BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

2 1

3 2

4 3

5 4

6 5

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Είμαστε σίγουροι ότι η επιλογή σας θα ικανοποιήσει πλήρως τις προσδοκίες σας. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την συσκευή, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης για να την λειτουργήσετε άριστα και χωρίς δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν εξαιτίας λανθασμένης ή κακής χρήσης. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο κατασκευαστής δηλώνει με δική του ευθύνη ότι η συσκευή που αναφέρεται σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης συμμορφώνεται με την κυβερνητική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συσκευές οικιακής χρήσης. Επιπρόσθετα, ο κατασκευαστής δηλώνει ότι η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες για τον περιορισμό ραδιο-ηλεκτρικής διαταραχής. Για την βελτίωση του προϊόντος και/ή για κατασκευαστικούς λόγους, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τεχνολογικές, αισθητικές μεταβολές ή μεταβολές στις διαστάσεις χωρίς ειδοποίηση. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Η συσκευή που αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο συμμορφώνεται με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ) 73/23 EOK (B.T), 89/336 EOK (EMC), που έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 93/68 EOK. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για ασφαλή εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία και πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και όλα τα εξαρτήματα λειτουργούν καλά. Ομοίως, το ηλεκτρικό φις και το περίβλημα δεν πρέπει να είναι ραγισμένα ή σπασμένα. Εάν παρουσιαστούν οι παραπάνω καταστάσεις, βγάλτε αμέσως το φις από την πρίζα και στείλτε τη συσκευή σε κάποιο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service για τον απαραίτητο έλεγχο. Πρέπει να κρατάτε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, αφρολέξ, καρφιά κλπ.) μακριά από παιδιά, καθώς είναι πιθανές πηγές κινδύνου. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι ίδια με την αναγραφόμενη στην ετικέτα της συσκευής. Η ετικέτα βρίσκεται στο κάτω μέρος του σώματος της συσκευής. Εάν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για να σας την αντικαταστήσει με άλλο τύπο πρίζας. Πρέπει επίσης να ελέγξει ότι το καλώδιο ρεύματος είναι κατάλληλο για την ισχύ που απορροφάται από τη συσκευή. Γενικά, δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε αντάπτορ, πολύπριζο ή επέκταση καλωδίου ρεύματος. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μόνο απλό ή πολλαπλό αντάπτορ και επεκτάσεις καλωδίου που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ασφαλείας, προσέχοντας να μην υπερβαίνετε τα όρια φορτίου που υποδεικνύονται πάνω στον αντάπτορα και την επέκταση καλωδίου καθώς και την μέγιστη ισχύ που υποδεικνύεται στον πολλαπλό αντάπτορα. 6

8 ! Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε ηλεκτρικό κύκλωμα που προστατεύεται από διαφορικό διακόπτη (ρελέ) με ρεύμα λειτουργίας όχι περισσότερο από 30mA.! Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη πρίζα. Αποφύγετε να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος.! Κατά τη λειτουργία, πρέπει να έχετε εύκολη πρόσβαση στην πρίζα, εάν χρειαστεί να βγάλετε το φις. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και από μη ικανά άτομα. Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευή συνεπάγεται την τήρηση συγκεκριμένων βασικών κανόνων. Πιο συγκεκριμένα: - μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά ή νωπά χέρια - μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά πόδια - μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος ή τη συσκευή για να βγάλετε το φις από την πρίζα - μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κλπ.) - μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής από παιδιά ή μη ικανά άτομα χωρίς επιτήρηση Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα, βγάζοντας το φις από την πρίζα ή κλείνοντας την ηλεκτρική παροχή. Εάν η συσκευή χαλάσει ή δεν λειτουργεί σωστά, κλείστε την και μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε. Οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από κάποιο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ή από τον κατασκευαστή. Να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά. Εάν δεν τηρήσετε τα παραπάνω, διακυβεύετε την ασφάλεια της συσκευής. Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε άλλο τη συσκευή, συνιστάται να την καταστήσετε άκυρη προς λειτουργία, κόβοντας το καλώδιο ρεύματος αφού έχετε βγάλει το φις από την πρίζα. Πρέπει επίσης να καθιστάτε ακίνδυνα εκείνα τα μέρη της συσκευής που μπορεί να είναι επικίνδυνα, ειδικά για τα παιδιά που μπορεί να χρησιμοποιήσουν μια εγκαταλελειμμένη συσκευή σαν παιχνίδι.! Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε άτομα, ζώα ή πράγματα κάτι για το οποίο ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη. Για να αποφύγετε επικίνδυνη υπερθέρμανση, συνιστάται να ξετυλίγετε το καλώδιο ρεύματος σε όλο το μήκος του και να χρησιμοποιείτε τη συσκευή όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο Προειδοποιήσεις σχετικά με τη σωστή χρήση της συσκευής. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στο ρεύμα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Βγάλτε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση. Μην φράζετε τα ανοίγματα, τους αεραγωγούς ή τις εξόδους θερμότητας. Εάν το καλώδιο ρεύματος χαλάσει, πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service καθώς χρειάζονται ειδικά εργαλεία για την αντικατάσταση. 7

9 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να παρασκευάζει καφέ espresso, να παρέχει ατμό και ζεστό νερό για οικιακή χρήση και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για αυτόν τον σκοπό. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για κάθε ζημιά που είναι αποτέλεσμα κακής, λανθασμένης ή μη λογικής χρήσης. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μια επίπεδη, ομαλή και σταθερή επιφάνεια. Να επιτηρείτε πάντα τη συσκευή ενώ είναι αναμμένη. Μην αφήνετε τη συσκευή σε περιβάλλον που η θερμοκρασία είναι ίση ή μικρότερη από 0 o C. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το δοχείο νερού (7). Κατά την αρχική εγκατάσταση, η μηχανή μπορεί να απελευθερώσει μυρωδιά καμένου εξαιτίας των μονωμένων υλικών και των αντιστάσεων: αυτό είναι φυσιολογικό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το δοχείο νερού (7) είναι άδειο. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι σε χρήση.! Κατά την διάρκεια παροχής του ροφήματος, προσέχετε οποιαδήποτε πιθανά πιτσιλίσματα από το ζεστό υγρό. Μην αγγίζετε τα ζεστά τμήματα [το σωληνάκι παροχής ατμού (5a), το στόμιο παροχής καφέ (6), κλπ.] αμέσως μετά τη χρήση της συσκευής. Μπορεί να καίνε. Μην αφαιρείτε τη θήκη φίλτρου (2a 2b) κατά την παροχή του ροφήματος. Η χρήση του ατμού από το σωληνάκι που σας παρέχεται (5a) πρέπει πάντα να γίνεται χρησιμοποιώντας ψηλά δοχεία και με προστασία για τα χέρια όπως ειδικά γάντια ή πιάστρες για να αποφύγετε πιθανά εγκαύματα.! ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συσκευή, επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service. Αποφύγετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οποιαδήποτε δυσλειτουργία εξαιτίας επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή λανθασμένης χρήσης, δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση δεν θα ισχύει, ακόμα και αν δεν έχει λήξει η περίοδος ισχύς της. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Εικ. Α) - Τάση (V): ανατρέξτε στην ετικέτα πληροφοριών με τα χαρακτηριστικά που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής - Μέγιστη ισχύς (W):...ανατρέξτε στην ετικέτα πληροφοριών με τα χαρακτηριστικά που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής - Διαστάσεις συσκευής (μήκος x πλάτος x ύψος):.31.5 x 28 x 40 εκ. - Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου νερού:..περίπου 1.5 λίτρα 8

10 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. C D) 1) Σώμα της συσκευής 2a) Θήκη φίλτρου (για φίλτρα 1 και 2 φλυτζανιών και για θήκη φίλτρου για μερίδες καφέ) 2b) Θήκη φίλτρου για κάψουλες καφέ (Μόνο για την Ιταλική αγορά) 3) Σχαράκι 4) Δίσκος περισυλλογής 5) Αφροποιητής γάλακτος 5a) Σωληνάκι παροχής ατμού 6) Στόμιο παροχής καφέ 7) Δοχείο νερού 8) Καπάκι δοχείου νερού 9) Κάλυμα γεμίσματος δοχείου νερού 10) Συνδετικό δοχείου νερού 11) Δοσομετρητής / πιεστήρας 12) Φίλτρο 1 φλυτζανιού 13) Φίλτρο 2 φλυτζανιών. 14) Φίλτρο για μερίδες καφέ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΩΝ (Εικ. B C ) 15) Κουμπί για έλεγχο / παροχή ατμού και ζεστού νερού Min Max (περιστρέψτε δεξιόστροφα = κλειστό περιστρέψτε αριστερόστροφα = ανοιχτό) 16) Διακόπτης λειτουργίας on/off 16a) Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας on/off - Ενδεικτική λυχνία LED σβηστή = συσκευή εκτός λειτουργίας - Ενδεικτική λυχνία LED αναμμένη = συσκευή σε λειτουργία 17) Διακόπτης παροχής καφέ 17a) Ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ - Ενδεικτική λυχνία LED σβηστή = η συσκευή προθερμαίνεται - Ενδεικτική λυχνία LED αναμμένη = η συσκευή είναι έτοιμη 18) Διακόπτης παροχής ατμού 18a) Ενδεικτική λυχνία παροχής ατμού - Ο διακόπτης παροχής καφέ (18) είναι πιεσμένος η ενδεικτική λυχνία παροχής ατμού (18a) αναβοσβήνει και η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) είναι σβηστή η συσκευή προθερμαίνεται - Ο διακόπτης παροχής καφέ (18) είναι πιεσμένος η ενδεικτική λυχνία παροχής ατμού (18a) αναβοσβήνει και η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) είναι αναμμένη η συσκευή είναι έτοιμη για παροχή ατμού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ! Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι διακόπτης λειτουργίας on/off (16) βρίσκεται στη θέση off και ότι το κουμπί παροχής ατμού/ζεστού νερού (15) είναι κλειστό (Εικ. Ε) (περιστρέψτε το δεξιόστροφα). Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου νερού (8) και βάλτε όχι περισσότερο από 1.5 λίτρα κρύο νερό μέσα στο δοχείο (7). 9

11 Εάν το δοχείο νερού (7) αφαιρεθεί από το σώμα της συσκευής, όταν το επανατοποθετήσετε βεβαιωθείτε ότι το έχετε εισάγει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος του δοχείου νερού (7) έχει εισαχθεί σωστά στο συνδετικό του δοχείου νερού (10) (Εικ. F). Είναι δυνατόν να γεμίσετε και να ανοίξετε το δοχείο νερού (7) αφαιρώντας μόνο το κάλυμα (9) (Εικ. G), αφού βεβαιωθείτε ότι δεν βάζετε πολύ νερό στο δοχείο. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα, αφού βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά του είναι ίδια με τα στοιχεία που αναγράφονται στην ετικέτα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. 2 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Για να παρασκευάσετε καλό καφέ στη σωστή θερμοκρασία, η μηχανή πρέπει να είναι πολύ ζεστή. Πιέστε τον διακόπτη λειτουργίας on/off (16) για να θέσετε τη μηχανή σε λειτουργία. Εισάγετε τη θήκη φίλτρου (2a ή 2b) στο στόμιο παροχής καφέ (6) (όπως φαίνεται στην Εικ. Η1) και περιστρέψτε την προς τα δεξιά έως ότου φτάσει στην μπροστινή θέση έτσι ώστε να την ασφαλίσετε σωστά (Εικ. Η2). Τοποθετήστε ένα φλυτζάνι πάνω στο σχαράκι (3) κάτω από το στόμιο της θήκης φίλτρου. Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) ανάψει και στη συνέχεια πιέστε τον διακόπτη παροχής καφέ (17) για να τρέξει ζεστό νερό. Για να διακόψετε τη ροή του νερού, πιέστε ξανά τον διακόπτη παροχής καφέ (17). ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ Για να αποφύγετε ανεπιθύμητη εκτόξευση ατμού κατά τη διάρκεια όλων των μεθόδων χρήσης που αναγράφονται, ΠΟΤΕ μην παρασκευάζετε καφέ με τον διακόπτη παροχής ατμού (18) στη θέση ON. Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. 1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 1a Χρησιμοποιώντας αλεσμένο καφέ Χρησιμοποιήστε αλεσμένο καφέ κατάλληλο για μηχανές espresso.! Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού (7). Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή χωρίς νερό μέσα στο δοχείο νερού (7). Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου (2) από το στόμιο παροχής καφέ, περιστρέφοντάς την προς τα αριστερά (Εικ. Η1). Τοποθετήστε το φίλτρο που επιθυμείτε ( 12 για 1 φλυτζάνι - 13 για 2 φλυτζάνια) μέσα στη θήκη φίλτρου (2a) (Εικ. L1). Χρησιμοποιώντας τον δοσομετρητή (11), βάλτε καφέ μέσα στο φίλτρο που έχετε επιλέξει ανάλογα με τον αριθμό των φλυτζανιών που θα ετοιμάσετε: για 1 φλυτζάνι, μια κουταλιά. Για 2 φλυτζάνια, 2 κουταλιές (Εικ. L2). Πατήστε ελαφρά τον καφέ χρησιμοποιώντας τον πιεστήρα (11) (Εικ. L3). Εισάγετε τη θήκη φίλτρου (2a) στο στόμιο παροχής καφέ (6) (όπως φαίνεται στην Εικ. Η1) και περιστρέψτε την προς τα δεξιά έως ότου φτάσει στην μπροστινή θέση έτσι ώστε να την ασφαλίσετε σωστά (Εικ. Η2). Όταν η μηχανή είναι καινούρια, μπορεί να χρειαστεί να ασκήσετε λίγη πίεση για τη σωστή ασφάλιση της θήκης φίλτρου στο στόμιο παροχής καφέ. 10

12 Τοποθετήστε 1 ή 2 φλυτζάνια πάνω στο σχαράκι (3) (Εικ. Ρ1-Ρ2). Όταν χρησιμοποιείτε μόνο ένα φλυτζάνι, τοποθετήστε το στο κέντρο κάτω και από τα δύο στόμια παροχής καφέ (Εικ. Ρ1). Εάν η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) είναι σβηστή, περιμένετε έως ότου ανάψει ξανά και στη συνέχεια πιέστε τον διακόπτη παροχής καφέ (17) για να ξεκινήσει η ροή του καφέ. Για να σταματήσετε τη ροή, πιέστε ξανά τον διακόπτη παροχής καφέ (17). Ενώ η μηχανή είναι σε λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) θα αναβοσβήνει. Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς η μηχανή είναι εξοπλισμένη με μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας (θερμοστάτη).! Μην αφαιρείτε τη θήκη φίλτρου (2a) από το στόμιο παροχής καφέ (6) εάν ο διακόπτης παροχής καφέ (17) είναι πιεσμένος. Όταν ο καφές σταματήσει να τρέχει από τα στόμια, αδειάστε τα υπολείμματα καφέ και πλύνετε το φίλτρο καλά. 1b Χρησιμοποιώντας μερίδες καφέ Χρησιμοποιήστε μερίδες καφέ κατάλληλες για μηχανές espresso.! Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού (7). Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή χωρίς νερό μέσα στο δοχείο νερού (7). Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου (2) από το στόμιο παροχής καφέ, περιστρέφοντάς την προς τα αριστερά (Εικ. Η1). Τοποθετήστε το φίλτρο για μερίδες καφέ (14) μέσα στη θήκη φίλτρου (2a) (Εικ. Μ1). Βάλτε τη μερίδα καφέ (c) στο κέντρο του φίλτρου (14) (Εικ. Μ2). Εισάγετε τη θήκη φίλτρου (2a) στο στόμιο παροχής καφέ (6) (όπως φαίνεται στην Εικ. Η1) και περιστρέψτε την προς τα δεξιά έως ότου φτάσει στην μπροστινή θέση έτσι ώστε να την ασφαλίσετε σωστά (Εικ. Η2). Όταν η μηχανή είναι καινούρια, μπορεί να χρειαστεί να ασκήσετε λίγη πίεση για τη σωστή ασφάλιση της θήκης φίλτρου στο στόμιο παροχής καφέ. Βάλτε 1 φλυτζάνι πάνω στο σχαράκι (3) (Εικ. Ρ1-Ρ2) και τοποθετήστε το στο κέντρο κάτω και από τα δύο στόμια παροχής καφέ (Εικ. Ρ1). Εάν η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) είναι σβηστή, περιμένετε έως ότου ανάψει ξανά και στη συνέχεια πιέστε τον διακόπτη παροχής καφέ (17) για να ξεκινήσει η ροή του καφέ. Για να σταματήσετε τη ροή, πιέστε ξανά τον διακόπτη παροχής καφέ (17). Ενώ η μηχανή είναι σε λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) θα αναβοσβήνει. Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς η μηχανή είναι εξοπλισμένη με μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας (θερμοστάτη).! Μην αφαιρείτε τη θήκη φίλτρου (2a) από το στόμιο παροχής καφέ (6) εάν ο διακόπτης παροχής καφέ (17) είναι πιεσμένος. Όταν ο καφές σταματήσει να τρέχει από τα στόμια, αφαιρέστε τις μερίδες καφέ και πλύνετε το φίλτρο καλά. 11

13 1c Χρησιμοποιώντας κάψουλες καφέ (Μόνο για την Ιταλική αγορά) Χρησιμοποιήστε κάψουλες καφέ κατάλληλες για μηχανές espresso. (Μόνο για την Ιταλική αγορά)! Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού (7). Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή χωρίς νερό μέσα στο δοχείο νερού (7). Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου (2) από το στόμιο παροχής καφέ, περιστρέφοντάς την προς τα αριστερά (Εικ. Η1). Τοποθετήστε την κάψουλα (g) μέσα στη θήκη φίλτρου για κάψουλες καφέ (2b) (Εικ. Ν). Εισάγετε τη θήκη φίλτρου (2b) στο στόμιο παροχής καφέ (6) (όπως φαίνεται στην Εικ. Η1) και περιστρέψτε την προς τα δεξιά έως ότου φτάσει στην μπροστινή θέση έτσι ώστε να την ασφαλίσετε σωστά (Εικ. Η2). Όταν η μηχανή είναι καινούρια, μπορεί να χρειαστεί να ασκήσετε λίγη πίεση για τη σωστή ασφάλιση της θήκης φίλτρου στο στόμιο παροχής καφέ. Τοποθετήστε 1 φλυτζάνι πάνω στο σχαράκι (3). Εάν η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) είναι σβηστή, περιμένετε έως ότου ανάψει ξανά και στη συνέχεια πιέστε τον διακόπτη παροχής καφέ (17) για να ξεκινήσει η ροή του καφέ. Για να σταματήσετε τη ροή, πιέστε ξανά τον διακόπτη παροχής καφέ (17). Ενώ η μηχανή είναι σε λειτουργία, η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) θα αναβοσβήνει. Αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς η μηχανή είναι εξοπλισμένη με μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας (θερμοστάτη).! Μην αφαιρείτε τη θήκη φίλτρου (2b) από το στόμιο παροχής καφέ (6) εάν ο διακόπτης παροχής καφέ (17) είναι πιεσμένος. Όταν ο καφές σταματήσει να τρέχει από τα στόμια, αφαιρέστε την κάψουλα καφέ και πλύνετε το φίλτρο καλά. 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσης και όταν εξαντληθεί το νερό μέσα στο δοχείο, για να διευκολύνετε το γέμισμα της αντλίας και τη ροή του υγρού, τοποθετήστε ένα φλυτζάνι κάτω από το σωληνάκι παροχής ατμού. Ανοίξτε το κουμπί παροχής ατμού/ζεστού νερού (15) και πιέστε τον διακόπτη παροχής καφέ (17) έως ότου τρέξει νερό. Στη συνέχεια, κλείστε τον διακόπτη παροχής καφέ (17) και κλείστε το κουμπί παροχής ατμού/ζεστού νερού (15). Για να επιτύχετε πιο ζεστό καφέ, προθερμάνετε τα φλυτζάνια γεμίζοντάς τα με ζεστό νερό από την άδεια θήκη φίλτρου (2) (χωρίς καφέ). Να χρησιμοποιείτε πάντα την καλύτερη ποιότητα καφέ. Το άλεσμα του καφέ είναι βασικό για τη σωστή λειτουργία της μηχανής και την ποιότητα του ροφήματος. Ο υπερβολικά χοντροαλεσμένος καφές μπορεί να προκαλέσει την πολύ γρήγορη ροή του καφέ, ενώ ο υπερβολικά ψιλοαλεσμένος μπορεί να προκαλέσει την πολύ αργή ροή του καφέ. 12

14 Η απουσία του χαρακτηριστικού αφρού (κρέμα) μπορεί να προκληθεί από: - λανθασμένη άλεση του καφέ - φτωχό καβούρδισμα του καφέ - η μηχανή δεν είναι αρκετά ζεστή - ή λανθασμένο πάτημα του καφέ (με τον πιεστήρα 11 ). Για την καλύτερη ποιότητα ροφήματος, συνιστάται να προθερμαίνετε τη μηχανή για περίπου 10 λεπτά με την άδεια θήκη φίλτρου (2) ασφαλισμένη στο στόμιο παροχής καφέ (6) πριν τη χρήση. ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ 1 ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΣΤΑΝΕΤΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΑΦΡΟΓΑΛΑ! Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού (7). Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή χωρίς νερό μέσα στο δοχείο νερού (7). Η χρήση του ατμού από τον αφροποιητή γάλακτος (5) πρέπει πάντα να γίνεται χρησιμοποιώντας ψηλά δοχεία ή με προστασία για τα χέρια όπως ειδικά γάντια ή πιάστρες για να αποφύγετε πιθανά εγκαύματα. 2 ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου από το στόμιο παροχής καφέ πριν ξεκινήσετε την παροχή ατμού. Τοποθετήστε ένα ψηλό δοχείο (φλυτζάνι για cappuccino, ποτήρι με ψηλό λαιμό, κανάτα κλπ.) κάτω από τον αφροποιητή γάλακτος (5) (Εικ. Q). Πιέστε τον διακόπτη παροχής ατμού (18), η ενδεικτική λυχνία παροχής ατμού (18a) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) ανάψει και η οποία υποδεικνύει ότι η μηχανή έχει αποκτήσει τη θερμοκρασία ατμού. Περιστρέψτε το κουμπί παροχής ατμού/ζεστού νερού (15) αριστερόστροφα για να ρυθμίσετε τη ροή του ατμού (Εικ. Ε). Πριν την ροή του ατμού, μπορεί να προηγηθούν λίγες σταγόνες ζεστού νερού. Για να αποφύγετε αυτό, αφήστε τον ατμό να τρέξει σε άλλο δοχείο πριν ζεστάνετε το ρόφημα με ατμό. Περιστρέψτε το κουμπί παροχής ατμού/ζεστού νερού (15) δεξιόστροφα έως ότου κλείσει και πιέστε ξανά τον διακόπτη παροχής ατμού (18) για να τερματίσετε την παροχή ατμού (Εικ. Ε). 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΓΙΟΥ Ή ΖΕΣΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ! Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού (7). Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή χωρίς νερό μέσα στο δοχείο νερού (7). Η χρήση του ατμού από τον αφροποιητή γάλακτος (5) πρέπει πάντα να γίνεται χρησιμοποιώντας ψηλά δοχεία ή με προστασία για τα χέρια όπως ειδικά γάντια ή πιάστρες για να αποφύγετε πιθανά εγκαύματα. Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου από το στόμιο παροχής καφέ πριν ξεκινήσετε την παροχή ατμού. 13

15 Πιέστε τον διακόπτη λειτουργίας on/off (16) και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας on/off (16a) θα ανάψει. Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) ανάψει και η οποία υποδεικνύει ότι η μηχανή έχει αποκτήσει την σωστή θερμοκρασία. Τοποθετήστε ένα φλυτζάνι για cappuccino ή ένα ποτήρι με ψηλό λαιμό κάτω από το σωληνάκι παροχής ατμού (5a) χωρίς τον αφροποιητή γάλακτος και περιστρέψτε το κουμπί παροχής ατμού/ζεστού νερού (15) αριστερόστροφα. Στη συνέχεια πιέστε τον διακόπτη παροχής καφέ (17) για να αφήσετε να τρέξει ζεστό νερό από το σωληνάκι παροχής ατμού (5a). Για να σταματήσετε τη ροή του ζεστού νερού, πιέστε ξανά τον διακόπτη παροχής καφέ (17) και περιστρέψτε το κουμπί παροχής ατμού/ζεστού νερού (15) δεξιόστροφα έως ότου κλείσει. Για να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε τον αφροποιητή γάλακτος (5) από το σωληνάκι παροχής ατμού (5a) όταν η συσκευή είναι αναμμένη, προστατεύετε τα χέρια σας με ειδικά γάντια ή πιάστρες για να αποφύγετε πιθανά εγκαύματα. 3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Για να προθερμάνετε υγρά, να χρησιμοποιείτε πάντα ψηλά, λεπτά δοχεία τα οποία δεν θα έχετε γεμίσει υπερβολικά. Πριν αφαιρέσετε τον αφροποιητή γάλακτος (5) από το δοχείο, περιστρέψτε το κουμπί ατμού/ζεστού νερού (15) δεξιόστροφα για να σταματήσετε τη ροή του ατμού. Για να παρασκευάσετε αφρόγαλα (για cappuccino), μην βυθίζετε τον αφροποιητή γάλακτος (5) πολύ βαθιά και μετακινείτε το δοχείο αργά προς τα πάνω και προς τα κάτω σε όλη την επιφάνεια του γάλακτος (Εικ. R). Για να παρασκευάσετε καλό αφρό, χρησιμοποιείτε κρύο γάλα ή γάλα σε θερμοκρασία δωματίου. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 1 ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ! Πριν τον καθαρισμό, να βγάζετε ΠΑΝΤΑ το φις από την πρίζα. Μην βυθίζετε ποτέ το σώμα της συσκευής (1) μέσα σε νερό ή άλλα υγρά και μην το βάζετε στο πλυντήριο πιάτων. Για να καθαρίσετε το σώμα της συσκευής (1) χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί αλλά μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά. Μετά από κάθε χρήση, να καθαρίζετε τη θήκη φίλτρου (2) και το φίλτρο κάτω από νερό βρύσης για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε υπολείμματα αλεσμένου καφέ. Εάν χρειαστεί, καθαρίστε τα εξωτερικά και εσωτερικά μέρη του φίλτρου ( ) πολύ καλά, χρησιμοποιώντας μια βούρτσα με μαλακές τρίχες (Εικ. S1). Χρησιμοποιώντας μια καρφίτσα, καθαρίστε το στόμιο παροχής που βρίσκεται εξωτερικά του φίλτρου (Εικ. S2).! Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα μεγάλης διαμέτρου όπως βελόνες, καρφιά κλπ. καθώς μπορεί να καταστρέψουν το φίλτρο ( ). Περιοδικά καθαρίζετε το στήριγμα της θήκης φίλτρου με ένα πανί για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε υπολείμματα καφέ. Μετά από κάθε χρήση του αφροποιητή γάλακτος (5), καθαρίστε τον με ένα νωπό σφουγγάρι, αφαιρέστε τον και καθαρίστε την μικρή οπή x όπου τρέχει ο ατμός χρησιμοποιώντας μια καρφίτσα (Εικ. T). 14

16 Περιοδικά: - Αφαιρείτε το σχαράκι (3) και τον δίσκο περισυλλογής (4) και καθαρίστε τα χρησιμοποιώντας κανονικό καθαριστικό για πιάτα (Εικ. U). - Αφαιρείτε το δοχείο νερού (7) και ξεπλύνετέ το (χρησιμοποιώντας μια μικρή βούρτσα για να φτάνετε και στα λιγότερο προσβάσιμα μέρη) και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το σωστά (Εικ. F). - Καθαρίζετε το φίλτρο παροχής νερού (19) αφαιρώντας το, αφού πρώτα έχετε αφαιρέσει την κεντρική βίδα (20) (Εικ. V). Καθαρίστε το χρησιμοποιώντας κανονικό καθαριστικό για πιάτα και αν χρειαστεί καθαρίστε το καλά χρησιμοποιώντας μια βούρτσα με μαλακές τρίχες.! Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά αντικείμενα μεγάλης διαμέτρου όπως βελόνες, καρφιά κλπ. καθώς μπορεί να καταστρέψουν το φίλτρο παροχής καφέ (19). Όλα τα μέρη με εξαίρεση το σώμα της συσκευής (1), μπορούν να καθαριστούν με ζεστό νερό και κανονικό καθαριστικό για πιάτα. Αυτά τα μέρη με εξαίρεση το σώμα της συσκευής (1), μπορούν να καθαριστούν σε πλυντήριο πιάτων σε θερμοκρασία όχι υψηλότερη από 65 o C. 2 ΚΥΚΛΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ Περιοδικά αφαιρείτε τα συσσωρευμένα άλατα από τη μηχανή. Η συχνότητα αυτής της διαδικασίας εξαρτάται από το βαθμό σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείτε. Βάλτε μια δόση διαλύματος αφαλάτωσης (μη τοξικό, ευρέως διαθέσιμο στην αγορά και κατάλληλο για μηχανές καφέ) μέσα στο δοχείο νερού (7). Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου (2) από το στόμιο παροχής καφέ και τοποθετήστε ένα δοχείο πάνω στο σχαράκι (3). Πιέστε τον διακόπτη λειτουργίας on/off (16) για να θέσετε τη μηχανή σε λειτουργία. Περιμένετε έως ότου ανάψει η ενδεικτική λυχνία παροχής καφέ (17a) και στη συνέχεια πιέστε τον διακόπτη παροχής καφέ (17) και αφήστε να γεμίσουν 2 ή 3 δοχεία τη φορά έως ότου το δοχείο νερού αδειάσει εντελώς. Επαναλάβετε τη διαδικασία 2 ή 3 φορές. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, αφαιρέστε τα υπολείμματα διαλύματος αφαλάτωσης από το κύκλωμα της μηχανής επαναλαμβάνοντας τις παραπάνω ενέργειες χρησιμοποιώντας μόνο καθαρό νερό. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που σας παρέχονται πάνω στη συσκευασία του κατασκευαστή του διαλύματος αφαλάτωσης. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΣ ΣΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Οι αγωγοί του καλωδίου ρεύματος έχουν χρωματισμούς που αντιστοιχούν με τις ακόλουθες κωδικοποιήσεις: ΠΡΑΣΙΝΟ & ΚΙΤΡΙΝΟ : ΓΕΙΩΣΗ ΜΠΛΕ : ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΦΕ : ΕΝΕΡΓΟ (ΦΑΣΗ) Καθώς τα χρώματα στο καλώδιο ρεύματος της συσκευής μπορεί να μην αντιστοιχούν με τις χρωματικές ενδείξεις των ακροδεκτών του φις που θα τοποθετήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω. 15

17 Ο αγωγός με ΠΡΑΣΙΝΟ & ΚΙΤΡΙΝΟ χρώμα πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη του φις που έχει ως ένδειξη το γράμμα E ή το σύμβολο γείωσης ή είναι πράσινος ή πράσινος και κίτρινος. Ο αγωγός με ΜΠΛΕ χρώμα πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη που έχει ως ένδειξη το γράμμα N ή είναι μαύρος. Ο αγωγός με ΚΑΦΕ χρώμα πρέπει συνδεθεί με τον ακροδέκτη που έχει ως ένδειξη το γράμμα L ή είναι κόκκινος. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ. Το σύμβολο που βρίσκεται πάνω στη συσκευή και απεικονίζει τον διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της χρήσιμης ζωής του, πρέπει να απορριφθεί ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να επιστραφεί στο σημείο πώλησης όταν αγοράσετε μια νέα, αντίστοιχη συσκευή. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παράδοση της συσκευής στο κέντρο ανακύκλωσης στο τέλος της χρήσιμης ζωής της και για τις κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων. Η σωστή παράδοση μιας συσκευής που πλέον δεν χρησιμοποιείται, σε κέντρο ανακύκλωσης για επεξεργασία και περιβαλλοντικά κατάλληλη απόρριψη, συνεισφέρει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένη η συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα περισυλλογής, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο απόρριψης ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο κατασκευαστής και οι εισαγωγείς συμμορφώνονται με την ευθύνη τους για ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά κατάλληλη απόρριψη των προϊόντων απευθείας και σε κέντρο περισυλλογής. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές για ρυθμιστικούς, βιομηχανικούς, εμπορικούς ή αισθητικούς λόγους. BERSON / ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε. Αθήνα Αγαμέμνονος Καλλιθέα Τηλ Φαξ Θεσσαλονίκη Αλεξ. Παπαναστασίου Τηλ Φαξ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγίες χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγίες χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες χρήσης 1. Εισαγωγή.2 2. Προειδοποιήσεις.2 3. Εγγύηση...5 4. Περιγραφή συσκευής.6 5. Χρήση της συσκευής για πρώτη φορά 7 6. Χρήσιµες συµβουλές..9 7. Επακόλουθη χρήση, καθαρισµός και

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

2 8 8 6 7 5 4 3 9 6 2 9 8 6 5 2 22 20 24 23 2 5 4 3 9 6 8 6 7 2 8 2 0 2 2 2 3 2 8 5 9 2 4 6 Pag. 5 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Η καφετιέρα Diva, σας δίνει τη δυνατότητα να παρασκευάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 1 1 Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 21 21 Capsules Dark Roasting 21 Capsules Medium Roasting 14 Capsules Decaffeinated Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προειδοποιήσεις ασφαλείας Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες Οι σημαντικές προειδοποιήσεις συνοδεύονται από τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις. Η μη τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ espresso D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις φυλάξετε για πιθανή μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν τη χρήση αυτής της ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού...

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ μηχανής καφέ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προειδοποιήσεις ασφαλείας Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες Οι σημαντικές προειδοποιήσεις συνοδεύονται από τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις. Κίνδυνος!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: SM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοστιέρα-Ψηστιέρα με εναλλάξιμες πλάκες ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: SM ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοστιέρα-Ψηστιέρα με εναλλάξιμες πλάκες ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SM-2183 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τοστιέρα-Ψηστιέρα με εναλλάξιμες πλάκες Αγαπητέ πελάτη, Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες Χρήσης προτού συνδέσετε τη συσκευή με την παροχή ρεύματος, προκειμένου να αποφευχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΝ ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Οδηγίες χρήσεως Αγαπητέ Πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόντα LAFE. Είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για τη φροντίδα του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika 2 8 7 8 6 3 4 6 5 9 2 2 2 2 2 Indice2543698 6 7829865222202423Pag. 5 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Η καφετιέρα Diva, σας δίνει τη δυνατότητα να παρασκευάσετε espresso

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Αποχυμωτής PAI40V

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Αποχυμωτής PAI40V EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Αποχυμωτής PAI40V Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε αυτόν τον αποχυμωτή BRANDT. Για την κατασκευή της συσκευής αυτής συγκεντρώσαμε όλο το πάθος και την

Διαβάστε περισσότερα

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση

Θερμά συγχαρητήρια! Περιγραφή (εικ. A) Αρχική χρήση Θερμά συγχαρητήρια! Έχετε αγοράσει μια συσκευή της Nova. Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα με ωραίο σχεδιασμό σε οικονομικές τιμές. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτής της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PC-ES 1008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PC-ES 1008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PC-ES 1008 Γενικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατήστε το μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB8053 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino FA-5475-1 FA-5475 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μηχανής espresso/cappuccino. Αυτή η μοναδική συσκευή έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Model S16

Οδηγίες Χρήσης. Model S16 Οδηγίες Χρήσης Model S16 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 1 15 1 B A C D F E G H K I L J M 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή: Ακολουθήστε τις οδηγίες (Σύμβολα)... 5 Caffitaly Ελλάδας... 5 Προειδοποιήσεις ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

MILK FROTHER MF 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MILK FROTHER MF 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ MILK FROTHER MF 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL A B C D E F G H 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

QUICK & HOT AQUA. F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR

QUICK & HOT AQUA.  F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR QUICK & HOT AQUA www.tefal.com F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR K H G I J A H G B C E D on off on off fig.1a fig.1b fig.2 fig.3 fig.4 fig.5 1 2 fig.6 fig.7 fig.8 1 2 2 2 fig.9

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βασικά μέτρα ασφαλείας: 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας

Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες Οι σημαντικές οδηγίες έχουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις. Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ. Μοντέλο : CM9166. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ. Μοντέλο : CM9166. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο : CM9166 Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σημαντικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΘΕΡΜΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΘΕΡΜΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΘΕΡΜΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτή τη συσκευή. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν τη χρήση και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO GR Σύστηµα σιδερώµατος - Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, IMETEC θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγορά αυτό το προϊόν. Είµαστε σίγουροι ότι θα εκτιµήσετε

Διαβάστε περισσότερα

< Ν Ω Ω Ο Ο Ο ΙΟ CO. t ;'ϊ ( Ί ' ι

< Ν Ω Ω Ο Ο Ο ΙΟ CO. t ;'ϊ ( Ί ' ι ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ οο Ω Ω < Ν Ο Ο Ο ΙΟ CO t ;'ϊ ( JI Ν Ί ' ι HELI 300 DU0 ikim HELI 450 DUO ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας

DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ. Υποδείξεις ασφαλείας DIPLOMAT SP 2003/60 / 1Μ Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 2M Diplomat SP 2003/60 / 1Μ Υποδείξεις ασφαλείας Η συσκευή και η συσκευασία της παράγονται µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας...16

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας...16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 16 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας...16 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 18 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ... 18 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 19 ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ... 19 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 19 Τι νερό να χρησιμοποιήσω;...19

Διαβάστε περισσότερα

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μπλέντερ BLE250

EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μπλέντερ BLE250 EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μπλέντερ BLE250 Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε αυτό το μπλέντερ BRANDT. Για την κατασκευή της συσκευής αυτής συγκεντρώσαμε όλο το πάθος και την τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων οδηγίες κεραμικού μπολ Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια του κεραμικού μπολ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 χρήση του Κεραμικού μπολ Τοποθέτηση του κεραμικού μπολ... 6 Αφαίρεση του κεραμικού μπολ... 7 Συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ξεβιδώστε το ειδικό πώμα ασφαλείας (Β) και γεμίστε το λέβητα με περίπου 2 λίτρα νερό με τη χρήση της φιάλης πλήρωσης (7), βεβαιωθείτε ότι δεν υπερχειλίζει (Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα