AÑ. ÖÕËËÏÕ 2114 ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï ôçë.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2114 ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 2114 ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï ôçë.: ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Óåë. 2-8 Ανάδειξη, προστασία και αποκατάσταση του αρχαιολογικού µνηµείου Άσπρος Πύργος Με την καθοδήγηση και την πολύτιµη συνεργασία της Γ Εφορείας, Προ στορικών & κλασικών Αρχαιοτήτων και της αρχαιολόγου, Καλλιόπης Παπαγγελή Óåë. 5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Την τελική λύση στο πρόβληµα µε τα οφειλόµενα στους µεταφορείς, οφείλει να δώσει το Υπουργείο Οικονοµικών Σαράντα πέντε θεσµικές και αναπτυξιακές αλλαγές στον «Καλλικράτη» - Περιλαµβάνει το πρώτο υπόµνηµα της Κεντρικής Ένωσης ήµων Ελλάδος προς το υπουργείο Εσωτερικών Η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και της ακίνητης περιουσίας των δήµων έως το τέλος του 2013 ανάµεσα στις προτάσεις Σåë. 2 Στη φάκα πολυµελής σπείρα που εξαπατούσε ηλικιωµένους Συνελήφθησαν 14 άτοµα κατά την έφοδο αστυνοµικών σε σπίτια στα Άνω Λιόσια, ενώ αναζητούνται ακόµη εννέα Óåë. 3 - Κατασχέθηκαν πέντε αυτοκίνητα, όπλα και φυσίγγια που βρίσκονταν παράνοµα στην κατοχή των δραστών Αυστηρότερα κριτήρια για τη χορήγηση επιδόµατος ανεργίας από τον ΟΑΕ ιευκρινιστική εγκύκλιος - Τι αλλάζει στα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα Εκπαίδευση επιστηµόνων για την Ψυχοκινητική Ανάπτυξη παιδιών από 2 µηνών έως 5 ετών στην Ελευσίνα - Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ήµου Ελευσίνας µε το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας Σåë. 3 ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Ο ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ 4-0 ΤΟΝ ΠΕΛΟΠΑ ΚΙΑΤΟΥ Σåë. 9 Σåë. 5 Πρεµιέρα στις 5 Νοεµβρίου για το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο του ήµου Ασπροπύργου Έκτος χρόνος συνεχούς ειτουργίας του θεσµού ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Η αναµόρφωση του προ πολογισµού έτους 2012 και ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΗΣ και τα έργα στους οικισµούς Πάχη και Βαρέα Νέα διανοµή φθηνών προ όντων Θα απασχολήσουν τη σηµερινή συνεδρίαση του Σ Μεγαρέων Óåë. 4 στο Ζεφύρι Σåë. 7 ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 3-2 ΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Óåë

2 2-ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή ευτέρα Καιρός: Τοπικές νεφώσεις Άνεµοι: Νιοτιοανατολικοί 4-6 µποφόρ Θερµοκρασία: Από 18 έως 26 βαθµούς Σαράντα πέντε θεσµικές και αναπτυξιακές αλλαγές στον «Καλλικράτη» - Περιλαµβάνει το πρώτο υπόµνηµα της Κεντρικής Ένωσης ήµων Ελλάδος προς το υπουργείο Εσωτερικών ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Αβραµίου, Τιµοθέου Η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και της ακίνητης περιουσίας των δήµων έως το τέλος του 2013 ανάµεσα στις προτάσεις ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 Ελευσίνα Στυλιάρα Ελένη - Εθνικής Αντιστάσεως 88 Τηλ. : Αχαρνές Πατρινού Μαρία Λεωφόρος Αγίου Πέτρου 27, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-14:00 & 17:00-08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: Σενουντά Αντουάν Γ. Κύπρου 76, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-23:00 Τηλέφωνο: Άνω Λιόσια - Ζεφύρι Χαραλαµπιδη Ελενη Λεωφορος Φυλης 253 Τηλέφωνο : Ασπρόπυργος Σαββινίδου Κύρα - Γκορυτσά τηλ.: Μάνδρα Γιάννου Γεώργιος - ήµητρος 8 τηλ.: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç ñþóôïò Ñïýóóïò Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Συνολικά 45 προτάσεις για θεσµικές και αναπτυξιακές αλλαγές στον «Καλλικράτη» περιλαµβάνει το πρώτο υπόµνηµα της Κεντρικής Ένωσης ήµων Ελλάδος (ΚΕ Ε) προς το υπουργείο Εσωτερικών. Οι σηµαντικότερες από τις προτάσεις αλλαγών που υποβλήθηκαν αφορούν: 1. Μεταφορά της αρµοδιότητας των λα κών αγορών 2. Επανεξέταση του ασυµβίβαστου των δηµάρχων 3. Ο χρόνος κατά τον οποίον δηµόσιοι υπάλληλοι εκτελούν χρέη δηµάρχων, αντιδηµάρχων και προέδρων δ.σ. να λογίζονται ως χρόνος πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας. Ηαποκατάσταση του µεσαιωνικού µνηµείου Άσπρος Πύργος, που βρίσκεται στον παράδροµο την Νέας Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου, λίγα µέτρα από το κτίριο Ι.Κ.Α Ασπροπύργου, πρόκειται για το πρώτο, από µια σειρά έργων, ανάλογου χαρακτήρα που θα υλοποιήσει ο ήµος Ασπροπύργου µε στόχο την ανάδειξη και προστασία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς. Η κίνηση αυτή αποτελεί συνέχεια της ανάδειξης και της απόδοσης, στους δηµότες της πόλης, του ανάγλυφου µνηµείου, που απεικονίζει τον Καπετάν Μελέτη Βασιλείου. Είναι το δεύτερο βήµα, µιας οραµατικής πολιτικής του ήµου Ασπροπύργου, που έχει ως στόχο, να βγάλει από την αφάνεια και να ενοποιήσει τους µνηµειακούς 4. Να εξαιρεθεί το προσωπικό των κοινωνικών δοµών της Αυτοδιοίκησης από το υπάρχον πλαίσιο προσλήψεων για να µην παρατηρούνται ελλείψεις στο προσωπικό. 5. Ειδικά για τους δήµους µικρών νησιών και τους ορεινούς δήµους ζητείται να καταργηθεί η αναλογία 1/5, η δυνατότητα πρόσληψης εποχικών από δίµηνο να γίνει ε- ξάµηνο και να προβλεφθεί αυξηµένη µοριοδότηση της εντοπιότητας. 6. Να εξαιρεθεί από τους περιορισµούς της αναλογίας 1 προς 5 η πρόσληψη δηµοτικών αστυνοµικών. 7. Σε νησιωτικούς και ορεινούς δήµους κάτω των κατοίκων, ο δήµος να έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει Η συνέχεια στη σελ. 8 Ανάδειξη, προστασία και αποκατάσταση του αρχαιολογικού µνηµείου Άσπρος Πύργος Με την καθοδήγηση και την πολύτιµη συνεργασία της Γ Εφορείας, Προ στορικών & κλασικών Αρχαιοτήτων και της αρχαιολόγου, κ. Καλλιόπης Παπαγγελή Ο Άσπρος Πύργος, µετά τον ευπρεπισµό του χώρου χώρους της πόλης, διαµορφώνοντας µια ελκυστική διαδροµή πολιτισµού, ικανή να γνωρίσει στον επισκέπτη του Ασπρόπυργου, την πλούσια κληρονοµιά του τόπου, αλλά και να εµπνεύσει, για ανάλογο µελλοντικό βηµατι- Συνέχεια στη σελ. 6

3 ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 Στη φάκα πολυµελής σπείρα που εξαπατούσε ηλικιωµένους Συνελήφθησαν 14 άτοµα κατά την έφοδο σε σπίτια στα Άνω Λιόσια, ενώ αναζητούνται ακόµη εννέα - Κατασχέθηκαν πέντε αυτοκίνητα, όπλα και φυσίγγια που βρίσκονταν παράνοµα στην κατοχή των δραστών Πολυµελής σπείρα που διέπραττε κλοπές και απάτες σε βάρος ηλικιωµένων, στις περιοχές Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Περιστερίου, Χα δαρίου, Βριλησσίων, Παπάγου, Πετραλώνων, Κορυδαλλού, Αµπελόκηπων και Ηρακλείου, εξαρθρώθηκε έπειτα από συντονισµένη επιχείρηση της Αστυνοµίας στα Άνω Λιοσια. ικογραφία σε βάρος συνολικά 23 ατόµων - µέλη οικογενειών Ροµά Για την υπόθεση σχηµατίστηκε δικογραφία σε βάρος συνολικά 23 ατόµων, όλα µέλη οικογενειών Ροµά, για τα αδικήµατα της σύστασης εγκληµατικής οργάνωσης, ληστείας, κλοπής, απάτης και παράβαση του νόµου περί όπλων. Από τους κατηγορούµενους συνελήφθησαν 14 άτοµα, ηλικίας από 19 έως 49 ετών, ενώ άλλα εννέα αναζητούνται. Εἰχαν αφαιρέσει ευρώ από τα θύµατα Τα µέλη της σπείρας χρησιµοποιούσαν διάφορα τεχνάσµατα για να µπουν στα σπίτια, όπως π.χ. ότι ήταν υπάλληλοι της ΕΗ και µε την µέθοδο της απασχόλησης αφαιρούσαν χρήµατα, χρυσαφικά καθώς και άλλα αντικείµενα. Πολλές φορές δεν δίσταζαν να ασκήσουν σωµατική βία και να απειλήσουν µε µαχαίρια τους ηλικιωµένους, προκει- µένου να τους αποσπάσουν χρυσαφικά και χρήµατα. Από τη µέχρι στιγµής έρευνα, εξιχνιάσθηκαν 17 περιπτώσεις ληστειών, κλοπών και απάτης σε βάρος ηλικιωµένων.το σύνολο των αφαιρεθέντων χρηµάτων ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Σε έρευνα που διενεργήθηκε σε πέντε σπίτια στα Άνω Λιόσια, κατασχέθηκαν µία κυνηγετική καραµπίνα, ένα πιστόλι REPLICA, έξι φυσίγγια και πέντε ΙΧ αυτοκίνητα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συµµετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται. Εκπαίδευση επιστηµόνων για την Ψυχοκινητική Ανάπτυξη παιδιών από 2 µηνών έως 5 ετών στην Ελευσίνα - Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ήµου Ελευσίνας µε το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας Ο ήµος Ελευσίνας σε συνεργασία µε το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας, θα ξεκινήσουν πρόγραµµα ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αναπτυξιακών και Μαθησιακών ιαταραχών στα πλαίσια του οποίου θα διενεργηθεί Προληπτικός Έλεγχος της Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης παιδιών (2 µηνών έως 5 ετών). Το πρόγραµµα τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Στην προκαταρτική φάση του προγράµµατος θα εκπαιδευτούν επιστήµονες (Παιδίατροι-Ψυχολό γοι- Λογοθεραπευτές) και οι οποίοι στην συνέχεια θα δεσµευτούν να εξετάσουν εθελοντικά βρέφη και παιδιά του ήµου Ελευσίνας. Η εκπαίδευση διαρκεί 16 ώρες και γίνεται από εκπαιδευτές πιστοποιηµένους από το Πανεπιστήµιο του Denver (USA). Το κόστος της εκπαίδευσης για κάθε επιστήµονα είναι 600. Οι επιστήµονες πρέπει να προταθούν µόνο µέσω του ήµου και θα αποκτήσουν µια νέα σηµαντική επιστηµονική δεξιότητα και ένα αναγνωρισµένο δίπλωµα πιστοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν µε την /νση Κοινωνικής Προστασίας του ήµου Ελευσίνας Ερµού & Αθηνάς τηλ ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ΚΕΠ: ( /ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:: , ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΕΗ: (. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 - Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ ΑΠ : ΒΛΑΒΕΣ , ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΚΕΠ: ( εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ΟΥ: (Εθν. Αντιστάσεως & ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ ( ιευθυντής) ( Γραµµατεία) ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΟΛΕ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: , ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ΙΚΑ: ΚΕΠ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΙΚΑ: (Tµήµα Eσόδων - Προ στάµενος) ΚΕΠ: ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: ΡΑ ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ΡΑ ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 Να δοθεί άµεσα λύση για τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά -Επισηµαίνει σε δηλώσεις του ο βουλευτής Βασίλης Οικονόµου Σαράντα µια προσλήψεις εκπαιδευτικών ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας ΟΚοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ηµοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόµου, δήλωσε µε αφορµή και την ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή για την κατάσταση των Ελληνικών Ναυπηγείων στο Σκαραµαγκά (Αρ. Πρωτ. 3381/ ): «εν µπορεί να συνεχιστεί η απαγόρευση στα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (Σκαραµαγκάς) στην ανάληψη εµπορικών εργασιών που δεν σχετίζονται µε το Πολεµικό Ναυτικό. Η κυβέρνηση, εάν όντως θέλει να λύσει το πρόβληµα και να ενισχύσει την ανάπτυξη, πρέπει να διαπραγµατευτεί άµεσα και τάχιστα µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού της ΕΕ και τον Επίτροπο Αλµούνια ώστε να αρθεί το πρόστιµο που επιβλήθηκε στην προηγούµενη ιδιοκτησία HDW και σήµερα µε τις προσαυξήσεις αγγίζει τα 540 εκατ ώστε να µπορέσουν τα ναυπηγεία να αναλάβουν δουλειές από όλο τον κόσµο χωρίς να περιµένουν να είναι βιώσιµα µε αποκλειστικό και µοναδικό πελάτη το Πολεµικό Ναυτικό. Η σιωπή γύρω από αυτό το θέµα δεν µπορεί να συνεχιστεί. Εάν η ΕΕ και η Επιτροπή Ανταγωνισµού θέλουν πράγµατι να βοηθήσουν την χώρα µας και εάν η κυβέρνηση θέλει πράγµατι να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας µας, η υπόθεση των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά και των προστίµων της ΕΕ πρέπει να κλείσουν άµεσα. Ούτε δηµοσιονοµικό πρόβληµα προκύπτει ούτε το ελληνικό κράτος θα χρειαστεί να βάλει το χέρι στην τσέπη. Αντίθετα µε την άρση των περιορισµών της Επιτροπής Ανταγωνισµού της ΕΕ προς τα Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ που ζητάµε ως ηµοκρατική Αριστερά το µόνο που θα έρθει στην χώρα µας (και κατά συνέπεια στην Ευρωπα κή Ένωση) είναι επενδύσεις εκατοντάδων εκατοµ- µυρίων ευρώ και νέες θέσεις εργασίας! Εάν κάποιος θέλει να αναζητήσει τα χρήµατα των προστίµων ας απευθυνθεί στην γερµανική HDW η οποία «καταδικάστηκε» από την Επιτροπή Ανταγωνισµού και η οποία εξακολουθεί να οφείλει εκατοµµύρια ευρώ στο ελληνικό κράτος από την δραστηριότητά της µέχρι και το 2009». Την πρόσληψη 41 εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04, ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για τα σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης των ιευθύνσεων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ωδεκανήσου και Κυκλάδων ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Οι προσλήψεις γίνονται για την κάλυψη των κενών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές µε προηγούµενη υπουργική απόφαση και δεν προσήλθαν να αναλάβουν υπηρεσία. Οι προσλαµβανόµενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στους προ στάµενους των ιευθύνσεων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από σήµερα 29 Οκτωβρίου 2012 µέχρι και Τετάρτη 31 Οκτωβρίου Μειώθηκε το εµπορικό κατά 22,2% τον Αύγουστο ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ και ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΗΣ Νέα διανοµή φθηνών προ όντων στο Ζεφύρι Άγριος ξυλοδαρµός ηλικιωµένου από διαρρήκτες στο Ζεφύρι Στα 1.002,1 εκατ. ευρώ ανήλθε το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, τον Αύγουστο του 2012, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 22,2%, σε σχέση µε ένα χρόνο νωρίτερα. Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκε στο ποσό των 2.205,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 8,5%, ενώ η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών ανήλθε στα 1.203,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 7,2%. Κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2012, το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, διαµορφώθηκε σε 8.963,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 21,8% Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2012 διαµορφώθηκε σε ,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 8,5%, ενώ η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών ανήλθε στο ποσό των ,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,2%. Πιστή στη δέσµευσή της για παροχή φθηνών προ όντων στους κατοίκους του δήµου Φυλής, η Κίνηση Αλληλεγγύης Κατοίκων και Εργαζοµένων Φυλής, διοργανώνει -για δεύτερη φορά µέσα στο φθινόπωρο - νέα διανοµή. Η Κίνηση Αλληλεγγύης εξασφάλισε συνεργασία µε τυροκοµείο από την Κρήτη και θα διαθέσει τα εξής τυροκοµικά προ όντα:κεφαλοτύρι, γραβιέρα, φέτα, ανθότυρο νωπό και ανθότυρο ξηρό Ρεθύµνου. Επίσης για πρώτη φορά θα προσφέρει στους δηµότες σταφίδα σουλτανίνα Κρήτης καθώς και κρεµµύδια Θήβας. Η διανοµή θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 3 Νοεµβρίου και ώρα 8.30 π.µ. στην Παναγία Γρηγορούσης (κεντρική οδός Ζεφυρίου) δίπλα στη γέφυρα της Αττικής οδού -Οικόπεδο ερβενακίων & Φιλικής Εταιρείας. Σε οικία στο Ζεφύρι εισέβαλαν εχθές πριν τις 8 το πρωί, ληστές, οι οποίοι απείλησαν, έδεσαν και φίµωσαν τον ηλικιωµένο άνδρα που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σπίτι. Ο άτυχος ηλικιωµένος που υπέστη άγριο ξυλοδαρµό βρέθηκε λίγη ώρα µετά από συγγενείς αιµόφυρτος και δεµένος χειροπόδαρα. Στο σηµείο µετέβη άµεσα ασθενοφόρο για να µεταφέρει σε νοσοκοµείο το θύµα και περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. προκειµένου να διενεργηθεί έρευνα.

5 ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ΘÑÉÁÓÉÏ-5 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Την τελική λύση στο πρόβληµα µε τα οφειλόµενα στους µεταφορείς, οφείλει να δώσει το Υπουργείο Οικονοµικών ΗΠεριφέρεια Αττικής απαντώντας στην ανακοίνωση της Γενικής Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισµού που κάνει λόγο για «απόπειρα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής να αντικαταστήσουν τη µεταφορά µαθητών µέσω τουριστικών λεωφορείων µε τη µίσθωση ταξί», διευκρινίζει: «Με το πρόβληµα της µεταφοράς των µαθητών να έχει φτάσει σε πραγµατικό αδιέξοδο χιλιάδες οικογένειες στην Αττική δεν είναι ώρα να δηµιουργείται πόλεµος εντυπώσεων και µάλιστα λανθασµένων. Η Περιφέρεια Αττικής έχει τηρήσει στο ακέραιο όλες τις δεσµεύσεις της προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την υπογραφή δίµηνης παράτασης των συµβάσεων για το έργο της µεταφοράς, ενώ παράλληλα έχει διαθέσει επιπλέον 3 εκ. ευρώ αποκλειστικά από δικούς της πόρους για το συγκεκριµένο σκοπό. Την τελική λύση στο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί µε τα οφειλόµενα των προηγούµενων ετών στους µεταφορείς, οφείλει να δώσει άµεσα το Υπουργείο Οικονοµικών. Σχετικά µε την αναφορά σε δροµολόγια µέσω µίσθωσης ταξί, αποσαφηνίζουµε ότι πρόκειται για νέα δροµολόγια που καλύπτουν τη µεταφορά µαθητών µε ειδικές ανάγκες και δεν συσχετίζονται µε το γενικότερο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί. Καλούµε τους µεταφορείς να αναλάβουν κι αυτοί µε τη σειρά τους τις ευθύνες τους, σκεπτόµενοι σαν γονείς και αναλογιζόµενοι την κοινωνική αναστάτωση που έχει προκληθεί από τη διακοπή του έργου της µεταφορά των µαθητών. Η σύγχυση εξυπηρετεί µόνο όσους δεν θέλουν να δοθεί λύση στο πρόβληµα. Η Περιφέρεια Αττικής δεν κάνει διασπαστικές κινήσεις. Προτιµά να επικεντρώνεται στις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών». ΦΥΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΚΗΠΟ Γράφει ο Λάττας Σήµερα θα απευθυνθώ στους φίλους αναγνώστες, και θα τους δώσω συµβουλή, έτσι για να ναι ΓΝΩΣΤΕΣ. θα αγριέψουν, Το βλέπετε να κοιµηθούν µε το δούλεµα την ΚΥΡΑ, όπου µας κάνουν ΟΛΟΙ, σε λίγο θα γυρέψουν. η νόσος είναι ανίατος κι είναι πολύ χειρότερη, Πάρτε κατσίκα και από την ΠΑΝΩΛΗ. να χετε το γάλα των παιδιών σας, Να αφουγκραστείτε είµαστε υπό ΚΑΤΟΧΗΝ, ήσυχα της καρδιάς ξένο είναι το βιό σας τον χτύπο, που σας προτρέπει Οι φόροι είναι συνεχώς, αβάσταχτοι φυτέψετε τον ΚΗΠΟ. µας βαλαν στις αράδες γραβατωµενοι εισβολείς, Βάλτε πατάτες, Kωλοπαιδαράδες. µα ντανό, κρεµµύδια και καρότα, Ας άκουγα µια φορά, και µελιτζάνες, πιπεριές, κατί καλό για µένα, όπως κάνατε πρώτα. θα πέθαινα πανευτυχής, Τα χρόνια είναι αν ήταν όλα στη σειρά, δύσκολα κι ακόµα κι όλα ήταν στην πένα. Πρεµιέρα στις 5 Νοεµβρίου για το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο του ήµου Ασπροπύργου Έκτος χρόνος συνεχούς λειτουργίας του θεσµού Ο ήµος Ασπροπύργου ανακοίνωσε και επίσηµα, το πλήρες πρόγραµµα για την περίοδο , του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου του ήµου. Το φετινό πρόγραµµα του θεσµού, που έρχεται να προστεθεί στην αποδεδειγµένα εύστοχη, επίκαιρη θεµατική όλων των προηγούµενων ετών, προσεγγίζει όλα τα µεγάλα ζητήµατα που απασχολούν ταλανίζουν την Ελλάδα, σε εθνικό και κοινωνικό επίπεδο. Αποπειράται να δώσει α- παντήσεις, στις αγωνίες και στους προβληµατισµούς της ελληνικής κοινωνίας, και ταυτόχρονα, να προβάλλει ε- κείνα τα πλεονεκτήµατα της Χώρας, που -αν αξιολογηθούν ορθά, και αξιοποιηθούν εγκαίρως- µπορούν να ανατρέψουν τα σηµερινά δεδοµένα, και να διαµορφώσουν µια εξαιρετικά θετική προοπτική για το µέλλον του Τόπου. Παράλληλα, περιλαµβάνει και εκείνο τον κύκλο των διαλέξεων, που έχουν ως στόχο την επιµόρφωση, την πολύπλευρη στήριξη της Ελληνικής Οικογένειας, και ειδικά της νεολαίας. Επιπροσθέτως, µέσω της θεµατικής του, το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο του ήµου Ασπροπύργου, υπογραµµίζει και προβάλλει, την παραδειγµατική, συλλογική ταυτότητα των κατοίκων µιας πόλης, οι οποίοι -εδώ και έξι (6) χρόνια- δικαίωσαν, «θεµελίωσαν και ψηλώνουν», µε την αθρόα, ενεργητική συµµετοχή τους, την πρωτοβουλία αυτή. Επίσης, µέσω του συγκεκριµένου θεσµού διεκδικείται έ- να καλύτερο αύριο για τον υόπο, µε αιχµή του πνευµατικού «δόρατός» τους, µια πρωτοπόρα Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αντιλαµβάνεται το µερίδιο της ευθύνης, που αναλογεί στην έκφραση της «τοπικής δηµοκρατίας». Η πρώτη διάλεξη για τη νέα σεζόν θα δοθει τη ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012 κι ώρα 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου Ασπροπύργου, Αλέκου Παναγούλη 13, στην Πλατεία Αγίου ηµητρίου, στο κέντρο της πόλης. Οµιλητής θα είναι ο κος ηµοσθένης Κούκουνας (στη φωτό_, Ιστορικός Συγγραφέας ηµοσιογράφος, ο οποίος θα αναπτύξει το θέµα: «Η ελληνική οικονοµία κατά την κατοχή και η α- λήθεια για τα κατοχικά δάνεια. Η γερµανική οφειλή, προς την Ελλάδα».Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Σηµειώνεται ότι στα επόµενα φύλλα της εφηµερίδας θα δηµοσιευθούν οι διαλέξεις όλου του χειµώνα.

6 6-ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 Σ ΟΕ: Στα ταµεία 1 εκατ. ευρώ από εκποίηση καυσίµων Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2 (Ο τάφος του Στράτωνα/λεπτοµέρεια από τα λείψανα του Άσπρου Πύργου ) Ποσό εισήλθε στα κρατικά ταµεία από εκποίηση κατασχεµένων καυσίµων στις οποίες είχαν προβεί οι υπηρεσίες του Σώµατος ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, σύµφωνα µε σχετική ενηµέρωση του Σώµατος. Την ίδια ώρα, µε αµείωτο ρυθµό συνεχίζονται οι έ- λεγχοι σε φορτηγά αυτοκίνητα στα σηµεία εισόδου της χώρας µε Αλβανία, FYROM και Βουλγαρία, για την αντι- µετώπιση της λαθραίας εισαγωγής καυσίµων και κυρίως πετρελαίου κίνησης. Στο πλαίσιο των ελέγχων εντοπίστηκαν τρεις Αλβανοί, δύο Έλληνες και ένας υπήκοος ΠΓ Μ να εισάγουν ή να χρησιµοποιούν αφορολόγητα ή νοθευµένα καύσι- µα. Εις βάρος τους επιβλήθηκε το προβλεπόµενο διοικητικό πρόστιµο (4.500 ευρώ κατά περίπτωση). Βρέθηκε νεκρός ηλικιωµένος στην διώρυγα της Κορίνθου Το πτώµα διακοµίστηκε στο νοσοκοµείο Κορίνθου προκειµένου να διενεργηθεί νεκροψία Πτώµα που επέπλεε εντός της διώρυγας του Ισθµού της Κορίνθου εντοπίστηκε τις µεσηµβρινές ώρες της Παρασκευής. Ενηµερώθηκε το Λιµεναρχείο Ισθµίων, άνδρες του ο- ποίου πήγαν στο σηµείο και ανέσυραν το πτώµα ενός άντρα ηλικίας 60 έως 70 ετών, κανονικής σωµατικής διάπλασης, βάρους περίπου 70 κιλών. Ο άτυχος ηλικιωµένος φορούσε µπεζ γιλέκο, µπεζ βερµούδα µε καφέ ζώνη, θ- αλασσί µπλουζάκι και καφέ σκούρα παπούτσια. Το πτώµα διακοµίστηκε στο νοσοκοµείο Κορίνθου προκειµένου να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτοµή για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου. Προανάκριση διενεργεί το Λιµεναρχείο στα Ίσθµια. σµό, τη νέα γενιά της πόλης. Η νέα αυτή πρωτοβουλία όπως τονίζεται σε σχετική α- νακοίνωση της δηµοτικής αρχής βάζει τέλος σε µια µακροχρόνια «ιστορία ντροπής», που ξεκίνησε µε τη διαπλάτυνση της παλιάς Ιεράς Οδού, και συνεχίστηκε µε τη χάραξη και την κατασκευή της Νέας Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου, όταν οι ανάδοχοι - εργολάβοι, «παραµάζευαν» το µνηµείο µε τις µπουλντόζες τους, προκειµένου να προχωρήσουν µε ταχύ ρυθµό, στα έργα ασφαλτόστρωσης!... Κι είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, για πολλές δεκαετίες, ουδείς αρµόδιος αισθάνθηκε την υποχρέωση, να α- ναλάβει συγκροτηµένη, ολοκληρωµένη πρωτοβουλία, ανάδειξης του Άσπρου Πύργου, και απόδοσης του, στο Λαό, ως ζωντανού µνηµείου της τοπικής Ιστορίας. Στην κατάσταση αυτή, βάζει τέλος η πρωτοβουλία του ηµάρχου Ασπροπύργου, ο ο- ποίος, σε συνεργασία µε την υπεύθυνη η Αρχαιολόγο του Μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας, κ. Καλλιόπη Παπαγγελή, δροµολόγησε τον καθαρισµό του χώρου, και τη σύνταξη ολοκληρω- µένης µελέτης, για την ανάδειξη και την προστασία του µνηµείου, που περιλαµβάνει την τοποθέτηση στεγάστρου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Αρχαιολογικής υπηρεσίας, το φωτισµό του, και την προβολή των στοιχείων που αφορούν στο χρόνο και τα υλικά κατασκευής του, καθώς και στη χρήση του, σε ειδική πινακίδα, µε λεπτοµέρειες. Οι πρωτοβουλίες του ηµάρχου Ασπροπύργου, µε στόχο να αναδειχτεί µέσα απ τους «φθεγγόµενους λίθους» του τόπου του, η ιστορία και η κληρονοµιά της περιοχής, θα εκδηλωθούν, παράλληλα, στο λόφο πάνω από τη Λίµνη Ρειτών (Κουµουνδούρου), καθώς και στο χώρο όπου βρίσκονται τα λείψανα της ρωµα κής δεξαµενής (Λόφος Κυρίλλου), που συνδεόταν µε το Αδριάνειο Υδραγωγείο, που κάλυπτε τις ανάγκες υδροδότησης του Θριάσιου Πεδίου. Σύντοµα αισθητικές παρεµβάσεις και στο Λόφο Κυρίλλου (Τα λείψανα της Ρωµα κής δεξαµενής, στο Λόφο Κυρίλλου) Στο Λόφο Κυρίλλου, θα γίνουν εργασίες και παρεµβάσεις, όµοιες µε αυτές του «Άσπρου Πύργου», µε στόχο, στο εγγύς µέλλον, ο Ασπρόπυργος να διαθέτει ένα δίκτυο χωρών µε αρχαιολογικό και σηµαντικό ιστορικό ενδιαφέρον, ικανό να προσελκύσει επισκέπτες, και να αποτελέσει πηγή έµπνευσης για τις επερχόµενες γενιές Ασπροπύργιων. Στο δίκτυο αυτό θα περιλαµβάνονται, εκτός της ενότητας που ήδη αναφέρθηκε, τα νεότερα Μνηµεία της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Παντελεήµονα, του Αγίου Ιωάννη του Νηστευτή (ή Νηστικού, όπως τον ονοµάζουν οι ντόπιοι), της Αγίας Μαρίνας, του Αγίου Λουκά κ.ά., µαζί µε όλα ε- κείνα τα νεότερα έργα-µνηµεία που ταυτίστηκαν µε την εικόνα και τη ζωή της πόλης, όπως είναι το Ρολόι, η Αλωνίστρα, το Λαογραφικό Μουσείο και η Πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Ο«Άσπρος Πύργος», µεσαιωνικό κτίσµα, µε οχυρωµατικό χαρακτήρα, και οικοδοµικό υλικό, που προήλθε από ταφικό µνηµείο της κλασικής εποχής (τάφος Στράτωνα, όπως αναφέρεται σε εγχάρακτη επιγραφή τµήµατος του έργου), ανασκάφηκε από τον αρχαιολόγο. Φίλιο, το 1892, αλλά και µεταγενέστερα, το 1972 και το 1993, µε αφορµή τη διαµόρφωση και διαπλάτυνση της Ιεράς οδού. Ωστόσο, πάρα τις κατά καιρούς προσπάθειες προστασίας του, από µεµονωµένους πολίτες και φορείς, ό- πως η Λαογραφική Εταιρεία Ασπροπύργου, και ο αείµνηστος Ερευνητής και Συγγραφέας ηµήτρης Καλλιέρης, ο Άσπρος Πύργος παρέµεινε -επί δεκαετίες- σε µια κατάσταση που δεν τιµούσε, ούτε την Πολιτεία ούτε την πόλη, που φέρει το όνοµα του (από το 1899). Για µεγάλες χρονικές περιόδους, πνιγµένος από αγριόχορτα, και χωρίς κανένα στοιχείο που να δηλώνει, να πληροφορεί για την ύπαρξη του, αλλά και για τα ι- στορικά στοιχεία που τον προσδιορίζουν.

7 ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 Κατηγορηµατικά αντίθετη στις τσάµπα αγορές όταν δεν υπάρχει απόδειξη η ΕΣΕΕ "Eάν ο πελάτης ζητήσει την απόδειξή του και ο καταστηµατάρχης αρνηθεί να την εκδώσει, µπορεί να καταγγείλει το γεγονός στις αρµόδιες αρχές και φυσικά µπορεί να αρνηθεί την αγορά, να αφήσει τα προ όντα και να αποχωρήσει, όχι όµως να τα πάρει και να φύγει χωρίς να πληρώσει. Η κίνηση αυτή είναι παράνοµη και πληροί την αντικει- µενική υπόσταση του ποινικού αδικήµατος της κλοπής, οπότε ο καταναλωτής µπορεί να εµπλακεί σε περιπέτειες, τις οποίες και ο ίδιος προφανώς δεν επιθυµεί". Αυτό υπογραµµίζει η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου στο πλαίσιο των ανακοινώσεων από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων για θέµατα αγοράς και µε αφορµή τις εξαγγελίες για το µέτρο της άρνησης πληρωµής από τον καταναλωτή σε περίπτωση µη έκδοσης αποδείξεως. Η ΕΣΕΕ απέστειλε σχετική επιστολή προς τον υφυπουργό Ανάπτυξης Αθανάσιο Σκορδά. ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Η αναµόρφωση του προ πολογισµού έτους 2012 και τα έργα στους οικισµούς Πάχη και Βαρέα Θα απασχολήσουν τη σηµερινή συνεδρίαση του Σ Μεγαρέων Συνεδριάζει σήµερα και ώρα 20:30 το ηµοτικό Συµβούλιο Μεγάρων µε πρώτο θέµα την Αναµόρφωση πρ/σµού του ήµου οικονοµικού έτους Ειδικότερα, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι: Αναµόρφωση πρ/σµού ήµου οικονοµικού έτους Περί συµµόρφωσης της ιοίκησης του ήµου στην υπ αριθµ. Α1873/12 απόφαση του ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. Περί έγκρισης Κανονισµού Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθµών της Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ. Περί ορισµού ποσού εγγραφής µηνιαίων διδάκτρων, τελών, δικαιωµάτων και υποτροφιών διδακτικού έτους των µαθητών του «Βυζαντείου Ωδείου ήµου Μεγαρέων». Εκχώρηση αρµοδιοτήτων στα Συµβούλια ηµοτικών Κοινοτήτων Μεγάρων & Νέας Περάµου. Γνωµοδότηση.Σ/λίου σχετικά µε τον ανώτατο αριθµό αδειών υπαίθριου εµπορίου για το έτος Περί µεταβολών σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης σχολικού έτους Περί διαγραφής προστίµου αυθαίρετης κατασκευής Ευαγγέλου Κοριτσά. Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συµπληρωµατικές εργασίες σηµατοδότησης στον κόµβο στην θέση Φόρος». Οµοίως του έργου: «Ασφαλτό στρωση οδού Γ. Μενιδιάτη». Οµοίως του έργου: «Κατασκευή σταµπωτού οδοστρώµατος βορείως του οικισµού της Πάχης» Οµοίως του έργου: «Ανακατασκευή οδών και πεζοδροµίων πόλεως (Κ. Σχινά, Λυκούργου κ.λ.π.). Αίτηµα σηµειακής τροποποίησης για αλλαγή χρήσης γης σε τµήµα της περιοχής «Βαρέα» Μεγάρων. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ Ανακοινώθηκε το πρόγραµµα Α εξαµήνου που αφορά τα σεµινάρια ψυχολογίας της Ακαδηµίας Πολιτών σε συνεργασία µε την ηµοτική Ενότητα Μαγούλας ήµου Ελευσίνας. Τα σεµινάρια ξεκίνησαν µε επιτυχία στις 16/10/2012 και συνεχίζονται κάθε Τρίτη 5:00 µ.µ. 8 :00 µ.µ στην αίθουσα συνεδριάσεων ηµοτικού Συµβουλίου Μαγούλας. Οι εγγραφές συνεχίζονται για κάθε ενδιαφερόµενο. Πληροφορίες στο & Συντονίστριες κα Λιούλη Στέλλα & κα Μαλιάτση Ασηµίνα. Τρίτη, 30 Οκτώβριος 2012 «Προβλήµατα Συµπεριφοράς στο Σχολείο & στην Οικογένεια» ρ. Εµµανουήλ Κολιάδης, Οµότιµος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών Τρίτη, 6 Νοέµβριος 2012 «Ζητήµατα ηγεσίας» Τεµπέλης Ηλίας, ιδάκτορας Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, Μόνιµος Επίκουρος Καθηγητής του Τοµέα Ανθρωπιστικών & Πολιτικών Επιστηµών της Σχολής Ναυτικών οκίµων, Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Τρίτη, 13 Νοέµβριος 2012 (θα ανακοινωθεί άµεσα) Μπελαδάκης Μανώλης, Προ στάµενος Πρωτοβάθ- µιας εκπαίδευσης Τρίτη, 20 Νοέµβριος 2012 «Η Ενδοµήτρια εµπειρία και πώς συνδέεται µε την ενήλικη πραγµατικότητα µας» Γκούνη Όλγα, Προγεννητική Ψυχοθεραπεύτρια, ιευθύντρια του Κέντρου Προγεννητικής Ψυχολογίας "cosmoanelixis", Συνεργάτης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Προγεννητικής και Περιγεννητικής Ψυχολογίας και Ιατρικής Τρίτη, 27 Νοέµβριος 2012 «Οµαδική Ψυχοθεραπεία και Ψυχόδραµα» Σαµιώτη Κατερίνα, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια Τρίτη, 4 εκέµβριος 2012 «Πως αντιµετωπίζοντας τις συγκρούσεις και διαχει ριζόµενοι τα συναισθήµατα θέτουµε τη βάση για την προσωπική διαφοροποίηση» Σωτηρίου Ζωή, Ψυχολόγος Οικογενειακή Θεραπεύτρια Τρίτη, 11 εκέµβριος 2012 "Μάθηση και Ψυχικός πόνος. Η σηµασία της σχέσης" Καραγιαννοπούλου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια τµήµατος Φ.Π.Ψ. Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Τρίτη, 18 εκέµβριος 2012 ιαγνωστικά Τεστ Προσωπικότητας Πανταζοπούλου Μάρα, Προ σταµένη Κ.Ε...Υ Β Αθηνών Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2013 «Η διαχείριση συγκρούσεων στο σπίτι και στο σχολείο: Τρόπος κατανόησης των συγκρούσεων και πρακτικές αντιµετώπισής τους» Σπυρίδων Κρίβας, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Πατρών Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2013 «υναµική της οµάδας. Μάθηση µέσω περιπέτειας» Σταµατόπουλος Κων/νος, Adventure Training Specialist Τρίτη, 22 Ιανουάριος 2013 «Η ψυχολογική προσέγγιση του πολιτικού γίγνεσθαι» Χαλκιώτης ηµήτρης, Καθηγητής-Σύµβουλος ΕΑΠ.

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2140 Πέµπτη 6 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2140 Πέµπτη 6 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2140 Πέµπτη 6 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Αποκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2186 Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2186 Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Νέα διανοµή ελληνικών προ όντων χωρίς µεσάζοντες στο ήµο Ελευσίνας Το Σάββατο16 Φεβρουαρίου απέναντι από το κτήριο της Αντιπεριφέρειας HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2116 Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 για την αντιµετώπιση

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2116 Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 για την αντιµετώπιση ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2116 Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΒΥΒΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2246 ευτέρα 20 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2246 ευτέρα 20 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2246 ευτέρα 20 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 26χρονου για τη δολοφονία 39χρονης στο Πόρτο Γερµενό - Το σώµα του

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2322 ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2322 ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2322 ευτέρα 23 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Παράδοση νέων αιθουσών σε Θρακοµακεδόνες και Ολυµπιακό Χωριό «Οµάδα κρούσης»

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «TAΦΟΠΛΑΚΑ» ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Óåë. 3 ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1939 Tρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Στα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2402 ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2402 ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 ΕΣΠΑ και έργα στους ήµους στο επίκεντρο του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Σåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2402 ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2325 Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Από σήµερα η υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕ

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2325 Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Από σήµερα η υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 3 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2325 Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Παρατείνεται έως τις 30/9 η αγωνία των εργαζόµενων του ήµου Φυλής Ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 3. - Αύριο Πέµπτη εκ νέου η συζήτηση στο.σ. µετά την αναβολή της περασµένης εβδοµάδας. - ύο ανεξαρτητοποιήσεις. για «πελατειακές σχέσεις»

Σåë. 3. - Αύριο Πέµπτη εκ νέου η συζήτηση στο.σ. µετά την αναβολή της περασµένης εβδοµάδας. - ύο ανεξαρτητοποιήσεις. για «πελατειακές σχέσεις» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2329 Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ολοκληρώθηκαν έργα

Διαβάστε περισσότερα

Óåë. 11. στις Αχαρνές. Αυξηµένα τα µέτρα της Τροχαίας για την επιστροφή των εκδροµέων

Óåë. 11. στις Αχαρνές. Αυξηµένα τα µέτρα της Τροχαίας για την επιστροφή των εκδροµέων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2023 Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Χρυσές

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1976 ευτέρα 26 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1976 ευτέρα 26 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1976 ευτέρα 26 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Την

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο δήµος Φυλής Ο ΑΧΑΡΝΑ ΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΟΝΤΙΩΝ

ÈÑÉÁÓÉÏ. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο δήµος Φυλής Ο ΑΧΑΡΝΑ ΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΟΝΤΙΩΝ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής» Αναπτύχθηκε σε ηµερίδα την Παρασκευή 20 Απριλίου HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1944 Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Έκλεβαν

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας στις 20.30 Ψηφίζει Τεχνικό Πρόγραµµα για

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων ανέρχονταν στους 7 τόνους

ÈÑÉÁÓÉÏ. Η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων ανέρχονταν στους 7 τόνους ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2371 ευτέρα 2 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Παρέµβαση του δηµάρχου Ελευσίνας για τους εργαζόµενους των σούπερ µάρκετ Extra

Διαβάστε περισσότερα

- Για τη δηµιουργία δοµής κακοποιηµένων γυναικών. Óåë. 3. Καταψήφισαν οι βουλευτές Αττικής: Ντίνος Βρεττός, Θανάσης

- Για τη δηµιουργία δοµής κακοποιηµένων γυναικών. Óåë. 3. Καταψήφισαν οι βουλευτές Αττικής: Ντίνος Βρεττός, Θανάσης ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σε πρόγραµµα ενεργειακής αναβάθµισης του ΥΠΕΚΑεντάχθηκε το 7ο ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1989 Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Oι Γιατροί του Κόσµου κοντά στα παιδιά του ήµου Φυλής

ÈÑÉÁÓÉÏ. Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Oι Γιατροί του Κόσµου κοντά στα παιδιά του ήµου Φυλής ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2331 Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Oι Γιατροί του Κόσµου κοντά στα παιδιά του ήµου Φυλής. Η κινητή Παιδο-οδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2026 Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2026 Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2026 Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέο άλµα της ανεργίας τον Μάρτιο Ανησυχητικά υψηλό το ποσοστό ανεργίας στους νέους

Διαβάστε περισσότερα

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1590 Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Αποθήκη - συσκευαστήριο ναρκωτικών Σελ: 3 Σελ: 5 εντοπίσθηκε στον Ασπρόπυργο «Λαβράκι» μετά από έρευνα του Λιμενικού Σώματος με δύο συλλήψεις Μειωμένος κατά 20% ο αριθμός συμβασιούχων στους δήμους το 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2477 Δευτέρα 12 Μαΐου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 81 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» «Οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ???? : 0,01 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΛΑ ΤΩΝ ΚΑΠ Στους δήμους 101,5 εκατ. ευρώ για λειτουργικές δαπάνες ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2435 Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ. ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2592 Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr

ΘΡΙΑΣΙΟ. ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2592 Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Σελ: 7 ΘΡΙΑΣΙΟ Τιμή : 0,01 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2592 Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Σελ: 3 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2595 Tετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Άρση της απαγόρευσης προσλήψεων, ιδίως στις ανταποδοτικές υπηρεσίες Η κοινή θέση μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ???? : 0,01 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2445 Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΟΠΛΟΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ Σε Φυλή και Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2457 Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΟΦΕΛΟΣ 200 ΕΚΑΤ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Άνω των 16 δισ. οι αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Κινητοποιήσεις ενάντια στον «επανέλεγχο»

ΘΡΙΑΣΙΟ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ Κινητοποιήσεις ενάντια στον «επανέλεγχο» Σελ: 9 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2574 Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ «ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ» ΓΙΑ 14Η ΧΡΟΝΙΑ Άξιοι πρεσβευτές του «ευ αγωνίζεσθαι»

Διαβάστε περισσότερα