Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα της κρίσης: προκλήσεις και προοπτικές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα της κρίσης: προκλήσεις και προοπτικές"

Transcript

1 Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα της κρίσης: προκλήσεις και προοπτικές Δανάη Διακουλάκη Χημικός Μηχανικός Καθηγήτρια Εθνικο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περίληψη Στην εργασία αναδεικνύονται αρχικά οι μεγάλες διαρθρωτικές μεταβολές που συντελούνται διεθνώς στον ενεργειακό τομέα και οι οποίες σηματοδοτούνται από την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κατ επέκταση από τη μεταβολή του μίγματος καυσίμων και τεχνολογιών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφονται οι ίδιες τάσεις, εντασσόμενες όμως σε μια σταθερή προοπτική μετάβασης προς μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλού άνθρακα. Παρά τις επιμέρους καθυστερήσεις και αντιθέσεις μεταξύ των βασικών πυλώνων της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής, γίνεται σαφές ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αναζητήσει και η Ελλάδα το στίγμα της δικής της ενεργειακής πολιτικής, εκμεταλλευόμενη τα σημαντικά συγκριτικά της πλεονεκτήματα και, ιδιαίτερα, τον φυσικό της πλούτο και την κομβική γεωγραφική της θέση. Από τη διερεύνηση των διαχρονικών χαρακτηριστικών του ελληνικού ενεργειακού συστήματος, προκύπτουν οι βασικές αδυναμίες που παρεμποδίζουν την προσαρμογή της Ελλάδας στις εξελίξεις και διαμορφώνουν ένα αντιεπενδυτικό κλίμα. Στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης, έρχεται να προστεθεί η έλλειψη χρηματοδοτικής ρευστότητας, αλλά και η καλλιέργεια μύθων παραπλανητικών και εν τέλει αντιαναπτυξιακών. Ο ενεργειακός τομέας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες που μπορούν να δώσουν ώθηση στην επιχειρηματικότητα και να συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας. Η ανταπόκριση στις μεγάλες αυτές προκλήσεις της εποχής είναι εφικτή αλλά προϋποθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο, συντονισμό και συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής των αναγκαίων δράσεων. 291

2 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Υποδομές Δικτύων 1. Εισαγωγή Ο ενεργειακός τομέας βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε μια καμπή μετάβασης προς ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης. Μοντέλο που βασίζεται στις αρχές και το όραμα που στη διεθνή επιστημονική και πολιτική ατζέντα έχει καθιερωθεί με τον όρο «Βιώσιμη Ανάπτυξη». Αν και η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης δεν έχει αποκτήσει μέχρι και σήμερα μια συνεκτική μορφή και μια καθαρή στόχευση για το σύνολο της οικονομίας, έχει όμως επηρεάσει σημαντικά τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα. Ανεξάρτητα από καθυστερήσεις και υπαναχωρήσεις, βασικά στοιχεία που σηματοδότησαν την προηγούμενη 20ετία είναι αναμφισβήτητα η διεθνής προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και, σε άμεση συσχέτιση με αυτή την προσπάθεια, η μεταβολή του μίγματος καυσίμων και τεχνολογιών. Παράλληλα με την απαίτηση της αειφορίας, οι ενεργειακές πολιτικές ιδιαίτερα των ανεπτυγμένων και στην πλειοψηφία τους ενεργειακά εξαρτημένων χωρών εμπεριέχουν κατά κανόνα δύο ακόμη στόχους: την απελευθέρωση των αγορών και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Οι τρεις αυτοί στόχοι είναι αλληλένδετοι, καθώς εμφανίζουν σημαντικές θετικές συνέργειες, χωρίς όμως να αποφεύγονται οι αρνητικές, ιδιαίτερα σε αγορές που χαρακτηρίζονται από ισχυρές στρεβλώσεις. Είναι επομένως κρίσιμο για την καλύτερη κατανόηση του πλαισίου που σε μεγάλο βαθμό καθορίζει και τις επιλογές της χώρας μας, να καταγράψουμε και να επιχειρήσουμε μία πρώτη αξιολόγηση της διεθνούς εμπειρίας, εστιάζοντας κυρίως στις τάσεις που καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Ανεξάρτητα όμως από την προωθητική ισχύ του διεθνούς και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό, είναι η ίδια η χώρα που θα πρέπει να μετατρέψει την ώθηση αυτή σε εξειδικευμένες πολιτικές και αναπτυξιακές δράσεις. Με την έννοια αυτή, η εργασία δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ενεργειακού μας συστήματος, σε συγκριτικά πλεονεκτήματα και χρόνιες παθογένειες αλλά και στα προβλήματα της συγκυρίας. Από την ανάλυση αυτή θα αναδειχθούν πολιτικές και μέτρα που πρέπει να ληφθούν, ώστε να αποτελέσει ο ενεργειακός τομέας μοχλό ανάπτυξης και να δρομολογηθεί η πορεία της χώρας προς μία οικονομία χαμηλού άνθρακα. 2. Το διεθνές περιβάλλον Η καταγραφή και αποτίμηση των διεθνών εξελίξεων δυσχεραίνεται αντικειμενικά λόγω των μεγάλων διαφορών μεταξύ χωρών και γεωγραφικών περιοχών που η σύμπτυξή τους σε παγκόσμιους μέσους όρους συσκοτίζει την πραγματική εικόνα. Είναι επομένως αναγκαία μία γεωγραφική και χρονική εστίαση που θα μπορέσει να αναδείξει το στίγμα των μεταβολών που συντελούνται τα τελευταία χρόνια. Επίσης, η ανάλυση επικεντρώνεται κυρίως στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής που σήμερα εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυναμική ως προς την τεχνολογική και θεσμική του αναδιάρθρωση. 2.1 Παγκόσμιες τάσεις Μια μακροσκοπική εξέταση των αλλαγών που έχουν συντελεσθεί στο παγκόσμιο ενεργειακό μίγμα τα τελευταία χρόνια, δείχνει μια σημαντική αύξηση της συμμετοχής του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας, ενώ στο σύνολό τους οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αυξάνουν ελάχιστα το μερίδιό τους (ΙΕΑ, 2012). Περιορίζοντας όμως τον χρονικό ορίζοντα στην πιο πρόσφατη περίοδο και παρατηρώντας προσεκτικά τις μεταβολές, αποκαλύπτονται πρόσθετα ενδιαφέροντα στοιχεία που αναδεικνύουν τη σημαντική ενδυνάμωση του ρόλου των ΑΠΕ, ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Σε συνδυασμό με τον προβληματισμό που ακολούθησε το ατύχημα της Fukushima, τον Μάρτιο του 2011, και που οδήγησε πολλές χώρες στην αναστολή των προγραμμάτων επέκτασης της πυρηνικής τους ισχύος, διαφαίνεται ότι οι ΑΠΕ και το φυσικό αέριο είναι οι δύο μορφές που θα εμφανίσουν τη μεγαλύτερη δυναμική τα επόμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι, η νέα ισχύς 292

3 Δανάη Διακουλάκη Ο Ενεργειακός Τομέας στην Ελλάδα της Κρίσης: Προκλήσεις και Προοπτικές που προστέθηκε το 2011 στο παγκόσμιο ηλεκτρικό σύστημα προέρχεται κατά 50% περίπου από ΑΠΕ, φθάνοντας στο συνολικό ύψος των 400 GW (REN21, 2012). Η απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών δρομολογήθηκε ήδη σε πολλές χώρες, σε Ευρώπη και Αμερική. Ειδικότερα, στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας οι τεχνολογικές μεταβολές διευκολύνουν τη διαδικασία απελευθέρωσης, καθώς οι μονάδες των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου διευκολύνουν τη φυσική αποκέντρωση του συστήματος και μειώνουν την κλίμακα των επενδύσεων και τις αντίστοιχες κεφαλαιουχικές απαιτήσεις (Midttun, 2012). Η διαδικασία όμως είναι χρονοβόρα, ενώ επηρεάζεται σημαντικά από τα ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς και το πολιτικό πλαίσιο κάθε χώρας. Έτσι, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα είναι μικτά, τροφοδοτώντας αντίστοιχα με επιχειρήματα, τόσο τους σκεπτικιστές, όσο και τους υπέρμαχους της απορρύθμισης (OECD/ΙΕΑ, 2005; Wu, 2012; Erdoglu, 2013; Keating, 2013). Οι μεν επικαλούνται τις αποτυχίες της αγοράς στην Καλιφόρνια, τα εκτεταμένα black-out στη Β. Αμερική, Ιταλία και Σκανδιναβία στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά και τη διαφαινόμενη αδυναμία των αγορών να οδηγήσουν σε μείωση των τιμών προς όφελος του καταναλωτή. Οι υπέρμαχοι αντιτείνουν ότι για την αύξηση των τιμών ευθύνεται κατά κύριο λόγο η άνοδος των τιμών των καυσίμων, ενώ αντιπαραβάλλουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της ηλεκτροπαραγωγής. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουν ακόμη διατυπωθεί σαφείς και γενικά αποδεκτοί κανόνες και δεν έχουν επαρκώς καλυφθεί οι αναγκαίες εκείνες προϋποθέσεις, ώστε η διαδικασία απελευθέρωσης των αγορών να αποφέρει τα οφέλη τα οποία επαγγέλθηκε. 2.2 Ευρωπαϊκές εξελίξεις Στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παρατηρούνται οι ίδιες τάσεις που καταγράφονται σε διεθνές επίπεδο, με μεγαλύτερη όμως εμμονή και σαφέστερη στόχευση προς μία οικονομία χαμηλού άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007, συνεχίζοντας μια μακρά πορεία νομοθετικών παρεμβάσεων και επιχειρησιακών προγραμμάτων, συνοψίζει και καθορίζει με σαφήνεια τους 3 πυλώνες της ενεργειακής της πολιτικής: αειφορία, ανταγωνιστικότητα και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο πυλώνα, η ΕΕ έχει αναλάβει και υπερασπίζεται μέχρι σήμερα με συνέπεια έναν ηγετικό ρόλο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, κάτι που αποτυπώνεται σε μια σειρά επίσημων αποφάσεων του Συμβουλίου και σχετικών Οδηγιών. Συγκεκριμένα, οι στόχοι για το 2020, θέτουν ένα δεσμευτικό πλαίσιο για τις χώρες μέλη στην κατεύθυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ (Dir 2009/28/ΕC), της μείωσης των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (Dir 2009/29/ΕC) και της εξοικονόμησης ενέργειας (Dir 2012/27/ΕC που επικαιροποιεί προηγούμενες Οδηγίες του 2009 και 2010). Ιδιαίτερα στον τομέα των ΑΠΕ, η ΕΕ έχει επιτύχει υψηλούς ρυθμούς διείσδυσης, όχι όμως και την τε - χνολογική διαφοροποίηση που η ίδια προέβλεπε. Ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής εμφανίζει τη μεγαλύτερη και ταχύτερα αυξανόμενη συμμετοχή των ΑΠΕ, τα μέχρι τώρα δεδομένα όμως δείχνουν ότι σε όλες τις τεχνολογίες, με εξαίρεση τα φωτοβολταϊκά συστήματα, υπάρχει αρνητική απόκλιση της πραγματικής εξέλιξης από την προβλεφθείσα πορεία προσέγγισης των στόχων του 2020 (COM(2013)175). Ιδιαίτερα προβληματίζει η σχετική κάμψη που σημειώθηκε στον τομέα των χερσαίων αιολικών συστημάτων το 2012 σε σχέση με το 2011, ενώ πολύ μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Παρά τις αρνητικές αυτές ενδείξεις, η νέα ισχύς που προστέθηκε στο ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα το 2012 αφορά κατά 75% εγκαταστάσεις ΑΠΕ, κυρίως αιολικών και φωτοβολταϊκών. Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η καθαρή ισχύς που προστέθηκε στο σύστημα σε ένα μεγαλύτερο διάστημα ( ), στο οποίο γίνεται εμφανής η ηγεμονία των ΑΠΕ και του Φυσικού Αερίου. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε (όχι χωρίς δυσκολίες) την άνοιξη του 2013 την εισήγηση της Επιτροπής για τον Οδικό Χάρτη προς το 2050 (COM(2011)885), ο οποίος προβλέπει μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 80% μέχρι το 2050, συμπεραίνεται ότι μακροπρόθεσμα ο ρόλος των ΑΠΕ στον ενεργειακό τομέα συνεχώς θα ενισχύεται. 293

4 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Υποδομές Δικτύων Διάγραμμα 1 Καθαρή προσθήκη νέας ισχύος στην περίοδο στην ΕΕ Gas Wind PV Biomass Hydro Waste CSP Peat Geothermal Wave & Tidal Coal Nuclear Fuel oil Πηγή: EWEA, 2012 Περισσότερο αντιφατικές είναι οι εξελίξεις στον τομέα της απελευθέρωσης και ολοκλήρωσης των ενεργειακών αγορών. Αν και έχει αναμφισβήτητα σημειωθεί σημαντική πρόοδος, οι χώρες της ΕΕ εμφανίζουν πολύ διαφορετικές επιδόσεις (Kanellakis et al., 2013). Στο σύνολό της η ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι πλήρως ενιαία σε όρους φυσικής ροής και τιμών, ενώ εξακολουθεί να κυριαρχείται από ένα μικρό αριθμό εταιρειών. Ο διαχωρισμός των παραγωγικών μονάδων από τις υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής που επέβαλε το 3ο κύμα μέτρων για την απελευθέρωση της αγοράς, βρίσκει σθεναρές αντιστάσεις από πολλές χώρες και εταιρείες (OECD/ΙΕΑ, 2008; Keating, 2013). Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι, η ενιαία αγορά στην Ευρώπη δεν επέτυχε να εξασφαλίσει συνθήκες ανταγωνισμού και χαμηλότερες τιμές, παρά τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα που είχαν καταγραφεί (COM(2006)841). Επίσης, δεν μπόρεσε να συμβάλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μιας ισχυρά εξαρτημένης και ως εκ τούτου ευάλωτης ΕΕ. Λόγω της ασάφειας των νομοθετικών ρυθμίσεων και της απροθυμίας ανάληψης του κόστους των αναγκαίων υποδομών από τους βασικούς παίκτες της αγοράς, σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των διασυνοριακών διασυνδέσεων. Οι υφιστάμενες διασυνδέσεις στο ηλεκτρικό σύστημα περιορίζονται ακόμη μεταξύ γειτονικών χωρών, ενώ στην περίπτωση του φυσικού αερίου εμπλέκονται και σοβαροί γεωπολιτικοί παράγοντες (OECD/IEA, 2008; Palm, 2008; Clastres and Locatelli, 2012). Σοβαρότερες όμως επιπλοκές προκύπτουν από την έλλειψη κανόνων σε σχέση με την ισότιμη ένταξη των ΑΠΕ στην απελευθερωμένη αγορά. Αποσπασματικές κινήσεις και αδυναμία συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οδηγούν σε σοβαρές αστοχίες της αγοράς που ενισχύουν μια γενικότερη δυσπιστία απέναντι στην αειφορία και τις πολιτικές που την εξυπηρετούν. Με βάση τα υπαρκτά προβλήματα της υψηλής επιβάρυνσης της αγοράς λόγω των εγγυήσεων απορρόφησης της παραγωγής και των υψηλών τιμολογίων των ΑΠΕ, καθώς και της μείωσης του όγκου των πωλήσεων λόγω κρίσης αλλά και λόγω εξοικονόμησης ενέργειας, αρχίζει και προβάλλεται από ορισμένους το πλασματικό δίλημμα «κατάρρευση των αγορών ή κατάρρευση των πολιτικών;» (Vasconcelos, 2013). Συμπερασματικά, αν και φαίνεται ότι οι 3 πυλώνες της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής δεν συναρθρώνονται ακόμη αποτελεσματικά, η αναγκαιότητα παράλληλης προώθησής τους δεν έχει ουσιαστικά αμφισβητηθεί και δημιουργεί το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να αναζητήσει και η Ελλάδα το δικό της ενεργειακό πρότυπο. 294

5 Δανάη Διακουλάκη Ο Ενεργειακός Τομέας στην Ελλάδα της Κρίσης: Προκλήσεις και Προοπτικές 3. Η ελληνική πραγματικότητα Η Ελλάδα μέχρι σήμερα πορεύεται στο νέο ενεργειακό τοπίο με βάση κυρίως τις διεθνείς της υποχρεώσεις, προς τις οποίες επιχειρεί να συμμορφωθεί, συνήθως με μεγάλες καθυστερήσεις και αποκλίσεις. Αυτό που χαρακτηρίζει αυτή την πορεία είναι η έλλειψη μακροπρόθεσμης προοπτικής, σφαιρικής θεώρησης και συστηματικής ανάλυσης των παραμέτρων που επηρεάζουν τις ενεργειακές αποφάσεις. Οι παρεμβάσεις της πολιτείας χαρακτηρίζονται από προχειρότητα, ασυνέχεια και αναποτελεσματικότητα, ενώ τροφοδοτούνται προσδοκίες αλλά και μύθοι που σε καμία περίπτωση δεν ευνοούν την ανάπτυξη μιας υγιούς επιχειρηματικότητας. Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία μία ψύχραιμη ανάγνωση των υπαρκτών ευκαιριών, σε συνδυασμό με μία ρεαλιστική και κριτική αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας. 3.1 Οι ευκαιρίες Οι ευκαιρίες υπάρχουν και είναι συνυφασμένες καταρχάς με τη γεωγραφική θέση και τον φυσικό πλούτο της χώρας, που αποτελούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία δυνητικά της επιτρέπουν να ανταποκριθεί με επιτυχία στην πρόκληση για αειφορία. Το πλούσιο δυναμικό της χώρας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ιδιαίτερα ηλιακής και αιολικής, την καθιστούν προνομιακό τόπο για τη συστηματική τους αξιοποίηση και πόλο έλξης για εγχώρια και διεθνή επιχειρηματικά κεφάλαια που κινητοποιούνται στον τομέα. Πράγματι, το επενδυτικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση αυτού του δυναμικού υπήρξε αντίστοιχα πλούσιο, μέχρις υπερβολής, καθώς οι κατατεθειμένες αιτήσεις στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για έκδοση άδειας παραγωγής μέχρι τέλους του 2011 ανέρχονταν σε 60 περίπου GW, τιμή τετραπλάσια από το σύνολο της ήδη εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα. Η κατανομή αυτών των αιτήσεων ανά τεχνολογία ΑΠΕ παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2. Ανεξάρτητα όμως από την απόκλιση μεταξύ των αναγκών, της φέρουσας ικανότητας του συστήματος και του επενδυτικού ενδιαφέροντος, πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει επαρκής επιχειρηματική και τεχνολογική βάση που θα μπορούσε να υποστηρίξει σημαντικές επενδύσεις που είναι και αναγκαίες και πολλαπλά επωφελείς για την εθνική οικονομία και την αειφορία του ενεργειακού συστήματος. Επιπλέον, η γεωγραφική διαμόρφωση της χώρας ευνοεί την αποκέντρωση της παραγωγής αλλά και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα, όπως είναι η επέκταση/ενίσχυση των δικτύων και η κατασκευή διασυνδέσεων των νησιωτικών με το ηπειρωτικό σύστημα της χώρας. Ένα άλλο σημαντικό πράσινο «κοίτασμα» προς αξιοποίηση αποτελεί το τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στη χώρα. Παρά το γεγονός ότι η ενεργειακή ένταση της Ελλάδας, δηλαδή οι ενεργειακές απαιτήσεις ανά μονάδα ΑΕΠ έχουν συγκλίνει ήδη πριν από την οικονομική κρίση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη οι ευνοϊκές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες κλιματολογικές συνθήκες, καθώς και η σύνθεση του παραγωγικού της τομέα. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το δυναμικό εξοικονόμησης στα κτίρια και τις μεταφορές που αντιπροσωπεύουν το 80% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης και που την προηγούμενη δεκαετία μέχρι την έναρξη της κρίσης, παρουσίασαν ρυθμούς αύξησης υπερτριπλάσιους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ως συνέπεια ενός υπερκαταναλωτικού μοντέλου ανάπτυξης και μιας μη ορθολογικής ενεργειακής συμπεριφοράς. Η βίαιη ανατροπή αυτού του μοντέλου στην περίοδο της ύφεσης, θα πρέπει να δώσει έναυσμα για την αναδόμησή του σε στέρεες βάσεις που να συνδυάζουν την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών με την ορθολογική χρήση των πόρων. Ο κτιριακός τομέας αποτελεί τομέα πρώτης προτεραιότητας, καθώς το κτιριακό απόθεμα στην Ελλάδα αποτελείται κατά 70% περίπου από κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 1980, δηλαδή πριν την έκδοση του πρώτου Κανονισμού Θερμομόνωσης. Επομένως, εμφανίζουν πολύ μεγάλο ποσοστό θερμικών απωλειών, ενώ επιπρόσθετα στην πλειοψηφία τους διαθέτουν και παλιές Η/Μ εγκαταστάσεις (ΚΑΠΕ, 2009; Balaras, 2007). Επιπρόσθετα, η προώθηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια αποτελεί μία αναπτυξιακή διέξοδο για τον κλάδο των οικοδομών που έχει πληγεί βαρύτατα από την οικονομική κρίση. 295

6 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Υποδομές Δικτύων Διάγραμμα 2 Κατανομή αιτήσεων για έκδοση άδειας παραγωγής ανά τεχνολογία ΑΠΕ, 2011 Ηλιοθερµικά 2% Λοιπές τεχνολογίες 1% Φωτοβολταϊκά 21% Υβριδικά 3% Αιολικά 62% Υδροηλεκτρικά 9% Βιοµάζα 2% Πηγή: ΡΑΕ Μία ακόμη δυνητική ευκαιρία για την Ελλάδα συνδέεται με τις ενδείξεις ύπαρξης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε πολλές υποθαλάσσιες περιοχές της χώρας. Είναι προφανές ότι μια τέτοια προοπτική θα μεταβάλει δραστικά, ανάλογα και με τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των κοιτασμάτων, το ενεργειακό τοπίο στην Ελλάδα και τις αναπτυξιακές της προοπτικές. Στον βαθμό όμως που ακόμη δεν υπάρχουν επίσημα και σαφή στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτή την προοπτική, δεν κρίνεται σκόπιμη μία περαιτέρω ανάλυση. Τέλος, η θετική έκβαση ως προς την επιλογή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν προς τις χώρες της Δ. Ευρώπης, αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου και μπορεί να έχει σημαντικές άμεσες και έμμεσες αναπτυξιακές επιπτώσεις. Σε τι βαθμό όμως έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα αυτές οι ευκαιρίες; Εστιάζοντας στον τομέα των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, που αναγνωρίζεται ως το πιο δυναμικό πεδίο επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και αναπτυξιακών παρεμβάσεων (ΙΟΒΕ-ΕΜΠ, 2012), προκύπτουν απογοητευτικά αποτελέσματα. 3.2 Οι επιδόσεις Η Ελλάδα με τον Ν του 1994 προχώρησε έγκαιρα και νωρίτερα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στη θεσμική κατοχύρωση του ρόλου των ΑΠΕ και στην υιοθέτηση του εργαλείου των εγγυημένων τιμών (Feed-in- Tariffs) για την ενθάρρυνση σχετικών επενδύσεων. Όμως, δεν κατόρθωσε να αξιοποιήσει το θεσμικό αυτό πλεονέκτημα που σε συνδυασμό με τα άλλα συγκριτικά της πλεονεκτήματα λόγω θέσης και κλίματος θα μπορούσαν να την είχαν καταστήσει πρωτοπόρα δύναμη σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίθετα, η διείσδυση των ΑΠΕ στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα ακολούθησε μέχρι το 2010 ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς ανάπτυξης, σε πλήρη αναντιστοιχία με το διαθέσιμο δυναμικό της χώρας, αλλά και με το ιδιαίτερα υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί ήδη από τα πρώτα βήματα απελευθέρωσης της αγοράς το Στη διάρκεια της δεκαετίας , η συνολική εγκατεστημένη ισχύς όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ αυξήθηκε από 278 MW στα MW, δηλαδή με ένα μέσο ρυθμό 150 MW ανά έτος, κυρίως αιολικών συστημάτων (ΥΠΕΚΑ, 2010). 296

7 Δανάη Διακουλάκη Ο Ενεργειακός Τομέας στην Ελλάδα της Κρίσης: Προκλήσεις και Προοπτικές Οι ρυθμοί αυτοί δεν φαίνεται να προβλημάτισαν ιδιαίτερα την πολιτεία και δεν οδήγησαν σε μία προσεκτική διερεύνηση για τον εντοπισμό και την άρση των επιβραδυντικών παραγόντων. Αντίθετα, ο Ν. 3851/2010 έθεσε ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους για το 2020 από αυτούς που είχε ορίσει η ΕΕ για τις χώρες μέλη. Συγκεκριμένα, για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο σύνολο της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ο στόχος ανήλθε στο 20% (έναντι 18% της ΕΕ) και εξειδικεύθηκε σε επιμέρους στόχους για την ηλεκτροπαραγωγή (40%), τη θέρμανση-ψύξη (20%) και τις μεταφορές (10%). Στο Διάγραμμα 3 αποτυπώνονται σε ενιαίο διάγραμμα τα πραγματικά δεδομένα μέχρι το 2010 για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή και οι προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το 2020 (ΥΠΕΚΑ, 2010). Γίνεται φανερό ότι η επίτευξη των στόχων απαιτεί ένα τεράστιο ύψος επενδύσεων, τόσο σε μονάδες ενεργειακής ισχύος, όσο και σε χρηματικές μονάδες, καθώς το συνολικό ύψος τους για το διάστημα αναμένεται να κυμανθεί γύρω στα 15 δισ.. Παράλληλα, προϋποθέτει μια σημαντική αναδιάρθρωση του ελληνικού ενεργειακού συστήματος, καθώς η προβλεπόμενη διείσδυση θα πρέπει να συνοδευθεί από αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων, προώθηση των διασυνδέσεων των νησιών, των συστημάτων αποθήκευσης κ.λπ. Πολύ περισσότερο, αν ληφθεί ως δεδομένο ότι η πορεία προς μία οικονομία χαμηλού άνθρακα αποτελεί σταθερή και στρατηγική επιλογή της ΕΕ και για τη μετά το 2020 περίοδο. Διάγραμμα 3 μίγμα τεχνολογιών αξιοποίησης ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, σύμφωνα με πραγματικά δεδομένα ( ) και το Σχέδιο Δράσης του ΥΠΕΚΑ ( ) MW ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ µυησ ΒΙΟΜΑΖΑ ΦΒ Πηγή: Τσαλέμης,

8 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Υποδομές Δικτύων Η περίοδος που ακολούθησε την ψήφιση του Ν. 3851/2010 σφραγίσθηκε από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και της χρηματοδοτικής στενότητας, παράλληλα όμως οδήγησε σε ανατροπές στους ρυθμούς διείσδυσης των ΑΠΕ, που μάλλον ενισχύουν τον προβληματισμό παρά δημιουργούν ευφορία. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 4, διαπιστώνεται ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια η εγκατεστημένη ισχύς διπλασιάζεται, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στην εκθετική ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων (ήδη στα μέσα του 2013 έχει υπερκαλυφθεί ο στόχος του 2020), ενώ η ανάπτυξη των υπόλοιπων τεχνολογιών είναι αμελητέα. Διάγραμμα 4 Εγκατεστημένη ισχύς τεχνολογιών αξιοποίησης ΑΠΕ MW Φωτοβολταϊκά Αιολικά Μικρά Υδροηλεκτρικά Βιοµάζα Σύνολο ΑΠΕ Νέα εγκατεστηµένη ισχύς το ,0 116,6 7,6 0, ,4 Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς 1.536, ,3 212,9 44, ,3 Πηγή: ΣΕΦ, Οι χρόνιες παθογένειες Αναμφισβήτητα, στην παρούσα φάση ο δραστικός περιορισμός της τραπεζικής χρηματοδότησης, η μείωση διαθέσιμων εγχώριων ιδιωτικών κεφαλαίων και οι αναστολές των ξένων επενδυτών λόγω του υψηλού ρίσκου της χώρας, συνιστούν την πιο άμεση τροχοπέδη για την υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειακών επενδύσεων. Όμως, οι αιτίες για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας, θα πρέπει κατά κύριο λόγο να αναζητηθούν στα χρόνια προβλήματα που εμφανίζει η ενεργειακή αγορά και η δημόσια διοίκηση, αλλά και σε στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επιχειρηματική κουλτούρα και τις κοινωνικές συμπεριφορές. Γιατί αν δεν γίνει υπέρβαση αυτών των προβλημάτων δεν θα υπάρξει η απαιτούμενη επιτάχυνση και αξιοποίηση των ευκαιριών, ακόμη και αν υπάρξει σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας. Και πολύ περισσότερο, γιατί η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό μοχλό που, ανεξάρτητα από ωραιοποιήσεις, μπορεί να έχει μεγάλη συμβολή στην επιθυμητή ανάκαμψη. Οι παράγοντες που αναφέρονται στη συνέχεια απηχούν και τις αντιλήψεις εμπειρογνωμόνων του κλάδου, όπως έχουν καταγραφεί σε σχετική μελέτη (ΙΟΒΕ-ΕΜΠ, 2012). Ένας βασικός διαχρονικός ανασταλτικός παράγοντας είναι η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού με μακροπρόθεσμη προοπτική, σαφή στόχευση και χάραξη οδικού χάρτη προς την επίτευξη των στόχων. Τα σενάρια και σχέδια δράσης που κατά καιρούς δημοσιοποιούνται, αποτελούν απλώς μία απο- 298

9 Δανάη Διακουλάκη Ο Ενεργειακός Τομέας στην Ελλάδα της Κρίσης: Προκλήσεις και Προοπτικές σπασματική αποτύπωση υποχρεώσεων και προσδοκιών, χωρίς μελέτη των αντικειμενικών περιορισμών και προϋποθέσεων. Αντίθετα, θα έπρεπε να απορρέουν από μία συστηματική και σφαιρική ανάλυση, να εντάσσονται σε μία μακροπρόθεσμη προοπτική, να παρακολουθείται η εφαρμογή τους και να λαμβάνονται έγκαιρα οι απαραίτητες διορθωτικές δράσεις. Απαραίτητο στοιχείο ενός αξιόπιστου ενεργειακού σχεδιασμού είναι ο κατάλληλος χρονισμός των αναγκαίων δράσεων. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη των ΑΠΕ, στο επίπεδο που προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, προϋποθέτει την ενίσχυση των υφιστάμενων δικτύων, την προώθηση των διασυνδέσεων των νησιωτικών συστημάτων και την ενίσχυση της αποθηκευτικής ικανότητας του συστήματος (Αναγνωστόπουλος και Παπαντώνης, 2013). Χωρίς αυτά τα μέτρα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αποτελεί ευχολόγιο χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Η γραφειοκρατία και οι αγκυλώσεις της δημόσιας διοίκησης αποτελούν έναν ακόμη σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Παρά τις συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις με στόχο την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας (η πιο πρόσφατη με τον Ν. 4203/2013), τα γραφειοκρατικά εμπόδια είναι ακόμη πολλά. Σε συνδυασμό με την έλλειψη συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον που γίνεται αποτρεπτικό για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Παράλληλα, η έλλειψη χωροταξικού πλαισίου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, το οποίο θα προστατεύει τον χαρακτήρα της ελληνικής υπαίθρου και των νησιών, ταλαιπώρησε για πολλά χρόνια επενδυτές και τοπικές αρχές κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ιδιαίτερα των αιολικών έργων. Αυτό το κενό καλύφθηκε το 2008 με τη θέσπιση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, στο οποίο καθορίζονται οι χωροταξικοί όροι για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και των ΑΠΕ γενικότερα (Ζερβός και Κάραλης, 2012). Εν τούτοις, οι όροι αυτοί δεν είναι πάντα επαρκείς και αφήνουν ακόμη και σήμερα περιθώρια για πρόσθετες επιπλοκές στην υλοποίηση των επενδύσεων. Αν και στην Ελλάδα η γενικότερη κοινωνική αντίληψη για τις ΑΠΕ είναι θετική (κάτι που επιβεβαιώνεται και από σχετικές έρευνες του Ευρωβαρόμετρου (Εurobarometer, 2007), στην πράξη πολλές επενδυτικές πρωτοβουλίες ήρθαν αντιμέτωπες με ισχυρές κοινωνικές αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο που αποτελούσαν έκφραση του φαινομένου ΝΙΜΒΥ. Οι αντιδράσεις αυτές κατά κανόνα συνοδεύονταν από προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, συχνά ατεκμηρίωτες αλλά σε κάθε περίπτωση ανέξοδες για τους προσφεύγοντες. Ανεξάρτητα από την έκβασή τους αυτό είχε ως συνέπεια πρόσθετες καθυστερήσεις και δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας για τους επενδυτές. Παράλληλα, τα νομοθετικά κενά και οι αδυναμίες της εκτελεστικής εξουσίας οδηγούσαν πολλές φορές σε αποφάσεις που απέτρεπαν όχι μόνο περιβαλλοντικά βλαπτικές επενδύσεις, αλλά και πολλαπλά χρήσιμες αναπτυξιακές παρεμβάσεις που η υλοποίησή τους θα οδηγούσε σε σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Οι επιχειρηματικές αντιλήψεις διαπνέονταν σε ορισμένες περιπτώσεις από τη λογική του εύκολου και γρήγορου κέρδους. Έτσι, δίπλα στα γραφειοκρατικά εμπόδια, ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε στις καθυστερήσεις ήταν ότι αναπτύχθηκε μία παράπλευρη αγορά αδειών, που υπέταξε την παραγωγική δραστηριότητα σε ένα αντιπαραγωγικό χρηματιστήριο αξιών, το οποίο στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών συστημάτων ενθαρρύνθηκε από τις υψηλές τιμές των εγγυημένων τιμολογίων που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα. Στο ίδιο κλίμα, και με βασική ευθύνη της πολιτείας που δεν υποστήριξε μία τέτοια προοπτική, δεν αξιοποιήθηκε έγκαιρα η ευκαιρία για την ανάπτυξη μιας εγχώριας κατασκευαστικής βιομηχανίας που θα έδινε ώθηση στη διείσδυση των ΑΠΕ και θα αύξανε το αναπτυξιακό αποτέλεσμα επενδύσεων με χαμηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία, δημιουργώντας πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερα στα αιολικά, αν και το μέγεθος της εγχώριας αγοράς είναι σχετικά περιορισμένο, η σκοπιμότητα ανάπτυξης κατασκευαστικής βιομηχανίας τεκμηριώνεται και από τις δυνατότητες τροφοδοσίας των γειτονικών αγορών, αλλά και από τη μελλοντική σταδιακή ανανέωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού των αιολικών πάρκων. Στον τομέα των φωτοβολταϊκών, έχουν αναπτυχθεί εγχώριες μονάδες κατασκευής εξοπλισμού, με περιορισμένη όμως δυναμικότητα και τεράστιες δυσκολίες να αντιμετωπίσουν τον ισχυρό ανταγωνισμό από τις χώρες της Ν.Α. Ασίας. 299

10 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Υποδομές Δικτύων 4. Η σημερινή συγκυρία Η άμεσα ορατή επίπτωση της οικονομικής κρίσης είναι ασφαλώς η έλλειψη ρευστότητας και ιδιαίτερα η κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα δύο τελευταία χρόνια, ώριμα και αδειοδοτημένα έργα με διαθέσιμη ιδιωτική χρηματοδότηση ματαιώθηκαν, καθώς υπήρχε αδυναμία πρόσβασης σε τραπεζικούς οργανισμούς είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού. Όμως, οι συνέπειες της κρίσης ανέδειξαν παράλληλα με ιδιαίτερα έντονο τρόπο δυσλειτουργίες που έχουν τις ρίζες τους στις μακροχρόνιες παθογένειες που δημιουργήθηκαν και συντηρήθηκαν στις εποχές της ευημερίας (Κάπρος, 2011). Η έλλειψη σχεδιασμού αλλά και η μειωμένη ικανότητα πρόβλεψης και πρόληψης των εξελίξεων είχαν ως συνέπεια μία ούτως ή άλλως ασταθής αγορά, όπως είναι η αγορά ηλεκτρισμού σε όλες τις χώρες, στην Ελλάδα να βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Τα προβλήματα που συνδέονται με το έλλειμμα του λειτουργού της αγοράς (ΛΑΓΗΕ) έχουν σήμερα γίνει εκρηκτικά. Μία πρόχειρη ανάγνωση των δεδομένων που προσδιορίζουν το πρόβλημα του ΛΑΓΗΕ, θα περιοριζόταν στο ύψος των εγγυημένων τιμολογίων για τις φωτοβολταϊκές μονάδες, το οποίο ήταν εξ αρχής ιδιαίτερα υψηλό σε σύγκριση και με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (EREF, 2009). Κυρίως όμως, δεν προβλέφθηκε ένας αξιόπιστος μηχανισμός αναπροσαρμογής τους με βάση το κόστος των φωτοβολταϊκών συστημάτων, το οποίο τα τελευταία χρόνια σημειώνει κατακόρυφη πτώση λόγω τεχνολογικών βελτιώσεων αλλά και λόγω της συνεχούς αύξησης του μεριδίου της Κίνας στην παγκόσμια κατασκευαστική βιομηχανία. Η αναπροσαρμογή αυτή έγινε με καθυστέρηση και δειλία, αρχικά το 2009 (Ν. 3734/2009) και στη συνέχεια το 2012 με σχετικές υπουργικές αποφάσεις που παράλληλα ανέστειλαν την αδειοδότηση νέων έργων και επέβαλαν υπέρογκες εισφορές στις ήδη λειτουργούσες μονάδες. Τέλος, με πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις τα εγγυημένα τιμολόγια των φωτοβολταϊκών μειώνονται σε οριακό επίπεδο, ενώ οι εισφορές επί των εσόδων αυξάνουν μέχρι και 40% και επεκτείνονται και σε άλλες μορφές ΑΠΕ. Το αποτέλεσμα ήταν προβλεπόμενο και σίγουρα αντίθετο σε μία προοπτική εξυγίανσης και ανάκαμψης της αγοράς: στις ήδη δύσκολες συνθήκες της αγοράς, οι επενδύσεις ΑΠΕ έχουν νεκρώσει. Στα πολλαπλά εμπόδια που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα στον τομέα των ΑΠΕ, έρχεται να προστεθεί ένα κλίμα αβεβαιότητας ικανό να απομακρύνει και τον πιο αποφασισμένο και υπομονετικό επενδυτή. Όμως, από μία διεισδυτικότερη ανάγνωση του προβλήματος του ΛΑΓΗΕ, εντοπίζονται πρόσθετες στρεβλώσεις που παίζουν σήμερα τον καθοριστικό ρόλο για τη διόγκωση του ελλείμματος και γενικότερα για την αστάθεια στην αγορά. Ο ανορθολογικός τρόπος υπολογισμού της Οριακής Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ) αλλά και άλλες προστατευτικές ρυθμίσεις για τους παραγωγούς φυσικού αερίου, οδηγούν σε υπερβολικά υψηλές αποζημιώσεις. Και εδώ προκύπτει μια αδικαιολόγητη ολιγωρία για την πλήρη επίλυση του προβλήματος, παρά τις εισηγήσεις αρμόδιων φορέων. Αντίθετα, ο τρόπος που έχει επιλεγεί με τις συνεχείς αυξήσεις του Ειδικού Τέλους για τις ΑΠΕ και ατελέσφορος είναι, και παραπλανητικός, καθώς «χρεώνει» αποκλειστικά στις ΑΠΕ την αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τον καταναλωτή, δυσφημώντας τεχνολογίες πολλαπλά ωφέλιμες: για το περιβάλλον, για την απασχόληση και για την ανάκαμψη της οικονομίας μας. 5. Προκλήσεις και κίνδυνοι Η ευθυγράμμιση της χώρας μας με την ευρωπαϊκή πορεία στον ενεργειακό τομέα προϋποθέτει να εντοπισθούν άμεσα οι προκλήσεις για την πολιτεία και τις επιχειρήσεις και να αξιοποιηθούν προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα πρέπει να αναγνωρισθούν δύο σημαντικοί κίνδυνοι που παρεμβάλλονται στην πορεία αυτή και οι οποίοι, στις σημερινές οικονομικές συνθήκες, προβάλλονται με τη μορφή δύο παραπλανητικών και εξ ίσου καταστροφικών μύθων: Ο πρώτος μύθος του «πράσινου Ελντοράντο» είναι καταστροφικός γιατί προσδίδει σε ένα δυναμικό και απο δοτικό πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας χαρακτηριστικά ευκαιρίας για εύκολο πλουτισμό χωρίς 300

11 Δανάη Διακουλάκη Ο Ενεργειακός Τομέας στην Ελλάδα της Κρίσης: Προκλήσεις και Προοπτικές μακροπρόθεσμη προοπτική. Οι σοβαροί επενδυτές είναι οι πρώτοι που αποθαρρύνονται, καθώς η δημόσια διοίκηση δεν διαθέτει αξιόπιστους μηχανισμούς υποδοχής και αξιολόγησης των ενδιαφερομένων και δεν προωθεί παράλληλα τις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση θεσμών και υποδομών. Το φαινόμενο αυτό υπήρξε ιδιαίτερα έντονο στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών συστημάτων και οδήγησε σε υπερβολική χαλάρωση των περιβαλλοντικών περιορισμών, σε σημαντική επιβάρυνση της αγοράς και, κατ επέκταση στη δυσφήμηση των ΑΠΕ, ενισχύοντας τάσεις οπισθοδρόμησης και καλλιέργειας του δεύτερου μύθου. Ο δεύτερος μύθος προβάλλει το πλαστό δίλημμα «περιβάλλον ή ανάπτυξη» και είναι καταστροφικός, γιατί υποβάλλει την αντίληψη ότι οι περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες είναι «ακριβές» και ως εκ τούτου αντίθετες με την ανάπτυξη, ενώ οι συμβατικές είναι «φθηνές» και την ενισχύουν. Η αντίληψη αυτή θέτει την Ελλάδα στο περιθώριο των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων, ενώ προσκρούει όχι μόνο σε θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά και στην πλούσια πλέον διεθνή εμπειρία. Είναι σαφές ότι, η πορεία προς μία οικονομία «χαμηλού άνθρακα» προϋποθέτει την ισχυρή αλλά σταδιακή αύξηση του μεριδίου των τεχνολογιών αξιοποίησης των ΑΠΕ και τη συμβίωσή τους με συμβατικές τεχνολογίες (οι οποίες ταυτόχρονα βελτιώνονται), έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια του συστήματος και η μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους. Στην ίδια λογική των «φθηνών» λύσεων, εντάσσεται και η αλόγιστη χρήση της βιομάζας τον χειμώνα του , η οποία λόγω της απουσίας προδιαγραφών καυσίμων και εξοπλισμού οδήγησε σε σοβαρή υποβάθμιση του αστικού ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος και επιβάρυνση της ανθρώπινης υγείας. Η αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από τους δύο αυτούς αντιαναπτυξιακούς μύθους επιτυγχάνεται με την προώθηση θετικών δράσεων προς τρεις βασικές κατευθύνσεις: Ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός που θα προδιαγράφει την επιδιωκόμενη μελλοντική διάρθρωση του ενεργειακού συστήματος στο σύνολό του, θα καθορίζει τον οδικό χάρτη για την επίτευξη των στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές και αρνητικές συνέργειες μεταξύ τους και τέλος, θα προσδιορίζει τον χρονισμό όλων των αναγκαίων δράσεων σε επίπεδο θεσμών και υποδομών. Προσεκτικές θεσμικές ρυθμίσεις που θα εγγυώνται τη σταθερότητα της αγοράς και θα διασφαλίζουν την άρση όλων των στρεβλώσεων και την ισότιμη πρόσβαση σε αυτή όλων των παραγωγών και τεχνολογιών. Χωρίς αυτές τις αρχικές ρυθμίσεις μία απορρυθμισμένη αγορά οδηγεί σε νέες στρεβλώσεις και σε μη αποδοτική χρήση των πόρων. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας έτσι ώστε, στο πλαίσιο του ενεργειακού σχεδιασμού και των σταθερών κανόνων της αγοράς, να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να επιταχυνθεί η ανάκαμψη της οικονομίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και στη μεγιστοποίηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας των επενδύσεων με την ενίσχυση της εγχώριας κατασκευαστικής βιομηχανίας και της εξωστρέφειάς της. Σε ένα διεθνές ενεργειακό τοπίο που μεταβάλλεται ταχύτατα, η Ελλάδα θα πρέπει να αναζητήσει, στις ιδιαίτερα δύσκολες σημερινές συνθήκες, το στίγμα της ενεργειακής της πολιτικής στη βάση αυτών των στρατηγικών κατευθύνσεων. Δρώντας με σχέδιο, ταχύτητα, συντονισμό και ρεαλισμό. 301

12 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Υποδομές Δικτύων Βιβλιογραφία - Πηγές Αναγνωστόπουλος Ι. και Παπαντώνης Δ., (2013), «Εκτίμηση μελλοντικών αναγκών αποθήκευσης ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της Ελλάδας». Σχολή Μηχανολόγων Μηχ. Ε.Μ.Π. STORE Programme. Supported by Intelligent Energy Europe. COM(2006) 841 τελικό, «Προοπτικές για την εσωτερική αγορά αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας». Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρυξέλλες, 10/1/2007. COM(2011) 885 τελικό, «Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050». Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρυξέλλες, 15/12/2011. COM(2013) 175 τελικό, «Έκθεση προόδου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας». Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρυξέλλες, 27/3/2013. Ζερβός Α. και Κάραλης Γ., (2012), «Σημειώσεις Αιολικής Ενέργειας». Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π. ΙΟΒΕ-ΕΜΠ, (2012), «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας». Έκθεση αποτελεσμάτων εργασιών, πάνελ ΙΟΒΕ και Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας Ε.Μ.Π. Κάπρος Π., (2011), «Η ενεργειακή αγορά και η οικονομική κρίση». Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη, ΙΕΝΕ. 22 Νοεμβρίου ΣΕΦ, (2013), «Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών». Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών. Τσαλέμης Δ., (2012), Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Συμμετοχή και οφέλη για την τοπική κοινωνία. ΥΠΕΚΑ, (2010), National Renewable Energy Action Plan in the scope of Directive 2009/28/EC. Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Balaras C., Gaglia A., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis Y. and Lalas D., (2007), European residential buildings and empirical assessment of the Hellenic building stock, energy consumption, emissions and potential energy savings, Building and Environment, 42, Clastres C. and Locatelli C., (2012), European Union energy security: the challenges of liberalisation in a risk-prone international environment Society. HALSHS Erdoglu E., (2013), Implications of liberalization policies on government support to R&D: Lessons from electricity markets. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 17, EREF, (2009), Prices for Renewable Energies in Europe. European Renewable Energies Federation. Report Eurobarometer, (2007), Energy Technologies: Knowledge, Perception, Measures. Special Eurobarometer 262, European Commission. EWEA, (2013), Wind in Power: 2012 Energy Statistics. European Wind Energy Association. IEA, (2012), Key World Energy Statistics. International Energy Agency. Kanellakis M., Martinopoulos G. and Zachariadis T., (2013), European energy policy A review. Energy Policy. Article in Press. ΚΑΠΕ, (2009), Energy Efficiency Policies and Measures in Greece Odyssee MURE Programme. Supported by Intelligent Energy Europe. Keating D., (2013), Freedom to Choose?. European Voice. Midttun A., (2012), The greening of European electricity industry: A battle of modernities. Energy Policy, 48, OECD/IEA, (2005), Lessons from liberalized electricity markets. International Energy Agency, Paris. OECD/IEA, (2008), IEA Energy Policies Review: The European Union. International Energy Agency, Paris. Palm J., (2008), Emergency management in the Swedish electricity market: The need to challenge the responsibility gap. Energy Policy, 36,

13 Δανάη Διακουλάκη Ο Ενεργειακός Τομέας στην Ελλάδα της Κρίσης: Προκλήσεις και Προοπτικές REN21, (2012), Renewables 2012: Global Status Report. Vasconcelos J., (2013), Two decades behind schedule, we need to re-think the single energy market. Energy Post. Wu Y., (2012), Electricity market integration: Global trends and implications for the EAS region. Economics Discussion Paper 12.19, Business School, University of Western Australia. 303

14

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Γενικός Γραμματέας ΙΕΝΕ 1 Εξέλιξη των εφαρμογών ΑΠΕ σε χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με την Ελλάδα (I/II) Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Σειρά Πληροφοριακού και Εκπαιδευτικού Υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης ΠΑΤΡΑ, 2016 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑ 3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Προτεινόμενη Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια.

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει πυροδοτήσει αρκετές διαφωνίες ως προς την έννοια, τη χρησιμότητα αλλά και τη σκοπιμότητά της τα τελευταία χρόνια. Ν. Χατζηαργυρίου: «Έξυπνη προσαρμογή ή θάνατος;» Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για το σημερινό Συνέδριο που έχει ως επίκεντρο ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟ- ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟ- ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟ- ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Στη χώρα μας η έλλειψη μακρόχρονου σχεδιασμού και στρατηγικής είναι γνωστή σε όλους σχεδόν τους τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σειρά Πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού Δείκτες Ενεργειακής Έντασης 10 11 - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας

Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας ΙΕΝΕ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Η Ανανεώσιμη Ενέργεια ως Μείζων Παράγων της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας Δρ. Σάββας Σεϊμανίδης Αντιπρόεδρος EREF Οκτώβριος 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΡΘΟΥΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΣTO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ : Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» με Θέμα : ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ

Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Εθνικοί Στόχοι και Πολιτική για την Προώθηση των ΑΠΕ Κωνσταντίνος Ξήχειλος Αν. Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Συζητάμε σήμερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ένα θέμα πού θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια.

Συζητάμε σήμερα για την πράσινη επιχειρηματικότητα, ένα θέμα πού θα έπρεπε να μας έχει απασχολήσει πριν από αρκετά χρόνια. Ομιλία του Προέδρου του ΣΘΕΒ κ. Νίκου Ρώμνιου με θέμα Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην Εκδήλωση της ΕΕΔΕ (Τμήμα Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος) με θέμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα Περιβαλλοντικά Πρότυπα»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Μεταρρυθμίσεις με το Βλέμμα στο Μέλλον - Κύκλος ανοιχτών συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δημήτρης Παπακανέλλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δρ. Νίκος Βασιλάκος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παραγωγών Ενέργειας από ΑΠΕ (EREF) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Δ. Μετικάνης Διευθυντής Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής 25.06.2010 Κύρια Σημεία 1. Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον 2. Το Επενδυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά

Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Νομοθετικές ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά Ποιος υποσκάπτει την ανάπτυξη; Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών 19 Δεκεμβρίου 2012 ΣΕΦ: το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΙΕΝΕ workshop Αθήνα, 26 Νοεµβρίου 2010 Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ 1 Περιεχόµενα Σηµερινή Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εµπόδια Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr ΤΕΕ Χανιά, 22 Μαΐου 2009 Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ΣΕΦ 6 ιδρυτικά µέλη το 2002 49 µέλη σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΑΗΚ 2 ο Ενεργειακό Συμπόσιο, 14-15 Μαρτίου 2013 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια

Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια Η αγορά. Ο κόσμος. Η Κύπρος. Πράσινη Ενέργεια ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φωτοβολταϊκά Συστήματα οικιακά / βιομηχανικά / αυτοπαραγωγή / μεγάλα πάρκα Ηλιακά Θερμικά Συστήματα οικιακά/εμπορικά Θέρμανση / κλιματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΑΛΚΙ Α 10/04/2009 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ Σε ολόκληρο τον κόσµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας ) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και το Υποστηρικτικό του Θεσμικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ,, ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Η

Διαβάστε περισσότερα

Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών

Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η επανεκκίνηση της ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών Σωτήρης Καπέλλος Πρόεδρος ΣΕΦ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, 8 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός: Όραμα βιωσιμότητας για την Ε λλάδα τ ου 2050 Μακροχρόνιος σχεδιασμός: ενεργειακός Όραμα βιωσιμότητας για την Ελλάδα Πλαίσιο Το ενεργειακό μίγμα της χώρας να χαρακτηριστεί ιδανικό απέχει από Οιπολιτικέςγιατηνενέργειαδιαχρονικά απέτυχαν Στόχος WWF

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια. Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. Επενδύσεις σε ΑΠΕ: Σύντομη επισκόπηση με ειδική αναφορά στην αδειοδότηση αιολικών στην Εύβοια Γεωργία Λ. Γληνού Συντονίστρια Ομάδας Α.Π.Ε. 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟ 2008 ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ (Ι) Πηγή: REN21,

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών Πέµϖτη, 2 Ιουλίου 2009 Συµϖεράσµατα Ηµερίδας ΙΕΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Αλεξ. Σούτσου 3, 106 71

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014

Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2014 2 2 2015 Το 2014 ήταν μια πολύ κακή χρονιά για την αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελληνική πραγματικότητα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε.»

«Η Ελληνική πραγματικότητα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε.» «Η Ελληνική πραγματικότητα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων στον τομέα των Α.Π.Ε.» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κουκλέλης Πρόεδρος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Κουκλέλης Πρόεδρος Δ.Σ. «Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή & Ελληνική Αγορά Ενέργειας από τη σκοπιά της Βιομηχανίας» Κωνσταντίνος Κουκλέλης Πρόεδρος Δ.Σ. 11 Νοεμβρίου 2014 Μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Τάσεις στην πολιτική ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη νέα ενεργειακή πραγµατικότητα της Ελλάδας Σπύρος Ι. Κιαρτζής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας ΤΕΕ / ΤΚΜ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας οι µη ορυκτές ανανεώσιµες

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 Η ενεργειακή αγορά και η οικονομική κρίση Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 2 Η οικονομική κρίση 1. Μείωση της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Η Ενεργειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος 08 Μαΐου 2014 Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι ΑΠΕ ως βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

«ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» «ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» Διαμαντής Βαχτσιαβάνος Διευθύνων Σύμβουλος EUPHORES WORKSHOP, 5 Δεκ 2013, Βουλή των Ελλήνων Προκλήσεις στις Πολιτικές των ΑΠΕ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οκτωβρίου Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 17 o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας Ενέργεια & Ανάπτυξη 2012 30-31 Οκτωβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα Έντιμε Κύριε Υπουργέ, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωστής Χριστοδούλου Μέλος ΡΑΕ kostis@rae.gr EnergyReS 2008 Αθήνα, 11.04.2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημερινή κατάσταση- εθνικός στόχος για τα έτη 2010-2020 Μέτρα πολιτικής για την

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΗΑΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΗΑΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ Α..Π.Ε.. Λεωφ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα, τηλ.: 210 69 68 418, Fax: 210 69 68 031 ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΗΑΠΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος

Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήματος Π. Κάπρου, Κ. Ντελκή και Λ. Μάντζου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. E-mail: kapros@central.ntua.gr Αθήνα, Ιούνιος 1999 ΕΜΠ Ιούνιος 1999

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση Πράσινης Επιχειρηματικότητας σε Τοπικό Επίπεδο

Προώθηση Πράσινης Επιχειρηματικότητας σε Τοπικό Επίπεδο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Προώθηση Πράσινης Επιχειρηματικότητας σε Τοπικό Επίπεδο Βαγγέλης Μαρινάκης Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών

Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών Προοπτικές και εμπόδια Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) www.helapco.gr Workshop Φωτοβολταϊκών ΙΕΝΕ Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Ήλιος: η τελική λύση Φωτοβολταϊκά Ο ταχύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ρόδος, 8 και 9 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών EcoBuilding Conference, EXPO ATHENS Ανθούσα 10 Δεκεμβρίου 2010 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών () Παροχή Ολοκληρωμένων Ενεργειακών Υπηρεσιών Μαρκογιαννάκης Γιώργος Μηχανολόγος Μηχανικός MSc. Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ραφαήλ Μωυσής Sc.D. Αντιπρόεδρος ΙΟΒΕ

Ραφαήλ Μωυσής Sc.D. Αντιπρόεδρος ΙΟΒΕ Η Ενέργεια και ο ρόλος της στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο Ραφαήλ Μωυσής Sc.D. Αντιπρόεδρος ΙΟΒΕ Παρέμβαση στην Ημερίδα που συνδιοργανώνουν Το ΕΛΙΑΜΕΠ, η Κίνηση Πολιτών, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, το ΙΟΒΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας στα φωτοβολταϊκά

Θέσεις εργασίας στα φωτοβολταϊκά Θέσεις εργασίας στα φωτοβολταϊκά Δρ. Σωτήρης Καπέλλος Γ.Γραμματέας / Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών Εκδήλωση People in Crisis, ΕΒΕΑ 10 Δεκεμβρίου 2012 Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan»

Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» Ομιλία του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου, Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ στο Συνέδριο «Investment & Growth: Building a National Plan» 1.Πρόλογος Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, καλησπέρα σας. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο μετασχηματιστικών αλλαγών προσελκύοντας επενδυτές από όλο τον κόσμο. Ενισχύοντας την Ανάπτυξη του Τομέα Ενέργειας Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Νοέμβριος 2013

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Νοέμβριος 2013 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Αφήστε τον ήλιο να λάμψει! Νοέμβριος 2013 Η κοινοτική πολιτική και οι στόχοι για το 2030 Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως γνωστόν, έχει δεσμευθεί να επιτύχει μερίδιο 20% συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012. Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012. Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/2012 Προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 27 Α του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010

ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010 ηµόσια Συζήτηση Οι Ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου Εισαγωγή στη συζήτηση Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς Νοε 2010 ηµόσια Συζήτηση: Οι ενεργειακές Προκλήσεις της Κύπρου, Λεµεσός, 11 Νοεµβρίου 2010 0 Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 Εισηγητής: Γ. Ζαγκλιβερινός, ιευθυντής Ανθρώπινου υναµικού, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ιστορικά η Χηµική Βιοµηχανία αποτελεί έναν από τους βασικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Προοϖτικές Πράσινης Εϖιχειρηµατικότητας στον Ενεργειακό Τοµέα

Προοϖτικές Πράσινης Εϖιχειρηµατικότητας στον Ενεργειακό Τοµέα Ηµερίδα ΙΕΝΕ µε θέµα «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Απασχόληση» Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών Πέµπτη, 2 Ιουλίου 2009 1. Εισαγωγή Το ΙΕΝΕ οργανώνει Ηµερίδα µε θέµα «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ Μ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ:ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ Μ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» Με επιτυχία διεξήχθη η Ημερίδα με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα