Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι"

Transcript

1 ΕΝΩΣΙΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 - Τ.Κ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΛ : FAX: epski.gr ικτυακός τόπος: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Ένωσις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Κεφαλληνίας Ιθάκης, αφού έλαβε υπόψη της την ισχύουσα Αθλητική Νοµοθεσία και ειδικότερα: 1) Τα καταστατικά της Ε.Π.Ο. και το δικό της καθώς και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των αποφάσεων του.σ./ε.πσ.κ.ι. 2) Τον Κ.Α.Π. όπως ισχύει 3) Την υπ αριθµ. 7 /2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΠΣΚΙ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την διοργάνωση των αγώνων ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 1 ης ΦΑΣΗΣ περιόδου των Σωµατείων της µε τους εξής όρους: Άρθρο 1 ο - Συµµετοχή Οµάδων 1) Στους αγώνες της 1 ης ΦΑΣΗΣ συµµετέχουν υποχρεωτικά όλα τα σωµατεία Α και Β Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της Ένωσής µας. Σε περίπτωση µη κατάθεσης δήλωσης συµµετοχής κάποιου σωµατείου που υποχρεούται να δηλώσει συµµετοχή, ισχύουν όλα τα προβλεπόµενα από τον ΚΑΠ (άρθρο 40 ΚΑΠ Ερασιτεχνών). 2) Όλα τα Σωµατεία που υποχρεούνται να συµµετάσχουν στους αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ πρέπει να καταθέσουν στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. δήλωση συµµετοχής σε δύο (2) αντίτυπα το ένα των οποίων θα διαβιβασθεί στην Ε.Π.Ο. για την κλήρωση των αγώνων της 2 ης Φάσης, στην οποία θα συµµετάσχει ο νικητής της 1 ης Φάσης, µέχρι 4 η Σεπτεµβρίου ) Η δήλωση αυτή πρέπει να είναι συνταγµένη στο επισυναπτόµενο έντυπο και να συνοδεύεται από το ποσό των ογδόντα ευρώ (80,00) ως παράβολο συµµετοχής στους αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ της 1 ης Φάσης. Σωµατείο που για οποιοδήποτε λόγο καταθέτει εκπρόθεσµα ήλωση Συµµετοχής, η δήλωση θα γίνεται δεκτή εφόσον δεν έχει πραγµατοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων. Στην περίπτωση αυτή το παράβολο συµµετοχής θα είναι 150,00 ευρώ. 4) Η δήλωση συµµετοχής είναι προϋπόθεση ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των διατάξεων της Αθλητικής Νοµοθεσίας, των Κανονισµών που διέπουν το ποδόσφαιρο, της παρούσας προκήρυξης και της Οικονοµικής Εγκυκλίου περιόδου Άρθρο 2 ο -Τρόπος τέλεσης αγώνων 1) Οι αγώνες της 1 ης Φάσης θα διεξαχθούν µέχρι και τον ΜΑΡΤΙΟ Για τους αγώνες της 2 ης Φάσης θα γίνει κλήρωση στην Ε.Π.Ο. στην οποίαν θα µετάσχουν οι Κυπελλούχοι των Ε.Π.Σ. που θα προκύψουν από την 1 η Φάση.

2 2) Οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών θα διεξάγονται µε το σύστηµα διπλών συναντήσεων µέχρι την φάση των ηµιτελικών, ύστερα από δηµόσια κλήρωση για την οποίαν η διοργανώτρια θα εκδώσει και θα κοινοποιήσει εγκαίρως, στα µετέχοντα Σωµατεία µε σχετική ανακοίνωση. Με κλήρωση επίσης που θα διεξαχθεί ταυτόχρονα θα καθοριστεί και η σειρά µε την οποία θα διεξαχθούν οι αγώνες. Οι ηµιτελικοί αγώνες και ο Τελικός Αγώνας Κυπέλλου θα διεξαχθούν µε το σύστηµα των απλών συναντήσεων. 3) Η κλήρωση γίνεται για την ανάδειξη των ζευγαριών που θα αγωνισθούν µεταξύ τους και η οµάδα που σε κάθε ζευγάρι κληρώνεται πρώτη, είναι γηπεδούχος στον πρώτο αγώνα. 4) Σε περίπτωση που οι αγώνες δώσουν ισόπαλα και ισοδύναµα αποτελέσµατα, εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπετε στην παράγραφο 9 το άρθρο 20 του Κ.Α.Π. 5) Ο τελικός αγώνας για την ανάδειξη του Κυπελλούχου θα διεξαχθεί στο γήπεδο που θα αποφασίσει το.σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι.. 6) Για τις ποινές των ποδοσφαιριστών του Κυπελλούχου θα ενηµερωθεί η Ε.Π.Ο. σύµφωνα µε τα οριζόµενα για την 2 η Φάση των αγώνων. Άρθρο 3 ο - Πρόγραµµα - γήπεδα αγώνων 1) Η οµάδα που θα δηλώσει συµµετοχή υποχρεούται να γνωρίσει στη ιοργανώτρια το γήπεδο που θα χρησιµοποιήσει για τους αγώνες της σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του Κ.Α.Π. 2) Μαζί µε τη ήλωση συµµετοχής, τα Σωµατεία θα πρέπει να καταθέσουν παραχωρητήριο για τη χρήση του γηπέδου επιλογής τους - έδρα τους από τον αρµόδιο φορέα που ανήκει, στο οποίο θα αναφέρεται σαφέστατα ότι υφίσταται άδεια λειτουργίας και καταλληλότητας, που εκδίδει η αρµόδια επιτροπή της Περιφέρειας και µε ευθύνη του ιδιοκτήτη του γηπέδου, εφόσον δεν έχει υποβληθεί µε την ήλωση Συµµετοχής του Πρωταθλήµατος. 3) Στην 1 η Φάση η διοργανώτρια θα εκδίδει, αγωνιστικό πρόγραµµα, σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της κλήρωσης που θα γίνεται ειδικά πριν από κάθε σειρά, µέχρι και του τελικού. 4) Με το πρόγραµµα θα καθορίζεται η ηµεροµηνία διεξαγωγής των αγώνων, η ώρα έναρξής τους, η σειρά και τα γήπεδα που θα διεξαχθούν οι αγώνες. 5) Στο πρόγραµµα θα ορίζεται η ηµεροµηνία διεξαγωγής των αγώνων, οι οµάδες, τα γήπεδα των αγώνων και η ώρα της έναρξής τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια µπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης του αγώνα, υποχρεούµενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόµενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξή του. Τα αιτήµατα των ενδιαφεροµένων Σωµατείων για αλλαγή ώρας και ηµέρας, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ένωση τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογηµένα, προκειµένου η αρµόδια Επιτροπή να κρίνει το σύννοµο ή όχι. εν είναι λόγος αναβολής ή µεταφοράς αγώνα η συµφωνία και των δύο αγωνιζοµένων οµάδων ή συµµετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Μετά την εβδοµαδιαία συνεδρίαση της Επιτροπής κανένα αίτηµα από τα παραπάνω σχετικά δεν θα λαµβάνεται υπ όψιν και δεν θα εξετάζεται. 6) Οι αγώνες που αναβάλλονται εξ αιτίας καιρικών συνθηκών, θα διεξάγονται µέσα σε 15 µέρες από την αναβολή ή διακοπή τους. Στην αυτή 15ήµερη χρονική προθεσµία θα διεξάγονται οι αγώνες και σε περίπτωση νέας αναβολής τους. Και στις δυο αυτές περιπτώσεις αναβολής των αγώνων, οι αγώνες θα διεξάγονται στα γήπεδα που ορίσθηκαν αρχικά. Η περίπτωση του «ακαταλλήλου γηπέδου» αντιµετωπίζεται όπως ορίζει το σχετικό άρθρο του Κ.Α.Π. 7) Αλλαγή της έδρας διεξαγωγής του αγώνα δεν επιτρέπεται.

3 8) Στα γήπεδα µε συνθετικό χλοοτάπητα του Νοµού µας απαγορεύεται η συµµετοχή σε αγώνα ποδοσφαιριστών που φέρουν ακατάλληλα για συνθετικό χλοοτάπητα υποδήµατα. Ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν συµµορφώνεται στην απόφαση του διαιτητή που αφορά στην εφαρµογή αυτής της διάταξης, δεν θα του επιτραπεί η συµµετοχή στον αγώνα µέχρι την συµµόρφωσή του. 9) Εάν για οποιοδήποτε λόγο πρόκειται να εκτελεστούν έργα σε γήπεδο που έχει παραχωρηθεί σε µια οµάδα από τον αρµόδιο φορέα στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγονται τα γήπεδα, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον µέρες πριν, θα πρέπει να κατατεθεί στην αρµόδια επιτροπή της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. έγγραφο µε το οποίο θα γνωστοποιείται η έναρξη των έργων, η οποία και θα αποφασίσει για τα περαιτέρω. 10) εν αποτελεί λόγο αναβολής ή µαταίωσης αγώνα, και η ευθύνη βαρύνει το γηπεδούχο σωµατείο, η επικαλούµενη από τον φορέα διαχείρισης του αδυναµία παραχώρησης γηπέδου για λόγους π.χ. συντήρησης εκδηλώσεων κ.λ.π. εφόσον δεν έχουν γνωστοποιηθεί στη διοργανώτρια οι λόγοι πλήρως αιτιολογηµένοι δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν, η οποία και θα αποφασίσει για τα περαιτέρω. 11) Με τη δήλωση συµµετοχής το σωµατείο υποχρεούται να δηλώσει στην ιοργανώτρια Ε.Π.Σ.Κ.Ι. τα χρώµατα µε τα οποία θα αγωνίζεται και τα οποία θα πρέπει να είναι αυτά που προβλέπει το Καταστατικό του. Θα δηλώνει επίσης και εναλλακτικά χρώµατα για τις περιπτώσεις που προβλέπεται η αλλαγή στολής. Σε περίπτωση που δεν φέρει τα προβλεπόµενα από το καταστατικό του και δηλωθέντα χρώµατα η αντίπαλη οµάδα δεν έχει την υποχρέωση να αλλάξει στολή εφόσον τα χρώµατα των στολών είναι όµοια ή παρεµφερή. Ο ιαιτητής του αγώνα υποχρεώνει την γηπεδούχο οµάδα να αλλάξει στολή και µαταιώνει τον αγώνα εάν αρνηθεί να εφαρµόσει την υπόδειξή του. Η υπαίτια της µαταίωσης του αγώνα οµάδα τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2α του ΚΑΠ. 12) Οι οµάδες πρέπει να αγωνίζονται µε φανέλες που φέρουν αριθµούς από το 1-18 υποχρεωτικά. Τον έλεγχο και την εφαρµογή αυτής της διάταξης έχει ο διαιτητής του αγώνα, ο οποίος και θα αποκλείει κάθε µη συµµορφούµενο ποδοσφαιριστή µέχρι τη συµµόρφωσή του. Άρθρο 4 Ο Παρατηρητής αγώνα Σε κάθε αγώνα ορίζεται εκπρόσωπος της διοργανώτριας ο Παρατηρητής Αγώνα, που ασκεί τις αρµοδιότητες του άρθρου 13 του Κ.Α.Π. και του Κανονισµός Παρατηρητών Αγώνων Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων και Κυπέλλου από πίνακα που καταρτίζεται κατά την κρίση της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. Καθήκοντα παρατηρητή έχει το δικαίωµα να ασκεί και οποιοδήποτε µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου εφόσον ορισθεί αρµοδίως. Η αντικατάσταση παρατηρητή που δεν προσήλθε, γίνεται όπως ορίζει ο Κανονισµός Παρατηρητών Αγώνων Ερασιτεχνικών Πρωταθληµάτων και Κυπέλλου. Στον παρατηρητή ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Α.Π., ανατίθεται επιπρόσθετα και ο έλεγχος των ραδιοτηλεοπτικών καθώς και η οικονοµική επιστασία του αγώνα. Ο παρατηρητής υποχρεούται να κρατάει µέχρι τη λήξη του αγώνα τα αναγνωριστικά έγγραφα (ταυτότητες, άδειες κλπ) που παραδίδουν σ αυτόν όσοι άλλοι εισέρχονται στους αγωνιστικούς χώρους εκτός των ποδοσφαιριστών. εν είναι στην ευχέρεια του παρατηρητή να επιτρέπει την είσοδο εντός αγωνιστικού χώρου ατόµων που δεν δικαιούνται ή δεν έχουν τα νόµιµα παραστατικά ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος. Κατά των οµάδων ή των προσώπων που δεν συµµορφώνονται µε τις εντολές του παρατηρητή επιβάλλεται χρηµατική ποινή τουλάχιστον 50 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε κάθε περίπτωση υποτροπής, µε απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. Η παράβαση θα πρέπει να προκύπτει είτε από το Φ.Α. είτε από την έκθεση του παρατηρητή.

4 Παρατηρητής ο οποίος δεν αποδίδει επακριβώς τα γεγονότα του χώρου ευθύνης του δυσχεραίνοντας έτσι τον πειθαρχικό έλεγχο των υπαιτίων παραβάσεων, διαγράφεται από τον πίνακα παρατηρητών µε απόφαση του.σ. της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. Άρθρο 5 Ο - ιαιτητές Αγώνων 1) Α) Ο ορισµός των ιαιτητών, των βοηθών ιαιτητών και των Παρατηρητών ιαιτησίας των αγώνων καθώς και η αναπλήρωση ή αντικατάστασή τους, θα γίνεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό ιαιτησίας Ε.Π.Ο. από την Επιτροπή ιαιτησίας. Β) Η Επιτροπή ιαιτησίας της ΕΠΣΚΙ υποχρεωτικά τηρεί τους πίνακες αξιολόγησης των διαιτητών που καταρτίζονται από την ΚΕ /ΕΠΟ καθώς επίσης και τους πίνακες που η ίδια καταρτίζει όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα Κανονισµό ιαιτησίας και που κατέχουν διοριστήριο από την Επιτροπή ιαιτησίας. Γ) Σε περίπτωση που οι ιαιτητές δεν επαρκούν οι αγώνες µπορούν να διεξαχθούν µε έναν διαιτητή και έναν βοηθό ή και µόνο µε έναν διαιτητή ανάλογα µε την κρισιµότητα του αγώνα κατά την κρίση της ιοργανώτριας. 2) Σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο ιαιτητής που έχει ορισθεί, οι αντίπαλες οµάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής ως ιαιτητή. Αν όµως δεν συµφωνήσουν στην επιλογή προσώπου κοινής αποδοχής, τότε κάθε οµάδα υποδεικνύει από ένα πρόσωπο για κλήρωση για την επιλογή εκείνου που θα διευθύνει τον αγώνα. Η πιο πάνω διαδικασία εφαρµόζεται και για τον ορισµό του βοηθού ιαιτητή ή και των δύο βοηθών ιαιτητών, στην περίπτωση που δεν θα εµφανισθούν στο γήπεδο ο βοηθός ιαιτητή ή και οι δύο βοηθοί ιαιτητές κάθε αγώνα τους οποίους όρισε η Επιτροπή ιαιτησίας. Αν η µια οµάδα που θα αγωνισθεί δεν θελήσει να υποδείξει πρόσωπο για ιαιτητή, τότε θα διευθύνει υποχρεωτικά τον αγώνα εκείνος τον οποίο υπέδειξε η αντίπαλη οµάδα. Καµία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά ορισµού ιαιτητή ή βοηθού ιαιτητή που έγινε σύµφωνα µε τα παραπάνω. Σε περίπτωση που ο διαιτητής µετά την έναρξη του αγώνα, ασθενήσει ή τραυµατιστεί και αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα, χωρίς υπαιτιότητά των διαγωνιζοµένων οµάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, ο αγώνας θα συνεχιστεί και καθήκοντα του διαιτητή θα αναλάβει από τους βοηθούς διαιτητές ο αξιολογηµένος να αγωνίζεται σαν διαιτητής σε µεγαλύτερη κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία. Η µε αυτόν τον τρόπο αναπλήρωση του διαιτητή είναι υποχρεωτική για τον βοηθό διαιτητή. Εάν προ ή µετά την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ή βοηθοί διαιτητές αδυνατούν να αρχίσουν ή να συνεχίσουν τον αγώνα λόγω τραυµατισµού τους ή ασκήσεως σωµατικής βίας, οφειλόµενη σε υπαιτιότητα των προσώπων της µίας ή και των δύο οµάδων, αποτελεί λόγο µη έναρξης ή διακοπής του αγώνα και εφαρµόζονται οι κυρώσεις που ορίζει το άρθρο 21 παρ. 2 α του ΚΑΠ. 3) Απαγορεύεται αυστηρώς κατά τη διάρκεια της περιόδου ιαιτητής ή Σωµατείο να ζητήσει την εξαίρεση οµάδος ή ιαιτητή αντίστοιχα. Αυτό µπορεί να γίνει µόνο πριν την έναρξη των Πρωταθληµάτων από το ιαιτητή στο Φύλλο Ποιότητας που υποβάλλει. 4) Οι ποινές που επιβάλλονται στους ιαιτητές προβλέπονται από τον Κανονισµό ιαιτησίας της Ε.Π.Ο. 5) Το πειθαρχικό δίκαιο των διαιτητών ορίζεται σαφώς στα άρθρα του Κανονισµού Υλοποίησης και Εφαρµογής του Συστήµατος ιαιτησίας Ποδοσφαίρου. Πειθαρχική δικαιοδοσία επί των διαιτητών ασκούν 1) η Επιτροπή ιαιτησίας της Ε.Π.Σ.Κ.Ι και 2) η Κ.Ε.. σε εύτερο Βαθµό. Η Επιτροπή ιαιτησίας (Ε../Ε.Π.ΣΚ.Ι) ασκεί τη δίωξη και οι αποφάσεις του εκδίδονται ύστερα από κλήση του διαιτητή σε απολογία στην οποία δίνεται προθεσµία προς απολογία τριών ηµερών, ενώ η απόφαση εκδίδεται το βραδύτερο εντός πέντε ηµερών. Στα άρθρα του κανονισµού ιαιτησίας περιλαµβάνονται οι ποινές που επιβάλλονται στους διαιτητές. 6) Η είσπραξη αποζηµίωσης πέραν από την νόµιµη, ως και η άµεση ή έµµεση αποδοχή ωφεληµάτων ή προνοµίων οιασδήποτε φύσεως, που σχετίζεται µε οιονδήποτε τρόπο µε την άσκηση της διαιτητικής δραστηριότητας.

5 7) Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήµατα (τοπικά, πανελλήνια), εάν το γηπεδούχο σωµατείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας (αποζηµίωση και έξοδα µετακίνησης και διαµονής διαιτητή, βοηθών και παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα), ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου οµάδας και η γηπεδούχος οµάδα τιµωρείται µε αφαίρεση δύο (2) βαθµών από το επόµενο πρωτάθληµα και χρηµατική ποινή δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηµατικής ποινής στην διοργανώτρια, δεν ορίζονται οι αγώνες της οµάδας αυτής και κατακυρώνονται υπέρ της αντιπάλου οµάδας. 8) µε οιονδήποτε τρόπο και µε οιανδήποτε αιτία προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια, χωρίς την άδεια της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., για υποθέσεις σχετιζόµενες µε την διαιτητική δραστηριότητα Η παροχή, χωρίς την άδεια της οικείας επιτροπής διαιτησίας, κάθε είδους συνεντεύξεων στα Μ.Μ.Ε., περιλαµβανοµένων των µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Άρθρο 6 ο Προπονητές και Παράγοντες Οµάδων 1) Προπονητής είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό Προπονητών της ΕΠΟ προσόντα και δικαιούται κατά τις διατάξεις των Κανονισµών αγώνων ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να δίδει οδηγίες από την τεχνική περιοχή, έργο του δε είναι η υπεύθυνη προετοιµασία, εκγύµναση και εν γένει αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών του σωµατείου στο οποίο απασχολείται. 2) Η ΕΠΟ εκδίδει τις ταυτότητες προπονητών. Επίσης τηρεί µητρώο προπονητών ανά κατηγορία. εν επιτρέπεται η πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή (εκτός των επιτρεποµένων από το Πρωτόκολλο της UEFA) από ερασιτεχνικά σωµατεία. 3) Περί της έκδοσης των δελτίων πιστοποίησης των προπονητών θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος. 4) Η ΕΠΣΚΙ, κατ εντολή της ΕΠΟ, εκδίδει τα δελτία πιστοποίησης προπονητή. Προπονητής ο οποίος δεν κατέχει το δελτίο πιστοποίησης ή δεν το παραδίδει στο διαιτητή για οποιοδήποτε λόγο, απαγορεύεται να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο των αναπληρωµατικών. Σε περίπτωση που παραχωρεί το δελτίο πιστοποίησής του σε άλλο πρόσωπο προκειµένου να το διευκολύνει να εισέλθει αντ αυτού στον αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής κρατεί και αποδίδει στην ΕΠΣΚΙ το δελτίο, το οποίο µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου ανακαλείται, ο νόµιµος κάτοχος αποκλείεται για την υπόλοιπη αγωνιστική περίοδο και στον παραβάτη απαγορεύεται να εκδοθεί του λοιπού παρόµοιο δελτίο. Σε κάθε αλλαγή του προπονητή, η οµάδα είναι υπεύθυνη για να ενηµερώσει την ΕΠΣΚΙ και να δηλώσει τον αντικαταστάτη του. Σε παράβαση των οδηγιών για τους προπονητές, ο διαιτητής τιµωρείται από το αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο µε ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον µήνες (άρθρο 18 παρ. 7 γ του Κ.Α.Π.). 5) Οι προπονητές δεν έχουν το δικαίωµα να κάθονται στον πάγκο των αναπληρωµατικών και την τεχνική περιοχή µε ιδιότητα άλλη, εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί και καταθέσει την ταυτότητα προπονητή της ΕΠΟ και τα δελτία πιστοποίησής τους. Σε αντίθετη περίπτωση, είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από καταγγελία, υποχρεωτικά ανακαλείται η ταυτότητα προπονητή και το δελτίο πιστοποίησης. 6) Στην περίπτωση πρόσληψης διπλωµατούχου προπονητή, συντάσσεται ιδιωτικό συµφωνητικό το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στην αρµόδια.ο.υ. και περιλαµβάνει α) στοιχεία των συµβαλλοµένων, β) διάρκεια ισχύος της σύµβασης, γ) τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές καθώς και τις λοιπές σε είδος παροχές του προπονητή, δ) ρήτρα σύµφωνα µε την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεωτικά συµφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια για την επίλυση των τυχόν µεταξύ τους οικονοµικών διαφορών, τις αρµόδιες επιτροπές επίλυσης οικονοµικών διαφορών. Το επίσηµο αντίγραφο του κατατεθέντος στη.ο.υ. συµφωνητικού κατατίθεται εντός δεκαπέντε ηµερών στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και είναι προϋπόθεση για να

6 παραµένει κάποιος στον πάγκο του σωµατείου ως προπονητής. Αντίγραφο του Συµφωνητικού θα αποστέλλεται και στο Σύνδεσµο Προπονητών που ανήκει ο ενδιαφερόµενος, µε δική του ευθύνη. 7) Οι προπονητές υπόκεινται στον πειθαρχικό έλεγχο σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από τους Κανονισµούς. Υπεύθυνοι για τον απαραίτητο έλεγχο των δελτίων πιστοποίησης προπονητή ορίζονται οι διαιτητές των αγώνων. 8) Σε περίπτωση που ο προπονητής αποβληθεί ή εκτίει ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για το χρονικό διάστηµα αυτό το σωµατείο δεν υποχρεούται να έχει στον πάγκο του άλλο προπονητή. 9) Για όλους όσους δικαιούνται να παραβρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο εκδίδονται κάρτες ιδιότητος από την ΕΠΣΚΙ. Μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη επιτρέπεται βάσει καταστάσεων που παραδίδουν τα διαγωνιζόµενα σωµατεία, να εισέρχονται και να παραµένουν εφόσον επιδείξουν την κάρτα ιδιότητάς τους, µόνο τα εξής πρόσωπα α) ένας εκπρόσωπος της κάθε οµάδος, β) ο φυσιοθεραπευτής της κάθε οµάδος γ) ο προπονητής κάθε οµάδος και ο τυχόν βοηθός του. Ο γιατρός του αγώνα και ένας γιατρός κάθε οµάδος, επιτρέπεται να παραβρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, αλλά υποχρεούνται να έχουν µαζί τους την επαγγελµατική τους ταυτότητα. 10) Η παρουσία στον πάγκο ατόµου ως εκπροσώπου του Σωµατείου απαιτεί την ιδιότητα του µέλους του.σ. του Σωµατείου και προϋποθέτει την κατάθεση στον αρµόδιο (διαιτητή παρατηρητή) πριν την έναρξη του αγώνα του ελτίου ιαπίστευσής του, από την οποία προκύπτει αυτή. Απαγορεύεται η παρουσία στο πάγκο ατόµου µε άλλη ιδιότητα απ αυτή που δηλώνεται ή και χωρίς ιδιότητα. Στη περίπτωση που θα προκύψει η ανωτέρω παράβαση, θα παρακρατείτε η κάρτα ιδιότητος για την επιβολή ποινής και στο σωµατείο θα επιβάλλεται χρηµατική ποινή µε απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. 11) Πληµµελής εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιφέρει στον ιαιτητή που παρέλειψε να τις εφαρµόσει, ποινή ενός τουλάχιστον µήνα εφόσον διαπιστωθούν οι παραλείψεις είτε από τα Φ.Α. είτε από καταγγελία. Άρθρο 7 ο - Συµµετοχή ποδοσφαιριστών Για την συµµετοχή των ποδοσφαιριστών στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών, εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 18 και 19 του Κ.Α.Π. 1) Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός εικοσιτετραώρου σε δύο αγώνες του σωµατείου που ανήκει. Ο υπολογισµός του εικοσιτετραώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συµµετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συµπληρώνεται πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συµµετοχής, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του παρόντος Κανονισµού, ύστερα από απόφαση του αρµόδιου οργάνου. 2) Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές µπορούν να εγγράφονται - µετεγγράφονται µόνο σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωµατεία κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1 η Ιουλίου έως την 30 η Ιουνίου του επόµενου έτους. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνιστεί, σε επίσηµους αγώνες, µόνο για δύο σωµατεία. Απαγορεύεται η συµµετοχή του σε αγώνες του τρίτου σωµατείου. Κατ' εξαίρεση του κανόνα αυτού, ένας ποδοσφαιριστής που µετακινείται µεταξύ δύο οµάδων που ανήκουν σε οµοσπονδίες µε αλληλεπικαλυπτόµενες αγωνιστικές περιόδους (ήτοι, αρχή της αγωνιστικής περιόδου το καλοκαίρι / φθινόπωρο εν αντιθέσει µε χειµώνα / άνοιξη) µπορεί να αγωνισθεί σε επίσηµους αγώνες για µια τρίτη οµάδα, κατά την διάρκεια της σχετικής αγωνιστικής περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συµµορφωθεί πλήρως µε τις υποχρεώσεις του έναντι των προηγουµένων οµάδων του. Σε κάθε

7 περίπτωση, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η αθλητική ακεραιότητα της διοργάνωσης. Ειδικότερα, ένας ποδοσφαιριστής δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί σε επίσηµους αγώνες για περισσότερες από δύο οµάδες οι οποίες αγωνίζονται στο ίδιο εθνικό πρωτάθληµα ή κύπελλο κατά την διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου. 3) Απαγορεύεται η συµµετοχή γυναικών σε αγώνες που οι διαγωνιζόµενες οµάδες συγκροτούνται από άνδρες καθώς και το αντίστροφο. 4) Απαγορεύεται η συµµετοχή σε αγώνα ποδοσφαιριστή ο οποίος στην αθλητική του περιβολή φέρει εµβλήµατα και σήµατα που δεν έχουν σχέση µε την οµάδα που µετέχει ή τη διοργάνωση του αγώνα. Στην περίπτωση αυτή ο διαιτητής απαγορεύει τη συµµετοχή του µέχρι να συµµορφωθεί. 5) Απαγορεύεται η συµµετοχή σε οµάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συµπληρώσει το 14 ο έτος της ηλικίας του. Η παράβαση συνιστά αντικανονική συµµετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια οµάδα µηδενίζεται και ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης οµάδας µε βαθµούς 3 και τέρµατα 3-0 εκτός εάν το αποτέλεσµα ευνοεί την αντίπαλη οµάδα και της επιβάλλεται χρηµατική ποινή έως χίλια (1.000) ευρώ. 6) Είναι υποχρεωτική η συµµετοχή στην ενδεκάδα κάθε οµάδας και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωµα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές οµάδες (θα έχουν δηλαδή την Ελληνική υπηκοότητα και την Ελληνική Ιθαγένεια). Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. µέχρι δύο (2) κοινοτικών ποδοσφαιριστών και η συµµετοχή τους στον αγώνα. Όµοια επιτρέπεται η αναγραφή στο Φύλλο αγώνα µέχρι δύο (2) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών ανεξαρτήτως ηλικίας και η συµµετοχή τους στον αγώνα. Τέλος στην ενδεκάδα του αγώνα δύνανται να συµµετάσχουν έως τέσσερις (4) συνολικά κοινοτικοί ποδοσφαιριστές, εφόσον η αγωνιζόµενη οµάδα δεν διαθέτει για τη συµπλήρωση του Φ.Α. τον παραπάνω προβλεπόµενο αριθµό αλλοδαπών ποδοσφαιριστών. Αντίστροφα η έλλειψη κοινοτικών δεν συµπληρώνεται µε αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές. Η αναγραφόµενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, πρέπει να καλύπτει την συµµετοχή τους στους αγώνες άλλως η συµµετοχή είναι αντικανονική. Η παράβαση των απαγορεύσεων της παρούσης παραγράφου συνιστά αντικανονική συµµετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια οµάδα τιµωρείται µε απώλεια του αγώνα και χρηµατική ποινή έως δυο µιση χιλιάδες (2.500) ευρώ. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης οµάδας µε βαθµούς τρεις (3) και τέρµατα 3-0 εκτός εάν το αποτέλεσµα ευνοεί την αντίπαλη οµάδα. (ΚΑΠ άρθρο 19), 7) Είναι υποχρεωτική η συµµετοχή ενός (1) ποδοσφαιριστή µε ελληνική υπηκοότητα και ιθαγένεια που να έχει γεννηθεί µετά την 1/1/2000, ο οποίος θα συµµετέχει υποχρεωτικά στον διεξαγόµενο αγώνα, συνεχώς και καθ όλη την διάρκεια αυτού. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η οµάδα αδυνατεί να τον συµπεριλάβει στην ενδεκάδα της, ο αγώνας θα διεξάγεται κανονικά χωρίς όµως να δύναται η οµάδα να τοποθετήσει στη θέση τους άλλον ποδοσφαιριστή άλλης ηλικίας. Για τον υπολογισµό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαµβάνεται υπ όψιν η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεώς τους. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι συµπληρώνουν το όριο ηλικίας µετά την 1 η Ιανουαρίου δύνανται να µετέχουν στους αγώνες του σωµατείου τους µέχρι το τέλος του Πρωταθλήµατος αυτού. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής επιβάλλονται σε βάρος της υπαίτιας ή των υπαίτιων οµάδων οι προβλεπόµενες από τον ΚΑΠ κυρώσεις. Εφόσον η παράβαση πραγµατοποιηθεί, λογίζεται ως αντικανονική συµµετοχή, στην υπαίτια δε Οµάδα επιβάλλεται µετά από ένσταση, η προβλεπόµενη από το άρθρο 23 παρ. 11 του Κ.Α.Π. κύρωση και χρηµατική ποινή έως (1000) ευρώ.

8 Άρθρο 8 ο - ιακοπή αγώνα, Αποχώρηση οµάδας, Παραίτηση, Αδυναµία συµµετοχής οµάδας Για το Σωµατείο που παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτιο για την διακοπή αγώνα ή δηλώνει αδυναµία συµµετοχής σε αγώνα, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα. Άρθρο 9 ο - Άδεια αγώνων, Τήρηση τάξης, Φ.Α., Μπάλες, Φαρµακευτικό Υλικό 1) Η άδεια τέλεσης του αγώνα θα εκδίδεται µε ευθύνη της διοργανώτριας από τον αρµόδιο φορέα. 2) Τα γηπεδούχα Σωµατεία είναι υποχρεωµένα να λαµβάνουν εγκαίρως όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα µέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων, εκδηλώσεων και ενεργειών που δυσφηµούν το άθληµα και διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι επίσης, όπως και τα λοιπά Σωµατεία, υπεύθυνα για τις αντιαθλητικές πράξεις, ενέργειες και εκδηλώσεις προσώπων που συνδέονται µαζί τους µε τις προβλεπόµενες διατάξεις των άρθρων του Κ.Α.Π. σχέσεις, δηλαδή ποδοσφαιριστών, µελών και οπαδών τους. 3) Σε περίπτωση δηµιουργίας επεισοδίων από τα παραπάνω πρόσωπα θα επιβάλλονται από την Πειθαρχική Επιτροπή, οι προβλεπόµενες από τα άρθρα του Κ.Α.Π. ποινές, στους φυσικούς αυτουργούς των παραβάσεων και στα Σωµατεία που ανήκουν και είναι συνυπεύθυνα, για την τήρηση της τάξεως στους αγώνες και την διασφάλιση της διεξαγωγής τους στα πλαίσια του φίλαθλου πνεύµατος. Παράλληλα, θα επιβάλλεται στους υπαιτίους και χρηµατικό πρόστιµο. 4) α) Για κάθε αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών, θα συντάσσεται από τον ιαιτητή το σχετικό φύλλο Αγώνος, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις. β) Οι µπάλες για κάθε αγώνα, το φαρµακευτικό υλικό που πρέπει να έχουν οι οµάδες µαζί τους και η ώρα προσέλευσής τους στο γήπεδο, ορίζονται σαφώς από το άρθρο 16 του Κ.Α.Π. Άρθρο 10 ο - Οικονοµική Οργάνωση, ιαχείριση και έλεγχος αγώνων, Τηλεοπτικά ικαιώµατα 1) Η οικονοµική οργάνωση, διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών, ανήκει στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. που είναι η διοργανώτρια των αγώνων της 1 ης Φάσης, ασκείται απ αυτήν και ρυθµίζονται από την οικονοµική εγκύκλιο της περιόδου αλλά και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του ΚΑΠ. 2) Οι οικονοµικοί όροι που διέπουν το Πρωτάθληµα αυτό, γνωστοποιούνται µε την Οικονοµική Εγκύκλιο. Η οικονοµική εγκύκλιος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας προκήρυξης την οποία και συµπληρώνει. Από την Οικονοµική Εγκύκλιο επίσης καθορίζονται και οι τιµές των εισιτηρίων. Σε κάθε περίπτωση οι οµάδες πρέπει να συντάσσουν υποχρεωτικά εκκαθάριση αγώνα, την οποία και υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ.Κ.Ι. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η οµάδα διέθεσε στους φιλάθλους εισιτήρια σε τιµή µεγαλύτερη από τη νόµιµη ή παραποιηµένα ή πλαστά ή µαζί µε τα εισιτήρια ή και χωρίς αυτά διαθέτει κουπόνια οικονοµικής ενίσχυσης του σωµατείου ή άλλο είδος εισιτηρίου, επιβάλλονται σε αυτήν οι προβλεπόµενες από τον ΚΑΠ και υπόλοιπες διατάξεις ποινές. Ως πλαστά εισιτήρια νοούνται και τα εισιτήρια που παραµένουν τυχόν αδιάθετα από προηγούµενους αγώνες. Τα έξοδα των αγώνων του Κυπέλλου βαρύνουν το γηπεδούχο σωµατείο. Σε περιπτώσεις διεξαγωγής συναντήσεων νοκ-αουτ τα έξοδα βαρύνουν τα σωµατεία εξ ηµισείας. Τα έξοδα διαιτησίας του τελικού βαρύνουν την διοργανώτρια. Απαγορεύεται στα σωµατεία να επιτρέψουν την ελεύθερη εισαγωγή φιλάθλων για την παρακολούθηση αγώνα. 3) Η Ε.Π.Σ.Κ.Ι. έχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα για την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών και για την τοποθέτηση διαφηµίσεων στα γήπεδα στα οποία αυτοί διεξάγονται στην 1 η Φάση. 4) Η διοργανώτρια έχει τα αποκλειστικά δικαιώµατα τόσον για την ραδιοφωνική όσο και την τηλεοπτική

9 κάλυψη όλων των αγώνων που διοργανώνει και την υποχρέωση για την διασφάλισή τους, το γηπεδούχο σωµατείο. 5) Σωµατείο το οποίο παραχωρεί άνευ αδείας της διοργανώτριας- προϊόν ποδοσφαιρικού αγώνα, µαγνητοσκοπηµένο ή όχι, για ραδιοφωνική ή τηλεοπτική µετάδοση ή άλλη χρήση, τιµωρείται µε την επιβολή προστίµου τουλάχιστον 200 και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο θα διπλασιάζεται κάθε επόµενη φορά. Στο δε τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό φορέα που χωρίς άδεια µετέδωσε αγώνα, του αφαιρείται το δικαίωµα της κάλυψης οποιουδήποτε ποδοσφαιρικού αγώνα ή διοργανώσεως αρµοδιότητας της ΕΠΣΚΙ για µια (1) τουλάχιστον ποδοσφαιρική περίοδο. 6) Παραχωρείται από την ΕΠΣΚΙ το δικαίωµα σε διαγωνιζόµενα σωµατεία κατόπιν αιτήσεώς τους γραπτώς η βιντεοσκόπηση αγώνα για χρήση του σωµατείου. Το προϊόν δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τηλεοπτική προβολή. 7) Στα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία, που µεταδίδουν ποδοσφαιρικό αγώνα, παραχωρείται ειδική για το σκοπό αυτό κάρτα από τη διοργανώτρια. Κάρτες εκδίδει η ΕΠΣΚΙ για την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο φωτογράφων. Άνευ αυτής της κάρτας µε ευθύνη παρατηρητή και διαιτητή απαγορεύεται η είσοδος σε οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες. 8) Απαγορεύεται η µετάδοση διαφηµίσεων ή άλλων οποιονδήποτε ανακοινώσεων από τις µεγαφωνικές εγκαταστάσεις των γηπέδων, κατά την ώρα της διεξαγωγής των αγώνων. 9) Μεταξύ των ηµιχρονίων επιτρέπεται η µετάδοση υπηρεσιακών ανακοινώσεων κάθε επίσηµου φορέα. 10) Η ΕΠΣΚΙ διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει την πρόσβαση και να επιτρέπει ή να απαγορεύει την είσοδο στα στάδια, σε οποιαδήποτε ΜΜΕ ή άτοµα ανεξαρτήτως της δηµοσιογραφικής τους ιδιότητας. 11) Για την αγωνιστική περίοδο , θα ισχύσουν µόνιµες διαπιστεύσεις για όλα τα ΜΜΕ. 12) Για τους κατόχους των τηλεοπτικών δικαιωµάτων θα δοθούν προσωπικές διαπιστεύσεις και θα αφορούν τα άτοµα των συνεργείων και οποιαδήποτε άλλα άτοµα έχουν καθήκοντα την ηµέρα των αγώνων. 13) Είσοδος στα γήπεδα θα επιτρέπεται µόνο στους κατόχους διαπιστεύσεων για την περίοδο ) ΟΙ κάτοχοι άλλων καρτών για να µπορούν να εισέρχονται στο γήπεδο µε την δηµοσιογραφική τους ιδιότητα, θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκ των προτέρων ζητήσει ειδική διαπίστευση για συγκεκριµένο αγώνα. Καµία άλλη κάρτα ΕΝ θα γίνεται δεκτή για είσοδο στα γήπεδα παρά µόνον αυτή που θα εκδίδεται από την ΕΠΣΚΙ για τους φωτογράφους. 15) Η είσοδος των φωτογράφων στον αγωνιστικό χώρο θα γίνεται ΜΟΝΟ µε την επίδειξη της κάρτας τους. Κατά την διάρκεια του αγώνα, οι φωτογράφοι θα πρέπει να βρίσκονται στον προκαθορισµένο χώρο, ο οποίος είναι πίσω από τα τέρµατα. Οι φωτογράφοι δεν έχουν δικαίωµα εισόδου στα αποδυτήρια. 16) Οι οµάδες µε ευθύνη τους και σε συνεργασία µε τον Παρατηρητή Αγώνος θα πρέπει : (α) να περιορίζουν τον αριθµό των φωτογράφων γύρω από τον αγωνιστικό χώρο. (β) Να χαράσσουν εφόσον είναι εφικτό από µια γραµµή (τη γραµµή των φωτογράφων) πίσω από τις γραµµές τέρµατος που να απέχει το λιγότερο 2 µέτρα από τη σηµαία του κόρνερ και να διέρχεται από σηµείο που να βρίσκεται το λιγότερο 3,50 µέτρα πίσω από τη συµβολή της γραµµής τέρµατος και της κάθετης µε αυτή γραµµής της περιοχής τέρµατος (5,50 µ. από το τέρµα) και να καταλήγει σε σηµείο που βρίσκεται σε απόσταση το λιγότερο 6 µέτρων πίσω από τα δοκάρια του τέρµατος και να απαγορεύουν στους φωτογράφους να παραβιάζουν αυτές τις "γραµµές φωτογράφων". (γ) Να απαγορεύουν τη χρήση εκτυφλωτικών "φλας", εφόσον οι αγώνες θα γίνονται υπό το φως των προβολέων.

10 Άρθρο 11 ο - Πειθαρχικός Έλεγχος, Υποβολή Ενστάσεων, Κυρώσεις 1) Ο Πειθαρχικός Έλεγχος των σωµατείων, παραγόντων και ποδοσφαιριστών ασκείται σε πρώτο βαθµό από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και σε δεύτερο βαθµό, µετά από προσφυγή των ενδιαφεροµένων από την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. 2) Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων για όσες περιπτώσεις προβλέπει το άρθρο 23 και οι άλλες σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π. 3) Γ) Οι νόµιµα υποβαλλόµενες ενστάσεις, θα εκδικάζονται από την Πειθαρχική Επιτροπή της διοργανώτριας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 24 και 44 του Κ.Α.Π. Άρθρο 12 ο - Έπαθλα Τελικού Αγώνα 1) Η διοργανώτρια θα απονείµει στην Κυπελλούχο οµάδα της αναµνηστικό Κύπελλο και 20 µετάλλια που θα επιδοθούν στους ποδοσφαιριστές που θα είναι δηλωµένοι στο Φ.Α. του Τελικού και στους Προπονητές τους εκτός εκείνων που αποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Απονοµή ισαρίθµων µεταλλίων θα γίνει επίσης και στην οµάδα που κατατάσσεται δεύτερη ενώ στους διαιτητές του αγώνα θα επιδοθούν αναµνηστικές πλακέτες ή µετάλλια. Όλες οι απονοµές θα γίνουν σύµφωνα µε το ακόλουθο τελετουργικό: Με τη λήξη του αγώνα άµεσα θα προσέλθουν πρώτοι οι διαιτητές του αγώνα για την παραλαβή των µεταλλίων τους, ακολούθως η ηττηθείσα οµάδα και τέλος η νικήτρια του αγώνα για την παραλαβή των µεταλλίων και του Κυπέλλου. 2) Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν µέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι αναπληρωµατικοί οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα µετάλλια µε πρώτη την οµάδα που ηττήθηκε και δεύτερη τη νικήτρια οµάδα. 3) Οι ποδοσφαιριστές στους οποίους προβλέπεται να απονεµηθούν διακρίσεις και δεν θα πειθαρχήσουν σε αυτή την υποχρέωση τιµωρούνται µε ποινή αποκλεισµού δύο (2) αγωνιστικών ηµερών και χρηµατική ποινή διακοσίων (200) ευρώ και εφ όσον αποδειχθεί υπαιτιότητα του Σωµατείου και της ιοίκησης του κατά την κρίση της διοργανώτριας επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπεται από το άρθρο 46 παρ. 5β ΚΑΠ. Στον προπονητή επίσης επιβάλλεται ποινή πέραν της χρηµατικής των διακοσίων ευρώ και ποινή αποκλεισµού από τους αγωνιστικούς χώρους για ένα (1) έτος. Τέλος, οι υπόχρεοι στην παραλαβή των διακρίσεων του Κυπέλλου, που δε θα πειθαρχήσουν, δε θα δικαιούνται οποιασδήποτε ποδοσφαιρικής διάκρισης από τη διοργανώτρια για την επόµενη αγωνιστική περίοδο. ΑΡΘΡΟ 13 Ο Επίλυση αθλητικών διαφορών 1) Οι πάσης φύσεως διαφορές που προέρχονται και δηµιουργούνται από την εφαρµογή των διατάξεων των Κανονισµών που διέπουν το ποδόσφαιρο και αφορούν τις Οµάδες που µετέχουν στα Πρωταθλήµατα που διοργανώνει η Ε.Π.Σ.Κ.Ι. καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο που συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα µε αυτές ή που εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τρόπο και ιδιότητα στον χώρο του ποδοσφαίρου επιλύονται αποκλειστικά και µόνο από τα αρµόδια θεσµοθετηµένα ποδοσφαιρικά όργανα, απαγορευµένης κάθε προσφυγής στα Πολιτικά ή ιοικητικά ικαστήρια (άρθρο 35 παρ. 1 ΚΑΠ). 2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διατάξεως η Οµάδα που ασκεί προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια, αποβάλλεται από το Πρωτάθληµα που µετέχει από την ηµέρα άσκησης της προσφυγής. Για δε τους υπολοίπους προσφεύγοντας εφαρµόζονται οι ποινές που αναγράφονται στο άρθρο 35 του ΚΑΠ Ερασιτεχνών.

11 3) Ειδικά προκειµένου για διαφορές µεταξύ των Σωµατείων και των Προπονητών τους ισχύουν όσα προβλέπονται από το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ε.Π.Σ.Κ.Ι. και τις ειδικές διατάξεις του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ. Άρθρο 14 ο - Γενικές ιατάξεις 1) Αυτή η προκήρυξη είναι ταυτόχρονα πρόσκληση και πρόταση της διοργανώτριας προς τα Σωµατεία της, για την κατάρτιση µεταξύ τους σύµβασης για την συµµετοχή και διεξαγωγή των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών περιόδου µε τους όρους που περιλαµβάνονται σε αυτήν. 2) Η σύµβαση αυτή ολοκληρώνεται πλήρως µε την υπογραφή της δήλωσης συµµετοχής, στην οποίαν περιλαµβάνεται ο όρος της ανεπιφύλακτης αποδοχής της Προκήρυξης και όλων των Κανονισµών που διέπουν το ποδόσφαιρο. Σχετικό προς τούτο είναι και το άρθρον 1 ον παράγραφος της παρούσας. 3) Οποιαδήποτε µεταβολή επέλθει στο νοµικό πλαίσιο που προσδιορίζει τους όρους της παρούσας, είναι αυτοδικαίως αποδεκτή και θα ισχύσει, κατισχύουσα της παρούσας, όπως ορίζουν οι διατάξεις του νέου Νοµοθετήµατος ή Κανονισµού που θα προβλέπει την µεταβολή αυτή. 4) Οι οµάδες που οφείλουν στην Ε.Π.Ο. ή την Ε.Π.Σ.Κ.Ι. χρήµατα από οποιοδήποτε λόγο δεν µπορούν να συµµετάσχουν σε αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών, εφόσον δεν εξοφληθούν προηγουµένως όλες οι οφειλές. 5) Με την υποβολή της ήλωσης Συµµετοχής τα σωµατεία συµφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια για την επίλυση των αναφυοµένων διαφορών που απορρέουν από την µεταξύ τους αγωνιστική σχέση, τα από τα Καταστατικό της ΕΠΟ προβλεπόµενα, διοικητικά και πειθαρχικά όργανα, τα οποία λειτουργούν ως διαιτητικά όργανα παραιτούµεναι από κάθε δικαίωµα προσφυγής ενώπιον των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων. Μαζί µε τη ήλωση Συµµετοχής θα κατατίθεται στην ΕΠΣΚΙ, το συνυποσχετικό ιαιτησίας/ ήλωση υπογεγραµµένη από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο του Σωµατείου/Οµάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισµών, των Εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων FIFA, UEFA και ΕΠΟ νόµιµα επικυρωµένη. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού ιαιτησίας καµία ήλωση Συµµετοχής δεν γίνεται δεκτή. Το Σωµατείο αποδέχεται επίσης η επίσηµη αλληλογραφία µε το σωµατείο να γίνεται µέσω του της οµάδος που έχει παραχωρηθεί από την ΕΠΣΚΙ σε όλα τα σωµατεία. Η αλληλογραφία της ΕΠΣΚΙ µε τις οµάδες θα γίνεται µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ), σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ. 5 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Οµάδων. 6) Η γηπεδούχος οµάδα έχει την υποχρέωση για την παρουσία γιατρού στο γήπεδο, φαρµακευτικού υλικού, φορείου κλπ. Εάν για οποιαδήποτε αιτία δεν φροντίσει να υπάρχει γιατρός αγώνα πριν την έναρξη του, ο αγώνας θα διεξάγεται αλλά στην οµάδα θα επιβάλλεται χρηµατικό πρόστιµο 100 ευρώ το οποίο δεν µπορεί να είναι το ίδιο για κάθε επόµενο αγώνα που δεν θα έχει γιατρό, µετά από απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής. 7) Για οτιδήποτε θέµα ήθελε προκύψει κατά την διεξαγωγή των αγώνων Κυπέλλου και δεν αντιµετωπίζεται από την αθλητική νοµοθεσία, την παρούσα ή την Οικονοµική Εγκύκλιο, θα δοθεί λύση µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της διοργανώτριας Ε.Π.Σ.Κ.Ι., που θα ερµηνεύει τις διατάξεις του οικείου Κανονισµού.

12 ΣΩΜΑΤΕΙΟ :.... Α.Μ. Ε.Π.Ο. :. Α.Φ..Μ : Αριθµ. Πρωτ.:.. Προς : Την Ε.Π.Σ. Κεφ/νιας Ιθάκης Αργοστόλιον Κύριε Πρόεδρε, Σας γνωρίζουµε ότι κατόπιν σχετικής απόφασης του.σ. του Σωµατείου µας, ΗΛΩΝΟΥΜΕ συµµετοχή στο Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος Α Φάσης και ειδικότερα: 1. ΑΠΟ ΕΧΟΜΑΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ όλους τους όρους της σχετικής προκήρυξης και σας αποστέλλουµε για δικαίωµα συµµετοχής (παράβολο) το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ. 2. Ως έδρα στο Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος Α Φάσης θα χρησιµοποιήσουµε το γήπεδο.. που µας έχει παραχωρηθεί µε απόφαση του ήµου.. και η οποία ισχύει µέχρι την.. και ως δεύτερη επιλογή το γήπεδο.. που µας έχει παραχωρηθεί µε απόφαση του ήµου. Αποστέλλουµε παραχωρητήρια για τα δύο ως άνω γήπεδα. 3. Τα προβλεπόµενα από το Καταστατικό του Σωµατείου µας χρώµατα της στολής των ποδοσφαιριστών µας, θα είναι: Α) ΦΑΝΕΛΑΣ:.. Β) ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ :... Γ) ΚΑΛΤΣΕΣ :.. 4. ΑΠΟ ΕΧΟΜΑΣΤΕ όπως οι αγώνες µας αυτοί και χωρίς άλλη διαδικασία συµπεριληφθούν, αν κριθεί απαραίτητο, στα δελτία του ΠΡΟ-ΠΟ. 5. ΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι εδρεύουµε στην πόλη..του ήµου FAX Ότι τα τηλέφωνα των αρµοδίων παραγόντων µας είναι: Α) ΠΡΟΕ ΡΟΥ: Β) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:.. Γ) FAX ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:. 7. Ρητά συµφωνούµε και αποδεχόµαστε ότι επίσηµος τρόπος επικοινωνίας µας µε την ιοργανώτρια είναι το επίσηµο που µας έχει χορηγήσει η ίδια. 8. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώµατα παραχωρούνται στην διοργανώτρια Ε.Π.Σ.Κ.Ι. µε την παρούσα. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Τ.Σ. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ.....

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016.

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρτας έχουσα υπόψη: 1-Το Καταστατικό της και το Καταστατικό της ΕΠΟ 2-Το Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ 3-Το Κανονισμό Αγώνων Ερασιτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ & , ΦΑΞ

Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ & , ΦΑΞ Ε. Π. Σ. Ε Υ Β Ο Ι Α Σ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ 34100, ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΛ. 22210-23038 & 22210-77922, ΦΑΞ 22210-74300 e-mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2363 ΧΑΛΚΙΔΑ 29.6.2016 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Στις ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης.

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης. ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 Ε ΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax (25310) 22058 ΤΗΛ. 25310-33-755 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Κοµοτηνή 07/09/2011 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: α. Την Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Αζά Καρδίτσα - Τηλ.: Fax : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Αζά Καρδίτσα - Τηλ.: Fax : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ αφού έλαβε υπόψη της: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Η ΈΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 3. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 2010-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει.

της βαθµολογίας του πρωταθλήµατος στο οποίο συµµετέχει. υποχρεώσεις τους, µέχρι την ηµέρα της πρώτης κλήρωσης. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ότι δεν υπέβαλαν τη δήλωση συµµετοχής τους και εφαρµόζεται η διάταξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 60 Τέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Ν Ο Μ Ο Υ Α Ι Τ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ Χ Α Ρ. Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Π Η 4 3 Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Τ. Κ. 3 0 2 0 0 ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Α Ι Τ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ Χ Α Ρ. Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Π Η 4 3 Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Τ. Κ. 3 0 2 0 0 ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 919 ΧΑΛΚΙ Α 23/2/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 919 ΧΑΛΚΙ Α 23/2/2016 Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ.22210-23038 &22210-77922 ΦΑΞ 22210-74300 e -mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 919 ΧΑΛΚΙ Α 23/2/2016 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε ΡΕΣ ΤΟΥΣ Κύριε Πρόεδρε, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού, τον

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λάρισας θέλοντας να συµβάλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014 1 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ 2 ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2013 / 2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπ όψη της : 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1274 Παλλήνη 13/07/2016 Προς Όλα τα σωματεία μας Ενταύθα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) Αφού έλαβε υπόψη της:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) Αφού έλαβε υπόψη της: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) Αφού έλαβε υπόψη της: α) Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα. β) Το Καταστατικό της. γ) Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 Αριθ.Πρωτ: 667 Ημερομηνία 23-09-2015 ΠΡΟΣ ΤΑ ENΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ =========== Κύριε Πρόεδρε Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΗ ΠΟΔ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Α Ρ Κ Α Δ Ι Α Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ - περιόδου 2016-2017 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) Αφού έλαβε υπόψη της:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) Αφού έλαβε υπόψη της: Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Ε.Π.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) Αφού έλαβε υπόψη της: α) Την Αθλητική Νοµοθεσία που ισχύει σήµερα. β) Το Καταστατικό της. γ) Τις διατάξεις του Κανονισµού Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/29-07-2016 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Η Ε.Π.Σ.Χίου αφού έλαβε υπόψη: - Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 11 99 77 88 Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. - Το Καταστατικό της και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2016-2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009 2010 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ21 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις Άρθρο 2. Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΤΑΡΑ 48 ΤΗΛ. 27410 22.258 Κόρινθος, 27.7.11 www.epskor.gr e-mail: epskorinth@ath.forthnet.gr. Αριθµ. Πρωτ. 1629 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Β Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Ε. Π. Σ. ΧΑΝΙΩΝ Η Ε. Π. Σ Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το καταστατικό της. 2.Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τις Γυναικείες οµάδες ποδοσφαίρου της Γ Κατηγορίας και τις ενδιαφερόµενες ΕΠΣ

Προς Τις Γυναικείες οµάδες ποδοσφαίρου της Γ Κατηγορίας και τις ενδιαφερόµενες ΕΠΣ Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 20/7/2015 21240/2015 Προς Τις Γυναικείες οµάδες ποδοσφαίρου της Γ Κατηγορίας και τις ενδιαφερόµενες ΕΠΣ Κε Πρόεδρε Σας στέλνουµε συνηµµένα: α. Τη Προκήρυξη αγώνων του πρωταθλήµατος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 - Τ.Κ. 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΛ : 26710 23568 FAX: 26710-24688 E-MAIL: info@ epski.gr Δικτυακός τόπος: www.epski.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ 6 - ΤΑΧ. ΘΥΡΙΣ 8 Τ.Κ. 83100 ΣΑΜΟΣ ΤΗΛ 22730-27794 & FAX: 22730 24577 Email: eps@otenet.gr - website: www.epssamou.gr ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. οικ. 371 ΣΑΜΟΣ, 24/08/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 2016 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1022 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισμούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1021 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 - ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 ΓΑΧ 26510 77647 θ πιαίΐ 6ρ5ΐρ1952(α>ν3ΐιοο (:οιη Ια )β39ϋβ ο π ι ΙΑ 1 ΠοπαΓ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ & ΡΑΟΥΛ ΦΟΛΕΡΩ 1 Τ.Κ ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ & ΦΑΞ e -mail:

ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ & ΡΑΟΥΛ ΦΟΛΕΡΩ 1 Τ.Κ ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ & ΦΑΞ e -mail: Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ & ΡΑΟΥΛ ΦΟΛΕΡΩ 1 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ.22210-23038 &22210-77922 ΦΑΞ 22210-74300 e -mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3180 ΧΑΛΚΙ Α 26/08/2014 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε ΡΕΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

22/9/2015. Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 28112/2015. Προς: τα Σωµατεία της Γ Εθνικής Κατηγορίας και τις οικείες Ε.Π.Σ. Υπόψη: Προέδρου

22/9/2015. Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 28112/2015. Προς: τα Σωµατεία της Γ Εθνικής Κατηγορίας και τις οικείες Ε.Π.Σ. Υπόψη: Προέδρου Αθήνα Αριθµ. πρωτ. 22/9/2015 28112/2015 Προς: τα Σωµατεία της Γ Εθνικής Κατηγορίας και τις οικείες Ε.Π.Σ. Υπόψη: Προέδρου Κοιν. Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα Οικονοµική Επιτροπή /νση Οικονοµικού/ Λογιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της. β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Θεσσαλονίκη, 16 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ. -- 1866 -- Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 1.- την ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία, 2.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ************************************************ ΟΘΩΝΟΣ 1-35100 ΛΑΜΙΑ *************************

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ************************************************ ΟΘΩΝΟΣ 1-35100 ΛΑΜΙΑ ************************* ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ************************************************ ΟΘΩΝΟΣ 1-35100 ΛΑΜΙΑ ************************* ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ------------------------------- Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθ. Πρωτ.: 824 ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας, έχοντας υπόψη: 1. την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε.Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Ε.Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Ε.Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ Η Ε.Π.Σ Χανίων αφού έλαβε υπ όψη: 1.Το καταστατικό της. 2.Τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου όπως τροποποιήθηκε και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 14 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 Η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών αφού έλαβαν υπόψη : α) Το Καταστατικό της Ε.Ο.Α.Κ. β) Τις διατάξεις των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ.1270 ΠΑΛΛΗΝΗ, 13/07/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158, FAX: 26310-25333 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 43 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Τ.Κ. 30200 Site: www.epsaitol.gr mail: hff@otenet.gr Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 18-8-2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1045 Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ ΧΑΛΚΙ Α 12/08/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ ΧΑΛΚΙ Α 12/08/2016 Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ.22210-23038 &22210-77922 ΦΑΞ 22210-74300 e -mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 2809 ΧΑΛΚΙ Α 12/08/2016 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε ΡΕΣ ΤΟΥΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 21.09. 2015 Αρ. Πρωτ.: - 963 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ17 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Γ Κατηγορίας περιόδου 2013 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Γ Κατηγορίας περιόδου 2013 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Πρωταθλήµατος Γυναικείων Οµάδων Γ Κατηγορίας περιόδου 2013 2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις των Κανονισµών της γ) Την από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 1 Αριθμ. Πρωτ. 615 Βόλος 28/7/2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε.Π.Σ.Θ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 2017 Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 10/7/ 2015 Αρ. Πρωτ.: - 725 - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016-2017 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ15 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. αφού έλαβε υπόψη : σήµερα 3. Το καταστατικό της ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Καρδίτσα ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. αφού έλαβε υπόψη : σήµερα 3. Το καταστατικό της ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Καρδίτσα 12-7-2013 Αριθ. Πρωτ.: 862 ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 1.Ε.Π.Ο 2.Γ.Γ.Α ΠΡΟΣ 3.Ε. / Ε.Π.Σ.ΚΑΡ ΙΤΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ αφού έλαβε υπόψη : ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ Ε ΡΕΣ ΤΟΥΣ 1. Την Αθλητική Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015

Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015 Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015 Προς Ολα τα Σωματεία της Ενωσής μας Eδρες τους Θέμα : - Συμπλήρωση του άρθρου 20 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 - Διορθωτικό

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΙΟΣ/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 1 2 Περιεχόμενα Προοίμιο... 4 Άρθρο 1 Προπονητής... 4 Άρθρο 2 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή... 4 Άρθρο 3 Ιδιωτικό συμφωνητικό -σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 2016-2017 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, αφού έλαβε υπ' όψη : 1. ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ. 2. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ. 3. ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού έχουν εφαρµογή: α) Επί όλων των πρωταθληµάτων του ποδοσφαίρου (µη ερασιτεχνικού και ερασιτεχνικού),

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015

Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 WebSite : www.eskah.gr Email : eskah@otenet.gr Αριθ. Πρωτ. : 671 Πάτρα : 08-10-2015 Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ B Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ Α Ν Δ Ρ Ω Ν 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Προοίµιο Άρθρο 1 Ορισµοί 5 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής 6 Άρθρο 3 Κατηγορίες Πρωταθληµάτων - Εποπτεία - διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ ΧΑΛΚΙ Α 14/7/2011

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ ΧΑΛΚΙ Α 14/7/2011 Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ ΦΡΙΖΗ 14 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ.22210-23038 &22210-77922 ΦΑΞ 22210-74300 e -mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1771 ΧΑΛΚΙ Α 14/7/2011 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε ΡΕΣ ΤΟΥΣ Κύριε Πρόεδρε, Σας στέλνουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016-2017 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ17 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ 6 - ΤΑΧ. ΘΥΡΙΣ 8 Τ.Κ. 83100 ΣΑΜΟΣ ΤΗΛ 22730-27794 & FAX: 22730 24577 Email: eps@otenet.gr - website: www.epssamou.gr ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. οικ. 370 ΣΑΜΟΣ, 24/08/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΑΜΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ 6 - ΤΑΧ. ΘΥΡΙΣ 8 Τ.Κ. 83100 ΣΑΜΟΣ ΤΗΛ 22730-27794 & FAX: 22730 24577 Email: eps@otenet.gr - website: www.epssamou.gr ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. οικ. 368 ΣΑΜΟΣ, 24/08/2016

Διαβάστε περισσότερα