Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ : Α/Α ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΣΟΝ Κ.Α.Ε./ C.P.V , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΧΑΪΔΑΡΙ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

2 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 / ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Χαϊδαρίου, προκειμένου να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες. Με την προμήθεια αυτή, ο Δήμος Χαϊδαρίου πρόκειται να προμηθευτεί τα εξής είδη: 1. Ένα ανυψωτικό, με ελάχιστο ύψος εργασίας 14 m, 2. Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, μεικτού βάρους 10 tn, 3. Ένα μεταχειρισμένο ελαστικοφόρο εκσκαφέα φορτωτή. Για τα οχήματα που προαναφέρθηκαν, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους αναφέρονται λεπτομερώς στις επιμέρους Ειδικές Συγγραφές Υποχρεώσεων του κάθε ενός είδους. Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη, μετά το συγκεντρωτικό ενδεικτικό προϋπολογισμό, παρατίθενται αναλυτικά οι επί μέρους Τεχνικές Εκθέσεις- ενδεικτικοί προϋπολογισμοίειδικές συγγραφές υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές)- τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια και κριτήρια αξιολόγησης, ενώ στο τέλος υπάρχει η ενιαία Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 23%), θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαϊδαρίου, για τα οικονομικά έτη 2015 και 2016, η δε προμήθεια θα εκτελεσθεί με ανοικτό διαγωνισμό. Χαϊδάρι, 03/11/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31/ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 1. Προμήθεια ενός ανυψωτικού 1 Τεμ , ,90 2. Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 1 Τεμ , ,93 3. Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου εκσκαφέα φορτωτή 1 Τεμ , ,21 ΣΥΝΟΛΟ ,04 Φ.Π.Α. 23% ,96 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Χαϊδάρι, 03/11/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

4 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 (1) / Μ Ε Λ Ε Τ Η 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Κ.Α.Ε.: C.P.V. : ΧΑΪΔΑΡΙ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

5 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 (1) / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ενός καλαθοφόρου αυτοκινήτου που θα χρησιμοποιηθεί από τα συνεργεία των ηλεκτρολόγων για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης, καθώς και για την κοπή κλαδιών από την υπηρεσία Πρασίνου. Το υπό προμήθεια ανυψωτικό, θα είναι απολύτως καινούργιο και αμεταχείριστο, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής και θα έχει μέγιστο ύψος ανύψωσης από το δάπεδο του πλαισίου τουλάχιστον 14 µ., ώστε οι χειριστές να μπορούν να εργάζονται σε ύψος εργασίας 16 μ. περίπου, από το έδαφος. Το όχημα θα πρέπει να είναι προωθημένης ή ημιπροωθημένης οδήγησης και ιδιαίτερα ευέλικτο κατά τη χρήση του, έχοντας τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις, χωρίς κανένα πρόβλημα στην ευστάθειά του στις δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας, Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 23%), θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαϊδαρίου, για τα οικονομικά έτη 2015 και 2016, η δε προμήθεια θα εκτελεσθεί με ανοικτό διαγωνισμό. Χαϊδάρι, 03/11/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

6 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 (1) / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 Προμήθεια ενός ανυψωτικού 1 Τεμ , ,90 ΣΥΝΟΛΟ ,90 Φ.Π.Α. 23% ,10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Χαϊδάρι, 03/11/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

7 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 (1) / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο (Αντικείμενο Προμήθειας) Η παρούσα συγγραφή, αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου καλαθοφόρου αυτοκινήτου (ανυψωτικού), ανυψωτικής ικανότητας 14 μέτρων τουλάχιστον (μέγιστο ύψος του δαπέδου καλαθιού τουλάχιστον 14 µ., ύψος εργασίας χειριστών από το έδαφος 16 μ. τουλάχιστον) για τις ανάγκες των συνεργείων των ηλεκτρολόγων του Δήμου Χαϊδαρίου και της υπηρεσίας Πρασίνου. ΑΡΘΡΟ 2 ο (Ισχύουσες διατάξεις) Η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: Την αριθ /1993 (ΦΕΚ 185 Β/ ) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». Το Ν. 2286/1995 ΦΕΚ Α 19 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων. Το Π.Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α / «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», στο επίπεδο που αφορά τον παρόντα διαγωνισμό. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/ , ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8). Το Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120A/ ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/ ), και ισχύει Το Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Την με αριθ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

8 ΑΡΘΡΟ 3 ο (Τεχνικά στοιχεία του καλαθοφόρου) Α) ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το υπό προμήθεια καλαθοφόρο αυτοκίνητο, προορίζεται για την εξυπηρέτηση των συνεργείων ηλεκτρολόγων του Δήμου και συγκεκριμένα για την αντικατάσταση βραχιόνων και λαμπτήρων του οδικού φωτισμού, των αθλητικών κέντρων και όπου αλλού απαιτηθεί. Το καινούργιο καλαθοφόρο όχημα, θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή και θα διαθέτει ανυψούμενο καλάθι εργασίας με τηλεσκοπικό βραχίονα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και της σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για εργασίες σε ύψος 16 μ. τουλάχιστον από το έδαφος (μέγιστο ύψος του δαπέδου καλαθιού τουλάχιστον 14 µ., ύψος εργασίας χειριστών από το έδαφος 16 μ. τουλάχιστον). Το πλαίσιο θα έχει κινητήρα πετρελαιοκίνητο υδρόψυκτο, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO 6, ενώ το όχημα συνολικά (πλαίσιο, ανυψωτικό και γενικά ο εξοπλισμός του) πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο και αμεταχείριστο, σύγχρονου και εξελιγμένου τύπου. Το αυτοκίνητο θα είναι εξωτερικά βαμμένο με χρώμα ΝΤΟΥΚΟ πιστολιού, με δύο τουλάχιστον στρώσεις, με υπόστρωμα ασταριού και το χρώμα θα είναι σε απόχρωση που θα ορισθεί από τον Δήμο. Στις πλευρές θα υπάρχει με μεγάλα κεφαλαία γράμματα η επωνυμία του Δήμου Χαϊδαρίου, καθώς και επιγραφές τις οποίες θα ορίσει ο Δήμος. Το αυτοκίνητο καλαθοφόρο, θα πληροί όλες τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η απρόσκοπτη λειτουργία και κυκλοφορία του. Το όχημα, θα έχει τα παρακάτω παρελκόμενα : -Πλήρη σειρά εργαλείων - Εργαλειοθήκη επί της πλατφόρμας για μικροεργαλεία και υλικά - Πλήρη εφεδρικό τροχό - Γρύλο ανύψωσης, κατάλληλο για το παρόν όχημα - Πλήρες φαρμακείο σε μεταλλικό κιβώτιο (κατά Κ.Ο.Κ.) - Τρίγωνο ασφαλείας -Εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων, προβολείς, ηχητικά σήματα, περιστρεφόμενο φανό κλπ. - Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. - Ταχογράφο - Σειρά εγχειριδίων συντήρησης και βιβλίο ανταλλακτικών, υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Το προσφερόμενο όχημα, θα είναι ευρείας κυκλοφορίας στην ελληνική ή διεθνή αγορά, ως προς δε την Έγκριση Τύπου, κατά την υποβολή της προσφοράς και επί ποινή αποκλεισμού, θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία θα δεσμεύεται ο κάθε διαγωνιζόμενος, ότι αυτή θα κατατεθεί κατά την ημέρα παράδοσης του οχήματος. Ακόμη, κατά την κατάθεση της προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, θα καταθέσουν αντίγραφο δήλωσης συμμόρφωσης CE από τον κατασκευαστή του καλαθοφόρου, στην οποία θα αναγράφεται ο συγκεκριμένος τύπος της προσφερόμενης υπερκατασκευής και ο τύπος του προσφερόμενου πλαισίου. Τα στοιχεία που ζητούνται στη μελέτη, θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή είναι επιθυμητά. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή είναι επιθυμητά. Όπου αναφέρεται η λέξη «περίπου» στο παρόν τεύχος, μπορεί να υπάρχει αρνητική απόκλιση μέχρι και 5%.

9 Οι θετικές αποκλίσεις γίνονται δεκτές, εφόσον κρίνονται από την Επιτροπή ως συμφέρουσες για το Δήμο. Ο προμηθευτής με έγγραφη δήλωσή του θα αναλάβει την απαράβατη υποχρέωση να προμηθεύει όλα τα αναγκαία ανταλλακτικά που χρειάζεται ο Δήμος για το καλαθοφόρο, για χρονικό διάστημα 10 ετών. Β) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το πλαίσιο- φορέας, θα είναι πρόσφατης κατασκευής από τα τελευταία και πλέον εξελιγμένα μοντέλα, με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα πρέπει να πληροί όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες και να δηλώνεται ότι με την παράδοση του οχήματος θα προσκομιστεί ταυτόχρονα και η Έγκριση Τύπου από το αρμόδιο Υπουργείο. Το πλαίσιο θα είναι βαρέως τύπου και ενισχυμένης κατασκευής, με διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό σύστημα ανάρτησης. Να δοθεί το ωφέλιμο φορτίο του πλαισίου. (Ως ωφέλιμο φορτίο υπολογίζεται το υπόλοιπο που απομένει μετά την αφαίρεση από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο του ίδιου (νεκρού) βάρους του αυτοκινήτου (περιλαμβανομένου του θαλάμου οδηγού, του οδηγού και των εργαζομένων, του καυσίμου, ορυκτελαίου κ.λ.π.) του ανυψωτικού μηχανισμού και όλων των εξαρτημάτων της υπερκατασκευής. Το ολικό επιτρεπόμενο φορτίο πρέπει να προκύπτει από επίσημους καταλόγους του κατασκευαστή Οίκου, καθώς και το ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου μετά θαλαμίσκου του οδηγού.) Το βάρος του ανυψωτικού μηχανισμού και του λοιπού εξοπλισμού γενικά πρέπει να καθορίζεται υπεύθυνα με τις προσφορές. Το πλαίσιο θα είναι προωθημένης ή ημιπροωθημένης οδηγήσεως, το μεικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον Kgr., η δε ακτίνα στροφής του όσο το δυνατόν μικρότερη. Το όχημα θα παραδοθεί με πλήρη εφεδρικό τροχό, καθώς και με πλήρη σειρά συνήθων εργαλείων. Επίσης θα παραδοθεί σειρά τεχνικών εγχειριδίων συντηρήσεως τόσο για το πλαίσιο όσο και για την υπερκατασκευή. Το όχημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού για νυχτερινή εργασία. Ο πίνακας οδηγού, θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φώτα, ηχητικά σήματα και φωτεινούς δείκτες πορείας, θα φέρει επίσης φώτα ενδεικτικά του περιγράμματός του, θα φέρει σειρήνα κινδύνου και ερυθρό φάρο που θα εκπέμπει διακεκομμένες εκλάμψεις. Ο θαλαμίσκος του οδηγού θα φέρει συνήθη θερμική μόνωση. Οι διατάξεις αυτού πρέπει να επιτρέπουν όπως εκτός του οδηγού να μπορεί να μεταφέρεται άνετα και δύο (2) ακόμη καθήμενα άτομα. Η θέση του οδηγού (πηδάλιο) πρέπει να βρίσκεται στο αριστερό του οχήματος. Ο θαλαμίσκος του οδηγού θα παρέχει την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για την ασφαλή οδήγηση. Στο αυτοκίνητο θα υπάρχει Air condition και σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού. Ο ανεμοθώρακας πρέπει να είναι από γυαλί SECURIT ή παρομοίου τύπου ασφαλείας, αποκλειομένου του θρυμματισμού αυτού συνεπεία ισχυρής κρούσης. Η διαφάνεια του ανεμοθώρακα πρέπει να είναι απόλυτος, και να μην προκαλεί παραμόρφωση των αντικειμένων προς οιανδήποτε διεύθυνση. Εξωτερικώς θα φέρει δύο υαλοκαθαριστήρες και εσωτερικώς αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσεως. Στο σύστημα Διεύθυνσης, το τιμόνι θα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και θα είναι υδραυλικό ή τουλάχιστον υδραυλικής υποβοήθησης. Τονίζεται ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει η μικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής. Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με φρένα διπλού κυκλώματος, με μηχανικό κιβώτιο με πέντε (5) τουλάχιστον σχέσεις εμπροσθοπορείας και μιας οπισθοπορείας, συγχρονισμένων

10 και χωρίς υποπολλαπλασιασμό ( τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο διαφορικό), συμπλέκτη ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου. Οι σχέσεις ταχυτήτων και διαφορικού, θα εξασφαλίζουν αναρριχητική ικανότητα του πλήρως έμφορτου οχήματος 20% τουλάχιστον και τελική ταχύτητα 90 Km/h τουλάχιστον. Το σύστημα πέδησης θα είναι εξοπλισμένο με ABS και φρένα διπλού κυκλώματος. Οι διαστάσεις εν γένει του οχήματος τα κατ άξονα βάρη και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία αυτού θα πληρούν τις κείμενες σχετικές ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία αυτού στην Ελλάδα βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας και για το ωφέλιμο φορτίο, το οριζόμενο δια της προσφοράς. Ο κινητήρας θα είναι εξελιγμένου τύπου και άριστης φήμης, πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος, και ιπποδύναμης άνω των 130 ΗP, υποχρεωτικά της τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύμφωνα με την οδηγία EURO VΙ). Τα προαναφερθέντα ζητούμενα, θα αποδεικνύονται στη σχετική έγκριση τύπου η οποία θα προσκομιστεί με την παράδοση του καλαθοφόρου οχήματος. Γ) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η υπερκατασκευή θα είναι τηλεσκοπικού τύπου, θα φέρει σύστημα ανύψωσης καλαθιού 2 ατόμων και θα είναι κατάλληλη για εργασίες σε ύψος 16 μ. από το έδαφος. Με την προσφορά, να αναφερθούν ο αριθμός των βραχιόνων, το πάχος των ελασμάτων και το αντίστοιχο μήκος. Θα είναι εργονομικά σχεδιασμένη, ενώ η κατασκευή του θα είναι κατάλληλη στο είδος των εργασιών για τις οποίες προορίζεται το καλαθοφόρο αυτοκίνητο. Ειδικότερα, το άνω μέρος του πλαισίου, θα πρέπει να καλύπτεται από αντιολισθητικό δάπεδο, ισχυρής και στιβαρής κατασκευής, με πάχος ελάσματος 2-3mm. Τα πλαϊνά τοιχώματα (παραπέτα) θα είναι σταθερά, ενώ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εισόδου στην καρότσα και από τις δύο πλευρές του οχήματος. Η καρότσα θα φέρει μεταλλικά ερμάρια για την φύλαξη των εργαλείων με κλειδαριές ασφαλείας. Με την υποβολή της προσφοράς, Να γίνει πλήρης τεχνική περιγραφή της καρότσας που θα φέρει το αυτοκίνητο πλαίσιο. α) Ανυψωτικός μηχανισμός Θα είναι ισχυρής και απόλυτα ασφαλούς κατασκευής, κατάλληλος για τα φορτία που πρόκειται να δεχτεί (ίδιο βάρος, βάρος ωφέλιμου φορτίου, δυναμικές καταπονήσεις που θα προέρχονται από τις κινήσεις του). Θα είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας χάλυβα και θα παίρνει κίνηση από τον κινητήρα μέσω ΡΤΟ και υδραυλική αντλία. Η κίνηση του ανυψωτικού μηχανισμού, θα είναι απόλυτα και εξ ολοκλήρου υδραυλική. Η τροφοδοσία του υδραυλικού συστήματος, θα γίνεται από κατάλληλη αντλία, για την παροχή ομαλής ταχύτητας, χωρίς απότομες κινήσεις και κραδασμούς.. Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα λειτουργεί τηλεσκοπικά και θα αποτελείται από δύο ή τρεις μπούμες. Η λειτουργία του μηχανισμού, θα είναι αθόρυβη, απόλυτα υδραυλική και με ελεγχόμενα χειριστήρια (αναλογικού τύπου) από το όχημα και από το καλάθι.. Το μέγιστο ύψος εργασίας θα είναι 16 μ. περίπου (από το έδαφος). Θα υπάρχει η δυνατότητα οριζόντιας επέκτασης του βραχίονα (μπούμας) και αναλόγως του φορτίου που θα φέρει το καλάθι (ενδεικτικά αναφέρεται 6 μ. με φορτίο έως και 200 κιλά, 7 μ. με φορτίο έως και 120 κιλά και 8 μ. με φορτίο έως και 80 κιλά). Ο τρόπος λειτουργίας των βραχιόνων θα διασφαλίζεται από τα πλέον σύγχρονα συστήματα ασφαλείας. Κάθε βλάβη στο υδραυλικό κύκλωμα, θα οδηγεί σε ακινητοποίηση του βραχίονα και ενεργοποίηση της χειροκίνητης αντλίας, που θα βρίσκεται (επί ποινή αποκλεισμού) δίπλα ακριβώς από το χειριστήριο εδάφους.. Θα υπάρχει άμεση διακοπή λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανισμού σε οποιαδήποτε περίπτωση αστάθειας του οχήματος.

11 Το σύστημα ανύψωσης, θα εδράζεται σταθερά σε ισχυρή βάση επί του πλαισίου. Στο όχημα και συγκεκριμένα στη δεξιά πλευρά, θα υπάρχει κλίμακα προς την πλατφόρμα. Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει τη δυνατότητα συνεχούς περιστροφικής κίνησης 360 μοιρών. β) Έδραση μηχανισμού Ο ανυψωτικός μηχανισμός, θα εδράζεται σε κατάλληλα ενισχυμένη βάση πάνω στο σώμα του αυτοκινήτου και συναρμολογημένη κατά τρόπο απόλυτα ασφαλή. Η βάση έδρασης θα έχει αντιολισθητικό δάπεδο ικανού πάχους. Η έδραση μηχανισμού, θα διαθέτει 4 υδραυλικά πέδιλα ισχυρής κατασκευής τα οποία θα είναι ανεξάρτητα ελεγχόμενα (με ανεξάρτητα χειριστήρια) για τη σταθερή έδραση σε εδάφη με ανισοσταθμίες. Το μέγιστο άνοιγμα των πέδιλων, θα πρέπει να είναι το μικρότερο δυνατό, ώστε να διασφαλίζεται η ευέλικτη λειτουργία του οχήματος στους στενούς δρόμους του Χαϊδαρίου. Θα υπάρχει αισθητήρας για την απαγόρευση της κίνησης του ανυψωτικού μηχανισμού πριν την απόλυτη σταθεροποίηση του οχήματος με τα πέδιλα. Παράλληλα, θα απαγορεύεται οιαδήποτε απομάκρυνση των πεδίλων από την κατάσταση σταθεροποίησης του οχήματος, αν ο ανυψωτικός μηχανισμός δεν βρίσκεται στη θέση ηρεμίας. γ) Καλάθι εργασίας Το καλάθι θα είναι άριστης κατασκευής, κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό FIBERGLASS και θα έχει ικανότητα μεταφοράς δύο ατόμων ή 200 Kgr. Θα είναι ηλεκτρικά μονωμένο για Volt για χρόνο ενός (1) λεπτού.. Ο μηχανισμός συναρμογής του καλαθιού με το ανυψωτικό σύστημα, θα είναι κατάλληλος ώστε να διατηρείται η οριζόντια θέση του πυθμένα σε οποιαδήποτε κίνηση του καλαθιού. Θα υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για χρήση εργαλείων. Το καλάθι θα φέρει άγκιστρα και ζώνες ασφαλείας για δύο άτομα. Θα υπάρχει βαλβίδα ασφαλείας υπερφόρτωσης του καλαθιού εργασίας. Θα υπάρχει ακροφύσιο νερού και αέρα υψηλής πίεσης. δ) Χειριστήρια Θα πρέπει να υπάρχουν δύο χειριστήρια του υδραυλικού συστήματος για τις διάφορες κινήσεις του ανυψωτικού μηχανισμού, ένα στη βάση του μηχανισμού και ένα στο καλάθι εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε να µην λειτουργεί το χειριστήριο εδάφους, όταν το χειριστήριο του καλαθιού βρίσκεται σε λειτουργία. Η μετάδοση κίνησης και λειτουργίας των χειριστηρίων θα πρέπει να είναι απόλυτα υδραυλική προσφέροντας έτσι ομαλή και προοδευτική κίνηση του βραχίονα. Ακόμη, θα πρέπει να υπάρχουν διακόπτες εκτάκτου ανάγκης, τόσο στα χειριστήρια καλαθιού, όσο και στο πυργίσκο. Τα χειριστήρια θα φέρουν διακόπτες κινδύνου. Στο καλάθι, θα υπάρχει διακόπτης εκκίνησης- παύσης λειτουργίας του κινητήρα του οχήματος. Τα χειριστήρια σταθεροποίησης των ποδαρικών, θα πρέπει να είναι τοποθετημένα στο πλαίσιο, από τη δεξιά πλευρά, σε ύψος χαμηλότερο του δαπέδου της πλατφόρμας, ώστε κατά τη διαδικασία σταθεροποίησης, ο χειριστής να έχει άμεσο έλεγχο της επαφής τους με το έδαφος. Γενικότερα, στην υπερκατασκευή, θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα αναγκαία συστήματα ασφαλείας, ώστε να καλύπτονται απόλυτα οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η Ελληνική νομοθεσία, η νομοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των μηχανών.

12 Ενδεικτικά, θα πρέπει να υπάρχουν - Βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των βραχιόνων σε περίπτωση απουσίας υδραυλικού ελαίου. - Σύστημα περιορισμού φορτίου στο καλάθι - Σύστημα περιορισμού ροπής στρέψης. - Μηχανισμός αποκλεισμού κινήσεων βραχίονα εάν τα ποδαρικά δεν έχουν τοποθετηθεί επί του εδάφους - Μηχανισμός αποκλεισμού κινήσεως των υδραυλικών σταθεροποιητών όταν ο βραχίονας είναι υπερυψωμένος και σε θέση λειτουργίας - Βοηθητική χειροκίνητη αντλία καθόδου ανάγκης µε δυνατότητα ενεργοποίησης όλων των κινήσεων. - Υδραυλική αντλία και φίλτρα υπό πίεση - Μετρητή κλίσης, με ηχητική προειδοποίηση. - Περιοριστή περιστροφής των ποδαρικών. Τα προαναφερθέντα, θα αποδεικνύονται µε σχεδιαγράμματα και πιστοποιήσεις που θα υποβληθούν εντός του φακέλου της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 4 ο (Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα, Ασφάλεια) Το ανυψωτικό αυτοκίνητο, θα είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία απαιτήσεις : Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β /2007). Ασφάλειας μηχανών σήμανσης CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 (ενσωμάτωση με το Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α / ). Όλες οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια και να είναι τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς, χωρίς να είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διάνοιξης οπών Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. ΑΡΘΡΟ 5 ο (Εκπαίδευση προσωπικού, παράδοση οχήματος) Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των εργαζομένων και των χειριστών εκ μέρους του αγοραστή, για το χειρισμό και συντήρηση του μηχανήματος. Με την κατάθεση της προσφοράς, θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (χρόνος και πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).

13 Η παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Δήμου Χαϊδαρίου και ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.. ΑΡΘΡΟ 6 ο (Συμπληρωματικά στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς) Στην προσφορά θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση για την εξασφάλιση ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη, από την ημέρα της οριστικής παραλαβής. Κατά την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθεί έγγραφο από όπου να προκύπτει η ύπαρξη συνεργείου στην Αττική, με εμπειρία σε επισκευή και συντήρηση παρόμοιων οχημάτων. Ακόμη, ο προμηθευτής θα πρέπει να δεσμεύεται ότι η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται εντός δύο το πολύ ημερών, από τη λήψη γραπτής αναγγελίας της βλάβης και ότι θα ανταποκρίνεται στη περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του προμηθευτή. Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO, για κάθε διαγωνιζόμενο και για τους κατασκευαστές τόσο του πλαισίου, όσο και της υπερκατασκευής. Ειδικότερα, ο προσφέρων θα πρέπει απαραίτητα (επί ποινή αποκλεισμού) να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 (για εμπορία και για τεχνική υποστήριξη), ενώ οι κατασκευαστές της υπερκατασκευής και του πλαισίου, ο επίσημος αντιπρόσωπος του πλαισίου στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. Η εγγύηση καλής λειτουργίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών και θα δηλώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του υποβάλλοντα την προσφορά. Θα προσκομιστεί Δήλωση ότι η Έγκριση Τύπου για το προσφερόμενο πλαίσιο θα κατατεθεί με την παράδοση του μηχανήματος (Α.Π. 7990/ έγγραφο του Υπ. Εσ.). Κατά την κατάθεση της προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, θα καταθέτουν αντίγραφο δήλωσης συμμόρφωσης CE από τον κατασκευαστή του καλαθοφόρου, στην οποία θα αναγράφεται ο συγκεκριμένος τύπος της προσφερόμενης υπερκατασκευής και ο τύπος του προσφερόμενου πλαισίου. Θα επισυνάπτονται στην προσφορά σχέδια του κατασκευαστή του καλαθοφόρου, με διαστάσεις, διάγραμμα εργασίας, περιγραφή εργασιών, με επίσημες μεταφράσεις στα ελληνικά. Θα προσκομισθεί έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κινητήρας είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με την οδηγία EURO VΙ. Θα προσκομισθεί κάθε αναγκαίο έγγραφο που απαιτείται για την έκδοση πινακίδων του υπό προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος. Επιπρόσθετα σημειώνεται, ότι η έκδοση πινακίδων, αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. Χαϊδάρι, 03/11/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

14 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 (1) / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες, που πρέπει να περιέχουν οι προσφορές Πλαίσιο Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου του αυτοκινήτου-τύπος πλαισίου-έτος κατασκευής του προσφερομένου πλαισίου. Δήλωση ότι με την παράδοση του οχήματος θα προσκομιστεί ταυτόχρονα και η Έγκριση Τύπου από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Διαστάσεις αυτοκινήτου. Μέγιστο πλάτος του οχήματος, μετρούμενο μεταξύ των πλέον εξεχόντων σημείων αυτού. Πλάτος μεταξύ των μέσων των εμπροσθίων και οπισθίων τροχών (μετατρόχιο). Μέγιστο μήκος του οχήματος, μετρούμενο μεταξύ των πλέον προεξεχόντων σημείων της εμπρόσθιας και οπίσθιας πλευράς. Απόσταση μεταξύ αξόνων εμπρόσθιων και οπισθίων τροχών (μεταξόνιο). Ακτίνα στροφής δεξιά και αριστερά, δηλαδή ακτίνα του κύκλου την οποία διαγράφει η πλέον προς τα έξω της στροφής προέχουσα ακμή του οχήματος. Προεξοχή του οπισθίου άκρου του οχήματος από την κατακόρυφο του άξονος των οπισθίων τροχών μετρούμενη οριζόντια. Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου μετά του θαλαμίσκου του οδηγού. Βάρος πλαισίου, δικλείδων, στηριγμάτων κ.λ.π. Βάρος καυσίμου, εργαλείων και εφεδρικού τροχού. Απομένον καθαρό ωφέλιμο φορτίο. Κατανομή των βαρών μεταξύ του εμπροσθίου και οπισθίου άξονος. Μέγιστο άνοιγμα ποδαρικών για την ασφαλή λειτουργία και στήριξη του οχήματος (σε πλήρη λειτουργία) Λεπτομερής περιγραφή του τρόπου στήριξης του οχήματος, διαγραμματική απεικόνιση κατανομής βαρών του οχήματος σε κάθε φάση λειτουργίας. Υπερκατασκευή Εργοστάσιο κατασκευής υπερκατασκευής, εξοπλισμού και περιγραφή τούτων Ανώτατο επιτρεπόμενο για το πλαίσιο μικτό βάρος Είδος υλικού υπερκατασκευής, καλαθιού ανύψωσης, τρόπος ανύψωσης, τρόπος σύνδεσης, τρόπος λειτουργίας κλπ. (λεπτομερείς περιγραφές) Τρόπος αντιδιαβρωτικής προστασίας των υλικών κατασκευής Πλήρης περιγραφή υπερκατασκευής, τρόπος λειτουργίας Πιθανός επιπλέον εξοπλισμός

15 Στοιχεία κινητήρα Τύπος κινητήρα, αριθμός κυλίνδρων, διάμετρος εμβόλων, διαδρομή, κυβισμός Μέγιστη ιπποδύναμη, αριθμός στροφών Μέγιστη ροπή στρέψης, αριθμός στροφών Σύστημα ψύξης κινητήρα Τύπος και βαθμίδες λειτουργίας κιβωτίου ταχυτήτων Ύπαρξη πιστοποιητικού για κινητήρα κατά EURO VΙ. Επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες. Θάλαμος οδήγησης. Ηλεκτρική εγκατάσταση. Όργανα πίνακα οδήγησης-λεπτομερής απαρίθμηση αυτών. Πυροσβεστήρες. Μόνωση θαλάμου. Μεγίστη ταχύτητα σε χιλιόμετρα ανά ώρα επι οριζοντίου δρόμου, με ασφαλτικό τάπητα. Μεγίστη κλίση οδού επί της οποίας είναι δυνατή η εκκίνηση του οχήματος με πλήρες φορτίο. Μεγίστη κλίση εδάφους κατά την εγκάρσια προς τον κατά μήκος άξονα του οχήματος διεύθυνση, επί της οποίας είναι δυνατή η κίνηση του οχήματος. Απόσταση ακινητοποιήσεως του αυτοκινήτου με το πλήρες του φορτίο, με ενέργεια του συστήματος πεδήσεως, επί οριζοντίας ασφαλτοστρωμένης οδού, συναρτήσει της ταχύτητας αυτού. Σχέδια, κατάλογοι, έντυπα, φωτογραφίες. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενα έντυπα σχέδια. α) Περιγραφικό κατάλογο του κατασκευαστή του πλαισίου Οίκου. β) Σχέδιο του ανυψωτικού με αναγραφόμενες τις διαστάσεις αυτού, το οποίο να εμφανίζει με ευκρίνεια και σαφήνεια τις λεπτομέρειες της κατασκευής του. γ) Σχέδιο υπό κλίμακα με αναγραφόμενες τις κύριες εξωτερικές διαστάσεις του οχήματος πλήρους. δ) Σχηματικό διάγραμμα συνδεσμολογίας των σωληνώσεων μετά των δικλείδων, διαμέτρων σωλήνων κ.λ.π. Με τις προσφορές απαραίτητα να υποβληθούν : Γραπτή δήλωση ότι ο κατασκευαστικός οίκος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τις ανάγκες σε ανταλλακτικά για μια 10ετία τουλάχιστον και σε χρόνο από της αιτήσεως, μικρότερο του μηνός, ως και ότι οι τιμές τους θα είναι μικρότερες των του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου του οίκου (θα προσδιορίζεται η έκπτωση). Ο, τι άλλο συναφές περιγράφεται στο παρόν τεύχος, στη διακήρυξη και σε κάθε συμβατικό κείμενο της εν λόγω προμήθειας.

16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 (1) / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70%) 1. Στοιχεία πλαισίου (κινητήρας, ισχύς κινητήρα σε συνδυασμό με τον κυβισμό του, διαστάσεις, κιβώτιο ταχυτήτων, τύπος πλαισίου κ.λ.π.), Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές Στοιχεία υπερκατασκευής (ανυψωτική ικανότητα, υλικό κατασκευής, λειτουργία σε όλα τα επίπεδα εργασίας, στοιχεία και τρόπος λειτουργίας καλαθιού, ασφαλιστικές δεικλίδες προστασίας εργαζομένων κ.λ.π.), Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές 3. Ποιότητα κατασκευής, αυτοματισμοί, συστήματα ασφαλείας του παλισίου και της υπερκατασκευής Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας Α 50 ΟΜΑΔΑ Β ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 1. Εκπαίδευση χειριστών, χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 5 2. Ανταλλακτικά SERVICE Συντήρηση, Τεχνική υποστήριξη του προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, τρόπος και τόπος αντιμετώπισης συντήρησης και επισκευών κ.λ.π.) Χρόνος και τόπος παράδοσης Πωλήσεις παρομοίων οχημάτων στην Ελλάδα 10 Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας Β 50

17 Ο γενικός βαθμός είναι 0,70 Χ (βαθμ. Ομάδας Α) + 0,30 Χ (βαθμ. ομάδας Β ) Γενικός Βαθμός Η ανηγμένη προσφορά είναι : Οικονομική Προσφορά Χαϊδάρι, 03/11/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

18 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 (2) / Μ Ε Λ Ε Τ Η 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Κ.Α.Ε.: C.P.V. : ΧΑΪΔΑΡΙ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

19 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 (2) / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ενός φορτηγού αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου μας. Το υπό προμήθεια φορτηγό, θα είναι απολύτως καινούργιο και αμεταχείριστο, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής και θα έχει συνολικό μεικτό φορτίο τουλάχιστον 10 tn, ενώ το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 3 tn. Το όχημα θα πρέπει να είναι προωθημένης οδήγησης και ιδιαίτερα ευέλικτο κατά τη χρήση του, έχοντας τις μικρότερες δυνατές διαστάσεις, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ευελιξία κατά τη χρήση του στους στενούς δρόμους του Χαϊδαρίου. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης της εν λόγω προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ- 23%), θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Χαϊδαρίου, για τα οικονομικά έτη 2015 και 2016, η δε προμήθεια θα εκτελεσθεί με ανοικτό διαγωνισμό. Χαϊδάρι, 03/11/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

20 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 (2) / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 1 Τεμ , ,93 ΣΥΝΟΛΟ ,93 Φ.Π.Α. 23% ,07 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Χαϊδάρι, 03/11/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

21 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 (2) / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο - Αντικείμενο Προμήθειας Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ενός φορτηγού αυτοκινήτου με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου μας. Το υπό προμήθεια φορτηγό, θα είναι απολύτως καινούργιο και αμεταχείριστο, σύγχρονης και εξελιγμένης κατασκευής και θα έχει συνολικό μεικτό φορτίο τουλάχιστον 10 tn, ενώ το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 3 tn. ΑΡΘΡΟ 2 ο - Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της παρούσας προμήθειας, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: Την αριθ /1993 (ΦΕΚ 185 Β/ ) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». Το Ν. 2286/1995 ΦΕΚ Α 19 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων. Το Π.Δ. 60/ΦΕΚ 64 Α / «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», στο επίπεδο που αφορά τον παρόντα διαγωνισμό. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Το Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/ ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/ , ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8). Το Ν.4155/13 (ΦΕΚ 120A/ ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/ ), και ισχύει Το Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/ ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Την με αριθ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

22 ΑΡΘΡΟ 3 ο - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του φορτηγού Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η παρούσα μελέτη, αφορά στην προμήθεια ενός καινούργιου φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Πρασίνου, στο επίπεδο της μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, μπαζών, κλαδιών κ.λ.π.. Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 3 tn και το συνολικό μικτό τουλάχιστον 10tn. Το πλαίσιο θα έχει κινητήρα πετρελαιοκίνητο υδρόψυκτο, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, ενώ το όχημα συνολικά (πλαίσιο, ανυψωτικό και γενικά ο εξοπλισμός του) πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο και αμεταχείριστο, σύγχρονου και εξελιγμένου τύπου. Το αυτοκίνητο θα είναι εξωτερικά βαμμένο με χρώμα ΝΤΟΥΚΟ πιστολιού, με δύο τουλάχιστον στρώσεις, με υπόστρωμα ασταριού και το χρώμα και οι επιγραφές, θα καθοριστούν από τον Δήμο. Το αυτοκίνητο φορτηγό, θα πληροί όλες τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η απρόσκοπτη λειτουργία και κυκλοφορία του. Το προσφερόμενο όχημα, θα είναι ευρείας κυκλοφορίας στην ελληνική ή διεθνή αγορά, ως προς δε την Έγκριση Τύπου, κατά την υποβολή της προσφοράς και επί ποινή αποκλεισμού, θα κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία θα δεσμεύεται ο κάθε διαγωνιζόμενος, ότι αυτή θα κατατεθεί κατά την ημέρα παράδοσης του οχήματος. Ακόμη, κατά την κατάθεση της προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, θα καταθέσουν αντίγραφο δήλωσης συμμόρφωσης (C.o.C.) για όλη την κατασκευή, στην οποία θα αναγράφεται ο συγκεκριμένος τύπος της προσφερόμενης υπερκατασκευής και ο τύπος του προσφερόμενου πλαισίου (στην ελληνική γλώσσα ή και σε επίσημη μετάφραση). Κατά την παράδοση του οχήματος, θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόμενα : -Εφεδρικός τροχός πλήρης, τοποθετημένος σε ασφαλές μέρος του αυτοκινήτου. -Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς. -Πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ -Πλήρες μεταλλικό φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. -Τρίγωνο βλαβών -Ταχογράφος -Βιβλία συντήρησης και επισκευής -Βιβλίο ανταλλακτικών. Tο αυτοκίνητο φορτηγό, θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήματα ως και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό. Ακόμη, μέχρι την ημέρα παραλαβής του οχήματος από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, για την έκδοση της οποίας είναι υπεύθυνος ο ανάδοχος της προμήθειας. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή είναι επιθυμητά. Όπου αναφέρεται η λέξη «περίπου» στο παρόν τεύχος, μπορεί να υπάρχει αρνητική απόκλιση μέχρι και 5%. Οι θετικές αποκλίσεις γίνονται δεκτές, εφόσον κρίνονται από την Επιτροπή ως συμφέρουσες για το Δήμο.

23 Ο προμηθευτής με έγγραφη δήλωσή του θα αναλάβει την απαράβατη υποχρέωση να προμηθεύει όλα τα αναγκαία ανταλλακτικά που χρειάζεται ο Δήμος για το υπό προμήθεια φορτηγό, για χρονικό διάστημα 10 ετών. Β) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το πλαίσιο, θα είναι τελείως καινούργιο, προωθημένης οδήγησης, πρόσφατης κατασκευής από τα τελευταία και πλέον εξελιγμένα μοντέλα, με μεγάλη κυκλοφορία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα πρέπει να πληροί όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες και να δηλώνεται ότι με την παράδοση του οχήματος θα προσκομιστεί ταυτόχρονα και η Έγκριση Τύπου από το αρμόδιο Υπουργείο. Το πλαίσιο θα είναι βαρέως τύπου και ενισχυμένης κατασκευής, με διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό σύστημα ανάρτησης. Για την καλύτερη ευελιξία του φορτηγού, είναι επιθυμητό να είναι το μεταξόνιο το μικρότερο δυνατό. Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή, τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες: - Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου, τύπος πλαισίου - Μέγιστες Διαστάσεις (Μήκος- Πλάτος- Ύψος), χωρίς φορτίο - Βάρη πλαισίου (Ίδιο βάρος, Ανώτατο επιτρεπόμενο μικτό βάρος, καθαρό ωφέλιμο φορτίο) - Ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα. Το πλαίσιο θα είναι προωθημένης οδηγήσεως, το μεικτό φορτίο θα είναι τουλάχιστον Kgr., η δε ακτίνα στροφής του όσο το δυνατόν μικρότερη. Το όχημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού για νυχτερινή εργασία. Ο πίνακας οδηγού, θα φέρει τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα, θα είναι εφοδιασμένο με τους προβλεπόμενους καθρέπτες, φώτα, ηχητικά σήματα και φωτεινούς δείκτες πορείας, θα φέρει επίσης φώτα ενδεικτικά του περιγράμματός του, θα φέρει σειρήνα κινδύνου και ερυθρό φάρο που θα εκπέμπει διακεκομμένες εκλάμψεις. Ο θαλαμίσκος του οδηγού θα φέρει συνήθη θερμική μόνωση. Οι διατάξεις αυτού πρέπει να επιτρέπουν να μπορεί να μεταφέρεται άνετα και ένα (1) ακόμη καθήμενο άτομο, ενώ το όχημα θα διαθέτει και αναδιπλούμενο μεσαίο κάθισμα. Η θέση του οδηγού, θα βρίσκεται στο αριστερό του οχήματος. Τα καθίσματα θα είναι πολλαπλών ρυθμίσεων και με εξαιρετική άνεση για τους καθήμενους. Ο θαλαμίσκος του οδηγού θα παρέχει την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα για την ασφαλή οδήγηση. Στο αυτοκίνητο θα υπάρχει Air condition και σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού. Ο ανεμοθώρακας πρέπει να είναι από γυαλί SECURIT ή παρομοίου τύπου ασφαλείας, αποκλειομένου του θρυμματισμού αυτού συνεπεία ισχυρής κρούσης. Η διαφάνεια του ανεμοθώρακα πρέπει να είναι απόλυτος, και να μην προκαλεί παραμόρφωση των αντικειμένων προς οιανδήποτε διεύθυνση. Εξωτερικώς θα φέρει δύο υαλοκαθαριστήρες και εσωτερικώς αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσεως. Ακόμη, στο θαλαμίσκο θα υπάρχει και κάθε άλλη εξάρτηση απαιτείται σε ένα καινούργιο και σύγχρονο φορτηγό αυτοκίνητο. Στο σύστημα Διεύθυνσης, το τιμόνι θα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά και θα είναι υδραυλικό ή τουλάχιστον υδραυλικής υποβοήθησης. Το Σύστημα Διεύθυνσης και επί του Πίνακα Οργάνων, θα υπάρχει ηλεκτρονικός δείκτης, για τον έλεγχο στάθμης υγρών. Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο με φρένα διπλού κυκλώματος, με μηχανικό κιβώτιο με πέντε (5) τουλάχιστον σχέσεις εμπροσθοπορείας και μιας οπισθοπορείας, συγχρονισμένων και χωρίς υποπολλαπλασιασμό ( τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο διαφορικό), συμπλέκτη ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου,

24 Το σύστημα πέδησης θα είναι εξοπλισμένο με ABS και φρένα διπλού κυκλώματος και σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ESP. To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει στους εμπρόσθιους και οπίσθιους τροχούς, δισκόφρενα. Οι διαστάσεις εν γένει του οχήματος τα κατ άξονα βάρη και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία αυτού θα πληρούν τις κείμενες σχετικές ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία αυτού στην Ελλάδα βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας και για το ωφέλιμο φορτίο, το οριζόμενο δια της προσφοράς. Ο κινητήρας θα είναι εξελιγμένου τύπου και άριστης φήμης, πετρελαιοκίνητος, τετράχρονος, τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος, κυβισμού τουλάχιστον cc και ιπποδύναμης τουλάχιστον 180 ΗP, υποχρεωτικά της τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύμφωνα με την οδηγία EURO VΙ) και ανάλογης ροπής. Ο κινητήρας του προσφερόμενου πλαισίου, θα διαθέτει δευτερεύον σύστημα πέδησης (μηχανόφρενο), εξελιγμένου τύπου. Με την υποβολή της προσφοράς, να δοθούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα:. - Τύπος κινητήρα, κατασκευαστής - Η πραγματική ισχύς, αριθμός στροφών ονομαστικής λειτουργίας. - Η ροπή στρέψης - Οι καμπύλες μεταβολής ισχύος και ροπής στρέψης Τα προαναφερθέντα ζητούμενα, θα αποδεικνύονται στη σχετική έγκριση τύπου η οποία θα προσκομιστεί, το αργότερο, με την παράδοση του φορτηγού οχήματος. Το όχημα θα φέρει όλα τα προβλεπόμενα συνοδευτικά των πίσω τροχών (φτερά, λασπωτήρες), κιβώτιο εργαλείων με κλείστρο ασφαλείας και σκάλα ανόδου στη δεξιά πλευρά της κιβωτάμαξας. Γ) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η κιβωτάμαξα θα είναι με υδραυλική ανατροπή εξ ολοκλήρου μεταλλική και ενισχυμένης κατασκευής, θα έχει ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον Kg, κατάλληλη για μεταφορά αδρανών υλικών, ογκωδών αντικειμένων κλπ. και θα στηρίζεται στο πλαίσιο μέσω ψευδοπλαισίο. Οι διαστάσεις της κιβωτάμαξας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από την νομοθεσία σε συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του αυτοκινήτου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το εσωτερικό μήκος θα είναι τουλάχιστον 4 m, ενώ το εξωτερικό πλάτος θα είναι το πολύ έως 2,4 m. Το πάχος του ελάσματος του πυθμένα της κιβωτάμαξας θα είναι μεγαλύτερο των 4mm. Ο πυθμένας της κιβωταμάξας θα εδράζεται πάνω σε εγκάρσιες δοκούς που θα είναι τοποθετημένες ανά 250 έως 300 mm. Τα πλευρικά τοιχώματα της κιβωτάμαξας θα έχουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, θα είναι από λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm, θα φέρουν υποδοχές και κατακόρυφες ενισχύσεις στραντζαριστό χαλυβδοέλασμα διατομής Π ανά 50 έως 60 εκατοστά, καθώς και για να δεχθούν πρόσθετα παραπέτα. Δεδομένου ότι το φορτηγό θα χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά μπαζών, η κιβωτάμαξα θα είναι ενισχυμένου τύπου χωματουργικών εργασιών και θα φέρει μεταλλική καλύπτρα, κατάλληλων διαστάσεων, για την προστασία του θαλάμου του οδηγού. Επισημαίνεται ότι όλες οι συγκολλήσεις στην κιβωτάμαξα, θα αποτελούνται από πλήρεις ραφές και σε ολόκληρο το μήκος, η δε στήριξη της επικάλυψης θα πραγματοποιείται με ηλώσεις ή κοχλίες, περικόχλια, γκρόβερ και όχι με λαμαρινόβιδες.

25 Η οπίσθια θύρα θα είναι ισχυρότατης κατασκευής από χαλυβδοέλασμα πάχους περίπου 4mm. με ενισχυτικές νευρώσεις και πλαίσιο από στρατζαρισμένη λαμαρίνα πάχους περίπου 4mm. Θα συνδέεται με τον πυθμένα της κιβωτάμαξας με τη βοήθεια ειδικών μεντεσέδων που θα επιτρέπουν στην πόρτα να ανοίγει και από το πάνω και από το κάτω μέρος. Θα συγκρατείται στην οριζόντια θέση μέσω αλυσίδων. Το άνοιγμα και το κλείσιμο της θύρας θα γίνεται με την βοήθεια κλείστρων τα οποία θα ελέγχονται ηλεκτροπνευματικά μέσω διακόπτη που θα βρίσκεται εντός της καμπίνας του οδηγού Η καρότσα θα σκεπάζεται από αδιάβροχο κάλυμμα που θα ανοίγει και θα κλείνει ηλεκτροκίνητα και ο μηχανισμός του θα αποτελείται από οδηγούς ολίσθησης, σιδηρόδρομο, ράουλα και αψίδες που θα αφήνουν από το πάνω μέρος της καρότσας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 200 mm. Το υδραυλικό σύστημα θα είναι ικανό να ανυψώνει με ασφάλεια φορτίο μεγαλύτερο ή ίσο του ωφέλιμου φορτίου και του βάρους της κιβωτάμαξας, αυξημένου κατά 30% τουλάχιστον. Αυτό θα αποτελείται από δυο ανυψωτικά υδραυλικά έμβολα που θα επενεργούν κάτω από την κιβωτάμαξα, Αντλία λαδιού εμβολοφόρα, Δοχείο λαδιού, Βαλβίδα ανατροπής, Τερματική βαλβίδα και Χειριστήριο ανατροπής στο εσωτερικό της καμπίνας. H ανατροπή της κιβωτάμαξας θα γίνεται με την βοήθεια των δύο υδραυλικών εμβόλων. Η υδραυλική αντλία του συστήματος θα παίρνει κίνηση από το Ρ.Τ.Ο του αυτοκινήτου. Στο υδραυλικό κύκλωμα θα περιλαμβάνεται ακόμη, βαλβίδα ασφαλείας, για την αποτροπή απότομης καθόδου της κιβωτάμαξας, σε περίπτωση διαρροής λαδιού. Το χειριστήριο της υδραυλικής ανατροπής θα είναι εντός της καμπίνας του οδηγού. ΑΡΘΡΟ 4 ο (Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα, Ασφάλεια) Το φορτηγό αυτοκίνητο (πλαίσιο και υπερκατασκευή), θα είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία απαιτήσεις : Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωμάτωση με την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ. Β /2007). Ασφάλειας μηχανών σήμανσης CE σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 (ενσωμάτωση με το Π.Δ.57/2010, ΦΕΚ 97 τ. Α / ). Όλες οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια και να είναι τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς, χωρίς να είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διάνοιξης οπών Το όχημα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθμό σειράς κ.λπ. Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας. ΑΡΘΡΟ 5 ο (Εκπαίδευση προσωπικού, παράδοση οχήματος) Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για την εκπαίδευση των εργαζομένων και των χειριστών εκ μέρους του αγοραστή, για το χειρισμό και συντήρηση του μηχανήματος. Με την κατάθεση της προσφοράς, θα πρέπει να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (χρόνος και πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού, αριθμός εκπαιδευτών, χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).

26 Η παράδοση του οχήματος θα γίνει στην έδρα του Δήμου Χαϊδαρίου και ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 120 ημέρες από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.. ΑΡΘΡΟ 6 ο (Συμπληρωματικά στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς) Στην προσφορά θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση για την εξασφάλιση ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη, από την ημέρα της οριστικής παραλαβής. Κατά την υποβολή της προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθεί έγγραφο από όπου να προκύπτει η ύπαρξη συνεργείου στην Αττική, με εμπειρία σε επισκευή και συντήρηση παρόμοιων οχημάτων. Ακόμη, ο προμηθευτής θα πρέπει να δεσμεύεται ότι η μετάβαση του συνεργείου θα γίνεται εντός δύο το πολύ ημερών, από τη λήψη γραπτής αναγγελίας της βλάβης και ότι θα ανταποκρίνεται στη περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του προμηθευτή. Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO, για κάθε διαγωνιζόμενο και για τους κατασκευαστές τόσο του πλαισίου, όσο και της υπερκατασκευής. Ειδικότερα, ο προσφέρων θα πρέπει απαραίτητα (επί ποινή αποκλεισμού) να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 (για εμπορία και για τεχνική υποστήριξη), ενώ οι κατασκευαστές της υπερκατασκευής και του πλαισίου, ο επίσημος αντιπρόσωπος του πλαισίου στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. Η εγγύηση καλής λειτουργίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών και θα δηλώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του υποβάλλοντα την προσφορά. Παράλληλα, με την κατάθεση της προσφοράς θα δηλώνεται, με κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης, ο χρόνος εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου και υπερκατασκευής, ο οποίος θα είναι τουλάχιστον 3 έτη. Θα προσκομιστεί Δήλωση ότι η Έγκριση Τύπου για το προσφερόμενο πλαίσιο θα κατατεθεί με την παράδοση του μηχανήματος (Α.Π. 7990/ έγγραφο του Υπ. Εσ.). Κατά την κατάθεση της προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι, επί ποινή αποκλεισμού, θα καταθέτουν αντίγραφο δήλωσης συμμόρφωσης (C.o.C.) για όλη την κατασκευή (πλαίσιο και υπερκατασκευή), στην οποία θα αναγράφεται ο συγκεκριμένος τύπος της προσφερόμενης υπερκατασκευής και ο τύπος του προσφερόμενου πλαισίου. Θα επισυνάπτονται στην προσφορά σχέδια του κατασκευαστή του φορτηγού συνολικά, με διαστάσεις, διάγραμμα εργασίας, περιγραφή εργασιών, με επίσημες μεταφράσεις στα ελληνικά. Θα προσκομισθεί έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο κινητήρας είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με την οδηγία EURO VΙ. Θα προσκομισθεί κάθε αναγκαίο έγγραφο που απαιτείται για την έκδοση πινακίδων του υπό προμήθεια οχήματος. Επιπρόσθετα σημειώνεται, ότι η έκδοση πινακίδων, αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. Χαϊδάρι, 03/11/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

27 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 (2) / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες, που πρέπει να περιέχουν οι προσφορές Πλαίσιο Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου του αυτοκινήτου- τύπος πλαισίου- έτος κατασκευής του προσφερομένου πλαισίου. Δήλωση ότι με την παράδοση του οχήματος θα προσκομιστεί ταυτόχρονα και η Έγκριση Τύπου από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Διαστάσεις αυτοκινήτου. Μέγιστο πλάτος του οχήματος, μετρούμενο μεταξύ των πλέον εξεχόντων σημείων αυτού. Πλάτος μεταξύ των μέσων των εμπροσθίων και οπισθίων τροχών (μετατρόχιο). Μέγιστο μήκος του οχήματος, μετρούμενο μεταξύ των πλέον προεξεχόντων σημείων της εμπρόσθιας και οπίσθιας πλευράς. Απόσταση μεταξύ αξόνων εμπρόσθιων και οπισθίων τροχών (μεταξόνιο). Ακτίνα στροφής δεξιά και αριστερά, δηλαδή ακτίνα του κύκλου την οποία διαγράφει η πλέον προς τα έξω της στροφής προέχουσα ακμή του οχήματος. Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου μετά του θαλαμίσκου του οδηγού. Βάρος πλαισίου, δικλείδων, στηριγμάτων κ.λ.π. Βάρος καυσίμου, εργαλείων και εφεδρικού τροχού. Απομένον καθαρό ωφέλιμο φορτίο. Κατανομή των βαρών μεταξύ του εμπρόσθιου και οπισθίου άξονος. Στοιχεία κινητήρα Τύπος κινητήρα, αριθμός κυλίνδρων, διάμετρος εμβόλων, διαδρομή, κυβισμός Μέγιστη ιπποδύναμη, αριθμός στροφών Μέγιστη ροπή στρέψης, αριθμός στροφών Σύστημα ψύξης κινητήρα Τύπος και βαθμίδες λειτουργίας κιβωτίου ταχυτήτων Ύπαρξη πιστοποιητικού για κινητήρα κατά EURO VΙ. Επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες. Θάλαμος οδήγησης. Όργανα πίνακα οδήγησης- λεπτομερής απαρίθμηση αυτών. Πυροσβεστήρες. Μόνωση θαλάμου. Μεγίστη ταχύτητα σε χιλιόμετρα ανά ώρα επί οριζοντίου δρόμου, με ασφαλτικό τάπητα. Μεγίστη κλίση οδού επί της οποίας είναι δυνατή η εκκίνηση του οχήματος με πλήρες φορτίο.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός ανοιχτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6tn.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός ανοιχτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6tn. Αριθµός Απόφασης: 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ενός ανοιχτού αυτοκινήτου µε αρπάγη,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞ/ΜΟΥ Ηράκλειο 1 / 9 / 2009

Διαβάστε περισσότερα

έτους 2008) και αμεταχείριστο. Θα είναι κατασκευασμένο από γνωστούς οίκους, με ευρεία κυκλοφορία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

έτους 2008) και αμεταχείριστο. Θα είναι κατασκευασμένο από γνωστούς οίκους, με ευρεία κυκλοφορία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜ ΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 1 Προμήθεια Μικρού απορριμματοφόρου αυτοκινήτου μικτού βάρους 3.500 kgr Με υπερκατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14m 1.0 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Το προσφερόμενο αυτοκίνητο καλαθοφόρο όχημα (όχημα πλαίσιο και υπερκατασκευή)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΣΜΕΝΟΥ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση Φαρμακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ: Κοραής Ιωάννης Τηλ : 2221079604 Fax : 2221079604 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ CPV 34144900-7 ΑΡ. ΜΕΛ.: 35 / 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2016 Προμήθεια αυτοκινήτων Δήμου Αγράφων Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο ημιφορτηγών.

ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο ημιφορτηγών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο ημιφορτηγών. Κ.Μ. :Π56/2011 ΠΡΟΫΠ : 50.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 14m ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο ισχυρής κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά.

διατηρεί σταθερά στην κατακόρυφη θέση. υνατότητα περιστροφής του καλαθιού κατά 60 0 δεξιάαριστερά. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ. Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, ισχυρής κατασκευής και γενικά οι διαστάσεις του και τα κατασκευαστικά στοιχεία του να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φορτωτή - εκσκαφέα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια φορτωτή - εκσκαφέα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δημοκρατίας 2, 82100 Χίος Αρ. μελέτης: 10/2016 Προμήθεια φορτωτή - εκσκαφέα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Με την παρούσα περιγράφονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΕΡ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.500,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.955,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια μικρού γερανοφόρου φορτηγού 2,5 3τόνων μικτού φορτίου. Ηράκλειο ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 23α/2012 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ανοικτού αυτοκινήτου µε αρπάγη, µε ανατροπή και καρότσα ωφέλιµου φορτίου 6 tn ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 77/2013 Προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) Ταχ. /νση: Λατούς 8 72 100 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Πεδιαδίτης Γεώργιος τηλ.: 28410 91219 fax: 28410 91211 Αριθµός Μελέτης : 17_2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Τίτλος : ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ4 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 57.380,00 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC002465695 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2014 Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ 10/12/2014 Αρ.Πρωτ.:39562

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.325,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.674,75 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.999,75 ΕΥΡΩ 1 Προμήθεια Μεταχειρισμένου Φορτωτή-Εκσκαφέα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζάκυνθος 27/11/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ζάκυνθος 27/11/ 2013 Αρ. πρωτ.: OIK 67868/8956 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μάργαρη Ιωάννα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟ : «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Y.T.A.) ήµου Νάξου (Ν1100a)» 9.512.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1100a\cons\tefhi\MAPS.doc N1100a/5176

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια μηχανικού σαρώθρου ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ. χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. Ηράκλειο 14-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

Ψαχνά, 10/06/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Β

Ψαχνά, 10/06/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΜΠΟΥΝΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3/Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΩΝ & ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 31/2015 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΔΥΟ (02)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) «Βελτιστοποίηση Ανάκτησης & Κομποστοποίησης του Οργανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ 4Χ2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια επιβατηγών οχημάτων μικτής χρήσης, 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: , 545 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τηλ: , 545  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 10/ 2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή

Euro IV (Blue Tec 4) 6 - κύλινδροι - V - κινητήρας. Διάμετρος / διαδρομή Περιγραφή S 411 HD Τεχνικά στοιχεία Μήκος 10.160 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.760 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο 4.985 mm Εμπρόσθιος πρόβολος 2.215 mm Οπίσθιος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΑΣ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια μοτοσικλετών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΑΣ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια μοτοσικλετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια μοτοσικλετών. Κ.Μ. : Π13/2013 ΠΡΟΫΠ : 10.998,66 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 2 / 2015 Προμήθεια επιβατικού οχήματος Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικών γερανών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 68.880,00

Διαβάστε περισσότερα

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 417 HDH Τεχνικά στοιχεία Μήκος 14.050 mm Φάρδος 2.550 mm Ύψος 3.860 mm Εσωτερικό ύψος διαδρόμου 2.100 mm Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) 1.060 mm Μεταξόνιο εμπρός 7.110 mm Μεταξόνιο πίσω 1.350 mm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1ο. Άρθρο 2ο. Άρθρο 3ο. κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986). Άρθρο 4ο

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1ο. Άρθρο 2ο. Άρθρο 3ο. κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986). Άρθρο 4ο ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1ο Η τιµή της προσφοράς θα περιλαµβάνει µεταφορά, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία των οχηµάτων, καθώς και την εκπαίδευση των τεχνιτών και οδηγών της Υπηρεσίας. εκτές γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ «Πρόσθετος εξοπλισμός απαραίτητος για την λειτουργία των Δημοτικών Σφαγείων Καρπενησίου» Προϋπολογισμού 45.000,00 ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Σφαγείων «Πρόσθετος εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.998,50 με Φ.Π.Α.23% Τίτλος : Προμήθεια χορτοκοπτικού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων» ΕΡΓΟ: «Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Βόλος, Μάιος 2012 Έργο: «Προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων»

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα)

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι κλειστού τύπου κλούβα) Έργο : «Προµήθεια ενός αυτοκινήτου (φορτηγάκι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κλειστού τύπου κλούβα) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. µελέτης: 19α/2012 ΦΟΡΕΑΣ : ΜΕΛΕΤΗ: ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5-6 Μ3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου

Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου Δ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. Προμ.: 24/2016 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια βενζινοκίνητων μηχανημάτων κήπου Κ.Α. 35.7131.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) : 5.498,10 Προμήθεια: Προμήθεια βενζινοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 16 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Καρπενήσι 16 Ιουνίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: # 4.000,00# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την Προμήθεια «Ανταλλακτικών Κάδων απορριμμάτων» και θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1]

Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1] Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα Παρ. Β.Γ1. [1] ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα» ΑΡ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 100/ 2012 Κ.Α.Δ. Κ.Α. 20.7131.04 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 55.350,00 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ηράκλειο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ηράκλειο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Προµήθεια: Μηχανικού σαρώθρου χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών. Ηράκλειο 18-9-2012

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1]

Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] Φορτηγό - Καλαθοφόρο Παρ. Β.ΣΤ1 [1] ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ «Προμήθεια φορτηγού -

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής

Τεχνικά στοιχεία. Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω. Ύψος χώρου οδηγού. Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος στροφής Περιγραφή S 431 DT Τεχνικά στοιχεία Μήκος Φάρδος Ύψος Εσ. ύψος διαδρόμου κάτω Εσ. ύψος διαδρόμου πάνω Ύψος χώρου οδηγού (έδαφος) Μεταξόνιο εμπρός Μεταξόνιο πίσω Εμπρόσθιος πρόβολος Οπίσθιος πρόβολος Κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν.Σμύρνη Πληρ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.: 2132025811 Αρ. Fax: 2109355681

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Αρ. Μελέτης : 61/2015 Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου για τα έτη 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.501.37 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ & ¾ ton ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΤΕΤΡΑΘΥΡΟ Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δικύκλων Ηράκλειο 25 / / 20 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σκοπός Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΤΖΙΠ 5-7 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΠΕΝΤΑΘΥΡΟ Η προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις για την προμήθεια οχημάτων τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Δηλαδή διαπιστώθηκε η απαραίτητη ανάγκη προμήθειας : ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. (Σύστημα Β) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 21 η της Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 21 η της Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 21 η της 15-07-2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 21 η Συνεδρίαση της 15-07-2016 της Οικονομικής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:

Τηλ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 26η/ 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ την κάλυψη των αναγκών της /νσης /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.: 2132025811 Αρ. Fax: 2109355681 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» ΚΑ. ΠΙΣΤΩΣ. : 35.7135.0006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.968,90 ΕΥΡΩ 2015 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπαλαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α

ΤΕΥΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΕΡΓΟ : «Αντικατάσταση Ρυπογόνων Δημοτικών Οχημάτων του ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (4Χ4) 1. Γενική Περιγραφή και Προορισµός: Φορτηγό αυτοκίνητο (4χ4) µε γερανοβραχίονα που προορίζεται για µεταφορές στα εργοτάξια του ικτύου Μεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 22/06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/2016 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (CPV

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 87

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 87 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 12/6/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑ Α ΗΜΟΥ ΓΑΥ ΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟ Α ΕΡΓΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC)

Σειρά 5GL. Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) Σειρά 5GL Τρακτέρ χαμηλού προφίλ 57 kw (75 hp) 65 kw (85 hp) (97/68 EC) 2 Τρακτέρ σειράς 5GL Επισκόπηση 5G Χαμηλού προφίλ Μια καινούργια λύση από την John Deere Μπορεί να είναι μικρό σε μεγεθος και ευέλικτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα

Εκσκαφέας Φορτωτής Παρ. Β.Η1 [1]

Εκσκαφέας Φορτωτής Παρ. Β.Η1 [1] Εκσκαφέας Φορτωτής Παρ. Β.Η1 [1] ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002699007 2015-04-08

15PROC002699007 2015-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 06 Απριλίου 2015 ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 4611 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:.Τσόχα & Π.Καβαλέρης Τηλ.: 22543-50026 Fax: 22540-20062 Ταχ. /νση: Μύρινα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυρομμάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

20-30-40-50 (T4 Interim) X5 ΝΕΟ

20-30-40-50 (T4 Interim) X5 ΝΕΟ 20-30-40-50 (T4 Interim) X5 ΝΕΟ Νέα σειρά X5 T4i Πρωτοεμφανιζόμενη το 2012, η σειρά τρακτέρ Χ50 επιστρέφει στην αγορά με την ονομασία Χ5 σύμφωνα με τις προδιαγραφές παραγωγής που πρόσφατα υιοθέτησε η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ TAXOΓΡΑΦΟΣ Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες του 1ου και 2ου οδηγού και του οχήματος σε συνάρτηση με το χρόνο. 1ος οδηγός: 1. οδήγηση 2. άλλες εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ Υ ΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια βρεφικών πανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.752,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Σεπτέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια των κάτωθι εργαλείων: Α. Για τις

Διαβάστε περισσότερα