ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 17 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 9 ης Οκτωβρίου 2013

2 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

3 2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2012 και του Ισολογισμού (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και των λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε, σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγματος. ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στο κατάστημά του στις 9 Οκτωβρίου 2013 με την εξής σύνθεση: Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Νικόλαος Αγγελάρας, Φλωρεντία Καλδή, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη, Μιχαήλ Ζυμής, Ευφροσύνη Κραμποβίτη και Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδροι, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος Μηλιώνης, Γεώργιος Βοΐλης, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναίου, Ελένη Λυκεσά, Ευαγγελία - Ελισσάβετ Koυλουμπίνη, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Δημήτριος Πέππας, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζομάκα, Αργυρώ Λεβέντη, Στυλιανός Λεντιδάκης, Χριστίνα Ρασσιά, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Αγγελική Μαυρουδή, Βασιλική Σοφιανού, Αγγελική Πανουτσακοπούλου και Δέσποινα Τζούμα, Σύμβουλοι. Ο Αντιπρόεδρος Ευάγγελος Νταής και οι Σύμβουλοι Χρυσούλα Καραμαδούκη, Άννα Λιγωμένου, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα και Θεολογία Γναρδέλλη απουσίασαν δικαιολογημένα. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Διονύσιος Λασκαράτος. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ιωάννα Αντωνογιαννάκη, Γενική Συντονίστρια, που ασκεί και καθήκοντα αναπληρώτριας Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4 3 Αφού θεώρησε Τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) και τις λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης, οικονομικού έτους 2012, που διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο από τον Υπουργό Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) με το 2/74974/Β0024/ έγγραφο. Αφού άκουσε Το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αφού έλαβε υπόψη Α) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 98 παρ. 1 περ. ε και 79 παρ. 7 του Συντάγματος, β) 76 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α 247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη» (Α 141) και γ) 1 παρ. ε και του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α 52) και 146 του π.δ/τος 1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» (ΦΕΚ Α 304). Β) την από έκθεση της 7 ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα πρακτικά της 10 ης / Συνεδριάσεως του Α Κλιμακίου, την 10/2013 Πράξη του V Τμήματος αυτού και τα πρακτικά της 17 ης / Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας με τις διαλαμβανόμενες σε αυτά επιφυλάξεις. Παρατήρησε

5 Ι. Επί του Απολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Κράτους, οικονομικού έτους Α. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. Τα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα του Προϋπολογισμού (Τακτικού και Δημοσίων Επενδύσεων), μετά τη μείωση των επιστροφών, εξαιρουμένων των πιστωτικών εσόδων (Τακτικού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων), ανήλθαν, το οικονομικό έτος 2012, όπως προκύπτει από τον Πίνακα που ακολουθεί, στο ποσό των ,72 και υπολείπονται των προβλέψεων κατά ,28 ή 12,15 %. Αντιπροσωπεύουν το 26,84% του ΑΕΠ έναντι 26,50% το προηγούμενο έτος. Επισημαίνεται ότι το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 7,1%** σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Πίνακας 1 Εισπράξεις έναντι προβλέψεων Προϋπολογισμού και ποσοστά πραγματικών εισπράξεων έναντι προβλέψεων Προϋπολογισμού ΕΣΟΔΑ Προβλέψεις 2012 Πραγματικές εισπράξεις 2012 Ποσοστό εισπραχθέντων έναντι προβλέψεων Άμεσοι Φόροι , ,10 86,49% Έμμεσοι Φόροι , ,31 89,85% Σύνολο Φορολογικών Εσόδων , ,41 88,34% Πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δράσης του Κράτους , ,19 61,16% Λοιπά μη φορολογικά έσοδα , ,68 134,73% Σύνολο μη φορολογικών εσόδων , ,87 95,20% ΑΕΠ 2012: εκ. ευρώ (πηγή ΕΛΣΤΑΤ Δελτίο Τύπου της 12 ης Μαρτίου 2013 (1 η εκτίμηση) * ΑΕΠ 2011: εκ. ευρώ (πηγή ΕΛΣΤΑΤ Δελτίο Τύπου της 12 ης Μαρτίου 2013)

6 5 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Μεταβιβάσεις από Ε.Ε.& από Κράτη-Μέλη , ,28 88,91% , ,32 148,70% Σύνολο Τακτικών Εσόδων , ,60 89,09% Πιστωτικά Έσοδα , ,57 115,91% ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Διάφορα ειδικά μη φορολογικά έσοδα , ,17 107,35% , ,80 51,20% Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις , ,17 86,60% Βοήθεια και λοιπές μεταβιβάσεις , ,15 75,49% Πιστωτικά Έσοδα ΠΔΕ , ,00 6,78% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,29 104,75% Γράφημα 1 Εισπράξεις Προϋπολογισμού 1,8% 0,1% 0,1% 72,0% 0,1% 10,4% 13,1% 0,8% 1,5% 0,1% AΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤ ΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Ε.Ε ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤ ΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ EΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Π.Δ.Ε.

7 6 2. Τα φορολογικά έσοδα (άμεσοι και έμμεσοι φόροι) κάλυψαν το 23,49% των συνολικών εσόδων (περιλαμβανομένων και των πιστωτικών), ενώ αντιστοιχούν στο 22,58% του ΑΕΠ. Υπολείπονται δε του στόχου του Προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν υστέρηση έναντι των προβλέψεων κατά ,59 ή 11,66%. Γράφημα 2 Σύνθεση Φορολογικών Εσόδων 56% 44% ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ Η σύνθεση των φορολογικών εσόδων (άμεσων και έμμεσων φόρων) το οικονομικό έτος 2012 ήταν 44% και 56%, αντίστοιχα, έναντι 40,08% και 59,92% του προηγούμενου οικονομικού έτους. i. Οι άμεσοι φόροι που εισπράχθηκαν (μετά μείωση επιστροφών) κάλυψαν το 44% των φορολογικών εσόδων και παρουσίασαν αύξηση έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους 2011 κατά ,44 ή 9,94%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και των εσόδων από την επιβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (άρθρο 53 ν. 4021/2011) σε σχέση με το 2011 (συνολική αύξηση κατά

8 ,74), η οποία αντιστάθμισε την μείωση που σημειώθηκε στους λοιπούς άμεσους φόρους ( ,42). Οι άμεσοι φόροι υπολείπονται όμως σε σχέση με τις προβλέψεις κατά ,90. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Σύνθεση άμεσων φόρων Άμεσοι φόροι Φόρος εισοδήματος Φόρος περιουσίας Φόρος υπέρ τρίτων Φόροι από Π.Ο.Ε.* Προσαυξήσεις, πρόστιμα κ.λπ. Οικονομικό Έτος 2011 Εισπράξεις Προβλέψεις 2012 Οικονομικό Έτος 2012 Εισπράξεις Ποσοστό Απόκλισης από τις Προβλέψεις Ποσοστό μεταβολής από έτος σε έτος , , ,43-5,78% 14,13% , , ,55-26,39% 124,79% ,54 0, ,37 100,00% -56,62% , , ,24-13,29% -2,45% , , ,94-9,81% -19,66% Λοιποί Φόροι , , ,57-26,92% -27,83% Γενικό Σύνολο , , ,10-13,51% 9,94% *Π.Ο.Ε.= παρελθόντα οικονομικά έτη Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι άμεσοι φόροι υπολείπονται έναντι των στόχων του Προϋπολογισμού κατά 13,51%, καθώς σημειώθηκε αρνητική απόκλιση σε όλους ανεξαιρέτως τους άμεσους φόρους σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα μεγέθη. Οι μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις αφορούν στους άμεσους φόρους περιουσίας και πιο συγκεκριμένα τα έσοδα από την επιβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών βάσει των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, καθώς εισπράχθηκαν ,38 λιγότερα από ότι είχε προβλεφθεί. Μεγάλη απόκλιση επίσης

9 8 παρατηρείται και στους λοιπούς άμεσους φόρους (-26,92%) καθώς ήταν μειωμένα σε σχέση με τις προβλέψεις τα: Έσοδα από την έκτακτη οικονομική εισφορά και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων (άρθρα 18 ν. 3758/09, 5 ν. 3833/10 και 29 ν. 3986/11), Έσοδα από την έκτακτη εισφορά στα μεγάλα κέρδη των επιχειρήσεων (άρθρα 2 ν. 3808/09 και πέμπτο ν. 3845/10) και Έσοδα από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος (άρθρο 31 ν. 3986/2011). Συνακόλουθα, από τα στοιχεία του πίνακα 2, προκύπτει ότι τα έσοδα από το φόρο περιουσίας καθώς και οι λοιποί άμεσοι φόροι παρουσιάζουν από τα χαμηλότερα ποσοστά εισπραξιμότητας και παρατηρούνται αποκλίσεις της τάξης του 26% και στις δύο περιπτώσεις έναντι των προβλέψεων, παρόλο που σύμφωνα με την Εισηγητική έκθεση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2012 (σελίδα 63) «Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία εμφανίζονται σημαντικά ενισχυμένα το έτος 2012 ( ) και τα έσοδα από λοιπούς άμεσους φόρους προβλέπονται μειωμένα κατά 9,9% ( )». Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος εμφανίζονται αυξημένα λόγω των αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία, ο φόρος περιουσίας εμφανίζεται αυξημένος κατά 124,79% λόγω είσπραξης του ΕΕΤΗΔΕ και οι λοιποί άμεσοι φόροι μειωμένοι κατά 27,83%. Τέλος οι εισπράξεις άμεσων φόρων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) εμφανίζουν υστέρηση έναντι των προβλέψεων και μικρή μείωση έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους, αν και προβλέπονταν να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα.

10 9 Γράφημα 3 Σύνθεση Άμεσων Φόρων 8% 1% 15% 0% 62% 14% Φόρος εισοδήματος Φόρος υπέρ τρίτων Προσαυξήσεις, πρόστιμα κ.λπ. Φόρος περιουσίας Φόροι από Π.Ο.Ε.* Λοιποί Φόροι Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία, το μεγαλύτερο ποσοστό των εισπράξεων από άμεσους φόρους προέρχεται από την φορολόγηση εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ειδικών εισοδημάτων. ii. Oι έμμεσοι φόροι κάλυψαν το 56% των φορολογικών εσόδων και υπολείπονται των στόχων του προϋπολογισμού κατά ,69 ή 10,15%, ενώ παρουσιάζουν μείωση έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους κατά ,90 ή 6,64%. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Σύνθεση έμμεσων φόρων Έμμεσοι φόροι Οικονομικό Έτος 2011 Εισπράξεις Πρόβλεψη 2012 Οικονομικό Έτος 2012 Εισπράξεις Ποσοστό Απόκλισης από τις Προβλέψεις Ποσοστό μεταβολής από έτος σε έτος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας , , ,35-9,23% -8,40% Φόρος Συναλλαγών , , ,66-30,18% -14,77%

11 10 Λοιποί Φόροι Κατανάλωσης Φόροι Κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία , , ,96-4,16% 6,81% , , ,79-10,86% -7,02% Φόροι υπέρ τρίτων , , ,84-19,11% -22,33% Φόροι από Π.Ο.Ε , , ,56-9,12% 22,88% Προσαυξήσεις, Πρόστιμα κλπ. Ειδικές εισφορές, τέλη εισαγωγής και εξαγωγής κλπ. Έσοδα που εισπράττονται για την Ε.Ε , , ,76-1,41% 15,12% , , ,83-25,48% -29,87% , , ,56-15,25% -17,77% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , ,31-10,15% -6,64% Γράφημα 4 Σύνθεση Έμμεσων Φόρων. 30,6% 1,8% 0,6% 0,1% 0,0% 0,6% 55,3% 8,1% 2,9% Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Λοιποί Φόροι Κατανάλωσης Φόροι υπέρ τρίτων Προσαυξήσεις, Πρόστιμα κλπ. Φόρος Συναλλαγών Φόροι Κατανάλωσης μέσω τελωνείων Φόροι από Π.Ο.Ε. Ειδικές εισφ., τέλη εισαγ. & εξαγ. κλπ. Έσοδα που εισπράττονται για την Ε.Ε. Η υστέρηση στις εισπράξεις των έμμεσων φόρων οφείλεται κυρίως στους φόρους συναλλαγών που επιβάλλονται σε μεταβιβάσεις οικοδομών κλπ, στους φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται από τα τελωνεία και στις ειδικές εισφορές σε εισαγόμενα προϊόντα.

12 11 Σύμφωνα με την Εισηγητική έκθεση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού 2012 (σελίδα 63), τα έσοδα από λοιπούς φόρους συναλλαγών, τα οποία παρουσίασαν απόκλιση κατά 30,18%, προβλέπονταν αυξημένα λόγω της θετικής επίδρασης από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών στα έσοδα από τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Αυξημένα προβλέπονταν να είναι και τα έσοδα από λοιπούς έμμεσους φόρους, σύμφωνα με την Εισηγητική έκθεση επί του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ τελικά παρουσίασαν μείωση. 1,80 Λόγος Γράφημα 5 Λόγος Έμμεσων/Άμεσων Φόρων 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Έτος ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Φορολογικά έσοδα Φόροι Εκ. % Εκ. % Εκ. % Εκ. % Εκ. % Άμεσοι , , , , ,06% Έμμεσοι , , , , ,94% Σύνολο/ Λόγος 1,48 1,32 1,54 1,49 1,27 Ο λόγος έμμεσων/άμεσων φόρων έχει μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε σημαντικό βαθμό και για κάθε ευρώ άμεσων φόρων

13 12 καταβάλλεται 1,27 ευρώ για έμμεσους φόρους, οι οποίοι επιβαρύνουν όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος. 3. Τα καθαρά (μετά τη μείωση των επιστροφών) μη φορολογικά έσοδα (πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας του Κράτους, λοιπά μη φορολογικά έσοδα και μεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από κράτη-μέλη) ανήλθαν σε ,19, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τις προβλέψεις κατά ,81 ή 2,9%. Επισημαίνεται ότι η απόκλιση αυτή οφείλεται κυρίως στα έσοδα από τις προσόδους περιουσίας και επιχειρηματικής δράσης του Κράτους, τα οποία ήταν μειωμένα κατά 38,84% σε σχέση με τις προβλέψεις, μείωση η οποία ως ένα βαθμό αντισταθμίστηκε από την αύξηση των λοιπών μη φορολογικών εσόδων (34,73%). ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Μη Φορολογικά Έσοδα Κατηγορία Εσόδου Πρόβλεψη 2012 Εισπράξεις 2012 Εισπράξεις 2011 Ποσοστό εισπράξεων έναντι προβλέψεων Ποσοστό μεταβολής από το προηγούμενο έτος Έσοδα από κεφάλαια του δημοσίου, μισθώματα κ.λπ Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών του δημοσίου Έσοδα από πώληση αγαθών, εκμετάλλευση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων Έσοδα από επιχειρήσεις και οργανισμούς , , ,13 46,39% -60,54% , , ,18 63,17% -12,36% , , ,07 107,98% 19,92% , , ,07 66,54% -31,95% Έκτακτα έσοδα , , ,65 59,89% -22,69% Απολήψεις εξόδων που έγιναν , , ,67 100,00% -45,27% Επιστροφές χρημάτων , , ,20 300,92% 105,75% Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων Έσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς , , ,32 299,84% -58,10% , , ,02 91,45% -22,12%

14 13 Έσοδα υπέρ τρίτων , , ,43 110,76% -39,39% Έσοδα Π.Ο.Ε , , ,16 79,93% 4,42% Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε μη φορολογικά έσοδα και παράβολα , , ,98 80,12% 5,11% Έσοδα λοιπών περιπτώσεων , , ,78 174,39% -21,79% Έκτακτα έσοδα (ΚΑΕ 3900) , , ,52 408,63% 290,95% Απολήψεις από την Ε.Ε. και κοινοτικά ταμεία ή οργανισμούς Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές , , ,74 148,70% -10,44% , , ,56 47,41% -95,13% Έσοδα ΝΑΤΟ , , ,79 65,74% 12,51% Έκτακτα έσοδα (ΚΑΕ 6900) , Σύνολο , , ,27 94,41% -40,02% 4. Τα πιστωτικά έσοδα (δανεισμός τρέχοντος έτους) του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν στο ποσό των ,57, το οποίο αντιστοιχεί στο 69,26% του ΑΕΠ, καλύπτουν δε το 72,07% των συνολικών εσόδων του Γενικού Προϋπολογισμού. ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Πιστωτικά Έσοδα Προϋπολογισμού Πιστωτικά Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού Προβλέψεις 2012 Εισπράξεις 2012 Προβλέψεις 2011 Εισπράξεις 2011 Έσοδα από εκδόσεις ειδικών ομολόγων στην αγορά εσωτερικού (ΚΑΕ 5112) , , , ,94 Έσοδα από εκδόσεις εντόκων γραμματίων του Ε.Δ. (Κ.Α.Ε 5131) , , , ,00 Έσοδα από τη σύναψη δανείων μηχανισμού στήριξης (ΚΑΕ 5162) , , , ,18 Εισπράξεις Συμφωνίας ανταλλαγής Κεφαλαίων (ΚΑΕ 5290) , ,73

15 14 Εισπράξεις από επιστροφές Δαπανών Δημοσίου Χρέους (ΚΑΕ 5310) , ,30 Εισπράξεις τόκων από ανταλλαγές επιτοκίων (ΚΑΕ 5493) , ,77 Λοιπές εισπράξεις τόκων δημοσίου χρέους (ΚΑΕ 5496,5497) , ,84 Έσοδα από αναλήψεις χρεών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 5821) ,00 Έσοδα από τη σύναψη λοιπών δανείων εσωτερικού (KAE 5152) ,06 Έσοδα από εκδόσεις ομολόγων στην αγορά εσωτερικού (KAE 5111) Έσοδα από εκδόσεις βραχυπροθέσμων τίτλων εξωτερικού (ΚΑΕ 5141) ΣΥΝΟΛΟ , , , ,82 Πιστωτικά Έσοδα Π.Δ.Ε. Έσοδα από τη σύναψη ειδικών και διακρατικών δανείων (Κ.Α.Ε.9161) , ,00 Έσοδα από εκδόσεις εντόκων γραμματίων Ε.Δ. (Κ.Α.Ε.9131) , , ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,82 Όπως προκύπτει, τα πιστωτικά έσοδα (δανεισμός) του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάζουν απόκλιση σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού και παρουσιάζονται αυξημένα κατά ,57 ή 15,91%. Ειδικότερα, εκδόθηκαν έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, με αποτέλεσμα ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός μέσω τίτλων να υπερβαίνει τις προβλέψεις κατά , ενώ τα έσοδα από δάνεια του μηχανισμού στήριξης υπολείπονται των προβλέψεων κατά ,90. Τα πιστωτικά έσοδα του Π.Δ.Ε., δηλαδή ο δημόσιος δανεισμός για τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε., ανήλθαν σε και παρουσιάζουν απόκλιση σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού κατά

16 15 ή 93,22%, καθώς και μείωση έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους 2011 κατά ή 83,05%. 5. Απόκλιση υφίσταται μεταξύ των εσόδων που βεβαιώθηκαν και εκείνων που εισπράχθηκαν. Διαπιστώνεται δε σημαντική υστέρηση των εισπράξεων έναντι των βεβαιώσεων που συντελέστηκαν. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βεβαιωθέντα ανά κατηγορία εσόδου ποσά, καθώς και αυτά που τελικώς εισπράχθηκαν έναντι των βεβαιωθέντων. Έσοδο ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Ποσοστό εισπραχθέντων εσόδων έναντι βεβαιωθέντων Διαγραφές Βεβαιωθέντα μετά τις διαγραφές Εισπραχθέντα μετά τη μείωση των επιστροφών Εισπρακτέο Υπόλοιπο Ποσοστό Είσπραξης έναντι βεβαιωθέντων Άμεσοι Φόροι , , , ,27 56,94% Έμμεσοι Φόροι , , , ,66 57,98% Σύνολο Φορολογικών Εσόδων Πρόσοδοι περιουσίας και Επιχειρηματικής δράσης του Κράτους Λοιπά μη φορολογικά έσοδα Μεταβιβάσεις από την ΕΕ και από Κράτη-Μέλη Σύνολο μη Φορολογικών Εσόδων Σύνολο Τακτικών Εσόδων Διάφορα ειδικά μη φορολογικά έσοδα Έσοδα από Δημόσιες επενδύσεις , , , ,93 57,52% , , , ,32 91,70% , , , ,08 9,58% , ,32 720,85 100,00% , , , ,25 14,55% , , , ,18 45,07% , ,80 216,96 100,00% , , ,25 90,74% Βοήθεια και λοιπές μεταβιβάσεις , ,15 0,00 100,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,39 46,93%

17 16 Επομένως, εξαιρουμένων των πιστωτικών εσόδων και μετά την αφαίρεση των διαγραφών, τα βεβαιωθέντα έσοδα διαμορφώθηκαν σε ,35, από τα οποία τελικώς εισπράχθηκαν ,72, ήτοι ποσοστό 46,93%. Η απόκλιση δε αυτή αφορά κυρίως στους άμεσους και έμμεσους φόρους, για τους οποίους το ποσοστό είσπραξης ανήλθε σε 57,52%, καθώς και στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα, για τα οποία το ποσοστό είσπραξης ανήλθε σε 9,58%. Γράφημα 6 Ποσοστό Εισπραχθέντων Εσόδων έναντι Βεβαιωθέντων Άμεσοι Φόροι 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96,3% 70,1% 100% 100% 92,6% 100% 66,4% 31,3% Έμμεσοι Φόροι Πρόσοδοι περιουσίας και Επιχειρηματικής δράσης του Κράτους Λοιπά μη φορολογικά έσοδα Μεταβιβάσεις από την ΕΕ και από Κράτη-Μέλη Διάφορα ειδικά μη φορολογικά έσοδα Έσοδα από Δημόσιες επενδύσεις Βοήθεια και λοιπές μεταβιβάσεις Επισημαίνεται ότι στο διαμορφωθέν ποσό των βεβαιωμένων εσόδων ύψους ,35 περιλαμβάνεται και το εισπρακτέο υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους, το οποίο διαγράφεται λογιστικά από το οικονομικό έτος στο οποίο έχει βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνεται ως έσοδο του επόμενου οικονομικού έτους (βλ. άρθρο 10 του ν. 2362/1995), Ως εκ τούτου, για να προσδιορισθεί το ύψος των βεβαιώσεων που συντελέστηκαν το οικονομικό έτος 2012 θα πρέπει να αφαιρεθεί το εισπρακτέο υπόλοιπο του προηγούμενου έτους.

18 17 ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Καθαρά βεβαιωθέντα έσοδα οικονομικού έτους ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΣΟΔΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2008 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2009 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2010 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2011 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2012 Άμεσοι Φόροι , , , , ,75 Έμμεσοι Φόροι , , , , ,80 Πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δράσης του κράτους Λοιπά μη φορολογικά έσοδα Μεταβιβάσεις από την Ε.Ε. και από κράτη μέλη Διάφορα ειδικά μη φορολογικά έσοδα Έσοδα από Δημόσιες επενδύσεις Βοήθεια και λοιπές μεταβιβάσεις , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 ΣΥΝΟΛΟ , , , , ,33 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ , , , , ,77 ΚΑΘΑΡΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ , , , , ,56 Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, τα βεβαιωμένα «Λοιπά μη φορολογικά έσοδα» παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με το 2011 κυρίως λόγω της αύξησης του ΚΑΕ «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές», στον οποίο βεβαιώθηκε πρόστιμο οφειλέτη ύψους ,80, το οποίο, όπως αναφέρεται και στην Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους Έτους 2008 (σελ.18), είχε διαγραφεί το 2008

19 18 με την 2/08/ απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, (πρόστιμο ύψους , αριθμ. φακ ). Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει, επίσης, ότι κατά το οικονομικό έτος 2012 βεβαιώθηκαν ,56 έναντι ,22 τα οποία βεβαιώθηκαν το προηγούμενο έτος. Διαπιστώνεται ότι οι βεβαιώσεις των υπό είσπραξη ποσών έχουν αυξηθεί σε σχέση με το οικονομικό έτος 2011 κατά ,34 και σε ποσοστό 1,2%. Γράφημα 7 Εκατ. ευρώ 600 Αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων εσόδων Eισόδημα Λοιποί άμεσοι Περιουσία φόροι Φόροι κατανάλωσης μέσω τελωνείων Εκτακτα έσοδα Εσοδα απ ό την Ε.Ε Φ.Π.Α Από τη σύγκριση προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων εσόδων προκύπτει ότι υπάρχει απόκλιση όσον αφορά στα φορολογικά έσοδα από φορολόγηση εισοδήματος, περιουσίας, στον Φ.Π.Α, στους Λοιπούς Άμεσους Φόρους, στους Φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται μέσω Τελωνείων, στα Έκτακτα Έσοδα και στα Έσοδα που προέρχονται από την Ε.Ε. 6. Τα διαγραφέντα έσοδα κατά το οικονομικό έτος 2012 ανήλθαν σε ,98 και αφορούν έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους, καθώς

20 19 και έσοδα «μη φορολογικά». Παρουσιάζουν δε μείωση έναντι του προηγούμενου έτους ( ,84) κατά ,86 και ποσοστό 17,41%. Η διαχρονική εξέλιξη των διαγραφέντων εσόδων, για τα οικονομικά έτη , έχει ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΥΨΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ , , , , , , , , , ,98 Εκατ ,00 Γράφημα 8 Διαγραφέντα έσοδα 5.500, , , , ,00 500,00-500, Οικονομικά έτη 7. Τα επιστραφέντα έσοδα για το οικονομικό έτος 2012 διαμορφώθηκαν σε ,24 και είναι μειωμένα έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους 2011 ( ,06) κατά ,82 ή 34,05%. Τα επιστραφέντα ποσά αναφέρονται κυρίως σε άμεσους και έμμεσους φόρους.

21 20 Ειδικότερα οι επιστροφές άμεσων φόρων ανήλθαν σε ,34 έναντι ,37 του οικονομικού έτους 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά ,03 ή 34,48%, η οποία οφείλεται κυρίως σε επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Οι επιστροφές έμμεσων φόρων ανήλθαν σε ,34 έναντι ,86 του οικονομικού έτους 2011, είναι δηλαδή μειωμένες κατά ,52 ή 33,34% και οφείλονται κυρίως σε επιστροφές ΦΠΑ σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττονται μέσω ΔΟΥ (ΚΑΕ 1119). 8. Κατόπιν των ανωτέρω, το εισπρακτέο υπόλοιπο του Απολογισμού του οικονομικού έτους 2012, που αναφέρεται σε έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, τα οποία διαγράφονται λογιστικά από το οικονομικό έτος στο οποίο έχουν βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα του επόμενου οικονομικού έτους (βλ. το άρθρο 10 του ν. 2362/1995, όπως ισχύει), ανήλθε σε ,39 ή 28,56% του ΑΕΠ και είναι αυξημένο έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους κατά ,62 και ποσοστό 25,79 %. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται το εισπρακτέο υπόλοιπο των οικονομικών χρήσεων ΠΙΝΑΚΑΣ 10 Οικονομικό έτος Εισπρακτέο υπόλοιπο , , , , , , , , , ,39

22 21 Εκατ ,00 Γράφημα 9 Διαγραφέντα έσοδα 5.500, , , , ,00 500,00-500, Οικονομικά έτη Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται η ανάλυση του υπολοίπου αναλυτικά ανά ΚΑΕ των ετών 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012.

23 22 ΠΙΝΑΚΑΣ 11 Ανάλυση Υπολοίπου Εισπρακτέο Υπόλοιπο έτους Ονομασία Εσόδου Άμεσοι Φόροι , , , , ,27 Φόρος Εισοδήματος , , , , ,70 Φόρος στην περιουσία , , , , ,86 Φόροι υπέρ τρίτων , , , , ,61 Φόροι Π.Ο.Ε , , , , ,09 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές , , , , ,85 Λοιποί φόροι 72, , , , ,16 Έμμεσοι Φόροι , , , , ,66 ΦΠΑ , , , , ,09 Λοιποί φόροι συναλλαγών Λοιποί φόροι κατανάλωσης Φόροι κατανάλωσης μέσω τελωνείων , , , , , , , , , , , , , , ,70 Φόροι υπέρ τρίτων , , , , ,89 Φόροι Π.Ο.Ε , , , , ,65 Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές , , , ,36 Τέλη εισαγωγής, εξαγωγής, ειδικές εισφορές - 49, ,00 Έσοδα που εισπράττονται για λογαριασμό της Ε.Ε , , , , ,86

24 23 Εισπρακτέο Υπόλοιπο έτους Ονομασία Εσόδου Πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δράσης του Κράτους , , , , ,32 Έσοδα από κεφάλαια του δημοσίου Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών του δημοσίου Έσοδα από πώληση αγαθών, εκμετάλλευση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων Έσοδα από επιχειρήσεις και οργανισμούς Λοιπά μη φορολογικά έσοδα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Απολήψεις εξόδων , , , , ,59 Επιστροφές χρημάτων , , , , ,65 Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων Έσοδα από καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς , , , , , , , , , ,92 Έσοδα υπέρ τρίτων , , , , ,88 Έσοδα Π.Ο.Ε , , , , ,48 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές Έσοδα λοιπών περιπτώσεων , , , , , , , , , ,20 Έκτακτα έσοδα , , , , ,34 Μεταβιβάσεις από την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη Διάφορα ειδικά μη φορολογικά έσοδα Έσοδα Δημοσίων Επενδύσεων 6.224, ,42 720,85 720,85 720, ,96 216,96 216, , , , , ,25

25 24 Στη διαμόρφωση αυτού του υψηλού και συνεχώς αυξανόμενου εισπρακτέου υπολοίπου συμβάλλουν κυρίως οι Άμεσοι Φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών οι οποίοι δεν εισπράττονται, ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων λόγω της τμηματικής καταβολής των φόρων, οι Έμμεσοι Φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών και οι Προσαυξήσεις, τα Πρόστιμα και οι Χρηματικές Ποινές. Σημειώνεται ότι στο εισπρακτέο υπόλοιπο του Κρατικού Απολογισμού δεν περιλαμβάνονται τα μη εισπραχθέντα έσοδα των Τελωνείων της Χώρας, τα οποία ως βεβαιωτικές και εισπρακτικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2362/1995, μπορούν να ενεργούν βεβαίωση και είσπραξη δημοσίων εσόδων δυνάμει νόμιμου τίτλου. Οι αναφερόμενες απαιτήσεις τηρούνται σε λογιστικά βιβλία (βιβλίο εισπρακτέων απαιτήσεων) των Τελωνειακών Αρχών, σύμφωνα με την απόφαση Τ6110/1156/Α0019/ (ΦΕΚ Β 650) του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 133 του ν. 1165/1918 «Περί Τελωνειακού Κώδικα», χωρίς ωστόσο να διενεργούνται κατάλληλες λογιστικές εγγραφές, προκειμένου αυτές να εμφανιστούν στο Εισπρακτέο Υπόλοιπο του Απολογισμού. Κατά συνέπεια, το υπόλοιπο που εκκρεμεί προς είσπραξη από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους είναι διαφορετικό από αυτό που εμφανίζεται στον Απολογισμό. Η μη καταγραφή των ανείσπρακτων εσόδων από τα Τελωνεία στο Εισπρακτέο Υπόλοιπο του Απολογισμού έρχεται σε αντίθεση με τις Αρχές της Ειλικρίνειας και της Ακρίβειας του Απολογισμού, καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ. 2 του Συντάγματος και 5 παρ. 2 του ν. 2362/1995 (όπως ισχύει), σύμφωνα με τις οποίες όλα τα έσοδα και έξοδα

26 25 του Κράτους πρέπει να αναγράφονται στον Προϋπολογισμό και στον Απολογισμό. 9. Όσον αφορά, τέλος, τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), τα καθαρά εισπραχθέντα έσοδα (εξαιρουμένων των πιστωτικών) ανήλθαν κατά το οικονομικό έτος 2012 σε ,32 και παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού κατά ,68 ή 24,05%, ενώ παρατηρείται μείωση και έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους κατά ,57 ή 4,37%. Βασική πηγή χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. αποτελούν οι εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από τα Κοινοτικά Ταμεία, οι οποίες ανήλθαν σε ,15, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά ,85 ή 24,51% σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού. Τα πιστωτικά έσοδα, δηλαδή ο δημόσιος δανεισμός για τη χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε., ανήλθαν σε και παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού κατά ή 93,22%, καθώς και μείωση έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους 2011 κατά ή 83,05%.

27 26 Β. ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 12 Ανακεφαλαίωση Δαπανών Προϋπολογισμού ΚΑΕ Ονομασία εξόδου Προϋπολογισμός 2012 Διαμορφωθείσες Πληρωμές Πιστώσεις Πληρωμές για Υπηρεσίες , , , ,29 Προμήθειες Αγαθών και Κεφαλαιακού Εξοπλισμού , , , ,96 Πληρωμές Μεταβιβαστικές , , , ,71 Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα , , , ,54 Δαπάνες Βορειοατλαντικού Συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται με πιστώσεις των Κρατών-Μελών , , , ,50 Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες , , , ,02 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της Δημόσιας Πίστης , , , ,89 Απαλλοτριώσεις, Αγορές, Ανεγέρσεις κλπ , , , ,20 Σύνολο Τακτικού , , , ,11 1. Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού Οι προβλέψεις εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού (εκτός του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων), που κυρώθηκε με τον ν. 4032/11 (ΦΕΚ Α 257), ανέρχονταν στο ποσό των , διαμορφώθηκαν δε στον Κρατικό Απολογισμό στο ποσό των ,43, ενώ οι πληρωμές (πραγματικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού) ανήλθαν, τελικά, σε ,38 ή 92% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας απόκλιση σε σχέση με τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού κατά ,38 και ποσοστό 4,80%. Ειδικότερα οι δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες (ΚΑΕ 5000) ήταν μικρότερες σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες κατά 69,71%, κυρίως

28 27 λόγω του 1 δις τακτικού αποθεματικού το οποίο αναλώθηκε και μεταφέρθηκε σε άλλους κωδικούς. Επισημαίνεται ότι στον ΚΑΕ 5292 μεταφέρθηκαν και δεσμεύτηκαν από διάφορους ΚΑΕ και φορείς πιστώσεις ύψους , προερχόμενες από τη μείωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού λόγω ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού (μη διαθέσιμες & μη μεταφερόμενες πιστώσεις). Μικρότερες κατά 43,34% έναντι των προβλέψεων ήταν και οι δαπάνες του ΝΑΤΟ που εκτελούνται με πιστώσεις των Κρατών Μελών, καθώς και οι δαπάνες για προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού (17,12%). Αντίθετα μεγάλη ήταν η αύξηση που παρατηρείται, τόσο έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους όσο και έναντι των προβλέψεων, στον ΚΑΕ 7313 «Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού», όπου εμφανίζεται το ποσό των 41 δις ευρώ, τα οποία κατέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Γράφημα 10 Εκατ. ευρώ Αποκλίσεις μεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων δαπανών επιχ ορηγήσεις σε ΝΠΔΔ Χρεολύσια Δημοσίου Χρέους τόκοι δημ.χρ. Συμμετοχ ή στο μετοχ ικό κεφάλαιο εταιρειών Υποχρεώσεις από εξοπλιστικά προγράμματα Πληρωμές για χρηματ/να έργα από ΕΕ

29 28 Γράφημα 11 Δαπάνες Tακτικού Προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ , Ο λόγος των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού ως προς το ΑΕΠ σε σχέση με το οικονομικό έτος 2011 έχει αυξηθεί τόσο λόγω της σημαντικής αύξησης 24% των δαπανών σε σχέση με το 2011, όσο και λόγω της μείωσης του ΑΕΠ σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 7%. Γράφημα 12 Σύνθεση Δαπανών 23,89% 50,02% 11,96% 0,29% 10,21% 3,31% 0,03% 0,29% Πληρωμές για Υπηρεσίες Προμήθειες Αγαθών και Κεφαλαιακού Εξοπ λισμού Πληρωμές Μεταβιβαστικές Πληρωμές που αντικρύζονται απ ό πραγματοποιούμενα έσοδα Δαπάνες (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται με πιστώσεις των Κρατών-Μελών Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες Πληρωμές για την εξυπ ηρέτηση της Δημόσιας Πίστης Απ αλλοτριώσεις, Αγορές, Ανεγέρσεις κλπ.

30 29 Το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού αποτελούν οι δαπάνες αποπληρωμής του Δημοσίου Χρέους, οι δαπάνες για υπηρεσίες, οι δαπάνες για συντάξεις και κοινωνικές παροχές και, όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 2. Πρωτογενείς Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού ΠΙΝΑΚΑΣ 13 Σύνθεση Πρωτογενών Δαπανών ΚΑΕ Ονομασία εξόδου Προϋπολογισμός 2012 Διαμορφ/σες Πιστώσεις 2012 Πληρωμές 2012 Απόκλι ση από τις προβλ. Απόκλιση από τις Διαμ/σες Πιστώσεις Ποσοστό επί των πρωτογενών δαπανών % του ΑΕΠ μείον Πληρωμές για Υπηρεσίες , ,69-0,95% -2,81% 45,31% 11,00% Προμήθειες Αγαθών και Κεφαλαιακού Εξοπλισμού , ,86-17,12% -13,16% 1,10% 0,27% Πληρωμές Μεταβιβαστικές μείον Παλαιές Οφειλές Νοσοκομείων , ,10 3,61% -1,69% 37,84% 9,19% Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα , ,20-17,52% -2,91% 12,53% 3,04% Δαπάνες (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται με πιστώσεις των Κρατών-Μελών , ,71-43,45% -45,72% 0,13% 0,03% Δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες , ,65-69,71% -77,58% 1,10% 0,27% Εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , ,28 100,00% -8,21% 1,99% 0,48% Σύνολο Πρωτογενών Δαπανών , ,49 100,00% 24,28% Από τη σύνθεση των πρωτογενών δαπανών διαπιστώνεται ότι το 45,31% αυτών διατίθεται για δαπάνες υπηρεσιών και το 37,84% για πληρωμές μισθών, συντάξεων, ασφάλιση και περίθαλψη. Οι πραγματοποιηθείσες πρωτογενείς δαπάνες είναι μικρότερες από τις προϋπολογισθείσες κατά 1,237 δις ευρώ,

31 30 κυρίως λόγω: α) της μείωσης των δαπανών που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες κατά 1,187 δις ευρώ (λόγω του ΚΑΕ αποθεματικού 1 δις ευρώ, όπως προαναφέρθηκε), β) των μεταβιβαστικών πληρωμών εκτός των παλαιών οφειλών νοσοκομείων που ήταν αυξημένες κατά 620,41 εκατ. ευρώ, γ) των πληρωμών για υπηρεσίες που μειώθηκαν κατά 203,65 εκατ. ευρώ και δ) των πληρωμών που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα (αποδόσεις σε Ο.Τ.Α. Α βαθμού, σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα, σε οργανισμούς και ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης), οι οποίες μειώθηκαν κατά 1.251,73 εκατ. ευρώ. 3. Δαπάνες εξυπηρέτησης Δημόσιας Πίστης Δαπάνες Εξυπηρέτησης Δημόσιας Πίστης ως ποσοστό του ΑΕΠ , , Από τις οικονομικές καταστάσεις που προσκομίστηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με βάση τα στοιχεία του Υπολόγου Συμψηφισμού, προκύπτει ότι, κατά το οικονομικό έτος 2012, πληρώθηκε για την εξυπηρέτηση του συνολικού Δημόσιου Χρέους (Κωδικός αριθμός εξόδων 6000) ποσό

32 ,85, που αντιπροσωπεύει το 50,02% των πληρωμών του Τακτικού Προϋπολογισμού. Οι πληρωμές για την εξυπηρέτηση του συνολικού Δημόσιου Χρέους παρουσιάζουν μικρή αύξηση σε σχέση με το οικονομικό έτος 2011 κατά ,96 ή 0,5% και ανέρχονται σε 46,01% του ΑΕΠ, έναντι 42,51% του ΑΕΠ του προηγούμενου οικονομικού έτους, αποκλίνουν δε από τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού κατά 0,6%, έναντι ποσοστού απόκλισης 35,37% του οικονομικού έτους ΠΙΝΑΚΑΣ 14 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης (ΚΑΕ 6000) ΚΑΕ Περιγραφή Προβλέψεις 2012 Πληρωμές 2012 Απόκλιση από προβλέψεις * Πληρωμές 2011 Μεταβολές Τόκοι Δημοσίου Χρέους , , , , , Χρεωλύσια Δημοσίου Χρέους , , , , , Δαπάνες Δημοσίου Χρέους , , , , , Πληρωμές υποχρεώσεων του Δημοσίου από αναλαμβανόμενες , , , , ,02 από αυτό εγγυήσεις υπέρ τρίτων 6500 Τακτοποίηση ακάλυπτων επιταγών και ελλειμμάτων , , , , ,53 δημοσίων διαχειρίσεων 6600 Τακτοποίηση συναλλαγματικών διαφορών και , , , , ,15 λοιπών υποχρεώσεων Χορηγούμενα 6700 δάνεια σε ευρώσυνάλλαγμα , ,00 0,00 0,00 Τακτοποίηση 6800 παλαιών , , , , ,75 διαχειρίσεων 6900 Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των , , , , ,55 ενόπλων δυνάμεων Πληρωμές για την εξυπηρέτηση , , , , ,96 ΣΥΝΟΛΟ της δημόσιας πίστης *Πληρωμές - Προβλέψεις

33 32 Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι η υπέρβαση των προβλέψεων του Προϋπολογισμού 2012 οφείλεται κυρίως στις πληρωμές χρεολυσίων και τόκων δημοσίου χρέους, ενώ όσον αφορά στις υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού ενόπλων δυνάμεων οι δαπάνες ήταν μικρότερες από τις προϋπολογισθείσες κατά ,78, εκ των οποίων ποσό αφορούσε υποχρεώσεις προηγουμένων οικονομικών ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΚΑΕ 6920) οι οποίες δεν πληρώθηκαν. Οι δαπάνες για τόκους μειώθηκαν κατά ,82 σε σχέση με το οικονομικό έτος 2011, ενώ αντίθετα αυξήθηκαν, τα μεν χρεολύσια του δημοσίου χρέους κατά 16,6%, οι δε δαπάνες αυτού (δημοσίου χρέους) κατά 167,77%. Μειωμένες έναντι του 2011 εμφανίζονται και οι πληρωμές υποχρεώσεων του Δημοσίου οι οποίες προκύπτουν από εγγυήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και οι δαπάνες για κάλυψη ελλείμματος συναλλαγματικών διαφορών στις κάθε είδους δαπάνες των υπηρεσιών εξωτερικού (-56,2%). Οι πληρωμές υποχρεώσεων του Δημοσίου από αναλαμβανόμενες από αυτό εγγυήσεις υπέρ τρίτων (ΚΑΕ 6400), για το οικονομικό έτος 2012, ανήλθαν σε ,71 και αφορούν σε πληρωμές λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων του δημοσίου από δάνεια που ανέλαβαν οι παρακάτω φορείς και κατέστη αδύνατο να εξυπηρετήσουν. ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ (σε ευρώ) ΟΑΣΑ 0,06 ΟΣΕ ,00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 0,06 ΤΡΑΜ Α.Ε. 0,00 ΕΑΒ ,85 ΕΑΣ ,70 Λοιπές περιπτώσεις ,08 ΣΥΝΟΛΟ ,80

34 33 Ειδικότερα, για τόκους το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλε ,60, που αντιπροσωπεύουν το 7,4% των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού και το 6,8% του ΑΕΠ, έναντι 12,05% των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού και 8,29% του ΑΕΠ του οικονομικού έτους Το προηγούμενο έτος το Ελληνικό Δημόσιο είχε καταβάλει για τόκους Δημοσίου Χρέους ,42, ενώ το 2012 οι τόκοι που καταβλήθηκαν ήταν μειωμένοι κατά 23,7%, λόγω της μείωσης των τόκων ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής ομολόγων στο πλαίσιο του PSI και τη μείωση των επιτοκίων των δανείων του Μηχανισμού Στήριξης. Επισημαίνεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει συνάψει συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων από τις οποίες έχει εισπράξει ,08. Κατά συνέπεια οι καθαρές 1 πληρωμές τόκων Δημοσίου Χρέους ανέρχονται σε Οι πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων ανήλθαν σε ,95, ποσό για το οποίο δεν υπήρξε πρόβλεψη στον Προϋπολογισμό, ενώ οι τόκοι δανείων του μηχανισμού στήριξης ήταν μικρότεροι κατά ,74 σε σχέση με τις προβλέψεις λόγω της μείωσης των επιτοκίων. Για λοιπούς τόκους, όπως Εντόκων Γραμματίων, ομολόγων κ.λπ., οι πληρωμές υπερέβησαν τις προβλέψεις, με αποτέλεσμα το Ελληνικό Δημόσιο να πληρώσει συνολικά για τόκους ,60 καθ υπέρβαση του ποσού που είχε προϋπολογισθεί. 1 Τόκοι συν δαπάνες δημοσίου χρέους μείον εισπράξεις από επιστροφές δαπανών δημοσίου χρέους και εισπράξεις τόκων από ανταλλαγές επιτοκίων

35 34 ΠΙΝΑΚΑΣ 15 Τόκοι Δημοσίου Χρέους ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΕ 6111 Τόκοι ομολόγων στην αγορά εσωτερικού ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ * % ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ,16% ΚΑΕ 6113 ΚΑΕ 6121 ΚΑΕ 6122 ΚΑΕ 6131 ΚΑΕ 6132 ΚΑΕ 6151 ΚΑΕ 6152 ΚΑΕ 6161 ΚΑΕ 6162 ΚΑΕ 6163 ΚΑΕ 6193 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 6100 Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου Τόκοι ομολόγων στις αγορές εξωτερικού Τόκοι τιτλοποιήσεων εξωτερικού Τόκοι εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου Τόκοι εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (φυσικοί τίτλοι) Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος Τόκοι λοιπών δανείων εσωτερικού Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης Τόκοι λοιπών δανείων εξωτερικού Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων Τόκοι δημόσιου χρέους ,00% ,00% ,60% ,09% ,22% ,22% ,00% ,40% ,89% ,10% ,00% ,26% *Πληρωμές - Προβλέψεις

36 35 Γράφημα 14 Ανάλυση Δαπανών για αποπληρωμή Τόκων 2% 13% 9% 66% 1% 5% 3% Τόκοι ομολόγων στην αγορά εσωτερικού Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου Τόκοι τιτλοποιήσεων εξωτερικού Τόκοι εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου Τόκοι δανείων Τράπεζας της Ελλάδος Τόκοι ειδικών και διακρατικών δανείων Τόκοι δανείων μηχανισμού στήριξης Τόκοι λοιπών δανείων εξωτερικού Πληρωμές τόκων συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων Για πληρωμές χρεωλυσίων καταβλήθηκαν ,08, ποσό το οποίο αντιπροσωπεύει το 41,13% των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού και το 37,84% του ΑΕΠ, έναντι 43,81% των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού και 30,1% του ΑΕΠ του οικονομικού έτους 2011 ( ,56). ΠΙΝΑΚΑΣ 16 Χρεωλύσια Δημοσίου Χρέους ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΕ 6211 Χρεωλύσια ομολόγων στην αγορά εσωτερικού ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ * % ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ,83% ΚΑΕ 6219 ΚΑΕ 6221 ΚΑΕ 6222 ΚΑΕ 6229 Προαγορά χρεωλυσίων ομολόγων εσωτερικού Χρεωλύσια ομολόγων στις αγορές εξωτερικού Χρεωλύσια τιτλοποιήσεων εξωτερικού Προαγορά χρεωλυσίων ομολόγων εξωτερικού ,00% ,00% ,00% ,00%

37 ΚΑΕ 6231 ΚΑΕ 6232 ΚΑΕ 6251 ΚΑΕ 6252 ΚΑΕ 6261 ΚΑΕ 6263 ΚΑΕ 6292 ΚΑΕ 6293 ΚΑΕ 6294 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΕ 6200 Χρεολύσια εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου Χρεωλύσια εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (φυσικοί τίτλοι) Χρεωλύσια δανείων Τράπεζας της Ελλάδος Χρεωλύσια λοιπών δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια ειδικών και διακρατικών δανείων Χρεωλύσια λοιπών δανείων εξωτερικού Πληρωμές κεφαλαίου αρχικής συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων Πληρωμές χρεολυσίων συμφωνίας ανταλλαγής Ομολόγων Πληρωμές χρεολυσίων συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων Χρεωλύσια Δημοσίου Χρέους ,11% ,77% ,00% ,00% ,18% ,26% ,00% ,00% ,00% ,57% Το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλλε καθ υπέρβαση των προϋπολογισθέντων για χρεολύσια εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου, ενώ κατέβαλλε λιγότερα απ ότι είχε προϋπολογισθεί για προαγορά χρεολυσίων ομολόγων εσωτερικού. Σε συνδυασμό με τις πληρωμές για χρεολύσια λόγω της ανταλλαγής δανείων και ομολόγων, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό, οι δαπάνες για χρεολύσια ήταν αυξημένες έναντι των προβλέψεων κατά 9,57%. Στον ΚΑΕ 6221 επίσης καταχωρήθηκε η δαπάνη εξόφλησης ομολόγου με ISIN XS ύψους , το οποίο δεν εντάχθηκε στο PSI.

38 37 Γράφημα 15 Σύνθεση Δαπανών Χρεωλυσίων 2% 63% 15% 15% Χρεωλύσια ομολόγων στην αγορά εσωτερικού Προαγορά χρεωλυσίων ομολόγων εσωτερικού Χρεωλύσια τιτλοποιήσεων εξωτερικού Προαγορά χρεωλυσίων ομολόγων εξωτερικού Χρεωλύσια εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (φυσικοί τίτλοι) Χρεωλύσια λοιπών δανείων εσωτερικού Χρεωλύσια ειδικών και διακρατικών δανείων Χρεωλύσια λοιπών δανείων εξωτερικού Πληρωμές κεφαλαίου αρχικής συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων Πληρωμές χρεολυσίων συμφωνίας ανταλλαγής Ομολόγων Πληρωμές χρεολυσίων συμφωνίας ανταλλαγής Δανείων 4. Δαπάνες Δημοσίων Επενδύσεων Τα προϋπολογισθέντα έξοδα του Π.Δ.Ε. ανέρχονταν στο ποσό των , ενώ οι πραγματικές πληρωμές, που ήταν μικρότερες κατά 24,5% από ότι είχε προβλεφθεί, ανήλθαν σε ,12, έναντι ,34 το προηγούμενο έτος (-9,8%). Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αντιπροσωπεύουν το 3% του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι από το σύνολο των δαπανών του Π.Δ.Ε. ποσοστό 20,58% αφορά σε πληρωμές έργων, τα οποία χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους, και ποσοστό 79,42% σε πληρωμές έργων χρηματοδοτούμενων από κοινοτικούς πόρους. Οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους αφορούν, κυρίως, κατασκευές έργων και οικονομικές ενισχύσεις και συμμετοχή του Δημοσίου σε μετοχικά κεφάλαια, ενώ οι δαπάνες που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορούν, κυρίως,

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 23 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη και Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Αντιπρόεδροι, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Ευάγγελος Νταής, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος

Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη και Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Αντιπρόεδροι, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Ευάγγελος Νταής, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 1 ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 20 ής ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -----ο----- Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Γεώργιος Κωνσταντάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 16 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 1 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 16 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 και ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008 2 Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Α... Β. Ακολούθως, ο Σύμβουλος Αντώνιος Κατσαρόλης, που ορίστηκε από. Συνέδριο με το υπ αριθ. πρωτ /0092/ έγγραφο του Υπουργού

Α... Β. Ακολούθως, ο Σύμβουλος Αντώνιος Κατσαρόλης, που ορίστηκε από. Συνέδριο με το υπ αριθ. πρωτ /0092/ έγγραφο του Υπουργού ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 2 ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 -----ο----- Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Φλωρεντία Καλδή, Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2007 και του Γενικού Ισολογισμού της 31 ης Δεκεμβρίου 2007, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 περ.ε, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επί του Απολογισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο...

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο... ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εποπτεύον Υπουργείο.......... ΦΟΡΕΑΣ: Α. ΕΣΟΔΑ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό. 1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε Κ Θ Ε Σ Η Του Υπουργού Οικονομικών (άρθρο 76 παρ. 2 του Ν.2362/95) Επί της Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Απολογισμό των Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Ελένη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Ελένη ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 14ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Νοέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Δεκέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούλιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Φεβρουάριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιούνιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Σεπτέμβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ. 4 ης /24.02.2015 Συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Γ. Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά σε ευρώ Ι. ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για Δήμους και ΝΠΔΔ Δήμων Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2013 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑ Σ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παράρτημα: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για ΔΗΜΟΥ και ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Εποπτεύον Υπουργείο : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Επωνυμία Φορέα : Α.Φ.Μ.: Έτος : 2015 Μήνας Αναφοράς : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α. καθήκοντα αναπληρώτριας Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο----- ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α. καθήκοντα αναπληρώτριας Επιτρόπου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στη Γραμματεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο----- ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 5 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 15 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -----ο----- Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Νικόλαος Αγγελάρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΟΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια < Περιφέρεια > Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.β-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2017 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δελτίο 28537 (Σχέδιο) Ιούλιος ΑΦΜ 998225768 Κωδ.e-portal ΓΛΚ 912

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες

Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Ε Ξ Ο Α Κατά γενικές Κατηγορίες και Υποκατηγορίες Νέοι Kωδικοί Ο ν ο µ α σ ί α Παλαιοί Kωδικοί 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζηµιώσεις κ.λπ. 0100 0200 Αµοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Αύγουστος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Μάρτιος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Οκτώβριος www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Περιφέρεια Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Φορέας Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Νοέμβριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Νοέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Νοέμβριος 2016 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Εισηγητική Έκθεση. Απολογισµού και Ισολογισµού 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Εισηγητική Έκθεση. Απολογισµού και Ισολογισµού 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισηγητική Έκθεση Απολογισµού και Ισολογισµού 2013 Οκτώβριος 2014 Πίνακας περιεχοµένων Εισηγητική Έκθεση Υπουργού Οικονοµικών.....1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Οκτώβριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Οκτώβριος 2016 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2016 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αριθμός Δελτίου 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Πληροφορίες: Διεύθυνση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη, Μιχαήλ Ζυμής και Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδροι, Χρυσούλα Καραμαδούκη, Μαρία Βλαχάκη, Άννα Λιγωμένου,

Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη, Μιχαήλ Ζυμής και Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδροι, Χρυσούλα Καραμαδούκη, Μαρία Βλαχάκη, Άννα Λιγωμένου, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 4 ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 -----ο----- Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Φλωρεντία Καλδή, Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Μάρτιος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Μάρτιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Φεβρουάριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Φεβρουάριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιούλιος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιούλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ιούλιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΠΡΟΣ: Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Μιχαήλ Ζυμής του Γεωργίου Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι Φλωρεντία Καλδή του Παναγιώτου Ιωάννης Σαρμάς του Δημητρίου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΤΑ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ» Δήμος Δελτίο ΑΦΜ 999999999 Κωδ.e-portal ΓΛΚ E8xxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 610 213-1309840 FAX 210-6466604. grammatia.gen.epitropou@elsyn.gr 213-1309736

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 610 213-1309840 FAX 210-6466604. grammatia.gen.epitropou@elsyn.gr 213-1309736 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 4 & ΤΣΟΧΑ Τ.Κ. : 115 21 ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 610 213-1309840 FAX 210-6466604 couraudi@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 4 & ΤΣΟΧΑ Τ.Κ. : 115 21 ΑΘΗΝΑ ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ FAX 210-6465842 ΜΙΧΑΗΛ ΖΥΜΗΣ couraudi@otenet.gr grammatia.proedrou@elsyn.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους οµάδων που την αποτελούν) A. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οικονοµικό Έτος 2016 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Ονοµασία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Tο σύνολο της κάθε Υποκατηγορίας περιλαµβάνει το συνολικό άθροισµα Όλων των επιµέρους

Διαβάστε περισσότερα

(3/2) (3/1) ετών 435 400 392-8 -2-43 -10

(3/2) (3/1) ετών 435 400 392-8 -2-43 -10 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (άρθρο 76 παρ. 2 του Ν.2362/1995) Ε Κ Θ Ε Σ Η Του Υπουργού Οικονοµικών (άρθρο 76 παρ. 2 του Ν.2362/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Επί της Εκθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιούνιος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Ιούνιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ιούνιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Τίτλος Υπουργείο 02 021 0211 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5 η ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 5-3-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθ. πρωτ.: 2/91674/ΔΠΓΚ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Σπήλι 20/1/2014 Αρ.Πρωτ.732 ΠΡΟΣ 1) ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 4 ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1142/2015 ΘΕΜΑ: 3 ο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης(ΟΠΔ)» ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Υπουργείο (1).

Πίνακας 1. Υπουργείο (1). Πίνακας 1 Υπουργείο (1). ΑΔΑ: ΒΕΧΩΗ-Β5Β ΔΑΠΑΝΕΣ Τ.Π. ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ έτους (Ποσά σε.) ποσά για Κατανεμημένο κατανομή ποσό από φορέα Α' ΑΠΟΔΟΧΕΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣς (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ΚΑΕ 0 Εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1807/2014 ------------------------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 3 Απριλίου 2013, με την ακόλουθη σύνθεση : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 - Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-3632233 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/10/2015 Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 37/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Δεκέμβριος 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Δεκέμβριος 2015 ΕΚΘΕΣΗ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Οικονομικής Διοίκησης Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Ανάλυσης Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 23 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 29/02/2016 16:47:34. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/2016 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ( 6 ο ) «Απολογισμός Ισολογισμός Δήμου Τεμπών οικ. έτους 2014» Αριθμός Απόφασης ( 23 )

ΘΕΜΑ ( 6 ο ) «Απολογισμός Ισολογισμός Δήμου Τεμπών οικ. έτους 2014» Αριθμός Απόφασης ( 23 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 29-02-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1636 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 5/2016 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 22 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α

Ε Λ Ε Γ Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Ι Ο ΣΕ Ο Λ Ο Μ Ε Λ Ε Ι Α Επί του Απολογισµού των εσόδων και εξόδων του Κράτους έτους 2004 και του Γενικού Ισολογισµού της 31 ης εκεµβρίου σύµφωνα µε το άρθρο 98 παρ. 1 περ. ε σε συνδυασµό µε το άρθρο 79 παρ. 7 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226055518 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226055518 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 29 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα