BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

2 1

3 2

4 3

5 4

6 5

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Είμαστε σίγουροι ότι η επιλογή σας θα ικανοποιήσει πλήρως τις προσδοκίες σας. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την συσκευή, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης για να την λειτουργήσετε άριστα και χωρίς δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν εξαιτίας λανθασμένης ή κακής χρήσης. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο κατασκευαστής δηλώνει με δική του ευθύνη ότι η συσκευή που αναφέρεται σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης συμμορφώνεται με την κυβερνητική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συσκευές οικιακής χρήσης. Επιπρόσθετα, ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες για τον περιορισμό ραδιο-ηλεκτρικής διαταραχής. Για την βελτίωση του προϊόντος και/ή για κατασκευαστικούς λόγους, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τεχνολογικές, αισθητικές μεταβολές ή μεταβολές στις διαστάσεις χωρίς ειδοποίηση. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Η συσκευή που αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο συμμορφώνεται με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ) 73/23 EOK (B.T), 89/336 EOK (EMC), που έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 93/68 EOK. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για ασφαλή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία και πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και όλα τα εξαρτήματα λειτουργούν καλά. Ομοίως, το ηλεκτρικό φις και το περίβλημα δεν πρέπει να είναι ραγισμένα ή σπασμένα. Εάν παρουσιαστούν οι παραπάνω καταστάσεις, βγάλτε αμέσως το φις από την πρίζα και στείλτε τη συσκευή σε κάποιο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service για τον απαραίτητο έλεγχο. Πρέπει να κρατάτε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, αφρολέξ, καρφιά κλπ.) μακριά από παιδιά, καθώς είναι πιθανές πηγές κινδύνου. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι ίδια με την αναγραφόμενη στην ετικέτα της συσκευής. Η ετικέτα βρίσκεται στο κάτω μέρος του σώματος της συσκευής. Εάν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να σας την αντικαταστήσει με άλλο τύπο πρίζας. Πρέπει επίσης να ελέγξει ότι το καλώδιο ρεύματος είναι κατάλληλο για την ισχύ που απορροφάται από τη συσκευή. Γενικά, δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε αντάπτορ, πολύπριζο ή επέκταση καλωδίου ρεύματος. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μόνο απλό ή πολλαπλό αντάπτορ και επεκτάσεις καλωδίου που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας, προσέχοντας να μην υπερβαίνετε τα όρια φορτίου που υποδεικνύονται πάνω στον αντάπτορα και την επέκταση καλωδίου καθώς και την μέγιστη ισχύ που υποδεικνύεται στον πολλαπλό αντάπτορα. 6

8 ! Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε ηλεκτρικό κύκλωμα που προστατεύεται από διαφορικό διακόπτη (ρελέ) με ρεύμα λειτουργίας όχι περισσότερο από 30mA.! Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη πρίζα. Αποφύγετε να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος.! Κατά τη λειτουργία, πρέπει να έχετε εύκολη πρόσβαση στην πρίζα, εάν χρειαστεί να βγάλετε το φις. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και από μη ικανά άτομα. Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευή συνεπάγεται την τήρηση συγκεκριμένων βασικών κανόνων. Πιο συγκεκριμένα: - μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά ή νωπά χέρια - μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά πόδια - μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος ή τη συσκευή για να βγάλετε το φις από την πρίζα - μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κλπ.) - μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής από παιδιά ή μη ικανά άτομα χωρίς επιτήρηση Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα, βγάζοντας το φις από την πρίζα ή κλείνοντας την ηλεκτρική παροχή. Εάν η συσκευή χαλάσει ή δεν λειτουργεί σωστά, κλείστε την και μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε. Οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από κάποιο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ή από τον κατασκευαστή. Να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά. Εάν δεν τηρήσετε τα παραπάνω, διακυβεύετε την ασφάλεια της συσκευής. Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε άλλο τη συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε άκυρη προς λειτουργία, κόβοντας το καλώδιο ρεύματος αφού έχετε βγάλει το φις από την πρίζα. Πρέπει επίσης να καθιστάτε ακίνδυνα εκείνα τα μέρη της συσκευής που μπορεί να είναι επικίνδυνα, ειδικά για τα παιδιά που μπορεί να χρησιμοποιήσουν μια εγκαταλελειμμένη συσκευή σαν παιχνίδι.! Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε άτομα, ζώα ή πράγματα κάτι για το οποίο ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη. Για να αποφύγετε επικίνδυνη υπερθέρμανση, συνιστάται να ξετυλίγετε το καλώδιο ρεύματος σε όλο το μήκος του και να χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Προειδοποιήσεις σχετικά με τη σωστή χρήση της συσκευής. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στο ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Βγάλτε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση. Μην φράζετε τα ανοίγματα, τους αεραγωγούς ή τις εξόδους θερμότητας. Εάν το καλώδιο ρεύματος χαλάσει, πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service καθώς χρειάζονται ειδικά εργαλεία για την αντικατάσταση. 7

9 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να παρασκευάζει καφέ espresso, να παρέχει ατμό και ζεστό νερό για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για αυτόν τον σκοπό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για κάθε ζημιά που είναι αποτέλεσμα κακής, λανθασμένης ή μη λογικής χρήσης. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια επίπεδη, ομαλή και σταθερή επιφάνεια. Να επιτηρείτε πάντα τη συσκευή ενώ είναι αναμμένη. Μην αφήνετε τη συσκευή σε περιβάλλον που η θερμοκρασία είναι ίση ή μικρότερη από 0 o C. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το δοχείο νερού (7). Κατά την αρχική εγκατάσταση, η μηχανή μπορεί να απελευθερώσει μυρωδιά καμένου εξαιτίας των μονωμένων υλικών και των αντιστάσεων: αυτό είναι φυσιολογικό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το δοχείο νερού (7) είναι άδειο. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι σε χρήση.! Κατά την διάρκεια παροχής του ροφήματος, προσέχετε οποιαδήποτε πιθανά πιτσιλίσματα από το ζεστό υγρό. Μην αγγίζετε τα ζεστά τμήματα [το σωληνάκι παροχής ατμού (5a), το στόμιο παροχής καφέ (6), κλπ.] αμέσως μετά τη χρήση της συσκευής. Μπορεί να καίνε. Μην αφαιρείτε τη θήκη φίλτρου (2a 2b) κατά την παροχή του ροφήματος. Η χρήση του ατμού από το σωληνάκι που σας παρέχεται (5a) πρέπει πάντα να γίνεται χρησιμοποιώντας ψηλά δοχεία και με προστασία για τα χέρια όπως ειδικά γάντια ή πιάστρες για να αποφύγετε πιθανά εγκαύματα.! ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συσκευή, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service. Αποφύγετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία εξαιτίας επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή λανθασμένης χρήσης, δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση δεν θα ισχύει, ακόμα και αν δεν έχει λήξει η περίοδος ισχύς της. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Εικ. Α) - Τάση (V): ανατρέξτε στην ετικέτα πληροφοριών με τα χαρακτηριστικά που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής - Μέγιστη ισχύς (W):...ανατρέξτε στην ετικέτα πληροφοριών με τα χαρακτηριστικά που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής - Διαστάσεις συσκευής (μήκος x πλάτος x ύψος):.31.5 x 28 x 40 εκ. - Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου νερού:..περίπου 1.5 λίτρα 8

10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. C D) 1) Σώμα της συσκευής 2a) Θήκη φίλτρου (για φίλτρα 1 και 2 φλυτζανιών και για θήκη φίλτρου για μερίδες καφέ) 2b) Θήκη φίλτρου για κάψουλες καφέ (Μόνο για την Ιταλική αγορά) 3) Σχαράκι 4) Δίσκος περισυλλογής 5) Αφροποιητής γάλακτος 5a) Σωληνάκι παροχής ατμού 6) Στόμιο παροχής καφέ 7) Δοχείο νερού 8) Καπάκι δοχείου νερού 9) Κάλυμα γεμίσματος δοχείου νερού 10) Συνδετικό δοχείου νερού 11) Δοσομετρητής / πιεστήρας 12) Φίλτρο 1 φλυτζανιού 13) Φίλτρο 2 φλυτζανιών. 14) Φίλτρο για μερίδες καφέ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΩΝ (Εικ. B C ) 15) Κουμπί για έλεγχο / παροχή ατμού και ζεστού νερού Min Max (περιστρέψτε δεξιόστροφα = κλειστό περιστρέψτε αριστερόστροφα = ανοιχτό) 16) Διακόπτης λειτουργίας on/off 16a) Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας on/off - Ενδεικτική λυχνία LED σβηστή = συσκευή εκτός λειτουργίας - Ενδεικτική λυχνία LED αναμμένη = συσκευή σε λειτουργία 17) Διακόπτης παροχής καφέ 17a) Ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ - Ενδεικτική λυχνία LED σβηστή = η συσκευή προθερμαίνεται - Ενδεικτική λυχνία LED αναμμένη = η συσκευή είναι έτοιμη 18) Διακόπτης παροχής ατμού 18a) Ενδεικτική λυχνία παροχής ατμού - Ο διακόπτης παροχής καφέ (18) είναι πιεσμένος η ενδεικτική λυχνία παροχής ατμού (18a) αναβοσβήνει και η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) είναι σβηστή η συσκευή προθερμαίνεται - Ο διακόπτης παροχής καφέ (18) είναι πιεσμένος η ενδεικτική λυχνία παροχής ατμού (18a) αναβοσβήνει και η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) είναι αναμμένη η συσκευή είναι έτοιμη για παροχή ατμού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ! Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι διακόπτης λειτουργίας on/off (16) βρίσκεται στη θέση off και ότι το κουμπί παροχής ατμού/ζεστού νερού (15) είναι κλειστό (Εικ. Ε) (περιστρέψτε το δεξιόστροφα). Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού (8) και βάλτε όχι περισσότερο από 1.5 λίτρα κρύο νερό μέσα στο δοχείο (7). 9

11 Εάν το δοχείο νερού (7) αφαιρεθεί από το σώμα της συσκευής, όταν το επανατοποθετήσετε βεβαιωθείτε ότι το έχετε εισάγει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος του δοχείου νερού (7) έχει εισαχθεί σωστά στο συνδετικό του δοχείου νερού (10) (Εικ. F). Είναι δυνατόν να γεμίσετε και να ανοίξετε το δοχείο νερού (7) αφαιρώντας μόνο το κάλυμα (9) (Εικ. G), αφού βεβαιωθείτε ότι δεν βάζετε πολύ νερό στο δοχείο. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα, αφού βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά του είναι ίδια με τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. 2 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Για να παρασκευάσετε καλό καφέ στη σωστή θερμοκρασία, η μηχανή πρέπει να είναι πολύ ζεστή. Πιέστε τον διακόπτη λειτουργίας on/off (16) για να θέσετε τη μηχανή σε λειτουργία. Εισάγετε τη θήκη φίλτρου (2a ή 2b) στο στόμιο παροχής καφέ (6) (όπως φαίνεται στην Εικ. Η1) και περιστρέψτε την προς τα δεξιά έως ότου φτάσει στην μπροστινή θέση έτσι ώστε να την ασφαλίσετε σωστά (Εικ. Η2). Τοποθετήστε ένα φλυτζάνι πάνω στο σχαράκι (3) κάτω από το στόμιο της θήκης φίλτρου. Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) ανάψει και στη συνέχεια πιέστε τον διακόπτη παροχής καφέ (17) για να τρέξει ζεστό νερό. Για να διακόψετε τη ροή του νερού, πιέστε ξανά τον διακόπτη παροχής καφέ (17). ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ Για να αποφύγετε ανεπιθύμητη εκτόξευση ατμού κατά τη διάρκεια όλων των μεθόδων χρήσης που αναγράφονται, ΠΟΤΕ μην παρασκευάζετε καφέ με τον διακόπτη παροχής ατμού (18) στη θέση ON. Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. 1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 1a Χρησιμοποιώντας αλεσμένο καφέ Χρησιμοποιήστε αλεσμένο καφέ κατάλληλο για μηχανές espresso.! Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού (7). Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή χωρίς νερό μέσα στο δοχείο νερού (7). Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου (2) από το στόμιο παροχής καφέ, περιστρέφοντάς την προς τα αριστερά (Εικ. Η1). Τοποθετήστε το φίλτρο που επιθυμείτε ( 12 για 1 φλυτζάνι - 13 για 2 φλυτζάνια) μέσα στη θήκη φίλτρου (2a) (Εικ. L1). Χρησιμοποιώντας τον δοσομετρητή (11), βάλτε καφέ μέσα στο φίλτρο που έχετε επιλέξει ανάλογα με τον αριθμό των φλυτζανιών που θα ετοιμάσετε: για 1 φλυτζάνι, μια κουταλιά. Για 2 φλυτζάνια, 2 κουταλιές (Εικ. L2). Πατήστε ελαφρά τον καφέ χρησιμοποιώντας τον πιεστήρα (11) (Εικ. L3). Εισάγετε τη θήκη φίλτρου (2a) στο στόμιο παροχής καφέ (6) (όπως φαίνεται στην Εικ. Η1) και περιστρέψτε την προς τα δεξιά έως ότου φτάσει στην μπροστινή θέση έτσι ώστε να την ασφαλίσετε σωστά (Εικ. Η2). Όταν η μηχανή είναι καινούρια, μπορεί να χρειαστεί να ασκήσετε λίγη πίεση για τη σωστή ασφάλιση της θήκης φίλτρου στο στόμιο παροχής καφέ. 10

12 Τοποθετήστε 1 ή 2 φλυτζάνια πάνω στο σχαράκι (3) (Εικ. Ρ1-Ρ2). Όταν χρησιμοποιείτε μόνο ένα φλυτζάνι, τοποθετήστε το στο κέντρο κάτω και από τα δύο στόμια παροχής καφέ (Εικ. Ρ1). Εάν η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) είναι σβηστή, περιμένετε έως ότου ανάψει ξανά και στη συνέχεια πιέστε τον διακόπτη παροχής καφέ (17) για να ξεκινήσει η ροή του καφέ. Για να σταματήσετε τη ροή, πιέστε ξανά τον διακόπτη παροχής καφέ (17). Ενώ η μηχανή είναι σε λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) θα αναβοσβήνει. Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς η μηχανή είναι εξοπλισμένη με μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας (θερμοστάτη).! Μην αφαιρείτε τη θήκη φίλτρου (2a) από το στόμιο παροχής καφέ (6) εάν ο διακόπτης παροχής καφέ (17) είναι πιεσμένος. Όταν ο καφές σταματήσει να τρέχει από τα στόμια, αδειάστε τα υπολείμματα καφέ και πλύνετε το φίλτρο καλά. 1b Χρησιμοποιώντας μερίδες καφέ Χρησιμοποιήστε μερίδες καφέ κατάλληλες για μηχανές espresso.! Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού (7). Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή χωρίς νερό μέσα στο δοχείο νερού (7). Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου (2) από το στόμιο παροχής καφέ, περιστρέφοντάς την προς τα αριστερά (Εικ. Η1). Τοποθετήστε το φίλτρο για μερίδες καφέ (14) μέσα στη θήκη φίλτρου (2a) (Εικ. Μ1). Βάλτε τη μερίδα καφέ (c) στο κέντρο του φίλτρου (14) (Εικ. Μ2). Εισάγετε τη θήκη φίλτρου (2a) στο στόμιο παροχής καφέ (6) (όπως φαίνεται στην Εικ. Η1) και περιστρέψτε την προς τα δεξιά έως ότου φτάσει στην μπροστινή θέση έτσι ώστε να την ασφαλίσετε σωστά (Εικ. Η2). Όταν η μηχανή είναι καινούρια, μπορεί να χρειαστεί να ασκήσετε λίγη πίεση για τη σωστή ασφάλιση της θήκης φίλτρου στο στόμιο παροχής καφέ. Βάλτε 1 φλυτζάνι πάνω στο σχαράκι (3) (Εικ. Ρ1-Ρ2) και τοποθετήστε το στο κέντρο κάτω και από τα δύο στόμια παροχής καφέ (Εικ. Ρ1). Εάν η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) είναι σβηστή, περιμένετε έως ότου ανάψει ξανά και στη συνέχεια πιέστε τον διακόπτη παροχής καφέ (17) για να ξεκινήσει η ροή του καφέ. Για να σταματήσετε τη ροή, πιέστε ξανά τον διακόπτη παροχής καφέ (17). Ενώ η μηχανή είναι σε λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) θα αναβοσβήνει. Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς η μηχανή είναι εξοπλισμένη με μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας (θερμοστάτη).! Μην αφαιρείτε τη θήκη φίλτρου (2a) από το στόμιο παροχής καφέ (6) εάν ο διακόπτης παροχής καφέ (17) είναι πιεσμένος. Όταν ο καφές σταματήσει να τρέχει από τα στόμια, αφαιρέστε τις μερίδες καφέ και πλύνετε το φίλτρο καλά. 11

13 1c Χρησιμοποιώντας κάψουλες καφέ (Μόνο για την Ιταλική αγορά) Χρησιμοποιήστε κάψουλες καφέ κατάλληλες για μηχανές espresso. (Μόνο για την Ιταλική αγορά)! Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού (7). Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή χωρίς νερό μέσα στο δοχείο νερού (7). Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου (2) από το στόμιο παροχής καφέ, περιστρέφοντάς την προς τα αριστερά (Εικ. Η1). Τοποθετήστε την κάψουλα (g) μέσα στη θήκη φίλτρου για κάψουλες καφέ (2b) (Εικ. Ν). Εισάγετε τη θήκη φίλτρου (2b) στο στόμιο παροχής καφέ (6) (όπως φαίνεται στην Εικ. Η1) και περιστρέψτε την προς τα δεξιά έως ότου φτάσει στην μπροστινή θέση έτσι ώστε να την ασφαλίσετε σωστά (Εικ. Η2). Όταν η μηχανή είναι καινούρια, μπορεί να χρειαστεί να ασκήσετε λίγη πίεση για τη σωστή ασφάλιση της θήκης φίλτρου στο στόμιο παροχής καφέ. Τοποθετήστε 1 φλυτζάνι πάνω στο σχαράκι (3). Εάν η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) είναι σβηστή, περιμένετε έως ότου ανάψει ξανά και στη συνέχεια πιέστε τον διακόπτη παροχής καφέ (17) για να ξεκινήσει η ροή του καφέ. Για να σταματήσετε τη ροή, πιέστε ξανά τον διακόπτη παροχής καφέ (17). Ενώ η μηχανή είναι σε λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) θα αναβοσβήνει. Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς η μηχανή είναι εξοπλισμένη με μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας (θερμοστάτη).! Μην αφαιρείτε τη θήκη φίλτρου (2b) από το στόμιο παροχής καφέ (6) εάν ο διακόπτης παροχής καφέ (17) είναι πιεσμένος. Όταν ο καφές σταματήσει να τρέχει από τα στόμια, αφαιρέστε την κάψουλα καφέ και πλύνετε το φίλτρο καλά. 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσης και όταν εξαντληθεί το νερό μέσα στο δοχείο, για να διευκολύνετε το γέμισμα της αντλίας και τη ροή του υγρού, τοποθετήστε ένα φλυτζάνι κάτω από το σωληνάκι παροχής ατμού. Ανοίξτε το κουμπί παροχής ατμού/ζεστού νερού (15) και πιέστε τον διακόπτη παροχής καφέ (17) έως ότου τρέξει νερό. Στη συνέχεια, κλείστε τον διακόπτη παροχής καφέ (17) και κλείστε το κουμπί παροχής ατμού/ζεστού νερού (15). Για να επιτύχετε πιο ζεστό καφέ, προθερμάνετε τα φλυτζάνια γεμίζοντάς τα με ζεστό νερό από την άδεια θήκη φίλτρου (2) (χωρίς καφέ). Να χρησιμοποιείτε πάντα την καλύτερη ποιότητα καφέ. Το άλεσμα του καφέ είναι βασικό για τη σωστή λειτουργία της μηχανής και την ποιότητα του ροφήματος. Ο υπερβολικά χοντροαλεσμένος καφές μπορεί να προκαλέσει την πολύ γρήγορη ροή του καφέ, ενώ ο υπερβολικά ψιλοαλεσμένος μπορεί να προκαλέσει την πολύ αργή ροή του καφέ. 12

14 Η απουσία του χαρακτηριστικού αφρού (κρέμα) μπορεί να προκληθεί από: - λανθασμένη άλεση του καφέ - φτωχό καβούρδισμα του καφέ - η μηχανή δεν είναι αρκετά ζεστή - ή λανθασμένο πάτημα του καφέ (με τον πιεστήρα 11 ). Για την καλύτερη ποιότητα ροφήματος, συνιστάται να προθερμαίνετε τη μηχανή για περίπου 10 λεπτά με την άδεια θήκη φίλτρου (2) ασφαλισμένη στο στόμιο παροχής καφέ (6) πριν τη χρήση. ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ 1 ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΑΦΡΟΓΑΛΑ! Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού (7). Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή χωρίς νερό μέσα στο δοχείο νερού (7). Η χρήση του ατμού από τον αφροποιητή γάλακτος (5) πρέπει πάντα να γίνεται χρησιμοποιώντας ψηλά δοχεία ή με προστασία για τα χέρια όπως ειδικά γάντια ή πιάστρες για να αποφύγετε πιθανά εγκαύματα. 2 ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου από το στόμιο παροχής καφέ πριν ξεκινήσετε την παροχή ατμού. Τοποθετήστε ένα ψηλό δοχείο (φλυτζάνι για cappuccino, ποτήρι με ψηλό λαιμό, κανάτα κλπ.) κάτω από τον αφροποιητή γάλακτος (5) (Εικ. Q). Πιέστε τον διακόπτη παροχής ατμού (18), η ενδεικτική λυχνία παροχής ατμού (18a) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) ανάψει και η οποία υποδεικνύει ότι η μηχανή έχει αποκτήσει τη θερμοκρασία ατμού. Περιστρέψτε το κουμπί παροχής ατμού/ζεστού νερού (15) αριστερόστροφα για να ρυθμίσετε τη ροή του ατμού (Εικ. Ε). Πριν την ροή του ατμού, μπορεί να προηγηθούν λίγες σταγόνες ζεστού νερού. Για να αποφύγετε αυτό, αφήστε τον ατμό να τρέξει σε άλλο δοχείο πριν ζεστάνετε το ρόφημα με ατμό. Περιστρέψτε το κουμπί παροχής ατμού/ζεστού νερού (15) δεξιόστροφα έως ότου κλείσει και πιέστε ξανά τον διακόπτη παροχής ατμού (18) για να τερματίσετε την παροχή ατμού (Εικ. Ε). 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΓΙΟΥ Ή ΖΕΣΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ! Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού (7). Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή χωρίς νερό μέσα στο δοχείο νερού (7). Η χρήση του ατμού από τον αφροποιητή γάλακτος (5) πρέπει πάντα να γίνεται χρησιμοποιώντας ψηλά δοχεία ή με προστασία για τα χέρια όπως ειδικά γάντια ή πιάστρες για να αποφύγετε πιθανά εγκαύματα. Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου από το στόμιο παροχής καφέ πριν ξεκινήσετε την παροχή ατμού. 13

15 Πιέστε τον διακόπτη λειτουργίας on/off (16) και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας on/off (16a) θα ανάψει. Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) ανάψει και η οποία υποδεικνύει ότι η μηχανή έχει αποκτήσει την σωστή θερμοκρασία. Τοποθετήστε ένα φλυτζάνι για cappuccino ή ένα ποτήρι με ψηλό λαιμό κάτω από το σωληνάκι παροχής ατμού (5a) χωρίς τον αφροποιητή γάλακτος και περιστρέψτε το κουμπί παροχής ατμού/ζεστού νερού (15) αριστερόστροφα. Στη συνέχεια πιέστε τον διακόπτη παροχής καφέ (17) για να αφήσετε να τρέξει ζεστό νερό από το σωληνάκι παροχής ατμού (5a). Για να σταματήσετε τη ροή του ζεστού νερού, πιέστε ξανά τον διακόπτη παροχής καφέ (17) και περιστρέψτε το κουμπί παροχής ατμού/ζεστού νερού (15) δεξιόστροφα έως ότου κλείσει. Για να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε τον αφροποιητή γάλακτος (5) από το σωληνάκι παροχής ατμού (5a) όταν η συσκευή είναι αναμμένη, προστατεύετε τα χέρια σας με ειδικά γάντια ή πιάστρες για να αποφύγετε πιθανά εγκαύματα. 3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Για να προθερμάνετε υγρά, να χρησιμοποιείτε πάντα ψηλά, λεπτά δοχεία τα οποία δεν θα έχετε γεμίσει υπερβολικά. Πριν αφαιρέσετε τον αφροποιητή γάλακτος (5) από το δοχείο, περιστρέψτε το κουμπί ατμού/ζεστού νερού (15) δεξιόστροφα για να σταματήσετε τη ροή του ατμού. Για να παρασκευάσετε αφρόγαλα (για cappuccino), μην βυθίζετε τον αφροποιητή γάλακτος (5) πολύ βαθιά και μετακινείτε το δοχείο αργά προς τα πάνω και προς τα κάτω σε όλη την επιφάνεια του γάλακτος (Εικ. R). Για να παρασκευάσετε καλό αφρό, χρησιμοποιείτε κρύο γάλα ή γάλα σε θερμοκρασία δωματίου. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 1 ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ! Πριν τον καθαρισμό, να βγάζετε ΠΑΝΤΑ το φις από την πρίζα. Μην βυθίζετε ποτέ το σώμα της συσκευής (1) μέσα σε νερό ή άλλα υγρά και μην το βάζετε στο πλυντήριο πιάτων. Για να καθαρίσετε το σώμα της συσκευής (1) χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί αλλά μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά. Μετά από κάθε χρήση, να καθαρίζετε τη θήκη φίλτρου (2) και το φίλτρο κάτω από νερό βρύσης για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε υπολείμματα αλεσμένου καφέ. Εάν χρειαστεί, καθαρίστε τα εξωτερικά και εσωτερικά μέρη του φίλτρου ( ) πολύ καλά, χρησιμοποιώντας μια βούρτσα με μαλακές τρίχες (Εικ. S1). Χρησιμοποιώντας μια καρφίτσα, καθαρίστε το στόμιο παροχής που βρίσκεται εξωτερικά του φίλτρου (Εικ. S2).! Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα μεγάλης διαμέτρου όπως βελόνες, καρφιά κλπ. καθώς μπορεί να καταστρέψουν το φίλτρο ( ). Περιοδικά καθαρίζετε το στήριγμα της θήκης φίλτρου με ένα πανί για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε υπολείμματα καφέ. Μετά από κάθε χρήση του αφροποιητή γάλακτος (5), καθαρίστε τον με ένα νωπό σφουγγάρι, αφαιρέστε τον και καθαρίστε την μικρή οπή x όπου τρέχει ο ατμός χρησιμοποιώντας μια καρφίτσα (Εικ. T). 14

16 Περιοδικά: - Αφαιρείτε το σχαράκι (3) και τον δίσκο περισυλλογής (4) και καθαρίστε τα χρησιμοποιώντας κανονικό καθαριστικό για πιάτα (Εικ. U). - Αφαιρείτε το δοχείο νερού (7) και ξεπλύνετέ το (χρησιμοποιώντας μια μικρή βούρτσα για να φτάνετε και στα λιγότερο προσβάσιμα μέρη) και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το σωστά (Εικ. F). - Καθαρίζετε το φίλτρο παροχής νερού (19) αφαιρώντας το, αφού πρώτα έχετε αφαιρέσει την κεντρική βίδα (20) (Εικ. V). Καθαρίστε το χρησιμοποιώντας κανονικό καθαριστικό για πιάτα και αν χρειαστεί καθαρίστε το καλά χρησιμοποιώντας μια βούρτσα με μαλακές τρίχες.! Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα μεγάλης διαμέτρου όπως βελόνες, καρφιά κλπ. καθώς μπορεί να καταστρέψουν το φίλτρο παροχής καφέ (19). Όλα τα μέρη με εξαίρεση το σώμα της συσκευής (1), μπορούν να καθαριστούν με ζεστό νερό και κανονικό καθαριστικό για πιάτα. Αυτά τα μέρη με εξαίρεση το σώμα της συσκευής (1), μπορούν να καθαριστούν σε πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία όχι υψηλότερη από 65 o C. 2 ΚΥΚΛΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ Περιοδικά αφαιρείτε τα συσσωρευμένα άλατα από τη μηχανή. Η συχνότητα αυτής της διαδικασίας εξαρτάται από το βαθμό σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείτε. Βάλτε μια δόση διαλύματος αφαλάτωσης (μη τοξικό, ευρέως διαθέσιμο στην αγορά και κατάλληλο για μηχανές καφέ) μέσα στο δοχείο νερού (7). Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου (2) από το στόμιο παροχής καφέ και τοποθετήστε ένα δοχείο πάνω στο σχαράκι (3). Πιέστε τον διακόπτη λειτουργίας on/off (16) για να θέσετε τη μηχανή σε λειτουργία. Περιμένετε έως ότου ανάψει η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) και στη συνέχεια πιέστε τον διακόπτη παροχής καφέ (17) και αφήστε να γεμίσουν 2 ή 3 δοχεία τη φορά έως ότου το δοχείο νερού αδειάσει εντελώς. Επαναλάβετε τη διαδικασία 2 ή 3 φορές. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, αφαιρέστε τα υπολείμματα διαλύματος αφαλάτωσης από το κύκλωμα της μηχανής επαναλαμβάνοντας τις παραπάνω ενέργειες χρησιμοποιώντας μόνο καθαρό νερό. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που σας παρέχονται πάνω στη συσκευασία του κατασκευαστή του διαλύματος αφαλάτωσης. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΣ ΣΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οι αγωγοί του καλωδίου ρεύματος έχουν χρωματισμούς που αντιστοιχούν με τις ακόλουθες κωδικοποιήσεις: ΠΡΑΣΙΝΟ & ΚΙΤΡΙΝΟ : ΓΕΙΩΣΗ ΜΠΛΕ : ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΦΕ : ΕΝΕΡΓΟ (ΦΑΣΗ) Καθώς τα χρώματα στο καλώδιο ρεύματος της συσκευής μπορεί να μην αντιστοιχούν με τις χρωματικές ενδείξεις των ακροδεκτών του φις που θα τοποθετήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω. 15

17 Ο αγωγός με ΠΡΑΣΙΝΟ & ΚΙΤΡΙΝΟ χρώμα πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη του φις που έχει ως ένδειξη το γράμμα E ή το σύμβολο γείωσης ή είναι πράσινος ή πράσινος και κίτρινος. Ο αγωγός με ΜΠΛΕ χρώμα πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη που έχει ως ένδειξη το γράμμα N ή είναι μαύρος. Ο αγωγός με ΚΑΦΕ χρώμα πρέπει συνδεθεί με τον ακροδέκτη που έχει ως ένδειξη το γράμμα L ή είναι κόκκινος. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ. Το σύμβολο που βρίσκεται πάνω στη συσκευή και απεικονίζει τον διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της χρήσιμης ζωής του, πρέπει να απορριφθεί ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστραφεί στο σημείο πώλησης όταν αγοράσετε μια νέα, αντίστοιχη συσκευή. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παράδοση της συσκευής στο κέντρο ανακύκλωσης στο τέλος της χρήσιμης ζωής της και για τις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων. Η σωστή παράδοση μιας συσκευής που πλέον δεν χρησιμοποιείται, σε κέντρο ανακύκλωσης για επεξεργασία και περιβαλλοντικά κατάλληλη απόρριψη, συνεισφέρει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένη η συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα περισυλλογής, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο απόρριψης ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο κατασκευαστής και οι εισαγωγείς συμμορφώνονται με την ευθύνη τους για ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά κατάλληλη απόρριψη των προϊόντων απευθείας και σε κέντρο περισυλλογής. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές για ρυθμιστικούς, βιομηχανικούς, εμπορικούς ή αισθητικούς λόγους. BERSON / ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα Αγαμέμνονος Καλλιθέα Τηλ Φαξ Θεσσαλονίκη Αλεξ. Παπαναστασίου Τηλ Φαξ

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H

ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H ÐëõíôÞñéï Ñïý ùí AQXXF 129 H Ïäçãßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç êáé ñþóç Πλυντήριο ρούχων Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 3-4 Αφαίρεση συσκευασίας και Ευθυγράμμιση Σύνδεση παροχής νερού και Ηλεκτρικών παροχών Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕE ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D)

ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ OMNI-230G (TYPE D) Μετά την παραλαβή της θερμάστρας, εφ όσον είστε κάτοικος Αθηνών, Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα

Φυλλάδιο οδηγιών LI 480 A. Πλυντήριο Πιάτων. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Φυλλάδιο οδηγιών GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 1 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση νερού και παροχή ρεύματος Τεχνικά δεδομένα Πλυντήριο Πιάτων Περιγραφή της συσκευής, 4 Γενική επισκόπηση Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MINI ME ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ www.dolce-gusto.com ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.................. 3-4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ..................... 5 ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ........................ 6-7 ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large

Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Σόμπα pellet Αέρος Easy Mod.Small Mod.Medium Mod.Large Οδηγίες χρήσης και συντήρησης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 13550 ENTOIXIΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν αποπειραθείτε να εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Συνιστάται να φυλάξετε τις οδηγίες σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT

KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA. Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT KULLANIM KILAVUZU MİKRODALGA Οδηγίες Χρήσης Φούρνος Μικροκυμάτων MW 32 BIT GR γαπητοί πελάτες μας: Καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός

Διαβάστε περισσότερα

www.whirlpool.com GR 1

www.whirlpool.com GR 1 www.whirlpool.com 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΝ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας. MΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Manual de instrucciones Cajón calientaplatos Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Οδηγίες Χρήσης Εντοιχιζόµενος Θερµοθάλαµος Πιατικών Περιεχόµενα GR 1

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ GR ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και την αγορά του πλυντηρίου μας. Το νέο πλυντήριο σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Μπαούλο EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης μπαούλο είναι μία συσκευή σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Οδηγιών. Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18

Βιβλίο Οδηγιών. Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18 Βιβλίο Οδηγιών Ηλεκτρικού Διαδρόμου F-18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ --------------------------------------------------------------- 2-7 Σημαντικές πληροφορίες άσκησης, που στηρίζουν τις οδηγίες,

Διαβάστε περισσότερα