ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΗΗΕ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΗΗΕ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε."

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΗΗΕ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1. Επωνυμία Στοιχεία Εταιρείας: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικός τίτλος: «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55690/01ΔΤ/Β/03/25(05) Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.2. Ιδρυτικό ΦΕΚ: Αρ. Φύλλου /12/2003 Οι τροποποιήσεις του καταστατικού που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και έχουν νόμιμα δημοσιευθεί στα συνημμένα ΦΕΚ είναι οι ακόλουθες: - ΦΕΚ υπ αριθμό 1851/ με ημερομηνία κυκλοφορίας 19/3/2004 στο οποίο ανακοινώνεται η τροποποίηση του άρθρου 36 του καταστατικού «Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου» - ΦΕΚ υπ αριθμό 2376/ με ημερομηνία κυκλοφορίας 3/5/2005 στο οποίο ανακοινώνεται η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού «Έδρα». - ΦΕΚ υπ αριθμό. 1629/ με ημερομηνία κυκλοφορίας 11/4/2006 στο οποίο ανακοινώνεται α) η τροποποίηση του άρθρου 20 «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου» και β) η κατάργηση του άρθρου 36 και τα επόμενα αυτού. - ΦΕΚ υπ αριθμό. 3899/ με ημερομηνία κυκλοφορίας 21/6/2007 στο οποίο ανακοινώνεται η αλλαγή έδρας της εταιρείας Έδρα του Συστήματος: Δήμος Καλλιθέας Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας: 01/07/ Αντικείμενο του συστήματος: Η οργάνωση και λειτουργία συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά την έννοια, τους ορισμούς, τις διατάξεις, τους όρους και τις ειδικές ρυθμίσεις του νόμου 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και των βάσει αυτού εκδοθησομένων Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων ή άλλων διατάξεων. Η εξασφάλιση της δυνατότητας προσχώρησης μέσω συμβάσεων στο Συλλογικό Σύστημα των ενδιαφερομένων διαχειριστών ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και προϋποθέσεις του Συστήματος καθώς και την παροχή σε αυτούς, ως απόδειξη συμμετοχής τους στο σύστημα, του δικαιώματος χρήσης σημάνσεων και πιστοποιήσεων των οποίων η εταιρεία είναι δικαιούχος. Η ανάληψη της ευθύνης για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των συμβαλλόμενων με αυτήν φυσικών ή νομικών προσώπων διαχειριστών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του νόμου 2939/ Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2, Καλλιθέα 17671, Τηλ: , Fax: URL: 1/35

2 1.7 Απολογιστικά Συγκριτικά Στοιχεία Αριθμός συμβεβλημένων παραγωγών Υποβληθείσες ποσότητες ΑΗΗΕ (put on the market- (tn)) Αριθμός ενταγμένων Δήμων Πληθυσμιακή κάλυψη Δήμων (κάτοικοι) Αριθμός Σημείων συλλογής πανελλαδικά Αριθμός κέντρων επεξεργασίας 7 8 Συλλεχθείσες ποσότητες ΑΗΗΕ (kg) Επεξεργασμένες ποσότητες ΑΗΗΕ (Κg) O αριθμός των ενταγμένων Δήμων καθώς και η πληθυσμιακή κάλυψη για το 2011 βασίζεται στο προηγούμενο καθεστώς Ο.Τ.Α. (Καποδιστριακοί Δήμοι), ενώ για το 2012 είναι με το νέο καθεστώς ΟΤΑ ( Καλλικρατικοί Δήμοι). Το Σύστημα έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2011 τη διαδικασία για την υπογραφή συμβάσεων με τους «Καλλικρατικούς» Δήμους, η οποία όμως είναι αρκετά χρονοβόρα λόγω των οργανωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι. 1.8 Δράσεις 2012 Α. Συλλογή 1. Εξακολουθεί να είναι σε ισχύ το χρηματοδοτικό πλαίσιο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να καλύπτει το κόστος της συνεργασίας της με το Σύστημα. Βασίζεται στην συλλογή ανά κάτοικο της περιφέρειας του Δήμου. 2. Συνεχίζεται η προσπάθεια ώθησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συνδράμει το έργο του Συστήματος και να μας ορίσει Φυλασσόμενα Δημοτικά Σημεία Συλλογής (π.χ. ΚΕΠ -ΚΑΠΥ-Δημαρχείο-Δημοτικές Βιβλιοθήκες-Δημοτικά Γυμναστήρια κ.α.), όπου το Σύστημα τοποθετεί μικρούς κάδους των 240lt για συλλογή μικροσυσκευών και κάδους λαμπτήρων. Επίσης για συλλογή το σύστημα εγκατέστησε στους Δήμους κάδους, container, plexi-glass κλπ. σε όλη την επικράτεια. (Πίνακας σημείων συλλογής 2012) 3. Το Σύστημα συνεχίζει με ιδιαίτερη προσοχή στην ένταξη Δήμων στα μεγαλύτερα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, ανταποκρινόμενο στο αίτημα για ορθολογική διαχείριση και Ανακύκλωση ΑΗΗΕ. (Πίνακας σημείων συλλογής 2012) 4. Παραμένει αντίστοιχο χρηματοδοτικό πλαίσιο προς τους Λιανοπωλητές ως συνεισφορά στο κόστος της συλλογής-διαχείρισης των ΑΗΗΕ και την παράδοσή της στο Σύστημα ( Retailers ως σημεία συλλογής ή της παραλαβής ΑΗΗΕ βάσει του Πίνακα σημείων συλλογής 2012). 5. Η αναδιοργάνωση του δικτύου συλλογής από εμπόρους μετάλλων σε όλη την επικράτεια είναι μια συνεχής διαδικασία. Προχωρήσαμε σε νέες συμβάσεις συλλογής και τοποθετήσεις containers (Πίνακας σημείων συλλογής 2012) καθώς και σε καταγγελίες συμβάσεων και απομάκρυνση containers σε εμπόρους με αντισυμβατική συμπεριφορά. Β. Παραγωγοί Μητρώο Παρακολούθηση Δηλώσεων Κατηγοριοποιήσεις νέων προϊόντων Ενημέρωση πιθανών υπόχρεων παραγωγών Αναζήτηση πιθανών υπόχρεων παραγωγών. Διενέργειες ελέγχων των συμβεβλημένων παραγωγών για τη διαπίστωση της ακρίβειας και ορθότητας των δηλωθεισών ποσοτήτων ΗΗΕ. Η διαδικασία πλέον 2/35

3 είναι συνεχής και θα καλύψει το σύνολο των ενταγμένων στο σύστημά μας παραγωγών. Συμμετοχή του συστήματος σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για την κατάρτιση του ενιαίου εθνικού μητρώου παραγωγών. Συμμετοχή σε διεθνή forums ( WEEE), με σκοπό την κατάρτιση των στελεχών του συστήματος, την ανταλλαγή απόψεων με στελέχη αντίστοιχων συστημάτων στην Ευρώπη (ειδικότερα το έτος 2012 κατά τη διάρκεια του οποίου εντάθηκαν οι συζητήσεις για την ολοκλήρωση αλλά και την ενσωμάτωση της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας). Ενεργή συμμετοχή στο intranet του WEEE FORUM, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών. Γ. Επεξεργασία Ποιοτικός / Περιβαλλοντικός Έλεγχος Οι δράσεις της Ανακύκλωσης Συσκευών ΑΕ για το 2012 επικεντρώθηκαν τόσο στον οργανωτικό όσο και στον ελεγκτικό τομέα της διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Βασικοί άξονες ώστε να επιτελεστούν και οι δύο παραπάνω τομείς, ήταν οι εξής: Ποιοτικός Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης στο σύνολο των διεργασιών. Διασφάλιση Περιβάλλοντος και Έλεγχος Περιβαλλοντικών Μεταβλητών και Παραμέτρων του Συστήματος. Κατάρτιση - έλεγχος εφαρμογής Τεχνικών Περιβαλλοντικών Προδιαγραφών για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες του Συστήματος Ε.Δ. Λεπτομερειακή αποτύπωση της κατάστασης επιχειρησιακής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας Τήρηση προτύπων κόστους και ποιότητας των επιχειρησιακών μονάδων, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα της συνολικής διεργασίας διαχείρισης ΑΗΗΕ και επίτευξη βέλτιστου κόστους συστήματος Διενέργεια ελέγχων ( audits) σε όλους τους τομείς του Συστήματος Ε.Δ. (σημεία συλλογής, σημεία προσωρινής αποθήκευσης, μονάδες επεξεργασίας) όσον αφορά τον έλεγχο ποιοτικών, ποσοτικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και λοιπών παραμέτρων και την συμμόρφωση ή μη με τις συμβατικές και κανονιστικές υποχρεώσεις Προγραμματισμός-οργάνωση-εκτέλεση γενικών και ειδικών προγραμμάτων και έργων (project management) που σχετίζονται με το σύστημα Ε.Δ με εκπόνηση ειδικών μελετών (feasibility and operational performance studies) εφόσον απαιτείται Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης στην Εταιρεία και βοήθεια σε Τεχνικά θέματα στους συνεργάτες της Εταιρείας (σε συμβουλευτικό επίπεδο εφόσον απαιτηθεί). Εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας και ευρωπαϊκής εμπειρίας στους αρμοδίους των συνεργατών του Συστήματος. Εκπαίδευση προσωπικού και εν γένει ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων. Επιγραμματικά οι δράσεις για το 2012 ανά οργανωτικό και ελεγκτικό τομέα της διαχείρισης αναφέρονται παρακάτω: Δράσεις οργανωτικού τομέα: Συνεργασία με νέα μονάδα επεξεργασίας Κέντρο παραλαβής /ταξινόμησης/απορρύπανσης ΑΗΗΕ στην γεωγραφική περιοχή Κρήτης 1) Συνεργασία με νέα μονάδα επεξεργασίας ΑΗΗΕ κατ. 5β (λαμπτήρων εκκένωσης αερίων) 2) Αναπροσαρμογή συμβάσεων μονάδων επεξεργασίας ΑΗΗΕ Κατά το 2012 πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές στις συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ. Οι τροποποιήσεις θα ολοκληρωθούν το 2013 σε συμβάσεις οι οποίες είχαν χρονική διάρκεια λήξης πέραν του Οι τροποποιήσεις των συμβάσεων 3/35

4 είχαν σαν απώτερο στόχο την επεξεργασίας. εφαρμογή ενιαίων προδιαγραφών και όρων σε όλες τις μονάδες 3) Εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής - διαχείρισης ΑΗΗΕ στις μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ Με σκοπό την εφαρμογή των βέλτιστων μεθόδων επεξεργασίας και την επίτευξη των ποιοτικών στόχων της διαχείρισης ΑΗΗΕ αλλά και την βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις και νέες γραμμές παραγωγής στις μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ 4) Εκπαίδευση - ενημέρωση συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας Κατά τη διάρκεια του 2012 με σκοπό την παροχή Τεχνικής Υποστήριξης και βοήθειας σε Τεχνικά θέματα στους συνεργάτες της Εταιρείας πραγματοποιήθηκαν σειρά ενεργειών. Βασικοί τομείς των ενεργειών ήταν η εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας και ευρωπαϊκής εμπειρίας στους αρμοδίους των συνεργατών καθώς και η ενημέρωση του προσωπικού στις διάφορες γραμμές παραγωγής. 5) Συμμετοχή σε Working Groups του WEEE forum Κατά το 2012 υπήρξε ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες του WEEE forum και στα αντίστοιχα Working Groups του Weeelabex με τελικό στόχο την διαμόρφωση των προδιαγραφών διαχείρισης για τις ομάδες ΑΗΗΕ που εκκρεμούν. 6) Εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων και έργων (project m anagement) με εκπόνηση ειδικών μελετών (feasibility and operational performance studies) όπου απαιτήθηκαν Συμμετοχή παρουσίαση σε συνέδριο ΕΕΔΣΑ Στο διεθνές συνέδριο της ΕΕΔΣΑ ISWA πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων για τα προβλήματα της διαχείρισης των αποβλήτων στα όρια των Βαλκανίων. Δήλωση ουσιών ODS Συμμετοχή στο επίσημο πρόγραμμα Εθνικής Ομάδας Απογραφής Αερίων του Θερμοκηπίου για το Πρωτόκολλο του Κιότο σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ (ΔΕΑΡΘ) και το ΕΜΠ, με δήλωση των ουσιών που προκύπτουν από τα ΑΗΗΕ Ανασχεδιασμός - βελτιώσεις μέσων συλλογής ΑΗΗΕ Με στόχο την συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΗΗΕ αλλά και η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων ανασχεδιάστηκαν τα μέσα συλλογής (έμφαση δόθηκε στα μέσα συλλογής λαμπτήρων). Οι τροποποιήσεις θα συνεχιστούν το ) Αναπροσαρμογή συμβάσεων συνεργατών συλλογής ΑΗΗΕ (scrap dealers, Δημοτικά σημεία συλλογής Κατά το 2012 πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές στις συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες εταιρείες συλλογής ΑΗΗΕ ( scrap dealers) και τα Δημοτικά σημεία συλλογής. Οι τροποποιήσεις θα ολοκληρωθούν το 2013 και αφορούν την εφαρμογή ενιαίων προδιαγραφών και όρων σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και παραμέτρους. Δράσεις ελεγκτικού τομέα: Σχετικά με τον ελεγκτικό τομέα το 2012 οι δράσεις επικεντρώθηκαν στον προγραμματισμό και συντονισμό αλλά και τη διεξαγωγή ελέγχων (audits) σε συνεργάτες και τομείς της Ανακύκλωσης Συσκευών. Οι έλεγχοι αφορούσαν περιβαλλοντικές, ποιοτικές, τεχνικές παραμέτρους και την 4/35

5 συμμόρφωση ή μη με τις συμβατικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που επηρεάζουν την διαχείριση των ΑΗΗΕ. Οι δύο βασικές κατηγορίες συνεργατών που αξιολογήθηκαν είναι οι συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ και οι συνεργάτες συλλογής προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ. 2. ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Κατάλογος των εγγεγραμμένων παραγωγών στο Μητρώο με τον αντίστοιχο Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (Α.Μ.Π.), παρατίθεται στον Πίνακα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Πληροφορίες στοιχεία δημοτικών σημείων συλλογής που λειτουργούν ανά γεωγραφική περιφέρεια ΟΤΑ/Νομαρχία/Περιφέρεια περιέχονται στις σχετικές συμβάσεις για κάθε Δήμο. Επισυνάπτεται αρχείο με τους Δήμους που έχουν υπογράψει συμβάσεις μέχρι σήμερα. Σημειώνουμε ότι ήδη η εταιρεία προχωρά σε ανανέωση συμβάσεων σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης που ισχύει από 1/1/ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ) 4.1 Ετήσιος στόχος συλλογής για το 2012: τόνοι Η συλλογή του Συστήματος το 2012 έκλεισε με ,110 τόνους. Τα συνολικά σημεία συλλογής του Συστήματος έκλεισαν το 2012 με σημεία και το 2011 με σημεία, ήτοι αύξηση 9,6 %. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 1) Έμποροι παλαιών μετάλλων γυρολόγοι Το Σύστημα παρέλαβε για ακόμη μια χρονιά από τους εμπόρους παλαιών μεταλλικών απορριμάτων ανά την επικράτεια το 2012 τη μεγαλύτερη ποσότητα ΑΗΗΕ. 2) Οι δήμοι δυστυχώς συνέλεξαν ακόμη μικρότερο ποσοστό ΑΗΗΕ το Δυστυχώς οι άοκνες προσπάθειες του Συστήματος επί μακρό διάστημα δεν αποδίδουν καρπούς και οι περισσότεροι ΔΗΜΟΙ εξακολουθούν να είναι αρνητικοί σε ουσιαστική συνεργασία. Και το 2012 υπήρχε ένα έντονα αρνητικό κλίμα λόγω των οικονομικών και οργανωτικών (Καλλικράτης) προβλημάτων των Δήμων. Το Σύστημα πιστεύει περίτρανα ότι η συνεισφορά της Τ.Α. είναι καθοριστική και ότι η προθυμία και η ενεργοποίηση είναι θέμα προσωπικής ευαισθησίας και όχι εξαναγκασμού. Το Σύστημα θα συνεχίσει και το 2013 με μεγαλύτερη ένταση την προσπάθεια ενεργοποίησης των Ο.Τ.Α. 3) Λιανοπωλητές-Retailers Το Σύστημα παρέλαβε από τους retailers λαμπτήρες, μικροσυσκευές και ογκώδη ΑΗΗΕ σε ποσοστό αντίστοιχο με το Κατά τη διάρκεια του 2012 το Σύστημα συνεβλήθη με ακόμη περισσότερα καταστήματα λιανικής ενώ έχει ήδη συνεργασία με τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής καθώς και με τα περισσότερα Super-Markets. Υπογραμμίζουμε ότι η Τ.Α. Λιανοπωλητές είναι οι φορείς με την μεγαλύτερη συνέργεια με το Σύστημα λόγω του ότι και οι δύο επισκέπτονται τον πολίτη στο σπίτι του. 4) B2B Το 2012 παραλάβαμε 1.194,6 τόνους. Εκτιμούμε ότι η αύξηση για το 2013 θα είναι ακόμη μεγαλύτερη επειδή έχει διευκρινιστεί πλήρως ότι το Δελτίο Αποστολής προς Ανακύκλωση και η Βεβαίωση του Συστήματος, αντικαθιστούν το πρωτόκολλο καταστροφής που είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να εκδίδουν όταν έχουν να απορρίψουν παλαιό εξοπλισμό. 5/35

6 5) Οργανισμοί Εταιρείες Δημόσιο Πιστεύουμε ότι υπάρχει η προοπτική, η συλλογή να είναι μεγαλύτερη το 2013, εφόσον όμως ο ΟΔΔΥ δρομολογεί τα ΑΗΗΕ κατευθείαν από τους κατόχους στο Σύστημα και εφόσον το Δημόσιο και οι Οργανισμοί επιδείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε θέματα Ανακύκλωσης συνεργαζόμενοι με το Σύστημα. 6) Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί κυρίως ΑΕΙ Το Σύστημα από το 2006 έχει αρχίσει ένα διάλογο με τα ΑΕΙ με στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ. Το 2009 είχαμε την ικανοποίηση να διαπιστώσουμε ότι έχει ανοίξει πλέον ένα ικανοποιητικό ρεύμα συλλογής που πιστεύουμε ότι ακόμη είναι στα αρχικά του στάδια. Τα απόλυτα νούμερα είναι βέβαια ακόμη μικρά, ελπίζουμε όμως για μια γρήγορη βελτίωση. Το Σύστημα προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να ενεργοποιήσει τους πολίτες και τους φορείς για να συνδράμουν στο μεγάλο θέμα της Ανακύκλωσης. Το Σύστημα για το 2013 έχει προγραμματίσει το βάρος των προσπαθειών του στην ανάπτυξη συνεργασιών με Τ.Α σχολεία Λιανοπωλητές Super Markets εταιρείες Οργανισμούς. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ τόνοι τόνοι ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Α.Η.Η.Ε. / PUT ON THE MARKET 6/35

7 4.2 Ποσότητες ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης - Συνολική ποσότητα οικιακής προέλευσης που συλλέχθηκε στο έτος αναφοράς ,548 (σε τόνους) 4.3 Ποσότητες ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης - Συνολική ποσότητα οικιακής προέλευσης που συλλέχθηκε στο έτος αναφοράς 1.194,562 (σε τόνους) Γενικό Σύνολο συλλογής (3.554, ,562)=36.740,110 τόνοι Το Σύστημα κατά τη διάρκεια του 2012, εξυπηρέτησε αιτήματα συλλογής εταιρειών. 5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΗΗΕ Το Σύστημα έχει εντάξει από τις αρχές του 2012 νέους συνεργάτες για την προσωρινή αποθήκευση και διαμεταφορά ΑΗΗΕ σε περιφερειακό επίπεδο κυρίως για την εξυπηρέτηση σημείων συλλογής χαμηλού βάρους ανά μονάδα μεταφοράς (λαμπτήρες μικροσυσκευές). Τα σημεία προσωρινής αποθήκευσης προς τελική παράδοση στις μονάδες επεξεργασίας λειτουργούν ως Κέντρα Παραλαβής και Διανομής ΑΗΗΕ. 6. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 6.1 Συμβάσεις με συλλέκτες μεταφορείς 36 συμβεβλημένοι υπεργολάβοι για τη συλλογή μεταφορά ΑΗΗΕ Το σύστημα ενέταξε το 2012 στο δίκτυο μεταφοράς ΑΗΗΕ νέους συνεργάτες μεταφορείς, έχοντας ως στόχο την κάλυψη Πανελλαδικά όλων των σημείων συλλογής, ιδιαίτερα δε σε περιοχές που χρίζουν ειδικού σχεδιασμού γεωγραφικά (Νησιωτική Ελλάδα Ορεινή Ελλάδα) καλύπτοντας με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος παραλαβές από σημεία συλλογής μικρού βάρους ανά μονάδα μεταφοράς (λαμπτήρες μικροσυσκευές). 6.2 Συμβάσεις με χώρους προσωρινής αποθήκευσης 6 συμβεβλημένοι υπεργολάβοι για την προσωρινή αποθήκευση των ΑΗΗΕ, που περιλαμβάνει ημερομηνία σύμβασης, διάρκεια, γεωγραφική περιοχή, διακινούμενες ποσότητες και κόστος που προβλέπεται από τις σχετικές συμβάσεις για κάθε συμβαλλόμενο. 6.3 Συμβάσεις με μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ 8 συμβεβλημένοι υπεργολάβοι για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ, που περιλαμβάνει ημερομηνία σύμβασης, διάρκεια, γεωγραφική περιοχή, ποσότητες και κατηγορίες ΑΗΗΕ που θα επεξεργάζεται και κόστος ανά κατηγορία ΑΗΗΕ που προβλέπεται από τις σχετικές συμβάσεις για κάθε συμβαλλόμενο. 7. ΑΓΟΡΑ ΗΗΕ Το Σύστημα πρέπει να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο του έχοντας να αντιμετωπίσει μια εξαιρετικά δυσμενή παράμετρο, τη δραματική μείωση των εσόδων του λόγω της συνεχιζόμενης πολύ μεγάλης πτώσης της συνολικής αγοράς ΗΗΕ. Όπως φαίνεται και στα διαγράμματα παρακάτω, παρά την αύξηση του αριθμού των συμβάσεων προσχώρησης υπόχρεων παραγωγών, οι συνολικές ποσότητες μειώθηκαν το 2012 κατά 13,69% περίπου, ενώ αν συγκρίνουμε με την αγορά ΗΗΕ του 2008, η πτώση φτάνει το 49,07%. Δυστυχώς το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον δεν άφηνε κανένα περιθώριο αισιοδοξίας. Επίσης εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε συνεργασία με τον ΕΟΑΝ, του οποίου η αρωγή είναι καθοριστική και απαραίτητη, για την προσχώρηση και άλλων υπόχρεων παραγωγών που διαφεύγουν και τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά. 7/35

8 Διάγραμμα put on the market. 8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 8.1 Βάση δεδομένων/ παρακολούθηση ροής υλικών Λειτουργεί Λογισμικό παρακολούθησης Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής (κόστος ανά κατηγορία ΑΗΗΕ), Μισθοδοσίας, Μητρώου Παραγωγών και των Περιοδικών τους Δηλώσεων. Από το 2010 έχει αναπτυχθεί βάση δεδομένων/παρακολούθησης ροής υλικών η οποία ενημερώνεται εβδομαδιαίως και μηνιαίως αναφέροντας αναλυτικά τα υλικά προς ανακύκλωση και αξιοποίηση, υλικά ειδικής διαχείρισης, υλικά προς απόρριψη ανά είδος και ποσότητα. Από το 2009 έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν οι εφαρμογές: Η εχέμυθη υποβολή δηλώσεων παραγωγών ΠΣΑΕ Η παρακολούθηση Συλλογής- Μεταφοράς - Logistics Η παρακολούθηση των ποσοτήτων επεξεργασίας ΑΗΗΕ σε βάση δεδομένων Η παρακολούθηση των Υλικών που χρήζουν ειδικής διαχείρισης (ΠΔ 117/2004 παρ. iv) Η παρακολούθηση ροής υλικών που προκύπτουν από την επεξεργασία ΑΗΗΕ Η παρακολούθηση ποσοτήτων τελικής διάθεσης και τελικών αποδεκτών υλικών (διασυνοριακές ή εγχώριες μεταφορές) 8.2 Πιστοποίηση διαχείρισης (π.χ. ISO 9001, ΕΝ 14001) του συστήματος και των συμβαλλόμενων εταιρειών συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, αξιοποίησης: Πραγματοποίηθηκε επαναληπτικός έλεγχος για τo Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ( ISO 9001) και το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001) και διατηρήθηκε η πιστοποίηση. 9. ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2012 Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. Διαδίκτυο Banners στο πλαίσιο κοινής εκπαιδευτικής καμπάνιας της Ανακύκλωση Συσκευών και της Pitsos για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων κι ενέργειας, στα sites: news247.gr skai.gr in2life.gr 8/35

9 antenna.gr econews.gr e-radio.gr Διάρκεια: 4 εβδομάδες από Μάιο μέχρι Ιούνιο Υλοποίηση καμπάνιας facebook με στόχο να φέρουμε τους νέους πιο κοντά στην ανακύκλωση συσκευών, να τους εμπνεύσουμε να εμπλακούν σε ενέργειες για το περιβάλλον και την ανακύκλωση και να αυξήσουμε τη βάση μας στο facebook που είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διάδοση μηνυμάτων. Ο μηχανισμός της ενέργειας είχε ως εξής: προσκαλούσαμε τους fans του facebook και του twitter να ανεβάσουν το δικό τους μήνυμα για έναν πράσινο και καθαρό πλανήτη σε ειδικά διαμορφωμένη εφαρμογή στη σελίδα μας στο facebook. Κάθε δύο εβδομάδες αναδεικνυόταν ένας νικητής. Tα πιο δημιουργικά μηνύματα έγιναν graffiti από καλλιτεχνικές ομάδες και διακόσμησαν τους τοίχους των περιοχών από όπου αναρτήθηκαν. Επιπλέον, οι χρήστες είχαν την ευκαιρία να διαβάζουν μέσα στην εφαρμογή πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. Με τη συμμετοχή τους, οι χρήστες πήραν μέρος σε δύο κληρώσεις για δύο σπαστά ποδήλατα. Η ενέργεια επικοινωνήθηκε με οffline ενέργειες, καθώς και με καμπάνια στο facebook και banners στα νεανικά sites: athensvoice.gr lifo.gr madtv.com Mtvgreece.com games.gr skype.com e-radio.gr zoo.gr hiphop.gr biscotto.gr avopolis.gr neolaia.gr Διάρκεια: Οκτώβριος και Νοέμβριος Ad hoc ενέργειες: - newsit.gr - σταθερό skin (αριστερά-δεξιά της σελίδας) στη σελίδα ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και banner στο homepage - kerdos.gr - Text link στο homepage Διάρκεια: Νοέμβριος Δημιουργία εφαρμογής google map στην εταιρική ιστοσελίδα μας για εύκολη εύρεση του κοντινότερου σημείου ανακύκλωσης Τηλεόραση Χορηγία της τηλεοπτικής εκπομπής του ΣΚΑΙ "Μπες στο κλίμα": Προβαλλόταν στον ΣΚΑΙ κάθε Σάββατο στις 11:00. Κάθε εκπομπή ήταν 45λεπτη και κατά τη διάρκειά της αναλύονταν οι συνήθειες μιας οικογένειας σε επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και πρότεινε συγκεκριμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Σε κάθε επεισόδιο της εκπομπής προβαλλόταν για δυόμισι λεπτά κάποιο προσυμφωνημένο θέμα της ανακύκλωσης συσκευών. Διάρκεια: από Φεβρουάριο μέχρι Ιούνιο 9/35

10 Κοινή εκπαιδευτική καμπάνια της Ανακύκλωση Συσκευών και της Pitsos για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων κι ενέργειας με την ανακύκλωση των παλιών οικιακών συσκευών και την αντικατάσταστασή τους με συσκευές Pitsos πράσινης τεχνολογίας. Διάρκεια: 3 εβδομάδες το Μάιο Υποστήριξη της καμπάνιας Tag the Word μέσω χορηγιών μουσικών εκπομπών στα μουσικά κανάλια MTV και Mad TV: Χορηγία της καθημερινής εκπομπής My MTV Concept: Kάθε εβδομάδα ο παρουσιαστής της εκπομπής βρίσκεται στο δρόμο, κάνει δύο διαφορετικές ερωτήσεις στη νεολαία και τους δίνει την ευκαιρία να εκφράσουν την γνώμη τους για διάφορα θέματα Κατά τη διάρκεια της χορηγίας οι ερωτήσεις ήταν σχετικές με την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. Στο κλείσιμο κάθε επεισοδίου ο παρουσιαστής ανέφερε ένα σημαντικό στοιχείο για την ανακύκλωση συσκευών και για τον διαγωνισμό που έτρεχε στο facebook. Χορηγία της καθημερινής εκπομπής Your Top Today: οι τηλεθεατές ψηφίζουν το αγαπημένο τους τραγούδι στο ειδικά διαμορφωμένο micro site και το βλέπουν να παίζει στην εκπομπή. Η χορηγία περιελάμβανε 3 αναφορές για την ανακύκλωση συσκευών κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Διάρκεια: 10 εβδομάδες από Οκτώβριο μέχρι μέσα Δεκεμβρίου Ραδιόφωνο Υποστήριξη της καμπάνιας Tag the Word μέσω χορηγιών καθημερινών μουσικών εκπομπών στους μουσικούς σταθμούς Ρυθμός 94,9, Athens Radio Dee Jay 95,2 και MAD RADIO 106,2, με 3 αναφορές για την ανακύκλωση συσκευών ανά εκπομπή. Διάρκεια: 10 εβδομάδες από Οκτώβριο μέχρι και πρώτη εβδομάδα Δεκεμβρίου Τύπος Υποστήριξη της καμπάνιας Tag the Word στα περιοδικά Lifo (5 κχ), Athens Voice (5 κ/χ) και itech4u (2 κ/χ) Διάρκεια: από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο Εμφάνιση καταχώρισης για ανακύκλωση λαμπτήρων στα έντυπα: MARKETING WEEK ΕΠΙΛΟΓΗ TO BHMA Εμφάνιση advertorial στα έντυπα: ATHENS REVIEW OF BOOKS MARKETING WEEK TO BHMA (2) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΡΔΟΣ(ειδική έκδοση Green Point) Εμφάνιση εταιρικής καταχώρισης στα έντυπα: ΕΠΙΛΟΓΗ LOGISTICS & MANAGEMENT 10/35

11 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ειδική έκδοση ΔΕΘ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ MANAGER (περιοδικό EEDE) ΕΘΝΟΣ ΤΟ ΒΗΜΑ ENERGY WORLD ΚΕΡΔΟΣ εφημερίδα TECHPRESS εφημερίδα ATHENS REVIEW OF BOOKS (2) Περιοδικό ΕΠΙΧΕΙΡΩ Περιοδικό ΕDUplus (διανέμεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου) Διάρκεια: εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Μάιος: Συνεργασία με το Δήμο Σερρών με περιβαλλοντικές παρουσιάσεις σε σχολεία του Δήμου σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και συμμετοχή σε eco festival με ανακύκλωση ηλεκτρικών ειδών & λαμπτήρων Ιούνιος: Συνεργασία με το Δήμο Πατρέων με ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών με container σε κεντρικό σημείο της πόλης Σεπτέμβριος: Συμμετοχή σε περιβαλλοντική εκδήλωση του δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού στο πάρκο Τρίτση - τοποθέτηση κάδων και επιδαπέδιου banner, παρουσία ανθρώπων μας και διανομή φυλλαδίων Συμμετοχή σε περιβαλλοντική εκδήλωση του δήμου Ηλιούπολης στην κεντρική πλατεία - τοποθέτηση κάδων και επιδαπέδιου banner, παρουσία ανθρώπων μας και διανομή φυλλαδίων Οκτώβριος: Παρουσίαση εταιρείας στο Δήμο Αμωλπίας στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων στο Ξενιτίδειο πνευματικό κέντρο-ομιλία από εκπρόσωπο της εταιρείας Νοέμβριος: Παραγωγή αυτοκόλλητων για πράσινους κάδους B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Απρίλιος: Προωθητική ενέργεια σε συνεργασία με Praktiker & Robert Bosch με παρουσία σε τηλεοπτικό σποτ, φυλλάδιο της αλυσίδας Praktiker και αφίσες στα καταστήματα της αλυσίδας Μάιος - Ιούνιος: 3μερες εκδηλώσεις στα Leroy Merlin - Ενημέρωση για την ανακύκλωση συσκευών και συσκευασιών στα καταστήματα της Leroy Merlin, με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος (5/6). Συμμετείχαμε με plexiglass κάδους, banners και μπαλόνια, ενώ υπήρχε παρουσία ανθρώπων της εταιρίας μας. Σεπτέμβριος: Συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια της αλυσίδας ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗ με τίτλο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ - παρουσία μας στο εξώφυλλο του προωθητικού φυλλαδίου Σεπτεμβρίου με λογότυπό μας πάνω στις φωτογραφίες των συσκευών και κείμενο στο κάτω μέρος για "το μετά" της συλλογής καθώς και αναφορά της ιστοσελίδας της εταιρείας. Η καμπάνια υποστηρίχθηκε με SMS, direct s και καταχωρήσεις σε τοπικές εφημερίδες. Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 11/35

12 Μάιος: υποστήριξη της έκθεσης Ecosmosis. Η έκθεση είχε περιβαλλοντικό χαρακτήρα με μηνύματα οικολογικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης. Tο συνολικό εικαστικό περιβάλλον υπέγραφε ο διεθνώς αναγνωρισμένος καλλιτέχνης ψηφιακών μέσων Maurice Benayοun. Η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. συμμετείχε στην έκθεση με εικαστικό βίντεο που δημιουργήθηκε ειδικά για το διαδραστικό εικαστικό περιβάλλον της έκθεσης, στο οποίο η κίνηση του επισκέπτη ενεργοποιούσε την προβολή video στο δάπεδο του εκθεσιακού χώρου. Υποστήριξη δράσεων εθελοντισμού αθλητικού συλλόγου ΙΑΣΩΝ Κολωνού - Τοποθετήθηκαν κάδοι ανακύκλωσης στο χώρο του 52ου Γυμνασίου Αθηνών και προσφέρθηκαν μπλουζάκια με το λογότυπό μας στους αθλητές Υποστήριξη Corporate Waste & Recycling Conference - Παροχές: προφίλ εταιρίας στο πρόγραμμα του συνεδρίου, λογότυπο στα banners του χώρου και ομιλία Μ. Ιντζελέρ Σεπτέμβριος: Εταιρική συμμετοχή στο συνέδριο CEO & CSR MONEY CONFERENCE στο Intercontinental - Παροχές: φυλλάδια συσκευών και λαμπτήρων στην τσάντα του συνεδρίου, παρουσία του λογοτύπου της εταιρείας στο site με link στην σελίδα της εταιρείας, εμφάνιση του λογότυπου στις προσκλήσεις, σε διαφημιστικές καταχωρήσεις & στο σκηνικό και σύντομο εταιρικό profile στο έντυπο του συνεδρίου Νοέμβριος: υποστήριξη 4ου διεθνούς συνεδρίου ΕΕΔΣΑ, με την υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου- Παροχές: λογότυπο στο κεντρικό banner, στο επικοινωνιακό υλικό και στο πρόγραμμα του συνεδρίου Δεκέμβριος: Official Partner στα Retail Business Awards - Προβολή λογοτύπου σε ολοσέλιδες καταχωρίσεις της διοργάνωσης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της DIRECTION καθώς και στον οικονομικό τύπο. Διανομή των φυλλαδίων μας στις τσάντες της εκδήλωσης. Προβολή λογοτύπου σε οθόνες στην αίθουσα της βράβευσης Χορηγός κατηγορίας βραβείων waste management στα Environmental Awards - παρουσία λογοτύπου στο πρόγραμμα επικοινωνίας του διαγωνισμού και στα υλικά της εκδήλωσης, λογότυπο και εταιρικό προφίλ στο website του διαγωνισμού, απονομή βραβείων από Μ. Ιντζελέρ Καλλιτεχνικό σχολείο Γέρακα - Χορηγία παιδικού παραμυθιού με εικονογράφηση από τους μαθητές της Β Γυμνασίου ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ Μάιος: Δημοσιεύσεις Δελτίου Τύπου με θέμα την υποστήριξη της έκθεσης Ecosmosis Νοέμβριος -Δεκέμβριος: Δημοσιεύσεις Δελτίου Τύπου με θέμα την καμπάνια Tag the word ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Ιανουάριος: Συνέντευξη Ν. Βορηά στο περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Φεβρουάριος: Τηλεφωνική συνέντευξη Μ. Ιντζελέρ στην εκπομπή «Κοινός Νους» στη Νέα Τηλεόραση στα Χανιά Μάρτιος: συνέντευξη Ν. Βορηά στην εκπομπή elife (μεσημέρι σαββατοκύριακου) στο Ρ/Φ Flash 12/35

13 Μάιος: Ιούλιος: ΑΡΘΡΑ συνέντευξη Μ. Ιντζελέρ στο τοπικό κανάλι Αττικής Sunny Channel στην εκπομπή "Περιβάλλον & Ανάπτυξη" συνέντευξη Ν. Βορηά στο κρατικό ρ/φ Σερρών Ιανουάριος: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - Γιατί να ανακυκλώσω το κινητό μου Μάρτιος: TO BHMA - Ανακυκλώστε τον παλιό σας εξοπλισμό Απρίλιος: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ECOTEC - ιστορικά στοιχεία συλλογής/ανάπτυξη δικτύου και μονάδων/γυρολόγοι Ιούνιος: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - Πού και πώς ανακυκλώνουμε σωστά τους ηλεκτρικούς λαμπτήρες Οκτώβριος: ΕΘΝΟΣ - διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού TO BHMA - Και οι λάμπες φθορισμού έχουν δεύτερη ζωή ΚΕΡΔΟΣ - Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος Noέμβριος: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ - Μπίζνες εκατομμυρίων για τη μαφία της ανακύκλωσης" Δεκέμβριος: Περιοδικό ΕDUplus (διανέμεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου) Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ 10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (2013) Ετήσιος στόχος συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης: τόνοι Στόχοι Εκτίμηση προβλεπομένων ποσοτήτων συλλογής και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης: τόνοι Mέσα στο 2013 προβλέπεται να έχουμε ακόμα πιο έντονη παρουσία με την υλοποίηση αντίστοιχων με το 2012 ενεργειών επικοινωνίας και υψηλότερο κόστος. Οι ενέργειες αυτές θα σχεδιαστούν βάσει των ευρημάτων έρευνας αγοράς, η οποία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων και της συμπεριφοράς του κοινού σχετικά με το περιβάλλον και την ανακύκλωση. Για την επίτευξη του Εθνικού στόχου ή και τη πιθανή αύξηση του τα επόμενα χρόνια, αναμένουμε την ουσιαστική παρέμβαση από την ηγεσία του Υπουργείου ΠΕ.ΚΑ. ώστε: α) οι ΟΤΑ να γίνουν αποτελεσματικοί στη διαδικασία συλλογής σε συνεργασία με το σύστημα β) οι Λιανοπωλητές να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από το Νόμο και γ) να ελεγχθούν ουσιαστικά τόσο οι Χαλυβουργίες όσο και οι έμποροι scrap και να περιοριστεί σημαντικά η παράνομη διακίνηση ΑΗΗΕ. 13/35

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 12ος 2012 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡ. ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΙ CONTAINER 132 METAL BOX (ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ) 14 METAL BOX ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 175 PLEXI GLASS 45 ΚΑΔΟΣ 240LT 2141 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 292 ΣΧΟΛΕΙΑ (ΚΑΔΟΙ 240 LT) 1477 ΚΑΔΟΣ 240 LT/ METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1 ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ (CONTAINERS 38m3) SCRAP DEALERS SUPER-MARKETS B2B RETAILERS CONTAINER 5 METAL BOX (ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ) 6 PLEXIGLASS 184 PLEXIGLASS / CONTAINER 5 PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 111 PLEXIGLASS / METAL BOX (ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ) 7 ΚΑΔΟΣ 240 LT/ ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 1 ΚΑΔΟΣ 240 LT 14 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 312 CONTAINER 55 METAL BOX (ΠΤΥ)/ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 8 METAL BOX (ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ) 42 METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 163 PLEXIGLASS 115 PLEXIGLASS / METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 4 PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 51 ΚΑΔΟΣ 240 LT 316 ΚΑΔΟΣ 240 LT/ METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 4 ΚΑΔΟΣ 240 LT/ ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 90 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 615 CONTAINER 165 METAL BOX (ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ) METAL BOX ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 16 PLEXIGLASS 817 PLEXIGLASS / ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 186 PLEXIGLASS 120 LT 117 ΚΑΔΟΙ ΧΡΗΣΤΗ 840 ΚΑΔΟΣ 240 LT/ ΧΑΡΤ. ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 66 ΚΑΔΟΣ 240 LT 293 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 693 ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ /35

15 ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΠΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ /35

16 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΙΔ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ /35

17 ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ /35

18 ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΙΡΑΜΠΕΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜ ΝΑΞΟΥ&ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 990 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ (ΙΟΥΛΙΔΟΣ) ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ 698 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 948 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ 533 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ /35

19 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ /35

20 Μητρώο Παραγωγών ΑΜΠ Εταιρεία F.G EUROPE A.E ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ NORTEC MULTIMEDIA Α.Ε ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ.& I. AE HAVELLS SYLVANIA GREECE A.E.E.E SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΑΙΡΚΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΚΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ Κ.Ι. ΑΕ CANDY HOOVER HELLAS A.E BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε WHIRLPOOL HELLAS A.E.B.E ELCO ΒΑΓΙΩΝΗΣ Α.Ε CRYSTAL AUDIO ΣΥΣΤ/ΤΑ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Ε ΛΩΖΟΣ Α.Ε ΛΑΚΑΣΑΣ Ν.-Π.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕ Γ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε FOURLIS TRADE A.E.B.E ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΕΒΤΕ Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. - "YALCO" ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε OSRAM A.E ΕΛΕΚΤΡΟΛΟΥΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε INDESIT COMPANY SPA ΖΑΜΠΑ Α.Ε AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε ΕΒΗΛ Α.Ε ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε STANLEY BLACK & DECKER (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΚΤΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ VICKO ΗΛΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ AE XEROX HELLAS A.E.E ΗΛ.ΠΡΑ. ΑΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ TRIMAR ΕΛΕΚΤΡΟΙΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ AUDIO GROUP GREECE B.V. "BOSE" ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ "ONKYO" NOVENTA Α.Ε M ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ 20/35

Affiliated Producers NRN

Affiliated Producers NRN Affiliated Producers NRN "LPR" ΠΡΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01570 "SIELIGHT" Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - Ι. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ Ο.Ε. 01111 "ΑΛΦΑΝΕΤ" ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε 00376 3M ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ 00082 A.L.S ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 76 17 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οίκ. 747 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απα σχοληθούν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2016 1 Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ (2004-2010)

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός 2013

Ετήσιος Απολογισμός 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2013 1 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Κεντρικά Γραφεία: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι - Τ.Κ. 151 24, 3ος Οροφος Τηλ.: 210 8067888, 213 2031930-9 Fax: 210 2031950,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013

ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013 ΑΦΗΣ Α.Ε. Απολογιστική Έκθεση 2013 Αποστολή Εταιρείας «Η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή χρηστών και φορέων στην πλέον αποτελεσματική και αποδοτική ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών, μέσα από ένα σύστημα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ

ΕΟΠΥΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΦΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2 0 1 4 0 ΕΟΠΥΥ ΓΕΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠ/ΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15960 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αρίθμ.: 5

Εγκύκλιος υπ αρίθμ.: 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΜΕ FAX ΚΑΙ ΜΕ E-MAIL ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Δ.Υ.Π.Ε.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκεντρωτικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης- Θεσμικός Τομέας S13 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ" - ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΑΡΩΓΗ" - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014

2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Επενδύουμε στην ανάπτυξη Συσσωρεύουμε γνώση Διαχειριζόμαστε με σύστημα 2η ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2014 Ασπρόπυργος, Απρίλιος 2014 ΠΡΟΟΙΜΙΟ/ ΣΚΟΠΟΣ του Παρόντος Αξιότιμοι Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμων. του Υπουργείου Παιδείας. υγεία. Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας. Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δήμων. του Υπουργείου Παιδείας. υγεία. Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας. Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ-W.H.O. Δήμων υγεία ISSN: 1790-6792 l ΤΕΥΧΟΣ 26 l Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

2.306. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. 25.

2.306. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. 25. Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα ΤΕΥΧΟΣ #93 / Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής 25.000 Αντίτυπα Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732

Ταχ.Κώδικας: 101.83 ΑΘΗΝΑ εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα) Πληροφορίες: Ι.Γαλανού Τηλέφωνο: 2131364732 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 5853 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ TEYXOΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2010

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ TEYXOΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2010 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ ISSN: 1790-6792 TEYXOΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2010 Πιστοποίηση του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.04 12:19:53 EET Reason: Location: Athens Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.1.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Φέτος, ο ΟΤΕ στην προσπάθειά του να ενημερώσει αλλά και να παρακινήσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιδείξουν μια πιο υπεύθυνη κοινωνικά συμπεριφορά, προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008

Έκθεση Eταιρικής. Υπευθυνότητας 2008 Έκθεση Eταιρικής Υπευθυνότητας 2008 2 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....................................................................................9 2 ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.......................................10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Συμμετοχή Διαφάνεια Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ EUROBANK... 5 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010

VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 VODAFONE ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2009-2010 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Σημείωμα 4 Περιβάλλον 5 Η Εταιρεία 6 Η ιστορία της περιβαλλοντικής διαχείρισης στη Vodafone 10 Η συνολική προσέγγιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 2012 2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΣΣOTEPA ΣTH ΣEΛIΔA

ΠEPIΣΣOTEPA ΣTH ΣEΛIΔA Αφιέρωσε ένα λουλούδι και πρασίνισε το τοπίο! www.electrocyclosis.com.cy H HΛEKTPOKYKΛΩΣH ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ Η WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd πρωτοτύπησε, υιοθετώντας ένα διαδραστικό «παιχνίδι» για να

Διαβάστε περισσότερα

2.302. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Τουρισμός. 25.

2.302. Θέσεις εργασίας. 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Τουρισμός. 25. Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα ΤΕΥΧΟΣ #89 / Τρίτη 12 Μαΐου 2015 40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής 25.000 Αντίτυπα Εργασία Υπάλληλοι Γραφείου, Γραμματείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Ανακύκλωσης για παιδιά πραγματοποιήθηκαν φέτος στη Λεμεσό

Τα Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Ανακύκλωσης για παιδιά πραγματοποιήθηκαν φέτος στη Λεμεσό Tα νέα από τα έργα του Συστήματος Οι οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν στην Κύπρο το 2012 και συνεχίστηκαν και το 2013 με αποκορύφωμα τις αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τεχνολογίες, Μέτρα και Παραδείγματα ΜΗΛΟΣ:

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τεχνολογίες, Μέτρα και Παραδείγματα ΜΗΛΟΣ: Ιανουάριος 2010 Ψηφιακό Τεύχος 2/187 Ηλεκτρονική έκδοση του ΠΣΧΜ www.psxm.org.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο Ρυπαίνων πληρώνει... «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 1 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα