Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov"

Transcript

1 Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Ρουμανία Σήραγγες, ορύγματα και επιχώματα του Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov, στη Ρουμανία. Συνολικό Κόστος: περίπου. 1.5 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη Προσφοράς : 2013 Κατασκευή : Περιγραφή υ Δίδυμες οδικές σήραγγες Sinaia, Busteni & Predeal Μήκος Sinaia: 5.890m Μήκος Busteni: 6.200m Μήκος Predeal: 7.500m Διατομή εκσκαφής: 84m 2-132m 2 Ωφέλιμη διατομή: 66m 2-81m 2 NATM Χρήση εκρηκτικών & μηχανικών μέσων Μόνιμη Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα Ορύγματα και Επιχώματα Αυτοκινητοδρόμου (Τμήμα από Χ.Θ ) Επιχώματα: Lσυνολικό = 26.0km Ορύγματα: Lσυνολικό = 11.0km Αλλουβιακές αποθέσεις, ασβεστόλιθος, φλύσχης, μάρμαρα, σχιστόλιθος και κροκαλοπαγή Υπόγεια ύδατα Μέγιστο ύψος υπερκείμενων στις σήραγγες : 195m 340m Τυπικές διατομές σήραγγας Προμελέτες έργων και προετοιμασία Φακέλου Τεχνικών στοιχείων για την υποβολή της προσφοράς εκ μέρους του ομίλου ViStrAda Nord ViStrada Nord Consortium (VINCI S.A. - VINCI Construction Grand Projects S.A.S. - VINCI Construction Terrassement S.A.S. STRABAG A.G. - STRABAG S.E. AKTOR Concessions S.A. - AKTOR S.A.) Τυπική διατομή επιχώματος

2 Οδική Σήραγγα Δίδυμη Σήραγγα Τ1 Αυτοκινητοδρόμου Demir Kapija- Smokvica Τμήμα του Πανευρωπαϊκού Αυτοκινητοδρόμου 10 & του Εθνικού Δικτύου M-1 (E-75), Σκόπια Μελέτη ολομέτωπης διάνοιξης της δίδυμης οδικής σήραγγας Τ1, με κατηγορίες εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης των κύριων κλάδων, των εγκάρσιων στοών και των υπογείων χώρων στάθμευσης. Συνολικό κόστος αυτοκινητοδρόμου: ~ 0.27 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη: 2013 Κατασκευή: Περιγραφή υ Μήκος βόρειου κλάδου: ~1275m Μήκος νότιου κλάδου: ~1214m Κατηγορίες ολομέτωπης εκσκαφής και μέτρων υποστήριξης της κύριας σήραγγας, των εγκάρσιων στοών (οχημάτων και πεζών) και των χώρων υπόγειας στάθμευσης Τυπική διατομή εκσκαφής κύριας σήραγγας: 75-81m 2 Μέθοδος όρυξης: NATM εκρηκτικά - μηχανικά μέσα υπογείου Μέγιστα υπερκείμενα: 215m Γενική όψη του νοτίου στομίου εισόδου Ιουρασικοί Ασβεστόλιθοι συμπαγείς έως παχυστρωματώδεις, μέτρια αποσαθρωμένοι και κατακερματισμένοι στις ρηγματογενείς ζώνες, Βασάλτες ελαφρώς αποσαθρωμένοι και Διαβάσης Σπηλίτης μέτρια αποσαθρωμένοι Περιγραφή ργρ Εργασιών Γεωτεχνική & Στατική Μελέτη της σήραγγας Τ1 Γεωλογική γεωτεχνική αξιολόγηση Καθορισμός των κατάλληλων κατηγοριών υποστήριξης, καθορισμός των κριτηρίων εφαρμογής ανά κατηγορία υποστήριξης και περιγραφή κατασκευαστικής μεθοδολογίας των φάσεων ολομέτωπης διάνοιξης Ανάλυση επάρκειας των μέτρων υποστήριξης ανά κατηγορία και αποτίμηση των εντατικών συνθηκών ευστάθειας μέσω μοντέλων προσομοίωσης 2D και 3D Εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων, λεπτομερών κατασκευαστικών σχεδίων, αναλύσεων, προγράμματος γεωτεχνικής παρακολούθησης και οργανομέτρησης Υπηρεσίες Συμβούλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Μέτωπο εκσκαφής της σήραγγας και υπόγειο τμήμα με τα πρρσωρινά μέτρα υποστήριξης

3 Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Librazhd, Αλβανία Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. περίπου 7 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Κάτοψη εισόδου σήραγγας Α Περιγραφή ργρ υ Υδραυλική σήραγγα Α, μεταφοράς νερού υπό πίεση από το φράγμα υδροληψίας επί του ποταμού Rrapunit στο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Υδραυλική σήραγγα Β, εκτροπής των απορροών του ποταμού Qarrishte προς τη λεκάνη κατάκλυσης του φράγματος. Μήκος υδραυλικής σήραγγας Α: 2.310m Μήκος υδραυλικής σήραγγας Β: 200m Διατομήωφέλιμου χώρου σηράγγων: 21,00m 2 Μηκοτομή εισόδου σήραγγας Α Μέθοδος όρυξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Κορήματα, Μολάσσα, Οφιόλιθοι, Ζώνη επώθησης Οφιολίθων επί της Μολάσσας Γεωλογική γεωτεχνική αξιολόγηση Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Λοξό στόμιο εισόδου Δημιουργία δυο (2) επιπλέον μετώπων εκσκαφής μέσω μσω παραθύρου προσβολής στην κύρια σήραγγα (Σήραγγα Α) Είσοδος παραθύρου προσβολής στη σήραγγα Α AKTOR SHOQERI ANONIME TEKNIKE Όψη εξόδου σήραγγας Α

4 Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Δίδυμες Οδικές Σήραγγες στα τμήματα 3 & 7 του Βόρειου Οδικού Άξονα στο Ισραήλ Ισραήλ Δίδυμες - τρίιχνες οδικές σήραγγες στα τμήματα 3 & 7 του Βόρειου Οδικού Άξονα στο Ισραήλ. Κόστος κατασκευής Συνολικό Κόστος: περίπου 80 εκ. Χρονοδιάγραμμα Μελέτες Δημοπράτησης: Κατασκευή: αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2014 Τυπική διατομή σηράγγων Περιγραφή υ Δίδυμες - Τρίιχνες Οδικές Σήραγγες (Yokneam, Rekhasim & Ibtin) Συνολικό Μήκος Υπογείου Τμήματος: 9.200m Διατομή Εκσκαφής: 130m 2-190m 2 Ωφέλιμη Διατομή: 58m 2 (3 x 3.70m) Εγκάρσιοι Συνδετήριοι Διάδρομοι Πεζών & Οχημάτων Ωφέλιμη διατομή: 36m 2 Επένδυση από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα C30/37 Προσωρινή υποστήριξη: Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα Μόνιμη επένδυση: Εκτοξευόμενη στεγανωτική μεμβράνη & εσωτερική μόνιμη επένδυση από οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα NATM Εκσκαφή με Μηχανικά Μέσα Λόγω αυστηρών ορίων μετακινήσεων επί των αγωγών πετρελαίου & φυσικού αερίου, που διασταυρώνονται με το ηόρυξη με χρήση εκρηκτικών απαγορεύεται ρητά Ασβεστόλιθοι, κιμωλία, δολομίτες, μάργες Περιοχές σεισμικά ενεργές (ενεργό Ρήγμα Carmel), ζώνες ισχυρού κερματισμού Καρστικές δομές Ύψη Υπερκειμένων: 3m 100m Περιγραφή Υπηρεσιών Αξιολόγηση της βασικής λύσης δημοπράτησης Ανάπτυξη εναλλακτικής, οικονομικοτεχνικής λύσης των τυπικών διατομών εκσκαφής & υποστήριξης καθώς και ποσοτήτων, κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς για την εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και την Κ/Ξ SBI. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. SBI Group (Ισραήλ) Τυπική διατομή εκσκαφής

5 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Γενική άποψη των στομίων εισόδου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή ργρ υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 1.902,90 m Μήκος βόρειου κλάδου: 1.945,90 m Διατομή σήραγγας: m 2 Μέθοδος όρυξης NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Τελική επένδυση Οπλισμένο ή/και άοπλο σκυρόδεμα C30/37 Αμφιβολίτες, Μάρμαρα, Φυλλίτες, Αμφιβολιτικοί Σχιστόλιθοι Μέγιστα υπερκείμενα: 140m Μελέτες γεωλογικής γεωτεχνικής αξιολόγησης του κυρίως σώματος της σήραγγας και των στομίων αυτής Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη των στομίων της σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη της σήραγγας Οριστική υδραυλική μελέτη Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από τη σύμπραξη μελετητών: «ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.- ILF CONSULTING ENGINEERS HOCHTIEF CONSULT INFRASTRUCTURE» Υπόγειο μέτωπο σήραγγας Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ (HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ J&P AVAX VINCI CGP ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ) Λεπτομέρειες Δευτερογενών σκυροδεμάτων

6 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T2 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 5.969,18 m Μήκος βόρειου κλάδου: 5.983,53 m Διατομή σήραγγας: m 2 Φρέαρ Εκαπνισμού VF-1: Συνολικό μήκος: 120 m Διάμετρος Εκσκαφής: 6,20 m Φρέαρ Εκκαπνισμού VF-3: Συνολικό μήκος: 50 m Διάμετρος Εκσκαφής : 7 m Στοά Εκκαπνισμού VF-2: Συνολικό μήκος: 100 m Διατομή: 48m 2 Μέθοδος όρυξης NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Οπλισμένο ή/και άοπλο σκυρόδεμα C30/37 Ασβεστόλιθοι, Φυλλίτες Μέγιστα υπερκείμενα: 296m Μελέτες γεωλογικής γεωτεχνικής αξιολόγησης του κυρίως σώματος της σήραγγας, των στομίων αυτής, των φρεάτων εκκαπνισμού και της στοάς εκκαπνισμού. Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη των στομίων της σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη της σήραγγας Οριστική μελέτη των φρεάτων εκκαπνισμού και της υπόγειας στοάς εκκαπνισμού Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από τη σύμπραξη μελετητών: «ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. - ILF CONSULTING ENGINEERS HOCHTIEF CONSULT INFRASTRUCTURE» Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ (HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ J&P AVAX VINCI CGP ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ) Υπόγειο μέτωπο σήραγγας Εργασίες υδατοστεγάνωσης στις περιοχές των σταυροθολίων Τελική επένδυση Φρέαρ εκκαπνισμού

7 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T3 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό : περίπου 125δισ 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εξόδου Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: 2008 Περιγραφή υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 2.799,08 m Μήκος βόρειου κλάδου: 2.786,03 m Ωφέλιμη τυπική διατομή σήραγγας: m 2 Μέθοδος όρυξης NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Υπόγειο μέτωπο σήραγγας Aσβεστόλιθοι, σερπεντινιωμένοι περιδοτίτες, οφιόλιθοι, κατακλασίτεςμυλωνίτες, αλλουβιακές αποθέσεις Μέγιστα υπερκείμενα: 150m Μελέτες γεωλογικής γεωτεχνικής αξιολόγησης του κυρίως σώματος της σήραγγας και των στομίων αυτής Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη των στομίων της σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη της σήραγγας Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από τη σύμπραξη μελετητών: «ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ILF CONSULTING ENGINEERS HOCHTIEF CONSULT INFRASTRUCTURE» Εκσκαφθείσα σήραγγα Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ (HOCHTIEF - ΑΚΤΩΡ J&P AVAX VINCI CGP ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ) Τελική επένδυση

8 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T24 Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 2,8 δισ. Γενική άποψη στομίου εισόδου Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Μονή σήραγγα αυτοκινητοδρόμου 548m Διατομή εκσκαφής: 142 ~ 173m 2 Στοά Διαφυγής: 133m Διατομή εκσκαφής: 29m 2 NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Κροκαλοπαγή Μέγιστα υπερκείμενα στη σήραγγα T24: 70m Μέγιστα υπερκείμενα στη στοά διαφυγής: 60m Μελέτες γεωλογικής γεωτεχνικής αξιολόγησης κυρίως σήραγγας και στοάς διαφυγής Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη στομίων της σήραγγας Οριστική γεωτεχνική μελέτη σήραγγας Οριστική γεωτεχνική μελέτη στομίου και υπογείου τμήματος στοάς διαφυγής Γεωμετρία εκσκαφής Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. - HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Σταθμός παρακολούθησης

9 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T25 Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 28δισ 2,8 δισ. Γενική άποψη στομίου εισόδου Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Περιγραφή υ Μονή σήραγγα αυτοκινητοδρόμου 572m Διατομή εκσκαφής: 142 ~ 173m 2 Στοά Διαφυγής: 82m Διατομή εκσκαφής: 29m 2 NATM Μηχανικά μέσα και εκρηκτικά κατά τόπους Δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Κροκαλοπαγή, κερατόλιθοι, ασβεστολιθικό λατυποπαγές, ασβεστόλιθοι Μέγιστα υπερκείμενα στην σήραγγα T25: 50m Μέγιστα υπερκείμενα στη στοά διαφυγής: 31m Μελέτες γεωλογικής γεωτεχνικής αξιολόγησης κυρίως σήραγγας και στοάς διαφυγής Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη στομίων της σήραγγας Οριστική γεωτεχνική μελέτη σήραγγας Οριστική γεωτεχνική μελέτη στομίου και υπογείου τμήματος στοάς διαφυγής Ανάλυση γενικής ευστάθειας Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις κλειστών διατομών ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Γεωμετρία εκσκαφής

10 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T26 Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 2,8 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: 2009 Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 4.016m Μήκος βόρειου κλάδου: 3.173m Διατομή εκσκαφής: 120m 2 Στοά Εκκαπνισμού: Συνολικό μήκος: 480m Διατομή εκσκαφής: 75m 2 Στοές διαφυγής: Συνολικό μήκος: 140m Διατομή εκσκαφής: 28m 2 NATM Εκρηκτικά μηχανικά μέσα Τελική επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Κροκαλοπαγή, ασβεστόλιθοι, κερατόλιθοι Μέγιστα υπερκείμενα στη σήραγγα T26: 270m Μέγιστα υπερκείμενα στη στοά εκκαπνισμού: 200m Μέγιστα υπερκείμενα στις στοές διαφυγής: 45m Μελέτες γεωλογικής γεωτεχνικής Αξιολόγησης για το κυρίως σώμα της σήραγγας, για τα στόμια της σήραγγας, για τη στοά εκκαπνισμού και για τις στοές διαφυγής Οριστική μελέτη κατολίσθησης στην περιοχή της σήραγγας Τ26 Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη στομίων της σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη των στομίων της στοάς εκκαπνισμού και των στομίων των στοών διαφυγής Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη της στοάς εκκαπνισμού και των στοών διαφυγής Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Εύκαμπτη υποστήριξη με τη χρήση δικτυωτών ολισθαινόντων πλαισίων στα τμήματα της σήραγγας με έντονες συνθήκες σύνθλιψης της βραχόμαζας Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. - HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.E. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Γενική άποψη στομίου εξόδου νότιου κλάδου Εκσκαφθείσα σήραγγα Υπόγειο μέτωπο σήραγγας Περιοχή διασταύρωσης

11 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Πλατάνου Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 2,8 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Project Schedule Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 1.676m Μήκος βόρειου κλάδου: 1.565m Διατομή εκσκαφής: 120m 2 Τεχνικό Cut & Cover στο νότιο κλάδο εξόδου της σήραγγας: Συνολικό μήκος: 187m Μέθοδος όρυξης NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Εκσκαφθείσα σήραγγα Οπλισμένο Σκυρόδεμα C30/37 Μάργες, κροκολοπαγή, ασβεστόλιθοι Μέγιστα υπερκείμενα : 100m Περιγραφή ργρ Εργασιών Γεωλογική γεωτεχνική μελέτη αξιολόγησης Εκτίμηση κινδύνου κατολίσθησης της περιοχής των ανατολικών στομίων, του κυρίως σώματος της σήραγγας και της περιοχής των δυτικών στομίων Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη των στομίων της σήραγγας Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη σήραγγας Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη του τεχνικού cut & cover στο νότιο κλάδο εξόδου της σήραγγας Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Εκσκαφή Β φάσης στο σχηματισμό της μάργας Υποστήριξη με τη χρήση πλαισίων τύπου HEB Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS S.A.S. - HOCHTIEF Construction AG - J&P-ΑΒΑΞ A.E. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Εργασίες τελικής επένδυσης

12 Σήραγγες Αυτοκινητοδρόμου Μελετητικές υπηρεσίες Σηράγγων Τ2, Τ3, Τ4, Τ5 του Αυτοκινητοδρόμου Νο21 στο τμήμα Kiratpur - Ner Chowk, στις πολιτείες Punjab και Himachal Pradesh Βόρεια - Βορειοδυτική Ινδία, Παραχώρησης Ινδία Γεωλογική χαρτογράφηση & λοιπές υπηρεσίες επιτόπου του έργου παραχώρησης: Σήραγγες Τ2, T3, T4, T5 του Αυτοκινητόδρομου Νο 21 στο τμήμα Kiratpur - Ner Chowk στις πολιτείες Punjab και Himachal Pradesh, Ινδία Περιγραφή υ Σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Τ2, μονού κλάδου δίιχνη, διπλής κατεύθυνσης 650m, διατομή εκσκαφής ~105m 2 Σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Τ3, μονού κλάδου δίιχνη, διπλής κατεύθυνσης 400m, διατομή εκσκαφής ~105m 2 Σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Τ4, μονού κλάδου δίιχνη, διπλής κατεύθυνσης 1.410m, διατομή εκσκαφής ~105m 2 Σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Τ5, μονού κλάδου δίιχνη, διπλής κατεύθυνσης 860m διατομή εκσκαφής ~105m 2 Σήραγγα T2 Θέση στομίου P1 Υπόγεια εκσκαφή με τη μέθοδο NATM Σχηματισμός κατώτερου Siwalik της εμπρόσθιας τεκτονικής ζώνης των Ιμαλάϊων, αποτελούμενος από εναλλαγές ψαμμιτών και ιλυολίθων, πτωχές έως πολύ πτωχές τεχνικογεωλογικές συνθήκες, μέγιστα υπερκείμενα από 70m έως 140m Επισκόπηση και έλεγχος των διαθέσιμων μελετών και σχεδίων Γεωλογική χαρτογράφηση των σηράγγων T2, T3, T4, T5 σε διάδρομο 100m από τον κεντρικό άξονα τους Προγραμματισμός γεωτεχνικών ερευνών Καθορισμός προκαταρκτικού γεωλογικού μοντέλου των σηράγγων σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση υπόγειας εκσκαφής με τη μέθοδο ΝATM Συνεισφορά στη βελτιστοποίηση της χάραξης της σηράγγων Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιτόπου του έργου Οι μελέτες και υπηρεσίες εκπονήθηκαν-παρασχέθηκαν από κοινού με την INDUS CONSULTRANTS Pvt. Ltd, Ινδία Διατμητική ζώνη στην περιοχή του δυτικού στομίου P1 της σήραγγας Τ4 IL&FS TRANSPORTATION LTD, ΙΝΔΙΑ Γεωλογική κάτοψη της σήραγγας Τ3

13 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T2 Ε65 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Παραχώρησης ρ Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 1,3 δισ. Γενική άποψη στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Συνολικό μήκος: 2 x 2.910m Διατομή εκσκαφής: περίπου 110m 2 NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Μαξιλαροειδείς λάβες Δολερίτες, βασάλτες, μαξιλαροειδείς λάβες, αργιλικοί σχιστόλιθοι κερατόλιθοι, ασβεστόλιθοι, περιδοτίτες, σερπεντινίτες, γάββροι, ζώνες ρηγμάτων Μέγιστα υπερκείμενα: 270m Οριστική γεωλογική μελέτη Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη στομίων Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Εύκαμπτη υποστήριξη με τη χρήση δικτυωτών ολισθαινόντων πλαισίων σε τμήματα της σήραγγας με έντονες συνθήκες σύνθλιψης της βραχόμαζας Λύσεις κλειστών διατομών Τρισδιάστατο κέλυφος πεπερασμένων στοιχείων ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ E65 (FERROVIAL AGROMAN S.A.- DRAGADOS S.A. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Εκσκαφθείσα σήραγγα

14 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T5 Ε65 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 1,3 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Συνολικό μήκος: 2 x 1.490m Διατομή εκσκαφής: περίπου 110m 2 Τυπική διατομή εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Ψαμμίτες, ιλυόλιθοι, κροκαλοπαγή, ζώνες κερματισμού Μέγιστα υπερκείμενα: 220m Περιγραφή εργασιών Οριστική γεωλογική μελέτη Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη στομίων Χρήση δικτυωτών πλαισίων Εγκατάσταση μεταλλικών πλαισίων τύπου HEB Λύσεις κλειστών διατομών Κατά μήκος τομή εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ E65 (FERROVIAL AGROMAN S.A.- DRAGADOS S.A. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Ζώνες πλαστικοποίησης

15 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Τ6 Ε65 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, Παραχώρησης ρ Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Λεπτομέρειες σύνδεσης υπόγειας διάβασης πεζών Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 1,3 δισ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Συνολικό μήκος: 2 x 1.040m Διατομή εκσκαφής: περίπου 110m 2 NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Γεωμετρία εκσκαφής συνολικής διατομής Ψαμμίτες, ιλυόλιθοι, κροκαλοπαγή, ζώνες κερματισμού Μέγιστα υπερκείμενα: 90m Οριστική γεωλογική μελέτη Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη στομίων Χρήση δικτυωτών πλαισίων Εγκατάσταση μεταλλικών πλαισίων τύπου ΗEB Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ E65 (FERROVIAL AGROMAN S.A.- DRAGADOS S.A. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Τυπική διατομή τελικής επένδυσης της σήραγγας με ανάστροφο τόξο Δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων

16 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T7 E65 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 1,3 δισ. Γεωλογική γεωτεχνική διατομή Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: - Περιγραφή έργου Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου Συνολικό μήκος: 2 x 1.780m Διατομή εκσκαφής: περίπου 110m 2 NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Μέ ή ξ ώ Ψαμμίτες, ιλυόλιθοι, κροκαλοπαγή, ζώνες κερματισμού στομίων Μέγιστα υπερκείμενα: 150m Οριστική γεωλογική μελέτη Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη στομίων Χρήση δικτυωτών πλαισίων Εγκατάσταση μεταλλικών πλαισίων τύπου HEB Λύσεις κλειστών διατομών ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ E65 (FERROVIAL AGROMAN S.A.- DRAGADOS S.A. ΓΕΚ / ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) Μέτρα υποστήριξης μετώπου Γεωμετρία εκσκαφής συνολικής διατομής

17 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Αγίας Τριάδας Εγνατία Οδός, Τμήμα s Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου περίπου 9 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2007 Κατασκευή: Διατομές επανεπίχωσης τεχνικών στομίων εισόδου Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου 2 x 350m Διατομή εκσκαφής: 105m 2 NATM Χρήση μηχανικών μέσων με παροδική χρήση εκρηκτικών ά ή ή ί ή Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 προσωρινής υποστήριξης F1 Ιλυόλιθοι, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή Μέγιστα υπερκείμενα: 20m Οριστική γεωτεχνική ή& στατική μελέτη Οριστική μελέτη μέτρων αποκατάστασης στομίων σήραγγας Δοκοί προπορείας στο μέτωπο της άνω ημιδιατομής Εκτεταμένη υποστήριξη μετώπου Κατά μήκος τομή κατηγορίας εκσκαφής και ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τυπική διατομή κατηγορίας εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης F1

18 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Δορκάδας Κάθετος Άξονας: Θεσσαλονίκη - Σέρρες - Προμαχώνας, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου περίπου 12 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2005 Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου 2 x 480m Διατομή εκσκαφής: 105m 2 Άποψη στομίων NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Γνεύσιοι, πηγματιτικές απλιτικές φλέβες Μέγιστα υπερκείμενα: 30m Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη στομίων σήραγγας Τυπική διατομή τελικής επένδυσης Κατασκευή Elephant foot Εκτεταμένη υποστήριξη μετώπου ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τρισδιάστατο μοντέλο κατανομής τάσεων

19 Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος ημιστέγαστρου Β περίπου 15,4 εκ. περίπου 4,19 εκ. περίπου 11,2 εκ. Γενική άποψη του ημιστεγάστρου Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2008 Κατασκευή: α Περιγραφή υ Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα εδραζόμενα σε κυκλικής διατομής υποστυλώματα και σε κατάλληλες πασσαλοστοιχίες Μήκος Α ημιστεγάστρου: 95m Μήκος Β ημιστεγάστρου: 263m Μέγιστο ωφέλιμο ύψος: 9,40m Μανδύας αποσάθρωσης ασβεστολίθων, λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθοι, πηλίτες, αργιλικοί σχιστόλιθοι Αξιολόγηση γεωλογικών γεωτεχνικών ερευνών υπαίθρου Καθορισμός γεωτεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού Γεωμετρικός σχεδιασμός και στατική μελέτη των ημιστεγάστρων Έλεγχος των προσωρινών και μόνιμων συνθηκών ευστάθειας των διαμορφούμενων πρανών του ορύγματος Διαστασιολόγηση και σχεδιασμός της επανεπίχωσης των τεχνικών Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Μοντέλο επίλυσης ημιστεγάστρου Τυπική διατομή ημιστεγάστρου ΥΠΥΜΕΔΙ Γ.Γ.Δ.Ε. Δ1α Πανοραμική άποψη ορύγματος

20 Τεχνικά Έργα Σηράγγων Αυτοκινητόδρομου Φρέαρ Εκκαπνισμού Δίδυμης Οδικής Σήραγγας Δρίσκου Εγνατία Οδός, Τμήμα 2.3 Βόρεια Ελλάδα Φρέαρ εκκαπνισμού δίδυμης οδικής σήραγγας Δρίσκου περίπου 6 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Φρέαρ Eκκαπνισμού Ύψος: 190m Ωφέλιμη Διατομή: 19,5m2 Μέγιστη Διατομή Εκσκαφής: 34,8 m2 Άποψη του φρέατος εκκαπνισμού Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Φρέατος Συμβατικά καταβιβαζόμενη εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη με ανέλκυση των προϊόντων εκσκαφής και ανερχόμενη τελική επένδυση Εναλλαγές ψαμμιτών και ιλυολίθων με ζώνες διάτμησης και ρήγματα Εσωτερική διατμητική ολίσθηση και αστοχία Μέγιστο βάθος: 190m Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη υπογείων έργων Ειδικές μελέτες διερεύνησης / εντοπισμού της ζώνης αστοχίας Σχεδιασμός ειδικών μέτρων για διέλευση του φρέατος από τη διαταραγμένη ζώνη Σύστημα Ανέλκυσης Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης και πλήρωσης κενών Τσιμεντενέσεις στεγάνωσης Διατμητικά κλειδιά Δοκοί προπορείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Εκτιμηθείσα ζώνη αστοχίας

21 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2011 Κατασκευή: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου σήραγγας Περιγραφή υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Μήκος νότιου κλάδου: 2.580,3 m Μήκος βόρειου κλάδου: 2.320,6 m Διατομή σήραγγας: m 2 Στοές διαφυγής: m Μέθοδος όρυξης NATM Μηχανικά μέσα & εκρηκτικά Υπόγειο τμήμα σήραγγας Οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 Σχηματισμός μόλασσας αποτελούμενος από εναλλαγές ψαμμιτών και ιλυολίθων, παχυστρωματώδεις ψαμμίτες, ιλυόλιθοι, αραιές ενστρώσεις κροκαλοπαγών Μέγιστα υπερκείμενα: 210m Μελέτες γεωλογικής γεωτεχνικής αξιολόγησης του κυρίως σώματος της σήραγγας και των στομίων αυτής Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη των στομίων της σήραγγας Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη των υπογείων έργων της σήραγγας Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων Παροχή υπηρεσιών μελετητή επί τόπου του έργου Υπόγειο μέτωπο σήραγγας Χρήση δικτυωτών πλαισίων Λύσεις ανοιχτών & κλειστών διατομών Κατασκευή ειδικού τεχνικού από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για τη διέλευση της σήραγγαςαπόυφιστάμενημισγάγγεια AKTOR SHOQERI ANONIME TEKNIKE. Τεχνικό κάλυψης μισγάγγειας

22 Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος - Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Οριστική μελέτη ημιστεγάστρων Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Ημιστέγαστρα εδραζόμενα σε κυκλικής διατομής υποστυλώματα και θεμελιούμενα κατάλληλες πασσαλοστοιχίες Τυπική διατομή Ημιστεγάστρου Ανατολικής Ελίκης Μήκος Ημιστεγάστρου Πλατάνου: 38m Μήκος Ημιστεγάστρου Τεμένης: 118m Μήκος Ημιστεγάστρου Ανατολικής Ελίκης: 38m Λατυποπαγείς ασβεστόλιθοι, άμμοι, χάλικες, άργιλοι Αξιολόγηση γεωλογικών γεωτεχνικών ερευνών Γεωτεχνικός σχεδιασμός ημιστεγάστρων Στατικός σχεδιασμός ημιστεγάστρων Αναλύσεις ευστάθειας προσωρινών και μόνιμων πρανών Διαστασιολόγηση και σχεδιασμός ημιστεγάστρων Αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια Τελική αποκατάσταση ημιστεγάστρων Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Στατικό μοντέλο επίλυσης ημιστεγάστρου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Γενική άποψη Ημιστεγάστρου Στατικό μοντέλο Ημιστεγάστρου Πλατάνου

23 Σήραγγες Αυτοκινητόδρομου Σήραγγες AΣ1, AΣ2 & AΣ3 ΠΑΘΕ, Τμήμα Κακιά Σκάλα Κεντρική Ελλάδα Σήραγγες Αυτοκινητόδρομου περίπου 97 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ -Δίδυμες σήραγγες αυτοκινητόδρομου (AΣ1 & AΣ2) 3050m Διατομή: 192m 2 -Μονή σήραγγα (AΣ3) 1100m Διατομή: 192m 2 Σήραγγα ΑΣ1(Γεράνεια) NATM Χρήση εκρηκτικών Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Ασβεστόλιθοι, κορήματα Περιοχή σεισμικά ενεργή Μέγιστα υπερκείμενα: 200m Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Οι στατικές μελέτες εκπονήθηκαν από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Σήραγγα ΑΣ2 (Ευπάλινος) Σχεδιασμός ειδικής κατασκευής με οπλισμένο σκυρόδεμα (RCS) και ειδικής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα και πολυστερίνη (RCSP) για τη συμπλήρωση της διατομής της σήραγγας ΑΣ1, λόγω της απότομης μορφολογίας και της γειτνίασης της σήραγγας με τον υπάρχοντα αυτοκινητόδρομο ΑΚΤΩΡ Α.T.Ε. Σήραγγα ΑΣ3 (Αίθρα)

24 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Παναγιάς Εγνατία Οδός, Τμήμα 4.1.1s Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό Κόστος: περίπου 84,25 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: 2006-σήμερα Περιγραφή υ ΔίδυμηΣήραγγα Αυτοκινητοδρόμου 2 x 2670m Διατομή: 105m 2 NATM Χρήση μηχανικών μέσων, χρήση εκρηκτικών Οπλισμένο Σκυρόδεμα C20/25 Στόμια εισόδου Ιλυόλιθοι, ψαμμίτες, περιδοτίτες, κερατόλιθοι, γάββροι, ερυθροπηλίτες, τεκτονικό μείγμα Μέγιστα Υπερκείμενα: 250m Οριστική μελέτη εκσκαφής, προσωρινής υποστήριξης και τελικής επένδυσης, συμπεριλαμβανομένωνν των συνοδών έργων (στόμια, εσοχές, χώροι στάθμευσης, συνδετήριες σήραγγες, υδραυλικές διευθετήσεις) Επίβλεψη γεωτεχνικών ερευνών και γεωτεχνική αξιολόγηση κατά μήκος των δύο κλάδων Σύνταξη τευχών δημοπράτησης Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Λύσεις κλειστών διατομών Άκαμπτο κέλυφος προσωρινής υποστήριξης Σχεδιασμός των στομίων εισόδου με τη μέθοδο Cover & Cut, λόγω υφιστάμενων επιφανειακών αστοχιών Στόμιο εξόδου δεξιού κλάδου ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

25 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Αγίου Νικολάου Εγνατία Οδός, Τμήμα 3.3 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου περίπου 14,6 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμησήραγγα αυτοκινητοδρόμου 2 x 241m Διατομή: 105m 2 Στόμια εισόδου NATM Χρήση εκρηκτικών με σποραδική χρήση μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Φλύσχης αποτελούμενος κυρίως από παχυστρωματώδεις ψαμμίτες, εναλλαγές λεπτοστρωματωδών ιλυολίθων και ψαμμιτών και πηλίτες Σημαντικές εισροές υπογείων υδάτων Μέγιστα υπερκείμενα: 160m Υπόγειο τμήμα Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Επίβλεψη κατασκευής Οι στατικές μελέτες και η επίβλεψη εκπονήθηκαν από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Χρήση forepoles και spiles Ειδικά μέτρα αποστράγγισης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Φορείς Cut & Cover στομίων εισόδου

26 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Καλαμιών Εγνατία Οδός, Τμήμα 3.2 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου περίπου 23,5 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμησήραγγα αυτοκινητοδρόμου 2 x 783m Διατομή: m 2 Στόμια εξόδου NATM χρήση εκρηκτικών με σποραδική χρήση μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Φλύσχης αποτελούμενος κυρίως από παχυστρωματώδεις ψαμμίτες Εναλλαγές λεπτοστρωμματωδών ιλυόλιθων, ψαμμιτών και πηλίτες Σημαντικές εισροές υπογείων υδάτων Μέγιστα υπερκείμενα: 95m Σχεδιασμός στομίων εισόδου Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τρίιχνη διατομή σήραγγας

27 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Ανηλίου Εγνατία Οδός, Τμήμα 3.3 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου περίπου 88 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητόδρομου 2 x 1917m Διατομή: 105m 2 Στόμια εισόδου Μέθοδος όρυξης NATM Χρήση εκρηκτικών και μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Σχηματισμός φλύσχη αποτελούμενος από εναλλαγές ψαμμιτών και ασθενών ιλυολίθων Τεκτονικό μίγμα αποτελούμενο κυρίως από ασθενείς και μαλακούς ιλυολίθους Μέγιστα υπερκείμενα: 250m Στόμια εξόδου Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Επίβλεψη κατασκευής Οι στατικές μελέτες και η επίβλεψη εκπονήθηκαν απόκοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ A.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Εύκαμπτη υποστήριξη με τη χρήση δικτυωτών ολισθαινόντων πλαισίων στα τμήματα της σήραγγας με έντονες συνθήκες σύνθλιψης της βραχόμαζας Λύσεις κλειστών διατομών Εργοδότες ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Υπόγειο τμήμα

28 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Ανθοχωρίου Εγνατία Οδός, Τμήμα 3.2 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου περίπου 14,6 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητοδρόμου 2 x 673m Διατομή: 105m 2 NATM Χρήση μηχανικών μέσων με παροδική χρήση εκρηκτικών Στόμια εξόδου Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και C30/37 Πολύ ασθενείς τεκτονισμένοι πηλίτες με δομή τεκτονικού μίγματος Λεπτά στρώματα ψαμμιτών και ιλυολίθων υπό μορφή χαλίκων Μέγιστα υπερκείμενα: 90m Oριστική μελέτη μέτρων αποκατάστασης Επανασχεδιασμός εκσκαφής, προσωρινής υποστήριξης και τελικής επένδυσης Επιτόπου αξιολόγηση μετακινήσεων Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής Ο σχεδιασμός του έργου εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ A.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Στόμια εισόδου Καθαίρεση και αποκατάσταση του υπάρχοντος παραμορφωμένου κελύφους προσωρινής υποστήριξης Ενδιάμεση επένδυση ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τυπική διατομή

29 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Δρίσκου Εγνατία Οδός, Τμήμα 2.3 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα αυτοκινητόδρομου Φρέαρ αερισμού περίπου 129 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ - Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητόδρομου 2 x 4500m Σό όδ Διατομή: 105m 2 - Φρέαρ αερισμού Ύψος: 186m Διατομή: 22.4m 2 NATM Χρήση εκρηκτικών και μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Φρέατος Κατασκευή Top down εκτός από τα τελευταία μέτρα τα οποία θα ορυχθούν μέσα από τη σήραγγα Στόμια εισόδου Εναλλαγές ψαμμιτών και ιλυολίθων με ζώνες διάτμησης και ρήγματα Μέγιστα υπερκείμενα: 230m Σήραγγα κατά την α φάση εκσκαφής Oριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη σήραγγας Oριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη για το φρέαρ αερισμού Οι μελέτες εκπονήθηκαν από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης Προεντεταμένα αγκύρια Εργοδότες ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Tυπική διατομή σήραγγας στη θέση του φρέατος αερισμού

30 Σήραγγες Αυτοκινητόδρομου Σήραγγες Σ1 & Σ2 Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Σήραγγες Αυτοκινητόδρομου περίπου 29,3 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμες σήραγγες αυτοκινητοδρόμου 3108m Διατομή: 105m 2 Μηκοτομή κατηγορίας εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης με χρήση forepoling NATM Χρήση εκρηκτικών με σποραδική χρήση μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Λατυποπαγείς και κατακλαστικοί ασβεστόλιθοι Εβαπορίτες Μεγάλη ρηξιγενής ζώνη Μέγιστα υπερκείμενα: 120m Σήραγγα Σ1 Oριστική γεωτεχνική μελέτη σηράγγων Επίβλεψη κατασκευής Χρήση forepoles και spiles Μικροπάσσαλοι με τσιμεντένεμα για την ευστάθεια του μετώπου ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Σήραγγα Σ2

31 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Σ4 Εγνατία Οδός, Τμήμα 5.2 Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου περίπου 13,2 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμησήραγγα αυτοκινητοδρόμου 2 x 272m Διατομή: 105m 2 Στόμια εξόδου NATM Χρήση μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Λεπτοστρωματώδη μάρμαρα, γνεύσιοι και αποσαθρωμένοι σχιστόλιθοι με χαοτική δομή Μέγιστα υπερκείμενα: 50m Oριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Επανασχεδιασμός στομίου εισόδου λόγω μεγάλης ενεργού κατολίσθησης Κατασκευή τελικής επένδυσης Forepoling στο μέτωπο της άνω ημιδιατομής και της βαθμίδας Εκτεταμένη υποστήριξη μετώπου Άκαμπτο κέλυφος προσωρινής υποστήριξης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Στόμια εισόδου

32 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου περίπου 29,3 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ 1300m Στόμια εισόδου Διατομή: 104m 2 NATM Χρήση εκρηκτικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθοι, φυλλίτες και σχιστόλιθοι Μέγιστα υπερκείμενα: 127m Oριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Υπόγειο τμήμα ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Στόμιο εξόδου αριστερού κλάδου

33 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Ναυπάκτου Παράκαμψη Ναυπάκτου Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου περίπου 8 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ 110m Στόμιο εισόδου Διατομή: 113m 2 NATM Χρήση μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Φλύσχης αποτελούμενος από ιλυόλιθους και μάργες Μέγιστα υπερκείμενα: 14m Oριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Η μελέτη εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Υπόγειο τμήμα Χρήση forepoles Λύσεις κλειστών διατομών ΤΡΙΤΩΝ Α.Ε. Στόμιο εξόδου

34 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Σ3 Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου περίπου 88,1 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητόδρομου 2 x 230m Στόμια εισόδου Διατομή: 105m 2 NATM Μηχανικά μέσα Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Φυλλίτες, σχιστόλιθοι και εδαφικά υλικά σε περιοχή ενεργούς κατολίσθησης Μέγιστα υπερκείμενα: 35m Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Σχεδιασμός μέτρων αποκατάστασης και σταθεροποίησης σήραγγας χωρικά κινούμενης Η στατική μελέτη εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Σήραγγα μετά την πλήρη εκσκαφή Αγκυρωμένος πασσαλότοιχος Μόνιμα προεντεταμένα αγκύρια εφαρμοζόμενα από το εσωτερικό της σήραγγας στην περιοχή του ρωγματωμένου μ ανάστροφου τόξου Τσιμεντενέσεις σταθεροποίησης εφαρμοζόμενες από το εσωτερικό της σήραγγας ΑΕΓΕΚ Α.Ε. Σήραγγα με μόνιμη επένδυση

35 Σήραγγες Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγες Σ1 & Σ2 Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Σήραγγες Αυτοκινητόδρομου περίπου 82,2 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμες σήραγγες αυτοκινητοδρόμου 2x840m & 2x315m Διατομή: 105m 2 Φορείς Cut & Cover στομίων εισόδου σήραγγας Σ1 NATM Χρήση εκρηκτικών και μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Φυλλίτες, ψαμμίτες Υπόγεια ύδατα Μέγιστα υπερκείμενα: 120m Oριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Η στατική μελέτη εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Στόμια εξόδου σήραγγας Σ2 Στήριξη μετώπου με spiles Ειδικές τεχνικές αποστράγγισης και αγκύρωσης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Κατασκευή τελικής επένδυσης στη σήραγγα Σ1

36 Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου Σήραγγα Σ2.1 Εγνατία Οδός, Τμήμα Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητόδρομου περίπου 5 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη σήραγγα αυτοκινητόδρομου Συνολικό μήκος: 2 x 287m Διατομή: 105m 2 Στόμια εισόδου NATM Χρήση εκρηκτικών & μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Φυλλίτες, ψαμμίτες Μέγιστα υπερκείμενα: 25m Oριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Η στατική μελέτη εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Εργασίες τελικής αποκατάστασης στομίων εισόδου

37 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Αγίου Ηλία Παραϊόνιος Οδός Δυτική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου περίπου 16 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ 623m Στόμιο εισόδου Διατομή: 113m 2 NATM Χρήση εκρηκτικών με σποραδική χρήση μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 Μάργες, άργιλοι, χάλικες, εβαπορίτες, ασβεστόλιθοι Υπόγεια ύδατα Μέγιστα υπερκείμενα: 75m Oριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Η στατική μελέτη εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. & την EDR GmbH, Μόναχο Διατομή σήραγγας Χρήση spiles Άκαμπτη επένδυση από σκυρόδεμα ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. Κατασκευή Cut & Cover στο στόμιο εξόδου

38 Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα Νέστου Εγνατία Οδός, Τμήματα Βόρεια Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό Κόστος: περίπου 6 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμη Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου 2 x 310m Διατομή: 105m 2 Σχεδιασμός εκσκαφών στομίων εξόδου NATM Χρήση μηχανικών μέσων, χρήση εκρηκτικών Οπλισμένο Σκυρόδεμα C20/25 Μάρμαρα, σχιστόλιθοι, γνεύσιοι Μέγιστα Υπερκείμενα:40m Oριστική μελέτη εκσκαφής, προσωρινής υποστήριξης και τελικής επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων (στόμια, εσοχές) Σχεδιασμός υδραυλικών διευθετήσεων Σχεδιασμός μέτρων αποκατάστασης τοπίου στα στόμια των σηράγγων Τυπική διατομή σήραγγας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

39 Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Τεχνικά Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα από τον Πλαταμώνα έως την Κατερίνη Κεντρική Ελλάδα Σήραγγες, ημιστέγαστρο και έλεγχος υφιστάμενων τεχνικών έργων αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα από τον Πλαταμώνα έως την Κατερίνη περίπου 100 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη Προσφοράς: Κατασκευή: Περιγραφή υ Δίδυμες Σήραγγες Σ1, Τεμπών & Πλαταμώνα Συνολικό αθροιστικό μήκος: m Διατομή εκσκαφής: 106m 2-195m 2 Ωφέλιμηδιατομή: μ 66m 2-84m 2 Στοές διαφυγής πεζών και οχημάτων Συνολικό μήκος: 420m Διατομή εκσκαφής: 12,5m 2-33,7m 2 Ωφέλιμη διατομή: 7,5m 2-24m 2 Φρέαρ αερισμού σήραγγας Πλαταμώνα Βάθος φρέατος: 35m Διατομή: κυκλική ωφέλιμη διάμετρος 5,3m NATM Χρήση εκρηκτικών & μηχανικών μέσων Μόνιμη Επένδυση Οπλισμένο σκυρόδεμα Ημιστέγαστρο Μήκος 400m Διατομή: ανοικτή ορθογωνική με εσωτερικές διαστάσεις 10,5m(πλάτος) x6,78m(ύψος) Ανοίγματα φορέα πλάτους 2,95m & ύψους 3,95m μέσω κιωνοστοίχισης από κολώνες Φ120 σε αξονικές αποστάσεις 4,15m Έλεγχος στατικής επάρκειας 52 υφιστάμενων τεχνικών (γεφυρών, άνω διαβάσεων) Αλλούβια, κορήματα, ασβεστόλιθοι, όλθ σχιστόλιθοι, μάρμαρα, φυλλίτες, σερπεντινίτες, αμφιβολίτες Υπόγεια ύδατα Μέγιστο ύψος υπερκείμενων στις σήραγγες: 100m 280m Προμελέτες έργων και προετοιμασία Φακέλου Τεχνικών στοιχείων για την υποβολή της προσφοράς εκ μέρους του ομίλου ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Τυπικές διατομές σήραγγας Τυπική διατομή ημιστεγάστρου ΟΜΙΛΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. - ΤΕΒ Α.Ε.- ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. ΕΤΕΘ Α.Ε. VINCI S.A. VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS)

40 Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες Αυτοκινητοδρόμου Ιόνιας Οδού Δυτική Ελλάδα Σήραγγες Αυτοκινητοδρόμου Ιόνιας Οδού περίπου 40 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη Προσφοράς: 2005 Κατασκευή: Περιγραφή υ 4 Δίδυμες Οδικές Σήραγγες Συνολικό αθροιστικό μήκος: 7.210m Διατομή εκσκαφής: 84m 2-133m 2 Ωφέλιμη διατομή: 64m 2-81m 2 Τυπική διατομή σήραγγας Στοές διαφυγής πεζών και οχημάτων Συνολικό μήκος: 720m Διατομή εκσκαφής: 12,5m 2-33,7m 2 Ωφέλιμη διατομή: 7,5m 2-24m 2 NATM Χρήση εκρηκτικών & μηχανικών μέσων Μόνιμη Επένδυση Οπλισμένο Σκυρόδεμα Β35 Τυπική διατομή εκσκαφής & προσωρινής υποστήριξης σήραγγας Φλύσχης (εναλλαγές ψαμμιτών, ιλυολίθων), λεπτοπλακώδεις ασβεστόλιθοι Μέγιστο ύψος υπερκείμενων: 60m 110m Προμελέτες σηράγγων και προετοιμασία Φακέλου Τεχνικών στοιχείων για την υποβολή της προσφοράς Διατομή προσωρινής & τελικής διαμόρφωσης στομίων ΟΜΙΛΟΣ ΑΙΑΣ (J&P ΑΒΑΧ Α.Ε. ΕΤΕΘ Α.Ε. VINCI CONSTRUCTION HELLAS A.E. VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJECTS)

41 Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες Αυτοκινητοδρόμου Ε65 Κεντρική Ελλάδα Σήραγγες Αυτοκινητοδρόμου Ε65 περίπου εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη Προσφοράς: 2006 Κατασκευή: Περιγραφή υ 12 Δίδυμες Οδικές Σήραγγες Συνολικό αθροιστικό μήκος: m Διατομή εκσκαφής: 86m 2-167m 2 Ωφέλιμη διατομή: 61m 2-78m 2 Στοές διαφυγής πεζών και οχημάτων Συνολικό μήκος: 720m Διατομή εκσκαφής: 12,5m 2-33,7m 2 Ωφέλιμη διατομή: 7,5m 2-24m 2 NATM Χρήση εκρηκτικών & μηχανικών μέσων Μόνιμη Επένδυση Οπλισμένο Σκυρόδεμα Β35 Δολερίτες, περιδοτίτες, σχιστοκερατόλιθοι, γάββροι, σχηματισμοί μόλασσας (κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, ιλυόλιθοι) Μέγιστο ύψος υπερκείμενων: 30m 310m Προμελέτες σηράγγων και προετοιμασία Φακέλου Τεχνικών στοιχείων για την υποβολή της προσφοράς Τυπικές διατομές σηράγγων ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

42 Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Τεχνικά Αυτοκινητοδρόμου Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Κεντρική & Νότια Ελλάδα Σήραγγες, ημιστέγαστρα, τεχνικά Cut & Cover και μόνιμα αντιστηριζόμενα ορύγματα Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα περίπου 300 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη Προσφοράς: 2006 Κατασκευή: Περιγραφή υ Έργα κατά μήκος του υφιστάμενου εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου - Πατρών 14 Οδικές Σήραγγες (7 Μονές και 7 Δίδυμες) Συνολικό αθροιστικό μήκος: m Διατομή εκσκαφής: 84m 2-167m 2/ Ωφέλιμη διατομή: 58,75m 2-82,00m 2 Στοές διαφυγής πεζών και οχημάτων στις 7 σήραγγες Συνολικό μήκος: 1.640m Διατομή εκσκαφής: 12,50m 2-33,7m 2 / Ωφέλιμη διατομή: 7,5m 2-24,00m 2 Φρέαρ αερισμού στη σήραγγα Παναγοπούλας Βάθος φρέατος: περίπου 200m Διατομή: κυκλική, διαμέτρου 5m : NATM Χρήση εκρηκτικών & μηχανικών μέσων Μόνιμη Επένδυση: Οπλισμένο σκυρόδεμα Β 35 1 Cut & Cover διπλού κλάδου και 3 ημιστέγαστρα μονού κλάδου Συνολικό αθροιστικό μήκος 555m Διατομή: κλειστού κιβωτίου (C&C) και κολώνες διαμέτρου 1,2m σε αξονικές αποστάσεις (4,2m) στο τμήμα μεταξύ των δύο κλάδων οδοποιίας Χρήση πασσαλότοιχων και προεντεταμένων αγκυρίων για την αντιστήριξη των πρανών 18 μόνιμα αντιστηριζόμενα ορύγματα Συνολικό μήκος 3.420m / Μέγιστο ύψος: 5m-20m Αντιστήριξη με αγκυρωμένους πασσαλότοιχους, γαλβανισμένα αγκύρια, πλέγματα συγκράτησης βραχοπτώσεων και αγκυρωμένα πλέγματα προστασίας πρανών Μάργες, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή του νεογενούς, ασβεστόλιθοι, κερατόλιθοι, φλύσχης, κορήματα Υπόγεια ύδατα Περιοχή ενεργά σεισμική Κατολισθήσεις μεγάλης κλίμακας κατά θέσεις, επιφανειακοί ερπυσμοί, χαλαρά εδαφικά υλικά κατολισθήσεων Μέγιστο ύψος υπερκείμενων στις σήραγγες: 35m 270m Προμελέτες έργων και προετοιμασία Φακέλου Τεχνικών στοιχείων για την υποβολή της προσφοράς εκ μέρους του ομίλου ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Γεωλογική-γεωτεχνική αναγνώριση στις περιοχές των τεχνικών Αποτίμηση συνθηκών ασφαλείας υφιστάμενων σηράγγων Κακιάς Σκάλας & Παράκαμψης Πατρών Οι εργασίες εκπονήθηκαν από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. VINCI CONSTRUCTION HELLAS A.E.) Τυπική διατομή σήραγγας Τυπική διατομή ημιστεγάστρου Τυπική διατομή μόνιμου αντιστηριζόμενου ορύγματος

43 Τεχνικό Τεχνικό Cut & Cover Αν. Στομίου Σήραγγας Αγ. Ηλία Παραϊόνιος Οδός Δυτική Ελλάδα Τεχνικό με Εκσκαφή και Επανεπίχωση (Cut & Cover) περίπου 3,5εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2003 Κατασκευή: Περιγραφή υ Τεχνικό με εκσκαφή και επανεπίχωση 120m Διατομή πεταλοειδής Σκυροδέτηση θόλου Μάργες, άργιλοι, χάλικες Υλικά κατολίσθησης Υπόγεια ύδατα Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Ο σχεδιασμός των στατικών εργασιών εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Κατασκευή 2 σειρών πασσάλων με κεφαλόδεσμο Σκυροδέτηση σύνδεση θόλου με τον κεφαλόδεσμο των πασσάλων Μόρφωση πλευρικών τοιχίων σε καμπύλη επιφάνεια με χρήση μεταλλότυπου Κατασκευή τοίχου απόληξης με χρήση μεταλλότυπου, μήκους 8m Οπλισμός πυθμένα και κατασκευή πλευρικών τοιχωμάτων ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. Κορωνίδα τεχνικού

44 Τεχνικό Cut & Cover Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Στομίων Σηράγγων Τεχνικά με Εκσκαφή και Επανεπίχωση για την περιβαλλοντική αποκατάσταση στομίων σηράγγων περίπου 1-4εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: Κατασκευή: Περιγραφή υ Τεχνικά Cut & Cover 5-120m Διατομή πεταλοειδής Τεχνικό Cut & Cover στομίου εισόδου σήραγγας ΑΣ1 (Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, τμήμα Κακιά Σκάλα) Σχιστόλιθοι, ασβεστόλιθοι, Υλικά επωθήσεων,ψαμμίτες, Ιλυόλιθοι Υπόγεια νερά Οριστική γεωτεχνική και στατική μελέτη Ο σχεδιασμός των στατικών εργασιών εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Τεχνικό Cut & Cover στομίου εισόδου σήραγγας Σ1 (Εγνατία Οδός, τμήμα ) Εργοδότες ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΕΓΕΚ Α.Ε. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. J&P ΑΒΑΞ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Τεχνικά Cut & Cover στομίων εισόδου σήραγγας Αγ. Νικολάου (Εγνατία Οδός, τμήμα 3.3)

45 Τεχνικό Τεχνικό Cut & Cover Παράκαμψη Ναυπάκτου Κεντρική Ελλάδα Τεχνικό με Εκσκαφή και Επανεπίχωση περίπου 5εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2004 Κατασκευή: Υπό κατασκευή Περιγραφή υ Τεχνικό με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Cover) 140m Διατομή: κλειστού κιβωτίου Ελεύθερο άνοιγμα: 13,30m Κατακόρυφα τοιχώματα με ύψος 8,80m-9,50m Χαρακτηριστικά κορωνίδας: Ύψος: 1m Πάχος: 40cm Πετάσματα και τοίχοι αντιστήριξης στην αρχή και το τέλος του τεχνικού για τη συναρμογή τουέργου με την ανοικτή οδοποιία Τυπική διατομή φορέα Πολύ ασθενείς τεκτονισμένοι ιλυόλιθοι, κατακλασμένοι ασβεστόλιθοι Υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας Οριστική γεωτεχνική & στατική μελέτη Ο σχεδιασμός των στατικών εργασιών εκπονήθηκε από κοινού από την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. και την EDR GmbH, Μόναχο Όψη φορέα ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

46 Σιδηροδρομικό Παροχή υπηρεσιών ανασκόπησης, ελέγχου και επαλήθευσης τεχνικών μελετών και οριστικές μελέτες σιδηροδρομικής σήραγγας Παναγοπούλας της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, Τμήμα Ροδοδάφνη Ψαθόπυργος, Ελλάδα Παροχή υπηρεσιών ανασκόπησης, έλεγχος και επαλήθευσης μελετών του έργου: Κατασκευή της Ν.Δ.Σ.Γ. στο τμήμα Ροδοδάφνη Ψαθόπυργος από Χ.Θ έως Χ.Θ και σήραγγας Παναγοπούλας. Οριστικές μελέτες σιδηροδρομικής σήραγγας Παναγοπούλας. Συνολικό κόστος κατασκευής: περίπου 293 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Μελέτη Κατασκευή: Περιγραφή έργου Τεχνικός έλεγχος και επαλήθευση τεχνικών μελετών: Τεσσάρων (4) Οδικών Γεφυρών Τριάντα (30) Σιδηροδρομικών Γεφυρών Πενήντα (50) Τοίχων Αντιστήριξης Δίδυμης σιδηροδρομικής σήραγγας Παναγοπούλας συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εισόδου & εξόδου (συνολικού μήκους ~8.50km) Οριστικές μελέτες σιδ. σήραγγας Παναγοπούλας Δυτική σήραγγα προσβολής σιδ. Σήραγγας Παναγοπούλας 68m, Διατομή εκσκαφής: 44m 2, Υπερκείμενα: 35m Στόμιο Δυτικής σήραγγας προσβολής ( 18m, Πάσσαλοι Ø 1.20) Θάλαμοι διευρυμένων διαστάσεων και συνδετήρια στοά Δυτικής σήραγγας προσβολής 52m, Διατομή εκσκαφής: 77m 2, Υπερκείμενα: 62m Θάλαμοι διευρυμένων διαστάσεων και ενδιάμεση συνδετήρια στοά σήραγγας ενδιάμεσης προσβολής 55m, Διατομή εκσκαφής: 77m 2, Υπερκείμενα: 202m Κατηγορία εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης ΣΠ2, Δυτικής Σήραγγας Προσβολής Λεπτομέρεια πασσαλοστοιχίας γέφυρας Γεωολογία Τεταρτογενείς αποθέσεις αργιλικών κορημάτων κυρίως από την αποσάθρωση των μαργών της περιοχής, καθώς και πλειοπλειστοκαινικά ιζήματα που χαρακτηρίζονται από εναλλαγές μαργών (στιφρών αργίλων) και κροκαλοπαγών, κερατόλιθοι, ασβεστόλιθοι Παροχή υπηρεσιών ανασκόπησης, ελέγχου και επαλήθευσης μελετών. Εντοπισμός ελλείψεων στην πληρότητα και στην επάρκεια τους και επισήμανση ζητημάτων κατασκευασιμότητας και την εφαρμοσιμότητας των μελετών. Οριστική μελέτη Δυτικής σήραγγας πρόσβασης και στομίου αυτής Οριστικές μελέτες θαλάμων διευρυμένων διαστάσεων και συνδετήριων στοών Εργοδότες Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. Κατασκευαστική Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Οριζοντιογραφία στομίου σήραγγας πρόσβασης Πασσαλοστοιχία στομίου πρόσβασης

47 Σιδηροδρομικό Σιδηροδρομική Σήραγγα ΣΣ5 της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Λειανοκλαδίου- Δομοκού Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα ΣΣ5 περίπου 5,5 εκ. Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2010 Κατασκευή: Άποψη στομίου εισόδου Περιγραφή ργρ υ Διάνοιξη υπολειπόμενου τμήματος σήραγγας ΣΣ5 Συνολικό μήκος: 370m Μη διανοιγμένο μήκος 32m Διατομή εκσκαφής: 160m 2 NATM Χρήση μηχανικών μέσων Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Τυπική διατομή εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης Βασάλτες, σχιστοκερατόλιθοι Ειδική οριστική γεωτεχνική μελέτη για το μη διανοιγμένο τμήμα της σήραγγας & στατική μελέτη για το σύνολο της σήραγγας Τελική διαμόρφωση και αποκατάσταση στομίου εισόδου Χρήση δοκών προπορείας Εκσκαφή σε δύο φάσεις Λοξή απόληξη στομίου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Σιδηροδρομική σήραγγα κατά την α φάση εκσκαφής Στατικό μοντέλο επίλυσης

48 Σιδηροδρομικό Σιδηροδρομική Σήραγγα ΣΣ6 της Νέας Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών Ταχυτήτων Λειανοκλαδίου- Δομοκού Κεντρική Ελλάδα Δίδυμη σιδηροδρομική σήραγγα ΣΣ6 Χρονοδιάγραμμα υ Σχεδιασμός: 2010 Κατασκευή: Περιγραφή υ Μελέτη του μη διανοιχθέντος τμήματος της σήραγγας με βάση τα στοιχεία από το ήδη διανοιγμένο τμήμα και ανάδρομες αναλύσεις Προκαταρκτικός έλεγχος επάρκειας φορέα τελικής επένδυσης Άποψη στομίων εξόδου Συνολικό μήκος σήραγγας: 2 x 6400m Μη διανοιγμένο μήκος: 2 x 1800m Μέγιστα υπερκείμενα: 375m Διατομή εκσκαφής: 120m 2 NATM Χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 Βασάλτες, μαξιλαροειδείς λάβες, δολερίτες, διαβάσεις, περιδοτίτες, σχιστοκερατόλιθοι Διατομή εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης Γεωτεχνική μελέτη εκσκαφής και άμεσης υποστήριξης για το μη διανοιγμένο τμήμα της σήραγγας Έλεγχος επάρκειας φορέα τελικής επένδυσης Χρήση δοκών προπορείας Εκσκαφή σε δύο φάσεις ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Προσομοίωμα πεπερασμένων στοιχείων

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Ρουμανία Σήραγγες, ορύγματα και επιχώματα του Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov,

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα

Σιδηροδρομική Σήραγγα Αττικό Μετρό Αθηνών Επέκταση Γραμμής 3 Αθήνα Σιδηροδρομική Σήραγγα Επέκταση Γραμμής 3 Σιδηροδρομική σήραγγα Φρέατα έναρξης κατασκευής περίπου 43,12 εκατ. Σχεδιασμός: 2002-2005 Κατασκευή: 2002-2006 -Σιδηροδρομική σήραγγα σε αστικό περιβάλλον 1890m

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Μελέτη Ενίσχυσης Υπόβασης Υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας Λειανοκλαδίου στο τμήμα 14+300 19+000.

Έργο Μελέτη Ενίσχυσης Υπόβασης Υποδομής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας Λειανοκλαδίου στο τμήμα 14+300 19+000. Σιδηροδρομικό Μελέτη Ενίσχυσης Υπόβασης Εξωτερικά Έργα Βορείου Μετώπου Σιδηροδρoμικής Σήραγγας Καλλιδρόμου, της Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ. Τιθορέα - Λειανοκλάδι Νομός Φθιώτιδας, Περιοχή Κόμνηνα Μελέτη Ενίσχυσης Υπόβασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Οι Σήραγγες της Εγνατίας Οδού Παρουσίαση στην Ενημερωτική Εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων & Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ) 10 Δεκέμβρη 2007 --- Ε.Μ.Π. Εργο Προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Ρουμανία Σήραγγες, ορύγματα και επιχώματα του Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov,

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Librazhd, Αλβανία Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. περίπου 7 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50

Ν.Α.Τ.Μ. 1355 Πεταλοειδής 95 50 ΕΡΓΟ : ΟΔΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ : Κ/Ξ MAYEREDER KRAUS - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 Σήραγγα Οδική Ασβεστόλιθοι- Κερατόλιθοι- Αργιλικοί Σχιστόλιθοι Ν.Α.Τ.Μ. 1355

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ www.odotechniki.gr ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΝΩΔΟΜΗ Διεύθυνση: 3 ης Σεπτεμβρίου 59, Τ.Κ. 10433, Αθήνα e-mails:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Σήραγγες της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του έργου της Εγνατίας Οδού εβδομήντα τέσσερις οδικές σήραγγες συνολικού μήκους περίπου 100 χλμ. (ανηγμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραμμα Έργου. ~ 358m

Χρονοδιάγραμμα Έργου. ~ 358m Μετρό Επέκταση Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Προμελέτες Προσφοράς, Οριστικές Μελέτες και Μελέτες Εφαρμογής για δύο (2) σήραγγες ΤΒΜ μονής τροχιάς, ένα (1) σταθμό μετρό και έναν (1) επίσταθμο, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Γρ. Σαµπατακάκης, ιπλ. Πολ. Μηχανικός Μ. Sc. Μέλος της Ε.Ε. Αντισεισµικής Μηχανικής Τ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατασκευή σηράγγων, υδροηλεκτρικών έργων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα

Μεταλλευτικό Έργο Απόθεση Καταλοίπων Επεξεργασίας Βωξίτη Νομός Βοιωτίας, Κεντρική Ελλάδα TOMH 7-7 1:1000 Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Δυτική τάφρος αποστράγγισης Αύλακα αποστράγγισης αναβαθμού Ανοικτή επενδεδυμένη τάφρος, με έγχυτο σκυρόδεμα C16/20 και ένα πλέγμα Τ131, τραπεζοειδούς διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/2006 1 ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί) 1. Σε μια σήραγγα μεγάλου βάθους πρόκειται να εκσκαφθούν σε διάφορα τμήματά της υγιής βασάλτης και ορυκτό αλάτι. α) Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος κατασκευής: Χρονοδιάγραμμα Έργου Σχεδιασμός: 2009-2011 Κατασκευή: -

Κόστος κατασκευής: Χρονοδιάγραμμα Έργου Σχεδιασμός: 2009-2011 Κατασκευή: - 8 69 64 1.30 Εξειδικευμένες Γεωτεχνικές Μελέτες Σύνθετα Συστήματα και Τεχνικά Αντιστήριξης Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα, Παραχώρησης Κεντρική & Νότια Ελλάδα Οριστικές μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Εισηγητής : Ν. Καζίλης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εισηγητής : Ε. Στάρα Γκαζέτα Γ. Παρηγόρης Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Έργο Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα T1 Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, Τμήμα Μαλιακός Κλειδί, Παραχώρησης Κεντρική Ελλάδα Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 1,25 δισ. Γενική άποψη των στομίων εισόδου Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Αντιπλημμυρικά έργα Μέρος Δ Συστήματα Εκτροπής Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Υ.Π.&Π. -ΔΠΜΣ - Πλημμύρες & Αντιπλημμυρικά Έργα - Ν.Ι.Μουτάφης 1 Πολιτικών Μηχανικών Τ.Υ.Π.&Π.-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ

ΟΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (m 3 ) ΠΛΑΤΟΣ (m) ΜΗΚΟΣ (m) ~8-10 ~5 23 ~900-1150 ~7 ~28 ~1000 ~16.5 ~50 ~16500 ~25.5 ~60 ~30000 ΦΡΕΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΑ Σήραγγα Απαγωγής αέρα Σταθμού Κροκαλοπαγή- Αργιλοι ~8-0 ~ ~900-0 0 cm Ορθογων. Είσοδος Σταθμού ~0-0 (Κεκλιμένη από την επιφάνεια του εδάφους) ~7 ~8 ~000 0 cm - Σταθμού (χωρίς κλιμακοστάσια) ~6. ~0 ~600

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισηγητές : Χ. Γεωργανόπουλος Θεσσαλονίκη, 15-16/10/99 ΕΟΑΕ και ΕΕΣΥΕ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ: ΣΥΛΛΗΨΗ-

Διαβάστε περισσότερα

Δομή παρουσίασης. Βασικές ενέργειες για μείωση διακινδύνευσης π εριοχών κατολισθήσεων 4 παραδείγματα σταθεροποίησης κατολισθήσεω ν

Δομή παρουσίασης. Βασικές ενέργειες για μείωση διακινδύνευσης π εριοχών κατολισθήσεων 4 παραδείγματα σταθεροποίησης κατολισθήσεω ν Κατολισθητικά φαινόμενα στην Εγνατία οδό: διάγνωση, αντιμετώπιση, παρακολούθηση Ελένη Σακουμπέντα Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Τμηματάρχης Γεωτεχνικών Διεύθυνση Μελετών esakum@egnatia.gr

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για :

6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : 6.6 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ (Pre-Studies) Τα ακόλουθα άρθρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για : (i) (ii) Συµβάσεις "Μόνο Κατασκευής", κατά τις οποίες δεν απαιτούνται τεύχη σύµβασης σ' αυτή τη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚ ΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003-2004 ΣΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚ ΡΟΜΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003-2004 ΣΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» των Σχολών Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών και Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ * Η Προκαταρκτική Μελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες :

6.5 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ * Η Προκαταρκτική Μελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες : 6.5 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ * 6.5.1 ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΜΕ ΙΑΤΡΗΣΗ 6.5.1.1 Γενικό Αντικείµενο Εργασίας Η Προκαταρκτική Μελέτη θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες : (i) Πρότυπα (κανονισµοί)

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης. Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area

Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης. Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area Σύστηµα Αντιστήριξης Οδού και Αγωγού Ύδατος σε Περιοχή Κατολίσθησης Retaining System for a Road and Water Pipeline Crossing a Landslide Area ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ, Π.Λ. ΑΝΙΗΛΙ ΗΣ, Θ.Σ. ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ,.Γ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

O T M Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Σ Η Ρ Α Γ Γ Ε Σ

O T M Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ε Σ ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Σ Η Ρ Α Γ Γ Ε Σ Σιδηροδρομική σήραγγα Ορφανών, διπλής γραμμής, διαμέτρου D=10m, και μήκους L=1000m. Στάδια : προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη. R p 1982-1983 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Δ.Ο.Μ.Π. 620.000(*) Σιδηροδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔ "ΟΙ ΣΗΡΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΤΙΣ ΟΔΟΥ" ΒΟΡΕΙ ΧΡΞΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΘΕΙΣ - ΜΘΗΜΤ Εισηγητής : Χ. Γεωργανόπουλος Ν. Καζίλης Ν. Παρδάλης Ιωάννινα, 7 & 8/12/2001 "ΕΓΝΤΙ ΟΔΟΣ.Ε." & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΕΚΚΑΦ-Χ.ΤΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. & ΕΚΚΑΦ Α.Τ.Ε.Ε.

ΕΡΓΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΕΚΚΑΦ-Χ.ΤΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. & ΕΚΚΑΦ Α.Τ.Ε.Ε. ΕΡΓΑ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: ΕΚΚΑΦ-Χ.ΤΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. & ΕΚΚΑΦ Α.Τ.Ε.Ε. 1. Χαραδρογέφυρες Εθνικής οδού Πρέβεζας-Πάργας ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 1987-1989 2. Προεντεταμένοι σωλήνες αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓEΩMEΛETΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΓΕΩΛΟΓΟΙ G ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μιχαλακοπούλου 44, 115 28 Αθήνα Τηλ: 210 72 52 085, Fax: 210 72 51 219 e-mail: geomeleti@geomeleti.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες Μεταλλευτικό Υδραυλικό Διαχείριση Αποβλήτων Οριστική Μελέτη Εγκατάστασης Διαχείρισης Τελμάτων Λεκάνης Κοκκινόλακα στα Μεταλλεία Χρυσού Κασσάνδρας στη Χαλκιδική Χαλκιδική, Εκπόνηση οριστικής μελέτης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Σχεδιασμός Υπογείων Εργων (ΔΣΑΚ-Β12) Εαρινό εξάμηνο

Μάθημα : Σχεδιασμός Υπογείων Εργων (ΔΣΑΚ-Β12) Εαρινό εξάμηνο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΣΑΚ-Β12) Σειρά μεταπτυχιακών διαλέξεων στο ΕΜΠ Ακαδ. Ετος 2007-08 Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΘΕΤΟ: ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ 2. ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 23-08-1956, ΑΘΗΝΑ 4. ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική 5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΑ ΔΡΙΣΚΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Εισηγητές : Ι. Μπουρνάζος ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Π. Δελαπόγλου ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε Δρ. Π. Κοντοθανάσης ΟΜΙΚΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΣΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. Α.Ι. Σοφιανός 2012 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Α.Ι. Σοφιανός 2012 1. Μεταλλικά πλαίσια 2 Αποτελούν γενικά μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα. Οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 8. Αποτίμηση & Δομική Αναβάθμιση Υφιστάμενων Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος Αναβάθμιση Γέφυρας Σελινούντα Πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα των παρακάτω τεχνικών αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΑΠΟ 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

πρωτευόντως λόγω της υψηλής στάθµης του κυκλοφοριακού θορύβου και δευτερευόντως λόγω της αέριας ρύπανσης από την κυκλοφορία των οχηµάτων. 3. Το υφιστά

πρωτευόντως λόγω της υψηλής στάθµης του κυκλοφοριακού θορύβου και δευτερευόντως λόγω της αέριας ρύπανσης από την κυκλοφορία των οχηµάτων. 3. Το υφιστά ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κύρωση της σύµβασης παραχώρησης για την κατασκευή της Βορειοδυτικής Οδού Πελοποννήσου ( Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος Τσακώνα ) ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2010 167 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΞΥΝΙΑΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αγγελίτσα Μαρία - Παναγιώτα Μεταλλειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Επέκταση της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας Γεωτεχνικός Σχεδιασµός. Southern Extension of Athens Metro Line 2 Geotechnical Design

Νότια Επέκταση της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας Γεωτεχνικός Σχεδιασµός. Southern Extension of Athens Metro Line 2 Geotechnical Design Νότια Επέκταση της Γραµµής 2 του Μετρό της Αθήνας Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Southern Extension of Athens Metro Line 2 Geotechnical Design ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ε.Ο. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ, Ν.Ζ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc, DIC,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Γεωλογία Περιοχής Πλατάνου

Κεφάλαιο 1. Γεωλογία Περιοχής Πλατάνου Πρόλογος Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στις διαδικασίες διάνοιξης υπογείων έργων και πιο συγκεκριμένα στη διάνοιξη της σήραγγας Πλατάνου, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Υδροπερατοί σχηµατισµοί. Ανάπτυξη φρεάτιων υδροφόρων οριζόντων. α/α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του υδρογεωλογικού καθεστώτος της λεκάνης του Αλµυρού Βόλου και σε συνδυασµό µε την ανάλυση του ποιοτικού καθεστώτος των υπόγειων νερών της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Φράγματα: Ταξινόμηση κατασκευαστικές απαιτήσεις Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός 2 Ταξινόμηση ανάλογα με το σκοπό 3 Ταξινόμηση ανάλογα με τη χρήση Υδροηλεκτρικά (Ενεργειακά)

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov

Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Μελέτες Δημοπράτησης Μεγάλων Οδικών Έργων Σήραγγες & Χωματουργικά (Ορύγματα & Επιχώματα) Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov Ρουμανία Σήραγγες, ορύγματα και επιχώματα του Αυτοκινητοδρόμου Comarnic Brasov,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος "Τεχνική Γεωλογίας Ι" Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ.

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος Τεχνική Γεωλογίας Ι Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Εισαγωγή Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ 1 Γεωτεχνική μηχανική Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Σταύρος Μπαντής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ακαδημαϊκό Έτος

Καθηγητής Σταύρος Μπαντής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ακαδημαϊκό Έτος Καθηγητής Σταύρος Μπαντής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Ακαδημαϊκό Έτος 2009-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ Έδαφος ΕΔΑΦΗ Συσσωματώματα ασύνδετων στερεών σωματιδίων που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Υπόγεια τεχνικά έργα μέθοδοι κατασκευής σηράγγων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Μέθοδος ΝΑΤΜ Η βασική «φιλοσοφία» της ΝΑΤΜ είναι η ενεργοποίηση της αντοχής της περιβάλλουσας

Διαβάστε περισσότερα

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων

κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι Ταπιά Κόμβος στο δίαυλο Κνιμίδα μέσω των νήσων Λιχάδων Ζεύξη του Μαλιακού Κόλπου μέσω Έυβοιας Δύο γέφυρες σύνδεσης Εύβοιας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Συμβατική οδός στη Βόρεια Εύβοια με κόμβους πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο, κόμβος στο δίαυλο Ορέων έως το ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1989 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΙΒΥΛΛΑΣ Γ. ΧΑΪΝΗ Όνομα Χαϊνη Σίβυλλα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 23.11.65 Επάγγελμα Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Διεύθυνση : Αγ. Τριάδος 2 14122 Τηλ. Επικοινωνίας 6937111018 Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Σχ Μορφές στατικής απεικόνισης των στοιχείων δοµής της βραχόµαζας (Müller, 1963)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Σχ Μορφές στατικής απεικόνισης των στοιχείων δοµής της βραχόµαζας (Müller, 1963) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ--ΕΡΓΑΣΙ ΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Όπως είναι γνωστό, η κατασκευή ενός τεχνικού έργου σχεδιάζεται και υλοποιείται σε µια επιφάνεια που έχει εκ των προτέρων µελετηθεί και αξιολογηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ»

Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Παρουσίαση του Έργου «ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ» Η Εταιρεία Ίδρυση: 13 Ιουνίου 2007. Στις 28 Ιουνίου 2007 η εταιρεία υπέγραψε Σύμβαση η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 3605/2007. Έναρξη Περιόδου Παραχώρησης: 05.03.2008

Διαβάστε περισσότερα

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design]

6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] 6.7 ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ [Final (definitive) Design] Οι ακόλουθες παράγραφοι είναι κατάλληλες για εφαρµογή για Σύµβαση "Μόνον Κατασκευής" ή για Σύµβαση "Μελέτης και Κατασκευής".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Σταύρος Κ Μπαντής

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Σταύρος Κ Μπαντής ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σταύρος Κ Μπαντής Διευθυντής Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας ΜΑΘΗΜΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Οκτωβρίου 2015 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

METEC 2009 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΣΥΕ

METEC 2009 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΣΥΕ METEC 2009 ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕΣΥΕ - 20/3/09 Σχεδιασμόςκαιέλεγχοςδονήσεων δονήσεων ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝΝ Α Τ Ι Ν Α Ξ Ε Ω Ν ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΛΙΚΤΣΗΣ Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΕ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΝΑ (00003) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ? Έ έ πό Έ & Έ & Έ ( π ά ς ί & ύ έ ) EΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Τµήµα Πολύµυλος-Λευκόπετρα, Ελλάς Κατασκευή τµήµατος αυτοκινητόδροµου διπλής κατεύθυνσης,

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνοπτικές Προδιαγραφές Σύνταξης Τεχνικών Μελετών Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Σ Υ Ν Ο Π Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Ο.ΑΝ.Α.Κ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ Σ.Ν. ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Υ Κ Α Τ Α Τ Η Ν Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Κ Α Ι Τ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΡΓΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Υ Κ Α Τ Α Τ Η Ν Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Κ Α Ι Τ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η δομικού σκελετού του κτιρίου του Αρείου Πάγου Θέμιδος Μέλαθρο στην Αθήνα. S c 1976-1978 Ι.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 30.000(*) Σύμβουλοι του εργολήπτου για την κατασκευή αγκυρίων αντιστηρίξεως εκσκαφής κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικών µελετών της σήραγγας στο τµήµα "Σµίνθη - Εχίνος" του Κάθετου Άξονα 70 "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα"» ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 K:\A70000\Design\tenders\2012_tunnel_5163\Tefhi\Προεκτ_αµοιβές_tunnel_5163

Διαβάστε περισσότερα