ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΗΗΕ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΗΗΕ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε."

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΗΗΕ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1. Επωνυμία Στοιχεία Εταιρείας: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικός τίτλος: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55690/01ΔΤ/Β/03/25(05) Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.2. Ιδρυτικό ΦΕΚ: Αρ. Φύλλου /12/2003 Οι τροποποιήσεις του καταστατικού που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και έχουν νόμιμα δημοσιευθεί στα συνημμένα ΦΕΚ είναι οι ακόλουθες: - ΦΕΚ υπ αριθμό 1851/ με ημερομηνία κυκλοφορίας 19/3/2004 στο οποίο ανακοινώνεται η τροποποίηση του άρθρου 36 του καταστατικού «Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου» - ΦΕΚ υπ αριθμό 2376/ με ημερομηνία κυκλοφορίας 3/5/2005 στο οποίο ανακοινώνεται η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού «Έδρα». - ΦΕΚ υπ αριθμό. 1629/ με ημερομηνία κυκλοφορίας 11/4/2006 στο οποίο ανακοινώνεται α) η τροποποίηση του άρθρου 20 «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου» και β) η κατάργηση του άρθρου 36 και τα επόμενα αυτού. - ΦΕΚ υπ αριθμό. 3899/ με ημερομηνία κυκλοφορίας 21/6/2007 στο οποίο ανακοινώνεται η αλλαγή έδρας της εταιρείας Έδρα του Συστήματος: Δήμος Καλλιθέας Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας: 01/07/ Αντικείμενο του συστήματος: Η οργάνωση και λειτουργία συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά την έννοια, τους ορισμούς, τις διατάξεις, τους όρους και τις ειδικές ρυθμίσεις του νόμου 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και των βάσει αυτού εκδοθησομένων Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων ή άλλων διατάξεων. Η εξασφάλιση της δυνατότητας προσχώρησης μέσω συμβάσεων στο Συλλογικό Σύστημα των ενδιαφερομένων διαχειριστών ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και προϋποθέσεις του Συστήματος καθώς και την παροχή σε αυτούς, ως απόδειξη συμμετοχής τους στο σύστημα, του δικαιώματος χρήσης σημάνσεων και πιστοποιήσεων των οποίων η εταιρεία είναι δικαιούχος. Η ανάληψη της ευθύνης για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των συμβαλλόμενων με αυτήν φυσικών ή νομικών προσώπων διαχειριστών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου 2939/ Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, Καλλιθέα 17671, Τηλ: , Fax: URL: 1/35

2 1.7 Απολογιστικά Συγκριτικά Στοιχεία Αριθμός συμβεβλημένων παραγωγών Υποβληθείσες ποσότητες ΑΗΗΕ (put on the market- (tn)) Αριθμός ενταγμένων Δήμων Πληθυσμιακή κάλυψη Δήμων (κάτοικοι) Αριθμός Σημείων συλλογής πανελλαδικά Αριθμός κέντρων επεξεργασίας 7 8 Συλλεχθείσες ποσότητες ΑΗΗΕ (kg) Επεξεργασμένες ποσότητες ΑΗΗΕ (Κg) O αριθμός των ενταγμένων Δήμων καθώς και η πληθυσμιακή κάλυψη για το 2011 βασίζεται στο προηγούμενο καθεστώς Ο.Τ.Α. (Καποδιστριακοί Δήμοι), ενώ για το 2012 είναι με το νέο καθεστώς ΟΤΑ ( Καλλικρατικοί Δήμοι). Το Σύστημα έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2011 τη διαδικασία για την υπογραφή συμβάσεων με τους «Καλλικρατικούς» Δήμους, η οποία όμως είναι αρκετά χρονοβόρα λόγω των οργανωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι. 1.8 Δράσεις 2012 Α. Συλλογή 1. Εξακολουθεί να είναι σε ισχύ το χρηματοδοτικό πλαίσιο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να καλύπτει το κόστος της συνεργασίας της με το Σύστημα. Βασίζεται στην συλλογή ανά κάτοικο της περιφέρειας του Δήμου. 2. Συνεχίζεται η προσπάθεια ώθησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συνδράμει το έργο του Συστήματος και να μας ορίσει Φυλασσόμενα Δημοτικά Σημεία Συλλογής (π.χ. ΚΕΠ -ΚΑΠΥ-Δημαρχείο-Δημοτικές Βιβλιοθήκες-Δημοτικά Γυμναστήρια κ.α.), όπου το Σύστημα τοποθετεί μικρούς κάδους των 240lt για συλλογή μικροσυσκευών και κάδους λαμπτήρων. Επίσης για συλλογή το σύστημα εγκατέστησε στους Δήμους κάδους, container, plexi-glass κλπ. σε όλη την επικράτεια. (Πίνακας σημείων συλλογής 2012) 3. Το Σύστημα συνεχίζει με ιδιαίτερη προσοχή στην ένταξη Δήμων στα μεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, ανταποκρινόμενο στο αίτημα για ορθολογική διαχείριση και Ανακύκλωση ΑΗΗΕ. (Πίνακας σημείων συλλογής 2012) 4. Παραμένει αντίστοιχο χρηματοδοτικό πλαίσιο προς τους Λιανοπωλητές ως συνεισφορά στο κόστος της συλλογής-διαχείρισης των ΑΗΗΕ και την παράδοσή της στο Σύστημα ( Retailers ως σημεία συλλογής ή της παραλαβής ΑΗΗΕ βάσει του Πίνακα σημείων συλλογής 2012). 5. Η αναδιοργάνωση του δικτύου συλλογής από εμπόρους μετάλλων σε όλη την επικράτεια είναι μια συνεχής διαδικασία. Προχωρήσαμε σε νέες συμβάσεις συλλογής και τοποθετήσεις containers (Πίνακας σημείων συλλογής 2012) καθώς και σε καταγγελίες συμβάσεων και απομάκρυνση containers σε εμπόρους με αντισυμβατική συμπεριφορά. Β. Παραγωγοί Μητρώο Παρακολούθηση Δηλώσεων Κατηγοριοποιήσεις νέων προϊόντων Ενημέρωση πιθανών υπόχρεων παραγωγών Αναζήτηση πιθανών υπόχρεων παραγωγών. Διενέργειες ελέγχων των συμβεβλημένων παραγωγών για τη διαπίστωση της ακρίβειας και ορθότητας των δηλωθεισών ποσοτήτων ΗΗΕ. Η διαδικασία πλέον 2/35

3 είναι συνεχής και θα καλύψει το σύνολο των ενταγμένων στο σύστημά μας παραγωγών. Συμμετοχή του συστήματος σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για την κατάρτιση του ενιαίου εθνικού μητρώου παραγωγών. Συμμετοχή σε διεθνή forums ( WEEE), με σκοπό την κατάρτιση των στελεχών του συστήματος, την ανταλλαγή απόψεων με στελέχη αντίστοιχων συστημάτων στην Ευρώπη (ειδικότερα το έτος 2012 κατά τη διάρκεια του οποίου εντάθηκαν οι συζητήσεις για την ολοκλήρωση αλλά και την ενσωμάτωση της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας). Ενεργή συμμετοχή στο intranet του WEEE FORUM, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών. Γ. Επεξεργασία Ποιοτικός / Περιβαλλοντικός Έλεγχος Οι δράσεις της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ για το 2012 επικεντρώθηκαν τόσο στον οργανωτικό όσο και στον ελεγκτικό τομέα της διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Βασικοί άξονες ώστε να επιτελεστούν και οι δύο παραπάνω τομείς, ήταν οι εξής: Ποιοτικός Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης στο σύνολο των διεργασιών. Διασφάλιση Περιβάλλοντος και Έλεγχος Περιβαλλοντικών Μεταβλητών και Παραμέτρων του Συστήματος. Κατάρτιση - έλεγχος εφαρμογής Τεχνικών Περιβαλλοντικών Προδιαγραφών για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες του Συστήματος Ε.Δ. Λεπτομερειακή αποτύπωση της κατάστασης επιχειρησιακής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας Τήρηση προτύπων κόστους και ποιότητας των επιχειρησιακών μονάδων, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα της συνολικής διεργασίας διαχείρισης ΑΗΗΕ και επίτευξη βέλτιστου κόστους συστήματος Διενέργεια ελέγχων ( audits) σε όλους τους τομείς του Συστήματος Ε.Δ. (σημεία συλλογής, σημεία προσωρινής αποθήκευσης, μονάδες επεξεργασίας) όσον αφορά τον έλεγχο ποιοτικών, ποσοτικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και λοιπών παραμέτρων και την συμμόρφωση ή μη με τις συμβατικές και κανονιστικές υποχρεώσεις Προγραμματισμός-οργάνωση-εκτέλεση γενικών και ειδικών προγραμμάτων και έργων (project management) που σχετίζονται με το σύστημα Ε.Δ με εκπόνηση ειδικών μελετών (feasibility and operational performance studies) εφόσον απαιτείται Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης στην Εταιρεία και βοήθεια σε Τεχνικά θέματα στους συνεργάτες της Εταιρείας (σε συμβουλευτικό επίπεδο εφόσον απαιτηθεί). Εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας και ευρωπαϊκής εμπειρίας στους αρμοδίους των συνεργατών του Συστήματος. Εκπαίδευση προσωπικού και εν γένει ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων. Επιγραμματικά οι δράσεις για το 2012 ανά οργανωτικό και ελεγκτικό τομέα της διαχείρισης αναφέρονται παρακάτω: Δράσεις οργανωτικού τομέα: Συνεργασία με νέα μονάδα επεξεργασίας Κέντρο παραλαβής /ταξινόμησης/απορρύπανσης ΑΗΗΕ στην γεωγραφική περιοχή Κρήτης 1) Συνεργασία με νέα μονάδα επεξεργασίας ΑΗΗΕ κατ. 5β (λαμπτήρων εκκένωσης αερίων) 2) Αναπροσαρμογή συμβάσεων μονάδων επεξεργασίας ΑΗΗΕ Κατά το 2012 πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές στις συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ. Οι τροποποιήσεις θα ολοκληρωθούν το 2013 σε συμβάσεις οι οποίες είχαν χρονική διάρκεια λήξης πέραν του Οι τροποποιήσεις των συμβάσεων 3/35

4 είχαν σαν απώτερο στόχο την επεξεργασίας. εφαρμογή ενιαίων προδιαγραφών και όρων σε όλες τις μονάδες 3) Εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής - διαχείρισης ΑΗΗΕ στις μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ Με σκοπό την εφαρμογή των βέλτιστων μεθόδων επεξεργασίας και την επίτευξη των ποιοτικών στόχων της διαχείρισης ΑΗΗΕ αλλά και την βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις και νέες γραμμές παραγωγής στις μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ 4) Εκπαίδευση - ενημέρωση συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας Κατά τη διάρκεια του 2012 με σκοπό την παροχή Τεχνικής Υποστήριξης και βοήθειας σε Τεχνικά θέματα στους συνεργάτες της Εταιρείας πραγματοποιήθηκαν σειρά ενεργειών. Βασικοί τομείς των ενεργειών ήταν η εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας και ευρωπαϊκής εμπειρίας στους αρμοδίους των συνεργατών καθώς και η ενημέρωση του προσωπικού στις διάφορες γραμμές παραγωγής. 5) Συμμετοχή σε Working Groups του WEEE forum Κατά το 2012 υπήρξε ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες του WEEE forum και στα αντίστοιχα Working Groups του Weeelabex με τελικό στόχο την διαμόρφωση των προδιαγραφών διαχείρισης για τις ομάδες ΑΗΗΕ που εκκρεμούν. 6) Εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων και έργων (project m anagement) με εκπόνηση ειδικών μελετών (feasibility and operational performance studies) όπου απαιτήθηκαν Συμμετοχή παρουσίαση σε συνέδριο ΕΕΔΣΑ Στο διεθνές συνέδριο της ΕΕΔΣΑ ISWA πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα της διαχείρισης των αποβλήτων στα όρια των Βαλκανίων. Δήλωση ουσιών ODS Συμμετοχή στο επίσημο πρόγραμμα Εθνικής Ομάδας Απογραφής Αερίων του Θερμοκηπίου για το Πρωτόκολλο του Κιότο σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ (ΔΕΑΡΘ) και το ΕΜΠ, με δήλωση των ουσιών που προκύπτουν από τα ΑΗΗΕ Ανασχεδιασμός - βελτιώσεις μέσων συλλογής ΑΗΗΕ Με στόχο την συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΗΗΕ αλλά και η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων ανασχεδιάστηκαν τα μέσα συλλογής (έμφαση δόθηκε στα μέσα συλλογής λαμπτήρων). Οι τροποποιήσεις θα συνεχιστούν το ) Αναπροσαρμογή συμβάσεων συνεργατών συλλογής ΑΗΗΕ (scrap dealers, Δημοτικά σημεία συλλογής Κατά το 2012 πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές στις συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες εταιρείες συλλογής ΑΗΗΕ ( scrap dealers) και τα Δημοτικά σημεία συλλογής. Οι τροποποιήσεις θα ολοκληρωθούν το 2013 και αφορούν την εφαρμογή ενιαίων προδιαγραφών και όρων σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και παραμέτρους. Δράσεις ελεγκτικού τομέα: Σχετικά με τον ελεγκτικό τομέα το 2012 οι δράσεις επικεντρώθηκαν στον προγραμματισμό και συντονισμό αλλά και τη διεξαγωγή ελέγχων (audits) σε συνεργάτες και τομείς της Ανακύκλωσης Συσκευών. Οι έλεγχοι αφορούσαν περιβαλλοντικές, ποιοτικές, τεχνικές παραμέτρους και την 4/35

5 συμμόρφωση ή μη με τις συμβατικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που επηρεάζουν την διαχείριση των ΑΗΗΕ. Οι δύο βασικές κατηγορίες συνεργατών που αξιολογήθηκαν είναι οι συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ και οι συνεργάτες συλλογής προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ. 2. ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κατάλογος των εγγεγραμμένων παραγωγών στο Μητρώο με τον αντίστοιχο Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (Α.Μ.Π.), παρατίθεται στον Πίνακα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Πληροφορίες στοιχεία δημοτικών σημείων συλλογής που λειτουργούν ανά γεωγραφική περιφέρεια ΟΤΑ/Νομαρχία/Περιφέρεια περιέχονται στις σχετικές συμβάσεις για κάθε Δήμο. Επισυνάπτεται αρχείο με τους Δήμους που έχουν υπογράψει συμβάσεις μέχρι σήμερα. Σημειώνουμε ότι ήδη η εταιρεία προχωρά σε ανανέωση συμβάσεων σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης που ισχύει από 1/1/ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ) 4.1 Ετήσιος στόχος συλλογής για το 2012: τόνοι Η συλλογή του Συστήματος το 2012 έκλεισε με ,110 τόνους. Τα συνολικά σημεία συλλογής του Συστήματος έκλεισαν το 2012 με σημεία και το 2011 με σημεία, ήτοι αύξηση 9,6 %. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 1) Έμποροι παλαιών μετάλλων γυρολόγοι Το Σύστημα παρέλαβε για ακόμη μια χρονιά από τους εμπόρους παλαιών μεταλλικών απορριμάτων ανά την επικράτεια το 2012 τη μεγαλύτερη ποσότητα ΑΗΗΕ. 2) Οι δήμοι δυστυχώς συνέλεξαν ακόμη μικρότερο ποσοστό ΑΗΗΕ το Δυστυχώς οι άοκνες προσπάθειες του Συστήματος επί μακρό διάστημα δεν αποδίδουν καρπούς και οι περισσότεροι ΔΗΜΟΙ εξακολουθούν να είναι αρνητικοί σε ουσιαστική συνεργασία. Και το 2012 υπήρχε ένα έντονα αρνητικό κλίμα λόγω των οικονομικών και οργανωτικών (Καλλικράτης) προβλημάτων των Δήμων. Το Σύστημα πιστεύει περίτρανα ότι η συνεισφορά της Τ.Α. είναι καθοριστική και ότι η προθυμία και η ενεργοποίηση είναι θέμα προσωπικής ευαισθησίας και όχι εξαναγκασμού. Το Σύστημα θα συνεχίσει και το 2013 με μεγαλύτερη ένταση την προσπάθεια ενεργοποίησης των Ο.Τ.Α. 3) Λιανοπωλητές-Retailers Το Σύστημα παρέλαβε από τους retailers λαμπτήρες, μικροσυσκευές και ογκώδη ΑΗΗΕ σε ποσοστό αντίστοιχο με το Κατά τη διάρκεια του 2012 το Σύστημα συνεβλήθη με ακόμη περισσότερα καταστήματα λιανικής ενώ έχει ήδη συνεργασία με τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής καθώς και με τα περισσότερα Super-Markets. Υπογραμμίζουμε ότι η Τ.Α. Λιανοπωλητές είναι οι φορείς με την μεγαλύτερη συνέργεια με το Σύστημα λόγω του ότι και οι δύο επισκέπτονται τον πολίτη στο σπίτι του. 4) B2B Το 2012 παραλάβαμε 1.194,6 τόνους. Εκτιμούμε ότι η αύξηση για το 2013 θα είναι ακόμη μεγαλύτερη επειδή έχει διευκρινιστεί πλήρως ότι το Δελτίο Αποστολής προς Ανακύκλωση και η Βεβαίωση του Συστήματος, αντικαθιστούν το πρωτόκολλο καταστροφής που είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να εκδίδουν όταν έχουν να απορρίψουν παλαιό εξοπλισμό. 5/35

6 5) Οργανισμοί Εταιρείες Δημόσιο Πιστεύουμε ότι υπάρχει η προοπτική, η συλλογή να είναι μεγαλύτερη το 2013, εφόσον όμως ο ΟΔΔΥ δρομολογεί τα ΑΗΗΕ κατευθείαν από τους κατόχους στο Σύστημα και εφόσον το Δημόσιο και οι Οργανισμοί επιδείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα Ανακύκλωσης συνεργαζόμενοι με το Σύστημα. 6) Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί κυρίως ΑΕΙ Το Σύστημα από το 2006 έχει αρχίσει ένα διάλογο με τα ΑΕΙ με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. Το 2009 είχαμε την ικανοποίηση να διαπιστώσουμε ότι έχει ανοίξει πλέον ένα ικανοποιητικό ρεύμα συλλογής που πιστεύουμε ότι ακόμη είναι στα αρχικά του στάδια. Τα απόλυτα νούμερα είναι βέβαια ακόμη μικρά, ελπίζουμε όμως για μια γρήγορη βελτίωση. Το Σύστημα προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να ενεργοποιήσει τους πολίτες και τους φορείς για να συνδράμουν στο μεγάλο θέμα της Ανακύκλωσης. Το Σύστημα για το 2013 έχει προγραμματίσει το βάρος των προσπαθειών του στην ανάπτυξη συνεργασιών με Τ.Α σχολεία Λιανοπωλητές Super Markets εταιρείες Οργανισμούς. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ τόνοι τόνοι ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Α.Η.Η.Ε. / PUT ON THE MARKET 6/35

7 4.2 Ποσότητες ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης - Συνολική ποσότητα οικιακής προέλευσης που συλλέχθηκε στο έτος αναφοράς ,548 (σε τόνους) 4.3 Ποσότητες ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης - Συνολική ποσότητα οικιακής προέλευσης που συλλέχθηκε στο έτος αναφοράς 1.194,562 (σε τόνους) Γενικό Σύνολο συλλογής (3.554, ,562)=36.740,110 τόνοι Το Σύστημα κατά τη διάρκεια του 2012, εξυπηρέτησε αιτήματα συλλογής εταιρειών. 5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΗΗΕ Το Σύστημα έχει εντάξει από τις αρχές του 2012 νέους συνεργάτες για την προσωρινή αποθήκευση και διαμεταφορά ΑΗΗΕ σε περιφερειακό επίπεδο κυρίως για την εξυπηρέτηση σημείων συλλογής χαμηλού βάρους ανά μονάδα μεταφοράς (λαμπτήρες μικροσυσκευές). Τα σημεία προσωρινής αποθήκευσης προς τελική παράδοση στις μονάδες επεξεργασίας λειτουργούν ως Κέντρα Παραλαβής και Διανομής ΑΗΗΕ. 6. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6.1 Συμβάσεις με συλλέκτες μεταφορείς 36 συμβεβλημένοι υπεργολάβοι για τη συλλογή μεταφορά ΑΗΗΕ Το σύστημα ενέταξε το 2012 στο δίκτυο μεταφοράς ΑΗΗΕ νέους συνεργάτες μεταφορείς, έχοντας ως στόχο την κάλυψη Πανελλαδικά όλων των σημείων συλλογής, ιδιαίτερα δε σε περιοχές που χρίζουν ειδικού σχεδιασμού γεωγραφικά (Νησιωτική Ελλάδα Ορεινή Ελλάδα) καλύπτοντας με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος παραλαβές από σημεία συλλογής μικρού βάρους ανά μονάδα μεταφοράς (λαμπτήρες μικροσυσκευές). 6.2 Συμβάσεις με χώρους προσωρινής αποθήκευσης 6 συμβεβλημένοι υπεργολάβοι για την προσωρινή αποθήκευση των ΑΗΗΕ, που περιλαμβάνει ημερομηνία σύμβασης, διάρκεια, γεωγραφική περιοχή, διακινούμενες ποσότητες και κόστος που προβλέπεται από τις σχετικές συμβάσεις για κάθε συμβαλλόμενο. 6.3 Συμβάσεις με μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ 8 συμβεβλημένοι υπεργολάβοι για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ, που περιλαμβάνει ημερομηνία σύμβασης, διάρκεια, γεωγραφική περιοχή, ποσότητες και κατηγορίες ΑΗΗΕ που θα επεξεργάζεται και κόστος ανά κατηγορία ΑΗΗΕ που προβλέπεται από τις σχετικές συμβάσεις για κάθε συμβαλλόμενο. 7. ΑΓΟΡΑ ΗΗΕ Το Σύστημα πρέπει να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο του έχοντας να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά δυσμενή παράμετρο, τη δραματική μείωση των εσόδων του λόγω της συνεχιζόμενης πολύ μεγάλης πτώσης της συνολικής αγοράς ΗΗΕ. Όπως φαίνεται και στα διαγράμματα παρακάτω, παρά την αύξηση του αριθμού των συμβάσεων προσχώρησης υπόχρεων παραγωγών, οι συνολικές ποσότητες μειώθηκαν το 2012 κατά 13,69% περίπου, ενώ αν συγκρίνουμε με την αγορά ΗΗΕ του 2008, η πτώση φτάνει το 49,07%. Δυστυχώς το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον δεν άφηνε κανένα περιθώριο αισιοδοξίας. Επίσης εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε συνεργασία με τον ΕΟΑΝ, του οποίου η αρωγή είναι καθοριστική και απαραίτητη, για την προσχώρηση και άλλων υπόχρεων παραγωγών που διαφεύγουν και τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά. 7/35

8 Διάγραμμα put on the market. 8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 8.1 Βάση δεδομένων/ παρακολούθηση ροής υλικών Λειτουργεί Λογισμικό παρακολούθησης Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής (κόστος ανά κατηγορία ΑΗΗΕ), Μισθοδοσίας, Μητρώου Παραγωγών και των Περιοδικών τους Δηλώσεων. Από το 2010 έχει αναπτυχθεί βάση δεδομένων/παρακολούθησης ροής υλικών η οποία ενημερώνεται εβδομαδιαίως και μηνιαίως αναφέροντας αναλυτικά τα υλικά προς ανακύκλωση και αξιοποίηση, υλικά ειδικής διαχείρισης, υλικά προς απόρριψη ανά είδος και ποσότητα. Από το 2009 έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν οι εφαρμογές: Η εχέμυθη υποβολή δηλώσεων παραγωγών ΠΣΑΕ Η παρακολούθηση Συλλογής- Μεταφοράς - Logistics Η παρακολούθηση των ποσοτήτων επεξεργασίας ΑΗΗΕ σε βάση δεδομένων Η παρακολούθηση των Υλικών που χρήζουν ειδικής διαχείρισης (ΠΔ 117/2004 παρ. iv) Η παρακολούθηση ροής υλικών που προκύπτουν από την επεξεργασία ΑΗΗΕ Η παρακολούθηση ποσοτήτων τελικής διάθεσης και τελικών αποδεκτών υλικών (διασυνοριακές ή εγχώριες μεταφορές) 8.2 Πιστοποίηση διαχείρισης (π.χ. ISO 9001, ΕΝ 14001) του συστήματος και των συμβαλλόμενων εταιρειών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, αξιοποίησης: Πραγματοποίηθηκε επαναληπτικός έλεγχος για τo Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ( ISO 9001) και το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001) και διατηρήθηκε η πιστοποίηση. 9. ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2012 Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. Διαδίκτυο Banners στο πλαίσιο κοινής εκπαιδευτικής καμπάνιας της Ανακύκλωση Συσκευών και της Pitsos για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων κι ενέργειας, στα sites: news247.gr skai.gr in2life.gr 8/35

9 antenna.gr econews.gr e-radio.gr Διάρκεια: 4 εβδομάδες από Μάιο μέχρι Ιούνιο Υλοποίηση καμπάνιας facebook με στόχο να φέρουμε τους νέους πιο κοντά στην ανακύκλωση συσκευών, να τους εμπνεύσουμε να εμπλακούν σε ενέργειες για το περιβάλλον και την ανακύκλωση και να αυξήσουμε τη βάση μας στο facebook που είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διάδοση μηνυμάτων. Ο μηχανισμός της ενέργειας είχε ως εξής: προσκαλούσαμε τους fans του facebook και του twitter να ανεβάσουν το δικό τους μήνυμα για έναν πράσινο και καθαρό πλανήτη σε ειδικά διαμορφωμένη εφαρμογή στη σελίδα μας στο facebook. Κάθε δύο εβδομάδες αναδεικνυόταν ένας νικητής. Tα πιο δημιουργικά μηνύματα έγιναν graffiti από καλλιτεχνικές ομάδες και διακόσμησαν τους τοίχους των περιοχών από όπου αναρτήθηκαν. Επιπλέον, οι χρήστες είχαν την ευκαιρία να διαβάζουν μέσα στην εφαρμογή πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. Με τη συμμετοχή τους, οι χρήστες πήραν μέρος σε δύο κληρώσεις για δύο σπαστά ποδήλατα. Η ενέργεια επικοινωνήθηκε με οffline ενέργειες, καθώς και με καμπάνια στο facebook και banners στα νεανικά sites: athensvoice.gr lifo.gr madtv.com Mtvgreece.com games.gr skype.com e-radio.gr zoo.gr hiphop.gr biscotto.gr avopolis.gr neolaia.gr Διάρκεια: Οκτώβριος και Νοέμβριος Ad hoc ενέργειες: - newsit.gr - σταθερό skin (αριστερά-δεξιά της σελίδας) στη σελίδα ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και banner στο homepage - kerdos.gr - Text link στο homepage Διάρκεια: Νοέμβριος Δημιουργία εφαρμογής google map στην εταιρική ιστοσελίδα μας για εύκολη εύρεση του κοντινότερου σημείου ανακύκλωσης Τηλεόραση Χορηγία της τηλεοπτικής εκπομπής του ΣΚΑΙ "Μπες στο κλίμα": Προβαλλόταν στον ΣΚΑΙ κάθε Σάββατο στις 11:00. Κάθε εκπομπή ήταν 45λεπτη και κατά τη διάρκειά της αναλύονταν οι συνήθειες μιας οικογένειας σε επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και πρότεινε συγκεκριμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Σε κάθε επεισόδιο της εκπομπής προβαλλόταν για δυόμισι λεπτά κάποιο προσυμφωνημένο θέμα της ανακύκλωσης συσκευών. Διάρκεια: από Φεβρουάριο μέχρι Ιούνιο 9/35

10 Κοινή εκπαιδευτική καμπάνια της Ανακύκλωση Συσκευών και της Pitsos για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων κι ενέργειας με την ανακύκλωση των παλιών οικιακών συσκευών και την αντικατάσταστασή τους με συσκευές Pitsos πράσινης τεχνολογίας. Διάρκεια: 3 εβδομάδες το Μάιο Υποστήριξη της καμπάνιας Tag the Word μέσω χορηγιών μουσικών εκπομπών στα μουσικά κανάλια MTV και Mad TV: Χορηγία της καθημερινής εκπομπής My MTV Concept: Kάθε εβδομάδα ο παρουσιαστής της εκπομπής βρίσκεται στο δρόμο, κάνει δύο διαφορετικές ερωτήσεις στη νεολαία και τους δίνει την ευκαιρία να εκφράσουν την γνώμη τους για διάφορα θέματα Κατά τη διάρκεια της χορηγίας οι ερωτήσεις ήταν σχετικές με την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. Στο κλείσιμο κάθε επεισοδίου ο παρουσιαστής ανέφερε ένα σημαντικό στοιχείο για την ανακύκλωση συσκευών και για τον διαγωνισμό που έτρεχε στο facebook. Χορηγία της καθημερινής εκπομπής Your Top Today: οι τηλεθεατές ψηφίζουν το αγαπημένο τους τραγούδι στο ειδικά διαμορφωμένο micro site και το βλέπουν να παίζει στην εκπομπή. Η χορηγία περιελάμβανε 3 αναφορές για την ανακύκλωση συσκευών κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Διάρκεια: 10 εβδομάδες από Οκτώβριο μέχρι μέσα Δεκεμβρίου Ραδιόφωνο Υποστήριξη της καμπάνιας Tag the Word μέσω χορηγιών καθημερινών μουσικών εκπομπών στους μουσικούς σταθμούς Ρυθμός 94,9, Athens Radio Dee Jay 95,2 και MAD RADIO 106,2, με 3 αναφορές για την ανακύκλωση συσκευών ανά εκπομπή. Διάρκεια: 10 εβδομάδες από Οκτώβριο μέχρι και πρώτη εβδομάδα Δεκεμβρίου Τύπος Υποστήριξη της καμπάνιας Tag the Word στα περιοδικά Lifo (5 κχ), Athens Voice (5 κ/χ) και itech4u (2 κ/χ) Διάρκεια: από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο Εμφάνιση καταχώρισης για ανακύκλωση λαμπτήρων στα έντυπα: MARKETING WEEK ΕΠΙΛΟΓΗ TO BHMA Εμφάνιση advertorial στα έντυπα: ATHENS REVIEW OF BOOKS MARKETING WEEK TO BHMA (2) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΡΔΟΣ(ειδική έκδοση Green Point) Εμφάνιση εταιρικής καταχώρισης στα έντυπα: ΕΠΙΛΟΓΗ LOGISTICS & MANAGEMENT 10/35

11 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ειδική έκδοση ΔΕΘ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ MANAGER (περιοδικό EEDE) ΕΘΝΟΣ ΤΟ ΒΗΜΑ ENERGY WORLD ΚΕΡΔΟΣ εφημερίδα TECHPRESS εφημερίδα ATHENS REVIEW OF BOOKS (2) Περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΩ Περιοδικό ΕDUplus (διανέμεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου) Διάρκεια: εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Μάιος: Συνεργασία με το Δήμο Σερρών με περιβαλλοντικές παρουσιάσεις σε σχολεία του Δήμου σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και συμμετοχή σε eco festival με ανακύκλωση ηλεκτρικών ειδών & λαμπτήρων Ιούνιος: Συνεργασία με το Δήμο Πατρέων με ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών με container σε κεντρικό σημείο της πόλης Σεπτέμβριος: Συμμετοχή σε περιβαλλοντική εκδήλωση του δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού στο πάρκο Τρίτση - τοποθέτηση κάδων και επιδαπέδιου banner, παρουσία ανθρώπων μας και διανομή φυλλαδίων Συμμετοχή σε περιβαλλοντική εκδήλωση του δήμου Ηλιούπολης στην κεντρική πλατεία - τοποθέτηση κάδων και επιδαπέδιου banner, παρουσία ανθρώπων μας και διανομή φυλλαδίων Οκτώβριος: Παρουσίαση εταιρείας στο Δήμο Αμωλπίας στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων στο Ξενιτίδειο πνευματικό κέντρο-ομιλία από εκπρόσωπο της εταιρείας Νοέμβριος: Παραγωγή αυτοκόλλητων για πράσινους κάδους B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Απρίλιος: Προωθητική ενέργεια σε συνεργασία με Praktiker & Robert Bosch με παρουσία σε τηλεοπτικό σποτ, φυλλάδιο της αλυσίδας Praktiker και αφίσες στα καταστήματα της αλυσίδας Μάιος - Ιούνιος: 3μερες εκδηλώσεις στα Leroy Merlin - Ενημέρωση για την ανακύκλωση συσκευών και συσκευασιών στα καταστήματα της Leroy Merlin, με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος (5/6). Συμμετείχαμε με plexiglass κάδους, banners και μπαλόνια, ενώ υπήρχε παρουσία ανθρώπων της εταιρίας μας. Σεπτέμβριος: Συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια της αλυσίδας ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗ με τίτλο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ - παρουσία μας στο εξώφυλλο του προωθητικού φυλλαδίου Σεπτεμβρίου με λογότυπό μας πάνω στις φωτογραφίες των συσκευών και κείμενο στο κάτω μέρος για "το μετά" της συλλογής καθώς και αναφορά της ιστοσελίδας της εταιρείας. Η καμπάνια υποστηρίχθηκε με SMS, direct s και καταχωρήσεις σε τοπικές εφημερίδες. Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 11/35

12 Μάιος: υποστήριξη της έκθεσης Ecosmosis. Η έκθεση είχε περιβαλλοντικό χαρακτήρα με μηνύματα οικολογικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης. Tο συνολικό εικαστικό περιβάλλον υπέγραφε ο διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης ψηφιακών μέσων Maurice Benayοun. Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. συμμετείχε στην έκθεση με εικαστικό βίντεο που δημιουργήθηκε ειδικά για το διαδραστικό εικαστικό περιβάλλον της έκθεσης, στο οποίο η κίνηση του επισκέπτη ενεργοποιούσε την προβολή video στο δάπεδο του εκθεσιακού χώρου. Υποστήριξη δράσεων εθελοντισμού αθλητικού συλλόγου ΙΑΣΩΝ Κολωνού - Τοποθετήθηκαν κάδοι ανακύκλωσης στο χώρο του 52ου Γυμνασίου Αθηνών και προσφέρθηκαν μπλουζάκια με το λογότυπό μας στους αθλητές Υποστήριξη Corporate Waste & Recycling Conference - Παροχές: προφίλ εταιρίας στο πρόγραμμα του συνεδρίου, λογότυπο στα banners του χώρου και ομιλία Μ. Ιντζελέρ Σεπτέμβριος: Εταιρική συμμετοχή στο συνέδριο CEO & CSR MONEY CONFERENCE στο Intercontinental - Παροχές: φυλλάδια συσκευών και λαμπτήρων στην τσάντα του συνεδρίου, παρουσία του λογοτύπου της εταιρείας στο site με link στην σελίδα της εταιρείας, εμφάνιση του λογότυπου στις προσκλήσεις, σε διαφημιστικές καταχωρήσεις & στο σκηνικό και σύντομο εταιρικό profile στο έντυπο του συνεδρίου Νοέμβριος: υποστήριξη 4ου διεθνούς συνεδρίου ΕΕΔΣΑ, με την υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου- Παροχές: λογότυπο στο κεντρικό banner, στο επικοινωνιακό υλικό και στο πρόγραμμα του συνεδρίου Δεκέμβριος: Official Partner στα Retail Business Awards - Προβολή λογοτύπου σε ολοσέλιδες καταχωρίσεις της διοργάνωσης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της DIRECTION καθώς και στον οικονομικό τύπο. Διανομή των φυλλαδίων μας στις τσάντες της εκδήλωσης. Προβολή λογοτύπου σε οθόνες στην αίθουσα της βράβευσης Χορηγός κατηγορίας βραβείων waste management στα Environmental Awards - παρουσία λογοτύπου στο πρόγραμμα επικοινωνίας του διαγωνισμού και στα υλικά της εκδήλωσης, λογότυπο και εταιρικό προφίλ στο website του διαγωνισμού, απονομή βραβείων από Μ. Ιντζελέρ Καλλιτεχνικό σχολείο Γέρακα - Χορηγία παιδικού παραμυθιού με εικονογράφηση από τους μαθητές της Β Γυμνασίου ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Μάιος: Δημοσιεύσεις Δελτίου Τύπου με θέμα την υποστήριξη της έκθεσης Ecosmosis Νοέμβριος -Δεκέμβριος: Δημοσιεύσεις Δελτίου Τύπου με θέμα την καμπάνια Tag the word ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Ιανουάριος: Συνέντευξη Ν. Βορηά στο περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Φεβρουάριος: Τηλεφωνική συνέντευξη Μ. Ιντζελέρ στην εκπομπή «Κοινός Νους» στη Νέα Τηλεόραση στα Χανιά Μάρτιος: συνέντευξη Ν. Βορηά στην εκπομπή elife (μεσημέρι σαββατοκύριακου) στο Ρ/Φ Flash 12/35

13 Μάιος: Ιούλιος: ΑΡΘΡΑ συνέντευξη Μ. Ιντζελέρ στο τοπικό κανάλι Αττικής Sunny Channel στην εκπομπή "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" συνέντευξη Ν. Βορηά στο κρατικό ρ/φ Σερρών Ιανουάριος: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - Γιατί να ανακυκλώσω το κινητό μου Μάρτιος: TO BHMA - Ανακυκλώστε τον παλιό σας εξοπλισμό Απρίλιος: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ECOTEC - ιστορικά στοιχεία συλλογής/ανάπτυξη δικτύου και μονάδων/γυρολόγοι Ιούνιος: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - Πού και πώς ανακυκλώνουμε σωστά τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες Οκτώβριος: ΕΘΝΟΣ - διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού TO BHMA - Και οι λάμπες φθορισμού έχουν δεύτερη ζωή ΚΕΡΔΟΣ - Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος Noέμβριος: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ - Μπίζνες εκατομμυρίων για τη μαφία της ανακύκλωσης" Δεκέμβριος: Περιοδικό ΕDUplus (διανέμεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου) Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ 10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (2013) Ετήσιος στόχος συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης: τόνοι Στόχοι Εκτίμηση προβλεπομένων ποσοτήτων συλλογής και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης: τόνοι Mέσα στο 2013 προβλέπεται να έχουμε ακόμα πιο έντονη παρουσία με την υλοποίηση αντίστοιχων με το 2012 ενεργειών επικοινωνίας και υψηλότερο κόστος. Οι ενέργειες αυτές θα σχεδιαστούν βάσει των ευρημάτων έρευνας αγοράς, η οποία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων και της συμπεριφοράς του κοινού σχετικά με το περιβάλλον και την ανακύκλωση. Για την επίτευξη του Εθνικού στόχου ή και τη πιθανή αύξηση του τα επόμενα χρόνια, αναμένουμε την ουσιαστική παρέμβαση από την ηγεσία του Υπουργείου ΠΕ.ΚΑ. ώστε: α) οι ΟΤΑ να γίνουν αποτελεσματικοί στη διαδικασία συλλογής σε συνεργασία με το σύστημα β) οι Λιανοπωλητές να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από το Νόμο και γ) να ελεγχθούν ουσιαστικά τόσο οι Χαλυβουργίες όσο και οι έμποροι scrap και να περιοριστεί σημαντικά η παράνομη διακίνηση ΑΗΗΕ. 13/35

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 12ος 2012 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΙ CONTAINER 132 METAL BOX (ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ) 14 METAL BOX ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 175 PLEXI GLASS 45 ΚΑΔΟΣ 240LT 2141 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 292 ΣΧΟΛΕΙΑ (ΚΑΔΟΙ 240 LT) 1477 ΚΑΔΟΣ 240 LT/ METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1 ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ (CONTAINERS 38m3) SCRAP DEALERS SUPER-MARKETS B2B RETAILERS CONTAINER 5 METAL BOX (ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ) 6 PLEXIGLASS 184 PLEXIGLASS / CONTAINER 5 PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 111 PLEXIGLASS / METAL BOX (ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ) 7 ΚΑΔΟΣ 240 LT/ ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1 ΚΑΔΟΣ 240 LT 14 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 312 CONTAINER 55 METAL BOX (ΠΤΥ)/ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 8 METAL BOX (ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ) 42 METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 163 PLEXIGLASS 115 PLEXIGLASS / METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 4 PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 51 ΚΑΔΟΣ 240 LT 316 ΚΑΔΟΣ 240 LT/ METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 4 ΚΑΔΟΣ 240 LT/ ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 90 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 615 CONTAINER 165 METAL BOX (ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ) METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 16 PLEXIGLASS 817 PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 186 PLEXIGLASS 120 LT 117 ΚΑΔΟΙ ΧΡΗΣΤΗ 840 ΚΑΔΟΣ 240 LT/ ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 66 ΚΑΔΟΣ 240 LT 293 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 693 ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ /35

15 ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΠΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ /35

16 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΙΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ /35

17 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ /35

18 ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΡΑΜΠΕΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜ ΝΑΞΟΥ&ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 990 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 698 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 948 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 533 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ /35

19 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ /35

20 Μητρώο Παραγωγών ΑΜΠ Εταιρεία F.G EUROPE A.E ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ NORTEC MULTIMEDIA Α.Ε ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ.& I. AE HAVELLS SYLVANIA GREECE A.E.E.E SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΑΙΡΚΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ Κ.Ι. ΑΕ CANDY HOOVER HELLAS A.E BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε WHIRLPOOL HELLAS A.E.B.E ELCO ΒΑΓΙΩΝΗΣ Α.Ε CRYSTAL AUDIO ΣΥΣΤ/ΤΑ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Ε ΛΩΖΟΣ Α.Ε ΛΑΚΑΣΑΣ Ν.-Π.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕ Γ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε FOURLIS TRADE A.E.B.E ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΕΒΤΕ Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. - "YALCO" ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε OSRAM A.E ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε INDESIT COMPANY SPA ΖΑΜΠΑ Α.Ε AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε ΕΒΗΛ Α.Ε ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΚΤΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ VICKO ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ AE XEROX HELLAS A.E.E ΗΛ.ΠΡΑ. ΑΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ TRIMAR ΕΛΕΚΤΡΟΙΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ AUDIO GROUP GREECE B.V. "BOSE" ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ "ONKYO" NOVENTA Α.Ε M ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ 20/35

Affiliated Producers F.G EUROPE A.E 00003 ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 00004 ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 00006 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 00010 NORTEC MULTIMEDIA Α.

Affiliated Producers F.G EUROPE A.E 00003 ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 00004 ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 00006 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 00010 NORTEC MULTIMEDIA Α. Affiliated Producers NRN F.G EUROPE A.E 00003 ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 00004 ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 00006 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 00010 NORTEC MULTIMEDIA Α.Ε 00011 ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ.& I. AE 00012 HAVELLS SYLVANIA GREECE

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με το ποσό των περίπου 9 εκατ. ευρώ θα χρηµατοδοτηθούν 150 Δήµοι της χώρας, για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τη σχετική απόφαση έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15

Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 2014-15 α/α Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ. ) περιόδου 0- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νομός Δήμος Φορέας Θέσεις Π.Φ.Α. Ι.Δ.Ο.Χ. Αιγαίου Λέσβου Λέσβου Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Δήμου Λέσβου Αιγαίου Δωδεκανήσου Λέρου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31317 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ A/A ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 149179 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων ,96 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ,72 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07_08_09.69.01.01 Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 3 529.279,96 2H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.85.02.01 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 6 1.070.000,00 3 8.000,00 ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ 15 1.155.806,72 3H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10_11_12.86.02_03.01

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01)

Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού (B01) Ο Δείκτης Ποιότητας B01 (Ταχύτητα Μετάδοσης Δεδομένων στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β414Χ-ΠΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΔΑ: Β414Χ-ΠΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠ. Αριθμ.Πρωτ.: 44262 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών ΑΔΑ: 45ΨΗΝ-ΘΞΓ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιφέρεια Νομαρχία Καλλικρατικός Δήμος Συνενούμενοι ΟΤΑ Προϋπολογισμός ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 58.000 ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 67.378 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50170 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23442 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 16636 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 40880 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:42019 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : 2131364512 Fax : 2131364713 Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 10183

Πληροφορίες : 2131364512 Fax : 2131364713 Ταχ. /νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 10183 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. : 29733 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ : Πίνακα Αποδεκτών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 8446 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT)

Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Εκλογικά τμήματα που θα μεταδώσουν αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT) Νομαρχία Αθηνών Αγίας Βαρβάρας Αγίας Βαρβάρας 1011 Ε.Τ. Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 28910 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΟΤΑ 1 Αθηναίων 789,166 1 2 Θεσσαλονίκης 397,156 2 3 Πατρέων 210,494 5 4 Πειραιώς 181,933 1 5 Ηρακλείου

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΟΤΑ 1 Αθηναίων 789,166 1 2 Θεσσαλονίκης 397,156 2 3 Πατρέων 210,494 5 4 Πειραιώς 181,933 1 5 Ηρακλείου ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΔΗΜΟΣ 1 Αθηναίων 789,166 1 2 Θεσσαλονίκης 397,156 2 3 Πατρέων 210,494 5 4 Πειραιώς 181,933 1 5 Ηρακλείου 163,115 5 6 Περιστερίου 146,743 1 7 Λαρισαίων 145,981 3 8 Βόλου 142,923

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΟΧΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως Προς τα αποδιδόμενα ποσά στους Δήμους Ν. Προποντίδας και Ν. Ζίχνης ΑΔΑ: ΒΕΑ1Ν-ΡΤ7 Με e-mail, fax και ταχ/κώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 34705 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. πρωτ: Φ.131360/28818 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. /νση : Ευαγγελιστριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω Εγκυκλίου, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν σχετικά με το περιεχόμενο της εν λόγω Εγκυκλίου, σας διευκρινίζουμε τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ν.Παπαλιάκου Τηλ : 210-37.44.534 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,130 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 32 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 50 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 30 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 74 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 31 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 276

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,130 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 32 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 50 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 30 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 74 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 31 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 276 Δήμος Σύνολο Θέσεων ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 75 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 18 ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ 8 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 47 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 7 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 164 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 21 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Προσωρινά αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδος Απογραφή 2011

Πίνακας 1: Προσωρινά αποτελέσματα του Μόνιμου Πληθυσμού της Ελλάδος Απογραφή 2011 Σύνολο Χώρας 10.787.690 5.303.690 5.484.000 81,75 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 606.170 299.100 307.070 42,82 Περιφερειακή ενότητα Ροδόπης 111.610 54.520 57.090 43,89 Δήμος Κομοτηνής 66.580

Διαβάστε περισσότερα

«Κατανομή θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση»

«Κατανομή θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση» 1 «Κατανομή 32.000 θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση» ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 32.000 ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 27/03/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/1453 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

«Κατανομή θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση»

«Κατανομή θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση» «Κατανομή 32.000 θέσεων του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έτους 2014 για την απασχόληση των ανέργων στην τοπική αυτοδιοίκηση» Πίνακας περιεχομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ (DE FACTO) - ΝΟΜΙΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΕΣ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ (DE FACTO) - ΝΟΜΙΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΕΣ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ (DE FACTO) - ΝΟΜΙΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΕΣ) ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Σ ΑΝΑ ΔΗΜΟ : 24,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = (8-5)/5 17 ΧΩΡΑΣ 10.815.197 10.939.727

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν

Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Που και πότε ανοίγουν Ειδικοί σύμβουλοι για 1 εκατ. νοικοκυριά και 500 επιχειρήσεις 120 νέα ΚΕΠ μόνο για υπερχρεωμέν ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ειδικοί σύμβουλοι για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1 ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1

ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1 ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 1 Πίνακας Κατανομής Θέσεων Π.Φ.Α. ( Ι.Δ.Ο.Χ.) περιόδου 0- Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν.

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 7479 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αποστολές έως 5 κιλά (40cm x 25cm x 25cm) 5 Αποστολές από 5 έως 10 κιλά 7 Αποστολές από 10 έως 15 κιλά 10 Αποστολές από 15 έως 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών.

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2012 για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 23435 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή ποσού 7.000.000,00 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3756 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ. 32823 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101 83

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών Κ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 54780 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/48/13861 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΣΕΚ ΣΔΕ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ Α Β ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΒΙΟΥ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ B Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΔΒΜ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στους Πίνακες-Εντολές Εξόφλησης όπου καταχωρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων, προστίθεται εφεξής πεδίο υπογραφής του/ης Ταμία.

1. Στους Πίνακες-Εντολές Εξόφλησης όπου καταχωρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων, προστίθεται εφεξής πεδίο υπογραφής του/ης Ταμία. Αποστολή με e-mail και fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20072 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 24.294 42.616 18.322 43,0% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α' Β' Γ' ΙΕ' ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 19/06/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών/υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους.

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών/υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού Order 2011 Κωδικός Περιφέρειας Κωδικός Νομού Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου Περιφέρεια Νομός Περιφερειακή Ενότητα Καλλικρατικός Δήμος Σύνολο Ανδρες Γυναίκες 1 1 73 101 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική

Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική Ταχυδρομικοί Κώδικες στους οποίους παρέχεται η Υπηρεσία «Διανομή Φαρμάκων κατ οίκον από τα Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ» Αττική ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 10431 ΑΘΗΝΑ 11141 ΑΘΗΝΑ 11635 ΑΘΗΝΑ 10432

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ιούνιος 2008 Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Καθορισμός των Περιφερειών Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Π.Ε. Α Αθήνας 1 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 1 ο Νέας Φιλαδέλφειας 2 ο Νέας Φιλαδέλφειας 3 ο Νέας Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45

Αριθμός επισκεπτών μαθητών 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/ :00 45 1 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 6/10/2016 13:00 45 2 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 7/10/2016 9:00 30 3 129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2016 10:00 23 4 162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. 1 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2016» Περιεχόμενα Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Συνολικά αποτελέσματα... 3 Φορολογούμενοι και συνολική βεβαίωση... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016... 3 Δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛEI & ΜΕ E-MAIL Αθήνα, 16 Απριλίου 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛEI & ΜΕ E-MAIL Αθήνα, 16 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Διονυσία Πολυγένη Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Η Δομή της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης

Η Δομή της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η Δομή της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της θέσπισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

1. Σκοπός της θέσπισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. Α.Π.: 58939 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: όπως συνημμένος Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Πίνακας Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 22 Μαρτίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 12215 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙS Τίτλος Δικαιούχοι Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Π/Υ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΜΙS Τίτλος Δικαιούχοι Ημ/νία έναρξης Ημ/νία λήξης Π/Υ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΕΥΔ & ΕΦΑΡ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 446938 300560 302570 303601 303032 302537 301152 300886 Δράσεις Υποστήριξης Ανάπτυξης της Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας- e-valuation εξοπλισμού στην τάξη - 101η Σχολική Επιτροπή 20ου Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΥΦΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΤΟΠΕΙΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΟΥΦΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ Κάλυψη ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΔΟΞΑΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΔΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 20424 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 10:00 50 2 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/11/2013 09:00 50 3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013 09:00 50 4 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 13/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

3736/137702/2016,ΦΕΚ-3986/Β/13/12/2016

3736/137702/2016,ΦΕΚ-3986/Β/13/12/2016 3736/137702/2016,ΦΕΚ-3986/Β/13/12/2016 1 3736/137702/2016,ΦΕΚ-3986/Β/13/12/2016 Τροποποίηση της αριθμ. 2202/75660/1-7-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 2082 και 2204), καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 27 Μαΐου 2013 Α.Π. οικ 21306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΞΚ-1 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Τηλέφωνο : 213 136 4772 Fax : 210 374 4713 : f.koutsianas@ypes.gr

ΑΔΑ: 4Α1ΞΚ-1 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Τηλέφωνο : 213 136 4772 Fax : 210 374 4713 : f.koutsianas@ypes.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 11167 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο. Ταχ.Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Η ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Η ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός εκτεινόταν σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Σε όλη την ελληνική επικράτεια εντοπίζονται αρχαιολογικά ευρήματα. Κατά συνέπεια, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα