Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem"

Transcript

1 Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k použití a montáži Indukční a sklokeramické varné desky Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Επαγωγικό υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος Kullanım ve Montaj Talimatı Endüksiyon Cam Seramik Ocağı Q91

2 PL PL... 2 HU CZ GR TR Usuwanie materiałów opakowaniowych Opakowania służące do transportu urządzenia należy usuwać w miarę możliwości zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów. Usuwanie starych urządzeń Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Płytę kuchenną należy używać wyłącznie do przygotowywania potraw w gospodarstwie domowym. Urządzenia wolno używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i wyłącznie pod nadzorem. Tu znajdą Państwo... Przeczytajcie Państwo dokładnie informacje znajdujące się w tym zeszycie, zanim zaczniecie używać niniejszą płytę kuchenną. Znajdziecie tu Państwo ważne wskazówki związane z Państwa bezpieczeństwem, z użytkowaniem, utrzymaniem i konserwacją urządzenia, aby mogli się Państwo z niego jak najdłużej cieszyć. W razie nastąpienia usterki, przejrzyjcie Państwo najpierw rozdział Co robić w razie problemów?. Niewielkie zakłócenia mogą Państwo często usunąć samodzielnie i zaoszczędzić poprzez to niepotrzebne koszty serwisu. Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję. Dla informacji i bezpieczeństwa proszę przekazać instrukcję obsługi i montażu jej nowym właścicielom. Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Dotyczące podłączenia i funkcjonowania... 3 Dotyczące płyty kuchennej... 3 Dotyczące osób... 3 Opis urządzenia... 4 Obsługa za pomocą przycisków sensorowych... 4 Obsługa... 5 Płyta kuchenna... 5 Funkcja wykrywania obecności naczynia... 5 Ograniczenie czasu grzania... 5 Pozostałe funkcje... 5 Ochrona przed przegrzaniem (indukcja)... 5 Wskazówki dotyczące odpowiednich garnków... 6 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii... 6 Poziomy grzania... 6 Wskaźnik ciepła pozostałego... 6 Uruchomienie przycisków... 7 Włączenie płyty kuchennej i strefy grzejnej... 7 Wyłączenie strefy grzejnej... 7 Wyłączenie płyty kuchennej... 7 Funkcja STOP... 8 Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci... 8 Automatyczne wyłączanie (Timer)... 9 Minutnik (zegar do gotowania jajek)... 9 Przyspieszenie początkowego gotowania Funkcja podtrzymywania ciepła Stopień Power (strefy grzejne z P) Powermanagement Czyszczenie i konserwacja Ceramiczna płyta kuchenna Specjalne zanieczyszczenia Usuwanie usterek Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa dla montera mebli kuchennych Montaż Wentylacja Przyłączenie elektryczne Dane techniczne Uruchomienie

3 Wskazówki bezpieczeństwa PL Wskazówki bezpieczeństwa Dotyczące podłączenia i funkcjonowania Urządzenia są budowane według odnośnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa. Podłączenie do sieci, konserwację i reparację urządzeń może przeprowadzać jedynie autoryzowany specjalista według obowiązujących regulacji dotyczących bezpieczeństwa. Prace wykonywane nieodpowiednio narażają Państwa bezpieczeństwo. Dotyczące płyty kuchennej Z powodu szybkiej reakcji w wyniku ustawienia na wysoki poziom grzania, nie należy używać płyty indukcyjnej bez nadzoru! Podczas gotowania należy uwzględnić dużą prędkość nagrzewania się stref grzejnych. Proszę unikać gotowania pustych garnków, ponieważ może to spowodować niebezpieczeństwo przegrzania się garnków! Nie należy stawiać na włączone strefy grzejne pustych garnków i patelni. Ostrożnie podczas używania specjalnych garnków do gotowania mleka. W garnkach tych może niepostrzeżenie wygotować się woda! Może to doprowadzić do uszkodzenia zarówno garnka, jaki i kuchenki. Producent nie bierze odpowiedzialności za tego rodzaju uszkodzenia! Po zakończeniu gotowania odłączyć strefę grzejną za pomocą przycisku minus. Tłuszcze i oleje ogrzane na zbyt wysoką temperaturę mogą się łatwo zapalić: potrawy zawierające tłuszcze i oleje należy przygotowywać tylko pod nadzorem. Palących się tłuszczy i olei nie należy nigdy gasić wodą! Należy nałożyć pokrywkę i wyłączyć strefę grzejną. Powierzchnia ze szkła ceramicznego jest bardzo odporna. Mimo tego należy unikać upuszczania twardych przedmiotów na powierzchnię ze szkła ceramicznego. Punktowe obciążenie udarowe może spowodować pęknięcie powierzchni płyty kuchennej. W razie pęknięcia, odprysków, rys, lub innych uszkodzeń powierzchni ceramicznej, istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie natychmiast wyłączyć. Należy niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomić serwis obsługi klienta. Jeśli nie można wyłączyć płyty kuchennej w wyniku popsucia się sterowania sensorowego, należy niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomić serwis obsługi klienta. Uwaga podczas prac z urządzeniami gospodarstwa domowego! Przewody tych urządzeń nie mogą mieć styczności z gorącymi strefami grzejnymi. Płyty ze szkła ceramicznego nie można używać jako miejsca do odkładania przedmiotów! Nie należy kłaść na strefy grzejne folii aluminiowej lub tworzyw sztucznych. Należy trzymać z daleka od gorącej strefy grzejnej wszystko, co mogłoby się stopić, na przykład: tworzywa sztuczne, folia, w szczególności cukier i potrawy zawierające duże ilości cukru. Cukier należy natychmiast jeszcze w gorącym stanie podważyć z powierzchni płyty kuchennej specjalnym skrobakiem z żyletką, aby w ten sposób uniknąć uszkodzeń. Na powierzchni płyty kuchennej nie można pozostawiać przedmiotów metalowych, (np. naczynia kuchenne, sztućce...), ponieważ mogą się one zbytnio nagrzać. Niebezpieczeństwo poparzenia! Nie należy wkładać tuż pod płytę grzejną żadnych łatwopalnych przedmiotów lub przedmiotów łatwo odkształcających się. Należy mieć na uwadze, że przedmioty metalowe, które noszone są na ciele, mogą się zbytnio nagrzać, gdy znajdą się w pobliżu płyty indukcyjnej. Uwaga, niebezpieczeństwo poparzenia. Nie dotyczy to przedmiotów, które nie wykazują cech magnetycznych (np. złote lub srebrne pierścionki). W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać zamkniętych puszek konserwowych lub opakowań wielowarstwowych na strefach grzejnych. Dopływ energii może spowodować ich pęknięcie! Przyciski sensorowe należy utrzymywać w czystości, ponieważ zanieczyszczenia na urządzeniu mogą zostać rozpoznane jako dotknięcie palcem. Nigdy nie wolno kłaść żadnych przedmiotów (garnki, ściereczki itp.) na przyciski sensorowe! Jeżeli garnki wykipią i przyciski sensorowe zostaną objęte przez płyn, radzimy nacisnąć na przycisk wyłącz. Gorące garnki i patelnie nie mogą przykrywać przycisków sensorowych. W takim przypadku urządzenie wyłączy się automatycznie. Duże garnki w miarę możliwości należy ustawiać w tylnych strefach grzejnych, aby uniknąć nadmiernego nagrzewania przycisków dotykowych (przegrzanie panelu dotykowego Touch-Control; sygnalizacja błędu ER21). Jeżeli w domu obecne są zwierzęta domowe, które mogłyby dostać się do płyty kuchennej, wówczas należy aktywować zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci. Jeśli w przypadku kuchenek do zabudowy ma miejsce piroliza, wówczas nie można używać płyty indukcyjnej. Dotyczące osób Urządzenie to nie powinno być stosowane przez osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, bądź przez osoby nie posiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki dotyczące sposobu korzystania z urządzenia. Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Uwaga: Podczas gotowania powierzchnia stref grzejnych jest zawsze bardzo gorąca. Dlatego małe dzieci należy trzymać w bezpiecznej odległości od urządzenia. Osoby z rozrusznikami serca lub z wszczepionymi pompkami insuliny muszą się upewnić, że praca ich implantatów nie zostanie zakłócona poprzez płytę indukcyjną (obszar częstotliwości płyty indukcyjnej wynosi khz). 3

4 Opis urządzenia PL O p i s u r z ą d z e n i a Wzór może odbiegać od ilustracji. 1. Strefa grzejna indukcyjna z przodu po lewej stronie 2. Strefa grzejna indukcyjna z tyłu po lewej stronie 3. Strefa grzejna indukcyjna z tyłu po prawej stronie 4. Strefa grzejna indukcyjna z przodu po prawej stronie 5. Pole obsługi Touch-Control 6. Ceramiczna płyta kuchenna 7. Przycisk STOP 8. Przycisk Power 9. Wskaźnik poziomów grzania 10. Przycisk wyboru/ plus 11. Przycisk minus (zmniejszyć) 12. Przycisk timera 13. Przycisk włącz/wyłącz 14. Lampka kontrolna/ automatyczne wyłączanie 15. Symbol przyporządkowania położenia strefy grzejnej na kuchennej płycie ceramicznej 16. Lampka kontrolna przyporządkowująca położenie strefy grzejnej na kuchennej płycie ceramicznej 17. Lampka gotowości płytki grzewczej Obsługa za pomocą przycisków sensorowych Obsługa płyty ze szkła ceramicznego odbywa się za pomocą przycisków sensorowych Touch Control. Przyciski sensorowe funkcjonują w następujący sposób: czubkiem palca należy krótko dotknąć symbol na powierzchni płyty ceramicznej. Każde prawidłowe uruchomienie zostanie potwierdzone krótkim sygnałem dźwiękowym. W dalszej części niniejszej instrukcji obsługi pojęcie przycisk sensorowy Touch Control zostanie uproszczone do przycisk. Przycisk włącz/wyłącz (13) Za pomocą tego przycisku zostaje włączona/wyłączona cała płyta kuchenna. Przycisk ten jest tak jakby głównym włącznikiem. Przycisk wyboru/plus, np. przednia po lewej stronie (10) Przez naciśnięcie jednego z dostępnych przycisków wyboru/ plus zostaje wybrana jedna ze stref grzejnych a poziom gotowania zwiększony. Przycisk minus (11) Za pomocą przycisku minus ustawienie może zostać zmniejszone. Wskaźnik poziomów gotowania (9) Wskaźnik poziomów gotowania pokazuje wybrany poziom gotowania lub: H...Ciepło pozostałe A...Automatyka przyspieszenia początkowego gotowania STOP...Funkcja stop ER03...Sygnalizacja błędu W momencie zaświecenia się lampki oznaczającej gotowość do pracy, można wybrać strefę grzejną. Przycisk Power (8) Włączenie funkcji Power powoduje zwiększenie mocy indukcyjnych stref grzejnych. Przycisk STOP (7) Proces gotowania może zostać w każdej chwili przerwany za pomocą funkcji STOP. Przycisk timera (12) W celu zwiększania czasu gotowaniu przy automatycznym wyłączaniu (za pomocą timera). 4

5 Obsługa Obsługa Płyta kuchenna Powierzchnia do gotowania wyposażona jest w indukcyjną płytę grzejną. Cewka indukcyjna umieszczona pod powierzchnią płyty ze szkła ceramicznego wytwarza zmienne pole elektromagnetyczne, które przenika przez szkło ceramiczne i w dnie naczyń indukuje wytwarzający ciepło prąd. W przypadku płyty indukcyjnej ciepło nie jest przenoszone z elementu grzewczego poprzez naczynie do mającej gotować się potrawy, lecz potrzebne ciepło wytwarzane jest za pomocą prądów indukcyjnych bezpośrednio w naczyniu. Zalety płyty indukcyjnej energooszczędny sposób gotowania dzięki bezpośredniemu przekazywaniu energii do garnka (konieczne są odpowiednie garnki z magnetycznego materiału) podwyższone bezpieczeństwo, ponieważ energia przekazywana jest tylko wtedy, gdy garnek zostaje postawiony na strefę grzejną wysoka skuteczność przekazywania energii pomiędzy indukcyjną strefą grzejną a dnem garnka duża prędkość nagrzewania niebezpieczeństwo przypalenia jest niskie, ponieważ powierzchnia gotowania podgrzewana jest jedynie poprzez dno garnka i dlatego potrawy, które wykipiały nie przypalają się szybka, precyzyjna regulacja dopływu energii Ograniczenie czasu grzania PL Indukcyjna płyta kuchenna posiada funkcję automatycznego ograniczenia czasu grzania. Możliwość ciągłego użytkowania każdej strefy grzejnej zależy od wybranego poziomu grzania (zob. tabelka). Warunkiem jest brak zmiany ustawień podczas pracy strefy grzejnej. Gdy zadziała funkcja ograniczenia czasu grzania, rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy, strefa zostanie odłączona, a na wskaźniku pojawi się literka H. Funkcja automatycznego wyłączenia ma pierwszeństwo przed ograniczeniem czasu grzania. Oznacza to, że strefa grzejna zostanie wyłączona dopiero wtedy, gdy upłynie ustawiony czas automatycznego wyłączenia (np. możliwe jest automatyczne wyłączenie po 99 minutach przy ustawionym poziomie grzania 9). Ustawiony poziom grzania 1, 2 3, 4 5 6, 7, 8, 9 Ograniczenie czasu grzania w godzinach ,5 Funkcja wykrywania obecności naczynia Jeżeli na włączoną strefę grzejną nie został postawiony żaden garnek lub jest on zbyt mały, wówczas nie odbywa się przekazywanie energii. Wskazuje na to migająca litera na wskaźniku poziomu grzania. Jeśli na strefę grzejną zostanie postawiony właściwy garnek, wówczas włączy się ustawiony poziom grzania a wskaźnik się zaświeci. Zdjęcie garnka z płyty spowoduje przerwanie dopływu energii i wyświetlenie na wskaźniku poziomu grzania migającej litery. W przypadku, gdy na płytę postawione zostaną mniejsze garnki lub patelnie, których obecność jednakże zostanie wykryta, zostanie przekazane do nich dokładnie tyle mocy, ile jest potrzebne. Granice rozpoznawania obecności i wielkości garnka Średnica stref grzejnych (mm) Minimalna średnica dna garnka (mm) Pozostałe funkcje W przypadku dłuższego lub jednoczesnego naciśnięcia na jeden lub więcej przycisków (np. poprzez omyłkowe postawienie garnka na przyciskach dotykowych) nie nastąpi przełączenie. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaświeci się lampka kontrolna błędu ER03. Po upływie kilku sekund płyta zostanie odłączona. Z przycisków dotykowych należy usunąć wszystkie przedmioty. Ochrona przed przegrzaniem (indukcja) Jeżeli płyta kuchenna pracuje przed dłuższy czas z wykorzystaniem jej pełnej mocy, może się zdarzyć, że przy wysokiej temperaturze panującej w pomieszczeniu elektronika płyty nie będzie chłodzona w wystarczającym stopniu. Moc strefy grzejnej będzie się zmniejszać samoczynnie w celu zapobieżenia przegrzaniu elektroniki. Jeśli pomimo standardowego sposobu użytkowania płyty kuchennej oraz normalnej temperatury pomieszczenia na wyświetlaczu zacznie pojawiać się komunikat E2 lub ER21, oznacza to, że chłodzenie nie jest najprawdopodobniej wystarczające. Przyczyną może być brak otworów wentylujących lub brak osłony termicznej. Ewentualnie należy skontrolować urządzenie pod kątem właściwego montażu. W przypadku niektórych modeli płyty indukcyjnej minimalną średnicę dna garnka odwzorowano w postaci kółek umieszczonych na powierzchni strefy grzejnej. 5

6 Obsługa PL Wskazówki dotyczące odpowiednich garnków Garnek do gotowania używany na płycie indukcyjnej musi być wykonany z metalu, posiadać właściwości magnetyczne i dostateczną powierzchnię dna. Należy stosować wyłącznie garnki z dnem przystosowanym do gotowania indukcyjnego. Odpowiednie naczynia do gotowania Naczynia emaliowane ze stali z mocnym dnem Naczynia do gotowania z odlewu stali z emaliowanym dnem Naczynia do gotowania ze stali nierdzewnej wielowarstwowej, z nierdzewnej stali ferrytowej, względnie z aluminium ze specjalnym dnem Nieodpowiednie naczynia do gotowania Naczynia do gotowania z miedzi, ze stali nierdzewnej, z aluminium, ze szkła żaroodpornego, z żaroodpornego drewna i ceramiki, względnie z terrakoty Zdatność naczynia do gotowania na płycie ceramicznej mogą Państwo stwierdzić w następujący sposób Należy przeprowadzić następujący test magnetyczny lub upewnić się, że garnek posiada oznaczenie zdatności do gotowania z wykorzystaniem prądu indukcyjnego. Test magnetyczny: Proszę zbliżyć magnez do dna garnka. Jeżeli zostanie on przyciągnięty, garnek nadaje się do gotowania na płycie indukcyjnej. Informacja: W trakcie użytkowania garnków niektórych producentów, które są przeznaczone do gotowania na płycie indukcyjnej, mogą pojawiać się specyficzne odgłosy uwarunkowane konstrukcją tych naczyń. Wskazówki dotyczące oszczędzania energii Poniżej zamieszczono szereg istotnych wskazówek informujących o efektywnym i energooszczędnym sposobie użytkowania płyty indukcyjnej oraz naczyń. Średnica dna garnka powinna być taka sama jak średnica strefy grzejnej. Przy zakupie garnków należy zwracać uwagę na fakt, że producent często podaje górną średnicę garnka. Jest ona często większa niż średnica dna. Szybkowary pozwalają oszczędzać czas i energię dzięki zamkniętej przestrzeni do gotowania i wysokiemu ciśnieniu. Krótki czas gotowania zapobiega utracie witamin. Należy zawsze upewnić się, że w szybkowarze znajduje się odpowiednia ilość cieczy, ponieważ w razie wygotowania, wskutek przegrzania uszkodzeniu może ulec zarówno strefa grzejna, jak i garnek. W miarę możliwości do garnków należy stosować zawsze dopasowane pokrywki. Wielkość garnka należy dobrać do ilości przygotowywanej potrawy. Duży garnek wypełniony w niewielkim stopniu wymaga wiele energii. Poziomy grzania Moc grzewcza stref grzejnych może zostać ustawiona na jeden z wielu poziomów. W tabeli można znaleźć przykłady zastosowania poszczególnych poziomów. Poziom grzania P Przeznaczenie Wyłączenie, wykorzystanie ciepła nagrzanej płyty Funkcja podtrzymywania ciepła Utrzymywanie ciepła dla małych ilości (najmniejsza moc) Utrzymywanie ciepła Utrzymywanie ciepła większych ilości, dalsze smażenie większych kawałków Smażenie, przygotowywanie zasmażki Smażenie Podgotowywanie, podsmażanie, smażenie Funkcja Power (największa moc) nieprawidłowo nieprawidłowo W przypadku garnków bez pokrywki należy ewentualnie wybrać wyższy poziom grzania. Nieprawidłowo: dno naczynia jest wypukłe. Elektroniczny układ sterowania nie jest w stanie prawidłowo odczytać temperatury. Prawidłowo: właściwe naczynie do gotowania! optymalne Wskaźnik ciepła pozostałego Płyta ceramiczna wyposażona jest we wskaźnik ciepła pozostałego H. Dopóki litera H świeci się po wyłączeniu, można jeszcze wykorzystać pozostałą energię do topienia i utrzymywania ciepła potraw. Po wygaśnięciu litery H strefa grzejna może pozostawać jeszcze gorąca. Występuje niebezpieczeństwo poparzenia! W przypadku indukcyjnej strefy grzejnej ceramika szklana nie nagrzewa się bezpośrednio, lecz jest podgrzewana jedynie poprzez ciepło zwrócone przez naczynie. 6

