Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

2

3 Συγγραφέας Νίκος Σηφάκις Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών προδιαγραφών του εκπαιδευτικού υλικού Βασιλεία Καζούλλη ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιστημονικός Υπεύθυνος για τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές του υλικού Αλέξης Κόκκος Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος Μάνος Παυλάκης Επιμέλεια Κειμένων Έφη Κωσταρά Το παρόν δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου 8 με τίτλο «Συγγραφή και αξιολόγηση και αξιοποίηση υφιστάμενων εκπαιδευτικών υλικών προγραμμάτων εθνικής και τοπικής εμβέλειας» των πράξεων «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7» και «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ8» οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ ( ), Άξονας Προτεραιότητας 7: «Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενήλικων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» με κωδικό MIS και Άξονας Προτεραιότητας 8: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου» με κωδικό MIS και οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4

5 Περιεχόμενα Σκοπός... 3 Προσδοκώμενα Αποτελέσματα... 3 Λέξεις Κλειδιά... 4 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η πρώτη μας συνάντηση. Ας γνωριστούμε! Our first meeting. Let s get to know one another! Ας γνωριστούμε! Our job In the office Office supplies Prepositions of place Customer service Taking messages Design your own business card in English Safety and health Useful tenses Writing a C.V Σύνοψη Απαντήσεις στις δραστηριότητες

6 2

7 Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι, κατά πρώτον, να παρουσιάσει τους στόχους της Θεματικής Ενότητας «ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Α2-Β1)» και να περιγράψει με σαφήνεια τόσο το περιεχόμενο του υλικού αυτού όσο και τους τρόπους μελέτης που προτείνονται. Στη συνέχεια, να ωθήσει τους εκπαιδευόμενους να χρησιμοποιούν τον προφορικό λόγο στην αγγλική γλώσσα για να συστηθούν και να ανταλλάξουν βασικές πληροφορίες γύρω από τον εργασιακό τους χώρο. Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να είναι σε θέση: (Δεξιότητες σε επίπεδο γλωσσομάθειας Α2) Να μπορούν να κατανοούν εκφράσεις εκτός κειμένου και λέξεις που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά και αφορούν στο άτομο, στην οικογένεια, σε αγορές, στην εργασία ή στο άμεσο περιβάλλον τους. Να μπορούν να κατανοούν το νόημα ενός απλού, σαφούς και σύντομου μηνύματος. Να μπορούν να διαβάζουν ένα πολύ απλό και σύντομο κείμενο, να βρίσκουν μια συγκεκριμένη πληροφορία σε συνοπτικά κείμενα. Να μπορούν να επικοινωνούν σε καθημερινές περιστάσεις όπου χρειάζεται να ανταλλάσσουν απλές πληροφορίες για δραστηριότητες και θέματα οικεία. Να μπορούν να έχουν πολύ σύντομες συνομιλίες, ακόμη και αν σε γενικές γραμμές δεν καταλαβαίνουν αρκετά για να παρακολουθήσουν μια συζήτηση. Να μπορούν να χρησιμοποιούν απλές προτάσεις για να περιγράψουν την οικογένειά τους, τους άλλους ανθρώπους, την κατάρτισή τους, την τωρινή ή πρόσφατη επαγγελματική τους ενασχόληση. Να μπορούν να γράφουν σημειώσεις και μηνύματα με απλό και σύντομο τρόπο. Να μπορούν να συγκεντρώνουν τα βασικότερα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωση ενός πλήρους βιογραφικού σημειώματος. (Δεξιότητες σε επίπεδο γλωσσομάθειας Β1) Να μπορούν να κατανοούν τα κύρια σημεία μιας συζήτησης, με την προϋπόθεση ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι απλή και σαφής και τα θέματα της συζήτησης οικεία, όπως για παράδειγμα εργασία, σχολείο, καθημερινές δραστηριότητες κ.λπ. Να μπορούν να κατανοούν κείμενα που είναι γραμμένα στην καθομιλουμένη ή σε γλώσσα σχετική με τη δουλειά τους. 3

8 Να μπορούν να χειρίζονται με απλό τρόπο εκφράσεις, προκειμένου να περιγράψουν εμπειρίες, γεγονότα, όνειρα, τις ελπίδες, τους στόχους τους. Να μπορούν να εκφράζουν με συντομία τις απόψεις και τα σχέδιά τους. Λέξεις Κλειδιά - Self introductions - Office supplies - Telephone communication - Message taking - Business card designing - Safety and health vocabulary - Basic tenses - Curriculum vitae writing Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Το ανά χείρας διδακτικό υλικό επιχειρεί να σας βοηθήσει στην κατανόηση και παραγωγή απλού προφορικού και γραπτού λόγου κατάλληλου για τον εργασιακό χώρο. Το υλικό προϋποθέτει ότι ένα μεγάλο τμήμα των συμμετεχόντων εκπαιδευομένων έχουν ορισμένες πολύ βασικές ικανότητες ως προς τη χρήση της αγγλικής γλώσσας μπορούν, για παράδειγμα, να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν καθημερινές εκφράσεις που τους είναι οικείες και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών (π.χ. μπορούν να συστηθούν και να συστήσουν άλλους, να ρωτήσουν και να απαντήσουν ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένουν ή το πού εργάζονται). Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες ενδεχομένως να μπορούν να κατανοήσουν προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία), καθώς επίσης και να επικοινωνήσουν για απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που τους είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας. 4

9 Ο στόχος του παρόντος υλικού είναι η περαιτέρω εξάσκηση αλλά και η βελτίωση των παραπάνω γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από την ενεργό συμμετοχή σε δραστηριότητες που απαιτούν την επικοινωνιακή χρήση της αγγλικής γλώσσας. Η προσπάθεια εδώ δεν είναι τόσο να παρουσιαστούν οι νέες γνώσεις υπό τη μορφή κάποιας παραδοσιακού τύπου διάλεξης, αλλά μέσα από τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε ατομικές και, συχνότερα, σε ομαδικές δραστηριότητες. Προϋποτίθεται επίσης ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν κάποια εμπειρία από έναν ή περισσότερους εργασιακούς χώρους. Σε αυτό το υλικό θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε τις συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες λίγο παραπέρα, και θα αναφερθούμε σε δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου. Ο απώτερος στόχος είναι να βοηθηθεί ο εκπαιδευόμενος στο να μπορεί να ανταποκριθεί σε βασικές, αλλά και λίγο πιο απαιτητικές επικοινωνιακές ανάγκες στην αγγλική γλώσσα. Με ποιον τρόπο οργανώνεται η «ύλη» του παρόντος διδακτικού εγχειριδίου; Η βασική ιδέα εδώ είναι ότι ξεκινάμε από τα γενικά και προχωρούμε προς τα πιο ιδιαίτερα, από τα πιο εύκολα στα πιο απαιτητικά. Θα προσέξατε ότι ήδη στην Εισαγωγή αυτή χρησιμοποιούμε μόνο την ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι απαραίτητο, ώστε να μπορείτε να κατανοείτε ορισμένα βασικά στοιχεία της ύλης. Καθώς θα ξεκινήσουμε με τα μαθήματα, θα χρησιμοποιούμε την ελληνική γλώσσα όπου κρίνουμε ότι σας βοηθάει να κατανοήσετε καλύτερα τι απαιτείται από εσάς να κάνετε και, καθώς θα προχωράμε, θα έχουμε όλο και περισσότερα αγγλικά. Οπότε μην ανησυχείτε. Σημασία έχει να είστε συνεχώς σε θέση να παρακολουθείτε το υλικό, να κατανοείτε τι απαιτείται από εσάς και να κάνετε χρήση της ξένης γλώσσας όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τους ίδιους λόγους, θα δείτε ότι αναφερόμαστε πρώτα στον προφορικό και στη συνέχεια στον γραπτό λόγο ακολουθείται η λογική της εξέλιξης, δηλ. μαθαίνουμε μια γλώσσα καλύτερα όταν πρώτα την ακούμε, στη συνέχεια τη μιλάμε, μετά τη διαβάζουμε και στο τέλος τη γράφουμε. Όπως είναι αναμενόμενο, δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι τις ίδιες γλωσσικές ανάγκες. Για αυτό το λόγο, θα σας καλέσουμε συχνά να συμμετάσχετε σε ομαδικές δραστηριότητες στις οποίες όλοι θα κληθείτε να συνδράμετε με διαφορετικό τρόπο, με βάση όσα ήδη μπορείτε να κάνετε στην αγγλική γλώσσα. Για την κατανόηση του προφορικού λόγου (listening), εφόσον δεν κατέστη δυνατή η δημιουργία πρωτότυπου ακουστικού υλικού (CD), επιλέχθηκε η αναφορά σε υλικό που παρέχεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στα links (διαδικτυακούς συνδέσμους) που παρατίθενται ή σε αντίστοιχα links με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών τους, όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Επίσης, υπάρχουν δραστηριότητες στις 5

10 οποίες συμμετέχει όλη η τάξη, με τρόπο τέτοιο ώστε να δημιουργείται προφορικός λόγος από τον εκπαιδευτή και από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους. Λόγω του υποχρεωτικά περιορισμένου χώρου, επιλέξαμε να δοθεί περισσότερη έμφαση (και χώρος) στις δραστηριότητες και στη σαφή περιγραφή τους και όχι στο γέμισμα των σελίδων με οπτικό υλικό. Ασφαλώς, ενσωματώσαμε και οπτικό υλικό όπου αυτό κρίθηκε απολύτως απαραίτητο. Επίσης, όπου το κρίναμε χρήσιμο, προσθέσαμε παραπομπές στα διαθέσιμα παράλληλα κείμενα θα βρείτε αρκετές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εμπεδώσετε καλύτερα τα θέματα και τα γλωσσικά φαινόμενα που παρουσιάζονται. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ομαδική εργασία έχει ιδιαίτερη σημασία. Όπως μας δείχνει και η έρευνα, μαθαίνουμε καλύτερα μια ξένη γλώσσα όταν αισθανόμαστε πιο άνετα, και αισθανόμαστε πιο άνετα όταν βρισκόμαστε σε μικρές ομάδες, των 2 έως 5 ατόμων. Ακολουθείτε τις κατευθύνσεις των εκπαιδευτών σας και διαμορφώστε δυάδες και ομάδες με όσο το δυνατόν περισσότερους από τους συναδέλφους σας εκπαιδευόμενους. Το υλικό έχει σχεδιαστεί για χρήση μέσα στην τάξη (με δάσκαλο), αλλά είναι δυνατή η χρήση του, υπό προϋποθέσεις, και για ατομική μελέτη. Για το λόγο αυτόν, χρησιμοποιείται τόσο (και κυρίως) η ελληνική γλώσσα, όσο και (βεβαίως) η αγγλική, με τρόπο που να γίνεται κατανοητός από τους εκπαιδευόμενους. Σε κάθε περίπτωση, αν επιλέξετε να εκπονήσετε κάποιες από τις δραστηριότητες μόνοι σας, είστε ευπρόσδεκτοι, αλλά φροντίστε να έχετε κάποιον συγγενή ή φίλο μαζί σας για να κάνετε πιο σωστή επικοινωνιακή χρήση της αγγλικής. Το ζητούμενο, σε αυτή τη σύντομη επιμόρφωση, είναι να αντιληφθούν οι εκπαιδευόμενοι ότι αποκτώντας τις κατάλληλες επικοινωνιακές γνώσεις μπορούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο χώρο εργασίας και στην κοινωνία. Κατά συνέπεια, το εκπαιδευτικό υλικό λειτουργεί περισσότερο ως επικοινωνιακό εργαλείο, ως μια σειρά από ευκαιρίες για επικοινωνία. Για τις ανάγκες των μαθημάτων, συμβουλεύουμε τους εκπαιδευόμενους να έχουν πάντα μαζί τους ένα τετράδιο, στο οποίο θα πρέπει να γράφουν φράσεις και λέξεις που μαθαίνουν. Στο ίδιο τετράδιο θα εκπονούν και τις δραστηριότητες του κάθε κεφαλαίου, υποενότητας ή εδαφίου. Όπως θα δείτε, οι ενότητες ακολουθούν τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργούν σε διάφορα επίπεδα. Ο στόχος είναι να σας υποστηρίξουν στην κατανόηση του τι πρέπει να κάνετε. Επίσης, όπου είναι απαραίτητο, παρέχονται απαντήσεις στις δραστηριότητες στο τέλος του κεφαλαίου. 6

11 Κάθε εκπαιδευόμενος θα χρειαστεί ένα τετράδιο στο οποίο θα καλείται να σημειώνει διάφορες σκέψεις ή άλλες σημειώσεις κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Μην ξεχνάτε ποτέ το τετράδιό σας! Δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου Σε περίπτωση που υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, είτε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, είτε στο σπίτι σας, μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε ποικιλοτρόπως. Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένους συνδέσμους που είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι φροντίσαμε να επιλέξουμε δικτυακούς τόπους οι οποίοι είναι εύκολα προσβάσιμοι και γρήγορα κατανοητοί στη χρήση τους. Εάν θέλετε να δείτε τους ορισμούς λέξεων, από τα αγγλικά στα ελληνικά και από τα ελληνικά στα αγγλικά, χρησιμοποιήστε το Εάν θέλετε να δείτε τον ορισμό μια λέξης (στα αγγλικά) και να ακούσετε την προφορά της: o (γράψτε τη λέξη στο κενό και πατήστε «Pronunciation») o (γράψτε τη λέξη στο κενό και πατήστε το εικονίδιο με το ηχείο) Οι παρακάτω δύο ιστότοποι δίνουν την προφορά μιας λέξης αλλά δεν παρέχουν ορισμούς: o (γράψτε τη λέξη στο κενό και πατήστε το «Enter» δεν δίνει ορισμούς) o (γράψτε τη λέξη στο κενό και πατήστε το «Enter» δεν δίνει ορισμούς) Στον συγκεκριμένο ιστότοπο γράφετε οποιαδήποτε φράση (με λατινικούς χαρακτήρες), πατάτε το Say It και σας τη «διαβάζει». Μπορείτε να διαλέξετε αντρικές και γυναικείες φωνές από διάφορες χώρες στις οποίες ομιλείται η αγγλική. Έχει δυνατότητα για πολλές γλώσσες, ανάμεσα στις οποίες και ελληνικά! 7

12 1 Η πρώτη μας συνάντηση. Ας γνωριστούμε! Our first meeting. Let s get to know one another! 1.1 Ας γνωριστούμε! Hello everyone. Let me introduce myself. My name is. I live in. I am married and have [number] kids, [add their names]. I work at. In my free time, I like to. Όπως κάθεστε, στραφείτε στον διπλανό ή στη διπλανή σας. Αν γνωρίζεστε με αυτούς, καλό θα ήταν να μετακινηθείτε δίπλα σε κάποιον ή κάποια που δεν γνωρίζετε τόσο καλά (ή και καθόλου). Απευθύνετε τις παρακάτω ερωτήσεις σε αυτήν/αυτόν. Ο/Η συνάδελφος εκπαιδευόμενος θα απαντήσει ακολουθώντας το παρακάτω πρότυπο. Όταν ολοκληρώσετε, ανταλλάξτε τους ρόλους ερωτώμενου-αποκρινόμενου. Χρησιμοποιήστε το τετράδιό σας για τις απαραίτητες σημειώσεις. 8

13 His or Her name: What s your name? My name is. Where do you live? I live in. Tell me a few things about your family. I am married/single. I have kids, [add their names]. What do you do? I work at. What do you like to do in your free time? / What are your bobbies? In my free time, I like to. Όταν ολοκληρώσουν όλα τα ζεύγη, παρουσιάστε ο ένας τον άλλον. Χρησιμοποιήστε το παρακάτω πρότυπο: This is [your colleague s name]. She/He lives in. He/She is married/single. She/He has kids [add their names]. She/He works at. In his/her free time, she likes to. Όταν ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, αλλάξτε ζεύγος και επαναλάβετε τη γνωριμία. Σε αυτή τη φάση, απλώς γνωρίζεστε, δεν παρουσιάζετε ο ένας τον άλλο στην ολομέλεια. Αλλάξτε ζευγάρια τουλάχιστον άλλες δύο ή και τρεις φορές. Δείτε το σαν μια ευκαιρία να δοκιμάσετε τις φράσεις αυτές, είναι πολύ σημαντικές! Προσοχή: σε κάθε γνωριμία, χρησιμοποιήστε όσο περισσότερο μπορείτε την αγγλική γλώσσα. 1.2 Our job Σε αυτή τη δραστηριότητα θα αναφερθούμε εν συντομία σε διαφορετικούς χώρους εργασίας. Μια που μόλις γνωριστήκαμε, καλό είναι να πούμε δυο λόγια για το πού δουλεύουμε. Ας ξεκινήσουμε με δύο παραδείγματα. 9

14 Text 1 My name is Stephanie. I work in an office. I work as a part-time secretary. The office is in Maroussi. I have been working at this office for two months. I am really pleased with the working environment. I meet lots of new people every day. The other colleagues are very nice. The office hours are quite hard, but I want to be good at what I do. Text 2 My name is George. I used to work as a cleaner. My work was in Pireas. I liked my work, but it was really difficult. I woke up very early in the morning and had to work for several hours. Αλλάξτε και πάλι ζευγάρι. Ευκαιρία για να γνωριστείτε με άλλον έναν ή άλλη μία συνάδελφο. Αφού γνωριστείτε (θυμηθείτε: στα αγγλικά!), απευθύνετε τις παρακάτω ερωτήσεις στον/στη συνάδελφο. Κρατήστε σημειώσεις. Μετά, αλλάξτε ρόλους. Where do/did you work? What do/did you do? (δες τον πίνακα με τίτλο «Προσοχή» πιο κάτω) Where is/was your office? Do/Did you enjoy your job? ΠΡΟΣΟΧΗ! WHAT do you do? HOW do you do? Οι δύο αυτές ερωτήσεις έχουν πολύ διαφορετικό νόημα! Ξέρετε ποιο είναι το νόημά τους; (Θα βρείτε τις απαντήσεις σε αυτή την υποσημείωση 1.) 1 WHAT do you do? : Τι δουλειά κάνεις; Με τι ασχολείσαι; HOW do you do? : Πώς είσαι; Τι κάνεις; 10

15 Επαναλάβετε τη δραστηριότητα άλλες 2 ή 3 φορές με άλλους συναδέλφους σας. Όπως κάνατε μέχρι τώρα, γνωριστείτε με τον/τη συνάδελφό σας (αν δεν το έχτε ήδη κάνει) και συζητήστε για τον τωρινό ή αλλοτινό χώρο εργασίας σας. Προσοχή: χρησιμοποιήστε όσο περισσότερο μπορείτε την αγγλική γλώσσα! Fun time! Working in an office Sit in groups of threes. Consider the following question and discuss your answers in Greek for a few minutes. What do you find annoying when working in an office? Read the following text. Do you agree with it? Then, read the text that follows: The 8 Most Annoying Things About Working In An Office 1. Noisy typers. 2. Noisy eaters. 3. People who leave the kitchen in a mess. 4. People who leave the bathroom in a mess. 5. Colleagues who never clean their desks. 6. On Mondays, people who ask how I spent my weekend. 7. People who make unnecessary noise. 8. Co-workers who are permanently stressed. 11

16 2 In the office 2.1 Office supplies Match the pictures with the rights words (answers at the end of the chapter): A B C D E F G H I J K L M N O P 1. Binders 2. Hole-puncher 3. Paper clips 4. Mouse pad 5. Bulletin board 6. Calculator 7. Paper bin 8. Envelopes 9. Weekly planner 12

17 10.Pins 11.Leather portfolios 12.Pen holder 13.Marker 14.Highlighter 15.Stapler 16.Scissors Now use the appropriate words from the list above to fill in the blanks in the sentences below. Careful: Not every one of them is used! 1. Use a to create holes in sheets of paper, often for the purpose of collecting the sheets in a or folder. 2. Join paper sheets together with a. 3. A is a type of pen used to draw attention to sections of text by marking them with a bright colour. A is used for drawing, colouring, or writing on whiteboards. 4. Throw away unused or unwanted papers in a. 5. Attach messages on a by using one or more. When you finish, check your answers with the key at the end of the chapter. Εάν υπάρχει χρόνος, μπορείτε να εκπονήσετε τις παρακάτω συναφείς δραστηριότητες από το παράλληλο κείμενο «N6_AGGLIKA_ERGASIAKO»: pp Task 3. 13

18 2.1.2 Prepositions of place Where is the red ball? Try to guess (if you are not certain) which preposition relates to which of the pictures above. 1. above 11. from to 20. opposite 2. across 12. in/inside 21. out of 3. against 13. in front of 22. over 4. along 14. into 23. past 5. among 15. near 24. round/around 6. at 16. next to / by / 25. towards 7. behind beside 26. through 8. below 17. off 27. under 9. between 18. on 28. up 10. down 19. onto 14

19 When you re done, check your answers with the key, at the end of the chapter. Split in groups of two or three. Look at the following drawings and decide on how to answer the following question: Where is the smiley face? When you re done, check your answer with the key, at the end of the chapter. Now, work in small groups (2 or 3 students) and decide on asking and answering questions on specific objects in the classroom. 2.2 Customer service Taking messages Σε αυτή τη δραστηριότητα, θα δούμε πώς μπορούμε να απαντάμε σε επαγγελματικά τηλεφωνήματα και να σημειώνουμε μηνύματα. First, read the following dialogue: 15

20 SECRETARY: Hello. CALLER: Hello. Could I talk to Mrs Jenkins please? SECRETARY: I am sorry, but she is not available right now. Who is calling please? CALLER: This is John Smith, from Suppliers Ltd. Do you know what time she ll be back? SECRETARY: She told me she would be back by 4 o clock. Could I take a message? CALLER: Yes. I am calling to arrange the details for the meeting in Serres this weekend. Could she call me back as soon as possibe please? SECRETARY: Of course sir. Can I take your number please? CALLER: Yes, its SECRETARY: And could you spell your surname please? CALLER: Yes, it s Smith, S-M-I-T-H. SECRETARY: I ll right. I ll tell her you called. CALLER: Thanks a lot. Bye. SECRETARY: Goodbye. Now, fill in the relevant information in the boxes below: Caller ID Caller tel. number Reason for calling Actions 16

21 When you finish, check your answer with the key, at the end of the chapter. Other phrases that you can use: If you are the secretary: If you are the caller: I m afraid he s in a meeting. Can I I wonder if I could speak to, please? help? Would you mind taking a message? Can you call back later? Could you tell him/her that OK, I ll make sure he gets the Thanks very much for your help, bye! message Now, form groups of two. Take turns as the office receptionist, answering the phone and relaying messages. The other students call and leave a specific message for a friend or family member. The student taking the message writes it down and repeats it aloud. Use the following role cards if you are a caller. Role cards: Peter: Your are Mrs Jenkins son. You are a university student. Your are calling from the university cafeteria. You want to inform your mother that you will be going to your friends party tonight. Your number is Martin: You are Mrs Jenkins husband. You are a lawyer. You are calling from your office. You want to ask your wife something about your son. Your number is Jessica: You are Mrs Jenkins classmate from highschool. You are calling to ask Mrs Jenkins for coffee this weekend. You are calling from your home. Your number is Marisa: You are a client of Mrs jenkins. You are calling from Munich. You are flying to Greece in themorning and you want to check that Mrs Jenkins has arranged for someone to pick you up from the airport. Ask the secretary to send you an SMS message. Your number is

22 2.3 Design your own business card in English We all understand how important it is to have a business card. Form groups of 3 or 4. Discuss the following: Do you have a business card in Greek? If so, do you happen to have on right now? Would you like to share it with the others? Discuss the type of information you would like to include in your business card. Discuss the design of your business card. How important is business card design for you? Stay in your group. Here are some business cards. What can you say about their design? What strikes you as interesting or different? Which of the following words would you use to describe the cards? eye-catching modern beautiful boring original informational intense serious peculiar mysterious colorful intriguing cheerful fascinating different What inferences can you make about the jobs described and the personality of their holders? 18

23 Now it s time to design your own English business card! Let your imagination and creativity free. Here s how to do it: First, work on your own. What information would you put in your business card? In the space below, write that information. Don t worry about the order. 19

24 Now take a blank piece of paper and spend a few minutes designing your new business card. Let your imagination free! Remember: all the information you provide on your card should be in English! When you finish, show your new business card to your colleagues. Say a few things about your choices. 20

25 3 Safety and health 3.1 Match the words with the appropriate picture. Careful: in one case, different words/phrases may link to similar signage! 1. Cigarette/ smoking allowed 2. Do not enter! 3. Don t use the lifts! 4. Door 5. Emergency exit 6. Fire 7. Fire alarm 8. Fire assembly point 9. Fire exit 10. Fire extinguisher 11. No smoking 12. Waterclose 13. Notice 14. Stairs 15. Smoke alarm 16. Way out A B C D E F G H K I J L 21

26 M N O P When you re done, see the key at the end of the chapter. 3.2 Useful tenses Ας σκεφτούμε λίγο. Πρώτα, ταιριάξτε τους ορισμούς (definitions) με τα παραδείγματα (examples). 1 I saw Peter yesterday. A 2 I will clean my desk tomorrow. B 3 I go to work every day. C 4 I am having a class right now. D 5 I was typing my essay when Maria called. E I have finished my homework. 6 F I will have finished the exercise by the 7 time you arrive. G Εκφράζει συνήθειες ή γενικά παραδεκτές αλήθειες. Εκφράζει μια πράξη του παρελθόντος που δεν ολοκληρώθηκε. Εκφράζει κάτι που έγινε στο παρελθόν, ή ξεκίνησε στο παρελθόν και συνεχίστηκε μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Εκφράζει πράξη που θα ολοκληρωθεί στο μέλλον πριν από κάποια άλλη πράξη. Η πράξη έχει ήδη ολοκληρωθεί στο παρελθόν. Εκφράζει πράξη που άρχισε στο πρόσφατο παρελθόν και συνεχίζεται μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Εκφράζει μια πράξη που γίνεται τη στιγμή που την αναφέρουμε. 22

27 8 I have been working on this account for 5 hours. H Εκφράζει πράξη που πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Τσεκάρετε τις απαντήσεις σας με αυτές στο τέλος του κεφαλαίου. Στη συνέχεια, αναφερθείτε στον παρακάτω πίνακα. Βάλτε ορισμούς και παραδείγματα στο κατάλληλο τετράγωνο. Συμπληρώστε μόνο τα λευκά τετράγωνα, αγνοήστε τα σκούρα. Έχετε μπροστά σας μια εικόνα των πιο χρήσιμων χρόνων στην αγγλική γλώσσα! Και πάλι, τσεκάρετε τις απαντήσεις σας με αυτές στο τέλος του κεφαλαίου. Past Present Future Simple Continuous Perfect Perfect Continuous 23

28 Εάν υπάρχει χρόνος, μπορείτε να εκπονήσετε τις παρακάτω συναφείς δραστηριότητες από το παράλληλο κείμενο «N6_AGGLIKA_ERGASIAKO»: pp Language focus Ας δούμε λίγο πώς μπορούμε να κάνουμε χρήση των παραπάνω χρόνων αναφερόμενοι στον εργασιακό χώρο. Στις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιήστε το ρήμα που είναι με κεφαλαία γράμματα στον σωστό χρόνο. Προς διευκόλυνσή σας, η μετάφραση δίδεται στα ελληνικά. Ψάχνω για δουλειά. I for a job. LOOK FOR Έχω εργαστεί ως γραμματέας σε μια εταιρεία. I as a secretary in a company. WORK Μόλις ολοκλήρωσα το πρότζεκτ. I the project. JUST FINISH Οι συνάδελφοι καθαρίζουν την αίθουσα από το πρωί. The colleagues the room since this morning. CLEAN Μέχρι να επιστρέψετε, θα έχω πληρώσει την τράπεζα. By the time you return, I the bank. PAY Δεν μπορώ να σας μιλήσω αυτή τη στιγμή, εξετάζω έναν ασθενή. I cannot talk to you right now, I g a patient. EXAMINE Πριν λίγα λεπτά συνάντησα τον διευθυντή μου. A few minutes ago I my boss. COME ACROSS Τα μήλα κοστίζουν 5 ευρώ. The apples 5 euros. COST Όταν ολοκληρώσετε, τσεκάρετε τις απαντήσεις σας με αυτές στο τέλος του κεφαλαίου. 24

29 4 Writing a C.V. What is a C.V? CV stands for curriculum vitae. It is frequently called a résumé (also spelled resumé or resume), and it is a document that presents our skills, work experience and educational background. The European Union has created a useful online template that can help you develop and structure your CV. It is called Europass, and it can be found here: Below, we are going to follow the structure of Europass. It has the following outline. Fill it in! Curriculum Vitae GENERAL INFORMATION Provide basic data about yourself. Full Name: Address: Telephone Number: Social Security #: Nationality: Date of Birth: Sex: Do you have a valid driver s licence? YES NO JOB APPLIED FOR This entry gives an immediate overview of your profile by focusing on your core competences 25

30 Position / preferred job / studies applied for Specify your job target or occupational field (e.g.: database manager and administrator) EDUCATIONAL BACKGROUND Describe your education and training, starting from the most recent. Fill in as many such tables as necessary. European Qualifications Framework (EQF) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΠ) Πληροφορίες στα ελληνικά: Το Πλαίσιο περιλαμβάνει χρήσιμους περιγραφικούς δείκτες που ορίζουν επίπεδα γνώσεων (δηλ. γενικές ή εξειδικευμένες, θεωρητικές ή αντικειμενικές γνώσεις σε ένα θέμα), δεξιοτήτων (δηλ. δυνατότητα χρήσης λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης, χειρωνακτική επιδεξιότητα, χρήση υλικών, οργάνων και μεθόδων) και ικανοτήτων (δηλ. υπευθυνότητα και αυτονομία). Το Πλαίσιο έχει 8 επίπεδα, διαβαθμισμένα από το γενικότερο (επίπεδο 1) προς το πιο εξειδικευμένο (επίπεδο 8). Organisation providing education/ Address of organisation: training: Title of qualification awarded: Level in EQF or national classification: Dates of Attendance: From: To: Principal subjects / occupational skills covered: 26

31 Organisation providing education/ training: Title of qualification awarded: Level in EQF or national classification: Dates of Attendance: Principal subjects / occupational skills covered: Address of organisation: From: To: Organisation providing education/ training: Title of qualification awarded: Level in EQF or national classification: Dates of Attendance: Principal subjects / occupational skills covered: Address of organisation: From: To: 27

32 WORK EXPERIENCE List most recent first. Employer: Dates employed: From: To: Address: Telephone number: Starting Pay: Supervisor s Name: Duties and Responsibilities: Reasons for leaving: Position Held: Ending Pay: per per Supervisor s Title: Employer: Dates employed: From: To: Address: Telephone number: Position Held: Starting Pay: Ending Pay: per per Supervisor s Name: Supervisor s Title: Duties and Responsibilities: Reasons for leaving: Employer: Dates employed: From: Address: To: Telephone number: Starting Pay: Position Held: Ending Pay: 28

33 per per Supervisor s Name: Supervisor s Title: Duties and Responsibilities: Reasons for leaving: PERSONAL SKILLS Mother tongue(s): Other language(s): UNDERSTANDING SPEAKING WRITING Listening Reading Spoken interaction Spoken production [Insert Level] [Insert Level] [Insert Level] [Insert Level] [Insert Level] You can find more information on these skills and the levels (A1, A2, B1, B2, C1, C2) you are required to use here: Communication Skills Communication skills refer to living and working with other people, in positions where communication is important and situations where teamwork is essential (for example culture and sports), in multicultural environments, etc. Describe your communication skills, e.g.: team spirit; good ability to adapt to multicultural environments, gained through my work experience; good communication skills gained through my experience as sales manager. Specify in what context they were acquired (through training, work, seminars, voluntary or leisure activities, etc.). 29

34 Organisational /Managerial Skills Organisational/managerial skills refer to coordination and administration of people, projects and budgets; at work, in voluntary work (for example culture and sports) and at home, etc. Describe your organizational/managerial skills, e.g.: Leadership (currently responsible for a team of 10 people); Sense of organisation (experience in logistics); Good experience in project or team management. and say in what context they were acquired (through training, work, seminars, voluntary or leisure activities, etc.). Job-related Skills Job-related skills refer to mastery of specific kinds of equipment, machinery, etc. other than computers, or to technical skills and competences in a specialised field (manufacturing industry, health, banking, etc.). Describe your job-related skills, e.g.: 30

35 Good command of quality control processes (I was responsible for the implementation of quality audit in my dept) Specify in what context they were acquired (through training, work, seminars, voluntary or leisure activities, etc.). Computer Skills Computer skills refer to word processing and other applications, database searching, acquaintance with Internet, advanced skills (programming etc.). Describe your computer skills, e.g.: Good command of Microsoft Office tools (Word, Excel and PowerPoint ); Basic knowledge of graphic design applications (Adobe Illustrator, PhotoShop ). Extracurricular Activities (teams, clubs, volunteer work, etc.): Honors and Awards Received: 31

36 REFERENCES Include at least 2. Name: Employer: Job Title: Home Phone #: Work Phone #: Home Address: Work Address: How long has this person known you? Has this person given permission to be used as a reference? YES NO Why can this person recommend you for employment? Name: Employer: Job Title: Home Phone #: Work Phone #: Home Address: Work Address: How long has this person known you? Has this person given permission to be used as a reference? YES NO Why can this person recommend you for employment? Εάν υπάρχει χρόνος, μπορείτε να εκπονήσετε τις παρακάτω συναφείς δραστηριότητες από το παράλληλο κείμενο «N6_AGGLIKA_ERGASIAKO»: pp Unit 6: At the interview. 32

37 Σύνοψη Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν δραστηριότητες προφορικού και γραπτού λόγου, οι οποίες επικεντρώθηκαν στο να εμπλέξουν τους εκπαιδευόμενους στην ανταλλαγή απλών μηνυμάτων (αρχική γνωριμία), καθώς επίσης και στην ανάκληση και ανταλλαγή βασικών γνώσεων και πληροφοριών που σχετίζονται με τους χώρους εργασίας (προμήθειες γραφείου, εξυπηρέτηση πελατών, σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας, κατανόηση σημάτων και μηνυμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία στον εργασιακό χώρο), και τη συγκέντρωση πληροφοριών με στόχο τη σύνταξη ενός πλήρους βιογραφικού σημειώματος με βάση το Ευρωδιαβατήριο (Europass). 33

38 Απαντήσεις στις δραστηριότητες Ενότητα 2: In the office / Υποενότητα 2.1: Office supplies / Εδάφιο A-8, B-1, C-7, D-3, E-14, F-13, G-12, H-10, I-2, J-4, K-15, L-6, M-11, N-5, O-9, P-16 Blank-filling activity: 1. Use a hole-puncher to create holes in sheets of paper, often for the purpose of collecting the sheets in a binder or folder. 2. Join paper sheets together with a stapler. 3. A highlighter is a type of pen used to draw attention to sections of text by marking them with a bright colour. A marker is used for drawing, colouring, or writing on whiteboards. 4. Throw away unused or unwanted papers in a paper bin. 5. Attach messages on a bulletin board by using one or more pins. 34

39 Ενότητα 2: In the office / Υποενότητα 2.1: Office supplies / Εδάφιο Prepositions of place Where is the smiley face? 1-on, 2-over/above, 3-in/inside, 4-in front of, 5-next to/beside, 6-off, 7-into, 8-out of, 9-between, 10-onto, 11-among, 12-opposite 35

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, η όλη διαδικασία θα γίνει από τη Διεύθυνση Διοικητικού των Ιδρυμάτων σας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, η όλη διαδικασία θα γίνει από τη Διεύθυνση Διοικητικού των Ιδρυμάτων σας. Προς: Διοικητικό Προσωπικό ΑΣΠΑΙΤΕ Κοιν.: Πρόεδρο ΔΕ Αντιπρόεδρο ΔΕ Γραμματέα ΑΣΠΑΙΤΕ Αριθ. Πρωτ.: Δ/3708/25.10.13 Θέμα: Βραχυπρόθεσμο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης "ERASMUS for Public Administration" Διαβιβάζεται

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα

Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα CURRICULUM VITAE Ενότητα 2 Εργαλεία για την αναζήτηση εργασίας: Το Βιογραφικό Σημείωμα 1.What is it? Τι είναι αυτό 2.Chronological example of a CV Χρονολογικό Παράδειγμα Βιογραφικού 3.Steps to send your

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure LMS. Αγαπητοί συνεργάτες η Inter Engineering βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το νέο σύστημα εκπαίδευσης της F-Secure.

F-Secure LMS. Αγαπητοί συνεργάτες η Inter Engineering βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το νέο σύστημα εκπαίδευσης της F-Secure. F-Secure LMS English Text Below Εισαγωγή Αγαπητοί συνεργάτες η Inter Engineering βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το νέο σύστημα εκπαίδευσης της F-Secure. Η F-Secure πρωτοπορώντας δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play Booklet One For Examination from 2011

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Learn vocabulary through music

Learn vocabulary through music Learn vocabulary through music Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα Δημιουργός: ΑΡΕΤΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Επίλυση Προβλήματος σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον από Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Γ. Φεσάκης, Ε. Γουλή, Ε. Μαυρουδή Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 11 June 2015 Afternoon Time: 3 hours

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

JUNIOR FORENSICS Dear Parents,

JUNIOR FORENSICS Dear Parents, JUNIOR FORENSICS Dear Parents, We are very happy to introduce Junior Forensics! The Junior Forensics Team is for the students of 7 th and 8 th grades (Α και Β Γυμνασίου) and its goal is to introduce students

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015

Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση. Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση Ανάπτυξη Ικανοτήτων Μαθητών 12 Δεκεμβρίου, 2015 Επιχειρηματικότητα Τι παεί να πει ο όρος επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Έννοιες και Γνώσεις Που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Introduction to the TCP IP protocol stack through a role playing game

Introduction to the TCP IP protocol stack through a role playing game Introduction to the TCP IP protocol stack through a role playing game Based on : Norman Pendegraft. 2003. The TCP/IP game. In Current issues in IT education, Tanya McGill (Ed.). IGI Publishing, Hershey,

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα