Sadržaj. 1. Opšte informacije

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sadržaj. 1. Opšte informacije"

Transcript

1 Sadržaj Opšte informacije Komponente za adhezivno cementiranje fasete COMPONEER Etchant Gel S One Coat Bond SYNERGY D6 / SYNERGY D6 FLOW Pribor Primena Početno stanje Čišćenje zuba Odabir nijansi gleđi i dentina Odabir oblika i veličine zuba Sušenje (koferdam) Postavljanje konca (opciono) Priprema Kondicioniranje Vezivanje i predtretman fasete COMPONEER Komponenta za aktivaciju Cementiranje fasete COMPONEER Kontrolni pregled Dodatne informacije Opšte informacije Uvod Trenutno su na raspolaganju tri postupka za postavljanje fasete. Direktno postavljanje kompozitne fasete, direktno postavljanje keramičke fasete pripremljene na licu mesta i indirektno postavljanje faseta koje su pripremljene u laboratoriji. Povećava se i cena i vreme koje iziskuje postupak. Faseta COMPONEER predstavlja dodatnu kategoriju. Ta kategorija obuhvata unapred oblikovane, pripremljene fasete od kompozita boje gleđi dostupne u različitim veličinama, koje omogućavaju stomatologu da pripremi direktne kompozitne fasete bez potrebe da modeluje osnovni oblik gornjeg gleđnog sloja. Definicija Fasete COMPONEER su polimerizovane, pripremljene, radiološki nepropusne, visoko punjene nanohibridne kompozitne gleđne ljuspice. Konture koje odgovaraju anatomskom obliku lica u vidu tanke kompozitne ljuspice pojednostavljuju postavljanje fasete na jedan ili više zuba. Na raspolaganju su različite nijanse i oblici faseta COMPONEER: Nijanse Enamel Universal (prozračna, prirodna nijansa) Enamel White Opalescent (za svetle i izbeljene zube) Oblici Tri maksilarna kompleta, mali (S), srednji (M) i veliki (L) Dva mandibularna kompleta, mali (S) i srednji (M) Sastav Metakrilat Silanizirano barijumsko staklo Amorfna silicijumova kiselina, hidrofobizovana Područja primene Restauracija zbog karijesa Optimizacija starih restauracija Produženje sekutića Nepravilan položaj zuba Fraktura zuba Izmenjena boja zuba, neodgovarajuća nijansa Anatomska malformacija Dijastema Atricija, abrazija, erozija Kozmetička korekcija Kontraindikacije Nema poznatih kontraindikacija ukoliko se poštuje uputstvo za upotrebu. Ozbiljan nelečeni bruksizam, aktivan karijes

2 Neželjena dejstva Sistemska neželjena dejstva nisu poznata. Zabeleženi su pojedinačni slučajevi kontaktne alergije na proizvode sličnog sastava. Interakcije Pri kontaktu sa katjonskim oralnim tečnostima, sredstvima za otkrivanje plaka ili hlorheksidinom može doći do promene boje. Neželjena dejstva Sastojci One Coat Bond mogu izazvati preosetljivost kod osoba koje su sklone preosetljivosti. Interakcije Fenolne supstance i druge supstance (npr. cink-oksid eugenol) koje inhibiraju polimerizaciju ne smeju doći u dodir sa One Coat Bond. Ako nešto dođe u dodir sa nagriženom gleđi (npr. pljuvačka), to može poništiti adhezivni efekat adhezivnih sistema. 2. Komponente za adhezivno fiksiranje fasete COMPONEER Etchant Gel S, One Coat Bond, SYNERGY D6, SYNERGY D6 Flow obezbeđuju optimalnu adhezivnu vezu za fasete COMPONEER. Opisi proizvoda koji slede važe isključivo kod njihove upotrebe sa fasetom COMPONEER Etchant Gel S Definicija Etchant Gel S služi za kondicioniranje područja dentina i gleđi, kako bi se ono pripremilo za adhezivno cementiranje (pogledajte odeljak Primena 3.8. Kondicioniranje) Sastav Voda, 35% fosforne kiseline Kontraindikacije Izbegavajte kontakt sa gingivom ili susednim zubima. Alergija na sastojke proizvoda. Pacijenti sa slabom oralnom higijenom. Neželjena dejstva Sastojci Etchant Gel S mogu izazvati preosetljivost kod osoba koje su sklone preosetljivosti. Duži kontakt sa vitalnim dentinom može prouzrokovati postoperativni bol. Interakcije sa drugim sredstvima. Ako nagrižena i osušena gleđ dođe u kontakt sa pljuvačkom, poništiće se adhezivni efekat adhezivnih sistema. Izbegavajte kontakt sa gingivom i susednim zubima One Coat Bond Definicija One Coat Bond je multifunkcionalno jednokomponentno vezivno sredstvo za gleđ i dentin koje se vezuje pomoću svetla i ono je aktivator fasete COMPONEER (za primenu pogledajte odeljke 3.9. i One Coat Bond) SYNERGY D6 / SYNERGY D6 FLOW Definicija SYNERGY D6 je radiološki nepropusan, visoko punjen nanohibridni kompozit koji služi za fiksiranje faseta COMPONEER (za primenu pogledajte odeljak Fiksiranje faseta COMPONEER) SYNERGY D6 Flow je tečni radio nepropustan kompozit ispunjen nano česticama koji služi za preciznu korekciju (za primenu pogledajte odeljak Fiksiranje faseta COMPONEER) Sastav Metakrilat Silanizirano barijumsko staklo Amorfna silicijumova kiselina, hidrofobizovana Tehnički podaci za SYNERGY D6 / SYNERGY D6 Flow Prosečni prečnik čestica ispune: 0,6μm / 0,6 μm Distribucija čestica punjenja: 0,01-2,5 μm / 0,01-2,5 μm Zapreminski udeo punjenja: 65 % / 42 % Težinski udeo punjenja: 80 % / 63 % Kontraindikacije U slučaju alergija na sastojke SYNERGY D6 / SYNERGY D6 FLOW, ukoliko radno područje nije moguće održati suvim tokom primene i vezivanja SYNERGY D6 / SYNERGY D6 FLOW. Pacijenti sa slabom oralnom higijenom. Neželjena dejstva Sistemska neželjena dejstva nisu poznata. Zabeleženi su pojedinačni slučajevi kontaktne alergije na proizvode sličnog sastava. Interakcije Supstance koje sadrže eugenol ili ulje karanfilića ugroziće proces vezivanja SYNERGY D6 / SYNERGY D6 FLOW. Nemojte koristiti cemente od cink-oksid eugenola sa SYNERGY D6 / SYNERGY D6 FLOW. U kontaktu sa katjonskim oralnim tečnostima, sredstvima za otkrivanje plaka ili hlorheksidinom može doći do promene boje. Sastav Metakrilat Metakrilatni polialkenoat Amorfna silicijumova kiselina, hidrofobizovana Kontraindikacije Alergije na sastojke One Coat Bond. Neadekvatna oralna higijena. Nemogućnost održavanja radnog područja suvim

3 2.4. Pribor Instrument za modelovanje MB 5 i sterilisati u autoklavu pri 134 C Držač i sterilisati u autoklavu pri 134 C 3. Primena 3.1. Početno stanje Procena okluzalnog odnosa (npr. kontakt sečivnih ivica sekutića) je vrlo važna. Kapice držača (crne) Aplikator (beli) Adapter aplikatora (beli) Adapter aplikatora (crveni) Potrošni artikli Igle za primenu Potrošni artikli Držač četkice (crni) Četkice Potrošni artikli Na početku može biti korisno poravnanje ili uzimanje otiska nivoa okluzije, kao i utvrđivanje odnosa sa bipupilarnom ravni 3.2. Čišćenje zuba Četkicom i pastom očistite zube na kojima će se vršiti restauracija kao i susedne zube. Abrazivnim trakama očistite i ohrapavite površine između zuba. Zubi se mogu ispeskirati. Vodič za nijanse COMPONEER-SYNERGY D6 Vodič za konture fasete COMPONEER

4 3.3. Odabir nijansi gleđi i dentina Pre sušenja odaberite nijansu. Nijanse se najbolje određuju pod jakom dnevnom svetlošću ili lampama koje simuliraju dnevnu svetlost, uz pomoć Vodiča za nijanse COMPONEER-SYNERGY D6. U prvom koraku izaberite nijansu dentina, a u drugom nijansu gleđi. Ako pacijent želi svetliju boju zuba, potrebna je restauracija svih prednjih zuba Odabir oblika i veličine zuba Oblik i veličina zuba određuju se pomoću Vodiča za konture fasete COMPONEER koji sadrži ukupno 30 različitih oblika, uključujući tri maksilarna prednja kompleta i dva mandibularna prednja kompleta. Odgovarajući oblik iz Vodiča za konture fasete COMPONEER postavlja se preko zuba na kome se obavlja restauracija, a plavo-providna nijansa pruža optimalni kontrast na zubu. Raspon kompozita SYNERGY D6 obuhvata sve odgovarajuće nijanse dentina za sve kliničke slučajeve kada je potrebno izabrati tamniju nijansu dentina. (1) Odabir tona boje Izaberite svetlinu prema želji pacijenta Ton boje je najizraženiji u cervikalnom predelu trojke Posmatrajte tako da vam oči budu udaljene 30 cm od predmeta Postavite uzorak kompozita iznad ili ispod zuba na kome se vrši restauracija Vlažan ili mokar uzorak kompozita poredite sa mokrim zubom Pozadina treba da bude sivoplava ili prirodna Maksimalno vreme posmatranja 5 s Odmorite oči na plavoj površini Tri puta ponovite poređenje (2) Odabir intenziteta boje i prozračnosti Za nijansu ili masu dentina uzmite u obzir cervikalni predeo Za nijansu ili masu gleđi uzmite u obzir predeo sekutića (3) Odabir nivoa svetline Posmatrajte tako da vam oči budu udaljene 60 cm od predmeta. Fasete COMPONEER mogu se privremeno postaviti na zub na koji je fiksiran nevezan kompozit, kako bi se procenilo gde je potrebno prilagođavanje fasete COMPONEER i koliko je prilagođavanja potrebno. Fasete COMPONEER koje se probno postave moraju se dekontaminirati fosfornom kiselinom. Istovremeno se može izvršiti potrebna korekcija brušenjem. Indeks dat ispod predstavlja još jednu mogućnost za odabir oblika. U njemu je predstavljena kompletna površina (dužina, širina) raspoloživih faseta COMPONEER. Površina se može izmeriti postavljanjem lenjira na odgovarajući zub. FDI US US FDI mm a b a b a b a b a b a b S M L Nakon odabira mase baze dentina i gleđi, postavite uzorak dentina u vodič za gleđ da biste ga uporedili sa materijalom u vodiču i potvrdili izbor mase. Na taj način ćete proveriti da li ste izabrali dobru nijansu. Optimizacija optičke reprodukcije postiže se nanošenjem kapi vode između dve komponente spektra za izbor boja. US 2 FDI US FDI mm a b a b a b a b a b a b S M FDI 1 US 2 Two digit notation by World Dental Federation Universal numbering System

5 NAPOMENA Nalepnica na glavnom pakovanju (poleđina) namenjena je za evidenciju (karton pacijenta) SUŠENJE (KOFERDAM) Za postizanje optimalnih rezultata vrlo je važno suvo radno polje. Najpodesniji instrument za korekciju oblika jeste abrazivni disk bez hlađenja vodom s a malim brojem obrtaja. Koristite držač da biste čvrsto držali fasetu. NAPOMENA Fabrička faseta COMPONEER ima stanjujuću debljinu koja u cervikalnom predelu iznosi 0,3 mm. Za istanjivanje koristite malu brzinu kako ne biste previše istanjili fasetu. NAPOMENA Ako je pripremna ivica supragingivalno, treba koristiti klasični metod postavljanja koferdama pomoću zubnog konca. Kod restauracije na gingivalnom ili blago subgingivalnom nivou, koferdam treba da se fiksira stezaljkama na drugom premolaru i za desni pomoću npr. Histoacryl (sredstvo za adheziju tkiva koje proizvodi Braun) RETRAKCIJA GINGIVE (OPCIONO) Može se koristiti retrakcioni konac (npr. ROEKO), u zavisnosti od pripremne situacije

6 3.7. Priprema Ako priprema zahteva obezbeđenje dodatnog mesta, to treba obaviti u skladu sa stomatološkim smernicama (zavisno od indikacije, uz što manje invazivan zahvat) Kondicioniranje Na sve površine gleđi i dentina koje će se vezivati nanesite kapi gela Etchant Gel S i poravnajte ih četkicom do cervikalne granice, vodeći računa da dodatno ne iritirate predeo desni. Za vezivanje na gleđ potrebno je s, a za vezivanje na dentin 15 s, posle čega sledi ispiranje u trajanju od 20 s. Ne sme biti plavih tragova na gleđi i dentinu. Višak vode se uklanja pomoću pustera. Dozvolite da Etchant Gel S nagriza konveksne površine 60 s. Krajnje konveksne površine dospeće na površinske gleđne zone, koje se teže rastvaraju čak i ako su zbrušene. Vreme nagrizanja kraće od 60 s dovodi do povećanog otpuštanja od konveksnih površina, dok vreme nagrizanja duže od 60 s ne poboljšava adhezivnu silu i morfologiju ivica. Glavni faktor jeste rezultat nagrizanja, gde će gleđ koja je adekvatno nagrižena izgubiti sjaj i izgledati ledeno bela. Ako niste sigurni u rezultat nagrizanja, ponovite postupak. Nepripremljena gleđ bogata fluoridom mora se nagrizati duže vreme (120 s). Za razliku od faseta napravljenih u laboratoriji, kod pripreme za fasetu COMPONEER dozvoljene su i tanke ivice. Preporučuje se da nakon pripreme još jednom proverite oblik u Vodiču za konture fasete COMPONEER. Prislonite prethodno obrađene fasete COMPONEER na površinu zuba (površina se može pripremiti) i proverite da li ima dovoljno mesta. Ako su stari ispuni još uvek čvrsti, možete ih ispeskirati i tretirati One Coat Bond-om. U suprotnom ih uklonite. Fluorisane površine netretirane, nepripremljene gleđi zuba mogu se takođe mehanički ukloniti peščanim mlazom, nagristi i tretirati sredstvom One Coat Bond. Dentinska područja nemojte sušiti vazduhom, jer može doći do rušenja izloženog kolagenskog sloja i smanjenja adhezivne sile

7 3.9. cementiranje i predtretman fasete COMPONEER Predtretman gleđnih i dentinskih područja Istisnite One Coat Bond direktno na četkicu, nanesite ga ravnomerno na gleđna i dentinska područja, ostavite tako najmanje 20 s, a zatim osušite vazduhom bez ulja u pravcu od cervikalnog do incizalnog područja. Zatim obavite polimerizaciju svetlom sredstva One Coat Bond u trajanju od 10 s (>800 mw/cm²) ili 20 s (<800 mw/cm²) Aktivacija fasete COMPONEER Istisnite One Coat Bond direktno na četkicu, nanesite ga na kontaktnu stranu fasete COMPONEER i ostavite tako najmanje 20 s. Zatim nakratko prosušite vazduhom bez ulja (nemojte tretirati svetlom) FIKSIRANJE fasete COMPONEER (1) Odabir nijanse kompozita Odabir nijanse baze se vrši na početku postupka. Ako prvo treba ukloniti ispune, faseta COMPONEER se može postaviti sa odgovarajućom dentinskom masom i ispuniti palatinalno nakon prvog tretiranja svetlom. Isto to važi i kod produženja zuba i zatvaranja dijastema. Ako je supstrat oštećen ili je promenio boju, na čitavo područje se takođe može naneti dentinska masa (prvo ispunite kavitete dentinskom masom). Time se postiže homogena nijansa. Pre polimerizacije svetlom, moraju se postaviti providne matrice između zuba da ne bi došlo do lepljenja zuba. Nije naročito neophodno odvojiti kontaktnu površinu i ne preporučuje se upotreba interdentalnih kočića kako bi se obezbedili optimalno vlaženje i slobodan prostor za modelovanje. Zaštitite zub od vlage, otisaka prstiju i bilo kakve druge kontaminacije. Predtretman fasete COMPONEER Dodatna reteniranje nije potrebno, jer faseta COMPONEER ima mikroretencionu unutrašnju površinu Zaštitite fasetu COMPONEER od vlage, otisaka prstiju i bilo kakve druge kontaminacije. Ako dođe do kontaminacije fasete COMPONEER u ustima pri probnom postavljanju, preporučujemo dekontaminaciju gelom Etchant Gel S oko 10 s. Zatim vazduhom osušite fasetu COMPONEER. Gleđna masa se može koristiti za korekciju oblika ili prostiju korekciju nijanse (Enamel Universal ili Enamel White Opalescent). Generalno se preporučuje postavljanje fasete COMPONEER sa homolognom gleđnom nijansom kako bi se izbegla neujednačenost nijanse u incizalnom predelu. Ako se nanese previše gleđi, restauracija će delovati sivo i isuviše providno

8 (2) Nanesite kompozit na fasetu COMPONEER Odgovarajućim instrumentom (instrument za modelovanje MB 5) nanesite kompozit na kontaktnu stranu fasete COMPONEER i oblikujte ivice. Kompozit treba naneti i na zub konkavnog oblika kako ne bi došlo do prodora vazduha. (5) Postavljanje fasete COMPONEER u krajnji položaj Držeći fasetu COMPONEER na mestu, uklonite ono što je očigledno višak i oblikujte kompozit prema faseti COMPONEER. Matrica koju ste ranije postavili između zuba sprečiće lepljenje zuba. Ne smete započeti polimerizaciju svetlom sve dok ne potvrdite dobar položaj fasete. Prilikom provere pacijent treba da bude opušten i da licem bude okrenut direktno ka vama. Defekti koji se možda pružaju do palatuma mogu se prethodno ispuniti dentinskom masom sa palatinalne strane. (3) Postavljanje fasete COMPONEER Postavite fasetu COMPONEER na zub. Potom pažljivo, blagim i konstantim pritiskom, aplikatorom namestite fasetu COMPONEER u njen konačan položaj. (4) Poravnavanje fasete COMPONEER Prilikom restauracije svih prednjih zuba, preporučuje se da počnete od dva centralna sekutića. (6) Vezivanje svetlom Polimerizacija svetlom pomoću polimerizacione lampe je najbolje započeti od palatinalne strane, kako ne bi došlo do prevelikog naprezanja. Vezivanje svetla na palatinalnoj strani treba da traje 40 s pri manje od 1000 mw/cm 2. Zatim treba primeniti maksimalnu snagu sa vestibularne strane u trajanju od 40 s. Ako nije dostupna polimerizaciona lampa čija je snaga niža od 1000 mw/cm 2, lampa se može držati na najvećoj udaljenosti (oko 5 mm). Nakon vezivanja svetlom a pre završne obrade, proverite da li je kompozit prisutan na svim potrebnim mestima; ako nije, u ovom trenutku se mora obaviti korekcija. Veće korekcije se mogu obaviti kompozitom SYNERGY D6, a manje, suptilnije korekcije kompozitom SYNERGY D6 Flow

9 (7) Završna obrada i poliranje Za uklanjanje grubog viška ili ravnanje grubih ivica može se koristiti uzak dijamant oblika plamena sa zrnom veličine 80 µm. Ivice se ravnaju najfinijim završnim dijamantom od 40µm/80µm odnosno Proxoshape turpijama ili fleksibilnim diskovima. Faseta COMPONEER je zapravo pomagalo za oblikovanje direktne fasete, tj. oblik i struktura se mogu fino obraditi ili naglasiti na kraju postupka. Tako se resturacijom može postići visok sjaj, pomoću odgovarajućeg instrumenta za poliranje. Za aproksimalni predeo mogu se koristiti trake za završnu obradu i poliranje. U incizalnom uglu koristite fleksibilne diskove. Koristite gumene silikonske diskove (za predpoliranje, poliranje ili poliranje u dve faze) i četkice (npr. Diatech). Za završno poliranje podesne su male četkice koje se mogu koristiti bez vode. Time se postiže optimalan sjaj. Kod svake vrste adhezivne restauracije, cervikalne ivice se moraju dobro ispolirati kako bi se sprečilo povećano nakupljanje plaka. Nakon završne obrade fluorišite sve površine. 4. Kontrolni pregled Kontrolni pregled se zakazuje za dve ili tri nedelje. Ostaci veziva i previše izbočene ivice se mogu uočiti najmanje dve nedelje nakon restauracije, kada se mogu ukloniti ako je potrebno

10 5. Dodatne informacije Napomene Kupovina proizvoda ograničena je na stomatologe i zubne tehničare ili druga lica u njihovo ime. Držati van domašaja dece. Ne koristiti po isteku roka trajanja. Rok trajanja i oznake Rok trajanja i broj serije navedeni su na pakovanju i patroni. Način čuvanja Čuvati na C. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i drugim izvorima toplote. Izdanje Uputstva za upotrebu , izvor slika: interni podaci Coltène/Whaledent AG Feldwiesenstrasse Altstätten Tel Faks