7 Obsługa PL Uruchomienie przycisków W przypadku opisywanego sterowania wymagane jest uruchomienie danego przycisku (przycisku wyboru) a następnie uruchomienie kolejnego przycisku. Uruchomienie kolejnego przycisku musi zostać wykonane z zasady w przeciągu 10 sekund, w innym wypadku wszelkie ustawienia znikną. Na przyciski plus i minus można naciskać pojedynczo lub trzymać na nich palec bez odrywania. Włączenie płyty kuchennej i strefy grzejnej 1. Przycisk włącz/wyłącz należy uruchamiać tak długo, aż wskaźnik poziomów gotowania zacznie wskazywać 0. Punkty gotowości migają. Sterowanie jest gotowe do użytku. 2. Następnie nacisnąć przycisk wyboru/plus (np. przednia po lewej stronie). Punkt gotowości wybranej strefy grzejnej świeci się. Przyciski wyboru/plus odpowiedni do używania na płytach indukcyjnych Lampka sygnalizująca gotowość do pracy 3. Za pomocą przycisku wyboru/plus lub przycisku minus należy wybrać dowolny stopień gotowania. Przez naciśnięcie przycisku wyboru/plus włączony zostanie poziom gotowania 1, przycisku minus włączony zostanie poziom gotowania Następnie należy od razu postawić na strefę grzejną odpowiedni i przeznaczony do płyt indukcyjnych garnek. Układ rozpoznawania obecności i wielkości garnka włączy cewkę indukcyjną. Naczynie zostanie podgrzane. Dopóki na strefę grzejną nie zostanie postawiony żaden metalowy garnek, wskaźnik będzie pokazywał na przemian nastawiony poziom grzania oraz symbol. Pozostawiona bez garnka strefa grzejna wyłączy się ze względów bezpieczeństwa po 10 minutach. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy przeczytać rozdział Funkcja wykrywania obecności naczynia. Aby móc jednocześnie gotować na pozostałych strefach grzejnych, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 4. Wyłączenie strefy grzejnej 5. Stopień gotowości wybranej strefy grzejnej musi się świecić. W tym celu należy ewentualnie uruchomić przycisk wyboru strefy grzejnej. 6. a) Naciskać na przycisk minus do momentu pojawienia się na wskaźniku stopnia gotowania 0 lub 6. b) nacisnąć jeden raz jednocześnie na przycisk minus i przycisk wyboru/plus. Strefa grzejna zostanie natychmiastowo wyłączona z każdego poziomu gotowania, lub 6. c) przycisnąć przycisk włącz/wyłącz. Cała płyta kuchenna zostanie wyłączona (wszystkie strefy grzejne zostaną wyłączone). Wyłączenie płyty kuchennej 7. Należy uruchomić przycisk włącz/wyłącz. Płyta kuchenna zostanie całkowicie wyłączona, niezależnie od wcześniejszych ustawień. 7

8 Obsługa PL Funkcja STOP Proces gotowania może zostać przerwany na krótko za pomocą funkcji STOP, np. gdy dzwoni dzwonek. Aby móc kontynuować gotowanie na tych samych poziomach grzania, należy wyłączyć funkcję STOP. Jeśli został nastawiony Timer, to zostanie on na krótko wstrzymany, po czym nadal będzie mógł pracować. Ze względów bezpieczeństwa funkcja ta dostępna jest jedynie przez 10 minut. Po tym czasie płyta kuchenna zostanie wyłączona. 1. Garnki kuchenne stoją na strefach grzejnych i odpowiednie stopnie gotowania są nastawione. 2. Uruchomić przycisk STOP. W miejsce wybranych stopni gotowania zapalają się jedna po drugiej litery S-T-O-P. 3. Przerwanie procesu gotowania zostanie zakończone poprzez naciśnięcie przycisku STOP i następnie przez naciśnięcie innego dowolnego przycisku (z wyjątkiem przycisku włącz/wyłącz). Uruchomienie drugiego przycisku musi nastąpić w przeciągu 10 sekund, w innym wypadku płyta kuchenna zostanie wyłączona. Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci pozwala uniemożliwić pożądane lub niepożądane włączenie płyty kuchennej przez dzieci. W tym celu zablokowane zostaje całe sterowanie. Włączenie zabezpieczenia przed dziećmi 1. Uruchomić przycisk włącz/wyłącz w celu włączenia płyty kuchennej. 2. Następnie nacisnąć jednocześnie przycisk minus i wyboru/ plus z przodu z prawej strony. 3. Następnie przycisnąć wyboru/ plus z przodu z prawej strony w celu aktywowania zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci. Na wskaźnikach stopni gotowania pojawi się litera L dla Child-Lock; całe sterowanie jest zablokowane i płyta kuchenna wyłączy się samoczynnie. Wyłączenie zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci 4. Należy uruchomić przycisk włącz/wyłącz. 5. Następnie nacisnąć jednocześnie przycisk minus i wyboru/ plus z przodu z prawej strony. 6. Następnie przycisnąć przycisk minus w celu wyłączenia zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci. Litera L zgaśnie. Wyłączenie zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci w celu gotowania Warunek: zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci zostało włączone według wskazówek z punktów od 1 do 3. Należy uruchomić przycisk włącz/wyłącz. Następnie nacisnąć jednocześnie przycisk minus i wyboru/ plus z przodu z prawej strony. Teraz użytkownik może włączyć daną strefę grzejną (w tam celu wybrać strefę grzejną i nastawić poziom gotowania). Po wyłączeniu płyty kuchennej zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci jest nadal aktywne (włączone). Wskazówka W razie awarii prądu włączone zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci zostanie zniesione (dezaktywowane). 8

9 Obsługa PL Przyciski wyboru/plus Lampka kontrolna Timera Lampka kontrolna oznaczająca gotowość do pracy Automatyczne wyłączanie (Timer) Dzięki automatycznemu wyłączaniu każda włączona strefa grzejna zostanie automatycznie wyłączona po upływie nastawionego czasu. Możliwe jest nastawienie czasu gotowania od 01do 99 minut. 1. Włączyć płytę kuchenną. Włączyć jedną lub więcej stref grzejnych i wybrać dany poziom gotowania. 2. Nacisnąć przycisk wyboru/plus. Zaświeci się lampka oznaczająca gotowość do pracy. 3. Następnie za pomocą przycisku timera (w celu zwiększenia czasu) wprowadzić czas gotowania. Zaświeci się lampka kontrolna przyporządkowująca położenie strefy grzejnej na kuchennej płycie ceramicznej. W celu zmniejszenia nacisnąć przycisk minus. Ważne: lampki kontrolne Timera będą migać jedynie w przypadku, gdy strefy grzejne zostały wcześniej włączone (stopień gotowania jest większy niż 0). W przypadku przycisku timera dane wskazywane są począwszy od 01, w przypadku przycisku minus od 60. Poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku timera i przycisku minus skasowane zostaną wcześniejsze ustawienia (00). 4. W celu zaprogramowania automatycznego wyłączania dla kolejnej strefy gotowania, należy przycisk timera naciskać tak długo, aż zaświeci się lampka kontrolna oznaczająca przyporządkowanie położenia strefy gotowania na płycie grzewczej. 5. Po upływie nastawionego czasu, strefa grzejna zostanie automatycznie wyłączona. Zabrzmi też ograniczony czasowo sygnał dźwiękowy, który można przerwać naciskając na dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku włącz/wyłącz). Wskazówki Aby móc sprawdzić ile nastawionego czasu upłynęło (automatyczne wyłączanie) należy naciskać na przycisk timera do momentu, gdy lampka kontrolna timera wybranej strefy grzejnej zacznie migać. Nastawione dane mogą zostać wówczas odczytane lub zmienione. Przedwczesne skasowanie nastawionej funkcji automatycznego wyłączania: Wybrać odpowiednią strefę grzejną (lampka kontrolna Timera zacznie migać) i przycisnąć jednocześnie jednokrotnie przycisk timera oraz przycisk minus. Minutnik (zegar do gotowania jajek) 1. Włączyć płytę kuchenną. 2. Następnie od razu należy nacisnąć na przycisku timera, aby aktywować minutnik. 3. Za pomocą przycisku minus lub przycisku timera ustawić czas w minutach. 4. Po upływie nastawionego czasu, zabrzmi ograniczony czasowo sygnał dźwiękowy, który można przerwać naciskając na dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku wyłącz). Informacja: Funkcję minutnika można zastosować również wtedy, gdy płyta ceramiczna nie jest używana do gotowania. Wyłączenie za pomocą przycisku włącz/wyłącz powoduje wyłączenie również minutnika. 9

10 Obsługa PL Przyspieszenie początkowego gotowania W trybie zagotowywania automatycznego podgrzewanie rozpoczyna się od poziomu 9. Po określonym czasie stopień gotowania zostaje automatycznie zmniejszony i ustawiony na jednym z niższych poziomów (od 1 do 8). Podczas użytkowania funkcji przyspieszenia początkowego gotowania musi zostać wybrany poziom gotowania, na którym gotowanie potrawy będzie kontynuowane po zakończeniu przyspieszenia początkowego gotowania. Funkcja przyspieszenia początkowego gotowania nadaje się do gotowania potraw, które stawia się do gotowania w stanie zimnym, które można podgrzać przy użyciu dużej mocy i których nie musi się później stale obserwować po powrocie do gotowania na niższym stopniu (np. gotowanie mięsa na zupę). 1. Należy włączyć daną strefę grzejną. Punkt gotowości wybranej strefy grzejnej musi się świecić. W tym celu należy ewentualnie uruchomić przycisk wyboru/plus strefy grzejnej. 2. Ustawić poziom gotowania 9. Powtórne naciśnięcie na przycisk wyboru/ plus aktywuje funkcję przyspieszenia początkowego gotowania. Wskaźnik poziomów grzania wskazuje na przemian A i Następnie za pomocą przycisku minus należy wybrać odpowiedni niższy stopień gotowania od 1do 8. Litera A i wybrany stopień gotowania migają na przemian. 4. Funkcja przyspieszenia początkowego gotowania przebiega według zaprogramowania. Po upływie określonego czasu (patrz tabelka) gotowanie kontynuowane będzie na wcześniej nastawionym niższym stopniu dalszego gotowania. Ustawiona stopień gotowania Przyspieszenie początkowego gotowania Czas (Min:Sek) 0:48 2:24 3:48 5:12 6:48 2:00 2:48 3:36 - Wskazówki W trakcie używania funkcji przyspieszenia początkowego gotowania możliwe jest zwiększenie stopnia dalszego gotowania za pomocą przycisku wyboru/plus. Naciśnięcie przycisku minus powoduje wyłączenie tej funkcji. Jeżeli po aktywacji funkcji przyspieszenia początkowego gotowania zostanie wybrany stopień gotowania 9 i nie zostanie wybrany żaden niższy stopień gotowania, to po 10 sekundach funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona i stopień gotowania pozostanie na poziomie 9. 10

11 Obsługa PL trzymać Funkcja podtrzymywania ciepła Dzięki funkcji podtrzymywania ciepła możliwe jest utrzymywania gotowych już potraw w stanie ciepłym na danej strefie grzejnej. Strefa grzejna pracuje na niskiej mocy. 1. Naczynie do gotowania postawione zostało na odpowiednią strefę grzejną i stopień gotowania (np. 3) został wybrany. 2. Trzymać palec na przycisku minus w celu zredukowania poziomu gotowania (... 3, 2, 1, ). Gdy pojawi się należy przestać naciskać, funkcja podtrzymywania ciepła jest włączona. 3. W celu wyłączenia tej funkcj, należy jeden raz przycisnąć przycisk minus (0). Funkcja podtrzymywania ciepła dostępna jest przez 120 minut. Po upływie tego czasu płyta kuchenna zostanie wyłączona. Stopień Power (strefy grzejne z P) Dzieki funkcji Power indukcyjne strefy grzejne wyposażone zostają w dodatkową moc. Możliwe jest zagotowanie dużej ilości wody w krótkim czasie. Stopień Power pracuje przez 10 minut, po czym następuje automatyczne przełączenie na stopień gotowania Strefa grzejna musi być włączona. Punkt gotowości strefy grzejnej musi sie świecić. W tym celu należy ewentualnie uruchomić przycisk wyboru/ plus strefy grzejnej. 2. Przycisk Power nacisnąć jeden raz w celu aktywowania funkcji Power. Wskaźnik stopnia gotowania pokazuje wówczas literę P. 3. Po 10 minutach stopień Power zostanie automatycznie wyłączony. Liera P zgaśnie i nastąpi automatyczne przełączenie na stopień gotowania 9. Wskazówka: W celu przedwczesnego wyłączenia stopnia Power należy uruchomić przycisk minus lub przycisk Power. Moduły (Powermanagement) Powermanagement Uwarunkowanie techniczne sprawia, że każdorazowo dwie strefy grzejne połączone są ze sobą i tworzą jeden moduł oraz dysponują maxsymalną mocą. Jeżeli ten obszar mocy zostanie przekroczony przy włączeniu wysokiego stopnia gotowania lub stopnia Power, to wówczas Powermenagement redukuje stopień gotowania przynależnej strefy grzejnej danego modułu. Najpierw wskaźnik strefy grzejnej miga, a następnie pokazywany jest stale maksymalnie możliwy stopień gotowania. 11

12 Czyszczenie i konserwacja PL Czyszczenie i konserwacja Przed czyszczeniem płyty kuchennej należy wyłączyć ją z prądu i zostawić, aby wystygła. Płyty ceramicznej w żadnym wypadku nie należy czyścić przy pomocy urządzenia do czyszczenia parą wodną lub innego urządzenia tego typu! Podczas czyszczenia należy zwrócić uwagę na to, że przycisk włącz/wyłącz może zostać jedynie ostrożnie i krótko przetarty. W ten sposób można uniknąć nieopatrznego włączenia płyty! Specjalne zanieczyszczenia Silne zanieczyszczenia i plamy (plamy osadowe, plamy o perłowym połysku) dają się najlepiej usunąć w momencie gdy płyta jest jeszcze ciepła w dotyku. Do tego celu proszę używać dostępnych w sprzedaży środków do czyszczenia i postępować według wskazówek zawartych w punkcie 2. Potrawy, które wykipiały należy najpierw zmiękczyć mokrą ściereczką i następnie usunąć pozostałe zanieczyszczenia za pomocą specjalnego skrobaka do płyt kuchennych ze szkła ceramicznego. Na koniec należy oczyścić powierzchnię, postępując według wskazówek zawartych w punkcie 2. Ceramiczna płyta kuchenna Ważne! Nie wolno stosować środków o agresywnym działaniu, jak np. szorstkie środki czyszczące, rysujące środki do czyszczenia garnków, środki do usuwania rdzy, plam, itd. Czyszczenie po użyciu 1. Należy czyścić całą płytę wówczas, gdy jest ona zabrudzona najlepiej po każdym użyciu. Do czyszczenia powinno używać się wilgotnej ściereczki i niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Następnie płytę kuchenną należy wypolerować do sucha czystą ściereczką tak, aby na powierzchni płyty nie pozostały żadne ślady po płynie do mycia naczyń. Pielęgnacja cotygodniowa 2. Raz w tygodniu należy czyścić i pielęgnować całą płytę kuchenną przy pomocy dostępnych w sprzedaży środków do czyszczenia powierzchni ze szkła ceramicznego. Proszę stosować się do wskazówek danego producenta. Środki czyszczące wytwarzają po ich nałożeniu film ochronny, który tworzy powłokę wodoodporną i działającą przeciw zabrudzeniom. Wszystkie zanieczyszczenia pozostają na powierzchni tej powłoki, dzięki czemu można je bardzo łatwo usunąć. Następnie powierzchnię należy wypolerować do sucha czystą ściereczką. Na powierzchni płyty nie mogą pozostać żadne ślady po środkach czyszczących, ponieważ podczas nagrzewania ich działanie staje się agresywne i mogą one tym samym zmienić powierzchnię. Przypalony cukier i stopione tworzywo sztuczne należy natychmiast usunąć jeszcze w gorącym stanie za pomocą skrobaka do szkła. Na koniec należy oczyścić powierzchnię, postępując według wskazówek zawartych w punkcie 2. Ziarenka piasku, które ewentualnie mogą spaść na płytę kuchenną podczas obierania ziemniaków lub mycia sałaty, mogą porysować powierzchnię na wskutek przesuwania garnków. Dlatego należy zwracać uwagę na to, by na płycie nie pozostawiać ziarenek piasku. Przebarwienia płyty kuchennej nie mają wpływu na funkcjonowanie i stabilność szkła ceramicznego. W tym przypadku nie chodzi o uszkodzenie płyty kuchennej, lecz o nieusunięte a tym samym przypalone resztki potraw. Błyszczące się miejsca powstają na wskutek zarysowań od dna garnków, szczególnie jeśli używane są naczynia do gotowania z dnem aluminiowym lub poprzez nieodpowiednie środki czyszczące. Miejsca te z trudem dają się usunąć za pomocą dostępnych na rynku środków czyszczących. Czyszczenie należy ewentualnie powtórzyć wielokrotnie. Używanie agresywnych środków do czyszczenia oraz naczyń z dnem rysującym powierzchnię, prowadzi do zdzierania się oznaczeń stref grzejnych i powstawania na ich miejscu ciemnych plam. 12

13 Usuwanie usterek PL Usuwanie usterek Samodzielne naprawy lub modyfikacje urządzenia są niebezpieczne i grożą porażeniem prądem lub spowodowaniem zwarcia. Aby uniknąć szkód osobowych i rzeczowych, należy ich zaniechać. Wszelkiego rodzaju prace na urządzeniu należy zlecać wykwalifikowanym elektrykom np. pracownikom serwisu. Uwaga W razie usterki urządzenia należy sprawdzić w oparciu o niniejszą instrukcję obsługi, czy jej przyczyn nie można usunąć samodzielnie. Wyświetlany jest kod błędu ER03 i rozlega się przez pewien czas ciągły sygnał dźwiękowy. Wykipiałe potrawy, naczynia kuchenne lub inne przedmioty powodują ciągłe naciskanie przycisków dotykowych Touch- Control. Porada: powierzchnię należy wyczyścić lub usunąć dany przedmiot. Czy wyświetlany jest kod błędu E2 lub ER21? Elektronika jest zbyt gorąca. Należy sprawdzić poprawność montażu płyty kuchennej i zwrócić uwagę na dostateczną wentylację. Patrz rozdział: Ochrona przed przegrzaniem Poniżej zamieszczono wskazówki stanowiące pomoc w usuwania usterek. Powtarzające się wyzwalanie bezpieczników? Wezwać serwis techniczny lub elektryka! Nie można włączyć płyty indukcyjnej? Czy zadziałał główny bezpiecznik domowy (skrzynka z bezpiecznikami)? Czy przewód sieciowy podłączony jest do prądu? Czy włączona jest blokada przed dziećmi, tzn. czy wyświetlany jest symbol L? Czy wyświetlany jest kod błędu U400? Płyta kuchenna jest podłączona nieprawidłowo. Sterowanie wyłącza się po 1s i rozbrzmiewa ciągły sygnał dźwiękowy. Płytę podłączyć do prawidłowego napięcia sieciowego. Czy wyświetlany jest kod błędu (ERxx lub Ex)? Usterka techniczna. Należy powiadomić serwis. Czy pojawia się symbol garnka? Włączona została strefa grzejna i płyta oczekuje na postawienie na niej odpowiedniego garnka (funkcja wykrywania obecności naczynia). Dopiero wówczas rozpocznie się podgrzewanie. Czy symbol garnka pojawia się nadal, pomimo że naczynie zostało postawione na strefie grzejnej? Garnek nie nadaje się do gotowania na płycie indukcyjnej lub ma zbyt małą średnicę. Czy przyciski dotykowe przykryte są wilgotną ściereczką, metalowym przedmiotem lub zostały zalane płynem? Proszę je usunąć. Czy używane są odpowiednie naczynia kuchenne? Patrz rozdział Wskazówki dotyczące odpowiednich garnków. Użyte naczynia do gotowania wydają odgłosy? Jest to uwarunkowane technicznie; nie istnieje żadne niebezpieczeństwo dla płyty indukcyjnej lub dla naczynia. Wentylator chłodzący pracuje nadal pomimo wyłączenia urządzenia? Jest to normalny stan i ma na celu schłodzenie układów elektronicznych urządzenia. Płyta kuchenna wydaje dźwięki (stuknięcia lub trzaski)? Jest to uwarunkowane technicznie i nie da się tego uniknąć. Płyta kuchenna ma rysy lub pęknięcia? W razie pęknięcia, odprysków, rys, lub innych uszkodzeń powierzchni ceramicznej, występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie należy wówczas natychmiast wyłączyć. Ponadto należy niezwłocznie wyłączyć główny bezpiecznik domowy i powiadomić serwis. 13

14 14 Instrukcja montażu Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa dla montera mebli kuchennych Okleiny, kleje lub okładziny z tworzywa sztucznego mebli sąsiadujących z płytą kuchenną muszą być odporne na działanie temperatur (>75 C). Jeżeli okleiny i okładziny nie są wystarczająco odporne na działanie temperatury, mogą ulec odkształceniu. Sposób montażu musi gwarantować ochronę przed stycznością z płytą. Zastosowanie ściennych listew wykończeniowych z litego drewna na blacie roboczym za płytą grzewczą jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania odstępów minimalnych zgodnie z rysunkami montażowymi. Należy zachować minimalne odstępy wcięć pod nieckę w części tylnej zgodnie z rysunkami montażowymi. W przypadku montażu płyty kuchennej obok wysokiej szafy należy zachować odstęp bezpieczeństwa min. 40 mm. Boczną powierzchnię szafy należy obłożyć materiałem odpornym na działanie temperatury. Ze względu na wymagania roboczo - techniczne odległość powinna wynosić min. 300 mm. Odległość pomiędzy płytą grzewczą a okapem musi być przynajmniej tak duża, jak zostało to podane w instrukcji montażu okapu. Materiały opakowaniowe (folie plastikowe, styropian, gwoździe, itp.) należy usunąć poza zasięg dzieci, ponieważ elementy te stanowią źródło potencjalnych niebezpieczeństw. Dzieci mogą połknąć niewielkie części lub udusić się folią. Montaż Ważne informacje Jeżeli płyta kuchenna znajduje się nad elementami mebli (ściany boczne, szuflady), należy wbudować dno pośrednie, a jego odległość od dolnej strony płyty grzewczej musi wynosić co najmniej 20 mm w celu zapobieżenia możliwości kontaktu z innymi częściami. Dno pośrednie powinno dać się usunąć jedynie za pomocą odpowiednich narzędzi. Należy pamiętać, że ze względu na niebezpieczeństwo powstania ognia, bezpośrednio obok lub nad płytą kuchenną, nie należy kłaść lub umieszczać przedmiotów niebezpiecznych w styczności z ogniem, łatwopalnych lub odkształcających się pod wpływem ciepła. Uszczelnienie płyty Przed montażem należy dokładnie nałożyć załączoną uszczelkę płyty grzewczej. Należy uważać, aby do szczeliny między krawędzią płyty grzewczej a blatem lub przez szczelinę między blatem a ścianą, nie przedostała się do umieszczonych poniżej urządzeń elektrycznych żadna ciecz. W przypadku montażu płyty kuchennej w nierównym blacie np. z okładziną ceramiczną lub podobną (kafelki itd.), można ewentualnie usunąć znajdującą się na płycie kuchennej uszczelkę i uszczelnić przestrzeń pomiędzy płytą a blatem za pomocą plastycznych materiałów uszczelniających (kit). Płyty kuchennej nie wolno pod żadnym pozorem uszczelniać silikonem! W razie konieczności demontażu w późniejszym czasie nie jest wówczas możliwe uniknięcie uszkodzeń. Wentylacja PL Tylna strona dolnej szafki musi być otwarta w obszarze wycięcia w blacie roboczym tak, aby mogła mieć miejsce wymiana powietrza. Należy usunąć przednią listwę poprzeczną mebla, aby powstał wlot dla powietrza pod blatem roboczym, obejmujący całą szerokość urządzenia. Należy usunąć ewentualne listwy poprzeczne poniżej blatu roboczego przynajmniej z obszaru wycięcia w blacie. Odstęp pomiędzy płytą indukcyjną a meblami kuchennymi, względnie między urządzeniami do zabudowy, musi zostać tak dopasowany, aby zagwarantowana była dostateczna wymiana powietrza w czasie indukcji. Otwory wlotowe i wylotowe muszą zostać termicznie odgrodzone za pomocą dołączonej osłony. W ten sposób uniemożliwiony zostaje powrót ogrzanego powietrza do kanału zasysania zimnego powietrza. Uwaga! Osłona nie może zakrywać otworów wlotowych i wylotowych, ewentualnie należy ją skrócić, tak by pasowała jedynie na meble, względnie na urządzenie do zabudowy Należy unikać wytwarzania nadmiernego ciepła od dołu np. pochodzącego z piekarnika bez naprzeciwległej wentylacji. Podczas procesu pirolizy w kuchence do zabudowy, nie wolno używać płyty indukcyjnej. osłona osłona dolna strona płyty kuchennej z przodu Wycięcie otworu w blacie kuchennym Otwór w blacie należy wyciąć możliwie jak najdokładniej za pomocą dobrej prostej piły lub wyfrezować frezarką górnowrzecionową. Krawędzie otworu należy następnie uszczelnić, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci. Wycięcie otworu w blacie kuchennym należy wykonać zgodnie z przedstawionym rysunkiem. Płyta ceramiczna musi zostać ułożona równo i ściśle przylegać do blatu. Zbytnie naprężenie może spowodować jej pęknięcie. Uszczelnienie płyty kuchennej należy sprawdzić pod względem dokładnego osadzenia i przylegania. Płyta ceramiczna mocowana jest za pomocą klipsów lub nakładek.

15 Instrukcja montażu PL Wymiary w mm Typ Klips Klips należy wbić w podanych odległościach do wcięcia w desce kuchennej. Poprzez poziome wbicie nie jest konieczne centrowanie wysokościowe. Ważne: poziome wbicie klipsa musi zostać wykonane zwięźle na płycie roboczej (unikać niebezpieczeństwa złamania). Zgodnie z rysunkiem należy przyłożyć płytę kuchenną po lewej stronie (a), ustawić (b) i zaklipsować (c). Dla zabezpieczenia klipsa mogą zostać użyte śruby. Ważne: W razie krzywego założenia lub napięcia istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia płyty ze szkła ceramicznego podczas montażu! Minimalna odległość od sąsiednich ścian Rozmiary wycinanego otworu Rozmiary zewnętrzne płyty grzewczej Przeprowadzenie kabla przez tylną ścianę Wysokość zabudowy Nakładka Typ Nałożyć płytę kuchenną i ustawić Od dołu nałożyć nakładki ze śrubami na przeznaczone do tego celu miejsca, ustawić i mocno przykręcić. Śruby należy przykręcać tylko przy pomocy śrubokrętu ręcznego, nie używać śrubokrętu akumulatorowego. Należy uważać na właściwe położenie nakładek w przypadku cienkich płyt kuchennych. W celu zrównoważenia na nakładkę musi zostać nałożona śruba metryczna. Ważne: W razie krzywego założenia lub napięcia istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia płyty ze szkła ceramicznego podczas montażu! Minimalna odległość od sąsiednich ścian Rozmiary wycinanego otworu Rozmiary zewnętrzne płyty grzewczej Przeprowadzenie kabla przez tylną ścianę Wysokość zabudowy 15

16 Instrukcja montażu Przyłączenie elektryczne Podłączenie do sieci elektrycznej może zostać przeprowadzone jedynie przez autoryzowanego specjalistę! Przepisy prawne i warunki podłączenia ustalone przez lokalne przedsiębiorstwo zaopatrujące w prąd muszą zostać w pełni zachowane. Przy podłączaniu urządzenia należy zadbać o przygotowanie instalacji umożliwiającej odłączanie urządzenia od sieci (wyłączającej wszystkie bieguny) z co najmniej 3 mm przerwą kontaktową za pomocą styku ujścia szerokościowego. Za urządzenia nadające się do tego celu uchodzą kontakt-ls, bezpieczniki i styczniki. Przy podłączeniu i reparacji należy oddzielić prąd od urządzenia za pomocą jednej z tych instalacji. Przewód ochronny musi być tak obliczony, żeby mógł być on obciążony dopiero po żyłach kabla połączeniowego w przypadku, gdy zawiedzie odciążenie rozciągające. Nadmierna długość kabla musi zostać wyciągnięta z obszaru zabudowy poniżej urządzenia. Należy upewnić się, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce identyfikacyjnej. Przy montażu należy pamiętać o dostatecznym zabezpieczeniu przed dotykiem. Uwaga: Złe podłączenie może prowadzić do zniszczenia elektroniki. PL Przewód podłączeniowy zawarty w dostawie. Płyta kuchenna wyposażona została w zakładzie w odporny na temparaturę kabel przyłączeniowy. Podłączenie do sieci przeprowadzane jest zgodnie ze schematem podłączenia, z wyjątkiem gdy przewód włączający wyposażony jest już we wtyczkę. W przypadku uszkodzenia przewodu przyłączeniowego urządzenia, przewód należy zastąpić innym szczególnym przewodem. Aby zapobiec zagrożeniom, wymiany tej dokonać może wyłącznie producent lub pracownicy jego serwisu. Możliwości podłączenia czarny czarny brązowy brązowy biały biały niebieski zielono-żółty niebieski zielono-żółty zielono-żółty zielono-żółty czarny czarny brązowy brązowy biały biały niebieski zielono-żółty niebieski zielono-żółty zielono-żółty zielono-żółty Brak przewodu podłączeniowego w dostawie. W celu podłączenia należy zdemontować pokrywkę puszki przyłączeniowej na dolnej stronie urządzenia, co umożliwi dotarcie do zacisków. Po podłączeniu należy ponownie przykręcić pokrywkę i za pomocą sprzączki umocować przewód zasilający. W charakterze przewodu podłączeniowego należy użyć przewodu co najmniej typu H05 RR-F. * Uwaga! Podłączenie specjalne V 3~! Dane elektryczne Napięcie prądu: V 3N~, Hz Napięcie komponentów: V Możliwości podłączenia: podłączenie 5-polowe * Uwaga! Podłączenie specjalne V 3~! 16

17 Instrukcja montażu Dane techniczne Rozmiar pola grzejnego wysokość/szerokość/głębokość.mm 50 x 600 x 520 Płytki grzewcze z przodu po lewej stronie. Ø cm/kw z tyłu po lewej stronie.... Ø cm/kw z tyłu po prawej stronie.. Ø cm/kw z przodu po prawej stronie Ø cm/kw 16/ 1,4 21/ 2,3 18/ 1,85 18/ 1,85 Uruchomienie PL Po wbudowaniu płyty i po nałożeniu naprężenia zasilającego (podłączenie do sieci), następuje na początku samoczynny test sterowania i pojawia się informacja serwisowa dla obsługi klienta. Ważne: Podczas przyłączania do sieci na przyciskach sensorów touch control nie mogą znajdować się żadne przedmioty! Płyta kuchenna ogólnie kw 7,4 Rozmiar pola grzejnego wysokość/szerokość/głębokość.mm 50 x 600 x 520 Płytki grzewcze z przodu po lewej stronie. Ø cm/kw z tyłu po lewej stronie.... Ø cm/kw z tyłu po prawej stronie.. Ø cm/kw z przodu po prawej stronie Ø cm/kw 16/ 1,4 23/ 3,0 18/ 1,85 21/ 2,3 Gąbką i wodą z płynem do naczyń należy przetrzeć krótko powierzchnię płyty kuchennej a następnie wytrzeć do sucha. Płyta kuchenna ogólnie kw 7,4 Rozmiar pola grzejnego wysokość/szerokość/głębokość.mm 50 x 800 x 520 Płytki grzewcze z przodu po lewej stronie. Ø cm/kw z tyłu po lewej stronie.... Ø cm/kw z tyłu po prawej stronie.. Ø cm/kw z przodu po prawej stronie Ø cm/kw 25/ 3,0 16/ 1,4 21/ 2,3 18/ 1,85 Płyta kuchenna ogólnie kw 7,4 17

18 HU A csomagolás újrahasznosítása A szállítócsomagolást lehetőleg környezetvédelmi szempontok szerint hasznosítsa újra. Ha a csomagolóanyagokat visszavezeti az anyagkörforgásba, nyersanyagokat takarít meg, és csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét. A régi készülék újrahasznosítása A terméken vagy a csomagoláson található jel azt mutatja, hogy az nem kezelhető szokásos háztartási hulladékként, hanem elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a környezet és embertársai egészségének védelméhez. A helytelen ártalmatlanítás veszélyezteti a környezetet és az egészséget. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosításáról, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a szemétszállítóval vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta. Rendeltetésszerű használat A főzőlap csak ételek háztartásban történő elkészítésére használandó. Nem szabad más célra igénybe venni, és csak felügyelet mellett szabad használni. Itt találja... Kérjük olvassa át alaposan az információkat ebben a füzetben, mielőtt a főzőlapot használatba veszi. Fontos tudnivalókat talál itt az Ön biztonságával, a készülék használatával, kezelésével és karbantartásával kapcsolatban, hogy sokáig öröme legyen a készülékében. Ha valamikor üzemzavar lépne fel, kérjük nézzen utána először a Mi a teendő probléma esetén? fejezetben. Kisebb üzemzavarokat gyakran Ön saját maga el tud hárítani, és így a fölösleges szervizköltségeket megtakaríthatja. Gondosan őrizze meg ezt az útmutatót. Kérjük adja tovább ezt a használati és szerelési utasítást az új tulajdonosoknak tájékoztatásuk és biztonságuk érdekében. Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók Bekötés és működés Főzőlap Személyek A készülék leírása Kezelés szenzorgombokkal Kezelés A főzőlap Edényfelismerés Üzemidő-korlátozás Egyéb funkciók Túlhevülés elleni védelem (indukció) Indukciós főzőlaphoz használható edények Energiatakarékossági tippek Főzőfokozatok Maradékhő-kijelző Gombkezelés A főzőlap és a főzőzóna bekapcsolása Főzőzóna kikapcsolása Főzőlap kikapcsolása STOP funkció Gyerekzár Kikapcsoló automatika (Timer) Percszámláló (tojásfőző óra) Előfőzési automatika Melegen tartásra szolgáló funkció Power-fokozat (főzősávok P-vel) Powermanagement Tisztítás és ápolás Üvegkerámia-főzőlap Különleges szennyeződések Mi a teendő probléma esetén? Szerelési útmutató Biztonsági tudnivalók a konyhabútor-szerelő számára Beépítés Szellőzés Elektromos bekötés Műszaki adatok Üzembe vétel

19 Biztonsági tudnivalók Biztonsági tudnivalók Bekötés és működés A készülék az ide vonatkozó biztonsági előírások szerint készült. A készülék hálózati bekötését, karbantartását és javítását csak arra jogosított szakember végezheti az érvényben levő biztonsági előírásoknak megfelelően. A szakszerűtlenül elvégzett munka veszélyezteti az Ön biztonságát. Főzőlap Magas főzési fok beállításánál a nagyon gyors reakció miatt az indukciós főzőlapot felügyelet nélkül nem szabad üzemeltetni! Főzésnél vegye figyelembe a főzőzónák felmelegedésének gyorsaságát. Kerülje el az edények üresre forrását, mert akkor azok túlhevülésének veszélye áll fenn! A fazekakat és serpenyőket ne állítsa üresen bekapcsolt főzőzónára. Kettős falú főzőedények használatánál óvatosan kell eljárni. Az ilyen edényekből észrevétlenül kifogyhat a víz! Ennek következményeképpen az edény és a főzőlap is megsérülhet. Ezért nem vállalunk felelősséget! Használat után feltétlenül a mínusz gombbal kapcsolja ki a főzőzónát. Túlhevített zsírok és olajok maguktól meggyulladhatnak. Zsírés olajtartalmú ételeket csak felügyelet mellett főzzön. Meggyulladt zsírokat és olajokat sohasem szabad vízzel oltani! Tegye rá a fedelet, és kapcsolja ki a főzőzónát. Az üvegkerámia-felület nagyon ellenállóképes. Mégis ügyeljen arra, hogy az üvegkerámia-felületre kemény tárgyak ne essenek. A pontszerű ütésterhelés a főzőlap töréséhez vezethet. Az üvegkerámia törése, hasadása, repedése vagy más sérülése esetén áramütés veszélye áll fenn. A készüléket azonnal üzemen kívül kell helyezni. A háztartási biztosítékot azonnal le kell kapcsolni és a vevőszolgálatot hívni. Ha a főzőlapot a szenzoros vezérlő hibája miatt nem lehet kikapcsolni, a háztartási biztosítékot azonnal ki kell kapcsolni és a vevőszolgálatot hívni. Vigyázat a háztartási gépekkel végzett munka során! A hálózati csatlakozó vezetékeknek nem szabad érintkezésbe kerülniük a forró főzőzónákkal. Az üvegkerámia főzőlapot nem szabad lerakóhelyként használni. HU Alufóliát illetve műanyagot ne tegyen a főzőzónákra. A forró főzőzónától mindent távol kell tartani, ami megolvadhat, pl. műanyagokat, fóliát, különösen cukrot és erősen cukortartalmú ételeket. A cukrot a sérülések elkerülése végett az üvegkerámia főzőzónáról azonnal, forró állapotban, speciális üvegkaparóval teljes mértékben el kell távolítani. Fémtárgyakat (konyhaedényeket, evőeszközöket...) soha sem szabad az indukciós főzőtérre lerakni, mert felforrósodhatnak. Égési sérülés veszélye! Ne helyezzen tűzveszélyes, könnyen gyúlékony vagy hő hatására deformálódó tárgyakat közvetlenül a főzőlap alá. Testen hordott fémtárgyak az indukciós főzőlap közvetlen közelében felforrósodhatnak. Vigyázat, égési sérülés veszélye! Nem mágnesezhető tárgyakra (pl. arany- vagy ezüstgyűrűkre) ez nem vonatkozik. Zárt konzervdobozt és kötött rétegű csomagolást főzőzónán nem szabad felhevíteni. Az energiaközlés miatt ezek szétpattanhatnak! A szenzorgombokat tartsa tisztán, mivel a szennyeződéseket a készülék ujjérintésnek ismerheti fel. Tárgyakat (edényeket, konyharuhát stb.) sohasem szabad a szenzor-gombokra helyezni! Ha az edény a szenzor-gombok felületén túlra kifut, javasoljuk a kikapcsoló gomb működtését. A forró edényeknek és serpenyőknek nem szabad a szenzorgombokat elfedniük. Ebben az esetben a készülék automatikusan kikapcsol. Nagy edényeket lehetőség szerint a hátsó főzőzónákon használjon, hogy a szenzorgombok ne forrósodjanak fel (Touch-Control túlhevülés; ER21 hibaüzenet). Ha háziállatok vannak a lakásban, amelyek a főzőlapra juthatnak, aktiválni kell a gyerekzárat. Beépített sütők pirolízis-üzeme közben az indukciós főzőlapot nem szabad használni. Személyek Ez a készülék nem arra készült, hogy korlátozott fizikai, érzéki vagy szellemi képességű személyek (gyerekeket is beleértve) kezeljék, vagy tapasztalat és/vagy tudás hiányában használják, kivéve azokat az eseteket, amikor biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak, vagy utasításokat kaptak tőle arra vonatkozóan, hogyan kell használni a készüléket. A gyerekekre fel kell ügyelni, hogy ne játsszanak a készülékkel. Figyelem: A melegítő- és főzőhelyek felületei üzemeltetés közben felforrósodnak. Ezért a kisgyermekeket mindenképpen távol kell tartani. Szívritmusszabályzóval vagy implantált inzulinszivattyúval élő személyeknek meg kell arról bizonyosodniuk, hogy implantátumukat az indukciós főzőlap nem befolyásolja (az indukciós főzőlap frekvenciatartománya khz). 19

20 A készülék leírása HU A k é s z ü l é k l e í r á s a A megjelenés az ábráktól eltérhet. 1. Indukciós főzőzóna elöl baloldalt 2. Indukciós főzőzóna hátul baloldalt 3. Indukciós főzőzóna hátul jobboldalt 4. Indukciós főzőzóna elöl jobboldalt 5. Touch-control kezelősáv 6. Üvegkerámia-főzőlap 7. STOP gomb 8. Power gomb 9. Főzőfokozat-kijelző 10. Kiválasztó/plusz gomb 11. Mínusz gomb (csökkentés) 12. Időzítő gomb 13. Be-/kikapcsoló gomb 14. Kikapcsolási automatika kijelző 15. Szimbólum a főzőzóna üvegkerámia-főzőlapon levő helyzetének a megállapításához 16. Ellenőrző lámpa a főzőzóna üvegkerámia-főzőlapon levő helyzetének a hozzárendeléséhez 17. Főzőzóna készenléti pontja Kezelés szenzorgombokkal Az üvegkerámia főzőlap kezelése touch-control szenzorgombokkal történik. A szenzorgombok a következőképpen működnek: ujjhegyével érintsen meg röviden egy szimbólumot az üvegkerámia felületen. Minden korrekt működtetést hangjelzés igazol. A touch-control szenzorgombot a következőkben gombként említjük. Be-/kikapcsoló gomb (13) Ezzel a gombbal az egész főzőlap be- és kikapcsolható. Ez a gomb úgyszólván a főkapcsoló. Kiválasztó/plusz gomb; pl. elöl balról (10) A rendelkezésre álló kiválasztó/plusz gombok egyikének működtetésével kell egy főzőzónát kiválasztani és a főzőfokozatot növelni. Mínusz gomb (11) A mínusz gombbal csökken a kijelzett érték. Főzőfokozat-kijelző (9) A főzőfokozat-kijelző a választott főzőfokozatot mutatja, vagy: H... maradékhő A... előfőzési automatikát STOP... stop-funkciót ER03... hibaüzenetet Ha a készenléti pont világít, a főzőzóna beállítható. Power gomb (8) A power-fokozat további teljesítményt nyújt az indukciós főzőzónáknak. STOP gomb (7) A STOP funkcióval a főzés folyamatát rövid időre félbe lehet szakítani. Időzítő gomb (12) A főzési idő növelésére kikapcsoló automatika esetén (időzítő). 20

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;.

6. Τι κιμά και πόσο χρειαζόμαστε σύμφωνα με τη συνταγή;. 7. Ποιο συστατικό δεν είναι υποχρεωτικό;. 8. Πότε προσθέτουμε τη ντομάτα;. EGZAMIN NA POZIOMIE B1 Z JĘZYKA GRECKIEGO TEST 1: ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (PYTANIA 1-10, 25 punktów) 1.1. PYTANIA 1-5, 10 punktów Usłyszysz dwukrotnie fragmenty rozmowy rekrutacyjnej, przed jej wysłuchaniem

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Indukcyjna płyta kuchenna ze szkła ceramicznego Használati és szerelési utasítás Indukciós üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Indukční a sklokeramické varné desky

Διαβάστε περισσότερα

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15.

Zacznij tutaj. Ξεκινήστε εδώ. Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Ξεκινήστε εδώ Zacznij tutaj 1 2 Σημαντικό: Μη συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση του λογισμικού στο Βήμα 15. Αφαιρέστε τη συσκευασία Rozpakuj Ważne: Nie podłączaj kabla USB przed

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning

Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod na používanie bruksanvisning Οριζόντιος καταψύκτης Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička Frysbox ECN21105W 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k použití a montáži Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ FH 2 /HA FH 2 IX/HA FHS 2 IX/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής, Περιγραφή της συσκευής,6 Εγκατάσταση,9 Εκκίνηση και χρήση,2

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα. Instrucţiuni de folosire CUPTOR Sumar. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Használati útmutató SÜTÕ FH 0 0 IX/HA Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη, Περιγραφή της συσκευής,6 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,8 Εκκίνηση και χρήση,0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

INSTRUCTIONS CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA.

Довідник користувача ДУХОВКА Зміст. Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 1041L P 0 X/HA. FK 0L P 0 X/HA Iталiиська Довідник користувача ДУХОВКА Зміст Довідник користувача, Запобіжні заходи, Допомога, Опис приладу,5 Опис приладу,8 Установлення,7 Запуск і використання,9 Програми, Запобіжні заходи

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 PL CS Polski, 15 Česky, 29 TR Türkçe, 57 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα FK 04L P.0 X/HA S Ελληνικά Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης, Προειδοποίηση, Τεχνική υποστήριξη,4 Περιγραφή της συσκευής,5 Περιγραφή της συσκευής,7 Εγκατάσταση,4 Εκκίνηση και χρήση,6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,8

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RSF 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 CZ Česky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

DH 330. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...28 Izvirna navodila za uporabo...

DH 330. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...28 Izvirna navodila za uporabo... W0088_20IVZ.fm DH 330 115 171 1126 / 4309-2.0 SLO Originál használati utasítás.............3 Oryginalna instrukcja obsługi...........15 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας........28 Izvirna navodila za uporabo............42

Διαβάστε περισσότερα

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I.

Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. Installer and user manual Exclusive 24 C.A.I. 28 C.A.I. PL SL HR INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO PRIRUČNIK ZA MONTAŽU

Διαβάστε περισσότερα

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309

Początek. Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart Premium Fax All-in-One series-c309 Początek Ξεκινήστε εδώ 1 Użytkownicy korzystający z kabla USB : nie należy podłączać kabla USB przed wyświetleniem monitu. Χρήστες με καλώδιο USB : Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η προτροπή.

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Põhijuhend www.hp.com/support 021 672 280 Argentina (Buenos Aires) Argentina Australia 54-11-4708-1600 0-800-555-5000

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 BG,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data

Διαβάστε περισσότερα

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.8.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 235/3 V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS GÖRÖGORSZÁG C 16/10 (korábbi NN 22/10) számú

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu.

Television. KDL-48WD65x / 40WD65x / 40RD45x / 32WD60x / 32RD43x. Instrukcja obsługi PL. Návod k použití. Návod na obsluhu. Television Instrukcja obsługi PL Návod k použití CZ Návod na obsluhu Kezelési útmutató Instrucţiuni de utilizare Инструкции за експлоатация Οδηγίες λειτουργίας Kullanma Kılavuzu SK HU RO BG GR TR KDL-48WD65x

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem

Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации. Höyrysilitysrauta. 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem www.severin.com welcome home FI Käyttöohje PL Instrukcja ługi obs GR O δηγίες χρήσεως RU Руководство по эксплуатации Höyrysilitysrauta 44 Żelazko z nawilżaczem i strumieniem 49 pary Σίδερο ατμού 55 Паровой

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 Válassza ki a helyes megoldást! 1. Είναι επαρκή τα δηµοσιονοµικά µέτρα ώστε να... ο στόχος µείωσης του ελλείµµατος. A. επιτεθεί B. επιτευχθεί C. επιστραφεί

Διαβάστε περισσότερα

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625

DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 DESKJET INK ADVANTAGE 4615/4625 Podręcznik czynności wstępnych Οδηγός έναρξης Vodič za prve korake HP Deskjet Ink Advantage 4615 PL Skanuj, aby dowiedzieć się więcej! Może obowiązywać standardowa opłata

Διαβάστε περισσότερα

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I.

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. PL INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI KOTŁA GAZOWEGO HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB UPUTSTVO ZA MONTAŽERA I KORISNIKA SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C3100 All-in-One series

HP Photosmart C3100 All-in-One series HP Photosmart C3100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g Always there to help you Question? Contact Philips GC3800 series d c 1 a b c b e a f g User manual Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 LFF 8M121 PL CS Polski, 15 Česky, 29 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart C8100 All-in-One series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart C8100 All-in-One series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék

Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści. Pokyny pro použití TROUBA Obsah. Használati útmutató SÜTÕ Tartalomjegyzék FHS 20 IX/HA S Polski Instrukcja obsługi PIEKARNIK Spis treści Instrukcja obsługi, Ostrzezenia, Serwis Techniczny,7 Opis urządzenia,8 Opis urządzenia,0 Instalacja, Uruchomienie i użytkowanie, Programator

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET 6600/6700. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET 6600/6700 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα

Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza? Για να ρωτήσετε αν κάποιος μπορεί να σας βοηθήσει να γεμίσετε μια φόρμα - Γενικά Gdzie mogę znaleźć formularz? Gdzie mogę znaleźć formularz? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Always there to help you

Always there to help you Always there to help you Question? Contact Philips GC4500 series d c 1 a b c b e a f g h User manual i Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

DISC REPAIR MACHINE Instructions manual

DISC REPAIR MACHINE Instructions manual Instructions manual This machine is dedicated for repairing scratches on the bottom side of optical discs, which make these discs unreadable. Note. Do not use this machine when scratched disc is readable.

Διαβάστε περισσότερα

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı

HP PSC 1500 All-in-One series. Podr czna instrukcja El Kitabı HP PSC 1500 All-in-One series Podr czna instrukcja El Kitabı Γρήγορος οδηγός Ελληνικά Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Морозильный ларь ECN21109W 2 electrolux Το παρόν σύντομο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart C4100 All-in-One series

HP Photosmart C4100 All-in-One series HP Photosmart C4100 All-in-One series Podstawy Temel Çalışma Kılavuzu Οδηγός βασικών λειτουργιών Podręczny przewodnik Polski 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polski Adobe i Acrobat logo są

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Odkurzacz podłogowy workowy. Kezelési útmutató Porzsákos padló porszívó. Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου με σακούλα

Instrukcja obsługi Odkurzacz podłogowy workowy. Kezelési útmutató Porzsákos padló porszívó. Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου με σακούλα Instrukcja obsługi Odkurzacz podłogowy workowy PL Kezelési útmutató Porzsákos padló porszívó HU Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρική σκούπα δαπέδου με σακούλα GR Roya-30324-3 A4 (ohne AS) 17.12.2014 Instrukcja obsługi...

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός

HP Photosmart Premium Fax C309 series. Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός HP Photosmart Premium Fax C309 series Podręczny przewodnik Βασικός οδηγός Oświadczenia firmy Hewlett-Packard Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie prawa

Διαβάστε περισσότερα

BAS 260 Swift. www.metabo.com 115 172 2071 / 4814-2.1 SLO

BAS 260 Swift. www.metabo.com 115 172 2071 / 4814-2.1 SLO BAS 260 Swift 115 172 2071 / 4814-1 SLO Originál használati utasítás.......................................... 4 Oryginalna instrukcja obsługi.......................................16 Πρωτότυπο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ca. 25mm (1 ) ca. 33,3mm (G1) 5 ca. 32 mm (1 1/4 ) - 2 -

ca. 25mm (1 ) ca. 33,3mm (G1) 5 ca. 32 mm (1 1/4 ) - 2 - GH-DP 6315 N D PL GR TR Originalbetriebsanleitung Schmutzwasserpumpe Instrukcją oryginalną Pompa zanurzeniowa do brudnej wody Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Αντλια ακαθαρτου νερου Orijinal Kullanma Talimatı

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 VL3.290 D VL3.360 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl gr, pl... 4200 1026

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius PMA.Quality PMA7501 Y PMA7501-Y00W

Sartorius PMA.Quality PMA7501 Y PMA7501-Y00W Instalacja i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalace a bezpečnostní pokyny Szerelési és biztonsági utasítások Návod na inštaláciu a bezpečnostné upozornenia Namestitev in varnostna opozorila Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek.

OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. OTWARTY SŁOWNIK GRECKO-POLSKI V.03.2010 (c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik zawiera 10239 słówek. Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych

Διαβάστε περισσότερα

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SD63 POLSKI РУCCKИЙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD Informacje na temat anulowania trybu demonstracyjnego znajdują się na stronie 4.

Διαβάστε περισσότερα

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R521/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Sandık Tipi Dondurucu ECN26109W 2 electrolux ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Electrolux. Thinking

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως

Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως ON/OFF /TARE 42 g WEIGHT MILK WATER MODE EN ΕΛ Electronic Kitchen Scale User s manual Ηλεκτρονική Ζυγαριά Κουζίνας Οδηγίες χρήσεως EN Electronic Kitchen Scale User s manual Dear Customer: Thank you for

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY EKG51150OW EL HU ΚΟΥΖΊΝΑ TŰZHELY ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 5 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu HC452400EB НҰСҚАУЛАРЫ

www.markabolt.hu HC452400EB НҰСҚАУЛАРЫ HC452400EB EL HU IT KK ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ INDUKCIÓS TŰZHELYLAP PIANO COTTURA A INDUZIONE ИНДУКЦИЯЛЫҚ ПЕШ ҮСТІ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ISTRUZIONI PER L USO ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАРЫ 2 22 41 60 2

Διαβάστε περισσότερα

CC-BC 2 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik

CC-BC 2 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik CC-BC 2 M D PL GR Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät Instrukcją oryginalną Prostownik Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φορτιστικο μπαταριας 5 Art.-Nr.: 10.022.11 I.-Nr.: 11016 Anl_CC_BC_2_M_SPK5.indb

Διαβάστε περισσότερα

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz

FUNDACJA ROZWÓJ UTP. ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz FUNDACJA ROZWÓJ UTP ul. ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz al. prof. S. Kaliskiego 7 85-789 Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich Wydział Budownictwa i Inżynierii

Διαβάστε περισσότερα

EDH3897SDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29. preciz.hu

EDH3897SDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29. preciz.hu EDH3897SDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 6 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8 4. ΠΊΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator

Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator EL Οδηγίες Χρήσης 2 HU Használati útmutató 16 RO Manual de utilizare 30 Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB36101WA ZRB36101XA Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια _ 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311

KD-R412 / KD-R411 KD-R35 / KD-R312 / KD-R311 W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

IDL 70. Pomivalni stroj Namestitev in uporaba

IDL 70. Pomivalni stroj Namestitev in uporaba IDL 70 Zmywarka Instalownaia i uzytkowania Perilica posuđa Postavljanje i uporaba Πλυντήριο Εγκατάσταση και χρήση Myčky nádobí Instalace a použití Mosogatógép Beszerelés és használat Umývačky riadu Inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

CC-BC 6 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik

CC-BC 6 M. Art.-Nr.: I.-Nr.: Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät. Instrukcją oryginalną Prostownik CC-BC 6 M D PL GR Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät Instrukcją oryginalną Prostownik Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φορτιστικο μπαταριας 5 Art.-Nr.: 10.022.31 I.-Nr.: 11016 Anl_CC_BC_6_M_SPK5.indb

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you. GC4500 series

User manual. Always there to help you. GC4500 series Always there to help you 2 GC4500 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 91003 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-077-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE EL PL DA ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ ΦOYPNOΣ O HΓIEΣ XPHΣHΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ

Διαβάστε περισσότερα

FORD FOCUS C-MAX 2003-

FORD FOCUS C-MAX 2003- FR-0-00N Montážní pokyny: souprava pro elektrické propojení tažné tyče s -N zásuvkou do normy DIN/ISO Monteringsvejledninger for det elektriske ledningsføringssæt for trækstang med -N stikdåse, DIN/ISO,

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-670-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-564-746-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Πρόσθετες πληροφορίες και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας. Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας. Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Συντήρηση... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Τηλεχειριστήριο... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση - Συνδέσεις USB... 8 Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

_English_ HOT PLATE SP-1445-PS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS

_English_ HOT PLATE SP-1445-PS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS _English_ HOT PLATE SP-1445-PS INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT SAFEGUARDS Carefully read the instructions and warnings in this manual and keep them for future reference. They include important instructions

Διαβάστε περισσότερα

HC 260 C. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Izvirna navodila za uporabo...29 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...

HC 260 C. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Izvirna navodila za uporabo...29 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας... HC 260 C SLO Originál használati utasítás.............3 Oryginalna instrukcja obsługi...........15 Izvirna navodila za uporabo............29 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας........41 115 171 7299 / 4809-3.0

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 30.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 152/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa SA.34308 (2013/C) (ex

Διαβάστε περισσότερα

EC2800AOW2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18

EC2800AOW2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 EC2800AOW2 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU FAGYASZTÓLÁDA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ...6 4. ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

KW-XR411 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KW-XR411 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

LSFK 7B019. Instrukcja obsługi. Operating instructions. Довідник користувача. Οδηγίες χρήσης. PL Polski. EN English. EL Ελληνικα.

LSFK 7B019. Instrukcja obsługi. Operating instructions. Довідник користувача. Οδηγίες χρήσης. PL Polski. EN English. EL Ελληνικα. LSFK 7B019 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions, 1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 7 Product Data, 8 Installation, 10-11 Description of the appliance,

Διαβάστε περισσότερα

HC452400EB EL Οδηγίες Χρήσης 2 HUHasználati útmutató 22 IT Istruzioni per l uso 40 KK Қолдану туралы нұсқаулары 59

HC452400EB EL Οδηγίες Χρήσης 2 HUHasználati útmutató 22 IT Istruzioni per l uso 40 KK Қолдану туралы нұсқаулары 59 HC452400EB EL Οδηγίες Χρήσης 2 HUHasználati útmutató 22 IT Istruzioni per l uso 40 KK Қолдану туралы нұсқаулары 59 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................

Διαβάστε περισσότερα

Интернет-магазин автотоваров

Интернет-магазин автотоваров ТЕЛЕФОНЫ (044) 360-7-130 (050) 336-0-130 (063) 788-0-130 (067) 233-0-130 (068) 282-0-130 Интернет-магазин автотоваров ICQ 294-0-130 597-0-130 SKYPE km-130 АВТОМАГНИТОЛЫ Магнитолы Медиа-ресиверы и станции

Διαβάστε περισσότερα