Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου"

Transcript

1 Κεραίες: "Κεραίες κινητής τηλεφωνίας" Toυ Νικολάου Μόσχου ικηγόρου Το πρόβληµα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας έχει διογκωθεί ανησυχητικά µε επικίνδυνες προεκτάσεις για τη δηµόσια υγεία. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας εκµεταλλευόµενες την αµάθεια και την κερδοσκοπία συµπολιτών µας µισθώνουν τις ταράτσες κτιρίων, αντί τιµήµατος, το οποίο κυµαίνεται από έως και και εγκαθιστούν τις κεραίες τους, καµουφλαρισµένες σε θερµοσίφωνες ή καµινάδες ή διαφηµιστικές πινακίδες. Οι εταιρίες επιλέγουν τη µέθοδο των καµουφλαρισµένων κεραιών κυρίως : α) για λόγους κόστους κατασκευής (η καµουφλαρισµένη καµινάδα είναι οικονοµικότερη κατασκευή από την εγκατάσταση πυλώνα), β) για την παροχή µεγαλύτερης ασφάλειας των πανάκριβων συνοδευτικών ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών, κ.α. µηχανηµάτων που απαιτούνται για τη λειτουργία της κεραίας και του σταθµού βάσης, γ) για να παρακάµπτουν το "αγκάθι" της Πολεοδοµίας και των υπολοίπων υπηρεσιών και δ) για να µην προκαλούν τις αντιδράσεις των περιοίκων. Η ανήθικη διάσταση του θέµατος και συνάµα ποινικώς κολάσιµη συµπεριφορά έγκειται στο ότι οι εταιρίες, παρόλο που γνωρίζουν καλύτερα από όλους µας, ότι η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία είναι

2 εξαιρετικά επικίνδυνη, ιδίως για τα µικρά παιδιά, επιλέγουν σηµεία εξαιρετικά ευαίσθητα για να τοποθετήσουν τις κεραίες τους, όπως περιοχές δίπλα σε σχολεία, νοσοκοµεία, γηροκοµεία, πανεπιστήµια, παρ' όλες τις αντίθετες επισηµάνσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, επιστηµόνων, επιτροπών εµπειρογνωµόνων, Υπουργείου Υγείας, Ελλην. Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας και άλλων έγκριτων διεθνών και εγχώριων φορέων. Αν και τους τελευταίους µήνες γίνεται πολύ συχνά λόγος για τις κεραίες και τις αντιδράσεις κατοίκων και των τοπικών φορέων, το πρόβληµα δεν έχει αντιµετωπιστεί στη σωστή του διάσταση, αν και αφορά το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία (έως το Μάιο του 2004) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) στην περιοχή του Βόλου λειτουργούν 16 κεραίες, για τις οποίες η επιτροπή αυτή έχει χορηγήσει άδεια. Ωστόσο οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν λάβει την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, ενώ είναι άγνωστος ο αριθµός των παράνοµων και καµουφλαρισµένων κεραιών που έχουν εγκατασταθεί εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος. Είναι λοιπόν άµεση και επιβεβληµένη ανάγκη : 1) Η πλήρης καταγραφή όλων των εγκατεστηµένων κεραιών (νόµιµων και µη) που υπάρχουν στην περιοχή, η εξέταση της νοµιµότητας αυτών και η δηµιουργία ειδικής βάσης δεδοµένων, στην οποία θα έχει πρόσβαση ο κάθε ενδιαφερόµενος. 2) Η αποµάκρυνση όλων των κεραιών µέσα από την πόλη, η καθιέρωση ελάχιστης απόστασης από κατοικηµένες περιοχές και η δηµιουργία ειδικών σηµείων εγκατάστασης αυτών (πάρκα κεραιών) σύµφωνα και µε τις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. 3) Η διενέργεια αιφνιδιαστικών έλεγχων και η µέτρηση της ακτινοβολίας που αυτές εκπέµπουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα από εξουσιοδοτηµένα συνεργεία. 4) Η στελέχωση των αρµόδιων τοπικών υπηρεσιών µε τις υποδοµές εκείνες και το κατάλληλο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό που θα επιτρέπουν τη διενέργεια έλεγχων και µετρήσεων. 5) Η συζήτηση και η ψήφιση του ήδη καταρτισµένου από τον Οκτώβριο του 2003, νοµοσχεδίου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τις κεραίες, το οποίο καθιερώνει ελάχιστη απόσταση 300 µέτρων από κατοικηµένες περιοχές, και η γενικότερη αναδιάρθρωση του νοµικού πλαισίου για την αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και σταθµών βάσης µε βασικό γνώµονα την κοινοτική "αρχή της προφύλαξης". 6) H επανεξέταση των ορίων ασφαλούς έκθεσης (ορίων επικινδυνότητας) που έχουν θεσπιστεί µε την ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105 Β'/ ) (η οποία ακολουθεί τη Σύσταση 1999/519 του Συµβουλίου της Ε.Ε. και τα οποία βασίζονται µόνο στις θερµικές επιπτώσεις, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη και τις µη θερµικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και γενικότερα

3 τους πιθανολογούµενους κινδύνους από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. 7) Η ενηµέρωση όλων των πολιτών για τις επιπτώσεις της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας τόσο των κεραιών όσο και των ίδιων των συσκευών κινητών τηλεφώνων, τα οποία πολλοί γονείς τα αγοράζουν αβίαστα για τα µικρά τους παιδιά. 8) Η εκχώρηση αρµοδιότητας στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση να προχωρεί άµεσα στην αποκαθήλωση των διαπιστωµένων παράνοµων κεραιών. 9) Η επιβολή αυστηρότατων κυρώσεων στις κατόχους - εταιρίες παράνοµων κεραιών (τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται σήµερα είναι "χάδι" για τις πολυεθνικές αυτές εταιρίες). 10) Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο να προηγείται κάθε άλλης άδειας ή έγκρισης ακόµη και αυτής της Ε.Ε.Τ.Τ. 11) H καθιέρωση υποχρεωτικής συµµετοχής στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξειδικευµένου ιατρού. Ανοίγει o δρόµος για προσφυγές Παράνοµες έκρινε το ΣτΕ κεραίες κινητής τηλεφωνίας Στον «αέρα» βρίσκονται κεραίες κινητής τηλεφωνίας που είχαν τοποθετηθεί από το 1993 έως το 2002, καθώς η Oλοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε παράνοµη την εγκατάστασή τους, ανοίγοντας το δρόµο για προσφυγές από κατοίκους. Συγκεκριµένα, το ΣτΕ µε την υπ' αριθµ. 1264/2005 απόφασή του ακύρωσε αποφάσεις του υπουργείου Μεταφορών και της νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιά που επέτρεψαν σε ιδιωτική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να εγκαταστήσει κεραία στον Βύρωνα Αττικής. Η Ολοµέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι είναι παράνοµες οι εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας που έγιναν πανελλαδικά πριν από τον Σεπτέµβριο του 2000, καθώς δεν είχε εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τις προϋποθέσεις εγκατάστασης κεραιών και την προστασία του κοινού. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι ορισµένες άδειες εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας που είχαν εκδοθεί πριν το 2000, επανεκδόθηκαν µεταγενέστερα. Ακόµη, το ΣτΕ έκρινε ότι και το έτος 2002 όσες κεραίες κινητής τηλεφωνίας εγκαταστάθηκαν ήταν παράνοµες, ενώ µετά το έτος αυτό (2002) άλλαξε το νοµοθετικό πλαίσιο για την έκδοση αδειών εγκατάστασης κεραιών. Επίσης, η Ολοµέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας εγκατάστασης κινητής τηλεφωνίας είναι να έχει προηγηθεί µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παράλληλα, για την εγκατάσταση κεραίας πρέπει να τηρηθούν όλα τα µέτρα προφύλαξης του κοινού από την ακτινοβολία των κεραιών, όπως είναι η τήρηση των επιστηµονικών ανεκτών ορίων ακτινοβολίας, κ.λπ. Απάντηση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας

4 Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Cosmote, Q-Telecom, Tim και Vodafone απαντούν στα δηµοσιεύµατα επισηµαίνοντας την άµεση ανάγκη σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης, η οποία να αποσαφηνίζει πλήρως τα κριτήρια αδειοδότησης και λειτουργίας σταθµών βάσης. Ακόµη, διαβεβαιώνουν το κοινό ότι ο σχεδιασµός, η εγκατάσταση και η λειτουργία των σταθµών βάσης τηρούν όλα τα διεθνή και ελληνικά πρότυπα ασφαλείας, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο. Επίσης, τονίζουν ότι όλοι οι έλεγχοι επιβεβαιώνουν πως οι τιµές των επιπέδων της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας των σταθµών βάσης είναι πολλές φορές χαµηλότερες από τα θεσπισµένα από την ελληνική νοµοθεσία όρια. Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι «σε καµία άλλη χώρα της ΕΕ δεν έχει γίνει τέτοιος συσχετισµός, καθώς τα όρια ασφαλούς έκθεσης του πληθυσµού δεν συνδέονται σε καµία περίπτωση µε την απόσταση, αλλά µε την ισχύ της εκπεµπόµενης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας». Τέλος, η Vodafone και η Cosmote µε ανακοινώσεις τους διαµαρτύρονται για το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά µε καταγγελίες για συγχρονισµένη αύξηση της τιµής των SMS από τις τρεις µεγάλες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Οι δύο εταιρίες υποστηρίζουν ότι όχι µόνο δεν έχουν κάνει καµία αύξηση στις τιµές των SMS, αλλά αντίθετα την τελευταία πενταετία µειώνουν συνεχώς τις τιµές. news.in.gr, 27/04/05 ικαιώνονται οι κάτοικοι Μεταµφιεσµένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας πρέπει να ξηλωθούν ως επικίνδυνες Πολλές κεραίες έχουν καµουφλαριστεί ως θερµοσίφωνες, καµινάδες ή άλλες «αθώες» κατασκευές έκα κεραίες κινητής τηλεφωνίας οι οποίες είχαν εγκατασταθεί κρυφά µέσα σε καµινάδες και θερµοσίφωνες στην Αττική και σε νησιά ξηλώνονται µε απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που έκρινε ότι απειλείται η υγεία των περίοικων από την ακτινοβολία. Σύµφωνα µε ρεπορτάζ στα Νέα της ευτέρας, η δικαστική απόφαση, που δηµιουργεί προηγούµενο για παρόµοιες υποθέσεις, αναφέρει ότι «δεν ελέγχθηκε κατά πόσο η τοποθέτηση των κεραιών παραβιάζει τις διατάξεις περί προστασίας του ανθρωπογενούς ή του φυσικού περιβάλλοντος».» εν υπάρχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ενώ δεν περιήλθε σε γνώση της ΕΕΤΤ [Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων] αν τηρούνται όρια ασφάλειας έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία». Οι δέκα κεραίες βρίσκονται σε ταράτσες πολυκατοικιών στην Αθήνα, το Βύρωνα, την Ηλιούπολη, το Χαλάνδρι, τα Ανω Λιόσια, την Καλλιθέα, την Κω και το Ηράκλειο Κρήτης. Η υπόθεση έφτασε στο Εφετείο όταν εταιρεία κινητής τηλεφωνίας προσέφυγε κατά απόφασης της ΕΕΤΤ η οποία διέτασσε την αποµάκρυνση των παράνοµων κεραιών. «Συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, πρωτίστως δε επιτακτικοί λόγοι προστασίας της υγείας, της ζωής και της σωµατικής ακεραιότητας

5 του κοινού, οι οποίοι αποκλείουν τη χορήγηση αναστολής εκτέλσης της απόφασης της ΕΕΤΤ» αποφάνθηκε το Εφετείο Αθηνών. news.in.gr, 17/07/06

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Αρ. 3 5) ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Βοηθός Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθµ. Φύλλου 46 3 Μαρτίου 2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2801 Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη Έκδοση Ημερίδας με θέμα:

Έντυπη Έκδοση Ημερίδας με θέμα: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έντυπη Έκδοση Ημερίδας με θέμα: Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας: Υπεύθυνος Διάλογος για την Έγκυρη Ενημέρωση & την Προστασία των Πολιτών Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα Μάρτιος 2015 01 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ... 3 02 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ... 6 03 ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και ανάπτυξη

Περιβάλλον και ανάπτυξη ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φυσικό περιβάλλον Διαφύλαξη πολιτιστικής κληρονομιάς ΡΥΠΑΝΣΗ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ηχορύπανση ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Πρόσφατες νομοθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων

To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων 6 Οκτωβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ****/49832/2014 Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/16-12-2014 ΘΕΜΑ 13 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Λειτουργία υφιστάµενου σταθµού βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

08 π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 12 Το γράμμα της σύνταξης 16 Η ΟΒΕ ζήτησε αύξηση Χρηματοδότησης συστημάτων εισροών-εκροών πρατηρίων του Γ κύκλου 18 Παρέμβαση ΟΒΕ υπέρ των σεισμοπαθών συνάδελφων Κεφαλονιάς και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού Μελέτες ραδιοεκπομπών-μετρήσεις Δρ. Ε. Καραμπέτσος Υπεύθυνος Γραφείου Μη-Ιοντιζουσών Ε.Ε.Α.Ε. Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88)

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18173/88 Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης

Πρώτη Εκθεση. Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Πρώτη Εκθεση Της Οµάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης Μετά από πρόταση της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας που έγινε αποδεκτή από το Συνήγορο του Πολίτη συγκροτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ O θόρυβος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Το είδος των επιπτώσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία & Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία & Υγεία Κινητή Τηλεφωνία & Υγεία Μύθοι και πραγματικότητες για τη μεταξύ τους σχέση ΚΕΙΜΕΝΟ: Αθανάσιος Παπανδρέου, Φαρμακοποιός-Τοξικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Η έκρηξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α ΕΝΗΓΜΑ Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κό Π ρ όγρ α μ μ α γ ι α τ η ν Η λ ε κ τ ρ ο μ α γ ν η τ ι κ ή Α κ τ ι νο β ολ ί α Ιατρική σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Κέντρο Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 4 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής... 12 3. Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8 Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 12 Ταχυδρομεία & Ταχυμεταφορές 14 Οργάνωση & Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα