Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα"

Transcript

1 2001R2535 EL Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων (EE L 341 της , σ. 29) Τροποποιείται από: Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 886/2002 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2002 L M2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1165/2002 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου L M3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1667/2002 της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμ L βρίου 2002 M4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2302/2002 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου L M5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2332/2002 της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου L M6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 787/2003 της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2003 L M7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1157/2003 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου L M8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2003 της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου L M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 50/2004 της Επιτροπής της 9ης Ιανουαρίου L M10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2004 της Επιτροπής της 22ας Απριλίου L M11 Κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 810/2004 τησ επιτροπησ της 29ης Απριλίου L M12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1036/2005 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2005 L M13 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 316/2006 της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου L M14 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 591/2006 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου L M15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 926/2006 της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 2006 L M16 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1919/2006 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου L M17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1984/2006 της Επιτροπής της20ής Δεκεμβρίου L M18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2020/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου L M19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 487/2007 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου L M20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 731/2007 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2007 L

2 2001R2535 EL M21 M22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 980/2007 της Επιτροπής της 21ης Αυγούστου 2007 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1324/2007 της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2007 L L M23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1565/2007 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου L M24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 467/2008 της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2008 L M25 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 514/2008 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2008 L M26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2009 της Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 2009 L M27 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1098/2009 της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου L M28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 585/2010 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2010 L Διορθώνεται από: C1 Διορθωτικό ΕΕ L 17 της , σ. 58 (2535/2001) C2 Διορθωτικό ΕΕ L 21 της , σ. 48 (2535/2001) C3 Διορθωτικό ΕΕ L 194 της , σ. 48 (2535/2001) C4 Διορθωτικό ΕΕ L 322 της , σ. 38 (2535/2001) C5 Διορθωτικό ΕΕ L 215 της , σ. 104 (810/2004) C6 Διορθωτικό ΕΕ L 34 της , σ. 3 (1984/2006) C7 Διορθωτικό ΕΕ L 201 της , σ. 16 (2020/2006) C8 Διορθωτικό ΕΕ L 11 της , σ. 23 (1324/2007)

3 2001R2535 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 3 και το άρθρο 29 παράγραφος 1, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1374/98 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1995 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος εισαγωγής και για το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ( 3 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 594/2001 ( 4 ), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένως και με ουσιαστικό τρόπο. Επευκαιρία νέων τροποποιήσεων θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να ανασυνταχθεί ο εν λόγω κανονισμός ενσωματώνοντας επίσης τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2967/79 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1979, περί καθορισμού των όρων με τους οποίους πρέπει να μεταποιηθούν ορισμένα τυριά που τυγχάνουν προνομιακού καθεστώτος εισαγωγής ( 5 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1599/95 ( 6 ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2508/97 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων των καθεστώτων που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Σλοβενίας και του καθεστώτος που προβλέπεται στις συμφωνίες για την απελευθέρωση των συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας και των Βαλτικών Χωρών ( 7 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2856/2000 ( 8 ), καθώς και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2414/98 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 1998, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος το οποίο εφαρμόζεται στα προϊόντα του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων τα οποία προέρχονται από τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1150/90 ( 9 ). ( 1 ) ΕΕ L 160 της , σ. 48. ( 2 ) ΕΕ L 193 της , σ. 10. ( 3 ) ΕΕ L 185 της , σ. 21. ( 4 ) ΕΕ L 88 της , σ. 7. ( 5 ) ΕΕ L 336 της , σ. 23. ( 6 ) ΕΕ L 151 της , σ. 10. ( 7 ) ΕΕ L 345 της , σ. 31. ( 8 ) ΕΕ L 332 της , σ. 49. ( 9 ) ΕΕ L 299 της , σ. 7.

4 2001R2535 EL (2) Κατ' εφαρμογή των άρθρων 26 και 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, τα πιστοποιητικά εισαγωγής πρέπει να εκδίδονται για κάθε ενδιαφερόμενο που υποβάλλει σχετική αίτηση, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του στην Κοινότητα και, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές διατάξεις, πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ των εισαγωγέων. (3) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη ορισμένες ιδιομορφίες των εισαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων, πρέπει να προβλεφθούν συμπληρωματικές διατάξεις και, εφόσον απαιτείται, παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2299/2001 ( 2 ). (4) Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή στην Κοινότητα γαλακτοκομικών προϊόντων με μειωμένους δασμούς στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που προβλέπονται στα ακόλουθα κείμενα: α) στον κατάλογο των παραχωρήσεων CXL που έχει καταρτιστεί μετά τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης και τις διαπραγματεύσεις που διηξήχθησαν στο πλαίσιο του άρθρου XXIV:6 της GATT μετά την προσχώρηση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στο εξής: «κατάλογος των παραχωρήσεων CXL») β) στη δασμολογική συμφωνία με την Ελβετία όσον αφορά ορισμένα τυριά που περιλαμβάνονται στην κλάση 0404 του κοινού δασμολογίου, η οποία έχει συναφθεί εξ ονόματος της Κοινότητας με την απόφαση 69/352/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 3 ), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τη συμφωνία με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, όσον αφορά ορισμένα τυριά, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 95/582/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), (στο εξής: «συμφωνία με την Ελβετία») γ) στη συμφωνία με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με ορισμένα γεωργικά προϊόντα, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 95/582/ΕΚ (στο εξής: «συμφωνία με τη Νορβηγία») δ) στην απόφαση αριθ. 1/98 του Συμβουλίου Σύνδεσης, ΕΚ- Τουρκίας της 25ης Φεβρουαρίου 1998, όσον αφορά το εμπορικό καθεστώς για τα γεωργικά προϊόντα ( 5 ) ε) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1706/98 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων που προκύπτουν από τη μεταποίηση καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 ( 6 ) ( 1 ) ΕΕ L 152 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 308 της , σ. 19. ( 3 ) ΕΕ L 257 της , σ. 3. ( 4 ) ΕΕ L 327 της , σ. 17. ( 5 ) ΕΕ L 86 της , σ. 1. ( 6 ) ΕΕ L 215 της , σ. 12.

5 2001R2535 EL στ) στη συμφωνία για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής, η οποία αποτελεί το αντικείμενο προσωρινής εφαρμογής δυνάμει της συμφωνίας με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νοτίου Αφρικής και εγκρίθηκε με την απόφαση 1999/753/ΕΚ του Συμβουλίου ( 1 ), ( στο εξής: «συμφωνία με τη Νότιο Αφρική») ζ) στους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1349/2000 ( 2 ), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2677/2000 ( 3 ), (ΕΚ) αριθ. 1727/2000 ( 4 ), (ΕΚ) αριθ. 2290/2000 ( 5 ), (ΕΚ) αριθ. 2341/2000 ( 6 ), (ΕΚ) αριθ. 2433/2000 ( 7 ), (ΕΚ) αριθ. 2434/2000 ( 8 ), (ΕΚ) αριθ. 2435/2000 ( 9 ), (ΕΚ) αριθ. 2475/2000 ( 10 ), (ΕΚ) αριθ. 2766/2000 ( 11 ) και (ΕΚ) αριθ. 2851/2000 ( 12 ), οι οποίοι αφορούν ορισμένες παραχωρήσεις με τη μορφή κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα και προβλέπουν την προσαρμογή, ως αυτόνομο και μεταβατικό μέτρο, ορισμένων γεωργικών παραχωρήσεων που προβλέπονται στις ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Λεττονία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δημοκρατία της Σλοβακίας, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία και την Πολωνία, αντιστοίχως η) στη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κύπρου που υπογράφηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1972, η οποία συνήφθη εξ ονόματος της Κοινότητας με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1246/73 του Συμβουλίου ( 13 ), και ιδίως το πρωτόκολλο που καθορίζει τους όρους και τις λεπτομέρειες υλοποίησης του δεύτερου σταδίου της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κύπρου που υπεγράφη στις 19 Δεκεμβρίου 1987, η οποία συνήφθη με την απόφαση 87/607/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 14 ), (στο εξής: «συμφωνία με την Κύπρο»). (5) Ο κατάλογος των παραχωρήσεων CXL προβλέπει ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις στο πλαίσιο των καθεστώτων «τρέχουσας πρόσβασης» και «ελάχιστης πρόσβασης». Είναι απαραίτητο να ανοίξουν οι ποσοστώσεις αυτές και να καθοριστεί η μέθοδος διαχείρισης. (6) Για να διασφαλιστεί η ορθή και δίκαιη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που δεν προσδιορίζονται ανά χώρα καταγωγής και οι οποίες καθορίζονται στον κατάλογο CXL, καθώς και ( 1 ) ΕΕ L 311 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 155 της , σ. 1. ( 3 ) ΕΕ L 308 της , σ. 7. ( 4 ) ΕΕ L 198 της , σ. 6. ( 5 ) ΕΕ L 262 της , σ. 1. ( 6 ) ΕΕ L 271 της , σ. 7. ( 7 ) ΕΕ L 280 της , σ. 1. ( 8 ) ΕΕ L 280 της , σ. 9. ( 9 ) ΕΕ L 280 της , σ. 17. ( 10 ) ΕΕ L 286 της , σ. 15. ( 11 ) ΕΕ L 321 της , σ. 8. ( 12 ) ΕΕ L 332 της , σ. 7. ( 13 ) ΕΕ L 133 της , σ. 1. ( 14 ) ΕΕ L 393 της , σ. 1.

6 2001R2535 EL των δασμολογικών ποσοστώσεων με μειωμένο δασμό που προβλέπονται για τις εισαγωγές με προέλευση τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τις χώρες ΑΚΕ, την Τουρκία και τη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής, θα πρέπει, αφενός, να συνοδεύεται η αίτηση εκδόσεως πιστοποιητικού εισαγωγής από τη σύσταση υψηλότερης εγγύησης απαυτή που ισχύει για τις κανονικές εισαγωγές και, αφετέρου, να καθοριστούν ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί η κατανομή των ποσοστώσεων κατά τη διάρκεια του έτους και να καθοριστεί η διαδικασία χορήγησης των πιστοποιητικών, καθώς και η διάρκεια ισχύος τους. (7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η σοβαρότητα των αιτήσεων πιστοποιητικών εισαγωγής, να αποφευχθούν οι κερδοσκοπίες και να διασφαλιστεί στο έπακρο η χρησιμοποίηση των ποσοστώσεων που έχουν ανοιχθεί, θα πρέπει να περιοριστεί η ποσότητα κάθε αίτησης σε 10 % της υπό εξέταση ποσόστωσης, να καταργηθεί η δυνατότητα άρνησης της έκδοσης του πιστοποιητικού στην περίπτωση που ο συντελεστής χορήγησης είναι κατώτερος του 0,8, να ανοίξουν οι ποσοστώσεις μόνο στους εμπορευόμενους που εισήγαγαν ή εξήγαγαν τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο των ποσοστώσεων, να καθοριστούν κριτήρια επιλεξιμότητας για την υποβολή αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικών με την απαίτηση υποβολής εγγράφων που αποδεικνύουν την ιδιότητα του εμπορευόμενου για κάθε αιτούντα και την τακτικότητα των δραστηριοτήτων του, καθώς και να περιοριστεί ο αριθμός των αιτήσεων ανά εμπορευόμενο σε μία μόνο αίτηση πιστοποιητικού ανά ποσόστωση. Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των εθνικών διοικήσεων όσον αφορά τη διαδικασία επιλογής και αποδοχής των επιλέξιμων αιτήσεων, θα πρέπει να προβλεφθεί η διαδικασία έγκρισης των επιλέξιμων αιτούντων και η κατάρτιση καταλόγου με τους εγκεκριμένους αιτούντες, ο οποίος θα ισχύει για ένα χρόνο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των διατάξεων όσον αφορά τον αριθμό των αιτήσεων, θα πρέπει να προβλεφθούν κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον περιορισμό αυτό. (8) Τα προϊόντα, τα οποία αποτελούν το αντικείμενο συναλλαγών στο πλαίσιο της διαδικασίας ενεργητικής ή παθητικής τελειοποίησης, δεν αποτελούν το αντικείμενο ούτε εισαγωγής, και συνεπώς θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία, ούτε εξαγωγής και, ως εκ τούτου, δεν έχουν ληφθεί ποτέ υπόψη για την επιλεξιμότητα των αιτούντων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1374/98. Θα πρέπει, για λόγους σαφήνειας, να διευκρινιστεί ότι οι συναλλαγές αυτές δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της ποσότητας αναφοράς που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό. (9) Για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που προσδιορίζονται ανά χώρα καταγωγής και οι οποίες καθορίζονται στον κατάλογο CXL και για τις ποσοστώσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Νορβηγία, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης των εισαγόμενων προϊόντων με την ονομασία των εν λόγω εμπορευμάτων καθώς και την τήρηση της δασμολογικής ποσόστωσης, θα πρέπει να γίνει χρήση του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής που εκδίδονται με καθορισμένη μορφή κατόπιν προσκόμισης των πιστοποιητικών «IMA 1» (inward monitoring arrangements), με την ευθύνη της χώρας

7 2001R2535 EL εξαγωγής. Το καθεστώς αυτό, δυνάμει του οποίου η χώρα εξαγωγής διασφαλίζει ότι τα εξαγόμενα προϊόντα ανταποκρίνονται στην περιγραφή τους, απλοποιεί αισθητά τη διαδικασία εισαγωγής. Το καθεστώς αυτό χρησιμοποιείται επίσης από τις τρίτες χώρες για τον έλεγχο της τήρησης των δασμολογικών ποσοστώσεων. (10) Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας θα πρέπει, ωστόσο, να υπόκειται το καθεστώς των πιστοποιητικών IMA 1 σε επαλήθευση των διασαφήσεων σε κοινοτική κλίμακα, η οποία θα στηρίζεται στη λήψη τυχαίου δείγματος από τις παρτίδες και στη χρησιμοποίηση διεθνώς αναγνωρισμένων στατιστικών μεθόδων και μεθόδων ανάλυσης. (11) Συμπληρωματικές ακριβείς ενδείξεις είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του καθεστώτος πιστοποιητικού ΙΜΑ 1, κυρίως, όσον αφορά τη συμπλήρωση, την έκδοση, την κατάργηση, την τροποποίηση και την αντικατάσταση των πιστοποιητικών από τον οργανισμό εκδόσεως του ΙΜΑ 1, τη διάρκεια της ισχύος τους και τους όρους για τη χρήση τους με το αντίστοιχο πιστοποιητικό εισαγωγής. Πρέπει επίσης να προβλεφθούν διατάξεις για το τέλος του έτους, σε σχέση με το συνήθη χρόνο αποστολής για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία του προϊόντος που καλύπτεται από το πιστοποιητικό IMA 1 και πρόκειται να εξαχθεί στη διάρκεια του επόμενου έτους. Τέλος, πρέπει να προβλεφθεί ο έλεγχος των διασαφήσεων εισαγωγής και ο έλεγχος στο τέλος του έτους, προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση της ποσόστωσης. (12) Το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας που εισάγεται στο πλαίσιο της ποσόστωσης «τρέχουσας πρόσβασης» πρέπει να προσδιορίζεται για να αποφεύγεται η χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή με πλήρη συντελεστή και η καταβολή ορισμένων ενισχύσεων. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να δοθούν ορισμένοι ορισμοί και να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να συμπληρώνεται το πιστοποιητικό IMA 1, ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου του βάρους και της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη σύνθεση του βουτύρου. (13) Κατά παρέκκλιση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, θα πρέπει επίσης η εισαγωγή βουτύρου Νέας Ζηλανδίας στο πλαίσιο της λεγόμενης ποσόστωσης «τρέχουσας πρόσβασης» να υπόκειται σε συμπληρωματικούς όρους, έτσι ώστε να συνδέεται η ποσότητα που καλύπτεται από πιστοποιητικό IMA 1 με την ποσότητα που καλύπτεται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό εισαγωγής και να απαιτείται η χρησιμοποίηση των δύο αυτών εγγράφων μία μόνο φορά με διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. (14) Το καναδικό cheddar αποτελεί επί του παρόντος το μόνο προϊόν που καλύπτεται από το καθεστώς πιστοποιητικού IMA 1, για το οποίο πρέπει να τηρείται μια ελάχιστη αξία «ελεύθερο στα σύνορα». Για το σκοπό αυτό, πρέπει να αναφέρονται στο πιστοποιητικό IMA 1 ο αγοραστής και το κράτος μέλος προορισμού.

8 2001R2535 EL (15) Λόγω μη ορθής διαχείρισης από τους οργανισμούς έκδοσης των πιστοποιητικών IMA 1 στη Νορβηγία, η οποία οδήγησε σε υπέρβαση των ποσοστώσεων, η Νορβηγία ζήτησε την αντικατάσταση των δύο οργανισμών που αναφέρονται στο παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1374/98 από έναν και μόνο οργανισμό που εξαρτάται άμεσα από το Υπουργείο Γεωργίας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα αυτό. (16) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1374/98 καθορίζει ότι οι εμπορευόμενοι που πρόκειται να εισαγάγουν ορισμένα τυριά καταγωγής Ελβετίας πρέπει να δεσμεύονται όσον αφορά την τήρηση ελάχιστης αξίας «ελεύθερο στα σύνορα» ώστε να επωφελούνται της προτιμησιακής μεταχείρισης για τα εν λόγω τυριά. Στο παρελθόν, η ένδειξη αυτή υπήρχε υποχρεωτικά στη θέση 17 του πιστοποιητικού ΙΜΑ 1, η οποία δεν υφίσταται πλέον. Θα πρέπει για λόγους σαφήνειας, να διευκρινιστούν με άλλο τρόπο η έννοια της αξίας «ελεύθερο στα σύνορα» και των όρων για τη διασφάλιση της τήρησής της. (17) Στο πλαίσιο των ειδικών διατάξεων που αφορούν τις προτιμησιακές εισαγωγές που δεν υπόκεινται σε ποσοστώσεις, οι οποίες αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1706/98, στο παράρτημα I του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της απόφασης αριθ. 1/98 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, στο παράρτημα IV της συμφωνίας με την Νότιο Αφρική και στο πλαίσιο της συμφωνίας με την Ελβετία, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εφαρμογή του μειωμένου δασμολογικού συντελεστή υπόκειται στην προσκόμιση της απόδειξης καταγωγής που προβλέπεται στα πρωτόκολλα των σχετικών συμφωνιών. (18) Προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των ιδίων πόρων και λαμβανομένης υπόψη της μέχρι σήμερα εμπειρίας, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν λεπτομερείς διατάξεις όσον αφορά τους ελέγχους κατά την εισαγωγή. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να διευκρινιστεί η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η παρτίδα που καλύπτεται από διασάφηση για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία δεν είναι σύμφωνη με την εν λόγω διασάφηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής παρακολούθηση των ποσοτήτων που τίθενται πράγματι σε ελεύθερη κυκλοφορία σε σχέση με τις ποσοστώσεις. (19) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΤΙΤΛΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται, εκτός αν υπάρχουν αντίθετες διατάξεις, σε κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, (στο εξής «γαλακτοκομικά προϊόντα»), συμπεριλαμβανομένων των

9 2001R2535 EL εισαγωγών για τις οποίες δεν ισχύουν ποσοτικοί περιορισμοί ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος και απαλλαγμένων από δασμούς και φόρους ισοδυνάμου αποτελέσματος στο πλαίσιο των έκτακτων εμπορικών μέτρων που έχει θεσπίσει η Κοινότητα για ορισμένες χώρες και εδάφη. M25 Άρθρο 2 Τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής ( 1 ). Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού εισαγωγής και το ποσό της προς καταβολή εγγύησης καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι του εν λόγω κανονισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος κανονισμού. Ισχύουν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής ( 2 ), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό. Άρθρο 3 M25 2. Η αίτηση πιστοποιητικού καθώς και το πιστοποιητικό αναφέρουν στην θέση 16 τον οκταψήφιο κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας (στο εξής κωδικός ΣΟ) του οποίου προηγείται, ανάλογα με την περίπτωση, η ένδειξη «ex». Το πιστοποιητικό ισχύει μόνο για το προϊόν που ορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο. M19 Ωστόσο, όταν τα πιστοποιητικά εκδίδονται στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής, που προβλέπονται στο κεφάλαιο I και στο τμήμα 2 του κεφαλαίου III του τίτλου 2, ισχύουν για όλους τους κωδικούς ΣΟ που εμπίπτουν στον ίδιο αριθμό ποσόστωσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο εφαρμοζόμενος δασμός είναι ο ίδιος. M25 4. Το πιστοποιητικό εκδίδεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα υποβολής της αίτησης. Άρθρο 4 1. Ο κωδικός ΣΟ , στον οποίο κατατάσσονται τα τυριά που προορίζονται για μεταποίηση, εφαρμόζεται μόνο στις εισαγωγές. M2 2. Οι κωδικοί ΣΟ και εφαρμόζονται μόνο στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής και προέλευσης Ελβετίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20. M19 ( 1 ) ΕΕ L 114 της , σ. 3. ( 2 ) ΕΕ L 238 της , σ. 13.

10 2001R2535 EL ΤΙΤΛΟΣ 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΔΑΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Εισαγωγές στο πλαίσιο ποσοστώσεων που έχει ανοίξει η κοινότητα βάσει μόνο του πιστοποιητικού εισαγωγής Τ μ ή μ α 1 Άρθρο 5 Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων στο πλαίσιο των ακόλουθων ποσοστώσεων: α) ποσοστώσεις που δεν προσδιορίζονται ανά χώρα καταγωγής και αναφέρονται στον κατάλογο των παραχωρήσεων CXL M16 M24 M27 M24 M19 στ) ποσοστώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα 2 της συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ελβετίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/309/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου και της Επιτροπής ( 1 ). M13 M7 M19 M24 η) ποσοστώσεις που προβλέπονται από την απόφαση 2003/465/ΕΚ του Συμβουλίου ( 2 ) θ) ποσοστώσεις που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2007/138/ΕΚ του Συμβουλίου ( 3 ) ι) η ποσόστωση αριθ που προβλέπεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου ( 4 ). ( 1 ) ΕΕ L 114 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 156 της , σ. 48. ( 3 ) ΕΕ L 61 της , σ. 28. ( 4 ) ΕΕ L 20 της , σ. 1.

11 2001R2535 EL Άρθρο 6 M17 C6 Οι δασμολογικές ποσοστώσεις, οι προς εφαρμογή δασμοί, οι ετήσιες ανώτατες ποσότητες εισαγωγών, οι περίοδοι δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής και η κατανομή τους σε δύο ίσα μέρη για εξάμηνες περιόδους παρατίθενται στο παράρτημα I. M1 Οι ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρη B, Δ, και ΣΤ κατανέμονται, για κάθε έτος εισαγωγής, σε ίσα μέρη σε δύο εξάμηνες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιουλίου και την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Τ μ ή μ α 2 Άρθρο 7 Οι υποβάλλοντες αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής πρέπει να έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στην οποία είναι εγκατεστημένος. Η αρχή αυτή χορηγεί έναν αριθμό έγκρισης σε κάθε εμπορευόμενο που εγκρίνει. M17 C6 Άρθρο 8 Κατά παρέκκλιση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, παρέχεται σε κάθε εμπορευόμενο που υποβάλλει, πριν από την 1η Απριλίου κάθε έτους, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος και στο οποίο είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ΦΠΑ, αίτηση συνοδευόμενη από την απόδειξη ότι κατά τη διάρκεια και των δύο παρελθόντων ημερολογιακών ετών εισήγαγε στην Κοινότητα ή/και εξήγαγε από την Κοινότητα τουλάχιστον 25 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων που υπάγονται στο κεφάλαιο 04 της συνδυασμένης ονοματολογίας. M18 Άρθρο 9 Πριν από την M22 1η Μαΐου, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τους αιτούντες για το αποτέλεσμα της διαδικασίας έγκρισης και, κατά περίπτωση, του γνωστοποιεί τον αριθμό της έγκρισής τους. Η έγκριση ισχύει για ένα έτος. M1 Άρθρο 10 M22 1. Κάθε έτος, πριν από τις 20 Μαΐου, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3, τον κατάλογο των εισαγωγέων που έχουν εγκρίνει, τον οποίο η Επιτροπή διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών. Μόνον οι εισαγωγείς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων από την 1η Ιουνίου του επόμενου έτους, για τις εισαγωγές κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 14.

12 2001R2535 EL M1 2. Μετά από αίτηση των υποψηφίων για προσχώρηση χωρών για τις οποίες έχει ανοίξει ποσόστωση εισαγωγής, η Επιτροπή μπορεί να διαβιβάσει τον κατάλογο των εγκεκριμένων επιχειρηματιών με την επιφύλαξη ότι για την προβλεπόμενη διαβίβαση έχει λάβει τη συγκατάθεση των επιχειρηματιών που αναγράφονται στον κατάλογο. Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες για να ζητήσουν τη συγκατάθεση των επιχειρηματιών. 3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τον κατάλογο των εγκεκριμένων επιχειρηματιών σύμφωνα με το υπόδειγμα που εμφαίνεται στο παράρτημα XIV στο μέρος Α, του οποίου περιλαμβάνονται οι εγκεκριμένοι επιχειρηματίες που έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους σύμφωνα με την παράγραφο 2, και στο μέρος B του παραρτήματος αυτού οι άλλοι εγκεκριμένοι επιχειρηματίες. Τ μ ή μ α 3 Άρθρο 11 Οι αιτήσεις πιστοποιητικών υποβάλλονται μόνο στο κράτος μέλος έγκρισης. Στις αιτήσεις αυτές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης του εμπορευόμενου. M17 C6 Άρθρο 13 M24 1. Η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού μπορεί να αναφέρει έναν ή περισσότερους από τους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στο παράρτημα Ι για την ίδια ποσόστωση και πρέπει να αναφέρει την αιτούμενη ποσότητα για κάθε διαφορετικό κωδικό. Ωστόσο, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό για κάθε διαφορετικό κωδικό. 2. Η αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού αφορά τουλάχιστον 10 τόνους και κατ ανώτατο όριο την ποσότητα που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο της ποσόστωσης για την περίοδο των έξι μηνών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6. Ωστόσο, για τις ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχείο α), η αίτηση πιστοποιητικού αφορά κατ ανώτατο όριο 10 % της ποσότητας που έχει καθοριστεί. M17 C6 Άρθρο 14 M22 1. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβληθούν μόνον: α) από τις 20 έως τις 30 Νοεμβρίου, όσον αφορά τις εισαγωγές κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους

13 2001R2535 EL C8 β) από την 1η έως τις 10 Ιουνίου, όσον αφορά τις εισαγωγές κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. 2. Το ποσό της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1291/2000 είναι ίσο με 35 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους προϊόντος. M17 C6 Τ μ ή μ α 4 Άρθρο 15 Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από εκείνη που ακολουθεί το τέλος της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για κάθε προϊόν. Η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει τις αιτηθείσες ποσότητες για κάθε αριθμό ποσόστωσης και κωδικό ΣΟ. Οι κοινοποιήσεις γίνονται σε ξεχωριστά έντυπα για κάθε ποσόστωση. Άρθρο 16 M17 C6 1. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 15. M22 3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν μόνον κατά τη διάρκεια της υποπεριόδου για την οποία έχουν εκδοθεί. Τα πιστοποιητικά εισαγωγής στη θέση 24 φέρουν μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο παράρτημα XX. 4. Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εκχωρούνται μόνο στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το τμήμα 2. Κατά την εκχώρηση του πιστοποιητικού, ο εκχωρητής ενημερώνει τον οργανισμό έκδοσης του πιστοποιητικού σχετικά με τον αριθμό έγκρισης του εκδοχέα. Άρθρο 17 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η εισαγόμενη ποσότητα δυνάμει των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει εκείνη που αναφέρεται στις θέσεις 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής. Ο αριθμός «0» εγγράφεται για το σκοπό αυτό στη θέση 19 του εν λόγω πιστοποιητικού. Άρθρο Η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν: α) στη θέση 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής

14 2001R2535 EL M1 β) στη θέση 15, η περιγραφή του προϊόντος που εμφαίνεται στο παράρτημα I, ή ελλείψει αυτής, η περιγραφή της συνδυασμένης ονοματολογίας ή του κωδικού ΣΟ που εμφαίνεται στη σχετική ποσόστωση M17 C6 M17 C6 γ) στη θέση 16, ο κωδικός ΣΟ όπως αναφέρεται στη σχετική ποσόστωση, εφόσον απαιτείται, προσθέτοντας προηγουμένως την ένδειξη «ex» δ) στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα XV. 2. Το πιστοποιητικό καθιστά υποχρεωτική την εισαγωγή από τη χώρα που αναγράφεται στη θέση 8, με εξαίρεση τις εισαγωγές στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Α. Άρθρο 19 M11 C5 1. Ο μειωμένος δασμολογικός συντελεστής εφαρμόζεται μόνον εφόσον κατατεθεί η διασάφιση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία συνοδευόμενη από την άδεια εισαγωγής και, στην περίπτωση των εισαγωγών που αναφέρονται κατωτέρω, το αποδεικτικό καταγωγής που έχει εκδοθεί κατ εφαρμογή, αντιστοίχως, των ακόλουθων πρωτοκόλλων: M16 M24 M27 M24 C5 ε) πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972 ( 1 ) στ) πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας με την Ιορδανία ζ) κανόνες αναφερόμενοι στο σημείο 10 της συμφωνίας με τη Νορβηγία M19 M24 η) πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας με την Ισλανδία. ι) οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 55/2008. ( 1 ) ΕΕ L 300 της , σ. 189.

15 2001R2535 EL Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εισαγόμενων προϊόντων βάσει των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α) και β) υπόκειται, είτε στην προσκόμιση του πιστοποιητικού ευρώ 1, είτε στην προσκόμιση διασάφησης από τον εξαγωγέα σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω πρωτοκόλλων. M26 M6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ια Εισαγωγές στο πλαίσιο των ποσοστώσεων, των οποίων η διαχείριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 308α έως 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 M27 Άρθρο 19α 1. Το άρθρο 308α, το άρθρο 308β και το άρθρο 308γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 εφαρμόζονται στις ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα VΙΙα και προβλέπονται: α) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 312/2003 του Συμβουλίου ( 1 ) β) στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 747/2001 του Συμβουλίου ( 2 ) γ) στο παράρτημα IV κατάλογος 4 της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία με τη Νότια Αφρική ( 3 ) δ) στο παράρτημα Ι του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της απόφασης αριθ. 1/98 του συμβουλίου σύνδεσης ΕΚ Τουρκίας ( 4 ). 2. Οι εισαγωγές βάσει των ποσοστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υπόκεινται στην προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής. 2α. Για την ποσόστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), το άρθρο 308γ παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 δεν εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ποσόστωσης από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου Η εφαρμογή μειωμένου δασμού υπόκειται στην υποβολή αποδεικτικών στοιχείων καταγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με: α) το παράρτημα III της συμφωνίας με τη Δημοκρατία της Χιλής β) το πρωτόκολλο 4 της συμφωνίας με το Ισραήλ γ) το πρωτόκολλο 1 της συμφωνίας με τη Νότια Αφρική ( 5 ) δ) το πρωτόκολλο αριθ. 3 της απόφασης αριθ. 1/98 του συμβουλίου σύνδεσης ΕΚ Τουρκίας. ( 1 ) ΕΕ L 46 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 109 της , σ. 2. ( 3 ) ΕΕ L 311 της , σ. 1. ( 4 ) ΕΕ L 86 της , σ. 1. ( 5 ) ΕΕ L 311 της , σ. 298.

16 2001R2535 EL ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Εισαγωγές εκτός ποσοστώσεων βάσει μόνο του πιστοποιητικού εισαγωγής Άρθρο Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις προτιμησιακές εισαγωγές που δεν υπόκεινται σε ποσοστώσεις και αναφέρονται στις ακόλουθες συμφωνίες και πράξεις: M24 β) στο πρωτόκολλο αριθ. 1 της απόφασης αριθ. 1/98 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, παράρτημα Ι γ) στη συμφωνία με τη Νότιο Αφρική, παράρτημα IV M23 δ) Το παράρτημα 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων. 2. Τα σχετικά προϊόντα, καθώς και οι εφαρμοζόμενοι δασμολογικοί συντελεστές παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ. M23 Άρθρο Η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν: α) στη θέση 8, την ένδειξη της χώρας καταγωγής β) στη θέση 15: i) για τις εισαγωγές καταγωγής Τουρκίας και Ελβετίας: την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος από τα παραρτήματα ΙΙ, μέρη Β και Δ αντιστοίχως ii) για τις λοιπές εισαγωγές: την αναλυτική περιγραφή του προϊόντος και ιδίως την πρώτη ύλη που έχει χρησιμοποιηθεί και την περιεκτικότητα κατά βάρος (%) σε λιπαρές ουσίες. Για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 πρέπει επίσης να αναφέρονται η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς ύλης και η περιεκτικότητα κατά βάρος (%) σε ύδωρ στη μη λιπαρή ουσία γ) στη θέση 16, τον κωδικό ΣΟ όπως αναφέρεται στο σχετικό παράρτημα, του οποίου προηγείται, εφόσον απαιτείται, η ένδειξη «ex» M16 δ) στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα XVI.

17 2001R2535 EL Το πιστοποιητικό καθιστά υποχρεωτική την εισαγωγή από τη χώρα που αναγράφεται στη θέση 8. M17 C6 Άρθρο 22 Η εφαρμογή του μειωμένου δασμολογικού συντελεστή υπόκειται στην υποβολή διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία συνοδεύεται από το πιστοποιητικό εισαγωγής και την απόδειξη καταγωγής που εκδίδεται κατ' εφαρμογή, αντιστοίχως, των διατάξεων των ακόλουθων πρωτοκόλλων: M24 β) πρωτόκολλο αριθ. 3 της απόφασης αριθ. 1/98 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας γ) πρωτόκολλο αριθ. 1 της συμφωνίας με τη Νότιο Αφρική δ) πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου 1972 ( 1 ), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 1/2001 της μεικτής επιτροπής ΕΚ- Ελβετίας, στις 24ης Ιανουαρίου 2001 ( 2 ). M1 M23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙα ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 22α 1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις προτιμησιακές εισαγωγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων. 2. Όλα τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 προέλευσης Ελβετίας απαλλάσσονται από τους εισαγωγικούς δασμούς και από την προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής. 3. Η απαλλαγή από τους δασμούς εφαρμόζεται μόνο μετά την προσκόμιση της διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία συνοδεύεται από την απόδειξη καταγωγής που εκδίδεται κατ εφαρμογή του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου ( 1 ) ΕΕ L 300 της , σ ( 2 ) ΕΕ L 51 της , σ. 40.

18 2001R2535 EL ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Εισαγωγές βάσει πιστοποιητικού εισαγωγής που καλύπτεται από πιστοποιητικό «Ιnward Μonitoring Αrrangement» (IMA 1) M18 Τ μ ή μ α 1 Άρθρο 24 M25 M18 M17 C6 1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στις εισαγωγές βάσει των ποσοστώσεων για προσδιοριζόμενες χώρες καταγωγής που παρατίθενται στον αναφερόμενο στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος Β πίνακα CXL. 2. Οι εφαρμοστέοι δασμοί και οι ανώτατες ποσότητες εισαγωγών ανά περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος Β του παρόντος κανονισμού. 3. Καμία αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού δεν γίνεται δεκτή εάν δεν καταβληθεί στον αρμόδιο οργανισμό το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. της ημέρας υποβολής της αίτησης εγγύηση ύψους 10 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους προϊόντος. 4. Το πιστοποιητικό ισχύει από την πραγματική ημερομηνία έκδοσής του, κατά την έννοια του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, έως το τέλος του τρίτου μήνα μετά την ημερομηνία αυτή. Άρθρο Τα πιστοποιητικά εισαγωγής προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος Β με τον αναφερόμενο δασμολογικό συντελεστή εκδίδονται μόνο κατόπιν προσκόμισης του αντίστοιχου πιστοποιητικού IMA 1 για τη συνολική καθαρή ποσότητα που αναφέρεται σ αυτά. Τα πιστοποιητικά IMA 1 πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των άρθρων 29 έως 33. Στο πιστοποιητικό εισαγωγής πρέπει να εμφαίνονται ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού IMA Πιστοποιητικά εισαγωγής μπορούν να εκδοθούν μόνο αφού η αρμόδια αρχή επαληθεύσει ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχείο ε). Οι οργανισμοί έκδοσης πιστοποιητικών διαβιβάζουν στην Επιτροπή αντίγραφο του πιστοποιητικού ΙΜΑ 1 που έχει κατατεθεί με κάθε αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής, την ημέρα κατάθεσής του και ώρα (ώρα Βρυξελλών) το αργότερο. Οι οργανισμοί έκδοσης πιστοποιητικών εκδίδουν τα πιστοποιητικά εισαγωγής την τέταρτη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή των αιτήσεων, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή δεν έχει λάβει ειδικά μέτρα πριν από την ημερομηνία αυτή. Ο αρμόδιος για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής οργανισμός κρατά το πρωτότυπο κάθε πιστοποιητικού ΙΜΑ 1 που του υποβάλλεται

19 2001R2535 EL Άρθρο Η ισχύς του πιστοποιητικού ΙΜΑ 1 διαρκεί από την ημερομηνία έκδοσής του έως το τέλος του επόμενου όγδοου μήνα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την ισχύ του αντίστοιχου πιστοποιητικού εισαγωγής, ούτε την 31η Δεκεμβρίου του έτους εισαγωγής για το οποίο εκδίδεται. 2. Από την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους, μπορούν να εκδίδονται πιστοποιητικά ΙΜΑ 1 που ισχύουν από την 1η του επόμενου Ιανουαρίου για τις ποσότητες που εισάγονται στο πλαίσιο της ποσόστωσης για το εν λόγω έτος εισαγωγής. Ωστόσο, οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής υποβάλλονται μόνο την πρώτη εργάσιμη μέρα του έτους εισαγωγής. M18 3. Οι περιπτώσεις στις οποίες ένα πιστοποιητικό ΙΜΑ 1 μπορεί να καταργηθεί, να τροποποιηθεί, να αντικατασταθεί ή να διορθωθεί αναφέρονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ. Άρθρο 27 Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η εισαγόμενη ποσότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει την ποσότητα που αναφέρεται στις θέσεις 17 και 18 του πιστοποιητικού εισαγωγής. Για το σκοπό αυτό, αναγράφεται στη θέση 19 του πιστοποιητικού ο αριθμός «0». Άρθρο Η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό περιλαμβάνουν: α) στις θέσεις 7 και 8, την εγγραφή της χώρας προέλευσης και καταγωγής β) στη θέση 15, την περιγραφή των προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ γ) στη θέση 16, ο κωδικός ΣΟ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ, των οποίων προηγείται, εφόσον απαιτείται, η ένδειξη «ex» M16 M17 C6 δ) στη θέση 20, εφόσον απαιτείται, τον αριθμό ποσόστωσης, τον αριθμό πιστοποιητικού ΙΜΑ 1 και την ημερομηνία έκδοσής του με μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα XVI. 2. Το πιστοποιητικό καθιστά υποχρεωτική την εισαγωγή από την χώρα καταγωγής που αναφέρεται στη θέση 8.

20 2001R2535 EL Άρθρο Το πιστοποιητικό IMA 1 συμπληρώνεται σε έντυπο το υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα IX, με εξαίρεση το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας, και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο. 2. Η θέση 3 του πιστοποιητικού IMA 1, σχετικά με τον αγοραστή, και η θέση 6, σχετικά με τη χώρα προορισμού, δεν συμπληρώνονται, εκτός από την περίπτωση του τυριού cheddar, το οποίο προβλέπεται στην ποσόστωση αριθ του παραρτήματος III. Άρθρο Το μέγεθος του εντύπου που αναφέρεται στο άρθρο 29 είναι mm. Το χαρτί που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να ζυγίζει τουλάχιστον 40 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο και να έχει λευκό χρώμα. 2. Τα έντυπα τυπώνονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας. Εξάλλου, μπορούν να τυπωθούν και να συμπληρωθούν στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας εξαγωγής. 3. Το έντυπο συμπληρώνεται είτε με γραφομηχανή είτε με το χέρι. Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να συμπληρωθεί με κεφαλαία γράμματα. 4. Κάθε πιστοποιητικό IMA 1 έχει αύξοντα αριθμό που δίδεται από τον οργανισμό εκδόσεως. Άρθρο Το πιστοποιητικό IMA 1 συμπληρώνεται και κάθε μορφή παρουσίασης των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα III. 2. Το πιστοποιητικό IMA 1 πρέπει να περιλαμβάνει, για κάθε είδος προϊόντος και κάθε μορφή παρουσίασης, με εξαίρεση το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας, τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XI. M17 C6 Άρθρο Αντίγραφο του πιστοποιητικού IMA 1 υποβάλλεται, δεόντως επικυρωμένο, μαζί με το αντίστοιχο πιστοποιητικό εισαγωγής και τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται, στις τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής τη στιγμή υποβολής της διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 26 παράγραφος 1, υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

21 2001R2535 EL Το πιστοποιητικό IMA 1 ισχύει μόνο εφόσον έχει συμπληρωθεί και θεωρηθεί δεόντως από οργανισμό εκδόσεως που αναφέρεται στο παράρτημα XII. 3. Το πιστοποιητικό IMA 1 είναι δεόντως θεωρημένο όταν αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης και φέρει τη σφραγίδα του οργανισμού έκδοσης και την υπογραφή του προσώπου ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να το υπογράψουν. Άρθρο Ένας οργανισμός έκδοσης περιλαμβάνεται στο παράρτημα XII μόνον εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) είναι αναγνωρισμένος με την ιδιότητα αυτή στη χώρα εξαγωγής β) αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαληθεύει τις ενδείξεις που αναφέρονται στα πιστοποιητικά γ) δεσμεύεται να παρέχει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματός τους, κάθε χρήσιμη και απαραίτητη πληροφορία για την εκτίμηση των ενδείξεων που αναφέρονται στα πιστοποιητικά δ) δεσμεύεται, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ Α, να εκδίδει το πιστοποιητικό ΙΜΑ 1 για τη συνολική ποσότητα που καλύπτεται απ'αυτό πριν το προϊόν που καλύπτεται από το πιστοποιητικό εγκαταλείψει το έδαφος της χώρας που το εκδίδει ε) δεσμεύεται να διαβιβάζει στην Επιτροπή με φαξ, αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού IMA 1 θεωρημένου για το σύνολο της ποσότητας την οποία καλύπτει, την ημερομηνία της εκδόσεώς του ή το αργότερο εντός του επταημέρου που ακολουθεί την ημερομηνία αυτή και, εφόσον απαιτείται, να κοινοποιεί κάθε κατάργηση, διόρθωση ή τροποποίηση στ) Όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 αναλαμβάνει να κοινοποιεί στην Επιτροπή, έως τις 15 Ιανουαρίου, για κάθε ποσόστωση χωριστά: i) τον αριθμό των πιστοποιητικών ΙΜΑ 1 που έχουν εκδοθεί για το προηγούμενο έτος ποσοστώσεων, με τους αριθμούς αναγνώρισης και την ποσότητα που καλύπτουν καθώς και τον συνολικό αριθμό των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί και τη συνολική ποσότητα που καλύπτουν για το εν λόγω έτος ποσοστώσεων ii) την κατάργηση, διόρθωση ή τροποποίηση των εν λόγω πιστοποιητικών ΙΜΑ 1 ή τη χορήγηση αντιγράφων των πιστοποιητικών ΙΜΑ 1, όπως προβλέπεται στο παράρτημα VΙΙΙ παράγραφοι 1 έως 5 και στο άρθρο 32 παράγραφος 1, καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο. 2. Το παράρτημα XII αναθεωρείται όταν δεν πληρούται ο όρος της παραγράφου 1 στοιχείο α) ή όταν ο οργανισμός έκδοσης δεν τηρεί μία των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει.

22 2001R2535 EL M18 Τ μ ή μ α 2 Άρθρο Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στις εισαγωγές βουτύρου Νέας Ζηλανδίας βάσει των ποσοστώσεων αριθ και που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος Α του παρόντος κανονισμού. 2. Εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 27 και 30, του άρθρου 31 παράγραφος 1, του άρθρου 32 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ). 3. Η έκφραση «τουλάχιστον έξι εβδομάδων» στην περιγραφή της ποσόστωσης για το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας σημαίνει παλαιότητα τουλάχιστον έξι εβδομάδων κατά την ημερομηνία κατάθεσης στις τελωνειακές αρχές της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία. 4. Οι δασμολογικές ποσοστώσεις, ο εφαρμοστέος δασμός και οι ανώτατες ποσότητες εισαγωγών ανά περίοδο ή υποπερίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος Α. Άρθρο 34a 1. Οι ποσοστώσεις υποδιαιρούνται σε δύο τμήματα, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος Α: α) η ποσόστωση αριθ (στο εξής «τμήμα Α») κατανέμεται μεταξύ εισαγωγέων της Κοινότητας που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και μπορούν να αποδείξουν: i) για το έτος ποσοστώσεων 2007, ότι πραγματοποίησαν εισαγωγές βάσει της ποσόστωσης αριθ κατά το 2006, ii) για το έτος ποσοστώσεων 2008, ότι πραγματοποίησαν εισαγωγές βάσει μίας από τις ποσοστώσεις αριθ , και κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, iii) για τα επόμενα έτη ποσοστώσεων, ότι πραγματοποίησαν εισαγωγές βάσει μίας από τις ποσοστώσεις αριθ , και στη διάρκεια των 24 μηνών πριν από τον Νοέμβριο του προηγούμενου από το έτος ποσοστώσεων έτους C7 M18 β) η ποσόστωση αριθ (στο εξής «τμήμα Β») προορίζεται αποκλειστικά για τους αιτούντες που: i) έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, ή ii) προκειμένου για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2007, είναι εγκατεστημένοι στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2018/2006 της Επιτροπής ( 1 ), και οι οποίοι ( 1 ) Βλέττε σελίδα 46 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

23 2001R2535 EL M18 iii) μπορούν να αποδείξουν ότι κατά το δωδεκάμηνο πριν από τον Νοέμβριο του προηγούμενου από το έτος ποσοστώσεων έτους, εισήγαγαν στην Κοινότητα ή/και εξήγαγαν από αυτήν τουλάχιστον 100 τόνους γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων που υπάγονται στο κεφάλαιο 04 της συνδυασμένης ονοματολογίας στο πλαίσιο τουλάχιστον τεσσάρων διαφορετικών πράξεων. Ωστόσο, για τα έτη ποσοστώσεων 2007 και 2008, το ανωτέρω δωδεκάμηνο είναι το ημερολογιακό έτος 2006 και το 2007, αντίστοιχα. 2. Τα αποδεικτικά εμπορικής δραστηριότητας που αναφέρονται στο στοιχείο α) και στο στοιχείο β) σημεία (ii) και (iii) της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα δύο εξάμηνα του έτους ποσοστώσεων. M26 M18 3. Αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού μπορούν να υποβάλλονται μόνο κατά τις περιόδους που ορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος Για να είναι αποδεκτές, οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού εισαγωγής μπορούν να αφορούν, ανά αιτούντα: α) στην περίπτωση του τμήματος Α, το 125 % κατ ανώτατο όριο: i) για το έτος ποσοστώσεων 2007, της ποσότητας προϊόντων που εισήγαγε βάσει της ποσόστωσης αριθ κατά το 2006, ii) για το έτος ποσοστώσεων 2008, της συνολικής ποσότητας προϊόντων που εισήγαγε βάσει των ποσοστώσεων αριθ , και κατά τα έτη 2006 και 2007, iii) για τα επόμενα έτη ποσοστώσεων, των ποσοτήτων που εισήγαγε βάσει μίας από τις ποσοστώσεις αριθ , και στη διάρκεια των 24 μηνών πριν από το Νοέμβριο του προηγούμενου από το έτος ποσοστώσεων έτους β) στην περίπτωση του τμήματος Β, τουλάχιστον 20 τόνους με ανώτατο όριο το 10 % της διαθέσιμης για την υποπερίοδο ποσόστωσης, με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες μπορούν να αποδείξουν κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους μέλους ότι πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 στοιχείο β). Τα ανωτέρω αποδεικτικά υποβάλλονται κατά την κατάθεση των αιτήσεων έκδοσης πιστοποιητικού. Εφόσον πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ταυτόχρονα αιτήσεις βάσει και των δύο τμημάτων της ποσόστωσης. Πρέπει να υποβάλλονται χωριστές αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού για το τμήμα Α και για το τμήμα Β. Η απόδειξη εισαγωγής ή εξαγωγής παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 5 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/ Αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού μπορούν να υποβάλλονται μόνο στο κράτος μέλος έγκρισης και πρέπει να φέρουν τον αριθμό έγκρισης του εισαγωγέα.

