος, έχει κριθεί από αρµόδιο Ιατροσυµβούλιο ως ανίκανος για κάθε άλλη υπηρεσία, πλην υπηρεσίας συµβατής µε την πάθησή του.

26 -26- (5) Υπαξιωµατικός που χαρακτηρίζεται ως Υπαξιωµατικός Υπηρεσίας Γραφείου ή ως Υπαξιωµατικός Ελαφράς Υπηρεσίας τοποθετείται, ανάλογα µε τα προσόντα του, τις ειδικές του γνώσεις και τα προβλήµατα υγείας που αντιµετωπίζει, σε θέση που τα κύρια καθήκοντά της είναι συµβατά µε την πάθησή του και δεν δύναται να ασκεί διοίκηση. (6) Υπαξιωµατικός που έχει χαρακτηρισθεί ως Υπαξιωµατικός Υπηρεσίας Γραφείου ή ως Υπαξιωµατικός Ελαφράς Υπηρεσίας, δύναται, στον τρίτο χρόνο από το χαρακτηρισµό του και µετά από σύσταση αρµόδιου Ιατροσυµβουλίου να επανέλθει στην προ του χαρακτηρισµού του υπηρεσιακή κατάσταση ως Υπαξιωµατικός, τηρουµένης κατ αναλογία της διαδικασίας που καθορίζεται στις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος Κανονισµού. ΜΕΡΟΣ ΙV ΙΕΡΑΡΧΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ιεραρχία και αρχαιότητα Υπαξιωµατικών. 14. (1) Η στρατιωτική ιεραρχία περιλαµβάνει την ιεραρχία των βαθµών και την ιεραρχία των καθηκόντων. (2) Ιεραρχία των βαθµών είναι η σειρά των βαθµών, και, σε περίπτωση οµοιοβαθµίας, η ιεραρχία καθορίζεται από την αρχαιότητα. (3) Οι Υπαξιωµατικοί, ανάλογα µε τη θέση τους στην ιεραρχία των βαθµών, έχουν µεταξύ τους την ιδιότητα του ανώτερου ή του κατώτερου. (4) Οι οµοιόβαθµοι Υπαξιωµατικοί, ανάλογα µε την αρχαιότητά τους, έχουν µεταξύ τους την ιδιότητα του αρχαιότερου ή του νεότερου. (5) Μεταξύ οµοιόβαθµων Υπαξιωµατικών που συνδέονται µε σχέση διοικητικής υπαγωγής ή εξάρτησης, η αρχαιότητα έχει την ίδια ισχύ όπως και η διαφορά του βαθµού.

27 -27- (6) Η ιεραρχία των καθηκόντων είναι η κλίµακα της διοίκησης, όπως αυτή καθορίζεται στους εκάστοτε ισχύοντες Π.Ο.Υ του Στρατού ή της Εθνικής Φρουράς, ανάλογα µε την περίπτωση. (7) Οι Υπαξιωµατικοί, ανάλογα µε τη θέση τους στην ιεραρχία των καθηκόντων, έχουν µεταξύ τους την ιδιότητα του προϊσταµένου ή του υφισταµένου. (8) Η ιεραρχία των καθηκόντων βρίσκεται πάντοτε σε αρµονία µε την ιεραρχία των βαθµών ή την αρχαιότητα. (9) Μεταξύ των τριών Κλάδων και των Κοινών Σωµάτων, ο Στρατός Ξηράς έχει προβάδισµα έναντι του Ναυτικού, το Ναυτικό προβάδισµα έναντι της Αεροπορίας και η Αεροπορία προβάδισµα έναντι των Κοινών Σωµάτων. (10) Οι Υπαξιωµατικοί του Στρατού Ξηράς έχουν προβάδισµα έναντι των οµοιοβάθµων τους Υπαξιωµατικών του Ναυτικού, της Αεροπορίας και των Κοινών Σωµάτων, οι Υπαξιωµατικοί του Ναυτικού έχουν προβάδισµα έναντι των οµοιοβάθµων τους Υπαξιωµατικών της Αεροπορίας και των Κοινών Σωµάτων και οι Υπαξιωµατικοί της Αεροπορίας έχουν προβάδισµα έναντι των οµοιοβάθµων τους των Κοινών Σωµάτων. (11) Οι Υπαξιωµατικοί Όπλων του Στρατού Ξηράς έχουν προβάδισµα έναντι των οµοιοβάθµων τους Υπαξιωµατικών Σωµάτων του Στρατού Ξηράς. (12) Το προβάδισµα µεταξύ των Υπαξιωµατικών των Κοινών Σωµάτων, καθορίζεται από την αναγραφή της διάκρισής τους στην παράγραφο (4) του Κανονισµού 11 των παρόντων Κανονισµών, κατά φθίνουσα σειρά αρχαιότητας. (13) Tο προβάδισµα που καθορίζεται στους παρόντες Κανονισµούς, συνιστά τυπικό προνόµιο για σκοπούς καθορισµού της αρχαιότητας, το οποίο δεν προσδίδει οποιοδήποτε πλεονέκτηµα για σκοπούς προαγωγών.

28 -28- Προσδιορισµός της αρχαιότητας των Υπαξιωµατικών. 15. (1) Η αρχαιότητα Υπαξιωµατικού σε κάθε βαθµό προσδιορίζεται από την ηµεροµηνία κτήσης του βαθµού αυτού, πλην των ειδικών περιπτώσεων που καθορίζονται στις επόµενες διατάξεις του παρόντος Κανονισµού: Νοείται ότι, ως ηµεροµηνία κτήσης του βαθµού νοείται η ηµεροµηνία που καθορίζεται ως τέτοια, σε περίπτωση διορισµού, στη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου και, σε περίπτωση προαγωγής, στη σχετική απόφαση του Υπουργού: Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η ηµεροµηνία προαγωγής στον κατεχόµενο βαθµό συµπίπτει, η αρχαιότητα προσδιορίζεται από την ηµεροµηνία προαγωγής στον προηγούµενο βαθµό και ούτω καθεξής και, σε περίπτωση που όλες οι ηµεροµηνίες συµπίπτουν, από την ηµεροµηνία διορισµού. (2) Τηρουµένης της διατάξεως της παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισµού (α) η αρχαιότητα Υπαξιωµατικού απόφοιτου Α.Σ.Σ.Υ., καθορίζεται µε βάση τη σειρά επιτυχίας του κατά την αποφοίτησή του. (β) η αρχαιότητα Υπαξιωµατικού απευθείας διοριζόµενου, καθορίζεται µε βάση τη σειρά επιτυχίας του στο γραπτό διαγωνισµό, που προβλέπεται στην παράγραφο (2) του Κανονισµού 6 των παρόντων Κανονισµών. (γ) η αρχαιότητα των Υπαξιωµατικών που προέρχονται από Εθελοντές Εθελόντριες Υπαξιωµατικούς και Ε.Π.Υ. καθορίζεται, µε βάση τη σειρά επιτυχίας κατά βαθµό στις γραπτές εξετάσεις που προνοούνται στην παράγραφο (3) του Κανονισµού 7 των παρόντων Κανονισµών. (δ) σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισµού Υπαξιωµατικών διαφορετικής προέλευσης, Υπαξιωµατικός που είναι απόφοιτος Α.Σ.Σ.Υ. είναι αρχαιότερος Υπαξιωµατικού που προέρχεται από την τάξη των Εθελοντών- Εθελοντριών Υπαξιωµατικών ή Ε.Π.Υ. και Υπαξιωµατικός που προέρχεται από την τάξη των Εθελοντών - Εθελοντριών Υπαξιωµατικών ή Ε.Π.Υ. είναι αρχαιότερος Υπαξιωµατικού που διορίζεται απευθείας.

29 -29- (ε) Υπαξιωµατικός, µετά από µετάταξή του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 12 των παρόντων Κανονισµών, εντάσσεται στην επετηρίδα του Κοινού Σώµατος στο οποίο µετατάσσεται και τοποθετείται, µετά τους υπηρετούντες οµοιόβαθµούς του, που κατέχουν το βαθµό τους πριν ή κατά την ίδια ηµεροµηνία µε αυτόν. (στ) οι Υπαξιωµατικοί Υπηρεσίας Γραφείου και οι Υπαξιωµατικοί Ελαφράς Υπηρεσίας καθίστανται, από την ηµεροµηνία χαρακτηρισµού τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (2) του Κανονισµού 13 των παρόντων Κανονισµών νεώτεροι έναντι των οµοιοβάθµων τους Υπαξιωµατικών των τριών Κλάδων και των Υπαξιωµατικών Κοινών Σωµάτων. (ζ) (η) Υπαξιωµατικός Υπηρεσίας Γραφείου ή Υπαξιωµατικός Ελαφράς Υπηρεσίας, ο οποίος επανέρχεται στην προ του χαρακτηρισµού του υπηρεσιακή κατάσταση ως Υπαξιωµατικός δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (6) του Κανονισµού 13 των παρόντων Κανονισµών, επανεντάσσεται στην επετηρίδα του Κλάδου ή του Κοινού Σώµατος στο οποίο ανήκει και τοποθετείται µετά τους υπηρετούντες οµοιόβαθµούς του, που κατέχουν το βαθµό τους πριν ή κατά την ίδια ηµεροµηνία µε αυτόν. οι προσληφθέντες µε σύµβαση Υπαξιωµατικοί, δυνάµει του άρθρου 10 του Νόµου, καθίστανται νεώτεροι έναντι των οµοιοβάθµων τους Υπαξιωµατικών των τριών Κλάδων και των Υπαξιωµατικών Κοινών Σωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των Υπαξιωµατικών Υπηρεσίας Γραφείου και των Υπαξιωµατικών Ελαφράς Υπηρεσίας. Επετηρίδες των Υπαξιωµατικών. 16. (1) Ο βαθµός και η αρχαιότητα του Υπαξιωµατικού φαίνονται στη σχετική Επετηρίδα του Κλάδου ή του Κοινού Σώµατος στο οποίο ανήκει, η οποία ενηµερώνεται και τηρείται σε πρωτότυπο στο Υπουργείο Άµυνας και σε αντίγραφο στο Γ.Ε.Ε.Φ.

30 -30- (2) Στη σχετική Επετηρίδα του Κλάδου ή του Κοινού Σώµατος, ο Υπαξιωµατικός εγγράφεται µε βάση το βαθµό του, την αρχαιότητά του και την ηµεροµηνία διορισµού ή προαγωγής του. (3) Για το Στρατό Ξηράς τηρείται µια κοινή Επετηρίδα για τους Υπαξιωµατικούς Όπλων και µια κοινή Επετηρίδα για τους Υπαξιωµατικούς Σωµάτων. (4) Για το Ναυτικό και την Αεροπορία τηρείται, κατά Κλάδο, µία Επετηρίδα. (5) Για τα Κοινά Σώµατα τηρείται ξεχωριστή Επετηρίδα για κάθε Σώµα. (6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων (2), (3), (4) και (5) του παρόντος Κανονισµού, τηρείται χωριστή Επετηρίδα για τους Υπαξιωµατικούς Υπηρεσίας Γραφείου και χωριστή Επετηρίδα για τους Υπαξιωµατικούς Ελαφράς Υπηρεσίας, καθώς και χωριστή Επετηρίδα για Υπαξιωµατικούς προσληφθέντες µε σύµβαση δυνάµει του Κανονισµού 10 του Νόµου: Νοείται ότι, στις Επετηρίδες Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφράς Υπηρεσίας, εντάσσονται Υπαξιωµατικοί των συγκεκριµένων καταστάσεων, ανεξαρτήτως Κλάδου και Κοινού Σώµατος: Νοείται περαιτέρω ότι, τα θέµατα αρχαιότητας στις πιο πάνω Επετηρίδες, ρυθµίζονται µε βάση τις πρόνοιες του παρόντος Μέρους των Κανονισµών. Ατοµικά έγγραφα των Υπαξιωµατικών (1) Για κάθε Υπαξιωµατικό τηρείται ατοµικός φάκελος και άλλα ατοµικά έγγραφα. (2) Ο τύπος του ατοµικού φακέλου και των άλλων ατοµικών εγγράφων, οι συντάκτες, ο τρόπος σύνταξης και τήρησής τους, καθώς και άλλες σχετικές λεπτοµέρειες, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού, µετά από εισήγηση του Αρχηγού.

31 -31- (3) Στον ατοµικό φάκελο κάθε Υπαξιωµατικού καταχωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Όλες οι Εκθέσεις Αξιολόγησης, τα Σηµειώµατα Αξιολόγησης, καθώς και οι Συµβουλευτικές Εκθέσεις Αξιολόγησης, που προνοούνται στην παράγραφο (7) του Κανονισµού 20 των παρόντων Κανονισµών (β) όλες οι αποφάσεις των Συµβουλίων Κρίσεων και των Συµβουλίων Επανακρίσεων γι αυτόν (γ) πιστοποιηµένα αντίγραφα των ακαδηµαϊκών του προσόντων σχετικά µε την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση και των δελτίων επίδοσής του στις Α.Σ.Σ.Υ ή τυχόν άλλες σχολές από τις οποίες έχει αποφοιτήσει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, καθώς και πιστοποιητικά λοιπών εκπαιδεύσεων και ξένων γλωσσών (δ) στοιχεία των φρουρών, στρατιωτικών τµηµάτων, υπηρεσιών ή θέσεων, στις οποίες υπηρέτησε, καθώς και η χρονική περίοδος της υπηρεσίας του στην καθεµιά από αυτές (ε) στοιχεία και εκθέσεις για την κατάσταση της υγείας του. (στ) στοιχεία και εκθέσεις για την πολεµική του δράση. (ζ) απονοµή ηθικών αµοιβών. (η) τυχόν καταδίκες του από ποινικά δικαστήρια. (θ) τυχόν επιβληθείσες σ αυτόν πειθαρχικές ποινές, οποιασδήποτε µορφής και τα αιτιολογικά τους (ι) υπηρεσία σε αποστολές εκτός Κύπρου και (ια) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στοιχείο προκύπτει από αλληλογραφία σχετική µε τα παραπάνω θέµατα.

32 -32- (4) Καταδίκη Υπαξιωµατικού από ποινικό δικαστήριο διαγράφεται από τον ατοµικό του φάκελο µόλις ο Υπαξιωµατικός αποκατασταθεί για την καταδίκη αυτή, σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόµων του 1981 έως 2004, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ενώ οι πειθαρχικές ποινές που τυχόν επιβλήθηκαν σε Υπαξιωµατικό διαγράφονται µετά από παρέλευση δέκα (10) ετών από την επιβολή τους και δεν λαµβάνονται υπόψη από το Συµβούλιο Κρίσεων ή το Συµβούλιο Επανακρίσεων. ΜΕΡΟΣ V ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Προσόντα Υπαξιωµατικού. 18.-(1) Οι Υπαξιωµατικοί αξιολογούνται σε κατηγορίες προσόντων που καθορίζονται στην παράγραφο (4) του παρόντος Κανονισµού, µε σύστηµα αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αµεροληψίας και της αξιοκρατίας, µε βάση την επαγγελµατική ικανότητα και την αποδοτικότητά τους. (2) Οι κατηγορίες προσόντων προσδιορίζουν την εν γένει ικανότητα και αξία του Υπαξιωµατικού και αποτελούν τα βασικά στοιχεία στα οποία στηρίζεται η κρίση του. (3) Οι κατηγορίες προσόντων του κάθε Υπαξιωµατικού συνάγονται από τις Αξιολογήσεις του, ήτοι τις Εκθέσεις και τα Σηµειώµατα Αξιολόγησης, λαµβανοµένων σοβαρά υπόψη και των σχολίων των Αξιολογούντων ή των Γνωµατεύοντων, που τυχόν αναφέρονται σε αυτές προς υποστήριξη των τεθεισών από αυτούς βαθµολογιών. Επίσηµη Εφηµερίδα Παράρτηµα Τρίτο (Ι): (4) Για σκοπούς των παρόντων Κανονισµών, οι κατηγορίες προσόντων των Υπαξιωµατικών αφορούν στα σωµατικά, διανοητικά, ψυχικά, διοικητικά, ηγετικά, επαγγελµατικά, ηθικά, πειθαρχίας, ειδικά, ναυτικά για τους Υπαξιωµατικούς Ναυτικού και πτητικά για τους Υπαξιωµατικούς της Αεροπορίας και όσους από τους Υπαξιωµατικούς των λοιπών Κλάδων και Κοινών Σωµάτων συµµετέχουν σε πτήσεις ως µέλη πληρώµατος αέρος σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί Στρατού της Δηµοκρατίας (Πτητική Καταλληλότητα και Πτητικό Επίδοµα Ιπτάµενου Προσωπικού) Κανονισµών του 2013 και 2014, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

33 -33- (5) Η κάθε κατηγορία προσόντος, που καθορίζεται στην παράγραφο (4) του παρόντος Κανονισµού περιλαµβάνει τα παρακάτω προσόντα, στα οποία αξιολογείται ο Υπαξιωµατικός: (α) Σωµατικά προσόντα: Αναφέρονται στη γενική κατάσταση της υγείας του, όπως αυτή προκύπτει από ετήσια υγειονοµική εξέταση, στην εν γένει σωµατική του κατάσταση, όπως αυτή προκύπτει από αθλητική δοκιµασία, αντοχή σε παρατεταµένη καταβολή προσπαθειών, στην εµφάνιση και στο παράστηµά του, καθώς και στο δείκτη µάζας σώµατος: Νοείται ότι, η διαδικασία διεξαγωγής της ετήσιας υγειονοµικής εξέτασης και της αθλητικής δοκιµασίας, η διαδικασία εξαγωγής του δείκτη µάζας σώµατος, καθώς και η διαδικασία παραποµπής Υπαξιωµατικού για διεξαγωγή βιολογικών εξετάσεων προς διαπίστωση τυχόν εξάρτησής του από ελεγχόµενα φάρµακα, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αρχηγού: Νοείται περαιτέρω ότι, τα αποτελέσµατα της υγειονοµικής εξέτασης και της αθλητικής δοκιµασίας, επισυνάπτονται υποχρεωτικά στην Έκθεση Αξιολόγησης του καθενός Υπαξιωµατικού, που καλύπτει τη χρονική περίοδο που έγινε η εν λόγω εξέταση και δοκιµασία. (β) Διανοητικά προσόντα: Αναφέρονται στη νοηµοσύνη και κρίση του, στην ικανότητά του για αντίληψη της πραγµατικότητας και στη δυνατότητα γραπτής και προφορικής έκφρασης. (γ) Ψυχικά προσόντα: Αναφέρονται στη δύναµη της θέλησής του, στην καρτερικότητα, στο θάρρος της γνώµης, στην αυτογνωσία/αυτοεκτίµηση, στην αυτοπεποίθηση και στην ψυχραιµία/ αυτοκυριαρχία του.

34 -34- (δ) Διοικητικά προσόντα: Αναφέρονται στην ικανότητά του για διοίκηση και έλεγχο, οργάνωση, συντονισµό και επίβλεψη, στην ενεργητικότητα και αποτελεσµατικότητά του, στην προβλεπτικότητα και ικανότητά του για λήψη έγκαιρα ορθών αποφάσεων, στην ικανότητά του για αποδοτική χρησιµοποίηση των υφισταµένων του και στην ικανότητά του για αποδοτική εργασία σε οµάδα και µεταξύ οµοιοβάθµων του. (ε) Ηγετικά προσόντα: Αναφέρονται στο κύρος, στο ενδιαφέρον του για τις ανάγκες των υφισταµένων του και στην ψυχική επαφή µαζί τους, στην πρωτοβουλία, στη δύναµη επιβολής στους υφισταµένους και στην ικανότητά του να εµπνέει εµπιστοσύνη και να καθοδηγεί. (στ) Επαγγελµατικά προσόντα: Αναφέρονται στην επαγγελµατική κατάρτιση στον κατεχόµενο βαθµό, στο ζήλο, ενδιαφέρον και πνεύµα ανησυχίας για την υπηρεσία, στην εκπαιδευτική ικανότητα, στην επιτελική ικανότητα, στο στρατιωτικό πνεύµα και στο ενδιαφέρον του για τη συντήρηση και προάσπιση του δηµοσίου υλικού, στην επιµέλεια, στην τυπικότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και στην ικανότητά του για αφοµοίωση νέων εξελίξεων. (ζ) Ηθικά προσόντα: Αναφέρονται στην ειλικρίνεια, ευθύτητα, στην ανάληψη ευθυνών, στην εχεµύθεια και στην αµεροληψία και δικαιοσύνη. (η) Προσόντα πειθαρχίας: Αναφέρονται στην ακριβή και έγκαιρη εκτέλεση των διατασσοµένων και στην πειθαρχικότητα.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού Διευθυντή

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού Διευθυντή ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού Διευθυντή Αρ. Φακ.: 12.03.001.01/8 22 Οκτωβρίου 2015 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ Γενική Διευθύντρια Βουλής των Αντιπροσώπων, Θέμα: Κανονισμοί με τίτλο: "Οι

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2013 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2013 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡΙ 2013 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία. 3. Πεδίο εφαρμογής του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 90/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2505 της 18ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 90 Οι περί του Στρατού της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 73(Ι) του 2004 94(Ι) του 2005 28(Ι) του 2006. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον.

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον. Επιλογή Υποψήφιων Βαθμοφόρων (Υ/Β) Οι Νεοσύλλεκτοι Στρατιώτες (Ν/Σ) οι οποίοι εξέφρασαν, με τη δήλωση επιλογικών στοιχείων, επιθυμία επιλογής ως Υ/Β, χαρακτηρίζονται ως υποψήφιοι και τους επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017

Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017 Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017 Το Paideia -News αποκαλύπτει τις 15 τελευταίες σελίδες του 23σελιδου νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 60 55 5 50 10 45 15 40 20 35 25 30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 60 55 5 50 10 45 15 40 20 35 25 30 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 55 60 5 50 10 45 15 40 20 35 30 25 ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ)

ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ) ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ) ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Τα Ιδρύματα αυτά είναι: (α) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. 57(ΙΙ) του 2014.

Προοίμιο. 57(ΙΙ) του 2014. Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4522, 16.7.2015 Ν. 114(Ι)/2015 114(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4174, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4174, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 20 του 1964 49 του 1964 68 του 1964 26 του 1965 27 του 1965 44 του 1965 5 του 1966

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1 του 1990 71 του 1991 211 του 1991 27(Ι) του 1994 83(Ι) του 1995 60(Ι) του 1996

Διαβάστε περισσότερα

127(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2015

127(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 127(Ι)/2015 127(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2015 Προοίμιο. Επειδή ο παρών τροποποιητικός νόμος αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3780, 5/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3780, 5/12/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι) του 2003... του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού ιευθυντή. Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο: "Ο περί Στρατού της ημοκρατίας Νόμος του 2015"

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού ιευθυντή. Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο: Ο περί Στρατού της ημοκρατίας Νόμος του 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ Γραφείο Γενικού ιευθυντή Αρ. Φακ.: 12.03.001/6 22 Οκτωβρίου 2015 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ Γενική ιευθύντρια Βουλής των Αντιπροσώπων, Θέμα: Νομοσχέδιο με τίτλο: "Ο περί Στρατού

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Το Paideia -News αποκαλύπτει το μέρος του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση, που ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΗΡΕΣΙΑ:... ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Συντάχθηκε από τον/την

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01)

Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) Τροποποιημένο ΠΔ 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α 204/14-9-01) [Με μαύρο και Bold, φαίνονται οι διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί48. 31.7.87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 6(Ι) του 1998 73(Ι) του 1998 52(Ι) του 2001.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.(εξωτ.) 210 657 5152 Φ. 400/ 4/ 491450 Σ. 371 (ΦΕΚ 219/ 31-01-2017, τ. Β

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 6(Ι)/98. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3217,'

Ν. 6(Ι)/98. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3217,' E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3217,'30.1.98 Ν. 6(Ι)/98 Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 1998, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: Φ. 400/15/ Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Β ΚΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Τηλέφ: 2106551414 Φ. 400/15/210567 Σ. 567 Α Π Ο Φ Α Σ Η «Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή η ισότητα ενώπιον του νόμου και η προστασία όλων των ατόμων έναντι των διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665029462 E-

ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2665029462 E- ΚΕΣΥΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Στεγάζεται στο κτήριο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. Λειτουργεί και με απογευματινό ωράριο Τηλ. Επικοινωνίας: 2665029462 E-mail: kesyp@dide.thesp.sch.gr Στρατιωτικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επειδή ο παρών Τροποποιητικός Νόμος αποτελεί την έκφραση της βούλησης της Πολιτείας για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

. ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ)

. ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ) . ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΣΥ) 1. ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ (ΑΣΕΙ) Τα Ιδρύματα αυτά είναι: (α) Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

Διαβάστε περισσότερα

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους -

(1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - Αριθμός 151 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4439, 11.4.2014 Ν. 44(Ι)/2014 44(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214),

διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΦΕΚ Α 214), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15 Μαΐου 2013 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός αποφάσεως: 158 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αρμόδιος: Νικόλαος-Δημήτριος Πουλάκος Δικαστικός Αντιπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΒΓΘ6-Γ ΑΝ ΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186 Φ.7.1//1575 Σ.

Διαβάστε περισσότερα

158(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013

158(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4468, 31.10.2014 Ν. 158(Ι)/2014 158(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π:ΥΠΟΙΚ 0007613 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2004 Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3326 της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 781 Ν. 70(Ι)/2016 Ο περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα:... Επώνυμο:... (όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας)

Όνομα:... Επώνυμο:... (όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας) (Έντυπο Γ.Ε.Ρ.Η.Ε.Τ. 1) Αίτηση για Διορισμό ή Προαγωγή σε θέσεις Πρώτου Διορισμού ή Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΚΑΝ. 8)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Ν. 2936/01 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α /25-7-01), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν.3036/02 (ΦΕΚ 171 Α /23-7-02) και το Ν.3648/08 (ΦΕΚ 38 Α /29-2-08 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 273(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κτηματομεσιτών (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ JI. 142/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2595 της 17ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 142 Οι περί Ιατρών (Εκπαίδευση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3912, 22/10/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 1999 Για σκοπούς συμβατότητας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ:ΒΛΝ6-Μ7Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β/ΤΜ. ΕΘΝ. ΣΤΡ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Τηλ. 10-657186

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 22(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Δείγμα ερωτήσεων σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3)

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) 2782 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4124,28.7.2006 Κ.Δ.Π. 321/2006 Αριθμός 321 Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006 οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013 Ν. 148(Ι)/2013 148(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με την

Διαβάστε περισσότερα

Προσλαμβάνονται 3.000 Ειδικοί Φρουροί, Οπλίτες και Πυροσβέστες το 2014. Τα δικαιολογητικά Τρίτη, 04 Μάρτιος 2014 23:34

Προσλαμβάνονται 3.000 Ειδικοί Φρουροί, Οπλίτες και Πυροσβέστες το 2014. Τα δικαιολογητικά Τρίτη, 04 Μάρτιος 2014 23:34 Σε δημοσίευση προκηρύξεων για 2.500 προσλήψεις στο Στρατό, την Αστυνομία και την Πυροσβεστική θα προχωρήσουν τα αρμόδια υπουργεία για την κάλυψη των άμεσων αναγκών που έχουν προκύψει στα Σώματα Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν. 2800/2000 Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-30, 39]...3 [2]

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ"

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 31/01/2001 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΥΧΝΟΥ" 1. Το «Κληροδότημα Γεράσιμου Λύχνου», που διοικείται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3459 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4558, 28.3.2016 Ν. 28(Ι)/2016 28(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 2008 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 2008 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΕΩΣ 2008 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο: 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή.

«Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ «Βοηθός κομμωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες υπό την εποπτεία και καθοδήγηση κομμωτή. «βοηθός κουρέας» σημαίνει το πρόσωπο που εκτελεί βοηθητικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4845 Παρασκευή, 3 Απριλίου 2015 213 Aριθμός 207 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω, οι οποίοι είχαν διοριστεί με δοκιμασία από τις 3 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

856 Ν. 107(Ι)/95. (ε) αναφορικά με τα συμβούλια αποχετεύσεων, τον Πρόεδρο ή εξουσιοδοτημένο

856 Ν. 107(Ι)/95. (ε) αναφορικά με τα συμβούλια αποχετεύσεων, τον Πρόεδρο ή εξουσιοδοτημένο E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 856 Ν. 107(Ι)/95 Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα