Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής"

Transcript

1 Η Εφαρµογή του Μείγµατος Μάρκετινγκ στο ιαδίκτυο: Ανάλυση Περιεχοµένου Ιστοσελίδων Επαγγελµατικών Συλλόγων Καλαθοσφαίρισης και Ποδοσφαίρου Τσίτσκαρη Ε 1., Βερναδάκης Ν 1., Τζέτζης Γ 2. & Κώστα Γ 1. 1 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Τσίτσκαρη Ευστρατία Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής, Vol.2, pp.14-34, J.S.T.a.R. All rights reserved. ISSN: To link to this article:

2 Εφαρµογή του Μείγµατος Μάρκετινγκ στο ιαδίκτυο: Ανάλυση Περιεχοµένου Ιστοσελίδων Επαγγελµατικών Συλλόγων Καλαθοσφαίρισης και Ποδοσφαίρου Περίληψη Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η δηµιουργία µίας Λίστας Καταγραφής στοιχείων/µηνυµάτων µάρκετινγκ που εµφανίζονται σε ιστοσελίδες αθλητικών συλλόγων. Επιµέρους στόχος ήταν η ανάλυση περιεχοµένου ιστοσελίδων συλλόγων καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου µέσω της λίστας καταγραφής- και η εξεύρεση των τυχόν διαφορών που υπάρχουν µεταξύ: α) των αθληµάτων και β) των πρωταθληµάτων που µελετήθηκαν. Για το ποδόσφαιρο, µελετήθηκαν οι ιστοσελίδες όλων των οµάδων που συµµετείχαν, την αγωνιστική περίοδο : στο Ελληνικό Πρωτάθληµα της πρώτης κατηγορίας, οι σύλλογοι που πέρασαν στη δεύτερη φάση του Champions League και οι 15 πρώτες οµάδες της Βρετανικής Premier League. Οµοίως, για την καλαθοσφαίριση: οι ιστοσελίδες των οµάδων της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, και των βαθµολογικά ανώτερων οµάδων την περίοδο των µετρήσεων- της Euro League και της NBA. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας µεταξύ των ποιοτικών µεταβλητών πραγµατοποιήθηκε µέσω των µη παραµετρικών: Kruskal-Wallis Test και Chi-Square. Κατά την ανάλυση περιεχοµένου των ιστοσελίδων, παρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα ποσοστά εµφάνισης κάποιων µεταβλητών µεταξύ των ιστοσελίδων των δύο αθληµάτων, µε τις ιστοσελίδες των οµάδων ποδοσφαίρου να εµφανίζονται περιεκτικότερες σε µεταβλητές µάρκετινγκ. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα ποσοστά εµφάνισης των µεταβλητών αυτών εµφανίστηκαν και µεταξύ των πρωταθληµάτων του κάθε αθλήµατος. Τα συµπεράσµατα από την έρευνα αυτή µπορούν να διαφωτίσουν και να καθοδηγήσουν ενέργειες διαδικτυακού µάρκετινγκ στον αθλητισµό, τόσο σε πρακτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. Λέξεις κλειδιά: διαδίκτυο, µάρκετινγκ, ανάλυση περιεχοµένου. 15

3 Εφαρµογή του Μείγµατος Μάρκετινγκ στο ιαδίκτυο: Ανάλυση Περιεχοµένου Ιστοσελίδων Επαγγελµατικών Συλλόγων Καλαθοσφαίρισης και Ποδοσφαίρου Εισαγωγή Κατά τη δεκαετία του 1990 η χρήση του διαδικτύου παρουσίασε µία τροµακτική εξέλιξη ως αποτέλεσµα των νέων προοπτικών που άνοιξε ως µοναδικό µέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Οι λόγοι ήταν πολλοί: α) οι εναλλακτικές ηλεκτρονικής άµεσης επικοινωνίας, β) η ηλεκτρονική διαφήµιση και χορηγία, γ) το ηλεκτρονικό εµπόριο, δ) οι συνδροµές µετά από ηλεκτρονική εγγραφή, δ) οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες (Chang, 2002) και άλλες άµεσες ηλεκτρονικές εφαρµογές. Αποτέλεσµα ήταν η χωρίς προηγούµενο ανάπτυξη και εισροή του στο κοινό. Σύµφωνα µε το Zakon (2005) ο αριθµός των ιστοσελίδων αυξήθηκε από το 1995 σε 55 εκατοµµύρια το Η Forrester Research Inc. (2005) αναλόγως ανάφερε ότι οι Ευρωπαίοι µόνο- διαδικτυακοί χρήστες αύξησαν τις ηλεκτρονικές αγορές τους κατά 44% µόνο µέσα στο Η σηµασία του διαδικτύου για τους πωλητές, του αγοραστές και όλους τους ενδιάµεσους φορείς της διαδικασίας µετατροπής των καταναλωτών σε αφοσιωµένους πελάτες, είναι αδιαµφισβήτητη (Schibrowsky, Peltier & Nill, 2007). Σύµφωνα, µάλιστα, µε τους Μιχάλη και Τζιβανάκη (2001) όλα όσα ισχύουν για την έντονη ανάπτυξη της παγκόσµιας διαδικτυακής επικοινωνίας και των άλλων ηλεκτρονικών δράσεων, µπορούν να αναφερθούν και κυρίως να εφαρµοστούν στο χώρο του αθλητισµού. Το 1995, η National Football Association (NFL) ήταν ο πρώτος αθλητικός οργανισµός που δηµοσίευσε την επίσηµη ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο. Ο σκοπός εκείνης της ιστοσελίδας ήταν να προωθήσει την πιθανή ανάπτυξη του νέου µέσου και, επίσης, να δοκιµάσει πρακτικές ηλεκτρονικού εµπορίου (Brown, 1998; Jensen, 1995). Στη σηµερινή εποχή, όλα, σχεδόν, τα επαγγελµατικά αθλήµατα και οµάδες (στις Ηνωµένες Πολιτείες τουλάχιστον) έχουν δηµιουργήσει τις δικές τους ιστοσελίδες και έχουν αφιερωθεί σε δραστηριότητες σχετικές µε το διαδικτυακό µάρκετινγκ. Σύµφωνα, µάλιστα, µε το Jensen (1995) ο αθλητισµός και το διαδίκτυο ταιριάζουν απόλυτα µεταξύ τους και γι αυτό είναι σηµαντικό για τις επαγγελµατικές αθλητικές οµάδες να δηµιουργούν και να αξιοποιούν τις ιστοσελίδες τους µε τρόπο τέτοιο ώστε να επιτυγχάνουν τα µέγιστα δυνατά οφέλη σε όρους µάρκετινγκ και εµπορίου (Brown, 1998). 16

4 Ο κόσµος του αθλητισµού έχει επιδείξει σηµαντικό ενδιαφέρον στην ανάπτυξη αυτής της νέας τεχνολογίας, από τη στιγµή που οι µεγάλοι χειριστές της βιοµηχανίας των υπολογιστών αναγνώρισαν τον αθλητισµό ως µία αδιαµφισβήτητη ευκαιρία επιχειρηµατικότητας (Beech, Chadwick & Tapp, 2000). Σε έρευνά της η Intelliquest Worldwide Internet (2000), κατέληξε στο ότι στη σηµερινή εποχή, ο αθλητισµός αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και περιζήτητα θέµατα στο διαδίκτυο. Βρέθηκε, µάλιστα, ότι το 52% εκείνων που ρωτήθηκαν απάντησε ότι είχε πρόσφατα χρησιµοποιήσει το Ίντερνετ προκειµένου να συλλέξει αθλητικές πληροφορίες (Intelliquest Worldwide Internet, 2000). Η σχέση ανάµεσα στο σχεδιασµό των ιστοσελίδων και τις αθλητικές οµάδες έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ακαδηµαϊκών. Ο Brown (1998) πραγµατοποίησε ανάλυση περιεχοµένου των ιστοσελίδων οµάδων µπέιζµπολ στις Ηνωµένες Πολιτείες, ο Turner (2000) διεξήγαγε ανάλογη έρευνα για τις ποδοσφαιρικές οµάδες της Πρώτης Κατηγορίας της Αυστραλίας και οι Beech, Chadwick και Tapp (2000) για τις βρετανικές οµάδες ποδοσφαίρου της Πρώτης Κατηγορίας. Άλλες ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην εµπορική σηµασία της ανάπτυξης ιστοσελίδων για αθλητικούς συλλόγους. Για παράδειγµα, οι Caskey καιdelpy (1999), οι Caramez και Gastao (1999), οι Kahle και Meeske (1999) και οι Howard και Burton (2000) ερεύνησαν τον αντίκτυπο και τη δυνατότητα εφαρµογής του διαδικτύου σε δράσεις του αθλητικού µάρκετινγκ. Ο Johns (1997) εξέτασε την αθλητική προώθηση µέσω του διαδικτύου, οι Smith, Pent και Pitts (1999) αναγνώρισαν το διαδίκτυο ως µέσο διαφήµισης, ενώ οι Turner (1999) και Harverson (2000b) τόνισαν τις ευκαιρίες βελτίωσης του αθλητικού προϊόντος που προκύπτουν από τη σύγκλιση του διαδικτύου µε την τηλεόραση. Η µέχρι σήµερα ανάλυση περιεχοµένου των ιστοσελίδων οµάδων διαφόρων αθληµάτων υποδηλώνει ότι ο αθλητισµός και το διαδίκτυο αποτελούν µία πολύ επιτυχηµένη ένωση σε όρους του µάρκετινγκ. Η βιβλιογραφία (Foskett, 1996; Griffin, 1996; Stevens, 1996) παρέχει κάποια γενικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα για την επιτυχία µίας ιστοσελίδας: α) πλούσιο περιβάλλον µε έξυπνα διαφηµιστικά µηνύµατα, β) πληροφορίες που αλλάζουν συχνά, γ) ένα µείγµα προωθητικών ενεργειών και δ) αλληλεπίδραση. Συνήθως µεγάλη προσοχή δίνεται σε στοιχεία όπως τα γραφικά, που προσελκύουν την προσοχή, και στο επίπεδο αλληλεπίδρασης. Σύµφωνα µε τους Duncan και Campbell (1999), αν και αυτά είναι σίγουρα σηµαντικότατα στοιχεία που πρέπει κάποιος να λάβει υπόψη του, ο σχεδιασµός µε τίποτα δεν εγγυάται την επιτυχηµένη εφαρµογή ή χρήση του νέου µέσου. Για να µεγιστοποιηθεί η χρήση και επιτυχηµένη ανάπτυξη του διαδικτύου ως εργαλείου του 17

5 µάρκετινγκ, οι θεωρήσεις του σχεδιασµού θα πρέπει να αντικαθιστώνται από µία ξεκάθαρη κατανόηση και προσεκτική αξιολόγηση των στρατηγικών λειτουργιών που η ιστοσελίδα θα επιτελέσει. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει αρχικά να καταγραφούν οι υπάρχουσες εφαρµογές του σε όρους µάρκετινγκ- σε αθλητικές ιστοσελίδες κυρίως δε σε ελληνικές, καθώς η χρήση του διαδικτυακού µάρκετινγκ παρουσιάζει περιορισµένη ακόµη εφαρµογή από το σύνολο των επιχειρήσεων άρα και των αθλητικών. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η δηµιουργία µίας Λίστας Καταγραφής των εφαρµογών µάρκετινγκ που εµφανίζονται ή θα έπρεπε να εµφανίζονται- σε ιστοσελίδες αθλητικών συλλόγων. Επιπλέον στόχος της έρευνας ήταν η ανάλυση περιεχοµένου ιστοσελίδων οµάδων καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου διαφορετικών πρωταθληµάτων, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα για συγκρίσεις µεταξύ α) των δύο αθληµάτων και β) των πρωταθληµάτων του κάθε αθλήµατος. Να σηµειωθεί ότι ως Στοιχεία/µεταβλητές µάρκετινγκ, ορίζονται όλες οι δυνατότητες που παρέχοντα µέσω του διαδικτύου και συντελούν στην ανάπτυξη του µάρκετινγκ µίας (αθλητικής) εταιρείας µέσα από την ιστοσελίδα της. Μεθοδολογία είγµα. Επιλέχθηκαν να µελετηθούν οι ιστοσελίδες οµάδων που συµµετέχουν στα δύο πιο διαδεδοµένα αθλήµατα στην Ελλάδα: α) του ποδοσφαίρου και β) της καλαθοσφαίρισης. Πιο συγκεκριµένα, για το ποδόσφαιρο, αποφασίστηκε να µελετηθούν οι ιστοσελίδες όλων των οµάδων που συµµετείχαν, την αγωνιστική περίοδο : στο Ελληνικό Πρωτάθληµα Πρώτης Εθνικής Ποδοσφαίρου, οι οµάδες που πέρασαν στη δεύτερη φάση του πανευρωπαϊκού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου και οι 15 πρώτες οµάδες της Βρετανικής Premier League (µε τη σειρά που είχαν καταταγεί στο βαθµολογικό πίνακα µέχρι και την τελευταία ηµέρα των µετρήσεων: 11 Απριλίου 2004). Επιλέχθηκε να µελετηθούν οι ιστοσελίδες των βρετανικών ποδοσφαιρικών οµάδων της Πρώτης Κατηγορίας για το λόγο ότι, σύµφωνα µε τους Brunelli και Semprini (2000), οι οµάδες αυτές ηγούνταν των υπολοίπων µεγάλων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών πρωταθληµάτων (Γερµανικό, Ισπανικό και Ιταλικό) σε όλα τα στοιχεία που κρίνονται σηµαντικά κατά το µάρκετινγκ µίας ιστοσελίδας. Τονίζουν, µάλιστα, οι δύο ερευνητές ότι οι ιστοσελίδες των βρετανικών ποδοσφαιρικών συλλόγων χαρακτηρίζονται από οµοιογένεια και µία σηµαντική µοναδικότητα σε σχέση µε τις υπόλοιπες "σηµαντικές" κατηγορίες. Η διάκριση αυτή γίνεται και µετά από συµπέρασµα των ίδιων 18

6 ερευνητών ότι υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στη δοµή µίας ιστοσελίδας και στην ιεραρχία του διεθνή ποδοσφαίρου, προκύπτοντας ότι οι ιστοσελίδες των αθλητικά πιο πετυχηµένων οµάδων και πρωταθληµάτων προκύπτει να είναι και οι καλύτερες. Από το άθληµα της καλαθοσφαίρισης, µελετήθηκαν οι ιστοσελίδες των οµάδων που συµµετείχαν την αγωνιστική περίοδο στο Ελληνικό Πρωτάθληµα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας, οι οµάδες που πέρασαν στη δεύτερη φάση του πρωταθλήµατος της Euro League και οι δώδεκα από τις είκοσι εννιά οµάδες του N.B.A. Επιλέχθηκε η Euro League αντί του αντιστοίχου πρωταθλήµατος της FIBA γιατί τη συγκεκριµένη τουλάχιστον αγωνιστική περίοδο το πρωτάθληµα αυτό φιλοξένησε οµάδες ανώτερου αγωνιστικού επιπέδου από ότι εκείνο της FIBA. Σύµφωνα και πάλι, λοιπόν, µε τη θεωρία των Brunelli και Semprini (2000), ότι υπάρχει συσχέτιση στη δοµή µίας ιστοσελίδας και στις αθλητικά επιτυχηµένες οµάδες, επιλέχθηκαν να µελετηθούν οι ιστοσελίδες των οµάδων της Euro League. Συνολικά µελετήθηκαν οι ιστοσελίδες 35 οµάδων καλαθοσφαίρισης και 40 οµάδων ποδοσφαίρου. Περιγραφή της Λίστας Καταγραφής. Πραγµατοποιήθηκε µία εκτενής µελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορά στο (αθλητικό) διαδικτυακό µάρκετινγκ. Από τη µελέτη αυτή επιλέχθηκαν ως πιο περιεκτικές και χρησιµοποιήθηκαν ως βάση οι θεωρίες των: α) Forrest, Pope και Murphy (1996), που ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα της αλληλεπίδρασης µε το κοινό και τα διάφορα µέσα επίτευξής της, β) Wolosky (1997), που αναφέρθηκε στην αξία εµφάνισης συνδέσεων (links) µε άλλες χρήσιµες, για τους πελάτες, ιστοσελίδες, ή συνδέσεις µε ιστοσελίδες που µπορεί απλά να διασκεδάζουν, γ) Clickerman και Walden (1998), οι οποίοι ως βασικότερα στοιχεία µάρκετινγκ σε µία ιστοσελίδα ανέφεραν: 1) την περιγραφή υπηρεσιών, 2) την περιγραφή της εταιρείας, 3) την αποστολή ή φιλοσοφία της εταιρείας, 4) τα βιογραφικά του προσωπικού της εταιρείας, 5) τις συνδέσεις µε άλλες σχετικές εταιρείες ή ιστοσελίδες, 6) τις δωρεάν πληροφορίες, 7) τις φωτογραφίες του προσωπικού της εταιρείας, 8) τις ηλεκτρονικές φόρµες αναζήτησης πληροφοριών και 9) τις συνδέσεις µε µη επιχειρηµατικές ιστοσελίδες, δ) Brown (1998), ο οποίος ανέφερε ως σηµαντικά: 1) την τακτική ανανέωση των πληροφοριών της ιστοσελίδας, 2) την εµφάνιση των αποτελεσµάτων των αγώνων και 3) την αναµετάδοση πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο, ε) Perry και Bodkin (2000), κατά τους οποίους το περιεχόµενο µίας ιστοσελίδας θα πρέπει να οργανώνεται µε βάση: 1) την προώθηση πωλήσεων, 2) το άµεσο 19

7 µάρκετινγκ, 3) την αλληλεπίδραση/ προσαρµογή στις απαιτήσεις του πελάτη, στ) Roxas, Peek, Peek και Hagemann (2000), οι οποίοι τόνισαν τη σηµασία της εµφάνισης της επωνυµίας και της φυσικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης της εταιρείας σε κάθε σελίδα της ιστοσελίδας της, καθώς και τη σηµασία εµφάνισης της ηµεροµηνίας τελευταίας ανανέωσης των πληροφοριών αυτής, ζ) Beech, Chadwick και Tapp (2000), ότι οι συλλογικές ιστοσελίδες περιλαµβάνουν ή θα πρέπει να περιλαµβάνουν: 1) στοιχεία πώλησης, 2) στοιχεία πληροφόρησης, 3) στοιχεία προώθησης και 4) στοιχεία συλλογής δεδοµένων και, τέλος, η) Ranchhod, Gurau και Lace (2001), οι οποίοι ξεχώρισαν τέσσερις κατηγορίες µηνυµάτων µάρκετινγκ ( γενική δραστηριότητα της εταιρείας», «δίκτυο προµηθευτών», «άµεση παραγγελία» και «ευκαιρίες για δουλειά»). ύο ειδικοί στο χώρο του αθλητικού µάρκετινγκ ανέλυσαν, στη συνέχεια, το περιεχόµενο των ιστοσελίδων δέκα συλλόγων: πέντε του NBΑ και πέντε του Champions League ως τα δύο πιο δηµοφιλή πρωταθλήµατα του κάθε αθλήµατος. Οι σύλλογοι επιλέχθηκαν µε τη µέθοδο της λοταρία. Μετά από αυτήν την ανάλυση προστέθηκαν ή αναπτύχθηκαν περαιτέρω οι ακόλουθες µεταβλητές: «Οδηγίες για το πώς µπορεί να πάει κάποιος στο γήπεδο», «ιάφορες ψηφοφορίες/ ιαγωνισµοί», «Αναφορά στο ποιο τηλεοπτικό κανάλι/ραδιοφωνικός σταθµός θα αναµεταδώσει τους αγώνες, «Αναφορά σε ξενοδοχεία που βρίσκονται κοντά στο γήπεδο», ««Αναφορά στις αθλητικές υπηρεσίες που παρέχει ο σύλλογος,», «Αναφορά σε παροχές/θεάµατα που προωθεί ο σύλλογος», «Αναφορά σε προϊόντα που παρέχει ο σύλλογος, «ωρεάν παροχή πληροφοριών, π.χ. για αγώνες, κ.α.» και «ωρεάν παροχή ρυθµίσεων για τον υπολογιστή». Τέλος, τρία µέλη εκπαιδευτικού προσωπικού Τµηµάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, µε ειδίκευση στο αθλητικό µάρκετινγκ, αξιολόγησαν την εγκυρότητα της σχετικότητας του περιεχοµένου της λίστας καταγραφής. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό εξέτασαν: α) τη σαφήνεια του περιεχοµένου, β) τη σχετικότητα του περιεχοµένου για πιθανές παραλείψεις σηµαντικών ερωτήσεων ή την εισαγωγή µη σηµαντικών ερωτήσεων και γ) την αντιπροσωπευτικότητα του περιεχοµένου, δηλαδή τον έλεγχο του αν οι µεταβλητές που επιλέχθηκαν αντιπροσώπευαν επαρκώς τον κάθε παράγοντα. Η λίστα καταγραφής τελικά περιελάµβανε 33 µεταβλητές µάρκετινγκ, και µπορούσε να συµπληρωθεί µέσω της επιλογής: Ναι ή Όχι,. Λαµβάνοντας υπόψη τον Brown (1998), και το διαχωρισµό που αυτός έκανε µε βάση τα 4Ps, οι ειδικοί χώρισαν τη Λίστα σε 4 τµήµατα: το "Προϊόν (product) ", µε 11 µεταβλητές, την "Τιµή (price)", µε 3 µεταβλητές, τον "Τόπο (place)", µε 3 µεταβλητές και την "Προώθηση (promotion)", µε 16 µεταβλητές. 20

8 ιαδικασία Μέτρησης. Επιλέχθηκαν δύο ειδικοί σε θέµατα αθλητικού µάρκετινγκ µε πιστοποιηµένο τίτλο στη χρήση ηλεκτρονικών εφαρµογών. Στα άτοµα αυτά δόθηκαν οδηγίες για τη χρήση της λίστας καταγραφής και για το πώς κατατάχθηκαν τα µηνύµατα µε βάση το µείγµα µάρκετινγκ. Τους δόθηκε, µάλιστα, η δυνατότητα συµπλήρωσης ανοιχτής µεταβλητής, για την πιθανότητα να συναντήσουν εφαρµογές που να εµπίπτουν σε θέµατα διαδικτυακού µάρκετινγκ. Αφού πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση περιεχοµένου όλων των προαναφερθέντων ιστοσελίδων, τα αποτελέσµατα δόθηκαν σε τρίτο ερευνητή ο οποίος πραγµατοποίησε inter-rated reliability test, του οποίου η αξιοπιστία προέκυψε να είναι µεγαλύτερη του 0,80. Συνολικά, η παρατήρηση πραγµατοποιήθηκε από τις 10 εκεµβρίου του 2002 ως τις 11 Απριλίου του Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι και οι τρεις ερευνητές είχαν τη δυνατότητα να κατανοήσουν την ελληνική και την αγγλική γλώσσα σε υψηλό επίπεδο. Αυτό, όµως, απέκλειε όσες ιστοσελίδες δεν εµφανίζονταν σε κάποιες από τις δύο αυτές γλώσσες, που στην περίπτωση του πρωταθλήµατος της Euro League ήταν αρκετές (10 από τις 16). Το θέµα αυτό συζητήθηκε µεταξύ των ερευνητών και κατέληξαν ότι η εµφάνιση των ιστοσελίδων των οµάδων και στην αγγλική (ή σε κάποια δεύτερη) γλώσσα είναι κάτι που έχει κριθεί βιβλιογραφικά απαραίτητο (Beech, Chadwick & Tapp, 2000), πόσο, µάλιστα, όταν οι οµάδες αυτές συµµετέχουν σε πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα. Συνεπώς, όσες ξένες οµάδες δεν εµφάνιζαν τις ιστοσελίδες τους και σε κάποια δεύτερη γλώσσα (πόσο µάλιστα στην αγγλική) δε µελετήθηκαν από τους ερευνητές. Αποτελέσµατα Σύγκριση των Ιστοσελίδων των ύο Αθληµάτων. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας µεταξύ των ποιοτικών µεταβλητών πραγµατοποιήθηκε µέσω του στατιστικού δείκτη Chi-Square. Πιο συγκεκριµένα, για καθεµία από τις εξαρτηµένες µεταβλητές, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: Παράγοντας «Προϊόν». Πραγµατοποιήθηκε χ 2 ανάλυση για καθεµία από τις µεταβλητές του παράγοντα «Προϊόν». Στατιστικά σηµαντικές διαφορές προέκυψαν σε 6 µεταβλητές µάρκετινγκ, οι οποίες εµφανίζονταν σε µεγαλύτερο ποσοστό στις ιστοσελίδες των οµάδων ποδοσφαίρου (Πίνακας 1). Παράγοντας «Τιµή». Από τη χ 2 ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε, διαφορές προέκυψαν στις περιπτώσεις δύο µεταβλητών: α) «υνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς 21

9 των προϊόντων του οργανισµού» (χ 2 =4,601 και p<,01) και β) «Πληροφορίες για τιµές, κ.α., των εισιτηρίων» (χ 2 =8,250 και p<,01). Το ποσοστό εµφάνισης των µεταβλητών αυτών ήταν µεγαλύτερο στις οµάδες ποδοσφαίρου απ ό,τι στις οµάδες καλαθοσφαίρισης Παράγοντας «Τόπος». Από την Chi-square ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε σηµαντικές διαφορές προέκυψαν στην περίπτωση µίας και µόνο µεταβλητής: «Οδηγίες για το πώς µπορεί να πάει κάποιος στο γήπεδο» (χ 2 =5,120 και p<,05). Το ποσοστό εµφάνισής της ήταν µεγαλύτερο στις ιστοσελίδες των οµάδων ποδοσφαίρου. Παράγοντας «Προώθηση». Και στην περίπτωση του παράγοντα «Προώθηση» πραγµατοποιήθηκε Chi-square ανάλυση. ιαφορές προέκυψαν σε 7 µεταβλητές, όπου και πάλι οι ποδοσφαιρικές ιστοσελίδες τις εµφάνιζαν σε µεγαλύτερο ποσοστό (Πίνακας 2). Πίνακας 1. Στατιστικά σηµαντικά ποσοστά εµφάνισης των µεταβλητών του παράγοντα «Προϊόν» του µείγµατος µάρκετινγκ Μεταβλητές X 2 Sig. Αναφορά στην ιστορία της οµάδας 11,717,003 Παρουσίαση/Βιογραφικά του διοικητικού προσωπικού 5,622,026 Παρουσίαση/Βιογραφικά των αθλητών/προπονητών 11,428,000 Φωτογραφίες των αθλητών/προπονητών του οργανισµού 9,211,025 Ηµεροµηνία ανανέωσης των πληροφοριών της ιστοσελίδας 9,540,030 Το πρόγραµµα αγώνων 9,670,023 Πίνακας 2. Στατιστικά σηµαντικά ποσοστά εµφάνισης των µεταβλητών του παράγοντα «Προώθηση» του µείγµατος µάρκετινγκ Μεταβλητές X 2 Sig. Αναφορά σε αθλητικές υπηρεσίες που προωθεί ο σύλλογος 4,705,045 Αναφορά σε παροχές/θεάµατα που προωθεί ο σύλλογος 4,209,043 Αναφορά σε προϊόντα που προωθεί ο σύλλογος 9,924,005 υνατότητα στους φιλάθλους να δηµιουργήσουν που να 4,202,040 περιέχει, ως ένα από τα συστατικά του, το όνοµα της οµάδας Εµφάνιση της ιστοσελίδας σε δύο, τουλάχιστον, γλώσσες 4,408,030 Ραδιοφωνικές µεταδώσεις των αγώνων 12,500,000 22

10 Κάλυψη των αγώνων µε εικόνα (ζωντανά & µη) 4,200,023 Συγκρίσεις Μεταξύ των ιαφόρων Πρωταθληµάτων Καλαθοσφαίρισης. Ο έλεγχος ανεξαρτησίας µεταξύ των ποιοτικών µεταβλητών πραγµατοποιήθηκε µέσω του µη παραµετρικού Kruskal-Wallis Test. Από την εφαρµογή της ανάλυσης αυτής προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στο ποσοστό εµφάνισης 36 µεταβλητών µάρκετινγκ που εµφανίζονται στις ιστοσελίδες των πρωταθληµάτων καλαθοσφαίρισης που µελετήθηκαν. Εν συνεχεία, πραγµατοποιήθηκε έλεγχος µέσω του δείκτη Chi- Square. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις αναλύσεις αυτές παρουσιάζονται στη συνέχεια. Συγκρίσεις των Ιστοσελίδων του NBA και της Euro League. Τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης που προέκυψαν από τη σύγκριση αυτών των δύο πρωταθληµάτων φαίνονται στον Πίνακα 3. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ιστοσελίδες των οµάδων του ΝΒΑ περιελάµβαναν σε µεγαλύτερο ποσοστό όλες τις παρακάτω µεταβλητές. Συγκρίσεις των Ιστοσελίδων του NBA και της Α1 Εθνικής. Κατά τη σύγκριση των δύο αυτών πρωταθληµάτων διαφορές προέκυψαν στις ακόλουθες µεταβλητές που εµφανίζονται στον Πίνακα 4. Εκτός από δύο µεταβλητές («Την ηµεροµηνία ανανέωσης των πληροφοριών της ιστοσελίδας» και «Αναφορά και συνδέσεις µε τους οργανωµένους συνδέσµους της οµάδας») που εµφανίζονται µε µεγαλύτερο ποσοστό στις ιστοσελίδες του πρωταθλήµατος της Α1 Εθνικής, όλες οι υπόλοιπες εµφανίζονται περισσότερο στις ιστοσελίδες των οµάδων του NBA. Πίνακας 3. Στατιστικά σηµαντικά ποσοστά εµφάνισης των µεταβλητών µάρκετινγκ στις ιστοσελίδες των πρωταθληµάτων του NBA και της Euro League. Μεταβλητές Χ 2 Sig. Αναφορά στην ιστορία της οµάδας 4,861,027 Αποκλειστικές συνεντεύξεις 8,116,004 Παρουσίαση/Βιογραφικά των αθλητών/προπονητών 15,750,000 Φωτογραφίες των αθλητών/προπονητών του οργανισµού 15,750,000 Αναφορές στο πρόγραµµα αγώνων της οµάδας 11,499,001 Στατιστικά των παικτών της οµάδας 15,750,000 Αποτελέσµατα των αγώνων της οµάδας 13,588,000 23

11 Τη δυνατότητα ηλεκτρ. αγοράς των προϊόντων του οργανισµού 21,000,000 Πληροφορίες για τιµές, κ.α., των εισιτηρίων 28,000,000 Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων 28,000,000 Τη θέα του γηπέδου από κάθε τµήµα της κερκίδας 10,182,001 Παρουσίαση των υπηρεσιών του σταδίου 8,116,004 Οδηγίες για το πώς µπορεί να πάει κάποιος στο γήπεδο 20,741,000 Αναφορά σε παροχές/θεάµατα που προωθεί ο οργανισµός 24,157,000 Αναφορά σε προϊόντα που προωθεί ο οργανισµός 9,115,003 ωρεάν παροχή πληροφοριών για αγώνες, κ.α. 11,467,001 ωρεάν παροχή ρυθµίσεων για τον υπολογιστή 18,200,000 Την κατηγορία «Ευκαιρίες για δουλειά» 7,000,008 Οπτικοακουστικό υλικό 18,200,000 Την κατηγορία «Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις» 8,116,004 ιάφορες ψηφοφορίες 14,049,000 ιαδραστικά παιχνίδια 7,000,008 Καρτέλες καταγραφής κάποιων στοιχείων των ατόµων που εισέρχονται 20,429,000 στην ιστοσελίδα Συγκρίσεις των Ιστοσελίδων της Euro League και της Α1 Εθνικής. Τέλος, κατά τη σύγκριση των πρωταθληµάτων της Euro League και της Α1 Εθνικής, διαφορές προέκυψαν σε εφτά µεταβλητές (Πίνακας 5) οι οποίες εµφανίζονταν περισσότερο στις ιστοσελίδες των οµάδων της Α1. Πίνακας 4. Στατιστικά σηµαντικές συχνότητες εµφάνισης των µεταβλητών µάρκετινγκ στις ιστοσελίδες των πρωταθληµάτων του NBA και της Α1 Εθνικής. Μεταβλητές Χ 2 Sig. Παρουσίαση/Βιογραφικα των αθλητών/προπονητών 3,832,050 Φωτογραφίες των αθλητών/προπονητών του συλλόγου 3,832,050 Την ηµεροµηνία ανανέωσης των πληροφοριών της ιστοσελίδας 3,832,050 Στατιστικά των παικτών της οµάδας 15,033,000 Αποτελέσµατα των αγώνων της οµάδας 3,832,050 Τη δυνατότητα ηλεκτρ. αγοράς των προϊόντων του οργανισµού 15,033,000 Πληροφορίες για τιµές, κ.α., των εισιτηρίων 19,000,000 Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων 19,000,000 24

12 Τη θέα του γηπέδου από κάθε τµήµα της κερκίδας 5,115,024 Παρουσίαση των υπηρεσιών του σταδίου 3,958,047 Οδηγίες για το πώς µπορεί να πάει κάποιος στο γήπεδο 8,647,003 Αναφορά σε παροχές/θεάµατα που προωθεί ο οργανισµός 15,240,000 ωρεάν παροχή ρυθµίσεων για τον υπολογιστή 8,686,003 Την κατηγορία «Ευκαιρίες για δουλειά» 5,115,024 Οπτικοακουστικό υλικό 6,107,013 Την κατηγορία «Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις» 3,958,047 ιάφορες ψηφοφορίες 12,315,000 ιαδραστικά παιχνίδια 5,115,024 Καρτέλες καταγραφής κάποιων στοιχείων των ατόµων που εισέρχονται 13771,001 στην ιστοσελίδα Πίνακας 5. Στατιστικά σηµαντικές συχνότητες εµφάνισης των µεταβλητών µάρκετινγκ στις ιστοσελίδες των πρωταθληµάτων της Euro League και της Α1 Εθνικής. Μεταβλητές Χ 2 Sig. Αναφορά στην ιστορία της οµάδας 7,304,007 Αποκλειστικές συνεντεύξεις παικτών/προπονητών 5,007,025 Παρουσίαση του διοικητικού προσωπικού του οργανισµού 7,304,007 Παρουσίαση/Βιογραφικά των αθλητών/προπονητών 4,407,036 Φωτογραφίες των αθλητών/προπονητών του συλλόγου 4,407,036 Ηµεροµηνία ανανέωσης των πληροφοριών της ιστοσελίδας 5,007,025 ωρεάν παροχή πληροφοριών για αγώνες 7,413,006 Συγκρίσεις Μεταξύ των ιαφόρων Πρωταθληµάτων Ποδοσφαίρου. Μετά την εφαρµογή του Kruskal-Wallis τεστ, εµφανίστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στο ποσοστό εµφάνισης 23 µεταβλητών µάρκετινγκ των ιστοσελίδων των πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου που µελετήθηκαν. Εν συνεχεία, και προκειµένου να εξακριβωθεί αν υπάρχουν διαφορές κατά τη σύγκριση του κάθε πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου µε το άλλο, πραγµατοποιήθηκε ο στατιστικός δείκτης Chi-Square. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις αναλύσεις αυτές είναι τα ακόλουθα: Συγκρίσεις των Ιστοσελίδων της Α Εθνικής και του Champions League. Από τη χ 2 ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε, διαφορές προέκυψαν στις περιπτώσεις δύο µεταβλητών: α) «Οδηγίες για το πώς µπορεί να πάει κάποιος στο γήπεδο» (χ 2 =8,603 και 25

13 p<,01) και β) «ωρεάν παροχή πληροφοριών για αγώνες, κ.α.» (χ 2 =4,350 και p<,05). Και οι δύο µεταβλητές εµφανίζονταν στατιστικά σηµαντικά συχνότερα στις ιστοσελίδες των οµάδων του Champions League. Συγκρίσεις των Ιστοσελίδων της Α Εθνικής και της Premier League. ιαφορές προέκυψαν στις περιπτώσεις που φαίνονται στον Πίνακα 6. Εκτός από την περίπτωση µίας µεταβλητής («Εµφάνιση της ιστοσελίδας σε δύο, τουλάχιστον, γλώσσες»), όλες οι υπόλοιπες εµφανίζονταν στατιστικά σηµαντικά συχνότερα στις ιστοσελίδες των οµάδων της Βρετανικής Premiership. Συγκρίσεις των Ιστοσελίδων του Champions League και της Premier League. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. Εκτός από την περίπτωση µίας µεταβλητής («Εµφάνιση της ιστοσελίδας σε δύο, τουλάχιστον, γλώσσες») όλες οι υπόλοιπες µεταβλητές εµφανίζονταν συχνότερα στις ιστοσελίδες των οµάδων της Premier League. Πίνακας 6. Στατιστικά σηµαντικές συχνότητες εµφάνισης των µεταβλητών µάρκετινγκ στις ιστοσελίδες των πρωταθληµάτων της Α Εθνικής και της Premier League. Μεταβλητές Χ 2 Sig. Τη δυνατότητα ηλεκτρ. αγοράς των προϊόντων του οργανισµού 11,200,001 Πληροφορίες για τιµές, κ.α., των εισιτηρίων 13,835,000 Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίων 7,073,008 Παρουσίαση των υπηρεσιών του σταδίου 10,286,001 Οδηγίες για το πώς µπορεί να πάει κάποιος στο γήπεδο 24,000,000 Αναφορά σε παροχές/θεάµατα που προωθεί ο οργανισµός 16,800,000 ωρεάν παροχή πληροφοριών για αγώνες, κ.α. 10,971,001 Εµφάνιση της ιστοσελίδας σε δύο, τουλάχιστον, γλώσσες 7,726,005 Την κατηγορία «Ευκαιρίες για δουλειά» 5,714,017 Ραδιοφωνικές µεταδώσεις των αγώνων 5,531,019 Κάλυψη των αγώνων µε εικόνα 5,714,017 Παιχνίδια αλληλεπίδρασης 12,245,000 Καρτέλες καταγραφής στοιχείων των ατόµων που εισέρχονται στην 8,061,005 ιστοσελίδα Πίνακας 7. Στατιστικά σηµαντικές συχνότητες εµφάνισης των µεταβλητών µάρκετινγκ στις ιστοσελίδες των πρωταθληµάτων του Champions League και της Premier League. 26

14 Μεταβλητές Χ 2 Sig. Φωτογραφίες των αθλητών/προπονητών του συλλόγου 4,038,044 Αναφορές στο πρόγραµµα αγώνων της οµάδας 6,563,010 Αποτελέσµατα των αγώνων της οµάδας 7,989,005 Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αγοράς των προϊόντων του οργανισµού 7,989,005 Πληροφορίες για τιµές, κ.α., των εισιτηρίων 6,563,010 Παρουσίαση των υπηρεσιών του σταδίου 4,693,030 Οδηγίες για το πώς µπορεί να πάει κάποιος στο γήπεδο 7,989,005 Αναφορά σε παροχές/θεάµατα που προωθεί ο οργανισµός 13,125,000 Εµφάνιση της ιστοσελίδας σε δύο, τουλάχιστον, γλώσσες 11,059,001 Την κατηγορία «Ευκαιρίες για δουλειά» 8,571,003 Ραδιοφωνικές µεταδώσεις των αγώνων 4,739,029 Κάλυψη των αγώνων µε εικόνα 5,593,018 Παιχνίδια αλληλεπίδρασης 6,467,011 Συζήτηση Βασικός στόχος της έρευνας ήταν τη δηµιουργία µίας περιεκτικής λίστας µεταβλητών µάρκετινγκ που εµφανίζονται σε ιστοσελίδες αθλητικών συλλόγων µε απώτερο σκοπό τη δυναµική αξιολόγηση και τελικά διαµόρφωση των συλλογικών ιστοσελίδων που εφαρµόζονται ή θα πρέπει να εφαρµόζονται από την πλευρά του αθλητικού διαδικτυακού µάρκετινγκ. Στην ιστορία του ιαδικτύου, οι ιστοσελίδες που προσφέρουν αθλητικό περιεχόµενο παραδοσιακά υπήρξαν ένας από τους πιο διαδεδοµένους προορισµούς των δικτυακών χρηστών (Caskey & Delpy, 1999). Αναλύσεις περιεχοµένου ιστοσελίδων έχουν γίνει σε διάφορες περιπτώσεις και σε διάφορες επιχειρήσεις και οργανισµούς. Μερικές από τις πλέον διαδεδοµένες έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί σε ιστοσελίδες λογιστικών εταιρειών (Clikeman και Walden, 1998; Roxas, Peek, Peek και Hagemann, 2000), σε παραγωγικές και κατασκευαστικές εταιρείες (Perry & Bodkin, 2000; Perry & Bodkin, 2001) καθώς και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (Gilbert, Powell-Perry & Widijoso, 1999). Κάποιες από τις έρευνες αυτές (Perry & Bodkin, 2001; Gilbert, Powell-Perry & Widijoso, 1999) έδειξαν ότι οι εταιρείες σε ελάχιστες περιπτώσεις εκµεταλλεύονται εξ ολοκλήρου τις δυνατότητες για µάρκετινγκ που τους δίνει το ιαδίκτυο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την παρούσα έρευνα όσον αφορά το πεδίο του αθλητισµού. Η συλλογή των µεταβλητών σε µία περιεκτική λίστα δηµιουργεί τη δυνατότητα µίας αντικειµενικής αξιολόγησης των αθλητικών 27

15 ιστοσελίδων σε όρους µάρκετινγκ, χωρίς να επηρεάζεται από το οπτικοακουστικό περιεχόµενο (π.χ. γραφιστικό, χρώµατα, βιντεάκια, κ.α.) που φυσικά παίζει σηµαντικό ρόλο αλλά όχι τον αποκλειστικό σε θέµατα διαδικτυακής προσέλκυσης των φιλάθλων/καταναλωτών και ικανοποίησης των αναγκών τους. Η λίστα αυτή µπορεί ν αποτελέσει µία πρώτη προσέγγιση για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδοµένα- µε την προϋπόθεση της συνεχούς ανανέωσής της καθώς η σηµασία της χρήσης του διαδικτύου σε όρους µάρκετινγκ έγκειται στις άπλετες δυνατότητες ανανέωσης και εξέλιξης που µπορεί να προσφέρει σε συνδυασµό µε την αύξηση της εξοικείωσης των χρηστών µε τα τις νέες δικτυακές εφαρµογές. Ανάλυση περιεχοµένου αθλητικών ιστοσελίδων έχει διεξάγει ο Brown (1998) σε οµάδες baseball στις Ηνωµένες Πολιτείες, ο Turner (2000), στις ποδοσφαιρικές οµάδες της πρώτης κατηγορίας της Αυστραλίας, οι Beech, Chadwick και Tapp (2000) στις αγγλικές οµάδες ποδοσφαίρου της Πρώτης Κατηγορίας και ο Chang (2002) στις ιστοσελίδες των µεγάλων επαγγελµατικών αθλητικών οµοσπονδιών της Βορείου Αµερικής. Όλοι τους έδωσαν ιδιαίτερη σηµασία στην ανάλυση και εφαρµογή των αρχών του µάρκετινγκ, του µάρκετινγκ σχέσεων και της ενεργής επικοινωνίας µέσα από τις αθλητικές ιστοσελίδες, προκειµένου οι αθλητικές οµάδες να πετύχουν την αφοσίωση των φιλάθλων-πελατών τους και, τελικά, την αύξηση των εσόδων τους. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη Λίστα Καταγραφής, η δικτυακή αθλητική πληροφόρηση παρέχει ή θα πρέπει να παρέχει στους αθλητικούς οπαδούς βασικές πληροφορίες σχετικές µε τα αθλητικά προϊόντα των οµάδων (ή οµοσπονδιών), συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων, των πληροφοριών για εισιτήρια, των πληροφοριών για την οµάδα, στοιχείων για τους χορηγούς και άλλες χρήσιµες πηγές. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στους αθλητικούς οπαδούς να εξοικονοµήσουν χρόνο και προσπάθεια απλά µε το να επισκεφτούν τη συγκεκριµένη αθλητική/συλλογική ιστοσελίδα. Ειδικές προσφορές όπως η επιλογή µίας ξένης γλώσσας, οι «απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις» και οι διάφορες συνδέσεις (links) είναι, επίσης, σηµαντικότατα στοιχεία που διευκολύνουν τους φιλάθλους-δικτυακούς χρήστες και µπορούν να αυξήσουν την αφοσίωσή τους προς τη συγκεκριµένη οµάδα. Τέλος, το ηλεκτρονικό εµπόριο προϊόντων και εισιτηρίων, µπορεί από τη µία να αυξήσει τα έσοδα του οργανισµού και από την άλλη να εξυπηρετήσει του φιλάθλους τόσο από πλευράς εξοικονόµησης χρόνου όσο και χρηµάτων, µιας και τα προϊόντα που πωλούνται µέσω του ιαδικτύου συνήθως είναι φθηνότερα. 28

16 Επιπλέον στόχος της έρευνας ήταν η ανάλυση του περιεχοµένου των ιστοσελίδων συλλόγων που πρωταγωνιστούν στα ελληνικά πρωταθλήµατα καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου σε συνδυασµό (και σε σύγκριση) µε πρωταθλήµατα του εξωτερικού. Από τις αναλύσεις που έγιναν προέκυψε ότι οι ιστοσελίδες των οµάδων ποδοσφαίρου που µελετήθηκαν ήταν περιεκτικότερες µεταβλητών µάρκετινγκ σε σχέση µε τις ιστοσελίδες των καλαθοσφαιρικών σωµατείων, σε µεταβλητές και των τεσσάρων παραγόντων («Προϊόν», «Τιµή», «Τόπος» και «Προώθηση»). Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται στο ότι από το πρωτάθληµα της Euro League εξετάστηκαν οι ιστοσελίδες λίγων οµάδων µιας και οι υπόλοιπες δεν εµφανίζονταν στα αγγλικά. Το στοιχείο αυτό, όµως, έχει κριθεί βιβλιογραφικά απαραίτητο (Beech, Chadwick & Tapp, 2000). Επίσης, η ανωτερότητα στη δοµή (σε όρους µάρκετινγκ) των ποδοσφαιρικών ιστοσελίδων που µελετήθηκαν µπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι το άθληµα του ποδοσφαίρου είναι, σε γενικές γραµµές, πιο διαδεδοµένο, στην Ευρώπη τουλάχιστον. Αν ληφθεί υπόψη το συµπέρασµα των Brunelli και Semprini (2000) ότι υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στη δοµή µίας ιστοσελίδας και την ιεραρχία του διεθνή ποδοσφαίρου, προκύπτοντας, µάλιστα, ότι οι ιστοσελίδες των αθλητικά πιο πετυχηµένων οµάδων και πρωταθληµάτων προκύπτει να είναι και οι καλύτερες µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι η πτωτική πορεία από άποψη δηµοτικότητας του αθλήµατος της καλαθοσφαίρισης εξηγεί το γιατί οι ιστοσελίδες των ποδοσφαιρικών συλλόγων είναι δοµικά καλύτερες από τις αντίστοιχες των καλαθοσφαιρικών. Από τα τρία πρωταθλήµατα καλαθοσφαίρισης που µελετήθηκαν, οι ιστοσελίδες των οµάδων του NBA παρουσιάστηκαν περιεκτικότερες µεταβλητών µάρκετινγκ σε σχέση µε τις ιστοσελίδες τόσο των συλλόγων της Α1 όσο και της Euro League. Το γεγονός αυτό µπορεί να αποτελεί αποτέλεσµα της εντονότερης ανάπτυξης του ιαδικτύου στις Η.Π.Α. από ότι στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη (Marken, 1996; ITU, 2002; Computer Industry Almanac, 1999). Επιπλέον, η άποψη των Brunelli και Semprini (2000) ότι οι αθλητικά πιο επιτυχηµένες οµάδες έχουν καλύτερες ιστοσελίδες, φαίνεται να βρίσκει βάση και σε αυτήν την περίπτωση. Να αναφερθεί, επίσης, ότι κατά τη σύγκριση των οµάδων της Α1 µε αυτές της Euro League, οι συλλογικές ιστοσελίδες του ελληνικού πρωταθλήµατος βρέθηκαν να εµφανίζουν εφτά µεταβλητές σε ποσοστό µεγαλύτερο από τις ιστοσελίδες των σωµατείων του ευρωπαϊκού πρωταθλήµατος που µελετήθηκε. Το αποτέλεσµα αυτό πιθανά να οφείλεται στο µικρότερο αριθµό ιστοσελίδων των συλλόγων της Euro League που αξιολογήθηκαν καθώς δεν εµφανίζονταν στην αγγλική γλώσσα (Beech, Chadwick & Tapp, 2000). 29

17 Αναφορικά µε τις αναλύσεις περιεχοµένου των ιστοσελίδων των ποδοσφαιρικών συλλόγων, το πρωτάθληµα της Βρετανικής Πρώτης Κατηγορίας αποδείχθηκε περιεκτικότερο µεταβλητών µάρκετινγκ σε σχέση µε τα άλλα δύο που µελετήθηκαν (Α Εθνική και Champions League). Η σύγκριση των συλλογικών ιστοσελίδων της Premier League και της Α Εθνικής, η οποία απέδειξε την ανωτερότητα των πρώτων, επιβεβαίωσε για µία ακόµη φορά την άποψη των Brunelli και Semprini (2000). Να σηµειωθεί, φυσικά, και το γεγονός ότι το ιαδίκτυο είναι πολύ λιγότερο ανεπτυγµένο στην Ελλάδα από ότι στη Μεγάλη Βρετανία (Τσακλαγκάνος, 2001; Global Reach, 2002). Η ανάπτυξη και εντονότερη χρησιµοποίησή του από τον ελληνικό πληθυσµό πιθανότατα θα οδηγήσει στην έκδοση διαφορετικών συµπερασµάτων µέσα στα επόµενα χρόνια. Όσον αφορά στο βρετανικό πρωτάθληµα ποδοσφαίρου της Πρώτης Κατηγορίας, παρ όλο που δεν είναι το µοναδικό δυνατό ποδοσφαιρικό πρωτάθληµα στον κόσµο, οι οµάδες του, σύµφωνα µε τους Brunelli και Semprini (2000), ηγούνται των υπολοίπων µεγάλων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών πρωταθληµάτων (Γερµανικό, Ισπανικό και Ιταλικό) σε όλα τα στοιχεία που κρίνονται σηµαντικά κατά το µάρκετινγκ µίας ιστοσελίδας. Τονίζουν, µάλιστα, οι δύο ερευνητές ότι οι ιστοσελίδες των αγγλικών οµάδων χαρακτηρίζονται από µία µεγάλη οµοιογένεια και µία σηµαντική µοναδικότητα σε σχέση µε τις υπόλοιπες "σηµαντικές" κατηγορίες. Σηµαντικό ρόλο στην επιλογή του Βρετανικού πρωταθλήµατος έπαιξε και το γεγονός ότι πολλές από τις ιστοσελίδες οµάδων των υπολοίπων πρωταθληµάτων (ιδίως, µάλιστα, του ιταλικού και του ισπανικού) δεν εµφανίζονταν σε καµία άλλη γλώσσα πέραν της γηγενής. Η εµφάνιση, όµως, των συλλογικών ιστοσελίδων -πόσο µάλιστα των οµάδων εκείνων που συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα- και σε άλλη γλώσσα έχει κριθεί βιβλιογραφικά απαραίτητη (Beech, Chadwick & Tapp, 2000). Να σηµειωθεί, πάντως, ότι ούτε οι ιστοσελίδες των οµάδων της Premier League χαρακτηρίζονται από την απαραίτητη, σύµφωνα µε τους Beech, Chadwick και Tapp, (2000), αυτή µεταβλητή, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το ότι τόσο κατά τη σύγκρισή τους µε τις ιστοσελίδες των οµάδων του Champions League όσο και µε τις ιστοσελίδες των οµάδων της Α Εθνικής, η µοναδική µεταβλητή η οποία εµφανιζόταν στατιστικά σηµαντικά συχνότερα υπέρ των δύο αυτών πρωταθληµάτων ήταν η «Εµφάνιση της ιστοσελίδας σε δύο, τουλάχιστον, γλώσσες». Έκπληξη αποτελεί σίγουρα το αποτέλεσµα της σύγκρισης των ιστοσελίδων της Premier League µε αυτές του Champions League. Μια και στο πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα συµµετέχουν οι καλύτερες, αγωνιστικά, οµάδες της Ευρώπης (ιδίως 30

18 µάλιστα από τη στιγµή που µελετήθηκε η δεύτερη φάση αυτού), κάποιος θα περίµενε οι ιστοσελίδες του να είναι καλύτερες σε όρους του µάρκετινγκ (Brunelli & Semprini, 2000). Το γεγονός, όµως, ότι στο ευρωπαϊκό πρωτάθληµα συµµετέχουν οι οµάδες χωρών στις οποίες το ιαδίκτυο δεν είναι ακόµη τόσο ανεπτυγµένο (π.χ. Ισπανία, Ιταλία, Ρωσία) όσο στη Βρετανία (Beech, Chaddwick & Tapp, 2000; Global Reach, 2002) φαίνεται να συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη των συλλογικών ιστοσελίδων της Premier League σε καλύτερες -πάντα σε όρους µάρκετινγκ. Πιθανά λόγω αυτού προέκυψε και το παράδοξο της εµφάνισης δύο, µόλις, µεταβλητών σε µεγαλύτερο ποσοστό στις ιστοσελίδες των συλλόγων του Champions League από ότι αυτών της Α Εθνικής Κατηγορίας, αν και κάποιος θα µπορούσε να περιµένει σηµαντικές διαφορές υπέρ του πρώτου. Προτάσεις Οι προτάσεις που προκύπτουν από την έρευνα αυτή θα µπορούσαν να συνοψιστούν στις ακόλουθες: α) Πραγµατοποίηση ανάλυσης περιεχοµένου µε τη Λίστα Καταγραφής σε περισσότερες συλλογικές ιστοσελίδες όχι µόνο των δύο αλλά και άλλων αθληµάτων. β) Συνεχής ενηµέρωση της Λίστας Καταγραφής, ακολουθώντας τις του διαδικτύου, των ηλεκτρονικών κοινοτήτων και της αύξησης του πληθυσµού που έχει πρόσβαση και εξοικειώνεται µε τις νέες τεχνολογίες, γ) Χρήση των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων από Έλληνες αθλητικούς µάνατζερ συλλόγων και οµοσπονδιών διαφόρων αθληµάτων µε στόχο την ανάπτυξη του διαδικτυακού µάρκετινγκ και την προσέγγιση και ικανοποίηση των αναγκών των φιλάθλων/καταναλωτών τους, δ) Ανάλυση των αναγκών των φιλάθλων/καταναλωτών σε θέµατα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών σε όρους µάρκετινγκ. Βιβλιογραφία Beech, J., Chadwick, S. & Tapp, A. (2000). Τοwards a Schema for Football Clubs Seeking an Effective Presence on the Internet" Europena Journal for Sport Management, 7, Special Issue 2000, Brown, T. M. (1998). An Examination of the Content of Official Major League Baseball Team Sites on the World Wide Web. The Cyber-Journal of Sport Marketing, 2, 31

19 au/cjsm/brown.htm, Last accessed: 22 May 2009 Brunelli, M. & Semprini, M. (2000). The Internet and Professional Football: an European Perspective. European Journal for Sport Management - Special Issue. Caramez, R.P. & Gastao, S. (1999). Sport Marketing: Living in a Digital World. Proceedings of the 7 th Congress of the European Association of Sport Management, Thessaloniki. Caskey, R.J. & Delpy, L.A. (1999). An examination of sport web sites and the opinion of web employees toward the use and viability of the World Wide Web as a profitable sports marketing tool. Sport Marketing Quarterly, 8, Chang, C.R. (2002). An examination of online relationship building of professional sport leagues through their websites. A dissertation submitted to the Department of Physical Education of the Florida State University. Clikeman, P.M. & Walden, W.D. (1998). Accounting firm web sites: what are the benefits?. National Public Accountant, 1, Computer Industry Almanac (1999). corsa.html. Last accessed: 12 September 2008 Duncan, M. & Campbell, R.M.Jr. (1999). Internet Users: How to reach them and how to integrate Internet into the marketing strategy of sport businesses, Sport Marketing Quarterly, 8, Forrest, E.J., Pope, N.K.Ll. & Murphy, J.B. (1996). Sport Marketing on the Internet. In Pope, N.K.Ll. & Forrest, E.J. (1997). A Proposed Format for the Management of Sport Marketing Web Sites. Cyber-Journal of Sport Marketing, 1, Forrester Research Inc. (2005). Last accessed: 5 November Foskett, S. (1996), Online Technology Ushers In One-to-One Marketing. Direct Marketing, 59, Gilbert, D.C., Powell-Perry, J & Widijoso, S. (1999). Approaches by hotels to the use of the Internet as a relationship marketing tool. Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science, 5, Global Reach (2002). Last accessed: 15 March 2008 Griffin, J. (1996), The Internet's Expanding Role in Building Customer Loyalty. Direct Marketing, 59,

20 Hannon, N.J. (1998). The Business of the Internet. In: Chang, C.R. (2002). An examination of online relationship building of professional sport leagues through their websites. A dissertation submitted to the Department of Physical Education of the Florida State University. Harverson, P. (2000b), Webcast windfalls waiting to happen. Financial Times, 21 January Howard, D. & Burton, R. (2000), The Internet's Role in Shaping the Future of Sport. Proceedings of the 3 rd International Sport Management Alliance Conference, ed. anon., Sydney University of Technology, Sydney. Intelliquest Worldwide Internet (2000). release72.asp. Last accessed: 12 September 2009 ITU (2002). Αποκτήθηκε: 05/08/2003, από: Jensen, J. (1995), Shooting to Score on the Net. Advertising Age, 66, p. 14 Johns, R. (1997), Sports Promotion and the Internet. CyberJournal of Sport Marketing, 1. Last accessed: 15 March 2008 Kahle, L.R. & Meeske, C. (1999), Sports Marketing and the Internet: It's a Whole New Ball Game. Sports Marketing Quarterly, 8, Marken, G. (1996). PR's Biggest Challenge: Translation. Marketing News, 30, 4. Μιχάλης, Η. & Τζιβανάκη, Α. (2001). Η συµβολή της πληροφορικής στην Οργάνωση και ιοίκηση του αθλητισµού. Στο: Γαργαλιάνος,. & Αυθίνος, Γ. (εκδ.) (2001). Αθλητικό Μάνατζµεντ. ιεπιστηµονική Προσέγγιση. University Studio Press. Perry, M. & Bodkin, C. (2000). Content Analysis of Fortune 100 Company Web sites. Corporate Communications: An International Journal, 5, pp Ranchhod, A., Gurau, G. & Lace, J. (2002). On-line messages: developing an integrated communications model for biotechnology companies. Qualitative Market Research: An International Journal, 5, Roxas, L.M., Peek, L., Peek, G. & Hagemann, T. (2000). A preliminary evaluation of professional accounting services: direct marketing on the Internet. Journal of Services Marketing, 14, Schibrowsky, J. A., Peltier, J. W., & Nill, A. (2007). The state of internet marketing research. A review of the literature and future research directions. European Journal of Marketing, 41(7/8),

Θα παρουσιαστούν: για. δηµοσίων σχέσεων µιας αθλητικής επιχείρησης. Οι στόχοι των δηµοσιών σχέσεων για τις επιχειρήσεις. αθλητικό οργανισµό

Θα παρουσιαστούν: για. δηµοσίων σχέσεων µιας αθλητικής επιχείρησης. Οι στόχοι των δηµοσιών σχέσεων για τις επιχειρήσεις. αθλητικό οργανισµό ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρο Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση από Έλληνες Μάνατζερ των Παραγόντων Αθλητικού ιαδικτυακού Μάρκετινγκ που Εµφανίζονται σε Ιστοσελίδες Οµάδων

Αξιολόγηση από Έλληνες Μάνατζερ των Παραγόντων Αθλητικού ιαδικτυακού Μάρκετινγκ που Εµφανίζονται σε Ιστοσελίδες Οµάδων Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), 148 155 ηµοσιεύτηκε: 20 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), 148-155 Released: September 20, 2005

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση:

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση: ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ιακρίσεις Αθλητικού ικαίου. «Στενή» έννοια. Πηγές Αθλητικού ίκαιου. Αθλητικό δίκαιο µε «στενή» έννοια. Αθλητικό δίκαιο µε «ευρεία» έννοια

Περιεχόµενο. ιακρίσεις Αθλητικού ικαίου. «Στενή» έννοια. Πηγές Αθλητικού ίκαιου. Αθλητικό δίκαιο µε «στενή» έννοια. Αθλητικό δίκαιο µε «ευρεία» έννοια ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

«Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων με θεματικά ακίνητα χρησιμοποιώντας παγκόσμια εργαλεία marketing»

«Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων με θεματικά ακίνητα χρησιμοποιώντας παγκόσμια εργαλεία marketing» 12 Σεπτεμβρίου 2008 «Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων με θεματικά ακίνητα χρησιμοποιώντας παγκόσμια εργαλεία marketing» Πάνος Σκλιάμης BSc, MA Γενικός Διευθυντής και Οικονομικός Σύμβουλος Βιογραφικό Ο Πάνος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β.

Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΟΣ & Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Στέρλιγκ (University of Stirling), Η.Β. Ξένοι Ποδοσφαιριστές και Ευρωπαϊκές Επιδόσεις: Η Περίπτωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά αθλητικού προϊόντος Οι λειργίες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΠΟΕΛ χθες, σήμερα, αύριο

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΠΟΕΛ χθες, σήμερα, αύριο χθες, σήμερα, αύριο Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΕΛ Έτος Ίδρυσης: 1926 Παρατσούκλι: «ΘΡΥΛΟΣ» ΤΙΤΛΟΙ 20 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 19 ΚΥΠΕΛΛΑ (ΦΙΝΑΛΙΣΤ 2009-2010) 11 ΑΣΠΙΔΕΣ Ημόνηκυπριακήομάδαμε50 τίτλους Ημόνηκυπριακήομάδαανάμεσαστις100

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα Παρουσίασης 1. Τα 4P και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος

τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος τι σημαίνει ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; Έλια Λιατάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος Η αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων είναι να επηρεάζουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. influence Για την Porter Novelli είναι κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση του αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας Πρόσφατες Δημοσιεύσεις για Πωλήσεις στον Ημερήσιο & Περιοδικό Τύπο της Ελλάδας 1. Βρεχόπουλος Αδάμ, (2009) «Ποιος «Ελέγχει» την Ηλεκτρονική Ατμόσφαιρα Καταστήματος? Ερευνητικά Ερωτήματα με Κρίσιμες Επιχειρηματικές

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. ERA Sport (National Radio Station) Freelance cooperation. FM 100 (Municipal Radio Station of Thessaloniki) Freelance cooperation

CURRICULUM VITAE. ERA Sport (National Radio Station) Freelance cooperation. FM 100 (Municipal Radio Station of Thessaloniki) Freelance cooperation CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Full name: Periklis Stellas Date of birth: 03 April 1961 Place of birth: Athens, Greece Marital Status: Married Address: 41, Dragatsaniou Street, Thermi, GR-57001, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM)

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δημιουργούμε τον Ιστότοπο-Website σας ή το Ε-Shop σας Ενθέτουμε στοχευμένο περιεχόμενο (Content Marketing) Σας προβάλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης

Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό. Σύνοψη Μελέτης Πίνακες Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον Τουρισµό Σύνοψη Μελέτης Η παρούσα µελέτη των Πινάκων Εισροών-Εκροών µε επίκεντρο τους τοµείς τουρισµού του έτους 1992 εκπονήθηκε µε χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Ταυτότητα Οργανισµού: Ένα πρόγραµµα για µια δραστηριότητα:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Ταυτότητα Οργανισµού: Ένα πρόγραµµα για µια δραστηριότητα: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του οργανισµού Οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Ιστορία αθλητικών εγκαταστάσεων. Αθλητικές. στην Αρχαία Ελλάδα. στην Αρχαία Ρώµη. Χαρακτηριστικό. παράδειγµα τα «γυµνάσια»

Περιεχόµενο. Ιστορία αθλητικών εγκαταστάσεων. Αθλητικές. στην Αρχαία Ελλάδα. στην Αρχαία Ρώµη. Χαρακτηριστικό. παράδειγµα τα «γυµνάσια» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρο Θέµα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία ως επιχειρηματική πρακτική στη Λευκάδα»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία ως επιχειρηματική πρακτική στη Λευκάδα» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η αθλητική χορηγία ως εργαλείο marketing: Διερευνώντας την αθλητική χορηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ-ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΜΗ-ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν οι φορείς που µπορούν να διοικήσουν ένα αθλητικό κέντρο Το µάνατζµεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής»

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» «Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» A Multidisciplinary Approach to Aesthetics: A Review 1 Ονοματεπώνυμο: Μπιτσακάκη Σοφία Σειρά: MSM 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Πανηγυράκης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MSM11) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύουμε διεξοδικότερα κάθε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

6. Για τον προπονητή μόνον οι τεχνικές και προπονητικές γνώσεις είναι απαραίτητες για την προπόνηση. Οι διοικητικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες.

6. Για τον προπονητή μόνον οι τεχνικές και προπονητικές γνώσεις είναι απαραίτητες για την προπόνηση. Οι διοικητικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες. 1. Μια εμπορική επιχείρηση και ένας αθλητικός οργανισμός δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά Σωστό Λάθος 2. Οι αλλαγές του περιβάλλοντος (οικονομικές, κοινωνικές) μέσα στο οποίο λειτουργεί ο αθλητικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μια δεκαπενθήμερη έκδοση της Professional Team

Μια δεκαπενθήμερη έκδοση της Professional Team Μια δεκαπενθήμερη έκδοση της Professional Team Τεύχος 81, 30/4/2015 Όσοι μαθητές στέκονται όρθιοι προσέχουν περισσότερο, λένε οι επιστήμονες Φαρμακευτικές με τις κορυφαίες επιδόσεις στα social media Ερχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έννοια του marketing Το μάρκετινγκ (marketing) αποτελεί πια ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις τον ιδανικό συνεργάτη. Εμείς έχουμε 25. Όσους και τα χρόνια μας!

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις τον ιδανικό συνεργάτη. Εμείς έχουμε 25. Όσους και τα χρόνια μας! Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις τον ιδανικό συνεργάτη. Εμείς έχουμε 25. Όσους και τα χρόνια μας! Εμπειρία. Είναι μεγάλη όσα και τα χρόνια μας στο χώρο της επικοινωνίας. Στρατηγική. Είναι η φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAND MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAND MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ BRAND MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ BRAND ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ

Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Μηχανοκίνητος αθλητισμός και τεχνολογία βελτίωσης των μέσων αγώνων και ρεκόρ Κριτήρια επιλογής θέματος 1. Ενδιαφέρον 2. Διασκεδαστικό 3. Γνώσεις πάνω στο θέμα 4. Συναρπαστικό 5. Επίκαιρο Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

MODULES TRAIN. Module 1: Αριθµός Κοινωνική ιαφωτιστική Επιτροπή. Helen Murphy Waterford Institute of Technology (WIT)

MODULES TRAIN. Module 1: Αριθµός Κοινωνική ιαφωτιστική Επιτροπή. Helen Murphy Waterford Institute of Technology (WIT) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ Αριθµός Κοινωνική ιαφωτιστική Επιτροπή MODULES Τίτλος ΕΕ προγράµµατος Εκπαίδευση Επαγγελµατισµός Εκπαιδευτών Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hilton είγµα: : ιεξήχθησαν 800 συνεντεύξεις

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hilton είγµα: : ιεξήχθησαν 800 συνεντεύξεις ΕΡΕΥΝΑ MONEY SHOW ΑΘΗΝΑΣ 2005 Ταυτότητα της Έρευνας Ηµεροµηνία: : 3 και 4 εκεµβρίου 2005 Εξεταζόµενος Πληθυσµός: : Οι επισκέπτες και συµµετέχοντες στο πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM:

Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: Αυξάνοντας την απόδοση των συστημάτων CRM: 1 η Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. (avlonitis@aueb.gr) Νικόλαος Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Σύσταση Αθλητικού Σωµατείου. Αθλητικό Σωµατείο Αθλητική Ένωση Αθλητική Οµοσπονδία

Περιεχόµενο. Σύσταση Αθλητικού Σωµατείου. Αθλητικό Σωµατείο Αθλητική Ένωση Αθλητική Οµοσπονδία ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αγγελιδάκη Ιωάννα ΕΒΕΧ Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, 30 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησής μου?

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος Στο μάθημα μας θα ασχοληθούμε, με τις πιο κάτω τεχνολογικές έρευνες. Έρευνες που διερευνούν: 1. Τις στάσεις των ανθρώπων έναντι τεχνολογικών έργων, συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο.

Μάλλον αγαπάς το ποδόσφαιρο, νομίζεις ότι είναι η ζωή σου και ότι σε ολοκληρώνει συναισθηματικά και σωματικά σαν άνθρωπο. Του George Kakourides* Μπορεί να ονειρεύεσαι ότι κάποτε θα παίζεις σε ένα γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους, ένταση και γκολ. Μπορεί να ονειρεύεσαι ολόκληρο γήπεδο να φωνάζει ρυθμικά το όνομα σου. Θέλεις να γίνεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΕ FOCUS ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ!!!

ΚΑΝΕ FOCUS ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ!!! ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τρίτη 08 Νοεμβρίου 2009 ΚΑΝΕ FOCUS ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ!!! Παρέα με τον GADGETAKIA, τον Mr. CHEAPMAN, τον Mr. PRACTICAL, τον GAMER, τον DESIGN FREAK, τον Mr. IDIMON, τον Mr. DISPISTO, τον PC SPECIALIST

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Email Marketing και το Sms Marketing και αυξήστε την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Ενότητα # 1: Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Επικοινωνία Πρόδρομος Γιαννάς Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική

Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com. Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΧΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ Κανάρη 5, Δάφνη Τ.Κ: 17235 Ελλάδα 6977016530 & 215 5105501 msahanidi@gmail.com Ημερομηνία γέννησης 08/10/1982 Εθνικότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ LIVE SPORTS CENTER ΕΠΙΜΕΛΙΑ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Sports.comm - 1 - Live sports center 3/28/2014 SPORTS.COMM / ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η Sports.comm με τη τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Food Hospitality World (Το Ιταλικό δίκτυο για Προϊόντα διατροφής και φιλοξενίας)

Food Hospitality World (Το Ιταλικό δίκτυο για Προϊόντα διατροφής και φιλοξενίας) Food Hospitality World (Το Ιταλικό δίκτυο για Προϊόντα διατροφής και φιλοξενίας) Food Hospitality World Η Food Hospitality World είναι η διεθνής εμπορική έκθεση τροφίμων και φιλοξενίας που γεννήθηκε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing). 1 Εισαγωγή στο Internet Marketing 1.1. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε. 1.2. Εξοικείωση µε τα εργαλεία βελτιστοποίησης των µηχανών αναζήτησης. 2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords για βίντεο με TrueView.Πληρώστε

Google AdWords για βίντεο με TrueView.Πληρώστε Google AdWords για βίντεο με TrueView.Πληρώστε για τα άτομα που επιθυμείτε. Μέγεθος και πεδίο δράσης του YouTube. #1 Ιστότοπος βίντεο στο Διαδίκτυο #2 Η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης (μετά το Google) #3

Διαβάστε περισσότερα