Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Materialien zur Prüferschulung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Materialien zur Prüferschulung"

Transcript

1 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Γερμανική Γλώσσα Φάση 4 Παραγωγή Προφορικού Λόγου και Προφορική Διαμεσολάβηση Οδηγός Εξεταστών Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Materialien zur Prüferschulung

2 Οδηγός Εξεταστών Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος του Υποέργου Επιμόρφωσης Αξιολογητών του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Απευθύνεται σε εξεταστές, που έχοντας περάσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών ΚΠγ. Το παρόν εκδόθηκε στα πλαίσια του Έργου «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» (ΔιαΠΕΓ) και υλοποιήθηκε σε χώρους του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τελευταία επικαιροποίηση: Απρίλιος Επιστημονική Υπεύθυνη Υποέργου 4 Επιμόρφωση αξιολογητών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση εξεταστών της Γερμανικής Δάφνη Βηδενμάιερ Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΓΓΦ ΕΚΠΑ Ακαδημαϊκή Επιμέλεια έκδοσης Δάφνη Βηδενμάιερ Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΓΓΦ ΕΚΠΑ Επιστημονική Συγγραφική ομάδα Δάφνη Βηδενμάιερ, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΓΓΦ ΕΚΠΑ Ευαγγελία Βώβου, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΓΓΦ ΕΚΠΑ Έλλη Χατζοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΓΓΦ ΑΠΘ Αθήνα,

3 Περιεχόμενα 1. Allgemeine Informationen zu den KPG-Prüfungen 4 2. Allgemeine Hinweise zum Prüferverhalten 7 3. Gestaffelte Prüfung A-Niveau 3.1 Durchführungsbestimmungen Vorbereitung zur Durchführung Prüfungsverlauf 3.2 Modelltest Gestaffelte Prüfung B-Niveau Durchführungsbestimmungen Vorbereitung zur Durchführung Prüfungsverlauf 4.2 Modelltest Gestaffelte Prüfung C-Niveau Durchführungsbestimmungen Vorbereitung zur Prüfung Prüfungsverlauf 5.2 Modelltest Bewertungsbogen 34 Anhang 36 οδηγίες προς εξεταστές ανά επίπεδο 3

4 1. Allgemeine Informationen zu den KPG-Prüfungen Gemäß des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 1 (Coste/Trim/North/Sheils: 1998) lassen sich die Niveaus der Sprachverwendung anhand der folgenden Globalskala verdeutlichen. Den dargestellten Niveaus A, B und C entsprechen auch die Sprachprüfungen des Griechischen Staatszertifikats KPG für alle getesteten Sprachen. Jedes Niveau umfasst vier Prüfungsphasen. A-Niveau Gestaffelte Prüfung A1&A2 Elementare Sprachverwendung Phase 1 Leseverstehen und Sprachbewusstsein B-Niveau Gestaffelte Prüfung B1&B2 Selbstständige Sprachverwendung Phase 2 Phase 3 Schriftlicher Ausdruck und Sprachmittlung Hörverstehen C-Niveau Gestaffelte Prüfung C1&C2 Kompetente Sprachverwendung Phase 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung Die getesteten Niveaus werden gemäß dem GERfS und den Gemeinsamen Rahmenbedingungen zum Prüfungsprogramm KPG (ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, Ε.Π.Π.Ε., 2003) durch folgende Kannbeschreibungen global beschrieben: A1/Elementare Sprachverwendung: Breaktrough Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen- z.b. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben Kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartner/innen langsam und deutlich sprechen. A2/Elementare Sprachverwendung: Waystage Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z.b. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben. 1 Im Folgenden als GERfS bezeichnet. 4

5 B1/Selbstständige Sprachverwendung: Treshold Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessensgebiete äußern. Kann ein breites Spektrum an Sprachhandlungen realisieren, gebräuchlichste Redemittel und Höflichkeitsformen benutzen, um Wesentliches auszudrücken. Kann sich teilweise selbst korrigieren. Kann sich ausreichend korrekt verständigen, wobei Fehler vorkommen können, die das Verständnis jedoch nicht beeinträchtigen. Kann sich relativ mühelos, flüssig und verständlich ausdrücken und verbindet seine Äußerungen mithilfe von Konnektoren. Kann ein ausreichend großes Repertoires an Wörtern und Wendungen bei Gesprächen über allgemeine und seinen/ihren Alltag betreffende Themen benutzen, und zwar mit guter Beherrschung des Grundwortschatzes. Kann in Bezug auf Aussprache und Intonation trotz eines erkennbaren Akzents und vorkommender Aussprachefehler weitgehend verständlich und klar sprechen. B2/Selbstständige Sprachverwendung: Vantage Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich spontan und fließend verständigen, so dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem Themenschwerpunkt klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben. Kann komplexe Satzstrukturen bilden, macht jedoch manchmal Pausen, um nach Wörtern oder Strukturen zu suchen. Kann sich aktiv an längeren Gesprächen beteiligen und dabei auch selbst die Initiative für Sprecher- oder Themenwechsel übernehmen. Kann in einem Gespräch bei Ausdrucksschwierigkeiten problemlos neu ansetzen und erkannte Fehler meist selbst korrigieren. Kann klar und gut verständlich sprechen und die Intonation richtig einsetzen, auch wenn ein fremder Akzent hörbar ist. 5

6 C1/Kompetente Sprachverwendung: Effective Operational Proficiency Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden. Kann sich mühelos spontan und fließend ausdrücken. Nur bei abstrakten, schwierigen Themen kommen öfter Pausen vor, wobei nach passenden Formulierungen gesucht wird. Kann in Gesprächen idiomatische Ausdrücke, umgangssprachliche Wendungen in den meisten Fällen verstehen und die gebräuchlichsten auch selbst situationsangemessen anwenden. Kann verschiedene geläufige idiomatische Ausdrücke und umgangssprachliche Wendungen angemessen verwenden. Kann bei Ausdrucksschwierigkeiten flexibel neu ansetzen, sich korrigieren oder Aussagen umformulieren. C2/Kompetente Sprachverwendung: Mastery Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen. 6

7 2. Allgemeine Hinweise zum Prüferverhalten Dieses Kapitel dient der Prüfervorbereitung und zielt auf die optimale Gestaltung der Prüfung ab. Beinhaltet werden: Hinweise für die Vorbereitung und Organisation der Prüfung Tipps zum validen, objektiven und reliablen Prüfen Tipps zur validen, objektiven und reliablen Fragetechnik Hinweise zur Bewertung der Kandidatenleistung Die Vorbereitung beginnt zu Hause Ein valider und objektiver Prüfungsverlauf ist weitgehend auf die effektive Vorbereitung der PrüferInnen zurückzuführen. Jeder Prüfer sollte mit dem zuständigen Personal am Prüfungsort in Kontakt kommen und sich über erforderliche Unterlagen und Fahrtmöglichkeiten informieren. Die Verwendung von Zusatzmaterialien wäre bei der Vorbereitung der PrüferInnen eine große Hilfe. Die Erstellung einer Checkliste sollte auch für einen erfahrenen Prüfer eine Selbstverständlichkeit sein. Darin könnten u.a. Fragen zu unterschiedlichen Themen und Bewertungshinweise enthalten sein. Vor der Prüfung PrüferInnen sollten die beigelegte Kandidatenliste kontrollieren. Falls ein Bekannter unter den Kandidaten vorhanden ist (z.b. ein früherer Schüler oder auch ein Verwandter) sollte die Prüfungskommission darüber informiert werden. PrüferInnen sollten kontrollieren, ob alle Prüfungsmaterialien vollständig vorhanden sind. PrüferInnen sollten zusammen mit dem Kollegen die Prüferpaare festlegen. Dabei die Themen festlegen, wie auch ihre mögliche Reihenfolge während der Prüfung. Empfehlenswert ist es, wenn PrüferInnen alle zwei Kandidatenpaare die Themen wechseln, so dass alle Themen geprüft werden. Jeweils ein Kandidatenpaar wird von einem Prüferpaar geprüft. Sollte es dabei zu einer ungeraden Zahl von Kandidaten kommen, werden in der Regel am Ende 3 Kandidaten zusammen geprüft niemals ein Kandidat alleine. PrüferInnen sollten sicherstellen, dass ihre Handys ausgeschaltet sind, damit es nicht zu peinlichen Zwischenfällen kommt. Die Kandidaten ebenfalls dazu auffordern. PrüferInnen sollten für eine angenehme Atmosphäre sorgen, indem sie vor Beginn der Prüfung die Räumlichkeiten gut lüften, vielleicht ist dies auch zwischendurch nötig. Sauerstoff fordert die Konzentration, sowohl die der Kandidaten, als auch die der Prüfer. Eine günstige Raumsituation trägt zur Minderung der Prüfungsangst bei. Die Räumlichkeiten sollten deshalb kontrolliert werden und falls notwendig sollten entsprechende Änderungen vorgenommen werden. Eine optimale Raum- und Sitzordnung wird in der folgenden Abbildung dargestellt: 7

8 Prüfungsraum Kandidat Kandidat Prüfer Tür Beisitzer Während der Prüfung PrüferInnen wechseln sich ab. Während der eine der Prüfende ist, ist der andere der Beisitzer und umgekehrt. Der Beisitzer stellt zwar keine Fragen, aber er bewertet mit. Es wäre empfehlenswert, die Kandidaten persönlich in den Prüfungsraum zu holen und dabei einige freundliche (nicht prüfungsbezogene) Worte auszutauschen. Mit dieser Vorgehensweise sorgen die PrüferInnen für eine angenehme Atmosphäre. Der Beisitzer sollte nach der Begrüßung die Identität der Kandidaten überprüfen. Die Kandidaten dürfen nicht verwechselt werden. Jeder Kandidat wird einzeln bewertet und nicht als Paar. Der Prüfer stellt sich und den Beisitzer vor. Dabei sollten beide immer freundlich jedoch nicht übertrieben lächeln. PrüferInnen sollten den Kandidaten Informationen über den Ablauf der Prüfung im Allgemeinen geben. Nicht alle Kandidaten kennen den Prüfungsablauf, deshalb sollte dieser geklärt werden. PrüferInnen achten auf ihre Körperhaltung, denn diese kann sich positiv bzw. negativ auf die Kandidaten auswirken. Der Anfang mit einer nicht prüfungsbezogenen Frage könnte die Atmosphäre auflockern. Achtung: Aufgabe 1 des A-Niveaus sieht solche allgemeinen Fragen vor und wird bewertet. Wenn Prüfer also vor Beginn der Prüfung einleitende Fragen stellen, dürfen sie nicht die Fragen aus Aktivität 1 benutzen. Gleich danach sollte die Prüfung beginnen. Die Fragen an die Kandidaten werden vom Prüfenden gestellt, während der Beisitzer sich die entsprechenden Notizen macht, die später bei der Leistungsbeurteilung hilfreich sind. PrüferInnen stellen also sicher, dass sie genügend Notizblätter im Prüfungsraum zur Verfügung haben. Die Fragen sollten klar formuliert und verständlich sein: PrüferInnen sollten offene Fragen bevorzugen, die mehrere Antwortmöglichkeiten erlauben und keine geschlossenen Fragen, die mit ein-zwei Worten oder mit Ja/Nein zu beantworten sind. Falls PrüferInnen anhand der Aufgabenstellung zur Phase 4 "Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung" (ΣΗΜΑ) eine geschlossene Frage stellen, sollte darauf geachtet werden, dass der Prüfer bei Ja/Nein Antworten weiterführende Fragen stellt, die zur weiteren Argumentation führen. Z.B. Geschlossene Frage: Gehen Sie gerne ins Kino? 8

9 Hier hat der Kandidat nur die Möglichkeit mit Ja oder mit Nein zu antworten. An dieser Stelle könnte damit argumentiert werden, dass der Kandidat auch wie folgt reagieren könnte: Ja, und ganz besonders gerne sehe ich Abenteuerfilme, weil. Während der Prüfungssituation kann aber von keinem Kandidaten erwartet werden, dass er eine solche Initiative ergreift. Bei zu vielen geschlossenen Fragen ergibt sich der Eindruck, dass der Kandidat im Endeffekt nicht spricht, also nicht kommunikativ genug ist. In Wahrheit liegt der Fehler aber beim Prüfer, der dem Kandidaten nicht genügend Möglichkeiten bietet, sich zu äußern. Geschlossene Fragen bieten sich jedoch als gesprächseröffnende Fragen an, auf die dann die offenen Fragen zum selben Thema folgen. Offene Frage: Was für Filme sehen Sie am liebsten? Bei diesem Fragenmuster hat der Kandidat die Möglichkeit frei zu antworten und es können noch weitere offene Fragen folgen, z.b. Warum gefallen Ihnen denn solche Filme am besten? Ein weiteres Beispiel: Anstatt zu fragen: Glauben Sie auch, dass der Umweltschutz wichtig ist?, wodurch dem Kandidaten eine Ein-Wort-Antwort ( Ja ) suggeriert wird, wäre es empfehlenswerter zu fragen: Welche Meinung haben Sie zum Umweltschutz?" Was die Fragenwahl betrifft, sollten sich PrüferInnen im Allgemeinen auf die schon vorhandenen Fragen zu den geprüften Themen (ΣΗΜΑ) verlassen. PrüferInnen sollten Kettenfragen vermeiden, da es vielen Kandidaten schwer fällt, sich die ganze Frage zu merken und sich gleichzeitig auch auf die Beantwortung zu konzentrieren. Die Aufgabenstellung erfolgt immer in der Zielsprache. Es kann bei Verständigungsschwierigkeiten jedoch beim A-Niveau auf Griechisch aufgeklärt werden. Außerdem sollten PrüferInnen stets darauf achten, dass: sie dem jeweiligen Kandidaten immer genügend Zeit zur Beantwortung der Fragen geben. der jeweilige Kandidat die Frage verstanden hat; falls nicht, sollten sie die Frage mindestens einmal wiederholen. sie erwünschte Äußerungen durch verbales Lob oder ein aufmunterndes Zunicken verstärken dies gibt vor allem den jüngeren Kandidaten Sicherheit und zeigt ihnen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Dabei sollten PrüferInnen jedoch nicht übertreiben. Es ist hilfreich sich vorzustellen, dass die Kandidaten Gesprächspartner sind, die man kennen lernen will, von denen man wirklich ihre Meinung zum jeweiligen Thema hören möchte. Dadurch wirken die gestellten Fragen natürlicher und das Gespräch nimmt eher den Charakter einer realen Kommunikation an. bei unerwünschten Antworten der Kandidat nicht zu lange spricht und sie ihm die Möglichkeit geben, sich zu korrigieren. sie die Kandidaten nicht korrigieren, da dies sie nur verunsichert. sie die Kandidaten nicht unterbrechen, es sei denn, es ist notwendig, damit sie den Faden wieder finden. sie immer sachlich und freundlich bleiben. sie deutlich und verständlich sprechen. Es geht nicht darum, die eigene Sprachkompetenz hervorzuheben. sie allen Kandidaten aufmerksam zuhören und den Blickkontakt halten. 9

10 sie abwertende Äußerungen, ironische Bemerkungen, Belehren und Unterrichten, rasches Unterbrechen und Unterhaltung mit dem Beisitzer vermeiden. Bei längerem Schweigen seitens der Kandidaten könnten PrüferInnen nachfragen, ob der Kandidat die Frage überhaupt verstanden hat, sie eventuell wiederholen oder die Aufgabenstellung praxisnäher darstellen. Zusatzinformationen und weitere Hinweise könnten dem Kandidaten ebenfalls weiterhelfen. Dies kann aber nicht bei jeder Frage wiederholt werden. Die Wiederholung bzw. Umformung einer Frage sei nicht mit einer weiterführenden Frage zu verwechseln. PrüferInnen sollten nachfragen, wenn sie die Kandidatenäußerung nicht verstanden haben, und um Klärung bitten. Falls der Kandidat aber nicht entsprechend reagiert, sollten PrüferInnen vermeiden, darauf zu beharren. Stattdessen sollten sie zu einer anderen Frage übergehen. PrüferInnen sollten sich an die vorgesehenen Prüfungszeiten halten, ohne jedoch ständig auf die Uhr zu schauen. Dies könnte dem Kandidaten den Eindruck vermitteln, dass man unter Zeitdruck steht, gelangweilt ist oder sich mit Ungeduld das Ende der Prüfung herbeisehnt. PrüferInnen sollten darauf achten, die vorgesehenen Prüfungszeiten auch bei den einzelnen Aufgaben einzuhalten. Wichtig ist, dass sie sich das richtige Bild von den Kompetenzen der Kandidaten machen. Sie sollten sich aber nicht unter Druck setzen lassen, wenn ein Kandidat z.b. stockt oder nervös ist und etwas länger braucht. Diese Zeit sollte auf keinen Fall vom anderen Kandidaten abgehen. Die Verantwortung für die Durchführung und Bewertung der Prüfung liegt bei dem Prüfer selbst. Es ist also ratsam sich weder unter Zeitdruck setzen zu lassen, noch die Zeiten ständig zu überschreiten. Am Ende der Prüfung sollten sich Prüfer und Beisitzer freundlich verabschieden. Bei der Bewertung Es darf niemand außer den zwei Prüfern anwesend sein. PrüferInnen sollten sich überlegen, ob der Kandidat die Fragen dem Niveau entsprechend, klar und vollständig beantwortet hat, ob er die Lösung selbständig gefunden und inwieweit er der Aufgabenstellung der entsprechenden Aufgaben entsprochen hat. Die Ansichten und das jeweilige Weltbild der Kandidaten sind irrelevant, nur die Sprachkompetenz wird evaluiert. Um gerecht und objektiv zu bewerten, sollte die Beeinflussung durch folgende Faktoren vermieden werden: Vorurteile, die mit der Kleidung, der Nationalität, dem Geschlecht usw. zusammenhängen aktuelle Stimmungslage den ersten Eindruck zu niedrige bzw. zu hohe Ansprüche an das Niveau PrüferInnen sollten regelmäßige Pausen einplanen, damit sie allen Kandidaten die erforderliche Konzentration und Aufmerksamkeit schenken können (z.b. nach ca. 1 Stunde, d.h. nach 2-3 Kandidatenpaaren). 10

11 Nach Ende der Prüfung von einem Kandidatenpaar stehen den PrüferInnen jeweils 5 Minuten zur Verfügung, um sich auszutauschen und den Bewertungsbogen auszufüllen. Für jeden Prüfer ist eine gesonderte Spalte vorgesehen. PrüferInnen sollten die Kandidatenleistung nicht untereinander diskutieren und sich von ihrem Kollegen nicht beeinflussen. Achtung: Die Mindestpunktzahl wurde im Mai 2008 auf allen Niveaustufen für die mündliche Prüfung abgeschafft. Ein Kandidat muss also nicht mehr 30% der Punktzahl erreichen, um die Teilprüfung zu bestehen. Allerdings gilt weiterhin, dass der Kandidat 60% der Gesamtpunktzahl der Prüfung erreichen muss. D.h. ein Kandidat, der in der mündlichen Prüfung weniger als 12 Punkte (60% von 20 Punkten) erreicht, muss in einem anderen Prüfungsteil mehr als 60% erreichen, um die niedrige Punktzahl der mündlichen Prüfung auszugleichen. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn insgesamt mindestens 60% der Gesamtpunkzahl und mindestens 30% der jeweiligen Punktzahlen der Phasen 1-3 erreicht wurden. Im Falle des Nichtbestehens einer Phase ist die gesamte Prüfung zu wiederholen. 3. Gestaffelte Prüfung A-Niveau Im Rahmen der Phase 4 "Mündlicher Ausdruck" werden bei den Niveaus A1&A2 allgemeine linguistische Kompetenzen durch folgende Sprachaktivitäten geprüft: Mündliche Produktion Mündliche Interaktion Mündliche Simulation An der mündlichen Prüfung nehmen jeweils zwei Prüfer und zwei Kandidaten teil. Die Prüfung dauert insgesamt ca. 15 Minuten und besteht aus den folgenden 3 Aufgaben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass genügend Zeit vorhanden sein muss (ca. 5 Min.), damit die Benotungsformulare der Kandidaten nach Abschluss der Prüfung sorgfältig ausgefüllt werden. Aufgabe 1 Dialog: Im Rahmen des Dialogs muss jeder Kandidat ein Gespräch mit dem Prüfer führen, das seine Person, seinen Alltag und sein soziales Umfeld betrifft. Der Kandidat soll auf die Fragen des Prüfers reagieren. Beiden Kandidaten werden sowohl Fragen für das A1- als auch für das A2-Niveau gestellt (Dauer: 2 Min./Kandidat). Aufgabe 2 Monolog: Die Kandidaten sollen sich zu einem oder mehreren Bildern äußern, etwas beschreiben, charakterisieren, kommentieren, ein zu dem gezeigten Bild aus der blauen Gruppe passendes zweites Bild aus der rosa Gruppe finden, sie miteinander vergleichen, Ähnlichkeiten und Differenzen finden und (für A2-Kandidaten) erklären können, warum sie zusammenpassen, eventuell auch ihre Ansichten/Meinungen äußern (Dauer: 2,5 Min./Kandidat). Aufgabe 3 Simulation: Die Kandidaten sollen Rollen übernehmen, auf die gestellten Fragen entsprechend eingehen und auf die jeweilige Situation reagieren: z.b. einfache Informationen vermitteln, Fragen stellen, eventuell (für A2-Kandidaten) ihre Ansichten/Meinungen äußern (Dauer: 3 Min./Kandidat). 11

12 3.1 Durchführungsbestimmungen Folglich werden die Schritte zur Prüfungsdurchführung ausführlich dargestellt. PrüferInnen sollten dabei auf die Hinweise zum Prüferverhalten (Kap. 2) nicht verzichten Vorbereitung zur Durchführung Die PrüferInnen legen vor Beginn der Prüfung eines jeden Kandidatenpaares fest, wer PrüferIn (1 ος βαθμολογητής) und wer BeisitzerIn (2 ος βαθμολογητής) ist. Bei Eintritt der Kandidaten ist besondere Aufmerksamkeit vonseiten des Beisitzers erforderlich. Er muss deren Identität kontrollieren und die Benotungsformulare nicht verwechseln Prüfungsverlauf Die/ der Prüfer begrüßt die Kandidaten und stellt sich und die/ den BeisitzerIn vor der Prüfung vor. Gleich danach werden Aufwärmfragen zur Überwindung von Prüfungsangst gestellt, die beim A-Niveau bewertet werden. PrüferInnen dürfen Aufwärmfragen mit den Fragen zur Leistungsevaluation nicht verwechseln. Aufgabe 1 Dialog Dauer: 2Min./Kandidat = 4Min. Bei dieser Aufgabe soll der Kandidat ein Gespräch führen und auf die Fragen des Prüfers reagieren. Der Prüfer stellt den Kandidaten 4-6 Fragen für beide A1- und A2-Niveau (siehe Οδηγίες). Aufgabe 2 Monolog Dauer: 2,5Min./Kandidat = 5Min. Bei dieser Aufgabe soll der Kandidat sich zu Bildern äußern, etwas beschreiben, charakterisieren oder kommentieren. Er soll mindestens auf zwei Fragen des A1 Niveaus antworten und höchstens auf fünf Fragen des A2 Niveaus antworten, indem er seine Ansichten / Meinungen in Bezug auf das Bild darstellt. Vor Beginn der Aufgabe 2 wird in Absprache mit den Kandidaten festgelegt, wer Kandidat A und wer Kandidat B ist. Erst danach wird den Kandidaten die Seite der Broschüre mit den Bildern vorgelegt, die die PrüferInnen vorher festgelegt haben. Jedem Kandidaten wird angegeben, zu welchem Bild oder zu welchen Bildern er sich äußern soll. Die PrüferInnen stellen den Kandidaten sowohl Fragen des Niveaus A1 als auch des Niveaus A2. Aufgabe 3 Simulation/ Interaktion Dauer: 3Min/Kandidat = 6Min. Bei dieser Aufgabe sollen die Kandidaten Rollen übernehmen und entsprechend auf die gestellten Fragen eingehen und auf die jeweilige Situation reagieren: z.b. einfache Informationen vermitteln, Fragen stellen, eine Meinung äußern etc. Der Prüfer übernimmt jeweils die Rolle, die der Aufgabenstellung entspricht. ACHTUNG Bei allen drei Aufgaben stellen die Prüfer den Kandidaten sowohl Fragen auf A1- als auch auf A2-Niveau. 12

13 3.2 Modelltest 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 4. Gestaffelte Prüfung B-Niveau Im Rahmen der Phase 4 "Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung" werden bei den Niveaus B1&B2 allgemeine und linguistische Kompetenzen durch folgende Sprachaktivitäten geprüft: Mündliche Produktion Mündliche Interaktion Mündliche Sprachmittlung An der mündlichen Prüfung nehmen jeweils zwei Prüfer und zwei Kandidaten teil. Die Prüfung dauert insgesamt ca. 25 Minuten und besteht aus den unten beschriebenen 3 Aufgaben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass genügend Zeit vorhanden sein muss (ca. 5 Min.), damit die Benotungsformulare der Kandidaten nach Abschluss der Prüfung sorgfältig ausgefüllt werden. Aufgabe 1 Dialog: Jeder Kandidat soll auf vier Fragen des Prüfers reagieren. Dabei muss der Prüfer beachten, dass er je zwei Fragen für das B1- und das B2-Niveau auswählt. Die Fragen sollen aus verschiedenen Themenbereichen stammen. Beiden Kandidaten werden sowohl Fragen für das B1- als auch für das B2-Niveau gestellt. (Dauer 3 Min./Kandidat). Aufgabe 2 Monolog: Jeder Kandidat soll anhand zwei Fotos auf zwei Fragen des Prüfers reagieren; je eine Frage für das B1- und das B2-Niveau. Die Kandidaten bekommen Fotos unterschiedlicher Themenbereiche. Es soll kein Dialog zwischen dem Prüfer und den Kandidaten entstehen. Der Prüfer soll die Reihenfolge beachten, in der die Kandidaten angesprochen werden sollten. (Dauer 4 Min./Kandidat). Aufgabe 3 Sprachmittlung: Jeder Kandidat soll anhand eines griechischen Textes auf zwei Fragen des Prüfers reagieren; jeder auf eine Frage des B1- und eine des B2- Niveaus. Die Kandidaten bekommen unterschiedliche Texte desselben Themenbereiches. Es soll kein Dialog zwischen dem Prüfer und den Kandidaten entstehen. Der Prüfer soll die Reihenfolge beachten, in der die Kandidaten angesprochen werden sollten. (Dauer 5 Min./Kandidat). 20

21 4.1 Durchführungsbestimmungen Folglich werden die Schritte zur Prüfungsdurchführung ausführlich dargestellt. PrüferInnen sollten dabei auf die Hinweise zum Prüferverhalten (Kap. 2) nicht verzichten Vorbereitung zur Durchführung Die PrüferInnen legen vor Beginn der Prüfung eines jeden Kandidatenpaares fest, wer PrüferIn (1 ος βαθμολογητής) und wer BeisitzerIn (2 ος βαθμολογητής) ist. Bei Eintritt der Kandidaten ist besondere Aufmerksamkeit vonseiten des Beisitzers erforderlich. Er muss deren Identität kontrollieren und die Benotungsformulare nicht verwechseln. Die Aufgabenstellung sowie weiterführende Fragen für alle Aufgaben werden elektronisch übermittelt (ΣΗΜΑ) Prüfungsverlauf Die/ der PrüferIn begrüßt die Kandidaten und stellt sich und die/ den BeisitzerIn vor. Es folgen nur einige Aufwärmfragen zur Person, die nur der Überwindung der Prüfungsangst dienen und nicht bewertet werden. Vor Beginn der Aufgabe 1 wird festgelegt, wer Kandidat A und wer Kandidat B ist. Aufgabe 1 Dialog Dauer: 3Min./Kandidat = 6Min. Die/ der PrüferIn stellt dem Kandidaten A 2 B1-Fragen unterschiedlicher Themenbereiche. Dann werden ihm 2 B2-Fragen unterschiedlicher Themenbereiche gestellt. Erst danach beantwortet Kandidat B 2 B1-Fragen unterschiedlicher Themenbereiche und 2 B2-Fragen unterschiedlicher Themenbereiche. Jedem Kandidaten werden also insgesamt 4 Fragen gestellt. Aufgabe 2 Monolog Dauer: 4Min./Kandidat = 8Min. Die Kandidaten werden dazu aufgefordert, die jeweils für sie bestimmte Seite der Broschüre mit den Bildern nachzuschlagen, die die PrüferInnen vorher festgelegt haben. Jedem Kandidaten wird angegeben, zu welchen Bildern er sich äußern soll. Achtung: Die Reihenfolge der Kandidaten ändert sich. Diesmal beginnt Kandidat B, der eine B1- und eine B2-Frage beantwortet. Danach beantwortet Kandidat A eine B1- und eine B2-Frage. Die Fragen gehören zu unterschiedlichen Themenbereichen. Aufgabe 3 Dialog Dauer: 5Min./Kandidat = 10Min. Beide Kandidaten bekommen je einen unterschiedlichen griechischen Text desselben Themenbereiches und eine B1-Frage. Den Kandidaten stehen 2 Minuten Zeit zur Verfügung, um sich den Text durchzulesen. Die Frage des Kandidaten A wird wiederholt und er beantwortet die B1-Frage. Ihm wird gleich im Anschluss die B2-Frage gestellt, aber er soll sie noch nicht beantworten, sondern den griechischen Text nochmals durchlesen. 21

22 Der Prüfer wendet sich dem Kandidaten B zu, wiederholt ihm die B1 Frage, und dieser beantwortet sie nun. Auch ihm wird die B2-Frage gestellt, die er aber noch nicht beantworten soll, sondern er soll den griechischen Text nochmals durchlesen. Nun wiederholt der Prüfer für den Kandidaten A die B2-Frage und fordert ihn auf, diese zu beantworten. Gleich im Anschluss wird dasselbe Verfahren für den Kandidaten B durchgeführt, d.h. die B2-Frage wird wiederholt und Kandidat B wird aufgefordert, diese zu beantworten. 4.2 Modelltest 22

23 23

24 24

25 25

26 5. Gestaffelte Prüfung C-Niveau Im Rahmen der Phase 4 "Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung" werden bei den Niveaus C1&C2 allgemeine und linguistische Kompetenzen durch folgende Sprachaktivitäten geprüft: Mündliche Produktion Mündliche Interaktion Mündliche Sprachmittlung An der mündlichen Prüfung nehmen jeweils zwei Prüfer und zwei Kandidaten teil. Die Prüfung dauert insgesamt 30 Minuten und besteht aus den folgenden 3 Aufgaben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass genügend Zeit vorhanden sein muss (ca. 5 Min.), damit die Benotungsformulare der Kandidaten nach Abschluss der Prüfung sorgfältig ausgefüllt werden. Aufgabe 1 Argumentation: Die Kandidaten bekommen je eine Karte desselben Themenbereiches, auf deren Grundlage sie argumentieren sollten. Dabei sollen die Kandidaten die auf jeder Karte kurz beschriebenen argumentativen Äußerungen berücksichtigen (Dauer: 4,5 Min./Kandidat). Aufgabe 2 Meinungsäußerung/Kommentar: Die Kandidaten sollen anhand eines kurzen multimodalen Textes auf 2-4 Fragen des Prüfers (je nach der gegebenen Aufgabenstellung) antworten. Die Kandidaten bekommen unterschiedliche Texte (Dauer: 4 Min./Kandidat). Aufgabe 3 Sprachmittlung: Die Kandidaten sollen anhand eines griechischen Textes auf eine oder mehrere Fragen des Prüfers (je nach der gegebenen Aufgabenstellung) antworten. Die Kandidaten bekommen unterschiedliche Texte (Dauer: 6 Min./Kandidat). 26

27 5.1 Durchführungsbestimmungen Folglich werden die Schritte zur Prüfungsdurchführung ausführlich dargestellt. PrüferInnen sollten dabei auf die Hinweise zum Prüferverhalten (Kap. 2) nicht verzichten Vorbereitung zur Durchführung Die PrüferInnen legen vor Beginn der Prüfung eines jeden Kandidatenpaares fest, wer PrüferIn (1 ος βαθμολογητής) und wer BeisitzerIn (2 ος βαθμολογητής) ist. Bei Eintritt der Kandidaten ist besondere Aufmerksamkeit vonseiten des Beisitzers erforderlich. Er muss deren Identität kontrollieren und die Benotungsformulare nicht verwechseln Prüfungsverlauf Die/ der PrüferIn begrüßt die Kandidaten und stellt sich und die/ den BeisitzerIn vor der Prüfung vor. Gleich danach werden Aufwärmfragen zur Überwindung von Prüfungsangst gestellt, die die Interessen und Tätigkeit der Kandidaten betreffen. Aufwärmfragen werden beim C-Niveau nicht bewertet. Vor Beginn der Prüfung legt der Prüfer fest, wer Kandidat A und wer Kandidat B ist und informiert sie auf Deutsch über die Vorgehensweise: Ihnen werden drei Aufgaben gestellt, mit welchen geprüft wird, inwieweit Sie in der Lage sind Gespräche zu führen. Während der Prüfung sprechen Sie bitte nur auf Deutsch. Die Prüfung besteht aus drei Teilen. Die Prüfungsdauer beträgt insgesamt 30 Minuten. Thema der ersten Aufgabe ist... Sie sollten... (für alle drei Teile die Aufgabenstellung nennen). Auflockerungsfragen und Mitteilung der obigen Informationen sollten ca. 2-3 Minuten in Anspruch nehmen. Aufgabe 1 Argumentation (Monolog) Dauer: 4,5Min./Kandidat = 8Min. Die Kandidaten bekommen je eine Karte desselben Themenbereiches, auf deren Grundlage sie argumentieren sollten. Auf jeder Karte stehen entweder 4 Pro- oder 4 Contra-Argumente 2 über ein bestimmtes Thema. Die Kandidaten sollen die auf jeder Karte kurz beschriebenen Äußerungen bei ihrer Argumentation berücksichtigen. Während ihrer Argumentation richten sich die Kandidaten nicht aneinander. Außerdem entsteht kein Dialog zwischen den Kandidaten und dem Prüfer. Falls ein Kandidat unterschiedliche Argumente benutzt, als diejenigen, die auf der Karte beschrieben werden, ist dies nicht negativ zu beurteilen. 2 Die Zahl der Argumente hängt vom jeweiligen Thema ab. 27

28 Aufgabe 2 Meinungsäußerung/Kommentar Dauer: 4Min./Kandidat = 8Min. Die Kandidaten sollen anhand eines kurzen multimodalen Textes 3 auf 2-4 Fragen des Prüfers (je nach der gegebenen Aufgabenstellung) antworten. Die Kandidaten bekommen unterschiedliche Texte. Es entsteht kein Dialog zwischen den Kandidaten und dem Prüfer. Falls ein Kandidat nicht in der Lage ist, eine oder mehrere Fragen zu beantworten, dann ist einmaliges Wiederholen erforderlich. Aufgabe 3 Sprachmittlung Dauer: 4Min./Kandidat = 8Min. Die Kandidaten sollen anhand eines griechischen Textes auf eine oder mehrere Fragen des Prüfers (je nach der gegebenen Aufgabenstellung) antworten. Die Kandidaten bekommen je einen Text unterschiedlichen Themenbereiches. Zum Durchlesen der Texte werden den Kandidaten, vor Beginn der Aufgabe 3, zwei Minuten Zeit zum Lesen gegeben. Den Kandidaten wird vor dem Durchlesen die entsprechende Frage mitgeteilt, damit sie gezielt lesen können. Nach dem Durchlesen wird dem Kandidaten die Aufgabenstellung bzw. Frage(n) nochmals gestellt. Falls ein Kandidat nicht in der Lage ist, eine oder mehrere Fragen zu beantworten, dann ist einmaliges Wiederholen erforderlich. 3 Texte, die sich aus Bild und Text zusammensetzen. 28

29 5.2 Modelltest C1-Niveau 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 6. Bewertungsbogen Die Raster sind gleich für alle Niveaus. Hinweise für jedes Niveau finden Sie im Anhang. 1 ος Βαθμολογητής Κριτήρια αξιολόγησης ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1 Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 2 Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 3 Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ποιότητα προφοράς και επιτονισμός Αρθρώνει και τονίζει σωστά τις μεμονωμένες λέξεις, αλλά και τις προτάσεις ως σύνολο; Εύρος και καταλληλότητα λεξιλογίου Χρησιμοποιεί ποσοτικά επαρκές λεξιλόγιο, δεδομένης της περίστασης επικοινωνίας; Γραμματικότητα / Ορθότητα λόγου Χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα, δηλαδή ακολουθεί τους κανόνες μορφοσύνταξης; Ευχέρεια / Ροή λόγου Παράγει λόγο με τον απαιτούμενο ρυθμό και αυθορμητισμό; Στρατηγικές επικοινωνίας Αξιοποιεί στρατηγικές παράκαμψης δυσκολιών, παρακίνησης του ενδιαφέροντος των ακροατών, κτλ.; Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου Συνδέει στοιχεία του λόγου σε λογική σειρά, ώστε να γίνεται κατανοητός από το συνομιλητή του; 2 ος Βαθμολογητής

35 Ausfüllen des Bewertungsbogens Die PrüferInnen erhalten obiges Benotungsformular, auf dem sie die Bewältigung der Aufgaben und die allgemeine Sprachfertigkeit eines jeden Kandidaten bewerten. Vergewissern Sie sich, dass Name und Kodenummer des Kandidaten angeführt sind. Beide Prüfer füllen den Bewertungsbogen aus. Derjenige Prüfer, der das Prüfungsgespräch führt (1 ος βαθμολογητής), füllt den Bewertungsbogen aus, nachdem die Kandidaten den Prüfungsraum verlassen haben. Der Beisitzer (2 ος βαθμολογητής) füllt den Bewertungsbogen während der Prüfung aus, es sei denn, er hat in Ermangelung eines zweiten Kandidaten die Rolle des Gesprächspartner übernommen; in diesem Fall füllt der erste Prüfer den Bewertungsbogen während der Prüfung aus. Benutzen Sie ausschließlich einen blauen oder einen schwarzen Kugelschreiber. Radieren Sie nichts aus. Markieren Sie wie folgt Ihre Noten auf dem Benotungsformular: Diese Phase wird mit maximal 20 Punkten bewertet. Dabei gilt nicht, wie für die übrigen Phasen der KPG-Prüfung, dass der Kandidat 30% der maximale Punktzahl erreichen muss, um die Gesamtprüfung zu bestehen. Der Beisitzer soll während der Prüfung zugunsten der Objektivität und Validität der Evaluation Notizen machen. Folgendes ist bei der Benotung zu beachten: Zunächst wird die Leistung in den jeweiligen Teilen der Prüfung mithilfe eines holistischen Rasters bewertet. D.h. die PrüferInnen sollen entscheiden, inwieweit der Kandidat im Stande ist, die Aufgabe zu erfüllen, ohne auf spezielle Sprachmerkmale zu achten. Man muss sich fragen, ist die Kommunikation gelungen und inwiefern. Des Weiteren soll man entscheiden, inwiefern die sprachlichen Merkmale - Aussprache, Grammatik, Wortschatz, Kohärenz - die jeweilige Leistung des Kandidaten beeinflussen. Zur Verleihung der Punkte sollten sich PrüferInnen nicht einigen. Obwohl die Kandidatenleistung besprochen werden sollte (auch anhand der Notizen des Beisitzers), benotet jeder Prüfer die Kandidatenleistung für sich allein. 35

36 ANHANG 36

37 Επίπεδο Α 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 Επίπεδο Β ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Διάρκεια: 25 λεπτά Τρόπος εξέτασης: Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ζεύγη χωρίς να συνομιλούν μεταξύ τους. Μέρη εξέτασης: Δοκιμασία 1: Διάλογος μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε τέσσερεις (4) ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο και το περιβάλλον του (δύο ερωτήσεις επιπέδου Β1 και δύο επιπέδου Β2). Η δοκιμασία διαρκεί 6 λεπτά της ώρας συνολικά (3 λεπτά για τον κάθε υποψήφιο). Ο εξεταστής συνομιλεί με τον κάθε υποψήφιο χωριστά. Δοκιμασία 2: Μονόλογος. Κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε δύο ερωτήματα που έχουν ως ερέθισμα δύο εικόνες. Το πρώτο ερώτημα είναι επιπέδου Β1 και το δεύτερο επιπέδου Β2. Η δοκιμασία διαρκεί συνολικά 8 λεπτά της ώρας (4 λεπτά για τον κάθε υποψήφιο). Στην περίπτωση αυτή, ο εξεταστής δεν συνομιλεί με τους υποψηφίους. Θέτει τα ερωτήματα και οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν. Δοκιμασία 3: Διαμεσολάβηση. Κάθε υποψήφιος καλείται να ανταποκριθεί σε δύο ερωτήματα με βάση ένα ελληνικό κείμενο. Το ένα ερώτημα είναι επιπέδου Β1 και το άλλο επιπέδου Β2. Η δοκιμασία διαρκεί συνολικά 10 λεπτά της ώρας (5 λεπτά για τον κάθε υποψήφιο). Στην περίπτωση αυτή, ο εξεταστής δεν συνομιλεί με τους υποψηφίους. Θέτει τα ερωτήματα και οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν. Επισημάνσεις: Οι δύο εξεταστές, καθ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, βρίσκονται στην αίθουσα των εξετάσεων. Οι δύο εξεταστές αξιολογούν βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης της εξέτασης προφορικού λόγου (σελ. 4-6) και συμπληρώνουν τον βαθμό του κάθε υποψηφίου, μετά την αποχώρηση και των δύο από την αίθουσα, στο Έντυπο Ενότητας 4. Ο ένας εξεταστής, που έχει τον ρόλο του Αξιολογητή 1, κάθεται σε κάποια απόσταση από τους υποψηφίους και δεν συμμετέχει στην εξέταση. Ακούει, παρατηρεί, κρατάει σημειώσεις και βαθμολογεί την προφορική παραγωγή του κάθε υποψηφίου. Ο δεύτερος εξεταστής, που έχει τον ρόλο του Αξιολογητή 2, κάθεται απέναντι από τους δύο υποψηφίους και θέτει τα ερωτήματα. Μπορεί να κρατά σημειώσεις, αλλά βαθμολογεί όταν έχει τελειώσει η εξέταση και έχουν αποχωρήσει οι υποψήφιοι από την αίθουσα. Ο εξεταστής/αξιολογητής 2 θέτει εναλλάξ τα ερωτήματα στους υποψηφίους: Δηλαδή, εάν αρχίσει την εξέταση από τον υποψήφιο Α για τη Δοκιμασία 1, συνεχίζει με τον υποψήφιο Β τα ερωτήματα της Δοκιμασίας 2, και επανέρχεται στον υποψήφιο Α για τα ερωτήματα της Δοκιμασίας 3. Τον ρόλο του Αξιολογητή 2 αναλαμβάνει, μετά την εξέταση 2-3 ζευγών υποψηφίων, ο άλλος εξεταστής. 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ 2.1 Πριν από την έναρξη της Προφορικής Εξέτασης: Πρέπει να έχετε προετοιμαστεί για την εξέταση δύο (2) ώρες πριν από την έναρξή της. Μελετήστε το Τευχίδιο του Υποψηφίου και το Φυλλάδιο του Εξεταστή στον χώρο του Εξεταστικού Κέντρου που σας έχει παραχωρηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτόν. Πληροφορηθείτε ποιος θα είναι ο συνεξεταστής σας και συνεργαστείτε μαζί του: συζητήστε τα ερωτήματα των δοκιμασιών, τις εικόνες ή τα κείμενα. Απαντήστε σε ένα ή δύο ερωτήματα για να αποκτήσετε την εμπειρία και να εξοικειωθείτε με τις θεματικές και τα ερωτήματα. Πληροφορηθείτε σε ποια αίθουσα θα κάνετε την προφορική εξέταση και συναποφασίστε με τον συνεξεταστή σας ποιος θα αναλάβει πρώτος τον ρόλο του Αξιολογητή 2. Βεβαιωθείτε ότι τα θρανία στην αίθουσα της εξέτασης είναι τοποθετημένα σωστά, έτσι ώστε: - Οι υποψήφιοι να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον. - Ο εξεταστής/αξιολογητής 2 να βρίσκεται απέναντι από τους υποψηφίους. - Το θρανίο του εξεταστή/αξιολογητή 1 να βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τους υποψηφίους (ίσως στο πλάι). Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλο το υλικό που χρειάζεστε για την εξέταση: το Τευχίδιο του Υποψηφίου και το Φυλλάδιο του Εξεταστή. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν και άλλα δύο Τευχίδια του Υποψηφίου μέσα στην αίθουσα, ένα για τον κάθε υποψήφιο. 42

43 2.2 Κατά τη διάρκεια της Προφορικής Εξέτασης: Ερωτήσεις γνωριμίας και εξοικείωσης (διάρκεια: 1 λεπτό): Πριν αρχίσετε την Εξέταση Προφορικού Λόγου (Δοκιμασίες 1, 2 και 3), είναι σκόπιμο να θέσετε μία-δύο προσωπικές ερωτήσεις στους υποψηφίους (το όνομά τους, σε ποια τάξη πάνε στο σχολείο ή πού εργάζονται αν είναι ενήλικες, κ.λπ.). Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει τους υποψηφίους να προσαρμοστούν στο περιβάλλον της εξέτασης, ενώ θα επιτρέψει σε σας να διαμορφώσετε μια εικόνα για τον κάθε υποψήφιο, προκειμένου να επιλέξετε τα πλέον κατάλληλα ερωτήματα για τον καθένα. Οι απαντήσεις των υποψηφίων σε αυτήν τη φάση ΔΕΝ αξιολογούνται. Δοκιμασία 1: Διάλογος μεταξύ εξεταστή/αξιολογητή 2 και υποψηφίου (διάρκεια: 6 λεπτά) Επιλέξτε δύο ερωτήσεις επιπέδου Β1 από δυο διαφορετικές θεματικές κατηγορίες και δύο ερωτήσεις επιπέδου Β2 από δύο διαφορετικές θεματικές κατηγορίες για τον κάθε υποψήφιο, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ του (από την προηγούμενη φάση της εξέτασης). Διαδικασία της εξέτασης: 1. Αρχίζετε από τον υποψήφιο Α: Θέτετε τις ερωτήσεις επιπέδου Β1 και συνεχίζετε με τις ερωτήσεις επιπέδου Β2. 2. Συνεχίζετε με τον υποψήφιο Β ακολουθώντας την ίδια τακτική (ερωτήσεις επιπέδου Β1 και κατόπιν τις ερωτήσεις Β2). Δοκιμασία 2: Μονόλογος (διάρκεια: 8 λεπτά) Επιλέξτε διαφορετική σελίδα εικόνων για κάθε υποψήφιο, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το φύλο των υποψηφίων και τα ενδιαφέροντά τους. Υποβάλετε ένα ερώτημα επιπέδου Β1 και ένα ερώτημα επιπέδου Β2 στον κάθε υποψήφιο. Διαδικασία της εξέτασης: 1. Αρχίζετε από τον υποψήφιο Β. Θέτετε τα ερωτήματα επιπέδου Β1 και συνεχίζετε με τα ερωτήματα επιπέδου Β2. 2. Συνεχίζετε με τον υποψήφιο Α ακολουθώντας την ίδια τακτική (ερωτήσεις επιπέδου Β1 και κατόπιν τις ερωτήσεις Β2). Δοκιμασία 3: Διαμεσολάβηση (διάρκεια: 10 λεπτά) Επιλέξτε διαφορετικό κείμενο της ίδιας θεματικής για τον κάθε υποψήφιο, λαμβάνοντας υπόψη ό,τι γνωρίζετε για αυτόν, θέτοντας ένα ερώτημα επιπέδου Β1 και ένα επιπέδου Β2. Καθώς στη διάρκεια της Δοκιμασίας 3 περιλαμβάνεται και ο χρόνος ανάγνωσης των ελληνικών κειμένων, δώστε και στους δύο υποψήφιους δύο λεπτά στην αρχή της Δοκιμασίας 3 για να διαβάσουν τα αντίστοιχα κείμενά τους, αφού προηγουμένως τους έχετε θέσει και τα ερωτήματα, ώστε να είναι «στοχευμένη» η ανάγνωση. Διαδικασία της εξέτασης: 1. Στην αρχή της διαδικασίας, δίνετε και στους δύο υποψηφίους τα κείμενά τους και τους θέτετε τα αντίστοιχα ερωτήματα επιπέδου Β1. 2. Αφήνετε 2 λεπτά και στους δύο για να διαβάσουν τα κείμενά τους και να προετοιμάσουν τις απαντήσεις τους. 3. Αρχίζετε από τον υποψήφιο Α, επαναλαμβάνετε το ερώτημα Β1 και περιμένετε την απάντησή του. Όταν ολοκληρώσει την απάντησή του, του θέτετε το ερώτημα επιπέδου Β2 και του δίνετε χρόνο να ξαναδιαβάσει το ελληνικό κείμενο. 4. Συνεχίζετε κατά τον ίδιο τρόπο με τον υποψήφιο Β. Επαναλαμβάνετε το ερώτημα Β1 και περιμένετε την απάντησή του. Όταν ολοκληρώσει την απάντηση του Β1, θέτετε το ερώτημα του Β2 και του δίνετε χρόνο για να ξαναδιαβάσει το ελληνικό κείμενο. 5. Επανέρχεστε στον υποψήφιο Α, του θέτετε ξανά το ερώτημα Β2 και περιμένετε την απάντησή του. 6. Συνεχίζετε την εξέταση με τον υποψήφιο Β, επαναλαμβάνετε το ερώτημα Β2 και περιμένετε την απάντησή του. 43

44 Μην ξεχνάτε: Να χρησιμοποιείτε ποικιλία ερωτήσεων/ερωτημάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης, λαμβάνοντας υπόψη σας ότι η ηλικία, το φύλο, οι εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων επηρεάζουν την επίδοσή τους. Ότι δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε όλες τις ερωτήσεις/τα ερωτήματα, τις εικόνες και τα κείμενα. Αντίθετα, υπάρχει πιθανότητα μερικά κείμενα ή ερωτήματα να τα χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία φορά. Να συμβουλευτείτε τα μέλη της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, εάν, πριν ή/και κατά τη διάρκεια της εξέτασης, έχετε απορίες. Να ενημερώσετε τα μέλη της Επιτροπής, αν χρειάζεται να κάνετε διάλειμμα. Ότι το ΚΑΠΝΙΣΜΑ, η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ και η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ μέσα στην αίθουσα εξέτασης. Ότι ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να παρακωλύει το έργο σας. Κανείς δεν επιτρέπεται να στέκεται ακριβώς έξω από την αίθουσα εξέτασης, και να ενοχλεί εσάς ή τους υποψηφίους. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη γλώσσα εξέτασης σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Να είσαστε ευέλικτοι και να μην παρεμβαίνετε όταν ο υποψήφιος διστάζει. Δώστε χρόνο στους υποψηφίους να διαμορφώσουν την απάντησή τους. Ότι η διάρκεια της εξέτασης είναι περιορισμένη, οπότε φροντίστε να τηρείται ο χρόνος που αναλογεί σε κάθε υποψήφιο για κάθε δοκιμασία. Να ευχαριστείτε τους υποψηφίους μετά το τέλος της εξέτασης, χωρίς να δίνετε καμία πληροφορία για την επίδοσή τους. Ότι δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους να πάρουν μαζί τους το Τευχίδιο του Υποψηφίου. 2.3 Μετά το πέρας της εξέτασης: Συμπλήρωση του Εντύπου Ενότητας 4: Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των υποψηφίων και οι κωδικοί τους είναι σωστά γραμμένοι στο ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 του καθενός. Αποφασίστε τι βαθμό θα βάλετε πριν τον σημειώσετε στο Έντυπο Ενότητας 4, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να σβήνετε για να μην τσαλακωθεί ή φθαρεί (γιατί δημιουργείται πρόβλημα στη διαδικασία αυτόματης καταχώρησης της βαθμολογίας με το OMR). Ωστόσο, αν κάνετε κάποιο λάθος και πρέπει να το διορθώσετε, ζητήστε τη βοήθεια της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου. Βαθμολογήστε συμπληρώνοντας τα κενά «κουτάκια» ως εξής: Συμπληρώστε το Έντυπο μετά την αποχώρηση των υποψηφίων, με μαύρο ή μπλε στυλό: o Ο εξεταστής/αξιολογητής 1 (δηλ. εκείνος ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης κάθεται σιωπηλά και παρατηρεί, ακούει και κρατά σημειώσεις) γράφει πρώτος τον βαθμό του στον ειδικό χώρο που προβλέπεται στην αριστερή στήλη του Εντύπου. o Ο εξεταστής/αξιολογητής 2 (δηλ. εκείνος ο οποίος συνομιλεί με τον υποψήφιο και θέτει τα ερωτήματα) γράφει τον βαθμό του δεύτερος στον αντίστοιχο ειδικό χώρο στη δεξιά στήλη του Εντύπου. Οι βαθμοί των δύο εξεταστών/αξιολογητών ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους. Ο συνολικός βαθμός των υποψηφίων υπολογίζεται ηλεκτρονικά. Επιστρέψτε στην Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου τα Τευχίδια του Υποψηφίου, το Φυλλάδιο του Εξεταστή και τα συμπληρωμένα Έντυπα. Σε περίπτωση που σας έχει ζητηθεί να συμπληρώσετε κάποιο ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε να το επιστρέψετε συμπληρωμένο στην Επιτροπή του Κέντρου. 44

45 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Οι εξεταζόμενοι αξιολογούνται ως προς τα παρακάτω 9 κριτήρια: 1 ος Βαθμολογητής Κριτήρια αξιολόγησης ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1 (Διάλογος μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου) Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 2: (Μονόλογος) Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 3: (Διαμεσολάβηση) Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ποιότητα προφοράς και επιτονισμός Αρθρώνει και τονίζει σωστά τις μεμονωμένες λέξεις, αλλά και τις προτάσεις ως σύνολο; Εύρος και καταλληλότητα λεξιλογίου Χρησιμοποιεί ποσοτικά επαρκές λεξιλόγιο, δεδομένης της περίστασης επικοινωνίας; Γραμματικότητα / Ορθότητα λόγου Χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα, δηλαδή ακολουθεί τους κανόνες μορφοσύνταξης; Ευχέρεια / Ροή λόγου Παράγει λόγο με τον απαιτούμενο ρυθμό και αυθορμητισμό; Στρατηγικές επικοινωνίας Αξιοποιεί στρατηγικές παράκαμψης δυσκολιών, παρακίνησης του ενδιαφέροντος των ακροατών, κτλ.; Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου Συνδέει στοιχεία του λόγου σε λογική σειρά, ώστε να γίνεται κατανοητός από το συνομιλητή του; 2 ος Βαθμολογητής Μην ξεχνάτε να λάβετε υπόψη το επίπεδο εξέτασης. Δηλαδή η αξιολογική σας κρίση πρέπει να αντιστοιχεί στις απαιτήσεις εξέτασης. Για όλα τα κριτήρια υπάρχουν 5 δυνατές βαθμίδες: 1 σημαίνει «καθόλου ικανοποιητικά», 2 σημαίνει «λίγο ικανοποιητικά», 3 σημαίνει «μέτρια» 4 σημαίνει «πολύ ικανοποιητικά» και 5 σημαίνει «πλήρως ικανοποιητικά». Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τα νούμερα δεν είναι «βαθμοί». Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που θα «διαβάσει» το Έντυπο 4 θα εφαρμόσει συντελεστές βαρύτητας για να μετατραπεί η αξιολογική κρίση που εξέφρασε ο κάθε αξιολογητής σε βαθμολογία με άριστα το 20. Για να βοηθηθούν οι αξιολογητές στο να εκφράσουν την αξιολογική τους κρίση, περιγράφονται παρακάτω η μεσαία και οι ακραίες τιμές της κλίμακας Likert, δηλαδή το 1 (καθόλου ικανοποιητικά), το 3 (μέτρια) και το 5 (πλήρως ικανοποιητικά). 45

46 Στην ουσία, όταν ο αξιολογητής, ως προς ένα κριτήριο, επιλέγει το 1 είναι σαν να δηλώνει πως, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, ο υποψήφιος δεν είναι ικανός να πάρει πιστοποιητικό ούτε B1 ούτε B2 επιπέδου. Όταν επιλέγει το 3 είναι σαν να δηλώνει ότι ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο ο υποψήφιος είναι άξιος να πάρει πιστοποιητικό επιπέδου B1. Και, τέλος, όταν επιλέγει το 5, δηλώνει πως ο υποψήφιος διαθέτει επίπεδο B2. Οι βαθμίδες 2 και 4 είναι ενδιάμεσες: για πρακτικούς και μόνο λόγους δεν εμφανίζονται παρακάτω με μια περιγραφή. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 3.1 Δοκιμασία 1: Διάλογος μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου 1 Ο εξεταζόμενος απαντάει ανεπαρκώς στις ερωτήσεις που του τέθηκαν, δίνει λανθασμένες ή άσχετες με το θέμα απαντήσεις ή δεν απαντάει καθόλου. 3 Ο εξεταζόμενος απαντάει ικανοποιητικά στις ερωτήσεις επιπέδου Β1, αλλά δυσκολεύεται να απαντήσει ή δεν απαντάει καθόλου στις ερωτήσεις του Β2. Γίνεται κατανοητός με λίγη προσπάθεια από τον συνομιλητή/αξιολογητή. 5 Ο εξεταζόμενος απαντάει αυθόρμητα και εύστοχα σε όλες τις ερωτήσεις, έστω και με κάποιον δισταγμό. Είναι απόλυτα κατανοητός με ελάχιστη ή καθόλου προσπάθεια από τον συνομιλητή/αξιολογητή. 3.2 Δοκιμασία 2: Μονόλογος 1 Ο εξεταζόμενος απαντάει με δυσκολία τόσο στις ερωτήσεις του Β1 όσο και σε αυτές του Β2, δίνει λανθασμένες ή άσχετες με το θέμα απαντήσεις ή δεν απαντάει καθόλου. Δεν αξιοποιεί αποτελεσματικά το οπτικό ερέθισμα. 3 Ο εξεταζόμενος απαντάει στις ερωτήσεις του Β1, αξιοποιώντας το οπτικό ερέθισμα αρκετά αποτελεσματικά, ωστόσο δυσκολεύεται να απαντήσει ή δεν απαντάει καθόλου στις ερωτήσεις του Β2. Για να γίνει κατανοητός απαιτείται κάποια προσπάθεια από τον αξιολογητή. 5 Ο εξεταζόμενος απαντάει ικανοποιητικά τόσο στις ερωτήσεις του Β1 όσο και σε αυτές του Β2, αξιοποιεί αποτελεσματικά το οπτικό ερέθισμα επισημαίνοντας τα σημαντικότερα σημεία του θέματος. 3.3 Δοκιμασία 3: Διαμεσολάβηση 1 Ο εξεταζόμενος απαντάει με δυσκολία τόσο στις ερωτήσεις του Β1 όσο και σε αυτές του Β2, δίνει λανθασμένες ή άσχετες με το θέμα απαντήσεις ή δεν απαντάει καθόλου. Χρησιμοποιεί ελάχιστα τις πληροφορίες από το ελληνικό κείμενο ή τις μεταφέρει λανθασμένα στη γερμανική γλώσσα. 3 Ο εξεταζόμενος μεταδίδει από το ελληνικό κείμενο κάποιες από τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν, ενώ καταφεύγει συχνά σε χειρονομίες ή κάνει μεγάλες περιφράσεις για να περάσει το μήνυμά του. 5 Ο εξεταζόμενος παραφράζει και μεταδίδει στη γερμανική γλώσσα τις σημαντικότερες πληροφορίες που του ζητήθηκαν από το ελληνικό κείμενο με αποτελεσματικό τρόπο, αρκετή σαφήνεια, άνεση και αυθορμητισμό, ώστε να γίνεται κατανοητός με ελάχιστη ή καθόλου προσπάθεια από τον αξιολογητή. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3.4 Ποιότητα προφοράς και επιτονισμός 1 Ο εξεταζόμενος κάνει αρκετά λάθη προφοράς ορισμένων φθόγγων ή/και επιτονικών σχημάτων, επηρεασμένος από τη Γλώσσα 1 (Γ1), με αποτέλεσμα να γίνεται με δυσκολία κατανοητός από τον αξιολογητή. 3 Ο εξεταζόμενος κάνει κάποια λάθη προφοράς ή επιτονισμού, με αποτέλεσμα ο αξιολογητής να καταβάλει προσπάθεια για να τον κατανοήσει. 5 Ο εξεταζόμενος κάνει ελάχιστα λάθη προφοράς, διακρίνονται επιδράσεις στην προφορά από τη Γ1, οι οποίες ωστόσο δεν εμποδίζουν καθόλου τον αξιολογητή να τον κατανοήσει, ενώ ο επιτονισμός είναι σωστός. 3.5 Εύρος και καταλληλόλητα λεξιλογίου 1 Ο εξεταζόμενος χρησιμοποιεί απλές φράσεις και απομνημονευμένες εκφράσεις για να δώσει πληροφορίες σχετικά με απλές και συνήθεις καταστάσεις. 3 Ο εξεταζόμενος χρησιμοποιεί βασικό λεξιλόγιο, ωστόσο όταν εκφράζει σύνθετες σκέψεις ή χειρίζεται άγνωστα θέματα και καταστάσεις εξακολουθεί να κάνει σημαντικά λάθη. 5 Ο εξεταζόμενος διαθέτει ευρύ φάσμα λεξιλογίου και κατάλληλο για την περίσταση επικοινωνίας αποφεύγοντας τις συχνές επαναλήψεις. Η ενδεχόμενη εσφαλμένη επιλογή λέξεων δεν εμποδίζει την κατανόηση από τον αξιολογητή. 46

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Session mai 2015 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE. NIVEAUX B1&B2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

Session mai 2015 ATTENTION CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE. NIVEAUX B1&B2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX B1&B2 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen PHASE 4. Mai 2015

Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen PHASE 4. Mai 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Kultur, Bildung und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau

Διαβάστε περισσότερα

PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung

PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU C1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAU B1&B2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ACHTUNG

NIVEAU B1&B2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Forschung und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU

Διαβάστε περισσότερα

1. Gestaffelte Prüfung A1/A2 Niveau: Phase 2

1. Gestaffelte Prüfung A1/A2 Niveau: Phase 2 Griechisches Staatszertifikat Deutsch Materialien zur Bewerterschulung 1 Inhaltsverzeichnis 1. Gestaffelte Prüfung A1/A2 Niveau: Phase 2 3 Bewertungskriterien 3 Bewertungsbogen 5 Modelltest 6 2. Gestaffelte

Διαβάστε περισσότερα

PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung

PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU C1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014

GOETHE-ZERTIFIKAT B2 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 Zertifiziert durch Πιστοποίηση: Durchführungsbestimmungen ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1&A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

NIVEAUX A1&A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de la Culture, de l Éducation et des Cultes C e r t i f i c a t i o n e n L a n g u e F r a n ç a i s e NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 Zertifiziert durch Πιστοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

22 είκοσι δύο. Κύπρος. Ελλάδα. Ελβετία. Αυστρία. Γερμανία. Από πού είσαι; Είμαι από τη Γερμανία. Εσύ; Από την Κύπρο. Από πού είσαι; Είμαι από

22 είκοσι δύο. Κύπρος. Ελλάδα. Ελβετία. Αυστρία. Γερμανία. Από πού είσαι; Είμαι από τη Γερμανία. Εσύ; Από την Κύπρο. Από πού είσαι; Είμαι από 3 τρί 1. μάθμα Wie heißen die Länder auf Griechisch? Bitte verbinden Sie die Namen mit den richtigen Zeichnungen. Hören Sie dann die Ländernamen und sprechen Sie sie nach. 1.18 Ελλάδα Αυστρία Κύπρος Ελβετία

Διαβάστε περισσότερα

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF

ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF (ZDFB) DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: Februar 2010 Τελευταία ενηµέρωση: Φεβρουάριος 2010 Kommentierte Durchführungsbestimmungen zur Prüfung

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT A2: START DEUTSCH 2 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

GOETHE-ZERTIFIKAT A2: START DEUTSCH 2 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ GOETHE-ZERTIFIKAT A2: START DEUTSCH 2 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: 1. April 2013 Τελευταία ενημέρωση: 1 Απριλίου 2013 Durchführungsbestimmungen ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat Deutsch

Griechisches Staatszertifikat Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU C1&C2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung Aufgabenstellung

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014

GOETHE-ZERTIFIKAT B1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 Zertifiziert durch Πιστοποίηση: Durchführungsbestimmungen ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗς ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT A1A2

GOETHE-ZERTIFIKAT A1A2 FIT IN DEUTSCH 1 FIT IN DEUTSCH 2 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Stand: Februar 2010 Τελευταία ενηµέρωση: Φεβρουάριος 2010 Durchführungsbestimmungen zu den Prüfungen für Jugendliche

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1 FLOTT 1 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1 FLOTT 2 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα 13.12.2016 Liebe Eltern des Kindergartens und der Vorschule, Die Weihnachtszeit ist eingeläutet.

Διαβάστε περισσότερα

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6

B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 B.A.-Eingangstest Neugriechisch (Niveau TELC B1) MUSTERTEST Seite 1 von 6 Name, Vorname:... Teil 1: Hörverstehen * Hören Sie den Text und beantworten Sie kurz (mit 1-2 Wörtern) die Fragen in der folgenden

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Τελευταία ενημέρωση: 1 Απριλίου 2013 Durchführungsbestimmungen ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 2 / 10 Durchführungsbestimmungen

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAU C1&C2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ACHTUNG

NIVEAU C1&C2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Forschung und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Session mai 2013 ATTENTION ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE

Session mai 2013 ATTENTION ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES, DE LA CULTURE ET DU SPORT CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Lektion 3 LESEN. Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 LESEN Teil 5 Zertifikat B1 Το κείμενο του 5 ου μέρους της ενότητας Lesen είναι ένας κανονισμός ή κάποιες οδηγίες και συνοδεύεται από 4 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε άσκηση θα πρέπει να αποφασίσεις

Διαβάστε περισσότερα

GOETHE-ZERTIFIKAT. ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE (ZDj) DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

GOETHE-ZERTIFIKAT. ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE (ZDj) DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ GOETHE-ZERTIFIKAT B1 ZERTIFIKAT DEUTSCH (ZD) ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE (ZDj) DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ΟΡΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Stand: Februar 2010 Τελευταία ενηµέρωση: Φεβρουάριος 2010 Durchführungsbestimmungen

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S.

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S. FLOTT 3 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την οµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (34 οµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά 10-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU B1&B2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung

Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU B1&B2 PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Staatszertifikat Deutsch NIVEAU & PHASE 4: Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung Anweisungen für die Prüfer und Aufgabenstellung

Διαβάστε περισσότερα

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008 Fierz Identität Handout Datum: 27. 5. 2008 von Christoph Saulder 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 2 Herleitung der Matrixelemente 7 2. Ansatz...............................

Διαβάστε περισσότερα

1 @ copyright @ www.learngerman.gr

1 @ copyright @ www.learngerman.gr 1 @ copyright @ www.learngerman.gr SPRACHE ΠΡΑΧΕ ΓΛΩΑ Sprichst du Griechisch? Σπριχςτ ντου γκρίχιςσ? Μιλάσ ελλθνικά; Sprichst du Deutsch? Σπριχςτ ντου ντόθτςσ? Μιλάσ γερμανικά; Welche Sprache sprichst

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAU C1&C2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ACHTUNG

NIVEAU C1&C2 Entspricht dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. PHASE 4 Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung ACHTUNG ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religionsangelegenheiten, Kultur und Sport Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen?

Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen? Die neugriechischen Pronomen: Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen? In diesem Kapitel werden Sie alles rund um die Pronomen im Griechischen und ihren Gebrauch lernen. Wie

Διαβάστε περισσότερα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα

A1 A2 B2 C1. www.dielupe.gr. Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα A1 A2 www.dielupe.gr Εκδόσεις για τη Γερμανική Γλώσσα B2 C1 Ολοκληρωμένες προτάσεις για αποτελεσματική διδασκαλία για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα Αναλυτική παρουσίαση των βιβλίων στην ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18

QC5015 A D E 1 2 3 4 F M H 5 6 7 1 B G 2 I 8 9 10 1 J K L 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 QC5015 A D E 1 2 3 4 M F H 5 1 6 7 B G 2 I J K L 1 8 9 10 2 C 11 1 12 13 2 14 15 16 17 18 Deutsch Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Support von Philips

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειµένου. Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειµένου Έναρξη δοκιµασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN 16.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 117/125 STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN Staatliche Beihilfen SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Umstrukturierungsbeihilfe für Cyprus Airways (Public) Ltd und SA.38225

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat Deutsch Mai 2008 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταγραφή ηχητικού κειμένου

ΚΠγ / Griechisches Staatszertifikat Deutsch Mai 2008 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Μεταγραφή ηχητικού κειμένου KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟ A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ MAGNET neu A1 Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η κατανομή της ύλης ανά εβδομάδα θα πρέπει να καθορίζεται και να προσαρμόζεται από εσάς ανάλογα με την απόδοση των μαθητών σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Auslandsbüro Griechenland

Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Auslandsbüro Griechenland Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Auslandsbüro Griechenland Το Ίδρυμα Konrad Adenauer (KAS) είναι ένα γερμανικό πολιτικό ίδρυμα και φέρει το όνομα του πρώτου Καγκελάριου της Γερμανίας. Οι αρχές διακυβέρνησής του

Διαβάστε περισσότερα

WebQuests: Πώς µπορεί να «συνδεθεί» η αίθουσα διδασκαλίας µε το ιαδίκτυο! Παράδειγµα από τη διδασκαλία των Γερµανικών στη ηµόσια Εκπαίδευση

WebQuests: Πώς µπορεί να «συνδεθεί» η αίθουσα διδασκαλίας µε το ιαδίκτυο! Παράδειγµα από τη διδασκαλία των Γερµανικών στη ηµόσια Εκπαίδευση WebQuests: Πώς µπορεί να «συνδεθεί» η αίθουσα διδασκαλίας µε το ιαδίκτυο! Παράδειγµα από τη διδασκαλία των Γερµανικών στη ηµόσια Εκπαίδευση Ιωάννα Χαρδαλούπα Καθηγήτρια Γερµανικών Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Lehrbuch: Dialog S. 6: Lesen, Vokabeln lernen, Aufg. A, B S.7-8

Lehrbuch: Dialog S. 6: Lesen, Vokabeln lernen, Aufg. A, B S.7-8 Πλάνο διδασκαλίας του PROGRESS 1 2 µαθήµατα ( περίπου 4 ώρες) την εβδοµάδα 60 µαθήµατα συνολικά Σύνολο µαθηµάτων ετησίως κατά προσέγγιση 60-65 (30-32 βδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos

VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos VERLAG Deutsch durch die Lupe - Nicolas Vlachos Griva Str. 6, 152 33 Halandri, Athen - Griechenland Tel.: (0030 210) 68 30 671, (0030 210) 68 00 548 Fax.: (0030 210) 68 90 255 Projektleitung: Mokka Bentlage

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ GOE- THE-INSTITUT

DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ GOE- THE-INSTITUT DIE PRÜFUNGEN DES GOETHE-INSTITUTS ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ GOE- THE-INSTITUT PRÜFUNGSORDNUNG ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Stand: 1. Oktober 2014 Τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2014 Zertifiziert durch Πιστοποίηση: Prüfungsordnung

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1

Prüfungsvorbereitung Zertifikat B1 Prüfungsvorbereitung 43 44 Schreiben Aufgabe 3 Arbeitszeit: 15 Minuten Στο 3 ο μέρος της ενότητας Schreiben πρέπει να γράψεις ένα e-mail περίπου 40 λέξεων. Απευθύνεσαι πάντα σε κάποιο πρόσωπο, με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό.

PAPADAKI, Ch. 19.07.1992 31.12.2015. Η Χαρά... Φέτος, το καλοκαίρι. Στη Θεσσαλονίκη και στη Θάσο. Πολύ καλά αλλά ακριβά. Πάρα πολύ καλό. 1 Πού ήσουν για διακοπές; sagen, wo man war und wie es war (z. B. im Urlaub) jemanden ansprechen (z. B. auf der Straße) Nichtverstehen äußern einer Wegbeschreibung folgen Informationen zu öffentlichen

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

Martin Holtermann, Basiswortschatz Platon

Martin Holtermann, Basiswortschatz Platon V Martin Holtermann Basiswortschatz Platon Zur Vorbereitung auf das Graecum Vandenhoeck & Ruprecht Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und römische Rechtsgeschichte

Griechische und römische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und römische Rechtsgeschichte Ενότητα 7: Gortyna Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική γερμανικής τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου. Η διδακτική της τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου

Διδακτική γερμανικής τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου. Η διδακτική της τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου Διδακτική γερμανικής τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου Η διδακτική της ορολογίας Η διδακτική της τεχνικής ορολογίας αυτοκινήτου Οόρος«ορολογία» Σύμφωνα με τον Schmidt η ορολογία αποτελεί το μέσο συνεννόησης

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

Die Prüfungen des Goethe-Instituts

Die Prüfungen des Goethe-Instituts Die Prüfungen des Goethe-Instituts ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ GOETHE-INSTITUT Prüfungsordnung Stand: Januar 2012 Τελευταία ενημέρωση: Ιανουάριος 2012 Prüfungsordnung des Goethe-Instituts e. V. Κανονισμός εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλοσοφίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

. Zeit: Synoptische Betrachtung # αβ αα a) Allgemeine Abkürzungen Abkürzung Ausführung/Bedeutung AOGCM/GCM (atmosphärisch-ozeanisch gekoppeltes) globales Zirkulations-/Klimamodell (engl.: (atmosphere

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 09 Στοιχεία που λείπουν

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 09 Στοιχεία που λείπουν 09 Στοιχεία που λείπουν Η Άννα φεύγει από το θέατρο, αλλά η γυναίκα µε τα κόκκινα την κυνηγά µέχρι το µαγαζί του Paul. Η Άννα τη γλιτώνει πάλι µε τη βοήθεια της Heidrun. Τώρα έχει ένα κοµµάτι του παζλ,

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch)

Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch) Text 9, Nur noch Englisch? Thema des Textes: Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch) Zusammenfassung

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο 21 Ένα καινούργιο σχέδιο Η Άννα επιστρέφει στο 2006. Η γυναίκα µε τα κόκκινα έχει απαγάγει τον πάστορα Kavalier. Επειδή δεν µπορεί να τον βρει, η Άννα ταξιδεύει στην 9 η Νοεµβρίου 1989, τη νύχτα που έπεσε

Διαβάστε περισσότερα

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1

Einheit 4. Themenbereich. Aufgabe 1 Einheit 4 Phase 1 Leseverstehen Aufgabe 1 In einer Zeitschrift finden Sie unterschiedliche Artikel. Jeder Artikel hat einen Titel. Ordnen Sie jeden Titel (1-6) dem passenden Themenbereich (A-F) zu. Sie

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 01 Κακά ξυπνητούρια

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 01 Κακά ξυπνητούρια 01 Κακά ξυπνητούρια Η αποστολή της Άννας είναι να σώσει τη Γερµανία από µια καταστροφή. Πρέπει να λύσει το αίνιγµα και να φυλάγεται από τους άγνωστους µε τα µηχανάκια. Της αποµένουν 130 λεπτά. Αλλά ποιό

Διαβάστε περισσότερα

Brief an Eltern nichtdeutscher Herkunft Griechisch Übersetzung jeweils direkt unter dem deutschen Text

Brief an Eltern nichtdeutscher Herkunft Griechisch Übersetzung jeweils direkt unter dem deutschen Text Das unten folgende Schreiben entstand aus der Not heraus, dass aktuell immer mehr Lehrkräfte Kinder in die Klasse bekommen, die kaum ein Wort Deutsch sprechen und deren Eltern auch kein Deutsch sprechen

Διαβάστε περισσότερα