Είµαστεοεγκέφαλόςµας. Σπύρος Ευθυµιόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροβιολογίας Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Είµαστεοεγκέφαλόςµας. Σπύρος Ευθυµιόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροβιολογίας Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών"

Transcript

1 Είµαστεοεγκέφαλόςµας Σπύρος Ευθυµιόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροβιολογίας Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών

2 Εγκέφαλος-ΝευρικόΣύστηµα Από τον εγκέφαλο και µόνο από τον εγκέφαλο πηγάζουν η ευχαρίστηση, οι ηδονές, οιχαρές, τογέλιο και οι λύπες µας. Μέσω του εγκεφάλου βλέπουµε ακούµε, γευόµαστε, διακρίνουµε το άσχηµο από το ωραίο και το ευχάριστο απότοδυσάρεστο. Ιπποκράτης π.χ.

3 Οεγκέφαλοςείναιτοπιοσηµαντικό όργανοκαιπρέπεινα προστατεύεται

4 Οεγκέφαλοςείναικλεισµένοςµέσαστο οστέινοκρανίο

5 Οεγκέφαλοςπερικλείεταιαπότις µήνιγγες

6 Οεγκέφαλοςπλέειµέσαστο εγκεφαλονωτιαίουγρό

7 Οεγκέφαλοςαποµονώνεταιαπότο αίµακαιτιςπιθανάβλαβερέςουσίες πουµπορείνακυκλοφορούνσεαυτό

8 Ηφύσηέχεικάνειτηνδουλειάτης καιέχειδηµιουργήσειτις «δοµές» (τουςιστούς) πουπροστατεύουν τονεγκέφαλο Εσείςπρέπεινακάνετετην δικήσας

9 Προστατεύστετονεγκέφαλόσας Μακριάαπότοαλκοόλ Μακριά από κάθε είδους ναρκωτική ουσία ή την λήψη φαρµάκων χωρίς συνταγή γιατρού Σωστή διατροφή ιανοητική άσκηση και Σωµατική άσκηση

10 Εγκέφαλος-Μεταβολισµόςκαι Ενέργεια Ο εγκέφαλος έχει τις υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις από όλα ταάλλαόργανα. Παρόλα αυτά δεν έχει αποθήκες ενέργειας. Βασίζεται αποκλειστικά στην ποσότητα της γλυκόζης αλλά και του οξυγόνου που µεταφέρεται σεαυτόνµετοαίµα.

11 Ηαιµάτωσητου εγκεφάλου Ο εγκέφαλος δέχεται ανά πάσα στιγµή το 20% του αίµατος του ανθρώπινου οργανισµού και έχει αναπτυχθεί, για τις ανάγκες του, ένα πολύ εκτεταµένο και πυκνό δίκτυο αγγείων. Μέσω του αρτηριακού αίµατος τροφοδοτείται µε γλυκόζη και οξυγόνο ενώ µέσω του φλεβικού αίµατος αποµακρύνονται οι τοξικές ουσίες.

12 Αυτόσηµαίνειότιοεγκέφαλος δέχεταιανάπάσαστιγµή τουλάχιστον 10 φορέςπερισσότερο αίµα (γλυκόζηκαιοξυγόνο) από κάθεάλλοόργανοίσουβάρους

13 Ο έντονος µεταβολισµός του εγκεφάλου παράγει µεγάλες ποσότητες τοξικών ουσιών Ο έντονος µεταβολισµός του εγκεφάλου ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της φυσικής ή πνευµατικής άσκησης έχει σαν αποτέλεσµα να παράγονται χηµικές ουσίες που µπορεί να βλάψουν τις πρωτεΐνες του και το DNAτου. Χηµικά γίνεται ένα πολύ επικίνδυνοπεριβάλλον!!

14 Οιβλαβερέςουσίεςπρέπεινα αποµακρύνονταιγρήγοραή ναεξουδετερώνονται Αυτό µπορεί να γίνει 1. αν το κυκλοφορικό σύστηµα του εγκεφάλου είναι ανεπτυγµένο και 2. αν η διατροφή µας είναι σωστή

15 Ησωστήαιµάτωσηπροάγειτηνυγεία τουεγκεφάλου Πως µπορεί να βελτιωθεί το κυκλοφορικό σύστηµα τουεγκεφάλου;

16 Ηάσκησηαυξάνειτην αγγειογένεση Lojovich 2010

17 Ησωστήδιατροφήπροάγειτην υγείατουεγκεφάλου Η διατροφή µας πρέπει να περιλαµβάνει πολλά και διαφορετικά φρούτα και λαχανικά που προσφέρουν αντιοξειδωτικά όπως βιταµίνες.

18 Ηέλλειψη βιταµινών µπορεί ναµας προδιαθέσει ή να µας οδηγήσει σε διάφορες νευρολογικές ασθένειες

19 Ηανάπτυξητουνευρικού συστήµατος

20 Ηανάπτυξητουνευρικού συστήµατοςξεκινά Κατάτηνεµβρυϊκήζωήαπόέναλεπτόφύλλο κυττάρων την νευρική πλάκα. Τα δύο φύλλα της νευρικής πλάκας ανασηκώνονται, ενώνονται και σχηµατίζουν ένα κούφιο σωλήνα. Τα κύτταρα που αποτελούν αυτό τον κούφιο σωλήνα αρχίζουν να διαιρούνται και να πολλαπλασιάζονται µε εκρηκτικούς ρυθµούς και σιγά σιγά γεµίζουν το κρανίο. Παίρνουν θέσεις και στην συνέχεια αναπτύσσουν συνδέσεις µεταξύ τους.

21 Αύξηση στο µέγεθος του εγκεφάλου κατά την ανάπτυξη

22 Πότεολοκληρώνεταιηανάπτυξη τουεγκεφάλου;

23 Ηωρίµανσητουεγκεφάλουσυνεχίζεται καιµετάτηνηλικίατων 20 ετών Lebel 2011

24 Εφόσονηανάπτυξητουεγκεφάλου συνεχίζεταικαιµετάτηνηλικίατων 20 ετών Οι γονείς και οι παιδαγωγοί πρέπει να έχουν υποµονή και να δείχνουν κατανόηση προς τα παιδιά τους όταν αυτά δεν αντιλαµβάνονται κάποιες έννοιες και δεν ακολουθούν τις οδηγίες τους και τις παραινέσεις τους Επιπλέον, οι γονείς και οι παιδαγωγοί πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους ότι οι ορµόνες της εφηβείας «θολώνουν» το µυαλό των εφήβων και δεν τους επιτρέπουν να έχουν πάντα «ορθή» κρίση

25 Εφόσονηανάπτυξητουεγκεφάλου συνεχίζεταικαιµετάτηνηλικίατων 20 ετών Τα παιδιά δεν πρέπει να επιµένουν υπερβολικά στις δικές τους απόψεις γιατί µπορεί ακόµα να µην έχουν αναπτύξει τα κυκλώµατα που θα τους επιτρέψουν να αντιληφθούν µε ακρίβεια τις διάφορεςκαταστάσειςπουβιώνουν. Ταπαιδιάπρέπειναγνωρίζουνότιοιγονείςκαι οι παιδαγωγοί δεν έχουν πάντα την υποµονή και την διαύγεια που απαιτείται για να χειριστούν σωστάτιςσχέσειςτουςµεταπαιδιά

26 Γονείςκαιδάσκαλοιέχουνπολλά στο «µυαλό»τους Έχουνάγχοςγιαναεξασφαλίσουνγιαταπαιδιάτουςτο καλύτερο περιβάλλον. Έχουν άγχος αν οι επιλογές τους είναι πάντα το καλύτερο γιαταπαιδιάτους Μπορεί να αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο χώρο της εργασίας τους Μπορεί να πρέπει να διαχειριστούν ασθενείς γονείς Κουράζονται περισσότερο από όσο πρέπει και µειώνεται η υποµονή τους και η διαύγεια του µυαλού τους

27 Τιπρέπειναγίνειµεβάσητα παραπάνωδεδοµένα; Να χρησιµοποιούµε το µυαλό µας Να σκεφτόµαστε Να προσπαθούµε να κατανοούµε ο ένας τον άλλο Να έχουµε υποµονή µε τους άλλους και Να αποδεχθούµε ο ένας τον άλλο ηλαδή να κάνουµε ότι πρέπει για να γίνουµε καλύτεροι άνθρωποι

28 Ηγέννησηείναιέναµεγάλοσοκγια τονεγκέφαλο

29 Οεγκέφαλοςδέχεταικαταιγισµό αισθητικώνπληροφοριώναπότο περιβάλλον Μάτια (όραση) Αυτιά (ακοή) Γλώσσα (γεύση) Μύτη (όσφρηση) Επιφάνεια του σώµατος (αφή)

30 Κάθεαισθητικόσύστηµαδιεκδικεί απότονεγκέφαλοτανευρικά κύτταραπουχρειάζονταιγιατην ανάλυσητηςπληροφορίας.

31 Γεύση Αφή Ακοή Όσφρηση Όραση

32 Κάθεόργανοτουσώµατοςδιεκδικεί απότονεγκέφαλονευρικάκύτταρα πουχρειάζονταιγιατηνανάλυση τηςπληροφορίαςπουστέλνεται απότουςαισθητήρεςπου υπάρχουνσεαυτότοόργανο.

33 ΟΣΩΜΑΤΟΤΟΠΙΚΟΣΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑΤΟΝΑΝΘΡΩΠΟ Η αντιπροσώπευση δεν είναι ανάλογη του µεγέθους των µερών του σώµατος αλλά της συγκέντρωσης των αισθητήρωνσεαυτά.

34 Τοµέγεθοςτηςπεριοχήςτου εγκεφάλουπουαποδίδεταισεκάποια αίσθησηήσεκάποιοόργανοδεν είναισταθερόκαιαµετάβλητο. Αλλάζειωςαποτέλεσµατης εκπαίδευσηςκαιτηςεµπειρίας. Παραδείγµατα

35 1οΠαράδειγµα Το µέγεθος του ιππόκαµπου, µια περιοχής του εγκεφάλου που εµπλέκεται στην µνήµη, είναι πολύ µεγαλύτερο στους ταξιτζήδες του Λονδίνου οι οποίοι για να πάρουν το δίπλωµα εξάσκησης του επαγγέλµατός τους πρέπει να αποστηθίσουν το οδικό χάρτη του Λονδίνου

36 2οΠαράδειγµα Ηπεριοχήτουφλοιούτουεγκεφάλουπου ελέγχει τις κινήσεις των δακτύλων είναι πολύ µεγαλύτερη στους βιολιτζήδες σε σχέση µε τους άλλους ανθρώπους

37 Live imagingµαςεπιτρέπειναδούµε τιςαλλαγέςστηνδοµήτουεγκεφάλου σεπραγµατικόχρόνοενώτα πειραµατόζωαείναιενζωή

38 Ηδοµήτουεγκεφάλουαλλάζει συνεχώςωςαποτέλεσµατης καθηµερινήςεµπειρίας

39 Τέτοιεςδοµικέςαλλαγέςστον εγκέφαλοαποτελούντηνβάσητης ΜνήµηςκαιτηςΜάθησης

40 ΜΝΗΜΗ & ΜΑΘΗΣΗ Μνήµη είναι η αποθήκευση της πληροφορίας που έχουµε ήδη µάθει. Μάθηση είναι η διεργασία µέσω της οποίας τροποποιείται η συµπεριφορά στην βάση προηγούµενωνεµπειριών.

41 ΣτάδιαΜνήµης Βραχυπρόθεσµηµνήµη Είναι η µνήµη των πρόσφατων γεγονότων. Σε αυτή την περίπτωση αποθηκεύεται µικρός αριθµός πληροφοριών για µικρό χρονικό διάστηµα. Η βραχυπρόθεσµη µνήµη µπορεί εύκολα να χαθεί Μακροπρόθεσµηµνήµη Είναι η µνήµη των γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτή την περίπτωση αποθηκεύεται µεγάλος αριθµός πληροφοριών για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Χρειάζεται προσπάθεια για να ανασυρθούνοιµακροπρόθεσµεςµνήµες.

42 Παγίωση:ΜετατροπήτηςΒραχυπρόθεσµης µνήµηςσεµακροπρόθεσµη Οι νεοεισερχόµενες πληροφορίες αρχικά διατηρούνται σε µια αποθήκη (δοµή/δοµές του εγκεφάλου)ι µικρής χωρητικότητας (έως 12 θέµατα) καιγιαµικρόχρονικόδιάστηµα, µερικάλεπτά. Μετά την πάροδο του χρόνου διατήρησης οι πληροφορίες διαγράφονται εκτός αν υπάρχει επανάληψη και κατά συνέπεια συνεχής διέγερση των εµπλεκόµενων νευρωνικών κυκλωµάτων. Κάποιες από τις µνήµες µπορεί να µεταφερθούν στην αποθήκη (δοµή/δοµές του εγκεφάλου) της µακροπρόθεσµης µνήµης.

43 Παγίωση:ΜετατροπήτηςΒραχυπρόθεσµης µνήµηςσεµακροπρόθεσµη Η επανάληψη Ο συνδυασµός µιας πληροφορίας µε άλλες Η σηµαντικότητα και συναρπαστικότητα της πληροφορίας

44 Ηνευρογένεσησυµβάλλειστην µνήµη

45 Η νευρογένεση «προσφέρει» νέα κύτταρα για να συνδυαστούν µε υπάρχοντα για να αποθηκευθούν «µνήµες» Czéh et al. 2007, Deng et al., 2010

46 Ηεθελοντικήάσκησηκαιτο εµπλουτισµένοπεριβάλλοναυξάνουν τηννευρογένεση Olson et al., 2006 Van Praag et al., 2008

47 Τοστρεςαναστέλλειτην νευρογένεση

48 Ηάσκησηµπορείνα αντισταθµίσειτιςαρνητικές επιπτώσειςτουστρεςστην νευρογένεση

49 Ύπνοςκαιεγκέφαλος Ούπνοςστηνµνήµηκαιτη µάθηση

50 ιαταραχέςστονύπνο αναστέλλουντηννευρογένεση Guzman-Marin et al. 2007, Lucassen et al., 2010

51 Ούπνοςείναισηµαντικόςγιατην αποτελεσµατικότητακαταγραφής πολλώνερεθισµάτων Killgore 2010

52 Ούπνοςείναιαπαραίτητοςγιατην µάθησηκαιτηνµνήµηκινητικών δεξιοτήτων Walker 2008

53 Πωςβοηθάούπνοςτην µνήµηκαιτηνµάθηση; ίνει την δυνατότητα-το χρόνο στον εγκέφαλο να αξιολογήσει τις πληροφορίες στις οποίες εκτέθηκε και να τις τακτοποιήσει σε «κουτάκια» (να τις αρχειοθετήσει) για να µπορεί να τις βρει όταν τις χρειάζεται

54 Τοσχολείοείναικουραστικό Ο εγκέφαλος στο «κόκκινο»

55 Αλλαγέςστηνλειτουργίατου εγκεφάλουµέσαστηνσχολικήτάξη Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα σε συνθήκες ηρεµίας Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα σε συνθήκες αυξηµένης συγκέντρωσης της προσοχής Όταν οι µαθητές και οι µαθήτριες συγκεντρώνουν την προσοχή τους να κατανοήσουν και να αντιληφθούν τις έννοιες στα µαθηµατικά, τηνφυσική, την χηµεία, την γλώσσα και τα άλλα µαθήµατα η δραστηριότητα του εγκεφάλου αυξάνεται και αυξάνεται ο µεταβολισµός του και καταπονείται.

56 Οιµαθητέςπρέπεινα εξασφαλίζουνγιατονεγκέφαλό τουςτιςκατάλληλεςσυνθήκες χαλάρωσηςκαιξεκούρασης

57 Πώςναχαλαρώσετε-ξεκουράσετε τονεγκέφαλόσας; Νακοιµηθείτεγιαλίγο. Να µην παρακολουθήσετε τηλεόραση και να µην µπείτεστονυπολογιστή.

58 Γιατίναµηνπαρακολουθήσετε τηλεόρασηήναµπείτεστον υπολογιστή; Επειδή δεν προσφέρει χαλάρωση και ο οργανισµόςτοδιαβάζειωςστρες. Ο εγκέφαλος συνεχίζει να «εργάζεται» αναλύει πολύπλοκες εικόνες, πολύπλοκα ηχητικά ερεθίσµατα και συναισθηµατικές και ψυχολογικέςκαταστάσεις.

59 Γιατίναµηνπαρακολουθήσετε τηλεόρασηήναµπείτεστον υπολογιστή; Ξέρουµε σήµερα ότι όταν παρακολουθούµε κάποιον/κάποια να κάνει κάτι τότε και στον δικό µας εγκέφαλο ενεργοποιούνται οι ίδιες περιοχές ακόµα και αν είµαστε ξαπλωµένοι στον καναπέ. Το ίδιο ισχύει και για τα συναισθήµατα. Θα λυπηθούµε, θα χαρούµε, θα κλάψουµε, θα θυµώσουµε κλπ ηλαδήοεγκέφαλοςσυνεχίζεινακουράζεται!! ενχαλαρώνει!!!!

60 Γιατίναµηνπαρακολουθήσουµε τηλεόρασηήναµπούµεστον υπολογιστή; Γιατί ο εγκέφαλος εκτός από την γλυκόζη έχει ανάγκη και από «διανοητική» τροφή. Είναι προγραµµατισµένος να τουαρέσεινασκέφτεταικαιναµαθαίνει. Είναι τα προγράµµατα της τηλεόρασης η σωστή διανοητική «τροφή»;. Πιθανά, τα περισσότερα όχι!! Άρα στο σύνολο των περιπτώσεων ο εγκέφαλος δεν είναι «ευχαριστηµένος».

61 Ο εγκέφαλος συνεχώς µας «καλεί» να του δώσουµε τη σωστή διανοητική τροφή. Να τονκάνουµεπερισσότεροέξυπνο. Πως µπορούµε να το κάνουµε αυτό; Μπορούµενατοκάνουµεµετηνµελέτη, µε τις δραστηριότητες και την ενασχόλησή µας µε έξυπνα πράγµατα, µετοναεξασκούµεταταλένταµας

62 Γιατίναµηνπαρακολουθήσουµε τηλεόρασηήναµπούµεστον υπολογιστή; Αυτή η υπερδραστηριότητα που παρατηρείται στον εγκέφαλο ιδιαίτερα όταν σερφάρει κάποιος στο διαδίκτυο, όπωςδείχνουν τελευταίες µελέτες, πιθανά να µην διευκολύνει την µάθηση αλλά να προκαλεί «κάψιµο» του εγκεφάλου

63 ηλαδήτινακάνουµε; Ναµηνβλέπουµετηλεόραση; Ναµηνµπαίνουµεστον υπολογιστή; Νακάνετεεπιλογή!! «Πανµέτρονάριστον»

64 Οάνθρωποςείναιοεγκέφαλόςτου Όλα τα διανοητικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου προέρχονται από την δραστηριότητα του εγκεφάλου. Η κατανόηση της λειτουργίας τουθααλλάξειριζικάτα εκπαιδευτικά συστήµατα αλλά και την ηθική των µελλοντικών κοινωνιών

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο Η Σαηεντολογία, που ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από τον Λ. Ρον Χάµπαρντ, είναι µια εφαρµοσµένη θρησκευτική φιλοσοφία η οποία προσφέρει έναν ακριβή δρόµο µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ...

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ... ΓΕΝΙΚΑ Ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήµατα που απασχολούν την κοινωνία µας, είναι η µεγάλη εξάπλωση, χρήση και διάδοση των ναρκωτικών. Η φοβερή αυτή µάστιγα δεν είναι προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

Τα εικοσανοειδή και η σχέση τους µε την υγεία

Τα εικοσανοειδή και η σχέση τους µε την υγεία Τα εικοσανοειδή και η σχέση τους µε την υγεία ρ. Αγγελική Τριανταφύλλου - Πιτίδη Ιατρός Μικροβιολόγος Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύριο µέληµα του ανθρώπου ήταν και είναι, η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΡΟΜΠΕΡΤ ΝΑΤΖΕΜΥ ΓΙΟΓΚΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ ΕΝΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 2 Copyright Εκδόσεις ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Ρόµπερτ - Ηλίας Νατζέµυ ΑΡΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

Με το πέρασμα στη μέση ηλικία αρχίζουν και συσσωρεύονται κιλά. Τι πρέπει να κάνετε; (Με ιδιαίτερη έμφαση στην εμμηνόπαυση)

Με το πέρασμα στη μέση ηλικία αρχίζουν και συσσωρεύονται κιλά. Τι πρέπει να κάνετε; (Με ιδιαίτερη έμφαση στην εμμηνόπαυση) Με το πέρασμα στη μέση ηλικία αρχίζουν και συσσωρεύονται κιλά. Τι πρέπει να κάνετε; (Με ιδιαίτερη έμφαση στην εμμηνόπαυση) Δρ Ελένη Π. Ανδρέου, RD, LD Κλινική Διαιτολόγος Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι παίρνουν

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Σύναψη µεταξύ της απόληξης του νευράξονα ενός νευρώνα και του δενδρίτη ενός άλλου νευρώνα.

Σύναψη µεταξύ της απόληξης του νευράξονα ενός νευρώνα και του δενδρίτη ενός άλλου νευρώνα. ΟΙ ΝΕΥΡΩΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ Άντα Μητσάκου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών Γνωρίζουµε ότι είµαστε ικανοί να εκτελούµε σύνθετες νοητικές διεργασίες εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς

Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς Οµάδα εργασίας για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης Υπεύθυνος οµάδας Χρήστος Μπουντουβάς άσκαλος Μέλη Αναστασίου Αργυρώ ραµατοθεραπεύτρια Βογινδρούκας Γιάννης Λογοπεδικός έδες ηµήτρης άσκαλος ε.α. ίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Αναλογικός και Μη Συλλογισµός σε Μαθητές µε Συµπτώµατα υσλεξίας ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Κυριακή Φράγκου, Χαράλαµπος Καψάλης, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύνδεσµος ΙΨΔ. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή

Διεθνής Σύνδεσµος ΙΨΔ. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Διεθνής Σύνδεσµος ΙΨΔ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή Τι είναι η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ); Φανταστείτε ότι το µυαλό σας µένει κολληµένο σε µια συγκεκριµένη σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Προσέγγιση -Παρουσίαση του θέµατος στο διδασκαλείο Α. ελµούζος Ρόδου Αµπράζη Ζωή 2007 Εισαγωγή Όλοι οι άνθρωποι κατέχουν τη φυσική ικανότητα να επικοινωνούν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΜΠΕΛΙΔΗΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

Διαβάστε περισσότερα