ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΠΗ. Εκπαίδευση. Επαγγελµατική εµπειρία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΠΗ. Εκπαίδευση. Επαγγελµατική εµπειρία"

Transcript

1 ΜΑΡΙΑ ΑΛΟΥΠΗ Χηµικός, Δρ. Περιβαλλοντολόγος ΕΔΙΠ, Τµήµα Περιβάλλοντος Πανεπιστήµιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη Τηλ: Εκπαίδευση : Βιολογικό τµήµα Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης : Χηµικό τµήµα Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών : Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, Τµήµα Περιβάλλοντος Πανεπιστήµιο Αιγαίου : Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, Τµήµα Περιβάλλοντος Πανεπιστήµιο Αιγαίου, µε θέµα: «Μελέτη της επίδρασης των αστικών απορροών στη γεωχηµεία των βαρέων µετάλλων στη θαλάσσια παράκτια περιοχή της Μυτιλήνης» Επιµορφωτικά σεµινάρια Μεταπτυχιακό σεµινάριο Προγραµµατισµού και Αριθµητικής Ανάλυσης, Κέντρο Θεωρητικής και Φυσικής Χηµείας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, , συνολική διάρκεια 400 ώρες. Σεµινάριο Εφαρµοσµένης Ωκεανογραφίας, Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων, , συνολική διάρκεια 300 ώρες. Επιµορφωτικό σεµινάριο µε θέµατα: ISO 17025: Επικύρωση Αβεβαιότητα, Επιθεωρήσεις, ). Οργανωτής: Δρ. Ν. Θωµαῒδης, Επίκουρος Καθηγητής Αναλυτικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας, Εθνικό και Καποδιστριακο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Επιµορφωτικό σεµινάριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, µε θέµα: Ειδικά Θέµατα στην Εφαρµογή του ISO 17025:2005, 19 Ιουνίου Επιµορφωτικό σεµινάριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, µε θέµα: Ανάλυση Ερµηνεία Αποτελεσµάτων και Πιστοποιητικών Διακρίβωσης, 20 Ιουνίου Υποτροφίες Υποτροφία της ΙΑΕΑ για µετεκπαίδευση σχετικά µε την ανάλυση βαρέων µετάλλων σε περιβαλλοντικά δείγµατα, στο Marine Environmental Laboratory στο Μονακό (1995). Επαγγελµατική εµπειρία : Eταιρεία εµπορίας αγροτικών προϊόντων "ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Α.Ε.".

2 Οργάνωση χηµικού εργαστηρίου και υπεύθυνη αναλύτρια για τον προσδιορισµό ραδιενεργού επιβάρυνσης (γ-ακτινοβολίας) σχετιζόµενης µε το ατύχηµα του Chernobyl καθώς και για τον ποιοτικό έλεγχο σε σιτηρά, άλευρα και ζωοτροφές : Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα, Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα παράλληλα µε την εκπόνηση της διδακτορικής µου διατριβής : Τµήµα Επιστήµης της Θάλασσας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Συνεργάτης επι συµβάσει µε αντικείµενο τη συµµετοχή στη διδασκαλία του µαθήµατος της Γενικής Χηµείας και οργάνωση και διεξαγωγή του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χηµείας : Τµήµα Επιστήµης της Θάλασσας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Διδάσκουσα επί συµβάσει µε βάση το Π.Δ. 407/80, µε γνωστικό αντικείµενο «Θαλάσσια Χηµεία» : Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Μέλος του ΕΤΕΠ µε αντικείµενο την προσφορά εξειδικευµένων τεχνικών εργαστηριακών υπηρεσιών για την αρτιότερη εκτέλεση εκπαιδευτικού, εργαστηριακού και εφαρµοσµένου έργου των Εργαστηρίων Ποιότητας Υδάτων και Αέρα, Διαχείρισης Βιοποικιλότητας καθώς και του Εργαστηρίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Τµήµατος : Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Διδάσκουσα επί συµβάσει µε βάση το Π.Δ. 407/80, µε γνωστικό αντικείµενο «Χηµεία και Ρύπανση Υδάτων» : Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Διδάσκουσα επί συµβάσει µε βάση το Π.Δ. 407/80, µε γνωστικό αντικείµενο «Περιβαλλοντική Χηµεία και Ρύπανση Περιβάλλοντος» : Υπεύθυνη Ποιότητας και Εξουσιοδοτηµένη Υπεύθυνη Υπογραφής του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, σύµφωνα µε το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης µε Αρ. 688 του ΕΣΥΔ, µε αρµοδιότητες όπως ορίζονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Εργαστηρίου σήµερα: Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Μέλος του ΕΔΙΠ µε γνωστικό αντικείµενο «Περιβαλλοντική Χηµεία και Ανάλυση». Επιστηµονικές και Επαγγελµατικές Ενώσεις Μέλος των ακόλουθων ενώσεων: Ένωση Ελλήνων Χηµικών (από το 1986) Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων (από το 1992) Marine Pollution Committee (CIESM) (από το 1995) 2

3 Chemical Oceanography Committee (CIESM) (από το 1995) Συµµετοχή σε Επιστηµονικές Επιτροπές Συνεδρίων, κρίσης επιστηµονικών περιοδικών και αξιολόγησης έρευνας Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του 1 ου Διεθνούς Συνεδρίου για το Νερό των Χηµικών Ενώσεων των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Οκτωβρίου 2005, Αθήνα, Ελλάς. Κριτής στα επιστηµονικά περιοδικά Science of the Total Environment, Environmental Monitoring and Assessment, Ecotoxicology and Environmental Safety, G-Nest The Journal, Soil and Sediment Contamination An International Journal, Journal of Environmental Management, Environmental Pollution, Environmental Monitoring and Assessment. Αξιολογήτρια ερευνητικών προγραµµάτων των (α) Swiss National Science Foundation (SNSF) και Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), στα πλαίσια του πλαισίου χρηµατοδότησης Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland» (SCOPES), (β) (American) National Science Foundation Ερευνητικά ενδιαφέροντα Βαρέα µέταλλα στο περιβάλλον: ανάλυση, βιογεωχηµεία, οικοτιξικολογία, ρύπανση, Χηµεία και ρύπανση περιβάλλοντος Διδακτικό έργο Θερινό Σχολείο του Προγράµµατος Σπουδών Επιλογής Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 1999 Μάθηµα: Εφαρµογές ΓΠΣ στα Υδατικά Οικοσυστήµατα (αυτόνοµη διδασκαλία). Τµήµα Επιστήµης της Θάλασσας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, (αυτόνοµη διδασκαλία µε βάση συµβάσεις κατά το Π.Δ. 407) Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Μαθήµατα: Εισαγωγή στις Θαλάσσιες Επιστήµες / Χειµερινό εξάµηνο Χηµική Ωκεανογραφία (Θεωρία και Εργαστήριο) / Χειµερινό εξάµηνο Χηµική Ωκεανογραφία II / Εαρινό εξάµηνο Θαλάσσια Περιβαλλοντική Γεωχηµεία / Εαρινό εξάµηνο Λήψη και Επεξεργασία δειγµάτων / Χειµερινό εξάµηνο (4 από τις 13 διαλέξεις) 3

4 Επίβλεψη 2 πτυχιακών εργασιών Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης» Συµµετοχή στο µάθηµα: Βιογεωχηµικές Διεργασίες (2 από τις 12 διαλέξεις) / Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Μαθήµατα: Μηχανισµοί Ρύπανσης Υδάτων / Χειµερινό εξάµηνο υπό την εποπτεία του Καθηγ. Κ. Χαλβαδάκη Ρύπανση Υδάτων / Χειµερινό εξάµηνο υπό την επίβλεψη του Καθηγ. Κ. Χαλβαδάκη & αυτόνοµη διδασκαλία µε βάση σύµβαση κατά το Π.Δ. 407 Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χηµείας / Χειµερινό εξάµηνο συµµετοχή στη διδασκαλία µε βάση σύµβαση κατά το Π.Δ. 407 Περιβαλλοντική Χηµεία / Εαρινό εξάµηνο αυτόνοµη διδασκαλία µε βάση σύµβαση κατά το Π.Δ. 407, υπό την εποπτεία του Καθηγ. Χ. Πηλίνη & 2014-σήµερα αυτόνοµη διδασκαλία Συµµετοχή στην καθοδήγηση σηµαντικού αριθµού πτυχιακών εργασιών, υπό την επίβλεψη µελών ΔΕΠ του Τµήµατος Περιβάλλοντος ( ) Επίβλεψη 7 πτυχιακών εργασιών (2013-σήµερ;α) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική» Μαθήµατα: Ρύπανση Υδάτων / Χειµερινό εξάµηνο (αυτόνοµη διδασκαλία) Περιβαλλοντική Χηµεία και Ανάλυση / Εαρινό εξάµηνο 2011-σήµερα (αυτόνοµη διδασκαλία) Επίβλεψη 5 διπλωµατικών εργασιών Διοικητικό έργο 1. Οργάνωση του Συστήµατος Ποιότητας του Εργαστηρίου Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, συµπεριλαµβανοµένης της σύνταξης του κύριου όγκου του Εγχειριδίου Ποιότητας και των λοιπών εγγράφων του Συστήµατος Ποιότητας ( ). 2. Συµµετοχή στην Επιτροπή «Πράσινο Πανεπιστήµιο» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2014- σήµερα). 3. Συµµετοχή στις τριµελείς εισηγητικές επιτροπές για την επιλογή µελών ΕΤΕΠ του Τµήµατος Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε αντικείµενα 4

5 α) Μικροβιολογία και β) Χηµεία (2009). 4. Συµµετοχή σε Επιτροπές Σύνταξης Προδιαγραφών, Διαγωνισµού και Παραλαβής ερευνητικών προγραµµάτων και προγραµµάτων προµήθειας εξοπλισµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2003-σήµερα). Συγγραφή Σηµειώσεων για µαθήµατα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών 1. Αγγελίδης, Μ.Ο. και Αλούπη, Μ. (1998). «Θαλάσσια Παράκτια Γεωχηµεία», Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Ωκεανογραφίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 13 σ. + Παράρτηµα. 2. Αλούπη Μ. (2001). «Εργαστηριακές Ασκήσεις Χηµικής Ωκεανογραφίας», για το προπτυχιακό µάθηµα «Χηµική Ωκεανογραφία Ι», Τµήµα Επιστήµης της Θάλασσας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 70 σ. + Παραρτήµατα. 3. Αλούπη Μ. (2001). «Προσδιορισµός µετάλλων σε δείγµατα από το θαλάσσιο περιβάλλον», για το προπτυχιακό µάθηµα «Λήψη και επεξεργασία δειγµάτων», Τµήµα Επιστήµης της Θάλασσας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 53 σ. 4. Αλούπη Μ. (2002). «Θαλάσσια Περιβαλλοντική Γεωχηµεία», για το οµώνυµο προπτυχιακό µάθηµα, Τµήµα Επιστήµης της Θάλασσας. Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 115 σ. 5. Αλούπη Μ. (2002). «Εισαγωγή στη Θαλάσσια Χηµεία», για το προπτυχιακό µάθηµα «Χηµική Ωκεανογραφία ΙΙ», Τµήµα Επιστήµης της Θάλασσας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 74 σ. Δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 1. Angelidis, M. O., & Aloupi, M. (1995). Metals in sediments of Rhodes harbour, Greece. Marine Pollution Bulletin, 31(4-12), Angelidis, M. O., & Aloupi, M. (1997). Assessment of metal contamination in shallow coastal sediments around Mytilene, Greece. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 68(2), Angelidis, M. O., & Aloupi, M. (1999). Assessment of sewage sludge quality in Greece. Toxicological and Environmental Chemistry, 68(1-2), Angelidis, M. O., & Aloupi, M. (2000). Geochemical study of coastal sediments influenced by river-transported pollution: Southern Evoikos Gulf, Greece. Marine Pollution Bulletin, 40(1), Aloupi, M., Angelidis, M. O., & Scoullos, M. (2000). Spatial and temporal variability of composition of urban effluents in the island of Lesvos, Greece. Environment International, 26(1-2),

6 6. Aloupi, M., & Angelidis, M. O. (2001). Geochemistry of natural and anthropogenic metals in the coastal sediments of the island of Lesvos, Aegean Sea. Environmental Pollution, 113(2), Aloupi, M., & Angelidis, M. O. (2001). Normalization to lithium for the assessment of metal contamination in coastal sediment cores from the Aegean Sea, Greece. Marine Environmental Research, 52(1), Aloupi, M., & Angelidis, M. O. (2002). The significance of coarse sediments in metal pollution studies in the coastal zone. Water, Air, and Soil Pollution, 133(1-4), Gavriil, A. M., Angelidis, M. O., & Aloupi, M. (2005). Processes affecting the distribution of trace metals in Kalloni bay, island of Lesvos, Greece. Journal of Marine Environmental Engineering, 8(2), Aloupi, M., Angelidis, M.O., Gavriil. A., Karantanelli. M., Koulousaris. M., Nikolaou. A., Petsas. A., Tsirtsis. G., Vagi. M. & Vlatsiotou. F. (2007). Marine monitoring along the eastern coastal area of the island of Lesvos, Greece during 2004 in the framework of MEDPOL III. Global NEST Journal, 9(2), Aloupi, M., Angelidis, M.O., Gavriil, A., Koulousaris, M., & Varnavas, S.P. (2009). Influence of geology on arsenic concentrations in ground and surface water in central Lesvos, Greece. Environmental Monitoring and Assessment, 151(1-4), Tsogas, G.Z., Giokas, D.L., Vlessidis, A.G., Aloupi, M., Angelidis, M.O. (2009). Survey of the distribution and time-dependent increase of platinum-group element accumulation along urban roads in Ioannina (NW Greece). Water, Air, and Soil Pollution, 201(1-4), Koulousaris, M., Aloupi, M., Angelidis, M.O. (2009). Total Metal Concentrations in Atmospheric Precipitation from the Northern Aegean Sea. Water, Air, and Soil Pollution, 201(1-4), Angelidis, M.O., Radakovitch, O., Veron, A., Aloupi, M., Heussner, S., Price, B. (2011). Anthropogenic metal contamination and sapropel imprints in deep Mediterranean sediments. Marine Pollution Bulletin, 62, Aloupi, M., Koutrotsios, G., Koulousaris, M., Kalogeropoulos, N. (2012). Trace metal contents in wild edible mushrooms growing on serpentine and volcanic soils on the island of Lesvos, Greece. Ecotoxicology and Environmental Safety, 78, Kalogeropoulos, N., Yanni, A.E., Koutrotsios, G., Aloupi, M. (2013). Bioactive microconstituents and antioxidant properties of wild edible mushrooms from the island of Lesvos, Greece. Food and Chemical Toxicology, 55, Adamidis, G.C., Aloupi, M., Kazakou, E., Dimitrakopoulos, P.G. (2014). Intra-specific variation in Ni tolerance, accumulation and translocation patterns in the Nihyperaccumulator Alyssum lesbiacum. Chemosphere, 95,

7 18. Arvaniti, O.S., Hwang, Y., Andersen, H.R., Stasinakis, A.S., Thomaidis. N.S., Aloupi, M. (2014). Reductive Degradation of Perfluorinated Compounds in Water using Mgaminoclay coated Nanoscale Zero Valent Iron. Chemical Engineering Journal, 262, Aloupi M., Kazantzidis S., Akriotis T., Bantikou E., Hatzidaki V.-O. (2015). Lesser Whitefronted (Anser erythropus) and Greater White-fronted (A. albifrons) Geese wintering in Greek wetlands are not threatened by Pb through shot ingestion. Science of The Total Environment, , Ανακοινώσεις σε Συνέδρια µε κριτές 1. Angelidis, Μ. Ο., Aloupi, Μ., Anastopoulou, Ι. & Lazari, Α. (1994). Study οn the quality of sewage sludge from municipal wastewater treatment plants in Greece. International Conference "Restoration and Protection of the Environment ΙΙ". Patra, Greece, Angelidis, Μ. Ο., Aloupi, Μ., Papavasiliou, Α. & Papagiannis, Ι. (1994). Heavy metals in sediments from eastern Aegean harbours. International Conference Restoration and Protection of the Environment ΙΙ". Patra, Greece, Angelidis, Μ. Ο., Aloupi, Μ., Kambanos, Μ. & Meletis, D. (1994). Heavy metals in sediments of the Evros delta wetland. Envιronmental Contamination, S. Ρ. Varnavas (Ed.), CEP Consultants Ltd, Edinbourgh, Angelidis, Μ. Ο., Aloupi, Μ., Papagiannis, Ι. & Papavasiliou, Α. (1994). Marine ροllυtion problems related to the Mediterranean island's harbours. Colloque International Villes des rivages et Environnement Littoral en Mediterranée", Montpellier, France, Angelidis, Μ. Ο. & Aloupi, Μ. (1995). Factors influencing the accumulation of heavy metals into the coastal sediments of Lesvos island, Greece. Rapp. Comm. Int. Mer. Medit., 34, Angelidis, Μ. Ο. & Aloupi, Μ. (1996). Metals in sediments of Rhodes harbour, Greece. International Conference οn Marine Pollution and Ecotoxicology, Ηοng Kong, Ο Angelidis, Μ. Ο. & Aloupi, Μ. (1996). Historic accumulation of metals in the sediments of Mytilene harbour, Greece. Colloque International "Navigation, Echanges et Environment en Mediterranée", Montpellier, France, Αγγελίδης Μ. Ο. & Αλούπη, Μ. (1997). Κατανοµή µετάλλων σε πυρήνες ιζηµάτων από την παράκτια περιοχή της Μυτιλήνης. 5ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, Τόµος Ι, Αγγελίδης Μ. Ο. & Αλούπη, Μ. (1997). Κατανοµή µετάλλων στα παράκτια θαλάσσια ιζήµατα των εκβολών τον Ασωπού ποταµού. 5ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Μόλυβος, Τόµος Β, Angelidis, Μ. Ο. & Aloupi, Μ. (1998). Evaluation of metal pollution in the coastal 7

8 sediments of Lesvos island, Greece. Rapp. Comm. Int. Mer. Medit., 35, Angelidis, Μ. Ο., Matsinos, Υ. & Aloupi, Μ. (1998). Α simple model for the prediction of metal load discharged from an insular urban area into the Aegean Sea. 1st International Symposium "Issues in Environmental Pollution: the state and use of Science and Predictive Models", Denver U.S.A., 6.13 (abstract). 12. Αγγελίδης Μ. Ο., & Αλούπη, Μ. (1999). Τοξικά µέταλλα στα αστικά λύµατα της Μυτιλήνης: αποτελέσµατα συστηµατικής παρακολούθησης ( ). 6ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Πυθαγόρειο Σάµου, Τόµος Γ, Angelidis, M.O. and Aloupi, M. (1999). Data processing for the assessment of metal contamination in marine sediments. International Conference in Electronic Format Towards the Millenium Modern Methods of Environmental Analysis of the Royal Society of Chemistry and the the Royal Australian Chemical Institute, 8 November, World Wide Web (Invited paper). 14. Αλούπη, Μ. & Αγγελίδης, Μ. Ο. (2000). Γεωχηµική κανονικοποίηση των συγκεντρώσεων µετάλλων σε παράκτια θαλάσσια ιζήµατα. 6ο Πανελλήνιο Συµπόνιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος, Angelidis, M. O., Gavriil, A., & Aloupi, M. (2001). Trace metal distribution in core sediments and pore water from Kalloni Bay, Lesvos, Greece. 7th International Conference on Environmental Science and Technology, Syros, Greece, Vol. Α, Angelidis, M. O., Gavriil, A. & Aloupi, M. (2001). Pore water distribution of Fe, Mn and DOC in sediments of a semi-enclosed Bay in the island of Lesvos, Greece. Rapp. Comm. Int. Mer. Medit., 36, Gavriil, A. M., Angelidis, M. O. & Aloupi, M. (2002). Trace metal distribution in seawater of Kalloni Bay, Lesvos island, Greece. 1st Scientific Conference of the European Federation of Marine Science and Technology Societies: Oceanographical Aspects for a Sustainable Mediterranean. Athens, Greece. Poster presentation 18. Gavriil, A. M., Angelidis, M. O. & Aloupi, M. (2002). Manganese and Iron mobility in sediments of a semi-enclosed marine system: Kalloni Bay, Lesvos, Greece. 8th FECS Conference, Environmental Science and Pollution Research, Special Issue 3, Γαβριήλ Α. Μ., Αγγελίδης, Μ. Ο. & Αλούπη, Μ. (2003). Κατανοµή βαρέων µετάλλων σε πυρήνες ιζηµάτων από τον κόλπο Καλλονής στην Λέσβο. 7ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας. Χερσόνησος Κρήτης 6-9 Μαΐου Angelidis M. O., Aloupi, M. & Gavriil, A. M. (2003). Trace metal distribution in urban effluents of Mytilene: Results from a five years monitoring program. 8th International Conference on Environmental Science and Technology. Limnos 8-10 September, Gavriil, A. M., Angelidis, M. O. & Aloupi, M. (2004). Processes affecting the distribution of trace metals in Κalloni bay, island of Lesvos, Greece. International Environmental Conference Protection and Restoration of the Environment VII Mykonos, June 28 - July 8

9 1, Poster presentation. 22. Αγγελίδης, Μ. Ο., Χατζηανέστης, Ι., Αλούπη, Μ., & Σκληβάγκου, Ε. (2006). Κατανοµή αλειφατικών και πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων σε ιζήµατα του Κόλπου της Γέρας (Λέσβος). 8ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου Poster presentation. 23. Angelidis, M., Radakovitch, O., Veron, A., Aloupi, M. & Gavriil, A. (2007). Metal pollution fingerprints in sediments of deep Western Mediterranean Sea. Rapp. Comm. int. Mer Mιdit., 38, Gavriil A., Aloupi, M. Koulousaris M., Stefanou D. & Angelidis M. (2007). Arsenic distribution in Kalloni bay, island of Lesvos, Greece. Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 38, Angelidis M. O., Aloupi M., Gavriil A. M., Koulousaris M. & Stefanou D. (2007). Arsenic distribution in thermal springs and ground water in the drainage basins of the river Sperchios and the island of Lesvos. 10th International Conference on Environmental Science and Technology, Vol. A, Aloupi M., Akriotis T., Kazantzidis S. & Koulousaris M. (2010). Lead concentrations and lead poisoning in waterfowl from the Evros Delta. 3rd International Eurasian Ornithology Congress, Mytilini, Greece, 8-11 April Poster presentation 27. Adamidis G. C., Aloupi M., Kazakou E., Baker A. J. M., Reeves R. D. & Dimitrakopoulos P. G. (2011). Intra-population variation in nickel accumulation and tolerance in the serpentine endemic Ni-hyperaccumulator Alyssum lesbiacum. 7th International Conference on Serpentine Ecology, Coimbra, Portugal, June Poster presentation 28. Aloupi M., Akriotis T., Kazantzidis S., Koulousaris M. & Kalogeropoulos N. (2011). Heavy metal levels in tissues of wigeon (Anas penelope) from the Evros delta, Greece. 16th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Ioannina Greece, September Poster presentation 29. Yanni A. E., Kalogeropoulos N., Koutrotsios G., Aloupi M. (2013). Bioactive microconstituents of wild edible mushrooms from the island of Lesvos, Greece. 5 ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ», Αθήνα, 29 Μαρτίου 2013, Βιβλίο Περιλήψεων, σελ Zkeri E., Aloupi M. and Gaganis P. (2013). Natural occurrence of arsenic in groundwater, Lesvos island, Greece. 13th International Conference on Environmental Science and Technology, Athens, 5-7 of September. 31. Evangelinos K., Jones N., Aloupi M., Kalantzi O.-I., Stasinakis A., Sazakli E., Leotsinidis M.,Siavalas G., Christanis K., Vakros J. and Karapanagioti H. K. (2014). Integrating sustainability in participatory decision-making (INSPIRED): Asopos sediment monitoring I2SM International Symposium on Sediment Management, Ferrara, 17th-19th September, Abstracts Vol. 1, 182 9

10 32. Aloupi M., Koulousaris M., Kalogeropoulos N. (2014). Heavy Metals in Aromatic Plants from Greece and in their Infusions. 9 th Aegean Analytical Chemistry Days, Chios, 29/09 03/ Poster presentation 33. Iatrou I. E., Aloupi M., Stasinakis S. A., Thomaidis S. N. (2014). Growing Lemna minor in human and synthetic urine for biomass production, nutrients and antimicrobials removal. 11 th International Phytotechnologies Conference, Heraklion, Crete, Greece, Sept Oct. 3, 2014, Book of Abstracts, p Κεφάλαια σε βιβλία 1. Ακριώτης, Τ., Μ. Αλούπη & Μ. Κουλουσαρής (2009). Προσδιορισµός συγκεντρώσεων Pb και διερεύνηση της εµφάνισης µολυβδίασης σε χηνόµορφα υδρόβια πτηνά από το Δέλτα του Έβρου, σελ Στο: Καζαντζίδης Σ. (Εκδ.), Επίδραση της θήρας στα υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Γενική Γραµµατεία Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε) Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη, 243 σελ. Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα 1. MED POL Monitoring Project: Marine monitoring along the coastal area of the island of Lesvos. Χρηµατοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ και FEDER/EEC, (Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μ. Καρύδης), MED POL Monitoring Project: Marine monitoring along the coastal area of the island of Lesvos. Χρηµατοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ και FEDER/EEC, (Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μ.Ο. Αγγελίδης), Έρευνα της επίδρασης των λιµανιών στη γεωχηµεία και βιοδιαθεσιµότητα των βαρέων µετάλλων που συσσωρεύονται στα θαλάσσια ιζήµατα. Χρηµατοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστηµίου Αιγαίου, (Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μ.Ο. Αγγελίδης), Heavy metals in the harbours of Mediterranean islands: impact on the shallow coastal ecosystem. Χρηµατοδότηση: UNEP/IAEA (Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μ.Ο. Αγγελίδης) Γεωχηµική µελέτη των ιζηµάτων της παράκτιας θαλάσσιας περιοχής Μυτιλήνης. Χρηµατοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστηµίου Αιγαίου, (Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μ.Ο. Αγγελίδης), Ωκεανογραφική έρευνα της θαλάσσιας περιοχής εκβολών του Ασωπού ποταµού. Χρηµατοδότηση: ΕΤΒΑ, (Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μ.Ο. Αγγελίδης), Παρακολούθηση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Αργολικού κόλπου στην ευρύτερη περιοχή εκβολής του διαχυτήρα της Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυµάτων 10

11 των Δήµων Άργους, Ναυπλίου και Νέας Κίου. Χρηµατοδότηση: Δηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άργους, (Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μ.Ο. Αγγελίδης), Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Θαλάσσιες Επιστήµες και η Αγορά Εργασίας Χρηµατοδότηση ΥΠΕΠΘ (ΕΠΕΑΕΚ), (Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μ. Δασενάκης), Πανεπιστήµιο Αθηνών, Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του κόλπου Καλλονής της νήσου Λέσβου και του κόλπου Μούδρου της νήσου Λήµνου για την διενέργεια οστρακοαλιείας και οστρακοκαλλιέργειας. Χρηµατοδότηση: Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, (Επιστηµονικός υπεύθυνος Γ. Τσιρτσής), Atmospheric deposition and impact of pollutants, key elements and nutrients on the open Mediterranean Sea (ADIOS). Χρηµατοδότηση European Commission (FP5) EVK , (Επιστηµονικός Υπεύθυνος Dr. S. Heussner), Προσδιορισµός και αξιολόγηση επιπέδων τοξικών µετάλλων και ενώσεων σε άγρια πουλιά στην Ελλάδα. Χρηµατοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ (ΕΤΕΡΠΣ), (Επιστηµονικός υπεύθυνος Τ. Ακριώτης), MED POL Monitoring Project: Marine monitoring along the coastal area of the island of Lesvos and of the Argolikos gulf. Χρηµατοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ και FEDER/EEC, (Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μ.Ο. Αγγελίδης), Μελέτη της Κατανοµής και των Χηµικών Μορφών του As σε Υδατικά Συστήµατα που Αναπτύσσονται σε Υδροθερµικά Πεδία. Χρηµατοδότηση: ΥΠΕΠΘ/Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II, «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», (Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μ.Ο. Αγγελίδης), Μέτρηση συγκέντρωσης µολύβδου σε ιστούς από άγρια υδρόβια πουλιά. Χρηµατοδότηση: Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), (Επιστηµονικός Υπεύθυνος T. Ακριώτης), «ΘΑΛΗΣ-Πανεπιστήµιο Αιγαίου-Ενσωµάτωση της Βιωσιµότητας στη Συµµετοχική Λήψη Αποφάσεων. Χρηµατοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και εθνικοί πόροι (Επιστηµονικός Υπεύθυνος Κ. Χαλβαδάκης), Διερεύνηση του κινδύνου από µολυβδίαση στον Ευρωπαϊκό πληθυσµό της Νανόχηνας. Χρηµατοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ" - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, (Επιστηµονικός Υπεύθυνος T. Ακριώτης),

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials CURICULUM VITAE Όνομα :ΣΩΤΗΡΙΟΣ Επώνυμο : ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ιδιότητα : Καθηγητής Αντικείμενο / Research : Name : Soterios Surname : Varnavas Rank : Professor APPLIED ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY MARINE ENVIRONMENTAL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Τριανταφύλλου. Αθανάσιος. Γεώργιος. atria@kozani.teikoz. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ημερομηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο Μέρος Α Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ρ. ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΘ Κοζάνη 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΣΠΟΥ ΕΣ... 1 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα ΘΩΜΑ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ρ.

Βιογραφικό Σηµείωµα ΘΩΜΑ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ρ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΘΩΜΑ ΣΠΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε 1. Προσωπικές Πληροφορίες ρ. ΧΗΜΙΚΟΣ Όνοµα Θωµάς Επίθετο Σπανός Επάγγελµα Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο Όνοµα, Επώνυµο Ιωάννα Ακουµιανάκη Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 46.7 χλµ. Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712 19013,Ανάβυσσος Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

B. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΓΟΝΝΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος με δύο παιδιά A1. ΣΠΟΥΔΕΣ i. Πτυχίο Γεωπονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2009 Δρ. ΝΤΟΤΣΙΚΑ Π. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2009 Δρ. ΝΤΟΤΣΙΚΑ Π. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FAX ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Καλογερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Νικόλαος Καλογερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος Νικόλαος Καλογερόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων και Περιβάλλοντος Προσωπικά στοιχεία: Ημερομηνία και τόπος γέννησης: /04/1957, Πάτρα Διεύθυνση κατοικίας: Καράμπαμπα 51, 17343 Άγιος Δημήτριος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή N. Πολυμενάκου. Προσωπικές πληροφορίες. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Γλώσσες

Παρασκευή N. Πολυμενάκου. Προσωπικές πληροφορίες. Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες. Γλώσσες Παρασκευή N. Πολυμενάκου Προσωπικές πληροφορίες Διεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Τ.Θ.2214, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810-337855 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Φαξ +30-2810-337822

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ/Fax: +302610969213 e-mail: sdailianis@upatras.gr ΠΑΤΡΑ 2011 Περιεχόμενα 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197

ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197 Ό ν ο µ α, Ε π ώ ν υ µ ο Α Λ Κ Ι Β Ι Α Η Σ Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ. ΚΟΤΡΩΝΑΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α Βαθμίδας (Διευθύντρια Ερευνών) Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΑΡΑΠΗΣ Όνομα : Γεράσιμος Διεύθυνση κατοικίας : Πραξιτέλους 36, 16777 Ελληνικό. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 14 Μαρτίου 1954, Πειραιάς. Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λασπίδου Σ. Χρυσή Επίκουρος Καθηγήτρια Βόλος, Μάιος 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα και επώνυµο: Όνοµα πατέρα: Επάγγελµα: ΧΡΥΣΗ ΛΑΣΠΙ ΟΥ Σωτήριος Επίκουρη Καθηγήτρια Τίτλοι: ρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ Χ & Ε Μ Α Ρ Τ Ι Ν Η Σ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ: 2695024940 ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972406764 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 2695024948 E-MAIL: Kάλβου

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές Μιχάλης Σ. Σκούρτος Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ερευνητής Εταίρος επι τιμή (Honorary Research Fellow) Centre for Social and Economic Research on the

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 21/01/91-21/12/92. Υπηρέτησα ως Δόκιμος Εφεδρος Αξιωματικός στο Πεζικό. Γερμανικά (Καλά - Kleinessprachdiplom) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Μάρτιος 2013 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Κων/νος Κομνίτσας ΙΔΙΟΤΗΤΑ Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Καθηγητής, Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων, Πολ. Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12,

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ. Απολυτήριο Γυμνασίου με μέσο όρο 18 3/12, BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονομα : Δέσποινα Βάμβουκα-Καλoύμενου Ημερομηνία Γεννήσεως : 20 Ιουνίου 1958 Τόπος Γεννήσεως : Χανιά-Κρήτη Εθνικότητα : Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση : Xήρα με δύο

Διαβάστε περισσότερα