24 2001R2535 EL M18 Άρθρο 35 Το ποσό της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 ανέρχεται σε 35 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους του προϊόντος. M26 Άρθρο 35a 1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για κάθε προϊόν, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. M18 2. Η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει τις αιτούμενες ποσότητες για κάθε αριθμό ποσόστωσης, με ανάλυση κατά κωδικό ΣΟ. M26 Το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή το όνομα και τη διεύθυνση των αιτούντων, ανά αριθμό ποσόστωσης. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, με χρήση του εντύπου που διατίθεται στα κράτη μέλη από την Επιτροπή. M18 3. Η Επιτροπή αποφασίζει εντός πέντε εργασίμων ημερών από τη λήξη της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 προθεσμίας κοινοποίησης σε ποιο βαθμό μπορούν να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις. Εφόσον οι αιτούμενες ποσότητες δεν υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες της ποσόστωσης, η Επιτροπή δεν λαμβάνει απόφαση και εκδίδονται τα πιστοποιητικά για τις αιτούμενες ποσότητες. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού στο πλαίσιο μιας επιμέρους ποσόστωσης αφορούν ποσότητα που υπερβαίνει τη διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη περίοδο, η Επιτροπή εφαρμόζει ενιαίο συντελεστή κατανομής στις ποσότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση. Το τμήμα της εγγύησης που αντιστοιχεί στη μη χορηγούμενη ποσότητα αποδεσμεύεται. Εάν για μια επιμέρους ποσόστωση, η εφαρμογή του συντελεστή κατανομής έχει ως συνέπεια τη χορήγηση πιστοποιητικών για ποσότητες κάτω των 20 τόνων ανά αίτηση, οι αντίστοιχες διαθέσιμες ποσότητες χορηγούνται από τα οικεία κράτη μέλη με κλήρωση πιστοποιητικών, που το καθένα καλύπτει 20 τόνους, μεταξύ των αιτούντων στους οποίους θα χορηγούνταν ποσότητες κάτω των 20 τόνων ως επακόλουθο της εφαρμογής του συντελεστή κατανομής. Σε περίπτωση που μετά τη διαίρεση σε παρτίδες των 20 τόνων απομένει ποσότητα μικρότερη των 20 τόνων, η εν λόγω ποσότητα θεωρείται ως μία παρτίδα. Η εγγύηση για τις αιτήσεις που δεν ικανοποιούνται στο πλαίσιο της χορήγησης με κλήρωση αποδεσμεύεται αμέσως. 4. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στη παράγραφο 3.

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0969 EL 01.01.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 449/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 3 PART 1/4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 672 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010R0479 EL 01.05.2015 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 479/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023665 ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 2.2.2017 EP-PE_TC1-COD(2015)0112 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Φεβρουαρίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.4.207 EP-PE_TC-COD(206)025 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Απριλίου 207 εν όψει της έγκρισης κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2012 COM(2012) 115 final 2012/0054 (COD) C7-0079/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1995R1517 EL 01.07.1995 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1517/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 1995 για τις λεπτοµέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2010 (OR. en) 8046/10 Διοργανικός φάκελος: 2010/0814 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 51 COMIX 246 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 200 (OR. en) 8046/0 Διοργανικός φάκελος: 200/084 (NLE) SCH-EVAL 45 SIRIS 5 COMIX 246 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι

B7-0080/361. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι 6.3.2013 B7-0080/361 361 Αιτιολογική σκέψη 115 (115) Για να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες περιπτώσεις που δικαιολογούν πλήρη ή μερική επιλεξιμότητα για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και για να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 386 final 2014/0197 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

2003R1709 EL

2003R1709 EL 2003R1709 EL 01.04.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1709/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 07.04.2016 019.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 64/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 64/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, Μαρτίου 207 (OR. en) 206/0075 (COD) LEX 720 PE-CONS 64//6 REV VISA 44 COEST 344 COMIX 852 CODEC 93 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1235 EL 28.06.2011 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

A8-0274/1. Τροπολογία 1 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0274/1. Τροπολογία 1 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.3.07 A8-074/ Τροπολογία Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση A8-074/06 Mariya Gabriel Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 245 final 2017/0098 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

02008R1235 EL

02008R1235 EL 02008R1235 EL 24.08.2016 021.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 26.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990L0427 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A

13584/16 ΧΜΑ/μκρ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού του 2016: Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.2.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 119/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Φεβρουαρίου 2009 για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή μερών αυτών από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

13078/15 CH/ag,alf DGC 1A

13078/15 CH/ag,alf DGC 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0240 (NLE) 13078/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: WTO 223 SERVICES 39 COMER 135 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ που επιτρέπει στη Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 4Α Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ε.Ε. Παρ. III(I) 3699 Κ.Δ.Π. 634/2003 Αρ. 3742, 25.7.2003 Αριθμός 634 Οι περί Δεσμεντικών Πληροφοριών Καταγωγής Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

L 328/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2009 για τον καθορισμό, για το έτος 2010, των λεπτομερειών εφαρμογής των δασμολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2016 COM(2016) 563 final 2016/0293 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.3.2011 COM(2011) 82 τελικό 2011/0039 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.9.2008 COM(2008) 522 τελικό 2008/0169 (AVC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για συμφωνία οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως:

Άρθρο 99 Η αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης μπορεί να είναι είτε δημόσια είτε ιδιωτικήαποθήκη. Νοούνται ως: 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 43 M2 Άρθρο 97 1. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του καθεστώτος και οι εξαιρέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της επιτροπής. 2. Υπό την επιφύλαξη της εγγύησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2016 COM(2016) 233 final 2016/0123 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(207)0325 Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 17985/13 Διοργανικός φάκελος: 2013/0201 (CNS) PESC 1557 REX 1193 WTO 356 UD 344 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα