ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, 15/03/2012 Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΘΑΛΗΣ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΕΛΤΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)» η οποία εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων «ΘΑΛΗΣ - Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό» με Συντονιστή τον κ. Σεραφείμ Πούλο στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ζητούνται άτομα για την ερευνητική υποστήριξη των έργων. Η Πράξη ΘΑΛΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΕΛΤΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ), υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 01/04/2012 έως 30/09/2015 Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση έργου με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β 826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1

2 Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν σύντομη περιγραφή του έργου (βλ. Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (βλ. Παράρτημα 2) την οποία αποστέλλουν μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση με την ένδειξη THALIS-DAPHNE. Σε περίπτωση που χρειαστεί, η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία από τους ενδιαφερόμενους όπως αντίγραφα των τίτλων σπουδών και άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα αναγραφόμενα στοιχεία του βιογραφικού. Ο κύκλος εξέτασης των προτάσεων από την επιτροπή αξιολόγησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ( με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/03/2012. Οι προτάσεις των υποψηφίων θα εξεταστούν από την επιτροπή αξιολόγησης. Η πρόσκληση θα δημοσιευτεί ξανά εάν προκύψει ανάγκη. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μεγαλύτερη της διάρκειας της Πράξης. Η ημερομηνία έναρξης θα οριστεί μετά την ολοκλήρωση της φάσης αξιολόγησης και σύμφωνα με τη ροή εκτέλεσης του συγκεκριμένου υποέργου. Οι ενδιαφερόμενοι, στην Πρόταση τους, μπορούν να είναι υποψήφιοι για μία ή δύο θέσεις. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑ Για τις ανάγκες του έργου θα υποβληθούν προτάσεις για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με 13 επιστημονικούς συνεργάτες που θα απασχοληθούν στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. 1. Ένας (1) Γεωλόγος / Δρ. Ωκεανογραφίας (Θέση Α1) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ3.2, Δ3.3, Δ7.4, Δ7.5, Δ7.6, Δ8.3 που 2

3 αφορούν στα παραδοτέα: Π11, Π12, Π13, Π14, Π31, Π32, Π33, Π36 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 21 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία έως περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο Γεωλογίας Μεταπτυχιακή ειδίκευση σε θέματα φυσικής γεωγραφίας Διδακτορική διατριβή στην παράκτια υδροδυναμική και μορφοδυναμική Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας Επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών, υδροδυναμικών μοντέλων Ανάλυση και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών. Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων (εμπειρία άνω των 5 ετών) Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα άνω των 5 ετών. Δεύτερη ξένη γλώσσα Εργασιακή εμπειρία σε πανεπιστημιακό περιβάλλον Εμπειρία στη διεξαγωγή εργασιών πεδίου (συλλογή υδροδυναμικών και μορφοδυναμικών δεδομένων) Για άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 2. Ένας (1) Περιβαλλοντολόγος/ Δρ. Ωκεανογραφίας (Θέση Α2) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ3.3, Δ7.4, Δ7.6, Δ8.3, που αφορούν στα παραδοτέα: Π13, Π14, Π31, Π33, Π36 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 12 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία έως περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο Περιβαλλοντικών Επιστημών Μεταπτυχιακή ειδίκευση σε θέματα Ωκεανογραφίας Διδακτορική διατριβή στην παράκτια υδροδυναμική και δυναμική ιζημάτων Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας Επεξεργασία και ανάλυση υδροδυναμικών και μορφοδυναμικών δεδομένωνανάπτυξη και χρήση μαθηματικών προσομοιώσεων Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων 3

4 (άνω των 5 ετών) Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα Δεύτερη ξένη γλώσσα Εργασιακή εμπειρία σε πανεπιστημιακό περιβάλλον Εμπειρία στη διεξαγωγή εργασιών πεδίου (συλλογή υδροδυναμικών και μορφοδυναμικών δεδομένων) Για άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 3. Ένας (1) Γεωγράφος / Γεωμορφολόγος (Θέση Α3) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ2.1, Δ3.1, Δ4.1, Δ7.3, που αφορούν στα παραδοτέα: Π6, Π10, Π16, Π30 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 15 μήνες, με αμοιβή ή υποτροφία έως περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο Γεωγραφίας Μεταπτυχιακό στην περιβαλλοντική γεωγραφία Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας Επεξεργασία και ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, επεξεργασία δορυφορικών εικόνων (ERDAS IMAGINE, IDRISI, ILWIS) Γνώση 2 ης ξένης γλώσσας (Γερμανικά/ Γαλλικά) Εμπειρία στη συλλογή δεδομένων πεδίου (γεωμορφολογικών, ιζηματολογικών) Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών 4. Ένας (1) Γεωλόγος (Θέση Α4) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ3.3, Δ5.4, Δ7.4, Δ8.1, Δ8.2, που αφορούν στα παραδοτέα: Π13, Π14, Π23, Π31, Π34, Π35 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια έως 30 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία έως περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. 4

5 Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο γεωλογίας Μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Γεωλογική Ωκεανογραφία Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας Επεξεργασία και ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (Γερμανικά/Γαλλικά) Εμπειρία στη συλλογή-επεξεργασία ιζηματολογικών δεδομένων πεδίου Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών Για άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 5. Ένας (1) Γεωλόγος (Θέση Α5) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ2.1, Δ3.2, Δ3.3, Δ4.1, που αφορούν στα παραδοτέα: Π6, Π11, Π12, Π13, Π14, Π16 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 18 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία έως περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο Γεωλογίας Μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Γεωλογική Ωκεανογραφία Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας Ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων σε MatLab, επεξεργασία και ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά) Εμπειρία στη συλλογή-επεξεργασία ιζηματολογικών δεδομένων πεδίου Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών Για άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 5

6 6. Ένας (1) Περιβαλλοντολόγος / MSc Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών (Θέση Α6) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ2.1, Δ3.2, Δ3.3, Δ4.1, Δ6.1, Δ7.4, Δ8.1, Δ8.2, που αφορούν στα παραδοτέα: Π6, Π11, Π12, Π13, Π14, Π16, Π24, Π31, Π34, Π35 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια έως 36 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία έως , περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Πτυχίo Περιβαλλοντολόγου Μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας Εμπειρία σε έργα υποδομής σχετικά με ποταμούς και υδατορεύματα και Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων και σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εμπειρία στη συλλογή/ανάλυση τηλεμετρικών δεδομένων του υδρολογικού κύκλου (παροχή ποταμών - μετεωρολογικών δεδομένων), συμπεριλαμβανομένων και τηλεμετρικών μετρήσεων. Για άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 7. Ένας (1) Φυσικός / Δρ. Κλιματολογίας (Θέση Α7) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ3.2, Δ7.1, που αφορούν στα παραδοτέα: Π11, Π12, Π28 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 12 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία έως , περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Πτυχίo Φυσικής Μεταπτυχιακό τίτλο στη Μετεωρολογία/Φυσική Περιβάλλοντος Διδακτορικό στην Κλιματολογία 6

7 Επεξεργασία και ανάλυση προσομοιώσεων κλιματικών μοντέλων, καθώς και μεθόδων υπό-κλιμάκωσης Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας Εργασιακή εμπειρία σε πανεπιστημιακό περιβάλλον ή σε ερευνητικά κέντρα Εμπειρία στο χειρισμό λειτουργικών συστημάτων και πακέτων Η/Υ (WINDOWS, UNIX, DOS, MATLAB, R-PROJECT, SURFER, GRAPHER, CorelDraw κ.α.) Για άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 8. Ένας (1) Γεωλόγος / Δρ. Γεωμορφολογίας (Θέση Α8) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ1.1, Δ2.1, Δ2.4, Δ3.1, Δ3.4, Δ4.1, Δ7.3, Δ7.6, Δ8.3, που αφορούν στα παραδοτέα: Π1, Π2, Π3, Π4, Π6, Π9, Π10, Π15, Π16, Π30, Π33, Π36 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια έως 42 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία έως , περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Πτυχίo Γεωλογίας Διδακτορική διατριβή στις γεωεπιστήμες (ειδ. Γεωμορφολογία) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα Επεξεργασία και ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, επεξεργασία δορυφορικών εικόνων (ERDAS IMAGINE, IDRISI, ILWIS) Εμπειρία στην οργάνωση και εκτέλεση γεωμορφολογικών εργασιών πεδίου Δεύτερη ξένη γλώσσα Εργασιακή εμπειρία σε πανεπιστημιακό περιβάλλον 7

8 Εκτεταμένη εμπειρία στη διεξαγωγή εργασιών πεδίου (γεωλογική χαρτογράφηση, γεωμορφολογική χαρτογράφηση, στρωματογραφική καταγραφή / συλλογή δεδομένων / δειγματοληψίες από τομές και πυρήνες γεωτρήσεων κ.α.) Για άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 9. Ένας (1) Γεωλόγος / Δρ. Τηλεπισκόπησης-ΓΣΠ. (Θέση Α9) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ2.4, Δ3.1, Δ3.4, Δ4, Δ7.6, Δ8.1, Δ8.3, που αφορούν στα παραδοτέα: Π9, Π10, Π15, Π16, Π17, Π18, Π19, Π33, Π34, Π36 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια έως 42 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία 8000 έως 12000, περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Πτυχίo Γεωλογίας Μεταπτυχιακό τίτλο στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία Διδακτορικό δίπλωμα στην Τηλεανίχνευση και τη χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στις Γεωλογικές Επιστήμες Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας Επεξεργασία και ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Επεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών εικόνων, συντήρηση ιστοσελίδων, γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον MatLab και ArcObjects. Γνώση χρήσης εξοπλισμού και επεξεργασίας γεωφυσικών δεδομένων και δεδομένων RTK-dGPS και Terrestrial LiDaR Διεθνείς δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις στα πεδία Τηλεανίχνευση, GIS, Εφαρμοσμένη Γεωφυσική. Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων Εμπειρία στη συμμετοχή σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών Εμπειρία στην κατασκευή 3D μοντέλων Εμπειρία στη χρήση λογισμικών διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων Για άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 8

9 10. Ένας (1) Γεωλόγος / ΜSc Γεωφυσικής-Σεισμολογίας (Θέση Α10) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ3.4, Δ4, Δ6.4, Δ8.1. Δ8.2, που αφορούν στα παραδοτέα: Π15, Π16, Π17, Π18, Π19, Π27, Π34, Π35 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια έως 37 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία έως 22000, περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Πτυχίο Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Μεταπτυχιακό τίτλο στη Γεωφυσική Σεισμολογία Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών γεωφυσικών δεδομένων (1,2,3-D) & λογισμικών διαχείρισης και απεικόνισης γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων, Επεξεργασία και ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Επιστημονικές εργασίες στο πεδίο περιβαλλοντική γεωφυσική υδρογεωλογία - λιθοστρωματογραφία. Επιθυμητή Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή/και Γερμανικά ή/και Ιταλικά) Προπτυχιακή ή / και Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία στην Περιβαλλοντική Γεωφυσική. Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με περιβαλλοντική γεωφυσική. Γνώση λογισμικών CorelDraw & PhotoShop. Για άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 11. Ένας (1) Γεωλόγος / ΜSc Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών (Θέση Α11) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ4.1, Δ4.2, Δ4.4, που αφορούν στα παραδοτέα: Π16, Π17, Π19 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 4 μήνες (μήνες: 18 ος, 30 ος, ος ) με συνολική αμοιβή ή υποτροφία 500 έως 1000, περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. 9

10 Πτυχίο Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Μεταπτυχιακό τίτλο στην Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών καταχώρησης και επεξεργασίας γεωλογικών μετρήσεων υπαίθρου, στοιχείων γεωτρήσεων, δειγμάτων, Επεξεργασία και ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Επιστημονικές εργασίες στο πεδίο κλιματικές αλλαγές- υδρογεωλογία γεωμορφολογία - φυσικές καταστροφές. Επιθυμητή Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή/και Γερμανικά ή/και Ιταλικά). Προπτυχιακή ή/και Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία στην μορφοτεκτονική ή /και νεοτεκτονική και την εφαρμογή τους στην πρόληψη και διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με διαχείριση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών λόγω κλιματικής αλλαγής. Γνώση λογισμικών CorelDraw & PhotoShop. 12. Ένας (1) Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ (Θέση Α12) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ3.4, Δ4.2, Δ4.4, που αφορούν στα παραδοτέα: Π15, Π17, Π19 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 4 μήνες (μήνες: ος, ος ) με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία 500 έως 1000, περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Πτυχίο Τοπογραφίας Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών επεξεργασίας & διαχείρισης τοπογραφικών δεδομένων, Επεξεργασία και ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, AutoCAD Εργασιακή εμπειρία επί τοπογραφικών μετρήσεων. Επιστημονικές εργασίες στο πεδίο της τοπογραφίας-αποτύπωσης τρισδιάστατων τοπογραφικών πληροφοριών-φυσικές καταστροφές. Επιθυμητή Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή/και Γερμανικά ή/και Ιταλικά). 10

11 Εμπειρία από συμμετοχή σε συνέδρια/ημερίδες/σεμινάρια/ερευνητικά προγράμματα σχετικά με γεωπληροφορική-πολυμέσα-περιβάλλον-κλιματική αλλαγή. Για άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 13. Ένας (1) Γεωλόγος (Θέση Α13) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ4, που αφορούν στα παραδοτέα: Π16, Π17, Π18, Π19 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 8 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία 1000 έως 2000, περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Πτυχίο Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Προπτυχιακή Διπλωματική εργασία στην εφαρμοσμένη γεωφυσική. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών γεωφυσικών δεδομένων (1,2,3-D) & λογισμικά διαχείρισης και απεικόνισης γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων. Επιθυμητή Δεύτερη Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά ή/και Γερμανικά ή/και Ιταλικά). Εμπειρία από συμμετοχή σε συνέδρια/ημερίδες/σεμινάρια/ερευνητικά προγράμματα σχετικά με γεωλογία-γεωφυσική-γεωπεριβάλλον. Γνώση λογισμικών CorelDraw & PhotoShop Για άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΠΑ Για τις ανάγκες του έργου θα υποβληθούν προτάσεις για κατάρτιση σύμβαση μίσθωσης έργου με 6 επιστημονικούς συνεργάτες που θα απασχοληθούν στο Τμήμα Χημείας του Ιδρύματος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1. Ένας (1) Χημικός (Θέση Β1) 11

12 Οι υποψήφιοι θα απασχοληθούν στις Δράσεις: Δ 5.2, Δ5.4, που αφορούν στα παραδοτέα: Π21, Π23 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 12 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία 4000 έως 6000, περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Πτυχίο Χημείας Εμπειρία στη χημική ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων για βαρέα μέταλλα Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 2. Ένας (1) Χημικός (Θέση Β2) Οι υποψήφιοι θα απασχοληθούν στις Δράσεις: Δ5.1, Δ5.3, Δ5.4, που αφορούν στα παραδοτέα: Π20, Π22, Π23 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 12 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία 4000 έως 6000, περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Πτυχίο Χημείας Εμπειρία στη χημική ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων για βαρέα μέταλλα / χημεία νερού Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 3. Ένας (1) Χημικός / MSc Ωκεανογραφίας (Θέση Β3) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ5.2, Δ5.3, Δ5.4, Δ8.3, που αφορούν στα παραδοτέα: Π21, Π22, Π23, Π36 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 15 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία 6000 έως 8000, περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. 12

13 Πτυχίο Χημείας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Χημικής Ωκεανογραφίας Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας Γνώση Η/Υ: Word, Excel, Power point, Internet, SPSS. Εμπειρία στη διαχείριση και στατιστική ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων Εμπειρία στην χημική ανάλυση οργανικών ρύπων (PAH s) με HPLC Εμπειρία στην οικονομική διοικητική διαχείριση προγραμμάτων Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών 4. Ένας (1) Χημικός / Δρ. Ωκεανογραφίας (Θέση Β4) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ5, Δ7.5, Δ7.6, Δ8.3, που αφορούν στα παραδοτέα: Π20, Π21, Π22, Π23, Π32, Π33, Π36 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια έως 36 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία 1000 έως 2000, περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Πτυχίο Χημείας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Χημικής Ωκεανογραφίας Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης Χημικής Ωκεανογραφίας Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας Γνώση Η/Υ: Word, Excel, Power point, Internet, SPSS. 13

14 Εμπειρία στη διαχείριση και στατιστική ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων Εμπειρία στην χημική ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων για βαρέα μέταλλα και θρεπτικά συστατικά Εμπειρία στην οικονομική διοικητική διαχείριση προγραμμάτων Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών 5. Ένας (1) Χημικός / Δρ. Ωκεανογραφίας (Θέση Β5) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ5, Δ7.6, Δ8.2, Δ8.3, που αφορούν στα παραδοτέα: Π20, Π21, Π22, Π23, Π33, Π35, Π36 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια έως 36 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία 1000 έως 2000, περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Πτυχίο Χημείας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Χημικής Ωκεανογραφίας Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης Χημικής Ωκεανογραφίας Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας Καλή γνώση Γαλλικής Γλώσσας Εμπειρία στη διαχείριση και στατιστική ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων Εμπειρία στην χημική ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων για βαρέα μέταλλα, και κύρια στοιχεία (ιοντική χρωματογραφία) Εμπειρία στην οικονομική διοικητική διαχείριση προγραμμάτων 14

15 Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών 6. Ένας (1) Χημικός / Δρ. Ωκεανογραφίας (Θέση Β6) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στις Δράσεις: Δ5.2, Δ5.4, Δ7.5, Δ7.6, Δ8.3, που αφορούν στα παραδοτέα: Π21, Π23, Π32, Π33, Π36 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια έως 36 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία 1000 έως 2000, περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. 1) Πτυχίο Περιβάλλοντος (Παν. Αιγαίου) 2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Χημικής Ωκεανογραφίας 3) Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης Χημικής Ωκεανογραφίας 4) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 5) Γνώση Η/Υ: Word, Excel, Power point, Internet, SPSS. 1) Εμπειρία στη διαχείριση και στατιστική ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων 2) Εμπειρία στην χημική ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων για βαρέα μέταλλα, υδράργυρο και PAH s 3) Εμπειρία στην οικονομική διοικητική διαχείριση προγραμμάτων 4) Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων 5) Εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Για τις ανάγκες του έργου θα υποβληθούν προτάσεις για κατάρτιση σύμβαση μίσθωσης έργου με 1 επιστημονικό συνεργάτη που θα απασχοληθεί στο Τμήμα Πολιτικών Έργων 15

16 Υποδομής του ΤΕΙ Λάρισας. 1. Ένας (1) Γεωπόνος / Δρ. Γεωπονικών επιστημών (Θέση Γ1) Ο υποψήφιος θα απασχοληθεί στη Δράση: Δ3.4, που αφορά στο παραδοτέo: Π15 (βλ. Παράρτημα Ι). Η απασχόληση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 12 μήνες, με συνολική (ενδεικτική) μεικτή αμοιβή ή υποτροφία έως 2.000, περιλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Πτυχίο Γεωπονίας ειδικότητα Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής Διδακτορικό δίπλωμα στις σχέσεις εδάφους-φυτού-νερού, αειφορικά γεωργικά συστήματα, στη φυσιολογία θρέψης φυτών και γονιμότητα εδαφών Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας Χρήση Στατιστικών Πακέτων: Sigma Plot-SPSS, Stat-Graphics Plus, SAS- Statistical Αnalysis System. Εμπειρία σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα Εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων και επιστημονικών δημοσιεύσεων Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα Εργασιακή εμπειρία σε πανεπιστημιακό περιβάλλον Για άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 16

17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης ως εξής: Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις ως προς τα τυπικά και τα επιθυμητά προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στην προκήρυξη και με βάση τα κατατεθέντα βιογραφικά τους σημειώματα. Η επιτροπή αξιολόγησης επιφυλάσσεται να ζητήσει από τους υποψηφίους επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και όποια άλλα δικαιολογητικά χρειαστεί για την πιστοποίηση των αναγραφόμενων στοιχείων στα βιογραφικά τους. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι στη διάθεση της επιτροπής αξιολόγησης για προσωπική συνέντευξη, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Πληροφορίες: κ. Πούλος Σεραφείμ, τηλ.: Ο Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Καθ. Θ. Σφηκόπουλος Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΑΛΗΣ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΕΛΤΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναπλ. Καθηγητής Σεραφείμ Ε. Πούλος ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 42 Μήνες (01/04/ /09/2015) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δ1: Προγραμματισμός Υλοποίησης (Μήνες 1-42) Περιγραφή: Οι κύριοι σκοποί της Δράσης αυτής είναι: α) ο συντονισμός του έργου, β) η εξέλιξη της συνέργιας μεταξύ των ερευνητικών ομάδων, γ) ο σχεδιασμός/επιτηρήση του πλάνου εργασίας, έτσι ώστε ανεξάρτητες υποενότητες του έργου (όσο αφορά την παραγωγή εργαλείων/δεδομένων) να παραδίδουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, δ) η χρονική προετοιμασία και ο ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων, ε) η ενεργοποίηση και χρήση της ιστοσελίδας για θέματα συντονισμού και στ) η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε σχετικά επιστημονικά πεδία. Δ1.1:Συντονιστικές δράσεις υλοποίησης (Μήνες 1-42) Δ1.2: Εκπαιδευτική Διάσταση - Συμβολή στη δια βίου μάθηση (Μήνες 7-42) Δ1.3: Εσωτερική / εξωτερική αξιολόγηση του υποέργου (Μήνες 12, 24, 36, 42) Δ2: Γεω-Περιβαλλοντική βάση δεδομένων και υφιστάμενων πληροφοριών (Μήνες 1-39) Περιγραφή: Η δράση αυτή περιλαμβάνει τη συγκέντρωση όλων των υφισταμένων δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν το γεω-περιβάλλον του δέλτα του ποταμού Πηνειού. Ειδικότερα στοιχεία θα αναζητηθούν για τη γεωλογική του εξέλιξη κατά το Ολόκαινο, τη λιθοστρωμματογραφία του, την επιφανειακή μορφολογία του, την 18

19 επιφανειακή και υπόγεια υδροφορία του, την παράκτια ωκεανογραφία και ιζηματολογία. Επιπροσθέτως, θα γίνει συλλογή στοιχείων που αφορούν στις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και στα σενάρια περί της κλιματικής αλλαγής. Όλα τα συλλεχθέντα στοιχεία και πληροφορίες θα εισαχθούν σε μια βάση δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία και αλληλοσυσχέτισή τους. Δ2.1: Δημιουργία και εξέλιξη του Δέλτα (Μήνες 1-6) Δ2.2: Διαχείριση Υδάτων (Μήνες 4-18) Δ2.3: Χημική κατάσταση επιφανειακών και υπόγειων νερών (Μήνες 4-18) Δ2.4: Σχεδιασμός και δημιουργία γεωβάσης δεδομένων (Μήνες 1-39) Δ3: Υφιστάμενη κατάσταση του δελταϊκού συστήματος (Μήνες 7-36) Περιγραφή: Ο σκοπός της δράσης είναι η αποτύπωση των γεωλογικών, γεωμορφολογικών, κλιματολογικών και παράκτιων ωκεανογραφικών συνθηκών υπό διερεύνηση παράκτιας περιοχής (π.χ. δελταϊκής πεδιάδας Πηνειού), σε μια λειτουργική, ενοποιημένη και συνεχώς ανανεώσιμη γεω-βάση δεδομένων. Επιπρόσθετα, θα συγκεντρωθούν στοιχεία για τις διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες και τους επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους και θα προστεθούν στην προαναφερόμενη βάση δεδομένων. Ο τελικός σκοπός αυτής της Δράσης είναι η εξέλιξη ενός πακέτου λογισμικού που θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς τύπους δέλτα και να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη ενός εργαλείου διαχείρισης (βλέπε Δ6.4). Δ3.1: Χαρτογράφηση των σύγχρονων γεωμορφολογικών & εδαφολογικών χαρακτηριστικών (Μήνες 7-24) Δ3.2: Τρέχοντα κλιματολογικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά του ποτάμιου συστήματος (Μήνες 7-36) Δ3.3: Παράκτια ωκεανογραφία και δυναμική ιζηματολογία του παραλιακού δελταϊκού μετώπου (Μήνες 7-39) Δ3.4: Χαρτογράφηση των επιφανειακών δομών συμπεριλαμβανομένων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (π.χ. χρήσεων γης) με τεχνικές τηλεπισκόπησης (Μήνες 7-30) 19

20 Δ4: Γεωφυσική και υδρογεωλογική έρευνα (Μήνες 13-39) Περιγραφή: Το υδρογεωλογικό καθεστώς της δελταϊκής πεδιάδας θα διερευνηθεί μέσα από τη συλλογή δεδομένων από γεωφυσικές έρευνες, οι οποίες θα συνεισφέρουν στο καθορισμό της γεωλογικής/στρωματογραφικής πληροφορίας του υπεδάφους. Τα γεωφυσικά δεδομένα, στη συνέχεια, θα επαληθευτούν με γεωτρητικά στοιχεία πεδίου. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στον προσδιορισμό του αδιαπέρατου στρώματος, στο πάχος των υδροφορέων και στο μέτωπο μεταξύ γλυκού και αλμυρού υπόγειου ύδατος. Δ4.1: Γεωλογία της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού ποταμού (Μήνες 13-36) Δ4.2: Γεωφυσική διασκόπηση (Μήνες 13-36) Δ4.3: Μοντελοποιήση της λιθο-στρωματογραφίας του Δέλτα του Πηνειού ποταμού (Μήνες 13-39) Δ4.4: Αναθεωρημένα στοιχεία για το καθεστώς της υπόγειας υδροφορίας (Μήνες 25-39) Δ5: Χημική σύσταση Υδατική ρύπανση (Μήνες 7-36) Περιγραφή: Ο στόχος αυτής της δράσης είναι να μελετήσει την ποιότητα του νερού (καθοριζόμενη από τις χημικές, φυσικές, βιολογικές παραμέτρους του) όλων των επίγειων και παράκτιων υδάτινων μαζών του Δέλτα του Πηνειού, περιλαμβάνοντας το γλυκό νερό του ποταμού, τα μικρότερης επιφανείας υδάτινα σώματα, το υπόγειο νερό και τα παράκτια νερά στις εκβολές του ποταμού. Οι αλληλεπιδράσεις αυτών των υδάτινων όγκων θα μελετηθούν σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διάφορων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Έτσι ο προσδιορισμός όλων αυτών των παραμέτρων (χωρικά και χρονικά) θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση της βιο-γεωχημικής συμπεριφοράς των ρύπων, των κύριων πηγών ρύπανσης και των κύριων διεργασιών που επηρεάζουν την τοξικότητα και τη βιοδιαθεσιμότητα των ανθρωπογενών ρυπαντών. Ακολούθως, θα εκτιμηθεί η περιβαλλοντική υποβάθμιση του Δέλτα και η ικανότητα του συστήματος να προσαρμοστεί και να ανακάμψει σε σχέση με τις διάφορες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η Δράση 5 αποτελείται από τις ακόλουθες υπόενότητες: Δ5.1: Ποιοτική σύσταση των νερών του Πηνειού ποταμού (Μήνες 7-36) Δ5.2: Χημική Περιβαλλοντική μελέτη των επιφανειακών και υπόγειων νερών (Μήνες 7-36) 20

21 Δ5.3: Διερεύνηση της επίδρασης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων νερών. (Μήνες 13-39) Δ5.4: Χημική Περιβαλλοντική μελέτη της επίδρασης της ποτάμιας απορροής στα παράκτια νερά (Μήνες 13-39) Δ6: Υδατικό ισοζύγιο της δελταϊκής πεδιάδας (Μήνες 7-42) Περιγραφή: Ο σκοπός αυτής της Δράσης είναι να αναγνωρίσει τις παραμέτρους που επηρεάζουν το υδατικό ισοζύγιο της παράκτιας δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού ποταμού. Θεωρείται απαραίτητο να πραγματοποιηθούν ποσοτικές μετρήσεις για την αειφόρο διαχείριση της περιοχής σε σχέση με τις χρήσεις γης. Δ6.1: Εποχιακές μετρήσεις της ποτάμιας παροχής και συσχέτιση τους με ιστορικά δεδομένα (Μήνες 7-36) Δ6.2: Διερεύνηση της εποχιακής διαθεσιμότητας / κατανάλωσης επιφανειακών και υπόγειων νερών (Μήνες 13-39) Δ6.3: Προσομοίωση της εξέλιξης της χημικής ποιότητας της υπόγειας υδροφορίας και της εποχιακής της διακύμανσης (Μήνες 13-39) Δ6.4: Διαχειριστικό εργαλείο του υδατικού δυναμικού της περιοχής του Δέλτα του Πηνειού (Μήνες 28-42) Δ7: Εκτιμήσεις και προτάσεις διαχείρισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (Μήνες 25-42) Περιγραφή: Η ανάπτυξη των κατάλληλων προτάσεων διαχείρισης των δέλτα έχει μεγάλη σημασία καθώς κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η «αντοχή» (resilience) αυτού του είδους των συστημάτων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. (π.χ. θερμοκρασία αέρα και βροχόπτωση, ανεμολογικό καθεστώς, άνοδος της στάθμης της θάλασσας). Η ανάπτυξη αυτών των προτάσεων θα βασιστεί στα αποτελέσματα που προέρχονται από τις προηγούμενες Δράσεις και τις υπό-ενότητες τους. Οι συνέπειες των διάφορων σεναρίων της κλιματικής αλλαγής θα εκτιμηθούν σε σχέση με το υδατικό ισοζύγιο, την ερημοποίηση και υφαλμύρινση της δελταϊκής πεδιάδας και την απώλεια και την αλλαγή χρήσεων της παράκτιας γης λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Επομένως αυτή η Δράση είναι επιφορτισμένη με την ανάπτυξη ενός Εργαλείου 21

22 Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Integrated Management Tool, IMT) το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την διαχείριση των σύνθετων σχέσεων που συνδέουν τα φυσικά δελταϊκά περιβάλλοντα, την κλιματική αλλαγή και τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Δ7.1. Η μελλοντική εξέλιξη της κλιματικής αλλαγής στο Δέλτα κάτω από διαφορετικά σενάρια εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου (Μήνες 25-36) Δ7.2: Επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών αλλαγών (βροχόπτωσης και θερμοκρασίας) στο υδατικό ισοζύγιο (επιφανειακό και υπόγειο) (Μήνες 28-39) Δ7.3: Ερημοποίηση της δελταϊκής πεδιάδας (Μήνες 28-39) Δ7.4: Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (αύξηση θαλάσσιας στάθμης, συχνότητα καταιγίδων, πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων, μείωση στερεοπαροχής) στην εξέλιξη της δελταϊκής πεδιάδας (Μήνες 28-39) Δ7.5: Εκτίμηση των επιπτώσεων της ανόδου της θαλάσσιας στάθμης στους υπόγειους υδατικούς πόρους ως αποτέλεσμα της διείσδυσης αλμυρού νερού (Μήνες 31-39) Δ7.6: Πρόταση ολοκληρωμένης διαχείρισης του Δέλτα, με βάση τα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής (Μήνες 28-42) Δ8: Αξιοποίηση & Διάχυση των Αποτελεσμάτων (Μήνες 1-42) Περιγραφή: Η Δράση αυτή αποσκοπεί στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα και στο ευρύτερο κοινό και ειδικά στις τοπικές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους. Ο σκοπός της Δράσης εξυπηρετείται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των ερευνητικών ομάδων που μετέχουν, τις δημοσιεύσεις τους σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών Συνεδρίων και την κατασκευή και λειτουργία μιας διαδραστικής ιστοσελίδας, η οποία εκτός των άλλων (βλέπε Δ1) θα δράσει και ως μέσο διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Δ8.1: Ανάρτηση και διατήρηση ιστοσελίδας έργου (Μήνες 1-42) Δ8.2: Συναντήσεις ενημέρωσης του κοινού και των ενδιαφερομένων φορέων (Μήνες 31-42) Δ8.3: Επιστημονικές δημοσιεύσεις (Μήνες 34-42) 22

23 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ Δράση 1 Προγραμματισμός Υλοποίησης ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Δράση 2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Δράση 3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Δράση 4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Π-1: Έκθεση προόδου 1ου έτους (Μ: 12) Π-2: Έκθεση προόδου 2ου έτους (Μ: 24) Π-3: Έκθεση προόδου 3ου έτους (Μ: 36) Π-4: Τελική έκθεση (Μ: 42) Π-5: Αναφορά των εκπαιδευτικών δράσεων / επιτευγμάτων (Μ: 42) Γεω-Περιβαλλοντική βάση δεδομένων και υφιστάμενων πληροφοριών Π-6: Γεω-περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του Δέλτα (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 6) Π-7: Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του υδατικού δυναμικού (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 18) Π-8: Χημική κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 18) Π-9: Δομή πρωτόκολλο χρήσης της γεω-βάσης δεδομένων (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 39) Υφιστάμενη κατάσταση του δελταϊκού συστήματος Π-10: Γεωμορφολογία της δελταϊκής πεδιάδας (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 24) Π-11: Κλιματολογία του ποτάμιου συστήματος του Πηνειού (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 36) Π-12: Παράκτια μετεωρολογικά χαρακτηριστικά του Δέλτα (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 36) Π-13: Παράκτιες ωκεανογραφικές συνθήκες (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 39) Π-14: Παράκτια μορφολογία και ιζηματολογία του Δέλτα του Πηνειού (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 39) Π-15: Χάρτης επιφανειακών δομών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 30) Γεωφυσική και υδρογεωλογική έρευνα Π-16: Λίθο-στρωματογραφικός χάρτης (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 36) Π-17: Γεωφυσικές-γεωλογικές τομές / τομογράμματα (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 36) Π-18: Χάρτες κατανομής γεωφυσικών παραμέτρων (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 39) Π-19: Υδρογεωλογικά συμπεράσματα (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 39) Δράση 5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Δράση 6 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Χημική σύσταση Υδατική ρύπανση Π-20: Χημική σύσταση και περιβαλλοντική ποιότητα των νερών του Πηνειού ποταμού (τεχνική έκθεση) (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 36) Π-21: Περιβαλλοντική ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Δέλτα του Πηνειού (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 36) Π-22: Πηγές ρύπανσης (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 39) Π-23: Εκτίμηση των επιπτώσεων των ποτάμιων ρύπων στα παράκτια νερά (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 39) Υδατικό ισοζύγιο της δελταϊκής πεδιάδας Π-24: Παροχές γλυκού νερού Πηνειού ποταμού (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 36) Π-25: Εποχιακή διακύμανση των παραμέτρων του υδατικού ισοζυγίου (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 39) 23

24 Π-26: Εννοιολογικό μοντέλο (δομής-λειτουργίας-εξέλιξης) για τη μαθηματική προσομοίωση υπόγειας ροής και διασποράς ρύπων μέσα στη δελταϊκή πεδιάδα (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 39) Π-27: Περιγραφή του μοντέλου ολοκληρωμένης διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της δελταϊκής πεδιάδας (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 42) Δράση 7 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Δράση 8 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Εκτιμήσεις και προτάσεις διαχείρισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής Π-28: Μελλοντικές τάσεις της κλιματικής αλλαγής (Μ: 36) Π-29: Εκτιμήσεις υδατικού ισοζυγίου σύμφωνα με τα σενάρια της κλιματικής αλλαγής (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 39) Π-30: Εκτίμηση της ερημοποίησης του δελταϊκού πεδίου (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 39) Π-31: Χάρτης οπισθοχώρησης της δελταϊκής ακτογραμμής (Μ: 39) Π-32: Εκτίμηση της διείσδυσης του θαλασσινού νερού στο δελταϊκό υδροφορέα λόγω της ανόδου της θαλάσσιας στάθμης (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 39) Π-33: Δομή και περιγραφή του εργαλείου ολοκληρωμένης διαχείρισης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (Τεχνική Έκθεση) (Μ: 42) Αξιοποίηση & Διάχυση των Αποτελεσμάτων Π-34: Πρωτόκολλο δομής και λειτουργίας ιστοσελίδας (Μ: 42) Π-35: Κατάλογος και περιεχόμενο συναντήσεων εργασίας (Μ: 42) Π-36: Κατάλογος περιλήψεων επιστημονικών δημοσιεύσεων (Μ: 42) 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Αθήνα,././.. Όνομα :. Επώνυμο :. Δ/νση :. Τηλέφωνο :. Ε-mail : ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου για την ερευνητική υποστήριξη του έργου με τίτλο «ΘΑΛΗΣ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΕΛΤΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)» Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησή σας, σάς υποβάλλω πρόταση για την/τις ακόλουθη/ες ειδικότητα/ες (Σημειώστε με Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο, μέγιστες 2 θέσεις): ΘΕΣΗ Α1 Γεωλόγος / Δρ. Ωκεανογραφίας ΘΕΣΗ Α11 ΘΕΣΗ Α 2 Περιβαλλοντολόγος/ Δρ. Ωκεανογραφίας ΘΕΣΗ Α12 Γεωλόγος/ΜSc Πρόληψης Φυσικών Καταστροφών Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ ΘΕΣΗ Α3 Γεωγράφος / Γεωμορφολόγος ΘΕΣΗ Α13 Γεωλόγος ΘΕΣΗ Α4 Γεωλόγος ΘΕΣΗ Β1 Χημικός ΘΕΣΗ Α5 Γεωλόγος ΘΕΣΗ Β2 Χημικός ΘΕΣΗ Α6 Περιβαλλοντολόγος / MSc Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών ΘΕΣΗ Β3 Χημικός / MSc Ωκεανογραφίας ΘΕΣΗ Α7 Φυσικός / Δρ. Κλιματολογίας ΘΕΣΗ Β4 Χημικός / Δρ. Ωκεανογραφίας ΘΕΣΗ Α8 Γεωλόγος / Δρ. Γεωμορφολογίας ΘΕΣΗ Β5 Χημικός / Δρ. Ωκεανογραφίας ΘΕΣΗ Α9 Γεωλόγος / Δρ. Τηλεπισκόπησης- ΓΣΠ ΘΕΣΗ Β6 Χημικός / Δρ. Ωκεανογραφίας ΘΕΣΗ Α10 Γεωλόγος / ΜSc Γεωφυσικής- Σεισμολογίας ΘΕΣΗ Γ1 Γεωπόνος / Δρ. Γεωπονικών επιστημών Συνημμένο: Βιογραφικό Σημείωμα (αρχείο pdf) Ο/Η υποβάλλων/ουσα την Πρόταση 25

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 63240/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 27/9/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για τις ανάγκες της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β43046ΨΖ2Ν-Ζ6Γ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :67323/2012 Αθήνα,22/10/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_5952 Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2015

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_5952 Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_5952 Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Β43Θ46ΨΖ2Ν-ΛΘΜ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26/10/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 21/12/2012 Αρ. Πρωτοκόλλου: 86382/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 21/05/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 37266/2013

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 37266/2013 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 37266/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 17/10/2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Για τις ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: EΛE_2016_0139 Μυτιλήνη, 15/01/2016

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: EΛE_2016_0139 Μυτιλήνη, 15/01/2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου: EΛE_2016_0139 Μυτιλήνη, 15/01/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος Περιγραφή Έργου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς στόλους της Κρήτης.

4 Πτυχιούχοι ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφούς τμήματος Περιγραφή Έργου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους αλιευτικούς στόλους της Κρήτης. Ανάβυσσος: 21/2/2014 Αρ.πρωτ: 20043/1284 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 87382 Θεσσαλονίκη, 28/02/2013 Αρ.Πρωτ.: 20199/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 03 / 12 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 11907 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,21/01/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 2129/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννα Ζεϊµπέκη Τηλ.: 2310 798790 e-mail: dir.lri@nagref.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σίνδος, ευτέρα, 23 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Χανιά, 13/1/2016 Αρ. Πρωτ: 217 artemis@maich.gr Τηλ: 28210 35010 Fax: 28210 35001 email: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aρ. Πρωτ.: EE 13362 Αθήνα, 26/01/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 5 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2014_2289 Μυτιλήνη, 18/03/2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2014_2289 Μυτιλήνη, 18/03/2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2014_2289 Μυτιλήνη, 18/03/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 731 00 Χανιά Τηλ.: 28210 37033-46 Fax: 28210 37081, 37082 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003090524 2015-09-25

15PROC003090524 2015-09-25 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.25 13:34:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΔΕΗΟΞ3Μ-ΑΔ4 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: ΕΟΧΑΜ01_ΦΠ. Άρτα, 30/12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 7064 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: ΕΟΧΑΜ01_ΦΠ. Άρτα, 30/12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 7064 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 30/12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 7064 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 12.11.2012 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) Σκοπός Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος είναι η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού που θα διαθέτει : ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Ξάνθη 17.09.2012 Α.Π. 16058 Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λαμβάνοντας υπόψιν: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981, της ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρ. 07520/16.02.2012 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 Αθήνα, 16.02.2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: Βόλος, «ΠΕΓΑ - Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: Βόλος, «ΠΕΓΑ - Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: Βόλος, 08.06. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

4. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

4. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 263 34 Πάτρα Πληροφορίες : Κωνσταντίνα Μπόμπα Τηλέφωνο: +30 2610 36. 9447 FAX: +30 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,03/11/2014 Αρ. Πρωτ. 78133/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 09/12/2016 Αρ. πρωτ: EE.4027

Καλλιθέα, 09/12/2016 Αρ. πρωτ: EE.4027 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Καλλιθέα, 09/12/2016 Αρ. πρωτ: EE.4027 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ με την από 09/12/2016 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: ΕΟΧΑΜ03_ΦΠ. Άρτα, 11/10/2016 Αριθ. Πρωτ.: 2850 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: ΕΟΧΑΜ03_ΦΠ. Άρτα, 11/10/2016 Αριθ. Πρωτ.: 2850 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 11/10/2016 Αριθ. Πρωτ.: 2850 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καλλιθέα, 24/03/2015 Αρ. πρωτ: Ε.Ε.754 Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σέρρες 09-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62124 ΣΕΡΡΕΣ Α.Π. : 3029 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ AKAΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2 AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤO ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 328/4-11-15 Αθήνα, 22/10/2015 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 328/4-11-15 Αθήνα, 22/10/2015 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 328/4-11-15 Αθήνα, 22/10/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Χανιά, 5/4/2016 Αρ. Πρωτ: artemis@maich.gr Τηλ: 28210 35010 Fax: 28210 35001 email: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, όργανο του Διεθνούς Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 18/12 / 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 13380 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1424778 Χολαργός, 26/09/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου µε τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 30/12/2016 Αριθ. Πρωτ.: 4249 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 28/11/2013 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 21042

Διαβάστε περισσότερα

Ξάνθη, 2-6-2015 Αρ.Πρωτ. 15538

Ξάνθη, 2-6-2015 Αρ.Πρωτ. 15538 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Ξάνθη, 2-6-2015 Αρ.Πρωτ. 15538. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 07/12/2015 Αρ. πρωτ.εε: 4856

Καλλιθέα, 07/12/2015 Αρ. πρωτ.εε: 4856 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Καλλιθέα, 07/12/2015 Αρ. πρωτ.εε: 4856 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. Π. Θ. 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

5. Την υπ. αριθ. 06/ Απόφαση Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

5. Την υπ. αριθ. 06/ Απόφαση Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ446914Γ-ΧΡΖ. Βαθμός Ασφαλείας. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων. Μεγ.

ΑΔΑ: ΒΙΞ446914Γ-ΧΡΖ. Βαθμός Ασφαλείας. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων. Μεγ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 18-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 54276. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων

Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 18-11-2014 Αριθμ. Πρωτ. 54276. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 02 14/11/2016 Σελίδα 1 από 1

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 02 14/11/2016 Σελίδα 1 από 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 20/01/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2013_0307 Μυτιλήνη, 18 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2013_0307 Μυτιλήνη, 18 Ιανουαρίου 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2013_0307 Μυτιλήνη, 18 Ιανουαρίου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ξάνθη 26.06.2013 Α.Π. 12337 Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης λαμβάνοντας υπόψιν: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981, της ΚΥΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/12/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3/2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3/2015 Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης έχει ανάγκη από εσωτερικούς συνεργάτες Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς, προκειμένου να επιτελέσει τις θεσμοθετημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Δρ Μανιός Θρασύβουλος Τηλέφωνο: 2810379456

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΡΑΞΗ Ι:«Συνεργατικά έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας» ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria B2 Axis 3 Measure 3.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria B2 Axis 3 Measure 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 B2 Axis 3 Measure 3.2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 15/07/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Αθήνα, 08/06/2015 Αρ. πρωτ: Γ-2015-1156 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 16/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΕΛΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Καλλιθέα, 13/10/2014 Αρ. πρωτ: Ε.Ε. 3327 Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ξάνθη 01.08.2013 Α.Π. 15920 Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης λαμβάνοντας υπόψιν: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981, της ΚΥΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αθήνα, 29/4/2014 Αρ. πρωτ. Γ-2014-0466 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη Αριθμ. Πρωτ. 881/

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη Αριθμ. Πρωτ. 881/ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Λαμία: 20/5/2014 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 1090 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας Τ.Κ. 35100, Λαμία Πληροφορίες: Δ. Γάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ηράκλειο, 23/09/2014 Αρ. Πρωτ: 1757/Φ.30.1 Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, 30/04/2014 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Αρ. Πρωτ: 09024

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σέρρες 1-2-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 62124 ΣΕΡΡΕΣ Α.Π. : 334 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞ46914Υ-Υ7Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞ46914Υ-Υ7Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ. γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν. Ν ο. 2. 3.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ. γ ι α Υ π ο β ο λ ή Π ρ ο τ ά σ ε ω ν. Ν ο. 2. 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ 2978/1-11 Αθήνα, 1/11/2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05/09/2014 Αρ. Πρωτ. 64007/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα