Προγράµµατα άσκησης και υγείας, παρεµβάσεις. Στρατηγικές παρακίνησης. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Θέµατα που θα αναπτυχθούν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγράµµατα άσκησης και υγείας, παρεµβάσεις. Στρατηγικές παρακίνησης. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Θέµατα που θα αναπτυχθούν"

Transcript

1 Προγράµµατα άσκησης και υγείας, παρεµβάσεις. Στρατηγικές παρακίνησης Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Τεχνικές και στρατηγικές παρακίνησης για προγράµµατα άσκησης και υγείας Οδηγίες για εφαρµογή σε προγράµµατα άσκησης και υγείας Ασκήσεις για εµπέδωση Σχετικές θεωρίες Στάσεων Παρακίνησης Αλλαγής σταδίων Θεωρία πειθούς, ή αλλαγής στάσεων Θεωρία στόχων Parrott, Μ., Tennant, L., Olejnik, S., & Poudevigne, M. (2008) Theory of Planned Behavior: Implications for an -based physical activity intervention. Psychology of Sport & Exercise, 9, Έρευνα χρονικής διάρκειας τριών εβδοµάδων πραγµατοποιήθηκε σε 170 φοιτητές που δεν ήταν κινητικά δραστήριοι. Αυτοί λάβαιναν κάθε δυο ηµέρες µηνύµατα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που στηρίζονταν στην Θεωρία της Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς και στόχευαν στη δραστηριοποίηση των φοιτητών. Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις οµάδες. Σε αυτούς που λάβαιναν θετικά διατυπωµένο µήνυµα, σε αυτούς που λάβαιναν αρνητικά διατυπωµένο µήνυµα και τέλος σε αυτούς που δε λάβαιναν κανένα µήνυµα. Μόνο τα θετικά µηνύµατα βελτίωσαν την συµµετοχή στην άσκηση. Όλοι οι τύποι των µηνυµάτων επηρέασαν τη στάση και την πρόθεση στους νέουςπουδενασκούνταν. (Parrott, Tennant, Olejnik & Poudevigne, 2008). Θέµα για συζήτηση Ένας µπαµπάς περπατάει µε τον γιό του, περίπου 10 ετών στο στάδιο, και διαρκώς του δίνει οδηγίες γιατηζωή. Κάποια στιγµή λέει: «Και κοίτα να δεις, µην περπατάς σαν τεµπέλης βαριεστηµένα, σε βλέπω». Πως θα µπορούσε να δώσει καλύτερες οδηγίες για τον τρόπο περπατήµατος του γιού του;

2 Θεωρία κατηγορίες προσεγγίσεων στο θέµα προσεγγίσεις στην κατεύθυνση της τροποποίησηςτηςσυµπεριφοράς, γνωστικές / συµπεριφορικέςπροσεγγίσεις, προσεγγίσειςλήψηςαπόφασης, προσεγγίσειςκοινωνικήςυποστήριξης, εσωτερικές για το άτοµο προσεγγίσεις. Εισαγωγή Σχετικές έρευνες Μια µεγάλη ανασκόπηση 127 ερευνών εξέτασε την αποτελεσµατικότητα παρεµβάσεων για αύξηση της φυσικής δραστηριότητας σε συνολικά άτοµα και σεποικίλαπεριβάλλοντα: ευρύτερηκοινωνία, σχολείο, εργασία, σπίτι και ειδικά νοσηλευτικά κέντρα. Βρέθηκε ότι οι παρεµβάσεις, κατά µέσο όρο, αύξησαν την προσκόλληση από το 50% περίπου στο 85%, δείχνοντας έτσι ότι οι παρεµβάσεις για την αύξηση της προσκόλλησης στην άσκηση µπορεί να είναι αποτελεσµατικές. Το κλειδί είναι να βρεθεί η καλύτερη δυνατή παρέµβαση για ένα ιδιαίτερο περιβάλλον και τον πληθυσµό που εντάσσεται σ αυτό. (Dishman & Buckworh, 1996). Σχετικές έρευνες Προσεγγίσεις στην Κατεύθυνση της Τροποποίησης της Συµπεριφοράς Οι προσεγγίσεις τροποποίησης της συµπεριφοράς για αύξηση της προσκόλλησης στην άσκηση είχαν σταθερά πολύ θετικά αποτελέσµατα. Το κατάλληλο περιβάλλον ενεργεί ως ερέθισµα για τη µεταβολή της συµπεριφοράς. Αν θέλεις να προάγεις την άσκηση, µία τεχνική είναι να παρέχεις τις πιο κατάλληλες υποδείξεις που συσχετίζονται µε την άσκηση. Ο τύπος της ενίσχυσης που παρέχεται για άσκηση να είναι παντα θετικός, τινακάνειςόχιτιναµηνκάνεις Καθοριστικός παράγοντας τα κατάλληλα κίνητρα, και αµοιβές. Dishmanκαι Buckworh, (1996) Τεχνική Προτροπής Μία τεχνική για τη σταθεροποίηση µιας συµπεριφοράς είναι η χρησιµοποίηση των προτροπών. Μία προτροπή είναι µία υπόδειξη που προκαλεί την έναρξη µιας συµπεριφοράς και µπορεί να είναι προφορική, φυσική, ή συµβολική. Μία προφορική προτροπή µπορεί να είναι µία απλήδήλωσηόπως «Εντάξει, συνέχισε» «Πάµε», «Ωραία» ή ένα σλόγκαν σηµαντικό για το άτοµο όπως «Μπορείς συνέχισε». Τεχνική Προτροπής Μία συµβολική υπόδειξη γενικά υπενθυµίζει σε έναάτοµοναξεκινήσειήνασυνεχίσειµία συµπεριφοράόπωςτονααφήσεισεένα συγκεκριµένοσηµείοέναόργανο, έναµήνυµα, κλπσχετικόµετηφυσικήδραστηριότητας. Να χρησιµοποιήσει µια αφίσα ή ένα σηµείωµα πάνωστοψυγείο, ηστηνπόρτα. Τεχνική Προτροπής Οσκοπόςείναινααυξηθούνοι υποδείξεις-υπενθυµίσεις για την επιθυµητή συµπεριφορά Να ελαττωθούν οι υποδείξεις υπενθυµίσειςγιααρνητικές, ανταγωνιστικέςσυµπεριφορές. Το ίδιο ισχύει για διατροφή, τσιγάρο, κλπ 2

3 Τεχνική Προτροπής Ανκαιοιπροτροπέςείναιχρήσιµεςστο ξεκίνηµα νέων συµπεριφορών ή στο ξεπέρασµαπαλιότερωνδύσκολωνσηµείων, δεν θα πρέπει να συνεχίζονται απεριόριστα επειδή τα άτοµα µπορεί να αρχίσουν να βασίζονται πάρα πολύ πάνω σ αυτές. Σχετική έρευνα Ένα καλό παράδειγµα για τη χρήση (και απόσυρση) µιας προτροπής συνέβη σε µία έρευνα που χρησιµοποίησε πόστερς από καρτούν (συµβολική προτροπή) τοποθετηµένη δίπλα στους ανελκυστήρες σε έναδηµόσιοκτίριογιαναενθαρρύνειτοανέβασµααπότασκαλιά. Τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν ότι το ποσοστό των ατόµων που χρησιµοποιούσε σκαλοπάτια αυξήθηκε από 6% σε 14% µετά την τοποθέτηση των ποστερς. υστυχώς, 3 µήνες µετά την αποµάκρυνση των πόστερς, η χρήση των σκαλοπατιών ξαναήρθε στο 6%. Αυτό είναι µια καλή ένδειξη του πόσο αποτελεσµατική µπορεί να είναι µια οπτική ένδειξη, αλλά µπορεί επίσης να δείξει ότι τα άτοµα εύκολα ξαναγυρίζουν στην παλιότερη συµπεριφορά τους (αν η καινούρια συµπεριφορά δεν εσωτερικοποιηθεί) όταν η υπόδειξη αποσυρθεί. (Brownell, Stunkard, & Albaum, 1980). Σχετική έρευνα Οι προτροπές µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε άλλες τεχνικές. Για παράδειγµα, σε µία έρευνα, συνδυαζόταν η αυτό-καταγραφή µε διαφορετικούς τύπους προτροπών να βαδίζουν. Οι συχνέςεκκλήσειςήπροτροπές (µίαφοράτηνεβδοµάδα) είχαν σαν αποτέλεσµα τριπλάσιο αριθµό αναφερόµενων περιπτώσεων φυσικής δραστηριότητας από τον αριθµό που προέκυψε από εκκλήσεις κάθε 3 βδοµάδες. Ο συνδυασµός αυτό-καταγραφής µε επιπλέον εξωτερικές προτροπές φαίνεται να µεγιστοποιεί την προσκόλλησησεπρογράµµαταάσκησης. (Lombard, Lombard, & Winett, 1995). Σύναψη συµβολαίου Ένας άλλος τρόπος για µεταβολή της συµπεριφοράς άσκησης είναι η σύναψη από τους συµµετέχοντες ενός συµβολαίου µε αυτόν που εφαρµόζει το πρόγραµµα άσκησης. Οι γραπτές δηλώσεις που περιγράφουν ιδιαίτερες συµπεριφορές και προκαλούν συνέπειες εκπλήρωσηςείναιγνωστέςωςσυµβόλαια. Τα συµβόλαια προσδιορίζουν προσδοκίες, υπευθυνότητες και ενδεχόµενα για την αλλαγή της συµπεριφοράς. Συνήθως ο σκοπός αυτών των συµβολαίων είναι η διατήρηση ή αύξηση της παρακίνησης ενός ατόµου για τη συνέχιση της άσκησης. Επίσης ως βοηθήµατα στο να δράσει το άτοµο, στο να καθορίσει κριτήρια για την ικανοποίηση στόχωνκαιστοναπαρέχειέναµέσογιαδιευκρίνισητωνσυνεπειών. Kanfer και Gaelick (1986) Άσκηση Έχω πάρει την απόφαση να κόψω το κάπνισµα Τώρα θα προετοιµαστώ κατάλληλα και θα το κάνω Η Ηµέρα της ιακοπής είναι Συντάξτε ένα παράδειγµα συµβολαίου µε τον εαυτό σας, για να δεσµεύσετε τον εαυτόσαςναγυµνάζεταιµιαφοράτην εβδοµάδα. 3

4 Καταγραφή της Προσέλευσης και της Συµµετοχής Η δηµόσια αναφορά της προσέλευσης και της απόδοσης είναι µια ακόµα τεχνική για την αύξηση της παρακίνησης των συµµετεχόντων σε προγράµµατα άσκησης. Η ανατροφοδότηση σε σχέση µε την απόδοση µπορεί να γίνει αποτελεσµατικότερη αν περιλάβει πληροφόρηση στη µορφήγραφήµατοςηδιαγράµµατος. Ένα διάγραµµα συνήθως αναπαριστά δεδοµένα σε µία µορφή που είναι εύκολα κατανοητή από τον καθένα. Το διάγραµµα είναι χρήσιµο και παρακινητικό καθώς µπορεί να πληροφορήσει το άτοµο άµεσα για τις αλλαγές που έχουνσυµβείκαιτοανείναιµέσαστοστόχοτου ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Επιβράβευση της Προσέλευσης και της Συµµετοχής Κάποιες έρευνες και προγράµµατα εστιάστηκαν στην χρησιµοποίηση αµοιβών συµβολικών για την αύξηση της προσκόλλησης στην άσκηση. Η εφαρµογή δύο παρεµβάσεων, που περιλάµβαναν αντίστοιχα δύο ειδών αµοιβές για την καταγραφή τηςπαρακολούθησηςενόςπρογράµµατος jogging, έφερε 64% συµµετοχή στο πρόγραµµα, ενώ η οµάδαελέγχουκατέγραφετηνίδιαστιγµή 40% συµµετοχήστοπρόγραµµα. Παροχή Ανατροφοδότησης για την πρόοδο Μία τεχνική παρακίνησης που εκµεταλλεύεται το έµφυτο ενδιαφέρον των ατόµων για να φτάσουν σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα είναι η παροχή περιοδικής ανατροφοδότησηςγιατοπώςπροχωρούνταάτοµα. Η ανατροφοδότηση σε σχέση µε τα τεστ φυσικής κατάστασης όπως µετρήσεις στα τεστ υποµέγιστης άσκησης, καρδιακός σφυγµός ηρεµίας/ ανάληψης και σύσταση σώµατος µπορεί να είναι πολύ παρακινητικά για άτοµασεπρογράµµαταάσκησης. παράδειγµα Ηµερο- µηνία Ώρες που έκανα χαλάρωση Ώρες που έκανα νοερή άσκηση Πόσους καλούς πόντους σκέφτηκα στη Νίκαια Πόσα καλά σερβίς σκέφτηκα Ποιες λέξεις χρησιµοποίη σα στην προπόνηση Πόσο συχνά χρησιµοποίη σα λέξεις στα χτυπήµατα (1-10) Πόσο καλή ήταν η ρουτίνα στο σερβίς (1-10) Πόσο καλή ήταν η υποδοχή στο σερβίς (1-10) Πόσο συχνά το µάτι καθοδηγεί την µπάλα (1-10) Πόσα σερβίς έβαλα στα 30 Ένα παράδειγµα θετικής ενίσχυσης ή ανατροφοδότησης, που µπορεί να αυξάνει τηνπαρακίνησηκαιτελικάτησυµµετοχή, είναι ο έπαινος που χρησιµοποιεί ένας δάσκαλος αεροβικής για την εκπλήρωση µιας δύσκολης ρουτίνας. 4

5 Γνωστικές / Συµπεριφορικές Προσεγγίσεις Οι γνωστικές /συµπεριφορικές προσεγγίσεις αξιώνουν ότι τα προσωπικά ή εσωτερικά γεγονότα, ή σκέψη, έχουν ένα σηµαντικό ρόλοστηµεταβολήτηςσυµπεριφοράς. Επιπλέον, θεωρούν τη σκέψη ως ένα σηµαντικό τµήµα της αλλαγής της συµπεριφοράς. Καθορισµός Στόχων Μία τεχνική που µπορεί να θεωρηθεί ταυτόχρονα γνωστική και συµπεριφορική είναι ο καθορισµός στόχων. Η αποδοχή και χρησιµοποίηση του καθορισµού στόχων προέρχεται από την αποδειγµένη αποτελεσµατικότητά του στην παρακίνηση και στην αύξηση της απόδοσης Τι ακριβώς κάνουµε Εστιάζουµεστηδιαδικασία, τηνπροσπάθεια, την απόδοση Επιλέγουµε στόχους προκλητικούς, αλλά ρεαλιστικούς και έτσι ενεργοποιούµαστε καλύτερα όταν Επιδιώκουµεπράγµατασυγκεκριµένα, βραχυπρόθεσµα και µετρήσιµα και έτσι αποδίδουµεκαλύτερα. Επιλέγουµεότιεξαρτάταιαπόεµάςπροσωπικά, και έτσι αναπτύσσουµε υπευθυνότητα Καταγράφουµε και παρακολουθούµε την πρόοδο. Τι είναι οι ϖαρακάτω ϖροτάσεις; Αϖλή εϖιθυµία 1. Να ϖροσέχω τη διατροφή µου 2. Να µην κουράζοµαι όταν ανεβαίνω σκάλες 3. Να δυναµώσω τα χέρια µου 4. Να χάσω κιλά στην ϖεριφέρεια 5. Να είµαι ήρεµος/η 6. Να κάνω καθηµερινά 5 λεϖτά την άσκηση αναϖνοής 7. Να χάσω 10 κιλά σε 10 µήνες 8. Να κάνω ϖάγκο 3 σετ των 20 κιλών 9. Να µην ϖαίρνω ϖερισσότερες αϖό 1600 θερµίδες την ηµέρα 10.Να µειώσω το βραδινό φαγητό 11. Να κάνω 3 σετ των 10 εϖαναλήψεων στον ϖάγκο κάθε φορά ϖου έρχοµαι στο γυµανστήριο 12. Να έρχοµαι 3 φορές την εβδοµάδα στο γυµναστήριο 13. Να κάνω 50 κοιλιακούς κάθε µέρα Γενικός και Συγκεκριµένος Είναι εν είναι αόριστος αϖόλυτα αϖόλυτα ελεγχόµενο ελεγχόµενο Ο στόχος είναι καθόλου Πάρα πολύ Καλά σχεδιασµένος Αξιολογείται µε σαφήνεια πριν και µετά Έχει σαφή στρατηγική βελτίωσης Κατανοητός Ρεαλιστικός Προκλητικός Ελεγχόµενος Συγκεκριµένος Συνήθη προβλήµατα στα γυµναστήρια. Τιείναιτοσωστό; Νααδυνατίσω!!! Ναχάσωκιλά!!! Ναχάσω 10 κιλά!!! Ναχάσω 5 κιλάσεέναχρόνο!!! Θατρώω 1500 θερµίδεςτηνηµέρα!!! 5

6 Πώςναθέσειςστόχους γιαπιο κινητικά δραστήρια ζωή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ τρέξιµο ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΠΟΣΕΣ 1 Η 2 Η 3 Η 4 Η ΠΟΣΕΣ ΚΑΝΩ ΑΥΡΙΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΒ ΟΜΑ Α ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΚΑΝΑ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ 3 χιλιόµετρα 3 φορές 3 φορές 3 φορές 3 φορές 2 φορές 11 φορές Συµπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα: 1.Στην πρώτη στήλη σηµείωσε τώρα ποιες από τις συµπεριφορές αυτές που δεν κάνεις σήµερα, θα αρχίσεις να τις εφαρµόζεις από αύριο (πχ. θα πηδάω σχοινάκι, θα τρέχω). 2. Στηδεύτερηστήλησηµείωσεακριβώςτοχρόνοπουθαγυµναστείς (πχ. 15 λεπτάτην ηµέρα, τα απογεύµατα), η την απόσταση που θα διανύσεις (πχ. 3 χιλιόµετρα τρέξιµο). 3. Στην τρίτη στήλη σηµείωσε πόσες φορές την εβδοµάδα (πχ. 5 φορές). ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙΣ 4.Στις επόµενες στήλες σηµείωσε τι έκανες κάθε εβδοµάδα. 5. Στην τελευταία στήλη κάνε την πρόσθεση µετά από ένα µήνα. Είσαιικανοποιηµένοςήικανοποιηµένηαπότοαποτέλεσµα; Αν όχι, σχεδίασε το στόχο σου για τον επόµενο µήνα καλύτερα. Προσοχή! Οι στόχοι πρέπει να γράφονται κάθε εβδοµάδα. Αλλιώς ξεχνιούνται και δεν εφαρµόζονται Τεστ Τεστ 1600 µέτρων ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Πχ.. 10 λεπτά ΣΤΟΧΟΣ 1 Πχ. Να γίνουν 9.40 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Πχ. 20 λεπτά τζόκινγ, 3 φορές την εβδοµάδα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ 2 Β ΟΜΑ ΕΣ 9.50 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ 4 Β ΟΜΑ ΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ 6 ΕΒ ΟΜΑ ΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ 2.ΤΕΣΤ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ Πχ. 30 ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ Πχ.Να γίνουν 50 Πχ. 5 φορές τη βδοµάδα από 20 κοιλιακούς 35 Ηµερο-µηνία Ώρες που έκανα χαλάρωση Ώρες που έκανα νοερή άσκηση Πόσους καλούς πόντους σκέφτηκα στη Νίκαια Πόσα καλά σερβίς σκέφτηκα Ποιες λέξεις χρησιµοποίησα στην προπόνηση Σύνδεση / Αποσύνδεση Οι στρατηγικές σύνδεσης και αποσύνδεσης περιλαµβάνουν κυρίως σκέψεις (οι οποίες τελικά θα επηρεάσουν τη συµπεριφορά). Το τισκέφτονταιταάτοµακαιτοπου εστιάζουν την προσοχή τους την ώρα της άσκησηςείναιεπίσηςσηµαντικό. Ότανοεστιασµόςτουατόµουείναιπάνω σε εσωτερική ανατροφοδότηση (π.χ., η αίσθηση των µυών, ή η αίσθηση της αναπνοής), τότε έχουµε σύνδεση. Σύνδεση / Αποσύνδεση Ότανοεστιασµόςείναιπάνωστο εξωτερικό περιβάλλον (π.χ., η αναγνώριση τουπόσοόµορφοείναιτοναακούς µουσική µε Walkman ενώ ασκείσαι), τότε έχουµεαποσύνδεση. Αυτή η αποσύνδεση συχνά λειτουργεί ως ένας περισπασµός από τον εστιασµό στον πόνο και στην κούραση και συχνά συνοδεύει την έντονη φυσική δραστηριότητα. 6

7 Σύνδεση / Αποσύνδεση ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Όταν κάποιος ασκείται ακούγοντας ένα Walkman να παίζει µουσική, αυτό είναι ισχυρό παράδειγµα χρησιµοποίησης µιας τεχνικής αποσύνδεσης για απόσπαση του µυαλούαπόαυτόπουτοάτοµοκάνεικαι αυτό συνήθως κάνει το χρόνο να περνάει πιο γρήγορα. Προσεγγίσεις Λήψης Απόφασης Το αν θα ξεκινήσεις ένα πρόγραµµα άσκησης µπορεί να είναι µια δύσκοληαπόφαση. Ταάτοµα, σύµφωναµετο transtheoritical model, βρίσκονται στο στάδιο του προ-συλλογισµού ή στο στάδιο του συλλογισµού. Σκέφτονται σχετικά µε τον να ασκηθούν αλλά δεν έχουν στην πραγµατικότητα αρχίσει να ασκούνται. Τα άτοµα µπορεί να µείνουνσ αυτότοστάδιογιαµεγάλοχρονικόδιάστηµα (πάνωαπό 2 χρόνια). Έτσι είναι απαραίτητο να αναπτύξουν τεχνικές που θα βοηθήσουν τα άτοµα να πάρουν την απόφαση να ασκηθούν. Μία τεχνική της οποίας έχει αποδειχτεί η αποτελεσµατικότητα στο να βοηθάει τα άτοµα να παίρνουν αποφάσεις άσκησης είναι το φύλο καταγραφής των θετικών και αρνητικών για την απόφαση. Άσκηση Μελετήσετε το σχετικό ερωτηµατολόγιο Οφελών και κόστους Θεοδωράκης, Γ., Γούδας, Μ. (2003). Αύξηση της συµµετοχήςτωνασκουµένωνσταγυµναστήρια. Πρακτικές τεχνικές για την διατήρηση της συµµετοχής ασκουµένων σε προγράµµατα άσκησης γυµναστηρίων. Εκδ. Χριστοδουλίδη Οφέλη για µένα Καλύτερη εµφάνιση Λιγότερα κιλά Καινούριες γνωριµίες Να νιώθω νέα/ος Να νιώθω όµορφα Οφέλη για τους άλλους Καλύτερη διάθεση Κόστος για µένα Λιγότερος χρόνος για ξεκούραση και χαλάρωση Κόστος για τους άλλους Λιγότερος χρόνος για την οικογένειά µου Οφέλη για µένα Οφέλη για τους άλλους Κόστος για µένα Κόστος για τους άλλους 7

8 Προσεγγίσεις Κοινωνικής Υποστήριξης Η κοινωνική υποστήριξη είναι ένας από τους σταθερούς παράγοντες που σχετίζονται µε ανεβασµένα επίπεδα συµµετοχήςκαιπροσκόλλησηςσεπρογράµµαταάσκησης. Στο χώρο της άσκησης, η κοινωνική υποστήριξη αφορά την ευνοϊκή στάση ενός ατόµου προς τη συµµετοχή ενός άλλου ατόµου σε ένα πρόγραµµα άσκησης. Τον περισσότερο χρόνο, τα άτοµα έχουν στο µυαλό τους την κοινωνική υποστήριξη που προέρχεται από άλλα σηµαντικάάτοµατουπεριβάλλοντοςόπωςσύντροφοι, µέλη της οικογένειας, και κοντινοί φίλοι. Αυτός ο τύπος κοινωνικής υποστήριξης µπορεί να επηρεάσει τη φυσική δραστηριότηταµεπολλούςτρόπους. Παράγοντες κοινωνικής επίδρασης Οι κουβέντες που λένε σηµαντικά άλλα άτοµα (π.χ., «φαίνεσαι πραγµατικά καλά µε το πρόγραµµα άσκησης που εφαρµόζεις»). Το παράδειγµα ατόµων που ασκούνται οι ίδιοι, το οποίο µπορεί να ενισχυθείαπότηνκοινήάσκησηµεαυτάταάτοµα. Το πρόγραµµα της οικογένειας ρυθµίζεται έτσι που να επιτρέπει χρόνο άσκησης και αποτελεί έναν ακόµα παράγοντα κοινωνικής υποστήριξηςγιαάσκηση. Η σχέση του γυµναστή µε τους ασκούµενους, όπου µία ζεστή και ενθαρρυντική σχέση µπορεί να επηρεάσει θετικά τα επίπεδα παρακίνησηςτωνασκουµένων. Προσεγγίσεις των Εσωτερικών Αναγκών του Ατόµου Η καλύτερη και µεγαλύτερης διάρκειας παρακίνηση προέρχεται από µέσα µας. Η τελική αποτυχία της προσπάθειας πολλών να διατηρήσουν πρόγραµµα δίαιτας και άσκησης είναι εξαιτίας του αποκλειστικού εστιασµού στις εξωτερικές µακροπρόθεσµεςσυνέπειες. Τα περισσότερα από αυτά τα άτοµα δεν άλλαξαν πραγµατικάτοντρόποτηςζωήτουςκαιδε βρήκαν έναν ευχάριστο τρόπο να τρώνε και να ασκούνται, που να τον διατηρήσουν για όλη τους τη ζωή. Προσεγγίσεις των Εσωτερικών Αναγκών του Ατόµου Τα άτοµα µπορούν να εστιάζονται τόσο πολύ στο να πετύχουν αυτά τα αποτελέσµατα (εξωτερική παρακίνηση) που αγνοούν τη διαδικασία ανάπτυξης θετικών εσωτερικών εµπειριών µε την κίνησηκαιτηνάσκηση (εσωτερικήπαρακίνηση). Η εσωτερική παρακίνηση που γίνεται ένας σηµαντικός παράγοντας για τη διατήρηση της άσκησης µακροπρόθεσµα. Εσωτερική # Εξωτερική Παρακίνηση Η εσωτερική παρακίνηση είναι αυτή που διαµορφώνει τη βάση για µακροπρόθεσµη προσκόλληση σε άσκηση. Η εξωτερική παρακίνηση µπορεί να είναι πετυχηµένη αλλά συνήθωςέχειµικρήδιάρκεια. Αυτόςείναιολόγοςπουταάτοµατείνουννααρχίζουν την άσκηση για εξωτερικούς λόγους (π.χ., για να χάσουν βάρος), αλλά παραµένουν στην άσκηση για περισσότερο εσωτερικού λόγους (π.χ., για τη χαρά της εµπειρίας). Εστιασµός πάνω στην Ίδια την Εµπειρία Αν θέλουµε πραγµατικά να βοηθήσουµε τα καθιστικά άτοµα να αναπτύξουν θετικές συνήθειες άσκησης που να διαρκούν, στο χρόνο χρειάζεται να εστιαστούµε περισσότερο στο να κάνουµε την άσκηση µια θετική εµπειρία, παρά µια απλή προσπάθεια να αλλάξουµε τη συµπεριφορά. Αν τα άτοµα αλλάζουν τη συµπεριφορά τους (και πραγµατικά το κάνουν αυτό), αυτό συνήθως έχει ως αποτέλεσµα µια βραχυπρόθεσµη επίλυση ενός µακροπρόθεσµου προβλήµατος. 8

9 Να βιώνεις το παρόν Τα άτοµα εγκαταλείπουν τα προγράµµατα άσκησης (όπως επίσηςπρογράµµαταγιακάπνισµα, ναρκωτικά, διατροφή) σε πολύ υψηλές αναλογίες, επειδή περιµένουν τέτοιες δραστηριότητες να είναι εύκολες, συνηθισµένες και χωρίςαπαιτήσειςπροσοχής, ότανστηνπραγµατικότητα, αυτές είναι δύσκολες και απαιτούν επιµέλεια. Όταν τα άτοµαβρίσκουνδύσκολοτονασυνεχίσουν, αποθαρρύνονταικαιτελικάαποχωρούν. Maddux (1997) Ένας τρόπος να κάνουµε τα άτοµα να συνεχίσουν να ασκούνται και να προσκολλούνται σε προγράµµατα άσκησης είναι να τους διδάξουµε να το κάνουν αυτό προσεκτικά (όχι αλόγιστα σαν µια συνήθεια). Τα άτοµα θα έπρεπε να βιώνουν την ίδια τη στιγµή καθώς ασκούνται, και η άσκηση θα έπρεπεναείναικάτιπουγίνεταιγιατοίδιοτο άτοµο αντί για κάποιο µελλοντικό κέρδος. «Όταν τρέχεις, µόνονατρέχεις. Ότανσηκώνειςβάρη, µόνονασηκώνειςβάρη. Ότανκάνειςαεροβική, να κάνεις µόνο αεροβική». Προσανατολισµός στη ιαδικασία Όταν τα άτοµα τρέχουν, «Να µη σκέφτεσαι τίποτα απολύτως. Απλά να τρέχεις. Απλά να αναπνέεις. Απλά να κάνεις ένα βήµα τη φορά. Απλά να βρίσκεσαι στην παρούσαστιγµή. Αν νιώθεις έλλειψη άνεσης ή πόνο, σηµείωσέ το. Αν έχεις σκέψεις υπεροχήςσηµείωσέτο». (p.343) Αυτό που πραγµατικά έχει σηµασία είναι η ικανότητα να είσαι στην παρούσα στιγµή, να είσαι πλήρως εστιασµένος και συγκεντρωµένος πάνω στη δραστηριότητα, όχι στο στόχο. Αυτή είναι η ικανότητα που θα κάνει τη δραστηριότητα ευχάριστη µακροπρόθεσµα. Maddux (1997) Η µετακίνηση προς την εσωτερική πλευρά της παρακίνησης είναι ένα σηµαντικό βήµα που τα άτοµαπρέπειναλάβουνυπόψητουςανθέλουννα µετακινηθούν από µία κατάσταση λίγης ή καθόλουάσκησηςσετακτικήάσκηση. Χωρίς αυτό το µετασχηµατισµό, πολλά άτοµα θα εγκαταλείψουν προγράµµατα άσκησης ή θα προσπαθήσουν ανεπιτυχώς να διατηρήσουν παρακίνηση µεταπηδώντας από το ένα πρόγραµµα άσκησης στο άλλο (Kimiecik, 1998). ένα πείραµα µε το κωπηλατικό εργόµετρο Εστιασµός στην εµπειρία και τη θετική σκέψη. Συγκέντρωση στο σώµα Η οµάδα που χρησιµοποιούσε σχετική µε τη δραστηριότητα στρατηγική αυτοσυγκέντρωσης - µια κασέτα µε µηνύµατα όπως νοιώσε την αναπνοή σου - είχε καλύτερη απόδοση από την οµάδα που άκουσεµιακασέταµεµουσική, ήτηνοµάδαπου έβλεπε µια βιντεοκασέτα. Οι αθλητές ήταν αρχάριοικαιόχιέµπειροι (Scott, Scott, Bedir, & Dowd, 1999). Μπορώ, Αναπνέω ήρεµα, Σκέψουτηναναπνοή, Σκέψου το σώµα, Μετράω 1,2,3,4, 5 χιλ 9

10 Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΝΟΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ Εργασίες έχουν δείξει ότι η νοερή εξάσκηση επιδρά γνωστικά και παρακινεί άτοµαπουασκούνται. Ηεργασίααυτήεξετάζει 30 άτοµαηλικίας 35 έως 65 ετών µέσω συνέντευξης, και τα οποία συµµετείχαν προγράµµατα αερόβιας ή αναερόβιαςάσκησης,, τρέξιµο, περπάτηµα, κολύµβηση, βάρη, άσκησηµε όργανα. Τα άτοµα δήλωσαν ότι οι νοερές εικόνες που χρησιµοποιούν σχετίζονται µε την τεχνική των ασκήσεων, την εµφάνισή τους, τις επιδράσεις της άσκησης στην υγεία τους, εικόνες σχετικές µε το σχεδιασµό και την οργάνωση του προγράµµατος, τον έλεγχο του στρες και των συναισθηµάτων τους, την αυτοπεποίθηση, και την ενεργητικότητα. Τα άτοµα τέλος τόνισαν τη σπουδαιότητα νοερών εικόνων σχετικών µε την υγεία, εικόνων σχετικών µε την νεότητά τους, την υγείας, την πρόληψη ασθενειών και την προστασία της υγείας τους. Επίσης εικόνων που συγκρίνουν τον εαυτό τους σήµερα σε σχέση µε το παρελθόν που δεν γυµνάζονταν, και το σχεδιασµό πλάνων για περισσότερη παρακίνηση για άσκηση. Η νοερή εξάσκηση λοιπόν, που θα έχει έµφαση σε όλα τα παραπάνω σηµεία µπορεί να συνεισφέρει στην παρακίνηση των ατόµων για συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης και την παραµονή τους σεαυτά. Hyun Kim, B., & Giacobbi, P, (2009) The Use of Exercise-Related Mental Imagery by Middle-Aged Adults. Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity, 4, Imagery involves mentally seeing yourself exercising. The image of your mind should approximate the actual physical activity as close as possible. Imagery may include sensations like hearing the music, feeling yourself move through the exercises, and feeling your heart beating. Imagery can also be associated with emotions. Some examples are imagining yourself getting psyched up or energized and feeling exhilarated after a workout. Imagery can also be used as a motivation to exercise. Some examples of motivational imagery are staying focused on exercise and not being distracted, setting exercise plans and goals such as imaging achieving goal of losing weight. Imagery can also be used to imagine proper form, technique, and routines. Μεγάλαοράµατα, Μικρά βήµατα Η υπεροχή είναι συνδυασµός µεγάλων οραµάτων και µικρών βηµάτων. Σκέψουτοπρώτοβήµα Εστίασετηνπροσοχήσουµόνοστοπρώτο βήµα που είναι µπροστά σου συνήθως είναι το µόνο βήµα που ελέγχεις. Προσανατολισµός στη ιαδικασία Ο εστιασµός πάνω στη διαδικασία, σχετίζεται µε µακροπρόθεσµηπαραµονήσεάσκηση. Τα άτοµα που εστιάζονται πλήρως ή κύρια πάνω στο αποτέλεσµα συνήθως εµπίπτουν πάνω σε ποικίλα κοινωνικά και φυσικά εµπόδια, τα οποία τελικάοδηγούνσεεγκατάλειψητηςάσκησης. Έτσι τα άτοµα που επιθυµούν να ασκούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα χρειάζεται να κάνουν τη µετάβαση από τον προσανατολισµό στο αποτέλεσµα στον προσανατολισµό στη διαδικασία. ες ροή. (Field & Steinhart, 1992). Προσεγγίσεις των Εσωτερικών Αναγκών του Ατόµου Η καλύτερη και µεγαλύτερης διάρκειας παρακίνηση προέρχεται από µέσα µας. Η αποτυχία πολλών να διατηρήσουν πρόγραµµα δίαιτας και άσκησης είναι εξαιτίας του αποκλειστικού εστιασµού στις εξωτερικές µακροπρόθεσµεςσυνέπειες. Τα περισσότερα από αυτά τα άτοµα δεν άλλαξαν πραγµατικά τον τρόπο τηςζωήτουςκαιδεβρήκανένανευχάριστοτρόπονατρώνεκαινα ασκούνται, που να τον διατηρήσουν για όλη τους τη ζωή. Ο υπερτονισµός, των µακροπρόθεσµων θετικών συνεπειών της άσκησης εξασθενεί την παρακίνηση ενός ατόµου για άσκηση. Τα άτοµα µπορούν να εστιάζονται τόσο πολύ στο να πετύχουν αυτά τα αποτελέσµατα (εξωτερική παρακίνηση) που αγνοούν τη διαδικασία ανάπτυξης θετικών εσωτερικών εµπειριών µε την κίνηση και την άσκηση (εσωτερικήπαρακίνηση, ευχαρίστηση, απόλαυση, ηρεµία, χαλάρωση). Καταστάσεις Ροής Η ροή κατανοείται ως µια ευνοϊκή ψυχολογική κατάσταση του µυαλού, που συνήθως συµβαίνει όταν η πρόκληση µιας κατάστασης ή µιας δραστηριότητας εναρµονίζεται µε τιςδεξιότητεςτουατόµου. Τα επίπεδα ροής φαίνεται να είναι το αποτέλεσµα αρκετών παραγόντωνπουπεριλαµβάνουν: (α) καθορισµό ξεκάθαρωνστόχων, (β) χάσιµοτηςαυτό-επίγνωσης, (γ) πλήρηαπορρόφησηµετηδραστηριότητα, δραστηριότητα απορρόφησης και επίγνωση, (δ) βίωση µιας αίσθησης ελέγχου, (ε) εστιασµό στην ίδια τη δραστηριότητα και (στ) ισορροπία της πρόκλησης µε τη δεξιότητα. Csikszentimihalyi (1997) 10

11 Ροή το σηµαντικό πράγµα σε µία κατάσταση ροής είναι ο ασκούµενος να ευχαριστιέται τη δραστηριότητα για το δικό του χατίρι καιναγνωρίζειότιαυτόπουέχεισηµασία είναι όχι το αποτέλεσµα, αλλά ο έλεγχος και η απορρόφηση στη δραστηριότητα. Επίτευξη Κατάστασης Ροής Ισορροπία της Πρόκλησης µε τη εξιότητα Ένασηµείοκλειδίγιατονκαθορισµότηςροήςείναιότιτοεπίπεδο δεξιότητας του ατόµου θα έπρεπε να ταιριάζει µε την πρόκληση που παρουσιάζεται. Όχι πολύ εύκολο ή δύσκολο Αύξηση της Συγκέντρωσης και της Επίγνωσης Οεστιασµόςστο «εδώκαιστοτώρα» Συγκέντρωση στη διαδικασία της κίνησης και όχι στο τελικό αποτέλεσµα. Εστιασµός στην αναπνοή ή στην επίγνωση της ίδιας της κίνησης είναι δύο στρατηγικές που αυξάνουν τη συγκέντρωσηκαιτηνπροσοχήπάνωστηδραστηριότητα. Ροή παράδειγµα Ο Kimiecik (1998) περιγράφει µία τεχνική που χρησιµοποιεί για την αύξηση της συγκέντρωσής του. Ειδικότερα, προσπαθεί να επαναλάβει τη λέξη «αριστερά» όταν το αριστερό του πόδι πατάει στο έδαφος καθώς τρέχει, ενώ ταυτόχρονα εκπνέει. Αυτή η διαδικασία επαναλαµβάνεται όταν το δεξί του πόδι χτυπάει στο έδαφος. Αυτός αναφέρει ότι αυτό τον έχει βοηθήσει ναβελτιώνειτηνπροσοχήτου, ενώκαιοχρόνος φαίνεται να περνάει πολύ γρήγορα. Σκέφτοµαι τη διαδικασία, την εµπειρία και την απόδοση Όταν τρέχετε, µόνο να τρέχετε. Μη σκέφτεστε τίποτα απολύτως. Απλά να τρέχετε. Απλά να αναπνέετε. Απλά να κάνετε ένα βήµα κάθε φορά. Όταν σηκώνετε βάρη, µόνο να σηκώνετε βάρη. Μη σκέφτεστε τίποτα απολύτως. Απλά να σηκώνετε τα βάρη. Απλά να αναπνέετε. Απλά να κάνετε τις κινήσεις τις άσκησης κάθε φορά. Να Έχεις Επίγνωση της Εσωτερικής Ανατροφοδότησης «Πώς αισθάνεσαι σήµερα;» «Τι σκεφτόσουν στη διάρκεια της άσκησης;» Ο ασκούµενος µπορεί να αναρωτηθεί από µόνος του τις ίδιες ερωτήσεις. Σε κάποια άτοµα αρέσει να αποσυνδέονται από την εµπειρία της άσκησης χρησιµοποιώντας ένα Walkman ή παρακολουθώντας τηλεόραση ενώ ασκούνται στο στατικό ποδήλατο. Αν και αυτές οι τεχνικές µπορούν να βοηθήσουν τους αρχάριους για την παρακολούθησηκαιπροσκόλλησησεπρογράµµαταάσκησης, µακροπρόθεσµα, αυτοί οι ασκούµενοι γίνονται όλο και λιγότερο ικανοί να αναπτύξουν µια ζωηρή επίγνωση της εµπειρίας τους. Για τη µεγιστοποίηση της εµπειρίας άσκησης, τα άτοµα αρχίζουν τη διαδικασίασύνδεσηςµετοσώµατουςκαι «τοναείναιµέσαστην άσκηση» αντί να προσπαθούν να αποσυνδεθούν. Καθόρισε Ξεκάθαρους Στόχους Κοινωνική υποστήριξη από σύζυγο, µέλη της οικογένειας και συνεργάτες. (Η υποστήριξη από σηµαντικούς άλλους έχει σταθερά αποδειχθεί ότι αυξάνει την προσκόλληση στην άσκηση.) Εξασφάλιση αµοιβών για την παρακολούθηση και τη συµµετοχή. (Οι αµοιβές θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε σύνεση, αλλά είναι αποτελεσµατικές, ειδικά βραχυπρόθεσµα.) Υποδείξεις για άσκηση όπως σύµβολα, πόστερς, και καρτούν. (Οι υποδείξεις βοηθάν στο να υπενθυµίζουν τα άτοµα να ασκούνται, αλλά η αποµάκρυνσή τους σηµαίνει ότι τα άτοµα ξαναγυρίζουν στις παλιές τους συνήθειες.) 11

12 Να συµπληρώνουν οι συµµετέχοντες ένα φυλλάδιο µε τα υπέρ καιτακατάτηςάσκησηςπρινξεκινήσουνέναπρόγραµµαάσκησης. (Ηκαταγραφήτωνσυνκαιτωνπληντηςάσκησηςέχειδειχθείότι βοηθάει τα άτοµα στην απόφαση να ασκηθούν.) Ταίριασµα της παρέµβασης µε το στάδιο αλλαγής του συµµετέχοντα. (Η υπόθεση του ταιριάσµατος είναι ένα κεντρικό αξίωµα για αποτελεσµατικά προγράµµατα άσκησης.) Το να γίνεται η άσκηση µία ευχάριστη εµπειρία. (Η έρευνα πάνω στην εσωτερική παρακίνηση και στην προσέγγιση της ροής δείχνει σταθερά το ότι τα άτοµα χρειάζονται να γίνουν εσωτερικά ασκούµενοι για να προσκολλώνται µακροπρόθεσµα.) Το να βρεις ένα κατάλληλο µέρος για άσκηση. (Τα άτοµα είναι πιο πιθανό να ασκούνται αν αντιλαµβάνονται το χώρο ως κατάλληλο για άσκηση.) Εξάσκησηδεξιοτήτωνδιαχείρισηςτουχρόνου. (Πολλά άτοµα θεωρούν την έλλειψη χρόνου ως ένα εµπόδιο για άσκηση, αλλά η έρευνα έχει δείξει ξεκάθαρα ότι αυτή είναι απλά µια αντίληψη έλλειψης χρόνου. Έτσι το ζητούµενο είναι να κάνεις την άσκηση µία προτεραιότητα και τη διαχείριση του χρόνου πιο αποτελεσµατική.) Ενθάρρυνετηνάσκησηµεµιαοµάδαήέναφίλο. (Τα προγράµµατα άσκησης έχει σταθερά φανεί ότι είναι πιο αποτελεσµατικά από τα ατοµικά προγράµµατα. Εντούτοις, είναι αξιοµνηµόνευτο ότι κάποια άτοµα χρειάζονται να ασκούνται µόνα τους εξ αιτίας περιορισµών, έτσι είναι σηµαντικό οι ατοµικές διαφορές να λαµβάνονται υπόψη.) Υπογραφή από τους συµµετέχοντες ενός συµβολαίου ή µιας δήλωσης για συµµόρφωση µε το πρόγραµµα άσκηση. (Αυτό βοηθάει στη δέσµευση µε το πρόγραµµα και τελικά στην προσκόλληση µε την άσκηση.) Νααµείβουνοισυµµετέχοντεςτονεαυτότουςγιατην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. (Αυτές οι αµοιβές µπορούν να βοηθούν στη διατήρηση της παρακίνησης και του ενδιαφέροντος για το πρόγραµµα άσκησης.) Προσαρµογή της έντασης, της διάρκειας, και της συχνότητας της άσκησης. (Τα άτοµα χρειάζεται να αισθάνονται άνετα µε το πρόγραµµα άσκησης.) Το πρόγραµµα θα έπρεπε να είναι προκλητικό έτσι που να συναντά τις ανάγκες του κάθε συµµετέχοντα. Το να προσπαθήσεις να ασκηθείς 30 λεπτά κάθε µέρα (αν και όχι 30 λεπτά µε την µία) θα βοηθήσει να αποκτήσεις ευλυγισία και κάνει τον καθορισµό στόχων πιο ρεαλιστικό. Παροχή θετικής ανατροφοδότησης. (Όλοι οι ασκούµενοι χρειάζονται θετική ενίσχυση, ειδικά στο αρχικό στάδιο, έτσι οι καθοδηγητές των προγραµµάτων και όσοι εµπλέκονται θα έπρεπε να αισθάνονται άνετοι µε το να δώσουν έπαινο.) Ενθάρρυνσητουναείναιοιστόχοιαυτό-καθοριζόµενοι, εύκαµπτοι, και χρονικά προσδιορισµένοι, και να µη εστιάζονται σε βάθος χρόνου. (Στόχοι που καθορίζονται από το άτοµο παρέχουν το µεγαλύτερο ποσό δέσµευσης και επιτρέπουν ένα µεγαλύτερο εύρος συµπεριφορών, κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στα πρώιµα στάδια ενόςπρογράµµατοςάσκησης.) Οι συµµετέχοντες θα έπρεπε να εστιάζονται σε σχετιζόµενες µετοεσωτερικότουατόµου (σχετικές) υποδείξεις (π.χ., αναπνοή, αίσθηση των µυών) όταν ασκούνται παρά µε εξωτερικές υποδείξεις (µησχετικές). Ανκαιεξωτερικοίπερισπασµοίείναιυποβοηθητικοί, προκειµένου για µακροπρόθεσµη προσκόλληση, οι ασκούµενοι χρειάζεται να εστιάζονται περισσότερο πάνω στη διαδικασία και στην εµπειρίατηςµετακίνησηςγιαµεγιστοποίησητηςευχαρίστησης. Άσκηση Μελετήστε τις σχετικές φόρµες και κάντε τα δικά σας παραδείγµατα. Χρησιµοποιήστε τα όπου θέλετε ελεύθερα Θεοδωράκης, Γ., Γούδας, Μ. (2003).Αύξησητης συµµετοχήςτωνασκουµένωνσταγυµναστήρια. Πρακτικές τεχνικές για την διατήρηση της συµµετοχής ασκουµένωνσεπρογράµµαταάσκησηςγυµναστηρίων. Εκδ. Χριστοδουλίδη 12

13 ΑΣΚΗΣΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΕ ΈΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΕΤΕ ΈΝΑ ΕΚΑΛΟΓΟΜΕ 1ΟΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ. ΜΕΒΑΣΗΤΙΣΟ ΗΓΙΕΣΑΥΤΟΥΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΕΚΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΝ. Μια θετική άσκηση 1. Είναι δύσκολο για µένα «να τρέχω στα γυµναστήρια» 2. Ελπίζω να «γυµναστώ για 3 µήνες» 3. Θαπροσπαθήσωνα «τρέξωγιαµισήώραµε 120 σφυγµούς» 4. εν µπορώ να «κάνω 30 κοιλιακούς» 1. Είναιµιαπρόκλησηγιαµένανα 2. Πιστεύω ότι θα 3. Μπορώ να 4. Θέλω να ΣΚΕΨΟΥ ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΑ Χαµογελάς στους ασκούµενους ιορθώνεις λάθος θέσεις του σώµατος. Ελέγχεις την ένταση της φωνής σου. Ελέγχεις την ένταση της µουσικής. ίνεις κουράγιο και κίνητρα Χρησιµοϖοιείς αϖλές ασκήσεις ίνεις ϖοικιλία σε ασκήσεις, εϖαναλήψεις, ρυθµό, ένταση κλϖ. Ελέγχεις τη θέση σου. Ελέγχεις τις αϖοστάσεις µεταξύ των αθλουµένων. Ρωτάς για αϖορίες. Ρωτάς αν ευχαριστήθηκαν. Είσαι ευγενικός /η ιαλέγεις ασκήσεις ασφαλείς. ιαλέγεις ασκήσεις εύκολες. ίνεις γνώσεις στους ασκούµενους. Κάνεις τεστ Βάζουν στόχους συγκεκριµένους και ρεαλιστικούς. Έχεις αρχείο µε γραµµένους τους στόχους Κάνεις κοµϖλιµέντα. Μιλάς θετικά Πάντα Μερικές φορές Καθόλου αυτοοµιλία Για τον τρόπο που χρησιµοποιείται η αυτο-οµιλία στα σπορ και την εκπαίδευση µπορεί να δει κανείς σε σχετικά άρθρα (Θεοδωράκης, 2005). Γενικότερα, όσοιεπιθυµούν να ασκούνται, να δίνουν έµφαση στην υγεία τους, και να συµµετέχουν σε προγράµµατα άσκησης για υγεία µπορούν συχνά να θυµίζουν στον εαυτό τους ανάλογες σκέψεις (σιωπηλά ή φωναχτά), πριν ή κατά την διάρκεια της δραστηριότητας (π.χ., είµαιυγιής, αναπνέωήρεµα, χαλαρά, µπορώναασκηθώ, απολαµβάνωτηνάσκηση). Όταν αντιλαµβάνονται ότι χρησιµοποιούν ηττοπαθείς σκέψειςναπροσπαθούννατιςαντικαθιστούνµεθετικές. Παρακάτω βλέπουµε µερικά παραδείγµατα αρνητικής και θετικής σκέψης για προγράµµατα άσκησης και υγείας. ασκήσεις Θα ασκηθώ λίγο σήµερα και αύριο ϖιο Αν ασκηθώ ϖερισσότερο σήµερα, τότε το ϖολύ. αύριο θα είναι ϖιο ευχάριστο. Οι τεχνικές χαλάρωσης δεν αφορούν µόνο τους αθλητές, ή τους κλινικούς πληθυσµούς Όταν κάτι σε ενοχλεί και σε εµϖοδίζει σε ϖρόγραµµα άσκησης. Είναι δύσκολο για µένα «να τρέχω στα γυµναστήρια» Θα γυµναστώ λίγο τώρα, αλλά την άνοιξη κάθε µέρα και ϖιο σκληρά. Αφού δεν τα καταφέρνω στα σϖορ, γιατί να ασχοληθώ; ε γυµναζόµουνα µια ζωή, τώρα θα αρχίσω; Γιατί να γυµναστώ; Γενικά ϖριν ή κατά τη διάρκεια µιας φυσικής δραστηριότητας ή άσκησης Πάρε µια αναϖνοή Άσε το σώµα σου να χαλαρώσει Συγκεντρώσου στην αναϖνοή σου Είναι µια ϖρόκληση για µένα να «να τρέχω στα γυµναστήρια» Αν γυµνάζοµαι τακτικά αϖό σήµερα τότε την Άνοιξη θα είναι ευκολότερα εν χρειάζεται να καταφέρω κάτι, ούτε να συγκρίνοµαι µε τους άλλους. Αυτό ϖου χρειάζεται είναι να κάνω αυτό ϖου ευχαριστεί εµένα και το σώµα µου, και ϖόσο εγώ βελτιώνοµαι Ποτέ δεν είναι αργά. Να µια καινούργια ϖρόκληση.. Μϖορώ, και θα τα καταφέρω Είµαι υγιής Αναϖνέω ήρεµα Μϖορώ Κάθε µέρα µε κάθε τρόϖο γίνοµαι ϖιο γυµνασµένος και υγιής. Μ αρέσει. Ευχαριστιέµαι την άσκηση. Γιατηνκαθηµερινήρύθµισητουστρες, γιατηνσωµατική ευεξία, την σωµατική χαλάρωση µετά από µια έντονη µέρα, ή ένα έντονο πρόγραµµα άσκησης σε ένα γυµναστήριο, το τελείωµα του προγράµµατοςµεµιατεχνικήχαλάρωσηςείναιηκαλύτερηεπιλογή. Τεχνικές χαλάρωσης λοιπόν, είναι καλό και εµπεριέχονται σε προγράµµατα άσκησης και υγείας, έτσι ώστε τα άτοµα σταδιακά και να χαλαρώνουν και να ξεκουράζονται καλύτερα, αλλά και να µαθαίνουννααυτορυθµίζονται. Απλές τεχνικές, όπως µια τεχνική αναπνοής, ή πιο σύνθετες, όπως η προοδευτική χαλάρωση είναι κατάλληλες για προγράµµατα άσκησης και υγείας. Περισσότερα για το θέµα βλέπε στη σχετική βιβλιογραφία (Θεοδωράκης, κα., 2003; Θεοδωράκης, κα., 2004). 13

14 ιαχείριση χρόνου Παίρνεις µέρος σε οµάδες ϖου δηµιουργούνται εντός του σχολείου, ή του ϖανεϖιστηµίου και ϖεριλαµβάνουν αθλητικές δραστηριότητες (όχι αϖοκλειστικά αγωνιστικές) οκιµάζεις νέα ϖαιχνίδια και αθλήµατα. Σϖάνια Συχνά Όταν είσαι στο σϖίτι Εκτελείς ένα αϖλό ϖρόγραµµα διατάσεων καθώς ϖλένεις τα δόντια σου, ϖαρακολουθείς τηλεόραση ή ϖεριµένεις να ετοιµαστεί το φαγητό σου. Ξεσκονίζεις, σκουϖίζεις, συγυρίζεις το δωµάτιό σου. Βοηθάς στις δουλειές του σϖιτιού. Βοηθάς σε δουλειές σχετικές µε τον κήϖο, µε λουλούδια ή γλάστρες στο µϖαλκόνι σου. Εκτελείς έντονη δραστηριότητα στον εξωτερικό χώρο του σϖιτιού. Π.χ. σκουϖίζεις, µαζεύεις φύλλα, κλϖ.. Όταν είσαι στο σχολείο, ή στο ϖανεϖιστήµιο Συµµετέχεις µε ζήλο στα µαθήµατα φυσικής αγωγής, ή σε ϖανεϖιστηµιακά ϖρωταθλήµατα; Στα διαλείµµατα κινείσαι Πηδάς σχοινάκι. ηλώνεις συµµετοχή στις σχολικές ή ϖανεϖιστηµιακές οµάδες. Κάνεις αθλητισµό και ϖροϖονείσαι. Γενικά Ανεβαίνεις τις σκάλες αντί να ανεβαίνεις µ το ανσανσέρ. όταν έχεις χρόνο, ή κάνεις ένα διάλειµµα ϖηγαίνεις για έναν ϖερίϖατο. Κάνεις µικρά διαλείµµατα για να ξεµουδιάσεις Σχεδιάζεις ένα µικρό ϖρόγραµµα διατάσεων στο διάλειµµα. Γελάς ϖολύ Στον ελεύθερό σου χρόνο κινείσαι ϖολύ Στις διακοϖές σου δοκιµάζεις νέες δραστηριότητες, ϖου στη συνέχεια ακολουθείς και στην καθηµερινή σου ζωή. Στις µετακινήσεις σου Περϖατάς, χρησιµοϖοιείς ϖατίνι, ϖοδήλατο για κοντινές µετακινήσεις όϖως για ψώνια, στο ταχυδροµείο, στο ϖάρκο. Για να µετακινηθείς αϖό το σχολείο, στο ϖανεϖιστήµιο ή αλλού χρησιµοϖοιείς το ϖοδήλατο. Χρησιµοϖοιείς τα µέσα µαζικής µεταφοράς όταν εξυϖηρετούν. ώσε µερικές πειστικές απαντήσεις µε βάση την επιστηµονική έρευνα. Παρακάτω παρουσιάζονται 9 διαφορετικοί λόγοι. Αυτοί που γυµνάζονται και έχουν καλή φυσική κατάσταση, έχουν λιγότερες πιθανότητες για ασθένειες της καρδιάς, ενώ αυτοί που δεν γυµνάζονται περισσότερες. Οι πιθανότητες για καρδιοπάθειες είναι διπλάσιες σε αυτούς που γυµνάζονται σε σχέση µε αυτούς που δεν γυµνάζονται. Η συστηµατική αερόβια άσκηση ρυθµίζει καλύτερα την παραγωγή της ινσουλίνης. Η συστηµατική άσκηση αυξάνει τα επίπεδα της HDL της καλής λεγόµενης χοληστερίνης. Η συστηµατική άσκηση αυξάνει τη διάρκεια ζωής σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό. Τα άτοµα που γυµνάζονται λιγότερο, έχουν περισσότερες πιθανότητες για υπέρταση σε σχέση µε τα άτοµα που γυµνάζονται περισσότερο. Η συστηµατική αερόβια άσκηση βοηθάει στον έλεγχο της πίεσης για άτοµα που είναι υπερτασικά. Τορίσκογιαανάπτυξηδιαβήτητύπου IIείναιδυοφορέςπερισσότεροσεάτοµαπουδεν γυµνάζονται σε σχέση µε άτοµα που γυµνάζονται. Γυναίκες που γυµνάζονται τουλάχιστο µια φορά τη βδοµάδα έχουν λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν διαβήτη τύπου ΙΙ Τι γνωρίζω ή τι χρησιµοϖοιώ στην εργασία µου αϖό τα ϖαρακάτω; Υϖοστήριξη αϖό σηµαντικούς άλλους Συνθήµατα, ϖόστερ, διαφηµιστικά κλϖ. Κάρτα όφελος και κόστος Στάδια αλλαγής της συµϖεριφοράς Την άσκηση ευχάριστη εµϖειρία Εσωτερικής ϖαρακίνησης Αυτό-αϖοτελεσµατικότητα Αλλαγές στάσεων Στάδια αλλαγής συµϖεριφοράς Αυτο-οµιλία και θετική σκέψη ιαχείριση του χρόνου. Σχεδιασµό οµαδικών ϖρογραµµάτων Φόρµα δέσµευσης Αµοιβές Ένταση, συχνότητα, διάρκεια ασκήσεων Ανατροφοδότηση Αρχές των στόχων Εστία ϖροσοχής, αϖόσϖαση ϖροσοχής Σηµείωσε τι θα κάνεις ακριβώς στην δουλειά σου Μελλοντικές έρευνες Χρήση των προτεινόµενων στρατηγικών παρακίνησης σε κλινικούς πληθυσµούς που γυµνάζονται. Έλεγχος της αποτελεσµατικότητας των προτεινόµενων τεχνικών. Γενικά είναι πολύ λίγες οι σχετικές έρευνες Επίλογος Υπάρχει ένα πλήθος κατάλληλων στρατηγικών παρακίνησης των ατόµων για άσκησης. Υποχρέωσητωνγυµναστών, των υπευθύνων, των διοικούντων διάφορους χώρους άσκησης ή προγραµµάτων να ενηµερωθούν και να χρησιµοποιούν τις τεχνικές αυτές. 14

Στόχοι για άσκηση και υγεία

Στόχοι για άσκηση και υγεία Στόχοι για άσκηση και υγεία ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ Ιδιοκτήτης: Τι θέλουν οι πελάτες µου; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Γυµναστής: Τιθέλουνοιασκούµενοίµου; Πελάτης: Τι θέλω από το γυµναστήριο ως ασκούµενος;

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι στα γυμναστήρια

Στόχοι στα γυμναστήρια Στόχοι στα γυμναστήρια Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΓΒΕ Οκτώβριος 2004 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ Ιδιοκτήτης: Τι θέλουν οι πελάτες μου; Γυμναστής: Τι θέλουν οι ασκούμενοί μου; Πελάτης: Τιθέλωαπότογυμναστήριοως

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης4 Καθορισµός στόχων στον Αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Θεωρία στόχων -

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Ορισµοί: Στρες & άγχος Επίδρασή του στην απόδοση Ιδέες για τη διαχείρισης άγχους Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Ορισμοί σχετικοί με την ψυχολογία άσκησης, την ψυχική υγεία, κλπ. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για πρόληψη καπνίσµατος: Σχεδιασµός και αποτελέσµατα εφαρµογών. Μαρία Χασάνδρα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Π.Θ.

Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για πρόληψη καπνίσµατος: Σχεδιασµός και αποτελέσµατα εφαρµογών. Μαρία Χασάνδρα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Π.Θ. Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για πρόληψη καπνίσµατος: Σχεδιασµός και αποτελέσµατα εφαρµογών Μαρία Χασάνδρα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Π.Θ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙ ΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙ ΕΙΑΣ Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ? Πως? ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 6+1 συμβουλές για να διατηρήσετε τα κίνητρά σας για άσκηση ισχυρά! Πολλοί είναι αυτοί που ξεκινούν ένα πρόγραμμα γυμναστικής γεμάτοι

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Ηθική ανάπτυξη - ορισµοί - ηθική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη: Γιάννης Ζουµπρούλης, Επιµέλεια: Λύδια Τυλλιανάκη 23-5- 2006. Συνέντευξη Alex Dong για τα Push Hands

Συνέντευξη: Γιάννης Ζουµπρούλης, Επιµέλεια: Λύδια Τυλλιανάκη 23-5- 2006. Συνέντευξη Alex Dong για τα Push Hands Συνέντευξη: Γιάννης Ζουµπρούλης, Επιµέλεια: Λύδια Τυλλιανάκη 23-5- 2006 Συνέντευξη Alex Dong για τα Push Hands 1. Τι είναι τα Push Hands (Χέρια που Σπρώχνουν); Τα Push Hands είναι µια άσκηση η οποία γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης. Ψυχολογικές δεξιότητες: Αυτοπεποίηθηση. Σωκράτης & µαθητής. Κανένας µεγάλος αθλητής, αθλήτρια ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Περιεχόµενα ιάλεξης. Ψυχολογικές δεξιότητες: Αυτοπεποίηθηση. Σωκράτης & µαθητής. Κανένας µεγάλος αθλητής, αθλήτρια ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: Αυτοπεποίηθηση Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ορισµοί Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1 -Μέγιστη Επανάληψη (1-ΜΕ) Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης. Φυσική Κατάσταση

1 -Μέγιστη Επανάληψη (1-ΜΕ) Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης. Φυσική Κατάσταση Βασικά Στοιχεία και Έννοιες της Άσκησης µε Βάρη Φυσική Κατάσταση Το σύνολο των φυσικών ικανοτήτων που καθορίζουν την επίδοση Ηλίας Σµήλιος, Ph.D. Μαζικός Αθλητισµός Βελτίωση ή ιατήρηση της Φυσικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία - αλληλεπίδραση. - έννοια. - διαδροµή µηνυµάτων. - στοιχεία και ενέργειες. - λεκτική µη λεκτική. - προπονητής ποµπός. - ενεργητική ακρόαση

Επικοινωνία - αλληλεπίδραση. - έννοια. - διαδροµή µηνυµάτων. - στοιχεία και ενέργειες. - λεκτική µη λεκτική. - προπονητής ποµπός. - ενεργητική ακρόαση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 8 Αρχές επικοινωνίας στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επικοινωνία - αλληλεπίδραση - έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ζήση Βασιλική, PhD 1

Ζήση Βασιλική, PhD 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ για τους ηλικιωμένους Τα προγράμματα άσκησης θα πρέπει να απευθύνονται σε όλους τους ηλικιωμένους και όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης9 Βία και στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επιθετικότητα - έννοια - διαφορά βίας - ς Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B

Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B Η ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ UEFA B ΟΡΙΣΜΟΣ Γενικά με τον όρο αντοχή εννοούμε την φυσική (σωματική) και ψυχική ανθεκτικότητα του παίκτη στην κόπωση σε επιβαρύνσεις μεγάλης διάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στα σχολεία

Τεχνικές χαλάρωσης στα σχολεία Τεχνικές χαλάρωσης στα σχολεία Κατεύθυνση Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής Ζ Εξάµηνο Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιγραφή Μαθήµατος 1) Τι είναι χαλάρωση 2) Περιγραφή 2 τεχνικών χαλάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 9η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι χαλάρωσης και ενεργοποίησης στον αθλητισμό. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης ΣΕΦΑΑ-ΑΠΘ

Μέθοδοι χαλάρωσης και ενεργοποίησης στον αθλητισμό. Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης ΣΕΦΑΑ-ΑΠΘ Μέθοδοι χαλάρωσης και ενεργοποίησης στον αθλητισμό Χαράλαμπος Τσορμπατζούδης ΣΕΦΑΑ-ΑΠΘ Μέθοδοι χαλάρωσης Οι διαδικασίες χαλάρωσης μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά την ένταση και το άγχος που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Αναβλητικότητα. «Πώς να την ξεπεράσετε µια και καλή» Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει στις 21:02 ακριβώς και θα διαρκέσει περίπου 60 λεπτά

Στόχοι. Αναβλητικότητα. «Πώς να την ξεπεράσετε µια και καλή» Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει στις 21:02 ακριβώς και θα διαρκέσει περίπου 60 λεπτά Βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν τα ηχεία σας (θα πρέπει να ακούγεται µουσική). Αναβλητικότητα «Πώς να την ξεπεράσετε µια και καλή» Στόχοι Κλείστε όλα τα υπόλοιπα προγράµµατα για να µη συναντήσετε προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία)

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδάσκοντες Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διγγελίδης Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής Πλαϊνός Χρήστος Μαγγουρίτσα Γωγώ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχική υγεία, ευχαρίστηση, ποιότητα ζωής. Ψυχολογικά οφέλη από την άσκηση. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ψυχική υγεία, ευχαρίστηση, ποιότητα ζωής. Ψυχολογικά οφέλη από την άσκηση. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ψυχική υγεία, ευχαρίστηση, ποιότητα ζωής. Ψυχολογικά οφέλη από την άσκηση Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Άσκηση και ποιότητα ζωής Άσκηση και ευφορία Άσκηση και ευχαρίστηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ Οι συμβουλές που θα διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό και απαιτούν την στενή παρακολούθηση ενός γυμναστή κατά την εφαρμογή τους ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί.

Διαβάστε περισσότερα

The Keele STarT Back Screening Tool

The Keele STarT Back Screening Tool The Keele STarT Back Screening Tool Σκεπτόμενος (-η) τις 2 τελευταίες εβδομάδες σημειώστε την απάντησή σας στα ακόλουθα ερωτήματα: Διαφωνώ Συμφωνώ 0 1 1 Ο πόνος στην μέση μου απλώθηκε κάτω στο (-α) πόδι

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω παρατίθενται οι σηµαντικότερες λειτουργίες του δροµικού κοµπιούτερ:

Παρακάτω παρατίθενται οι σηµαντικότερες λειτουργίες του δροµικού κοµπιούτερ: ΡΟΜΙΚΟ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ/ ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΡ ΙΟΣΥΧΝΟΜΕΤΡΟ POLAR RS800sd Το να µάθεις να τρέχεις µε γρηγορότερο και διασκελισµό µπορεί να αυξήσει δραµατικά την απόδοσή σας σε αγωνίσµατα µεγάλων αποστάσεων όπως το τρίαθλο,

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Φυσική αγωγή και προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού

Αλλαγές στο έµψυχο υλικό ή στο στυλ παιχνιδιού ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προετοιµασία των ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική σεζόν Θέµατα ανάπτυξης Ο σκοπός της προετοιµασίας Η δοµή του προπονητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου

και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Η Αερόβια προπόνηση στην παιδική και εφηβική ηλικία Πήδουλας Γεώργιος M.sc Γυμναστής Φυσικής κατάστασης ποδοσφαίρου Εισαγωγή Αντοχή είναι η ικανότητα αντίστασης του παιδικού οργανισμού στην κόπωση. Στην

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ >> ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ 2014 2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

1 ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ >> ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ 2014 2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 1 ο ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ > ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΑΞΗΣ 2014 2015 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Μέσα από αυτήν την ερευνητική εργασία προσπαθήσαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr

Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr ΣΤΑ ΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Θεραπευτική διαδικασία Γεώργιος Ευσταθίου, gefstath@psych.uoa.gr 1. Εισαγωγική φάση εδραίωση θεραπευτικής συµµαχίας 2. Γνωσιακή διερεύνηση 3. ιατύπωση περίπτωσης 4. Σχεδιασµός θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Περιεχόµενα 1. Σκεπτικό εκπαίδευσης οµάδας ΜΟ 2. Περιγραφή 3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 4. Εκπαιδευτική µεθοδολογία (µε βήµατα) 5. Θέµατα (στόχος, βήµατα) ΣΟ Υπευθυνότητες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα της διάλεξης. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; Ηπρακτική µέθοδος διδασκαλίας Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Περιεχόµενα της διάλεξης. Ποιος παίρνει τις αποφάσεις; Ηπρακτική µέθοδος διδασκαλίας Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ένα βήµα µετά τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία: Η πρακτική µέθοδος διδασκαλίας ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ SIDE STEPPER (7874-700) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Συγχαρητήρια για την απόκτηση του νέου σας µηχανήµατος γυµναστικής. Για να το ευχαριστηθείτε και για να γυµναστείτε αποδοτικά και χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµαπαρέµβασης στα σχολεία για το στρες. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πρόγραµµαπαρέµβασης στα σχολεία για το στρες. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πρόγραµµαπαρέµβασης στα σχολεία για το στρες Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Λίγα για το στρες Μεγάλος αριθµός ερευνών ασχολούνται µε το στρες των ανθρώπων, είτε πρόκειται για ενήλικες, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή και αυτοσυγκέντρωση

Προσοχή και αυτοσυγκέντρωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΕΣ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μ Α Θ Η Μ Α 9 Φ Ι Ο Ρ Ε Ν Τ Ι Ν Α Π Ο Υ Λ Λ Η

ΣΤΡΕΣ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μ Α Θ Η Μ Α 9 Φ Ι Ο Ρ Ε Ν Τ Ι Ν Α Π Ο Υ Λ Λ Η ΣΤΡΕΣ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μ Α Θ Η Μ Α 9 Φ Ι Ο Ρ Ε Ν Τ Ι Ν Α Π Ο Υ Λ Λ Η 1 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνικές αντιμετώπισης στρες Διαχείριση χρόνου Μελέτη περίπτωσης 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνικές διαχείρισης του στρες είναι ποικίλες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ/ΕΚΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ Τα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία και η ευηµερία σας

Η υγεία και η ευηµερία σας Η υγεία και η ευηµερία σας Το ερωτηµατολόγιο αυτό ζητά τις δικές σας απόψεις για την υγεία σας. Οι πληροφορίες σας θα µας βοηθήσουν να εξακριβώσουµε πώς αισθάνεστε και πόσο καλά µπορείτε να ασχοληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982)

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982) 91 στόχους µας και εποµένως δεν µας προκαλείται διέγερση και ούτε έντονο συναίσθηµα («σε συµπαθώ, αλλά δεν είµαι ερωτευµένος µαζί σου»). Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση του «µαζί δεν κάνουµε και χώρια δεν

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Μια µατιά στην διαχείριση µ η χ ρ η του χρόνου η ημέρα είναι ατελείωτη, για εκείνον που γνωρίζει πώς να την εκτιμά και να την εκμεταλλεύεται GOETHE H επιτυχία είναι μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Στις Πανελλαδικές Χωρίς Στρες. Πόλυ Κυπραίου i

Στις Πανελλαδικές Χωρίς Στρες. Πόλυ Κυπραίου i Στις Πανελλαδικές Χωρίς Στρες Πόλυ Κυπραίου i Αγαπητέ υποψήφιε, αγαπητή υποψήφια, Παρακάτω θα βρεις απλές αλλά πολύ σηµαντικές οδηγίες, που σκοπό έχουν να σε προστατέψουν από το υπερβολικό στρες, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr

ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ή ί Ά ή ς ί ς ί ς ής www.vgerodimos.gr ς ί ς ί ς ί αύξηση διαφόρων χρόνιων παθήσεων σε παιδιά όπως: ς ί ς, του σακχαρώδους διαβήτη, της υπέρτασης. ί ή ά Ά ς ές ώ ς ί ώ ές ές ώ ς ά ί Ά ί Η άσκηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες;

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; Οι αλματώδεις πρόοδοι συνήθως αποδίδονται από τους γονείς στο ταλέντο και τα εξαιρετικά προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Αντοχή Δύναμη Επιμέρους ικανότητες Φυσικής Κατάστασης Ευκαμψία Ευλυγισία Ταχύτητα Αντοχή Αντοχή είναι η ικανότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας Β Μέρος Κατάθλιψη Αξιολόγηση Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Ερωτήσειςγια: Συναίσθημα Ύπνο Ενδιαφέροντα Ενοχή Ενέργεια Συγκέντρωση Όρεξη Ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/

ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.com/ FITNESS: ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FITNESS ΕΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές.

Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μαθητές. Είναι οι τεχνικές που εφαρμόζουν κατά τη διάρκεια της μελέτης που τους κάνουν να διαφέρουν, αλλά και η αυτοπεποίθηση που έχει ο κάθε μαθητής. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον αγωνιστικό αθλητισμό (δύναμη - ισχύς)»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον αγωνιστικό αθλητισμό (δύναμη - ισχύς)» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει και θέλουν να παραµείνουν µη καπνιστές

Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει και θέλουν να παραµείνουν µη καπνιστές Προσπάθησε µαζί µε έν α φίλο σου Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Κλινικής Ψυχολογίας Οδηγός ιακοπής Καπνίσµατος Ένα βοήθηµα για όσους: Προβληµατίζονται µε το κάπνισµα Έχουν αποφασίσει να το κόψουν Το έχουν κόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ (ΘΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 7 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 7 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 7 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΣΤ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ. ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΡΙΟ

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΡΙΟ fitness.@ holistic activetaebo ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΡΙΟ Καλώς ήρθατε στο holistic fitness fitness.@ holistic activetaebo fitness.@ holistic activetaebo Το holistic fitness απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει;

Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει; Τώρα που ο γιατρός σας είπε ότι πάσχετε από ΧΑΠ ή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, ίσως έχετε ερωτήσεις όπως: Τι είναι η ΧΑΠ; Πώς με επηρεάζει; Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω τη ΧΑΠ; Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών KIDSCREEN-27 Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους 8 έως 18 ετών Page 1 of 5 Γειά σου, Ηµεροµηνία: Μήνας Χρόνος Πώς είσαι; Πως νιώθεις; Αυτά είναι τα πράγµατα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Αγγελή, Κ., Ευθυµίου, Κ., Χαρίλα,, Ν., Καλπάκογλου,, Θ., Βλάχου, Μ., & Καλαντζή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό. Μάριος Γούδας

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό. Μάριος Γούδας ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 13 Έλεγχος βάρους και διατροφικές ανωµαλίες στον αγωνιστικό αθλητισµό Μάριος Γούδας η

Διαβάστε περισσότερα

Στάδιο Στόχος Στρατηγικές εν υπάρχει σκέψη για αλλαγή. Να αρχίσει να σκέφτεται να γυµναστεί

Στάδιο Στόχος Στρατηγικές εν υπάρχει σκέψη για αλλαγή. Να αρχίσει να σκέφτεται να γυµναστεί Θεωρία κοινωνικής µάθησης ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Γ. Θεοδωράκης Παν. Θεσσαλίας Ταάτοµααντιδρούνγνωστικά, συναισθηµατικά, καιµετησυµπεριφοράτουςστοπεριβάλλον. Πάνωαπόλα, µέσωγνωστικώνδιεργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τη Σωματική Δραστηριότητα» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού

Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή. της παρουσίασης. «Μαθαίνω για τη Σωματική Δραστηριότητα» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Υποστηρικτικό υλικό για τη διεξαγωγή της παρουσίασης «Μαθαίνω για τη Σωματική Δραστηριότητα» σε μαθητές Νηπιαγωγείου, Α και Β τάξεων Δημοτικού Διαφάνεια 1: Η παρουσίαση έχει ως σκοπό να ενημερώσει τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913

ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΚ 913 MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού

Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού Εμπνεύστε το παιδί σας να κατακτήσει τη ζωή του! Ελατε να ξεκλειδωσουμε μια-μια τις πορτες που οδηγουν στην αυτοεκτιμηση και στην επιτυχια του! Οργάνωση της καθημερινής μελέτης του παιδιού Η μελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει. το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί

ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει. το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί ΤοΚέντροΥποστήριξηςΓονέων παρουσιάζει το θεραπευτικό παιχνίδι µε το αυτιστικό παιδί www.kyg.gr 2310 450 941 6940402054 Επίσης: YouTube - therapeutikopaixnidi Πηγές www.autismcentre.org SonRise www.horison.nl

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα